Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen"

Transkript

1 ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0

2 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur Uddannelsens kerneområder Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles for de to studieretninger) Kerneområdet Kommunikationstekniske systemer (fælles for de to studieretninger) Kerneområdet Virksomheden (fælles for de to studieretninger) Kerneområdet Softwareudvikling (fælles for de to studieretninger) Kerneområdet Elektroniske systemer (for studieretningen Elektronik) Kerneområdet Embeddede systemer (for studieretningen Elektronik) Kerneområdet Netværkstekniske systemer (for studieretningen Netværksteknik) Kerneområdet Rådgivning og konsulentfunktion (for studieretningen Netværksteknik) Uddannelsens obligatoriske uddannelseselementer inden for uddannelsens kerneområder Studieretning Elektronik, obligatorisk uddannelseselement: Elektroniske systemer (), Kommunikationstekniske systemer, Software udvikling, Virksomhed, Elektroniske systemer (2) og Embeddede systemer Studieretning Elektronik, obligatorisk uddannelseselement: Elektroniske systemer og Embeddede systemer Studieretning Netværksteknik, obligatorisk uddannelseselement: Elektroniske systemer, Kommunikationstekniske systemer, Software udvikling, Virksomhed, Netværkstekniske systemer og Rådgivning og konsulentfunktion Studieretning Netværksteknik, obligatorisk uddannelseselement: Netværkstekniske systemer og Rådgivning og konsulentfunktion Oversigt over prøverne Antal prøver i de obligatoriske uddannelseselementer, studieretning Elektronik Antal prøver i de obligatoriske uddannelseselementer, studieretning Netværksteknik Praktik Det afsluttende eksamensprojekt Merit Forhåndsmerit Meritaftaler Dispensation Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 9 Denne studieordning udgør den fælles del af studieordningen for erhvervsakademiuddannelsen inden for netværksteknik og elektronik (IT-teknolog AK), BEK nr. 96 af 25/9/2009. Link til bekendtgørelsen:

3 . Uddannelsens struktur Kerneområde. studieår 2. studieår Elektroniske systemer 7,5 ECTS 7,5 ECTS Netværkstekniske systemer 7,5 ECTS 7,5 ECTS Softwareudvikling 5 ECTS Fælles for de to studieretninger 5 ECTS Virksomhed 0 ECTS 0 ECTS Elektroniske systemer 0 ECTS 0 ECTS 20 ECTS Embeddede systemer 20 ECTS 5 ECTS Studieretning Elektronik 25 ECTS Netværkstekniske systemer 35 ECTS Rådgivning og konsulentfunktion 25 ECTS 5 ECTS 0 ECTS 5 ECTS Studieretning Netværk 0 ECTS Valgfri uddannelseselementer 5 ECTS Praktik 5 ECTS Afsluttende eksamensprojekt 5 ECTS I alt ECTS 60 ECTS 60 ECTS 20 ECTS 2. Uddannelsens kerneområder Fælles for de to studieretninger. Elektroniske systemer (7,5 ECTS) 2. Kommunikationstekniske systemer (7,5 ECTS) 3. Virksomheden (0 ECTS) 4. Softwareudvikling (5 ECTS) I alt 30 ECTS. For studieretningen Elektronik. Elektroniske systemer (20 ECTS) 2. Embeddede systemer (25 ECTS) I alt 45 ECTS. For studieretningen Netværk. Netværkstekniske systemer (35 ECTS) 2. Rådgivning og konsulentfunktion (0 ECTS) I alt 45 ECTS.

4 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles for de to studieretninger) Kerneområdet skal medvirke til, at den studerende opnår færdigheder og tilegner sig ny viden inden for elektroniske systemer, herunder basal elektronik, interfaces, tekniske matematik og embeddede systemer. Kerneområdet skal endvidere medvirke til at den studerende kan anvende værktøjer og måleudstyr i forbindelse med udvikling og test. Endelig skal kerneområdet medvirke til at den studerende kan dokumentere og formidle. 7,5 ECTS Den studerende har viden om: Interfaceteknik Teknisk matematik Vurdere tekniske løsninger ud fra virksomhedens og kundens behov Formidle og dokumentere opgaver og løsninger til dem, der skal udføre den tekniske opgave Formidle og dokumentere opgaver og løsninger for virksomheder og kunder Anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med design, udvikling og test af hardware Kommunikere, dokumentere, fremlægge og supportere i forbindelse med interne og kundevendte relationer Håndtere dokumentation og præsentation af projekter Deltage i praksisnære udviklingsprocesser Tilegne sig færdigheder og ny viden inden for elektroniske systemer. 2.2 Kerneområdet Kommunikationstekniske systemer (fælles for de to studieretninger) Kerneområdet skal medvirke til, at den studerende opnår færdigheder og tilegner sig ny viden inden for kommunikationstekniske systemer, herunder grundlæggende modeller, protokoller og operativsystemer. Kerneområdet skal endvidere medvirke til at den studerende kan anvende værktøjer og måleudstyr i forbindelse med design og test. Endelig skal kerneområdet medvirke til at den studerende kan dokumentere og formidle. 7,5 ECTS Den studerende har viden om: Kommunikationsteknik

5 Vurdere tekniske løsninger ud fra virksomhedens og kundens behov Formidle og dokumentere opgaven til dem, der skal udføre den tekniske opgave Formidle og dokumentere opgaver og løsninger for virksomheder og kunder Anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med design og test af kommunikationstekniske systemer. Kommunikere, dokumentere, fremlægge og supportere i forbindelse med interne og kundevendte relationer Håndtere dokumentation og præsentation af projekter Deltage i praksisnære udviklingsprocesser Tilegne sig færdigheder og ny viden inden for kommunikationstekniske systemer 2.3 Kerneområdet Virksomheden (fælles for de to studieretninger) Kerneområdet skal medvirke til, at den studerende opnår færdigheder og tilegner sig ny viden inden for virksomhedsområdet, herunder innovation, projektledelse, økonomi, kvalitets- og ressourcestyring, rådgivningsog konsulentfunkton. Kerneområdet skal endvidere medvirke til at den studerende kan anvende innovative metoder. Endelig skal kerneområdet medvirke til at den studerende kan dokumentere og formidle. 0 ECTS Den studerende har viden om: Innovation Projektledelse Forretningsforståelse Rådgivnings- og konsulentfunktion Kommunikere skriftligt og mundtligt Anvende innovative metoder med fokus på brugerbehov Den uddannede kan: Håndtere såvel selvstændige som kunde- og teambaserede opgaver Tilegne sig færdigheder og ny viden inden for virksomhedsområdet Selvstændigt håndtere tekniske projektledelsesopgaver

6 2.4 Kerneområdet Softwareudvikling (fælles for de to studieretninger) Kerneområdet skal medvirke til, at den studerende opnår færdigheder og tilegner sig ny viden inden for softwareudvikling, herunder omsætte konkret opgave til teknisk løsning. Kerneområdet skal endvidere medvirke til at den studerende kan anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med design, udvikling og test af software. Endelig skal kerneområdet medvirke til at den studerende kan dokumentere og formidle. 5 ECTS Den uddannede har viden om: Programmeringsteknik Den uddannede kan: Anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med design, udvikling og test af software Den uddannede kan: Kommunikere, dokumentere, fremlægge og supportere i forbindelse med interne og kundevendte relationer Håndtere dokumentation og præsentation af projekter Tilegne sig færdigheder og ny viden inden for softwareudvikling Deltage i praksisnære udviklingsprocesser 2.5 Kerneområdet Elektroniske systemer (for studieretningen Elektronik) Kerneområdet skal medvirke til, at den studerende opnår viden om elektronikteknologi samt færdigheder i designprocessen for elektroniske systemer. Desuden skal kerneområdet medvirke til af den studerende opnår viden om produktionsteknik og produktionsstyring af et elektronikapparat. Kerneområdet skal endvidere medvirke til at den studerende kan anvende relevante CAE- og simuleringsværktøjer. 20 ECTS Den studerende har viden om: Elektronikteknologi og elektronikdesign Produktionsteknik og produktionsstyring

7 Færdighed Anvende relevante CAE- og simuleringsværktøjer Vurdere og udvælge relevant udviklingsmodel Opbygge og anvende testsystemer. Kompetence Håndtere design, udvikling, konstruktion, test, afprøvning af prototyper Håndtere produktmodning af prototyper Håndtere dokumentation af elektroniske systemer Håndtere analyse, diagnosticering, test og service af den teknologi, der indgår i arbejdet med elektroniske systemer under hensyntagen til økonomi-, miljø- og kvalitetskrav. 2.6 Kerneområdet Embeddede systemer (for studieretningen Elektronik) Kerneområdet skal medvirke til, at den studerende opnår viden om og færdigheder i embeddede systemer, herunder design, konstruktion, programmering og test. 25 ECTS Den studerende har viden om: Embeddede systemer Færdighed Vurdere og udvælge relevant udviklingsmodel Opbygge og anvende testsystemer Kompetence Håndtere design, udvikling, konstruktion, test, afprøvning og dokumentation af embeddede systemer Håndtere analyse, konstruktion, diagnosticering, test og service af den teknologi, der indgår i arbejdet med datatekniske systemer under hensyntagen til økonomi-, miljø- og kvalitetskrav. 2.7 Kerneområdet Netværkstekniske systemer (for studieretningen Netværksteknik) Kerneområdet skal medvirke til, at den studerende opnår færdigheder og tilegner sig ny viden inden for kommunikationstekniske systemer, herunder serverteknologier, databasesystemer og netværkssikkerhed. Kerneområdet skal endvidere medvirke til at den studerende kan anvende værktøjer til opbygning, test og vedligeholdelse af databasesystemer.

8 35 ECTS Den uddannede har viden om: Serverteknologier Databasesystemer Netværkssikkerhed Færdighed Anvende netværksteknologisk viden i forbindelse med design, projektering og implementering af komplekse netværksløsninger Anvende netværksteknologisk viden i forbindelse med administration, drift og overvågning af komplekse netværksløsninger Anvende tidssvarende værktøjer til opbygning, test og vedligehold af databasesystemer Håndtere analyse, behovsafdækning, løsningsforslag, design, udarbejdelse af kravspecifikation af netværks- og sikkerhedsløsninger i alle projektfaser Håndtere projektering og planlægning af netværks- og sikkerhedsløsninger 2.8 Kerneområdet Rådgivning og konsulentfunktion (for studieretningen Netværksteknik) Kerneområdet skal medvirke til, at den studerende opnår færdigheder og tilegner sig ny viden inden for netværksprojektering. Kerneområdet skal endvidere medvirke til at den studerende kan anvende den netværksteknologiske viden i forbindelse med rådgivnings- og konsulentopgaver. 0 ECTS Den studerende har viden om: Netværksprojektering Anvende netværksteknologisk viden i forbindelse med projektering og estimering af omkostninger af komplekse netværksløsninger, Vurdere og formidle tekniske netværksløsningers hensigtsmæssighed i forhold til virksomheden og kunden

9 Håndtere komplekse netværksløsninger og -systemer i forbindelse med intern og kunderelateret rådgivning og konsulentydelser såvel strategisk som teknisk Lede, koordinere, kvalitetssikre og ressourcestyre implementering og indkøring af netværks- og sikkerhedsløsninger Lede og koordinere i forhold til administration, drift, overvågning, vedligeholdelse og problemløsning på netværk. 3. Uddannelsens obligatoriske uddannelseselementer inden for uddannelsens kerneområder Uddannelsens obligatoriske uddannelseselementer er Indenfor studieretningen Elektronik. Elektroniske systemer, Kommunikationstekniske systemer, Software udvikling, Virksomhed, Elektroniske systemer og Embeddede systemer (60 ECTS) 2. Elektroniske systemer og Embeddede systemer (5 ECTS) I alt 75 ECTS De to obligatoriske uddannelseselementer afsluttes hver med en prøve. Indenfor studieretningen Netværksteknik. Elektroniske systemer, Kommunikationstekniske systemer, Software udvikling, Virksomhed, Elektroniske systemer og Embeddede systemer (60 ECTS) 2. Netværkstekniske systemer og Rådgivning og konsulent funktion (5 ECTS) I alt 75 ECTS De to obligatoriske uddannelseselementer afsluttes hver med en prøve. 3. Studieretning Elektronik, obligatorisk uddannelseselement: Elektroniske systemer (), Kommunikationstekniske systemer, Software udvikling, Virksomhed, Elektroniske systemer (2) og Embeddede systemer Dette første obligatoriske uddannelseselement skal medvirke til, at den studerende selvstændigt og i samarbejde med andre kvalificerer sig til at konstruere og teste interface systemer at kunne designe, konstruere og teste simple netværkstekniske systemer at lave softwareudvikling, hvor en konkret opgave omsættes til tekniske løsning at anvende værktøjer og måleudstyr i forbindelse med udvikling og test at inddrage virksomhedsområdet, herunder projektledelse, økonomi, kvalitets- og ressourcestyring at udvikle basale elektroniske systemer på prototype niveau at udvikle basale embeddede systemer 60 ECTS, heraf

10 7,5 ECTS fra fælles kerneområde Elektroniske systemer 7,5 ECTS fra fælles kerneområde Kommunikationstekniske systemer 5 ECTS fra fælles kerneområde Softwareudvikling 0 ECTS fra fælles kerneområde Virksomhed 0 ECTS fra studieretning Elektronik kerneområde Elektroniske systemer 20 ECTS fra studieretning Elektronik kerneområde Embeddede systemer Den studerende har viden om Fra fælles del: Projektledelse og forretningsforståelse Interfaceteknik Kommunikationsteknik Programmeringsteknik Fra studieretnings del: Elektronikteknologi og elektronikdesign Embeddede systemer Den studerende kan Fra fælles del: Vurderer tekniske løsninger Anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med udvikling og test af elektroniske systemer og netværkstekniske systemer Fra studieretnings del: Arbejde med design, konstruktion, test og dokumentation af elektroniske og embeddede systemer, herunder anvende relevante CAE- og simuleringsværktøjer Den studerende kan Fra fælles del: Dokumentere og præsentere projekter Tilegne sig færdigheder og ny viden inden for basale elektroniske systemer, kommunikationstekniske systemer, softwareudvikling og virksomhedsområdet Fra studieretnings del: Designe, udvikle, konstruere samt afprøve elektroniske prototyper og embeddede systemer. Det obligatoriske uddannelseselement Elektroniske systemer (), Kommunikationstekniske systemer, Software udvikling, Virksomhed, Elektroniske systemer(2) og Embeddede systemer afsluttes med en prøve. Bedømmelse Prøven bedømmes efter 7-trinskalaen og har et omfang af 60 ECTS. for uddannelseselementet er identisk med læringsmålet for prøven (Førsteårsprøven) For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen.

11 3.2 Studieretning Elektronik, obligatorisk uddannelseselement: Elektroniske systemer og Embeddede systemer Dette andet obligatoriske uddannelseselement skal medvirke til, at den studerende selvstændigt og i samarbejde med andre kvalificerer sig til at udvikle elektroniske og embeddede systemer, herunder produktmodning at anvende værktøjer og måleudstyr i forbindelse med udvikling og test 5 ECTS, heraf 0 ECTS fra studieretning Elektronik kerneområde Elektroniske systemer 5 ECTS fra studieretning Elektronik kerneområde Embeddede systemer Den studerende har viden om Produktionsteknik og produktionsstyring Den studerende kan Arbejde med design, konstruktion, test produktmodning og dokumentation af elektroniske og embeddede systemer, herunder anvende relevante CAE- og simuleringsværktøjer Vurdere og udvælge relevant udviklingsmodel Den studerende kan Analysere, konstruere, diagnosticere, teste og servicere den teknologi, der indgår i arbejdet med elektroniske, datatekniske og embeddede systemer under hensyntagen til økonomi-, miljø- og kvalitetskrav. Det obligatoriske uddannelseselement Elektroniske systemer og Embeddede systemer afsluttes med en prøve. Bedømmelse Prøven bedømmes efter 7-trinskalaen og har et omfang af 5 ECTS. for uddannelseselementet er identisk med læringsmålet for prøven.(teknologiprøve) For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen. 3.3 Studieretning Netværksteknik, obligatorisk uddannelseselement: Elektroniske systemer, Kommunikationstekniske systemer, Software udvikling, Virksomhed, Netværkstekniske systemer og Rådgivning og konsulentfunktion

12 Dette første obligatoriske uddannelseselement skal medvirke til, at den studerende selvstændigt og i samarbejde med andre kvalificerer sig til at konstruere og teste interface systemer at kunne designe, konstruere og teste simple netværkstekniske systemer at lave softwareudvikling, hvor en konkret opgave omsættes til tekniske løsning at anvende værktøjer og måleudstyr i forbindelse med udvikling og test at inddrage virksomhedsområdet, herunder projektledelse, økonomi, kvalitets- og ressourcestyring at opbygge og teste databasesystemer at lave netværksløsninger fra analyse, projektering, implementering til indkøring 60 ECTS, heraf 7,5 ECTS fra fælles kerneområde Elektroniske systemer 7,5 ECTS fra fælles kerneområde Kommunikationstekniske systemer 5 ECTS fra fælles kerneområde Softwareudvikling 0 ECTS fra fælles kerneområde Virksomhed 25 ECTS fra studieretning netværksteknik kerneområde Netværkstekniske systemer 5 ECTS fra studieretning netværksteknik kerneområde Rådgivning og konsulentfunktion fælles del Den studerende har viden om Fra fælles del: Projektledelse og forretningsforståelse Interfaceteknik Kommunikationsteknik Programmeringsteknik Fra studieretnings del: Serverteknologier Databasesystemer Netværksprojektering Den studerende kan Fra fælles del: Vurderer tekniske løsninger Anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med udvikling og test af elektroniske- og netværkstekniske systemer Fra studieretnings del: Anvende værktøjer til opbygning, test og vedligeholdelse af databasesystemer Vælge hensigtsmæssige netværksløsninger Anvende den netværksteknologiske viden i forbindelse med design og projektering af netværksløsninger Den studerende kan Fra fælles del: Dokumentere og præsentere projekter

13 Tilegne sig færdigheder og ny viden inden for basale elektroniske-, kommunikationstekniske systemer, softwareudvikling og virksomhedsområdet Fra studieretnings del: Arbejde netværksløsninger i alle projektets faser, fra analyse til indkøring Det obligatoriske uddannelseselement Elektroniske systemer, Kommunikationstekniske systemer, Software udvikling, Virksomhed, Netværkstekniske systemer og Rådgivning og konsulentfunktion afsluttes med en prøve (Førsteårsprøven) Bedømmelse Prøven bedømmes efter 7-trinskalaen og har et omfang af 60 ECTS. for uddannelseselementet er identisk med læringsmålet for prøven (Førsteårsprøven) For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen. 3.4 Studieretning Netværksteknik, obligatorisk uddannelseselement: Netværkstekniske systemer og Rådgivning og konsulentfunktion Dette andet obligatoriske uddannelseselement skal medvirke til, at den studerende selvstændigt og i samarbejde med andre kvalificerer sig til at lave komplekse netværksløsninger fra analyse, projektering, implementering til indkøring og drift at rådgive og levere konsulentydelser på komplekse netværksløsninger, spændende fra strategi til teknik 5 ECTS, heraf 0 ECTS fra studieretning netværksteknik kerneområde Netværkstekniske systemer 5 ECTS fra studieretning netværksteknik kerneområde Rådgivning og konsulentfunktion Den studerende har viden om Netværkssikkerhed Rådgivning og konsulentfunktion Den studerende kan Anvende den netværkstekniske viden i forbindelse med design, projektering, estimering af omkostninger, implementering, administration, drift og overvågning af komplekse netværksløsninger Anvende den netværkstekniske viden i forbindelse med rådgivnings- og konsulentopgaver Den studerende kan

14 Arbejde netværksløsninger i alle projektets faser, fra analyse til indkøring herunder lede, koordinere, kvalitetssikre og ressourcestyre implementeringen. Lede og koordinerer i forhold til administration, drift, overvågning, vedligeholdelse og problemløsning på netværk. Arbejde med rådgivning og konsulentydelser på komplekse netværksløsninger, spændende fra strategi til teknik. Det obligatoriske uddannelseselement Netværkstekniske systemer og Rådgivning og konsulentfunktion afsluttes med en prøve (Teknologi prøve) Bedømmelse Prøven bedømmes efter 7-trinskalaen og har et omfang af 5 ECTS. for uddannelseselementet er identisk med læringsmålet for prøven(teknologiprøven). For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen. 4. Oversigt over prøverne Oversigt over alle uddannelsens prøver og de tidsmæssige placeringer Prøve 20 ECTS fordelt på prøverne Bedømmelse. Evt. studiestartsprøve - Bestået/ikke bestået 2. Førsteårsprøve 60 7 trins skala 3. Teknologiprøve 5 7 trins skala 4. Valgfagsprøve/er trins skala 5. Praktikprøve 5 7 trins skala 6. Afsluttende eksamensprojekt 5 7 trin skala 5. Antal prøver i de obligatoriske uddannelseselementer, studieretning Elektronik De to obligatoriske uddannelseselementer afsluttes hver med én prøve. Se oversigt over uddannelsens prøver i afsnittet Oversigt over prøver. Oversigt over ECTS sammenhængen mellem kerneområderne og de obligatoriske uddannelseselementer. Obligatoriske uddannelsesele- Elektroniske systemer, Net- Elektroniske syste-. En eventuel studiestartsprøve vil være beskrevet i den institutionelle studieordning. 2. Valgfag med tilhørende prøve(r) er beskrevet i den institutionelle studieordning.

15 menter Kerneområder fælles for de to studieretninger værkstekniske systemer, Softwareudvikling, Virksomhed, Elektroniske systemer og Embeddede systemer mer og Embeddede systemer Elektroniske systemer 7,5 ECTS 7,5 ECTS 7,5 ECTS Netværkstekniske systemer 7,5 ECTS 7,5 ECTS 7,5 ECTS Softwareudvikling 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS Virksomhed 0 ECTS 0 ECTS 0 ECTS Kerneområder studieretning Elektroniske systemer 0 ECTS 0 ECTS 20 ECTS 20 ECTS Embeddede systemer 20 ECTS 5 ECTS 25 ECTS 25 ECTS I alt ECTS 60 ECTS 5 ECTS 75 ECTS 6. Antal prøver i de obligatoriske uddannelseselementer, studieretning Netværksteknik De to obligatoriske uddannelseselementer afsluttes hver med én prøve. Se oversigt over uddannelsens prøver i afsnittet Oversigt over prøver. Oversigt over ECTS sammenhængen mellem kerneområderne og de obligatoriske uddannelseselementer. Obligatoriske uddannelseselementer Elektroniske systemer, Netværkstekniske systemer, Soft- systemer og Råd- Netværkstekniske wareudvikling, Virksomhed, givning og konsulentfunktion Netværkstekniske systemer og Rådgivning og konsulentfunktion Kerneområder fælles for de to studieretninger Elektroniske systemer 7,5 ECTS 7,5 ECTS 7,5 ECTS Netværkstekniske systemer 7,5 ECTS 7,5 ECTS 7,5 ECTS Softwareudvikling 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS Virksomhed 0 ECTS 0 ECTS 0 ECTS

16 Kerneområder studieretning Netværkstekniske systemer 0 ECTS 0 ECTS 20 ECTS 20 ECTS Rådgivning og konsulentfunktion 20 ECTS 5 ECTS 25 ECTS 25 ECTS I alt ECTS 60 ECTS 5 ECTS 75 ECTS 7. Praktik. Praktikken tilrettelægges således, at den i kombination med uddannelsens øvrige dele bidrager til, at den studerende udvikler praktiske kompetencer. Praktikopholdet har til formål at sætte den studerende i stand til at anvende studiets metoder, teorier og redskaber gennem løsning af konkrete praktiske opgaver inden for netværksteknik og/eller elektronik. 5 ECTS Den studerende har viden om Den daglige drift i hele praktikvirksomheden Den studerende kan anvende alsidige tekniske og analytiske arbejdsmetoder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet vurdere praksisnære problemstillinger og opstilling af løsningsmuligheder håndtere strukturering og planlægning af daglige arbejdsopgaver i erhvervet formidle praksisnære problemstillinger og begrundede løsningsforslag Den studerende kan håndtere udviklingsorienterede praktiske og faglige situationer i forhold til erhvervet tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang Praktikken afsluttes med en prøve. for uddannelseselementet er identisk med læringsmålet for prøven. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen.

17 8. Det afsluttende eksamensprojekt 5 ECTS Krav til det afsluttende eksamensprojekt Det afsluttende eksamensprojekt skal dokumentere den studerendes forståelse af praksis og central anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling, der tager udgangspunkt i en konkret opgave inden for uddannelsens område. Problemstillingen, der skal være central for uddannelsen og erhvervet, formuleres af den studerende, eventuelt i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed. Institutionen godkender problemstillingen. Der skal afleveres en projektrapport og eventuelt et produkt. Projektrapporten, som udgør den skriftlige del af prøven skal minimum indeholde Forside med titel sfortegnelse Indledning, inkl. problemformulering Hovedafsnit Konklusion Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet) Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten) Projektrapporten må maksimalt have et omfang på 20 normalsider + 20 normalsider pr. studerende. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med i det krævede antal sider. Bilag er uden for bedømmelse. En normalside er tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse. Formulerings- og staveevne Stave- og formuleringsevne indgår i det afsluttende eksamensprojekt. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen. Studerende, der kan dokumenterer en relevant specifik funktionsnedsættelse, kan søge om dispensation fra kravet om, at stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen. Ansøgningen sendes til uddannelsen og stiles til lederen for uddannelse senest 4 uger før prøvens afvikling. Det afsluttende eksamensprojekt skal dokumentere, at uddannelsens afgangsniveau er opnået, jf. bilag i BEK for IT-teknologuddannelsen, studieretning Elektronik: Den uddannede har viden om ) kommunikations- og interfaceteknik, 2) programmeringsteknik, 3) innovation, projektledelse og forretningsforståelse, samt rådgivnings- og konsulentfunktion 4) teknisk matematik, 5) indlejrede systemer,

18 6) elektronikteknologi og design og 7) produktionsteknik og styring. Den uddannede kan ) vurdere tekniske løsninger ud fra virksomhedens og kundens behov, 2) formidle og dokumentere opgaver og løsninger til dem, der skal udføre den tekniske opgave samt til virksomheder og kunder, 3) anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med design, udvikling og test af såvel hardware som software, 4) kommunikere skriftligt og mundtligt, 5) anvende innovative metoder med fokus på brugerbehov, 6) anvende relevante CAE- og simuleringsværktøjer, 7) vurdere og udvælge relevant udviklingsmodel samt 8) opbygge og anvende testsystemer. Den uddannede kan ) kommunikere, dokumentere, fremlægge og supportere på dansk og engelsk i forbindelse med interne og kundevendte relationer, herunder håndtere dokumentation og præsentation af projekter, 2) håndtere såvel selvstændige som kunde- og teambaserede opgaver, 3) tilegne sig færdigheder og ny viden inden for fagområdet, 4) selvstændigt håndtere tekniske projektledelsesopgaver, 5) deltage i praksisnære udviklingsprocesser, håndtere design, udvikling, konstruktion, test, afprøvning, produktmodning og dokumentation af elektroniske systemer, produkter og prototyper samt 6) håndtere analyse, konstruktion, diagnosticering, test og service af den teknologi, der indgår i arbejdet med elektroniske og datatekniske systemer under hensyntagen til økonomi-, miljø- og kvalitetskrav. Det afsluttende eksamensprojekt skal dokumentere, at uddannelsens afgangsniveau er opnået, jf. bilag i BEK for IT-teknologuddannelsen, studieretning Netværk: Den uddannede har viden om ) kommunikations- og interfaceteknik, 2) programmeringsteknik, 3) innovation, projektledelse og forretningsforståelse, samt rådgivnings- og konsulentfunktion 4) teknisk matematik, 5) klient- og serverteknologier, 6) databasesystemer, 7) netværkssikkerhed og 8) netværksprojektering. Den uddannede kan ) vurdere tekniske løsninger ud fra virksomhedens og kundens behov,

19 2) formidle og dokumentere opgaver og løsninger til dem, der skal udføre den tekniske opgave samt til virksomheder og kunder, 3) anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med design, udvikling og test af såvel hardware som software, 4) kommunikere skriftligt og mundtligt, 5) anvende innovative metoder med fokus på brugerbehov, 6) anvende netværksteknologisk viden i forbindelse med design, projektering, estimering af omkostninger, implementering, administration, drift og overvågning af komplekse netværksløsninger, 7) vurdere og formidle tekniske netværksløsningers hensigtsmæssighed i forhold til virksomheden og kunden samt 8) anvende tidssvarende værktøjer til opbygning, test og vedligehold af databasesystemer. Den uddannede kan ) kommunikere, dokumentere, fremlægge og supportere på dansk og engelsk i forbindelse med interne og kundevendte relationer, herunder håndtere dokumentation og præsentation af projekter, 2) håndtere såvel selvstændige som kunde- og teambaserede opgaver, 3) tilegne sig færdigheder og ny viden inden for fagområdet, 4) selvstændigt håndtere tekniske projektledelsesopgaver, 5) deltage i praksisnære udviklingsprocesser, 6) håndtere komplekse netværksløsninger og -systemer i forbindelse med intern og kunderelateret rådgivning og konsulentydelser såvel strategisk som teknisk, 7) håndtere analyse, behovsafdækning, løsningsforslag, design, estimering af omkostninger, udarbejdelse af kravspecifikation, projektering og planlægning af netværks- og sikkerhedsløsninger, herunder lede, koordinere, kvalitetssikre og ressourcestyre implementering og indkøring i alle projektfaser samt 8) lede og koordinere i forhold til administration, drift, overvågning, vedligeholdelse og problemløsning på netværk. Bedømmelse Prøven er ekstern og bedømmes efter 7-trinsskalaen. Prøven består af et projekt og en mundtlig del. Der gives én samlet karakter. Prøven kan først finde sted efter, at afsluttende prøve i praktikken og uddannelsens øvrige prøver er bestået. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen. 9. Merit Beståede uddannelseselementer ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer ved andre uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelsen. Den studerende har pligt til at oplyse om gennemførte uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse og om beskæftigelse, der må antages at kunne give merit. Uddannelsesinstitutionen godkender i hvert enkelt tilfælde merit på bagrund af gennemførte uddannelseselementer og beskæftigelse, der står mål med fag, uddannelsesdele og praktikdele. Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering.

20 9. Forhåndsmerit Den studerende kan ansøge om forhåndsmerit. Ved forhåndsgodkendelse af studieophold i Danmark eller udlandet har den studerende pligt til efter endt studieophold at dokumentere det godkendte studieopholds gennemførte uddannelseselementer. Den studerende skal i forbindelse med forhåndsgodkendelsen give samtykke til, at institutionen efter endt studieophold kan indhente de nødvendige oplysninger. Ved godkendelse af forhåndsmerit anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om uddannelsen. 9.2 Meritaftaler Ingen. 0. Dispensation Institutionen kan dispensere fra reglerne, i denne fælles del af studieordningen, der alene er fastsat af institutionerne, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. Institutionen samarbejder om en ensartet dispensationspraksis.. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Denne fælles del af studieordningen træder i kraft den. september 204 og har virkning for alle studerende, som er og senere bliver indskrevet på uddannelsen og for prøver, som påbegyndes den nævnte dato eller senere. Den fælles del af studieordningen fra september 203 ophæves med virkning fra den 3. august Dog skal prøver, som er påbegyndt før den. september 204, afsluttes efter denne fælles del af studieordningen senest 3. januar 205.

IT-teknolog. Studieordning

IT-teknolog. Studieordning IT-teknolog Studieordning August 2015 Indhold 1. Studieordningens rammer... 3 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)1.1

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder og ECTS omfang... 1 3.1 Kerneområdet Programmering...

Læs mere

Studieordning del 1-2015

Studieordning del 1-2015 Studieordning del 1-2015 Fællesdel Professionsbachelor i webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 10 1. Indhold fælles del 1. Indhold fælles del...1 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder... 1 3.1 Kerneområdet Webudvikling

Læs mere

IT- teknolog AK Elektronikteknolog og Netværksteknolog Erhvervsakademiuddannelse indenfor netværksteknik og elektronik

IT- teknolog AK Elektronikteknolog og Netværksteknolog Erhvervsakademiuddannelse indenfor netværksteknik og elektronik IT- teknolog AK Elektronikteknolog og Netværksteknolog Erhvervsakademiuddannelse indenfor netværksteknik og elektronik STUDIEORDNING Version 21. marts 2011 Denne studieordning gælder fra august 2012 optaget,

Læs mere

Studieordning 2014 Fælles del

Studieordning 2014 Fælles del Studieordning 2014 Fælles del Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.2 Revideret august 2014 Side 0 af 16 Indhold Fælles del 1. Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder...

Læs mere

Studieordning for erhvervsakademiuddannelsen. IT-teknolog AK. September 2012

Studieordning for erhvervsakademiuddannelsen. IT-teknolog AK. September 2012 Studieordning for erhvervsakademiuddannelsen September 2012 Erhvervsakademiet Lillebælt Indhold 1 Forord... 3 2 Uddannelsens navn og dimittendernes titel... 3 3 Uddannelsens formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

Studieordning PBA softwareudvikling fælles del

Studieordning PBA softwareudvikling fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Uddannelsens struktur... 2 3. Uddannelsens kerneområder... 2 3.1 Kerneområdet Udvikling af store systemer... 2 3.2 Kerneområdet Databaser for udviklere...

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

STUDIEORDNING. professionsbachelor i softwareudvikling

STUDIEORDNING. professionsbachelor i softwareudvikling STUDIEORDNING for professionsbachelor i softwareudvikling Revideret 9. juni 2017 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 2 2. Uddannelsen indeholder fire nationale fagelementer... 3 2.1. Udvikling

Læs mere

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen - med studieretninger inden for netværk og elektronik Praktikvejledning til virksomheder i Danmark Invitation til et værdifuldt samarbejde Den 1. august

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del

Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 1 3. Uddannelsen indeholder fire nationale

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Studieordning 2014 fælles del

Studieordning 2014 fælles del Studieordning 2014 fælles del Professionsbachelor i softwareudvikling Bachelor of Software Development Version 2.0 Revideret 1. juli 2014 Side 0 af 13 Indhold Fælles del 1. Uddannelsens struktur... 2 2.

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration BEK nr 892 af 08/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.03G.251 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen Eksamenskatalog for OPBLF17ED Udarbejdet 1-08-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20 1 Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 3 Fælles del... 3 1. Uddannelsens struktur... 5 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5 1.2 Uddannelsens navn og dimittendernes

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

STUDIEORDNING Datamatikeruddannelsen

STUDIEORDNING Datamatikeruddannelsen STUDIEORDNING Datamatikeruddannelsen Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved September 2014 Indholdsfortegnelse FÆLLES DEL Indholdsfortegnelse FÆLLES DEL... 3 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i webudvikling Fælles del. Studies

Studieordning Professionsbachelor i webudvikling Fælles del. Studies Studieordning Professionsbachelor i webudvikling Fælles del Studies Studieordning Professionsbachelor i webudvikling Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Uddannelsens struktur...

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND

UDDANNELSESPLAN. IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND UDDANNELSESPLAN IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Februar 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelsens varighed... 3 4. Uddannelsens

Læs mere

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer

Læs mere

formidling, Design og visualisering samt Interaktionsudvikling... 14 Obligatorisk uddannelseselement Multimedieproduktion Avanceret: Kommunikation &

formidling, Design og visualisering samt Interaktionsudvikling... 14 Obligatorisk uddannelseselement Multimedieproduktion Avanceret: Kommunikation & Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 2 Fælles del... 2 1. Uddannelsens struktur... 4 1.1 1.2 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 4 Uddannelsens navn og dimittendernes titel...

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, august 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Studieordning professionsbacheloruddannelsen Produktudvikling og Teknisk integration Fælles del

Studieordning professionsbacheloruddannelsen Produktudvikling og Teknisk integration Fælles del Dokumentdato: 15. maj 2014 Dokumentansvarlig: JCK Senest revideret: 4. juni 2014 Senest revideret af: JCK Sagsnr.: Studieordning professionsbacheloruddannelsen Produktudvikling og Teknisk integration Fælles

Læs mere

Studieordning for Datamatiker

Studieordning for Datamatiker Studieordning for Datamatiker 2014 Erhvervsakademiuddannelsen (AK) Inden for informationsteknologi AP Degree in Computer Science August 2014 Side 1 af 33 Indholdsfortegnelse 1 Del 1 Fælles del.... 4 1.1

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2014-2016 Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship September 2014 Side 0 af 21 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Studieordningens

Læs mere

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 2.1. Service & Oplevelser 5 2.2. Forretningsforståelse 6 2.3. Samarbejde & Relationer 7 2.4. Forretningsudvikling

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2014-2016 Autoteknolog Erhvervsakademigrad Automotive Technology AP Degree Version 2.4 Revideret 16. september 2014 e Side 0 af 26 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Studieordningens

Læs mere

Studieordning del 3 - valgfag

Studieordning del 3 - valgfag Studieordning del 3 - valgfag Automationsteknolog (AK), Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automation Engineering Ikrafttrædelsesdato: 1. januar 2017 Revideret 6. april 2017 Indhold

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 2.1 Førsteårsprøven:

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Teknisk manager offshore. Studieordning 2017

Teknisk manager offshore. Studieordning 2017 Teknisk manager offshore Studieordning 2017 Indholdsfortegnelse Forord... 3 DEL 1: FÆLLES DEL... 3 1 Uddannelsen... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Uddannelsens opbygning og omfang.... 3 1.3 Ikrafttrædelsesdato:...

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Studieordning for uddannelse i Energiteknologi (Energiteknolog AK) Version: 2015. Studieordning for uddannelsen til Energiteknolog AK

Studieordning for uddannelse i Energiteknologi (Energiteknolog AK) Version: 2015. Studieordning for uddannelsen til Energiteknolog AK Studieordning for uddannelse i Energiteknologi (Energiteknolog AK) Version: 2015 Studieordning for uddannelsen til Energiteknolog AK August 2015 1. Udbydende institutioners adresser University College

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

September Professionsbachelor i Export and Technology Management

September Professionsbachelor i Export and Technology Management September 2015 Professionsbachelor i Export and Technology Management Indhold 1. Uddannelsens kerneområder og ECTS-omfang... 4 1.1 Kerneområdet Kommunikation og kulturforståelse... 4 1.2 Kerneområdet Produktudvikling,

Læs mere

Multimediedesigner. Studieordning 2016

Multimediedesigner. Studieordning 2016 Multimediedesigner Studieordning 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Uddannelsens struktur... 1 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 1 1.2 Uddannelsens navn og dimittendernes titel... 2 2 Uddannelsens

Læs mere

Professionsbachelor i Webudvikling. Studieordning 2015

Professionsbachelor i Webudvikling. Studieordning 2015 Professionsbachelor i Webudvikling Studieordning 2015 Indholdsfortegnelse 1 Uddannelsens struktur... 1 2 Uddannelsens kerneområder... 1 2.1 Kerneområdet Webudvikling (brobygning), Backend programmering...

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen 2017 2019 Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 Revideret 22.01.2018 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 2. Overblik over eksaminer fordelt

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, august 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning 2014-2016 Fællesdel

Studieordning 2014-2016 Fællesdel Studieordning 2014-2016 Fællesdel Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management Version 1.2 Side 0 af 24 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1.

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Indstillet af studienævnet i Odense den 11. februar 2016 og i Esbjerg

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK)

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Studieordning for uddannelsen AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Erhvervsakademi Dania Hadsten August 2014 Studieordning for uddannelsen til Automationsteknolog (AK) ved Erhvervsakademi Dania Godkendt af Rektor

Læs mere

Høringssvar over ændring af bekendtgørelser som følge af ændringslov om studiefremdrift for de studerende på de videregående uddannelser.

Høringssvar over ændring af bekendtgørelser som følge af ændringslov om studiefremdrift for de studerende på de videregående uddannelser. Styrelsen for videregående uddannelse, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, jura@vus.dk. 11. november 2013 Høringssvar over ændring af bekendtgørelser som følge af ændringslov

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 3-2016 Valgfag, PBA i økonomi og informationsteknologi Bachelor of Business Economics and Information Technology Version 3.0 Revideret august 2016 Side 0 af 8 Indhold del 3 Valgfag 1.

Læs mere

1. Studieordningens rammer Ikrafttrædelsesdato Overgangsordninger 5

1. Studieordningens rammer Ikrafttrædelsesdato Overgangsordninger 5 Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 5 1.1. Ikrafttrædelsesdato 5 1.2. Overgangsordninger 5 2. Fælles del 7 3. Uddannelsens struktur 7 4. Uddannelsens kerneområder og ECTS omfang 7 4.1. Kerneområdet

Læs mere

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business FÆLLES DEL Årgang 2015

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business FÆLLES DEL Årgang 2015 Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business FÆLLES DEL Årgang 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 STUDIEORDNINGENS RAMMER... 3 1.1

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 10, stk. 1-3, 13, stk. 6, og 15, stk. 2,

Læs mere

Studieordning 2014. Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (Miljøteknolog AK) AP Graduate in Environmental Technology. Version 1.

Studieordning 2014. Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (Miljøteknolog AK) AP Graduate in Environmental Technology. Version 1. Studieordning 2014 Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (Miljøteknolog AK) AP Graduate in Environmental Technology Version 1.0 Side 0 af 38 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Godkendelse...

Læs mere

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i e-handel

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i e-handel STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i e-handel Ikrafttrædelse 18. august 2017 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 2 2. Uddannelsen indeholder seks nationale fagelementer... 2

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 udarbejdet 15.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens institutionsdel Mulitimediedesigner AK, September 2014 v/ University College Nordjylland

Læs mere

Studieordning del 1 fællesdel

Studieordning del 1 fællesdel Studieordning del 1 fællesdel Produktionsteknolog (AK) AP Graduate in Production Technology Ikrafttrædelsesdato: 15. august 2015 Revideret november 2017 Indhold - fællesdel 1. Studieordningens rammer...

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for datamatiker

Studieordning for datamatiker Studieordning for datamatiker Erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi (datamatiker AK) Academy Profession Degree Programme in Computer Science Godkendt 25. august 2014 Områdechef Lars

Læs mere

Institutionsdel Studieordning Datamatiker

Institutionsdel Studieordning Datamatiker Institutionsdel Studieordning Datamatiker 2016 Erhvervsakademiuddannelsen (AK) Inden for informationsteknologi AP Degree in Computer Science September 2016 Indhold 1. Tidsmæssig placering af prøverne...

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 055.04D.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

September Professionsbachelor i Export and Technology Management

September Professionsbachelor i Export and Technology Management September 2017 Professionsbachelor i Export and Technology Management Indhold Fælles del af studieordningen... 4 1. Uddannelsens kerneområder og ECTS-omfang... 4 1.1 Kerneområdet Kommunikation og kulturforståelse...

Læs mere

Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del

Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 3.1

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2016-2018 Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management September 2016. Side 0 af 28 Indhold 1. Studieordningens rammer... 3 1.1 Studieordningens

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2017/2018 og efterårs/forårssemestret 2018/2019 01-09-2017

Læs mere

Studieordning for uddannelsen INSTALLATØR (AK) Erhvervsakademi Dania Hadsten

Studieordning for uddannelsen INSTALLATØR (AK) Erhvervsakademi Dania Hadsten Studieordning for uddannelsen INSTALLATØR (AK) Erhvervsakademi Dania Hadsten August 2014 Studieordning for uddannelsen til Installatør (AK) ved Erhvervsakademi Dania Ellemosevej 36, Hadsten 24. august

Læs mere

Multimediedesignuddannelsen 2

Multimediedesignuddannelsen 2 1 Multimediedesignuddannelsen 2 Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 3 Fælles del... 3 1. Uddannelsens struktur... 5 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5 1.2 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for installatør (AK)

Studieordning for installatør (AK) 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Studieordningens rammer... 6 2.1 Læsevejledning... 6 2.2 Oversigt over uddannelsens to studieretninger... 7 3. Uddannelsens kerneområder og ECTS omfang...

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar Eksamenskatalog for Finansøkonom Gældende for Februar 2017-19 Udarbejdet 11.12.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven...

Læs mere

Datamatikeruddannelsen

Datamatikeruddannelsen Datamatikeruddannelsen EAMV 2014 Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 5 1.1. Ikrafttrædelsesdato 5 1.2. Overgangsordninger 5 2. Fælles del 6 3. Uddannelsens struktur 6 4. Uddannelsens kerneområder

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1

Læs mere

Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed

Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed August 2015 Indhold Indhold 1 Studieordningens rammer... 3 1.1 Studieordningens ikrafttrædelsesdato... 3 1.2 Overgangsordninger...

Læs mere

Studieordning for uddannelsen ENERGITEKNOLOG (AK) Erhvervsakademi Dania Hadsten

Studieordning for uddannelsen ENERGITEKNOLOG (AK) Erhvervsakademi Dania Hadsten Studieordning for uddannelsen ENERGITEKNOLOG (AK) Erhvervsakademi Dania Hadsten August 2014 Studieordning for uddannelsen til Energiteknolog (AK) ved Erhvervsakademi Dania Godkendt af Rektor Lis Randa

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del

Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...0 2. Tidsmæssig placering af prøverne...1 3. Rammer og kriterier for uddannelsens

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Studieordning 2014. Automationsteknolog (AK) AP Graduate in Automation Engineering. Version 1.1 Revideret 25. august 2014.

Studieordning 2014. Automationsteknolog (AK) AP Graduate in Automation Engineering. Version 1.1 Revideret 25. august 2014. Studieordning 2014 Automationsteknolog (AK) AP Graduate in Automation Engineering Version 1.1 Revideret 25. august 2014 Side 0 af 16 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Studieordningens rammer...

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation BEK nr 639 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015 for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE UDDANNELSEN REGULERES AF FØLGENDE LOVE OG REGLER...

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

6.1 Merit og studieskift Meritaftaler ved overflytning Dispensationsregler Orlov 28

6.1 Merit og studieskift Meritaftaler ved overflytning Dispensationsregler Orlov 28 Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 4 1.1 Uddannelsens formål 4 1.2 Titulatur, varighed og bevis 5 1.3 Ikrafttrædelsesdato 5 1.4 Overgangsbestemmelser 6 1.5 Studieordningens lovmæssige rammer

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

September Professionsbachelor i Export and Technology Management

September Professionsbachelor i Export and Technology Management September 2016 Professionsbachelor i Export and Technology Management Indhold Fælles del af studieordningen... 4 1. Uddannelsens kerneområder og ECTS-omfang... 4 1.1 Kerneområdet Kommunikation og kulturforståelse...

Læs mere