Program for Softwareudvikling-på-tværs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program for Softwareudvikling-på-tværs"

Transkript

1 Side 1 af 7 Forside.NET ERFA C++ ERFA It-projektleder ERFA SoftWareudvikling-på-tværs Udviklere, projektledere, kvalitetsfolk og metodefolk: Softwareudvikling-på-tværs Systemudvikling-på-tværs 2 dage om trends, teknologi, metoder og værktøjer til software- og systemudvikling november 2005 på hotel Radisson SAS Scandinavia, Amager Boulevard 70, 2300 København S. Hermed efterårets buket af spændende indlæg om de emner der interesserer danske software- og systemudviklere netop nu. Denne gang er der fokus på CMMI, estimering, specifikation, test og.net. Der er også fokus på succes: Følg Systematics vej til CMMI niveau 5 og Deadline Games' vej til overvældende kommercielle resultater. Og så er der indlæg om nye teknologier og om apparatudvikling. Alle de blandede bolcher som på to kompakte dage giver et overblik over tendenserne lige nu. Og du kan naturligvis frit zigzagge mellem de to spor om eftermiddagen. Den halvårlige softwarekonference, Softwareudvikling-på-tværs, henvender sig til softwareudviklere, web-udviklere, it-udviklere, systemudviklere, softwarechefer, udviklingschefer, metodefolk, kvalitetsfolk og projektledere. Konferencen holdes nu for 16. år i træk og har efterhånden udviklet sig til en institution blandt danske it-udviklere. På disse konferencer er der nemlig livlig diskussion og erfaringsudveksling, og deltagerne får altid ny viden med hjem. Bemærk nye foredragsholdere i indlæg 1 og 10. Priser, tilmelding og yderligere information Se programmet som PDF Sted Konferencen foregår denne gang på hotel Radisson SAS Scandinavia, Amager Boulevard 70, 2300 København S. Bemærk at der er betalingsparkering ved hotellet. Parkering er for egen regning og risiko. Program for 1. dag: tirsdag den 29. november 2005: Velkomst og introduktion til konferencen Stephen Biering-Sørensen, Teknologisk Institut, Informatik Hvad gør de bedste bedre? Projektleder Hans Jørgen Bohlbro, Systematic A/S

2 Side 2 af Situationsbestemt valg af udviklingsmetode lektor Jan Pries-Heje, IT-Universitetet i København Frokost Specifikation af it-systemer lektor Søren Christensen og lektor Jens Bæk Jørgensen, Aarhus Universitet, Datalogisk Institut Spor 1 Spor 2 (Apparat) Why do I need PRINCE2 when my IT partner already brings his methodology? - Experiences with PRINCE2 in implementation projects Project Manager Bart Wijnands, ISS Management A/S, Group IT 5. Tagging-teknologier anno 2005 datalog Kristian Lippert, Teknologisk Institut Informatik Forventningsstyret projektledelse Principal Consultant Tina Willendrup, Capgemini Danmark A/S 7. Globalisering i praksis - erfaringer fra Indien projektleder Sebastian Kristian Søholm, Grundfos A/S E-guides - brugeruddannelse på den nemme måde konsulent Erik Damsted, Teknologisk Institut Informatik 9. Software på glatis direktør Ulrik Merrild, LIWAS Aps. Program for 2. dag: onsdag den 30. november 2005: Spil i verdensklasse Produktionschef Per Kyed Laursen, Deadline Games A/S

3 Side 3 af Estimering for dummies Peter O. Frederiksen, POF IT-Management Consulting Softwaretest med halm i træskoene seniorkonsulent Carsten Jørgensen, DELTA Frokost Spor 1 Spor Gammeldags tænkning er gift for it-projekter chefkonsulent Steffen Ørnemark, Århus Amt, Digital Forvaltning 14. Når teknologi gør mennesker dumme! cand.psych., stud. Ph.D. Rune Nørager, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Use Cases til kravindsamling i komplekse organisationer seniorkonsulent Henrik Sternberg, TietoEnator A/S 16..NET i en kompakt verden softwarearkitekt Carsten Juel Andersen, Captator de danske.net eksperter Hvad enhver it-udvikler bør vide om ITIL seniorkonsulent John Østerholdt Nielsen, Teknologisk Institut, Informatik 18. Mono - et alternativ til.net Free and Open Source Software Hacker Martin Willemoes Hansen Program for 1. dag: tirsdag den 29. november 2005: 1. Hvad gør de bedste bedre? ved Projektleder Hans Jørgen Bohlbro, Systematic A/S Mange danske software-huse har de senere år kigget langt efter Systematics vej op ad CMMI-stigen. Den 11/ bliver Systematic vurderet i forhold til det øverste niveau, CMMI niveau 5. På dette niveau er der tale om et eksklusivt selskab med kun ganske få virksomheder på verdensplan. I dette indlæg fortælles om arbejdet med at nå det sidste trin som bl.a. omfatter processer der sikrer konstant forbedring, en decentraliseret forbedringsorganisation og systematisk forebyggelse af fejl. Der fortælles dels om hvordan de mange arbejdsprocesser er blevet implementeret i praksis, dels om de fordele der rent faktisk er opnået ved at opbygge en organisation med høj modenhed. Seneste nyt: Det er nu officielt at Systematic har opnået CMMI niveau Situationsbestemt valg af udviklingsmetode ved lektor Jan Pries-Heje, IT-Universitetet i København Siden de allerførste systemudviklingsmetoder blev beskrevet, har vi diskuteret hvordan man skulle vælge hvilken metode der skulle bruges. Talrige bøger (og konsulenter) har hævdet at være i besiddelse af de vises sten, men vi erkender i

4 Side 4 af 7 dag at ingen enkelt metode nogensinde vil kunne bruges i alle situationer. Det bedste vi kan gøre, er at blive i stand til at vælge mellem de egnede systemudviklingsmetoder i en konkret situation. Dette indlæg beskriver resultaterne fra et forskningsprojekt, hvor man dels har udviklet en konkret "stjernemodel" til at karakterisere projekter og fokusere valget af metode, dels har arbejdet sammen med Danske Bank gennem de seneste 4 år om at udvikle en tilvalgsmodel, der giver anvisninger på fornuftige valg gennem labyrinten af mulige kombinationer af metoder og teknikker. 3. Specifikation af it-systemer ved lektor Søren Christensen og lektor Jens Bæk Jørgensen, Aarhus Universitet, Datalogisk Institut I objektorienterede softwareudviklingsmetoder er der ikke altid tilstrækkelig fokus på at få analyseret og beskrevet de omgivelser som et system skal anvendes i. Det er f.eks. et problem i forbindelse med kravopsamling og kravetablering fordi brugernes egentlige behov ikke altid findes lige i grænsefladen mellem system og omgivelse, men mere indlejret i omgivelserne. Groft sagt starter Rational Unified Process (RUP) med at man skal beskrive Use Cases for det system som skal udvikles - og en Use Case beskriver en interaktion mellem aktører og system, lige i systemets grænseflade. Men hvor kommer disse Use Cases fra? De kommer fra studier og beskrivelser af systemets omgivelser. Vi vil præsentere en tilgang til specifikation af it-systemer som kan bruges som en slags supplement til eksempelvis RUP og som lægger vægt på at modellere omgivelser og at skelne omhyggeligt mellem omgivelser og software. 4. Why do I need PRINCE2 when my IT partner already brings his methodology? - Experiences with PRINCE2 in implementation projects ved Project Manager Bart Wijnands, ISS Management A/S, Group IT PRINCE2 is a project management method that is broadly used in several countries and also gets more attention in Denmark. Based on his experiences, Bart Wijnands will explain: - Why it is beneficial to have PRINCE2 as your own method in addition to a method of your vendor; - How this can help you when you roll out an IT solution in a large organisation; - What are the challenges when introducing PRINCE2 in your organisation. This presentation will be in English. 5. Tagging-teknologier anno 2005 ved datalog Kristian Lippert, Teknologisk Institut Informatik Begrebet»tagging«dækker over en lang række former for elektronisk mærkning af genstande, lige fra varer i et supermarked hvor det skal være muligt at fjernaflæse indholdet af vareleverancer, over personer ved et sportsstævne hvor man ønsker at holde styr på hvem der befinder sig hvor, til lokaler på et museum hvor man ønsker at gæsterne hele tiden har tjek på hvor de befinder sig. Der findes i dag mange forskellige teknologier der kan benyttes til denne elektroniske mærkning, hvoraf de kendteste er RFID (radiobrikker), BlueTooth og 2D-stregkoder. Dette indlæg vil give en oversigt over disse teknologier, deres fordele og ulemper samt scenarier for deres brug. 6. Forventningsstyret projektledelse ved Principal Consultant Tina Willendrup, Capgemini Danmark A/S Kommunikation og forventningsafstemning er grundlæggende undervurderede projektledelsesdiscipliner. Projektets resultat er bl.a afhængigt af den aftalte leverance, men i lige så høj grad af de væsentlige interessenters accept af leverancen. Med andre ord: fokuserer interessenterne på fejl, er de lette at finde. Fokuserer interessenterne derimod på muligheder, finder de muligheder. Det ene er med til at sinke og fordyre projektet det andet skaber succes. 7. Globalisering i praksis - erfaringer fra Indien ved projektleder Sebastian Kristian Søholm, Grundfos A/S Udflytning af softwareudviklingen til lande med veluddannet arbejdskraft og lave lønninger er efterhånden meget benyttet. Men hvad siger erfaringerne? Dette indlæg vil fortælle om udvikling i Indien hvor Grundfos gennem nogle år har udviklet software. Der vil bl.a. blive berettet om den tekniske og sociale

5 Side 5 af 7 oplæringsperiode, om udviklingsmodellen, måden at kommunikere på samt sidst - men ikke mindst - kulturforskellene og det menneskelige element. 8. E-guides - brugeruddannelse på den nemme måde ved konsulent Erik Damsted, Teknologisk Institut Informatik Når virksomheden har medarbejdere der hurtigt skal opdateres eller uddannes i nye emner, er e-guides en effektiv måde at løse kompetenceudviklingen på. E-guides er et e-læringskoncept der er let at komme i gang med og som giver brugerne hurtig tilgang til viden om et nyt område. I dette indlæg fortælles om hvordan man kommer i gang med at lave e-guides, hvor det er fornuftigt at bruge dem og hvordan man lærer de ansatte at anvende dem. Der suppleres med eksempler på konkrete e-guides. 9. Software på glatis ved direktør Ulrik Merrild, LIWAS Aps. For nogle år siden fik en kendt tv-reporter en god ide: Det må kunne lade sig gøre at blive advaret hvis vejen pludselig viser sig at være glat, så ulykker kan undgås. Det var startskuddet til et mangeårigt og intenst udviklingsarbejde. Dette indlæg vil fortælle om hvordan man i et forskningsprojekt under Alexandra Instituttet fik omsat ide til virkelighed. I dag er produktet snart færdigudviklet, og modellen vil kunne danne skole for andre udviklingsprojekter hvor man i en symbiose mellem forskere og udviklere får skabt en win-win-situation til gavn for alle parter. Program for 2. dag: onsdag den 30. november 2005: 10. Spil i verdensklasse ved produktionschef Per Kyed Laursen, Deadline Games A/S At danskudviklede computerspil er i verdensklasse, er efterhånden en fastslået kendsgerning. Senest blev spillet Total Overdose, som netop er udkommet, forudbestilt i eksemplarer. Men hvad er det danske spilproducenter kan? Dette indlæg vil fokusere på hvordan et spil som Total Overdose bliver udviklet og hvordan man får vidt forskellige discipliner som grafik, game design og tunge, matematiske beregninger til at smelte sammen til en overbevisende helhed. 11. Estimering for dummies ved Peter O. Frederiksen, POF IT-Management Consulting Se ekstra regneark om estimering Dette indlæg behandler estimeringsteknikkerne på en anderledes måde end vi er vant til. Først og fremmest fortælles om de basale komponenter og teknikker til at estimere i al almindelighed og i forbindelse med it-projekter i særdeleshed. Desuden diskuteres det om et estimat virkelig altid er nødvendigt, og endelig beskrives teknikker til at håndtere det ukendte. P.O. Frederiksen har i over 40 år beskæftiget sig med systemudvikling og kender de fleste af branchens problemer. 12. Softwaretest med halm i træskoene ved seniorkonsulent Carsten Jørgensen, DELTA Har I en struktur på jeres softwaretest? Dette indlæg vil give et alternativt og provokerende perspektiv på selve testprocessen. Det viser sig at softwareudviklere har mange forskellige bud på hvad en test er og hvordan den bedst gennemføres. F.eks. er der langt fra enighed om hvad en test case egentlig er, om man både skal have Whitebox-tests og Blackbox-tests, eller om man skal sikre en 100% dækning. Men faktisk kan man slet ikke teste et software-program - der er snarere tale om at man forsøger at forsikre sig mod eventuelle fejl. Der præsenteres en model med 3 niveauer for specifikation og design af testen, og der gennemgås en række elementer der er afgørende for en god test. Endelig diskuteres testen i et adræt udviklingsmiljø. 13. Gammeldags tænkning er gift for it-projekter

6 Side 6 af 7 ved chefkonsulent Steffen Ørnemark, Århus Amt, Digital Forvaltning Adrætte metoder kan erstatte klassiske kravspecifikations-projekter, også i store projekter. Mange tøver med at anvende disse metoder, på trods af at de har været kendt i en årrække. Hos Århus Amt har man imidlertid meget positive erfaringer med at bruge partnerskaber og tillid samt anerkende at viden vokser undervejs, frem for at bruge tid på kontrakter og retningslinjer. I dette indlæg fortælles om et konkret udviklingsprojekt som har resulteret i et produkt der er mere avanceret end en tilsvarende hyldevare og som har kostet en brøkdel af prisen. 14. Når teknologi gør mennesker dumme! ved cand.psych., stud. Ph.D. Rune Nørager, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Der er i stigende grad behov for at teknologi med programmerede funktioner udvikles så den tager højde for hvordan menneskers basale forståelse af verden er. Sker dette ikke, tvinges vi i stedet til at tænke på teknologiens præmisser. Da disse præmisser ligger fjernt fra menneskers naturlige måde at tænke på, vil vi i højere grad støde på problemer i brugen af teknologien og komme til at fremstå som dumme! 15. Use Cases til kravindsamling i komplekse organisationer ved seniorkonsulent Henrik Sternberg, TietoEnator A/S Use cases er et kommunikationsmiddel der samler mange interessenter, og projekters succes er netop afhængige af at alle interessenter arbejder mod samme mål. Samtidig beskriver Use cases både forretningskrav og systemkrav og skaber derved stor synlighed i projektet. Dette indlæg vil - med udgangspunkt i praktiske erfaringer - fortælle hvordan kravindsamlingen kan foregå når der er mange interessenter med forskellige ønsker og behov. Bl.a. præsenteres Use caseworkshops som et redskab til at øge effektiviteten. 16..NET i en kompakt verden ved softwarearkitekt Carsten Juel Andersen, Captator de danske.net eksperter Microsofts.NET platform er ikke kun for udvikling rettet mod den traditionelle pcplatform. Med.NET Compact Frameworket er det muligt at udvikle både mod PDA er, Smartphones og mod dedikeret hardware til indlejrede systemer. Indlægget vil give et overblik over.net-platformen i denne sammenhæng samt bud på hvilke fordele og ulemper et system udviklet i.net kan have frem for mere traditionelle C/C++ baserede løsninger. 17. Hvad enhver it-udvikler bør vide om ITIL ved seniorkonsulent John Østerholdt Nielsen, Teknologisk Institut, Informatik ITIL dækker over "IT Infrastructure Library" og er et sammenhængende sæt retningslinjer, processer og best practices for drift af it-systemer (IT Service Management). Det drejer sig bl.a. om håndtering af hændelser, problemer, fejl, ændringer, releases og help desk. De fleste er klar over at driften af et it-system skal tænkes ind allerede tidligt i forløbet. Og nu findes der så en de facto-standard for dette område. Så hvad enten du er driftsperson eller udvikler, bør du vide noget om ITIL. 18. Mono - et alternativ til.net ved Free and Open Source Software Hacker Martin Willemoes Hansen Mono minder meget om.net-udviklingsplatformen, men er tilgængelig på flere platforme, f.eks. Linux og Mac OS X, og udgivet som Open Source. Dette indlæg vil give et overblik over Mono-platformen samt fortælle hvordan man kommer i gang med at bruge den. Bl.a. fortælles om understøttede operativsystemer og arkitekturer, anvendelsen af C#, klassebiblioteker og sproguafhængighed. Endelig fortælles om de udviklingsværktøjer der p.t. er til rådighed. Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

7 Side 7 af 7 Priser ekskl. moms: Ikke-medlemmer: 1 dag kr. 3800,- Begge dage kr. 6200,- Medlemmer af Softwareudvikling-på-tværs: 1 dag kr. 1250,- Begge dage kr. 2050,- Priserne inkluderer deltagelse, forplejning og materialer, men ikke middag eller evt. overnatning. Tilmelding Elektronisk tilmelding til konferencen eller Telefonisk: Lene Nygaard på tlf Yderligere information Yderligere information om Softwareudvikling-på-tværs: Stephen Biering-Sørensen, tlf.: Se programmet som PDF Info om hotel Radisson SAS Scandinavia Retur til Informatik Retur til Softwareudvikling-på-tværs

Udviklere, projektledere og metodefolk: Softwareudvikling-på-tværs

Udviklere, projektledere og metodefolk: Softwareudvikling-på-tværs Side 1 af 8 Forside.NET ERFA C++ ERFA It-projektleder ERFA SoftWareudvikling-på-tværs Udviklere, projektledere og metodefolk: Softwareudvikling-på-tværs 2 dage med 21 indlæg om trends, teknologi, metoder

Læs mere

Program for Softwareudvikling-på-tværs

Program for Softwareudvikling-på-tværs Side 1 af 7 Forside.NET ERFA C++ ERFA It-projektleder ERFA SoftWareudvikling-på-tværs Udviklere, projektledere og metodefolk: Softwareudvikling-på-tværs 2 dage om trends, teknologi, metoder og værktøjer

Læs mere

Softwareudvikling-på-tværs 2008-1 - Uddannelser - Teknologisk Institut

Softwareudvikling-på-tværs 2008-1 - Uddannelser - Teknologisk Institut http://www.teknologisk.dk/uddannelser/23207 Side 1 af 2 Softwareudvikling-på-tværs 2008-1 Program Foredragsbeskrivelser Priser Tilmelding 2.-3. juni 2008 Konferencen foregår på Hotel Radisson SAS Royal,

Læs mere

Softwareudvikling-på-tværs 2007-1. Konferencen foregår på Hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København (lige ved Planetariet).

Softwareudvikling-på-tværs 2007-1. Konferencen foregår på Hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København (lige ved Planetariet). Softwareudvikling-på-tværs 2007-1 Konferencen foregår på Hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København (lige ved Planetariet). Hermed forårets buket af spændende indlæg om de emner der interesserer

Læs mere

Softwareudvikling-på-tværs 2006-2

Softwareudvikling-på-tværs 2006-2 Side 1 af 6 IT-udvikling - Teknologisk Institut Softwareudvikling-på-tværs 2006-2 Program Konferencen foregik på Hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København (lige ved Planetariet). Dag 1,

Læs mere

Softwareudvikling-på-tværs 2008-2 - Teknologisk Institut

Softwareudvikling-på-tværs 2008-2 - Teknologisk Institut http://www.teknologisk.dk/swtvaerskonf Side 1 af 2 Forside > Konferencer > IT > Softwareudvikling-på-tværs 2008-2 Softwareudvikling-på-tværs 2008-2 Program Foredragsbeskrivelser Priser Konferencen holdes

Læs mere

http://erfadownload.teknologisk.dk/erfaswudv/-moder/prog9901.htm

http://erfadownload.teknologisk.dk/erfaswudv/-moder/prog9901.htm Side 1 af 6 Forside.NET ERFA C++ ERFA It-projektleder ERFA SoftWareudvikling-på-tværs Udviklere, projektledere og metodefolk: Softwareudvikling-på-tværs 2 dage om trends, teknologi, metoder og værktøjer

Læs mere

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 2 2002

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 2 2002 ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 2 2002 Oktober 2002 Generelt Af direktør Ole Lehrmann Madsen, Alexandra Instituttet A/S ole.l.madsen@alexandra.dk Alexandra Instituttets nyhedsbrev udkommer også i

Læs mere

Softwaretest når det er bedst 2008

Softwaretest når det er bedst 2008 Teknologisk Institut i samarbejde med softwaretest.dk Softwaretest når det er bedst 2008 1 9. - 2 0. m a j 2 0 0 8 h o t e l n y b o r g s t r a n d n y b o r g Hør hvorfor softwaretest er en god investering

Læs mere

IT projektlederens kompetencer

IT projektlederens kompetencer Bachelorafhandling Erhvervsøkonomisk Institut HA(dat.) Forfattere: Ulrik Skott Nielsen Thomas Jensen Vejleder: Søren Erik Nielsen IT projektlederens kompetencer - Et trebenet perspektiv Handelshøjskolen,

Læs mere

RUC Roskilde Universitet

RUC Roskilde Universitet Hvordan går det, ProjektDanmark? Projektlederundersøgelsen 2014 www.ruc.dk www.mannaz.com RUC Roskilde Universitet Top fem udfordringer for projektlederne 1At få tilstrækkeligt med ressourcer 4til projektet

Læs mere

Innovation med basis i virkeligheden

Innovation med basis i virkeligheden Ansøgning om Innovationskonsortie 2Innovate Innovation med basis i virkeligheden F Innovation Administrator: DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4, DK 2970 Hørsholm SE-nr: DK-12275110 Kontakt:

Læs mere

Service Desken anno 2013

Service Desken anno 2013 N Målgruppe: U PÅ Medarbejdere inden for Service Desk, Helpdesk og IT-support, hotline og diverse kundesupportafdelinger. 8. Å Årets store mødeplads over 120 deltagere sidste år Service Desken anno 2013

Læs mere

PROSIT APR 05. Jobmarked here I come! Medlemsfordele D E I T - S T U D E R E N D E S F A G B L A D. I dette nummer

PROSIT APR 05. Jobmarked here I come! Medlemsfordele D E I T - S T U D E R E N D E S F A G B L A D. I dette nummer WWW.PROSA.DK/STUD PROSIT APR 05 D E I T - S T U D E R E N D E S F A G B L A D I dette nummer Side 2 Kurser og foredrag Bliv PROSA-repræsentant på dit studie Det får du i PROSA som studerende Side 3 Mono-foredrag

Læs mere

Servicehåndtering i Watergroup A/S

Servicehåndtering i Watergroup A/S Casper Skovgaard s072750 Kongens Lyngby, 31.01.2011 IMM.B.ENG.2010-53 DTU Vejleder: Mads Nyborg Danmarks Tekniske Universitet Institut for Information og Matematisk Modellering Byg. 321, 2800 Kgs. Lyngby,

Læs mere

i arbejdstøjet Tag temperaturen Do you De kloge speak Java maskiner modellen vinder Side 6

i arbejdstøjet Tag temperaturen Do you De kloge speak Java maskiner modellen vinder Side 6 i arbejdstøjet Tag temperaturen på Do you De kloge speak Java maskiner modellen vinder Side 6 Amtet Styr Side på 7 IT påside 15 roser CISS medicinen pumperne CISS - stærke på viden til virksomhederne Rektor

Læs mere

En undersøgelse af behovet for et ekstra- og intranet på Institut for Kultur og Identitet på RUC

En undersøgelse af behovet for et ekstra- og intranet på Institut for Kultur og Identitet på RUC En undersøgelse af behovet for et ekstra- og intranet på Institut for Kultur og Identitet på RUC Virksomhedsstudier modul 3, Roskilde universitetscenter, 2009 Vejleder: Hans Beck Skrevet af: Jesper Achim

Læs mere

In*Nova Innovation med basis i virkeligheden

In*Nova Innovation med basis i virkeligheden Ansøgning om Innovationskonsortie In*Nova Innovation med basis i virkeligheden Administrator: DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4, DK 2970 Hørsholm SE-nr: DK-12275110 Kontakt: Jørn Johansen,

Læs mere

TEMA DELTAG PÅ KONFERENCE 24. OKTOBER 2013 I CINEMAXX KØBENHAVN OG OPLEV BL.A. Tilmelding på www.fs2013.dk

TEMA DELTAG PÅ KONFERENCE 24. OKTOBER 2013 I CINEMAXX KØBENHAVN OG OPLEV BL.A. Tilmelding på www.fs2013.dk ANNONCETILLÆG OKTOBER 2013 PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING I SAMARBEJDE MED HERBERTNATHAN & CO. OG KOMMERCIELLE PARTNERE TEMA DISTRIBUERET MED BERLINGSKE & ÅRHUS STIFTSTIDENDE Foto: Scanpix DELTAG PÅ

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Projektlederens nutid og fremtid Internationalisering, forandringsledelse og kommunikation Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Synspunkt Hvordan bliver vi en

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Effektiv brug af usability testing

Effektiv brug af usability testing , mm@bright.dk, ad@asym.dk Usability testing er en kendt og efterprøvet metode til vurdering af brugbarheden af et produkt og den kan finde anvendelse i mange forskellige situationer og på forskellige

Læs mere

GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARV. Aalborg Universitet MTM Geo Informatik - 2. år. Lee Pointing, Peter Nicolaisen & Peter Horsbøll Møller

GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARV. Aalborg Universitet MTM Geo Informatik - 2. år. Lee Pointing, Peter Nicolaisen & Peter Horsbøll Møller GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARV Aalborg Universitet MTM Geo Informatik - 2. år Lee Pointing, Peter Nicolaisen & Peter Horsbøll Møller 2. udgave - Juni 2005 GIS TIL FORVALTNING AF KULTURARV Aalborg Universitet

Læs mere

2. halvår // 2013. De it-professionelles kursuskatalog. www.prosa.dk/kursus

2. halvår // 2013. De it-professionelles kursuskatalog. www.prosa.dk/kursus 2. halvår // 2013 De it-professionelles kursuskatalog www.prosa.dk/kursus Indhold: System- og webudvikling JavaScript og webapplikationer... 4 Java 8... 4 Advanced Android Workshop I og II... 5 Ledelse

Læs mere

4. SEMESTER TEORETISK PROJEKTOPGAVE

4. SEMESTER TEORETISK PROJEKTOPGAVE 4. SEMESTER TEORETISK PROJEKTOPGAVE Udarbejdet af: Klasse: Dato: Linje: Sted: Dan Buhr Larsen, Thomas Gilg, Nicolaj Roos og Casper Cederberg Tr07dat2 25. februar 2009 Datamatiker, 4. semester Erhvervsakademiet

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

Synopsis AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR DATALOGI. Selma Lagerlöfs Vej 300, 9220 Aalborg Øst DK-9220 Aalborg Ø Tlf.: 96 35 80 80 TITEL:

Synopsis AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR DATALOGI. Selma Lagerlöfs Vej 300, 9220 Aalborg Øst DK-9220 Aalborg Ø Tlf.: 96 35 80 80 TITEL: Interaktionsdesign Teoretisk afklaring af centrale faktorer for brugertilpasset interaktionsdesign Niels Wittrup Andersen Rasmus Eriksen Morten Holst 9. semester Informatik 2008 AALBORG UNIVERSITET INSTITUT

Læs mere

IPad og tablets. i undervisningen. Nationalt Center for Erhvervspædagogik

IPad og tablets. i undervisningen. Nationalt Center for Erhvervspædagogik IPad og tablets i undervisningen Nationalt Center for Erhvervspædagogik 2 IPad og tablets i undervisningen Forfatter: Leif Rye Hauerslev Udgivet af Nationalt Center for Erhvervspædagogik, NCE, 2012 Tagensvej

Læs mere

O RGANISTATIONSKULTUR I DANSKE BANK G ROUP IT

O RGANISTATIONSKULTUR I DANSKE BANK G ROUP IT O RGANISTATIONSKULTUR I DANSKE BANK G ROUP IT G RUPPE A Jimmy Merrild Krag Peter Schmidt Freiberg jkrag07@student.aau.dk pfreib07@student.aau.dk Daniel Neupart Hansen Christoffer Hviid Poulsen dnha08@student.aau.dk

Læs mere