(10)0 Hovedledninger i jord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(10)0 Hovedledninger i jord"

Transkript

1 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 1 / 24 (10)0 Hovedledninger i jord pbygning. ra varmecentralen og undercentraler forsynes alle blokkene med varme og varmt brugsvand fremført i betonkanaler i terræn. Rør i betonkanalerne er oprindeligt enkeltisolerede med mineraluld og omviklet med pap. På et senere tidspunkt er udført efterisolering ved indblæsning af mineraluldsgranulat i betonkanalerne. sinterval spris for denne else/udskiftning Den oprindelige konstruktion af betonkanalerne bevirkede, at vand der måtte befinde sig i betonkanalerne enten løb ind i en tilstødende kælder eller blev bortledt fra kanalerne. Efter indblæsning af mineraluldsgranulatet fungerer dette ikke mere. Tilstandsvurdering. Den relative åbne konstruktion af betonkanalerne har bevirket en opfugtning af mineraluldsgranulaten, hvorved der skabes et aggressivt miljø for hovedledningerne, som ruster og i flere tilfælde er tæret igennem, med betydelige omkostninger til følge. Hovedledningerne i kanalerne er så tærede, at en udskiftning er akut. En udskiftning af både hovedledningerne og sekundære ledninger er påbegyndt. Primære fjernvarmeledninger i betonkanaler er udskiftet i samt underføring i mellem blok 10 og 3. Centralvarmerør og brugsvandsrør i betonkanaler er udskiftet i mellem blok 23 og 24. oranstaltninger. Udskiftning af primære fjernvarmeledninger i betonkanaler Udskiftning af centralvarme- og brugsvandsrør i betonkanaler

2 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 2 / 24 (10)1 Udvendig og fælles belysning pbygning. Den udvendige belysning består henholdsvis af parklamper (Albertslundlamper) i terræn og Skotlamper på facader. Armaturer er tidligere ombygget til energibesparende lyskilder. sinterval spris for denne else/udskiftning Belysning i kældergange styres via trappeautomat, lyskilder er 40 watt glødelamper. Tilstandsvurdering. Albertslundlamperne og enkelte skotlamper trænger til renovering. oranstaltninger. Udskiftning af skærm og glas på Albertslundlamper Af energimæssige årsager anbefales ny belysning med PIR følere i kældre i 3-etagers boligblokke

3 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 3 / 24 (12) 0 Kældre og fundamenter pbygning. Kælderydervægge er støbt på stedet. Der er ingen omfangsdræn, men sivebrønde mod havesiden. I 3-etagers boligblokke findes kældertoiletter. sinterval spris for denne else/udskiftning Tilstandsvurdering. Tilstanden af kælderydervæggene er god. Betonens tilstand er sund. Imidlertid mangler bygningerne omfangsdræn, hvilket bevirker vandindtrængen i kælder specielt ud for sivebrønde på den udvendige side. Det har bevirket begyndende afskalninger af betonen på den indvendige side af kældervæggene specielt ud for sivebrøndene. Kældertoiletterne i boligblokken som benyttes af bl.a. håndværkere er i dårlig stand. oranstaltninger. Injicering af kælderydervægge Istandsættelse af toiletter, udskiftning af sanitet og maling 8 stk

4 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 4 / 24 (20) 0 Øvrige primære bygningsdele pbygning. Gavle, etagedæk, tagelementer, indervægge, altanplader og fløjmure er præfabrikerede betonelementer. sinterval spris for denne else/udskiftning Altaner Altaner mod øst er udformet som en plade med en ribbe hele vejen rundt langs kanten. Altanelementet understøttes i begge ender på fløjmure. Altaner over indgangspartier understøttes endvidere på midten. Altanerne afvandes ud over facaden gennem 2 udspyere udført af pvc-materiale. pholdsaltanerne mod vest er opbygget af to betonelementer, hvoraf det inderste, der er isoleret, danner loft for den underliggende stue. Det yderste element er udformet som altanelementet på altaner mod øst og spænder ligeledes 6 m fra fløjmur til fløjmur. Mellem elementerne er udført elastisk fuge. På altanundersiden er der i hver ende monteret et ¾ elektrikerrør til udluftning af den overliggende altanplade, samt dræning af en evt. defekt plastisk fuge. Altanerne afvandes ved hjælp af en rende i forkanten med fald mod afløb i den ene ende. Gavle Gavlene er opbygget af sandwich elementer med 100 mm isolering. Det yderste lag er en ca. 6 cm tyk betonplade med et net af Ø 4-5 mm jern med en fritlagt overflade af hvide skærver. Den bageste del af elementet er almindelig grå beton. Elementerne er fastgjort til den bagvedliggende bærende betonplade med rustfrie beslag og et større antal bindere ligeledes af rustfrit stål. I de lodrette samlinger mellem gavlelementerne ligger et fugebånd, der er afbrudt i hvert elementkryds.

5 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 5 / 24 (20) 0 Øvrige primære bygningsdele sinterval spris for denne else/udskiftning Plantekummer i forkanten ad de vestvendte altaner findes store plantekummer i beton, som understøttes i begge ender af indstøbte konsoller. Kummerne afvandes gennem to huller i bunden. løjmurer haverne er opdelt af fløjmurer med forstøbning i hvid beton. løjmurerne har vandrette overflader med zinkinddækninger. Ved indgangen til haverne ligger der to rækker betonpergolabjælker spændende fra fløjmur til fløjmur. Underste pergolabjælkerne er fastgjort til fløjmuren med en dorn, øverste bjælke indlagt i reces. Tilstandsregistrering. Generelt Armeringsjernene ligger generelt yderligt, hvilket indebærer, at armeringen korroderer og at dæklaget af beton dermed afskaller. Etagedækkene. Intet at bemærke. Altaner mod øst. Generelle problemer med yderliggende armering. pholdsaltanerne mod vest. Generelle problemer med yderliggende armering. Der opstår ofte fugeslip ved elastiske fuger mellem de 2 altanplader med utætheder og vandskade til følge i de underliggende etager. Tværgående vægelementer. Intet at bemærke.

6 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 6 / 24 (20) 0 Øvrige primære bygningsdele sinterval spris for denne else/udskiftning Gavle. Generelle problemer med yderliggende armering. remstår med misfarvninger. ugebånd ses flere steder at være løst Havemurene. Løbende betonreparationer. Betonpergolabjælker. Løbende betonreparationer. Der er konstateret bjælker med forskydninger i samlinger, hvorved bjælker ligger løst. oranstaltninger Løbende renovering af udvendige betonelementer, frilægning af armering, afrensning, korrosionsbeskyttelse, udsætning af beton Udskiftning af vandrette fuger imellem altanplader

7 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 7 / 24 (31) 0 Lette facadeelementer / rækværker pbygning. Elementer er udført med 120 mm brede karme i trykimprægneret træ. sinterval spris for denne else/udskiftning Glas og glasisætning isoleringsruder er oprindeligt 2 lags ruder med 9 mm luftmellemrum, men mange af disse er i den forløbne tid udskiftet til ruder med 12 mm luftmellemrum. Glasisætningen er udført med et indvendigt fugebånd i cellegummi med lukkede celler og et udvendigt profil af kunstgummi, som er presset fast i mellemrum mellem glas og glasliste. Denne løsning giver meget let utætheder i hjørner, og derfor er der i langt de fleste tilfælde udført ekstra fugetætning med siliconemasse ved bundfals. Manglende fald på glaslister og bundfalse. Lukkede felter alle lukkede felter er oprindeligt udført med indvendig plade i træfiber med dampspærrer, 75 mm isolering og udvendig afslutning med 3,2 mm internit som vindtæt lag og 8mm eternit facadeplade som regnskærm. I er der udført en demontering af den udvendige beklædning under de fleste af vinduerne og den eksisterende isolering er udskiftet med 100 mm mineraluld, samtidig med at der er udført supplerende dampspærre. I forbindelse med denne efterisolering er der monteret vandnæse i rustfri stål både over og under brystningsplade. Der er ikke udført efterisolering ved toilet i 1 og 2- etagers rækkehuse, ved lukkede partier over dørhøjde eller ved brystninger mod gårdhave i 1 etages rækkehuse.

8 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 8 / 24 (31) 0 Lette facadeelementer / rækværker sinterval spris for denne else/udskiftning plukkelige rammer Alle oplukkelige rammer (vinduer og altandøre) er udført med anslag med tætningsliste. Senere er der monteret supplerende anslagsliste med endnu en tætningsliste. En del steder er der skiftet altandøre, som ifølge oplysninger har været ødelagt af råd. I 1 etages rækkehuse er almindelige sidehængte døre mod gårdhave udskiftet med hævedøre i atriumgårdene. riskluftventiler i alle de lukkede felter over alle altandøre, samt over entredøre i 1 og 2- etagers rækkehuse er der monteret en skydeventil for friklufttilførsel. I pensionistlejlighederne i 3 etages boligblokke er der i tilsvarende placering monteret rist 100 x 100 mm i soverum, dog ikke generelt. astgørelse og fugning alle vindueselementer er monteret med fastgørelsesbeslag foroven og ved gulv. Desuden er der mellem elementer og omliggende betonflader udført stopning samt indvendig fugning med elastisk fugemasse. Udvendig er fugen lukket med fugeslange i syntetisk gummi i varierende dimension. verfladebehandling - alle vindueselementerne er oprindeligt leveret industrielt overfladebehandlede ud og indvendigt med alkydmaling. Senere er de t med acrylmaling. Udhuse - vinduer i depotrum i forbindelse med carporte i 1 og 2 etagers rækkehuse er udført tilsvarende, men med enkeltglas. Rækværk trykimprægnerede og malerbehandlede Skilleplader på altaner - i nogle lejligheder er der midt på altanen udført en adskillelse bestående af en ramme i profilstål med udfyldning af eternitplade.

9 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 9 / 24 (31)0 Lette facadeelementer / rækværker sinterval spris for denne else/udskiftning Tilstandsvurdering. uger er intakte. Der findes mange punkterede ruder - udskiftning af glas foretages af den enkelte ejer. Brystningsplader og vandnæser er intakte. Træværk på facadepartier, døre og vinduer m.m. er intakte, men trænger til maling. riskluftventiler er intakte. Udhuse trænger til maling. Rækværker es af ejere, udgifter til materialer afholdes af ejerforeningen. oranstaltninger. Indkøb af maling til malerbehandling af rækværker og udhuse Punkterede ruder i fællesarealerne udskiftes Kælderdøre i gavle påmonteres skinner til forebyggelse af indbrud Døre til trapperum udskiftning af mellemdørslåse, langskilte og greb på mellemdøre. På yderdøre skiftes falsliste i karm i låseside. Malerbehandling af falsliste, montering af rustfri falsliste på dørtrin ved yderdør. versl versl versl versl pmaling af vinduer og døre Tilbud versl versl versl

10 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 10 / 24 (40)1 Terræn - belægningsflader pbygning. Stræder og vejene omkring blokkene er belagt med betonfliser. ællesrummene er ligeledes belagt med betonfliser. Der er her indrettet legepladser og sandkasser. sinterval spris for denne else/udskiftning Parkeringspladserne på østside af bebyggelse er belagt med asfalt. Materielgården belægning af beton. Støttemure af beton afgrænser de flisebelagte arealer fra de beplantede. Tilstandsvurdering. Betonfliser i stræder og veje omkring blokkene er af svingende kvalitet og forvitrer mange steder. Der er foretaget pletvise reparationer inden for de seneste år. mfanget af flisearealer, hvor overfladen på betonfliserne er nedbrudt, er kraftigt stigende. Legepladser er i alle grupper undtaget gruppe 3 i smæssig- og sikkerhedsmæssig uforsvarlig stand. Det er besluttet at nedtage sikkerhedsmæssigt uforsvarlige legeredskaber. pførsel af evt. nye redskaber er ikke medtaget i denne rapport. Belægninger er medio udskiftet i 7 stræder og 1-2 planlagt udført. Asfalten på parkeringsarealerne belægningerne er under nedbrydning. Belægningen bør renoveres inden for en kort årrække. Belægningen i materielgården er så nedbrudt, at den må udskiftestil asfalt inden for en kort tidsperiode og udskiftning er påbegyndt i Støttemure i beton er i stort omfang stærkt nedbrudte.

11 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 11 / 24 (40)1 Terræn - belægningsoverflader oranstaltninger. Ny belægning af betonfliser jf. projekt af arkitektfirmaet Juul & rost, tilbud ved Anders Matthiessen. Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 sinterval spris Tilbud Tilbud Tilbud Tilbud for denne else/udskiftning Ny asfaltbelægning på parkeringspladser Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape Tilbud Tilbud Tilbud Tilbud Støttemure renoveres

12 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 12 / 24 (42)0 Trapperum Adgangen til de 2 og 3 etagers boligblokke sker ad udvendigt dørparti, hvortil der er adgang til et indeliggende trapperum, som forbinder kælder og de øvrige etager. sinterval spris for denne else/udskiftning De indvendige trapper er udført som fritbærende betonelementer imellem etagerne. Rækværker på trapper og reposer er påboltede stålprofiler med fyldninger af malerbehandlet krydsfiner. Gulvbelægning på trapper inkl. stødtrin og reposer, eksl. gulv i kælder, er linoleum med forkantslister i vinyl. I indgangspartiet er der i en del af gulvarealet udført måtteforsænkning med kokosmåtter. Kældergulvet i trapperum er malerbehandlet betonafretning. Lydregulering af trapperummet består af hårde 15 mm mineraluldsplader som er malerbehandlet og opklæbet på undersiden af reposer og trappeløb. venlys i loft i hvert trapperum er der røgventilation i form af ovenlysvindue med udløsning fra stuetagen. Røgventilationsvinduet er samtidig eneste udgang til taget, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.

13 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 13 / 24 (42)0 Trapperum Tilstandsvurdering. Adgangsvejen er intakt De fritbærende betonelementer er intakte. Gulvbelægningen er slidt og bør udskiftes, udskiftning er påbegyndt. Rækværkernes tilstand er god. De lydregulerende plader er i hel stand, plader er overmalet hvorved den lydregulerende evne er ødelagt. Plexiglas i ovenlys er udskiftet pga. beskadigelse af UV-stråling. Lofter og underside af reposer på trapper trænger til malerbehandling. sinterval spris for denne else/udskiftning oranstaltninger. Udskiftning af trappebelægningen af linoleum inkl. montage af alu-forkanter pg. pg. pg Maling af lofter og underside reposer A A A A

14 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 14 / 24 (42)1 Lejligheder pbygning. I bebyggelsen forekommer der en række forskellige lejlighedstyper fordelt på 1 etages rækkehuse, 2 etagers rækkehuse, samt 2 og 3 etagers boligblokke. I boligblokkene forekommer der lejligheder med adgang til både én og til begge facader og med eller uden adgang til egentlig altan. sinterval spris for denne else/udskiftning Vægge og lofter består hovedsagelig af betonelementer, som er overfladebehandlet med maling eller tapet. Enkelte vægge i lejlighederne er udført som lette pladevægge. Vægge omkring bad/toilet er som øvrige vægge af betonelementer, som er malerbehandlet. I køkkener i etageboliger og i baderum i 2- etagers rækkehuse forekommer der lette vægbeklædninger foran installationsnicher. Gulve i alle rum eksl. bad/toilet er massiv egeparket på strøer på underlag af betonelementer. Gulve i bad /toiletrum er betonelementplade med grå stiftmosaik. Indvendige døre Disse er kanaldøre, sprøjtmalede i lys grå farve. Karme og indfatninger er hvidmalet fyrretræ. Entredøre mod trapperum er massive BD 60 Døre. Garderobeskabe er standardskabe i fabrikat Atlas i grålakeret udførelse. Køkkener er alle indeliggende og står i åben forbindelse med spiseplads og opholdsrum. Køkkenerne er opbygget af standardelementer i fabrikat ATLAS/Dansk køkkensæt i grålakeret udførelse og med bordplader med plastlaminat. De fleste køkkener er desuden udstyret med et vaskebord i rustfri stål med enten enkelt eller dobbelt vask.

15 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 15 / 24 (42)1 Lejligheder Herudover er køkkenerne udstyret med komfur af mærket Voss Safir og med køle/fryseskab af mærket Gram. Komfuret stammer fra bebyggelsens ibrugtagning og er i den overvejende del af lejlighederne stadig i brug. sinterval spris for denne else/udskiftning Køle/fryseskab er i de fleste tilfælde udskiftet inden for de sidste 4 5 år. Enkelte beboere har herudover for egen regning installeret emhætte eller opvaskemaskine. Køkkener i etageblokkenes lejligheder er forsynet med kontroludsugning placeret i rummets bagvæg. I rækkehusene er der naturlig aftræk gennem hætter på tag. I 1 etages rækkehuse er der desuden oplukkelige ovenlyskupler over køkken. Bade og toiletrum i 1 og 2 etagers rækkehuse er forsynet med oplukkelige ovenlyskupler, og her findes desuden et ekstra toilet, som er forsynet med sidelys. Alle større lejligheder har baderum med badekar, som er fritstående uden fast tilslutning til omgivende vægge og gulv. I det ekstra toiletrum i 1 og 2-etagers rækkehuse er der oprindelig afsat stik til vaskemaskine, og i en del af etageblokkenes lejligheder er der for beboernes regning udført tilsvarende installationer. Tilstandsvurdering og foranstaltninger. Lejlighederne es af den enkelte ejer og falder derfor uden for denne elsesplan.

16 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 16 / 24 (47)0 Tag, generelt pbygning. Se bilag nr. 1 for mere uddybende handlingsforløb vedr. tagene. sinterval spris for denne ved ligeholdelse/udskiftning Alle tage er renoveret og efterisoleret i pbygningen er: tagelement i beton, dampspærre, kileskåret mineraluld, tykkelse mm, olieimprægneret træfiberplade med påsvejst pap, 2 lag P pap samt kantafslutninger i plastbelagt stål, trykudligning gennem spalter i betonelementerne langs facade - 1 stk. 30 x 300 mm pr. 6 m på hver side af huset. Til løbende måling af fugt i konstruktionen er indbygget 2 stk. målerondeller pr. blok i isolering. Afvanding udført med UV-system nedlagt i isoleringen, fald mod langsgående render, ingen eller meget ringe fald i render mod afløb. På en del af de langsgående render er udført supplerende tætning ved påsvejsning af ekstra lag SBS pap. Tagdækning på carporte/udhuse er i suppleret med et ekstra lag pap. Tagbrøndene på blok 23 og 24 er udskiftet i Tilstandsvurdering. Se bilag nr. 1 for mere uddybende handlingsforløb vedr. tagene. Der konstateres jævnligt vandindtrængninger fra tagkonstruktione, hovedsagligt i sommerhalvår. Der er konstateret defekt på UV-brønde i tagene, som medfører vandindtrængning imellem flange på tagbrønde og tagpap. UV-system er meget følsomt overfor tilstopninger med blade, granulat fra tagpap mv. Der kan konstateres begyndende nedbrydning af tagpap.

17 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 17 / 24 (47) Tage generelt sinterval spris for denne else/udskiftning oranstaltninger. Tagbrønde på 1 etages rækkehusene udskiftes først dernæst de øvrige tagbrønde. Inkl. udtørring af isolering., 1-etages rækkehuse, 1-etages rækkehuse, 2-3 etagers boliger, 2-3 etagers boliger, 2-3 etagers boliger Der foretages årligt gennemgang af taget, samtlige tagbrønde efterses og renses og tagpap eftergås for defekter, defekter udbedres. A Levetid af tagpap vurderes at kunne forlænges ved med jævne mellemrum at foretage reparationer i de berørte områder A A A A kvm kvm kvm kvm

18 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 18 / 24 (52)0 Afløb, kloak og faldstammer pbygning Der er separat system for hhv. spilde- og regnvand. sinterval spris for denne ved ligeholdelse/udskiftning Rør i jord udført i pvc. Brønde udført i beton med jerndæksler aldstammer og afløbsrør i bygninger udført i støbejern. Tilstandsvurdering Enkelte faldstammer udskiftet, vurderes generelt at være i god stand. Kloakkerne vurderes at være i rimelig stand. oranstaltninger. Ingen foranstaltninger.

19 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 19 / 24 (53)0 (56)0 Vand, hovedledninger. Varme generelt. pbygning. Alle bygninger i bebyggelsen er forbundet med et rørsystem, som forløber i kældre og betonkanaler i terræn, se afsnit (10)0 hovedledninger i jord. sinterval spris for denne ved ligeholdelse/udskiftning ra varmecentralen føres fjernvarmevand frem til 5 undercentraler placeret i boligblokkene og i butiksbygningen. I undercentraler fordeles vand for radiatoranlæg, og varmt brugsvand tilberedes. ra boligblokkenes fem undercentraler forsynes de nærmestliggende blokke med varme og varmt brugsvand fremført i betonkanaler. Boligerne opvarmes af radiatorer, der er koblet i serie ( 1- strengsanlæg med vandret fordeling). Strengene er koblet i et 2 strengsanlæg med lodret fordeling. Radiatorer er forsynet med termostatventiler og/eller følere. Tilstandsvurdering Tilstanden af ledninger vedrørende koldt og varmt brugsvand er kalket til i mindre omfang, men vurderes ellers i rimelig tilstand. lere strengreguleringsventiler på cirkulationsstreng for varmt brugsvand er defekte Centralvarmerør vurderes at være i god stand. oranstaltninger. Samtlige strengventilerne på cirkulationsledning for varmt brugsvand udskiftes og der foretages indregulering. Centregruppen

20 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 20 / 24 (56)1 Varmeproducerende anlæg pbygning. Anlægget er et hybridanlæg bestående af 3 varmeproducerende enheder. sinterval spris for denne ved ligeholdelse/udskiftning Primær opvarmingskilder: Biogasfyret kedel, ejet og t af foreningen. Lokalt kraft-varmeværk, ejet og t at NESA inkl. tilhørende 2 stk. buffertanke. Backup 2 stk. naturgasfyrede kedler, ejet og t af foreningen. Tilstandsvurdering. De naturgasfyrede kedler og den biogasfyrede kedel er 33 år gamle. Kedler gennemgået af SK sjællands industri Kedelservice i september 2002: Naturgaskedler: Belægninger på varmeflader, røgrør defekt, svovlbelægninger på vendekammer, Alle enheder er p.t. i drift uden større problemer. oranstaltninger. 2 stk. naturgas kedler Udskiftning af rør i første rørslag samt svejsning af rørender til kedelboks, udsyring af vandside, højtrykspuling af vandside, rensning af røgside, levering og montering af retardere Tilbud Biogaskedel Udskiftning af rør i første rørslag samt svejsning af rørender til kedelboks, udsyring af vandside, højtrykspuling af vandside, rensning af røgside, levering og montering af retardere Tilbud Løbende else af kedler, rensning, udsyring, justering

21 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 21 / 24 (57)0 Ventilation generelt pbygning. 3-etagers boligblokkene er forsynet med mekanisk udsugning (kontrolventilation). 2 anlæg pr. boligblok, udsugning fra køkken og bad i boliger, samt fra skarnkasserum og affaldsskakte. Desuden udsuges fra kældertoiletter og kældergange. Ventilatorer er placeret frit på tag, og kanalforbindelser til de lodrette kanaler i boliger ligger i tagisoleringen. Udsugning fra boliger sker gennem ventiler placeret i væg tæt på loft i henholdsvis køkken og bade/toiletrum. sinterval spris for denne ved ligeholdelse/udskiftning Boliger i 1-2-etagers rækkehuse er forsynet med naturligt aftræk fra køkken og baderum. Butiksblokken i centergruppen (blok 25) er forsynet med ventilationsanlæg. Tilstandsvurdering. Understationen i blok 25 anlæg 3 og 4 er ude af drift. Varmefladerne var frostsprængte og blev derfor demonteret. Den øvrige ventilation fungerer tilfredsstillende. oranstaltninger. Vedr. anlæg 3 og 4 i blok 25, foreslås det, at det forsøges alene at køre ventilationsanlægget som et friskluftanlæg og lade opvarmningen alene ske ved radiatorer, jf. notat af 3. april 2003.

22 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 22 / 24 (64)0 ællesantenne og bredbånd pbygning. Der er installeret TDC kabelnet. Der er et stik for tv- og radiomodtagelse i hver lejlighed. Alle lejligheder modtager 6 kanaler (den lille pakke). Udgiften er inkluderet i huslejen/fællesudgifterne. Andre løsninger afregnes direkte med TDC. sinterval spris for denne ved ligeholdelse/udskiftning Bredbåndsnet er under overvejelse. Tilstandsvurdering. Installationen er i rimelig stand. TDC reparerer. oranstaltninger. Ingen foranstaltninger.

23 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 23 / 24 (71)0 Vaskeri pbygning. Centralvaskeriet ligger i butiksblokken (blok 26) Der er 10 vaskemaskiner 7 tørretumblere 2 centrifuger 1 strygerulle. Vaskeriet foreståes af fa. Boissevain. De fleste driftsudgifter afholdes af firmaet. Der er indgået kontrakt om dette. sinterval spris for denne ved ligeholdelse/udskiftning Tilstandsvurdering. Drift og istandsættelse via kontrakt. oranstaltning. Ingen

24 Tilstands- og elsesrapport Del 3 Side 24 / 24 (71)3 Brandsikring Der er opsat brandslukningsudstyr efter gældende forskrifter. sinterval spris for denne ved ligeholdelse/udskiftning Tilstandsvurdering. Eftersyn udføres efter servicekontrakt. oranstaltninger. Ingen foranstaltninger

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,02 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,02 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 40 Adresse: Postnr./by: Dommervænget 4A 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-141226-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Beskrivelse af energibesparende foranstaltning. Nordre Munkegaard. Dalstrøget 61-131 og 60-124. Energibesparelsesforslag nr.:

Beskrivelse af energibesparende foranstaltning. Nordre Munkegaard. Dalstrøget 61-131 og 60-124. Energibesparelsesforslag nr.: Dalstrøget 61-131 og 60-124 Indholdsfortegnelse besparelsesforslag nr.: Side 1 - Vinduer og døre, Udskiftning 2 2 - Efterisolering af kælderydervægge 3 3 - Efterisolering af varmerør i tagrum 4 4 - Udskiftning

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Materialeliste. Materialer og valgmuligheder. På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard

Materialeliste. Materialer og valgmuligheder. På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard Materialeliste Materialer og valgmuligheder På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard indgår i lejlighederne, og ikke mindst om de mange forskellige muligheder du har for at påvirke

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid KONCEPT Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid Produceret på fabrik uden påvirkning af vejr Spændende materialer med lang levetid Minimal vedligehold Kort montagetid

Læs mere

17.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

17.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Kjellerupsgade 27 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Tværsnit, Princip Facade mod nord Facade mod syd Facade mod øst Facade mod vest BESKRIVELSE Bygning 10 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Materialebeskrivelse. Pottemagergården, Næstved. 01.00 Overflader. 01.01 Indvendige overflader

Materialebeskrivelse. Pottemagergården, Næstved. 01.00 Overflader. 01.01 Indvendige overflader Pottemagergården, Næstved 01.00 Overflader 01.01 Indvendige overflader Lofter Malede betonlofter. Enkelte sekundære rum med malede gipslofter (bryggers, badeværelse o.lign.). Penthouse etagen udføres med

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Vejlesøparken 1-35 2840 Holte. Tilstandsrapport

Vejlesøparken 1-35 2840 Holte. Tilstandsrapport Vejlesøparken 1-35 2840 Holte srapport ESBEN KIRKEGAARD Rådgivende Ingeniører A/S December 2012 1 Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Bebyggelsen side 3 Oversigt over de udvalgte fokusområder side 4 Eftersynet/besigtigelsen

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader 12: Bygningsdelsbeskrivelse Definitionsblad for tilstandsgrader Tegninger Skematisk lejlighedsoversigt Skematisk tilstandsbeskrivelse Registreringsskemaer Rumfortegnelse Fax Energibesparende Renoveringsforslag

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse.

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. E/F SANDALSPARKEN Sag nr. 10.141A September 2010 PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. Udført for: E/F Sandalsparken 3660 Stenløse. Eibye Rådgivning

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ludvig Schrøders vej 011A Postnr./by: 6600 Vejen BBR-nr.: 575-080731 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 16 København d. 10. oktober 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 16/Bolig 21. Tag/tagrum: Eksisterende tegltag, ældre men i god stand.

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: SIDE 1 AF 50 Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-568891-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde Registrering af rørinstallationer Februar 2016 Norconsult Wessberg A/S Rådgivende ingeniørfirma Herlev Bygade 14 2730 Herlev Rapport Dato 25.02.2016 Sag 157421 Ini LM

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Vinkelvej 99 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-117283-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Falkevej 076 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-149126-001 Energikonsulent: Kalle Vestergaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14064

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14064 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14064 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. Side 1 af 10 SKØNSERKLÆRING J.nr.10150 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Bo42. Afdeling 13. Thorkildsvej 57

Bo42. Afdeling 13. Thorkildsvej 57 Afdeling 13 Thorkildsvej 57 Tilstandsrapport 2012 Afdeling 13 Thorkildsvej 57 Tilstandsrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 4 København d. 12. marts 2015 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 4 Tag/Spidsloft: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lupinmarken 188 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-230137 Energikonsulent: Erling Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Erling

Læs mere

Energimærke. Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by: SIDE 1 AF 41 Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by: 8930 Randers NØ BBR-nr.: 730-012962-001 Energikonsulent: Per Skouboe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

111.503 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

111.503 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Bargumsvej 13 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tøndervej 107 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tøndervej 107 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: SIDE 1 AF 11 Adresse: Tøndervej 107 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-021649-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug, muligheder for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder.

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder. SIDE 1 AF 6 Adresse: Promenadebyen 6 Postnr./by: Resultat 5000 Odense C BBR-nr.: 461-703065-001 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 36 Adresse: Holstebrogade 008 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-235068-001 Energikonsulent: Erik Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 848. Salten Skov Laboratoriet

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 848. Salten Skov Laboratoriet Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 848 Salten Skov Laboratoriet Bygnings navn: Salten Skov Dato: 19.10.2012 Rådgiver: Kjaer & Richter A/S Bygnings nr.: 848 Side: 1.1 ARKITEKTSYN 2013 Adresse: Ryvej 13, 8563

Læs mere

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen er opført i 1970, og fik i 2004 en mindre

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 15 Adresse: Postnr./by: Nørregade 56A 5000 Odense C BBR-nr.: 461-290787-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte.

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. Facaderenovering ER Den røde blok Mørtelfuger smuldrer. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. De grå blokke Betonfacader fremstår med afskalninger pga. armeringskorrosion. Der er skader

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vejerboden 15 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4780 Stege BBR-nr.: 390-026064 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

FUNKIS 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering

FUNKIS 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering KONCEPT Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid Produceret på fabrik uden påvirkning af vejr Spændende materialer med lang levetid Minimal vedligehold Kort montagetid

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

Transmissionstab er udregnet for hver enkel boligblok. Varmetab fra rørinstallationer er udregnet samlet og placeret under bygning 1.

Transmissionstab er udregnet for hver enkel boligblok. Varmetab fra rørinstallationer er udregnet samlet og placeret under bygning 1. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skæring Parkvej, Egå 114-1 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-891482 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Energimærke. Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by: SIDE 1 AF 33 Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-522997-001 Energikonsulent: Erik Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SITUATIONSPLAN TYPER AF HUSER

SITUATIONSPLAN TYPER AF HUSER HELHEDSPLAN AFD. 11 SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN TYPER AF HUSER A II A I A I A II A I A II A II A I A II A I A II A II A I A II A I A II A I A I A II A II A I A II A I A II A I A II A I A II A I A II

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Overgade 52 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-296173-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport AFD 8 TURØVEJ Tyrøvej 2-4-6-8 6430 Nordborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. juli 2012 Til den 26. juli 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers NV. Notat 1 Baggrund: På baggrund af mødet d. 27.10.2015, har vi besigtiget Randers HF & VUC beliggende på ovennævnte

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Rådyrvænget 65 5800 Nyborg 450-006236-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015 Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015 DAGSORDEN 1. Velkommen v/ Marianne Salomonsen 2. Valg af dirigent 3. Gennemførelse af renoveringen - Beboerkoordinator v/ Annette

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Prinses. Maries Allé 1 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-309267-001 Energikonsulent: Olav Grønn Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere