"Vær seriøs - du skal være i allround, god, fysisk form ved kursusstart"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""Vær seriøs - du skal være i allround, god, fysisk form ved kursusstart""

Transkript

1 Fysisk træning frem mod start på Patrulje- og Jægeraspirantkursus Patrulje- og Jægeraspirantkursernes særlige formål, indhold, varighed og afviklingsform gør, at vilkår og betingelser for den enkelte aspirant er alt andet end optimale - set ud fra aspirantens synspunkt. Den fysiske belastning under kurset vil for de fleste opleves som værende både stor, intensiv og konstant. Ikke mindst derfor er det overordentlig vigtigt, at den enkelte aspirants fysiske kapacitet er på plads inden kursets start. En patruljesoldat/jægeraspirant skal have en allround, god fysisk kapacitet. Dvs. han skal være 'habil' på alle områder - kredsløb, styrke og motorik/bevægelighed, men ikke nødvendigvis have styrke som en kuglestøder, kunne løbe som en eliteløber eller bevæge sig som en gymnast. Derfor vil det indledningsvis ofte være forskelligt fra aspirant til aspirant, hvilket træningsområde der skal vægtes, for at den enkelte opnår en allround, god fysisk kapacitet. Da vi (JGK) erfaringsmæssigt ved, at der er stor forskel på aspiranters højde og drøjde (læs fysiske kapacitet) - og det af forskellige årsager ikke er muligt at lave individuelle træningsprogrammer til alle, har vi i det efterfølgende udarbejdet nogle generelle retningslinjer for, hvordan den enkelte aspirant bedst muligt forbereder sig fysisk til at gennemføre patrulje- og jægeraspirantkursus. "Vær seriøs - du skal være i allround, god, fysisk form ved kursusstart" Aerob effekt (kondition) og aerob kapacitet (udholdenhed) Forbedring af formen: 3-4 træningspas pr. uge - gerne med en dag imellem hver. Vedligeholdelse af formen: 2 træningspas pr. uge - med et par dage imellem hver. Et enkelt kort træningspas om ugen kan i en periode begrænse et større fald i formen. Kontinuerlige træningspas på minutter inklusiv opvarmning er en meget effektiv træning, forudsat at intensiteten er høj. Gennemføres intervaltræning kan der varieres fra meget korte perioder på sekunder til længere perioder på 3-6 minutter. Længden af pausen justeres efter målet med træningen - korte pauser hvis der ønskes træthed og tilvænning til at arbejde med akkumulering af træthedsstoffer i muskulaturen, og længere pauser hvis fokus er en øget kondition. Ændringer i varighed og især intensitet skal ske gradvist - så alle 'dele' i kroppen kan nå at følge med. Fremgang i træningen skal foregå ud fra den enkeltes reaktion på træningen, og samtidig skal begyndende skader tages alvorligt og udmønte sig i konkrete ændringer i træningen - f.eks. reduktion af den totale træningsmængde, hvor der overordnet kan justeres på '3 haner' - varighed, intensitet og hyppighed. Det er vigtigt at være bevidst om såvel den fysiske belastning som de træningsmuligheder, der ligger i mange af de aktiviteter, der udføres i f. m. anden form for både civil og militær uddannelse og træning - f.eks. bykampstræning, ophold i skydelejre o.l. Selv om formålet med disse ofte er at træne samarbejde, teknik og taktik, kan der opnås en stor sidegevinst ved at henlægge den fysiske træning til disse omgivelser, da både specificitet og overførselsværdi - i f. t. soldatens reelle opgaver - vil være stor. Aerob effekt (kondition) og kapacitet (udholdenhed) er en væsentlig del af en soldats samlede fysiske kapacitet. Ved begrænsning i tid vil udbyttet af den aerobe træning være størst, når denne gennemføres med intensiteter over 80 % af den maksimale iltoptagelse. Udholdenheden skal trænes specifikt i den aktivitet, man ønsker at blive bedre til - dvs. at man skal træne march med rygsæk, hvis man skal have en bedre udholdenhed i f. t. at gå med rygsæk. Forbedring af den aerobe kapacitet kan også opnås gennem anaerob træning.

2 Konklusion: Den aerobe arbejdsevne bør trænes ved få intensive træningspas - f.eks. 3-4 gange af min pr. uge ved 70-90% af VO 2 max (lavere intensitet = længere tid). Eksempler: 20 min. med 90% på Borg skala (meget anstrengende) 60 min. med 70% på Borg skala (anstrengende). Vedligeholdelse af aerobe arbejdsevne kan i perioder foregå med 1-2 pas pr. uge med høj intensitet. Anaerob træning kan både supplere og erstatte dele af den aerobe træning, forudsat at intensiteten er høj nok og gentages flere gange. Anaerob effekt og kapacitet Anaerob træning gennemføres i hele eller momentvise perioder med en intensitet, der ligger over den maksimale iltoptagelse. Træningen gennemføres bedst som intervaltræning og bør i størst mulige udstrækning være specifik. Dvs. at den skal ligge så tæt op af den 'skarpe' situation, som muligt, idet evnen til at forudse og reagere også er væsentlige komponenter. Anaerob træning kan også forbedre den aerobe arbejdskapacitet. Konklusion: Anaerob arbejdsevne er en vigtig komponent i f.eks. by- og rumkamp ('ild og bevægelse') og bør/skal så vidt muligt trænes i lignende situationer - således at reaktionsevne og motorik også tilgodeses. Anaerob træning kan både supplere og erstatte dele af den aerobe træning, forudsat at intensiteten er høj nok og gentages flere gange. Træningstyper (aktiviteter) i prioriteret rækkefølge: 1) Løb (med høj intensitet) 2) March (kort med høj intensitet) med let og tung rygsæk 3) Orienteringsmarch 4) Orienteringsløb 5) Løb med let rygsæk 6) Svømning 7) Kajaksejlads 8) Cykling 9) Roning 10) Rulleski OBS!!! Udnyt tiden og mulighederne optimalt, træn kondition, udholdenhed, anaerob effekt/kapacitet og orienteringsteknik på samme tid - løb og gå orienteringsløb (5-10 km) i både idrætstøj og med tung udrustning (25-30 kg), når først din grundform er på plads. Træning i praksis Mad og væske: Afhængig af hvor hurtig man skal være klar til anden hård træning eller arbejde, kan der med fordel indtages kulhydratholdig mad umiddelbart efter træningen, ellers er vand godt - og så vente et par timer med maden. præstation lille effekt 80/20 princippet optimalt Forudsat at kvaliteten (intensiteten) i træningen er tilstrækkelig høj, kan der med en relativ beskeden træningstid/mængde opnås store formforbedringer. overtræning Populært kan man sige: At der med en 20 % træningsmængde kan opnås 80 % af ens maksimale kapacitet, mens de resterende 20 % vil kræve yderlig 80 % træningsmængde. træningsvolumen/intensitet risiko for skader Risikoen for skader stiger i takt med øget træningsvolumen og intensitet.

3 Muskelstyrketræning Grundprincippet i træningen skal være rettet mod opbyggelse af maksimal kraft og den eksplosive styrke, det vil sige evnen til hurtigt at kunne udvikle/aktivere stor muskelkraft. For enkelte personer, der tydeligt mangler muskelmasse i bestemte muskelgrupper, bør der i perioder også udføres træning, som retter sig specifikt imod en forøgelse af muskelmassen. Al træning rettet imod muskeludholdenhed bør i videst muligt omfang udføres gennem specifik funktionel træning - f.eks.: træning på handlebane, i vandet, håndtering af udstyr (gummibåde), klatring i tovbane, på rebstige eller over objekter (bygninger), march med meget tung oppakning etc. Ved træning af muskeludholdenhed er det vigtigt, at der arbejdes systematisk med bevægelser, som minder om dem, der skal udføres i f. m. løsning af reelle opgaver. Muskelstyrke og evnen til hurtigt at udvikle en stor muskelkraft kan trænes effektivt ved 2-3 træningspas om ugen, hvor der gennemføres 3-4 sæt (et som opvarmning) for hver af de valgte muskelgrupper. Belastningen skal primært være 6-8 RM (ca % af max), og bør altid ligge inden for 4-12 RM (ca % af max). Pausen mellem hvert sæt bør være ca. 2-2½ min. - medmindre der arbejdes med supersæt - mens pauserne mellem hvert enkelt træningspas om muligt bør være 2 dage. Såfremt man ikke træner de samme muskelgrupper, kan der godt gennemføres styrketræning to eller flere på hinanden følgende dage (splittræning). Det er vigtigt, at der er fokus på udførelseshastigheden i såvel den koncentriske (vægten løftes/trækkes) som excentriske (vægten sænkes/slækkes) fase af de enkelte øvelser. Der arbejdes altid med en række af enkelte løft/træk - det vil i praksis sige: Indånding, lås/spænd, løft/træk ved indsættelse af maksimal styrke og sænk/slæk langsomt tilbage til udgangsstilling på ' ', idet der samtidigt åndes ud. Ved træning af specifikke muskelgrupper vil variation hver uge - når først 'basis' er etableret - medvirke til at sikre en fortsat fremgang og forebygge skader. Variation kan foretages gennem valg af forskellige øvelser, ændring af antallet af bl.a. træningspas, sæt, øvelser og gentagelser, ændre belastningen (% / RM) eller ved at foretage splittræning (styrketræning hver dag med forskellige muskelgrupper) samt ved at isolere træningskomponenterne (tung vægttræning i en periode, udmattende i en anden) etc. Der anbefales at foretage en periodisering af styrketræningen, således at der i perioder foretages en opbygning af styrke og muskelmasse, mens man i andre blot vedligeholder evt. taber lidt. Husk! Styrketræning både kan have en positiv effekt på udholdenheden og medvirke til at forebygge skader. Hvis muligt, bør træning (træningspas) som udgangspunkt begrænses til kun at omfatte en træningsområde (type) pr. dag - enten styrketræning, aerob/anaerob træning, motorik eller bevægelighedstræning. Såfremt det - af tidsmæssige eller andre årsager - i en kortere periode er nødvendigt at træne mere end et område samme dag, bør du afslutte med den træningsform, som har prioritet - den du ønsker at få størst udbytte af den pågældende dag. Konklusion: Styrketræning i form af 2-3 pas pr. uge med de aktuelle kerneøvelser øger styrken. 1 gang om ugen kan vedligeholde styrken i en kortere periode. Hold to dages pause mellem hvert træningspas. Varier antallet af træningspas, øvelser, gentagelser, antal sæt, % / RM og træningsmetoder m.m. ca. hver uge. Der bør i perioder opbygges. ekstra styrke og muskelmasse.

4 Træningsøvelser i prioriteret rækkefølge: Du bør primært vælge og anvende funktionelle flerledsøvelser i din styrketræning - f.eks.: Kerneøvelser: Squats, Chinups, Dips, Bench Press, For- og Rygside samt Variations- og supplementsøvelser e.b.: Pull Downs, Front Squat, Dealift, Lunges, Stiff-legged Deadlift, Leg Curls, Step Ups, Bent-over Barbell Rows, Dumbbell Press samt Barbell og Dumbbell Shrugs m.fl. Træning i praksis RM-begrebet 1 RM er den vægt der i en øvelse kan løftes 1 og kun 1 gang 8 RM er den vægt der i en øvelse kan løftes 8 og kun 8 gange 8 RM er lettere end 6 RM RM angiver en belastning, men ikke nødvendigvis antal gentagelser RM er ikke en konstant Procentvis sammenhæng mellem 1 RM og andre RM Estimering af 1 RM: Find en belastning der maksimalt kan løftes 4-8 gange Noter vægt og antal gentagelser Indsæt i følgende formel 1 RM = vægt x ,8-2,8 x R Ved følgende målinger skal helst anvendes samme absolutte vægt. R = repetition/gentagelse 1 RM 2 RM 3 RM 4 RM 5 RM 6 RM 8 RM 10 RM 12 RM 15 RM 100% 97% 94% 91% 88% 85% 80% 75% 70% 60% Motorik (bevægelighed, koordination og balance) Evnen til motorisk indlæring er generelt god - også i en sen alder! Der ser ikke ud til at eksistere en 'motorisk guldalder', men det er naturligvis bedst at begynde så tidligt som muligt. Forudsat at muskelstyrke, motivation (mod) er til stede, kan motorisk indlæring foregå på et givent tidspunkt i livet. Jo lavere udgangspunkt man har, desto mere træning kræves der. De motoriske programmer der indlæres/automatiseres - f.eks. cykling, skiløb, løb på FHB, huskes i lang tid (måske hele livet), og skal derfor blot 'pudses af' kort tid før brug. I den forbindelse kan visualisering medvirke til at øge den motoriske indlæring. Konklusion: Motorik og koordination kan forbedres markant ved træning - uanset alder. Motorisk træning kan med fordel periodiseres, da automatiserede bevægelser huskes og hurtigt kan genkaldes - selv efter meget lange perioder uden at have været i brug. Visualisering kan gøre den motoriske indlæring nemmere og mere effektiv. Løb på forhindringsbane(r) er et eksempel på relevant motorisk træning, hvor man samtidigt kan få både aerob, anaerob og styrketræningsmæssig effekt. Forsvarets forhindringsbane (FHB) er velegnet til motoriktræning. Der kan eventuelt etableres særlige forhindringer/- redskaber, som træner specifikke emner/momenter, ved siden af de allerede eksisterende forhindringer. Strækøvelser Strækkeøvelser kan øge bevægeligheden, hvis de gentages jævnligt. Den akutte effekt holder kort tid - måske blot 5-10 minutter. I forbindelse med løb og spring kan det være en ulempe at strække før præstationen - med mindre denne kræver ekstrem smidighed. Strækkeøvelser har ikke umiddelbart nogen skadesforebyggende effekt, men ømhed - forårsaget af f. eks. hård træning - kan afhjælpes ved gentagne stræk. Konklusion: Strækkeøvelser kan benyttes til at opnå en større bevægelighed i et led, men de behøver ikke foretages i tilknytning til selve træningsaktiviteten, hvis ønsket er en mere permanent virkning. Strækkeøvelser reducerer ikke skader, men gentagne strækkeøvelser kan afhjælpe ømhed efter et træningspas.

5 Styrketræning - kerneøvelser The Big 5 1) Ben 2) Pres 3) Træk 4) Mave 5) Ryg Kerneøvelser

6 Styrketræning - testøvelser LUN GES DIPS KROPSHÆVNING DØDLØFT PLANKEN Udføres som udfald til forreste bens hæl er minimum 10 cm foran bagerste bens knæ. Samtidigt knæles ned indtil bagerste bens knæ er maksimalt 10 cm fra gulvet. Ryg og knæ skal være stabile under hele testen som udføres kontinuerligt uden pause. hænderne placeres i en fri posi tion, benene placeres ligeledes i en fri position og disse må ikke ændres under testen. Der udføres en arm bøjning til en 90 position eller mindre er opnået i albueleddet, hvorefter der returneres til udgangsposition. hænderne placeres i en fri position, benene placeres ligeledes i en fri position og disse må i kke ændres under testen. Der udføres en arm bøjning til hagen er over stangen, hvorefter der returneres til udgangsposition. hænder og fødder placeres i en fri posi tion, (dog ikke bredere ben end skulderbrede + 10 cm). Herefter løftes stangen i et benpres til en ret position af kroppen er opnået og brystet er skudt lidt frem, hvorefter der returneres til udgangsposition. Vægten skal røre gulvet mellem hver udførsel men må ikke hvile hænderne placeres i skulderbrede og fødderne med let spredning ikke over skulderbrede. Vægten placeres over lænden hvorefter en ret position indtages, så kun tær og underarme rører jorden. Det er ikke tilladt at vugge eller flytte på positionen under testen og hovedet skal holdes i naturlig forlængelse af kroppen.

Fast fitness. Nem, sikker og sund allround motion. EFT Evidensbaseret Fitness Træning. Marina Aagaard, MFT

Fast fitness. Nem, sikker og sund allround motion. EFT Evidensbaseret Fitness Træning. Marina Aagaard, MFT Fast fitness Nem, sikker og sund allround motion EFT Evidensbaseret Fitness Træning Marina Aagaard, MFT 1 2 Marina Aagaard Fast fitness Nem, sikker og sund allround motion EFT Evidensbaseret Fitness Træning

Læs mere

Vers. 02-12.07. Hvorfor træne med. pulsur? Udarbejdet af OBH Nordica A/S i samarbejde med tidligere landstræner Thomas Nolan

Vers. 02-12.07. Hvorfor træne med. pulsur? Udarbejdet af OBH Nordica A/S i samarbejde med tidligere landstræner Thomas Nolan Vers. 02-12.07 Hvorfor træne med pulsur? Udarbejdet af OBH Nordica A/S i samarbejde med tidligere landstræner Thomas Nolan Thomas Nolan CV 2007 15 års erfaring som professionel løbetræner, heraf 4 år som

Læs mere

Styrketræning. Træning

Styrketræning. Træning Styrketræning Træning 1 Styrketræning INDHOLD Indledning... 2 Kapitel 1. Fysiologi... 3 1.1 Styrketræningsrelateret fysiologi... 3 Opbygningen af en muskel - Det neuromuskulære system - Fysiologiske forandringer

Læs mere

Aerob præstationsevne

Aerob præstationsevne Aerob præstationsevne Restitutions-, udholdenheds- og konditionstræning Træning Arbejdsfysiologi... 3 Respiration... 4 Kredsløb... 4 Muskelfibre... 6 Energiomsætning... 6 Enzymer... 7 Aerob energiomsætning...

Læs mere

Emilie Wøjdemann Thomsen, Finn Egeberg Nielsen. træning og Parkinsons sygdom

Emilie Wøjdemann Thomsen, Finn Egeberg Nielsen. træning og Parkinsons sygdom Emilie Wøjdemann Thomsen, Finn Egeberg Nielsen og Louise Hjerting Nielsen træning og Parkinsons sygdom Træning og Parkinsons sygdom 3 4 7 9 12 15 18 20 22 24 24 26 28 28 28 30 31 Formål Træningslære Konditionstræning

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

Børns fysiske og motoriske udvikling

Børns fysiske og motoriske udvikling D H F s B Ø R N E T R Æ N E R U D D A N N E L S E Børns fysiske og motoriske udvikling U-8 U-10 U-12 2 Børns fysiske og motoriske udvikling 1 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske

Læs mere

Fysisk træning. Tr æ n i n g

Fysisk træning. Tr æ n i n g Fysisk træning Tr æ n i n g hvad påvirker en idrætspræstation?....................... 2 Fysisk træning.............................................. 4 Hvad indgår i fysisk træning?........................................

Læs mere

FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE

FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE 2008 Fysisk aktivitet og ældre Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Nina Beyer og Lis Puggaard Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Kategori:

Læs mere

Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre

Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre Idékatalog inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre Udgivet af ÆldreForum, september 2009 Design: DanChristensenDesign MDD Fotos: Steen Evald:

Læs mere

Idræt og træning. Tr æ n i n g

Idræt og træning. Tr æ n i n g Idræt og træning Tr æ n i n g Idræt!......................................................... 2 Tilfredsstillelse af sociale behov........................................ 2 Klubben som samlingssted...........................................

Læs mere

Den store træningsbold

Den store træningsbold Den store træningsbold - træn hele kroppen Af Mette Mølgaard og Lotte Paarup DEN INTELLIGENTE KROP - en sund livsstil i udvikling Kært barn har mange navne Den store træningsbold er kommet for at blive,

Læs mere

Fitness World Education #Træning med Fokus

Fitness World Education #Træning med Fokus Fitness World Education #Træning med Fokus Fokuspunkter: Stram Op April 2013 #Stærk skulder [1] #Indhold: Fitness World Education og Træning med Fokus Præsentation af tema for april og teori Sådan bruger

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Aldersrelateret træning forsvarlig og målrettet træning af børn og unge

Aldersrelateret træning forsvarlig og målrettet træning af børn og unge Dansk Boldspil-Union Team Danmark Børn skal overraskes! Skab et godt fodboldmiljø Børn ser muligheder Fodbold skal være sjovt Lige hold leger bedst Fokus på udvikling Bind 1: 5-14 årige Aldersrelateret

Læs mere

TRÆNING MED DEN STORE BOLD

TRÆNING MED DEN STORE BOLD TRÆNING MED DEN STORE BOLD øvelser, variationer og programmer Marina Aagaard, MFT aagaard marina aagaard TRÆNING MED DEN STORE BOLD øvelser, programmer og variationer Copyright 2015 Marina Aagaard Tekst

Læs mere

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring Ud af comfortzonen med Krisztina Maria FYSISK OG MENTAL UDFORDRING INDHOLD:

Læs mere

Idrætsskader. Hvad gør man - kend din rolle. Træning

Idrætsskader. Hvad gør man - kend din rolle. Træning Idrætsskader Hvad gør man - kend din rolle Træning INDHOLD Side Indledning... 2 Skadetyper... 3 Når skaden er sket - hvad så?... 4 Det første døgn... 6 Efter førstebehandlingen - hvad så?... 6 Genoptræning...

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

WE BRING THE FUEL YOU BRING THE BODY

WE BRING THE FUEL YOU BRING THE BODY WE BRING THE FUEL YOU BRING THE BODY 1 INDHOLD I denne brochure får du først en introduktion til de tre væsentligste faktorer inden for sportsernæring; kulhydrat, væske og protein. Alle Maxims produkter

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Ny serie af bittesmå øvelser revolutionerer din krop toptuner dine nervebaner forbedrer din præstation. fjerner genstridige. skader.

Ny serie af bittesmå øvelser revolutionerer din krop toptuner dine nervebaner forbedrer din præstation. fjerner genstridige. skader. fjerner genstridige skader Ny serie af bittesmå øvelser revolutionerer din krop toptuner dine nervebaner forbedrer din præstation Health Hurtigere og fri for skader på under ét sekund Et hurtigt blink

Læs mere

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar Informationshæfte fra Nordic Sugar 2 er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic Sugar. Kopiering er tilladt med kildeangivelse. Tekst og indhold: Mannov og Nordic Sugar. Foto: Christina Bull.

Læs mere

ULTIMATE en introduktion til undervisning 1

ULTIMATE en introduktion til undervisning 1 ULTIMATE en introduktion til undervisning 1 Forfatterens forord Kære idrætslærer. Kompendiet giver en idé om hvad ultimate er, og indeholder øvelser og forslag til forløb i gymnasier og folkeskolernes

Læs mere

Alene hjemme problemer (separationsangst)

Alene hjemme problemer (separationsangst) Alene hjemme problemer (separationsangst) 2 Alene hjemme problemer (separationsangst) Hunden er fra naturens side et flokdyr, og føler sig derfor mest tryg sammen med familien. Hvis hunden selv kunne vælge,

Læs mere

med Chris MacDonald Løbeskolen 1. del Kom i gang: Guide til dit nye liv som løber

med Chris MacDonald Løbeskolen 1. del Kom i gang: Guide til dit nye liv som løber Lær at løbe med Chris MacDonald Løbeskolen 1. del Kom i gang: Guide til dit nye liv som løber intro Klar, parat, løb J eg kommer aldrig til at kunne lide at løbe, tænkte jeg sidste år, da jeg som den gode

Læs mere

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN!

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN! Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard Århus Kommune Børn og Unge HEY, JEG KAN! KROP, BEVÆGELSE OG LÆRING I DAGINSTITUTIONER HEY,

Læs mere

Holdninger & handlinger

Holdninger & handlinger DBUs holdningshæfte Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Udgiver Dansk Boldspil-Union Layout/dtp DBU Grafisk Bettina Emcken Lise Fabricius

Læs mere

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre!

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre! Hold dig aktiv hver dag Det er aldrig for sent at begynde at træne - vi kan gøre det bedre! Vejledning Når du bliver ældre og skridtene lidt kortere, kan det være fristende at give lidt efter og gøre mindre

Læs mere