Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan!"

Transkript

1 Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses Spørg KLK hvordan!

2 Mange kommuner har svært ved at holde styr på økonomien på det specialiserede socialområde (børn og unge med særlige behov samt udsatte voksne og handicappede). Udfordringen består for det første i, at kommunens øvrige serviceområder sættes under pres. For det andet er det en udfordring at forudse og forklare de stigende udgifter. Er det prisen på tilbuddene? Er det antallet af tilbud der gives? Og hvordan er sammenhængen mellem den aktuelle visitationspraksis, og det serviceniveau politikerne har forestillet sig, at kommunen skal have? Giv styringen et eftersyn KLK har lavet et nyt koncept, som giver kommunen en tilstandsrapport på kommunens styringsevne inden for det specialiserede socialområde. Tilstandsrapporten giver KLK s vurdering af kommunens styring på ni kategorier, der er helt centrale for kommunens styring. For hver kategori kan kommunen opnå følgende vurderinger: A: Kommunens styringspraksis er god B: Styringspraksis er nogenlunde, men der er plads til forbedring af kommunens styringspraksis C: Kommunens styringspraksis bør ændres. Tilstandsrapporten er en screening af kommunens styringspraksis på det specialiserede socialområde. Det betyder, at kommunen ved at bestille en tilstandsrapport hurtigt får et overordnet overblik over, hvor der skal sættes ind, hvis kommunen skal have styr på udgifterne. Det betyder også, at Tilstandsrapporten i modsætning til traditionelle konsulentprodukter ikke går i dybden indenfor en enkelt styringskategori, men derimod giver et overordnet overblik over kommunens placering på alle kategorierne. De ni kategorier, som kommunen testes på er: Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses - Spørg KLK hvordan! 2

3 1. Hvorvidt man på alle niveauer i kommunen taler om området som styrbart. 2. Hvorvidt kommunen har et politisk defineret serviceniveau, og om det er formuleret så præcist, at kommunens ansatte kan bruge det som rettesnor i visitationen. 3. Hvorvidt kommunens overordnede udgiftsniveau (vurderet på offentligt tilgængelige nøgletal) på det specialiserede socialområde ligger højere, på niveau med eller lavere end sammenlignelige kommuner. 4. Hvorvidt der er principper for, hvilke kompenserende initiativer, der bør igangsættes ved konstatering af udgiftsskred (fx om der påbegyndes revisiteringer). 5. Hvorvidt kommunens topledelse ved hjælp af god ledelsesinformation, følger udgiftsudviklingen på området tilstrækkeligt tæt (fx om der er en tæt kobling mellem visiterede ydelser og økonomiske konsekvenser) 6. Hvorvidt der i visitationen altid opereres med alternative løsninger inden for forskellige prisklasser. 7. Hvorvidt der er systematisk opfølgning på alle sager og hvorvidt opfølgningen benyttes til at styrke styringen. 8. Hvorvidt kommunen stiller klare krav til eksterne institutionerne på det specialiserede socialområde det gælder andre kommuners/regioners tilbud samt private tilbud. 9. Hvorvidt der eksisterer et samarbejde mellem kommunens bestiller og egne udførere, som bidrager til at sikre princippet om bedst og billigst. Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses - Spørg KLK hvordan! 3

4 Sådan bliver tilstandsrapporten til? Gennem 6 interview stilles skarpt på kommunens styring på det specialiserede socialområde. På baggrund af interviewene samt KL s kendskab til andre kommuners styringspraksis udarbejdes en rapport på sider. Rapporten giver dels kommunen en status på styringspraksis, dels vil den beskrive om og i givet fald hvor, kommunen bør sætte ind med nye initiativer. De 6 interview er med: - Udvalgsformand på området - Direktøren for området - Relevante chefer og ledere på området - Sagsbehandlere på området - Ledere af kommunens egne udførerinstitutioner på området - Økonomimedarbejdere med ansvar for området (centralt eller decentralt placeret) Hovedindtrykkene fra interviewene drøftes efterfølgende på en workshop, hvor alle de interviewede deltager. Rapportens hovedkonklusioner præsenteres på et to-timers seminar for kommunalbestyrelsen eller det relevante udvalg samt kommunens direktion. Tilstandsrapporten kan rekvireres enten for det specialiserede børneområde eller det specialiserede voksenområde. Pris: kroner + transport Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses - Spørg KLK hvordan! 4

5 Øvrige ydelser på det specialiserede socialområde KL s Konsulentvirksomhed (KLK) tilbyder en række øvrige ydelser, som understøtter, udvikler og inspirerer styringen på det specialiserede socialområde. Nedenfor ses en liste over nogen af de ydelser, som kan leveres på dette område. Oplæg om styring på det specialiserede specialområde Målgruppe: Byrådet, økonomiudvalget, socialudvalget og andre relevante fagudvalg samt direktionen. Udgangspunktet for oplægget vil være behovet for at faglighed og økonomistyring sammen bliver udgangspunktet for visitationen af ydelser. Det vil være muligt at få et oplæg, som har primært fokus på enten børneområdet eller voksenområdet. Oplægget vil/kan: Komme med bud på gode styringsredskaber Illustrere hvilke muligheder der er for at arbejde med effektivise- ringer på området. Varighed: 1 2 timer Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses - Spørg KLK hvordan! 5

6 Temadag om styringen på det specialiserede socialområde Målgruppe: Byrådet, økonomiudvalget, fagudvalg, direktionen, chefer og ledere på området, sagsbehandlere på området Indhold: Temadagen er struktureret i form af en workshop, hvor deltagerne får lejlighed til at arbejde med styringsmulighederne på området. Temadagen kommer således til at foregå i en vekselvirkning mellem oplæg fra konsulenterne samt konkret og fokuseret arbejde med, hvordan man kan lave en bedre praksis i kommunen Oplæggene på temadagen sætter fokus på de muligheder, der er for styringen af det specialiserede socialområde. Udgangspunktet vil være behovet for at faglighed og økonomistyring sammen bliver udgangspunktet for visitationen af ydelser. I oplægget vil der endvidere være mulighed for at høre om, hvordan man organisatorisk kan arbejde med effektiviseringer på området. Det er muligt at få en temadag, som primært har fokus enten på børneområdet eller voksenområdet. Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses - Spørg KLK hvordan! 6

7 Analyse af økonomistyring, styringskultur og organisering på det specialiserede socialområde Målgruppe: Politikere og administration, der arbejder med økonomistyring på det specialiserede socialområde Indhold: Der gennemføres et projekt, hvor styring og organisering af det specialiserede socialområde analyseres med henblik på udarbejdelsen af en række vurderinger og anbefalinger, som kan danne grundlag for et styrket arbejde med faglighed og økonomistyring på området. Projekt kan efter ønske indeholde ét eller flere af nedenstående analyseelementer. Benchmarkanalyse på offentligt tilgængelige nøgletal Analyse af budgetsikkerhed, budgetpraksis, udgiftsudvikling og budgetforudsætninger Visitationsanalyse gennem udvalg af anonymiserede afgjorte sager giver konsulenterne feed back til myndighedsområdet med fokus på mulige alternative tilgangei visitaitonen af den udvalgte sag. Analyse af styringskulturen på de specialiserede socialområder Analyse af det organisatoriske og ledelsesmæssige setup på de specialiserede områder i kommunen Analyse af politikker og målsætningers bidrag til styring og niveaulægning på området Pris: Hvert analyseelement koster mellem kroner og kroner at gennemføre. Et samlet konsulentprojekt koster typisk mellem kroner og kroner at gennemføre. Prisen er afhængig af nærmere aftale om projektets indhold. Bemærk: Et eller flere af disse elementer vil kunne købes i forlængelse af en tilstandsrapport, såfremt der er behov for det. Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses - Spørg KLK hvordan! 7

8 Kurser om styring på det specialiserede socialområde KLK tilbyder i samarbejde med COK kurser om styring på det specialiserede socialområde. Der udbydes kurserne: Styr på økonomien på det specialiserede område for børn og unge Få styr på økonomien på handicap- og psykiatriområdet Individuel tilpasning For nogle af ovenstående ydelserne gælder, at de vil kunne leveres i en form, der vil være ens i de fleste kommuner. Det gælder primært de ydelser, hvis levering har en kortere varighed. For andre af ydelserne vil de skulle tilpasses lige præcis til den enkelte kommunes behov og ønsker. Dette sker i en dialog mellem kommunen og KLK, som går forud for iværksættelsen af ydelserne. Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses - Spørg KLK hvordan! 8

9 Når din kommune vælger KL s Konsulentvirksomhed, får I: Hele KL s erfaring og viden Fokus på de specifikke udfordringer i din kommune Projekter med konkrete vurderinger og anbefalinger til justering og optimering af økonomiske, organisatoriske og styringsmæssige forhold. Projekter, der er forankret i organisationen, så det efterfølgende ejerskab sikres Få yderligere inspiration til styring på det specialiserede socialområde på KLK s hjemmeside:www.klk.kl.dk samt på hjemmesiden for KL s styrings- og effektiviseringsprogram: Hvis du vil vide om Tilstandsrapport på det specialiserede socialområde kan du kontakte: Chefkonsulent Rune Ahlmann Nielsen Tlf Hvis du vil vide om KLK s ydelser generelt kan du kontakte: Chef for KL s Konsulentvirksomhed Bente Buhl Rasmussen Tlf

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. december 2009 Sagsbehandler Lene Andersen Økonomistyring i Esbjerg Kommune 1. Indledning Dette notat om økonomistyring i Esbjerg Kommune er udarbejdet for at give et

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Politisk drøftelse af kommunens politik for handicap-, psykiatri og udsatteområdet

Politisk drøftelse af kommunens politik for handicap-, psykiatri og udsatteområdet T E MAGUIDE Politisk drøftelse af kommunens politik for handicap-, psykiatri og udsatteområdet Den specialiserede voksensocialområde rummer i dag driftsudgifter for ca. 28 mia.kr. årligt, og er et aktivitetsmæssigt

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Tilsyn i praksis. - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet

Tilsyn i praksis. - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet Tilsyn i praksis - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet Socialt Udviklingscenter SUS 2010 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 Den

Læs mere

Forvaltningsrevision i praksis. Eksempler fra revisionen af amter og kommuner

Forvaltningsrevision i praksis. Eksempler fra revisionen af amter og kommuner Forvaltningsrevision i praksis Eksempler fra revisionen af amter og kommuner Januar 2003 Kontaktudvalget for Offentlig Revision består af repræsentanter fra Rigsrevisionen Kommunernes Revision Revisionsdirektoratet

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING Dato 11. maj 2010 SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Resume og anbefalinger... 4 2. Indledning... 6 2.1 Baggrunden for analysen... 6 2.2 Afgrænsning

Læs mere

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONCEPTETS

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af. Personbefordring. Potentialeafklaring - Odense Kommune

Konkurrenceudsættelse af. Personbefordring. Potentialeafklaring - Odense Kommune Konkurrenceudsættelse af Personbefordring Potentialeafklaring - Odense Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Maj 2012 Potentialeafklaringen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Benchmarkinganalyse 2013

Benchmarkinganalyse 2013 Benchmarkinganalyse 2013 - på udvalgte serviceområder Benchmarkinganalyse august 2013 Side 1 af 52 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER... 4 3. AFGRÆNSNING, METODE OG FORBEHOLD...

Læs mere

Et klart serviceniveau på ældreområdet

Et klart serviceniveau på ældreområdet Et klart serviceniveau på ældreområdet Kommunalpolitikere og forvaltningschefer fra ti kommuner fortæller En pjece til arbejdet med kvalitetsstandarder på ældreområdet A Indhold Forord... 1 Projekt Kvalitetsstandarder...

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dokumentation og evaluering. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

Dokumentation og evaluering. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Dokumentation og evaluering Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Udgifter til det specialiserede socialområde er stigende. Derfor er det vigtigere end

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere