IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd"

Transkript

1 IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes mod til år Visionen er opdelt i fire afsnit, hvor alle er afhængige af hinanden: Sportsligt, økonomisk, administrativt og socialt. Sportslig målsætning IF Frem Bjæverskov Fodbold er en breddeklub, hvor der er plads til alle, uanset køn, religion eller fodboldmæssige kunnen. Nye spillere er altid velkomne i klubben, uanset hvornår de starter. Alle spillere skal have mulighed for at have det sjovt, udvikle sin fodboldmæssige kunnen og udvikle sociale forbindelser med sine kammerater. I IF Frem Bjæverskov Fodbold skal spillerne have mange boldberøringer, derfor skal de yngste spillere spille på mindre baner og ved træning skal der være mindst en bold per spiller til rådighed. Klubben vil konstant arbejde for at styrke træner- og lederrekrutteringen og sikre, at alle trænere opnår de nødvendige kompetencer, der sikrer en konstant udvikling for den enkelte spiller. Klubben udvikler et træningsmiljø, hvor alle trænere har kendskab til træningsmetoder, og en plan for, hvordan og hvad der skal trænes på de enkelte årgange. Trænere arbejder tæt sammen i en struktur, der sikrer en solid og tryg overgang for den enkelte spiller, når der rykkes videre op i årgangen, så ungdomsspillerne fastholdes i klubben. Især skal der sættes fokus på overgangen fra børne-/ungdomsholdene til senior. De spillere, der har niveau til at blive udfordret mere end klubben kan tilbyde, og som har talentet, skal vi sikre, på en god og ordentlig måde kommer til en anden klub. Vi skal sikre, at spilleren, der forlader klubben, får lyst til en dag at vende tilbage. Dette sker ved at sige på gensyn i stedet for farvel. Vi bakker op om DBU s retningslinjer for, hvornår og hvordan et klubskifte bør finde sted. Der skal skabes dialog med andre lokale klubber om klubskifte og samarbejde om f.eks. afholdelse af træneruddannelse. Der arbejdes på tilgang og fastholdelse af spillere til seniorafdelingen. Det forventes at der er minimum to seniorhold, med førsteholdet i serie 1. For de yngste årgange i klubben (til og med U12-hold) planlægges og gennemføres træningen i tråd med DBU s holdninger og handlinger, som sikrer fokus på det sociale element på holdet/årgangen. I 2020 har klubben ungdomshold på alle årgange, på drengesiden. Der arbejdes på at få flere piger til at spille fodbold, så der minimum er pigehold på to årgange. Alle hold spiller på højest mulige niveau, med udgangspunkt i spillermaterialet på årgangen.

2 I børne- og ungdomsfodbold spilles efter HAK princippet, det vil sige, at en spiller spiller mindst halvdelen af de kampe han/hun er med i. IF Frem Bjæverskov Fodbold er en breddeklub, hvor vi fokuserer på spillernes spillemæssige udvikling, og mindre på kampresultater. I IF Frem Bjæverskov Fodbold spiller vi Fair Play. Vi behandler trænere, spillere, forældre, dommere og modstandere med respekt. Økonomisk målsætning Klubben skal arbejde for en sund og velbalanceret økonomi. Vores udgifter skal stå mål med vores indtægter, og vi skal altid prioritere sportslige aktiviteter frem for administrative udgifter. Klubben skal have et udbygget velfunderet sponsorgrundlag lokalt, hvor der er skabt et netværk med og blandt de lokale erhvervsdrivende. Klubbens sponsorer støtter klubben med økonomisk og moralsk støtte til at sikre klubbens sportslige målsætning, bl.a. ved at muliggøre stævnedeltagelse, materialeindkøb og lignende. Klubben arbejder løbende med udvikling af aktiviteter, der kan synliggøre sponsorernes samarbejde med klubben, samtidig med at det giver sponsorerne mulighed for at opbygge et internt netværk i lokalområdet. Administrativ målsætning Klubben er funderet lokalt med mange frivillige, hvor rigtigt mange gør lidt. Der er mange om at løfte de forskellige opgaver, hvilket betyder, at flere har lyst til at bidrage med hjælp indimellem. En række udvalg med frivillige støtter op om arbejdet i klubben, bl.a.: medvirker til drift af klubhus, som er omdrejningspunktet for klubbens fælles ånd sikrer løbende uddannelse og arrangementer for klubbens dommere sikrer, at spillere opfører sig ordentlig, såvel udenfor som på banen. gennemfører arrangementer/stævner for ungdomsholdene Social målsætning Klubben er et godt sted at være for unge som ældre. Klubben samarbejder med lokale aktører om at involvere og engagere de lokale unge i foreningslivet. Alle ledere i klubben er opmærksom på deres funktion som rollemodel for de yngre medlemmer, og derved skabes en stærk integration af byens unge og ældre. De unges sociale liv styrkes ved at deltage i klubbens arrangementer og aktiviteter på tværs af køn og alder. Klubben samarbejder med Køge kommune om at støtte social-/økonomisk svagt stillede familier. Forældre til spillere i klubben påtager sig de pligter, som følger med, når de har børn i klubben. Derved sikres, at forældrene føler et fællesskab med andre fra byen, og der opnås ejerskab af klubben og klubbens aktiviteter. Bjæverskov Fodbold januar 2015

3 Aflønning: Det er ikke tilladt at lønne trænere, uden at klubben laver rigtigt lønregnskab og opkræver skat. Trænere vil derfor kun modtage tilskud til telefon, tøjvask og diverse kontorartikler. Det beløb som gives, holder sig indenfor de af SKATs vedtagne regler. Bestyrelsen bestemmer for hvert halvår, hvor meget den enkelte træner/holdleder vil modtage ud fra den indsats, der er blevet udført i det forgangne halvår. For at tiltrække unge trænere, kan der i visse tilfælde gives et ekstra tilskud. Afregningen foretages halvårligt, som hovedregel i juni og december. Baner: Der må kun trænes og spilles kamp på de til enhver tid anviste baner. Lysbanen må som udgangspunkt benyttes hele året, men vil blive lukket, hvis dette findes nødvendigt. Kampbaner åbnes og lukkes i samarbede med Køge Kommune. Træning på kampbaner må kun finde sted efter aftale med den baneansvarlige. Det er ikke tilladt at benytte bane 1 til træning. Kunstgræsbanerne i kommunen ansøges gennem formanden, som ansøger kommunen. Multibanen på Skovboskolen er til fri rådighed efter skolens normale lukketid. Bolde: For at undgå at bolde bliver blandet, opfordres alle hold til at skrive holdnavn på boldene. Dette gælder både kampbold og de bolde, som bruges til træning. Alle spillere på børne- /ungdomsholdene skal kunne have deres egen bold til træning. Mangler der derfor nogle, skal træneren rette henvendelse til den materialeansvarlige, som derefter vil sørge for, at holdet får de nødvendige bolde. I hallen må der kun benyttes indendørsbolde eller rene bolde. Der er et begrænset antal indendørsbolde til rådighed i hallen. Skal man bruge flere bolde, må man hente sine udendørsbolde i boldskuret. Boldskur: Hvert hold har sit eget rum til bolde og overtrækstrøjer. Toppe mm. kan benyttes af alle hold. Der bør tages hensyn til andre hold, som evt. træner på samme tid, således at et hold ikke tager alle keglerne, mens et andet hold ikke har nogen. Der er et skab til indendørsbolde i både den gamle og nye hal. Grøn nøgle passer til skabet. Det er alles ansvar, at der holdes orden i boldskuret og i boldskabe i hallen. Hjemmeside: På klubbens hjemmeside (www.bjaeverskovfodbold.dk), kan alle se informationer omkring klubben, heriblandt træningstider, telefonnumre på alle trænerne, kampprogrammer samt meget andet. Hver årgang har sin egen side til information. Kontakt den hjemmesideansvarlige for at få adgang. Hjertestarter: I begge haller forefindes en hjerterstarter, som kan benyttes i forbindelse med hjertestop. Hvis den nye hal er aflåst, findes der nøgler i rød nøgleboks i gangen i klubhuset. Starteren er nem at bruge, da den, via en stemme, vejleder i brugen af den.

4 Indendørstræning: Indendørstræningen begynder i uge 43, og varer til og med udgangen af marts måned. Hallen er, som udgangspunkt, lukket i uge 8 og 42, samt mellem jul og nytår. Hvis et hold aflyser træningen, skal formanden informeres samt holdene før/efter kontaktes om de kan bruge tiden. Indmeldelser: Når en spiller har været til træning ca. 4 gange, skal spilleren indmeldes via hjemmesiden Spilleren vil derefter modtage et girokort ved førstkommende kontingentopkrævning. En spiller, som ikke er medlem, eller som ikke har betalt sit kontingent, må ikke deltage i kampe. Hvis en ny spiller kommer fra en anden klub og ønsker at spille kamp, skal spilleren bede den spillercertifikatansvarlige i klubben om at anmode den gamle klub om spillercertifikat. Indrangering: Træneren skal oplyse den turneringsansvarlige om, i hvilken række holdet skal tilmeldes. Dette bør gøres hurtigst muligt, når tilmeldingsfristerne bliver meldt ud af ovenstående formænd. For nogle rækker, specielt 11-mands, sker indrangering automatisk, da der er automatisk op-/nedrykning. Hvis der skal tilmeldes nye hold, eller hvis man bliver nødt til at trække et hold, eller hvis puljen, holdet er placeret i, er for svær/let, skal formand og/eller ungdomsformand have besked. Hvis der er specielle årsager, der gør, at man bør undgå oprykning eller lign., kan dette godt lade sig gøre. Kontakt da formand og/eller ungdomsformand. Indsamlinger/sponsorater: Klubben arrangerer salg af Julekalender, deltager i OK hvervninger, hjælper til forårs- /bierfest mm., mindst en gang om året. Overskuddet går til aktiviteter for klubbens medlemmer. Dette arbejde forventes udført af klubbens medlemmer/forældre. Det er ikke tilladt at foretage indsamlinger i klubbens navn, uden at det er godkendt af bestyrelsen. Som udgangspunkt tilfalder alle sponsorater mm. hele klubben, men i tilfælde af, at et hold selv har gjort en ekstraordinær indsats for at skaffe penge/sponsorater, kan en del af beløbet, ved forudgående aftale med bestyrelsen, gå til sportslige aktiviteter, træningstøj mm. Kampafvikling: Det anbefales, at der så tidligt som muligt gives besked til alle spillere og forældre om, hvornår der skal spilles kamp, samt hvornår der skal mødes til disse kampe. Ved udekampe skal der tages hensyn til transporttid. Det anbefales, at man har mindst 45 minutter til omklædning og opvarmning, både ude og hjemme. Hvis det trækker op til lyn og torden, skal kampen udskydes og evt. aflyses og flyttes. Kampafvikling hjemmebane: Træner/holdleder skal sørge for en dommer til døm-selv kampe. Den turneringsansvarlige vil være behjælpelig med at finde en, hvis det ikke er muligt at finde en. Desuden skal de sørge for, at modstanderen bliver budt velkommen, får bolde til opvarmning, og at hjørneflag bliver placeret på banen.

5 Hvis målene ikke er placeret rigtigt, skal træner/holdleder sørge for, at de bliver sat korrekt. Dette kan gøres med hjælp fra tilskuere/forældre/dommer. Efter kampen skal alle spillere benytte indgangen ved støvlevasken. Husk klubhuset må ikke betrædes med beskidte fodboldstøvler. Kampafvikling udebane: Det anbefales, at man mødes enten ved klubhuset eller ved Skovbohallen, således at man kan køre samlet til udekampen. Kontroller altid, at man har kamptøjet med, INDEN man kører. Kampaflysning: Hvis en hjemmekamp aflyses, skal dette meddeles til den baneansvarlige, med det samme. Dette er af hensyn til kridtning af baner og omklædningsrum. Hvis udehold melder afbud eller udebliver, skal dette indberettes på samme måde som resultatindberetning. Man indberetter, at udehold udeblev med/uden afbud. Hvis eget hold ikke kan stille op, skal dette meddeles til modstander. Hvis hold udebliver uden afbud, koster det bøde. Dette gælder både ude- og indendørsturneringen. Husk også at informere dommeren, hvis kampen er aflyst. Kampflytninger: Hvis det er nødvendigt at flytte en kamp, skal træneren få den turneringsansvarlige til at lave en kampflytningsanmodning til modstanderen i KlubOffice. Herefter har modstanderen 8 dage til at godkende eller afvise ønsket. Hvis det er en hjemmekamp, skal man sikre, at der er en ledig bane og en kampleder/dommer til rådighed. Hvis kampflytning sker inden for 8 dage før den planlagte dato, skal træneren kontakte modstanderen direkte, og finde en ny dato. Den nye dato meddeles til turneringsansvarlige, som meddeler dette til DBU Sjælland. Kampreferat: For at give andre mulighed for at følge med i vores kampe, vil klubben gerne opfordre jer til at få en forælder fra jeres hold, til at lave et lille kampreferat, når I spiller kamp. Referatet kan blive bragt på vores hjemmeside, og kan også blive sendt til Dagbladet og Midtsjællands Avis. Hvis holdene laver andre aktiviteter, vil det også med fordel kunne publiceres i nævnte medier. Kamptøj: Hvad enten kamptøjet er sponsoreret eller købt af klubben, er det klubbens ejendom. Vi skulle gerne have nogle reservesæt liggende i tilfælde af ekstra tilmelding af hold. Når kamptøj skal vaskes, bør dette ske på 40 grader og med vrangen ud, da trykket ellers hurtigt vil blive slidt og ødelagt. Brug ikke skyllemiddel til sportstøj, men erstat det med lidt husholdningseddike, så de svedtransporterende egenskaber i tøjet ikke ødelægges. Kaosstævne: KAOS stævnet, er en årlig tilbagevendende begivenhed, som klubben afholder en lørdag i starten af december, i Skovbohallen. Ved KAOS stævnet fordeles spillerne på blandede hold på tværs af årgange, og spiller turnering mod hinanden.

6 Klubhuset: Klubhuset ( ) er hele Idrætsforeningen hus - ikke kun fodbold-afdelingens. Der er ikke altid åbent efter træning/kampe. Derfor, såfremt man ønsker at holde møde, eller har andre arrangementer, så kontakt den klubhusansvarlige. Der må ikke medbringes egne drikkevarer i klubhuset. Alle drikkevarer skal købes i klubhuset. Glasflasker må ikke forefindes i omklædningsrummene. Der er ikke adgang til klubhuset med fodboldstøvler. Kontingent: Kontingentet for at spille i klubben kan ses på hjemmesiden Såfremt en spiller er i restance, kan han/hun ikke deltage i kampe, og vil blive blokeret i KlubOffice, så personen ikke kan tilføjes til holdkort. Kurser: Klubben tilbyder kurser for trænere, hvis de er interesseret i at udvikle sig. Klubben ser meget gerne, at trænerne tager imod dette tilbud. Klubben benytter sig normalt af kurser som udbydes af DBU. Alle børnetrænere bør, som minimum, deltage på DBU s introduktionskursus til C-træner uddannelsen. En træner, som deltager på B1, B2 eller lignende kurser, binder sig til også at træne for klubben i den efterfølgende sæson. Klubben tilbyder dommer/kampleder kurser til trænere og andre interesserede, såsom forældre eller andre, der gerne vil prøve kræfter med dommergerningen. Hvis man modtager dommerkursus, binder man sig dog til at dømme for klubben, hvis denne mangler en dommer. Lægetaske: Som tilbehør til kamptøjet er alle hold udstyret med en lægetaske, hvor der bl.a. er isposer, tape, plaster, saks mm. Trænger tasken til opfyldning, gives besked til den materiale ansvarlige. Indholdet er ikke billigt, så brug det kun, når det er nødvendigt. Matchfixing: Vi bakker op om DBU's regler vedr. matchfixing. Ingen spiller, træner eller leder med tilknytning til et hold, må spille (bette) på kampe i den turnering, hvor personens hold deltager. Dette gælder også pokalkampe, så længe ens hold deltager. Spilleren/lederen må heller ikke få andre personer til, på vegne af sig, at spille på de nævnte kampe. Ethvert kendskab til overtrædelse vil blive anmeldt, og personen vil blive udmeldt af klubben omgående. Læs mere om matchfixing her: Nøgler: Alle trænere skal have en grøn nøgle, som passer til boldskuret, boldskabe i hallerne, samt til hoveddøren i klubhuset og fyrrum (hvor der er telefon, og hvor man tænder for lysanlægget). Desuden får man en skabsnøgle, som passer til holdskabet i boldskuret. Man får nøgler hos den materialeansvarlige/formanden.

7 Resultater og holdkort: Der skal udfyldes et elektronisk holdkort ved alle DBU kampe. Senest en time før den annoncerede kampstart, skal holdkortet være udfyldt. Efter hver kamp er det vigtigt, at kampens resultat bliver tastet via DBU-appen, eller ringet ind til DBU Sjælland, senest en time efter kampens afslutning. Sker dette ikke, får klubben en bøde på kr Der er telefon i klubhusets fyrrum (den grønne nøgle passer til døren), som gerne må benyttes. Spiller/forældremøde: Der bør afholdes spiller/forældremøde inden sæsonen starter udendørs, samt efter sommerferien. Derudover bør der afholdes spiller/forældremøde, hvis der er problemer på holdet, eller ved andre tiltag som træningstur og lign. Ungdomsformand/formand deltager gerne. Under alle omstændigheder bør der laves et referat af mødet, som gives til ungdomsformand/formand. På forældremøde bør der tales om bl.a. kørsel, tøjvask og opbakning af spillerne på holdet, hvor ALLE tilråb fra forældre og trænere bør være af positiv karakter. Spillerbenyttelse: Det er kun spillere, som er indmeldt i klubben, som må deltage kampe. Såfremt en spiller er i restance, kan han/hun ikke deltage i kampe og vil blive blokeret i KlubOffice, så personen ikke kan tilføjes til holdkort. Hvis man ønsker hjælp til kampe - hvor man ikke selv har mulighed for at stille hold - af spillere fra et andet hold i klubben, SKAL dette aftales med de pågældende spilleres træner og ikke direkte med spilleren. Det er tilladt at benytte spillere på årgangen, som er født i sidste halvdel, året før. Hvis der på holdene er spillere, som ikke opfylder disse krav, må de ikke spille før der er søgt og modtaget dispensation fra DBU Sjælland. Holdet vil blive dømt som taber med 0-3, og klubben vil modtage en bøde for hver spiller, som ikke opfylder kravene. (Se gældende turneringsregler på for de konkrete regler). For foråret skal der søges dispensation inden 1. april, dog med mulighed for efteransøgning, 1. maj. For efteråret skal der søges dispensation inden 1. juli, gældende fra 1. august, eller 20. august, gældende 1. september. En dispensation modtaget for foråret er også gældende i efteråret, dvs. man skal kun søge dispensation en gang pr. spiller, pr. år. Spillerindgang/Støvlevask: Klubhuset må ikke betrædes med fodboldstøvler efter træning eller kamp. Man SKAL bruge indgangen ved støvlevasken. Husk også at fortælle vores modstanderne dette. Stævner: Udover turnering betaler klubben to stævner i foråret og to stævner i efteråret, som hvert hold kan deltage i. Det kan være både indendørs og/eller udendørs stævner - dette bestemmer træneren. Disse stævner må dog ikke have pengepræmier. Max. pris pr. stævne/hold, er kr. 500,-. Ud over dette beløb skal det forhåndsgodkendes af bestyrelsen. Når man tilmelder hold til stævner på staevner.dk, modtager I en bekræftelsesmail. Denne videresendes til kasseren, sammen med følgende oplysninger: Pris på stævnet, samt hvilket hold/årgang der deltager. Kasseren vil herefter sørge for betaling af stævnet.

8 Støvleordning: Klubben har en støvleordning, hvor det er muligt at købe brugte støvler for kr. 50,-, hvis man afleverer et andet par brugte. Ellers er prisen kr. 100,-, hvor man vil få kr. 50,- tilbage, hvis/når man kommer tilbage med det brugte par. Ordningen er til for at ungdomsspillere ikke skal have for store omkostninger, hvis de bare vil prøve at se, om fodbold er noget for dem. Ordningen kan selvfølgelig også bruges af rutinerede spillere, som derved ikke behøver at investere i dyre støvler, mens fødderne hele tiden vokser hurtigt. Indtægter fra ordningen tilbagebetales til de hold, hvorfra byttepengene er modtaget. Træner(e) bestemmer, hvordan holdet bruger pengene. Bytning sker efter aftale med Kaj Belling, Skovbovej 18, 4632 Bjæverskov, tlf Telefonnumre: Alle relevante numre findes på fodboldsklubben hjemmeside. Træningstøj til trænere og hjælpetrænere: Trænere får udleveret en trænerpakke bestående af bl.a. træningstøj samt coach jakke, og hjælpetrænere får udleveret træningssæt. Tøjet udleveres, når man har været træner i min. 3 måneder. Kontakt den materialeansvarlige for bestilling af tøj. Tøjet er til låns, og må ikke bruges privat. Tøjet skal afleveres i tilfælde af, at man stopper som træner/- hjælpetræner. Turneringsstart: Udendørsturnering starter i april (forårssæsonen) og i august (efterårssæsonen). Indendørsturneringen starter i november og slutter i marts. Se kampprogram på Tøjvask: Sørg for, at det ikke er de samme forældre, som altid står for vasketøjet. Udarbejd evt. en vasketøjsliste, hvor det er fastlagt, hvem som skal have tøjet med hjem efter en kamp. Alternativt kan der vælges en, som altid står for vasken, mod at alle betaler et symbolsk beløb til dækning af udgifter. Udendørstræning: Udendørstræning bør startes i marts. Dog skal man være opmærksom på, at der kan være begrænset plads, da det formentlig kun er lysbanen, der er åben. Det er vigtig at respektere, at de andre baner ikke benyttes, før det bliver meldt ud af formanden. Hele årgange træner sammen. Brug eventuelt stationstræning. Det er ikke tilladt at træne (eller spille kamp), når der er lyn og torden. Årets spiller: Alle trænere fra U-10 og opefter skal udpege årets spiller for hvert hold, som er tilmeldt i turnering. Kåring og præmieoverrækkelse bliver foretaget til KAOS stævnet, som klubben afholder i december, i Skovbohallen.

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

Der er stadig nogle få som mangler at sende mig spilleroplysninger. Send det til mig hurtigst muligt.

Der er stadig nogle få som mangler at sende mig spilleroplysninger. Send det til mig hurtigst muligt. Side 1 af 5 Fra: Til: Dato: Emne: Berit Carmel (berit@carmel.dk) undisclosed-recipients, 03/08/2012 09:30 01 Drenge - Nyhedsbrev nr. 2 Attachments: Hej allesammen Så er sommerferien ved at være overstået

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer.

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. DHF fodboldudvalg 2015 Indholdsfortegnelse HVAD ER DHF

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 500 aktive spillere

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Målsætninger & holdninger

Målsætninger & holdninger Udarbejdet af SVIF Samarbejdsudvalget November 2012 Side 1 08-02-2015 Dette dokument er tiltænkt trænere, holdledere, forældre, spillere og andre med interesse for arbejdet i SVIF. SVIF s Formål At fremme

Læs mere

Håndbog -for trænere/ledere i Ballerup-Skovlunde Fodbold

Håndbog -for trænere/ledere i Ballerup-Skovlunde Fodbold Håndbog -for trænere/ledere i Ballerup-Skovlunde Fodbold Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Holdninger til børnefodbold... 2 2.1. Selektion / opsplitning / niveaudeling... 2 2.2. Håndtering af

Læs mere

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom Velkommen som ny træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom. Som ny træner/leder har du helt sikkert

Læs mere

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet U17 DM nyhedsbrev August 2015 Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet Informationer til forældre og spillere på U17 DM. Mandag 31.8: Infomøde om uddannelse 19.30 i kursuslokalet

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Information til ledere i Orient Fodbold

Information til ledere i Orient Fodbold Information til ledere i Orient Fodbold Som leder i Orient Fodbold har du sikkert en lang række spørgsmål vedrørende alt det praktiske, der er forbundet med at virke som træner eller holdleder i en fodboldklub

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT AF Kristrup Boldklub fodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Formål... 3 2 Referencer... 3 3 Definitioner... 3 4 Ansvar... 3 5

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Trænermanual 2009 Check liste: 20 punkter man bare skal have styr på, for at komme i gang som træner. 1. Kontrakt og pædofilierklæring 2. Spilleliste er alle spillere indmeldt og betaler de kontingent?

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Aktivitetskatalog 2011/2012

Aktivitetskatalog 2011/2012 Aktivitetskatalog 2011/2012 Indhold: 1. Klubdag en fællesskabs oplevelse for din klub 2. Billetter til kampe, plakater, nyhedsmails 3. Forkampe + indløb på stadion 4. Bolddrenge / piger 5. Besøg af trænere,

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12 BØRNE FODBOLD U9 - U12 Fra leg til træning 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Børnefodbolden i Odense Boldklub vil gern byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt netop

Læs mere

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF INFORMATION TIL TRÆNERE & LEDERE Klubbens målsætning At være en fremtidsorienteret forening tilpasset tidens krav og med respekt for ånd og holdninger, med fokus på både kvalitet

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk Velkommen i ØAB 86. Hermed nogle praktiske oplysninger om at have barn/børn der spiller fodbold i ØAB 86. Vi håber folderen kan være med til at besvarer nogle af alle de spørgsmål, man kan have som forældre

Læs mere

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen.

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen. TRÆNER-LEDER MØDE 2. marts 2009 Disposition Velkomst og præsentation af dagsorden Status generelt i Vodskov IF - Claus Trænerstatus - alle Træningstider 2009 - Ole Nyt omkring fodboldreglerne - Ole Cafeteria

Læs mere

Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Tingsted Boldklub

Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Tingsted Boldklub Trænerhåndbog Trænerhåndbog Trænerhåndbog Revideret Oktober 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Klubbens formål s 3 2. Organisation s 4 3. Baneforhold s 4 4. Medlemmer s 5 5. Kampe og stævner s 7 6. Materialer

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Spillerfolder 2. Udg. 2011

Spillerfolder 2. Udg. 2011 Spillerfolder 2. Udg. 2011 Indhold: 1. Fodboldafdelingens idégrundlag 2. Indmeldelse i fodboldafdelingen 3. Kontingent 4. Forældremøde 5. U13-15 turen 6. KUV Samarbejde 7. Afslutningsarrangement for ungdomsspillerne

Læs mere

RØDBOG. Benløse Floorball Club En den af Benløse Idrætsforening. Overblik over arbejdsopgaver. Senest redigeret: 12. august 2010

RØDBOG. Benløse Floorball Club En den af Benløse Idrætsforening. Overblik over arbejdsopgaver. Senest redigeret: 12. august 2010 RØDBOG Benløse Floorball Club En den af Benløse Idrætsforening Overblik over arbejdsopgaver Senest redigeret: 12. august 2010 Indhold alfabetisk Ansøgninger Bestilling af lokaler/faciliteter BIFs Venner

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

DanBolig Niels Hald Cup. Program

DanBolig Niels Hald Cup. Program Program Kære fodboldleder Så er der trukket lod til årets superstævne på Frederiksberg - nemlig danbolig Niels Hald Cup 2012 på FA Park, Jens Jessensvej 20, Frederiksberg i dagene 8.-9. september 2012.

Læs mere

Træner håndbog. Baneplan: Forefindes på hjemmesiden Forårsplan fra d.1/4 31/7 Efterårsplan fra d.1/8 31/10 Vinterplan fra d.

Træner håndbog. Baneplan: Forefindes på hjemmesiden Forårsplan fra d.1/4 31/7 Efterårsplan fra d.1/8 31/10 Vinterplan fra d. Træner håndbog Afslutningsarrangementer m.v: Klubben yder som udgangspunkt udelukkende holdpenge som tilskud til de enkelte holds egne arrangementer. Udgifter derudover er egenbetaling. Tilskud til andet

Læs mere

værktøjer Nye digitale til din klub og dig Som du måske ved, skal alle klubber registrere sine spillere i DBU s system KlubOffice.

værktøjer Nye digitale til din klub og dig Som du måske ved, skal alle klubber registrere sine spillere i DBU s system KlubOffice. Nye digitale værktøjer til din klub og dig Som du måske ved, skal alle klubber registrere sine spillere i DBU s system KlubOffice. Det skal de, fordi det giver klubberne nogle nye muligheder og værktøjer,

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Håndbog for træner og ledere.

Håndbog for træner og ledere. Håndbog for træner og ledere. Taarbæk Idrætsforening, (TIF) har lavet denne håndbog for trænere og ledere i klubben. Skulle du have forslag til ændringer eller tilføjelser er du altid velkommen til at

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5 Hi Skole Cup 2010 Program til Indefodboldstævne 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen Arrangør: Hi Fodbold Ungdom 1 af 5 Velkommen Hi s Skole Cup 2010 For 20. år i træk arrangerer Hjørring IF Fodbold

Læs mere

TMG Håndbold trænermappe

TMG Håndbold trænermappe 1.0 Træner... 2 1.1 Trænermøder...2 1.2 Hjælp...2 1.3 Trænergodtgørelse...2 1.4 Trænerkursus...2 1.5 Deltagerliste...3 1.6 Nøgler...3 1.7 Alarmer...3 1.8 Lys i hallen...3 1.9 Oprydning...3 2.0 Medlem...

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Børnefodboldens organisation i Næstved IF

Børnefodboldens organisation i Næstved IF Børnefodboldens organisation i Næstved IF Bestyrelsen har fra 1/7-2013 vedtaget en ny organisation, som betyder, at det tidligere børneudvalg nedlægges. I stedet genopstår Sportsligt Udvalg, som overtager

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

Træner/leder-informationer 2015/2016

Træner/leder-informationer 2015/2016 Træner/leder-informationer 2015/2016 Trænere og ledere Det er et stort ansvar at have med børn og unge at gøre, og vi ønsker at gøre det så sjovt og trygt, at spille håndbold i TPI Odense, som muligt.

Læs mere

Referat af trænermøde 21/8 2013

Referat af trænermøde 21/8 2013 Referat af trænermøde 21/8 2013 Deltagere :Lars, Charlotte, Emma, Maria, Vinnie, Polle, Lene, Kurt, Heidi, Bo, Bo og Jette Polle byder velkommen 1000 tak for at i valgte at blive træner, holdleder og hjælpere

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

Håber, at have vækket jeres interesse.

Håber, at have vækket jeres interesse. Bliv Sponsor i HPTI Er du firmaet der ønsker at have dit navn promoveret gennem fynsk fodbold? Har du brug for at få dit produkt eksponeret gennem en stærk sportsgren? Hvis dette er tilfældet vil et sponsorat

Læs mere

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED Velkommen i klubben Erritsø GIF fodboldafdeling Snaremosevej 69 Erritsø 7000 Fredericia www.egif.dk TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED I EGIF S FODBOLDAFDELING bliver der ydet et kæmpe

Læs mere

ELITESTRATEGI FOR TFC

ELITESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Hvad har betinget, at klubben har haft en elite? List tingene

Læs mere

MORUD IF. Morud Idrætsforening Fodboldafdelingen Idrætsvej 7, DK-5462 Morud Tlf. +45 65 96 43 20 Hjemmeside: www.morud.dk/fodbold Klubhåndbog

MORUD IF. Morud Idrætsforening Fodboldafdelingen Idrætsvej 7, DK-5462 Morud Tlf. +45 65 96 43 20 Hjemmeside: www.morud.dk/fodbold Klubhåndbog MORUD IF Side 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse. 2-3 1. Indledning:.... 4 2. Målsætning og værdier: 2.1. Målsætning. 4 2.2. Værdier... 5 3. Bestyrelsen: 3.1. Bestyrelsen 2008 6 3.2. Opgavefordeling

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Kalenderåret 2014 var igen noget af en rutsjebane for alle i VFF, både den professionelle afdeling og hos os. Superliga holdet måtte efter kun en enkelt sæson en tur ned i 1

Læs mere

Ledervejledning: Ajourført pr. november 2007

Ledervejledning: Ajourført pr. november 2007 Ledervejledning: Ajourført pr. november 2007 Afslutningsfest: I ungdomsafdelingen (U5-U14) holdes der fælles afslutning efter nærmere retningslinier fra ungdomsudvalget datoen fastsættes af sportsudvalget.

Læs mere

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dato Kamp Ude Hjemme Resultat Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KONTINGENT-oversigt THEM GF 2010 HOLD: TRÆNER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Læs mere

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler Solrød Cup 2013 Kampprogram & Regler 1 Indhold Velkommen... 3 Praktiske oplysninger... 3 Spilleregler... 4 Præmier... 4 Kampprogram... 5 De 5 forældrebud... 7 De 5 trænerbud... 8 Sponsorer... 9 2 Velkommen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT BIF-CUP BRANDE International u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli 2014 NYT NYT NYT for U9 drenge samt U9- og U10 piger Fra den 5.- 6. juli 2014

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 Klub Håndbog Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 4. MATERIALEFORHOLD...4 4.1 NYHØJ...5 4.2 TAASTRUP IDRÆTSPARK...5 4.3 GADEHAVESKOLEN...5

Læs mere

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2014/2015

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2014/2015 DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2014/2015 Til: Efterskoler og ungdomsskoler i Sydøstjylland under DBU Jylland Region 3 DBU Jylland Region 3 inviterer hermed til fodboldturnering

Læs mere

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1.1. Speedtestregler og spilleregler 1.2. Turneringsudvalg 1.3. Turneringens opbygning 1.4. Turneringssæson 1.5. Holdtilmelding

Læs mere

En håndbog for Nakskov Boldklubs. ungdomstrænere 2010-2011

En håndbog for Nakskov Boldklubs. ungdomstrænere 2010-2011 En håndbog for Nakskov Boldklubs ungdomstrænere 2010-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 GENERELT... 3 Ungdomsgruppens opgaver... 3 Vores gode forhold... 4 Alarm... 4 Møder eller arrangementer... 4 Information...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2013/2014

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2013/2014 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2013/2014 Til: Efterskoler og ungdomsskoler i Sydøstjylland under inviterer hermed til fodboldturnering for efterskolerne i Sydøstjylland i skoleåret 2013-14.

Læs mere

NYHEDSBREV JULI 2011

NYHEDSBREV JULI 2011 NYHEDSBREV JULI 2011 Dette dokument tilhører Boldklubben 1960 og alt kopiering forbydes uden skriftlig tilladelse fra bestyrelsen i Boldklubben 1960 i henhold til loven om ophavsret. Dog kan rangerende

Læs mere

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob.

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Tune den 6. april 2011 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Bliv sponsor for klubben

Bliv sponsor for klubben STUBBEKØBING BOLDKLUB Bliv sponsor for klubben Det skal være sjovt at spille fodbold i, men det kræver at omgivelserne og rammerne er tilfredsstillende og helt i top. Det gælder alt lige fra klubhuset

Læs mere

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 U7-fodbold AAIF forår 2011 Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 Agenda Træner team Spillere Træning Kampe Projekt nye spilletrøjer Forældre www.aabybrofodbold.dk Praktiske informationer Støt klubben Evt.

Læs mere

GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF

GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF Version 5 - august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ringkøbing IF... 4 3. Ungdomsudvalgets arbejdsopgaver... 5 4. Retningslinjer for dannelse af hold

Læs mere

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2015/2016

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2015/2016 DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2015/2016 Til: Efterskoler og ungdomsskoler i Sydøstjylland under DBU Jylland Region 3 DBU Jylland Region 3 inviterer hermed til fodboldturnering

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...5 2.0 Brande IF...6 2.1 Strukturen i Brande IF...6 2.1.1 Organisationsdiagram over Brande IF...7 2.1.2 Mail- telefonliste

Læs mere

Asaa Håndbolds Trænerhåndbog

Asaa Håndbolds Trænerhåndbog Asaa Håndbolds Trænerhåndbog 1 Indhold Indhold side 2 Indledning side 3 Praktisk information side 4 Aktivitetssted side 4 Bolde og materiale side 4 Mødelokale side 4 Falck Abonnement side 4 Turnering side

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere