IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd"

Transkript

1 IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes mod til år Visionen er opdelt i fire afsnit, hvor alle er afhængige af hinanden: Sportsligt, økonomisk, administrativt og socialt. Sportslig målsætning IF Frem Bjæverskov Fodbold er en breddeklub, hvor der er plads til alle, uanset køn, religion eller fodboldmæssige kunnen. Nye spillere er altid velkomne i klubben, uanset hvornår de starter. Alle spillere skal have mulighed for at have det sjovt, udvikle sin fodboldmæssige kunnen og udvikle sociale forbindelser med sine kammerater. I IF Frem Bjæverskov Fodbold skal spillerne have mange boldberøringer, derfor skal de yngste spillere spille på mindre baner og ved træning skal der være mindst en bold per spiller til rådighed. Klubben vil konstant arbejde for at styrke træner- og lederrekrutteringen og sikre, at alle trænere opnår de nødvendige kompetencer, der sikrer en konstant udvikling for den enkelte spiller. Klubben udvikler et træningsmiljø, hvor alle trænere har kendskab til træningsmetoder, og en plan for, hvordan og hvad der skal trænes på de enkelte årgange. Trænere arbejder tæt sammen i en struktur, der sikrer en solid og tryg overgang for den enkelte spiller, når der rykkes videre op i årgangen, så ungdomsspillerne fastholdes i klubben. Især skal der sættes fokus på overgangen fra børne-/ungdomsholdene til senior. De spillere, der har niveau til at blive udfordret mere end klubben kan tilbyde, og som har talentet, skal vi sikre, på en god og ordentlig måde kommer til en anden klub. Vi skal sikre, at spilleren, der forlader klubben, får lyst til en dag at vende tilbage. Dette sker ved at sige på gensyn i stedet for farvel. Vi bakker op om DBU s retningslinjer for, hvornår og hvordan et klubskifte bør finde sted. Der skal skabes dialog med andre lokale klubber om klubskifte og samarbejde om f.eks. afholdelse af træneruddannelse. Der arbejdes på tilgang og fastholdelse af spillere til seniorafdelingen. Det forventes at der er minimum to seniorhold, med førsteholdet i serie 1. For de yngste årgange i klubben (til og med U12-hold) planlægges og gennemføres træningen i tråd med DBU s holdninger og handlinger, som sikrer fokus på det sociale element på holdet/årgangen. I 2020 har klubben ungdomshold på alle årgange, på drengesiden. Der arbejdes på at få flere piger til at spille fodbold, så der minimum er pigehold på to årgange. Alle hold spiller på højest mulige niveau, med udgangspunkt i spillermaterialet på årgangen.

2 I børne- og ungdomsfodbold spilles efter HAK princippet, det vil sige, at en spiller spiller mindst halvdelen af de kampe han/hun er med i. IF Frem Bjæverskov Fodbold er en breddeklub, hvor vi fokuserer på spillernes spillemæssige udvikling, og mindre på kampresultater. I IF Frem Bjæverskov Fodbold spiller vi Fair Play. Vi behandler trænere, spillere, forældre, dommere og modstandere med respekt. Økonomisk målsætning Klubben skal arbejde for en sund og velbalanceret økonomi. Vores udgifter skal stå mål med vores indtægter, og vi skal altid prioritere sportslige aktiviteter frem for administrative udgifter. Klubben skal have et udbygget velfunderet sponsorgrundlag lokalt, hvor der er skabt et netværk med og blandt de lokale erhvervsdrivende. Klubbens sponsorer støtter klubben med økonomisk og moralsk støtte til at sikre klubbens sportslige målsætning, bl.a. ved at muliggøre stævnedeltagelse, materialeindkøb og lignende. Klubben arbejder løbende med udvikling af aktiviteter, der kan synliggøre sponsorernes samarbejde med klubben, samtidig med at det giver sponsorerne mulighed for at opbygge et internt netværk i lokalområdet. Administrativ målsætning Klubben er funderet lokalt med mange frivillige, hvor rigtigt mange gør lidt. Der er mange om at løfte de forskellige opgaver, hvilket betyder, at flere har lyst til at bidrage med hjælp indimellem. En række udvalg med frivillige støtter op om arbejdet i klubben, bl.a.: medvirker til drift af klubhus, som er omdrejningspunktet for klubbens fælles ånd sikrer løbende uddannelse og arrangementer for klubbens dommere sikrer, at spillere opfører sig ordentlig, såvel udenfor som på banen. gennemfører arrangementer/stævner for ungdomsholdene Social målsætning Klubben er et godt sted at være for unge som ældre. Klubben samarbejder med lokale aktører om at involvere og engagere de lokale unge i foreningslivet. Alle ledere i klubben er opmærksom på deres funktion som rollemodel for de yngre medlemmer, og derved skabes en stærk integration af byens unge og ældre. De unges sociale liv styrkes ved at deltage i klubbens arrangementer og aktiviteter på tværs af køn og alder. Klubben samarbejder med Køge kommune om at støtte social-/økonomisk svagt stillede familier. Forældre til spillere i klubben påtager sig de pligter, som følger med, når de har børn i klubben. Derved sikres, at forældrene føler et fællesskab med andre fra byen, og der opnås ejerskab af klubben og klubbens aktiviteter. Bjæverskov Fodbold januar 2015

3 Aflønning: Det er ikke tilladt at lønne trænere, uden at klubben laver rigtigt lønregnskab og opkræver skat. Trænere vil derfor kun modtage tilskud til telefon, tøjvask og diverse kontorartikler. Det beløb som gives, holder sig indenfor de af SKATs vedtagne regler. Bestyrelsen bestemmer for hvert halvår, hvor meget den enkelte træner/holdleder vil modtage ud fra den indsats, der er blevet udført i det forgangne halvår. For at tiltrække unge trænere, kan der i visse tilfælde gives et ekstra tilskud. Afregningen foretages halvårligt, som hovedregel i juni og december. Baner: Der må kun trænes og spilles kamp på de til enhver tid anviste baner. Lysbanen må som udgangspunkt benyttes hele året, men vil blive lukket, hvis dette findes nødvendigt. Kampbaner åbnes og lukkes i samarbede med Køge Kommune. Træning på kampbaner må kun finde sted efter aftale med den baneansvarlige. Det er ikke tilladt at benytte bane 1 til træning. Kunstgræsbanerne i kommunen ansøges gennem formanden, som ansøger kommunen. Multibanen på Skovboskolen er til fri rådighed efter skolens normale lukketid. Bolde: For at undgå at bolde bliver blandet, opfordres alle hold til at skrive holdnavn på boldene. Dette gælder både kampbold og de bolde, som bruges til træning. Alle spillere på børne- /ungdomsholdene skal kunne have deres egen bold til træning. Mangler der derfor nogle, skal træneren rette henvendelse til den materialeansvarlige, som derefter vil sørge for, at holdet får de nødvendige bolde. I hallen må der kun benyttes indendørsbolde eller rene bolde. Der er et begrænset antal indendørsbolde til rådighed i hallen. Skal man bruge flere bolde, må man hente sine udendørsbolde i boldskuret. Boldskur: Hvert hold har sit eget rum til bolde og overtrækstrøjer. Toppe mm. kan benyttes af alle hold. Der bør tages hensyn til andre hold, som evt. træner på samme tid, således at et hold ikke tager alle keglerne, mens et andet hold ikke har nogen. Der er et skab til indendørsbolde i både den gamle og nye hal. Grøn nøgle passer til skabet. Det er alles ansvar, at der holdes orden i boldskuret og i boldskabe i hallen. Hjemmeside: På klubbens hjemmeside (www.bjaeverskovfodbold.dk), kan alle se informationer omkring klubben, heriblandt træningstider, telefonnumre på alle trænerne, kampprogrammer samt meget andet. Hver årgang har sin egen side til information. Kontakt den hjemmesideansvarlige for at få adgang. Hjertestarter: I begge haller forefindes en hjerterstarter, som kan benyttes i forbindelse med hjertestop. Hvis den nye hal er aflåst, findes der nøgler i rød nøgleboks i gangen i klubhuset. Starteren er nem at bruge, da den, via en stemme, vejleder i brugen af den.

4 Indendørstræning: Indendørstræningen begynder i uge 43, og varer til og med udgangen af marts måned. Hallen er, som udgangspunkt, lukket i uge 8 og 42, samt mellem jul og nytår. Hvis et hold aflyser træningen, skal formanden informeres samt holdene før/efter kontaktes om de kan bruge tiden. Indmeldelser: Når en spiller har været til træning ca. 4 gange, skal spilleren indmeldes via hjemmesiden Spilleren vil derefter modtage et girokort ved førstkommende kontingentopkrævning. En spiller, som ikke er medlem, eller som ikke har betalt sit kontingent, må ikke deltage i kampe. Hvis en ny spiller kommer fra en anden klub og ønsker at spille kamp, skal spilleren bede den spillercertifikatansvarlige i klubben om at anmode den gamle klub om spillercertifikat. Indrangering: Træneren skal oplyse den turneringsansvarlige om, i hvilken række holdet skal tilmeldes. Dette bør gøres hurtigst muligt, når tilmeldingsfristerne bliver meldt ud af ovenstående formænd. For nogle rækker, specielt 11-mands, sker indrangering automatisk, da der er automatisk op-/nedrykning. Hvis der skal tilmeldes nye hold, eller hvis man bliver nødt til at trække et hold, eller hvis puljen, holdet er placeret i, er for svær/let, skal formand og/eller ungdomsformand have besked. Hvis der er specielle årsager, der gør, at man bør undgå oprykning eller lign., kan dette godt lade sig gøre. Kontakt da formand og/eller ungdomsformand. Indsamlinger/sponsorater: Klubben arrangerer salg af Julekalender, deltager i OK hvervninger, hjælper til forårs- /bierfest mm., mindst en gang om året. Overskuddet går til aktiviteter for klubbens medlemmer. Dette arbejde forventes udført af klubbens medlemmer/forældre. Det er ikke tilladt at foretage indsamlinger i klubbens navn, uden at det er godkendt af bestyrelsen. Som udgangspunkt tilfalder alle sponsorater mm. hele klubben, men i tilfælde af, at et hold selv har gjort en ekstraordinær indsats for at skaffe penge/sponsorater, kan en del af beløbet, ved forudgående aftale med bestyrelsen, gå til sportslige aktiviteter, træningstøj mm. Kampafvikling: Det anbefales, at der så tidligt som muligt gives besked til alle spillere og forældre om, hvornår der skal spilles kamp, samt hvornår der skal mødes til disse kampe. Ved udekampe skal der tages hensyn til transporttid. Det anbefales, at man har mindst 45 minutter til omklædning og opvarmning, både ude og hjemme. Hvis det trækker op til lyn og torden, skal kampen udskydes og evt. aflyses og flyttes. Kampafvikling hjemmebane: Træner/holdleder skal sørge for en dommer til døm-selv kampe. Den turneringsansvarlige vil være behjælpelig med at finde en, hvis det ikke er muligt at finde en. Desuden skal de sørge for, at modstanderen bliver budt velkommen, får bolde til opvarmning, og at hjørneflag bliver placeret på banen.

5 Hvis målene ikke er placeret rigtigt, skal træner/holdleder sørge for, at de bliver sat korrekt. Dette kan gøres med hjælp fra tilskuere/forældre/dommer. Efter kampen skal alle spillere benytte indgangen ved støvlevasken. Husk klubhuset må ikke betrædes med beskidte fodboldstøvler. Kampafvikling udebane: Det anbefales, at man mødes enten ved klubhuset eller ved Skovbohallen, således at man kan køre samlet til udekampen. Kontroller altid, at man har kamptøjet med, INDEN man kører. Kampaflysning: Hvis en hjemmekamp aflyses, skal dette meddeles til den baneansvarlige, med det samme. Dette er af hensyn til kridtning af baner og omklædningsrum. Hvis udehold melder afbud eller udebliver, skal dette indberettes på samme måde som resultatindberetning. Man indberetter, at udehold udeblev med/uden afbud. Hvis eget hold ikke kan stille op, skal dette meddeles til modstander. Hvis hold udebliver uden afbud, koster det bøde. Dette gælder både ude- og indendørsturneringen. Husk også at informere dommeren, hvis kampen er aflyst. Kampflytninger: Hvis det er nødvendigt at flytte en kamp, skal træneren få den turneringsansvarlige til at lave en kampflytningsanmodning til modstanderen i KlubOffice. Herefter har modstanderen 8 dage til at godkende eller afvise ønsket. Hvis det er en hjemmekamp, skal man sikre, at der er en ledig bane og en kampleder/dommer til rådighed. Hvis kampflytning sker inden for 8 dage før den planlagte dato, skal træneren kontakte modstanderen direkte, og finde en ny dato. Den nye dato meddeles til turneringsansvarlige, som meddeler dette til DBU Sjælland. Kampreferat: For at give andre mulighed for at følge med i vores kampe, vil klubben gerne opfordre jer til at få en forælder fra jeres hold, til at lave et lille kampreferat, når I spiller kamp. Referatet kan blive bragt på vores hjemmeside, og kan også blive sendt til Dagbladet og Midtsjællands Avis. Hvis holdene laver andre aktiviteter, vil det også med fordel kunne publiceres i nævnte medier. Kamptøj: Hvad enten kamptøjet er sponsoreret eller købt af klubben, er det klubbens ejendom. Vi skulle gerne have nogle reservesæt liggende i tilfælde af ekstra tilmelding af hold. Når kamptøj skal vaskes, bør dette ske på 40 grader og med vrangen ud, da trykket ellers hurtigt vil blive slidt og ødelagt. Brug ikke skyllemiddel til sportstøj, men erstat det med lidt husholdningseddike, så de svedtransporterende egenskaber i tøjet ikke ødelægges. Kaosstævne: KAOS stævnet, er en årlig tilbagevendende begivenhed, som klubben afholder en lørdag i starten af december, i Skovbohallen. Ved KAOS stævnet fordeles spillerne på blandede hold på tværs af årgange, og spiller turnering mod hinanden.

6 Klubhuset: Klubhuset ( ) er hele Idrætsforeningen hus - ikke kun fodbold-afdelingens. Der er ikke altid åbent efter træning/kampe. Derfor, såfremt man ønsker at holde møde, eller har andre arrangementer, så kontakt den klubhusansvarlige. Der må ikke medbringes egne drikkevarer i klubhuset. Alle drikkevarer skal købes i klubhuset. Glasflasker må ikke forefindes i omklædningsrummene. Der er ikke adgang til klubhuset med fodboldstøvler. Kontingent: Kontingentet for at spille i klubben kan ses på hjemmesiden Såfremt en spiller er i restance, kan han/hun ikke deltage i kampe, og vil blive blokeret i KlubOffice, så personen ikke kan tilføjes til holdkort. Kurser: Klubben tilbyder kurser for trænere, hvis de er interesseret i at udvikle sig. Klubben ser meget gerne, at trænerne tager imod dette tilbud. Klubben benytter sig normalt af kurser som udbydes af DBU. Alle børnetrænere bør, som minimum, deltage på DBU s introduktionskursus til C-træner uddannelsen. En træner, som deltager på B1, B2 eller lignende kurser, binder sig til også at træne for klubben i den efterfølgende sæson. Klubben tilbyder dommer/kampleder kurser til trænere og andre interesserede, såsom forældre eller andre, der gerne vil prøve kræfter med dommergerningen. Hvis man modtager dommerkursus, binder man sig dog til at dømme for klubben, hvis denne mangler en dommer. Lægetaske: Som tilbehør til kamptøjet er alle hold udstyret med en lægetaske, hvor der bl.a. er isposer, tape, plaster, saks mm. Trænger tasken til opfyldning, gives besked til den materiale ansvarlige. Indholdet er ikke billigt, så brug det kun, når det er nødvendigt. Matchfixing: Vi bakker op om DBU's regler vedr. matchfixing. Ingen spiller, træner eller leder med tilknytning til et hold, må spille (bette) på kampe i den turnering, hvor personens hold deltager. Dette gælder også pokalkampe, så længe ens hold deltager. Spilleren/lederen må heller ikke få andre personer til, på vegne af sig, at spille på de nævnte kampe. Ethvert kendskab til overtrædelse vil blive anmeldt, og personen vil blive udmeldt af klubben omgående. Læs mere om matchfixing her: Nøgler: Alle trænere skal have en grøn nøgle, som passer til boldskuret, boldskabe i hallerne, samt til hoveddøren i klubhuset og fyrrum (hvor der er telefon, og hvor man tænder for lysanlægget). Desuden får man en skabsnøgle, som passer til holdskabet i boldskuret. Man får nøgler hos den materialeansvarlige/formanden.

7 Resultater og holdkort: Der skal udfyldes et elektronisk holdkort ved alle DBU kampe. Senest en time før den annoncerede kampstart, skal holdkortet være udfyldt. Efter hver kamp er det vigtigt, at kampens resultat bliver tastet via DBU-appen, eller ringet ind til DBU Sjælland, senest en time efter kampens afslutning. Sker dette ikke, får klubben en bøde på kr Der er telefon i klubhusets fyrrum (den grønne nøgle passer til døren), som gerne må benyttes. Spiller/forældremøde: Der bør afholdes spiller/forældremøde inden sæsonen starter udendørs, samt efter sommerferien. Derudover bør der afholdes spiller/forældremøde, hvis der er problemer på holdet, eller ved andre tiltag som træningstur og lign. Ungdomsformand/formand deltager gerne. Under alle omstændigheder bør der laves et referat af mødet, som gives til ungdomsformand/formand. På forældremøde bør der tales om bl.a. kørsel, tøjvask og opbakning af spillerne på holdet, hvor ALLE tilråb fra forældre og trænere bør være af positiv karakter. Spillerbenyttelse: Det er kun spillere, som er indmeldt i klubben, som må deltage kampe. Såfremt en spiller er i restance, kan han/hun ikke deltage i kampe og vil blive blokeret i KlubOffice, så personen ikke kan tilføjes til holdkort. Hvis man ønsker hjælp til kampe - hvor man ikke selv har mulighed for at stille hold - af spillere fra et andet hold i klubben, SKAL dette aftales med de pågældende spilleres træner og ikke direkte med spilleren. Det er tilladt at benytte spillere på årgangen, som er født i sidste halvdel, året før. Hvis der på holdene er spillere, som ikke opfylder disse krav, må de ikke spille før der er søgt og modtaget dispensation fra DBU Sjælland. Holdet vil blive dømt som taber med 0-3, og klubben vil modtage en bøde for hver spiller, som ikke opfylder kravene. (Se gældende turneringsregler på for de konkrete regler). For foråret skal der søges dispensation inden 1. april, dog med mulighed for efteransøgning, 1. maj. For efteråret skal der søges dispensation inden 1. juli, gældende fra 1. august, eller 20. august, gældende 1. september. En dispensation modtaget for foråret er også gældende i efteråret, dvs. man skal kun søge dispensation en gang pr. spiller, pr. år. Spillerindgang/Støvlevask: Klubhuset må ikke betrædes med fodboldstøvler efter træning eller kamp. Man SKAL bruge indgangen ved støvlevasken. Husk også at fortælle vores modstanderne dette. Stævner: Udover turnering betaler klubben to stævner i foråret og to stævner i efteråret, som hvert hold kan deltage i. Det kan være både indendørs og/eller udendørs stævner - dette bestemmer træneren. Disse stævner må dog ikke have pengepræmier. Max. pris pr. stævne/hold, er kr. 500,-. Ud over dette beløb skal det forhåndsgodkendes af bestyrelsen. Når man tilmelder hold til stævner på staevner.dk, modtager I en bekræftelsesmail. Denne videresendes til kasseren, sammen med følgende oplysninger: Pris på stævnet, samt hvilket hold/årgang der deltager. Kasseren vil herefter sørge for betaling af stævnet.

8 Støvleordning: Klubben har en støvleordning, hvor det er muligt at købe brugte støvler for kr. 50,-, hvis man afleverer et andet par brugte. Ellers er prisen kr. 100,-, hvor man vil få kr. 50,- tilbage, hvis/når man kommer tilbage med det brugte par. Ordningen er til for at ungdomsspillere ikke skal have for store omkostninger, hvis de bare vil prøve at se, om fodbold er noget for dem. Ordningen kan selvfølgelig også bruges af rutinerede spillere, som derved ikke behøver at investere i dyre støvler, mens fødderne hele tiden vokser hurtigt. Indtægter fra ordningen tilbagebetales til de hold, hvorfra byttepengene er modtaget. Træner(e) bestemmer, hvordan holdet bruger pengene. Bytning sker efter aftale med Kaj Belling, Skovbovej 18, 4632 Bjæverskov, tlf Telefonnumre: Alle relevante numre findes på fodboldsklubben hjemmeside. Træningstøj til trænere og hjælpetrænere: Trænere får udleveret en trænerpakke bestående af bl.a. træningstøj samt coach jakke, og hjælpetrænere får udleveret træningssæt. Tøjet udleveres, når man har været træner i min. 3 måneder. Kontakt den materialeansvarlige for bestilling af tøj. Tøjet er til låns, og må ikke bruges privat. Tøjet skal afleveres i tilfælde af, at man stopper som træner/- hjælpetræner. Turneringsstart: Udendørsturnering starter i april (forårssæsonen) og i august (efterårssæsonen). Indendørsturneringen starter i november og slutter i marts. Se kampprogram på Tøjvask: Sørg for, at det ikke er de samme forældre, som altid står for vasketøjet. Udarbejd evt. en vasketøjsliste, hvor det er fastlagt, hvem som skal have tøjet med hjem efter en kamp. Alternativt kan der vælges en, som altid står for vasken, mod at alle betaler et symbolsk beløb til dækning af udgifter. Udendørstræning: Udendørstræning bør startes i marts. Dog skal man være opmærksom på, at der kan være begrænset plads, da det formentlig kun er lysbanen, der er åben. Det er vigtig at respektere, at de andre baner ikke benyttes, før det bliver meldt ud af formanden. Hele årgange træner sammen. Brug eventuelt stationstræning. Det er ikke tilladt at træne (eller spille kamp), når der er lyn og torden. Årets spiller: Alle trænere fra U-10 og opefter skal udpege årets spiller for hvert hold, som er tilmeldt i turnering. Kåring og præmieoverrækkelse bliver foretaget til KAOS stævnet, som klubben afholder i december, i Skovbohallen.

Holdninger & handlinger

Holdninger & handlinger DBUs holdningshæfte Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Udgiver Dansk Boldspil-Union Layout/dtp DBU Grafisk Bettina Emcken Lise Fabricius

Læs mere

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund og rammer for sportslig og social målsætning. 2 HIK s formålsparagraf... 2 Fodboldafdelingens

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Forord 00 01 Forord Baggrunden for idemappen Børn og unge bruger meget tid uden for hjemmet. Mange bruger meget fritid

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere.

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere. JYSK fodbold Oktober 2011 Kunstgræs er ikke så dyrt endda Ny udvikling i indefodbold Hvad siger pigerne til at spille 9:9? Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer.

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Daglig administration... 2 1.2 Ændringer i forhold til sæsonen 2014/15 er:... 3 Holdfællesskab... 3

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Baneoversigt. PinseCup. Program 22.-24. maj 2015

Baneoversigt. PinseCup. Program 22.-24. maj 2015 HUSK. Infomøde fredag kl. 20.30 i kantinen på CELF Følg stævnet på www.nykobingfc.dk Baneoversigt PinseCup Program 22.-24. maj 2015 HHX og HTX Erhvervsuddannelser Kurser Efteruddannelse Videregående uddannelser

Læs mere

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub Kvalitet bygger først og fremmest på interesse, engagement og viden. Vi må investere i børnenes verden; instruktører, trænere og lederes engagement skal anerkendes og værdsættes, forældre skal smittes

Læs mere

3. Gøre brydesporten mere udbredt og tiltrække flere medlemmer. Optage flere stilarter under DB anerkendt af FILA

3. Gøre brydesporten mere udbredt og tiltrække flere medlemmer. Optage flere stilarter under DB anerkendt af FILA Vision: Mission: 1. Give den enkelte mulighed for at udfolde sit potentiale. Sikre gode forhold og vilkår for elitebrydere. Det skal være attraktivt at bryde i ungdomsrækkerne med henblik på en øget seniormasse.

Læs mere

J/70 - flere detaljer

J/70 - flere detaljer 4 KAPSEJLADSUDVALGET J/70 - flere detaljer Som beskrevet i flere numre af BARKAS- SEN har K.A.S. investeret i en J/70 er. Nedenfor får du lidt flere detaljer om bookingmuligheder, priser mv. Den nye båd

Læs mere

I FAQ en har vi samlet de oftest stillede spørgsmål om opstart af skoleskak samt svar på disse.

I FAQ en har vi samlet de oftest stillede spørgsmål om opstart af skoleskak samt svar på disse. Læsevejledning I FAQ en har vi samlet de oftest stillede spørgsmål om opstart af skoleskak samt svar på disse. På skoleskak.dk > kontakt finder du telefonnumre og e-mails på en række kontaktpersoner over

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU.

Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU. Nr. 12 december 2002 Frafald er dansk fodbolds største problem Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU. DBUs bestyrelse giver fastholdelse

Læs mere

Talentudviklingsmiljøer

Talentudviklingsmiljøer Talentudviklingsmiljøer I mange år har forskere prøvet at finde ud af, hvad der gør at nogle bliver verdensstjerner og andre ikke gør. De har prøvet at finde ud af, om dem der klarer det er født med noget

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere