Ideer fra undervisning om socialpædagogisk tankegang v. Annette Johannesen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ideer fra undervisning om socialpædagogisk tankegang v. Annette Johannesen"

Transkript

1 Ideer fra undervisning om socialpædagogisk tankegang v. Annette Johannesen Eksempler på socialpædagogiske redskaber 1. Det fælles tredje Aktiviteter har en væsentlig plads i det pædagogiske arbejde. Gennem aktiviteter trænes færdigheder, skabes fællesskaber og udtrykkes følelser. Sådanne aktiviteter, som sættes i værk af socialpædagogiske grunde, kalder man ofte for det fælles tredje. Det fælles tredje er betegnelsen for aktiviteter, som omsorgsudøveren og beboeren er fælles om. I modsætning til noget, omsorgsudøveren gør for eller ved beboeren. Det ligger i udtrykket at noget er fælles. At det er noget tredje hentyder til, at det ikke kun er den ene parts interesser og behov og heller ikke kun den anden parts interesser og behov, der er tale om, men noget tredje, nemlig det, man er fælles om at interessere sig for. Man kan også sige, at det fælles tredje er noget som er uden for begge parter samtidig med, at det er et fælles anliggende for dem. Men ikke alle aktiviteter kan betegnes for fælles tredje. Der skal være tale om noget, som ligger inden for de relevante formål og idealer. Den pædagogiske udfordring er at kunne iværksætte aktiviteter, som virkelig er fælles og ikke kun udtryk for den ene parts interesser og behov (Madsen 1995). Gennem en fælles aktivitet opstår værdighed og dialog. Det fælles tredje kan være en konkret aktivitet vedrørende daglige opgaver så som at få lavet mad og gjort rent. Det kan også være aktiviteter, som sigter mod brugerens selvbestemmelse og inddragelse. Det kan vedrøre optræning og egentlig undervisning, og det kan også være noget, som sigter mod en indholdsrig fritid. Mange aktiviteter tilgodeser flere aspekter på én gang. Det kan for eksempel gælde for julebagning, spil, ridning, fisketure, en tur til stranden eller en indkøbstur. Det er netop i sådanne aktiviteter, at den ligeværdighed og respekt, som har så stor betydning i pædagogisk samvær, findes (Hansen, 2002). Det er væsentligt, at der også er opmærksomhed overfor den enkelte medarbejders interesser og færdigheder. En medarbejder, som kan lide at bage, skal have mulighed for at bruge denne lyst og interesse, hvis der er en beboer som gerne vil være med. Hvis der er en medarbejder, som kan spille på guitar, så skal denne færdighed naturligvis også kunne bruges i dagligdagen, hvis der er beboere, som glæder sig over musikken. 2. Kontakt-ø Begrebet kontakt-ø har vi fundet anvendt hos pædagoger, som arbejder med mennesker med vidtgående fysisk og psykisk funktionshandicap. En kontakt-ø er en betegnelse for et pædagogisk middel, en kontaktfremmende aktivitet, der omfatter flere daglige korttidskontakter mellem en medarbejder og en beboer. Kontakten er planlagt som et konkret tidsbestemt forløb, der udførligt er beskrevet i en handleplan. Kontakten foregår i en fysiskisoleret situation, det vil sige, at beboer og medarbejder trækker sig tilbage i fred og ro for at koncentrere sig om hinanden og den kontaktfremmende aktivitet, de er sammen om. Længden af en kontakt-ø er forskellig for forskellige beboere, men for den enkelte skal der være en aftale om et

2 bestemt tidsrum for kontakt-øen, og denne aftale skal holdes, indtil handleplanen bliver revurderet, og der træffes fælles beslutning om en ændring. Når pædagoger har valgt betegnelsen en ø hænger det sammen med, at beboere på grund af vanskeligheder med at forstå omgivelserne, kan opleve sig som drivende rundt på en planke i et hav af skvulpende kaos. Og i en sådan situation er det vigtigt, af hensyn til beboerens tryghed og fornemmelse af stabilitet, at han eller hun med forudsigelige mellemrun kan føle sig på fast, tørt land. Den manglende orienteringsevne, angst og uro, som kan pine mennesker med demens og de problemer, som plejepersonalet har vanskeligt ved at håndtere, kan mindskes i betydelig grad ved at etablere kontakt-øer. 1.Begyndelsen: Beboeren stimuleres med et startritual. Personalet udtaler beboerens navn og sit eget navn, og derudover kan startritualet indeholde et fast signalord og /eller et konkretsymbol. Endvidere kan startritualet bestå i en lille sang, at tænde et stearinlys eller i at finde aktivitetskurven med indhold frem. 2. Forløbet: I en tidsbestemt periode skal beboeren og medarbejderen være sammen om en aktivitet. Det kan være hånd- eller fodmassage. De kan høre et stykke musik, læse et digt i en bog, se i beboerens familiealbum eller se en tv-udsendelse sammen. Det udslagsgivende for valget er her såvel som generelt med aktiviteterne at det skal være noget, som beboeren sætter pris på. Valget af aktivitet skal være bestemt på forhånd og bør være nedskrevet i beboerens handleplan. Alle ansatte skal kende til kontakt-øerne og skal respektere den tid, der går hermed. Derved skabes ro og respekt om aktiviteten, og medarbejderen, som er i gang med en kontakt-ø, behøver ikke lade sig stresse af kollegernes travlhed og holdninger. Hune re i færd med en aftalt og vigtig omsorgshandling. 3. Afslutningen: Mod afslutningen af en kontakt-ø skal beboeren varsles om, at det nu er tid til noget andet. Her kan medarbejderen anvende et slutritual med en sang, og hun kan understøtte slutritualet med et signalord og eventuelt et konkretsymbol, der viser, hvad der skal ske efter kontakt-øen. Signalordet kan eksempelvis være kaffe og konkretsymbolet kan være kop. Kilde: Socialpædagogik og demens det vanskelige omsorgsarbejde af Borresen, Hansen & Trangbæk, Styrelsen for Social Service

3 3. Forstærkningskatalog Forstærkningskataloget stammer fra bogen Lidt tid til ekstra som er skrevet af psykologerne Preben Wagner og Mogens Baadsgaard. Personalet spørger beboeren, hvad han eller hun særligt godt kan lide, og svaret noteres på en seddel, som derefter bruges i plejen og i omsorgen. Det fylder kun én side og kan nemt findes frem i situationer, hvor der er ekstra behov for at få beboeren bragt i bedre humør. På plejehjemmet Ugandavej i den tidligere Tårnby Kommune har man arbejdet med sådanne skemaer i arbejdet: Spiselige forstærkere Drikkelige forstærkere Ting (Tøj, smykker m.v.) Ting ( legetøj, spil) Ting (parfume, sæbe m.v.) Andre ting Aktiviteter inden døre Aktiviteter uden døre Sproglig ros Ikke-sproglig ros Fysisk kontakt Andet

4 4. Handicapvenlige ude- og indemiljøer - stikord fra workshop på DemensDagene 2007 Ergoterapeut Karen Tannebæk og sygeplejerske Gudrun Colding fra Ballerup Kommune fortalte om, hvordan mange års samarbejde med Stirling University i Skotland havde ført til, at man står for at åbne en sansestimulerende have ved Lindehaven, som er et plejecenter i Ballerup. Der ligger et stort planlægningsarbejde bag planen for haven i Ballerup, der er delt op i fire temaer: kolonihave, baggård, villahave og skov. I foredraget fortaltes om besøg på Silent Garden og Iris Murdoch Building med have i Skotland. Her bruges ledetråde i omgivelserne til at guide, så man ikke er afhængig af sin hukommelse for at finde rundt. I haven er det vigtigt at kunne orientere sig ved genkendelighed, og at haven vækker minder og sætter gang i aktiviteter. Man har valgt plantesorter, som er mere end fyrre år gamle, og som stimulerer sanserne, og som man får lyst til at dufte til eller til at smage på. Haven må også gerne invitere til at arbejde med opgaver som at luge. For at beboerne kan gå sikkert alene rundt i haven, sørger man for, at der ikke er så meget interessant at gøre henne ved havelågen. Løse småsten ved havelågen leder een tilbage hvor stien er rar at gå på. Stien, der er belagt med asfalt og grus ovenpå, er anlagt, så det er let at orientere sig, og så man altid vender tilbage. Muren er bred, og plankeværket er mindst 1,6 m højt og er camoufleret af planter og buske, der fortsætter med stigende højde i forskellige grønne nuancer. Der er slyngplanter, som giver skygge for solen, fordi mennesker med demens kan komme til at sidde for længe i solen uden at flytte sig. Inde i bygningen arbejdes også med stor synlighed, og der bruges piktogrammer, nogle med både billeder, tal og farver. Det kan også ske, at ting kan være gemt væk for ikke at distrahere. Kontrastfarver anvendes til for eksempel at fremhæve kontakter i væggen, man bruger kopper med farvede kanter, mens gulvbelægningen er i samme farver, men i let forskellige materialer for at angive forskellige funktioner. Også trappetrin har kontrastfarver, og kanten langs trappen er markeret med en ekstra farve på væggen. Selve rummenes funktion er gjort tydelige: Fra soveværelset og sengen kan man se toilettet, når døren står på klem. Toiletsædet og greb er røde mens toilettet er hvidt. Vandhaner er gammeldags med en varm og en kold hane. Desuden arbejder man bevidst med brug af lyset: mennesker søger imod lyset, og lys kan bruges til at understøtte den naturlige døgnrytme. I gangarealet er der bygget en memorywall ind i muren med mange reminiscens-ting, der kan vække interesse for dem, som går forbi. Kilde: DemensNyheder nr. 19, maj 2007

5 5. Offensivt pårørendesamarbejde Ved at øge kontakten og udveksle informationer i forbindelse med indflytning i plejebolig får alle parter et bedre velbefindende. En offensiv kontaktstrategi fra institutionens side for eksempel efter en såkaldt 72 timers model kan sikre godt samarbejde og spare tidsforbrug på familiesamarbejde. Personale, som har en åben og indbydende holdning overfor pårørende, oplever sjældent familierne som tidskrævende i modsætning til kolleger, som arbejder efter en ikke-indbydende holdning. Sidstnævnte holdning har en tendens til at igangsætte onde cirkler, hvor familien bliver tidkrævende, spørgende og utilfredse, fordi de oplever personalet som undvigende og lukkede. Kilde: Uthley-Smith U et al Staff perception of staff-family interactions in nursing homes Journal of Aging Studies 23:168-77

Den gode indflytning

Den gode indflytning 1 Den gode indflytning Udvikling og afprøvning af velkomstpakke til styrkelse af samarbejdet mellem beboer, pårørende og plejepersonale på Plejecentret Hørgården Udarbejdet af Ergoterapeut, MSc Annette

Læs mere

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver 1 Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver Ida Schwartz Institutionsbegrebet er ophævet indenfor voksenområdet, og pædagoger arbejder nu i beboernes egne hjem uanset boformen. Når pædagoger

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Kirsten Skøtt, pædagog og udviklingskonsulent I pædagogisk arbejde må man løbende justere og nytænke den faglige indsats i takt med,

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne Til borgere og pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Lederens arbejde med stress er det fjerde værktøj

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Den enkeltes livsmuligheder i fællesskaber

Den enkeltes livsmuligheder i fællesskaber 1 Den enkeltes livsmuligheder i fællesskaber Ida Schwartz Den historiske rejse, som personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse har foretaget, fra centralinstitutionens gruppeliv over kollektive

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

-foreningens. Håndbog for støttepersoner

-foreningens. Håndbog for støttepersoner -foreningens Håndbog for støttepersoner 1. Fakta om ADHD 2. Sådan kommer ADHD til udtryk 3. Diagnose og behandling 4. Kommunikation og samarbejde 5. Hvordan støtter jeg bedst? 6. Struktur i hverdagen 7.

Læs mere

Uafhængig brugerundersøgelse af. Projekt GIV TID.. Målrettet hjemmepleje til borgere med demens. Demenscentret Pilehuset, Københavns Kommune 2006/2007

Uafhængig brugerundersøgelse af. Projekt GIV TID.. Målrettet hjemmepleje til borgere med demens. Demenscentret Pilehuset, Københavns Kommune 2006/2007 Able ApS Udvikling & forskning omkring Aldring og arbejdet med ældre Uafhængig brugerundersøgelse af Projekt GIV TID.. Målrettet hjemmepleje til borgere med demens. Demenscentret Pilehuset, Københavns

Læs mere

Hvordan har beboere med demens selvbestemmelsesret?

Hvordan har beboere med demens selvbestemmelsesret? Hvordan har beboere med demens selvbestemmelsesret? Denne opgave er udarbejdet af: Tina Rosten Jacobsen Michella Lytzen Vivi Lottenburger Gert M. Laustsen Omsorgsorganisationernes Samråd / Holmegårdsparken

Læs mere