Deltagelse i DEF-nøglen realiseret via LDAP-projektet Opsætning og vedligeholdelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltagelse i DEF-nøglen realiseret via LDAP-projektet Opsætning og vedligeholdelse"

Transkript

1 Deltagelse i DEF-nøglen realiseret via LDAP-projektet Opsætning og vedligeholdelse

2 Indhold 1 Indledning LDAP-projektet Serviceaftaletilbud til forskningsbibliotekerne Funktionaliteten i LDAP- og proxyløsningen Rolledefinition Brugsscenarium af LDAP-proxy løsningen Første udgave Fælles logon Adgang afhængig af brugeren og ikke maskinen Lokal vedligeholdelse af data Support Opsætning Drift Support Krav til datalevering Dataindhold Dataformater Levering og sikkerhed Opdateringer Kontaktpersoner Tilmelding til tjenesterne På det enkelte bibliotek Henvendelser angående opsætning og drift

3 1 Indledning Fra starten af DEF-samarbejdet har der været et behov for at realisere fælles adgang til ressourcer på nettet samt at tilbyde adgang til visse ressourcer baseret på brugerens identitet snarere end på brugerens fysiske placering (ip-nummer). Dette har været omtalt som DEF-nøglen, dvs. som den tekniske facilitet, der betyder, at en låner ved et forskningsbibliotek kan få adgang til elektroniske ressourcer på samme bibliotek og evt. på andre biblioteker eller informationsudbydere ved at benytte en fælles login til alle disse services. I LDAP-projektet er der realiseret en løsningsmodel på DEF-nøglen, som kan anvendes til at give brugernavnsstyret adgang til visse elektroniske ressourcer (pt. især elektroniske tidsskrifter) uafhængigt af, hvor brugeren befinder sig. Specifikt giver dette deltagernes brugere adgang til de elektroniske tidssskrifter hjemmefra, blot de oplyser et gyldigt brugernavn/kodeord til systemet og de i er tilknyttet en institution, som har adgang til disse tidsskrifter. 1.1 LDAP-projektet I perioden fra slutningen af 2001 og gennem 2002 har det såkaldte LDAP-projekt været gennemført, som et DEF-projekt med deltagelse af IT-12-bibliotekerne. I dette projekt er der defineret en distribueret virtuel netværksdatabase baseret på LDAP-protokollen, som indeholder oplysninger om de deltagende institutioners brugere og deres adgangsrettigheder. Da erfaringerne fra tidligere undersøgelser har vist, at det er vanskeligt at definere en sådan brugerdatabase (herunder beskrivelsen af adgangsrettigheder til vilkårlige ressourcer), har LDAP-projektet fokuseret kraftigt på at lave en løsning, som har en betydelig generalitet i brugerdatabasen, men som til gengæld er mere målrettet mod at sikre, at i hvert fald adgang til én type ressourcer bliver understøttet: Adgang til elektroniske tidsskrifter for autoriserede brugere, der ønsker adgang til tidsskrifterne fra andre steder end selve deres institution, f.eks. hjemmefra eller på rejser. Denne adgangskontrol baserer sig på at LDAP-databasen indeholder oplysninger om hvilke(n) institution(er), hver enkelt bruger er tilknyttet (som ansat, studerende osv.). Selve adgangen til de elektroniske tidsskrifter er realiseret i en såkaldt proxy-løsning. I LDAPprojektet driver IT-12 partnere selv deres LDAP- og proxy-server. 1.2 Serviceaftaletilbud til forskningsbibliotekerne Som udløber af LDAP-projektet er der indgået to aftaler mellem DEF og Statsbiblioteket, der betyder, at Statsbiblioteket på basis af aftaler med de enkelte deltagere tilbyder at overtage konfiguration og drift af en LDAP-, hhv. en proxyservice for de biblioteker, som måtte ønske at indgå i LDAP- /proxynetværket, men ikke ønsker at drive disse services selv. I dette dokument vil vi beskrive indholdet og funktionalitet i disse tilbudte services og opridse de ting, som de deltagende biblioteker skal levere for at komme med og for at holde deres del af servicen up-to-date. 3

4 2 Funktionaliteten i LDAP- og proxyløsningen LDAP-projektet har to basis dele, som giver mulighed for den overordnede funktionalitet. Der er her tale om: LDAP-databasen, som står for adgangen til systemet, mens en proxy gør det muligt at få adgang til ressourcerne i systemet. Det vil sige, at der er først en kontrol af den enkelte bruger, som indebærer en opgivelse af login information, som brugernavn og kode. Derefter udføres en kontrol af hvilke ressourcer denne aktuelle bruger har rettigheder til. En skitse af elementernes sammenspil er vist her, hvor også belastningen af datatrafik mellem komponenterne er med. Figur 1: System arkitektur Da denne figur umiddelbar kan virke en smule kompleks vil en gennemgang af et brugsscenario kunne hjælpe på forklaringen. 2.1 Rolledefinition For at præcisere ordvalget videre i dette dokument, så er der her beskrevet en definition af de forskellige roller: DEF: Det overordnede samarbejde, som har stået for grund udviklingen af ideer til denne løsning. 4

5 Statsbiblioteket: Institutionen, der er serviceudbyder af det aktuelle produkt, som kan anskaffes af biblioteker. Dvs. at SB står for de tekniske og driftmæssige dele, som ikke kræves af det enkelte bibliotek. Biblioteket: Aftageren af den udbudte service. Der stilles krav til vedligeholdelse af data fra disses side for at opretholde nutidige informationer. Brugeren: Den aktuelle person, som benytter denne service, som det tilknyttede bibliotek har anskaffet. Dvs. en låner eller bibliotekar, som vil tilgå ressourcer gennem denne løsning. 2.2 Brugsscenarium af LDAP-proxy løsningen Brugeren, som på figur 1 er vist som personen ved arbejdsstationen til venstre åbner portalen (P) i sin browser. Portalen giver en forside, hvor der skal indtastes login informationen. Denne information, som skal bruges til at lave en autentifikation af brugeren, sendes via LDAP en til en LDAPserver (I), der er henvist til i portalen. Autentifikationen foregår ved kontrol af alt brugerdata i systemet, som kan ligge flere forskellige steder. Derfor er der mulighed for, at der er flere forskellige LDAP-servere involveret i denne autentifikation, hvilket er vist med klyngen af I er Efter en godkendt autentifikation har brugeren nu adgang til systemet. Portalen kan derfor præsentere en side med tilgængelige ressourcer, eller det er muligt for brugeren at lave en søgning blandt materialet. Næste trin er en autorisation via serveren (A), hvorved brugeren får adgang til specifikke ressourcer. Brugeren er autoriseret til at tilgå de ressourcer, som er indeholdt i både de nationale og lokale licenser alt efter tilknytning. Autorisationen er ligeledes distribueret, hvilket giver mulighed for at kontrolleret alle de licenser, som findes indenfor samarbejdet, i forhold til den aktuelle bruger. I den første version, der er beskrevet nedenfor i næste afsnit, er autorisationen indflettet i proxyen, så der vil ikke være særskilte servere, der står for dette. Selve ressourcerne, som brugeren ønsker vist, ligger ved de forskellige forlag (D), og denne kontakt foregår via proxy en. Dette skyldes, at forlagene laver deres egen autorisation af hver forespørgsel, som i de fleste tilfælde betyder en kontrol af den aktuelle IP-adresse. Med proxy løsningen gives, der adgang til brugere, som har rettighed til ressourcen ud fra licensen, men under andre omstændigheder ikke ville kunne få adgang pga. forkert IP-adresse. Dette kunne f.eks. være en forsker, som laver en forespørgsel fra sin hjemmearbejdsplads. Proxy en sender dataene direkte tilbage til brugeren, så portalen ikke belastes af denne trafik. Ved siden af fremvisningen af ressourcen for brugeren, kan der føres en registrering af forbruget, som kan bruges i forbindelse med betaling og statistik. Dette er vist i figuren ved kassen (C). 2.3 Første udgave Den første udgave, der kommer til at køre, ser lidt anderledes ud end den generelle løsning. Ligesom adgangen i første omgang er begrænset til elektroniske tidsskrifter, så er modellen blevet simplificeret noget. Den aktuelle model er vist i figur 2, hvor den største forskel ses i sammenfletning af autorisationen og bibliotekets proxy. Tilbudet i serviceløsningen giver hvert bibliotek sin egen virtuelle LDAP-server og proxy. Disse er gengivet som henholdsvis en af knuderne (I) og en fra stakken (X). Funktionelt betyder det, at biblioteket blot skal vedligeholde dataene, der beskrevet i afsnit 4, mens software og maskiner varetages af Statsbiblioteket, som aftalen er lavet med. 5

6 Figur 2: Første versions arkitektur 2.4 Fælles logon En af de store fordele ved DEF-nøglen i LDAP-projektet er brugen af standardiseret brugerdata. De præcise parametre for disse data beskrives i afsnit 4. Ved udnyttelse af denne facilitet og standarden for LDAP-serverne er det information nok, at en bruger blot er oprettet et sted i systemet. Den server, som den aktuelle login forespørgsel henvendes til, har nemlig mulighed for at kontrollere brugerens identitet ved samtlige brugerdatabaser i systemet. Den samme funktionalitet bruges ved adgangen til andres ressourcer i systemet. Det betyder, at det er nok at logge på en gang og ikke hos hver enkelt af bibliotekerne, som brugeren vil benytte. 2.5 Adgang afhængig af brugeren og ikke maskinen Ved brug af en proxy for hvert bibliotek, kan brugerne benytte bibliotekets ressourcer, som om de brugte en arbejdsstation fysisk på biblioteket. De kan altså arbejde fra et vilkårligt sted i verden, hvis de blot har det rette login. Metoden til dette ligger i at proxy ens IP-adresse ligger indenfor det område, som forlagene kender til. Når der kontrolleres hos forlagene om adgang er tilladt, ser de på IP-adressen fra den maskine, som henvendelsen kommer fra. I dette tilfælde den aktuelle proxy. Ved at have enkelte proxyer for hvert bibliotek, kan der tegnes licenser, som kun giver adgang til netop dette bibliotek. 2.6 Lokal vedligeholdelse af data Et stort problem med adgang til flere forskellige ressourcer har været distribution af brugerdata. Der findes systemer, hvor man kan tilgå alle tidsskrifterne, men udbyderne af systemet skal have en 6

7 komplet opdateret brugerdatabase, før det virker tilfredsstillende. Dette er ikke noget problem for biblioteker, som ikke særlig ofte har ændringer i deres database, men disse er efterhånden et fåtal. Ved at benytte lokal vedligeholdelse af data kan man nøjes med at synkronisere sin eksisterende database med LDAP-databasen, og alle i samarbejde vil derefter kunne tilgå dataene. Det betyder, at en opdatering lokalt vil have gennemslags kraft globalt uden ekstra arbejde. 7

8 3 Support Som en del af den indgående serviceaftale mellem Statsbiblioteket og biblioteket er der mulighed for at få hjælp til løsning af problemer, som opstår undervejs. 3.1 Opsætning Den proxy, som tilordnes det enkelte bibliotek, skal kende de tidsskriftdatabaser, som skal kunne tilgås af det pågældende biblioteks brugere. På forhånd er den konfigureret til at formidle adgang til de udbydere, der indgår i nationale licenser administreret af DEF. Såfremt det enkelte bibliotek har licenser herudover, skal konfigureringen heraf konfigureres specifikt i proxy en efter aftale mellem SB og det pågældende bibliotek. 3.2 Drift LDAP- og proxytjenesterne afvikles på servere, som i udgangspunkt er tilgængelige i 24-timers drift ugen rundt. Kortere driftsafbrydelser i forbindelse med opdatering af systemerne vil kunne forekomme. Sådanne afbrydelser vil i videst muligt omfang blive annonceret over for bibliotekerne i forvejen. 3.3 Support Hvis der er spørgsmål til driften eller opsætningen af LDAP- og proxytjenesterne, kan de deltagende biblioteker sende henvendelser til Statsbibliotekets helpdesk som beskrevet i afsnit 5. 8

9 4 Krav til datalevering Det reelle arbejde for det enkelte bibliotek, der gerne vil med i samarbejdet, kommer til at ligge i dataleverancer. Det er derfor meget vigtigt allerede ved tilslutningen til projektet at gøre sig klart, hvilke krav, der skal overholdes nu, og hvilke krav, der kan komme senere. Kravene til data skal tilgodeses, hvilket betyder, at alt, hvad der leveres til systemet, skal være i samme format, og de påkrævede felter skal være udfyldt. 4.1 Dataindhold I den første version, der er skitseret på figur 2, er der ikke brug for ret mange informationer for at få systemet til at virke. Der er dog nogle ekstra felter, som kan udfyldes allerede nu, da der senere vil blive brug for dem, efterhånden som antallet af forskellige ressourcer tilbydes. ISO-latin-1 tegnsættet skal benyttes og tabulatortegnet må ikke indgå i feltværdierne. Kravene til indholdet af brugerdatafilen er således: 1. Fulde navn (cn) angives som: <fornavn> <mellemnavn> <efternavn> Mellemnavnsdelen kan indeholde 0 eller flere navne. 2. Bruger-id (uid) Unikt login navn. Dvs. det er unikt for det enkelte bibliotek. 3. Kodeord (userpassword) Kode, som enten kan være ukrypteret eller være kryptere med en af følgende algoritmer: Crypt, md5, sha, ssha eller smd5. Dette kan gøres nemt med /usr/sbin/slappasswd. Hvis dette program ikke benyttes, skal der laves en test af krypteringstypen. 4. Bruger institution (brugerinstitution) Den eller de institutioner, som brugeren er tilknyttet. Der kan angives 0 eller flere som adskilles med tegnet. Koden for institutionen angivet ud fra den/de tildelte OID. Denne ser ud som følgende og er bestemt centralt: #, hvor # er institutionens tildelte nummer. Det er muligt at angive en videre hierarkisk underopdeling. Denne kode benyttes til autorisation af brugeren. Det er vigtigt at disse koder tilknyttes brugerne i forhold til licensaftalerne og ikke bibliotekstilknytningen. Et eksempel kunne være en Statsbiblioteks låner, som er tilknyttet Århus Universitetet, hvor dette felt vil indeholde koden for Århus Universitet. Ud over disse påkrævede felter kan de følgende udfyldes efter behov. Det er dog nødvendigt at alle felterne forekommer, disse kan blot være tomme. 5. Postadresse (postaladdress) Brugerens fysiske postadresse, der kan benyttes til f.eks. hjemkaldelser. Denne skal gives som: <vejnavn> <husnummer> <etage> <interntnummer/placering> <postnummer> <by> 6. adresse (mail) Brugerens egen adresse i kompletform. Navnene, som står i parentes, er de reelle LDAP-navne, som feltet indeholder. Det skal altså være muligt at opfylde punkterne 1 4 for at en person kan oprettes i databasen. 9

10 Biblioteket bliver tildelt et IP-nummer ved oprettelse i projektet. Denne IP-adresse, som er nummeret på proxy en, skal behandles, som om det er en af institutionens egne. Dvs. at der til alle udbydere indenfor institutionens licenser skal oplyses denne nye adresse. Dette sikrer, at der er adgang til de ressourcer, som institutionen har. Denne adresse ændrer sig ikke, og det vil derfor være en engangsopgave. 4.2 Dataformater Indholdet af brugerdatafilen, der er beskrevet i forrige afsnit, skal leveres i et fastlagt format. Dette er nødvendigt, da der skal kunne opdateres jævnligt, og disse skal kunne foregå automatisk. Leverancerne af filen vil oftest være et udtræk fra en eksisterende database, og derfor er der blevet valgt et meget generelt format, som alle burde kunne generere uden problemer. Filen skal være en tabulator separeret tekstfil, hvor hvert felt er adskilt af et tabulatortegn. Dette format er direkte kompatibelt med de fleste database systemer samt Excel og Access. Den første linie i filen skal indeholde LDAP-navnene i den ovenstående rækkefølge, så der senere kan ændres på formatet uden, at det vil have indflydelse på det gamle format. De efterfølgende rækker skal bestå af en bruger pr. række, hvor dataene står i samme rækkefølge som titellinien. Hver række skal indeholde præcist 5 tabulatortegn. Der er her vist et eksempel på en brugerdatafil: Først ses brugerdataene i tabelform og derefter som tabulatorsepareretfil. cn uid userpassword brugerinstitution postaladdress mail Thomas ral vreg34g Sandagervej 2 Koch Risskov Rasmussen Jens Hansen jh {SSHA} a6ksovaxbtbpfoxkxbuurmtau+wkbdai Roskildevej 45B 4.th Frederiksberg cn uid userpassword brugerinstitution postaladdress mail Thomas Koch Rasmussen ral vreg34g Sandagervej Risskov Jens Hansen jh {SSHA}a6kSovaXBtBPFoXkxBuURMtAu+wkbdAi Roskildevej 45B 4.th Frederiksberg 4.3 Levering og sikkerhed Da der skal leveres informationer som brugernavn og kodeord, er det vigtigt at sikkerheden er god. Samtidig skal leveringen kunne foregå nemt og automatisk. I det medfølgende dokument brugervejledning.pdf, bliver proceduren beskrevet trin for trin. I det nedenstående bliver hovedpunkterne beskrevet. Man modtager en zip-fil fra Statsbibliotekets helpdesk. Udpak filen i en mappe og kør batch filen setup.bat Send public.txt filen i keys-undermappen til Statsbiblioteket på mailadressen: hvor emnet på mailen er: Public key fra <biblioteksnavn> 10

11 Efter modtagelsen af jeres fil, vil der blive returneret en mail om, at biblioteket er oprettet som bruger. Nu kan brugerdatabasefilen leveres ved at køre batchen: brugerdatabase_update <brugerdatabasefilnavn>. Biblioteker, som benytter Linux/Unix, skal i stedet gøre følgende: Installer OpenSSH_3.4 og lav en nøgle med kommandoen: ssh-keygen t rsa f key. Den offentlige nøgle (key.pub) sendes til mailadressen: hvor emnet på mailen er: Public key fra <biblioteksnavn> Efter modtagelsen af jeres nøgle, vil der blive returneret et script (brugerdata_update), der bruges til leveringerne. Nu kan brugerdatabasefilen leveres ved at køre scriptet: brugerdatabase_update <brugerdatabasefilnavn>. IP-nummeret på proxyen og brugerinstitutionskoden sendes til bibliotekets kontaktperson, efter Statsbiblioteket har modtaget dennes adresse. 4.4 Opdateringer Det er vigtigt, at brugerdatabasen bliver opdateret løbende, så informationerne hele tiden er korrekte. Derfor kan det være en stor fordel at få automatiseret leverancerne af disse informationer. Hvordan dette gøres er op til det enkelte bibliotek, men med metoden til levering beskrevet i forrige afsnit, skulle mulighederne for automatisering være nemme. Det er vigtigt, at alle brugerinformationerne leveres hver gang, da de gamle oplysninger overskrives ved indsendelse af en ny fil. 11

12 5 Kontaktpersoner I forbindelse med base13 og proxytjenesterne er kan følgende kontaktadresser anvendes. 5.1 Tilmelding til tjenesterne Henvendelser angående tilmelding til tjenesten og vilkårene herfor rettes til Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2, København V att. Lotte Sterup Telefon: På det enkelte bibliotek I forbindelse med tilmelding til tjenesten skal det enkelte bibliotek udpege en kontaktperson. Denne kontaktperson kan foretage henvendelser til helpdesken og vil modtage driftsmeddelelser og eventuelle øvrige henvendelser angående driften af tjenesterne. 5.3 Henvendelser angående opsætning og drift Support i forbindelse med driftsafviklingen og konfigurationen fås ved henvendelse til Statsbibliotekets helpdesk-funktion. Denne support er et tilbud til de deltagende biblioteker, som selv må håndtere henvendelser fra slutbrugerne. Henvendelsen bør ud over de ønskede spørgsmål også henvise til base13/proxy-aftalerne. Den foretrukne fremsendelseform for henvendelsen er elektronisk post. Helpdeskfunktionen er bemandet mandag-fredag kl , og behandlingen af henvendelser modtaget i dette tidsrum vil normalt blive besvaret inden for en halv time. Henvendelser modtaget uden for den bemandede periode blive behandlet, når bemandingen igen er til stede. Helpdesk modtager henvendelserne på: telefon: post: Statsbiblioteket, att. helpdesk, Universitetsparken, 8000 Århus C 12

Vejledning til Klubadministratorer

Vejledning til Klubadministratorer Vejledning til Klubadministratorer til vedligeholdelse af klub- og medlemsinformationer Følgende vejledning er udarbejdet til med henblik på at informere klubadministratorer om de selvbetjeningsmuligheder

Læs mere

Vejledning til brug af Persondataformular

Vejledning til brug af Persondataformular Vejledning til brug af Persondataformular Om Persondataformular Persondataformularen skal anvendes til at registrere persondata omkring ansatte og gæster. I nogle tilfælde skal forskningsstuderende og

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017)

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) Page 1 of 12 Indhold 1 Adgang til FleeDa... 3 1.1 HW og SW forudsætninger... 3 1.2

Læs mere

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa /

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa / Bruger v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@greenglass.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Systemet tilbyder klubberne i Y s Men Danmark at have et sted hvor de kan dele filer f.eks. Word, pdf, billeder mv. mellem de medlemmer

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

UNI-VPN Brugeradministration

UNI-VPN Brugeradministration UNI-VPN Brugeradministration Version 1.1 Af Jesper Skou Jensen 1 Indledning 1 1 Indledning I denne vejledning gennemgås hvordan UNI-VPN-brugere administreres. UNI- VPN er baseret på UNI Login, der er fælles

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper Håndbog Til CPR services Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51

Læs mere

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole Opstartsvejledning til ipad Tinderhøj Skole Den første skærm når du starter din ipad Sæt fingeren på pilen og træk den til højre. Vælg sprog En ipad kommer med mulighed for at vælge mange forskellige sprog.

Læs mere

Basisbrugergrænsefladen i GroupWise WebAccess

Basisbrugergrænsefladen i GroupWise WebAccess Introduktion til basisbrugergrænsefladen i GroupWise WebAccess 8 Novell Basisbrugergrænsefladen i GroupWise WebAccess INTRODUKTION www.novell.com Bruge basisbrugergrænsefladen i GroupWise WebAccess Når

Læs mere

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Notat 21. februar 2017 Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Dette notat giver en overordnet konceptuel fremstilling af, hvordan erhvervsområdet forventes håndteret samlet

Læs mere

VEJLEDNING ITS365. Gratis tilbud til alle kursister på Randers HF & VUC

VEJLEDNING ITS365. Gratis tilbud til alle kursister på Randers HF & VUC VEJLEDNING ITS365 Gratis tilbud til alle kursister på Randers HF & VUC Randers HF & VUC 2014 INDLEDNING Randers HF & VUC tilbyder alle kursister tilknyttet skolen en Office 365 løsning kaldet ITS365. Her

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login Import-vejledning Fra regneark til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 4. udgave, januar 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Oprettelse af regneark med persondata...

Læs mere

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2 Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION 2 34 Brugermanual august-2013 vers. 1.2 1 intro! På de følgende sider vil du finde en lille og hurtig gennemgang af Midttrafik Trafikadministration. Med Midttrafik Trafikadministration

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Gå tilbage til forsiden med antivirus

Gå tilbage til forsiden med antivirus Gå tilbage til forsiden med antivirus Hjælp til installation af AVG Antivirus Registrering Den licensnøgle som du får udleveret af os og som er anført på din bestillingsmail er et såkaldt "salgsnummer"

Læs mere

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres Dato Spørgsmål Henvisning Svar fra Aalborg Kommune 12/3-15 Hvad forstås ved forplejning Krav 1 Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? møder kan købes i skoleboden. Derudover

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Vejledning EG Nemhandel Portal

Vejledning EG Nemhandel Portal Vejledning EG Nemhandel Portal Anvendelse af Nemhandel Portalen - DocMove Sådan anvender du din EG Nemhandel Portalen - DocMove: Resume : 1. For at afsendelse og modtagelse fungere korrekt kræver det,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ADMINISTRATIONSPORTAL FOR FORHANDLERE

BRUGERVEJLEDNING ADMINISTRATIONSPORTAL FOR FORHANDLERE BRUGERVEJLEDNING ADMINISTRATIONSPORTAL FOR FORHANDLERE Dato: 7. januar 2015 Version: 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 A. Administrationsportal...3 2. Kom godt i gang...4 A. Minimumskrav...4 B.

Læs mere

Adobe volumenlicenser. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide

Adobe volumenlicenser. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide Adobe volumenlicenser Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide Version 3.0 30. juli 2013 Indhold Value Incentive Plan (VIP) Oversigt... 3 Programmet indeholder... 3 Øjeblikkelig adgang til Adobe-produkter...

Læs mere

Installationsguide til Oracle Database XE 10.2 og APEX 3.1.1

Installationsguide til Oracle Database XE 10.2 og APEX 3.1.1 Installationsguide til Oracle Database XE 10.2 og APEX 3.1.1 Oracle Database Express Edition (XE) er Oracles lille gratis database tilsvarende Microsofts SQL Server Express Edition. Oracle Database XE

Læs mere

UNI Login. Licens webservice. ws-03

UNI Login. Licens webservice. ws-03 UNI Login Licens webservice ws-03 UNI Login Licens webservice 5.0 Licens webservice 1 Indhold 1 Licens webservice... 2 1.1 Informationsmodel... 2 1.2 Entiteter og attributter... 2 Projekt... 2 Gruppe...

Læs mere

Continia Collection Management Kom hurtigt i gang med CLC version 1.3

Continia Collection Management Kom hurtigt i gang med CLC version 1.3 Continia Collection Management Kom hurtigt i gang med CLC version 1.3 1 Baggrundshistorie for skift af CLC version fra 1.2 til 1.3 Med Collection Management version 1.15 medfølger også en ny version af

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

Indhold Gratis Office 365 til ansatte og studerende... 1

Indhold Gratis Office 365 til ansatte og studerende... 1 Gratis Office 365 til ansatte og studerende Ansatte og studerende kan downloade og installere Office 365 (pt. = Office 2016) på deres private pc og/eller Mac. Office 365 må installeres på 5 enheder. Programpakken

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

www.taxi4me.net Hermed fremsendes en manual til jeres Taxi4me taxibestillingsportal på www.taxi4me.net.

www.taxi4me.net Hermed fremsendes en manual til jeres Taxi4me taxibestillingsportal på www.taxi4me.net. AMAGER-ØBRO TAXI 2770 Kastrup Att.: Receptionen Kære Receptionen Hermed fremsendes en manual til jeres Taxi4me taxibestillingsportal på www.taxi4me.net. Bruger-ID: Password: 3250test test Taxi4Me er relativt

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab Arbejdsgruppefunktioner på cardio.dk

Dansk Cardiologisk Selskab Arbejdsgruppefunktioner på cardio.dk Dansk Cardiologisk Selskab Arbejdsgruppefunktioner på cardio.dk ARBEJDSGRUPPESIDE 1 2 4 1. Arbejdsgruppetitel (låst) 2. Medlemsoversigt (autogenereret) 3. Opslagstavle der kan udfyldes af nukleus 5 4.

Læs mere

Manual til ansøgning af 18-midler i Assens Kommunes tilskudsportal

Manual til ansøgning af 18-midler i Assens Kommunes tilskudsportal Manual til ansøgning af 18-midler i Assens Kommunes tilskudsportal Side 1 af 18 Kære frivillige sociale foreninger i Assens Kommune Opdateret den 02.10.17 Denne manual skal hjælpe dig igennem 18-ansøgningsprocessen

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner Brug af sagssystem Vejledning i oprettelse og håndtering af sager + reservering af statusscanner Indhold Kommunikation ved oprettelse af sager i sagssystemet... 2 En genstart kan ofte løse problemet...

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 1 Struktur i tilgang til medarbejdersamtaler, giver i Planorama indsigt i organisationens fremdrift på fokusområder og individuelle handlingsplaner. Udfordring

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

Netkatalog upload. Forord: Formål:

Netkatalog upload. Forord: Formål: Netkatalog upload Forord: De data, I indsender som e-katalog, genbruges af SKI s kunder i de ordre, der sendes tilbage til Jer. Det er derfor vigtigt, både for kundes efterfølgende fakturakontrol; men

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Hjælp til MV-ID Administration

Hjælp til MV-ID Administration Hjælp til MV-ID Administration - til brugere af MV-Login Mikro Værkstedet A/S Dokumentversion: 20131002A 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Aktivér MV-Login administratorkontoen... 4 Kapitel

Læs mere

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne)

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Formål: Ved at anvende arkiv-funktionen kan arrangørerne ved et træningsløb uden tilmeldinger eller ved åbne baner hurtigt

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne)

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Formål: Ved at anvende arkiv-funktionen kan arrangørerne ved et træningsløb uden tilmeldinger eller ved åbne baner hurtigt

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

Installation af LeverandørService udvidelse. Version maj 2004 Side 1 af 5

Installation af LeverandørService udvidelse. Version maj 2004 Side 1 af 5 Installation af LeverandørService udvidelse Version 1.0 Side 1 af 5 Installation For at installere udvidelsen (dll'et) skal LeverandørService PC være installeret på maskinen. Leverandørservice kan hentes

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

IT vejledning for Studerende

IT vejledning for Studerende IT vejledning for Studerende Computere På skolen anbefales det, at du kun bruger computere med Windows installeret. Apple/Mac eller computere med Linux installeret vil have problemer med at bruge nogen

Læs mere

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2.

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2. DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2. Denne guide henvender sig til brugere af DPSD2 og de brugeradministratorer der har ansvaret for at administrere brugere og rettigheder til DPSD2,

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg)

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Opdateret af Kultur & Fritid, september 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 - Nyheder...- 4 - Søg ledige

Læs mere

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks SOSIGW - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Administrationskonsollen... 2 Generel brug af konsollen... 3 Fremsøgning af ID-kort... 3 Søgning

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Indhold Gratis Office 365 til ansatte og studerende... 1

Indhold Gratis Office 365 til ansatte og studerende... 1 Gratis Office 365 til ansatte og studerende Ansatte og studerende kan downloade og installere Office 365 (pt. = Office 2016) på deres private pc og/eller Mac. Office 365 må installeres på 5 enheder. Programpakken

Læs mere

1 Quick Guide: GynZone Licens Administrator på

1 Quick Guide: GynZone Licens Administrator på 1 Quick Guide: GynZone Licens Administrator på www.gynzone.dk VELKOMMEN SOM ADMINISTATOR AF LICENSER PÅ JERES INSTITUTION J 1: Du modtager en aktiveringsmail fra GynZone med et link til at logge ind. Når

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Vejledning til indberetning af oplysninger om handicappede og udsatte voksne til Danmarks Statistik via Webløsning

Vejledning til indberetning af oplysninger om handicappede og udsatte voksne til Danmarks Statistik via Webløsning Vejledning til indberetning af oplysninger om handicappede og udsatte voksne til Danmarks Statistik via Webløsning Version 6 side 1 Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Start indberetninger... 4 Kontaktoplysninger...

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI)

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Inden det er muligt at bruge SEI indberetningsklienten gennem den ny Citrix løsning. Skal Citrix

Læs mere

SkoleInfo. - En kort introduktion. HappyHill v. Stefan Lykkehøj Lund ::: :::

SkoleInfo. - En kort introduktion. HappyHill v. Stefan Lykkehøj Lund ::: ::: SkoleInfo - En kort introduktion Introduktion Dette dokument beskriver kort en app som firmaet HappyHill har udviklet kaldet SkoleInfo. Dette dokument skal fungere som en slags appetitvækker. SkoleInfo

Læs mere

ProjectWise Explorer Installations Guide

ProjectWise Explorer Installations Guide ProjectWise Explorer Installations Guide ProjectWise Explorer Installations Guide Den Nye Bane København - Ringsted & Ringsted - Femeren Banen 5. september 2016 Side: 1 af 14 Side: 2 af 14 Indhold 1 Formål...

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

MakeRoute. Bruger manual

MakeRoute. Bruger manual MakeRoute Bruger manual Indholdsfortegnelse MakeRoute... 3 MakeRoute hjemmesiden... 4 Log på hjemmeside... 6 Opret tur... 7 Se ture... 9 Indtast adresse... 11 Upload tur... 13 MakeRoute app... 14 Download

Læs mere

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005)

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationen af SBO 2005 Service Pack 1består af flere enkeltkomponenter. Først og fremmest skal der installeres en database til at indeholde

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Kom godt i gang med Hostcenter Danmarks Webadmin

Kom godt i gang med Hostcenter Danmarks Webadmin Kom godt i gang med Hostcenter Danmarks Webadmin Formålet med denne artikel er at give en hurtig overblik over funktionerne i Hostcenter Danmarks Webadmin. Webadmin er det værktøj der bruges til at styre

Læs mere

Guide - Sådan opretter du en backup

Guide - Sådan opretter du en backup Guide - Varighed: ca. 10 min Denne guide gennemgår hvordan en backup oprettes i Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen og vil undervejs introducere de grundlæggende indstillingsmuligheder.

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Email

Brugervejledning. til Waoo! Email Brugervejledning til Waoo! Email Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Oprettelse af mailadresser...4 Anvendelse af webmail...8 Opsætning af Windows Mail... 12 Opsætning af Outlook Express...18 Opsætning af

Læs mere

Emply Hire. Nyt projekt. Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015

Emply Hire. Nyt projekt. Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015 Emply Hire Nyt projekt Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015 1 Denne brugermanual tager udgangspunkt i, hvordan du som rekrutteringsansvarlig/projektleder har mulighed for at oprette et nyt

Læs mere

Indberetning til eindkomst via SFTP. Folder: J:\Kunder\eIndkomst Projektdokumentation\SFTP\Vejledninger\EC SFTP_eIndkomst 2008-01-22.

Indberetning til eindkomst via SFTP. Folder: J:\Kunder\eIndkomst Projektdokumentation\SFTP\Vejledninger\EC SFTP_eIndkomst 2008-01-22. Indberetning til eindkomst via SFTP Forfatter: IBM Emne: Indberetning til eindkomst via SFTP Side 1 af 9 Dokumenthistorik Revisionshistorik Dato for denne revision: 22.01.2007 Dato for næste revision:

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28.

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28. Nets A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Brugervejledning Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Læs mere

Idriftsætningsmanual for Salto Clay

Idriftsætningsmanual for Salto Clay Idriftsætningsmanual for Salto Clay Inden du går i gang er det vigtigt, at der er forberedt følgende: En e-mail konto der skal tilknyttes til det aktuelle anlæg Den tilknyttede e-mail adresse kan IKKE

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere Dokument: bibos installationsvejledning bibos version: 2.1.0.1 released 25. oktober 2013 Senest redigeret: 5. februar 2014 af Niels Schmidt Petersen,

Læs mere

TimePlan version 6.0 - Installationsvejledning

TimePlan version 6.0 - Installationsvejledning TimePlan version 6.0 - Installationsvejledning For opgradering af tidligere TimePlan versioner anvendes opdateringsprogrammet: TimePlan 6 Wizard.exe. Programmet kan afvikles på dansk eller engelsk. Opdateringsprogrammet

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

BEKEY vejledning til FK Distribution

BEKEY vejledning til FK Distribution BEKEY vejledning til FK Distribution Indhold Installation... 2... 2 Telefon kan ikke åbne link i SMS... 2 Internet problemer... 2 Kan ikke få lov til at åbne filen bekey.jad... 3 Kan ikke få lov til at

Læs mere

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 -

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Superbruger Information Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Import /eksport og opdatering af databasen I dette kapitel vil vi se på nogle af de muligheder der er for import og eksport af data til og fra

Læs mere

vejman.dk WMS/WFS dokumentation vmgeoserver.vd.dk Maj 2013 Udgave 2.0

vejman.dk WMS/WFS dokumentation vmgeoserver.vd.dk Maj 2013 Udgave 2.0 vejman.dk WMS/WFS dokumentation vmgeoserver.vd.dk Maj 2013 Udgave 2.0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 WMS generelt... 3 3 WFS generelt... 4 4 WMS/WFS eksterne kald i forskellige formater... 4 5

Læs mere

E-mail. Outlook. Outlook.com

E-mail. Outlook. Outlook.com E-mail Outlook Outlook.com Indhold e-mail elektronisk post... 3 e-mail adresse... 3 Opstart af Microsoft Outlook.com... 4 Skærmbilledet i Outlook... 5 Arbejd med e-mail... 6 Sende e-mail... 7 Modtage og

Læs mere

Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Dato: Ref.: Mellem og KOMBIT A/S Formål Formålet med denne aftale er at fastlægge de tekniske krav til kommunikationen mellem

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL PC

IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt

Læs mere

Brugernavnet og kodeordet til databasen kan du evt. finde i /webtrees/data/config.ini.php

Brugernavnet og kodeordet til databasen kan du evt. finde i /webtrees/data/config.ini.php Backup med MySQLDumper Installation Først hentes programmet fra følgende adresse http://sourceforge.net/projects/mysqldumper/files/mysqldumper/ herefter udpakkes filen. Undermappen (msdx.xx) som blev dannet

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger For at kunne indberette energimærkninger skal firmaet gøre følgende: - logge ind på Min side - tilknytte de energikonsulenter, som må indberette

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C

111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C 111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C Indhold Din konto Dit brugernavn og adgangskode Trådløst internet Sådan logger du på det trådløse netværk Mail Sådan læser du din mail på web, mobil og Outlook

Læs mere

Opsætning af klient til Hosted CRM

Opsætning af klient til Hosted CRM Opsætning af klient til Hosted CRM Dette dokument beskriver, hvordan der oprettes forbindelse til en Hosted CRM løsning hos TDC Hosting A/S Morten Skovgaard, 24. april 2006 1 Indledning... 2 2 Konfiguration

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Indhold 1. Opsætningsvejledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forudsætninger... 3 1.3 Vigtigt... 3 2. Brugeropsætning... 4 2.1 Definering af brugeropsætning...

Læs mere

VIGTIG information til alle kunder som kører backup over Internet via SSL - Kræver kundeaktion inden 17. april 2009!

VIGTIG information til alle kunder som kører backup over Internet via SSL - Kræver kundeaktion inden 17. april 2009! VIGTIG information til alle kunder som kører backup over Internet via SSL - Kræver kundeaktion inden 17. april 2009! Det er blevet tid til at opdatere certifikater på alle servere som afvikler backup over

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere