FS-C8100DN. Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FS-C8100DN. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 FS-C8100DN Betjeningsvejledning

2

3 Indholdsfortegnelse 1 Maskinens dele Komponenter på printerens forside Komponenter i printerens venstre side Komponenter på printerens højre side Indvendige komponenter Udskrivning Indlæsning af printerdriver Udskrivning fra softwareprogram Vedligeholdelse Generelle oplysninger Ilægning af papir Udskiftning af tonerbeholder Rengøring af printer Problemløsning Generelle retningslinjer Problemer med udskriftskvalitet Fejlmeddelelser Udredning af papirstop Specifikationer i

4 ii

5 Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger FORSIGTIG: KYOCERA MITA CORPORATION PÅTAGER SIG IKKE ANSVAR FOR SKADER, DER SKYLDES FORKERT INSTALLATION. Erklæring om software SOFTWARE, DER BENYTTES SAMMEN MED DENNE PRINTER, SKAL UNDERSTØTTE PRINTERENS EMULERINGSTILSTAND. Printeren er fabriksindstillet til at emulere PCL. Emuleringstilstanden kan ændres. Generel bemærkning Der tages forbehold for ændringer af oplysningerne i denne vejledning uden forudgående varsel. Der kan blive tilføjet sider i senere udgaver. Brugeren bedes ignorere eventuelle tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl i denne udgave. Kyocera Mita Corporation påtager sig intet ansvar for ulykker, der måtte opstå, mens brugeren følger anvisningerne i denne vejledning. Kyocera Mita Corporation påtager sig intet ansvar for mangler i printerens firmware (indholdet af printerens skrivebeskyttede hukommelse). Denne vejledning og alle emner, der sælges eller leveres sammen med eller i forbindelse med salget af denne Page Printer, og som kan beskyttes af ophavsret, er beskyttet af ophavsret. Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning eller dele af den samt andre emner, der kan beskyttes af ophavsret, må ikke kopieres eller på anden måde gengives uden forudgående skriftligt samtykke fra Kyocera Mita Corporation. Hvis der fremstilles kopier af dele af eller hele denne vejledning, skal eventuelle emner, som kan beskyttes af ophavsret, indeholde samme oplysninger om ophavsret som det materiale, der kopieres. Oplysninger om handelsbetegnelser PRESCRIBE er et registreret varemærke, der tilhører Kyocera Corporation. KPDL er et varemærke, der tilhører Kyocera Corporation. Hewlett-Packard, PCL og PJL er registrerede varemærker, der tilhører Hewlett-Packard Company. Centronics er en handelsbetegnelse for Centronics Data Computer Inc. PostScript er et registreret varemærke, der tilhører Adobe Systems Incorporated. Macintosh er et registreret varemærke, der tilhører Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows og Windows NT er registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation. Microsoft Windows Server er et varemærke, der tilhører Microsoft Corporation. PowerPC er et varemærke, der tilhører International Business Machines Corporation. Microdrive er et registreret varemærke, der tilhører Hitachi Global Storage Technologies Netherlands B.V. i USA og andre lande. CompactFlash er et varemærke, der tilhører SanDisk Corporation. ENERGY STAR er et varemærke, der er registreret i USA. Alle andre firmanavne og produktnavne er registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører de respektive virksomheder. Dette produkt bruger PeerlessPrintXL, der giver HP LaserJet-kompatibel PCL 6-sprogemulering. PeerlessPrintXL er et varemærke, der tilhører Peerless Systems Corporation, 2381 Rosecrans Ave. El Segundo, CA 90245, USA. Dette produkt er udviklet ved hjælp af Tornado -realtidsoperativsystemet og -værktøjerne fra Wind River Systems. Dette produkt indeholder UFST og MicroType fra Monotype Imaging Inc. iii

6 USB Dette produkt er certificeret af USB Implementers Forum, Inc. Overholdelse af regelsæt Sikkerhedsoplysninger Lasererklæring FARE: CLASS 3B LASERSTRÅLING NÅR ÅBEN. UNDGÅ DIREKTE UDSÆTTELSE FOR STRÅLING. FORSIGTIG: Brug af andre reguleringsenheder, tilpasninger eller procedurer end de, der er beskrevet heri, kan medføre farlig stråling. Radiofrekvens Denne maskine indeholder en senderenhed. Vi, producenten (Kyocera Mita Corporation), erklærer hermed, at dette udstyr, (Page Printer) model FS-C8100DN, overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser fastlagt i EU-direktiv 1999/5/EC. Radio Tag-teknologi Visse lande har lovbestemmelser ang. den Radio Tag-teknologi, som anvendes i dette udstyr til at indentificere tonerbeholderen, og brugen af udstyret kan derfor være underlagt begrænsninger. iv

7 Advarselsmærkater Af sikkerhedshensyn er der placeret advarselsmærkater følgende steder på printeren. Vær forsigtig, når du udreder papirstop eller udskifter toner, for at undgå brand eller elektrisk stød. BEMÆRK: Fjern ikke disse mærkater. Høj indvendig temperatur. Rør ikke ved dele i dette område, da der er risiko for forbrænding. Høj indvendig spænding. Rør ikke ved dele i dette område, da der er risiko for elektrisk stød. Mærkat inde i printeren (advarsel om laserstråling) v

8 Ozonkoncentration Printerne danner ozongas (O 3 ), som kan blive koncentreret på installationsstedet og medføre en ubehagelig lugt. Det anbefales at placere printeren et sted med tilstrækkelig ventilation for at holde koncentrationen af ozongas under 0,1 ppm. Direktiv om CE-mærkning I overensstemmelse med Rådets direktiv 89/336/EEC, 73/23/EEC og 1999/5/EC Producent: Kyocera Mita Corporation Producentens adresse: 2-28, 1-Chome, Tamatsukuri, Chuo-ku, Osaka, , Japan Erklærer, at dette produkt Produktnavn: Farvesideprinter Modelnummer: FS-C8100DN (testet med tilbehør, der udvider printerens funktioner: Dual papirføder PF-710, papirføder til store mængder PF-750, dokumentefterbehandler DF-710/DF-730, pjeceenhed BF-710, postboks MT-710 og hulningsenhed PH-5A). Overholder følgende produktspecifikationer: EN :1998+A1:2000+A2:2003 Class B EN :2000 EN :1995+A1:2001 EN :1998+A1:2001+A2:2003 EN :2001+A11 EN :1994+A1+A2 EN EN Producenten og producentens salgsselskaber er i besiddelse af følgende tekniske dokumentation til brug for den undersøgelse, der kan blive foretaget af de involverede myndigheder. Brugervejledning, der overholder de relevante specifikationer. Tekniske tegninger. Beskrivelser af procedurer, der sikrer overholdelse. Andre tekniske oplysninger. EN ISO 7779 Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db (A) oder weniger gemäß EN ISO Ansvarsfraskrivelse Kyocera Mita påtager sig intet ansvar over for kunder, andre personer eller enheder med hensyn til tab eller skade direkte eller indirekte forårsaget eller angiveligt forårsaget af udstyr solgt eller leveret af os, inklusive men ikke begrænset til afbrydelse af service, tab af omsætning eller af forventet avance, eller følgeskader opstået ved brug eller betjening af udstyret eller softwaren. vi

9 Energy Star Program Vi har som ENERGY STAR-partner fastslået, at dette produkt overholder ENERGY STAR-retningslinjerne for energieffektivitet. Det grundlæggende formål med ENERGY STAR Program er at reducere miljøforureningen ved at opfordre til produktion og salg af udstyr med en mere effektiv energiudnyttelse. Printeren er forsynet med en tidsindstillet dvalefunktion, der overholder standarderne i ENERGY STAR Program. Denne funktion gør det muligt at reducere printerens strømforbrug. Den største strømbesparelse opnås ved at slukke for strømmen til printeren, når den ikke benyttes over en længere tidsperiode. Denne vejledning indeholder flere oplysninger om den tidsindstillede energisparerfunktion og printerens strømforbrug. Der findes følgende startindstillinger og strømbesparelse for den tidsindstillede energisparerfunktion: Startindstilling for automatisk energisparer Strømforbrug for automatisk energisparer 15 minutter (60 minutter) 15 W (70 W) ( ): Retningslinjer for ENERGY STAR-program vii

10 Læs denne betjeningsvejledning, inden du tager maskinen i brug. Opbevar den i nærheden af maskinen, så du hurtigt kan slå op i den. Symboler i vejledningen og på maskinens dele er sikkerhedsadvarsler, der har til formål at beskytte brugeren, andre personer og omgivende objekter og sikre korrekt og sikker brug af maskinen. Symbolerne og deres betydning vises nedenfor. FARE: Angiver, at manglende eller forkert overholdelse af de pågældende punkter sandsynligvis vil medføre alvorlig personskade eller endog dødsfald. ADVARSEL: Angiver, at manglende eller forkert overholdelse af de pågældende punkter kan forårsage alvorlig personskade eller endog dødsfald. FORSIGTIG: Angiver, at manglende eller forkert overholdelse af de pågældende punkter kan medføre personskade eller mekanisk skade. Symboler Følgende symboler angiver, at det pågældende afsnit indeholder sikkerhedsadvarsler. Punkter, brugeren skal være særlig opmærksom på, er angivet i symbolet.... [Generel advarsel]... [Advarsel om risiko for elektrisk stød]... [Advarsel om høj temperatur] Følgende symboler angiver, at det pågældende afsnit indeholder oplysninger om forbudte handlinger. I symbolet er angivet nærmere oplysninger om den forbudte handling.... [Advarsel om forbudt handling]... [Adskillelse forbudt] viii

11 Følgende symboler angiver, at det pågældende afsnit indeholder oplysninger om handlinger, der skal udføres. I symbolet er angivet nærmere oplysninger om den obligatoriske handling.... [Obligatorisk handling påkrævet]... [Tag stikket ud af stikkontakten]... [Slut altid maskinen til en stikkontakt med jordforbindelse] Hvis sikkerhedsadvarslerne i denne betjeningsvejledning er ulæselige, eller selve vejledningen mangler, kan du bestille en ny hos din servicerepræsentant (mod betaling). Forholdsregler ved installation Omgivelser FORSIGTIG: Placer ikke maskinen på ustabile eller ujævne flader. En ustabil placering kan bevirke, at maskinen falder ned eller vælter. Denne situation indebærer en risiko for personskade eller beskadigelse af maskinen. Undgå fugtige, støvede og smudsige placeringer. Hvis stikket bliver støvet eller snavset, skal du rense det for at undgå brand eller elektrisk stød. Undgå placering nær radiatorer, elektriske varmeapparater og andre varmekilder og i nærheden af brændbart materiale for at undgå risikoen for brand. For at holde maskinen kølig og lette vedligeholdelse og udskiftning af dele skal maskinen placeres, så der er plads til at foretage vedligeholdelse, som vist nedenfor. Placer maskinen et sted, hvor der er tilstrækkelig plads omkring den, især ved ventilationsåbninger, så luften kan cirkulere uhindret ud af printeren. Venstre side: 500 mm Højre side: 300 mm Bagside: 100 mm Forside: mm ix

12 Andre forholdsregler Uegnede omgivelser kan påvirke sikker betjening af maskinen og maskinens ydelse. Installer printeren i et lokale med god ventilation (anbefalet rumtemperatur: ca. 10 til 32,5 C, luftfugtighed: ca. 15 til 80% RH), og undgå følgende placeringer for maskinen. Placer ikke maskinen i nærheden af et vindue, og udsæt den ikke for direkte sollys. Undgå steder med vibrationer. Undgå steder med voldsomme temperaturudsving. Placer ikke maskinen et sted, hvor den er udsat for en direkte varm eller kold luftstrøm. Undgå steder med dårlig ventilation. Der frigives en lille mængde ozon og andre kemikalier under udskrivning, men mængden er ikke sundhedsfarlig. Lugten kan dog være ubehagelig, hvis printeren bruges i lang tid i et lokale med dårlig ventilation, eller hvis der fremstilles ekstraordinært mange udskrifter. Det bedste miljø for udskrivning er et lokale med god ventilation. Maskinens strømforsyning/jordforbindelse ADVARSEL: Benyt ikke en strømforsyning med en anden spænding end den angivne. Undgå flere tilslutninger i samme stikkontakt. I disse situationer er der risiko for brand eller elektrisk stød. Sæt netledningen godt fast i stikkontakten. Hvis metalobjekter berører benene på stikket, kan det forårsage brand eller elektrisk stød. Tilslut altid maskinen til en stikkontakt med jordforbindelse for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød i tilfælde af en kortslutning. Kontakt din servicerepræsentant, hvis der ikke er mulighed for jordforbindelse. Andre forholdsregler Sæt stikket i en stikkontakt så tæt på maskinen som muligt. Netledningen fungerer som den primære afbryder for maskinen. Sørg for, at stikkontakten er placeret i nærheden af udstyret, og at der er nem adgang til den. Håndtering af plasticposer ADVARSEL: Sørg for, at plasticposer, som benyttes til maskinen, opbevares uden for børns rækkevidde. Plastic kan klæbe sig fast til næse og mund og forårsage kvælning. x

13 Forholdsregler for brug Advarsler i forbindelse med anvendelse af maskinen ADVARSEL: Placer ikke metalgenstande eller beholdere med væske (vaser, urtepotter, kopper m.v.) på eller i nærheden af maskinen. Der er risiko for brand eller elektrisk stød, hvis disse genstande falder ned i maskinen. Fjern ikke nogen af dækslerne fra maskinen, da der er risiko for elektrisk stød fra højspændingsdele inde i maskinen. Undgå at beskadige, åbne eller forsøge at reparere netledningen. Placer ikke tunge genstande på ledningen, og undgå at trække i den, bøje den uforholdsmæssigt meget eller på anden måde beskadige den. I disse situationer er der risiko for brand eller elektrisk stød. Forsøg aldrig at reparere eller skille maskinen eller dens dele ad, da det kan medføre brand, elektrisk stød eller beskadigelse af laseren. Hvis laserstrålen blotlægges, kan det medføre blindhed. Der er risiko for brand eller elektrisk stød, hvis maskinen bliver ekstremt varm, ryger, afgiver en mærkelig lugt, eller der opstår en anden unormal situation. Sluk med det samme for strømmen med afbryderen (O), sørg for at tage netstikket ud af stikkontakten, og kontakt derefter en servicerepræsentant. Sluk straks for strømmen med afbryderen (O), hvis der falder skadelige genstande, f.eks. hæfteklammer eller væske ned i maskinen. Det er meget vigtigt, at du derefter tager netledningen ud af stikkontakten for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød. Kontakt derefter en servicerepræsentant. Håndter ikke netledningen med våde hænder pga. risiko for elektrisk stød. Kontakt altid en servicerepræsentant, hvis indvendige dele skal vedligeholdes eller repareres. FORSIGTIG: Træk ikke i netledningen, når du tager den ud af stikkontakten. Hvis der trækkes i netledningen, kan den blive ødelagt og medføre risiko for brand eller elektrisk stød. Tag altid fat om stikket, når du tager netledningen ud af stikkontakten. Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du flytter maskinen. Der er risiko for brand eller elektrisk stød, hvis netledningen beskadiges. Sluk for strømmen med afbryderen (O), hvis maskinen ikke skal anvendes i et stykke tid (f.eks. om natten). Hvis maskinen ikke skal anvendes i længere tid (f.eks. under ferie), skal du af sikkerhedsmæssige hensyn tage stikket ud af kontakten, mens maskinen ikke er i brug. xi

14 Når du flytter printeren, skal du trække de to bærehåndtag, der findes i venstre side, ud. Flyt bærehåndtagene i højre side ved at sætte hænderne ind i de to mellemrum for at få godt fat. Af sikkerhedsmæssige årsager skal du altid tage stikket ud af stikkontakten før rengøring. Der er risiko for brand eller andre problemer, hvis der samler sig støv inde i maskinen. Det anbefales at rådføre sig med en servicerepræsentant med hensyn til rengøring af de indvendige dele. Rengøring inden perioder med høj luftfugtighed er særlig nyttig. Servicerepræsentanten kan oplyse omkostningerne for at få rengjort maskinens indvendige dele. Andre forholdsregler Undgå at anbringe tunge genstande på maskinen eller på anden måde beskadige den. Undlad at åbne maskinens øverste dæksel på forsiden, slukke for strømmen eller trække netledningen ud af stikket under udskrivning. Kontakt en servicerepræsentant, når maskinen skal løftes eller flyttes. Rør ikke ved elektriske dele, f.eks. stik eller kredsløbskort. De kan blive beskadiget af statisk elektricitet. Undlad at foretage betjening, som ikke er beskrevet i denne vejledning. Brug skærmede tilslutningskabler. FORSIGTIG: Brug af andre reguleringsenheder, tilpasninger eller procedurer end de, der er beskrevet heri, kan medføre farlig stråling. xii

15 Advarsler i forbindelse med håndtering af forbrugsstoffer FORSIGTIG: Forsøg ikke at brænde tonerbeholderen. Farlige gnister kan forårsage forbrændinger. Opbevar tonerbeholderen uden for børns rækkevidde. Undgå at indånde eller indtage toner eller få den i øjnene eller på huden, hvis der spildes toner fra tonerbeholderen. Hvis du kommer til at indånde toner, skal du gå til et sted med frisk luft og gurgle grundigt med rigeligt vand. Kontakt en læge, hvis du begynder at hoste. Hvis du kommer til at indtage toner, skal du rense munden med vand og drikke 1-2 glas vand for at fortynde maveindholdet. Kontakt en læge, hvis der er behov for det. Hvis du får toner i øjnene, skal du skylle dem grundigt med vand. Kontakt en læge, hvis øjnene stadig er ømme. Hvis du får toner på huden, skal du vaske den af med sæbe og vand. Forsøg ikke at åbne eller ødelægge tonerbeholderen. Andre forholdsregler Kasser altid den brugte tonerbeholder i henhold til gældende lovgivning. Opbevar alle forbrugsstoffer et køligt, mørkt sted. Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid, skal du fjerne papiret fra kassetten, lægge det tilbage i originalindpakningen og forsegle det igen. xiii

16 Om betjeningsvejledningen Denne betjeningsvejledning indeholder følgende kapitler: 1 Maskinens dele I dette kapitel beskrives printerens dele. 2 Udskrivning I dette kapitel beskrives, hvordan du udskriver fra computeren. 3 Vedligeholdelse Dette kapitel indeholder vejledning i udskiftning af tonerbeholderen og vedligeholdelse af printeren. 4 Problemløsning Dette kapitel indeholder fremgangsmåder til løsning af printerproblemer, f.eks. papirstop. 5 Specifikationer Dette kapitel indeholder en oversigt over printerens specifikationer. xiv

17 Typografi I vejledningen benyttes følgende typografi. Typografi Beskrivelse Eksempel Kursiv Benyttes til at fremhæve yderligere Se Udskiftning af tonerbeholder på oplysninger. side 3-3. Skrifttypen Courier Fed tekst i parentes Fed skrifttype Bemærk Bruges til at angive meddelelser eller navne, der vises på betjeningspanelet. Bruges til at angive taster på betjeningspanelet. Bruges til at fremhæve knap eller punkter, der kan vælges i dialogbokse, og titler, der vises i dialogbokse. Indeholder yderligere, nyttige oplysninger om en funktion. Udskift beholder til brugt toner, når meddelelsen Kontroller beh. til brugt toner vises. Tryk på [Menu]. Klik på Næste. BEMÆRK: Der findes oplysninger om opbevaring af tappen under trin 10. Vigtigt Forsigtig Advarsel Indeholder vigtige oplysninger. Bemærkninger, der angiver, at en handling kan medføre mekanisk skade. Bruges til at advare brugeren om risikoen for personskade. VIGTIGT: Sørg for, at papiret ikke er foldet, krøllet eller beskadiget. FORSIGTIG: Træk ikke kassetten ud, når du holder på forsiden af maskinen. ADVARSEL: Der er højspænding i opladerdelen. xv

18 xvi

19 1 Maskinens dele Dette afsnit indeholder forklaringer og illustrationer, der gør det muligt at identificere maskinens dele og deres funktion. For at sikre korrekt brug og optimal ydeevne anbefales det, at du gør dig bekendt med de forskellige maskindeles navn og funktion. Dette kapitel indeholder følgende emner: Komponenter på printerens forside Komponenter i printerens venstre side Komponenter på printerens højre side Indvendige komponenter

20 Maskinens dele Komponenter på printerens forside Betjeningspanel 2 Frontlåge 3 Papirkassette 1 4 Papirkassette 2 5 Topbakke 6 Topdæksel Komponenter i printerens venstre side Venstre dæksel 1 8 Venstre dæksel 2 9 Bærehåndtag 1-2

21 Maskinens dele Komponenter på printerens højre side Dæksel over interfacestik 11 Dæksel over hukommelseskort (CompactFlash) 12 Stik til netværksinterface 13 Stik til USB-interface 14 Dæksel over stik til tilslutning af tilbehør 15 Stik til hukommelseskort (CompactFlash) 16 Stik til tilbehørsharddisk (HDD) 17 Stik til parallelport-interface 18 Dæksel til afbryder 19 Hovedafbryder 20 MF-bakke (multifunktionsbakke) 21 Papirstyr 22 MF-bakkeforlænger 23 Huller til hænder 1-3

22 Maskinens dele Indvendige komponenter Tonerbeholder (sort) 25 Tonerbeholder (gul) 26 Tonerbeholder (cyan) 27 Tonerbeholder (magenta) 28 Overskudstonerboks 29 Låsehåndtag til tonerbeholder 30 Rengøringsbørste Papirstyr for bredde 32 Justeringsstyr for papirbredde 33 Papirstyr for længde 34 Stik til netledning 1-4

23 2 Udskrivning Dette kapitel indeholder følgende emner: Indlæsning af printerdriver Udskrivning fra softwareprogram

24 Udskrivning Indlæsning af printerdriver Sørg for, at printeren er sluttet til en stikkontakt og til computeren, inden printerdriverens installeres fra cd'en. 1 Tænd for pc'en, og aktiver Windows. BEMÆRK: Vælg Annuller, hvis dialogboksen Velkommen til guiden Ny hardware fundet vises. 2 Sæt cd'en, der blev leveret sammen med printeren, i pc'ens optiske drev. 3 Installationsprogrammet starter. BEMÆRK: Hvis installationsprogrammet ikke starter automatisk, skal du bruge Windows Stifinder til at få adgang til cd'en og vælge Setup.exe. 4 Følg vejledningen i installationsprogrammet for at installere printerdriveren KX DRIVER. 2-2

25 Udskrivning Udskrivning fra softwareprogram I dette afsnit beskrives udskrivning af et dokument, som er oprettet i et softwareprogram. Du kan vælge papirformat og outputdestination til udskrivningen. 1 Læg det papir, der skal bruges, i papirkassetten. 2 Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet. Dialogboksen Udskriv vises. 3 Klik på rullelisten med printernavne. Alle printerne, som er installeret i Windows, vises. Klik på maskinens navn. 4 Brug Antal kopier til at indtaste det ønskede antal udskrifter. Du kan vælge op til 999 kopier. I Microsoft Word anbefales det at klikke på Indstillinger og vælge Brug printerindstillinger for Standardbakke Klik på OK for at starte udskrivningen. BEMÆRK: Brug af printerdriverprogrammet er beskrevet i KX Printer Driver Operation Guide. 2-3

26 Udskrivning 2-4

27 3 Vedligeholdelse Dette kapitel indeholder følgende emner: Generelle oplysninger Ilægning af papir Udskiftning af tonerbeholder Rengøring af printer

28 Vedligeholdelse Generelle oplysninger I dette kapitel beskrives almindelige vedligeholdelsesopgaver, du kan udføre på printeren. Følgende komponenter kan udskiftes, når det angives på printerens display: Tonersæt Overskudstonerboks Desuden skal maskinens indvendige dele renses med jævne mellemrum. 3-2

29 Vedligeholdelse Ilægning af papir Ilægning af papir i kassette I fremgangsmåden nedenfor beskrives, hvordan du lægger papir i kassetten og MF-bakken. Almindeligt papir (80 g/m²) kan lægges i papirkassette 1 og ark (A4/Letter eller mindre) eller 250 ark (B4/Legal eller større) kan lægges i papirkassette ark kan lægges i papirkassette 2. Gennemluft papiret, og bank det på en jævn overflade for at undgå papirstop eller skæv udskrivning. Følg instruktionerne herunder, når du lægger papir i papirkassetten. 1 Træk papirkassetten helt ud. 3-3

30 Vedligeholdelse 2 Juster papirlængdestyret efter papirformatet. BEMÆRK: Papirformatet er trykt på papirkassetten. 3 Indstil papirbreddestyret til det valgte papirformat ved hjælp af justeringsstyret til papirbredde. BEMÆRK: Papirformatet er trykt på papirkassetten. Hvis du vil ilægge A4/letter eller et mindre papirformat, skal du indstille det ekstra håndtag til papirlængdestyret til en oprejst position, som vist i illustrationen. 4 Juster papiret efter papirkassettens venstre side. VIGTIGT: Bekræft, at papirlængde- og papirbreddestyrene er tæt på papiret. Hvis der er mellemrum, skal du indstille styret igen. Ellers kan der opstå papirstop. Anvend ikke foldet papir. Ellers kan der opstå papirstop. Overskrid ikke magasinets øverste grænse. Ellers kan der opstå papirstop. 3-4

31 Vedligeholdelse 5 Noter det angivne papirformat på det medfølgende papirark. 6 Skub langsomt papirkassetten tilbage. Ilægning af papir i MF-bakken (multifunktionsbakke) Ekstra paper ( g/m²) samt almindeligt papir og genbrugspapir kan ilægges. Til almindeligt papir (80 g/m²) kan der ilægges 100 ark (A4/Letter eller mindre) eller 50 ark (B4/Legal eller større). Sørg for at anvende MF-bakken, når du udskriver på ekstra papir, f.eks. OHP-film eller tykt papir. VIGTIGT: Når du lægger specialpapir, f.eks. transparenter og tykt papir i MF-bakken, skal du vælge typen. Følg instruktionerne herunder til at anvende MF-bakken. 1 Gør MF-bakken klar til brug. Udvid MF-bakken, når du ilægger A4R eller et større papirformat. 2 Skub skyderen til bredden på det valgte papir. 3-5

32 Vedligeholdelse 3 Læg papir ned langs skyderen, og til det ikke kan komme længere. Sørg for at skyderen rører ved papirets kant. VIGTIGT: Hvis du har ilagt et postkort eller tykt papir, skal du sørge for, at det ligger fladt, inden det ilægges. Noget papir kan ikke ilægges, det afhænger af papirtypen. Læg kun papir i MF-bakken, når bakken skal bruges. Efterlad ikke papir i MF-bakken efter brug. Overskrid ikke magasinets øverste grænse. Ellers kan der opstå papirstop. Hvis du ilægger en kuvert, skal du sørge for at lukke åbningen og vende udskriftssiden opad. Læg åbningen forrest eller til venstre, og læg det langs skyderen, indtil det ikke kan komme længere. JA JA NEJ Ilægning af papir i papirføder PF-750 (tilbehør) Der kan lægges 3000 ark almindeligt papir (80 g/m², A4, B5 eller Letter) i papirføder PF-750 (tilbehør). (Kontakt din servicetekniker for at justere formatet). Følg instruktionerne herunder for at lægge papir i papirføderen. 1 Træk papirkassetten i papirføderen helt ud. 3-6

33 Vedligeholdelse 2 Læg papir i papirkassetten. BEMÆRK: Ilæg ikke foldet papir. Ellers kan det medføre papirstop. Må ikke overstige kassettens øverste grænse. 3 Skub langsomt papirkassetten tilbage. 3-7

34 Vedligeholdelse Udskiftning af tonerbeholder Udskiftningsinterval for tonerbeholder Tonerbeholdernes levetid afhænger af den mængde toner, der bruges til udskriftsjob. Med 5% dækning (et typisk dokument) med individuelle tonerfarver antages følgende for A4- eller Letter-papir: Den sorte tonerbeholder kan gennemsnitlig fremstille ca sider i sort/hvid. Cyan, magenta og gule tonerbeholdere kan gennemsnitlig fremstille ca farvebilleder. Få vist, hvor meget toner der er tilbage i tonerbeholderen ved at udskrive en statusside. På statussiden for forbrugsstoffer vises en tonermåler med en statusindikator for hver farve, der angiver, hvor meget toner der er tilbage i tonerbeholderen. Starttonerbeholdere De tonerbeholdere, der leveres med den nye printer, er starttonerbeholdere. Den sorte starttonerbeholder kan gennemsnitlig fremstille ca sider i sort/hvid. Cyan, magenta og gule starttonerbeholdere kan gennemsnitlig fremstille ca farvebilleder. Tonersæt Det anbefales kraftigt at benytte nye tonersæt fra producenten for at undgå printerproblemer og sikre lang levetid for printeren. Tonersættene leveres i 4 forskellige farver: cyan, magenta, gul og sort. Et nyt tonersæt til hver farve indeholder følgende dele: Tonerbeholder Renseklud Plasticposer til den brugte tonerbeholder og overskudstonerboks Overskudstonerboks Installationsvejledning BEMÆRK: Pak først tonerbeholderen ud, når du er klar til at installere den i printeren. Meddelelser om udskiftning af tonerbeholder Der vises meddelelser til individuelle farver på printeren på to tidspunkter for tonerforbruget. Meddelelserne vises skiftevis sammen med andre printermeddelelser, f.eks. Klar: Når printeren er ved at løbe tør for toner, f.eks. i den cyane beholder, viser printeren meddelelsen Toner lav C, M, Y, K som den første advarsel. Bemærk, at udskiftning ikke altid er nødvendigt på dette tidspunkt. Hvis du ignorerer ovenstående meddelelse og fortsætter med at udskrive, vises meddelelsen Udskift toner på printeren, lige før toneren er brugt op. Tonerbeholderen skal udskiftes med det samme. Rengør de enkelte opladertråde osv. Meddelelsen ændres ikke automatisk til Klar efter endt rengøring. Du skal trykke på [GO] for at gøre printeren klar, før udskrivningen genoptages. I begge tilfælde skal du udskifte tonerbeholderen. Se Udskiftning af tonerbeholder på side

35 Vedligeholdelse Udskiftning af tonerbeholder I dette afsnit beskrives, hvordan tonerbeholderne udskiftes. Udskift altid overskudstonerbeholderen, samtidig med at tonerbeholderen til en farve udskiftes. Hvis boksen er fuld, kan printeren blive beskadiget eller forurenet af overskudstoner, der løber ud af boksen. BEMÆRK: Fjern lagermedier og computertilbehør, f.eks. disketter, fra området omkring tonerbeholderen under udskiftningen. Derved forhindres det, at medierne beskadiges af tonerens magnetisme. Det er ikke nødvendigt at slukke for printeren inden udskiftningen. Data i printeren, der er ved at blive udskrevet, slettes, hvis du slukker for printeren. For at udskifte tonerbeholderen skal du først kontrollere, at farven på tonerbeholderen kræver udskiftning. I dette eksempel antages det, at du udskifter den sorte tonerbeholder. 1 Åbn frontdækslet. 2 Drej tonerbeholderens låsehåndtag med uret og til en opretstående position. 3 Frigør den øverste tap på tonerbeholderen (A), og træk i tonerbeholderen. A 4 Fjern tonerbeholderen. 3-9

36 Vedligeholdelse 5 Dæk tonerhullet med hætten, der findes bag på beholderen. 6 Læg beholderen ned i plasticposen til tomme beholdere. 7 Tag en ny tonerbeholder ud af æsken. 8 Hold tonerbeholderen således, at dens låsehåndtag vender opad, og bank mindst 10 gange på oversiden af beholderen. Vip ikke beholderen. 9 Hold på tonerbeholderen med begge hænder (som vist), og ryst den grundigt mindst 10 gange. VIGTIGT: Ryst beholderen omhyggeligt. Ellers kan der opstå fejl på grund af tonermangel. 10 Sæt den nye tonerbeholder i printeren. 3-10

37 Vedligeholdelse 11 Sørg for at isætte den øverste del af beholderen, indtil du hører et klik. Når tonerbeholderen er isat korrekt, er den låst. 12 Drej tonerbeholderens låsehåndtag tilbage til udgangsstillingen. Udskift de andre tonerbeholdere på samme måde. 13 Tryk ned på låsehåndtaget til overskudstonerboksen (B), og træk langsomt overskudstonerboksen ud. BEMÆRK: Vend ikke den brugte overskudstonerboks på hovedet. B 14 Sæt hætten på den brugte overskudstonerboks (som vist). 15 Læg den brugte overskudstonerboks ned i plasticposen til overskudstonerbokse. 3-11

38 Vedligeholdelse 16 Tag hætten af den nye overskudstonerboks. 17 Sæt den nye overskudstonerboks i printeren. 18 Luk frontdækslet. Når du er færdig med udskiftningen, skal du rengøre printeren i henhold til Rengøring af printer på side

39 Vedligeholdelse Rengøring af printer Rengør det indvendige af printeren, når der er udskiftet en tonerbeholder eller overskudstonerboks. Dette sikrer den optimale udskrivningskvalitet. 1 Åbn frontdækslet. 2 Tag rengøringsbørsten ud. 3 Åbn det venstre dæksel 1. 4 Åbn duplex A1. 5 Bevæg børsten fra venstre til højre langs separatoren (som vist) for at rengøre separatoren. 3-13

40 Vedligeholdelse 6 Luk duplex A1 og det venstre dæksel 1. VIGTIGT: Tryk på det angivne sted for at lukke det venstre dæksel 1 korrekt. 7 Sæt rensebørsten på plads, og luk frontdækslet. 3-14

41 4 Problemløsning Dette kapitel indeholder følgende emner: Generelle retningslinjer Problemer med udskriftskvalitet Fejlmeddelelser Udredning af papirstop Kontakt en servicetekniker, hvis du ikke kan løse et problem. 4-1

42 Problemløsning Generelle retningslinjer I tabellen herunder beskrives løsninger på almindeligt forekommende problemer. Det anbefales at prøve at løse problemer ved hjælp af løsningsforslagene i tabellen, inden der kontaktes en servicetekniker. Symptom Kontrolpunkter Afhjælpning Udskriftskvaliteten er ikke optimal. Se Problemer med udskriftskvalitet på side 4-3. Papir sidder fast. Se Udredning af papirstop på side Der er intet, der lyser på betjeningspanelet, heller ikke når der tændes for printeren, og ventilatoren kan ikke høres. Printeren udskriver en statusside, men ikke udskriftsjob fra computeren. Kontroller, at netledningen er sat i stikkontakten, og at der er tændt for kontakten. Kontroller, at der er tændt på afbryderen ( ). Kontroller printerkablet eller tilslutningskablet. Kontroller programfiler og softwareprogram. Sluk for printeren, skub netledningens stik helt ind i kontakten, og tænd derefter igen for printeren. Sæt afbryderen i tændt-stillingen. Sæt begge ender af printerkablet korrekt i stikkene. Prøv at udskifte printerkablet eller tilslutningskablet. Prøv at udskrive en anden fil, eller brug en anden udskrivningskommando. Kontroller programmets indstillinger for printerdriveren, hvis problemet kun opstår for en bestemt fil eller et bestemt program. Tips Du kan ofte løse printerproblemer ved at følge nedenstående anvisninger. Prøv følgende, hvis der er opstået et problem, som ovenstående retningslinjer ikke løser: Sluk for printeren, og vent et par sekunder. Tænd derefter igen for printeren. Genstart den computer, der sender udskriftsjob til printeren. Rekvirer og installer den nyeste version af printerdriveren. De nyeste versioner af printerdrivere og hjælpeprogrammer er tilgængelige på: Sørg for at følge softwareprogrammets fremgangsmåder for udskrivning. Se i den dokumentation, der blev leveret sammen med softwareprogrammet. Hvis printeren udskriver underlige tegn eller stopper, når computeren tændes (især hvis printeren er sluttet til den parallelle port på en computer, der kører Windows 98), skal du omdøbe driverfilen drvwppqt.vxd. Filen kan være placeret i mappen Windows\System\Iosubsys eller Arcada\System. Du kan få tekniske oplysninger på Microsofts websted til enhedsdriveren. 4-2

43 Problemløsning Problemer med udskriftskvalitet I tabellerne og diagrammerne i de følgende afsnit beskrives problemer med udskriftskvaliteten samt anvisninger på, hvordan du løser problemerne. Nogle løsninger kan indebære, at printeren skal rengøres, eller at der skal udskiftes dele i den. Kontakt en servicetekniker, hvis løsningsforslaget ikke løser problemet. Udskriftsresultat Skæve farveudskrifter Afhjælpning Udfør farveregistrering. Udfør farveregistrering ved hjælp af printerens betjeningspanel. Helt tomme udskrifter Kontroller fødeenheden. Træk papirkassette 1 ud, og kontroller, at fødeenheden er installeret korrekt. Områder uden tryk, vandrette striber, forkert afsatte punkter Rens tromle. Følg fremgangsmåden herunder på betjeningspanelet, og prøv at rengøre tromlens overflade vha. printerens indbyggede rengøringssystem. 1 Tryk på [Menu], og tryk derefter på eller for at få vist Diverse>. 2 Tryk på, og tryk derefter på eller for at få vist >Service>. 3 Tryk på, og tryk derefter på eller for at få vist >>Tromle. Tryk derefter på [OK] to gange. 4 Displayet viser Vent venligst, og derefter begynder tromlerensning, og den stopper efter ca. 100 sekunder. Printeren vender tilbage til Ready. Rengør separatoren. Åbn printerens venstre dæksel 1, og rengør separatoren med en rengøringsbørste. Se Rengøring af printer på side Hvide, lodrette streger Rengør laserscanneenheden. Udfør følgende fremgangsmåder på betjeningspanelet, og prøv at rengøre laserscannenheden ved hjælp af printerens indbyggede rensningssystem. 1 Tryk på [Menu], og tryk derefter på eller for at få vist Diverse>. 2 Tryk på, og tryk derefter på eller for at få vist >Service>. 3 Tryk på, og tryk derefter på eller for at få vist >>LSU. Tryk derefter på [OK] to gange. 4 Displayet viser Vent venligst, og rengøring udføres i cirka 10 sekunder. Printeren vender tilbage til Ready efter endt rengøring. 4-3

44 Problemløsning Udskriftsresultat Svag eller uskarp udskrift Grå baggrund Afhjælpning Kontroller betjeningspanelet. Hvis meddelelsen Toner lav C/M/Y/K) vises, og [Attention]-indikatoren blinker, skal du installere et nyt tonersæt. Se Udskiftning af tonerbeholder på side 3-8. Kontroller, at indstillingen for papirtype er korrekt. Rengør fremkalderenheden. Udfør følgende fremgangsmåder på betjeningspanelet, og prøv at rengøre fremkalderenheden ved hjælp af printerens indbyggede rensningssystem. 1 Tryk på [Menu], og tryk derefter på eller for at få vist Diverse>. 2 Tryk på, og tryk derefter på eller for at få vist >Service>. 3 Tryk på, og tryk derefter på eller for at få vist >>DEV-CLN. Tryk derefter på [OK] to gange. 4 Displayet viser Vent venligst (kalibrerer), og rengøring udføres i cirka 5 minutter. Printeren vender tilbage til Ready efter endt rengøring. Rens tromle. Følg fremgangsmåden herunder på betjeningspanelet, og prøv at rengøre tromlens overflade vha. printerens indbyggede rengøringssystem. 1 Tryk på [Menu], og tryk derefter på eller for at få vist Diverse>. 2 Tryk på, og tryk derefter på eller for at få vist >Service>. 3 Tryk på, og tryk derefter på eller for at få vist >>Tromle. Tryk derefter på [OK] to gange. 4 Displayet viser Vent venligst, og derefter begynder tromlerensning, og den stopper efter ca. 100 sekunder. Printeren vender tilbage til Ready. Kontroller betjeningspanelet. Hvis meddelelsen Toner lav (C/M/Y/K) vises, og [Attention]-indikatoren blinker, skal du installere et nyt tonersæt. Se Udskiftning af tonerbeholder på side 3-8. Udfør farvekalibrering. Udfør farvekalibrering enten ved at slukke og tænde for printeren eller ved hjælp af printerens betjeningspanel. 4-4

45 Problemløsning Udskriftsresultat Snavs på papirets øverste kant eller bagside Afhjælpning Rengør printeren indvendigt. Åbn det venstre dæksel 1, og kontroller, om det er beskidt indvendigt. Hvis det er beskidt, skal du rengøre det indvendige med rensekluden, der findes i tonersættet. Ufuldstændig eller skæv udskrift Kontroller filen eller programmet. Kontroller, om problemet skyldes en PRESCRIBE-kommandofejl. Hvis problemet kun forekommer i en bestemt fil eller i et bestemt program, skyldes det sandsynligvis en fejl i en parameter til en kommando eller kommandosyntaks. Forskel på farver i data og den faktiske udskrift. Udfør farvekalibrering. Udfør farvekalibrering enten ved at slukke og tænde for printeren eller ved hjælp af printerens betjeningspanel. 4-5

46 Problemløsning Fejlmeddelelser I følgende skema ses meddelelser om fejl og vedligeholdelse, som du selv kan foretage. Hvis Tilkald service vises, skal du slukke for printeren, tage netledningen ud af stikkontakten og kontakte en servicetekniker. Ved visse fejl høres et alarmsignal. Tryk på [Cancel] for at afbryde alarmsignalet. Meddelelse Ilæg papir MF Klammer mangler Afhjælpning Der er ikke mere papir i den viste papirkilde. Læg papir i den angivne papirkilde (papirkassetter, MF-bakke eller papirføder (tilbehør)). Meddelelsen vises skiftevis med meddelelser, der angiver printerens status, f.eks. Klar, Vent venligst, Arbejder, Venter og FormFeed Time Out. Hæftefunktionen er ikke installeret korrekt i efterbehandleren. Installer den korrekt. Klammer mangler Tryk GO Tilkald service F### Tilkald service ####: Isæt papirkassette 1 Perforeringsboks fuld Tjek perfor.boks Tryk GO Kontroller fødeenhed Kont. tonerbeh. Tryk GO Kontroller beh. til brugt toner Luk efterbehand. dæksel Luk frontlåge Luk venstre dæksel #. Ingen hæfteklammer installeret i hæfteklammeenheden. Sæt hæfteklammer i hæfteklammeenheden. Hvis du ønsker at fortsætte udskrivning uden hæfteklammefunktionen, skal du trykke på [GO]. F### angiver en controllerfejl (#=0, 1, 2,...). Kontakt en servicetekniker. Printeren virker ikke, når denne meddelelse vises. #### angiver en mekanisk fejl (#=0, 1, 2,...). Kontakt en servicetekniker. Printeren virker ikke, når denne meddelelse vises. Det samlede antal udskrevne sider vises også, f.eks Den angivne papirkassette er ikke installeret. Isæt kassetten. Kassettenummeret kan være 1 (øverst) til 4 (nederst). Perforeringsboksen i efterbehandleren (tilbehør) er fuld. Tøm boksen. Hulningsenhedens perforeringsboks i efterbehandleren er fuld eller ikke isat korrekt. Kontroller, om perforeringsboksen er korrekt isat, og tøm boksen, hvis den er fuld. Tryk på [GO] for at genoptage udskrivningen Fødeenheden er ikke isat korrekt. Træk papirkassette 1 ud. Træk fødeenheden ud, og skub den ind igen for at installere den korrekt. En tonerbeholder er ikke installeret korrekt. Installer den korrekt. Tryk på [GO] for at genoptage udskrivningen Meddelelsen er en advarsel, der vises i nedenstående to situationer. Installer den nye overskudstonerboks. Overskudstonerboksen er ikke installeret. Overskudstonerboksen er fuld. Luk dæksel til efterbehandler (tilbehør). Luk printerens frontlåge. Luk printerens venstre dæksel. Hvis det venstre dæksel på papirføderen (tilbehør) står åben, vises

47 Problemløsning Meddelelse Luk postkassedæksel Luk topdæksel Duplex deak. Tryk GO e-mps ikke gemt Tryk GO Fejl.Sluk/tænd. F### Fil ikke fundet Tryk GO Fejl i papirgang i efterbehandler Efterbeh.bak. ## fyldt med papir Falsebakke fyldt med papir Formateringsfejl harddisk Formateringsfejl hukommelseskort Harddiskfejl ## Tryk GO Interf. optaget Afhjælpning Luk dækslet på postkassen (tilbehør). Luk topdækslet. Du har forsøgt at udskrive med et papirformat og en papirtype, der ikke kan benyttes til dupleksudskrivning. Tryk på [GO] for kun at udskrive på én side af papiret. Det er ikke muligt at gemme e-mps-jobbet. Det kan skyldes, at RAM-disken er deaktiveret, at RAM-disken er for lille, at harddisken ikke er installeret, eller at harddisken er fuld. Tryk på [GO] for at udskrive en fejlrapport. Sluk for strømmen på kontakten, og tænd derefter for strømmen igen. Hvis meddelelsen stadig vises, skal du slukke for strømmen og kontakte din servicerepræsentant eller et autoriseret servicecenter. Du har forsøgt at udskrive et job, der ikke findes i den angivne virtuelle postkasse, eller den angivne virtuelle postkasse er ikke fundet. Hvis automatisk fejlafhjælpning er slået Til, genoptages udskrivningen automatisk efter et forudindstillet tidsrum. Efterbehandleren (tilbehør) er ikke installeret korrekt. Installer den korrekt. Efterbehandlerbakken er fuld. Når du har fjernet papiret, genoptages udskrivningen. ## angiver bakkenummer. Falsebakken er fyldt. Fjern alle udskrifter fra falsebakken. Når printeren registrerer, at falsebakken igen er tom, fortsætter den udskrivningen til falsebakken. Den harddisk, der er installeret i printeren, er ikke formateret, og der kan derfor ikke læses fra den eller skrives til den. Følg installationsvejledningen til harddisken for at formatere harddisken. Det hukommelseskort, der er sat i printeren, er ikke formateret, og der kan derfor ikke læses fra det eller skrives til det. Der er opstået en harddiskfejl. Find fejlkoden, der vises i stedet for ## og se Fejlkoder for lagermedier på side Tryk på [GO] for at ignorere harddiskfejlen. Meddelelsen vises, hvis du på printerens betjeningspanel forsøger at ændre miljøindstillingerne for det interface, hvorfra der i øjeblikket modtages data. Id-fejl Incorrect slot Please reinstall Isæt det samme hukommelseskort Installer MK Det bruger-id, der er angivet for et privat job eller et lagret job, er ikke korrekt. Kontroller det bruger-id, du angav i printerdriveren. Harddisken eller netværkskortet er sat i det forkerte stik. Sluk for printeren, og geninstaller harddisken, eller sæt netværkskortet i det korrekte stik. Du har isat det forkerte hukommelseskort, når meddelelsen Isæt kort igen vises. Fjern det forkerte kort i printerens stik til hukommelseskort, og isæt det korrekte hukommelseskort. Printeren læser igen fra datastart. Meddelelsen på displayet angiver, at vedligeholdelsessættet (Maintenance Kit) skal udskiftes. Vedligeholdelsessættet skal udskiftes for hver billeder. Udskiftningen skal foretages af en professionel tekniker. Kontakt en servicetekniker. 4-7

48 Problemløsning Meddelelse KPDL-fejl ## Tryk GO Påfyld kass. 1 # (A4)/(ALMINDELIGT) Påfyld MF-bakke (A4)/(ALMINDELIGT) Postboksbakke ## fuld Afhjælpning Den aktuelle udskrivningsfunktion kan ikke fortsætte på grund af en KPDL-fejl af typen ##. Du kan udskrive en fejlrapport ved at aktivere >Udskr KPDL-fejl i menusystemet og vælge Ja. Tryk på [GO] for at genoptage udskrivningen Du kan annullere udskrivningen ved at trykke på [Cancel]. Hvis automatisk fejlafhjælpning er slået Til, genoptages udskrivningen automatisk efter et forudindstillet tidsrum. * Den papirkassette, der svarer til udskriftsjobbets papirformat og papirtype, er tom. Læg papir i den papirkassette, der vises i stedet for #. Tryk på [GO] for at genoptage udskrivningen Hvis du vil udskrive fra en anden papirkilde, skal du trykke på eller for at få vist Brug alternativ?, hvorefter du kan ændre papirindføringskilden. Når du har valgt en papirkilde og trykket på [Menu], vises Papirhåndtering>. Tryk på for at få vist menuen til indstilling af papirtypen. Tryk på [OK], når du har valgt den rigtige papirtype. Udskrivningen starter. * Der er ikke sat en papirkassette i printeren, der svarer til udskriftsjobbets papirformat og papirtype. Læg papir i MF-bakken. Tryk på [GO] for at genoptage udskrivningen (Bemærk, at der kan opstå papirstop, hvis du har et papirformat, der ikke svarer til MF-bakkens aktuelle papirformat). Hvis du vil udskrive fra en anden papirkilde, skal du trykke på eller for at få vist Brug alternativ?, hvorefter du kan ændre papirindføringskilden. Når du har valgt en papirkilde og trykket på [Menu], vises Papirhåndtering>. Tryk på for at få vist menuen til indstilling af papirtypen. Tryk på [OK], når du har valgt den rigtige papirtype. Udskrivningen starter. Postboksbakken er fuld. Når du har fjernet papiret, genoptages udskrivningen. ## angiver bakkenummer. Hukom.kortfejl Isæt kort igen Hukommelse fyldt Tryk GO Huk.kortfejl ## Tryk GO Ingen perforeringsboks Falsebakke mangler Falseenhed mangler Ikke flere kop. Tryk GO Papirstop ############### Under læsning fra hukommelseskortet er kortet ved en fejl taget ud af stikket til hukommelseskort. Hvis du fortsætter læsning af hukommelseskortet, skal du sætte samme hukommelseskort i dette stik. Printeren læser igen fra datastart. Se også Isæt det samme hukommelseskort på side 4-7. Printeren har modtaget flere data, end der er plads til i printerens interne hukommelse. Forsøg at installere mere hukommelse. Tryk på [GO] for at genoptage udskrivningen Du kan annullere udskrivningen ved at trykke på [Cancel]. Hvis automatisk fejlafhjælpning er slået Til, genoptages udskrivningen automatisk efter et forudindstillet tidsrum. Der er opstået en fejl med hukommelseskortet. Find fejlkoden, der vises i stedet for ## og se Fejlkoder for lagermedier på side Tryk på [GO] for at ignorere fejlen for hukommelseskortet. Hulningsenhedens perforeringsboks i efterbehandleren er ikke isat korrekt. Installer den korrekt. Falsebakken i falseenheden (tilbehør) er ikke installeret korrekt. Installer falsebakken korrekt. Falseenheden i efterbehandleren (tilbehør) er ikke installeret korrekt. Installer falseenheden korrekt. Der kan ikke udskrives flere kopier ad gangen, fordi RAM-disken er deaktiveret, eller harddisken ikke er installeret. Tryk på [GO] for at udskrive en fejlrapport. Der er opstået papirstop. Papirstoppets placering vises i stedet for #-tegnene. Der findes flere oplysninger i Udredning af papirstop på side

49 Problemløsning Meddelelse Printer fyldt Tryk GO RAM-diskfejl ## Tryk GO Udskift toner C,M,Y,K Ilæg papir Tryk GO Toner lav C,M,Y,K Øverste bakke fuld Ukendt toner installeret Virtuel postkasse Advarsel huk. snart fuld Afhjælpning ** Det udskriftsjob, der er overført til printeren, er for kompleks til at blive udskrevet på en side. Tryk på [GO] for at genoptage udskrivningen (Der kan automatisk blive indsat sideskift i udskriftsjobbet). Du kan annullere udskrivningen ved at trykke på [Cancel]. Hvis automatisk fejlafhjælpning er slået Til, genoptages udskrivningen automatisk efter et forudindstillet tidsrum. Der er opstået en RAM-diskfejl. Find fejlkoden, der vises i stedet for ## og se Fejlkoder for lagermedier på side Tryk på [GO] for at ignorere RAM-diskfejlen. Der er ikke mere toner i tonerbeholderen (tonerbeholderne). Udskift tonerbeholderen vha. et nyt tonersæt med den bestemte farve. Printeren virker ikke, når denne meddelelse vises. Hvis f.eks. Udskift toner C,K vises, skal du udskifte de cyane og sorte tonerbeholdere. Der mangler papir i MF-bakken. Ilæg papir, og tryk på [GO]. (Bemærk, at der kan opstå papirstop, hvis du har et papirformat, der ikke svarer til MF-bakkens aktuelle papirformat). Udskift tonerbeholderen vha. et nyt tonersæt. Farven på tonerbeholderen, der skal udskiftes, vises med C (Cyan), M (Magenta), Y (Gul) og K (Sort). Den øverste bakke er fuld (ca. 500 ark). Fjern alle udskrifter fra den øverste bakke. Når printeren registrerer, at den øverste bakke igen er tom, fortsætter den udskrivningen til den øverste bakke. Den meddelelse vises, hvis den installerede tonerbeholder ikke registreres som en original Kyocera Mita-tonerbeholder under selvdiagnosticeringen, som udføres, når maskinen tændes. Hvis denne meddelelse vises, kan mængden af resterende toner ikke kontrolleres. Harddiskens lagerområde til de virtuelle postkasser er fyldt. Udskriv de job, der har hobet sig op i de virtuelle postkasser. Printerens interne hukommelse er ved at være fyldt på grund af for mange indlæste skrifttyper og makroer. Prøv at slette skrifttyper og makroer, du ikke har brug for. * Meddelelser, der adskilles med ( )/( ), vises på skift. ** Når denne fejl opstår, aktiveres sidebeskyttelse automatisk. Det anbefales at deaktivere sidebeskyttelsen manuelt for at udnytte hukommelsen optimalt under udskrivning. 4-9

50 Problemløsning Fejlkoder for lagermedier Harddiskfejl Kode Betydning 01 Formateringsfejl i harddisk. Hvis fejlen vises igen, selv om der er blevet slukket og tændt for printeren, skal du formatere harddisken igen. 02 Disksystemet er ikke installeret. Undersøg kravene for brugen af systemet og enhederne. 04 Der er ingen ledig plads på harddisken. Slet filer osv., som du ikke har brug for, for at skaffe plads. 05 Den angivne fil findes ikke på harddisken. 06 Der er ingen ledig hukommelse til harddisksystemet. Forøg mængden af ledig hukommelse. 10 Formatering kan ikke udføres, fordi værtsdata er ved at blive overført til harddisken. Vent til harddisken er klar, og formater den derefter. 85 VMB: Aliasfejl. Aliasindstillingen er gået tabt, eller den virtuelle bakke, der svarer til aliaset, findes ikke. Indstil aliaset igen. 97 Du har nået det maksimale antal jobs med permanent kode, der kan lagres, og du kan ikke gemme flere. Slet nogle job, du ikke har brug for, eller forøg det maksimale antal. 98 Der findes data i et job, som ikke kan læses. Jobbet er beskadiget. 99 Der findes ikke et udskriftsjob med det angivne id på harddisken. Hukommelseskortfejl Kode Betydning 01 Printeren understøtter ikke det isatte hukommelseskort. 02 Hukommelseskortet er ikke isat. 04 Hukommelseskortet er fyldt og kan ikke indeholde flere data. Fjern filer, du ikke har brug for, eller anvend et nyt hukommelseskort. 05 Den angivne fil findes ikke på hukommelseskortet. 06 Der er ikke nok printerhukommelse til at understøtte hukommelseskortsystemet. Øg printerens hukommelse. Fejl for RAM-disk Kode Betydning 01 Formatfejl. Prøv at slukke for printeren og tænde den igen. 02 RAM-disken er Inaktiv. Indstil RAM-disken til Aktiv fra betjeningspanelet. 04 Ingen plads på disken. Fjern filer, du ikke har brug for. 05 Den angivne fil findes ikke på disken. 06 Der er ikke tilstrækkelig printerhukommelse til at understøtte RAM-disksystemet. Øg printerens hukommelse. 4-10

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Kontrolpanelets indikatorer

Kontrolpanelets indikatorer betyder forskellige ting, afhængigt af rækkefølgen. Indikatorer, som er slukket, tændt og/eller blinker, angiver printertilstande, f.eks. printerstatus, indgriben (f.eks. Mangler papir) eller service.

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Version 1.0 Juli 2008. Office Finisher LX. Betjeningsvejledning

Version 1.0 Juli 2008. Office Finisher LX. Betjeningsvejledning Version 1.0 Juli 2008 Office Finisher LX Betjeningsvejledning Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network og Windows Server er enten varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Løsning af udskrivningsproblemer

Løsning af udskrivningsproblemer Kontakt serviceudbyderen, hvis den foreslåede løsning ikke løser problemet. 1 Et job er ikke udskrevet, eller der udskrives forkerte tegn. Kontroller, at der står Klar i kontrolpanelet, inden jobbet sendes

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 7 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Produktsikkerhedsguide TP-

Produktsikkerhedsguide TP- Produktsikkerhedsguide TP- M5000N TP-M5000N Inden du bruger maskinen, bør du læse denne Produktsikkerhedsguide. Vi foreslår, at du beholder denne vejledning til fremtidig reference. Introduktion Tak, fordi

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk Brugervejledning Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang 1.1 Forholdsregler vedr. sikkerhed 1.2 Systemkrav 1.3 Pakkens indhold 2 Vejledning til

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Identificerer områder med papirstop

Identificerer områder med papirstop Ved omhyggeligt at udvælge udskriftsmateriale og ilægge det korrekt burde du kunne undgå de fleste papirstop. (Se forslag i Tip til undgåelse af papirstop.) Følg trinene i dette afsnit, hvis der opstår

Læs mere

Brugervejledning (Forkortet version) NPD4281-00 DA

Brugervejledning (Forkortet version) NPD4281-00 DA Brugervejledning (Forkortet version) NPD4281-00 DA Om denne manual Denne manual er en forkortet version af brugervejledningen. Se skemaet nedenfor angående oplysninger om indholdet af brugervejledningen

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Januar 2001 708P86014. Bemærkning til leveringsfolk: Åbn denne vejledning, og gennemgå den side-for-side sammen med kunden.

Januar 2001 708P86014. Bemærkning til leveringsfolk: Åbn denne vejledning, og gennemgå den side-for-side sammen med kunden. Januar 00 708P8604 Bemærkning til leveringsfolk: Åbn denne vejledning, og gennemgå den side-for-side sammen med kunden. Udarbejdet af: Xerox Corporation Xerox Customer Education Services Xerox Square XRX-8B

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Xi4Kort funktionsoversigt

Xi4Kort funktionsoversigt Xi4Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens etiketrum.

Læs mere

LBP-1210 Laserprinter

LBP-1210 Laserprinter LBP-1210 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. Alle oplysninger i denne vejledning er beskyttet af copyright.

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmateriale, du bruger. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmateriale.

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_vgatp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht.

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

MW-100 Mobile Printer

MW-100 Mobile Printer Brugsanvisning Generel beskrivelse Betjeningsprocedurer Appendiks, osv. MW-100 Mobile Printer l Læs denne Brugsanvisning, før du bruger printeren. l Vi foreslår, at du opbevarer denne Brugsanvisning på

Læs mere

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær at bruge printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Det betyder farverne på indikatoren og lysene på knappen Standby... 4 Indstilling af papirformat og type...

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer HP Color LaserJet CP1210 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 16 Vejledning til udskriftskvalitet Tomme eller hvide sider a Fjern og geninstaller derefter billedenheden eller billedsættet. Advarsel! Potentiel skade: Billedenheden og billedsættet må ikke

Læs mere

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere