Krolf Forord. Er teksten af denne type, så er det forfatterens kommentarer. 2. april

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krolf Forord. Er teksten af denne type, så er det forfatterens kommentarer. 2. april 2010 1"

Transkript

1 Krolf Forord Ser man tekst af denne type, er det citater fra reglerne. Det er for det meste fra spillereglerne, men det kan også være fra turneringsreglementet. Er teksten af denne type, så er det forfatterens kommentarer. 2. april

2 SPILLEREGLER: Krolf Dommer Inden kampen starter, udpeges der en dommer. Dette kan i nødstilfælde være en af spillerne. Det er dommeren, der fører regnskab med slagene, flytter kugler og uddeler straffe. 2. april

3 Krolf Dommerkursus Før der spilles Mens der spilles Efter spillet 2. april

4 Før der spilles Regler Vær bekendt med reglerne. Både spillereglerne, turneringsreglementet og eventuelle lokale regler. 2. april

5 Før der spilles Bane Noget særligt ved denne bane? Er der lokale regler? Er flagene ikke nummereret, hvilken rækkefølge spilles hullerne så i? Er der særlige startsteder? Er der valgfrie områder? 2. april

6 Er spillernes udstyr lovligt? Er banen lovlig? Før der spilles Lovligt? Køller Man må kun spille med udstyr, hvor det er tydeligt for enhver, hvad der er hovedet til at slå med. Det er ikke tilladt at have nogen mekanik til at styre slagstyrke eller retning med. Det er tilladt at skifte kølle een gang i løbet af kampen. I tilfælde af defekt er det også tilladt at skifte, selv om der tidligere er blevet skiftet. Kugler En krolfkugle skal minimum være på 80mm og max. på 90mm i diameter og minimumsvægten være på 225g. Der er ingen maximumsvægt og materialet er valgfrit. Det er tilladt at skifte kugle én gang i løbet af kampen, dog først når et hul er færdigspillet. I tilfælde af defekt er det tilladt at skifte kugle, selv om der er skiftet kugle tidligere. Banen kan have 1-12 huller. Et hul skal være minimum 11 cm i diameter og minimum 3 cm på det dybeste sted. Desuden skal der være en tydelig markering. Fra startstedet til hul skal der være minimum 5 m. Er banen ulovlig, så spil alligevel, men lav en anmærkning på holdkortet hvis det er en holdkamp. Der findes ikke ulovlige baner ved stævner. 2. april

7 Før der spilles Er du klar? Klargøring Har du hvad du skal bruge? Kuglepen, skriveunderlag, kampseddel Har du overvejet din påklædning? Hat, paraply, regntøj, gummistøvler Hvad med toiletbesøg inden i starter? 2. april

8 Check af kampsedlen Før der spilles Kampsedlen Hvem er hvem? Start eventuelt med navneopråb og vurdér så vidt muligt om det er den rigtige Bent Jacobsen der er til stede. Hvis det er en holdkamp skal man eventuelt overveje om spillernes rækkefølge er rigtig (hjemme-ude-hjemme-ude). Skriv dommernavn på sedlen. Notér eventuelt kuglefarver også. 2. april

9 Børneregler Før der spilles Børn Ved stævner får børn ikke nogen slag trukket fra. Men i holdkampe er der særlige børneregler, så måske spiller en dreng som dame eller nogen skal have slag trukket fra. Børn og unge, som er under 13 år på spilledagen, må benyttes som dame eller herre i flæng, uanset barnets køn. Barnet kan dog ikke tvinges til at spille som modsatte køn. Hvis den unge er under 13 år på kampdagen, kan vedkommende få 1 eller flere slag trukket fra. Her er en tabel : 12 år 1 slag 11 år 2 slag 10 år 3 slag 9 år 4 slag 8 år 5 slag 7 år 6 slag 6 år 7 slag 5 år 8 slag Hvis der er spillere der skal have nogle slag trukket fra, bør man gøre opmærksom på dette allerede på holdkortet, og det skal være påført kampsedlen fra kampens start. Ellers bortfalder tilbuddet om at få nogle slag trukket fra. 2. april

10 Mens der spilles Rutinen før slag Få spillerne til at vente til du er klar og siger navnet. Sig navnet på den spiller der skal slå. Siger dommeren et forkert navn, og spillerne når at slå, skal alle kugler tilbage gratis. Hold øje med om det er spillerens kugle Hold øje med hvor kugler er placeret. Kuglerne skal måske flyttes tilbage hvor de kom fra. 2. april

11 Mens der spilles Rutinen under slag Se om slaget er lovligt - dobbeltslag, kugle ramt, hvor mange kugler rammes m.m. Hold øje med hvilke kugler der berøres af slaget - hvis nu alle kugler skal tilbage pga. fejl eller ulovligheder. Sæt en streg når der slås - ikke en hel stribe på én gang. 2. april

12 Mens der spilles Rutinen efter slag Se nøje efter at kuglen ligger helt stille, specielt hvis den ligger på en hulkant. Sig antal slag når spilleren tager kuglen op Anton Regn sammen når spilleren er kommet i. Få ivrige spillere til at vente til du er klar. Spillerne må til enhver tid se stillingen. Ikke alle vil høre den, men dommeren må offentliggøre stillingen efter behov, uden at indhente tilladelse fra spillerne. 2. april

13 Mens der spilles Mange slag Mange slag Man behøver ikke sige navnet hver gang, hvis der i et sådant tilfælde kun er 1 spiller tilbage det kan virke irriterende med Anton, Anton, Anton og Anton igen. Der er et maksimum på 8 slag pr. hul. Hvis det 8. slag på et hul ikke kommer i, noteres der 10 slag. Kuglen fjernes først fra banen når det 9. slag skulle være slået. Er der flere spillere der stadig spiller på samme hul, bliver slag 8 liggende på banen indtil man skulle have slået sit 9. slag. Kuglen kan nemlig have indflydelse på de andres spil eller måske blive puffet i hul til en 8 er. 2. april

14 Mens der spilles Protester Protester Er der protester så klar det NU med det samme!!! Dommere laver også fejl, men det gør spillere altså også. Accepter ikke at du tager fejl, bare fordi andre siger det. HUSK TÆNK VURDÈR BESLUT. Har du taget fejl ok beklag og ret fejlen og fortsæt så. Har den protesterende taget fejl, så døm og sig hvorfor. For at finde ud af hvad der skete, så husk eventuelt via spillernes rækkefølge, kuglers placeringer og/eller andre spilleres hjælp. Er det ved et stævne man dømmer, kan man under kampen tilkalde stævneledelsen for at få reglerne på det rene. 2. april

15 Mens der spilles Hole in one Hole-in-one hole-in-one. Hvis en spiller slår sin kugle i hul fra startstedet på første slag, er det en En hole-in-one tæller 0 slag. Hvis kuglen bliver skubbet i hul af en anden spiller, er det ikke en holein-one og tæller derfor 1 slag. Det er ikke en hole-in-one hvis man er startet forfra på hullet eller hvis næste spiller i mellemtiden har slået. 2. april

16 Mens der spilles Frigivelse af slag Frigivelse af slag Vent med at sige næste spillers navn til hullet er tomt. Vent med at sige næste spillers navn til alle andre kugler ligger helt stille. Vent med at sige næste spillers navn til der er fri bane. Vent med at sige næste spillers navn til du er færdig med at notere. Hvis der kun er 2 spillere, kan dommer og spillere enes om at der ikke siges navne. 2. april

17 Definitionen på et slag. Mens der spilles Slag Slagene skal selvfølgelig slås med køllen og det skal være med køllehovedet. Køllehovedet skal berøre kuglen for at være et korrekt slag. Et slag er først et slag når dommeren skønner at spilleren udførte et slag., og ramte kuglen. Kuglerne ligger klods. Hvis kuglerne ligger klods, må man kun slå til sin egen kugle uden at ramme modstanderens. Der er straf for at berøre modstanderens kugle, selv om mostanderkuglen ikke flytter sig. Man idømmes et straffeslag, og alle berørte kugler flyttes tilbage. 2. april

18 Mens der spilles Fejlslag Der findes flere forskellige fejlslag. Ført bold (kugle) og dobbeltslag er ikke tilladt. Indirekte slag er ligeledes forbudt. Indirekte slag er slag der får kuglen til at flytte sig, selv om køllehovedet ikke har berørt kuglen. Slag til modstanders kugle. Hvis en spiller slår til en modspillers kugle, tæller det som et slag, men kuglen (og eventuelt andre berørte kugler) flyttes tilbage. Spilleren får ikke lov til at slå til sin egen kugle. Det kan enten være et uheld, hvor 2 kugler rammes i et slag, eller simpelthen et slag til en forkert kugle. 2. april

19 Mens der spilles Uheld Rammer eget ben eller fod med kuglen. Det er også forbudt at komme til at ramme skaftet på køllen eller en eller anden mere eller mindre løsthængende legemsdel på sig selv. Uheld ved et slag. Hvis en tilskuer eller en modspiller upåagtet ændrer en kugles retning, er han en knold. Der kan dømmes omslag, hvis det var knoldens fejl, men ellers skulle spilleren have ventet til der var fri bane. Hvis det er en modspillers fejl, kan dommeren idømme en passende straf hvis han skønner, at det var med vilje. Uheld med kuglen spark eller puf med køllen. Et slag er først et slag når dommeren skønner at spilleren udførte et slag. Hvis en spiller kommer til at skubbe til en kugle med foden, lægges den bare tilbage. Den lægges også bare tilbage hvis det sker med køllen ved et uheld (f. eks. taber kølle). 2. april

20 Mens der spilles Forkert hul Kuglen ryger i forkert hul. Er banen så uheldigt konstrueret, at man kan ryge i et forkert krolfhul, da er det gratis at komme op på kanten af det forkerte hul. Andre huller betragtes som forhindringer 2. april

21 Forkert kugle. Uden for tur. Mens der spilles Rækkefølge Er en spiller ved at skyde til en forkert kugle, så bryd ind og få vedkommende over til sin egen kugle. Er en spiller ved at skyde uden for tur, så bryd ind og få den rigtige spiller til at skyde i stedet. Engang spurgte en spiller Er det min tur? og der blev svaret Ja. Men det var altså bare ikke dommeren der svarede. Af dette kan man lære, at man skal være sikker på det er dommeren der svarer og at dommeren bør svare med et navn i stedet for Ja. Det var en misforståelse et uheld så kuglerne blev flyttet tilbage og den rigtige rækkefølge blev spillet. 2. april

22 Mens der spilles Forfra En spiller må til enhver tid starte forfra på et hul. Det koster dog et slag at bære kuglen tilbage til startstedet. Det er dermed typisk 3. slag der slås fra startstedet, anden gang spilleren starter på hullet. Hvis man af en eller anden årsag kommer til at ligge umuligt, kan man vælge at starte forfra. Det koster dog 1 straffeslag. Hvis en kugle på mystisk vis forsvinder under spillet, skal spilleren starte forfra på hullet, og det giver 1 slag i straf. Hvis en kugle går så meget i stykker, at man ikke kan sige hvilket stykke af kuglen der er selve kuglen, eller kuglen helt forsvinder, skal spilleren starte forfra på hullet, og dette koster 1 slag i straf. 2. april

23 Mens der spilles Slag bliver afrettet Det kan forekomme at børn (er set i en VM finale) eller andre knolde (set med bl. a. en kat) kommer på tværs af et slag. Hvis en hund, kat eller modspiller bliver ramt ved en tilfældighed, gælder disse som en knold på banen. Hvis en tilskuer eller en modspiller upåagtet ændrer en kugles retning, er han en knold. Der kan dømmes omslag, hvis det var knoldens fejl, men ellers skulle spilleren have ventet til der var fri bane. Hvis det er en modspillers fejl, kan dommeren idømme en passende straf hvis han skønner, at det var med vilje. Vurdér hvis fejl det var. Skulle spilleren have ventet, eller var det et uheld. Hvis spilleren er helt uskyldig i uheldet, så giv eventuelt vedkommende valget mellem omslag og at blive liggende. 2. april

24 Mens der spilles Flytning Man kan komme ud for at skulle flytte kuglen ind på banen eller væk fra en forhindring. Kuglen flyttes den kortest mulige afstand til banen, men først når det er spillerens tur igen. Kuglen flyttes af spilleren, men kontrolleres af dommeren. Når kuglen flyttes ind på banen, skal det være et sted hvor spilleren har mulighed for at komme til at slå til den. Der skal være min. 6 cm til nærmeste kugle, dog mindst 1 m til hullet og max. 15 cm fra banekanten. Hvis andre har skudt kuglen ud af banen, er det gratis at komme ind igen, ellers koster det 1 slag. Hvis kuglen lå på en bedkant og triller ud efter næste spiller har skudt, er det gratis at komme ind igen. Der kan være lokale regler for indflytning. Det gælder specielt de steder hvor kuglen kan ryge ud på asfalt og dermed først stopper når kommunegrænsen er nået. 2. april

25 Mens der spilles Umulige steder Kuglen kan komme til at ligge umuligt (under båd - i bed under busk, under bord/bænk) hvor det stadig er bane. Man må flytte kuglen op til 15 cm væk fra en forhindring målt til den del af kuglen der er nærmest forhindringen eller banekanten, - dog ikke direkte i hul og der skal være min. 6 cm til nærmeste anden kugle. Dette koster 1 slag. Har en anden spiller skudt ens kugle et sted hen på banen, hvor den absolut ikke er spilbar, må man gratis flytte kuglen 15 cm væk fra forhindringen. Hvis det er et sted hvor det er tilladt at spille fra, er det IKKE gratis at komme ind/op på ordentlig bane, medmindre det er en modstander der har puffet kuglen derind/derned. Betingelsen for gratis flytning er dog, at kuglen ikke er spilbar. Hvis den kan spilles fri ikke nødvendigvis i hullets retning er den spilbar og det koster 1 slag at flytte den. 2. april

26 Mens der spilles Justeringer Banejustering (ukrudt, græs, flag, ormetuer, sandramper). Nedfaldne blade, grene og kviste, løse småsten, græstotter, høns, katte, hunde og andre uvedkommende løse genstande må fjernes; men markeringssten, flag og andre opsatte forhindringer må ikke. Låg til huller og opgravede tuer regnes for løse genstande. Opstillede forhindringer skal stå fast, så de ikke ændrer sig ved stød fra kuglerne. Hvis en hund, kat eller modspiller bliver ramt ved en tilfældighed, gælder disse som en knold på banen. Det er tilladt at frisere langt græs, men det er ikke tilladt at rive græs af. Det er heller ikke tilladt at ændre på banen ved at banke i jorden med køllen, men det er i orden at stampe i jorden med foden, hvis kuglen ligger på kanten af et hul. Der skal dog være mindst 1 m fra kuglen til stampet. Kort sagt : Frisere ikke plukke. Hvis stangen til et markeringsflag er skæv, må det godt drejes, men altså ikke bukkes til siden. Sandramper er selvfølgelig forbudt. Havestole, børnelegetøj og andre forhindringer uden fast opholdssted må fjernes, men f. eks. et havebord, som formodes at have fast plads hele dagen, må IKKE fjernes. 2. april

27 Mens der spilles Kuglejustering Se om der er et hul under kuglen Det er tilladt at se efter om kuglen ligger i et hul, men det er dommeren der løfter og lægger kuglen. Opfyldning af hul under kugle Det er IKKE tilladt at fylde huller under kugler op. Dreje kuglen Hvis en spiller ønsker at dreje sin kugle (f. eks. pga. en skade på kuglen), så fred være med det. Rengøring af kuglen Det er tilladt at rengøre kuglen, men det er dommeren der løfter og lægger kuglen. 2. april

28 Mens der spilles Frigørelse af kugle Kugle flytter sig under frigørelse. Hvis en kugle flytter sig under frigørelse fra busk, langt græs m.m., skal den flyttes tilbage hvor den kom fra. Er det på en skrå flade hvor kuglen ikke mere kan ligge, fordi man har fjernet en gren eller noget langt græs, må man lægge det tilbage eller eventuelt bruge noget andet til at holde på kuglen. 2. april

29 Mens der spilles Startsteder Startsteder. Startstedet bør være markeret, men hvis det ikke er, startes max. 1 m fra forrige hul, dog aldrig foran. Der kan være varierende startsteder på de forskellige baner. Er der en streg i græsset, så følges denne. Er der ingen streg, siger regelen, at man må start 1 m til hver side fra forrige hul. Et normalt kølleskaft er cm, så det er ca. et kølleskaft + et køllehoveds (15 cm) længde. 2. april

30 Mens der spilles Defekt Defekt kølle eller kugle. Det er tilladt at skifte kølle og kugle én gang i løbet af kampen. I tilfælde af defekt er det selvfølgelig også tilladt at skifte. Defekt hul (f. eks. kant ved hulforing eller nyt mulvarpeskud). Hvis der under spillet sker et uheld med et hul eller adgangen til det, må man ikke udbedre skaden, hvis skaden har haft indflydelse på en spillers slag. Bliver det opdaget inden det har haft indflydelse, kan man udbedre skaden med det samme, ellers må man vente til hullet er færdigspillet. 2. april

31 Mens der spilles Råd og vejledning Råd og vejledning (også fra dommer). En spiller må modtage råd og vejledning fra hvem som helst. Dommeren giver dog kun råd og vejledning hvad reglerne angår. 2. april

32 Mens der spilles Gå frem Gå ikke frem før alle er startet Det ses tit at spillere går frem fra startstedet inden alle har slået ud. Der er ingen regel der siger det er forbudt, men det kan være distraherende for næste spiller. Det bliver først forbudt i det øjeblik dommeren siger det er forbudt. Normalt er der ingen straf for denne forseelse. Ved hole-in-one er det selvfølgelig tilladt at gå frem før næste spiller skyder ;-) 2. april

33 Mens der spilles Toiletbesøg Spiller eller dommer skal på toilet. Spil et hul færdigt og vent på den trængende. Al gang foregår i løb. 2. april

34 Mens der spilles Dommerskift Dommerskift. Er en dommer nødt til at stoppe med at dømme inden kampen er færdig, skal et hul spilles færdig inden en ny overtager jobbet. 2. april

35 Mens der spilles Usportslig optræden Usportslig optræden (køllekast / tilråb / snakken). Al usportslig optræden kan straffes af dommeren med advarsel, straffeslag eller diskvalifikation efter behov. Al usportslig optræden kan straffes af dommeren med advarsel, straffeslag eller diskvalifikation efter behov. Hvis en dommer mener en spiller optræder usportsligt, starter man med at henstille til at undlade det. Derefter kan man gå over til advarsel. Hvis det stadig ikke har hjulpet, må man gå over til straffeslag og i sidste ende udelukkelse. At skyde en modspiller væk uden selv at at have chance for at at få noget ud af det, kan regnes for usportslig optræden. Hvis det er en tilskuer der ikke opfører sig ordentligt, kan dommeren kun bede denne om at forlade denne kamp - ikke stadion. Vi spiller nemlig tit i private haver, og her er det ejeren der bestemmer. 2. april

36 Efter spillet Stævner I slagspil spilles aldrig omkamp. Aflevere kampseddel til dommerbordet. Er der officiel protest, skal der straks rettes henvendelse til turneringsledelsen. 2. april

37 Efter spillet Holdkampe Er doubler vundet, tabt eller endt uafgjort? Man lægger simpelthen placeringerne sammen, og holdet med den laveste samlede placering får 2 pinde, og de får selvfølgelig 1 pind hver ved uafgjort. Hvis f. eks. hjemmeholdets spillere blev nr. 1 og 3, er summen altså 4. Udeholdet er så blevet nr. 2 og 4, hvilket giver en sum på 6. Altså er hjemmeholdet de lykkelige vindere af 2 pinde. Ved 1 og 4 til hjemmeholdet og 2 og 3 til udeholdet, er det så uafgjort. Nu kunne det jo tænkes, at 2 eller flere spillere endte på samme antal slag. Hvis dette sker, neutraliseres 2 af disse spilleres resultater (det skal være 1 fra hvert hold). Dvs., at de 2 andre spilleres resultat er afgørende for pindenes fordeling. De fordeles nu efter reglerne for single. Er de fra samme hold, skal de have hver sin placering (ikke to nr. 2, men en nr. 2 og en nr. 3). Resultat føres på holdkortet eller afleveres en holdkaptajn. Er der officiel protest, påføres denne bagsiden af holdkortet, gerne med dommerens navn og telefonnr. 2. april

38 Efter spillet Holdkort Dato Hjemmehold Udehold 24/12 Køllesvingerne Kugletrillerne Pinde Fornavn og efternavn Slag Nr. Fornavn og efternavn Slag Nr. Hj. Ude 1. mix. double DameAndersine And 30 1 DameKylle And 31 2 Herre Anders And 37 4 Herre Bjønebande mix. double Dame Bedstemor And 30 X Dame Pylle And 30 X Herre Rip And 31 1 Herre Bjønebande Damedouble Andersine And 30 X Rylle And 30 X Bedstemor And 31 X Kylle And 31 X 1 1 Herredouble Rap And 30 1 Bjønebande Rup And 34 4 Bjønebande damesingle Bedstemor And 30 1 Pylle And damesingle Andersine And 31 2 Rylle And herresingle Rip And 30 X Bjønebande 5 30 X herresingle Anders And 33 Bjønebande I alt 9 7 Anders And Rylle And 2. april underskrift af holdkaptajn underskrift af holdkaptajn

39 Krolf Spørgsmål Spørgsmål? Dette materiale og friske regler kan hentes på under downloads. Har du tips til forbedringer af materialet eller spørgsmål efter kurset, kan du rette henvendelse til Peter Christensen på mobil eller send en mail til 2. april

40 Krolf Dommerkursus SLUT 2. april

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 -

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - Single 01 Banen 02 Fast tilbehør 03 Bolden 04 Ketsjeren 05 Server og modtager 06 Valg af side og serv 07 Serven 08 Fodfejl 09 Aflevering

Læs mere

Bridgeregler Etik og regler i bridge

Bridgeregler Etik og regler i bridge Bridgeregler Etik og regler i bridge Her vil du kunne finde lidt nyttige informationer om hvordan man opfører sig ved bridgebordet, og hvad reglerne siger omkring meldinger og spil. Du kan se Love for

Læs mere

Regler til Lethian XI. Version 11.1

Regler til Lethian XI. Version 11.1 Regler til Lethian XI Version 11.1 Indhold 1 Introduktion 3 2 Basisregler 4 2.1 Kampagneregler....................................... 4 2.2 Kampregler.......................................... 6 2.3 Oprustning..........................................

Læs mere

Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997.

Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997. Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997. Vejledende noter er markeret med "VN" og anført i kursiv, særlige danske vejledende noter er markeret

Læs mere

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft.

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft. Denne publikation udarbejdet til breddehåndbolden fortæller om de vigtigste håndboldspilleregler og kommer med eksempler og forklaringer, der gør det lettere at forstå, hvad de enkelte regler betyder omsat

Læs mere

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund.

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND PRÆSENTERER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE Sidste års medalje vindere. Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND Revideret januar 2008. Danske double spilleregler for

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them. Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31. Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk. www.himmelbjerggolf.

Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them. Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31. Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk. www.himmelbjerggolf. VELKOMMEN TIL Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31 Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk www.himmelbjerggolf.dk 2 VELKOMMEN TIL HIMMELBJERG GOLF CLUB Vi vil med dette

Læs mere

Opfør dig ordentligt J

Opfør dig ordentligt J Opfør dig ordentligt J Gode råd om vores opførsel ved bridgebordet H.K. Sørensen. Klubkonsulent og divisionsspiller. Etik Som bridgespiller skal vi selvfølgelig behandle hinanden venligt og høfligt. Man

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Spørgsmål og svar samt orientering.

Spørgsmål og svar samt orientering. Indefodboldudvalget side 1 Spørgsmål og svar samt orientering. DFU s Indefodboldudvalg bliver ind imellem anmodet om at tage stilling til spørgsmål om indefodbold. En del af disse spørgsmål og svar er

Læs mere

Ranch Team Challenge Regler

Ranch Team Challenge Regler Ranch Team Challenge Regler Indholdsfortegnelse Teamet... 2 Hat... 3 Hest... 3 Bid... 3 Animal Handling... 3 Point... 4 Dicipliner... 5 Ranch Team Challenge er en holdkonkurrence, hvor grenene er et forsøg

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Fieldhockey en introduktion

Fieldhockey en introduktion Fieldhockey en introduktion Ole Fuglsang, Hockeyklubben Odin Fotos: Kristoffer Juel Poulsen Forord Denne bog er skrevet af undertegnede, men den kunne ikke blive til uden andre menneskers hjælp. Bogen

Læs mere

http://www.sportspladsen.dk/statisk.php4?id=204

http://www.sportspladsen.dk/statisk.php4?id=204 Side 1 af 26 (gældende fra 20. april 2000) SINGLE Banen 2. Fast tilbehør 3. Bolden 4. Ketsjeren 5. Server og modtager 6. Valg af side og serv 7. Serven 8. Fodfejl 9. Aflevering af serv 10. Servefejl 1

Læs mere

GODT BEGYNDT MED MINIGOLF

GODT BEGYNDT MED MINIGOLF GODT BEGYNDT MED MINIGOLF INFORMATIONSHÆFTE OG BEGYNDERGUIDE UDGIVET AF DANSK MINIGOLF UNION Oplag: 2.000 stk. Årgang 2005 Udgivet af Dansk Minigolf Union Grafisk design: Reklame & Marketing Butikken A/S

Læs mere

LÆREBOG SKAT. af Reinar Petersen. 1998 Reinar Petersen, Gråsten 2. udgave

LÆREBOG SKAT. af Reinar Petersen. 1998 Reinar Petersen, Gråsten 2. udgave LÆREBOG I SKAT af Reinar Petersen LÆREBOG I SKAT Side 2 INDLEDNING...3 DELTAGERE...4 KORTENE OG FARVERNES VÆRDI...4 Kortrækkefølgen...4 Kortgivning...5 REGLERNE...5 TYPER SPIL...5 1. Grand...6 2. Trumf...6

Læs mere

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Straffebestemmelser Dommerbestemmelser Førelse af spillerprotokol Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 21. februar

Læs mere

Spillereglerne tilhører DANSK HÅNDBOLD FORBUND og må ikke affotograferes, fotokopieres eller på anden måde mangfoldiggøres.

Spillereglerne tilhører DANSK HÅNDBOLD FORBUND og må ikke affotograferes, fotokopieres eller på anden måde mangfoldiggøres. 1 Dansk Håndbold Forbund imødekommer med udgivelsen af 7. udgave af studiemappen med fortolkninger og bemærkninger til håndboldspillereglerne gældende fra juli 2010 nye internationale spilleregler - og

Læs mere

Bordfodbold regler. Kontrolleret handling: Akt på bolden som muliggør en teknisk bevægelse eller blokering (kontrol) af bolden.

Bordfodbold regler. Kontrolleret handling: Akt på bolden som muliggør en teknisk bevægelse eller blokering (kontrol) af bolden. Bordfodbold regler ORDFORRÅD OG TERMINOLOGI Kontrolleret handling: Akt på bolden som muliggør en teknisk bevægelse eller blokering (kontrol) af bolden. Kontrolleret sikring: Stop af bolden under en spillers

Læs mere

Velkommen til Dansk L hombre-union

Velkommen til Dansk L hombre-union Maj 2014 Velkommen til Dansk L hombre-union Dansk L hombre-union er en landsdækkende organisation, hvor klubber rundt omkring i hele landet er tilknyttet. Unionen medvirker til udbredelse og kendskab til

Læs mere

(Hjælp...) Vi skal til svømmestævne. Udgave 1.0

(Hjælp...) Vi skal til svømmestævne. Udgave 1.0 (Hjælp...) Vi skal til svømmestævne Udgave 1.0 (Hjælp...) Vi skal til svømmestævne Side 2 Forord Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig

Læs mere

En Hurtig Guide til Golfreglerne

En Hurtig Guide til Golfreglerne En Hurtig Guide til Golfreglerne Regelkomiteen Regelkomiteen Ret til ændringer forbeholdes indtil endelig godkendelse fra The R&A, St. Andrews foreligger. En Hurtig Guide til Golfreglerne Da golfspillet

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011

DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011 DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011 A. Formål, anvendelse og ledelse B. Definitioner C. Generelt 1. Afbrydelse og udsættelse 2. Afbud og udeblivelser 3. Appel 4. Banen

Læs mere

Fodboldloven 2010/2011

Fodboldloven 2010/2011 Fodboldloven 2010/2011 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 61. udgave 2010/2011 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Oplag: 6000 Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Carl Herup

Læs mere

Krolfposten 30. januar 2007-15. årgang nr.1

Krolfposten 30. januar 2007-15. årgang nr.1 30. januar 2007-15. årgang nr.1 2006 Krolfstævne hos Strandbakkernes Krolfklub af Ib Svangren, KØK Lørdag den 7. oktober 2006 havde Strandbakkernes Krolfklub (SK) inviteret Vesterbro (VeKK) og Nysted (Nyserne)

Læs mere

ipad for let øvede, modul 5 Facebook

ipad for let øvede, modul 5 Facebook 17112014AS ipad for let øvede modul 5 Indledning Dette kursus er meget omfattende, selv om det kun dækker en mindre del af mulighederne i. Hvis du ikke har kendskab til, kan du med fordel bruge 2 kursusgange

Læs mere

Indhold. Ludo stafetten 077 Billedlotteri 078 Kortstafetten 079 Master Mind 080 Minerydder 081 Klemmestafet 082

Indhold. Ludo stafetten 077 Billedlotteri 078 Kortstafetten 079 Master Mind 080 Minerydder 081 Klemmestafet 082 Indhold Forord 003 Forklaring på aktivitetsbeskrivelser 004 BRILLIANTE BOLDLEGE 005 Kurvebold 006 Par fodbold 007 Skobold 008 Keglebold 009 TRebound 010 Sæbefodbold 011 Flag fodbold 012 Kwick cricket 014

Læs mere