IMMUNOFLUOROMETRISK UDSTYR. ichroma -læser. Brugsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IMMUNOFLUOROMETRISK UDSTYR. ichroma -læser. Brugsanvisning"

Transkript

1 IMMUNOFLUOROMETRISK UDSTYR ichroma -læser Brugsanvisning

2 IMMUNOFLUOROMETRISK UDSTYR Tak, fordi du har valgt at anvende ichroma -produkter. Du bedes læse denne brugsanvisning grundigt, inden du begynder at udføre tests med ichroma -læseren. Denne brugsanvisning indeholder alle nødvendige oplysninger vedrørende brug af ichroma -læseren. Følg anvisningerne nøje. 2

3 Inholdsfortegnelse 1. Viktig information 4 2. Oplysninger om sikkerhed 6 3. Princip 7 4. Indhold i pakken 8 5. Funktions- og betjeningselementer 9 6. Flowdiagram til testning Tekniske specifikationer Inledende installationsprocedure Betjening Procedure til kontrol af systemet Procedure til udførelse af tests i testtilstand Procedure til foretagelse av indstillinger i indstillingstilstand Forsigtighedsregler for håndtering af ichroma -testkassetten Vedligeholdelse, service og bortskaffelse Fejlfinding Advarsler, forholdsregler og begrænsinger Garanti Overensstemmelseserklæring Kontaktoplysninger 31 3

4 1. Viktig information Tilsigtet brug: ichroma -læseren er et transportabelt fluorescensscanningsapparat til måling af koncentrationen af bestemte analytter i humant blod, urin og andre prøver, som behandles og testes i henhold til forskellige ichroma -immunoassaytests, som fremstilles af Boditech Med Incorporated. ichroma -læseren må kun anvendes sammen med forskellige ichroma immunoassays og er kun til in vitro-diagnostiske formål. ichroma -læseren kan avendes til screening, monitorering og/eller rutinemæssige helbredsundersøgelser på centrallaboratorier på hospitaler og lægeklinikker samt til tests, som patienterne selv udfører. Bemærk! Brugeren af ichroma -læseren og ichroma -immunoassaytestene må ikke drage konklusioner om og må ikke træffe beslutninger af medicinsk/behandlingsmæssig betydning efter at have set testresultatet uden først at have konsulteret en læge. Medmindre der udtrykkeligt er angivet andet på indlægssedlen, må der kun anvendes frisk blod, urin eller andre humane prøver til udførelse af tests med ichroma -immunoassaytests på ichroma -læseren. ichroma -læseren er kun kombatibel med forskellige ichroma immunoassaytest som fremstilles af Boditech Med Incorporated. Hvis ichroma læseren anvendes sammen med immunoassaytests fra andre producenter, kan det give misvisende resultater. For at opnå nøjagtige resultater skal ichroma -immunoassaytestene udføres og scannes/læses på ichroma -læseren i omgivelser, hvor der er en temperatur på 15~35 og en maksimal relativ luftfugtighed på 70 %. Inden testen udføres, skal testopstillingen stå i omgivelsestemperaturen i mindst 30 minutter. ichroma -læseren må ikke udsættes for støv, vand eller andre væsker og direkte sollys. ichroma -læseren må heller ikke kastes, rystes, tabes eller håndteres forkert, hvilket kan beskadige de indvendige dele. 4

5 ichroma -læseren må ikke bruges i nærheden af mobiltelefoner eller ledningsfri telefoner og elektronisk udstyr, såsom mikrobølgeovne, som er kilder til elektromagnetisk stråling, da dette kan forstyrre ichroma -læserens normale funktion. ichroma -læseren må under ingen omstændigheder skilles ad. Nedenstående liste forklarer forskellige symboler, som brugeren finder i denne brugsanvisning til ichroma -læseren, på produktmærkaterne på ichroma, samt på emballagen og indlægssedlerne. Til in vitro-diagnostisk brug Dette produkt overholder kravene i Rådets direktiv nr. 98/79/EF om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik Forsigtig! Risiko for elektrisk stød OBS! Læs brugsanvisningen inden brug LASER-fare Producent Jævnstrøm Særskilt indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr Biologisk risiko 5

6 2. Oplysninger om sikkerhed Forsigtig Forsigtig Forsigtig Forsigtig FARE Brugeren skal sikre, at ichroma -læseren fungerer sikkert og er i god driftsklar stand, inden den tages i brug. Sørg for at læse og følge alle instruktioner, advarsler og forsigtighedsregler grundigt, inden ichroma -læseren tages i brug. ichroma -læseren er baseret på et højspændingskredsløb. Forsøg ikke at fjerne eller åbne nogen del af ichroma -læserens kasse. Brug af en beskadiget ichroma -læser eller forkert brug af ichroma -læseren kan medføre personskade. Forsøg ikke at kigge ind i læseråbningen. Forsøg ikke at bruge et spejl eller andet udstyr til at observere læserstrålen eller linsen. Eftersom ichroma -læseren er elektrisk udstyr, kan forkert eller uberettiget brug forårsage elektrisk stød, forbrændinger, brand og andre farer. Brug kun den strømadapter, der leveres sammen med ichroma -læseren. FARE ichroma -læseren må ikke komme i kontakt med væske på nogen måde. Hvis ichroma -læseren bliver våd, skal stikket trækkes ud, inden der røres ved den. Sørg for, at ichroma -læserens indstilling for strømspænding svarer til strømforsyningens spænding. ichroma -læseren må kun anvendes til den tilsigtede anvendelse som beskrevet i denne brugsanvisning. ichroma -læseren må ikke bruges med tilbehør, som ikke anbefales og/eller leveres af Boditech Med Incorporated. ichroma -læseren må ikke anvendes, hvis den ikke fungerer ordentligt, eller hvis den er beskadiget. Lad være med at sætte noget oven på ichroma -læseren, heller ikke når den ikke er i brug. Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, må der ikke indføres noget i en åbning, et stik eller en holder i ichroma -læseren. Der må ligeledes heller ikke sættes noget ind i en slange eller fastgøres noget til en kobling på ichroma -læseren. 6

7 3. Princip ichroma -læseren er et fluorescensscanningsapparat, som skal bruges sammen med forskellige ichroma -immunoassaytests, som er baseret på en teknologi med antigenantistof-reaktion og fluorescens. ichroma -læseren bruger en halvleder-diodelaser som excitationslyskilde til oplysning af test-kassettens membran (som i forvejen er fyldt med den kliniske prøve, som er behandlet i henhold til den standardtestprocedure, der foreskrives af Boditech Med. Inc.), hvorved fluorescensen fremkaldes i de fluorochrom-molekyler, som er til stede på membranen. Det fluorescerende lys opfanges sammen med det spredte laserlys. Ren fluorescens filtreres fra blandingen af spredt og fluorescerende lys. Fluorescensens intensitet scannes og omdannes til et elektrisk signal, som er proportionalt med intensiteten af den fluorescens, der produceres på testkassettens membran. Mikroprocessoren i apparatet beregner koncentrationen af analytten i den kliniske prøve baseret på en forudprogrammeret kalibrering. Det beregnede og konverterede resultat vises på ichroma -læserens display. 7

8 4. Inhold i pakken ichroma -læseren består af flere dele, som er inkluderet i systemet. For at kunne betjene systemet korrekt skal brugeren kende det tekniske navn for hver del og vide, hvordan de bruges. Brugeren skal sikre, at følgende dele er i pakken. Hvis der mangler en del, skal du kontakte din lokale distributøren eller Boditech Med Inc. s kunderepræsentant i Korea på telefonnummer +82 (0) ichroma -læser 2. Overtræk 3. Brugsanvisning 4. Strømkabel og forbindelseskabel 5. Kasse til strømkabel og forbindelseskabel 6. Chipsæt til systemkontrol

9 5. Funktions- og betjeningelementer 1 Vindue til LCDdisplay 2 Funktionstaster 3 Strømstik 4 Seriel port 5 Strømafbryder 6 Port til ID-chip Viser testresultater, dato, fejlmeddelelser osv. Bruges til at vælge Menu og funktionerne Retur, Op og Ned samt Ind/Ud af testkassetteholderen Til tilslutning af strømkablet Til tilslutning af printeren eller RS232-kablet Tænder og slukker for strømmen Til indsættelse af ID-chippen 7 Port til testkassette Rummer kassetteholderen, som bruges til indsætning af testkassetten. 9

10 6. Flowdiagram til testning Tænd for strømafbryderen. Menu på skærmen: Test Mode (Testtilstand) eller Setting Mode (Indstillingstilstand). Vælg Test Mode med knappen Up/Down (Op/Ned), og tryk på knappen Select" (Vælg). I Meddelelse på skærmen: Insert ID Chip (Indsæt ID-chip). Sæt ID-chippen i, og tryk på knappen Select (Vælg). Læseren skubber kassetteholderen ud. Påfør testprøveblandingen på testkassetten. (Læs testproceduren som beskrevet i indlægssedlen i pakken nøje). Sæt testkassetten i kassetteholderen. II Tryk på knappen Select (Vælg). Scanningen starter automatisk. Læs testresultatet på displayet, og/eller udskriv testresultatet. Fjern testkassetten av kassetteholderen. III Tryk på knappen Select (Vælg) for at genoptage analysering. For at afslutte analysering skal du trykke på knappen In/Out (Ind/Ud) for at sætte kassetteholderen tilbage i læseren. IV Sluk for strømafbryderen. 10

11 7. Tekniske specifikationer Fysisk beskrivelse Mål Vægt 250 mm (L) x 185 mm (B) x 80 mm (H) 1.2 Kg Strømforsyning V AC, 50/60 Hz, 3-5 A, Uddata Display på apparatet og printer Tilladte omgivelsesbetingelser Temperatur 15 ~ 35 C Luftfugtighed Maks. 70 % Placering Tørt, rent, plant og vandret underlag indendørs og væk fra direkte sollys, mekaniske vibrationer og magnetfelter. Beskrivelse af optikken Lyskilde Detektor Laserdiode, 2.5 mw, 637 nm Silicium-fotodiode Andet Drivmotor Interface Printer Display Taster 12V RS-232 seriel port (til printer) Termisk LCD (16 x 4 tegn) 5 funktionstaster *** Dette udstyr overholder retningslinjerne for elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til EN :

12 8. Inledende installationsprocedure Inden ichroma -læseren tages i brug, skal du have læst ovenstående advarsler og forsigtighedsregler i afsnittet Oplysninger om sikkerhed i denne brugsanvisning. Sørg for, at apparatets indstilling for strømspænding svarer til strømforsyningens spænding. Strømforsyning ichroma - kan fungere med en almindelig strømforsyning, dvs V eller V AC med 50 ~ 60 Hz. Hvis du er usikker på, hvilken strømforsyning der er på stedet, skal du kontakte forsyningsselskabet. Placering ichroma -læseren skal placeres på et tørt, rent, plant og vandret underlag indendørs og væk fra direkte sollys, mekaniske vibrationer og kilder til elektromagnetisk stråling (f.eks. stærkstrømstransformere). For at opstille ichroma -læseren første gang skal du fjerne indholdet fra pakken. Undersøg indholdet for fysiske skader og/eller manglende dele. Installation 1. Slut strømkabel til ichroma -læseren. (Figur 1) Figur 1: Tilslut strømkablet. 2. Sæt strømkablet i en ekstern stikdåse. 3. Tænd for strømafbryderen i venstre side af ichroma -læseren. (Figur 2) Figur 2: Tænd for strømafbryderen. 12

13 4. ichroma -læseren udfører en række selvtests. Når de er gennemført, viser displayet først følgende:(den viste tekst kan variere afhængig af specifikationen og kundens behov.) 5. ichroma - læseren er nu klar til brug. 13

14 9. Betjening Betjeningen af ichroma -læseren er baseret på fem primære funktioner, som hver især kan repræsenteres og/eller styres af en tilsvarende tast blandt tasterne på ichroma -læserens frontpanel. Softwaren, som er programmeret til ichroma -læseren, er designet på en koncis og brugervenlig måde, så læseren kan anvendes på patientnær analysering. Disse fem primære funktioner på ichroma -læseren er beskrevet i følgende afsnit. Funktionstaster Betegnelse markør i følgende beskrivelse star for symbolet *. Tast In/Out (Ind/Ud) Beskrivelse af funktionen Denne function flytter kassetteholderen ind og ud af ichroma -læseren. Denne tast bruges også til at afslutte testkørslen. Når testkørslen er færdig, stikker kassetteholderen stadig du af ichroma -læseren. Nær der trykkes på denne tast, trækkes holderen ind i apparatet igjen. Select (Vælg) Ved tryk på denna tast vælges og udføres den commando, som er angivet ud for markørens position. Reset (Nulstil) Ved tryk på denne tast vender displayet tilbage til den forrige tilstand. Up (Op) Ved tryk på denne tast flyttes markøren opad i rækken af kommandoer på displayet. Down (Ned) Ved tryk på denne tast flyttes markøren nedad i rækken af kommandoer på displayet. 14

15 10. Procedure til control af systemet System Check (Systemkontrol) udføres for at finde ud af, om ichroma -læseren fungerer korrekt. Følgende trin beskriver den anbefalede procedure til udførelse af systemkontrollen for ichroma -læseren ved brug af systemkontrolanordningen, som består af en kassette til systemkontrol og en ID-chip til systemkontrol. ichroma -læserens cassette til systemkontrol og ID-chip til systemkontrol. Meddelelser på displayet og relevante trin 1 Når du tænder for hovedafbryderen, vises ordet «MENU» på skærmen defter «Self-Test Mode» (Selvtesttilstand). 2 Vælg Test Mode (Testtilstand) ved at flytte markøren med tasten Up (Op) eller Down (Ned). Tryk på tasten Select (Vælg) for at gå videre 3 Bemærk meddelelsen Insert ID Chip (Indsæt IDchip), som vises på skærmen. 4 Sæt ID-chippen til systemkontrol i porten til IDchippen. 15

16 5 Meddelelsen Insert Control Cartridge (Indsæt kontrolkassette) vises på skærmen. Klargør kassetten til systemkontrol, som er en speciel testkassette, som er lavet til systemkontrollen. 6 Sæt kassetten til systemkontrol i kassetteholderen. Tryk på tasten Select (Vælg). 7 ichroma -læseren scanner automatisk kassetten til systemkontrol. 8 Resultatet af systemkontrollen vises på skærmen. Du kan også udskrive resultatet. Tryk på tasten Reset (Nulstil) to gange. Skærmen vender tilbage til tilstanden MENU. Der kan nu udføres endnu en test. Hvis du får vist meddelelsen Error S1 or S2 (Fejl S1 eller S2), skal du kontakte din lokale salgsrepræsentant for Boditech Med Inc. 16

17 11. Procedure til udførelse af tests i testtilstand Afhængig af læserens fabriksindstillinger kan det faktiske skærmbillede være anderledes end de skærmbilleder, der er vist nedenfor. Hvis scanningsprocessen pludselig forstyrres, eller hvis der vises en fejlmeddelelse på skærmen, høres en alarmlyd. (Se afsnittet Fejlfinding".) Følgende trin beskriver, hvordan ichroma -læseren betjenes i forbindelse med udførelse af tests ved brug af den specifikke ichroma -testkassette. Inden der udføres tests på ichroma, skal den relevante indlægsseddel læses nøje vedrørende andre detaljer i testproceduren. Meddelelser på displayet og relevante trin 1 Når du tænder for hovedafbryderen, vises ordet MENU på skærmen efter Self-Test Mode (Selvtesttilstand). 2 Vælg Test Mode (Testtilstand) ved at flytte markøren med tasten Up (Op) eller Down (Ned). Tryk på tasten Select (Vælg) for at gå videre. 3 Bemærk meddelelsen Insert ID Chip (Indsæt IDchip), som vises på skærmen. 4 Sæt den relevante og tilsvarende ID-chip i porten til ID-chippen. 5 Meddelelsen Insert XXXXXX Cartridge (Indsæt XXXXXX-kassette) vises på skærmen. Klargør testkassetten i henhold til de nærmere detaljer, som er beskrevet i proceduren til den test, der udføres. (Se indlægssedlen for ichroma -testen.) 17

18 6 Sæt testkassetten, som er fyldt med prøvemateriale, i kassetteholderen. Tryk på tasten Select (Vælg). 7 Efter 3 minutter scanner ichroma -læseren automatisk den isatte testkassette for immunreaktion. Reaktionstiden varierer afhængig af analysen. Læs indlægssedlen for analyse. 8 ichroma -læseren scanner testkassetten automatisk. 9 Resultatet af testen vises på skærmen. Du kan også udskrive testresultatet (valgfrit). 10 Tryk på tasten Reset (Nulstil) to gange. Skærmen vender tilbage til tilstanden MENU. Der kan nu udføres endnu en test. Læs indlægssedlen nøje, inden du foretager en ichroma test. Inden der udføres en test på ichroma, skal det kontrolleres, at navnet på testen samt det lotnummer, som står på ID-chippen, svarer til navnet og lotnummeret på ichroma -testkassetten. Hvis ID-chippen har et lotnummer, som ikke svarer til nummeret på ichroma -testkassetten, kan det give misvisende testresultater. Når ichroma -testen er udført, skal den testede kassette bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser for bortskaffelse af biologisk farligt affald. 18

19 12. Procedure til foretagelse af indstillinger i indstillingstilstand Procedure til indstilling af tid Vælg Setting Mode (Indstillingstilstand), og vælg derefter Time Set (Indstilling af tid) ved at flytte markøren med tasten Up (Op) eller Down (Ned). Tryk på tasten Select (Vælg) for at fortsætte. Tryk på tasten Select (Vælg) for at flytte til næste trin, når du har valgt en bestemt tilstand. Tilstanden Time Set (Indstilling af tid) er til indstilling af dato/klokkeslæt, når du aktiverer apparatet første gang eller bruger apparatet igen, efter at det ikke har været i brug i over en måned. Når du har trykket på tasten Reset (Nulstil), kan du indstille årstallet med tasterne Up (Op) og/eller Down (Ned).). Brug tasten Select (Væøg) til at flytte fra dag måned år klokkeslæt, mens du indstiller dag/måned/år/klokkeslæt med tasten Up (Op) eller Down (Ned). Tryk på tasten Reset (Nulstil) for at vende tilbage til tilstanden Menu, når du er færdig med at indstille dato/klokkeslæt. Procedure for Recalling Previous Results Tilstanden Recall Result (Genkald resultat) anvendes til at genkalde eller hente gemte/tidligere testresultater. Det er muligt at genkalde og udskrive op til 100 gemte testresultater. (Tæller begynder på 1000) Du kan søge i testresultaterne efter dato eller klokkeslæt med tasten Up (Op) eller Down (Ned). Tryk på tasten Select (Vælg) for at udskrive testresultatene. Vælg One (En) for at udskrive et enkelt resultat eller All (Alle) for at udskrive alle de gemte data med tasten Up (Op) eller Down (Ned). Tryk derefter på tasten Select (Vælg). 19

20 Procedure til indstilling af kalibrering Calibration (Kalibrering) anvendes til at ændre/justere kalibreringen af testene. Du kan ændre/justere kalibreringsfaktoren og dermed testresultaterne med tasten Up (Op) eller Down (Ned), når du har skiftet test med tasterne In/Out (Ind/Ud) eller Select (Vælg). Tryk på tasten Reset (Nulstil) for at få vist det forrige skærmbillede. Procedure til indstilling af reaktionstid Reaction Time (Reaktionstid) anvendes til at programmere/indstille reaktionstiden til ichroma tests. Multi (Flere) programmerer/indstiller reaktionstiden for alle ichroma -tests til en standardværdi på 0 minutter. Hvis du vælger Multi (Flere) tilstand og vil udføre nogle ichroma test f.eks ichroma PSA, gør som følger: 1) Læs ichroma PSA indlægssedlen nøje. 2) Overfør prøven til detektorbufferten og tilsæt blandingen til prøvebrønden af ichroma PSAtestkassetten som beskrevet proceduren. 3) Lad testkassette med tilsæt prøvemateriale være på bordet 15 minutter som er den reaktionstid til ichroma PSA-test. 4) Efter 15 minutter sæt testkassette med tilsæt prøvemateriale i kassetteholderen af ichroma -læser. 5) ichroma -læseren scanner testkassetten og viser testresultatet umiddelbart. Single (Enkelt) tilstand programmerer/instiller reaktionstiden for hver ichroma test forskelligt som fastsat af Boditech Med Inc., fordi reaktionstiden er forskellig for forskellige ichroma tests. Hvis du vælger Single (Enkelt) tilstand og vil udføre nogle ichroma test f.eks ichroma PSA, gør som følger: 20

21 1) Læs ichroma PSA indlægssedlen nøje. 2) Overfør prøven til detektorbufferten og tilsæt blandingen til prøvebrønden af ichroma PSAtestkassetten som beskrevet proceduren. 3) Indsæt testkassette med tilsæt prøvemateriale i kassetteholderen af ichroma -læseren umiddelbart. ichroma -læseren scanner automatisk testkassetten og viser testresultatet efter 15 minutter som er den reaktionstid til ichroma PSA-test. Individual (Individuel) tilstand kombinerer funktionerne i "Multi" (Flere) tilstand og Single (Enkelt) tilstand. Individual (Individuel) tilstand er ideel til bedre tidsstyring i forhold til arbejdsbyrden. Hvis du vælger Individual (Individuel) tilstand, du kan udføre nogle ichroma tests på grundlag af Multi (Flere) tilstand og nogle ichroma tests på grundlag af Single (Enkelt) tilstand. Antag dit laboratorium for det meste udfører ichroma PSA og ichroma CRP tests på daglig basis. Hvis du bruger ichroma -læseren i Multi (Flere) tilstand, du er nødt til at sikre, at testekassette(er) er indsat i ichroma -læseren efter specifik reaktionstid er over. Du bliver nødt til at være meget forsigtige, mens de udfører ichroma CRP-test som har reaktionstiden for blot 2 minutter. Hvis du bruger ichroma -læseren i Single (Enkelt) tilstand, vil du kunne udføre kun 4 ichroma PSA-tests per time, fordi reaktionstiden for ichroma PSA-test er 15 minutter. Derfor Individual (Individuel) tilstand anbefales i sådanne tilfælde. I Individual (Individuel) tilstand, indstill reaktionstider af ichroma CRP- og ichroma PSA-tests til hendholdsvis 2 og 0 minutter. 21

22 Hvis du bruger ichroma -læseren i Individual (Individuel) tilstand, du behøver ikke at bemærke tiden, mens du udfører ichroma CRP-test fordi du vil udføre ichroma CRP test på lignende måde som i Single (Enkelt) tilstand. Desuden vil du være i stand til at udføre mere end 4 ichroma PSA-test i timen, fordi du vil udføre ichroma PSA-test på lignende måde som i "Multi» (Flere) tilstand. I Individual (Individuel) tilstand, kan du angive reaktionstid med tasten Up (Op) eller Down (Ned) når du har skiftet test med tasterne In (Ind) eller Select (Vælg). Tryk på tasten Reset (Nulstil) for at få vist det forrige skærmbillede. Reaktionstiden varierer afhængig af den test, der udføres på ichroma. Læs indlægssedlen for den pågældende test. Læs indlægssedlen til ichroma -test i hensyn til bekræftelse af reaktionstiden. 22

23 13. Forsigtighedsregler for håndtering av ichroma -testkassetten Den behandlede prøve skal fyldes i prøvebrønden (angivet med B i nedenstående figur) på ichroma -testkassetten. A B Testkassetten, med tilsat prøvemateriale, skal sættes ind i kassetteholderen i den retning, som er angivet med pilen på testkassetten, således at prøvebrønden vender mod ichroma -læseren. Indsæt den fyldte testkassette ved at skubbe den forsigtigt med tommelfingeren eller pegefingeren hele vejen ind i kassetteholderen, indtil den stopper. Der må ikke bruges for stor kraft til dette, da det kan forårsage en mekanisk fejl i systemet. Den testede kassette skal håndteres som en potentiel biologisk fare og bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser vedrørende bortskaffelse af biologisk farligt affald. A B For at nedsætte risikoen for biologisk fare anbefales det at autoklavere de testede ichroma -testkassetter og derefter afbrænde dem. 23

24 14. Vedligeholdelse, service og bortskaffelse Der kræves normalt ingen vedligeholdelse af ichroma -læseren, udover korrekt udskiftning af dele og periodisk rengøring. Det er tilstrækkeligt at rengøre den udvendige side med en blød, tør klud en gang imellem. Hvis ichroma -læseren imidlertid kræver service eller vedligeholdelse, skal den sendes til Boditech Med Inc. Strømforsyning Sørg for, at ichroma -læserens indstilling for strømspænding svarer til strømforsyningens spænding. Brug kun den AC/DC-strømadapter, som følger med i-chroma -læseren. Hvis strømadapteren skal udskiftes, skal du kontakte Boditech Med Inc. eller en autoriseret repræsentant. Boditech Med Inc. leverer CE-mærkede strømadaptere i klasse 2 med en nominel effekt på +12V 3-5A. Procedure for returnering Hvis din ichroma -læser er defekt, skal du først henvende dig til din lokale distributør eller til Boditech Med Inc. på tlf. (+82) Hvis det afgøres, at enheden skal returneres til Boditech Med Inc., udstedes et returneringsnummer. Boditech Med Inc. sender derefter en erstatning for ichroma -læseren. Du skal bruge den emballage, som følger med erstatningsproduktet, til at sende den defekte enhed tilbage i. Skriv returneringsnummeret på pakken, og send den defekte enhed til Boditech Med Inc., når du modtager erstatningen for ichroma -læseren. Transport og opbevaring Den originale forsendelseskasse skal anvendes til at sende eller transportere ichroma -læseren i. Det anbefales også at bruge samme kasse til opbevaring af ichroma -læseren i længere tid, hvor den ikke anvendes. Forsigtig Under transport eller opbevaring skal ichroma -læseren holdes tør, være i opretstående stilling og beskyttes mod mekaniske stød. Bortskaffelse Hvis ichroma -læseren skal bortskaffes, skal brugeren overholde de gældende bestemmelser vedrørende bortskaffelse af elektrisk udstyr i klasse B. 24

25 Når ichroma -læserens levetid er slut, kan den returneres til Boditech Med Inc. med henblik på genbrug eller korrekt bortskaffelse. Den kan også bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser. 25

26 15. Fejlfinding Selvom ichroma -læseren og ichroma -testene er konstrueret til at fungere som et perfekt system, kan der af og til opstå tekniske problemer. I nedenstående skema er anført symptomerne på og de sandsynlige årsager til disse problemer samt de anbefalede korrigerende handlinger. Symptomer Det sker ingentig; ichroma -læseren viser ingen egn på af fungere. Strømsvigt Sandsynlige årsager Dårlig forbindelse mellem strømadapteren og strømkablet. Hovedafbryderen er slået fra. Anbefalede korrigerende handlinger Kontrollér, om der er strøm i stikdåsen. Træk strømkablet (som forbinder SMPS-strømforsyningen til ichroma -læseren) ud, og sæt det ordentligt i igen. Tænd for hovedafbryderen. Strømadapteren er defect. Kontakt din lokale distributør. Testkørslen er færdig, men der returneres ikke noget resultat. Kassetteholderen stikker ikke ud som krævet og når det kræves. Der lyder en klikkende lyd, når kassetteholderen sticker ut. For stor beregningsmæssig belastning. Beregningsmæssig afvigelse. Mekanisk fejl (summende lyd). Softwaremæssig afvigelse Normal mekanisk indstilling. Vent, indtil beregningen er færdig. Sluk for strømmen, og tænd for den igen. Kontakt Boditech Med Inc. s teknisk service. Sluk for strømmen, og tænd for den igen. Brugeren behøver ikke at gøre noget. Displayet fungerer ikke ordentligt. Elektrostatisk stød. Forbind ichroma -læserens overflade til den elektriske jordklemme. Fjern eventuelle kilder til elektrisk ladning. Nulstil systemet. Fejl i strømkredsen. Kontakt din lokale distributør. 26

27 Symptomer Error (Fejl 21-24) Turn Off the Power (Sluk for strømmen) Error (Fejl 25-29) Press Reset (Tryk på Reset) Error S1 or S2 (Fejl S1 eller S2) Press Reset (Tryk på Reset) Value Error 1-10 (Ugyldig værdi 1-10) Press Reset (Tryk på Reset) Caution! (Forsigtig!) Error (Fejl) Press Reset (Tryk på Reset) Caution! Barcode Error (Stregkodefejl) Press Reset (Tryk på Reset) Caution! Lot Number Error (Lotnummerfejl) Press Reset Caution! ID Chip Lot Number Mismatch (Uoveresstemmelse mellem ID-chip og lotnumer.) Caution! ID Chip Cartridge Mismatch (Uoverensstemmelse mellem ID-chip og kassette) Insert ID Chip (Indsæt ID-chip) Hb Low (Hb lav) Hb High (Hb høj) Sandsynlige årsager Intern elektrisk eller mekanisk fejl. Teknisk problem med ichroma -testkassetten Optisk fejl. Unormal prøve eller førkert opbevaring af reagenser. Teknisk problem med ichroma -testkassetten Testkassettens tilpasning er du. Lotnummeret på ichroma testkassetten svarer ikke til nummeret på ID-chippen. ichroma -testkassetten passer ikke til den ID-chip, der er indsat i porten til ID-chippen. Der er ikke indsat en ID-chip i porten til ID-chippen. Prøvens hæmoglobin-koncentration er på under 5,0 g/dl. Prøvens hæmoglobin-koncentration er på over 25,0 g/dl. Mængden af detektionsbuffer er for lille. Anbefalede korrigerende handlinger Kontakt din lokale distributør. Udfør testen igjen med en ny ichroma -testkassette. Kontakt din lokale distributør. Udfør testen igjen med en frisk prøve og et nyt ichroma - testkassette. Gjentag testen med en ny ichroma -testkassette- Fjern ichroma -testkassetten, og prøve igjen. Gjentag testen med en ny ichroma -testkassette. Kontakt din lokale distributør. Kontrollér lotnummeret på ichroma -testkassetten og nummeret på ID-chippen Kontrollér, om ichroma testkassetten og ID-chippen passer sammen. Sæt en korrekt ID-chip i porten til ID-chippen. Test prøven igen. Sørg for, at den korrekte mængde detektionsbuffer anvendes. Test prøven igen. Sørg for, at den korrekte mængde detektionsbuffer anvendes. 27

28 16. Advarsler, forholdsregler og begrænsninger Lad være med at skille ichroma -læseren ad. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte din lokale distributør eller en autoriseret repræsentant. Brug ichroma -læseren forsigtigt. Undgå at kaste, ryste eller tabe den, da dette kan beskadige de interne komponenter. ichroma -læseren skal holdes fri for støv. Rengør eller aftør en gang imellem den udvendige side af ichroma -læseren med en blød klud, som er let fugtet med vand. Brug ikke industrielle opløsningsmidler til rengøring af ichroma -læseren. Lad være med at vaske ichroma -læseren, og hæld ikke væske over den. Håndter ichroma -læseren forsigtigt, og undgå at udsætte den for direkte sollys og/eller ekstreme temperaturer. ichroma -læseren må ikke udsættes for et miljø med høj luftfugtighed, såsom et badeværelse, et køkken osv. ichroma -læseren skal opbevares og transporteres under tørre omgivelsesbetingelser og ved en temperaturer på 15~35 (59~95 ). Det anbefales at bruge bæretasken, når det er påkrævet. Testsystemet skal stå i omgivelsestemperaturen i mindst 30 minutter, lige indtil testen skal udføres. 28

29 17. Garanti Dette produkt har undergået strenge kvalitetskontroller og testprocedurer. Boditech Med Inc. s udtrykkelige eller stiltiende garantier er betinget af, at producentens skrevne anvisninger vedrørende brug af Boditech Med Inc. s produkter overholdes. For at få garantiservice skal den defekte måler eller målerdel samt købsdokumentationen returneres til nærmeste godkendte garantiservicested for Boditech Med Inc. Garantioplysninger 1 Defekte produkter eller produkter, som pludselig ikke fungerer, repareres uden beregning eller erstattes i henhold til forbrugerloven. 2 Produkter repareres mod beregning i garantiperioden i følgende tilfælde; 2.1 Forkert brug eller misbrug. 2.2 Forsætlig misbrug af produkterna fra forbrugerens side. 2.3 Uautoriseret reparation eller udskiftning af dele. 2.4 Mistet produktgaranti eller ændring af inholdet. 2.5 Skader eller defekter, som skyldes brand, forurening, jordskælv eller andre naturkatastrofer. Garantibevis Tak fordi d har købt vores product.. Du bedes udfylde og returnere dette garantibevis inden for 30 dager efter køb af din ichroma -læser. Produktnavn Serienummer Fremstilllingsdato Garantiperiode 12 måneder fra købsdatoen Købsdato år måned dag Producent Boditech Med Inc. Købssted 29

30 18. Overensstemmelseserklæring Boditech Med Inc. erklærer, at ichroma -læseren opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til bilag III, IV og VII i Rådets direktiv nr. 98/79/EF om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik og følgende standarder: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV NR: 98/79/EF af 27. oktober 1998 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik. EN ISO 13485:2012, Medicinsk udstyr Kvalitetsledelsessystemer Krav til lovmæssige formål EN 980:2008 Grafiske symboler til brug ved mærkning af medicinsk udstyr. EN ISO :2011 Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik Information leveret af producenten (mærkning) Del 1: Termer, definitioner og generelle krav EN ISO :2011 Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik Del 5: In vitrodiagnostiske instrumenter til selvundersøgelse EN 13532:2002 Generelle krav til in vitro-diagnostisk medicinsk udstyr til selvundersøgelse EN 13612:2002 Ydeevnebedømmelse af in vitro-diagnostisk medicinsk udstyr EN ISO 14971:2012 Medicinsk udstyr Anvendelse af risikoledelse i forbindelse med medicinsk udstyr IEC : 2002 Sikkerhedskrav til elektrisk udstyr til måle-, regulerings- og laboratoriebrug Del 1: Generelle krav IEC :2002 Sikkerhedskrav til elektrisk måle-, regulerings- og laboratorieudstyr: Særlige krav til in vitro-diagnostisk (IVD) medicinsk udstyr EN :2006 Elektrisk udstyr til måling, processtyring og laboratoriebrug EMC-krav Del 2-6: Særlige krav In vitro-diagnostisk (IVD) medicinsk udstyr IEC 62304:2006 Software til medicinsk udstyr - Livscyklusprocesser for software 30

31 19. Kontaktoplysninger Boditech Med Inc. s udtrykkelige eller stiltiende garantier er betinget af, at producentens skrevne anvisninger vedrørende brug af Boditech Meds produkter overholdes. Boditech Med Inc. er under ingen omstændigheder erstatningspligtig for eventuelle indirekte skader eller følgeskader.. Tekniske spørgsmål rettes til din lokale distributør eller Boditech Med Inc. s Technical Services at Tel: +82 (33) , Boditech Med Incorporated 43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon, Chuncheon-si, Gang-won-do Republikken Korea Tel: +82 (33) Fax: +82 (33) Boditech Med Europe 25a Hampstead Hill Gardens London NW32PJ, Storbritannien Tel: Fax: Revision 17 Dato for sidste revision: Aug. 19, 2013 Den viste tekst kan variere afhængig af specifikationen og kundens behov. 31

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Instruktionsvejledning CUH-ZWA1E 7028438 DK Før brug Læs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

KCA Brugermanual

KCA Brugermanual KCA 14-010 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...4 Betjeningsinstruktioner...7 Konstant vandaftapning...8 Vedligeholdelse...9 Langtids opbevaring...10

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder Tørstofmåler til foder med elektronisk vægt Indledning Tillykke med din nye. Denne brugsanvisning beskriver, hvordan testeren skal bruges. Læs derfor brugsanvisningen grundigt inden ibrugtagning. Brugsanvisningen

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s Hygiea Rejse bade- og toiletstol Brugsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 3 INTRODUKTION 3 ANVENDELSESFORMÅL 3 FORVENTET LEVETID 3 GARANTI 3 RESERVEDELS, KLAGE 3 SIKKERHED 4 ANVENDELSESFORMÅL 4 ADVARSEL

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer.

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Analyzer og FIA VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Læs indlægssedlen og brugermanualen grundigt før brug af vejledningerne til hurtig reference. Dette er ikke en komplet

Læs mere

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER: 1) Scanner 2) Display 3) Tænd/sluk tast 4) Baggrundsbelysning 5) Låg til batterirum 6) MEAS tast 7) Max./min. tast BRUG TIL FORMÅLET FFM

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

PlayStation Move-skarpskytte

PlayStation Move-skarpskytte DK PlayStation Move-skarpskytte Instruktionsmanual CECHYA-ZRA1E 7017291 Komponentnavne Set fra siden SELECT -knap Topdæksel UDLØSER-lås -knap -knap Skydevælger Teleskopkolbe Løbstyr T-knapaftrækker Moveknapaftrække

Læs mere

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY PlayStation Camera Instruktionsvejledning CUH-ZEY2 7028418 DK Før brug ˎˎLæs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til senere brug.

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse Kapitel

Instruktioner ved første anvendelse Kapitel Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Etablering af forbindelse (3.1) 2. Installation i Windows (3.2)! 3. Test (3.2) 1 Introduktion Denne instruktionsmanual er til brugere af TRUST AMI MOUSE 140T

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse I. Indledning II. Egenskaber III. Tastatur og funktioner IV. Gennemførsel af målinger V. Udskiftning af batteri

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BRUGSANVISNING. LCD 8840 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel. LCD 8840 HI-POWER 1 Versionsdato: 22-04-2014 Versionsnr.

BRUGSANVISNING. LCD 8840 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel. LCD 8840 HI-POWER 1 Versionsdato: 22-04-2014 Versionsnr. BRUGSANVISNING LCD 8840 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel LCD 8840 HI-POWER 1 Versionsdato: 22-04-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_vgatp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht.

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Doppler manual. 1.2 Komposition / opbygning 3. Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4. 2.1 Operationelle forudsætninger 4

Doppler manual. 1.2 Komposition / opbygning 3. Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4. 2.1 Operationelle forudsætninger 4 1 Indholdsfortegnelse Sektion 1 (Hi-Dop Doppler) 3 1.1 Hi-Dop Doppler 3 1.2 Komposition / opbygning 3 Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4 2.1 Operationelle forudsætninger 4 2.2 Hvordan Doppler bruges

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 DA BETJENINGSVEJLEDNING EL-VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE SM4DK GARANTI www.primo-elektro.be Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere