QUARTERLY ANALYTICS contract management del 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3"

Transkript

1 6 contract management del 3

2 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 3: Opbygning af Contract Management-funktion Contract Management kan være et centralt redskab i arbejdet med at nedbringe it-omkostninger og risikominimere it-projekter. I de to foregående kapitler af vores Contract Management-tutorial har vi set på de enkelte elementer i Contract Management og på, hvordan man kan skabe sig overblik over organisationens eksisterende indsats. Dette foreløbigt sidste afsnit giver et indblik i centrale overvejelser ved opbygningen af en Contract Management-funktion i organisationen. Placering, størrelse og kompetenceprofil. Det er de tre primære områder, der skal træffes beslutninger på, hvis man overvejer at opbygge en Contract Management-funktion i organisationen eller at ændre en eksisterende. Før man starter på et projekt med opbygning af en Contract Management-funktion, er det dog helt centralt, at ledelsen står bag projektet. LEDELSENS ROLLE Contract Management bevæger sig på tværs af en lang række traditionelt tungt forankrede domæner som f.eks. Legal og Indkøb og deres etablerede processer. Uden stærk ledelsesmæssig forankring er der overvejende sandsynlighed for, at Contract Management-initiativet vil fejle på grund af den inerti, der præger de fleste oganisationer. Det er ledelsen, der skal udstikke rammerne og Contract Management-funktionens mandat, herunder: Hvilke opgaver har Contract Managementfunktionen? Hvordan ser ansvarsfordelingen ud? Eksempel: Forretningen tager sig af leverandørstyring og Contract Management af aftaleindgåelse og konflikthåndtering. Hvordan ser beslutningsvejene ud? Er der særlige regler for forretningen med hensyn til Contract Management? Eksempel: Alle kontrakter med en værdi på over DKK skal forbi Contract Management. HVOR SKAL CONTRACT MANAGEMENT- FUNKTIONEN LIGGE? I første del af vores Contract Management-tutorial gennemgik vi Contract Management-hjulet (se Figur 1). Hjulet viser en række aktiviteter og opgaver, der skal varetages igen og igen, og disse aktiviteter og opgaver vil være placeret i mange forskellige afdelinger. Når arbejdet går på tværs af eksisterende afdelinger og processer, hvor skal Contract Management så placeres i organisationen? Der er ikke ét svar, da forskellige organisationer vil vælge forskellige placeringer af funktionen, alt efter hvordan de i øvrigt er organiseret. Vi har set Contract Management placeret inden for forretningsområdet og inden for it-afdelingen. Mens organisationer er forskellige, er det værd at kigge på grænsefladerne mellem Contract Management og øvrige afdelinger. Fig. 1. Contract Management-hjulet

3 8 Contract Management og Legal Virksomhedens juridiske beredskab skal håndtere en mængde juridiske problemstillinger fra personalejura til patenter. Legal er typisk effektivt til at minimere risiko i kontrakter, men har sjældent detailviden om markedets spillere, markedets priser, prisudvikling over tid, fakturering, hvad der driver cost på it-området, kapitalisering af risiko m.m. Så mens Legal kan kigge på generelle betingelser i aftaler, er der ikke tale om Contract Management, og af samme grund er det sjældent anbefalelsesværdigt at placere Contract Management-funktionen i Legal. Contract Management og Sourcing/indkøb I Sourcing- og indkøbsafdelingerne defineres de forretningsmæssige krav til aftaler, og de træffer i sidste ende beslutningen om, hvor og hos hvilke leverandører man vælger at placere organisationens opgaver. Contract Management og Sourcing vil typisk arbejde meget forskelligt. Hvor Sourcing som udgangspunkt er projektorienterede og slipper kontrakten, når den er indgået, er Contract Management både projekt- og driftsorienteret. Når det er sagt, bør der sættes ind på at skabe tæt dialog og processer mellem Contract Management og Sourcing, da en række af de lovede gevinster forudsætter tæt samarbejde. Dette gælder navnlig på områderne markedskortlægning, kontraktindgåelse og leverandøranalyser. Support ved overlevering fra udvikling til drift Rådgivning om markedspriser og markedet. Contract Management som selvstændig stabsfunktion En sidste mulighed er at lade Contract Management være en selvstændigt stabsfunktion, eventuelt rapporterende til Økonomi. Den model er en anden velfungerende model i særdeleshed for de organisationer, der opererer meget centralt. Og det bringer os videre til det næste spørgsmål: Central eller decentral? Vi tager udgangspunkt i, hvordan man har placeret it, som Contract Management funktionen skal rådgive og supportere. Fuldt centraliseret it Her bør Contract Management også forblive centraliseret. Fuldstændigt decentralt it Ses typisk ved globale koncerner med flere landekontorer eller datterselskaber, hvor it drives fuldstændigt decentralt. Contract Management skal altid understøtte forretningens organisering og bør i disse tilfælde også være decentralt. Der kan dog være tværgående samarbejder mellem de decentrale enheder, som kan være værdiskabende. Contract Management og it-afdelingen En række organisationer vælger at placere Contract Management-funktionen i it-afdelingen. Jo større omfang it har, desto mere giver denne organisering mening. Indlejret vil Contract Management fungere som en support- og rådgivningsfunktion med ansvar for: Ændringer til kontrakterne og vedligeholdelse af den samlede kontrakt-historik, overblik og revisionsspor Fakturakontrol Vurdering af KPI er og SLA er i kontrakter Bod og konflikthåndtering Afrapportering til ledelsen Federal it Her er udvalgte opgaver centraliseret resten styres decentralt i forretningsenheder, landekontorer eller datterselskaber. Her bør man centralisere Contract Management-funktionen i så høj grad som muligt, da det giver et bedre overblik over forretningen, økonomi, vilkår og risiko. Parent Led it It er decentral, men en central it-enhed vejleder i forhold til best practice og med retningslinjer. Contract Management bør her holdes centralt, men fokusere på at udstikke guidelines snarere end at varetage opgaven for decentrale enheder.

4 9 HVOR STOR SKAL CONTRACT MANAGEMENT- FUNKTIONEN VÆRE? Hvor stor en investering, der skal foretages i form af allokerede årsværk til Contract Management-funktionen, afhænger af en række faktorer i organisationens aftaleprofil: Antal leverandører og aftaler samt aftalernes kompleksitet. Antallet af leverandører En central del af Contract Management-funktionens arbejde er løbende leverandøranalyser, der giver et økonomisk engagement og risikobillede af organisationens relation til de enkelte leverandører. Jo flere leverandører, desto større er arbejdet. Antallet af aftaler Antallet af kontrakter har selvsagt også indflydelse på den arbejdsmængde, som Contract Management-funktionen skal kunne håndtere. Her kan man justere på arbejdsmængden ved f.eks. at sætte en økonomisk minimumsgrænse for hvilke kontrakter, der skal forbi Contract Management at kontrakten eksempelvis skal have en minimumsværdi på DKK. Aftaleporteføljens kompleksitet For at evaluere kompleksiteten i den interne kontraktportefølje kan kontrakterne deles op i tre kategorier: 1. Aftaler med lille kompleksitet Generiske aftaler typisk mindre driftsaftaler Standardvilkår Maksimum 12 fakturaer om året Simple leverancer, der kræver minimal kontrol 2. Aftaler med mellemstor kompleksitet Mindre projekter og større driftsaftaler Moderat antal særvilkår Få eller ingen del-leverancer Mellem fakturaer om året Leverancer af moderat kompleksitet, der kræver mindre kontrol 3. Aftaler med stor kompleksitet Projektkontrakter eller større ændringer til driftsaftaler Mange særvilkår eller kompleks kontrakt med næsten ingen vilkår +10 del-leverancer, der kræver megen kontrol Mere end 50 fakturaer om året I evalueringen af kontraktporteføljens kompleksitet er det også værd at være opmærksom på forholdet mellem antallet af driftskontrakter og udviklings-/implementeringskontrakter, da udviklings-/implementeringskontrakter som udgangspunkt øger kompleksitetsgraden i kontraktstyringen væsentligt. Tilbage til spørgsmålet om, hvor mange årsværk der skal allokeres fuldtid, hvis man ønsker at implementere Contract Management i fuld skala. I Figur 2 har vi med udgangspunkt i ovenstående opstillet tre arketyper, du kan bruge som pejlemærker i dit arbejde med Contract Management. Virksomhed 1 Aftaler med lille kompleksitet 100 Aftaler med middel kompleksitet 50 Aftaler med stor kompleksitet 4 Antal leverandører 5 Årsværk til Contract management 3 Virksomhed 2 Aftaler med lille kompleksitet 150 Aftaler med middel kompleksitet 100 Aftaler med stor kompleksitet 10 Antal leverandører 7 Årsværk til Contract Management 5 Virksomhed 3 Aftaler med lille kompleksitet 300 Aftaler med middel kompleksitet 200 Aftaler med stor kompleksitet 20 Antal leverandører 20 Årsværk til Contract Management 7 Fig. 2. Kilde: Quarterly Analytics

5 10 HVILKE KOMPETENCER SKAL DER LIGGE I EN CONTRACT MANAGEMENT-FUNKTION? Contract Managers kan have en lang række forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, men har typisk en økonomisk/juridisk profil. Det mest interessante er dog ikke uddannelsesbaggrunden, men at kigge på, hvilke kompetencer en Contract Management-funktion skal indeholde. Kompetencerne kan være samlet i en og samme person eller fordelt på mange personer afhængigt af Contract Management-funktionens størrelse. Det typiske billede er, at nogle personer er stærkere på enkelte områder end andre, men nedenstående er listen over de kompetencer, alle Contract Managers skal besidde på et vist niveau. Organisationen bør tilstræbe at have eksperter inden for alle områderne. Oven i det kommer selvfølgelig samarbejdsevnerne til at kombinere dem internt i funktionen. De primære kompetencer er: Forretningsforståelse. Forståelse for området, der skal understøttes. Hvad er deres behov og krav? Markedsforståelse. Hvad er det for et marked eller markeder, der indgås aftaler i? Hvad er dynamikken og prissætningen, og hvem er spillerne? Kommerciel forståelse. Evnen til at kunne kapitalisere forskellige aspekter af indgåede kontrakter, herunder særlige vilkår, risiko m.m. Controlling. Fakturakontrol. Overblikket og forretningsforståelsen til at se, om det, der er blevet købt, også er det, man modtager faktura for. Forhandlingskompetence. QUARTERLY ANALYTICS-RESSOURCER: Dette er den foreløbigt sidste del af vores tutorial om Contract Management, men på quarterlyanalytics.dk kan du læse videre. Som abonnent på Quarterly Analytics har du adgang til en lang række onlineressourcer. I forbindelse med arbejdet med Contract Management anbefaler vi følgende: Anbefalet læsning: Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 1:Introduktion til elementerne i Contract management. Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik. Du finder disse to første afsnit under menupunktet: Rapporter/tutorials Værktøjer Skema til overbliksevaluering Proof of Contract Management-skema [PoCM] Find de to Contract Management-skemaer under menupunktet: Værktøjer Quarterly Analytics tutorial-serie om Contract Management er udarbejdet i samarbejde med FalckEkdahl. FalckEkdahl leverer specialiseret juridisk og kommerciel rådgivning til både offentlige og private virksomheder og arbejder primært med opgaver inden for IT-området. Virksomheden kan bistå i hele anskaffelsens livscyklus - det vil sige fra fasen med udbud og kontraktkoncipering til opfølgning af kontrakten og frem til terminering eller genforhandling. FalckEkdahls specialistområder er udbud, kontraktkoncipering, Contract Management og kontraktforhandling.

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

Hentet af admin - June 3, 2014. contract management

Hentet af admin - June 3, 2014. contract management 6 Q UA R T E R LY A N A LY T I C S 2 2014 contract management Q UA R T E R LY A N A LY T I C S 2 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 1: Introduktion til elementerne i Contract

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub. Uanset

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Nicolai Dragsted & Mikael Klint Maj 2013

Nicolai Dragsted & Mikael Klint Maj 2013 Nicolai Dragsted & Mikael Klint Maj 2013 It-kontrakter 2012/2013 Undersøgelse af problemstillinger ved it-kontrakter set fra kunde, leverandør og rådgiver perspektiv Nicolai Dragsted & Mikael Klint Maj

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Principper for organisering af kommunernes web-arbejde

Principper for organisering af kommunernes web-arbejde Principper for organisering af kommunernes web-arbejde Opsamling på KL-workshop afholdt i marts 2013 Indhold Indledning - Organisering af web-arbejdet i kommunen... 3 Udfordringen... 3 Hvilken rolle spiller

Læs mere

Public Digital Governance 2007 år 0 efter strukturreformen. August 2007

Public Digital Governance 2007 år 0 efter strukturreformen. August 2007 Public Digital Governance 2007 år 0 efter strukturreformen August 2007 Indholdsfortegnelse Forord 1 1. Sammenfatning 2 1.1 Grundlaget er skabt for en effektiv Public Digital Governance 2 1.2 Tre centrale

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING Dato 11. maj 2010 SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Effektive indkøb på dagsordenen. En analyse af redskaber og erfaringer

Effektive indkøb på dagsordenen. En analyse af redskaber og erfaringer Effektive indkøb på dagsordenen En analyse af redskaber og erfaringer Effektive indkøb på dagsordenen En analyse af redskaber og erfaringer KL 1. udgave, 1. oplag 2012 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017 Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014 April 2014-2017 Indholdsfortegnelse 1 Ledelsesoverblik... 2 2 Visioner og mål i Middelfart Kommune... 3 2.1 KOMMUNENS FORRETNINGSSTRATEGI VISION, MISSION

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Er offentlig digitalisering på rette vej?

Er offentlig digitalisering på rette vej? www.pwc.dk Er offentlig digitalisering på rette vej? Undersøgelse om offentlig digitalisering 2015: Få indblik i, hvordan offentlige myndigheder arbejder med digitalisering Indhold Introduktion... 3 Rapportens

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Århus Kommune Organisering af it-drift. Projektgrundlag

Århus Kommune Organisering af it-drift. Projektgrundlag Århus Kommune Organisering af it-drift Projektgrundlag Rambøll Management den 16. september 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Vision, mål og principper for it-drift 3 2.1 Vision for it-drift

Læs mere

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER ESDH-Rapporten 2013 2. oplag, juli 2013 Devoteam A/S Layout: Knud West Hansen Tak til den eksterne følgegruppe

Læs mere

Statens it-driftsomkostninger

Statens it-driftsomkostninger Statens it-driftsomkostninger Baggrund I flere lande er der i de senere år igangsat en række nye tiltag, der har til formål at omstrukturere centraladministrationens arbejde med drift af de statslige itsystemer

Læs mere

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Strateginotat for IT-området i Odder Kommune Odder Kommune IT-strategi November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Forretningsmæssig vision...

Læs mere

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed Rambøll Management Consulting April 2011 1 Indhold 1 Resume... 4 2 Indledning: Webtilgængelighed i den offentlige sektor... 7 3 Metode: Analyse af

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012 Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Vi vil i dette kapitel se nærmere på sammenhængen mellem projektet

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Hvem beslutter hvad? INSPIRATIONSKATALOG til SU-arbejdet i staten: Indhold. Læsevejledning

Hvem beslutter hvad? INSPIRATIONSKATALOG til SU-arbejdet i staten: Indhold. Læsevejledning INSPIRATIONSKATALOG til SU-arbejdet i staten: Hvem beslutter hvad? Dette inspirationskatalog fra OAO skal hjælpe dig som medarbejderrepræsentant med at få en ordentlig drøftelse af de beslutninger, der

Læs mere