Resultatkontrakt for Statens It 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt for Statens It 2013"

Transkript

1 Resultatkontrakt for Statens It 201

2 Side 2 af Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter. Kontrakten er bygget op om flerårige strategiske mål, centrale projekter, KPI er samt mål om god økonomistyring. Målene viser, hvor Statens It skal hen i 201. Statens It er en styrelse under Finansministeriet. Statens It har siden 1. januar 2010 varetaget opgaver vedrørende administrativ it, it-infrastruktur og IP-telefoni samt en række opgaver vedrørende drift, vedligehold og brugeradministration af fag-it for ti ministerområder 1. Statens It betjener omkring brugere. Mission og vision Den overordnede retning for Statens It er fastsat i Finansministeriets koncernfælles mission og vision. Finansministeriets mission Finansministeriet giver regeringen det bedst mulige grundlag for at føre en sund økonomisk politik og sikrer fornyelse og effektivisering af den offentlige sektor. Finansministeriets vision Finansministeriet skal være et analytisk kraftcenter, udfordre og udvikle det fulde potentiale i medarbejderne og skabe fremtidens topledere. Finansministeriet skal agere som én koncern og være rollemodel for effektivisering, drift og udvikling af den offentlige sektor i Danmark. Med udgangspunkt i ovenstående mission og vision har Statens It i 201 særligt fokus på bedre og billigere it-drift for kunder og brugere. Det er afgørende for kundernes og brugernes forretning, at Statens It leverer sikker og stabil drift, og derfor vil Statens It i 201 bl.a. sætte øget fokus på hurtig og varig udbedring af driftsproblemer samt proaktiv overvågning af kundernes centrale systemer, således at potentielle driftsproblemer opdages, inden de opstår. Ligeledes vil overvågningen af de centrale systemer give både kunderne og Statens It bedre indsigt i systemernes tilgængelighed og svartider. Statens It vil i 201 lægge stor vægt på afslutningen af de to store projekter vedrørende henholdsvis udrulningen af Statens it-arbejdsplads og konsolideringen af servere, storage og netværk samt realisering af gevinsterne af disse projekter. Projekterne sikrer fornyelse og er grundlaget for, at Statens It kan levere effektiviseringer samt fremadrettet sikre mere sikker og stabil drift. Samtidig overgår Statens It i 201 til aktivitetsbaseret afregning, således at kunderne fra 201 bliver faktureret for deres egentlige forbrug. Med den aktivitetsba- 1 De ti ministerområder, der helt eller delvist serviceres af Statens It, er Beskæftigelsesministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Finansministeriet, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Kulturministeriet, Miljøministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Ministeriet for Ligestilling og Kirke samt Økonomi- og Indenrigsministeriet.

3 Side af 15 serede afregning opnår kunderne viden om specifikke aktiviteters omkostningstræk, og de vil således få bedre mulighed for omkostningsbevidst styring af udgifterne til it-drift. Statens It vil gennem 201 arbejde med at sikre større gennemsigtighed i afregningen. Herved skabes der den rette incitamentsstruktur til optimering af it-driften og grundlaget for bedre udnyttelse af de anvendte ressourcer. De ovenstående tiltag skal bidrage til øget effektivisering samt sikre, at Statens It i 201 kan levere endnu bedre service til kunder og brugere. Samtidig er det vigtigt, at Statens It også i 201 er en attraktiv arbejdsplads med glade medarbejdere og stærke faglige miljøer, der udfordrer medarbejderne og giver mulighed for specialisering og udvikling. 2. Opgaver og ressourceforbrug Nedenstående figur viser omkostningerne i Statens It fordelt på områder, jf. Statens It s budget for 201. Figur 1: Fordeling af omkostninger på områder (mio. kr.).

4 Side 4 af 15. Mål og KPI er A. Strategiske mål Milepæle kvartal 2. kvartal. kvartal 4. kvartal A.1 Overvågning af systemer Statens It vil i 201 implementere overvågning af tilgængeligheden på mail/kalender og ESDH-systemer hos departementerne og udvalgte styrelser. Konkrete mål for tilgængeligheden findes i resultatkontraktens del B vedr. KPI er. A.2 Aktivitetsbaseret afregning Statens It vil i 201 overgå til aktivitetsbaseret afregning. Som professionel it-virksomhed skal Statens It være i stand til at fakturere kunderne på baggrund af deres faktiske servicetræk. Statens It udarbejder i løbet af 201 en opgørelse over omkostningerne (it-kort) pr. fagsystem (for prioritet A- og B-systemer). af mail/kalender i 10 departementer/styrelser. af ESDH-systemer i følgende departementer: Miljøministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Statens It har fremsendt årsopgørelsen for 2012 til alle kunder. Statens It har leveret tilstrækkeligt grundlag til Moderniseringsstyrelsen til brug for tilbageførsel af bevillingen. af mail/kalender i 20 departementer/styrelser. af ESDH-systemer i følgende departementer: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt i Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Statens It har fremsendt faktura for 1. kvartal til kunderne. Statens It har udarbejdet prototype for it-kort. af mail/kalender i 0 departementer/styrelser. af ESDH-systemer i Pensionsstyrelsen, Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdsmarkedsstyrelsen. Statens It har fremsendt faktura for 2. kvartal til kunderne. Statens It har gennemført pilottest af it-kort med udvalgte kunder. af mail/kalender i 40 departementer/styrelser. af ESDH-systemer i Finansministeriets departement. Statens It har fremsendt faktura for. kvartal til kunderne. Statens It har udarbejdet it-kort for prioritet A- og B-systemer.

5 Side 5 af 15 A. Økonomi i balance i 2014 Statens It overgår i 201 til aktivitetsbaseret afregning, hvilket medfører øget risiko for varierende indtægter og omkostninger. Det er således afgørende både for Statens It og kunderne, at der skabes balance i økonomien. A.4 Besparelser på outsourcede kontrakter I 2012 indgik Statens It en fireårig driftsrammeaftale med seks leverandører. Statens It vil i 201 igangsætte udbud af minimum to outsourcede it-driftskontrakter på driftsrammeaftalen. A.5 It-sikkerhed Statens It bliver certificeret i ISO ISO27001-standarden er international og indeholder krav til, hvordan en organisation skal implementere og vedligeholde et ledelsessystem for informationssikkerhed. På længere sigt skal alle statsinstitutioner overholde ISO27001-standarden. Koncept og forslag til implementering mhp. balanceret økonomi i 2014 forelægges direktøren for Moderniseringsstyrelsen. Der foretages en sammenligning af Statens It s priser mod markedet, herunder opstilles fler-årige målsætninger for prisudviklingen på Statens It s services. Situationsbeskrivelse til brug for Borger.dk udbudsmateriale er færdiggjort. Fastlæggelse af plan for arbejdet herunder opdatering af gap-analyse. Statens It melder priser for 2014 ud til kunderne. Kontraktindgåelse vedr. Borger.dk. Situationsbeskrivelse til brug for udbudsmateriale for system nummer to er færdiggjort. Præaudit er gennemført. Budget for 2014 har balance mellem indtægter og udgifter. Statens It vil i 201 opnå en gennemsnitlig besparelse på 20 % af den årlige betaling for så vidt angår de outsourcede it-driftskontrakter, der genudbydes via miniudbud, og som indgås i 201. Statens It er ISO certificeret.

6 Side 6 af 15 Centrale projekter Tidsplan Budget A.6 Statens it-arbejdsplads De kommende år skal Statens It levere en standardkontorarbejdsplads, som bygger på ensartede it-løsninger og -arkitektur. Kontorarbejdspladsen skal understøtte konsolideringen af it-driften og sikre it-mæssig sammenhængskraft på tværs af kunder. A.7 Serverkonsolidering Statens It skal etablere en standardiseret og omkostningseffektiv infrastruktur og fremtidssikrede platforme. Igangsat: Ultimo 2011 Planlagt afslutning: 201 Igangsat: Planlagt afslutning: 201 Totalbudget: 110,1 mio. kr. Budget 201: 24,2 mio. kr. Tallet inkluderer midler fra implementeringspuljen. Totalbudget: 92,8 mio. kr. Budget ,6 mio. kr. Tallet inkluderer midler fra implementeringspuljen. Milepæle kvartal 2. kvartal. kvartal 4. kvartal Statens itarbejdsplads er i drift i tre ministerområder. Status for økonomi og fremdrift forelægges Status for økonomi og fremdrift forelægges Statens itarbejdsplads er i drift i fire ministerområder. Status for økonomi og fremdrift forelægges Tre serverrum udenfor datacentret. Maksimum 50 fysiske servere. Status for økonomi og fremdrift forelægges Statens itarbejdsplads er i drift i seks ministerområder. Status for økonomi og fremdrift forelægges Ingen serverrum udenfor datacentret Maksimum 250 fysiske servere er migreret til datacentret. Serverkonsolideringsprojektet er afsluttet. Status for økonomi og fremdrift forelægges Statens it-arbejdsplads er i drift i otte ministerområder. Brugerne har udtrykt en gennemsnitlig tilfredshed på,7 med forløbet inden og under udrulningen. 90 % af brugerne har svaret ja til, at deres relevante programmer, fællesdrev og printere var tilgængelige efter udrulningen. Status for økonomi og fremdrift forelægges Opgørelse af business case forelægges

7 Side 7 af 15 B. Key Performance Indicators B.1 Løsningstider for prioritet 1- incidents B.2 Løsningstider for prioritet 2- incidents B. Løsningstider for prioritet - incidents B.4 Løsningstider for prioritet 4- incidents B.5 Reaktionstid for fejl/hændelser ved prioritet 1-sager (kritiske sager) B.6 Leveringstid for standardserviceanmodninger B.7 Tilgængelighed på driftsinfrastruktur 2011 Baseline Resultatkrav Pejlemærker Resultatkrav 2012 N/a N/a Sep.-nov.: 80 % N/a N/a Sep.-nov.: 55 % N/a N/a Sep.-nov.: 60 % N/a N/a Sep.-nov.: 70 % % løses inden for 4 timer 80 % løses inden for 8 timer 80 % løses inden for arbejdsdage 70 % løses inden for 5 arbejdsdage 8,2 % 100 % 100 % 100 % indenfor 15 minutter N/a 90 % inden for tidsfrister angivet i kundeaftaler November: 89,8 % 99, % (BH) 99 % (BH) 100 % (BH) 99,5 % (NBH) 2 98 % (NBH) 4 99,9 % (NBH) 90 % inden for tidsfrister angivet i kundeaftalerne 90 % 90 % 90 % 80 % 85 % 85 % 80 % 85 % 85 % 70 % 75 % 80 % 100 % 100 % 100 % 90 % 90 % 90 % 99 % 99 % 99 % 99 % B.8 Tilgængelighed på mail/kalender N/a N/a N/a 99 % 99 % 99 % 99 % Benchmark B.9 Tilgængelighed på ESDHsystemer B.10 Andel af afsluttede incidents, der genåbnes i servicedesk-værktøjet N/a N/a N/a 99 % 99 % 99 % 99 % 5,9 % 5,25 % November: 5,20 % 5,25 % 5,00 % 4,75 % 4,50 % 2 De anførte værdier er udtræk alene fra juli-december 2011, da Statens It ikke har haft mulighed for at måle tilgængeligheden i 1. og 2. kvartal. BH: Business hours 4 NBH: Non business hours

8 Side 8 af 15 B.11 Brugeroplevet kvalitet ved henvendelse til servicedesk (på skala fra 1 til 5) B.12 Brugertilfredshed (på skala fra 1 til 5) B.1 Kundetilfredshed (på skala fra 1 til 5) B.14 Medarbejdertilfredshed (på skala fra 1 til 7) N/a,7 4,0,8,8,9,9,2,7,4,7,7,8,8 2,5,7 Oktober: 2,8,7,7,8,8,54 (skala fra 1 til 5) B.15 Sygefravær 1, 4 dage pr. medarbejder,9 (skala fra 1 til 5) 5,2 (,7 på skala fra 1 til 5) 5,5 5,5 5,5 5,5 10 dage 11,8 dage 10 dage 10 dage 8 dage 8 dage

9 Side 9 af 15 C. Mål om god økonomistyring Statens It skal igennem egne dispositioner foretaget på baggrund af økonomioplysninger og frister stillet til rådighed af Finansministeriets Koncerncenter medvirke til, at Finansministeriet kan gå foran og være rollemodel for god økonomistyring i staten. Der stilles i Statens It s resultatkontrakt krav til Koncerncentrets økonomiadministration. C.1 Statens It lever op til frister stillet af Koncern Økonomi. C.2 Statens It opnår minimum bedømmelsen tilfredsstillende i forbindelse med revision af årsrapporten for 201. C. Budgetteringen skal være periodiseret og afspejle realistiske forventninger til de fremadrettede omkostninger.

10 Side 10 af Opgørelse af resultatkontrakt Opfyldt Delvist opfyldt Datakilde Vægt A. Strategiske mål A.1 Overvågning af systemer - Implementeret overvågning af mail/kalender i 40 departementer/styrelser. - Implementeret overvågning af ESDHsystemer i otte departementer og fire styrelser. - Implementeret overvågning af mail/kalender i 0 departementer/styrelser. - Implementeret overvågning af ESDHsystemer i seks departementer og to styrelser. Dokumentation for, at overvågningen er etableret. 5 A.2 Aktivitetsbaseret afregning - Faktureret kunderne for alle kvartaler i Udarbejdet it-kort for prioritet A- og B- systemer. - Faktureret kunderne for alle kvartaler i Lavet pilottest af itkort med udvalgte kunder. Dokumentation for, at der er afsendt faktura til kunderne samt overblik over de udarbejdede it-kort. Faktureringen for fjerde kvartal 201 afsluttes endeligt i første kvartal A. Økonomi i balance i 2014 Statens It har - Balance mellem indtægter og udgifter i budget for Gennemført målets aktiviteter inden for tidsfristerne. - Balance mellem indtægter og udgifter i budget for Gennemført målets aktiviteter inden for tidsfristerne i tre ud af fire kvartaler. Dokumentation for, at der er balance mellem indtægter og udgifter i budget for 2014 samt dokumentation for at de enkelte milepæle er opfyldt til tiden. 5 A.4 Besparelser på outsourcede kontrakter - Opnået en gennemsnitlig besparelse på 20 % af den årlige betaling for så vidt angår de outsourcede it-driftskontrakter, der genudbydes via miniudbud, og som indgås i Opnået en gennemsnitlig besparelse på 10 % af den årlige betaling for så vidt angår de outsourcede it-driftskontrakter, der genudbydes via miniudbud og som indgås i 201. Målopfyldelsen opgøres ved at sammenstille betalingsoplysningerne i de gamle kontrakter med betalingsoplysningerne i de nye kontrakter. Efterfølgende beregnes gennemsnittet af de opnåede procentvise besparelser. I tilfælde af at kontrakternes indhold ændres (afgang/tilgang af ydelser og/eller ændringer i serviceniveauer) korrigeres besparelserne herfor. 4

11 Side 11 af 15 A.5 It-sikkerhed - Opnået ISO27001 certificering. - Gennemført præaudit. Dansk Standard (eller andet firma) vil dokumentere præ-audit og certificering. 4 A.6 Statens itarbejdsplads - Idriftsat Statens itarbejdsplads i otte ministerområder - Brugerne har udtrykt en gennemsnitlig tilfredshed på,7 med forløbet inden og under udrulningen % af brugerne har svaret ja til, at deres relevante programmer, fællesdrev og printere var tilgængelige efter udrulningen. - Forelagt status for økonomi og fremdrift for driftsledelsen efter hvert kvartal. - Idriftsat Statens itarbejdsplads i seks ministerområder - Brugerne har udtrykt en gennemsnitlig tilfredshed på,4 med forløbet inden og under udrulningen % af brugerne har svaret ja til, at deres relevante programmer, fællesdrev og printere var tilgængelige efter udrulningen. - Forelagt status for økonomi og fremdrift for driftsledelsen efter tre ud af fire kvartaler. Målopgørelsen er baseret på det samlede antal idriftsættelser i 2012 og 201. Tilfredsheden opgøres på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse i de ministerområder, hvor udrulningen er afsluttet i 201. Opfølgninger sendt til 6 A.7 Serverkonsolidering - Lukket alle serverrum uden for datacenteret. - Maksimum 250 fysiske servere er migreret til datacenteret. - Afsluttet serverkonsolideringsprojektet. - Forelagt status for økonomi og fremdrift for driftsledelsen hvert kvartal samt forelagt opgørelse af business case. - Lukket alle serverrum uden for datacenteret - Maksimum 00 fysiske servere er migreret til datacenteret. - Afsluttet serverkonsolideringsprojektet. - Forelagt status for økonomi og fremdrift for driftsledelsen hvert kvartal samt forelagt opgørelse af business case. Opgørelse over antallet af serverrum og fysiske servere er godkendt af direktionen inden 1. januar Referat fra Projektrådet, hvor det fremgår, at projektet er afsluttet. Opfølgninger sendt til 6 B. Key Performance Indicators B.1 Løsningstider for prioritet 1-incidents 90 % løses inden for fire timer 80 % løses inden for fire timer Løsningstiderne opgøres månedligt og rapporteres til kunderne. Målet er et udviklingsmål, og målopfyldelsen opgøres derfor på baggrund af de to sidste måneder i B.2 Løsningstider for prioritet 2-incidents 80 % løses inden for otte timer 70 % løses inden for otte timer Løsningstiderne opgøres månedligt og rapporteres til kunderne. Målet er et udviklingsmål, og målopfyldelsen opgøres derfor på

12 Side 12 af 15 B. Løsningstider for prioritet -incidents B.4 Løsningstider for prioritet 4-incidents B.5 Reaktionstid for fejl/hændelser ved prioritet 1-sager (kritiske sager) B.6 Leveringstid for standardserviceanmodninger B.7 Tilgængelighed på driftsinfrastruktur B.8 Tilgængelighed på mail/kalender B.9 Tilgængelighed på ESDH-systemer 80 % løses inden for tre arbejdsdage 70 % løses inden for fem arbejdsdage 100 % inden for 15 minutter 90 % inden for tidsfrister angivet i kundeaftalerne. 70 % løses inden for tre arbejdsdage 60 % løses inden for fem arbejdsdage 90 % inden for 15 minutter 80 % inden for tidsfrister angivet i kundeaftalerne baggrund af de to sidste måneder i 201. Løsningstiderne opgøres månedligt og rapporteres til kunderne. Målet er et udviklingsmål, og målopfyldelsen opgøres derfor på baggrund af de to sidste måneder i 201. Løsningstiderne opgøres månedligt og rapporteres til kunderne. Målet er et udviklingsmål, og målopfyldelsen opgøres derfor på baggrund af de to sidste måneder i 201. Reaktionstiden opgøres månedligt og rapporteres til kunderne. Målopfyldelsen opgøres som et gennemsnit af hele 201. Leveringstiden opgøres månedligt og rapporteres til kunderne. Målet er et udviklingsmål, og målopfyldelsen opgøres derfor på baggrund af de to sidste måneder i % 95 % Tilgængeligheden på driftsinfrastruktur opgøres månedligt og rapporteres til kunderne. Målopfyldelsen opgøres som et gennemsnit af hele % 95 % Tilgængeligheden opgøres månedligt og rapporteres til kunderne. Målopfyldelsen opgøres som et gennemsnit af 4. kvartal. Målet er et udviklingsmål, og målopfyldelsen opgøres derfor på baggrund af de to sidste måneder i % 95 % Tilgængeligheden opgøres månedligt og rapporteres til kunderne. Målopfyldelsen opgøres som et gennem

13 Side 1 af 15 B.10 Andel af afsluttede incidents, der genåbnes i servicedeskværktøjet B.11 Brugeroplevet kvalitet ved henvendelse til it-servicedesk (på skala fra 1 til 5) B.12 Brugertilfredshed (på skala fra 1 til 5) B.1 Kundetilfredshed (på skala fra 1 til 5) snit af 4. kvartal. Målet er et udviklingsmål, og målopfyldelsen opgøres derfor på baggrund af de to sidste måneder i ,25 % 5,4 % Med afsluttede incidents menes der incidents, der enten er markeret som løst (resolved) eller som lukket (closed). Andelen opgøres ved at dividere antallet af genåbnede sager i en periode med antallet af afsluttede sager i samme periode. Målet er et udviklingsmål, og målopfyldelsen opgøres derfor på baggrund af de to sidste måneder i 201.,8,6 Målopfyldelsen er opgjort som et gennemsnit at de besvarelser, som brugerne har afgivet vedr. tilfredshed ifm. løsningen af en sag i Statens It s servicedesk. Brugerne vurderer sagsløsningen på en skala fra 1-5 jf. Statens It s servicekatalog.,7,5 Der gennemføres en årlig brugertilfredshedsundersøgelse. Scoren er baseret på et gennemsnit af de spørgsmål, som afdækker tilfredsheden med de ydelser, Statens It leverer.,7,5 Der gennemføres tre årlige kundetilfredshedsundersøgelser. De opgøres i april, august og november. Scoren er baseret på et gennemsnit af de spørgsmål, som afdækker tilfredsheden med de ydelser, Statens It leverer. I opgørelsen af den endelige målopfyldelse tages 4 4

14 Side 14 af 15 B.14 Medarbejdertilfredshed (på skala fra 1 til 7) udgangspunkt i den sidste af de tre kundeundersøgelser. 5,5 5,2 Der gennemføres en årlig medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Scoren er baseret på et gennemsnit af alle spørgsmål i medarbejdertilfredshedsundersøgelsen. B.15 Sygefravær 10 dage 11 dage KoncernHR trækker månedligt data og indrapporter til SLS- FRAV. C. Økonomistyring C.1 Statens It lever op til frister stillet af Koncern Økonomi C.2 Statens It opnår minimum bedømmelsen tilfredsstillende i forbindelse med revision af årsrapporten for 201. C. Budgetteringen skal være periodiseret og afspejle realistiske forventninger til de fremadrettede omkostninger. Alle oplysninger er leveret til Koncern Økonomi uden unødig forsinkelse. Bedømmes tilfredsstillende Prognosepræcision for: 1. kvt. > 80 % 2. kvt. > 85 %. kvt. > 90 % 4. kvt. > 95 % Hvis enkelte milepæle ikke nås, kan der på baggrund af afvigelsesbeskrivelser gives point. Rettidigheden drøftes løbende med Koncern Økonomi. Opgøres på baggrund af revisionen af årsrapporten for 201. Opgøres på baggrund af beregninger af prognosepræcision I alt 100

15 Side 15 af Kontraktperiode og rapportering Kontrakten træder i kraft ved underskrivelsen og er gældende indtil 1. december 201. Status på resultatkontrakten rapporteres månedligt til Moderniseringsstyrelsen. Status for juni kan dog indgå sammen med statusrapporteringen for juli måned. Den endelige målopfyldelse opgøres i styrelsens årsrapport. I opgørelsen af målopfyldelsen vurderes de enkelte mål som enten opfyldt, delvist opfyldt eller ikke opfyldt. I vurderingen af, om styrelsen har opfyldt målene, lægges der vægt på, at de opstillede mål realiseres inden for de afsatte økonomiske rammer. Genforhandling/justering af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer i det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået. 6. Påtegning København den 201 Frederiksberg den 201 For Finansministeriet For Statens It Departementschef i Finansministeriet David Hellemann Direktør i Statens It Michael Ørnø København den 201 For Moderniseringsstyrelsen Direktør i Moderniseringsstyrelsen Niels Gotfredsen

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Produkter 3 Kunder 4 Marked 4 Flytning 4 Mål for 2016 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Den overordnede retning for Moderniseringsstyrelsen er fastlagt i Finansministeriets koncernfælles mission og vision.

Den overordnede retning for Moderniseringsstyrelsen er fastlagt i Finansministeriets koncernfælles mission og vision. Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 1. Indledning Moderniseringsstyrelsen blev etableret d. 31. oktober 2011 og samler Finansministeriets arbejde med økonomistyring, overenskomster og ledelse

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Policylignende kerneopgaver 6 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode

Læs mere

Årsrapport for Statens It

Årsrapport for Statens It Årsrapport for Statens It Indhold 1 Beretning 1 1.1 Mission og vision 1 1.2 Årets faglige resultater 2 1.3 Årets økonomiske resultat 3 1.4 Opgaver og ressourcer 4 1.5 Administrerede indtægter og udgifter

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Digitaliseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 7 Mål for kerneopgaver 7 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode og rapportering

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 I front for et mere digitalt offentligt Danmark 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 A. Realisering af målsætningen om

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Policylignende kerneopgaver 6 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Digitaliseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 5 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode og rapportering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017

Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017 Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017 INDLEDNING KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige

Læs mere

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Mål- og Resultatplan Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 2016 2017 Indhold 1. Indledning...1 2. Strategisk målbillede...1 2.1. Strategiske pejlemærker...2 3. Mål for 2017...4 4. Opfølgning...7 5. Påtegning...8

Læs mere

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016 Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets departement og Ankestyrelsen 2016 Resultatmål Ankestyrelsen er gennem en årrække blevet tilført opgaver, bl.a. fra den tidligere Familiestyrelsen, og

Læs mere

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere.

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere. Resultatplan CPR - 2017 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både offentlige myndigheder

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 30 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet.

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet. Resultatplan CPR-administrationen 2018 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017

Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017 Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017 INDLEDNING SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er oprettet ved lov nr. 101 af 1958, som er erstattet af lov nr. 336 af 5.

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

Statens It status, opgaver og rammer. Ved programsekretariatschef Mikael Skov Mikkelsen

Statens It status, opgaver og rammer. Ved programsekretariatschef Mikael Skov Mikkelsen Statens It status, opgaver og rammer Ved programsekretariatschef Mikael Skov Mikkelsen Oplægget Baggrunden og målsætning for etableringen af Statens It Løsningsmodellen Mandatgrundlag Statens It s opgaver

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen

Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen 2016 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen

Læs mere

Resultatplan VIVE

Resultatplan VIVE Resultatplan VIVE - 2018 INDLEDNING VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd blev oprettet d. 1. juli 2017 ved lov nr. 709 af 8. juni 2017. VIVE er en fusion af Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Fokuseret tilsyn og styring. September 2014

Fokuseret tilsyn og styring. September 2014 Fokuseret tilsyn og styring September 2014 Koncernstyring Rammer for tilsyn og styring Krav om tilsyn og styring Dimensioner i tilsyn og styring Performance Fremadrettet sikring og udvikling af institutionernes

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i 2012 Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor December 2011 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Målgruppe 3 1.3 Læsevejledning

Læs mere

Strategi for Regional IT

Strategi for Regional IT g Strategi for Regional IT 2014-2016 Region Syddanmark Forord Nærværende strategi udspringer af Regional IT s formål, som er at it-understøtte Region Syddanmarks aktiviteter. Strategien indeholder en

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet 2007-2010 1. Indledning a) Om kontrakter i ministeriet Resultatkontrakten for Arbejdstilsynet indgås mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet.

Læs mere

Resultatplan for Statsforvaltningen 2016

Resultatplan for Statsforvaltningen 2016 Resultatplan for Statsforvaltningen 2016 INDLEDNING Resultatplanen indeholder Statsforvaltningens strategiske, kernefaglige og økonomiske mål. Resultatplanen for 2016 har fokus på mål, som skal understøtte

Læs mere

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008 Informationsmøder april/maj 2008 Baggrund Regeringens økonomiudvalg har besluttet, at der skal etableres to administrative servicecentre på tværs af staten. Beslutningen er truffet med udgangspunkt i regeringsgrundlaget

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

BAC Nyt. BAC s næste skridt

BAC Nyt. BAC s næste skridt BAC Nyt November 2005 BAC s næste skridt Udviklingsopgaver i 2006 Kort nyt Andre om BAC Der er nu formuleret en strategi og handlingsplan for videreudviklingen af BAC i de næste 2-3 år. Første udfordring

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 5 Servicemål 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Bilag 8. Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2

Bilag 8. Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2 Bilag 8 Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Systemer og værktøjer...

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Mål- og resultatplan. for kriminalforsorgen

Mål- og resultatplan. for kriminalforsorgen 20 16 Mål- og resultatplan for kriminalforsorgen Indhold Mission og vision 2 Om kriminalforsorgen 2 Recidivet 3 Strategiske pejlemærker 3 Mål for 2016 5 Forberedelse og indgåelse af flerårsaftale 6 Tæt

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 16 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4 Anklagemyndighedens

Læs mere

Institution. Forfattere Malene Gronemann Giorgi, direktionssekretær/specialkonsulent Mads Lyndrup, chefkonsulent. Opgavetypen der eksemplificeres

Institution. Forfattere Malene Gronemann Giorgi, direktionssekretær/specialkonsulent Mads Lyndrup, chefkonsulent. Opgavetypen der eksemplificeres Slots og Ejendomsstyrelsen Institution Slots- og Ejendomsstyrelsen Forfattere Malene Gronemann Giorgi, direktionssekretær/specialkonsulent Mads Lyndrup, chefkonsulent Opgavetypen der eksemplificeres Offentlige

Læs mere

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Socialstyrelsen 2016

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Socialstyrelsen 2016 Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets departement og Socialstyrelsen 2016 Resultatmål Socialstyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det social serviceområde

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Finansministerens redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om revision af statsregnskabet for 2013

Finansministerens redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om revision af statsregnskabet for 2013 Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg DK-1240 København K Finansministeren 11. december 2014 Finansministerens redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkninger til Rigsrevisionens beretning

Læs mere

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 INDLEDNING VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd udarbejder og formidler anvendelsesorienteret forskning og analyse i relation til velfærdssamfudnets

Læs mere

Månedlig opfølgning på it-drift

Månedlig opfølgning på it-drift Månedlig opfølgning på it-drift 0. Indledning En væsentlig del af at styre en it-driftskontrakt og de leverancer, der leveres herigennem, er at opretholde et konstruktivt samarbejde med leverandøren, hvor

Læs mere

Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005

Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005 Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005 1. Kontraktens status og grundlag Mellem departementschef Bo Smith og direktør Anne Lind Madsen indgås følgende resultatlønskontrakt. Kontrakten

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Mål- og resultatplan. for Civilstyrelsen

Mål- og resultatplan. for Civilstyrelsen 20 16 Mål- og resultatplan for Civilstyrelsen Indhold Mission og vision 2 Om Civilstyrelsen 2 Civilstyrelsens primære arbejdsområder 2 Centralt uddannelsesforløb på Justitsministeriets område 3 Korrekt

Læs mere

Notat om revisionsberetning nr. 35 vedrørende revisionen af Region Midtjyllands regnskab for 2015

Notat om revisionsberetning nr. 35 vedrørende revisionen af Region Midtjyllands regnskab for 2015 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Notat om revisionsberetning nr. 35 vedrørende revisionen af Region Midtjyllands regnskab for 2015 8800 Vibrog Tel. +45 87285000 koncernoekonomi@stab.rm.dk

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

Resultatlønsaftale. mellem

Resultatlønsaftale. mellem Resultatlønsaftale mellem departementschef Bo Smith, Beskæftigelsesministeriet og direktør Jan Nielsen, Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter (BAC) indgås nedenstående resultatlønaftale (direktørkontrakt)

Læs mere

Fra Statens Administration deltog Eyd Torfinnsdottir Mortensen, Hans Jølver Larsen, Per Helmer Roos, Susanne Lyk Nielsen og Nikolaj Kihl

Fra Statens Administration deltog Eyd Torfinnsdottir Mortensen, Hans Jølver Larsen, Per Helmer Roos, Susanne Lyk Nielsen og Nikolaj Kihl Mødereferat 17. oktober 2013 TF/NKIHL ØSC Kundeforum 10. oktober 2013, kl. 14.00 i Landgreven 4, lokale 4045 Emne Deltagere Møde i ØSC Kundeforum Martin Hyldtoft og Lena Christiansen, Udenrigsministeriet,

Læs mere

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 l Kunde hos Statens It Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 Side 2 af 12 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Hvem er Statens It? 3 1.2 Kort om projekter 3 2 Kundeprojekter - samspillet mellem Statens It, kunden

Læs mere

Strategisk Indkøb i ledelsesperspektiv

Strategisk Indkøb i ledelsesperspektiv 4. Marts 2014 Den effektive indkøbsorganisation Strategisk Indkøb i ledelsesperspektiv v/ Regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 2 Fakta om Region Syddanmark Offentligt indkøb : 290 mia. kr. Regionernes samlede

Læs mere

Bilag 7. Kvalitetsstyring - Entreprenørmodellen. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 7 side 1

Bilag 7. Kvalitetsstyring - Entreprenørmodellen. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 7 side 1 HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 7 side 1 Bilag 7 Kvalitetsstyring - Entreprenørmodellen 7.1 Hovedprincipper og anvendelse... 2 7.1.1 Kvalitetsstyringssystemets hovedprincipper... 2 7.1.2 Grundlaget

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb Februar 2014 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER

BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag:

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K 18 november 2015 MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Hermed fremsender jeg

Læs mere

Resultatkontrakt for. Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) for 2008 2011

Resultatkontrakt for. Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) for 2008 2011 Resultatkontrakt for Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) for 2008 2011 1. Indledning Kontrakter i Beskæftigelsesministeriet Resultatkontrakten for Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) indgås mellem Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune

Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune 8. juli 2015 Michael Redlich Baggrund for analysen Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune ønsker at undersøge, hvilke potentialer der er i forbindelse

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

Notat. Styrket økonomistyring. Den Aarhus Kommune

Notat. Styrket økonomistyring. Den Aarhus Kommune Notat Den 18-10-2012 Aarhus Kommunes deltagelse i Økonomistyringsprojekt tilrettelagt af KL, Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Som led i økonomiaftalen

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

Statens It - Vi flyver samtidigt med, at vi bygger flyet

Statens It - Vi flyver samtidigt med, at vi bygger flyet Statens It - Vi flyver samtidigt med, at vi bygger flyet v/driftschef Birgit Hansen Indlæg på IT-drift 2014 konferencen D. 30. 1 AGENDA 1. Statens It mission, vision og pejlemærker 2. Hvor kommer vi fra

Læs mere

Hvordan fungerer anbefalingerne fra Produktivitetskommissionen om KPI og moderne styring i praksis

Hvordan fungerer anbefalingerne fra Produktivitetskommissionen om KPI og moderne styring i praksis 21. OKTOBER 2015 Agnete Gersing Hvordan fungerer anbefalingerne fra Produktivitetskommissionen om KPI og moderne styring i praksis NAF gå hjem-møde: Kan vi måle os til velfærd? HVORDAN FUNGERER ANBEFALINGERNE

Læs mere

Forum for Regnskabschefer. Marts 2017

Forum for Regnskabschefer. Marts 2017 Forum for Regnskabschefer Marts 2017 AGENDA 1 Kort om Statens Administration 2 Nye tiltag i Statens Administration 3 Hvorfor Forum for Regnskabschefer? 2 KORT OM STATENS ADMINISTRATION LIDT HISTORIE, FORMÅL

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016

PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016 PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016 SAMMENFATNING Resultatkontrakten indgås mellem Social- og Integrationsministeriets departement repræsenteret ved departementschefen og Pensionsstyrelsen repræsenteret

Læs mere

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Side 1/10 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved

Læs mere

Finanstilsynets Direktørkontrakt 2008

Finanstilsynets Direktørkontrakt 2008 Finanstilsynets Direktørkontrakt 2008 2/6 Finanstilsynets direktørkontrakt Kontraktstyringen i relation til styrelserne på Økonomi- og Erhvervsministeriets område udgøres af styrelsens resultatkontrakt,

Læs mere

GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE

GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0243681569832 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 9 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 9 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Dato J. nr. 3. april 2017 2017-1012 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Vedr. Statsrevisorernes

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring.

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT Koncernservices virksomhedskontrakt KPI er Status august 2014 på Koncernservices KPI er Økonomiudvalget modtager to gange årligt en status

Læs mere

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden Tag kontrollen tilbage - Sådan undgår du hardware servicefælden Dyre serviceaftaler æder dit IT budget Du kender det sikkert allerede. Som IT Chef har du selv et stigende krav til dine leverandører omkring

Læs mere

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HSU S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 Vedr.: Status for større indsatser på it-området, august 2013 KONCERN-IT Sagsbehandler: Thomas Arnbak-Hartzberg, Souschef,

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er

Læs mere

Vejledning om den praktiske tilrettelæggelse af tilsynet med informationssikkerheden

Vejledning om den praktiske tilrettelæggelse af tilsynet med informationssikkerheden Vejledning om den praktiske tilrettelæggelse af tilsynet med informationssikkerheden Vejledningen og tilhørende bilag skal betragtes som inspiration og støtte til den overordnede vejledning Departementets

Læs mere

Bilag 2. Intern vejledning i udarbejdelse af resultat- og direktørkontrakter

Bilag 2. Intern vejledning i udarbejdelse af resultat- og direktørkontrakter Bilag 2 Intern vejledning i udarbejdelse af resultat- og direktørkontrakter Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Introduktion til resultat- og direktørkontrakter... 3 2 Proces for indgåelse af resultat- og direktørkontrakter...

Læs mere

Indhold. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indhold. 2 www.regionmidtjylland.dk IT Server Outsourcing Præsentation til RMU den 1. december 2011 www.regionmidtjylland.dk Indhold 1. Baggrund 2. Omfang 3. Omfang, teknologi versus services 4. Indvirkning på økonomi 5. Indvirkning på medarbejdere

Læs mere