Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. page 1 of 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7"

Transkript

1 Køletekniker Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb page 1 of 7

2 Generelt Modulets varighed er 10 uger og indeholde fag der er rettet mod uddannelsen til køletekniker. Fagrække og timefordeling Periode: Fag Uger Standpunkt m = mundtlig, s = skriftlig Eksamen Vejl. Dansk, G niveau: 2 m Afsluttet, Eksamenskarakter Industrielle køleanlæg, O 3 Afsluttet, Standpunktskarakter Køleteknik, S 1 Afsluttes på 4. hovedforløb med standpunktskarakter Pladsbyggede køleanlæg, S 3 Afsluttet, Standpunktskarakter Valgfag 1 Produkt vurderes og kommenteres Formålet med undervisningen: Formålet med skoleperioden er at bringe lærlingens viden fra rutineniveau til avanceret niveau på områderne a) Køleteknik, indeholdende dimensionering af køleanlæg ved bestemmelse af kuldebehov ved varekøling, transmissionsvarme, luftskifte og fugtig luft, afrimning, el.- belastning og div. tilskudsvarme, herefter at udvælge passende komponenter til de beregnede anlæg. b) Pladsbyggede køleanlæg, indeholdende et bredt udsnit af køleanlæg udviklet til pladsbyggede formål, og som kan indeholde kølemidler af gruppe II og som anvender sekundære kølemidler. Lovgivningen for køleanlæg integreres i undervisningen. c) Industrielle køleanlæg., indeholdende anlægsdesign for 1- og 2 trins drift, kredsprocesser i h, log p-diagrammer, installationer og komponenter samt opstartsprocedure, daglig service og sikkerhed ved arbejde på industrielle ammoniak anlæg. Formålet er endvidere at give lærlingen et praktisk kendskab til projektorganisering for derved at kunne deltage konstruktivt i virksomhedens arbejde ved samarbejde og kommunikation med virksomhedens øvrige medarbejdere. Elevforudsætninger: Slutmål for 2. hovedforløb køletekniker. Undervisningen: Undervisningen skal udbygge såvel personlige som faglige kompetencer, og skal bevidstgøre en positiv holdningsdannende fremfærd omkring miljø og sikkerhed. Arbejdsform: Gennemgang af nyt stof er lærerstyret, men indeholdende oplæg til samarbejde om opgaveløsninger. I udvalgte projekter sammensætter lærerne et antal grupper for et egentligt projektarbejde, hvor processen så vel som produktet vurderes. Der lægges op til høj grad af deltagerstyring og ansvarlighed. page 2 of 7

3 Industrielle køleanlæg, 3 uger Lærlingen har kendskab til industriel kølings særkende og anvendelse. Lærlingen har praktisk kendskab til ammoniak som kølemiddel, udviser sikker omgang med ammoniak og kender risici ved indgreb på anlæg. Lærlingen har kendskab til opbygning og funktion af større ammoniakanlæg for 1- og 2- trins drift, economizer drift og anlæg med pumpecirkulation og kan fremstille rørdiagram for disse anlæg. Lærlingen har et praktisk kendskab til stempel- og skruekompressorens funktion og driftsautomatik og et praktisk kendskab til øvrige hovedkomponenter, ventilog svømmer automatik, til kølemiddelpumper og pumpekarakteristikker. Lærlingen har forståelse for daglige arbejdsrutiner og føring af driftsjournal for servicearbejdet og kan i samarbejde med uddannede køleteknikere/driftspersonale ændre anlæggets set-punkter ved brug af pc-programmel og anden elektronisk bestykning og foretage fejlfinding, indgreb og reparation på anlægget. Lærlingen har praktisk kendskab til ammoniak som kølemiddel, udviser sikker omgang med ammoniak og kender risici ved indgreb på anlæg. Lærlingen opstarter anlæg og foretager arbejdsrutiner som udtagning af olie- og ammoniakprøver, foretager aftapning af olie, vand og luft og starter manuel og automatisk afrimning i henhold til driftsjournal. Lærlingen samarbejder med andre lærlinge ved ændring af anlæggets setpunkter ved brug af pc-programmel og anden elektronisk bestykning og foretager fejlfinding, mindre indgreb og reparation/udskiftning af komponenter på anlæg. Teoriundervisning, praktisk arbejde og øvelser ved ammoniakanlæg, besøg hos virksomheder med industrielle ammoniakanlæg. Der kan arbejdes med forskellige styringsparametre for væskeniveau, pumpekarakteristik, mellemkølertryk, forskellige kompressorstyringer og styrekredsskema for anlæg. Komponenter 1 (Hovedkomponenter) Komponenter 2 (Øvrige komponenter) Automatik Dokumentation Kompressor, kondensator, fordamper, receiver, pumpebeholder og mellemkøler Hovedventiler Kompressorstyringer Elektronisk regulering af niveau, flow, tryk og temperatur Rørdiagram (EN 1861) Effektkredsskema og styrekredsskema (EN 5009). Der laves en bedømmelse vedrørende viden i relation til det praktiske værkstedsarbejde omkring industrielle køleanlæg. Der afholdes tre skriftlige prøver: a) prøve vedrørende 1- og 2-trins systemer, b) prøve vedrørende ammoniak og sikkerhed, c) prøve vedrørende service og vedligehold. Der gives en standpunktskarakter. page 3 of 7

4 Dansk 2,0 uge (grundfag) niveau F Eksamen Der afholdes mundtlig eksamen i henhold til Bekendtgørelse om grundfag i erhvervsuddannelserne. Standpunkt Der afholdes et antal skriftlige prøver (min. 3) som danner grundlag for bedømmelsen af lærlingens standpunkt. Den sidste prøve vægter mest. Der gives en standpunktskarakter. page 4 of 7

5 Køleteknik 2 1,0 uge Lærlingen har kendskab til forskellige typer af anlæg hvor i køling indgår, og som der generelt arbejdes med i branchen. Lærlingen redegør for funktion og driftsforhold, hvor under nævnte køleanlæg arbejder og lærlingen skal dokumentere sin viden på området gennem praktisk arbejde. Lærlingen redegør for og anvender elektronik til energioptimering. Lærlingen redegør for lovgivning og regelsæt vedrørende køleanlægs konstruktion, fremstilling og aflevering samt reglerne for udførelse af lovpligtige eftersyn. Lærlingen beregninger kuldeydelse for køleanlæg. Lærlingen udvælger kompressor, kondensator, fordamper, rør samt øvrige nødvendige komponenter, der indgår i forskellige kølesystemer, herunder udvælgelse af styringer. Lærlingen tegner og analyserer kredsprocesser for de køleanlæg, der behandles i skoleperioden, samt energioptimerer køleanlæg. Lærerstyret teoriundervisning, praktisk arbejde og øvelser ved køleanlæg. Lærlingen fremlægger mundtligt tekniske emner for klassen. Selvstændig løsning af stillede opgaver, bl.a. ved anvendelse af pcprogrammer. Problemorienteret projektarbejde i 3-mands gruppe. Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger for at kunne anvende manualer, pc-programmer til selvstændigt at kunne løse stillede opgaver. Termodynamik, dimensionering, lovgivning. Der afholdes prøver, der bedømmes med karakter. For faget gives en del-karakter, da faget fortsætter på 4. hovedforløb. page 5 of 7

6 Pladsbyggede køleanlæg 3,0 uge Lærlingen anvender tidligere erhvervede teknisk faglige og alment faglige kompetencer i arbejdet med pladsbyggede køleanlæg, for derved at identificere funktion og driftsforhold på disse anlæg. Lærlingen arbejder systematisk samt anvender strukturerede teknikker i forbindelse med drift og service på pladsbyggede køleanlæg. Lærlingen fremskaffer selvstændigt de fornødne informationer, der måtte være behov for ved arbejdet. Lærlingen anvender dokumentation ved arbejde på pladsbyggede køleanlæg med tilhørende automatik. Lærlingen fremstiller dokumentation for pladsbyggede køleanlæg. Teoriundervisning, praktisk arbejde og øvelser ved pladsbyggede køleanlæg. Gruppearbejde såvel som individuel løsning af opgaver. Problemorienteret projektarbejde i 3-10 mands grupper. Anvendelse af og fremstilling af dokumentation for pladsbyggede køleanlæg. Valg af opgaver og metode ved løsning af opgaver med stigende sværhedsgrad. Sammensætning af anlægsmoduler til funktionelle pladsbyggede anlæg med givne driftsbetingelser. Rørdiagram, styrekredsskema, effektkredsskema, brugsanvisninger og betjeningsvejledninger samt IT generelt. Grupper præsenterer eget arbejde i form af anlæg med tilhørende dokumentation, og redegør for projektarbejde med hensyn til a) læreprocessen og b) produktet. Arbejdet bedømmes selvstændigt. Eleverne evalueres personligt og individuelt via mundtlig overhøring og skriftlige prøver. Der gives en standpunktskarakter. page 6 of 7

7 Valgfag 1,0 uge Regulering og overvågning via elektronik Skal være egnede til at imødekomme elevernes interesser. Der skal herunder tilbydes fag, der er af betydning for videreuddannelse og for adgangen til videregående uddannelser. Der kan endvidere tilbydes valgfag svarende til uddannelsernes generelle niveau med henblik på kvalifikationsbehov og beskæftigelsesmuligheder i skolens lokalområde. Lærlingen udfører regulering ved arbejde på pladsbyggede køleanlæg med tilhørende elektronik. Lærlingen opsætter overvågning og fjernkontrol på pladsbyggede køleanlæg via elektronik. Teoriundervisning, praktisk arbejde og øvelser ved pladsbyggede køleanlæg. Gruppearbejde såvel som individuel løsning af opgaver. Problemorienteret projektarbejde i 3-mands grupper Anvendelse og opsætning af overvågning for pladsbyggede køleanlæg. Valg af forskellige opsætninger ved løsning af opgaver med stigende sværhedsgrad. Opsætning af fjernovervågning via IT samt regulering via fjernkontrol. n af fagets teoretiske og praktiske arbejde indgår i karakteren for pladsbyggede køleanlæg og del-karakteren for køleteknik. page 7 of 7

Køletekniker Lokal undervisningsplan 1. Hovedforløb

Køletekniker Lokal undervisningsplan 1. Hovedforløb Køletekniker Lokal undervisningsplan 1. Hovedforløb Eksamen Fag Uger Standpunkt m=mundtlig, s=skriftlig Naturfag 2 Afsluttet Produktudvikling, produktion og service 1 Materialeforståelse 1 Termisk sammenføjning

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag mv.

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Forord Denne vejledning knytter sig til Bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni 2006. Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse

Læs mere

Grundforløbet for elektrikere

Grundforløbet for elektrikere Grundforløbet for elektrikere Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Strøm, styring og it - nr. 509 af 31. maj 2012 og uddannelsesordning 1430 for elektrikere. Udarbejdet

Læs mere

Randers Tekniske Skole

Randers Tekniske Skole Randers Tekniske Skole LOKAL UNDERVISNINGSPLAN ELEKTRIKER Lys og energiteknik TSØ Side 1 Forord: Formålet med udarbejdelse af denne undervisningsplan for hovedforløbet, elektriker, er: at give elever,

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Installationsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Installationsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Installationsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen Revideret februar 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3

Læs mere

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm Lokal undervisningsplan for SSI Grundforløb ved Campus Bornholm Januar 2013 Opdateret januar 2015 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

LUP Bygningsmalernes hovedforløb

LUP Bygningsmalernes hovedforløb LUP Bygningsmalernes hovedforløb Lokalundervisningsplan version 0.6 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 340 af 13.4.2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg. Udarbejdet

Læs mere

Teknisk Skole. Grundforløb: Bil, fly og andre transportmidler

Teknisk Skole. Grundforløb: Bil, fly og andre transportmidler Grundforløb: Bil, fly og andre transportmidler Teknisk Skole Lokalundervisningsplan version 1.0 jvf. bekendtgørelse 383 af 26. april 2012 og uddannelses ordning 1033 af 01.juli 2008 Udarbejdet af Anders

Læs mere

Grundfag Samfundsfag F-niveau

Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs tag og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen 1 Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og denne

Læs mere

EUC Vest. Hovedforløb personvognsmekaniker

EUC Vest. Hovedforløb personvognsmekaniker Hovedforløb personvognsmekaniker Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1514 af 15.12.2010 og uddannelsesordning af 15.07.2012 Udarbejdet Af Autoteamet. Redigeret af Anders Christensen

Læs mere

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene.

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.i. Grundforløbets formål... 3 Skoleperiodens

Læs mere

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm Lokal undervisningsplan for SSI Grundforløb ved Campus Bornholm August 2011 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER...

Læs mere

Hovedforløbet for vvs er og vvs-blikkenslager

Hovedforløbet for vvs er og vvs-blikkenslager Hovedforløbet for vvs er og vvs-blikkenslager Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. april 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Grundforløb for Teknisk Designer

Grundforløb for Teknisk Designer Grundforløb for Teknisk Designer Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 og uddannelsesordning 1890 Teknisk designer (version 8) af 1. august 2011 Udarbejdet af Lone Hørup og

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration 04-08-2011 Side 1 af 12 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger på Roskilde

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC Version 2.0, november 2009 Indhold: Formål:... 3 Grundlag:... 3 Adgangskrav:... 4 Undervisningsprincipper:...

Læs mere

Grundforløbet for EUX elektrikere (installationsteknik)

Grundforløbet for EUX elektrikere (installationsteknik) Grundforløbet for EUX elektrikere (installationsteknik) Teknisk Skole Esbjerg Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Strøm, styring og it - nr. 509 af 31. maj 2012, lov om studiekompetencegivende

Læs mere

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. April 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Industri og design 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Bygge & anlæg 01-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Lokal Undervisningsplan. for. Anlægsgartneruddannelsen SANDMOSESKOLEN

Lokal Undervisningsplan. for. Anlægsgartneruddannelsen SANDMOSESKOLEN Lokal Undervisningsplan for Anlægsgartneruddannelsen på SANDMOSESKOLEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2 SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER...

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

STUDIEORDNING for. Skibsmaskinistuddannelsen

STUDIEORDNING for. Skibsmaskinistuddannelsen STUDIEORDNING for uddannelsen Version 3 februar 2015 Indholdsfortegnelse Dokumentbetegnelse Studieordning FORORD... 3 KAPITEL 1 (FORMÅL MV.)... 4 1.1 MARTEC s overordnede målsætninger... 4 1.2 Kvalitet...

Læs mere