(10)0 Hovedledninger i jord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(10)0 Hovedledninger i jord"

Transkript

1 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 1 / 24 (10)0 Hovedledninger i jord pbygning. ra varmecentralen og undercentraler forsynes alle blokkene med varme og varmt brugsvand fremført i betonkanaler i terræn. Rør i betonkanalerne er oprindeligt enkeltisolerede med mineraluld og omviklet med pap. På et senere tidspunkt er udført efterisolering ved indblæsning af mineraluldsgranulat i betonkanalerne. sinterval spris for denne else/udskiftning Den oprindelige konstruktion af betonkanalerne bevirkede, at vand der måtte befinde sig i betonkanalerne enten løb ind i en tilstødende kælder eller blev bortledt fra kanalerne. Efter indblæsning af mineraluldsgranulatet fungerer dette ikke mere. Tilstandsvurdering. Den relative åbne konstruktion af betonkanalerne har bevirket en opfugtning af mineraluldsgranulaten, hvorved der skabes et aggressivt miljø for hovedledningerne, som ruster og i flere tilfælde er tæret igennem, med betydelige omkostninger til følge. Hovedledningerne i kanalerne er så tærede, at en udskiftning er akut. En udskiftning af både hovedledningerne og sekundære ledninger er påbegyndt. Primære fjernvarmeledninger i betonkanaler er udskiftet i samt underføring i mellem blok 10 og 3. Centralvarmerør og brugsvandsrør i betonkanaler er udskiftet i mellem blok 23 og 24. oranstaltninger. Udskiftning af primære fjernvarmeledninger i betonkanaler Udskiftning af centralvarme- og brugsvandsrør i betonkanaler

2 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 2 / 24 (10)1 Udvendig og fælles belysning pbygning. Den udvendige belysning består henholdsvis af parklamper (Albertslundlamper) i terræn og Skotlamper på facader. Armaturer er tidligere ombygget til energibesparende lyskilder. sinterval spris for denne else/udskiftning Belysning i kældergange styres via trappeautomat, lyskilder er 40 watt glødelamper. Tilstandsvurdering. Albertslundlamperne og enkelte skotlamper trænger til renovering. oranstaltninger. Udskiftning af skærm og glas på Albertslundlamper Af energimæssige årsager anbefales ny belysning med PIR følere i kældre i 3-etagers boligblokke

3 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 3 / 24 (12) 0 Kældre og fundamenter pbygning. Kælderydervægge er støbt på stedet. Der er ingen omfangsdræn, men sivebrønde mod havesiden. I 3-etagers boligblokke findes kældertoiletter. sinterval spris for denne else/udskiftning Tilstandsvurdering. Tilstanden af kælderydervæggene er god. Betonens tilstand er sund. Imidlertid mangler bygningerne omfangsdræn, hvilket bevirker vandindtrængen i kælder specielt ud for sivebrønde på den udvendige side. Det har bevirket begyndende afskalninger af betonen på den indvendige side af kældervæggene specielt ud for sivebrøndene. Kældertoiletterne i boligblokken som benyttes af bl.a. håndværkere er i dårlig stand. oranstaltninger. Injicering af kælderydervægge Istandsættelse af toiletter, udskiftning af sanitet og maling 8 stk

4 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 4 / 24 (20) 0 Øvrige primære bygningsdele pbygning. Gavle, etagedæk, tagelementer, indervægge, altanplader og fløjmure er præfabrikerede betonelementer. sinterval spris for denne else/udskiftning Altaner Altaner mod øst er udformet som en plade med en ribbe hele vejen rundt langs kanten. Altanelementet understøttes i begge ender på fløjmure. Altaner over indgangspartier understøttes endvidere på midten. Altanerne afvandes ud over facaden gennem 2 udspyere udført af pvc-materiale. pholdsaltanerne mod vest er opbygget af to betonelementer, hvoraf det inderste, der er isoleret, danner loft for den underliggende stue. Det yderste element er udformet som altanelementet på altaner mod øst og spænder ligeledes 6 m fra fløjmur til fløjmur. Mellem elementerne er udført elastisk fuge. På altanundersiden er der i hver ende monteret et ¾ elektrikerrør til udluftning af den overliggende altanplade, samt dræning af en evt. defekt plastisk fuge. Altanerne afvandes ved hjælp af en rende i forkanten med fald mod afløb i den ene ende. Gavle Gavlene er opbygget af sandwich elementer med 100 mm isolering. Det yderste lag er en ca. 6 cm tyk betonplade med et net af Ø 4-5 mm jern med en fritlagt overflade af hvide skærver. Den bageste del af elementet er almindelig grå beton. Elementerne er fastgjort til den bagvedliggende bærende betonplade med rustfrie beslag og et større antal bindere ligeledes af rustfrit stål. I de lodrette samlinger mellem gavlelementerne ligger et fugebånd, der er afbrudt i hvert elementkryds.

5 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 5 / 24 (20) 0 Øvrige primære bygningsdele sinterval spris for denne else/udskiftning Plantekummer i forkanten ad de vestvendte altaner findes store plantekummer i beton, som understøttes i begge ender af indstøbte konsoller. Kummerne afvandes gennem to huller i bunden. løjmurer haverne er opdelt af fløjmurer med forstøbning i hvid beton. løjmurerne har vandrette overflader med zinkinddækninger. Ved indgangen til haverne ligger der to rækker betonpergolabjælker spændende fra fløjmur til fløjmur. Underste pergolabjælkerne er fastgjort til fløjmuren med en dorn, øverste bjælke indlagt i reces. Tilstandsregistrering. Generelt Armeringsjernene ligger generelt yderligt, hvilket indebærer, at armeringen korroderer og at dæklaget af beton dermed afskaller. Etagedækkene. Intet at bemærke. Altaner mod øst. Generelle problemer med yderliggende armering. pholdsaltanerne mod vest. Generelle problemer med yderliggende armering. Der opstår ofte fugeslip ved elastiske fuger mellem de 2 altanplader med utætheder og vandskade til følge i de underliggende etager. Tværgående vægelementer. Intet at bemærke.

6 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 6 / 24 (20) 0 Øvrige primære bygningsdele sinterval spris for denne else/udskiftning Gavle. Generelle problemer med yderliggende armering. remstår med misfarvninger. ugebånd ses flere steder at være løst Havemurene. Løbende betonreparationer. Betonpergolabjælker. Løbende betonreparationer. Der er konstateret bjælker med forskydninger i samlinger, hvorved bjælker ligger løst. oranstaltninger Løbende renovering af udvendige betonelementer, frilægning af armering, afrensning, korrosionsbeskyttelse, udsætning af beton Udskiftning af vandrette fuger imellem altanplader

7 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 7 / 24 (31) 0 Lette facadeelementer / rækværker pbygning. Elementer er udført med 120 mm brede karme i trykimprægneret træ. sinterval spris for denne else/udskiftning Glas og glasisætning isoleringsruder er oprindeligt 2 lags ruder med 9 mm luftmellemrum, men mange af disse er i den forløbne tid udskiftet til ruder med 12 mm luftmellemrum. Glasisætningen er udført med et indvendigt fugebånd i cellegummi med lukkede celler og et udvendigt profil af kunstgummi, som er presset fast i mellemrum mellem glas og glasliste. Denne løsning giver meget let utætheder i hjørner, og derfor er der i langt de fleste tilfælde udført ekstra fugetætning med siliconemasse ved bundfals. Manglende fald på glaslister og bundfalse. Lukkede felter alle lukkede felter er oprindeligt udført med indvendig plade i træfiber med dampspærrer, 75 mm isolering og udvendig afslutning med 3,2 mm internit som vindtæt lag og 8mm eternit facadeplade som regnskærm. I er der udført en demontering af den udvendige beklædning under de fleste af vinduerne og den eksisterende isolering er udskiftet med 100 mm mineraluld, samtidig med at der er udført supplerende dampspærre. I forbindelse med denne efterisolering er der monteret vandnæse i rustfri stål både over og under brystningsplade. Der er ikke udført efterisolering ved toilet i 1 og 2- etagers rækkehuse, ved lukkede partier over dørhøjde eller ved brystninger mod gårdhave i 1 etages rækkehuse.

8 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 8 / 24 (31) 0 Lette facadeelementer / rækværker sinterval spris for denne else/udskiftning plukkelige rammer Alle oplukkelige rammer (vinduer og altandøre) er udført med anslag med tætningsliste. Senere er der monteret supplerende anslagsliste med endnu en tætningsliste. En del steder er der skiftet altandøre, som ifølge oplysninger har været ødelagt af råd. I 1 etages rækkehuse er almindelige sidehængte døre mod gårdhave udskiftet med hævedøre i atriumgårdene. riskluftventiler i alle de lukkede felter over alle altandøre, samt over entredøre i 1 og 2- etagers rækkehuse er der monteret en skydeventil for friklufttilførsel. I pensionistlejlighederne i 3 etages boligblokke er der i tilsvarende placering monteret rist 100 x 100 mm i soverum, dog ikke generelt. astgørelse og fugning alle vindueselementer er monteret med fastgørelsesbeslag foroven og ved gulv. Desuden er der mellem elementer og omliggende betonflader udført stopning samt indvendig fugning med elastisk fugemasse. Udvendig er fugen lukket med fugeslange i syntetisk gummi i varierende dimension. verfladebehandling - alle vindueselementerne er oprindeligt leveret industrielt overfladebehandlede ud og indvendigt med alkydmaling. Senere er de t med acrylmaling. Udhuse - vinduer i depotrum i forbindelse med carporte i 1 og 2 etagers rækkehuse er udført tilsvarende, men med enkeltglas. Rækværk trykimprægnerede og malerbehandlede Skilleplader på altaner - i nogle lejligheder er der midt på altanen udført en adskillelse bestående af en ramme i profilstål med udfyldning af eternitplade.

9 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 9 / 24 (31)0 Lette facadeelementer / rækværker sinterval spris for denne else/udskiftning Tilstandsvurdering. uger er intakte. Der findes mange punkterede ruder - udskiftning af glas foretages af den enkelte ejer. Brystningsplader og vandnæser er intakte. Træværk på facadepartier, døre og vinduer m.m. er intakte, men trænger til maling. riskluftventiler er intakte. Udhuse trænger til maling. Rækværker es af ejere, udgifter til materialer afholdes af ejerforeningen. oranstaltninger. Indkøb af maling til malerbehandling af rækværker og udhuse Punkterede ruder i fællesarealerne udskiftes Kælderdøre i gavle påmonteres skinner til forebyggelse af indbrud Døre til trapperum udskiftning af mellemdørslåse, langskilte og greb på mellemdøre. På yderdøre skiftes falsliste i karm i låseside. Malerbehandling af falsliste, montering af rustfri falsliste på dørtrin ved yderdør. versl versl versl versl pmaling af vinduer og døre Tilbud versl versl versl

10 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 10 / 24 (40)1 Terræn - belægningsflader pbygning. Stræder og vejene omkring blokkene er belagt med betonfliser. ællesrummene er ligeledes belagt med betonfliser. Der er her indrettet legepladser og sandkasser. sinterval spris for denne else/udskiftning Parkeringspladserne på østside af bebyggelse er belagt med asfalt. Materielgården belægning af beton. Støttemure af beton afgrænser de flisebelagte arealer fra de beplantede. Tilstandsvurdering. Betonfliser i stræder og veje omkring blokkene er af svingende kvalitet og forvitrer mange steder. Der er foretaget pletvise reparationer inden for de seneste år. mfanget af flisearealer, hvor overfladen på betonfliserne er nedbrudt, er kraftigt stigende. Legepladser er i alle grupper undtaget gruppe 3 i smæssig- og sikkerhedsmæssig uforsvarlig stand. Det er besluttet at nedtage sikkerhedsmæssigt uforsvarlige legeredskaber. pførsel af evt. nye redskaber er ikke medtaget i denne rapport. Belægninger er medio udskiftet i 7 stræder og 1-2 planlagt udført. Asfalten på parkeringsarealerne belægningerne er under nedbrydning. Belægningen bør renoveres inden for en kort årrække. Belægningen i materielgården er så nedbrudt, at den må udskiftestil asfalt inden for en kort tidsperiode og udskiftning er påbegyndt i Støttemure i beton er i stort omfang stærkt nedbrudte.

11 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 11 / 24 (40)1 Terræn - belægningsoverflader oranstaltninger. Ny belægning af betonfliser jf. projekt af arkitektfirmaet Juul & rost, tilbud ved Anders Matthiessen. Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 sinterval spris Tilbud Tilbud Tilbud Tilbud for denne else/udskiftning Ny asfaltbelægning på parkeringspladser Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape Tilbud Tilbud Tilbud Tilbud Støttemure renoveres

12 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 12 / 24 (42)0 Trapperum Adgangen til de 2 og 3 etagers boligblokke sker ad udvendigt dørparti, hvortil der er adgang til et indeliggende trapperum, som forbinder kælder og de øvrige etager. sinterval spris for denne else/udskiftning De indvendige trapper er udført som fritbærende betonelementer imellem etagerne. Rækværker på trapper og reposer er påboltede stålprofiler med fyldninger af malerbehandlet krydsfiner. Gulvbelægning på trapper inkl. stødtrin og reposer, eksl. gulv i kælder, er linoleum med forkantslister i vinyl. I indgangspartiet er der i en del af gulvarealet udført måtteforsænkning med kokosmåtter. Kældergulvet i trapperum er malerbehandlet betonafretning. Lydregulering af trapperummet består af hårde 15 mm mineraluldsplader som er malerbehandlet og opklæbet på undersiden af reposer og trappeløb. venlys i loft i hvert trapperum er der røgventilation i form af ovenlysvindue med udløsning fra stuetagen. Røgventilationsvinduet er samtidig eneste udgang til taget, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.

13 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 13 / 24 (42)0 Trapperum Tilstandsvurdering. Adgangsvejen er intakt De fritbærende betonelementer er intakte. Gulvbelægningen er slidt og bør udskiftes, udskiftning er påbegyndt. Rækværkernes tilstand er god. De lydregulerende plader er i hel stand, plader er overmalet hvorved den lydregulerende evne er ødelagt. Plexiglas i ovenlys er udskiftet pga. beskadigelse af UV-stråling. Lofter og underside af reposer på trapper trænger til malerbehandling. sinterval spris for denne else/udskiftning oranstaltninger. Udskiftning af trappebelægningen af linoleum inkl. montage af alu-forkanter pg. pg. pg Maling af lofter og underside reposer A A A A

14 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 14 / 24 (42)1 Lejligheder pbygning. I bebyggelsen forekommer der en række forskellige lejlighedstyper fordelt på 1 etages rækkehuse, 2 etagers rækkehuse, samt 2 og 3 etagers boligblokke. I boligblokkene forekommer der lejligheder med adgang til både én og til begge facader og med eller uden adgang til egentlig altan. sinterval spris for denne else/udskiftning Vægge og lofter består hovedsagelig af betonelementer, som er overfladebehandlet med maling eller tapet. Enkelte vægge i lejlighederne er udført som lette pladevægge. Vægge omkring bad/toilet er som øvrige vægge af betonelementer, som er malerbehandlet. I køkkener i etageboliger og i baderum i 2- etagers rækkehuse forekommer der lette vægbeklædninger foran installationsnicher. Gulve i alle rum eksl. bad/toilet er massiv egeparket på strøer på underlag af betonelementer. Gulve i bad /toiletrum er betonelementplade med grå stiftmosaik. Indvendige døre Disse er kanaldøre, sprøjtmalede i lys grå farve. Karme og indfatninger er hvidmalet fyrretræ. Entredøre mod trapperum er massive BD 60 Døre. Garderobeskabe er standardskabe i fabrikat Atlas i grålakeret udførelse. Køkkener er alle indeliggende og står i åben forbindelse med spiseplads og opholdsrum. Køkkenerne er opbygget af standardelementer i fabrikat ATLAS/Dansk køkkensæt i grålakeret udførelse og med bordplader med plastlaminat. De fleste køkkener er desuden udstyret med et vaskebord i rustfri stål med enten enkelt eller dobbelt vask.

15 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 15 / 24 (42)1 Lejligheder Herudover er køkkenerne udstyret med komfur af mærket Voss Safir og med køle/fryseskab af mærket Gram. Komfuret stammer fra bebyggelsens ibrugtagning og er i den overvejende del af lejlighederne stadig i brug. sinterval spris for denne else/udskiftning Køle/fryseskab er i de fleste tilfælde udskiftet inden for de sidste 4 5 år. Enkelte beboere har herudover for egen regning installeret emhætte eller opvaskemaskine. Køkkener i etageblokkenes lejligheder er forsynet med kontroludsugning placeret i rummets bagvæg. I rækkehusene er der naturlig aftræk gennem hætter på tag. I 1 etages rækkehuse er der desuden oplukkelige ovenlyskupler over køkken. Bade og toiletrum i 1 og 2 etagers rækkehuse er forsynet med oplukkelige ovenlyskupler, og her findes desuden et ekstra toilet, som er forsynet med sidelys. Alle større lejligheder har baderum med badekar, som er fritstående uden fast tilslutning til omgivende vægge og gulv. I det ekstra toiletrum i 1 og 2-etagers rækkehuse er der oprindelig afsat stik til vaskemaskine, og i en del af etageblokkenes lejligheder er der for beboernes regning udført tilsvarende installationer. Tilstandsvurdering og foranstaltninger. Lejlighederne es af den enkelte ejer og falder derfor uden for denne elsesplan.

16 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 16 / 24 (47)0 Tag, generelt pbygning. Se bilag nr. 1 for mere uddybende handlingsforløb vedr. tagene. sinterval spris for denne ved ligeholdelse/udskiftning Alle tage er renoveret og efterisoleret i pbygningen er: tagelement i beton, dampspærre, kileskåret mineraluld, tykkelse mm, olieimprægneret træfiberplade med påsvejst pap, 2 lag P pap samt kantafslutninger i plastbelagt stål, trykudligning gennem spalter i betonelementerne langs facade - 1 stk. 30 x 300 mm pr. 6 m på hver side af huset. Til løbende måling af fugt i konstruktionen er indbygget 2 stk. målerondeller pr. blok i isolering. Afvanding udført med UV-system nedlagt i isoleringen, fald mod langsgående render, ingen eller meget ringe fald i render mod afløb. På en del af de langsgående render er udført supplerende tætning ved påsvejsning af ekstra lag SBS pap. Tagdækning på carporte/udhuse er i suppleret med et ekstra lag pap. Tagbrøndene på blok 23 og 24 er udskiftet i Tilstandsvurdering. Se bilag nr. 1 for mere uddybende handlingsforløb vedr. tagene. Der konstateres jævnligt vandindtrængninger fra tagkonstruktione, hovedsagligt i sommerhalvår. Der er konstateret defekt på UV-brønde i tagene, som medfører vandindtrængning imellem flange på tagbrønde og tagpap. UV-system er meget følsomt overfor tilstopninger med blade, granulat fra tagpap mv. Der kan konstateres begyndende nedbrydning af tagpap.

17 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 17 / 24 (47) Tage generelt sinterval spris for denne else/udskiftning oranstaltninger. Tagbrønde på 1 etages rækkehusene udskiftes først dernæst de øvrige tagbrønde. Inkl. udtørring af isolering., 1-etages rækkehuse, 1-etages rækkehuse, 2-3 etagers boliger, 2-3 etagers boliger, 2-3 etagers boliger Der foretages årligt gennemgang af taget, samtlige tagbrønde efterses og renses og tagpap eftergås for defekter, defekter udbedres. A Levetid af tagpap vurderes at kunne forlænges ved med jævne mellemrum at foretage reparationer i de berørte områder A A A A kvm kvm kvm kvm

18 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 18 / 24 (52)0 Afløb, kloak og faldstammer pbygning Der er separat system for hhv. spilde- og regnvand. sinterval spris for denne ved ligeholdelse/udskiftning Rør i jord udført i pvc. Brønde udført i beton med jerndæksler aldstammer og afløbsrør i bygninger udført i støbejern. Tilstandsvurdering Enkelte faldstammer udskiftet, vurderes generelt at være i god stand. Kloakkerne vurderes at være i rimelig stand. oranstaltninger. Ingen foranstaltninger.

19 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 19 / 24 (53)0 (56)0 Vand, hovedledninger. Varme generelt. pbygning. Alle bygninger i bebyggelsen er forbundet med et rørsystem, som forløber i kældre og betonkanaler i terræn, se afsnit (10)0 hovedledninger i jord. sinterval spris for denne ved ligeholdelse/udskiftning ra varmecentralen føres fjernvarmevand frem til 5 undercentraler placeret i boligblokkene og i butiksbygningen. I undercentraler fordeles vand for radiatoranlæg, og varmt brugsvand tilberedes. ra boligblokkenes fem undercentraler forsynes de nærmestliggende blokke med varme og varmt brugsvand fremført i betonkanaler. Boligerne opvarmes af radiatorer, der er koblet i serie ( 1- strengsanlæg med vandret fordeling). Strengene er koblet i et 2 strengsanlæg med lodret fordeling. Radiatorer er forsynet med termostatventiler og/eller følere. Tilstandsvurdering Tilstanden af ledninger vedrørende koldt og varmt brugsvand er kalket til i mindre omfang, men vurderes ellers i rimelig tilstand. lere strengreguleringsventiler på cirkulationsstreng for varmt brugsvand er defekte Centralvarmerør vurderes at være i god stand. oranstaltninger. Samtlige strengventilerne på cirkulationsledning for varmt brugsvand udskiftes og der foretages indregulering. Centregruppen

20 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 20 / 24 (56)1 Varmeproducerende anlæg pbygning. Anlægget er et hybridanlæg bestående af 3 varmeproducerende enheder. sinterval spris for denne ved ligeholdelse/udskiftning Primær opvarmingskilder: Biogasfyret kedel, ejet og t af foreningen. Lokalt kraft-varmeværk, ejet og t at NESA inkl. tilhørende 2 stk. buffertanke. Backup 2 stk. naturgasfyrede kedler, ejet og t af foreningen. Tilstandsvurdering. De naturgasfyrede kedler og den biogasfyrede kedel er 33 år gamle. Kedler gennemgået af SK sjællands industri Kedelservice i september 2002: Naturgaskedler: Belægninger på varmeflader, røgrør defekt, svovlbelægninger på vendekammer, Alle enheder er p.t. i drift uden større problemer. oranstaltninger. 2 stk. naturgas kedler Udskiftning af rør i første rørslag samt svejsning af rørender til kedelboks, udsyring af vandside, højtrykspuling af vandside, rensning af røgside, levering og montering af retardere Tilbud Biogaskedel Udskiftning af rør i første rørslag samt svejsning af rørender til kedelboks, udsyring af vandside, højtrykspuling af vandside, rensning af røgside, levering og montering af retardere Tilbud Løbende else af kedler, rensning, udsyring, justering

21 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 21 / 24 (57)0 Ventilation generelt pbygning. 3-etagers boligblokkene er forsynet med mekanisk udsugning (kontrolventilation). 2 anlæg pr. boligblok, udsugning fra køkken og bad i boliger, samt fra skarnkasserum og affaldsskakte. Desuden udsuges fra kældertoiletter og kældergange. Ventilatorer er placeret frit på tag, og kanalforbindelser til de lodrette kanaler i boliger ligger i tagisoleringen. Udsugning fra boliger sker gennem ventiler placeret i væg tæt på loft i henholdsvis køkken og bade/toiletrum. sinterval spris for denne ved ligeholdelse/udskiftning Boliger i 1-2-etagers rækkehuse er forsynet med naturligt aftræk fra køkken og baderum. Butiksblokken i centergruppen (blok 25) er forsynet med ventilationsanlæg. Tilstandsvurdering. Understationen i blok 25 anlæg 3 og 4 er ude af drift. Varmefladerne var frostsprængte og blev derfor demonteret. Den øvrige ventilation fungerer tilfredsstillende. oranstaltninger. Vedr. anlæg 3 og 4 i blok 25, foreslås det, at det forsøges alene at køre ventilationsanlægget som et friskluftanlæg og lade opvarmningen alene ske ved radiatorer, jf. notat af 3. april 2003.

22 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 22 / 24 (64)0 ællesantenne og bredbånd pbygning. Der er installeret TDC kabelnet. Der er et stik for tv- og radiomodtagelse i hver lejlighed. Alle lejligheder modtager 6 kanaler (den lille pakke). Udgiften er inkluderet i huslejen/fællesudgifterne. Andre løsninger afregnes direkte med TDC. sinterval spris for denne ved ligeholdelse/udskiftning Bredbåndsnet er under overvejelse. Tilstandsvurdering. Installationen er i rimelig stand. TDC reparerer. oranstaltninger. Ingen foranstaltninger.

23 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 23 / 24 (71)0 Vaskeri pbygning. Centralvaskeriet ligger i butiksblokken (blok 26) Der er 10 vaskemaskiner 7 tørretumblere 2 centrifuger 1 strygerulle. Vaskeriet foreståes af fa. Boissevain. De fleste driftsudgifter afholdes af firmaet. Der er indgået kontrakt om dette. sinterval spris for denne ved ligeholdelse/udskiftning Tilstandsvurdering. Drift og istandsættelse via kontrakt. oranstaltning. Ingen

24 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 24 / 24 (71)3 Brandsikring Der er opsat brandslukningsudstyr efter gældende forskrifter. sinterval spris for denne ved ligeholdelse/udskiftning Tilstandsvurdering. Eftersyn udføres efter servicekontrakt. oranstaltninger. Ingen foranstaltninger

BYGGETEKNISK RAPPORT Boligforeningen Vesterport, Frederikshavn Afd. 4, Mølleparken Side 101. Blok L (etape 5) Provst Dreslersvej 46, 2.

BYGGETEKNISK RAPPORT Boligforeningen Vesterport, Frederikshavn Afd. 4, Mølleparken Side 101. Blok L (etape 5) Provst Dreslersvej 46, 2. Afd. 4, Mølleparken Side 101 Blok L (etape 5) Provst Dreslersvej 46, 2.tv Lille værelse ved altan Bemærkning Kuldebro i lofthjørne samt lodret i ydervæg mod altan. Laveste overfl.temp.: 9,0 0 C (hjørnesamling).

Læs mere

Vejlesøparken 1-35 2840 Holte. Tilstandsrapport

Vejlesøparken 1-35 2840 Holte. Tilstandsrapport Vejlesøparken 1-35 2840 Holte srapport ESBEN KIRKEGAARD Rådgivende Ingeniører A/S December 2012 1 Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Bebyggelsen side 3 Oversigt over de udvalgte fokusområder side 4 Eftersynet/besigtigelsen

Læs mere

TILSTANDSVURDERING RESUMÉ

TILSTANDSVURDERING RESUMÉ Bygningsejer: Boligselskabet Nordsjælland Bakkegade 25 3400 Hillerød Bebyggelse: Afd. Skoleparken Hillerødholmsallé 17-137 3400 Hillerød TILSTANDSVURDERING RESUMÉ Rådgiver: Wissenberg A/S Rapportdato:

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Ryethave 11/2010 TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ MARTS 2006 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 2 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 3 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 4 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 5 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER. 5

Læs mere

Sags nr. 12.073 A Dato: 24.01.2013. A/B Søndermarksvænget

Sags nr. 12.073 A Dato: 24.01.2013. A/B Søndermarksvænget Sags nr. 12.073 A Dato: 24.01.2013 A/B Søndermarksvænget Indholdsfortegnelse 1.0 Rapportens formål 3 2.0 Overordnet konklusion 4 3.0 Rapportens opbygning og indhold 9 3.1 Generelt 9 3.2 Forudsætninger

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

A/B Bergthora. Drift- og vedligeholdelsesplan

A/B Bergthora. Drift- og vedligeholdelsesplan A/B Bergthora Drift- og vedligeholdelsesplan Udarbejdet april 2014 Afsnit: Indholdsfortegnelse Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

CLASSENS HAVE - TILSTANDSVURDERING

CLASSENS HAVE - TILSTANDSVURDERING Marts 2009 Rev. november 2009 CLASSENS HAVE - TILSTANDSVURDERING Udført for: KAB Classens Have I Classensgade 52-68 Arendalsgade 2-8 Livjægergade 14-22 Strandboulevarden 5-9 2100 København Ø Tegnestuen

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej 18-26 Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: 06.09.2011 NRGi Rådgivning A/S

Læs mere

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Stenhuggergården 05/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

Bo42. Afdeling 20. Kystparken 19-29

Bo42. Afdeling 20. Kystparken 19-29 Afdeling 20 Kystparken 19-29 Tilstandsrapport 2010 Afdeling 20 Kystparken 19-29 Tilstandsrapport 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4.

Læs mere

AB Strandholmhus TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Strandholmhus TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Strandholmhus 08/2015 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

TILSTANDSVURDERING 2013

TILSTANDSVURDERING 2013 Til Ejerforeningen Vestervang V, Vest Dokumenttype Tilstandsvurdering Dato September 2013 TILSTANDSVURDERING 2013 TILSTANDSVURDERING 2013 Revision 00 Dato 2013-09-12 Udarbejdet af Erik Skovgaard Møller

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 UDKAST AB Haraldsgården 10/2014 KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

E / F B I S K O P S V A N E S V E J 77-79 3460 B I R K E R Ø D. Tilstandsvurdering. Rapport, 2008-02-18

E / F B I S K O P S V A N E S V E J 77-79 3460 B I R K E R Ø D. Tilstandsvurdering. Rapport, 2008-02-18 E / F B I S K O P S V A N E S V E J 77-79 3460 B I R K E R Ø D Rapport, 2008-02-18 E / F B I S K O P S V A N E S V E J 77-79 3460 B I R K E R Ø D Rapport, 2008-02-18 Revision : Revisionsdato : Sagsnr.

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

Vedligeholdsplan AB Eksempelhus. Udført af: Gaihede a/s Tlf: 70 22 11 41 Mail: info@gaihede.dk

Vedligeholdsplan AB Eksempelhus. Udført af: Gaihede a/s Tlf: 70 22 11 41 Mail: info@gaihede.dk AB Eksempelhus 2015 Udført af: Gaihede a/s Tlf: 70 22 11 41 Mail: info@gaihede.dk Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Generelt om vedligeholdsplanen Formålet med vedligeholdsplanen er at

Læs mere

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Rosenlund 04/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere