Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik"

Transkript

1 Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Formål Holdninger og principper Omfang Sikkerhedsniveau Sikkerhedsbevidsthed, organisering og ansvar Operationalisering Opfølgning Godkendelse... 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 af 6 Informationssikkerhedspolitik Version 0.9 September

3 1. Indledning Denne sikkerhedspolitik udgør den overordnede ramme for informationssikkerheden i Ringkøbing-Skjern Kommune. Fordi vi tager hånd om vores borgere og kolleger, sikrer vi at dette sker på betryggende vis. De data vi har ansvaret for: er tilgængelige alle har adgang til relevante data. har den nødvendige integritet indholdet af vores data er korrekte og fuldstændige. er fortrolige når data er fortrolige behandles de sikkert og med omhu. Ringkøbing-Skjern Kommune behandler informationer af stor betydning for borgere og virksomheder. Det er derfor af afgørende betydning, at vores borgere og virksomheder har tillid til, at den nødvendige sikkerhed opretholdes. 2. Formål Formålet med Ringkøbing-Skjern Kommunes informationssikkerhed er, at sikre, at data er tilgængelige, korrekte og ikke kommer til uvedkommende personers kendskab. Ringkøbing-Skjern Kommune skal sikre, at konsekvenserne af et sikkerhedsbrud reduceres til et for Ringkøbing-Skjern Kommune acceptabelt niveau: Ringkøbing-Skjern Kommune skal sikre, at borgerne til stadighed kan føle sig trygge ved at overlade deres data til kommunen. Ringkøbing-Skjern Kommune skal sikre medarbejdernes tryghed og arbejdsvilkår. Informationssikkerheden skal altid leve op til følgende krav: Ringkøbing-Skjern Kommune skal leve op til de sikkerhedsmæssige krav, der udspringer af lovgivningen. Her har specielt persondataloven betydning som følge af Ringkøbing-Skjern Kommunes omfattende opgaver med behandling af personhenførbare/personrelaterede data, jfr. endvidere bilag 1. Ringkøbing-Skjern Kommune skal desuden leve op til de sikkerhedsmæssige krav, der er indgået aftale om med andre myndigheder. Beredskabsplaner for informationssikkerhed skal efter et nedbrud, der ikke kan håndteres inden for de normale rammer for daglig driftsafvikling, muliggøre genoptagelse af drift indenfor de aftalte tidsfrister. Ringkøbing-Skjern Kommune Side 2 af 6 Informationssikkerhedspolitik Version 0.9 September

4 3. Holdninger og principper Informationssikkerhed i Ringkøbing-Skjern Kommune skal fastlægges som en afvejning af de ofte modstridende hensyn til på den ene side ønsket om høj sikkerhed, på den anden side hensynet til brugervenlig it-anvendelse og på den tredje side omkostninger ved investeringer i sikkerhed. Det er ligeledes vigtigt at hensynet til den helhedsorienterede sagsbehandling vejer tungt i afvejningen af informationssikkerheden. 4. Omfang Politikken omfatter Ringkøbing-Skjern Kommunes informationer, som er: alle informationer, der tilhører kommunen, herudover også informationer, som ikke tilhører kommunen, men som kommunen kan gøres ansvarlig for. Dette inkluderer f.eks. alle informationer om borgere, personale, informationer om finansielle forhold, alle informationer, som bidrager til administration af kommunen samt informationer, som er overladt til kommunen af andre. Disse informationer kan være faktuelle oplysninger, optegnelser, registreringer, rapporter, forudsætninger for planlægning eller ethvert andet datagrundlag, som kun er til intern brug. alle informationer, ligegyldigt, hvilken form de opbevares og formidles på, herunder også informationer i papirform. Politikken er gældende for: alle ansatte uden undtagelse - både fastansatte og midlertidigt ansatte. politikere. eksterne konsulenter, som arbejder i eller for kommunen. alle medarbejdere der er ansat under aftaleenheder, herunder selvejende institutioner. Disse personer betegnes herefter som medarbejderen. 5. Sikkerhedsniveau Kommunen fastlægger på baggrund af en risikovurdering et sikkerhedsniveau, som svarer til betydningen af de pågældende data. Kommunen vil gennemføre en risiko- og konsekvensvurdering under hensyntagen til sammenhæng mellem investering i tid til risikovurdering og sikkerhedsniveauet. Der gennemføres mindst en gang årligt en risikovurdering, så ledelsen kan holde sig informeret om det aktuelle risikobillede. Der foretages ligeledes en risikovurdering ved større forandringer i organisationen eller systemerne. Ringkøbing-Skjern Kommune Side 3 af 6 Informationssikkerhedspolitik Bilag 2 Version 0.9 September

5 Informationssikkerhedspolitikken tager udgangspunkt i god it-skik, best praksis og standarder på området samt lovgivning indenfor it-sikkerhed. Ringkøbing-Skjern Kommune vil leve op til ISO27001 i det omfang der er sammenhæng mellem sikkerhed, funktionalitet og økonomisk investering. ISO27001 er en standard, som beskriver hvorledes it-sikkerhed implementeres og styres i en organisation. 6. Sikkerhedsbevidsthed, organisering og ansvar Informationssikkerhed vedrører kommunens samlede data og gennemførelse af en informationssikkerhedspolitik kan ikke foretages af ledelsen alene. Alle medarbejdere har et ansvar for at bidrage til at beskytte kommunens data mod uautoriseret adgang, ændring og ødelæggelse samt tyveri. Alle medarbejdere skal derfor løbende uddannes i informationssikkerhed i relevant omfang. Direktionen har det overordnede ansvar for, at styringen af informationssikkerheden er hensigtsmæssig og betryggende. Det overordnede ansvar for styring af informationssikkerhedsindsatsen og gennemførelse af den fornødne kontrol varetages af direktionen. Det er direktionen der godkender informationssikkerhedspolitikken. Direktionen skal udpege en it-sikkerhedsansvarlig med ansvar for den overordnede styring af informationssikkerhedsindsatsen, og sikre etablering af en organisatorisk it-sikkerhedsgruppe. It-sikkerhedsgruppen skal hjælpe den it-sikkerhedsansvarlige med at vurdere, hvorvidt der er behov for ændringer i den gældende informationssikkerhedspolitik og dennes operative udmøntning. It-sikkerhedsgruppen godkender sikkerhedsreglerne. Den it-sikkerhedsansvarlige har ansvar for den overordnede styring af informationssikkerheden. Den it-sikkerhedsansvarlige sikrer udarbejdelse og vedligeholdelse af informationssikkerhedspolitikken, sikkerhedsregler, beredskabsplaner og risikovurderingen. Koncern IT har ansvar for at sikre implementering af informationssikkerhedspolitikken og sikkerhedsreglerne i den daglige drift. Ligeledes er Koncern IT en vigtig interessent i udarbejdelsen af disse dokumenter og krav. Systemejere har ansvar for at sikre deres egne systemer lever op til informationssikkerhedspolitikken, samt for at godkende ændringer og autorisationer på egne systemer. Ledere i Ringkøbing-Skjern Kommune har ansvar for at deres medarbejdere kender til informationssikkerhedspolitikken, og for at sikre at medarbejderne kan leve op til den. Alle medarbejdere i Ringkøbing-Skjern Kommune har et personligt ansvar for, at informationssikkerhedspolitik og -regler følges i forbindelse med vedkommendes aktuelle ansvarsområde og arbejdsopgaver. Ringkøbing-Skjern Kommune Side 4 af 6 Informationssikkerhedspolitik Bilag 2 Version 0.9 September

6 7. Operationalisering Politikken skal af it-sikkerhedsgruppen omsættes til operative sikkerhedsbestemmelser dvs. sikkerhedsregler for administrative, fysiske og tekniske sikringsforanstaltninger. Der skal udarbejdes procedurer, retningslinier, forretningsgange og dokumenteres opfyldelse af krav. Fag- og stabschefer, it-sikkerhedsgruppen og ekstern revision skal rapportere status på informationssikkerheden til den it-sikkerhedsansvarlige, som rapporterer til it-sikkerhedsgruppen. 8. Opfølgning Som et led i den overordnede sikkerhedsstyring tager den it-sikkerhedsansvarlige og direktionen, på grundlag af den løbende overvågning og rapportering, informationssikkerhedspolitikken op til revurdering hvert 3. år. Der gennemføres opfølgning på medarbejdernes vidensniveau på informationssikkerhedsområdet. Overholdelse af Ringkøbing-Skjern Kommunes sikkerhedsbestemmelser og -procedurer m.v. vurderes af en uafhængig ekstern it-revision med faste intervaller. It-sikkerhedsgruppen definerer intervallerne for denne gennemgang, baseret på det aktuelle behov. Resultatet rapporteres til direktionen. 9. Godkendelse Denne informationssikkerhedspolitik er godkendt af Direktionen, den 17. september og træder i kraft den 18. september Politikken vil blive forelagt It-sikkerhedsgruppen første møde Ringkøbing-Skjern Kommune Side 5 af 6 Informationssikkerhedspolitik Bilag 2 Version 0.9 September

Aabenraa Kommune. Informationspolitik. Udkast. Udkast: 2014-04-09

Aabenraa Kommune. Informationspolitik. Udkast. Udkast: 2014-04-09 Aabenraa Kommune Informationspolitik : 2014-04-09 Aabenraa Kommune 29. august 2012 Informationspolitik Overordnet Informationssikkerhedspolitik for Aabenraa Kommune Velkommen til Aabenraa Komune s overordnede

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Vejen Kommune

Informationssikkerhedspolitik for Vejen Kommune Informationssikkerhedspolitik for Vejen Kommune Denne politik er godkendt af byrådet d. xx. Og træder i kraft d. xx. Seneste version er tilgængelig på intranettet. Indledning Vejen Byråd fastlægger med

Læs mere

Aarhus Kommune. IT-sikkerhedspolitik. Politik 25-04-2014

Aarhus Kommune. IT-sikkerhedspolitik. Politik 25-04-2014 Aarhus Kommune IT-sikkerhedspolitik Politik 25-04-2014 Indholdsfortegnelse Politik 1 Indledning 1 Formål 1 Politikkens omfang 2 Ledelsesansvar 2 IT-sikkerhedsorganisationen 2 IT-sikkerhedsniveau 3 IT-sikkerhedshåndbogen

Læs mere

Region Syddanmark Politik for it-sikkerhed Oktober 2009 Version 0.6

Region Syddanmark Politik for it-sikkerhed Oktober 2009 Version 0.6 Indholdsfortegnelse Generelt 3 Formål 3 Omfang 4 It-sikkerhedsniveau 4 Styring 5 Sikkerhedsbevidsthed 6 Brud på it-sikkerheden 6 Anvendelse af politik for it-sikkerhed i praksis 6 Bilag 1. Anvendelse af

Læs mere

Informationssikkerhedshåndbog

Informationssikkerhedshåndbog Aarhus Universitet Informationssikkerhedshåndbog Regler 1.0.4 13-10-2011 Indholdsfortegnelse Politik 2 Rektors forord 2 Informationssikkerhedspolitik - Aarhus Universitet 3 Regler 8 Indledning 8 1. Organisation

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for

Informationssikkerhedspolitik for <organisation> 1 Informationssikkerhedspolitik for Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 4 1.1 Formål med informationssikkerhedspolitikken 4 1.2 Hovedmålsætninger i informationssikkerhedspolitikken 4

Læs mere

IT sikkerhedspolitik. for. Fredericia Kommune

IT sikkerhedspolitik. for. Fredericia Kommune IT sikkerhedspolitik for Fredericia Kommune Side 1 af 17 Versionsstyring Versionsnummer Dato for version Ændring Årsag Ansvar 1.00 01.06.2013 Ny politik godkendt i byrådet PerToftdahl Side 2 af 17 Versionsstyring...

Læs mere

Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune

Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune 2013 2. I medfør af 5 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som

Læs mere

Sikker. Inform. Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0. Informationssikkerhed

Sikker. Inform. Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0. Informationssikkerhed Sikker Inform hed ations Informationssikkerhed Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0 Dataklassifikation: Offentlig Aarhus Unversitet 2013 Aarhus Universitet 2013 Indholdsfortegnelse Rektors

Læs mere

IT-politikkens sikkerhedsområde i Trafikselskabet Movia

IT-politikkens sikkerhedsområde i Trafikselskabet Movia Bestyrelsen den 9. august 2007 Dagsordenens punkt 07 IT-politik for Movia Bilag 2 IT-politikkens sikkerhedsområde i Trafikselskabet Movia Version 1.0 15. januar 2007 CBL / SCE-IUa Indholdsfortegnelse INDLEDNING...

Læs mere

Albertslund Kommune. Albertslund. Samlet politik Virksomhedens samlede it-sikkerhedshåndbog 1.0

Albertslund Kommune. Albertslund. Samlet politik Virksomhedens samlede it-sikkerhedshåndbog 1.0 Albertslund Kommune Albertslund Samlet politik Virksomhedens samlede it-sikkerhedshåndbog 1.0 03-05-2011 Indholdsfortegnelse Politik 2 Indledning 2 Overordnet Informationssikkerhedspolitik for Albertslund

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER)

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER) IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune 2. Del (RETNINGSLINIER) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISATION OG ANSVAR 5 1.1. MÅLSÆTNING 5 1.2 RETNINGSLINIER 5 1.2.1 SIKKERHEDSORGANISATIONEN 5 1.2.2 IT-SIKKERHEDSUDVALGET

Læs mere

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDHsystem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune Underbilag 2 E Regulativ for IT-sikkerhed i Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune Ny IT sikkerhedspolitik for Jammerbugt Kommune Udkast november 2104 IT Sikkerhedspolitik, Jammerbugt Kommune Side 1 af 22 Versionsstyring Version nr. Dato for version Ændring Årsag Ansvar 01.02 26.11.2014

Læs mere

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT It-sikkerhedspolitik i UCC It-sikkerhedspolitikken gælder for alle medarbejdere (uanset ansættelsesforhold), studerende og gæster, der anvender UCC s it-resurser.

Læs mere

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Den finansielle sektor er i dag 100% afhængig af, at it-løsninger er kørende og herudover er sikret i tilfælde af, at noget

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Punkt 2 - Punkt 8 - Krav 16.1 - Krav 16.4 - Krav 16.5 - Krav 16.6 - Krav 16.7 - Krav 16.8 - Krav 16.9 - Krav 16.11 - Krav

Læs mere

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 1. maj til 30. november 2013 ISAE 3402, type II any.cloud

Læs mere

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat

Læs mere

WWI A/S. Indholdsfortegnelse

WWI A/S. Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med drift af It-hosting-plaform i perioden 01-12-2013 til 30-11-2014 WWI A/S CVR

Læs mere

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING JUNI 2014 COOLSMS A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af SMS-service. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Kalvebod Brygge

Læs mere

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Indholdsfortegnelse 0 Introduktion 1 Projekthåndbog 2 Projektbeskrivelse 3 Organisation 4 Månedsrapportering

Læs mere

WWI A/S Indholdsfortegnelse

WWI A/S Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med leverance af Hosted Desktop og hosting-infrastrukturydelser i perioden 1.

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

FRONT-DATA DANMARK A/S

FRONT-DATA DANMARK A/S MARTS 2014 FRONT-DATA DANMARK A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Front-data Danmarks hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING FEBRUAR 2015 MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af MultiHouses hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

FRONT-DATA DANMARK A/S

FRONT-DATA DANMARK A/S FEBRUAR 2015 FRONT-DATA DANMARK A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Front-data Danmarks hostingaktiviteter. RSM plus P/S

Læs mere

DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING APRIL 2014 DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af DanDomains hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

Læs mere