BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1."

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.8

2 INDHOLD 1. Forholdsregler Produkter Monitor Installation Forbindelser Identifikation af delene Fjernbetjening Indstillinger Specifikationer Fejlfinding...12

3 1. FORHOLDSREGLER -Opbevaring og ibrugtagning 1. Du må ikke udsætte skærmen for kraftig varme eller kulde. Opbevaringstemperaturen for denne enhed er -30 ~ + 80C, og driftstemperaturen er -20 ~ + 70C. Luftfugtigheden er Rh90%. 2. Undgå at tabe eller slå denne enhed. 3. Man må aldrig punktere, skrabe eller bruge slibende rengøringsmidler på denne enhed. 4. Placer ikke kabler, hvor de kan blive klemt, eller man kan træde på dem. 5. Der skal være mindst et 2 mellemrum mellem skærm og vægge, skabe eller andre genstande for at tillade tilstrækkelig luftcirkulation omkring enheden. -Forholdsregler 1. Enheden kan anvendes af 10 ~ 32 volts bilbatteri. 2. Kontroller, at alle kabler er tilsluttet korrekt. Overhold polariteten. Ukorrekte kabelforbindelser kan beskadige skærmen. Fjern strømkabel forbindelser, når du ikke skal bruge enheden. 3. Betjen enheden i henhold til instruktionen. ADVARSEL!!! Du må ikke se video, mens du kører, medmindre du bakker med køretøjet. BEMÆRK!!! Lejlighedsvis kan et par markeringer eller mørke pletter forekomme på LCD-skærmen. Dette er et meget almindeligt fænomen i en aktivt matrix display teknologi, og er Ikke nødvendigvis tegn på eventuelle mangler eller fejl. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv. I tilfælde af eventuelle problemer, skal du slukke for skærmen, og kontakte vores virksomhed eller en autoriseret forhandler. Monitoren er en kompleks anordning. Enhver demontering eller ændring kan føre til skader, og garantien bortfalder. -Vedligeholdelse 1. Fjern alle kabelforbindelser fra skærmen før rengøring af enheden. 2. Brug en mild rengøringsmiddel og rengør enheden med en let fugtig, blød klud. Brug aldrig kraftige opløsningsmidler som fortynder eller rensebenzin, da de kan beskadige overfladen af anordningen. Dette symbol skal advare brugeren om tilstedeværelsen af uisoleret farlig spænding inde i produktets indkapsling, som kan være tilstrækkelig stor til at udgøre risiko for elektrisk stød. Dette symbol skal advare brugeren om tilstedeværelsen af operativ og vedligeholdelses instruktioner i manualen, som følger med produktet. 1

4 Dette symbol skal advare brugeren om ikke at smide elektrisk og elektronisk udstyr i skraldespanden. Du advares om, at ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt i denne vejledning, kan annullere din garanti og nødvendiggøre dyre reparationer. FORSIGTIG! -Overensstemmelseserklæring 2. PRODUKTER Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens. (2) Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift. Monteringsbeslag Solskærm Justerings skruer BEMÆRK!!! Tilbehør kan variere for forskellige anvendelser. 2

5 3. MONITOR INSTALLATION 3.1 Installation Montering af solskærm Som illustreret, indsæt krogene 1, 2, 3, 4 på solskærmen ind i skærmen Installation af U-støtte beslag 1 Som illustreret på billedet, monter beslaget på skærmen. 2 Juster beslaget til rette vinkel og spænd skruerne Montering af midterleje beslag 1 Løsn grebet på toppen af center monteringsbeslag i billede 4. 2 Juster skærm niveau ved at skubbe støtten til den ønskede højde. 3 Juster vinklen på skærmen og stram knop på midten af monteringsbeslaget. 3

6 4. FORBINDELSER Stel Strøm * Hvid * Denne trigger 2 kameraer. Så sættes den til højre blink, kan højre + front kamera vises 4

7 5. IDENTIFIKATION AF DELENE 1 Farve LCD-skærm 2 LDR lysføler 3 IR modtager 4 Strømindikator -Det grønne lys er tændt, når skærmen tændes / rødt lys ved standby; Lyset er slukket, når strømmen er slukket 5 Knap sluk / tænd 6 Hvis du vil øge / sænke lydstyrken og skifte mellem værdier for hver undermenu 7 Menuvalg og display mode (single, dobbelt, tredobbelt, quadview, PIP billede) valg 8 Menu kontrolknap 9 Genvejsknap til hurtig valg. Til visningstilstand, som er angivet i SYSTEM SETUP - JUMP KEY 10 DVD video-indgang 11 Højttaler 12 Installations skinne til center monterings beslag 5

8 6. FJERNBETJENING ADVARSEL!!! 1. Peg fjernbetjeningen mod modtager vinduet for at betjene enheden. 2. Skil aldrig fjernbetjeningen ad eller lad den falde, eller blive våd 6

9 1) MUTE For at slå lyden fra / volumen 2) POWER Knap sluk / tænd 3) MENU Menu kontrolknap 4) UP Menuvalg op 5) DN Menuvalg og display mode valg (single, dobbelt, triple, quad-visning, PIP billede) 6) VOL - Reducerer lydstyrken eller skifte mellem værdierne for hver undermenu 7) VOL + For at øge lydstyrken eller skifte mellem værdierne for hver undermenu, reducere lyd- styrken og skifte mellem værdierne for hver undermenu 8) MODE Menuvalg og display mode valg (single, dobbelt, triple, quad-visning, PIP billede) 9) SEL. Genvejstast. Hurtigt valg til display visningstilstand, som er angivet i SYSTEM SETUP - JUMP KEY 10) P / N PAL / NTSC TV system vælger 11) LANG Valg af sprog 12) REST Hvis du vil gendanne fabriksindstillingerne 13) AV For at gå til / eller forlade DVD kanal 7

10 7. BETJENING OBS. De næste afsnit viser en dansk titel samt engelsk (titel), idet enhederne løbende vil komme med dansk menu over tid. Se engelsk tillæg side med billed-illustrationer. 7.1 OSD-indstilling Hjælpe linier (Gauge/Scale): For at tænde / slukke elektronisk distancefelt på monitor ved bakgear. Når den er indstillet til ON, så vil det elektroniske afstandsfelt blive vist, når bakkamera (kamera 3) er aktiveret. INPUT SCAN: For at tænde / slukke auto identifikation af kameraindgange. Når INPUT SCAN er indstillet ON, vil monitoren vise tilsluttede kameraer og undlade indgange, som ikke er forbundet. Højttaler (Speaker) Vælg ON for at der kommer lyd fra et af de valgte kameraer (nogle OSD menuer har ikke dette valgfelt, men foretages i stedet i kamera indstillingen). Blinklys pil (turnshow): Vælges indstillingen til ON, så kommer der en indikator pil med i kamera billedet, som angiver blink til højre eller venstre. (Ikke alle OSD menuer har dette valg) SKÆRMFELTFARVE (Boundary): Her indstiller man farven på skillelinjen mellem kamera felterne. Hvid, Grå, Sort eller ufarvet er tilgængelige. SPROG (Language): For at indstille OSD sprog. Engelsk, Fransk, Hollandsk, Spansk, Tysk og Italiensk er til rådighed. (understøttes ikke på alle modeller). Dansk vil være en mulighed medio 2015 og Hollandsk udgår. Implementeringen indføres løbende. SOFTWAREVERSION: Viser seneste version. 7.2 Trigger indstillinger (Trigger Setting) Blink billede (TURN IMAGE): Her vælger man, om der skal vises et kamera eller 2 kameraer samtidigt, når man anvender bilens afviser. Vælger man single, så vises et billede for enten højre eller venstre kamera når dette trigges. Vælges spilt + rear, og man blinker til venstre, så vises venstre kamera i venstre side og bak i højre. Vælger man højre og anvender højre afviser, så vises højre billede i højre side af skærm og bak i venstre. Bak Skærm (REAR IMAGE) B-L:R: Valg af kamera indgange i bakgear, som skal vises, når bakkamera er aktiveret. Når den er indstillet som TRIPLE B-L:R vises venstre side, højre side og bakkamera på skærmen. TRIGGER DELAY: Hvis du vil indstille med forsinkelse, så skærmbilledet bliver stående, selvom trigger fjernes. Forsinkelses tidsramme: 0-30 sekunder. NÅR SIGNAL SLIPPES. 2 Skærme (SPLIT eller Dual SCREEN): Split her vælger man, om der vises 1 eller 2 skærme for højre eller venstre sving. Vælg Dual for visning af 2 skærme. 8

11 TRIGGER PRIORITET Her vælger man prioritet for den enkelte trigger ledning. Prioritet 1 kobler prioritet 2-5 fra. Prioritet 2 kobler prioritet 3-5 fra osv. Lad os antage, at lastbil har front + højre + bakkamera og trailer påkoblet i få tilfælde, og man ønsker, at lastbil har hjælpelinier på bakkamera. Begge triggere sættes til baksignal ledning, og rearcam tilsluttes lastbil. Brun trigger (BAK) skal have prioritet 1 og hvid trigger (venstre) skal så have prioritet 2. Når man nu har trailer på, skal man gå ind i trigger prioritet og indstille: Med trailer Vælg trigger hvid til prioritet 1 Vælg trigger brun til prioritet 2 Lad os antage, at lastbil har front + højre + bakkamera og trailer påkoblet i de fleste tilfælde, og man ønsker, at trailer har hjælpelinier på bakkamera. Begge triggere sættes til baksignal ledning, og rear cam tilsluttes trailer. Brun trigger (BAK) skal have prioritet 1 og hvid trigger (venstre) skal så have prioritet 2. Når man nu kun har lastbil, skal man gå ind i trigger prioritet og indstille: Uden trailer Vælg trigger hvid til prioritet 1 Vælg trigger brun til prioritet 2 AUDIO: Man kan sætte lyd til eller fra de fire kameraer. 9

12 7.3 System indstilling REC-V OUT: For at indstille kameraets input til optagelse, når tilsluttet til DVR optager via den grønne RCA ledning. Venstre-side, højre side, set forfra, bakkamera og quad-visning billede kan vælges. AUTOSCAN: For at indstille den automatiske scanningsfunktion, vælg AUTOSCAN ON. Skærm skifter automatisk mellem tilsluttede kamera indgange og quad billede. SCAN DELAY: For at indstille scantiden på AUTOSCAN. Skifte tidsramme: 0-60 sekunder. SKÆRMVISNING TAST (jump key): Tryk system setup og vælg (jumpkey) skærmvisning. Vælg et ud af 13 skærmbilleder, som er forudvalgt, og som du ønsker at se, når du aktiverer SEL knappen på monitoren. Med det skærm design du ønsker, kan du så vælge hvilket kamera, der skal vises, og evt valg af lyd for det ønskede kamera. Forlad opsætning ved at trykke på menu. P-ON MODE: For at indstille standard display, når enhed tændes (13 tilstande), gå i POWER ON mode, og vælg det ønskede billede, som skal komme frem, når skærm tændes på power knappen. BEEP: For at tænde / slukke advarselstonen. Standard indstillingen er ON, og der vil være en bippende lyd, når menuen betjenes. ( kun på touch skærme) SYSTEM: Sådan indstilles TV-system: PAL / NTSC. Lysjustering (DIMMER): Sådan indstilles baggrundsbelysnings lysstyrke på skærmen. Fem niveauer og AUTO indstilling er til rådighed; jo højere niveau, des lysere. Når den er indstillet som AUTO, justeres baggrundsbelysning automatisk i overensstemmelse med den ydre lysstyrke. 10

13 8. SPECIFIKATIONER 11

14 9. FEJLSØGNING De nedenfor beskrevne symptomer betyder ikke nødvendigvis en fejl inden for display. Kontroller følgende, før du indleder anmodning om reparation. ADVARSEL!!! Monitor systemer er kun beregnet til at blive installeret som et supplement og er ikke beregnet til at bruge som erstatning for bakspejlene, eller andet standard motorkøretøjs udstyr, der er standard type godkendt. 12

15 ENGELSK TILLÆG MED ILLUSTRATIONER 13

16 14

17 15

18 16

19 17

20 18

21 19

22 20

23 21

24 22

25 23

26 24

27 25

28 26

29 27

MX299Q LCD skærm. Brugervejledning

MX299Q LCD skærm. Brugervejledning MX299Q LCD skærm Brugervejledning Indholdsfortegnelse Bemærkninger... iii Sikkerhedsoplysninger...iv Vedligeholdelse og rengøring...v 1.1 Velkommen!... 1-1 1.2 Pakken indeholder... 1-1 1.3 Indledning til

Læs mere

Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm

Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm Modelnummer TH-55LFV5W Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm Dansk Læs venligst denne betjeningsvejledning, før De anvender Deres nye apparat, og gem brugsanvisningen til brug i fremtiden. Kære Panasonic-Kunde

Læs mere

Tillykke med dit nye high definition LCD TV Passion for Picture

Tillykke med dit nye high definition LCD TV Passion for Picture Version DK 2.1 Tillykke med dit nye LCD fladskærms TV. Venligst læs denne manual omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Dit nye TV har mange faciliteter, som du fortjener at stifte nærmere bekendtskab

Læs mere

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Picture similar User Manual 1.00 SRT 6202/6205 SRT 6205 INDHOLD 1.0 INSTALLATION 2 2.0 Din modtager 5 2.1 Bagsiden 5 2.2 Fjernbetjening 5 2.3 Standard

Læs mere

VW199-serien LCD-skærm Brugervejledning

VW199-serien LCD-skærm Brugervejledning August 2011 VW199-serien LCD-skærm Brugervejledning Indholdsfortegnelse Bemærkninger... iii Sikkerhedsoplysninger... iv Vedligeholdelse og rengøring... v 1.1 Velkommen!... 1-1 1.2 Pakken indeholder...

Læs mere

Betjeningsvejledning Højde nitions plasmaskærm TH-42PH12EK TH-42PH12ES TH-50PH12EK TH-50PH12ES. Dansk. Modelnummer

Betjeningsvejledning Højde nitions plasmaskærm TH-42PH12EK TH-42PH12ES TH-50PH12EK TH-50PH12ES. Dansk. Modelnummer Betjeningsvejledning Højde nitions plasmaskærm Modelnummer TH-4PHEK TH-4PHES TH-5PHEK TH-5PHES Den viste illustration er et billede. Læs venligst denne betjeningsvejledning, før De anvender Deres nye apparat,

Læs mere

Ejermanual. Omistajan käsikirja. Brukerveiledning. Användarhandbok. English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR

Ejermanual. Omistajan käsikirja. Brukerveiledning. Användarhandbok. English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR Ejermanual DATA/VIDEOPROJEKTORI Omistajan käsikirja DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning DATA- OCH VIDEOPROJEKTOR MAEUL0050 Användarhandbok

Læs mere

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Brugerhåndbog W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Læs afsnittet Vigtige sikkerhedsforanstaltninger, inden dette produkt tages i brug. Opbevar brugerhåndbogen (cd-rom'en) på et tilgængeligt

Læs mere

Betjeningsvejledning KIA DDN-653. Dobbelt-din DVD-afspiller, AM/FM, TV med motoriseret 6.5 TFT LCD Display

Betjeningsvejledning KIA DDN-653. Dobbelt-din DVD-afspiller, AM/FM, TV med motoriseret 6.5 TFT LCD Display Betjeningsvejledning KIA DDN-653 Dobbelt-din DVD-afspiller, AM/FM, TV med motoriseret 6.5 TFT LCD Display 1 Tak fordi, du valgte at købe denne VST multimedia-afspiller. Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

SV500 Digital signatur Brugervejledning

SV500 Digital signatur Brugervejledning SV500 Digital signatur Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm

Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm Modelnummer TH-70LF50E TH-80LF50E Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm Dansk Læs venligst denne betjeningsvejledning, før De anvender Deres nye apparat, og gem brugsanvisningen til brug i fremtiden.

Læs mere

mermaid technology mermaid visionary 320 LCD TV Brugermanual V. 2006.1

mermaid technology mermaid visionary 320 LCD TV Brugermanual V. 2006.1 mermaid technology mermaid visionary 320 LCD TV Brugermanual V. 2006.1 Indhold Før tilslutning, drift eller justering af dette produkt, bør følgende instruktioner læses grundigt. Behold manualen til evt.

Læs mere

Symboler brugt i denne vejledning

Symboler brugt i denne vejledning Symboler brugt i denne vejledning Angiver oplysninger, der ved manglende overholdelse kan forårsage beskadigelse af eller fejl på enheden. Angiver yderligere oplysninger og tip, der kan være nyttige at

Læs mere

Betjeningsvejledning FULD HD LCD-SKÆRM

Betjeningsvejledning FULD HD LCD-SKÆRM Modelnr. TH-42LF6W TH-42LF60W TH-47LF6W TH-47LF60W TH-55LF6W TH-55LF60W Betjeningsvejledning FULD HD LCD-SKÆRM Dansk Inden tilslutning, betjening eller justering af dette produktbør du læse disse instruktioner.

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...70. Installation...12. Betjeningsknapper...20. 1 Dansk

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...70. Installation...12. Betjeningsknapper...20. 1 Dansk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning Solo tv-lydsystem Brugervejledning Indhold Sikkerhedsinformation Indledning Tak... 6 Udpakning... 6 Opsætning af systemet Trin 1: Anbring systemet... 7 Trin 2: Tilslut Solo-systemet til en stikkontakt...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...48. Installation...11. Betjeningsknapper...18.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...48. Installation...11. Betjeningsknapper...18. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

Acer Projektor. P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning

Acer Projektor. P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning Acer Projektor P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Acer Projector P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien - Brugervejledning

Læs mere

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual THS220 Digital High Definition Satellit Modtager Bruger Manual Look, Listen & Live www.thomsonstb.net Indholdsfortegnelse 1.0 Instruktion 2 1.1 Sikkerheds Instruktioner 2 1.2 Opbevaring 2 1.3 Udstyr

Læs mere

Betjeningsvejledning SCPH-79004. Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug.

Betjeningsvejledning SCPH-79004. Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug. DK Betjeningsvejledning SCPH-79004 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug. ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød,

Læs mere

Acer Projektør. S1200 serierne: Brugervejledning

Acer Projektør. S1200 serierne: Brugervejledning Acer Projektør S1200 serierne: Brugervejledning Copyright 2008. Acer Incorporated. Alle rettigheder forebeholdes. Brugervejledning til Acer Projektør S1200 serierne. Originaludgave: 08/2008 Der kan foretages

Læs mere

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening.

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Sikkerhedsoplysninger...41 Meddelelser & Funktioner & Tilbehør...42 Funktioner...42 Knapper på fjernbetjeningen...43 TILSLUTNING...46

Læs mere

SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE

SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. FCC-REGULATIVER (For 120 V-model) Dokumentscanner,

Læs mere

SMT-S7140. Brugervejledning DAN DIGITAL SATELLITRECEIVER

SMT-S7140. Brugervejledning DAN DIGITAL SATELLITRECEIVER SMT-S7140 Brugervejledning DAN DIGITAL SATELLITRECEIVER SMT-S7140 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Denne Tv-box er blevet fremstillet med henblik på at overholde internationale sikkerhedsstandarder. Læs omhyggeligt

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

TVAC16000B Betjeningsvejledning

TVAC16000B Betjeningsvejledning TVAC16000B Betjeningsvejledning Version 01/2013 Original betjeningsvejledning på dansk. Opbevares til fremtidig anvendelse! 59 Indledning Kære kunde. Tak, fordi du har valgt at købe dette produkt. Produktet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere