IMMUNOFLUOROMETRISK UDSTYR. ichroma -læser. Brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IMMUNOFLUOROMETRISK UDSTYR. ichroma -læser. Brugsanvisning"

Transkript

1 IMMUNOFLUOROMETRISK UDSTYR ichroma -læser Brugsanvisning

2 IMMUNOFLUOROMETRISK UDSTYR Tak, fordi du har valgt at anvende ichroma -produkter. Du bedes læse denne brugsanvisning grundigt, inden du begynder at udføre tests med ichroma -læseren. Denne brugsanvisning indeholder alle nødvendige oplysninger vedrørende brug af ichroma -læseren. Følg anvisningerne nøje. 2

3 Inholdsfortegnelse 1. Viktig information 4 2. Oplysninger om sikkerhed 6 3. Princip 7 4. Indhold i pakken 8 5. Funktions- og betjeningselementer 9 6. Flowdiagram til testning Tekniske specifikationer Inledende installationsprocedure Betjening Procedure til kontrol af systemet Procedure til udførelse af tests i testtilstand Procedure til foretagelse av indstillinger i indstillingstilstand Forsigtighedsregler for håndtering af ichroma -testkassetten Vedligeholdelse, service og bortskaffelse Fejlfinding Advarsler, forholdsregler og begrænsinger Garanti Overensstemmelseserklæring Kontaktoplysninger 31 3

4 1. Viktig information Tilsigtet brug: ichroma -læseren er et transportabelt fluorescensscanningsapparat til måling af koncentrationen af bestemte analytter i humant blod, urin og andre prøver, som behandles og testes i henhold til forskellige ichroma -immunoassaytests, som fremstilles af Boditech Med Incorporated. ichroma -læseren må kun anvendes sammen med forskellige ichroma immunoassays og er kun til in vitro-diagnostiske formål. ichroma -læseren kan avendes til screening, monitorering og/eller rutinemæssige helbredsundersøgelser på centrallaboratorier på hospitaler og lægeklinikker samt til tests, som patienterne selv udfører. Bemærk! Brugeren af ichroma -læseren og ichroma -immunoassaytestene må ikke drage konklusioner om og må ikke træffe beslutninger af medicinsk/behandlingsmæssig betydning efter at have set testresultatet uden først at have konsulteret en læge. Medmindre der udtrykkeligt er angivet andet på indlægssedlen, må der kun anvendes frisk blod, urin eller andre humane prøver til udførelse af tests med ichroma -immunoassaytests på ichroma -læseren. ichroma -læseren er kun kombatibel med forskellige ichroma immunoassaytest som fremstilles af Boditech Med Incorporated. Hvis ichroma læseren anvendes sammen med immunoassaytests fra andre producenter, kan det give misvisende resultater. For at opnå nøjagtige resultater skal ichroma -immunoassaytestene udføres og scannes/læses på ichroma -læseren i omgivelser, hvor der er en temperatur på 15~35 og en maksimal relativ luftfugtighed på 70 %. Inden testen udføres, skal testopstillingen stå i omgivelsestemperaturen i mindst 30 minutter. ichroma -læseren må ikke udsættes for støv, vand eller andre væsker og direkte sollys. ichroma -læseren må heller ikke kastes, rystes, tabes eller håndteres forkert, hvilket kan beskadige de indvendige dele. 4

5 ichroma -læseren må ikke bruges i nærheden af mobiltelefoner eller ledningsfri telefoner og elektronisk udstyr, såsom mikrobølgeovne, som er kilder til elektromagnetisk stråling, da dette kan forstyrre ichroma -læserens normale funktion. ichroma -læseren må under ingen omstændigheder skilles ad. Nedenstående liste forklarer forskellige symboler, som brugeren finder i denne brugsanvisning til ichroma -læseren, på produktmærkaterne på ichroma, samt på emballagen og indlægssedlerne. Til in vitro-diagnostisk brug Dette produkt overholder kravene i Rådets direktiv nr. 98/79/EF om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik Forsigtig! Risiko for elektrisk stød OBS! Læs brugsanvisningen inden brug LASER-fare Producent Jævnstrøm Særskilt indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr Biologisk risiko 5

6 2. Oplysninger om sikkerhed Forsigtig Forsigtig Forsigtig Forsigtig FARE Brugeren skal sikre, at ichroma -læseren fungerer sikkert og er i god driftsklar stand, inden den tages i brug. Sørg for at læse og følge alle instruktioner, advarsler og forsigtighedsregler grundigt, inden ichroma -læseren tages i brug. ichroma -læseren er baseret på et højspændingskredsløb. Forsøg ikke at fjerne eller åbne nogen del af ichroma -læserens kasse. Brug af en beskadiget ichroma -læser eller forkert brug af ichroma -læseren kan medføre personskade. Forsøg ikke at kigge ind i læseråbningen. Forsøg ikke at bruge et spejl eller andet udstyr til at observere læserstrålen eller linsen. Eftersom ichroma -læseren er elektrisk udstyr, kan forkert eller uberettiget brug forårsage elektrisk stød, forbrændinger, brand og andre farer. Brug kun den strømadapter, der leveres sammen med ichroma -læseren. FARE ichroma -læseren må ikke komme i kontakt med væske på nogen måde. Hvis ichroma -læseren bliver våd, skal stikket trækkes ud, inden der røres ved den. Sørg for, at ichroma -læserens indstilling for strømspænding svarer til strømforsyningens spænding. ichroma -læseren må kun anvendes til den tilsigtede anvendelse som beskrevet i denne brugsanvisning. ichroma -læseren må ikke bruges med tilbehør, som ikke anbefales og/eller leveres af Boditech Med Incorporated. ichroma -læseren må ikke anvendes, hvis den ikke fungerer ordentligt, eller hvis den er beskadiget. Lad være med at sætte noget oven på ichroma -læseren, heller ikke når den ikke er i brug. Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, må der ikke indføres noget i en åbning, et stik eller en holder i ichroma -læseren. Der må ligeledes heller ikke sættes noget ind i en slange eller fastgøres noget til en kobling på ichroma -læseren. 6

7 3. Princip ichroma -læseren er et fluorescensscanningsapparat, som skal bruges sammen med forskellige ichroma -immunoassaytests, som er baseret på en teknologi med antigenantistof-reaktion og fluorescens. ichroma -læseren bruger en halvleder-diodelaser som excitationslyskilde til oplysning af test-kassettens membran (som i forvejen er fyldt med den kliniske prøve, som er behandlet i henhold til den standardtestprocedure, der foreskrives af Boditech Med. Inc.), hvorved fluorescensen fremkaldes i de fluorochrom-molekyler, som er til stede på membranen. Det fluorescerende lys opfanges sammen med det spredte laserlys. Ren fluorescens filtreres fra blandingen af spredt og fluorescerende lys. Fluorescensens intensitet scannes og omdannes til et elektrisk signal, som er proportionalt med intensiteten af den fluorescens, der produceres på testkassettens membran. Mikroprocessoren i apparatet beregner koncentrationen af analytten i den kliniske prøve baseret på en forudprogrammeret kalibrering. Det beregnede og konverterede resultat vises på ichroma -læserens display. 7

8 4. Inhold i pakken ichroma -læseren består af flere dele, som er inkluderet i systemet. For at kunne betjene systemet korrekt skal brugeren kende det tekniske navn for hver del og vide, hvordan de bruges. Brugeren skal sikre, at følgende dele er i pakken. Hvis der mangler en del, skal du kontakte din lokale distributøren eller Boditech Med Inc. s kunderepræsentant i Korea på telefonnummer +82 (0) ichroma -læser 2. Overtræk 3. Brugsanvisning 4. Strømkabel og forbindelseskabel 5. Kasse til strømkabel og forbindelseskabel 6. Chipsæt til systemkontrol

9 5. Funktions- og betjeningelementer 1 Vindue til LCDdisplay 2 Funktionstaster 3 Strømstik 4 Seriel port 5 Strømafbryder 6 Port til ID-chip Viser testresultater, dato, fejlmeddelelser osv. Bruges til at vælge Menu og funktionerne Retur, Op og Ned samt Ind/Ud af testkassetteholderen Til tilslutning af strømkablet Til tilslutning af printeren eller RS232-kablet Tænder og slukker for strømmen Til indsættelse af ID-chippen 7 Port til testkassette Rummer kassetteholderen, som bruges til indsætning af testkassetten. 9

10 6. Flowdiagram til testning Tænd for strømafbryderen. Menu på skærmen: Test Mode (Testtilstand) eller Setting Mode (Indstillingstilstand). Vælg Test Mode med knappen Up/Down (Op/Ned), og tryk på knappen Select" (Vælg). I Meddelelse på skærmen: Insert ID Chip (Indsæt ID-chip). Sæt ID-chippen i, og tryk på knappen Select (Vælg). Læseren skubber kassetteholderen ud. Påfør testprøveblandingen på testkassetten. (Læs testproceduren som beskrevet i indlægssedlen i pakken nøje). Sæt testkassetten i kassetteholderen. II Tryk på knappen Select (Vælg). Scanningen starter automatisk. Læs testresultatet på displayet, og/eller udskriv testresultatet. Fjern testkassetten av kassetteholderen. III Tryk på knappen Select (Vælg) for at genoptage analysering. For at afslutte analysering skal du trykke på knappen In/Out (Ind/Ud) for at sætte kassetteholderen tilbage i læseren. IV Sluk for strømafbryderen. 10

11 7. Tekniske specifikationer Fysisk beskrivelse Mål Vægt 250 mm (L) x 185 mm (B) x 80 mm (H) 1.2 Kg Strømforsyning V AC, 50/60 Hz, 3-5 A, Uddata Display på apparatet og printer Tilladte omgivelsesbetingelser Temperatur 15 ~ 35 C Luftfugtighed Maks. 70 % Placering Tørt, rent, plant og vandret underlag indendørs og væk fra direkte sollys, mekaniske vibrationer og magnetfelter. Beskrivelse af optikken Lyskilde Detektor Laserdiode, 2.5 mw, 637 nm Silicium-fotodiode Andet Drivmotor Interface Printer Display Taster 12V RS-232 seriel port (til printer) Termisk LCD (16 x 4 tegn) 5 funktionstaster *** Dette udstyr overholder retningslinjerne for elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til EN :

12 8. Inledende installationsprocedure Inden ichroma -læseren tages i brug, skal du have læst ovenstående advarsler og forsigtighedsregler i afsnittet Oplysninger om sikkerhed i denne brugsanvisning. Sørg for, at apparatets indstilling for strømspænding svarer til strømforsyningens spænding. Strømforsyning ichroma - kan fungere med en almindelig strømforsyning, dvs V eller V AC med 50 ~ 60 Hz. Hvis du er usikker på, hvilken strømforsyning der er på stedet, skal du kontakte forsyningsselskabet. Placering ichroma -læseren skal placeres på et tørt, rent, plant og vandret underlag indendørs og væk fra direkte sollys, mekaniske vibrationer og kilder til elektromagnetisk stråling (f.eks. stærkstrømstransformere). For at opstille ichroma -læseren første gang skal du fjerne indholdet fra pakken. Undersøg indholdet for fysiske skader og/eller manglende dele. Installation 1. Slut strømkabel til ichroma -læseren. (Figur 1) Figur 1: Tilslut strømkablet. 2. Sæt strømkablet i en ekstern stikdåse. 3. Tænd for strømafbryderen i venstre side af ichroma -læseren. (Figur 2) Figur 2: Tænd for strømafbryderen. 12

13 4. ichroma -læseren udfører en række selvtests. Når de er gennemført, viser displayet først følgende:(den viste tekst kan variere afhængig af specifikationen og kundens behov.) 5. ichroma - læseren er nu klar til brug. 13

14 9. Betjening Betjeningen af ichroma -læseren er baseret på fem primære funktioner, som hver især kan repræsenteres og/eller styres af en tilsvarende tast blandt tasterne på ichroma -læserens frontpanel. Softwaren, som er programmeret til ichroma -læseren, er designet på en koncis og brugervenlig måde, så læseren kan anvendes på patientnær analysering. Disse fem primære funktioner på ichroma -læseren er beskrevet i følgende afsnit. Funktionstaster Betegnelse markør i følgende beskrivelse star for symbolet *. Tast In/Out (Ind/Ud) Beskrivelse af funktionen Denne function flytter kassetteholderen ind og ud af ichroma -læseren. Denne tast bruges også til at afslutte testkørslen. Når testkørslen er færdig, stikker kassetteholderen stadig du af ichroma -læseren. Nær der trykkes på denne tast, trækkes holderen ind i apparatet igjen. Select (Vælg) Ved tryk på denna tast vælges og udføres den commando, som er angivet ud for markørens position. Reset (Nulstil) Ved tryk på denne tast vender displayet tilbage til den forrige tilstand. Up (Op) Ved tryk på denne tast flyttes markøren opad i rækken af kommandoer på displayet. Down (Ned) Ved tryk på denne tast flyttes markøren nedad i rækken af kommandoer på displayet. 14

15 10. Procedure til control af systemet System Check (Systemkontrol) udføres for at finde ud af, om ichroma -læseren fungerer korrekt. Følgende trin beskriver den anbefalede procedure til udførelse af systemkontrollen for ichroma -læseren ved brug af systemkontrolanordningen, som består af en kassette til systemkontrol og en ID-chip til systemkontrol. ichroma -læserens cassette til systemkontrol og ID-chip til systemkontrol. Meddelelser på displayet og relevante trin 1 Når du tænder for hovedafbryderen, vises ordet «MENU» på skærmen defter «Self-Test Mode» (Selvtesttilstand). 2 Vælg Test Mode (Testtilstand) ved at flytte markøren med tasten Up (Op) eller Down (Ned). Tryk på tasten Select (Vælg) for at gå videre 3 Bemærk meddelelsen Insert ID Chip (Indsæt IDchip), som vises på skærmen. 4 Sæt ID-chippen til systemkontrol i porten til IDchippen. 15

16 5 Meddelelsen Insert Control Cartridge (Indsæt kontrolkassette) vises på skærmen. Klargør kassetten til systemkontrol, som er en speciel testkassette, som er lavet til systemkontrollen. 6 Sæt kassetten til systemkontrol i kassetteholderen. Tryk på tasten Select (Vælg). 7 ichroma -læseren scanner automatisk kassetten til systemkontrol. 8 Resultatet af systemkontrollen vises på skærmen. Du kan også udskrive resultatet. Tryk på tasten Reset (Nulstil) to gange. Skærmen vender tilbage til tilstanden MENU. Der kan nu udføres endnu en test. Hvis du får vist meddelelsen Error S1 or S2 (Fejl S1 eller S2), skal du kontakte din lokale salgsrepræsentant for Boditech Med Inc. 16

17 11. Procedure til udførelse af tests i testtilstand Afhængig af læserens fabriksindstillinger kan det faktiske skærmbillede være anderledes end de skærmbilleder, der er vist nedenfor. Hvis scanningsprocessen pludselig forstyrres, eller hvis der vises en fejlmeddelelse på skærmen, høres en alarmlyd. (Se afsnittet Fejlfinding".) Følgende trin beskriver, hvordan ichroma -læseren betjenes i forbindelse med udførelse af tests ved brug af den specifikke ichroma -testkassette. Inden der udføres tests på ichroma, skal den relevante indlægsseddel læses nøje vedrørende andre detaljer i testproceduren. Meddelelser på displayet og relevante trin 1 Når du tænder for hovedafbryderen, vises ordet MENU på skærmen efter Self-Test Mode (Selvtesttilstand). 2 Vælg Test Mode (Testtilstand) ved at flytte markøren med tasten Up (Op) eller Down (Ned). Tryk på tasten Select (Vælg) for at gå videre. 3 Bemærk meddelelsen Insert ID Chip (Indsæt IDchip), som vises på skærmen. 4 Sæt den relevante og tilsvarende ID-chip i porten til ID-chippen. 5 Meddelelsen Insert XXXXXX Cartridge (Indsæt XXXXXX-kassette) vises på skærmen. Klargør testkassetten i henhold til de nærmere detaljer, som er beskrevet i proceduren til den test, der udføres. (Se indlægssedlen for ichroma -testen.) 17

18 6 Sæt testkassetten, som er fyldt med prøvemateriale, i kassetteholderen. Tryk på tasten Select (Vælg). 7 Efter 3 minutter scanner ichroma -læseren automatisk den isatte testkassette for immunreaktion. Reaktionstiden varierer afhængig af analysen. Læs indlægssedlen for analyse. 8 ichroma -læseren scanner testkassetten automatisk. 9 Resultatet af testen vises på skærmen. Du kan også udskrive testresultatet (valgfrit). 10 Tryk på tasten Reset (Nulstil) to gange. Skærmen vender tilbage til tilstanden MENU. Der kan nu udføres endnu en test. Læs indlægssedlen nøje, inden du foretager en ichroma test. Inden der udføres en test på ichroma, skal det kontrolleres, at navnet på testen samt det lotnummer, som står på ID-chippen, svarer til navnet og lotnummeret på ichroma -testkassetten. Hvis ID-chippen har et lotnummer, som ikke svarer til nummeret på ichroma -testkassetten, kan det give misvisende testresultater. Når ichroma -testen er udført, skal den testede kassette bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser for bortskaffelse af biologisk farligt affald. 18

19 12. Procedure til foretagelse af indstillinger i indstillingstilstand Procedure til indstilling af tid Vælg Setting Mode (Indstillingstilstand), og vælg derefter Time Set (Indstilling af tid) ved at flytte markøren med tasten Up (Op) eller Down (Ned). Tryk på tasten Select (Vælg) for at fortsætte. Tryk på tasten Select (Vælg) for at flytte til næste trin, når du har valgt en bestemt tilstand. Tilstanden Time Set (Indstilling af tid) er til indstilling af dato/klokkeslæt, når du aktiverer apparatet første gang eller bruger apparatet igen, efter at det ikke har været i brug i over en måned. Når du har trykket på tasten Reset (Nulstil), kan du indstille årstallet med tasterne Up (Op) og/eller Down (Ned).). Brug tasten Select (Væøg) til at flytte fra dag måned år klokkeslæt, mens du indstiller dag/måned/år/klokkeslæt med tasten Up (Op) eller Down (Ned). Tryk på tasten Reset (Nulstil) for at vende tilbage til tilstanden Menu, når du er færdig med at indstille dato/klokkeslæt. Procedure for Recalling Previous Results Tilstanden Recall Result (Genkald resultat) anvendes til at genkalde eller hente gemte/tidligere testresultater. Det er muligt at genkalde og udskrive op til 100 gemte testresultater. (Tæller begynder på 1000) Du kan søge i testresultaterne efter dato eller klokkeslæt med tasten Up (Op) eller Down (Ned). Tryk på tasten Select (Vælg) for at udskrive testresultatene. Vælg One (En) for at udskrive et enkelt resultat eller All (Alle) for at udskrive alle de gemte data med tasten Up (Op) eller Down (Ned). Tryk derefter på tasten Select (Vælg). 19

20 Procedure til indstilling af kalibrering Calibration (Kalibrering) anvendes til at ændre/justere kalibreringen af testene. Du kan ændre/justere kalibreringsfaktoren og dermed testresultaterne med tasten Up (Op) eller Down (Ned), når du har skiftet test med tasterne In/Out (Ind/Ud) eller Select (Vælg). Tryk på tasten Reset (Nulstil) for at få vist det forrige skærmbillede. Procedure til indstilling af reaktionstid Reaction Time (Reaktionstid) anvendes til at programmere/indstille reaktionstiden til ichroma tests. Multi (Flere) programmerer/indstiller reaktionstiden for alle ichroma -tests til en standardværdi på 0 minutter. Hvis du vælger Multi (Flere) tilstand og vil udføre nogle ichroma test f.eks ichroma PSA, gør som følger: 1) Læs ichroma PSA indlægssedlen nøje. 2) Overfør prøven til detektorbufferten og tilsæt blandingen til prøvebrønden af ichroma PSAtestkassetten som beskrevet proceduren. 3) Lad testkassette med tilsæt prøvemateriale være på bordet 15 minutter som er den reaktionstid til ichroma PSA-test. 4) Efter 15 minutter sæt testkassette med tilsæt prøvemateriale i kassetteholderen af ichroma -læser. 5) ichroma -læseren scanner testkassetten og viser testresultatet umiddelbart. Single (Enkelt) tilstand programmerer/instiller reaktionstiden for hver ichroma test forskelligt som fastsat af Boditech Med Inc., fordi reaktionstiden er forskellig for forskellige ichroma tests. Hvis du vælger Single (Enkelt) tilstand og vil udføre nogle ichroma test f.eks ichroma PSA, gør som følger: 20

21 1) Læs ichroma PSA indlægssedlen nøje. 2) Overfør prøven til detektorbufferten og tilsæt blandingen til prøvebrønden af ichroma PSAtestkassetten som beskrevet proceduren. 3) Indsæt testkassette med tilsæt prøvemateriale i kassetteholderen af ichroma -læseren umiddelbart. ichroma -læseren scanner automatisk testkassetten og viser testresultatet efter 15 minutter som er den reaktionstid til ichroma PSA-test. Individual (Individuel) tilstand kombinerer funktionerne i "Multi" (Flere) tilstand og Single (Enkelt) tilstand. Individual (Individuel) tilstand er ideel til bedre tidsstyring i forhold til arbejdsbyrden. Hvis du vælger Individual (Individuel) tilstand, du kan udføre nogle ichroma tests på grundlag af Multi (Flere) tilstand og nogle ichroma tests på grundlag af Single (Enkelt) tilstand. Antag dit laboratorium for det meste udfører ichroma PSA og ichroma CRP tests på daglig basis. Hvis du bruger ichroma -læseren i Multi (Flere) tilstand, du er nødt til at sikre, at testekassette(er) er indsat i ichroma -læseren efter specifik reaktionstid er over. Du bliver nødt til at være meget forsigtige, mens de udfører ichroma CRP-test som har reaktionstiden for blot 2 minutter. Hvis du bruger ichroma -læseren i Single (Enkelt) tilstand, vil du kunne udføre kun 4 ichroma PSA-tests per time, fordi reaktionstiden for ichroma PSA-test er 15 minutter. Derfor Individual (Individuel) tilstand anbefales i sådanne tilfælde. I Individual (Individuel) tilstand, indstill reaktionstider af ichroma CRP- og ichroma PSA-tests til hendholdsvis 2 og 0 minutter. 21

22 Hvis du bruger ichroma -læseren i Individual (Individuel) tilstand, du behøver ikke at bemærke tiden, mens du udfører ichroma CRP-test fordi du vil udføre ichroma CRP test på lignende måde som i Single (Enkelt) tilstand. Desuden vil du være i stand til at udføre mere end 4 ichroma PSA-test i timen, fordi du vil udføre ichroma PSA-test på lignende måde som i "Multi» (Flere) tilstand. I Individual (Individuel) tilstand, kan du angive reaktionstid med tasten Up (Op) eller Down (Ned) når du har skiftet test med tasterne In (Ind) eller Select (Vælg). Tryk på tasten Reset (Nulstil) for at få vist det forrige skærmbillede. Reaktionstiden varierer afhængig af den test, der udføres på ichroma. Læs indlægssedlen for den pågældende test. Læs indlægssedlen til ichroma -test i hensyn til bekræftelse af reaktionstiden. 22

23 13. Forsigtighedsregler for håndtering av ichroma -testkassetten Den behandlede prøve skal fyldes i prøvebrønden (angivet med B i nedenstående figur) på ichroma -testkassetten. A B Testkassetten, med tilsat prøvemateriale, skal sættes ind i kassetteholderen i den retning, som er angivet med pilen på testkassetten, således at prøvebrønden vender mod ichroma -læseren. Indsæt den fyldte testkassette ved at skubbe den forsigtigt med tommelfingeren eller pegefingeren hele vejen ind i kassetteholderen, indtil den stopper. Der må ikke bruges for stor kraft til dette, da det kan forårsage en mekanisk fejl i systemet. Den testede kassette skal håndteres som en potentiel biologisk fare og bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser vedrørende bortskaffelse af biologisk farligt affald. A B For at nedsætte risikoen for biologisk fare anbefales det at autoklavere de testede ichroma -testkassetter og derefter afbrænde dem. 23

24 14. Vedligeholdelse, service og bortskaffelse Der kræves normalt ingen vedligeholdelse af ichroma -læseren, udover korrekt udskiftning af dele og periodisk rengøring. Det er tilstrækkeligt at rengøre den udvendige side med en blød, tør klud en gang imellem. Hvis ichroma -læseren imidlertid kræver service eller vedligeholdelse, skal den sendes til Boditech Med Inc. Strømforsyning Sørg for, at ichroma -læserens indstilling for strømspænding svarer til strømforsyningens spænding. Brug kun den AC/DC-strømadapter, som følger med i-chroma -læseren. Hvis strømadapteren skal udskiftes, skal du kontakte Boditech Med Inc. eller en autoriseret repræsentant. Boditech Med Inc. leverer CE-mærkede strømadaptere i klasse 2 med en nominel effekt på +12V 3-5A. Procedure for returnering Hvis din ichroma -læser er defekt, skal du først henvende dig til din lokale distributør eller til Boditech Med Inc. på tlf. (+82) Hvis det afgøres, at enheden skal returneres til Boditech Med Inc., udstedes et returneringsnummer. Boditech Med Inc. sender derefter en erstatning for ichroma -læseren. Du skal bruge den emballage, som følger med erstatningsproduktet, til at sende den defekte enhed tilbage i. Skriv returneringsnummeret på pakken, og send den defekte enhed til Boditech Med Inc., når du modtager erstatningen for ichroma -læseren. Transport og opbevaring Den originale forsendelseskasse skal anvendes til at sende eller transportere ichroma -læseren i. Det anbefales også at bruge samme kasse til opbevaring af ichroma -læseren i længere tid, hvor den ikke anvendes. Forsigtig Under transport eller opbevaring skal ichroma -læseren holdes tør, være i opretstående stilling og beskyttes mod mekaniske stød. Bortskaffelse Hvis ichroma -læseren skal bortskaffes, skal brugeren overholde de gældende bestemmelser vedrørende bortskaffelse af elektrisk udstyr i klasse B. 24

25 Når ichroma -læserens levetid er slut, kan den returneres til Boditech Med Inc. med henblik på genbrug eller korrekt bortskaffelse. Den kan også bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser. 25

26 15. Fejlfinding Selvom ichroma -læseren og ichroma -testene er konstrueret til at fungere som et perfekt system, kan der af og til opstå tekniske problemer. I nedenstående skema er anført symptomerne på og de sandsynlige årsager til disse problemer samt de anbefalede korrigerende handlinger. Symptomer Det sker ingentig; ichroma -læseren viser ingen egn på af fungere. Strømsvigt Sandsynlige årsager Dårlig forbindelse mellem strømadapteren og strømkablet. Hovedafbryderen er slået fra. Anbefalede korrigerende handlinger Kontrollér, om der er strøm i stikdåsen. Træk strømkablet (som forbinder SMPS-strømforsyningen til ichroma -læseren) ud, og sæt det ordentligt i igen. Tænd for hovedafbryderen. Strømadapteren er defect. Kontakt din lokale distributør. Testkørslen er færdig, men der returneres ikke noget resultat. Kassetteholderen stikker ikke ud som krævet og når det kræves. Der lyder en klikkende lyd, når kassetteholderen sticker ut. For stor beregningsmæssig belastning. Beregningsmæssig afvigelse. Mekanisk fejl (summende lyd). Softwaremæssig afvigelse Normal mekanisk indstilling. Vent, indtil beregningen er færdig. Sluk for strømmen, og tænd for den igen. Kontakt Boditech Med Inc. s teknisk service. Sluk for strømmen, og tænd for den igen. Brugeren behøver ikke at gøre noget. Displayet fungerer ikke ordentligt. Elektrostatisk stød. Forbind ichroma -læserens overflade til den elektriske jordklemme. Fjern eventuelle kilder til elektrisk ladning. Nulstil systemet. Fejl i strømkredsen. Kontakt din lokale distributør. 26

27 Symptomer Error (Fejl 21-24) Turn Off the Power (Sluk for strømmen) Error (Fejl 25-29) Press Reset (Tryk på Reset) Error S1 or S2 (Fejl S1 eller S2) Press Reset (Tryk på Reset) Value Error 1-10 (Ugyldig værdi 1-10) Press Reset (Tryk på Reset) Caution! (Forsigtig!) Error (Fejl) Press Reset (Tryk på Reset) Caution! Barcode Error (Stregkodefejl) Press Reset (Tryk på Reset) Caution! Lot Number Error (Lotnummerfejl) Press Reset Caution! ID Chip Lot Number Mismatch (Uoveresstemmelse mellem ID-chip og lotnumer.) Caution! ID Chip Cartridge Mismatch (Uoverensstemmelse mellem ID-chip og kassette) Insert ID Chip (Indsæt ID-chip) Hb Low (Hb lav) Hb High (Hb høj) Sandsynlige årsager Intern elektrisk eller mekanisk fejl. Teknisk problem med ichroma -testkassetten Optisk fejl. Unormal prøve eller førkert opbevaring af reagenser. Teknisk problem med ichroma -testkassetten Testkassettens tilpasning er du. Lotnummeret på ichroma testkassetten svarer ikke til nummeret på ID-chippen. ichroma -testkassetten passer ikke til den ID-chip, der er indsat i porten til ID-chippen. Der er ikke indsat en ID-chip i porten til ID-chippen. Prøvens hæmoglobin-koncentration er på under 5,0 g/dl. Prøvens hæmoglobin-koncentration er på over 25,0 g/dl. Mængden af detektionsbuffer er for lille. Anbefalede korrigerende handlinger Kontakt din lokale distributør. Udfør testen igjen med en ny ichroma -testkassette. Kontakt din lokale distributør. Udfør testen igjen med en frisk prøve og et nyt ichroma - testkassette. Gjentag testen med en ny ichroma -testkassette- Fjern ichroma -testkassetten, og prøve igjen. Gjentag testen med en ny ichroma -testkassette. Kontakt din lokale distributør. Kontrollér lotnummeret på ichroma -testkassetten og nummeret på ID-chippen Kontrollér, om ichroma testkassetten og ID-chippen passer sammen. Sæt en korrekt ID-chip i porten til ID-chippen. Test prøven igen. Sørg for, at den korrekte mængde detektionsbuffer anvendes. Test prøven igen. Sørg for, at den korrekte mængde detektionsbuffer anvendes. 27

28 16. Advarsler, forholdsregler og begrænsninger Lad være med at skille ichroma -læseren ad. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte din lokale distributør eller en autoriseret repræsentant. Brug ichroma -læseren forsigtigt. Undgå at kaste, ryste eller tabe den, da dette kan beskadige de interne komponenter. ichroma -læseren skal holdes fri for støv. Rengør eller aftør en gang imellem den udvendige side af ichroma -læseren med en blød klud, som er let fugtet med vand. Brug ikke industrielle opløsningsmidler til rengøring af ichroma -læseren. Lad være med at vaske ichroma -læseren, og hæld ikke væske over den. Håndter ichroma -læseren forsigtigt, og undgå at udsætte den for direkte sollys og/eller ekstreme temperaturer. ichroma -læseren må ikke udsættes for et miljø med høj luftfugtighed, såsom et badeværelse, et køkken osv. ichroma -læseren skal opbevares og transporteres under tørre omgivelsesbetingelser og ved en temperaturer på 15~35 (59~95 ). Det anbefales at bruge bæretasken, når det er påkrævet. Testsystemet skal stå i omgivelsestemperaturen i mindst 30 minutter, lige indtil testen skal udføres. 28

29 17. Garanti Dette produkt har undergået strenge kvalitetskontroller og testprocedurer. Boditech Med Inc. s udtrykkelige eller stiltiende garantier er betinget af, at producentens skrevne anvisninger vedrørende brug af Boditech Med Inc. s produkter overholdes. For at få garantiservice skal den defekte måler eller målerdel samt købsdokumentationen returneres til nærmeste godkendte garantiservicested for Boditech Med Inc. Garantioplysninger 1 Defekte produkter eller produkter, som pludselig ikke fungerer, repareres uden beregning eller erstattes i henhold til forbrugerloven. 2 Produkter repareres mod beregning i garantiperioden i følgende tilfælde; 2.1 Forkert brug eller misbrug. 2.2 Forsætlig misbrug af produkterna fra forbrugerens side. 2.3 Uautoriseret reparation eller udskiftning af dele. 2.4 Mistet produktgaranti eller ændring af inholdet. 2.5 Skader eller defekter, som skyldes brand, forurening, jordskælv eller andre naturkatastrofer. Garantibevis Tak fordi d har købt vores product.. Du bedes udfylde og returnere dette garantibevis inden for 30 dager efter køb af din ichroma -læser. Produktnavn Serienummer Fremstilllingsdato Garantiperiode 12 måneder fra købsdatoen Købsdato år måned dag Producent Boditech Med Inc. Købssted 29

30 18. Overensstemmelseserklæring Boditech Med Inc. erklærer, at ichroma -læseren opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til bilag III, IV og VII i Rådets direktiv nr. 98/79/EF om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik og følgende standarder: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV NR: 98/79/EF af 27. oktober 1998 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik. EN ISO 13485:2012, Medicinsk udstyr Kvalitetsledelsessystemer Krav til lovmæssige formål EN 980:2008 Grafiske symboler til brug ved mærkning af medicinsk udstyr. EN ISO :2011 Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik Information leveret af producenten (mærkning) Del 1: Termer, definitioner og generelle krav EN ISO :2011 Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik Del 5: In vitrodiagnostiske instrumenter til selvundersøgelse EN 13532:2002 Generelle krav til in vitro-diagnostisk medicinsk udstyr til selvundersøgelse EN 13612:2002 Ydeevnebedømmelse af in vitro-diagnostisk medicinsk udstyr EN ISO 14971:2012 Medicinsk udstyr Anvendelse af risikoledelse i forbindelse med medicinsk udstyr IEC : 2002 Sikkerhedskrav til elektrisk udstyr til måle-, regulerings- og laboratoriebrug Del 1: Generelle krav IEC :2002 Sikkerhedskrav til elektrisk måle-, regulerings- og laboratorieudstyr: Særlige krav til in vitro-diagnostisk (IVD) medicinsk udstyr EN :2006 Elektrisk udstyr til måling, processtyring og laboratoriebrug EMC-krav Del 2-6: Særlige krav In vitro-diagnostisk (IVD) medicinsk udstyr IEC 62304:2006 Software til medicinsk udstyr - Livscyklusprocesser for software 30

31 19. Kontaktoplysninger Boditech Med Inc. s udtrykkelige eller stiltiende garantier er betinget af, at producentens skrevne anvisninger vedrørende brug af Boditech Meds produkter overholdes. Boditech Med Inc. er under ingen omstændigheder erstatningspligtig for eventuelle indirekte skader eller følgeskader.. Tekniske spørgsmål rettes til din lokale distributør eller Boditech Med Inc. s Technical Services at Tel: +82 (33) , Boditech Med Incorporated 43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon, Chuncheon-si, Gang-won-do Republikken Korea Tel: +82 (33) Fax: +82 (33) Boditech Med Europe 25a Hampstead Hill Gardens London NW32PJ, Storbritannien Tel: Fax: Revision 17 Dato for sidste revision: Aug. 19, 2013 Den viste tekst kan variere afhængig af specifikationen og kundens behov. 31

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her.

Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. DANSK 2. Systemoversigt 2.1 Måler FRONT TESTSTRIMMEL PORT Blodsukkermåler ENTER ( ) KNAP OP/NED ( / ) KNAPPERNE TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. ENTER ( ) KNAP Tryk, og hold 2 sekunder

Læs mere

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Brugerhåndbog Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Modelnr. TPO100 / Modelnr. TPO100B Forhandler: Denne vejledning SKAL overdrages til slutbrugeren. Bruger: FØR du benytter dette produkt skal

Læs mere

OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler

OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler 070-2621-00 Rev. A www.spacelabshealthcare.com B R U G E R V E J L E D N I N G Se dokumentationen DETTE SYMBOL BETYDER, AT DU SKAL LÆSE DE MEDFØLGENDE DOKUMENTER

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

MYGLUCOHEALTH TRÅDLØST METER

MYGLUCOHEALTH TRÅDLØST METER MYGLUCOHEALTH TRÅDLØST METER HÅNDBOG mmol/l vist mg/dl tilgængelige Model MGH-BT1 Rev 6-8.12 DK/da VIGTIG INFORMATION MyGlucoHealth giver en hurtig og nem måde for personer med diabetes til at måle og

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

INTERCEPT LYSBOKS INT100

INTERCEPT LYSBOKS INT100 Brugermanual INTERCEPT LYSBOKS INT100 INT100-50 til 50 Hz INT100-60 til 60 Hz EC REP Cerus Corporation Cerus Europe B.V. 2550 Stanwell Drive Stationsstraat 79-D Concord, CA 94520 USA 3811 MH Amersfoort

Læs mere

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet.

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. 334-22174 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 1 Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. Uanset om Accu-Chek Aviva er dit første blodsukkerapparat, eller du tidligere har

Læs mere

Leica PELORIS Leica PELORIS II

Leica PELORIS Leica PELORIS II Leica PELORIS Leica PELORIS II Rapid vævsprocessor Brugerhåndbog Living up to Life Lovbekendtgørelser Erklæring vedrørende tilsigtet anvendelse Peloris hurtig vævsprocessor med dobbeltretort klargører

Læs mere

SpeedMarking-Laser. Betjeningsvejledning

SpeedMarking-Laser. Betjeningsvejledning SpeedMarking-Laser Betjeningsvejledning Forord Forord Revisionsforløb Version Dato Ændring 0.0 05/07 Første udgave Leverancen omfatter Kontroller venligst, at din SpeedMarking-laser er komplet. Din SpeedMarking-Laser

Læs mere

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk GE Healthcare Life Sciences ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING Ink Jet Fax Fax-Lab 100120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100S120 BRUGERVEJLEDNING UDGIVET AF: Olivetti I- Jet S.p.A. Località Le Vieux 11020 ARNAD (Italy) Redaktionel realisering: Olivetti Tecnost, S.p.A. Via

Læs mere

421D. Brugsanvisning. Distance Meter

421D. Brugsanvisning. Distance Meter 421D Distance Meter Brugsanvisning September 2009 Rev.1, 3/10 (Danish) 2009, 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE

SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. FCC-REGULATIVER (For 120 V-model) Dokumentscanner,

Læs mere

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Information om virksomheden Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Alle rettigheder forbeholdt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den.

Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den. 7500/7600 BRUGSANVISNING Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den. www.brother.com Version E DAN Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler

Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler brugervejledning 1 2 Dansk Indhold Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler Kapitel 2 3 Beskrivelse af Inogen One G3 Oxygen Concentrator 3 Vigtige dele af Inogen One

Læs mere

Professionel blodtryksmåler HBP-1300

Professionel blodtryksmåler HBP-1300 HBP-1300-E main2.book Page -1 Tuesday, April 16, 2013 4:56 PM Professionel blodtryksmåler HBP-1300 Brugsanvisning DA Tak, fordi du har købt et professionelt OMRON blodtryksapparat. Læs denne brugsanvisning

Læs mere

VPAP III ST-A with QuickNav

VPAP III ST-A with QuickNav VPAP III ST-A with QuickNav User Guide VPAP III ST-A med QuickNav Brugervejledning Indledning................................................ 1 Bruger-/ejeransvar 1 Medicinske oplysninger....................................

Læs mere

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU Hardwaremanual Model: TSP143IIU Anerkendelse af varemærker TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Bemærkning Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden

Læs mere

Alaris GW infusionspumpe. Brugervejledning da

Alaris GW infusionspumpe. Brugervejledning da laris GW infusionspumpe s Brugervejledning da Indhold laris GW infusionspumper Indledning... 2 Om denne manual.... 2 Hurtig startvejledning.... 2 Karakteristika for laris GW infusionspumpe... 3 Knapper

Læs mere

DK Betjeningsvejledning LFF 6020

DK Betjeningsvejledning LFF 6020 DK Betjeningsvejledning LFF 6020 Kære kunde Før ibrugtagning beder vi dig, for din egen sikkerheds og komforts skyld, nøje at gennemlæse afsnittet Sikkerhed. Ved køb af denne multifunktionsmaskine, har

Læs mere

Deluxe 370164 V3/0115

Deluxe 370164 V3/0115 Deluxe 370164 V3/0115 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 128 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 128 1.2 Symbolerklæring... 130 1.3 Kilder til trusler...

Læs mere

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Betjeningsvejledninger Smart bordtelefon Modelnr. KX-UT670 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. KX-UT670:

Læs mere