Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30"

Transkript

1 Referat fra FU-møde Mødedag...: 23. februar 2012 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Henning Dam (HD) Ordstyrer: Carl Aage Sørensen Mødetype: Forretningsudvalg (FU-møde) Referent: Berit Poulsen (BP) Indkaldte: Henning Dam (HD) Carl Aage Sørensen (CAS) Tina Krarup (TK) Berit Poulsen (BP) Fraværende: Dagsorden: Referat: 01. Godkendelse af dagsorden/tilføjelser. Godkendt. 02. Godkendelse og underskrift af referat fra FU-møde den 05. jan Godkendt og underskrevet. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18: Indkomne låne/ tilskudsansøgninger: Samsø har fået bevilliget lån til ombygning af 15 m baner. 05. Orientering fra forretningsudvalget: HD: CAS: - Walther Kristensen fra Rønde skytteforening har 25 år jubilæum som formand. Da der i anledningen af hans 20 års jubilæum blev givet en opmærksomhed, tages det op til bestyrelsesmødet, hvordan DDS Østjylland forholder sig. Orientering fra Generalforsamling i Grenå, blandt andet er det fundet en ny formand. Der er blevet ansat en projektleder for ADHD-

2 projektet og en skydebaneansvarlig i DDS. Da flere har efterspurgt endnu et kursus Bliv lovlig kørerende arbejdes der på at finde en dato i foråret. I forbindelse med L2013 er der planlagt en banebesigtigelsesdag i Esbjerg førstkommende lørdag TK: Savner information vedr. L Orientering fra forretningsfører BP: Det er glædeligt at så mange foreninger i år har sørget for at indsende medlemsindberetninger til tiden. Ud af 56 stk. mangler blot 2 og i begge tilfælde, er de ifølge formændene på vej. Da præmielageret er i bund, er der underskrevet en aftale med JEF om lagerføring af to typer (glasstatuette og pokal). Aftalen løber i 3 år. Der er endnu engang blevet rykket for en leveringsdato for de bestilte dømmemaskiner. Ifølge DDS vil de blive leveret til Marts. Mødet vedr. regnskabsgennemgang er blevet rykket, da et par af revisorerne måtte melde afbud. Der er endnu ikke kommet en tilbagemelding vedr. baneleje i Skibby. Der er kommet en forespørgsel vedr. optagelse i DDS Østjylland fra en Sortkrudtsforening Funder og omegn, men da der ikke ligger en associeringsaftale, er de blevet henvist til DSU. Kurset Bliv lovlig kørerende, er blevet gennemført med succes. Udover deltagergebyr er der bevilliget tilskud fra DDS, som i øvrigt roser for det gode initiativ. Det drøftes, hvorvidt der skal sendes en faktura til den forening, hvor én udeblev fra. Ved samme lejlighed drøftes, hvem der kan afholde/ udbyde kurser i DDS Østjylland Emnet taget op til næste I forbindelse med indbrud ved Finn, er den udlånte PC desværre forsvundet. Det drøftes, hvorvidt det er udlåner- eller låners forsikring der dækker. BP tager kontakt til Steen F. Andersen. Samsø holder indvielse af deres renoverede baner fredag d. 16. marts Der er endnu ikke kommet end endelig indbydelse, men datoen er fastsat.

3 I forbindelse med Walthers 25 års jubilæum som formand, har Inger henvendt sig afventer beslutning fra næste bestyrelsesmøde Orientering fra møde med Helle Veel og Torben S. Bonnichsen blandt andet vedr. skoleskydning, hvor mødet har ført til en artikel i næste nummer af Skytten. Efter mødet er BP blevet kontaktet med hensyn til interesse i at være med i en sparingsgruppe i DDS med fokus på medlemsforøgelse på ungdomsområdet. BP afventer endelig beslutning til efter næste Der er kommet flere henvendelser fra Randers Skyttekreds, blandt andet angående Langdistancemidler LDM 15 m Skoleskydning Forretningsførerens rolle Bestyrelsens rolle Og ungdomstilskud Da der bliver brugt mange ressourcer på besvarelsen af disse mail, drøftes fremtidige forretningsgang Endelig beslutning afventer næste Der er kommet en henvendelse fra langdistanceudvalget i DDS som ønsket at deltage ved et møde for at skabe en dialog vedr. langdistanceaktiviteter. Det aftales at invitere dem til aktivitetsmødet i maj. 07. Regnskab 2011: Regnskabet forelægger, men mangler underskrift fra henholdsvis bestyrelse og revisorer. Der er i år 2011 et mindre underskud på 4.878,65 kr., hvilket er acceptabelt. 08. Budget 2012: Der er udarbejdet budgetter for alle udvalg. For at fordele midlerne, hvor de bliver forbrugt, er der i år blevet justeret på tilskuddenes størrelse til de pågældende udvalg. Beløbende fordeler sig derfor som følgende: GUV = PUV = UNG = UDU = INFO = IT = Der er i budgettet blandt andet afsat midler til foreningsseminar bøgehøj og de bestilte dømmemaskiner. Der er budgetteret med et overskud på 5.316

4 09. Langdistancemidler: BP`s udkast til tilbagemeldingsblanket til følgegruppen for langdistanceskydning er godkendt af GUV, men en enkelt tilføjelse af landsdelsturnering - hygge og udtagelse til DM. BP sender svar skema til DDS. Der er kommet en forespørgsel fra Skibby vedr. tilskud til diverse stævner. Da det ekstraordinære langdistancetilskud fra DDS ikke bliver udbetalt i år, vil det ikke være muligt at give tilskud til yderligere stævner, end de af GUV på forhånd planlagte. 10. Årsmøde DDS: Der er kommet materiale til udlevering til de delegerede. Vi mangler én delegeret for at være fuldtallig, forskellige emner drøftes og BP tager kontakt til de pågældende. Forslag til behandling tages op til næste 11. Foreningsseminar Bøgehøj Indbydelse sendes rundt primo næste uge. Allan Melby har desværre ikke mulighed for at deltage alligevel. Det aftales at BP forhører sig om muligheden for at låne en af de andre foreningsudviklingskonsulenter. 12. Årsmøde Østjylland: BP s udkast til beretningen blev godkendt, HD finpudser, hvor han finder det nødvendigt. Udvalgsberetningerne er ikke kommet endnu. BP rykker udvalgene. Der er kun kommet tilbagemelding fra ét udvalg mht., hvem af de udvalgsmedlemmer der er på valg, der genopstiller. For at indbydelsen kan sendes rettidigt, undlades disse oplysninger. For at der ikke kan være tvivl om beregningsgrundlaget i forbindelse med optælling af stemmeantal, bliver der i indbydelsen lavet et skema, hvor det tydeligt fremgår. Indbydelse sendes rundt inden ugens udgang. Udvalgsberetninger, regnskab, bilag, budget og forslag til behandling, sendes senest tre uger før årsmødet. CAS har lavet et udkast til forslag: DDS Østjylland stiller forslag til vedtægtsændring i

5 forbindelse med antal FU-medlemmer Endelig godkendelse af forslag tages op til næste 13. L2013: BP orienterede fra møde med DGI vedr. L Opgavefordeling frem til næste møde: HD: CAS: TK: Hensigtserklæring, Årsmøde DDS, Forslag til behandling. Dato for kursus Bliv lovlig kørerende, Forslag til behandling, Årsmøde. Forslag til behandling, Årsmøde. 15. Eventuelt: Intet. Referat fra bestyrelsesmødet godkendes: Henning Dam Carl Aage Sørensen Tina Krarup

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ)

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ) Dagsorden til bestyrelsesmødee Mødedag...: Tirsdag den 22. marts 2011 Mødetidsp punkt: kl. 18:30 Mødessted d : Ågade 97, 1., 83700 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

Referat til FU-møde. Mødedag...: 4. november 2010 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten

Referat til FU-møde. Mødedag...: 4. november 2010 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Referat til FU-møde Mødedag...: 4. november 2010 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ) Mødetype: Forretningsudvalg

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødedag...: Torsdag den 5. sep. Mødetidspunkt: kl. 18:30 Mødessted : Mødelokalet i Hadsten Indkaldt af: FU Ordstyrer: Carl Aage Sørensen (CAS) Mødetype: Bestyrelsesmøde (B-møde)

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde

Dagsorden til bestyrelsesmøde Dagsorden til bestyrelsesmøde Mødedag...: 18. marts 2010 Mødetidspunkt.: Kl. 18.30 Mødested.. : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ) Mødetype:

Læs mere

: Kl. 1830. Jens Peter Jensen (JPJ) referent. 170810. Fastholdes. Torsdag JPJ: Den. udsendelse af. sparsomt med. offentliggøres og uden at. for 2011.

: Kl. 1830. Jens Peter Jensen (JPJ) referent. 170810. Fastholdes. Torsdag JPJ: Den. udsendelse af. sparsomt med. offentliggøres og uden at. for 2011. Referat FU-møde Mødedag...: Torsdag den 16. september 20100 Mødetidspunkt. : Kl. 1830 Mødested.. : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ) Mødetype:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Mødedag...: Torsdag den 23. august 2007 Mødetidspunkt.: Kl. 19.00 Mødested.. : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Mødedag...: Torsdag den 11. oktober 2007 Mødetidspunkt.: Kl. 18.30 Mødested.. : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ)

Læs mere

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde.

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde. Referart Skytteudvalgsmødet den 3/12 2014 Deltagere: Frank Lyngsø, Kjeld Karbæk, René Mortensen, Oscar Sjøgren, Robert Larsen, Johnny Jensen og Sigurd Jensen (referent) Fra kontoret deltog Mikael Green

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling Referat af ekstraordinær generalforsamling i Sportsrideklubben Aalborg torsdag d. 24. maj 2012, kl. 19.00 i cafeteriet på Finstrupgaard Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse af revideret regnskab

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde søndag den 1.2.2015 kl. 10 45 hos Peter Vange

Referat af bestyrelsesmøde søndag den 1.2.2015 kl. 10 45 hos Peter Vange Referat af bestyrelsesmøde søndag den 1.2.2015 kl. 10 45 hos Peter Vange Deltagere: Torben, Peter, Nanna, Morten og Hans Erik. Afbud: Jens og Peer. Godkendelse af referat: Referat af bestyrelsesmøde 18.10.14

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 2. maj 2012, kl. 15.00. Mødet blev afviklet i Veteranhjemmet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR),

Læs mere

-foreningen Midt-Østjylland

-foreningen Midt-Østjylland -foreningen Midt-Østjylland Referat fra 13. ordinære generalforsamling lørdag den 28. februar 2009 Den 13. ordinære generalforsamling blev afholdt på Bogensholmlejeren, Fuglsøvej 27, Femmøller, 8400 Ebeltoft,

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Referat af: Gundsølille skytteforenings medlemsmøde onsdag, den 16. februar 2012. Gundsølille d. 24. februar 2012

Referat af: Gundsølille skytteforenings medlemsmøde onsdag, den 16. februar 2012. Gundsølille d. 24. februar 2012 Referat af: Gundsølille skytteforenings medlemsmøde onsdag, den 16. februar 2012 Gundsølille d. 24. februar 2012 1. Valg af dirigent: Helle Østergaard Mark 2. Valg af Protokolfører: Tonni Larsen 3. Formandens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 3. december 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Referater af Osted menighedsråds møder 2015

Referater af Osted menighedsråds møder 2015 Referater af Osted menighedsråds møder 2015 www.o-a-p.dk Referat fra menighedsrådsmøde i Osted den 14. januar 2015 kl. 19.00 i Stalden Vært: Allan Baunehøj Jensen. Deltagere: TD-J Torsten Dam Jensen, AB

Læs mere