Din brugermanual VDO DAYTON MT 5010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual VDO DAYTON MT 5010 http://da.yourpdfguides.com/dref/3702357"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract:... Garanti og service GENERELLE OPLYSNINGER BEMÆRK! Brugen af et navigationssystem fritager ikke bilisten fra sit ansvar. Vær altid opmærksom på de lokale reguleringer af trafikken. Husk, det er vigtigere at holde øje med vejen end at holde øje med displayet! overfører øjeblikkeligt realtids meddelelser om trafikbegivenheder til bilisterne på deres eget sprog. Informationen kan derefter filtreres ved hjælp af modtagerfunktioner, alt efter brugerens angivne rejseplan. Med MT 5010 tages den aktuelle trafiksituation på din rute i betragtning med det formål at give helt up-to-date trafikvejledning. Når du benytter TMC tuneren, vil du blive informeret om alle mulige trafikale hindringer, der opstår på din rute og som dækkes af TMC, og rådgivet om mulige omkørsler for at undgå disse hindringer. TMC tuneren modtager information bragt i form af et `virtuelt' sprog. De overførte koder består af adresser og information lagret i dekoderdatabaser. TMC-KOMPATIBILITET TMC tuneren er udviklet til brug sammen med de følgende navigationscomputere. Se betjeningsvejledningen til din navigationscomputer vedrørende helt detaljerede betjeningsinstruktioner Navigationscomputer Navigationscomputer Navigationscomputer : PC5000/PC4000 : PC3000 : SY587 *TMC er endnu ikke implementeret i alle lande og understøttes ikke af alle RDS-sendere. INDHOLDSLISTE OVER DELE 1 2 TMC tuneren dynamisk navigationsreceiver 1 x datanetkabel x FMbilrudeantenne Tilbehørstaske: x antenneadapter 2 x fikseringsskruer 2 x låseskiver 2 x Domino-forbindelsesstik DK 6 *For en komplet liste over inkluderede stumper med dette produkt, kig venligst også i manualen til den medleverede FM-antenne til rude montering. 31 INSTALLATION ET ANTAL FAKTORER BESTEMMER, HVOR DU SKAL INSTALLERE TMC TUNEREN Dit valg af antenne, dvs. om du bruger en eksisterende antenne eller en dedikeret antenne. Hvor antennen er placeret, længden af det påkrævede kabel taget i betragtning. Anvendelig plads i bilen.

3 ANBEFALEDE STEDER FOR MONTERING AF TMC TUNEREN Under førerens eller forsædepassagerens sæde. Under instrumentbrættet. I bilens bagagerum Sørg for at sikre dig, at der hvor TMC tuneren monteres ikke hindrer eller spærrer for bevægelses- eller kørselsmuligheder. Sørg også for, at alle komponenter er monteret i positioner, hvor der ikke er fare for sammenstød med hoved eller knæ i tilfælde af en ulykke. Før installationen skal du sikre, at alle dele, der er nødvendige for brug, er til stede, og at du har de rigtige værktøjer, der er nødvendige for at udføre opgaven. Vær især opmærksom på komponenternes placering. Når du borer huller, skal du lægge mærke til placeringen af rulleselerne, benzintanken og benzinrørene. Bor aldrig i bilens bærende dele eller i dele, som er vigtige for sikkerheden. STRØMTILSLUTNINGER Før du begynder på installationsforløbet, tilrådes det at læse alle installationsinstruktionerne nøje og sørge for, at de vedrører den navigationscomputer, der bruges. Datanetkablet forsyner brugerfladen mellem navigationsenheden og TMC tuneren. Det giver strøm til enheden, ligesom det overfører sendeinformationer fra TMC tuneren til navigationsenheden Før du begynder på installationen, skal du frakoble bilbatteriets terminaler. (Fig 1) Brun ledning. Sluttes til et jordpunkt på bilens karosseri. (Fig 2) Gul/rød ledning. Sluttes til en permanent 12 V-forsyning. Dette er hovedstrømforsyningen. (Fig 2) Rød ledning. Sluttes til 12 volts afbryderen på bilens tænding. (Fig 2) 4 Note: Den ledning der skal tilsluttes til Batteri +, er forsynet med en sikring. Skulle denne sikring gå, erstat da altid med en tilsvarende 3 amp. Bladsikring. TILSLUTNING AF DATANETKABLET TIL NAVIGATIONSENHEDERNE PC5000/PC Isæt det grønne forbindelsesstik C2 bag på navigationsenheden ved punkt C2. (Fig 3) Slut det hvide forbindelsesstik til stikket POWER/DATA på TMC tuneren. (Fig 3) Tilslut bilbatteriets terminaler igen. (Fig 7) 32 TILSLUTNING AF DATANETKABLET TIL NAVIGATIONSENHEDERNE PC 3000 / SY587 Når du installerer TMC tuneren til navigationscomputerne PC 3000 eller SY587, er det nødvendigt at ændre tilslutningskablet. Følg disse instruktioner for installation nøje, hvis du ikke gør det, kan det medføre, at TMC tuneren og navigationscomputeren ikke virker. 1 Fjern det grønne forbindelsesstik C2 fra datanetkablet. (Fig 4) - Brug de to medfølgende domino-forbindelsesstik: Fastgør den røde ledning i dominoen, og slut den til den pink ledning B1 (se kabelinstallationsdiagrammet i navigationsmanualen). (Fig 5) Fastgør den hvide ledning i dominoen, og slut den til den brune/pink ledning B9 (se kabelinstallationsdiagrammet i navigationsmanualen). (Fig 5) Slut signalkablet til punkt B bag på navigationsenheden. (Fig 6) Slut det hvide forbindelsesstik til stikket POWER/DATA på TMC tuneren. (Fig.6) Tilslut bilbatteriets terminaler igen. (Fig 7) - Når du har udført denne procedure, skal du sørge for, at alle ledninger, der ikke er i brug, er sikret og afskærmet på forsvarlig vis TILSLUTNING AF EN ANTENNE TLL TMC tuneren Hvis din nuværende antenne ikke har en antenneadapter af typen Din, skal du bruge den medfølgende antenneadapter. Sæt antenneadapteren i antennestikket på TMC tuneren. For korrekt FM-TMC modtagelse, kræves det at afstanden fra FMrudeantennen til vinduets ramme er minimum 40mm. For korrekt installation af den aktive FM antenne, kig da også i den med antennen medleverede installations manual. LED'EN ON / OFF LED'en on/off er placeret på frontsiden af TMC tuneren. LED'ens funktion giver brugeren en visuel angivelse af status for TMC tuneren. LED'en bliver aktiv, når tændingen slås til og enheden starter. LED'en vil forblive oplyst, mens enheden er i funktion, og bilens tænding er slået til. LED'en stopper med at lyse, når tændingen slås fra, og strømmen til enheden er væk. Det vil sædvanligvis ske efter ca. 5 sekunder. For henvisning til Deres nærmeste VDOdayton specialist, kan VDO Danmark kontaktes på nedenstående telefonnummer, Ved spørgsmål, kontakt da deres nærmeste forhandler.

4 VDO car communication kan anvise den den nærmeste forhandler på tlf eller dk DK 33 België & Nederland & Luxemburg Uw Garantiebewijs Geachte Klant, Gedurende 24 maanden na aankoop waarborgt VDO u gratis arbeidsloon en onderdelen, in alle landen waar VDO een officieele wederverkooper heeft. Dit geldt voor alle elektronische consumentenapparaten van het merk VDO die voor reparatie in aanmerking komen en in één van deze landen bij een VDO wederverkoper werden aangekocht. Overigens doet dit garantiebewijs geen afbreuk aan de nationale wetgeving die er eventueel bestaat in het land van aankoop op het vlak van de garantieverplichting van VDO en haar handelspartners ten aanzien van de klant. Dit garantiebewijs dekt uw apparaat voor een periode van 24 maanden vanaf de datum van aankoop, op voorwaarde dat u het apparaat correct heeft gebruikt zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing. Wanneer u een beroep doet op de garantie, dan dient u volgende stukken over te leggen: de originele faktuur of kassabon, waarop de aankoopdatum en naam van de verkoper staan vermeld, en het type- en serienummer van het apparaat. U doet er dan ook goed aan deze stukken zorgvuldig te bewaren. De VDO garantie vervalt indien: één van bovengenoemde documenten op een of andere manier is veranderd of onleesbaar gemaakt; het type of serienummer op het product is gewijzigd, verwijderd, geschrapt of onleesbaar gemaakt; ingrepen zijn verricht door daartoe niet bevoegde reparatiewerkplaatsen of personen; de schade te wijten is aan een oorzaak vreemd aan het apparaat, zoals o.a. atmosferische ontladingen, brandschade, waterschade, onvoldoende of verkeerd onderhoud; het apparaat aanpassingen vereist om het te laten functioneren in een ander land dan waarvoor het is ontworpen, goedgekeurd, vrijgegeven en vervaardigd, alsmede indien een defect optreedt als gevolg van een dergelijke wijziging en/of aanpassing. Mocht onverhoopt uw apparaat van het merk VDO niet goed functioneren of defect raken, neem dan contact op met uw wederverkoper of een geautorizeerde VDO reparatiewerkplaats. Om ongerief te voorkomen, raden wij u aan de gebruiksanwijzing zorgvuldig na te lezen alvorens u tot uw verkoper of de reparatiewerkplaats te wenden. Voor verdere informatie kan u steeds terecht bij het "Consumenten Info Centrum" van: VDO Car Communication Nederland B.V. Luchthavenweg EB Eindhoven Tel.: Fax: (31) Belgien & Niederlande & Luxemburg Ihre VDO Garantie Sehr geehrter Kunde, VDO leistet Garantie zu den nachfolgenden Bedingungen. Innerhalb der Garantiezeit von 24 Monaten ab Kaufdatum werden alle Konsumgüter der Marke VDO, die in Ländern gekauft worden sind wo VDO offizielle Wiederverkäufer hat, in diesen Ländern ohne Lohn- und Materialkostenberechnung repariert, wenn dies möglich ist. Diese Garantie gilt uneingeschränkt der nationalen Gesetzgebung die im Lande der Anschaffung ggf. produktet hændeligt er beskadiget af f.eks. lyn, vand, ild, fejlbetjening eller fejlagtig brug. modifikation er påkrævet med henbliks nacionales de VDO y sus distribuidores hacia los usuarios compradores. garantía deberá incluir el sello del establecimiento vendedor, la fecha de venta, los datos de identificación del producto objeto de la garantía y los datos del titular de la misma. Acompañar la factura de compra del aparato facilitará la identificación del origen del mismo y el consiguiente automatismo de la misma. mia período 24 mhnøn apó thn hmeromhnía agorâj efóson to proïón crhsimopoieítai gia to skopó gia ton opoío kataskeuâsthke kai súmfwna me tij odhgíej crhshj pou to sunodeúoun. H eggúhsh tíqetai se iscú me thn epídeixh tou prwtótupou timologíou (Æ thj apódeixhj) to opoío qa férei thn hmeromhnía agorâj, to ónoma tou emporikoú antiprosøpou, ton túpo kai ton ariqmó seirâj tou proïóntoj. Kat sunépeia, sâj sumbouleúoume na fulâxete me prosocæ ta éggrafa autâ. Kamía eggúhsh de qa gínei dekth eân : ta parastatikâ agorâj écoun tropopoihqeí Æ parapoihqeí me opoiondæpote tropo, o túpoj kai o ariqmój seirâj tou proïóntoj den eínai anagnwrísima, to proïón écei episkeuasteí apó mh exousiodothméno próswpo Æ sunergeío, to proïón écei uposteí blâbh pou ofeíletai se parâgontej pou ektój thj suskeuæj ópwj, metaxú Âllwn, atmosfairikéj ekkenøseij, neró, fwtiâ, aneparkæj Æ esfalménh sunthrhsh, tropopoiæseij Æ metatropéj tou proïóntoj prokeiménou na summorfwqeí me touj topikoúj kanonismoúj ekpompøn/læyewn Æ prokeiménou na sundeqeí me éna sugkekriméno díktuo, diaforetikoúj apó touj kanonismoúj thj cøraj gia thn opoía eíce scediasteí, kataskeuasteí Æ egkriqeí Æ alloiøseij pou mporoún na prokúyoun apó autéj. Se períptwsh blâbhj Æ elattømatoj tou proïóntoj, epikoinwnhste me ton exousiodothméno antipróswpo Æ tecnikó thj VDO. Se kâqe períptwsh, saj sumbouleúoume prøta apó óla na xanadiabâxete prosektikâ tij odhgíej cræshj. Gia opoiadæpote sumplhrwmatikæ plhroforía, mh distâsete na epikoinwnæsete me to Kéntro Plhrofórhshj KatanalwtØn thj etaireíaj: Italia La Vostra garanzia VDO Gentile Cliente, Grazie per aver acquistato questo prodotto VDO, studiato e prodotto secondo i più elevati standard di qualità e sottoposto a test rigorosi. Se utilizzato correttamente, esso funzionerà perfettamente per molti anni. La garanzia VDO copre la sostituzione gratuita dei ricambi e la prestazione di manodopera per tutti i prodotti VDO di elettronica di consumo venduti in tutti i paesi in cui VDO ha distributori autorizzati. La responsabilità legale di soddisfare le richieste di servizi di garanzia per il Vostro prodotto è del rivenditore dal quale avete acquistato il prodotto: se il rivenditore non fosse abilitato alle riparazioni, questi si può rivolgere per qualsiasi lavoro ad un Centro Assistenza Autorizzato.

5 La garanzia è valida per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto, purché il prodotto sia trattato in modo appropriato secondo le istruzioni d'uso, dietro presentazione del documento fiscale originale indicante la data d'acquisto e il nome del rivenditore con la descrizione del prodotto (modello e numero di matricola). La garanzia VDO non è valida nei seguenti casi: I documenti sono stati alterati o resi illeggibili. Il modello e/o il numero di matricola del prodotto sono stati alterati, cancellati, rimossi o resi illeggibili. la riparazione è stata effettuata da personale non autorizzato. per negligenza o trascuratezza nell'uso (mancata osservanza delle istruzioni per il corretto funzionamento dell'apparecchio), errata installazione, danni da trasporto ovvero di circostanze che, comunque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio. non sono inoltre coperti dalla garanzia i prodotti modificati o adattati per la ricezione di trasmissioni al di fuori del paese per il quale sono stati progettati e costruiti, approvati e/o autorizzati o per qualsiasi danno provocato da queste modifiche. Si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni d'uso prima di interpellare il Centro Assistenza Autorizzato. Per ulteriori informazioni si consiglia di interpellare: Service Help Desk VDO Italia Srl Via Benigno Crespi Milano Tel.: (39) Fax: (39) VDO Autohellas S.A 3, P. Tsaldari & 7, Aristidou str. Marousi Thl.: Fax: Norge Deres VDO garanti Kjære kunde, Takk for at De kjøpte et VDO produkt. Vi påtar oss under en 24-måneders periode, uten kostnad for Dem, å reparere eller erstatte alle VDO merkede konsumentprodukter. danken Ihnen für Ihr Vertrauen. der VDO Garantie ausgeschlossen sind: Fehler, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch sowie infolge Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung entstanden sind. Die VDO Garantie entfällt außerdem, wenn die o.g. Dokumente geändert oder unlesbar gemacht worden sind, wenn Eingriffe oder Änderungen am Gerät vorgenommen worden sind, wenn die Typen- oder Seriennummer auf dem Gerät verändert, beseitigt oder unleserlich gemacht worden ist, bei Außeneinwirkungen (Blitz, Feuer, Wasser u.ä.). Durch die Inanspruchnahme der Garantieurkunde wird die Garantiezeit weder verlängert noch wird eine neue Garantiefrist für das Produkt in Kraft gesetzt. Wenn Sie die Garantieleistung nutzen wollen, wenden Sie sich bitte an Ihren VDO Händler oder an eine von VDO autorisierte Werkstatt / Annahmestelle. In Ihrem Interesse bitten wir Sie, die Bedienungsanleitung Ihres Gerätes sorgfältig zu lesen, um unnötige Beanstandungen zu vermeiden. Falls Sie weitere Fragen haben, richten Sie diese bitte an: VDO Austria Ges.m.b.H Flachgasse Wien Tel. : Fax: Helpdesk: Schweiz Ihre VDO-Garantie Sehr geehrter Kunde, Wir beglückwünschen Sie zum Kauf dieses VDO-Produkts. VDO sieht eine 24 monatige Garantie vor. Diese umfaßt kostenloses Reparieren oder Ersetzen defekter Teile in dem Land, in dem VDO autorisierte Wiederverkäufer hat. Dies für alle, unter Serviceverpflichtung stehenden Konsumgüterprodukte mit der Marke VDO, welche in diesen Ländern verkauft werden. Diese Garantie bestätigt die Verantwortung der nationalen VDO Organisation zusammen mit den Handelspartnern gegenüber den Konsumenten. Die oben erwähnten Garantieleistungen gelten für eine Dauer von 24 Monaten ab Verkaufsdatum, sofern das Produkt gemäß Bedienungsanleitung und seinem Verwendungszweck entsprechend eingesetzt wurde. Für den Garantieanspruch ist das Vorzeigen der Originalrechnung oder der Kassenquittung, mit Verkaufsdatum, dem Namen des Händlers, der Typenund Seriennummer erforderlich. Es besteht kein VDO-Garantieanspruch, wenn die Dokumente in irgendeiner Weise abgeändert oder unleserlich gemacht wurden die Typen- oder Seriennummer der Produkte abgeändert, gelöscht, entfernt oder unleserlich gemacht wurde Eingriffe durch unberechtigte Stellen oder Personen ausgeführt wurden Schäden durch äußere Einwirkung wie Blitz, Wasser, Feuer und weitere oder durch unsachgemäße Behandlung entstanden sind am Gerät Modifikationen oder Anpassungen vorgenommen werden müssen, um den Einsatz in einem anderen Land als für das es entwickelt und produziert und/oder zugelassen wurde zu ermöglichen, respektive für Schäden, die aus oben genannten Anpassungen und Modifikationen entstanden sind. Um die Vorzüge Ihres Gerätes optimal nutzen zu können und um unnötige Umtriebe zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, die Bedienungsanleitungen sorgfältig zu studieren. Wenn Ihr VDO-Gerät nicht zufriedenstellend funktioniert oder einen Defekt aufweisen sollte, kontaktieren Sie bitte Ihren VDO-Händler. Bitte richten Sie alle weiteren Fragen an Ihr "VDO Info Center": VDO Car Communication AG Service Center Härdlistrasse 17 CH-8957 Spreitenbach Tel.: Fax: Suisse Garantie des produits VDO Cher client, Vous avez acheté un produit VDO et nous vous en félicitons. VDO accorde, pour les pays ou VDO a des revendeurs agréés une garantie de 24 mois couvrant les frais de main-d'oeuvre et de pièces défectueuses. Cette prestation est valable dès la date d'achat dans l'un de ces pays pour les produits de consommation de la marque VDO pouvant être réparés. La garantie confirme la responsabilité de l'organisation nationale VDO conjointement avec les revendeurs-partenaires auprès des consommateurs. La durée d'application de cette garantie est de 24 mois à partir de la date d'achat et couvre les appareils qui ont été utilisés conformément au mode d'emploi. Pour bénéficier de la garantie, il est indispensable de présenter un justificatif tel que la facture originale ou le ticket de caisse avec la date d'achat, le nom du revendeur, le type et le numéro de série de l'appareil. La garantie VDO n'est pas valable lorsque : les documents originaux ont été modifiés, effacés ou sont illisibles le type et le numéro de série falsifiés, effacés ou illisibles la réparation a été effectuée par des personnes ou des services non agrées par VDO les dégâts sont dûs à des causes extérieures, telles que la foudre, l'eau, le feu et autres ou une manipulation erronée l'appareil a été modifié ou ajusté pour recevoir les émissions locales aux normes agréées d'un autre pays respectivement les dégâts causés par cette modification.

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Afin d'éviter des désagréments, nous vous conseillons de lire attentivement le mode d'emploi avant de prendre contact avec votre revendeur ou une organisation de services VDO. Dans le cas où votre appareil de marque VDO ne fonctionne pas correctement ou s'il présente un défaut, nous vous prions de bien vouloir contacter votre revendeur VDO ou une organisation de services VDO. Pour toutes autres questions, veuillez vous adresser à "VDO Info Center" : VDO Car Communication AG Service Center Härdlistrasse 17 CH-8957 Spreitenbach Tel.: Fax: Sverige Er VDO Garanti Bäste kund! Tack för att Ni köpt en VDO produkt. VDO åtar sig att under en 24-månaders period, utan kostnad för Er, reparera eller ersätta alla VDO märkta konsumentprodukter som köpts inom något land där VDO har auktoriserade återförsäljare. VDO åtagande gäller under en period av 24 månader från inköpsdatum, förutsatt att produkten använts på avsett sätt och i enlighet med bruksanvisningen. Åtagandet gäller vidare under förutsättning att originalfaktura eller kassakvitto kan företes som visar inköpsdatum, återförsäljarens namn samt typ- och serienummer. För åtagandet gäller det ansvar VDO eller återförsäljare enligt köpeavtalet iklätt sig i inköpslandet. Ni ha några ytterligare frågor ber vi Er kontakta VDO s Kundtjänst som kan nås på följande adress och telefonnummer: KG Knutsson AB Sollentuna Tel. : Help desk: Fax: Svizzera Garanzia VDO Egregio cliente, Le facciamo i migliori auguri per l'acquisto di questo prodotto VDO. VDO prevede una garanzia di 24 mesi, comprendente la mano d'opera e la sostituzione o riparazione gratuite delle parti difettose, per produtti venduti in tutti i paesi in cui VDO ha distributori autorizzati. La sopramenzionata garanzia attesta la responsabilità delle organizzazioni nazionali VDO insieme ai nostri partner commerciali rispetto ai consumatori. Le prestazioni sopracitate hanno una durata di 24 mesi dalla data di vendita, sempre che l'apparecchio in questione sia stato adoperato accuratamente per l'uso corrispondente e d'accordo alle istruzioni descritte nel manuale d'uso corrispondente. L'apparecchio in questione ha subito danni per cause esterne come fulmini, acqua, fuoco e altre o in seguisto a manipolazioni errate. Modifiche o adattamenti necessari per il funzionamento dell'apparecchio in un paese diverso da quello per il quale Ï stato progettato. Per approfittare in forma ottimale del funzionamenti del vostro apparecchio e onde evitare inutili inconvenienti, siete pregati di studiare attentamente le prescrizioni e le istruzioni d'uso. Se non siete soddisfatti del il funzionamento del vostro apparecchio o lo stesso mostra un determinato difetto, siete pregati di contattare il vostro rivenditore Philips. Per qualunque domanda in questione rivolgetevi p. f. al vostro "Centro VDO d'informazione": VDO Car Communication AG Service Center Härdlistrasse 17 CH-8957 Spreitenbach Tel.: Fax: UK & Ireland Your VDO Guarantee Dear customer, Thank you for purchasing this VDO product which has been designed and manufactured to the highest standards and subjected to rigorous testing. Provided it is properly operated and maintained it will perform well for many years. VDO guarantees to provide free of charge labour and replacement parts in any country where VDO has authorised dealers for all serviceable VDO branded consumer electronic products purchased in those countries. The legal responsibility for meeting any in-guarantee service needs for your product rests with the dealer from whom you bought it. If your dealer has no service facilities, he can arrange for any work to be carried out by a competent autorized third party organisation. In the event that you require service whilst in another country please contact the local VDO Help Desk whose number can be found in the relevant part of this booklet. The foregoing applies during a period of 24 months from the date of purchase, provided the product is properly used in accordance with its operating instructions and upon presentation of the original invoice or cash receipt indicating the date of purchase, dealer's name with the product type and serial number. The VDO guarantee may not apply if: The invoice or cash receipt has been altered in any way or made illegible. The type or serial number on the product has been altered, deleted, removed or made illegible. Repairs have been executed by unauthorised service organisations or persons. Damage is caused by accidents including and not limited to lightning, water or fire, misuse or neglect. The product requires modification or adaption to operate in any country other than the country for which it was designed and manufactured, or if any damage results from these modifications. In order to avoid unnecessary inconvenience, we advise you to read the operating instructions carefully before contacting your dealer or service organisation. Continuing service after the guarantee period is available but the service will be chargeable. These statements do not affect your statutory rights as a consumer. If you have any questions which your dealer cannot answer please write or call: VDO Car Communication Ireland Newstead, Clonskeagh, Dublin, 14. Tel.: (01) VDO Car Communication UK Ltd AN Division Holford Drive, Holford Birmingham, B6 7UG Tel. : (01) Fax: (01)

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

Universele TV/FM/AM kamerantennes

Universele TV/FM/AM kamerantennes Universele TV/FM/AM kamerantennes Algemene gebruiksaanwijzing gemakkelijk en eenvoudig te plaatsen onafhankelijke ontvangst model 120.635, voor VHF en UHF TV en FM Radio, met 34 db versterker model 120.727,

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Lindab Installation manual - dock leveller pit 310. Lindab Doorline

Lindab Installation manual - dock leveller pit 310. Lindab Doorline Lindab Installation manual - dock leveller pit 310 1403.01 Lindab Doorline DK - Montageanvisning, læsserampe - Pit 310 SE - Installationsmanual, lastbrygga - Grop 310 GB - Installation manual, dock levellers

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21 Brugervejledning Xperia P TV Dock DK21 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Bagside oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Håndtering af LiveWare...4 Opgradering af Håndtering af LiveWare...4 Brug

Læs mere

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

External Communication Box

External Communication Box External Communication Box Manual 12 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 E-MAIL: info@kamstrup.com WEB: www.kamstrup.com 2 Contents Introduction

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bestlite for the Danish red Cross limited edition

Bestlite for the Danish red Cross limited edition Bestlite for The Danish Red Cross Limited Edition Bestlite for The Danish Red Cross Limited Edition Bestlite pour la Croix-Rouge Danoise Série limitée Bestlite is proud to be able to enter the venerable

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

S N D UK side 2-5 Bruksanvisning sida 6-9 Bruksanvisning side 10-13 Bedienungsanleitung seite 14-17 User instructions side 18-21 ESL 1WM EXHAUSTO A/S Odensevej 76-55 Langeskov Tel. + 65 66 12 34 Fax +

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Konference om ny digital skriftlig prøve med adgang til internettet Fredericia den 14.1.2016 Ny eksamensopgave Form 5 timer til at løse opgaven Sammenfatning

Læs mere

XV1100K(C)/XV1100SK(C)

XV1100K(C)/XV1100SK(C) Doro Gsm Mobiltelefon XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Doro Gsm Mobiltelefon Corporation, is expressly prohibited. P/N LIT-11646-12-51

Læs mere

REHABILITATIONS- PROTOKOL

REHABILITATIONS- PROTOKOL REHABILITATIONS- PROTOKOL EFTER IMPLANTATION AF Det er af afgørende betydning, at programmet i dette hæfte følges ereerde ledsaget af en professionel fysioterapeut for at garantere en korrekt onder udførelse

Læs mere

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Rapporten Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Spørgsmål til det afsluttende gruppearbejde. 1. Hvorledes skabes der et samlet overblik over de tyske og danske

Læs mere

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10 Brugervejledning Trådløst display fra Miracast IM10 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til trådløst display fra Miracast...3 Konfiguration af trådløst display fra Miracast...4 Oversigt over hardware...4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. 1. PAKKENS INDHOLD Razer Naga mus til spil Ægthedsbevis Lynvejledning Brugervejledning Razer Naga træning af knap brug

BRUGERVEJLEDNING. 1. PAKKENS INDHOLD Razer Naga mus til spil Ægthedsbevis Lynvejledning Brugervejledning Razer Naga træning af knap brug BRUGERVEJLEDNING RazerNaga logorazernagaerdenultimativemustilonline spilmedflerespillere,derflytterfokusfra tastaturettilmusenmedflereaktivespilkommandoerpåétstedendnogensindefør.kombinationenaf multi

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON TV 5200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701909

Din brugermanual VDO DAYTON TV 5200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701909 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen!

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Buchungsinformation KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Nach dem Aufwärmen und einer kurzen Einführung

Læs mere

LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler.

LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler. Indbyggede ventiler LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler. Pilotstyret kontraventil Overcentreventil eller lastholdeventil. * Enkelt-

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

P Radius Møbler Tolsagervej 9 8370 Hadsten Denmark Tel. +45 8761 3400 Fax +45 8761 3401 www.radius-moebler.dk SHAR

P Radius Møbler Tolsagervej 9 8370 Hadsten Denmark Tel. +45 8761 3400 Fax +45 8761 3401 www.radius-moebler.dk SHAR SHARP SHARP Design: Thore Lassen SHARP-serien er den ideelle løsning til fleksibel møblering i forbindelse med møder konferencer, kantiner og undervisning. SHARP-stolen er let håndterbar, stabelbar og

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Webserveradgang ved TVVR40000 / TVVR40010 / TVVR40020 TVVR50010 / TVVR50020

Webserveradgang ved TVVR40000 / TVVR40010 / TVVR40020 TVVR50010 / TVVR50020 Webserveradgang ved TVVR40000 / TVVR40010 / TVVR40020 TVVR50010 / TVVR50020 Brugerhåndbog Version 1.0 Oplysninger om betjeningsvejledningen Deutsch Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zur

Læs mere

Slægtsforskning i Tyskland

Slægtsforskning i Tyskland Slægtsforskning i Tyskland Hvis man ikke har fødselssted og dato fra folketællinger, kan de måske findes i pasprotokoller. Når man har fødselsstedet og fødselsdatoen man søge i: http://www.familysearch.org/eng/default.asp

Læs mere

SC468. baby monitor SBC. Instructions for use English 4. Instructions pour l utilisation Français 10. Modo de empleo Español 16

SC468. baby monitor SBC. Instructions for use English 4. Instructions pour l utilisation Français 10. Modo de empleo Español 16 XP SBC SC 468 book 18-09-200 1:10 Pagina 1 Instructions for use English 4 baby monitor SBC SC468 Instructions pour l utilisation Français 10 Modo de empleo Español 16 Bedienungsanleitung Deutsch 22 Gebruiksaanwijzing

Læs mere

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC i brugermanualen (information,

Læs mere

Din brugermanual JABRA BT3010 http://da.yourpdfguides.com/dref/3333034

Din brugermanual JABRA BT3010 http://da.yourpdfguides.com/dref/3333034 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Oblique solutions, corner solutions and backing

Oblique solutions, corner solutions and backing DK Monteringsvejledning Skråløsninger, hjørneløsninger og bagklædning Denne vejledning anvendes sammen med monteringsvejledning til standardskabe Vores skydedørsgarderober er individuelle løsninger tilpasset

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO: 7. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S GPSTF-patchbakker monteret med prætermineret kabel UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED TDC Indhold 1 General information 2 Kit indhold 3 Montering af skuffer

Læs mere

Energibesparende belysning Energy efficient lighting Energiesparende Beleuchtung Éclairage éconergétique. www.nordlux.com

Energibesparende belysning Energy efficient lighting Energiesparende Beleuchtung Éclairage éconergétique. www.nordlux.com Energibesparende belysning Energy efficient lighting Energiesparende Beleuchtung Éclairage éconergétique www.nordlux.com Nordlux er en af Skandinaviens førende leverandører af indendørs og udendørsbelysning

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 8410 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Granit plader / Granittischplatten / Granite table tops

Granit plader / Granittischplatten / Granite table tops Granit plader / Granittischplatten / Granite table tops 180 x 100 cm 100 x 100 cm Ø120 cm Ø70 cm Closeup Vedligeholdsvejledning til granit bordplader Tillykke med Deres nye stenbord. For at få mest glæde

Læs mere

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide SD8161 Speed Dome Network Camera Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Nederlands Dansk Indonesia 1080P HD 18x Zoom

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

Service und Zuvorkommenheit

Service und Zuvorkommenheit Service und Zuvorkommenheit Wertbox : Die Zimmer Nr. 52 59, 101 119, 201 214 haben eine Wertbox im Schrank. Den Code bekommen Sie am Empfang gegen eine Gebühr von DKK 25,-. Spielplatz : Der Spielplatz

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle. Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle

Monteringsvejledning (DK) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle. Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle Monteringsvejledning (K) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle Monteringsanvisning (SV) Montering av armstöd, griphandtag

Læs mere

Din brugermanual PANASONIC DMR-E50 http://da.yourpdfguides.com/dref/762048

Din brugermanual PANASONIC DMR-E50 http://da.yourpdfguides.com/dref/762048 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i PANASONIC DMR-E50 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Brugervejledning. Quick Charger UCH10

Brugervejledning. Quick Charger UCH10 Brugervejledning Quick Charger UCH10 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Anvendelse af Quick Charger...4 Opladning af enheden...4 Juridisk meddelelse...5 Declaration of Conformity for

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Brugervejledning. Bluetooth -musikmodtager BM10

Brugervejledning. Bluetooth -musikmodtager BM10 Brugervejledning Bluetooth -musikmodtager BM10 Indholdsfortegnelse Oversigt over tilbehør...3 Grundlæggende...4 Parring og tilslutning...5 Afbrydelse og genoprettelse af forbindelse...6 Smart Connect...7

Læs mere

Installation manual. 8841r. GSM Modul

Installation manual. 8841r. GSM Modul Installation manual 8841r GSM Modul Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 Oversigt.... 3 Installation... 4 Programmering... 8 Test GSM modulets forbindelse.... 8 Test etablering af forbindelse... 8 Cooper

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Ansøgning om bistand i henhold til den østrigske lov om ofre for forbrydelser (VOG)

Ansøgning om bistand i henhold til den østrigske lov om ofre for forbrydelser (VOG) An das Bundessozialamt Babenbergerstraße 5 A-1010 Wien mail: bundessozialamt@basb.gv.at Antrag auf Gewährung von Hilfeleistungen nach dem österreichischen Verbrechensopfergesetz (VOG) Die Angaben sind

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen collection 2007 2008 søren holst Erik Ole Jørgensen fredericia.com collection 2007 2008 collection 2007 2008 collection 2007 2008 Børge mogensen hans j. wegner rud thygesen & johnny sørensen nanna Ditzel

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

storage with plenty of scope 79400/06 Reolsystem/Wall system/regalsystem

storage with plenty of scope 79400/06 Reolsystem/Wall system/regalsystem create and combine 79400/06 Reolsystem/Wall system/regalsystem Med Bocca har formålet været at skabe en fleksibel opbevaringsserie. Bocca er møbler i et moderne design med metalgreb og mulighed for flotte

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

IVSC-1102 7 607 003 553

IVSC-1102 7 607 003 553 In Car Video IVSC-1102 7 607 003 553 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle henvisninger... 35 sikkerhedshenvisninger... 35 Tilbehør... 35 Funktion...

Læs mere

2002/95/CE (RoHS) 2002/96/CE and 2003/108/CE (RAEE)

2002/95/CE (RoHS) 2002/96/CE and 2003/108/CE (RAEE) 1 Vigtigt! Denne betjeningsvejledning er en integreret del af dækmaskinen. Der må ikke tages kopi af denne betjeningsvejledning eller dele deraf uden tilladelse! Da den danner grundlag for forståelse og

Læs mere

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Disputed transactions. Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Kortholdernavn. Kortnummer

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Disputed transactions. Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Kortholdernavn. Kortnummer Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Contact and phone number of issuer Kortholdernavn Name of cardholder Kortnummer Card number Indsigelsen vedrører Disputed transactions Købsdato Purchase date Forretningens

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP636K/SK http://da.yourpdfguides.com/dref/632581

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP636K/SK http://da.yourpdfguides.com/dref/632581 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX EFP636K/SK i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning LOLA RENNT Et undervisningsforløb til film og bog Lærervejledning LOLA RENNT handler om Lola, der løber for livet, nærmere bestemt kæresten Mannis liv. Han skal bruge en masse penge meget hurtigt, ellers

Læs mere

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet,

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet, Landsholdet 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre Med: SdU-landsholdet, FC Angeln 02 (Schleswig-Holstein-Liga) TSB Flensburg - ETSV Weiche Flensburg II - IF Tønning - IF Stjernen Flensborg (Verbandsliga)

Læs mere

Martin Professional A/S. Analyse af Flash Component og renhed på printkort

Martin Professional A/S. Analyse af Flash Component og renhed på printkort Martin Professional A/S Analyse af Flash Component og renhed på printkort Title Analyse af Flash Component og renhed på printkort Project No. 0525a MartinProfessional (Flash component) Partner Martin Professional

Læs mere

Webserveradgang ved TVVR20000 / TVVR30000. Brugerhåndbog. Version 1.0

Webserveradgang ved TVVR20000 / TVVR30000. Brugerhåndbog. Version 1.0 Webserveradgang ved TVVR20000 / TVVR30000 Brugerhåndbog Version 1.0 Oplysninger om betjeningsvejledningen Deutsch Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Læs mere

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015.

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015. Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse 9. april 2015. Nimbus Jahrgang 36 machte bei Kronprinzessin Eindruck Kann das Motorrad denn noch fahren?, fragte Kronprinzessin

Læs mere

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer-

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer mit Staatsangehörigkeit zu einem EU/EWR-Mitgliedstaat, die in der Bundesrepublik Deutschland weder einen Wohnsitz

Læs mere

BUDI-2S-T-06LxES-DK02

BUDI-2S-T-06LxES-DK02 BUDI-2S-T-06LxES-DK02 I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G BUDI-2S-T Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt 3 Klargøring af boks BUDI-2S-T (splidse/patch) boks er beregnet til terminering

Læs mere

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden.

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden. 1838 vendte billedhuggeren Bertel Thorvaldsen hjem til Danmark. I 40 år havde han opholdt sig i Rom og skabt et væld af monumenter, statuer, portrætbuster og relieffer. Thorvaldsen var anerkendt som tidens

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden.

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden. 1838 vendte billedhuggeren Bertel Thorvaldsen hjem til Danmark. I 40 år havde han opholdt sig i Rom og skabt et væld af monumenter, statuer, portrætbuster og relieffer. Thorvaldsen var anerkendt som tidens

Læs mere

Fartpilot & begrænser til biler hvor der eftermonteres en OE begrænser arm.

Fartpilot & begrænser til biler hvor der eftermonteres en OE begrænser arm. Instruction Hassellunden 16 2765 Smørum Denmark www.dcscandinavia.dk info@dcscandinavia.dk Comfort Cruise Fartpilot & begrænser til biler hvor der eftermonteres en OE begrænser arm. Dette sæt anvender

Læs mere

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide Kamstrup Wireless M-Bus Reader Quick Guide Wireless Kamstrup M-Bus Reader DK Installation af software 1. Start din Internet browser og gå ind på www.kamstrup.dk. 2. Under Support, vælg Wireless M-Bus Reader

Læs mere

9933 9933 UK: Comply with the European safety standard EN 747:2007 part 1 and part 2. Be aware of the danger of young children (under the age of 6), falling from upper bed. This bed has not been

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 European Union Publication of Supplement to the Official Journal of the European Union 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Info & on-line

Læs mere

Installationsvejledning ME401-2

Installationsvejledning ME401-2 Installationsvejledning ME401-2 Version 1.0, maj 2013 Praktiske råd 1. Gem vigtige numre S/N xxxxxx +xx xx xx xx xx S/N xxxxxx Serienummerets placering på enheden GSM-nummer og enhedens serienummer findes

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere