Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2010"

Transkript

1 Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2010 Spørgeskemaundersøgelsen blev sendt ud til 89 biblioteker hvoraf 64 har besvaret undersøgelsen 4. Antal af selvbetjeningsautomater (til udlån og aflevering) Antal biblioteker der ikke har selvbetjeningsautomater 27 39,1 % Antal biblioteker med 1 selvbetjeningsautomat 24 34,7 % Antal biblioteker med 2-5 selvbetjeningsautomater 13 18,8 % Antal biblioteker med over 5 selvbetjeningsautomater 5 7,2 % I alt ,0% 5.. Antallet af kopimaskiner, skannere og printere i publikumsområdet mrådet? Respondenter Antal biblioteker der ikke har kopimaskiner 8 Antal biblioteker med 1 kopimaskine 21 Antal biblioteker med 2-5 kopimaskiner 17 Antal biblioteker med over 5 kopimaskiner 20 I alt 66 Procent 6. Anvender biblioteket b e som varslingsordning før lånetids udløb? Ja 44 65,7% Nej 23 34,3% I alt ,0% 7. Anvender biblioteket SMS som varslingsordning før lånetids udløb? Ja 7 10,4% Nej 60 89,6% I alt ,0% 8. Anvender biblioteket SMS som hjemkaldelse? Ja 7 10,4% Nej 60 89,6% I alt ,0% 9. Anvender biblioteket SMS som hjemkomstmeddelelse/reservationsmeddelelse?

2 Ja 8 12,1% Nej 58 87,9% I alt ,0% 10. Anvender biblioteket SMS til andre formål? Ja 9 13,4% Nej 58 86,6% I alt ,0% Hvis ja, anfør da her til hvilke formål. i forbindelse med arrangementer i Students only intern kommunikation Alm kommunikation i individuelle tilfælde informationer fra biblioteket, som formidles via IVAs Studienet - videreformidles til studerende som har tilmeldt sig SMS beskeder Relevante direkte lånerhenvendelser Andre beskeder til lånere Afbestille, forlænge, forny, åbningstider Fornyelse af materialer Til almindelig kommunikation med brugerne 11. Deltager biblioteket i "bøger til døren"? Ja 12 17,9% Nej 55 82,1% I alt ,0% 12. Stilles der trådløst netværk til fri rådighed for brugerne? Ja 60 90,9% Nej 6 9,1% I alt ,0% 13. Har biblioteket udført brugerundersøgelser inden for de sidste tre år (fokusgruppeinterview medregnes) Ja 30 44,8% Nej 37 55,2% I alt ,0%

3 Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2010 Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links hvis muligt Museet mange faste og løse studentermedhjælpere var inviteret til et arrangement med henblik på nyindretning af bibliotek og arkiv LibQual intet link Brugerundersøgelser om E-kompendier i 2007 og intet link Fokusgruppeundersøgelse vedr. vores lånere på Statens Museum for Kunst (Inspektørerne) Undersøgelse af det fysisk-æstetiske undervisningsmiljø på DPU, herunder biblioteket. Analyse af hjemmesiden Omhandlede Biblioteks services der kan tilbydes i forbindelse med Danmarks Statistisk Strategi 2010 Spørgeskemaundersøgelse blandt DTU studerende Fokusgruppe Intern Brugerundersøgelse m. fokus på forskere fra vore to institutter. Dansk Institut for Internationale Studier og Dansk Institut for Menneskerettigheder. Fokusgruppeinterviews 1. KUBIS Generel brugertilfredshedsundersøgelse 2. KUBIS Tilfredshedsundersøgelse vedr IT-forhold og mobiltelefonbrug Tre studerende fra Danmarks Biblioteksskole lavede en brugerundersøgelse som erhvervsrelateret projekt. KUBIS-brugerundersøgelser i 2009 og 2010 Generel KUBIS-brugerundersøgelse Specifik KUBIS-brugerundersøgelse (bl.a. IT) Brugen af e-ressourcer Nationalbibliotekets Brugerundersøgelse 2008 KUBIS Brugertilfredshedsundersøgelse 2009 KUBIS Brugertilfredshedsundersøgelse 2010 Nationalbibliotekets Brugerundersøgelse 2010 Interviews, spørgeskemaundersøgelser, Stikprøveundersøgelser om brugeradfærd Undersøgelse af behovet for nyhedsbrev fra biblioteket. Mundtlig undersøgelse. KB udfører den slags med kvantitative formål Brugerundersøgelse for arkitekterhvervet dec 2010 se mere på Fokusgruppeinterview omkring hjemmesiden i Kvalitativ undersøgelse af specialestuderendes anvendelse af KVINFOs biblioteks OPAC 1. Hjælpemidler og adgang til læring blandt børn og unge med ordblindhed. 2. Brugerundersøgelse - Nota. ved CED1 Brugerundersøgelse februar 2010 KUBIS brugerundersøgelse Fokusgruppeundersøgelse 2009 i forbindelse med et blogforsøg - RUb-minds - om at skabe ideer om indretningen af det fysiske bibliotek. Forsøget er en case i ICE projektet om Bruger- og medarbejderdrevet innovation i servicesektoren. Se Det fysiske bibliotek Usability test af Search Kantineundersøgelse Overbygningsservices Tilfredshedsundersøgelse med ny 24/7 læsesal x Brugerundersøgelse af 5. semester studerende på alle uddannelser.

4 Integreret del af studiernes tilfredshedsmåling Interview ifm. test af hjemmesiden Øk. inst. bibliotek har deltaget i en brugerundersøgelse målrettet omkring it services, lavet af Det kgl. Bibliotek Der er en rapport, men intet link 14. Tilbyder biblioteket adgang til bibliotekssystemet via mobilweb? Ja 4 6,1% Nej 62 93,9% I alt ,0% 15. Tilbyder biblioteket, at reserverede egne titler afbestilles via lånerstatus på mobilweb? Ja 4 100,0% Nej 0 0,0% I alt 4 100,0% 16. Tilbyder biblioteket, at reserverede titler indlånt fra andre biblioteker afbestilles via lånerstatus på mobilweb? Ja 3 75,0% Nej 1 25,0% I alt 4 100,0% 17. Tilbyder biblioteket, at en låner kan afbestille en reserveret titel på mobilweb lånerstatus efter at materialet er stillet på ventehylde? Ja 1 25,0% Nej 3 75,0% I alt 4 100,0% 18. Tilbyder biblioteket, at en låner kan afbestille en reserveret eret titel i bibliotekets egen bestand som reaktion på e med hjemkomstmeddelelse (f.eks. med link)? Ja 17 26,6% Nej 47 73,4% I alt ,0% 19. Tilbyder biblioteket, at en låner kan afbestille en reserveret titel indlånt fra et andet bibliotek som reaktion på e med hjemkomstmeddelelse (f.eks. med link)? Ja 13 20,0% Nej 52 80,0% I alt ,0%

5 Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker Tilbyder biblioteket, at en låner kan afbestille en reserveret titel i bibliotekets egen bestand som reaktion på SMS med hjemkomstmeddelelse (f.eks. med svar SMS)? Ja 4 6,1% Nej 62 93,9% I alt ,0% 21.Tilbyder biblioteket, at en låner kan afbestille en reserveret titel indlånt fra et andet bibliotek som reaktion på SMS med hjemkomstmeddelelse (f.eks. med svar SMS)? Ja 4 6,2% Nej 61 93,8% I alt ,0% 22. Tilbyder biblioteket, at en låner kan afbestille en reserveret titel på lånerstatus efter at materialet er stillet på ventehylde? Ja 15 23,1% Nej 50 76,9% I alt ,0% 23. Tilbyder biblioteket, at en låner kan afbestille en reserveret titel fra et andet bibliotek på lånerstatus efter, at materialet er stillet på ventehylde? Ja 10 15,4% Nej 55 84,6% I alt ,0% 24. Hvis der tages gebyrer for kopier (fotokopi eller via ) af materiale fremskaffet til låneren fra biblioteker mv. udenfor Danmarks grænser, beskriv da kort hvorledes: ASB studerende betaler kr. 25 pr. fotokopi, private brugere betaler kr. 100 Intet gebyr. Der tages ikke gebyr Hvis biblioteket betaler for indlån påføres låneren gebyr på 10 kr. Nej Gratis ingen gebyr Gebyr ifølge prisliste se Bibliotekets kernebrugere opkræves ikke noget gebyr. Universitetets lånerer får materialet gratis Andre lånere skal betale 50 kr pr kopi/lån Der kan betales kontant eller via Dankort eller giro

6 JurFakBib samarbejder med Det Kongelige Biblioteks Indlån og skaffer materiale, som vi ikke selv har, eller som ikke er tilgængeligt, såfremt dette overhovedet er muligt. Vi skaffer fra biblioteker og informationsleverandører over hele verden, og servicen er gratis for ansatte og studerende ved Københavns Universitet. For andre private lånere er servicen ligeledes gratis, hvis materialet kan fås fra biblioteker i Skandinavien. Gebyr opsamles i Aleph mellemværendeklient. Kan betales via net 8-29 dage efter afleveringsdatoen tilskrives et gebyr på 25 kr. pr. titel, og du får tilsendt en rykker. Du kan stadigvæk forny materialet, men gebyret opretholdes dage efter afleveringsdatoen tilskrives yderligere et gebyr på 25 kr. pr. titel, og du får tilsendt en sidste rykker. 36 dage efter afleveringsdatoen går sagen til erstatning. Ved udsendelse af regning tilskrives et genanskaffelsesgebyr på 150 kr. pr. titel samt et samlet regningsgebyr på 150 kr. Overstiger de skyldige beløb 200 kr., udelukkes du fra hjemlån, indtil betaling har fundet sted. Hjemkaldelsesgebyr og regningsbyr er altid forfaldent til betaling, uanset om materialerne derefter afleveres eller ej. For ansatte ved Aarhus Universitet gælder særlige gebyrregler. udgiftbaseret Ingen eksempler Bruger betaler reel udgift. Er kun aktuelt for ansatte på instituttet, de betaler for deres studerende mv. Betales oftest over fondskonti. 50 kr for artikelkopier skaffet udenfor Norden er 50 kr ikke relevant ikke aktuelt Der tages ikke gebyr Dette varetages af Det Kongelige Bibliotek i KUBIS samarbejdet Alt fjernlån foregår gennem Statsbiblioteket og følger deres regler Der tages ikke gebyrer Administration udsender regning på baggrund af lister. Intet gebyr Ingen gebyr Inden kopi bestilles udenfor NORFRI spørges låneren pr. mail, om hun vil bestille og betale kr. 75,- pr. artikel A4 kopi 2 kr. A3 kopi 4 kr. Eksterne lånere betaler 100 kr. pr. artikel 25. Hvis der tages gebyrer for lån af materiale fremskaffet til låneren fra biblioteker mv. udenfor Danmarks grænser, beskriv da kort hvorledes: Private brugere betaler kr. 125 Intet gebyr. Hvis biblioteket betaler for indlån påføres låneren gebyr på 10 kr. Nej For bruger som ikke er ansatte eller studernede kræves et gebyr. Gebyr ifølge prisliste se Bibliotekets kernebrugere opkræves ikke noget gebyr.

7 Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2010 Som beskrevet ovenfor Der kan betales kontant eller via Dankort eller giro JurFakBib samarbejder med Det Kongelige Biblioteks Indlån og skaffer materiale, som vi ikke selv har, eller som ikke er tilgængeligt, såfremt dette overhovedet er muligt. Vi skaffer fra biblioteker og informationsleverandører over hele verden, og servicen er gratis for ansatte og studerende ved Københavns Universitet. For andre private lånere er servicen ligeledes gratis, hvis materialet kan fås fra biblioteker i Skandinavien. Gebyr opsamles i Aleph mellemværendeklient. Kan betales via net jlk Ingen eksempler Bruger betaler reel udgift. Er kun aktuelt for ansatte på instituttet, de betaler for deres studerende mv. Betales oftest over fondskonti. Intet gebyr for fjernlånte bøger ikke relevant ikke aktuelt Der tages ikke gebyr se ovenfor Alt fjernlån foregår gennem Statsbiblioteket og følger deres regler Der tages ikke gebyrer Ingen gebyr Intet gebyr Ingen gebyr gratis 26. Hvis der tages gebyrer for lån af materiale fremskaffet til låneren fra andre danske biblioteker, beskriv da kort hvorledes: Intet gebyr Intet gebyr. Nej For bruger som ikke er ansatte eller studernede kræves et gebyr. Gebyr ifølge prisliste se Bibliotekets kernebrugere opkræves ikke noget gebyr. Gratis Der kan betales kontant eller via Dankort eller giro JurFakBib samarbejder med Det Kongelige Biblioteks Indlån og skaffer materiale, som vi ikke selv har, eller som ikke er tilgængeligt, såfremt dette overhovedet er muligt. Vi skaffer fra biblioteker og informationsleverandører over hele verden, og servicen er gratis for ansatte og studerende ved Københavns Universitet. For andre private lånere er servicen ligeledes gratis, hvis materialet kan fås fra biblioteker i Skandinavien. Intet gebyr

8 jkl Ingen eksempler Intet gebyr Intet gebyr ikke relevant ikke aktuelt Der tages ikke gebyr Alt fjernlån foregår gennem Statsbiblioteket og følger deres regler Der tages ikke gebyrer Ingen gebyr Intet gebyr Ingen gebyr gratis 27. Hvis der tages gebyrer for kopier (fotokopi eller via )af materiale fremskaffet til låneren fra andre danske biblioteker, beskriv da kort hvorledes: Kopiering af artikler til private lånere kr. 50 for de første 10 sider og derefter kr. 2 pr. side. Intet gebyr. Nej Gratis for ansatte og studerende Gebyr ifølge prisliste se Bibliotekets kernebrugere opkræves ikke noget gebyr. Gratis Der kan betales kontant eller via Dankort eller giro JurFakBib samarbejder med Det Kongelige Biblioteks Indlån og skaffer materiale, som vi ikke selv har, eller som ikke er tilgængeligt, såfremt dette overhovedet er muligt. Vi skaffer fra biblioteker og informationsleverandører over hele verden, og servicen er gratis for ansatte og studerende ved Københavns Universitet. For andre private lånere er servicen ligeledes gratis, hvis materialet kan fås fra biblioteker i Skandinavien. Intet gebyr jkl Ingen eksempler Intet gebyr Intet gebyr ikke relevant ikke aktuelt Der tages ikke gebyr Alt fjernlån foregår gennem Statsbiblioteket og følger deres regler Der tages ikke gebyrer Ingen gebyr

9 Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2010 Intet gebyr Ingen gebyr gratis 28. Hvis der tages gebyrer for kopier (fotokopi eller via )af bibliotekets eget materiale, beskriv da kort hvorledes: kr. 0,35 pr. ark. Indbetaling til printkort/studiekort kan ske ved Bibliotekets infodesk. Intet gebyr. Studerende har printkonto og kan kopiere på Bibliotekets maskine, når de er logget ind Låner kan købe kopikort hvor prisen på kopier er nedennævnte: A4 og A3 i s/h og farve: 1 kr. pr kopi Findes ikke Gebyr ifølge prisliste se Der opkræves kostpris for antal kopier, som brugeren selv optaæller og rapporterer til vor serviceskranke. Bibliotekets kernebrugere opkræves ikke noget gebyr. KUBIS' politikfølges: Universitets-lånere gratis. Andre opkræves gebyr for kopi pr side, pris afhængig af s/h eller farve 1 kr. pr A4. 2 kr. pr A3 Der kan betales kontant eller via Dankort eller giro Kopibestillinger Fra Det Kongelige Bibliotek (Danmarks Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek) og øvrige biblioteker under Københavns Universitets Biblioteks- og Informationsservice Prisliste for bestilt kopiering Kopier bestilt i Rex bliver normalt leveret pr. post eller som pdf-fil. Bemærk, at kopier og regning leveres til de personer, der har bestilt. Biblioteket kan ikke påtage sig at fremsende regning til andre. Kopiering A4 Kr. 3 pr. side Kopiering A3 Kr. 6 pr. side Levering til udlandet af kopier Kr. 100 pr. påbegyndte 10 sider Kopier fra mikrofilm Kr. 6 pr. side Kopier fra mikrofiche Kr. 6 pr. side Levering til udlandet af kopier fra mikrofilm og mikrofiches Kr. 150 pr. påbegyndte 10 kopier Farveprint A4 Kr. 5 pr. side Farveprint A3 Kr. 10 pr. side Pdf-filer A4 Kr. 3 pr. side + evt. lagringsmedie Pdf-filer A3 Kr. 6 pr. side + evt. lagringsmedie Hastekopiering og levering pr. fax Kr Artikellevering i henhold til aftale med Copydan Kr. 3 pr side (Gratis for studerende og ansatte på Københavns Universitet, privatpersoner og folke- og forskningsbiblioteker i Danmark) På biblioteket i Aalborg betaler studerende pr kopi ved køb af et kopikort pålydende 50, 100, 200 eller 500 kopier. Faktura udskrives gebyr differentieret efter sh/farve/papirstørrelse på kopier lavet på kopimaskine kun af eksterne brugere jkl Brugerne kan tage kopier for ca. 50/stk (afhængig af kortstørelse), indenfor KU, Humanioras system. Vi har ingen kopiservice. Hvis vi laver enkelte kopier udleveres de uden beregning Ingen eksempler Intet gebyr Tager gebyr for kopiering af egne materialer, som lånere godt kan låne med hjem, hvis låner heller vil tage

10 en kopi af artiklen end låne den Intet gebyr ved artikkel <50 s. Eller kopierers ikke ikke relevant 0.5 kroner pr. kopi ikke aktuelt Kontant betaling for fotokopier af bibliotekets materialer Der tages ikke gebyr Kopier fra Ringgadebiblioteket er gratis Man kan bestille en kopi for kr 50,00 inklusiv forsendelse Ingen gebyr Bestiller bruger eksplicit kopi/print opkræves betaling på 1 kr./a4 ark (mikro 3 kr./a4 ark) Fotokopi - sort/hvid: 2 kr. pr. stk Fotokopi - farve: 5 kr. pr. stk Interne lånere kopierer selv med interne betalingskort. Eksterne lånere betaler 1 kr. pr. ark. Beløbet indbetales på giro Biblioteksbrugere kan købe kopikort, som kan anvendes som betalingsmiddel ved kopimaskinerne. 29. Hvis der tages andre gebyrer for udlån og kopier (fotokopi eller via ) end beskrevet ovenfor, beskriv da kort hvorledes: Bøger til døren koster kr. 50 Intet gebyr. Nej Bibliotekets kernebrugere opkræves ikke noget gebyr. Litteratursøgning: 225 kr pr påbegyndt halve time. Bestillinger fra bibliotekets udførte litteratursøgninger koster 25 kr pr reference. Rykkergebyrer: 1. rykker koster kr. 25,- pr bog/materiale 2. rykker koster kr. 50,- pr bog/materiale Der kan betales kontant eller via Dankort eller giro - - jkl Ingen eksempler Ingen gebyrer vi tager gebyrer for kopier som sendes ud af huset. - ikke relevant ikke aktuelt Der tages ikke gebyr Ingen gebyr Ønskes materiale sendt til privatadresse opkræves gebyr for porto 50 kr./bogforsendelse og 15/tilsendelse af kopier Ingen gebyr

11 Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2010 ingen 30. Kan biblioteket oplyse den procentdel af titler, opstillet på ventehylde, som ikke bliver afhentet af lånerne? Respondenter Procent Ja 14 23,1% Nej 51 76,9% I alt ,0% Hvis ja, så oplyses procenttal og opgørelsesmetode - Respondenter Gennemsnit i procent Fuldstændig optælling for ,3 % Repræsentativ stikprøve ,0 % Anslået opgørelse ,8 % I alt Beskriv kort bibliotekets praksis for tilbagebetaling af erstatninger, som er opkrævet fra andre biblioteker Faktura sendes til pågældende bibliotek om at materialet afskrives. Vi har ikke oplevet denne situation. Skulle det ske, vil det fulde beløb blive tilbagebetalt, forudsat at materialet ikke er beskadiget. Vi betaler pr e-faktura Erstatning betales tilbage hvis materiale returneres inden for et halvt år. Viderefaktureres til låner Refunderes Har kun prøvet med institutionens brugere som betales internt. Se Guide til lån og bestilling Vi sender den elektroniske faktura videre i et workflow til vores moderinstitution Betaling overføres fra vort bogholderi. Vi indlåner kun for interne og har derfor i påkommende tilfælde kun et mellemværende med det långivende bibliotek. Har ikke været ude for det. Det fulde erstatningsbeløb skal betales, uanset om materialet afleveres efter erstatningssagen er påbegyndt. Menes ikke at have været aktuelt, men ellers vil procedure under punkt 33 blive fulgt Bibliotek får tilbagebetalt beløb for materialet Erstatning tilbagebetales - adm. gebyr tilbagebetales ikke. Ja, vi tilbagebetaler Via Statsbiblioteket Ingen tilbagebetaling. Biblioteket har en fast politik, som meddeles ved opkrævningen: hvis materialet findes

12 igen, kan det beholdes, fordi materialet genanskaffes. ingen tilbagebetaling Beløbet betales tilbage til låner med undtagelse af administrationsgebyret Biblioteket betaler beløbet for bogens pris tilbage ikke gebyret.(har ikke været anvendt) Med penge! [Fjern-indlån tilbydes af KB, ikke IKK-Biblioteket] Ingen eksempler Kun et enkelt tilfælde, vi købte en erstatningsbog til det pågældende bibliotek. har ikke haft disse situationer ingen erfaring Det er sjældent det sker. Vi betaler regningen, og opkræver låner bagefter. I enkelte tvivls tilfælde betaler vi selv. Biblioteket betaler erstatning og vi inddriver erstaning fra låneren Når vi modtager regning, tjekker vi status i eget system. Er lånet udestående, kontakter vi långivende bibliotek. Er lånet tabt, betaler vi. Bibliotekets fjernlån ekspederes via Statsbiblioteket, som også varetager evt. erstatning. Har ikke modtaget krav ikke relevant Ikke Aktuelt Materialets erstatningspris tilbagebetales, der er dog en bagatelgrænse på 50 kr. Vi har aldrig været i den situation, at et materiale erstattet af et andet bibliotek blev afleveret med krav om tilbagebetaling. I praksis vil proceduren være den samme som i pkt. 33 Ingen praksis - ingen tilfælde i 2010 Vi har ikke prøvet det Vi tilbagebetaler erstatning hvis vi modtager det bortkomne materiale op til ½ år efter regning vi sender materialet tilbage og beder om at få det betalte beløb refunderet Der tilbagebetales indenfor 3 år efter betaling af erstatning. Hovedregel: Tilbagebetaling af erstatning for bortkommet materiale, såfremt materialet afleveres inden for et år efter erstatatningssag. Hvis der er indkøbt erstatningseksemplar tilbydes dette i stedet for tilbagebetaling. Erstatning tilbagebetales Tilbagebetales efter anmodning Når erstatning er betalt betragtes materialet som afskrevet. Beder om et konto nr eller andet vi kan tilbage betale beløb på. Har vi adrig prøvet! vi tilbagebetaler erstatningsbeløbet, hvis vi ikke har nået at genanskaffe materialet Sender faktura på bøgernes pris til pågældende bibliotek. Ingen gebyrer. Hvis bøgerne afleveres annulleres fakturaen. 32. Beskriv kort bibliotekets praksis for tilbagebetaling af erstatninger, som er opkrævet fra egne lånere for materiale, som er indlånt fra andet bibliotek:

13 Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2010 Faktura betales og der gives ikke penge tilbage, hvis materialet dukker op. Vi har ikke oplevet denne situation. Skulle det ske, vil det beløb vi evt. får retur fra udlånsbiblioteket, blive returneret til låner. Forefindes ikke Erstatning betales tilbage hvis materiale returneres inden for et halvt år. Viderefaktureres til låner omkostningerne vedr processen fastholdes Se Guide til lån og bestilling Biblioteket betaler erstatningen over eget budget (som hovedregel) Vi opkræver ikke for erstatning betalt til andre biblioteker. Dette foretages kun for interne bruger, hvor biblioteket selv afholder udgiften. Har ikke været ude for det. Det fulde erstatningsbeløb skal betales, uanset om materialet afleveres efter erstatningssagen er påbegyndt. Som nr 31 Låner betaler stadig administrativt gebyr, men får tilbagebetalt beløb for materialet Erstatning tilbagebetales - adm. gebyr tilbagebetales ikke. Erstatning tilbagebetales, dog ikke administrationsgebyr. Forekommer meget sjældent. Vi vil på forhånd forsøge at lave en aftale med biblioteket, som materialet kommer fra. ingen tilbagebetaling Beløbet betales tilbage til låner med undtagelse af administrationsgebyret Biblioteket betaler beløbet for bogens pris tilbage ikke gebyret. De vil blive bedt om beløbet [Fjern-indlån tilbydes af KB, ikke IKK-Biblioteket] Ingen eksempler Intet tilfælde har ikke haft disse situationer ingen erfaring samme som ovenfor Vi følger procedure for bibliotekets reglement og der gælder de samme regler som for egne materialer. Ingen praksis, ingen kendte tilfælde. Bibliotekets indlån ekspederes via Statsbiblioteket, som også varetager evt. erstatning. Har ikke været ude for det ikke relevant ikke aktuelt Materialets erstatningspris tilbagebetales, der er dog en bagatelgrænse på 50 kr I praksis er indlån fra andre biblioteker sidestillet med lån af egne materialer i forhold til vores lånere. Det betyder at reglementet gælder alt hvad der lånes (se pkt. 33) Ingen praksis - ingen tilfælde i 2010 Alt fjernlån foregår gennem Statsbiblioteket og følger deres regler Vi tilbagebetaler erstatning dog minus regningsgebyr hvis vi modtager det bortkomne materiale op til ½ år

14 efter regning låner får refunderet sit gebyr minus administrationsomkostninger (150 ddk) Der tilbagebetales indenfor 3 år efter betaling af erstatning. Tilbageleveret materiale tilbydes oprindeligt bibliotek - afhængigt af dette biblioteks reaktion tilbydes tilbagebetaling eller alternativt erstatningseksemplar. Erstatning tilbagebetales Tilbagebetales efter anmodning Når erstatning er betalt betragtes materialet som afskrevet. sender en mail til låneren og beder om et reg. og bank konto nr. Har vi aldrg prøvet! afhænger af om udlånende bíbliotek accepterer tilbagebetaling i stedet for betaling Sender faktura til låner på bøgernes pris+hjemkaldelsesgebyr+administrationsgebyr. Hvis bøgerne afleveres, skal låner kun betale gebyrerne - fakturaen annulleres. 33. Beskriv kort bibliotekets praksis for tilbagebetaling af erstatninger fra egne materiale, som er opkrævet fra egne lånere: Vi anslår en værdi af bogen og bogholderiet sender opkrævningen. Sker der ikke noget og regningen er tilstrækkelig stor, sender til sagfører. Får ikke penge tilbage. Ved udsendelse af faktura afskrives materialet. Vi har ikke oplevet denne situation. Skulle det ske, vil det fulde beløb blive tilbagebetalt, forudsat at materialet ikke er beskadiget. Vi betaler ikke erstatninger tilbage, som oftest beholder låneren blot materialet selv. Ingen praksis; men det vil vi gøre. Beder lånerne om at genindkøbe materialet Erstatning betales tilbage hvis materiale returneres inden for et halvt år. Faktureres til låner Materialet refunderes men omkostninger ved processen opretholdes. Se Guide til lån og bestilling Vi kræver ikke erstatning fra vores egne lånere (som hovedregel) Interne lånere opkræves ikke. Eksterne lånere opkræves et regningsgebyr kr. 150,-, samt 400,- pr. tabt materiale. Har ikke været ude for det. Det fulde erstatningsbeløb skal betales, uanset om materialet afleveres efter erstatningssagen er påbegyndt. Erstatningsprisen refunderes til låneren, hvis det erstattede materiale tilbageleveres eller på anden vis kommer tilbage til biblioteket indenfor 3 måneder efter at regningen er blevet udstedt og betalt af låneren. Da vi ikke selv kan gøre det, skal der rettes henvendelse til Ku's Regnskabsafdeling med hensyn til tilbagebetalingen Vi beder låner om kontonummer og tilbagebetaler bogens erstatningspris. Gebyr tilbagebetales ikke. Låner betaler stadig administrativt gebyr, men får tilbagebetalt beløb for materialet Erstatning tilbagebetales - adm. gebyr tilbagebetales ikke. Erstatning opkræves dog ikke fra Jur.Fak.-

15 Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2010 ansatte, når det drejer sig om materiale anskaffet for fakultetsmidler. Låneren betaler en sum der svarer til nyindkøbt materiale + gebyr på 150 kr. Erstatning tilbagebetales, dog ikke administrationsgebyr. Ingen tilbagebetaling. Biblioteket har en fast politik, som meddeles ved opkrævningen: hvis låneren finder materialet, beholder han/hun den, fordi materialet genanskaffes. ingen tilbagebetaling Beløbet betales tilbage til låner med undtagelse af administrationsgebyret Biblioteket betaler beløbet for bogens pris tilbage ikke gebyret. Pengene forsvinder i KB fælles kasse! [Fjern-indlån tilbydes af KB, ikke IKK-Biblioteket] Ingen eksempler Intet tilfælde har ikke haft disse situationer ingen erfaring låner skal betale erstatsningspris for bogen. Sjældent, som regel dukker bogen op, når låner får en regning Vi følger procedure for bibliotekets reglement: Erstatning Såfremt lånte materialer ikke tilbageleveres i ubeskadiget stand eller slet ikke afleveres, skal låneren erstatte de udgifter, som herved påføres biblioteket til genanskaffelse eller reparation. Erstatning skal betales af den, der er registreret for lånet. Betaling adm 100 kr, pr. tidsskrift 250 kr. og pr. bog 500 kr. samt udgifter til SKAT. Sender eller udleverer en faktura på materialets genanskaffelsespris + et administrationsgebyr på kr. 200,00 Er bogen i god stand får de lov til at aflevere, og vi betaler pengen tilbage til låneren. Det har vi ikke nogen praksis med. Situationen har ikke været aktuel. Har ikke været ude for det ikke relevant ikke aktuelt Materialets erstatningspris tilbagebetales, der er dog en bagatelgrænse på 50 kr Som udgangspunkt tilbagebetales erstatninger ikke. Af bibliotekets reglement fremgår det at der udsendes 3 hjemkaldelser (på mail/sms), derefter sendes et erstatningsvarsel pr. brev med en frist på 14 dage til at aflevere.. hvorefter materialet betragtes som bortkommet og skal erstattes, - det kan ikke længere klares ved at aflevere. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra denne regel (f.eks. ved alvorlige sociale begivenheder i lånerens liv : hospitalsindlæggelse, kaos i forbindelse med skilsmisse o.l). I sådanne tilfælde krediteres regningen (af hensyn til revisionen sker det skriftligt til UCC's debitorafd.) og materialet genindgår i samlingen. Der vil dog aldrig være tale om egentlig tilbagebetaling, men om kreditering= opgivelse af krav om betaling. Biblioteket opkræver ikke erstatning fra egne lånere på egne materialer Vi har ikke prøvet det Vi tilbagebetaler erstatning dog minus regningsgebyr hvis vi modtager det bortkomne materiale op til ½ år efter regning låner får refunderet sit gebyr minus administrationsomkostninger (150 ddk) Der tilbagebetales indenfor 3 år efter betaling af erstatning. Hovedregel: Tilbagebetaling af erstatning for bortkommet materiale, såfremt materialet afleveres inden for et

16 år efter erstatatningssag. Hvis der er indkøbt erstatningseksemplar tilbydes dette i stedet for tilbagebetaling. Erstatning tilbagebetales Tilbagebetales efter anmodning Når erstatning er betalt betragtes materialet som afskrevet. sender en mail til låneren og beder om et reg. og bank konto nr. Erstatningsbeløbet (bogens pris)tilbagebetales, men ikke beløbet for sen aflevering beløbet tilbagebetales, hvis vi ikke har nået at genanskaffe materialet Som pkt Har biblioteket indrettet et specielt studiemiljø til de studerende? de? (café, lounge mm.) Ja 43 64,2% Nej 24 35,8% I alt ,0% 35. Har biblioteket særlige services for forskere? (forskerservice, ophavsret, bibliometri mm.) Ja 37 55,2% Nej 30 44,8% I alt ,0% Hvis ja, anfør da hvilke. Nært tilknyttet bibliotek og arkiv har gennem 40 år eksisteret er selvstændigt forskningselskab som bl.a. udgivet et tidsskrift af høj videnskabelig karakter Forskerservice Ophavsret Bibliometri Hvad de efterspørger... Hjælp til brug af PURE Rådgivning omkring ophavsret og brug af billeder Indgår i forlagssekretariat - skal her vejlede i relation til publicering i tidsskrifter (publiceringsoversigt på vej) Støtte til forskergrupper efter behov og konkrete aftaler. Validering af indberetning af forskningspublicering. Hjælp til Curis, Administration af institutlån for ansatte Forskningsnalyse Forskningsintranet Forskningpublicering Find-en-forsker OpenAccess archiv Forskerblog Forskerlån med særlige lånerregler Forskerservice, bibliometri Udover de klassiske bibliotkesydelser, herunder forskningsregistrering, tilbyder DPB desuden support til: E- læring, referencehåndtering og håndtering af tildeling af ISBN og pligtaflevering Forskerservice, kurser i bibliotekssøgning, databaser, ophavsret, refworks, vejledning m.m. Alt hvad vores forskere og studerende efterspørger - herunder også bibliometri og copyright Forskningsregistrering (dog især publikationsoutput);ad hoc bibliometri (Citationer) Bibliometri, vejledning om CURIS vedr forskningsregistrering, vejledning om publicering og ophavsret

17 Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2010 Bestil en informationsspecialist Bibliometri Rådgivning omkring ophavsret Generel forskerservice Hjælp til forskningsregistrering Forskerservice (tidligere kaldt: ViViKom), Forskerceller på Læsesal Vest, Speciallæsesale, Kontorer, særligt for domicilerede forskere. Bibliometri, Pure, Book en bibliotekar, kontaktpersonordning, Alertservice, Forskerservice Forskerservice, ophavsret, bibliometri. Biblioteksintroduktioner, forskningsregistringer m m P.t.: Lave møbler, fatboys, gruppearbejdspladser. Vi flytter til august, hvor biblioteket bliver en integreret del af et studiemiljø med div. møbler, arbejdspladser og café m.m. Alt hvad de beder om udføres! udstrakt fjernlåns service Oplæring og personlig vejledning omkring forskningsregistrering i PURE. Kurser i refworks og personlig vejledning ved arkitekt eller bibliotekar for phd. stud. og andre forskere. Sender nyhedsbrev ud til forskere, med links til bl.a. indholdsfortegnelser i relevante forskningstidsskrifter Hjælp med anvendelse af referenceværktøjer, bibliometri samt forskningsregistrering i Pure "bestil en informationsspecialist" og via KUBIS de forskellige services der tilbydes af Videncenter for videnskabelige kommunikation fx. bibliometri. Forskningsregistrering / Formidling RUCFORSK og RUDAR OJS. Publiceringsplatform til tidsskrifter. OCS. Konferenceservicesystem med sikring af publikationer. Publiceringshjælp. Authorworkshops, Refworks Publiceringsstrategi. BFI, Ulrich sweb, JCR Alertservice/nyhedsovervågning. Refaware et område med sofa og dyb lænsestol og diverse tidsskrifter Publiceringsplatform til rådighed. Servicering i forbindelse med adgang til netværk. Servicering i forbindelse med studier i de nationale samlinger. Undervisning i referenceværktøjer Tidsskriftcirkulation Vejledning i ophavsretsspørgsmål Bibliometriske analyser Vejæedning vedr. Open Access Specielle lånetider Redaktør-opgaver ifm PURE (UC Viden) ADministerer lærereksemplarer Vejledning i informationssøgning, fjernlån Studerende: lounge miljø i biblioteket Læsesale og grupperum i forbindelse med biblioteket Forskere: Udvidet service for forskere på instituttet: hjemlån af bøger, indkøb af særlige materialer, gebyrfri lån mmm., Kursus i Refworks. Hjælp til projektansøgning. Forskningsregistrering på AAU (tilgængeliggørelse) Introduktion til AUBs informationsydelser. 36. Deltager biblioteket i forskningsregistrering for moderinstitutionen? Ja 46 68,7% Nej 21 31,3% I alt ,0% Hvis ja, angiv da om det er:

18 Ren registrering 14 30,4% Andet 32 69,6% I alt ,0% Hvis andet, anfør da hvilke Udgivelse af fælles årbog samt artikler til foreningsblad. Stiller kilder og ekspertise til rådighed for skoletjenestens website. Deltager med så vel personale som materiale i alle moderinstitutionens udstillinger, arbejdsbyrden er afhængig af udstillingernes karakter. Tilbyder sammen med moderinstitutionen projektopgaver til studerende inden for mange forskellige fag Der valideres og posterne beriges med links og fuldtekst Registrering, Validering, Overvågning af publikationer fra tidligere ansatte og ph.d'ere, Påmindelser mm. op til hoveddeadline, Undervisning og formidling af systemet, Superbruger for forskere og redaktører på instituttet og tilknyttede centre. Validering af poster Undervisning af forskere i registrering Vejledning i mulighederne i PURE herunder oprettelse af profil Vejledning i rapportudtrækning for ledelse og forskningsadministration Validering af indberetninger. Fuldtekstarkivering Registrering Analyse BFI-aspekt validator, redaktør og registratør Kvalitetsvurdering af data registrering samt support til lokal registrering, systemudvikling, helpdesk Udover registrering afrapporterer vi også til ledelsen i forbindelse med årsrapporter, udviklingsmål og forskningsevalueringer VAlidering af institutternes forskningsregistrering Vejledning Afholdelse af kurser Rapportgenerering ved Forskerservice Valideringsopgave Ikke inddatering, kun validering af data. Ikke registrering, men godkendelse og validering af det registrerede, samt rådgivning og vejledning i anvendelsen af forskningsregistreringsprogrammet PURE. jkl Godkendelse/validering af og vejledning i Curis/PURE-forskningsregistrering er bibliotekets opgave Validering og koordinering på fakultet Vi registerere til ansvaret for valideringen. i.e. fra submittet til publiceret. Validerer forskningspublikationer og biblioteket er en del af drift- og udviklingsgruppe for institutionens samlede PURE aktiviteter Support, superbruger for både sekretærer og forskere mv. Validering af alle publikationer indberettes af forskere, personlig vejledning og hjælp til inddatering forskere (særlig ældre forskere)og undervisning af alle ved nye versioner. KASB er sekretariat for de 4 design- og arkitektskolers fælles PURE platform READ. KASB understøtter administrationen omkring rapporter trukket fra PURE (til ledelsesværktøj og indberetning til KUM) Biblioteket administrerer systemet Biblioteket afholder brugeruddannelse Biblioteket skriver

19 Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2010 brugervejledninger Biblioteket deltager i kvalitetssikring og systemudvikling Biblioteket promoverer systemet på moderinstitutionen Bibliografiske PURE-validering Lokal redaktører, der underviser og godkender indrapporteringer Vejledning i registrering Validering Planlægning og implementering af forskningsregistreringssystem Vejledning i upload af tekst Stå for undervisning og kontrol af inddatere oplysninger Biblioteket står for drift, vedligehold, undervisning og redaktionelle opgaver i PURE vejledning i registrering og validering Alle instituttets forskningspublikationer registreres i CURIS (artikler, bøger mv) Forskningspublikationer udgivet af instituttet udgives, registreres og tilmeldes diverse fuldtekstbaser og bibliografiske baser Registrering af projekter(forskning)(vbn) Registrering af Studenterprojekter(VBN) Tilvejebringelse af Presseklip Forskningsaktiviteter Forskerprofiler 37. Giver biblioteket adgang g til afsluttede projektopgaver fra studerende på institutionen? Ja 39 62,9% Nej 23 37,1% I alt ,0% 38. Har biblioteket servicedeklarationer? Ja 23 34,8% Nej 43 65,2% I alt ,0% Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links hvis muligt Se Kunstbib.dk Der er politikker både for spørg biblioteket og Fjernlån. Der gives ingen links da vi er ved at skifte CMS. Bøger til døren Både en KUBIS deklaration og en FARMA Generel servicedeklaration for åbningstider og materialelevering m.v. Klare mål (http://www.kb.dk/da/kb/klare-maal/index.html) Biblioteket har forhandlet Service Level Agreement med institutterne + centre Via hjemmesiden angives i begrænset omfang bibliotekets service.

20 Link til servicedeklaration: Museets enkelte biblioteker har forskellig praksis, der findes en del links via museets hjemmesider. f.eks. Udlån, reservation, afhentning, rykkerbegyrer, fjernlån Der er defineret service profiler på brugerne 24-timers levering fra Campus til Campus 2-timers levering på samme betjeningssted Max. reaktionstid på de forskellige henvendelser til biblioteket KVIK-bibliotekssamarbejde Servicedeklaration for institutionelle lånere: _institutionelle_lånere.aspx Servicedeklaration for personlige eksterne lånere: _personlige_eksterne_lånere.aspx Servicedeklaration for ILL Servicedeklaration for bibliotek.dk Servicedeklaration for eksterne personlige brugere 39. Sprogpolitik. Tilstræber biblioteket parallelle hjemmesider på dansk/engelsk/andre sprog? Ja 49 74,2% Nej 17 25,8% I alt ,0% Hvis ja, angiv da den procentvise målopfyldelse(anslået): 0%-20% 6 12,2% 20%-50% 9 18,4% 50%-70% 9 18,4% 70%-100% 20 40,8% Ved ikke 5 10,2% I alt ,0% 40. Samarbejder biblioteket med andre biblioteker i lokalområdet: - Skolebiblioteker Ja 6 15,8% Nej 32 84,2%

21 Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2010 I alt ,0% 40. Samarbejder biblioteket med andre biblioteker i lokalområdet: - Gymnasiebiblioteker Ja 8 20,5% Nej 31 79,5% I alt ,0% 40. Samarbejder biblioteket med andre biblioteker i lokalområdet: - Folkebiblioteker Ja 18 40,0% Nej 27 60,0% I alt ,0% 40. Samarbejder biblioteket med andre biblioteker i lokalområdet: - Andre biblioteker Ja 50 82,0% Nej 11 18,0% I alt ,0% Hvis ja, beskriv da hvordan med Statsbiblioteket, der drifter bibliotekssystem og katalogiserer for os. Fælles ledelse af bibliotekerne på hovedområde. Fælles biblioteksudvalg med bibliotekerne på universitetet. Det Kongelige Bibliotek, herunder Det Humanistiske Fakultetsbibliotek samt andre institutbiblioteker på Det Humanistiske Fakultet Det storkøbenhavnske samarbejde Lånesamarbejde Biblioteksnetværk Storkøbenhavn, Deff og AU-bibliotekerne DTU institutbiblioteker Vi har fælles katalog og registreringspraksis med nogle "søsterbiblioteker" - vi har fælles elektroniske ressourcer med moderinstitutionens bibliotek, og forskellige erfa-fora Drifter skolebiblioteker, deltager i almindeligt lånesamarbejde Den frie Lærerskole har en betjeningsoverenskomst med Svendborg bibliotek. Bibliotekaren er ansat af Svendborg bibliotek. Biblioteket er en del af KUBIS og samarbejder derfor med Det Kgl Bibliotek og øvrige KU-biblioteker, bl.a. omkring køb af licenser, køb af bøger, kompetenceudvikling, repository for specialer, katalogsamarbejder o. m. a. Vis bibliotekssamrabejdet mellem AU/SB. Biblioteket har desuden et fagligt samarbejde med søsterorganisationen på KU kontakt, telefonisk kontakt i forb. m. forespørgsler om materialer. Henvisning af lånere, som ikke kan vente

22 samarbejde med DAB KU/KB lokale hierarki af biblioteker Del af KUBIS Andre Institutbiblioteker, samt Fakultetsbibliotek og Det Kgl. Bibliotek Vi er en del af Aarhus University Libraries. Arbejder også sammen med Statsbiblioteket Andre institutbiblioteker og Statsbiblioteket. Firmabiblioteker osv. Vi samarbejder med uddannelsesbiblioteker under KUM om licenser, ophavsret, PURE mm. Danmarks Designskoles Bibliotek, Statens Teaterskoles Bibliotek, Rymisk Musikkonservatoriums Bibliotek, Filmskolens Bibliotek m.fl. Fusion er på vej mellem KASB, Danmarks Designskoles Bibliotek, Statens Teaterskoles Bibliotek Vi samarbejder omkring fælles hjemmeside Arkade, fælles kurser og udvikling af bibliotekssystem Aleph med bla.: Danmarks Kunstbibliotek Konservatorskolens Bibliotek Design Museets Bibliotek Danmarks Designskoles Bibliotek Moesgårdbiblioteket indgår i samarbejdet Aarhus Universitets Biblioteker sammen med Statsbiblioteket Et beskedent ekspeditionssamarbejde med CFU i Titangade, Khh. N. Ved regelmæssige møder om samarbejde Skolebiblioteker og gymnasiebiblioteker er involveret i Lektie Online. Folkebiblioteker eksisterer der en lang række samarbejder. Andre biblioteker via biblioteker i netværk og enkeltprojekter. Driftsafvikling i bibliotekssystem Kørsel Møder vedr. fælles tiltag Undervisning i informationskompetence Personaleudveksling Handels og Søfartsmuseet: fælles biblioteksdatabase, fælles klassifikationssystem. Forsvarets Bibliotek: dækning af det maritime område. jævnlige samarbejdsmøder Pt. er det mest som gensidig orientering om de forskellige tiltag vi arbejder med. Biblioteksnetværk for Uddannelesbiblioteker i Esbjerg Kommune: Erfaringsudveksling, fælles projekter... De øvrige universitetsbiblioteker på Aarhus Universitet AUBs lånere kan aflevere AUBs bøger på det kommunale bibliotek, hvorefter de bliver fragtet til AUB. 43. Afholder biblioteket arrangementer? Respondenter Antal biblioteker der afholder musikarrangementer 5 Antal biblioteker der afholder forfatterarrangementer 9 Antal biblioteker der afholder teaterarrangementer 2 Antal biblioteker der afholder filmforvisninger 3 Antal biblioteker der afholder debatarrangementer 7 Antal biblioteker der afholder foredrag 9 Antal biblioteker der afholder kunstudstillinger 12 Antal biblioteker der afholder andre arrangementer Deltager biblioteket i sociale e-netværk e som: Facebook 18 27,3%

23 Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2010 Twitter 6 9,1% YouTube 6 9,1% Andre 5 7,6% Nej, biblioteket deltager ikke i sociale e-netværk 47 71,2% I alt ,0% Hvis andre, anfør da hvilke og gerne med links Wiki - intranet - i samarbejde med fagene 45. Har biblioteket oprettet blogs? Ja 15 23,4% Nej 49 76,6% I alt ,0% Hvis ja, anfør da hvilke der har været aktive i 4. kvartal 2010 og gerne med links Blogs i forbindelse med brugerundervisning: Informations- og dokumentationscenter for fremmedsprogspædagogik internt DTU statusblog Ingen Danmarks Nationalbibliotek (http://blogs.kb.dk/nb/) ebøger (http://blogs.kb.dk/eboeger/) Kemiblogging (http://blogs.kb.dk/kemi/) KUBIS-bloggen (http://kubisbloggen.blogs.ku.dk/) Scholar Blog (http://scholar.blogs.ku.dk/) Blog for bibliotekspersonale aubdrift.wordpress.com 46. Bidrager biblioteket aktivt til en eller flere nettjenester? (f.eks. Biblioteksvagten, Deff-portaler mm.) Respondenter Procent Ja 18 27,7%

24 Nej 47 72,3% I alt ,0% Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links Biblioteksvagten Biz*I*Gate (ophørt i 2009) Arkade (www.arkade.dk) - relanceres til maj! Biblioteksvagten Biblioteksvagten Den Danske Forskningsbase Biblioteksvagten Danbib BNG DEFF-portaler Deff-nett Biblioteksvagten Arkade - DEFF portal - under omlægning - ny site lanceres 1. maj Biblioteksvagten DEFF projekter BibZoom.dk Finfo Lektie Online Biblioteksvagten Biblioteksvagten DVM DEFF net Biblioteksvagten Bibliotek.dk 47. Oplyser biblioteket aktivt om nettjenester? (Her menes om der linkes fra hjemmeside, om tjenesten markedsføres aktivt mm.) Ja 27 41,5% Nej 38 58,5% I alt ,0% Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links Spørg ASB Bibliotek Biblioteksvagten Studiemetro.au.dk Arkade kun internt DTU Diverse

25 Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2010 Der linkes fra intranettet til Filmstriben, Skolernes Databaseservice, Undervisningsavisen.dk, kristendomskundskab.dk, danskhistorie.dk, textanalyse.dk, Biblioteksvagten DEFF-portaler bibliotek.dk The European Library Europeana Early European Books digitalbevaring.dk mange fagbibliografier(listet på: og Vi markedsfører vores hjemmeside & Facebookside, hvor det er passende... dvm.nu Via hjemmeside, nyhedsmails osv. til ansatte og studerende biblioteksvagten.dk via e17.dk Biblioteket linker til KUBIS-SAMF hjemmesiden og dermed til deres links til div. Nettjenester BibZoom/World Biblioteksvagten DVM DEFF net Det udskiftes løbende Links i søgemaskine til bibliotek.dk mv. 48. Har biblioteket lokale nettjenester eller e-nyhed e nyhedsbreve? Ja 29 46,8% Nej 33 53,2% I alt ,0% Hvis ja, anfør da hvilke og gerne med links Infogalleri (på skærme rundt på ASB) Nyheder på Bibliotekets web - finde på forsiden af Biblitekets web Nyheder i CampusNet (communication tool for ASB) - lægges aktivt ind af vores webredaktør Lise Arnfred Udvalgt informationer og nyheder sendes pr. til de relevante brugergrupper. Nyhedsbrev rh.cbs.dk insights.cbs.dk

26 På hjemmeside med relevant og aktuel information Nyhedsbreve til ansatte i Danmarks Statistik via portalen, hjemmesiden Vi har en biblioteksportal Nyhedsbrev Nyhedsbrev - er lige ved at være lanceringsklart. Nyhedsbrev via RSS JurFakBib er en del af Formidlingsservice på Det Juridiske fakultet. Bidrager - når det er aktuelt - til f.eks. en. KUBIS nyheder eressourcer Nyhedsbrev fra Håndskriftafdelingen Nyhedsbrev fra Musik- og Teaterafdelingen Nyhedsbrev fra Orientalsk og Judaistisk Afdeling Nyhedsbrev fra Kort- og Billedafdelingen Nyhedsbrev fra Forskningsafdelingen Nyhedsbrev fra Kulturperler Kulturnyhedsbrev interne nyhedslister, baggrundsmateriale til lovgivningen, Nyhedsbrev: Hjemmeside, Wiki Nyheder der aboneres på via RSS Arkitekturbilleder.dk - dok om ny dansk arkitektur Spørg KVINFO Nyhedsbrev Målrettede nyhedsmails til udvalgte brugergrupper Nogle få af museets bibioteker udsender nyhedsbreve. Bibliotekstjenesen har links til nye bøger fordelt på alle biblioteker opgjort pr måned Nota Nyhedsbrev Mails over nyanskaffelser til institutterne SBCI -mailingliste med orientering om de nye depoter og et konferencesite for den kommende internationale konference. Forbiblioteker HVM Nyhedsbrev udvalgte nyheder bliver mailet ud til udvalgte grupper af folk Fagsider Studiesider Nyhedslister: s til tilmeldte brugere med nyhedslister og aktuelle meddelelser. Alertservice til undervisere pr. med tidsskriftindholdsfortegnelser Nyheder og meddelelser på Fronter og mail Intranet med nyheder og meddelser til de studerende. se 49. Deltager biblioteket i nationale samarbejdsprojekter, herunder DEFF projekter? Ja 28 43,8% Nej 36 56,2%

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

Biblioteksbarometer 2009 - forskningsbiblioteker

Biblioteksbarometer 2009 - forskningsbiblioteker Biblioteksbarometer 2009 - forskningsbiblioteker 5. Antal af selvbetjeningsautomater (til udlån og aflevering) Antal. 6. Antallet af kopimaskiner, skannere og printere i publikumsområdet 7. Anvender biblioteket

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2013

Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2013 Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2013 Indholdsfortegnelse 4. ANTAL AF SELVBETJENINGSAUTOMATER (TIL UDLÅN OG/ELLER AFLEVERING)... 4 5. ANVENDER BIBLIOTEKET E-MAIL SOM VARSLINGSORDNING FØR LÅNETIDS

Læs mere

SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET

SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET 1 2 SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET LÅNERKORT OG PINKODE Du bliver meldt ind og får en 4-cifret PIN-kode på ét af Guldborgsund-bibliotekerne. Du

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard

Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard FORFRAs Fjernlånskonference 31. maj 2013 Leif Andresen Chefkonsulent - biblioteker: standarder

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus Universitet Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus

Læs mere

02-11-2009. Universitetsloven:

02-11-2009. Universitetsloven: FORSKNINGSREGISTRERING: formidlingsstrategisk tiltag, kvalitetssikringsredskab eller vejen mod forskningsstyring? Forskningsevaluering g og forskningsbiblioteker, Danmarks Biblioteksskole, 29. oktober,

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

KUBIS Strategi 2014-2016

KUBIS Strategi 2014-2016 Københavns Universitets Biblioteksservice KUBIS Universitetsbibliotekaren 12. december 2013 Sagsnr. 2009-017825 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Strategi 2014-2016 Indhold 1. Indledning 2. Overordnet målsætning

Læs mere

Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1

Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1 Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1 Fjernlån og elektroniske ressourcer - oversigt Præsentation og definitioner

Læs mere

danmarks designskoles bibliotek Årsberetning 2006

danmarks designskoles bibliotek Årsberetning 2006 danmarks designskoles bibliotek Årsberetning 2006 Årsberetning 2006 2006 har været et aktivt år præget af nye projekter, nye medarbejdere og nye roller. Da biblioteksleder Tina Andersen i februar 2006

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk April 2011 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 3 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 5 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

2. Semesterlitteratursamling kviklån, brugerannotationer i katalogen (tags/ sociale teknologier)

2. Semesterlitteratursamling kviklån, brugerannotationer i katalogen (tags/ sociale teknologier) Københavns Universitets Biblioteks- Informationsservice KUBIS KUBIS Samf - Tina Pipa, fakultetsbibliotekar Årsberetning KUBIS Samf 2010. 2010 har været et år hvor Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har

Læs mere

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation.

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation. Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 917 i den oprindelige publikation. Tiårsoversigt for 17 af de største forskningsbiblioteker Denne oversigt har til

Læs mere

Forskningsbiblioteksstatistik 2003

Forskningsbiblioteksstatistik 2003 Forskningsbiblioteksstatistik 2003 Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen 2004 Forskningsbiblioteksstatistik 2003 Redaktion: Vibeke Cranfield Forskningsbiblioteksstatistik 2003 er udarbejdet af Leif Andresen,

Læs mere

www.odensebib.dk 1. udgave 2015

www.odensebib.dk 1. udgave 2015 www.odensebib.dk 1. udgave 2015 Regler Takster Åbningstider Odense Centralbibliotek www.odensebib.dk Information og omstilling Tlf.: 66 13 13 72 e-mail: teleservice-bib@odense.dk LÅNEREGLER Indmeldelse

Læs mere

odensebib.dk november 2015 REGLER ÅBNINGSTIDER

odensebib.dk november 2015 REGLER ÅBNINGSTIDER odensebib.dk november 2015 REGLER TAKSTER ÅBNINGSTIDER Odense Centralbibliotek www.odensebib.dk Information og omstilling Tlf.: 66 13 13 72 e-mail: teleservice-bib@odense.dk LÅNEREGLER Indmeldelse Alle,

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

REGLEMENT. for Egedal Bibliotekerne

REGLEMENT. for Egedal Bibliotekerne REGLEMENT for Egedal Bibliotekerne Hvem er Egedal Bibliotekerne? Egedal Bibliotekerne består af fire filialer. Smørum Bibliotek, Ølstykke Bibliotek, Ganløse Bibliotek og Biblioteket i Stenløse Kulturhus.

Læs mere

Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket

Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket Præsentation ved AUL arbejdsgruppemøde nr. 5 Tema: organisering Ellen V. Knudsen Tonny Skovgård Jensen Indhold Lidt om Statsbiblioteket Vores

Læs mere

Status fra Kulturstyrelsen

Status fra Kulturstyrelsen Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard 11. og 18. april 2013 Leif Andresen Chefkonsulent - biblioteker: standarder og nationale løsninger

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 1 / 11 1 Indledning Forskningsbiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på forskningsbiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 2017

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 2017 DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk 1. kvartal 217 Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 217 Udvikling i 217-Q1 i henhold til Releaseplan 217 (R17) Releaseplan 217 indeholder de udviklingsopgaver

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2011

Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2011 Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2011 GENEREL SERVICE...3 4. ANTAL AF SELVBETJENINGSAUTOMATER (TIL UDLÅN OG AFLEVERING)?...3 5. ANVENDER BIBLIOTEKET E-MAIL SOM VARSLINGSORDNING FØR LÅNETIDS

Læs mere

PURE Validatorer på IKM

PURE Validatorer på IKM PURE Validatorer på IKM Om PURE og hvad det bliver brugt til Den bibliometriske forskningsindikator (BFI) Om workflow og validering i PURE Et forslag til organisering af validatorer på IKM Seniorrådgiver,

Læs mere

Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Heidi Holst Madsen

Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Heidi Holst Madsen Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Heidi Holst Madsen Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Temadag arrangeret

Læs mere

Tabelforklaring. Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers tilvækst

Tabelforklaring. Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers tilvækst Tabelforklaring Tabel 1. Større forskningsbiblioteker 2002 Bestand Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers bestand af materialer opgjort i fysiske enheder. Oplysningerne

Læs mere

SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET

SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET 1 2 SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET LÅNERKORT OG PINKODE Du bliver meldt ind og får en 4-cifret PIN-kode på ét af Guldborgsund-bibliotekerne. Du

Læs mere

Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med!

Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med! Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med! Lær at søge smart! Sådan finder du din litteratur Informationssøgningen til din opgave

Læs mere

Årsberetning KUBIS Samf 2009

Årsberetning KUBIS Samf 2009 KØBENHAVNS UNIVERSITETS BIBLIOTEK OG INFORMATIONSSERVICE KUBIS SAMF BIBLOTEKERNE Årsberetning KUBIS Samf 2009 Generelt har 2009 været et meget travlt år med åbning af fakultetsbibliotek, flytninger af

Læs mere

Ansvarlig Handling Indhold

Ansvarlig Handling Indhold Opgaver i forbindelse med datatræk fra UC Viden til Baseline 2013 og videnregnskabet (Alle skal indtaste nedenstående handlinger i UC Viden) Ansvarlig Handling Indhold Medarbejdere Inddatere Skriftlige

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 2017

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 2017 DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk 3. kvartal 27 Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 27 Udvikling i 27-Q3 i henhold til Releaseplan 27 (R7) Releaseplan 27 indeholder de udviklingsopgaver for Danbib,

Læs mere

Bilag 1 - Opgavebeskrivelse

Bilag 1 - Opgavebeskrivelse J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Bilag 1 - Opgavebeskrivelse 1. BAGGRUND 1.1 Om DEFF IV Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) er ejet af et konsortium bestående af Ministeriet for Forskning,

Læs mere

Cirka folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre bliver brugere af det Fælles Bibliotekssystem

Cirka folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre bliver brugere af det Fælles Bibliotekssystem 2 CICERO Cirka 1.500 folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre bliver brugere af det Fælles Bibliotekssystem DET FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM Det Fælles Bibliotekssystem er et af verdens største biblioteks

Læs mere

Stream II Firmware. Brug af dette dokument:

Stream II Firmware. Brug af dette dokument: Stream II Firmware Dette dokument er oprettet og vedligeholdes af Instrulog A/S. Kopiering af tekster og passager skal ske efter skriftelig aftale. Yderligere information, besøg venligst www.instrulog.dk.

Læs mere

Model for nyt bibliotekssystem?

Model for nyt bibliotekssystem? Model for nyt bibliotekssystem? Oplæg til følgegruppemødet den 2. april 2008 projektgruppen/ln, 31.3.08 I projektgruppen indledte vi arbejdet med at skrive de første udkast til kravspecifikation for de

Læs mere

bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013

bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013 bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013 Januar 2014 DBC Bibliotek.dk-statistik 2013 Indledning... 2 Besøg og besøgsmønster... 3 Hvilke søgesider?... 4 Antal bestillinger... 5 Hvor kommer brugerne

Læs mere

Københavns Universitets Biblioteksservice KUBIS KUBIS STAB / Jesper Mørch. 16. Marts 2014 Sagsnr. 2008-002251

Københavns Universitets Biblioteksservice KUBIS KUBIS STAB / Jesper Mørch. 16. Marts 2014 Sagsnr. 2008-002251 Københavns Universitets Biblioteksservice KUBIS KUBIS STAB / Jesper Mørch 16. Marts 2014 Sagsnr. 2008-002251 DET KONGELIGE BIBLIOTEK Rapport om KUBIS-brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Samlede betragtning.

Læs mere

HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN

HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO Når du ønsker at handle hos Tinga Tango, foregår det således: 1. Find den ønskede

Læs mere

AAU - Vejledning i administration af Internetskonti

AAU - Vejledning i administration af Internetskonti Aalborg Universitet AAU - Vejledning i administration af Internetskonti Eurocard Birthe Pedersen 04-02-2015 Indhold 1. Formål... 2 2. Kortansvarlig... 2 3. Bestilling af kort... 2 3.1. Maksimum... 2 3.2.

Læs mere

Ph.d. håndbog. Ph.d. Programmet Uddannelse, Læring og Filosofi v/institut for Læring og Filosofi

Ph.d. håndbog. Ph.d. Programmet Uddannelse, Læring og Filosofi v/institut for Læring og Filosofi Ph.d. håndbog Ph.d. Programmet Uddannelse, Læring og Filosofi v/institut for Læring og Filosofi Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 1. Programmet... 4 1.1. Ph.d. programleder... 4 1.2. Sekretær... 4 1.3.

Læs mere

Handelsbetingelser. Alle Handler foretaget via denne web-site foregår mellem dig, som kunde, og

Handelsbetingelser. Alle Handler foretaget via denne web-site foregår mellem dig, som kunde, og Handelsbetingelser Alle Handler foretaget via denne web-site foregår mellem dig, som kunde, og Have & Livsstil ApS Ådalen 9 4600 Køge Tlf.: 4616 1551 info@haveoglivsstil.dk CVR. 38023845 Ordrebekræftelse:

Læs mere

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek Biblioteket i lommen Mobile tilbud fra dit bibliotek Mobile tilbud fra dit bibliotek Vordingborg Bibliotekerne tilbyder diverse services tilpasset til mobiltelefoner der har adgang til Internet. Det betyder,

Læs mere

VIRKER LOVEN EFTER HENSIGTEN?

VIRKER LOVEN EFTER HENSIGTEN? STATSLIGE BIBLIOTEKER Rapport VIRKER LOVEN EFTER HENSIGTEN? Evaluering af implementeringen af Lov om Biblioteksvirksomhed 19. februar 2004 Deres notater VIRKER LOVEN EFTER HENSIGTEN? Rapport, Statslige

Læs mere

IT STUDIE-INTRO Maj 2017

IT STUDIE-INTRO Maj 2017 IT STUDIE-INTRO Maj 2017 Velkommen til introduktion i UCSyds IT-systemer m.m. University College Syd LÅN AF AV UDSTYR (Audio/Video) UCService udlåner AV-udstyr i forbindelse med opgaver, projekter m.m.:

Læs mere

Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen

Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen Indledningsvis skal det bemærkes, at Handelshøjskolens Bibliotek i Århus (HBÅ) adskiller sig på en del områder fra de tre andre biblioteker, som vi har arbejdet sammen

Læs mere

Biblioteksbarometer for uddannelsesbiblioteker 2012

Biblioteksbarometer for uddannelsesbiblioteker 2012 Biblioteksbarometer for uddannelsesbiblioteker 2012 Samlet status Ikke svaret 70 38,7 % Nogen svar 7 3,8 % Gennemført 104 57,5 % I alt 181 100 % 1 Indholdsfortegnelse Generel information... 4 4. Hvilket

Læs mere

Skolebiblioteket Snedsted skole 2012/13. Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT)

Skolebiblioteket Snedsted skole 2012/13. Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT) Skolebiblioteket hæ fte Snedsted skole 2012/13 ns o i at for e rm er r o f læ In Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT) 1 Hvor er mellemgruppens og overbygningens depoter? (Indskolingen

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat

Danske biblioteker i WorldCat Danske biblioteker i WorldCat Helle Brink Statsbiblioteket Temadag om fjernlån FORFRA Danmarks Forskningsbiblioteksforening maj 2010 1 Oversigt 1. Danske biblioteker en kort opdatering 2. Danbib, Netpunkt

Læs mere

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune Denne aftale er en minimumsaftale. Der kan mellem skoleleder og tillidsrepræsentant aftales, at der afsættes yderligere tid til pædagogisk servicecenter. Der afsættes tid til pædagogisk servicecenter efter

Læs mere

Rapporten er baseret på input fra Universitetsbibliotekerne i København (KU) og Aarhus (AU). Bidragsydere:

Rapporten er baseret på input fra Universitetsbibliotekerne i København (KU) og Aarhus (AU). Bidragsydere: Landerapport NJB 2015 DANMARK Rapporten er baseret på input fra Universitetsbibliotekerne i København (KU) og Aarhus (AU). Bidragsydere: Bo Søgaard Jensen, KU Marianne Tind, AU Henrik Tvermoes, AU (Ansvarlig

Læs mere

IT STUDIE-INTRO (Sep. 2017)

IT STUDIE-INTRO (Sep. 2017) IT STUDIE-INTRO (Sep. 2017) Velkommen til introduktion i UCSyds IT-systemer m.m. UC Syd LÅN AF AV UDSTYR (Audio/Video) UCService udlåner AV-udstyr i forbindelse med opgaver, projekter m.m.: Digitalkamera

Læs mere

DEFF Licenssekretariatets servicedeklaration

DEFF Licenssekretariatets servicedeklaration DEFF Licenssekretariatet DEFF Licenssekretariatet er et sekretariat under Styrelsen for Bibliotek og Medier. DEFF Licenssekretariatet er finansieret af Undervisningsministeriet, Kulturministeriet og Ministeriet

Læs mere

Vilkår og betingelser ved online handel

Vilkår og betingelser ved online handel Vilkår og betingelser ved online handel Gældende per 24 juni 2015 1. Generelle betingelser Alle aftaler indgås på dansk e-mærket e-handelsfonden har tildelt IKEA e-mærket. Kontroller din ordrebekræftelse

Læs mere

Forskningsevaluering og Forskningsstøtte på CBS. Oplæg på Danmarks Biblioteksskole: Temadag om forskningsevaluering og forskningsbiblioteker

Forskningsevaluering og Forskningsstøtte på CBS. Oplæg på Danmarks Biblioteksskole: Temadag om forskningsevaluering og forskningsbiblioteker . Oplæg på Danmarks Biblioteksskole: Temadag om forskningsevaluering og forskningsbiblioteker 29. oktober, 2009 Temaer til diskussion: Forskningsregistrering, forskningsanalyse & Research@CBS Experts@CBS

Læs mere

DEFF Licensers servicedeklaration

DEFF Licensers servicedeklaration DEFF Licensers servicedeklaration Indholdsfortegnelse 1. DEFF Licensers samarbejde med institutionerne...3 2. Licensbetingelser...4 3. Indsamling af FTE (Full-Time Equivalent)...4 4. Licensforhandling...4

Læs mere

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet Open access Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet 2 (OA) spiller en vigtig rolle, hvis du ønsker at gøre dine videnskabelige publikationer mere synlige og tilgængelige online handler

Læs mere

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Brugervilkår: StamSted ApS ('StamSted' og 'Tjenesten') byder dig velkommen. Dette er vores vilkår for brugere af StamSted platformen, som er en tjeneste til

Læs mere

Danmarks Designskoles Biblioteks årsberetning 2007. Danmarks Designskoles Biblioteks årsberetning 2007

Danmarks Designskoles Biblioteks årsberetning 2007. Danmarks Designskoles Biblioteks årsberetning 2007 Danmarks Designskoles Biblioteks årsberetning 2007 2 Indledning Årsberetning 2007 beskriver Danmarks Designskoles Biblioteks generelle arbejde og personalemæssige ændringer i 2007 Overordnet bidrager Danmarks

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

odensebib.dk gældende fra d. 5.december 2016 REGLER ÅBNINGSTIDER

odensebib.dk gældende fra d. 5.december 2016 REGLER ÅBNINGSTIDER odensebib.dk gældende fra d. 5.december 2016 REGLER TAKSTER ÅBNINGSTIDER Odense Bibliotekerne odensebib.dk Information og omstilling Tlf.: 66 13 13 72 e-mail: adm-bib@odense.dk LÅNEREGLER Indmeldelse Alle,

Læs mere

Open Access med Pure

Open Access med Pure Open Access med Pure I 2014 vedtog Uddannelses- og Forskningsministeriet Danmarks Nationale Strategi for Open Access med henblik på at skabe fri adgang til dansk forskning. 1 Universiteternes Open Access-procenten

Læs mere

Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder. FORFRA Fjernlånskonference maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC

Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder. FORFRA Fjernlånskonference maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder FORFRA Fjernlånskonference 28.-29. maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC ahp@dbc.dk Automatisk fjernlån af eget materiale I 2007: Automatisk

Læs mere

» Biblioteket er for mig i dag, hvad slikbutikken var, da jeg var barn«

» Biblioteket er for mig i dag, hvad slikbutikken var, da jeg var barn« » Biblioteket er for mig i dag, hvad slikbutikken var, da jeg var barn«bruger, Herning Bibliotekerne Velkommen til Herning Bibliotekerne 1 Bibliotekschef Pernille Schaltz byder dig velkommen til Herning

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

Årsrapport BIAS - BIostatistical Advisory Service

Årsrapport BIAS - BIostatistical Advisory Service Årsrapport 2016 BIAS - BIostatistical Advisory Service Bo Martin Bibby 18. januar 2017 Health Aarhus Universitet 1 1 Indledning Den biostatistiske rådgivningsenhed (BIAS - BIostatistical Advisory Service)

Læs mere

Ny BOB-grænseflade fra

Ny BOB-grænseflade fra DBC: Ny BOB - vejledning - version: 29.5.2010 - Side 1 (10) Ny BOB-grænseflade fra 1.6.2010 Adgang til BOB...1 Hvilke bestillinger bliver vist efter indlogning?...2 Fanebladet bibliotek.dk til os...2 Åbne

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Marts 2017

AARHUS UNIVERSITET Marts 2017 BILAG 4: SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) AARHUS UNIVERSITET Marts 2017 Præambel - Denne SLA er et tillæg til Rammeaftalen vedrørende biblioteksdrift ved Aarhus Universitet SLA en beskriver Det Kgl. Biblioteks

Læs mere

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Side 1 af 6 Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Rammer for indskanning og upload på Absalon Arbejdsgang for upload på Absalon Rammer for samling i digitalt kompendium Arbejdsgang for samling

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 3. kvartal 2014 Kirsten Larsen, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Kort oversigt over afsluttet udvikling i : Skift til ny søgesyntaks (strict

Læs mere

Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering

Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering Udgivet af DJ i samarbejde med Pressefotograferne & Fotograferne i DJ. De indhentede oplysninger om gængse priser og andre vilkår

Læs mere

Servicedeklaration for AssensBibliotekerne 2010

Servicedeklaration for AssensBibliotekerne 2010 Servicedeklaration for AssensBibliotekerne 2010 Bibliotekerne i Assens Kommune skal være et besøg værd og: Fungere som lokale væresteder og kulturcentre Være et tilbud for alle borgere Yde kvalificeret

Læs mere

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

Nyt fra Kulturstyrelsen. 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen

Nyt fra Kulturstyrelsen. 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen Nyt fra Kulturstyrelsen 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen Oversigt Nyt fra Kulturstyrelsen Lovbiblioteker i Danmark Kørselsordning Private biblioteker Ny teknik Retningslinier

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse i Svenstrup og Haraldslund uge 10 og 11 2010. Deltagere Køn Alder Antal 21-30 4 31-40 12 41-50 6 51-60 8 61-25

Resultater af spørgeskemaundersøgelse i Svenstrup og Haraldslund uge 10 og 11 2010. Deltagere Køn Alder Antal 21-30 4 31-40 12 41-50 6 51-60 8 61-25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse i Svenstrup og Haraldslund uge 10 og 11 2010 Deltagere Køn Alder Antal Mand 14-20 3 21-30 4 31-40 12 41-50 6 51-60 8 61-25 Mænd 58 Kvinde 14-20 4 21-30 20 31-40 23

Læs mere

I tilknytning til kortet kan medarbejdere på Instituttet bestille et dobbeltkort til privat anvendelse (se afsnit Dobbeltkort herom).

I tilknytning til kortet kan medarbejdere på Instituttet bestille et dobbeltkort til privat anvendelse (se afsnit Dobbeltkort herom). MasterCard Retningslinier for anskaffelse af MasterCard Dato: 2007.01.01 Reference: Søren Vendelbo Ansvarlig: Jørgen Kunter Pedersen På Teknologisk Institut anvendes en avanceret rejse- og udlægsafregningsmodel,

Læs mere

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek Biblioteket i lommen Mobile tilbud fra dit bibliotek Mobile tilbud fra dit bibliotek Mobiltelefoner eller smartphones er i dag hver mands eje. Derfor tilbyder Vordingborg Bibliotekerne nu også diverse

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Afrapportering på Deff-projektet Open Access i danske og nordiske tidsskrifter

Afrapportering på Deff-projektet Open Access i danske og nordiske tidsskrifter Afrapportering på Deff-projektet Open Access i danske og nordiske tidsskrifter RESUMÉ Der er blevet udarbejdet en rapport om Open Access til artikler i danske og nordiske tidsskrifter. Kortlægningen af

Læs mere

Tilskrivning af BFI- point til AAU, Fakulteter og Institutter

Tilskrivning af BFI- point til AAU, Fakulteter og Institutter Tilskrivning af BFI- point til AAU, Fakulteter og Institutter Udarbejdet af VBN- redaktionen Version 1 udarbejdet af VBN- redaktionen d. 14/2-2014 Version 2 udarbejdet af VBN- redaktionen d. 13/3-2014

Læs mere

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden En fælles løsning DDB, Kombit, brønden Hvem, hvad, hvor og hvornår Hvem er vi? Danske Folke- og skolebiblioteker i fællesskab. Initiativ fra København, Århus, Esbjerg, Herning, Horsens og Ishøj i samarbejde

Læs mere

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse 1.1 Betingelserne gælder for alle aftaler om MHD s salg og levering af produkter/ydelser til

Læs mere

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC - 1 -, bibliotek.dk, PIN-kode, webservices. Baggrund "" er efterhånden blevet en indviklet sag. I VIP-basen findes der rigtig mange parametre og metoder vedr. lånertjek, som skal udfyldes og haves styr

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

REGLER TAKSTER ÅBNINGSTIDER

REGLER TAKSTER ÅBNINGSTIDER odensebib.dk gældende fra 7. september 2017 odensebib.dk REGLER TAKSTER Odense Bibliotekerne odensebib.dk Information og omstilling Tlf.: 66 13 13 72 e-mail: adm-bib@odense.dk LÅNEREGLER 3 Indmeldelse

Læs mere