Årsberetning for intern overvågning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for intern overvågning"

Transkript

1 Årsberetning for intern overvågning gældende for Vestforsyning Net A/S Maj 2014

2 Jf. Elforsyningsloven 20a og bekendtgørelse (BEK nr. 980 af ) om program for intern overvågning skal net- og transmissionsvirksomheder opstille et program til intern overvågning samt udarbejde en årsberetning. Formålet med det interne overvågningsprogram er sikring af ikkediskriminerende adfærd samt overvågning heraf. Årsberetningen for 2013 er udarbejdet jf. omtalte lovgivning samt det opstillede interne overvågningsprogram. Indledning Vestforsyning A/S (VF) er en multiforsyningskoncern, som ejer, producerer, driver og leverer forsyningsydelser samt udøver sideordnet virksomhed i tilknytning hertil. Vestforsyning Net A/S (VFN) har bevilling til distribution i Holstebro by samt Vinderup by og opland. Der er ikke ansat personale i VFN. Vestforsyning Erhverv A/S (VFE) er et søsterselskab til VFN. VFE er ligeledes 100 % ejet af VF. VFE er koncernens samlede ressourceselskab og varetager VFN's interne og eksterne aktiviteter vedrørende ledelse, administration, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, service management opgaver, installations- og entreprenøropgaver, projekterings- og rådgivningsopgaver. Koncernen indeholder ikke el-handelsselskab. VFN har indgået aftale med Scanenergi Elsalg A/S om varetagelse af balanceansvar. VFN har ultimo 2013 tilsluttet kunder. I 2013 er koncernen blevet omstruktureret. Den er nu opbygget i to divisioner, stadig med Vestforsyning A/S som koncernens moderselskab. Alle hovedaktiviteterne udøves gennem 2 divisioner, hvor alle forsyningsselskaber er samlet under selskabet Multiforsyning A/S og alle selskaber, som opererer på det frie marked, er samlet under selskabet Vestforsyning Erhverv A/S. 2

3 Vestforsynings koncernstruktur i 2013 Vestforsyning koncernen Holstebro Kommmune I CCS Koncemfor bundet selskab Associeret selskab Management selskab Vestforsyning A/S Erhverv A/S Multiforsyning A/S Vestjyske Net 60 kv A/S MEC i/s 50S MEC Lokal l/s Net A/S 10.45É Scanenergi Elsalg A/S ESASA (Rumæninen) DEEC International A/S OCS Vand A/S Belysning A/S CCS OCS Spildevand A/S VHS l/s (Transmission) Scanernergi A/S I5.2S Varme A/S Maabjerg Bioenergy Drift A/S Maabjerg Bioenergy A/S 3

4 Gennemførelse og kontrol af IO-program El-chefen er ansvarlig for vedligeholdelse af IO-programmet og udfærdigelse af årsberetningen. Projekt controlleren er ansvarlig for overvågning i jf. 10 programmet. Controllerens uafhængighed sikres ved ansættelse i et andet selskab i koncernen. 10-programmet er udarbejdet følger punkterne i heri. henhold til vejledningen, og opbygningen Der er udarbejdet en liste over aktiviteter vedrørende 10-programmet. Deltagere i den interne audit for 2013 med udfyldelse af spørgeskema var: Administrationschef, afdelingsleder i HR og sekretariat, kontorassistent i sekretariat samt afdelingsleder i IT og data. Ved udgangen af 2013 havde VFE i alt 127 medarbejdere - hvoraf 61 medarbejdere har modtaget et eksemplar af lo-programmet og har med underskrift bekræftet at være instrueret og have læst indholdet. Kopi af kvitteringsbrev er vedlagt som bilag 1. Clearede medarbejdere ultimo 2013: Tilgang + Afgang Antal clearede Samtlige foretagne tilslutninger er udført jf. Fællesregulativet og Vestforsyning Net's regler i "Tilslutningsbestemmelser for ellevering for Vestforsyning Net A/S", og alle begæringer om tilslutning er efterkommet i henhold til Dansk Energi's retningslinjer "Leveringsbestemmelser - Net". Bestemmelserne i tilslutningsbetingelserne kan ikke fraviges. Vestforsyning Net A/S har ikke i 2013 registreret situationer eller forhold, der giver anledning til bemærkninger. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger Medarbejdernes adgang til data, som findes elektronisk i ForbrugsAfgifts Systemet (FAS) og i journalsystemet cbrain F2, begrænses med adgangsrettigheder og koder til systemerne. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger i F2 sikres vha. sager med sikringsgruppe. Der foretages løbende ajourføring af medarbejdernes adgangsrettigheder ved tilgange, overførsler til andre funktioner samt fratrædelser. Personale, der arbejder hos Vestforsyning Erhverv A/S, eller som for anden arbejdsgiver arbejder for Vestforsyning Net A/S, skal overholde forskrifter og sikkerhedskrav stillet i "IT Sikkerhedspolitik ved Vestforsyning A/S". 4

5 Instruktion af personale samt kontrol af overholdelse sker jf. bestemmelserne i IT-sikkerhedspolitikken. Fortrolige oplysninger videregives ikke til 3. part, dog kan aftagernumre og forbrugsdata videregives til relevante markedsaktører under forudsætning af forudgående accept/fuldmagt fra den pågældende kunde. VFN har outsourcet følgende opgaver til VFE: Planlægning og projektering Drift og anlæg Kundeservice Målerservice VFN har outsourcet følgende opgaver til Scanenergi A/S: Balanceansvar Aflæsning af timeaflæste kunder Energibesparelser hos kunder med forbrug over kwh. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger Transfer pricing-dokumentationen beskriver behandlingen af fortrolige og følsomme oplysninger. Der er ikke ændret i IT-adgangen, som styres med logon og password. Sikkerheden ved web-logon er udvidet med to faktor login. Adgang til distributionsnettet Antallet af kundeafbrud er på linje med tidligere. Afbrud registreres i EL FAS og er indberettet til Energitilsynet (ET). Adgang til nettet følger Fællesregulativet og "Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen)". Takster og tilslutningsbidrag følger anbefalinger fra Dansk Energi og beskrives i "Tilslutningsbestemmelserfor ellevering for Vestforsyning Net A/S". Betingelser og priser udgives i takstblad, som reguleres og offentliggøres primo hvert år og ved ændringer. De oplyste priser fraviges ikke. Nye tilslutninger og ændring af belastning afgør, hvor nettet skal udvides. Vedligeholdelse planlægges efter investeringsplanen. Kundekontakt VFE's reception modtager og omstiller kundehenvendelser til de respektive afdelinger. Uden for åbningstid omstilles kunder til Falcks vagtcentral, som 5

6 udkalder driftsvagten. Vagtudkald gennemgås i afdelingen hver morgen, og der følges op, hvis det er nødvendigt. Selskabsmæssig adskillelse VFE selskabsmæssig adskillelse beskrives i "Transfer pricing-dokumentationen". Regnskabsmæssig adskillelse VFN har alene bevilling til distribution. Regnskabsmæssig adskillelse er beskrevet i "Transfer pricing-dokumentationen". Habilitet VFN forsyner med under tilsluttede forbrugere, og er dermed ikke omfattet af habilitetskravet. Indgåelse af aftaler VFN har indgået aftale med VFE om følgende opgaver: Planlægning og projektering Drift og anlæg Kundeservice Målerservice Aktøraftale vedr. energibesparelser VFN har indgået aftale med Scanenergi A/S om følgende opgaver: Balanceansvar Aflæsning af timeaflæste kunder Energibesparelser hos kunder med forbrug over kwh. Aftalerne har ikke været udbudt, og aftalegrundlaget er beskrevet i "Transfer pricing-dokumentationen". Der er ikke indgået nye aftaler i Prisfastsættelse Takster og tilslutningsbidrag følger anbefalinger fra Dansk Energi og beskrives i "Tilslutningsbestemmelser for ellevering for Vestforsyning Net A/S". Betingelser og priser udgives i takstbladet, som reguleres og offentliggøres primo hvert år samt ved ændringer. Priserne indberettes til Energitilsynet og Elpristavlen. Det er meddelt alle medarbejdere med kundekontakt, at oplyste priser ikke fraviges. 6

7 Årsberetning indsendes til Energitilsynet og offentliggøres på VFEA/FN's hjemmeside, Bilag 1: Medarbejderkvittering 7

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 21. maj 2014 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba.

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Program for intern overvågning. 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungerende konkurrencemarked for el er,

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (nov. 2009) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

NRGi Net A/S. Årsberetning 2012 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

NRGi Net A/S. Årsberetning 2012 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd NRGi Net A/S Årsberetning Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Udarbejdet maj 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Årsberetningens og programmets indhold... 2 3 Generelt

Læs mere

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke 458.011 / Årsberetning intern overvågning 2012 Ejby Elnet Amba Indhold 1 Indledning 2 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning 2 2 Ejby Elnets

Læs mere

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd _Beskrivelse af implementering af bestemmelserne om intern overvågning 2012 Indhold 1 Indledning 2 2 Information til medarbejderne

Læs mere

REF00100 Program for intern overvågning

REF00100 Program for intern overvågning Indholdsfortegnelse 1..... 2 Formål... 2 Ejerskab... 2 Gyldighedsområde... 2 Distributionsliste... 2 Grundlag... 2 2. Typer af diskriminerende adfærd.... 3 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2014 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd 1 Indhold Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning...

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2012 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2007 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax: 55785160

Læs mere

NRGi Net A/S. Årsberetning 2006 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

NRGi Net A/S. Årsberetning 2006 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd NRGi Net A/S Årsberetning 2006 Udarbejdet af: Jesper Pedersen Langvad Maj 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Generelt om NRGi Net s program for intern overvågning... 2

Læs mere

EnergiMidt Net A/S interne overvågningsprogram Bilag 1.1. Instruks for behandling af egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssige fordelagtige for aktører og kunder - Direktionssekretariatet Generelt:

Læs mere

[TL-MJJ-2015-04-07-00214-01-MJJ-MJJ-2015-04-13.PDF]

[TL-MJJ-2015-04-07-00214-01-MJJ-MJJ-2015-04-13.PDF] Ledelsesberetning Generelt NEF-koncernen er organiseret med NEF Fonden, som holdingvirksomhed for en række underliggende dattervirksomheder med hver sit specifikke forretningsområde. Herved er der opnået

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår.

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. 1. Indledning.... 3 2. Overordnede retningslinjer for indgåelse af aftaler.... 3 2.1 Hvilke aftaler er omfattet.... 4

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 149 Offentligt (01) Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Årsberetning 2014. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2014. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2014 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 4 Overvågningsprogrammet... 4 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

Maj 2014. Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S I henhold til tilbudslovens afsnit II 15

Maj 2014. Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 Maj 2014 Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsbetingelser 4 2.1. Udbudsform 4 2.2. Ordregiver 4 2.3. Rekvirering

Læs mere

Vejledning om internt overvågningsprogram efter vandsektorloven

Vejledning om internt overvågningsprogram efter vandsektorloven Vejledning om internt overvågningsprogram efter vandsektorloven Forsyningssekretariatet, april 2010 2 Indhold 1 Indledning 4 2 Det interne overvågningsprogram 6 2.1 Forholdsregler ved indgåelse af aftaler

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning 2014. Fredericia Spildevand og Energi A/S

Årsberetning for intern overvågning 2014. Fredericia Spildevand og Energi A/S Årsberetning for intern overvågning 2014 Marts 2015 Indhold 1 Indledning 3 2 Ledelseserklæring 4 3 Beskrivelse af program for intern overvågning 5 3.1 Overvågningsprogrammet 5 4 Foretagne kontroller 6

Læs mere

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen.

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen. Dato: 21. januar 2013 Sag: BITE-12/16972-30 Sagsbehandler: /lkh/mal/awi Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af andelsselskabet ELROs aktiviteter

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014. iht. Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

ÅRSBERETNING 2014. iht. Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS ÅRSBERETNING 2014 iht Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f o r p e r i o d e n 1.j a n u a r 31.d

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Energi & Forsyning. September 2013

Energi & Forsyning. September 2013 Energi & Forsyning September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion Differentierede kubikmetertakster for afledning af spildevand og ændring af reglerne om særbidrag Rammerne for anvendelse af kommunal

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere