Liden Kirsten & Petrus Beyer. Forår. 12. Årgang April 2011 Nr. 42

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Liden Kirsten & Petrus Beyer. Forår. 12. Årgang April 2011 Nr. 42"

Transkript

1 Liden Kirsten & Petrus Beyer Forår 12. Årgang April 2011 Nr. 42

2 Side 2 Indholdsfortegnelse Forord 2 Kapellanstolen 3 Indlæg At være eller ikke være 4-5 Indlæg Nytårstale 6-7 Loge nr. 41 Petrus Beyer skriver 6-12 Loge nr. 42 Liden Kisten skriver Gildeslaug Nye embedsmænd 21 Mærkedage 24 Annoncer Kære søstre og brødre Foråret er over os, den lange vinter er forbi, solen varmer igen på vores blege kinder, fuglenes livgivende stemmer er overalt, naturen vågner og jeg tror at vi alle synes naturen udretter et mirakel igen i år. Så det er vigtigt at komme ud og samle energi, det passer jo også godt ind i vores logearbejde, nye embedsmænd er indsat i deres embeder, de skal på plads og samarbejde i de næste 2 år, held og lykke med det, Det er imidlertid vigtigt at vi alle brødre og søstre arbejder for vores loge, det er ikke kun embedsmændene der har ansvaret, det er også vores ansvar at møde og virke positive, så vore loge kan udvikles og være et sted man gerne vil komme for nuværende og nye. Jeg har valgt en pause som redaktør af bladet, det er grundet mit arbejde som kræver mere og mere af min tid, jeg vil sige mange tak for et godt og konstruktivt samarbejde med mine brødre og søstre i udvalget og ønske al mulig held og lykke i fremtiden. Br. Mads S. Willadsen

3 Side 3 KAPELLANSTOLEN Da jeg af broder overmester blev Logesalen, vore ritualer og vor ordens spurgt, om jeg ville være kapellan, var historie, er som smedens ambolt. Det jeg hurtig til at svare ja. er her i salen, vore ritualer skal bøje den hårde og den bløde broder. Der Det har jeg ikke fortrudt, men der er slås med store slag og der slås med små øjeblikke jeg savner: Det øjeblik, når slag, men det smukke resultat får vi kun brødrene samles for at blive kaldt til med små slag på ambolten. De store møde i logesalen, når talen forstummer, mens man hører ambolten vånde slag kan sprænge ambolten, det ved enhver smed, men de små slag, hvor sig over slagene. Når man sammen to hammeren ofte hviler, for at dæmpe og to går op af trappen, er der plads og svingningerne, dem har vi brug for tid til eftertanke. mange af i venskab, kærlighed og sandhed. Gennem mit hoved fór tanken om min morfars smedje i Hundborg, da ambolten stadig var smedens arbejdsplads. De forsigtige slag på vor loges ambolt, minder også om lyden fra kirkeklokkens malm. Den kan skabe mindet om juleaften på vej til kirke, om børnenes dåb, om forældrenes begravelse. Den minder således én om tradition, om uforanderlighed og samtidig om livsforløb, der brat eller langsomt blev afbrudt. Langsomt overtager orglets sagte toner, idet vi går ind i logesalen. Nu er fundamentet for et godt logemøde lagt. Poul Nielsen kapellan

4 Side 4 At være eller ikke være Da jeg blev spurgt om jeg som stor repræsentant ville skrive et indlæg her til bladet, kom jeg uvægerligt til at tænke på den forskel der er mellem en storrepræsentant i en Norsk loge, og min egen funktion i en dansk loge. Meget kort fortalt er en storrepræsentant i en norsk loge langt mere involveret, og har langt flere bundne opgaver i forhold til sin loge end det er tilfældet her i Danmark. Eksempelvis er han fast medlem i indtil flere bestemmende nævn, hvoraf ikke mindst nominationsnævnet, giver en ganske stor indflydelse på logens sammensætning og virke. Selv om jeg på ingen måde ønsker disse tilstande indført i de danske loger, er jeg omvendt ganske sikker på, at netop storlogen, som vi er en del af,- er langt mere nærværende i de norske loger, end tilfældet er i Danmark, og ikke mindst i min egen loge. Deraf netop overskriften At være eller ikke være. Jeg oplever i min egen loge af og til det synspunkt, at funktionen som storrepræsentant egentlig er en overflødig funktion, som mest drejer sig om, at pynte sig med det regalie der nu engang tilhører funktionen,- INDLÆG at kunne rejse til distrikts og storlogemøder, og derudover en gang imellem at skulle føre en besøgende storembedsmand eller en særlig gæst ind i logen. Dels koster de omtalte møder, en del penge for logerne og dels synes indholdet fra disse møder for mange at være inderlig ligegyldigt,- ja,- nogen føler det vel oven i købet næsten som en straf at skulle lægge øre til referater fra disse møder, da det naturligt nok kun vil være en begrænset del - fra et mødes indhold der har,- eller får en betydning for den enkelte logebroder. Og dersom det her beskrevne er sandt, da gør det jo ikke just storlogen, - eller funktionen som storrepræsentant,- nærværende for nogen som helst. Som det er beskrevet her, er det sikkert også i en del andre danske loger,- men sådan behøver det ikke at være. Det kan og skal ikke være,- men også opleves anderledes. Derfor er dette indlæg da også en kærkommen anledning til at få slået fast, at hvad nutid og fortid end har været, så bør fremtiden være en tid hvor storrepræsentanterne, ikke kun er til pynt, men at vi i højeste grad også vil blive brugt. Jeg har tidligere i logen gjort rede for hvad der formelt er nedfældet om storrepræsentanternes opgaver. Her fremgik det da også at vi har en pligt til, at deltage i de omtalte distrikts og storlogemøder.

5 Men jeg vil gerne føje hertil, at i min begrebsverden har vi om mulig,- en endnu større pligt til at støtte og hjælpe de til enhver tid valgte embedsstabe, og udvalg,i udførelsen af deres pligter såvel som vi har også pligt til i fornødent omfang at hjælpe og støtte den enkelte broder,- i diverse ordens spørgsmål,- alt til bedste for vores loge. Pligter og et ansvar har jeg et meget højt ønske om, at ville leve op til,- og jeg er ganske sikker på, at dette gælder for begge vi storrepræsentanter. Lad mig i den forbindelse her minde om, at det handler om,- ikke at styre,- men at støtte og hjælpe de siddende embedsmænd og udvalg. Jeg håber også at det er sådan det bliver oplevet. På samme måde må der ej heller nogensinde opstå tvivl om, at selv om embedet som storrepræsentant, som sådan er uafhængig, da vi alene skal beslutte og stemme efter vor egen overbevisning,- så er det uhyre vigtigt for os, altid at gøre dette ud fra en objektiv betragtning af, hvad der tjener vor loge og dens brødre på bedste måde. Som tidligere nævnt,- har vi et højt ønske om at måtte blive brugt. Det er derfor også med glæde, at jeg kan oplyse om, at embedsstaben sidste år traf den beslutning,- at invitere en storrepræsentant med til embedsmandsmøder. Et tiltag, der ellers har været lukket ned i adskillige år. Der tales af og til om, at med den tid der skal bruges,- er det næsten kun muligt, at sige ja til et embede, dersom, man er trådt ud af arbejdsmarkedet. Logelivet Side 5 Et postulat jeg her godt vil sætte et stort spørgsmål ved. Jeg har da i det mindste været fuld beskæftiget,- endda med aftenarbejde,- samtidig med de embeder jeg har bestridt indtil Ex-mester embedet. Så det får mig så til at drage nogle paralleller, til tidligere tider, men også til at pege på opgaver som storrepræsentanterne måske kunne være med til at løse, for derved at give embedsmændene lidt mere tid og luft, til at løse øvrige opgaver. I min allerførste tid som broder i vor loge, var det et ufravigeligt kutyme, at det blev pålagt storrepræsentanten at træde til og repræsentere logen,- dersom Overmester eller Undermester var forhindret, eller bad om det, b.la. i forbindelse med mærkedage, jubilæer, repræsentationer,- eller hospitals besøg. Her tænkes naturligvis ikke på at skulle deltage i en inviteret fest på vegne af de to,- men i stedet på at repræsentere logen og overbringe den lykønskning der ofte foregår på selve dagen. Kunne dette måske også i nutiden og fremtiden være en opgave til de to storrepræsentanter,- Det kunne da være en tanke værd. Når jeg i sin tid lod mig vælge som storrepræsentant, var det ikke ud fra et ønske om at være til pynt, men tværtimod ud fra et ønske om, fortsat at kunne gøre en aktiv indsats, til gavn for trivsel og fremgang i vor orden og vores loge. Eigil Amby. Storrepræsentant Dette indlæg er genindrykket fra januar udgaven da den sidste del manglede, det beklager vi meget.

6 Side 6 NYTÅRSTALEN v/ søster overmester Kirstin Petersen Vi har for snart nogle timer siden sagt farvel til 2010, et år som aldrig kommer tilbage, og det vi ikke fik sagt eller gjort på rette tidspunkt, kan ikke gøres om. Ved et tilbageblik på 2010 er det nok stadig finanskrisen, vi husker bedst, men også BP s olieudslip i USA bringer minder frem. Af gode ting har vi heldigvis også mange bl.a. at der ventes tvillinger i kongehuset. Der skal nok blive liv og glade dage. Huspriserne er ved at vende og forhåbentlig vender finanskrisen også ryggen til os for denne gang. Da vi skød det nye år ind, åbnede vi op for 365 ubeskrevne blade. Ingen af os ved, hvad vi skal skrive på disse blade, men vi håber nok alle, at det må være mange positive oplevelser og glæder, der må præge siderne. Men fremtiden kan virke usikker på mange af os, derfor er det godt, vi har et ståsted. Det kan være vores familie, vort arbejde og for vi Ordenssøskende er det helt sikkert Odd Fellow Ordenen. Ordenen giver os tryghed, et sted hvor vi kan lukke den store verden ude, og nyde vore ritualer og samværet med søstre og brødre. Vi ordensmedlemmer kan glæde os over, at vi har haft den lykke, at et medmenneske har draget os ind i Ordenslivet, så vi har kunnet finde et ståsted, der er baseret på vedvarende værdier i livet. Forhåbentlig gør det også, at vi kan virke som et støt og klippefast ståsted for vores familie derhjemme. Vi skal huske, at se livet med positive øjne, tage os godt af de mennesker, som måske trænger til en hjælpende hånd, og selv kunne bede om hjælp, hvis vi har behov for det. Med et smil og venlighed, når vi langt. Husk også at tage vare på jer selv, indrøm, hvis I har en dårlig dag, for det har vi alle lov at have.

7 Nytårstale fortsat Logelivet Side 7 Og som vor Dronning ønskede det i går aftes, skal det også være mit håb for 2011, at vi skal blive bedre til at vise hinanden tillid. For vore loger, det være sig broderloge nr. 41 "Petrus Beyer" og vor egen søsterloge nr. 42 "Liden Kirsten", må vi håbe, at fred og harmoni må komme til at præge At vi må få mange gode og givende logemøder, som vi kan se tilbage på med glæde. Det er så moderne at bytte opskrifter på mad m.v., og jeg vil gerne slutte med en opskrift på en nytårssalat: Man tager 12 gode friske måneder og renser dem for alle ondsindede, misunderlige og egenkærlige tanker, der sidder ved roden. Hvis der er sorte pletter af løgn, sladder og smålighed, skæres de bort med en skarp kniv. Vask derefter månederne i forhåbningens og den gode viljes klare, friske vand. Del hver måned i ca. 30 lige store dele og tilbered dem med følgende ingredienser: 12 dele kærlighed, 11 dele hjælpsomhed, 10 dele tålmod, 9 dele arbejde, 8 dele selvovervindelse, 7 dele optimisme, 6 dele loyalitet, 5 dele fantasi, 4 dele hvile, 3 dele fortrolighed, 2 dele stilhed samt 1 stor velovervejet beslutning. Det hele blandes godt og tilsættes en håndfuld gyldne glæder og en knivspids spænding, hvorefter det lægges i en stor skål med glade farver og stilles nogle timer i ro og frisk luft i et åbent vindue. Denne lækre salat bør nydes i små portioner, en skefuld om dagen, så kan den med lidt god vilje slå til et års tid. Og med disse kloge ord, vil jeg gerne ønske alle gæster, brødre og søstre et godt og lykkebringende nytår.

8 Side 8 LOGE NR. 41 PETRUS BEYER SKRIVER Logens møde nr. 3008, den Broder overmester Knud Erik Gravgaard bød velkommen og ønskede alle brødre et godt nytår. Vi lyttede til et stykke musik, et tema fra Dr. Zivago, foreslået af broder Niels Holst. Stafetten videregives til broder Børge Jensen. Brev fra Veteranforeningen medfølgende vedtægter og en orientering om Veteranforeningens formål. Broder Overmester håbede, at brødrene var klar til at tage hul på en ny termin, en termin med meget indhold, bl.a. valg af nye embedsmænd, installation, afholdelse af gildeslaug, hummer-ålegilde og en hemmelig gæst. Tidspunktet for de tidlige spisninger er flyttet et kvarter, således at flere brødre har mulighed for at nå frem. Broder Overmester kom yderligere ind på, at vore logemøder selvfølgelig skulle have et etisk indhold, og at samvær og venskaber skulle styrkes i selskabslokalerne. Broder Overmester takkede de forskellige udvalg for det store stykke arbejde, der bliver udført. Der var også en opfordring til brødrene om at modtage stafetten, når man fik den tilbudt, så den ikke går i stå. Grundloven skal overholdes ligeledes forretningsordenen, derfor opfordrede broder Overmester brødrene til, at forslag der skal kunne besluttes, skal indleveres skriftligt. Logen sluttede kl og var besøgt af 40 brødre. Logens møde nr. 3009, den Broder overmester Knud Erik Gravgaard bød velkommen. Vi lyttede til et stykke musik "Musens Sang" med Ann Mette Elten, foreslået af broder Børge Jensen. Stafetten videregives til broder kapellan Poul Nielsen. Broder Kurt Gravesen kunne på velgørenhedsudvalgets vegne meddele, at kirkekoncerten havde været en stor oplevelse. Efter koncerten mødtes ca. 70 personer i logebygningen. Besøget på Åbakken i Hurup den 27. november blev afviklet, men desværre kunne logens kor ikke medvirke på grund af sygdom. Broder Kurt Gravesen takkede søster Karen Marie Houe for de musikalske indslag. Broder Lars Donbæk Nielsen kunne på ejendomsudvalgets vegne meddele, at der stadig er problemer med vor nye nabo. Parkeringspladserne bliver stadig blokeret, men der arbejdes på sagen, og udvalget gør, hvad der står i deres magt for at få entreprenøren til at respektere privat ejendom. Der har været en del reparationer på vor bygning, men man vil stræbe efter, at udgifterne ikke overstiger indtægterne. Broder Leif Mørk forespurgte, hvornår området foran logebygningen ville blive reetableret. Broder Lars Donbæk Nielsen kunne meddele, at der stadig mangler at blive bygget to garager og to lejligheder. Kloakeringen er heller ikke færdiglavet, så der kan gå lang tid.

9 Broder storrepræsentant Eigil Amby havde et etisk indlæg og kom ind på emnet etik og det beslægtede ord moral. Er vi mod andre, som vor lære foreskriver, som vi vil, at andre skal være mod os? Den enkle udlægning af etik og moral, er den, at vi skal være ordentlige ved hinanden og vore medmennesker med den fornødne respekt og tolerance. Et gammelt ord lyder: Det som du længes efter, er du på vej imod. Broderen opfordrede os til at bruge disse ord og gøre dem til vore egne. Lad os derfor længes efter at nå de idealer og krav som Ordenen stiller os. Vi bliver ikke derved fejlfri, men vi må aldrig opgive arbejdet for vor egen og vore medmenneskers forbedring. Glem aldrig at dine handlinger først bliver etiske og moralske i det øjeblik, at du gør lærdommens ord til din handling. Broder Overmester takkede for det gode indlæg. Logen sluttede kl og var besøgt af 42 brødre. Logens møde nr. 3010, den I broder overmester Knud Erik Gravgaards fravær fungerede broder undermester Bent Glarmbæk. Som undermester fungerede broder storrepræsentant John Holst. Logelivet Side 9 Broder fungerende OM bød velkommen og skulle bringe en hilsen fra broder overmester, som havde influenza. Vi lyttede til et stykke musik af Dvorák foreslået af broder kapellan Poul Nielsen. Stafetten videregives til broder Erlin Gjerulff. Herefter gik man over til første nomination, jfr. grundlovens bestemmelser herom. Logen sluttede kl og var besøgt af 38 brødre. Logens møde nr. 3011, den I broder overmester Knud Erik Gravgaards fravær, på grund af sygdom, fungerede broder undermester Bent Glarmbæk. Som undermester fungerede broder storrepræsentant Eigil Amby. Broder fungerende overmester bød velkommen. Vi lyttede til et stykke musik, Blues of Jenny, foreslået af broder Erlin Gjerulff. Stafetten videregives til broder Richard Møller. Broder Poul Gade forespurgte, om det var muligt, at få udgifterne specificeret ved broder kasserers oplæsning. Herefter gik man over til anden nomination, jfr. grundlovens bestemmelser herom. Følgende brødre blev valgt: Til Overmester, broder undermester Bent Glarmbæk Til Undermester, broder sekretær Mogens Mazanti

10 Side 10 broder kapellan Poul Niel- Til Sekretær, sen Til Kasserer, Til Skatmester, genvalg til broder kasse rer Viggo Nielsen broder Andreas Bjerg De valgte embedsmænd takkede alle for den tillid, som blev vist dem ved valget. Herefter blev vor Ordens stifter broder Thomas Wildey`s fødselsdag højtideligholdt. Logen sluttede kl og var besøgt af 34 brødre. Logens møde nr. 3012, den Broder overmester Knud Erik Gravgaard bød velkommen og vi lyttede til et stykke musik, Stranger On Earth med Lisa Ekdahl foreslået af broder Richard Møller. Stafetten videregives til broder Karl Emil Kristensen. Broder Overmester opfordrede igen brødrene til at meddele broder kasserer Viggo Nielsen deres . Logen sluttede kl og var besøgt af 43 brødre. Logens møde nr. 3013, den Broder Overmester bød velkommen og glædede sig over fremmødet, selvom det var vinterferie- ugen. Vi lyttede til et stykke musik: "Edelweiss" fremført af Per Nielsen og foreslået af broder Karl Emil Kristensen. Stafetten videregives til broder ceremonimester Per Bjerg. Broder Børge Jensen gav en beretning om en oplevelse fra den 14. februar 1979, nemlig en fisketur, hvor der kom overisning af kutteren, en farlig tur som trods alt endte godt, mens andre i området ikke klarede skærene. Et tankevækkende indlæg. I selskabslokalerne var der lejlighed til at se billeder samt en artikel om turen. Broder overmester oplyste, at vi ikke tidligere har haft et kommissorium for bladudvalget. Der er nu blevet udarbejdet et udkast til dette. Det nævnte kommissorium blev godkendt Logen sluttede kl og var besøgt af 33 brødre. Logens møde nr. 3014, den Broder Overmester bød velkommen, og herefter blev 17 brødre fra broderloge nr. 119 "Erik Glipping", Viborg ført ind i logesalen, hvor broder Overmester bød dem velkommen. Herefter blev broder Poul Andersen mindet. Broderen afgik ved døden den Herefter bød broder Overmester velkommen til tre brødre fra broderloge nr. 34 "Dannebrog", Holstebro.

11 Broder eksmester Poul Henning Lauridsen, Holstebro takkede for velkomsten og glædede sig til indvielsen af sin svoger. Broder storrepræsentant John Holst mindede patriarkerne om mødet i Skive den 3. marts Regnskaberne blev omdelt til gennemlæsning og til en eventuel debat på næste møde. Herefter gik logen over til at foretage indvielsen af kandidaten Leif Baden. Logens gradestab gennnemførte indvielsen på smukkeste vis. Logen sluttede kl og var besøgt af 17 brødre fra broderloge nr. 119 "Erik Glipping", Viborg og tre brødre fra broderloge nr. 34 "Dannebrog", Holstebro samt 42 egne brødre. Logelivet Side 11 Broder Svend Guld-Kristensen kunne meddele, at broder Jens Salmonsen er indlagt på Aalborg sygehus og er i gang med en kemokur og er derfor meget træt, så korte besøg anbefales. Broder Overmester mindede brødrene om de forestående konfirmationer, så er der brødre, der har børn der skal konfirmeres, skal broder Undermester have besked. I forbindelse med den forestående installation, bedes alle ritualbøger og udvalgsprotokoller afleveret senest den 29. marts Broder skatmester Mads Willadsen gennemgik regnskabet. Efter en del debat blev regnskabet godkendt. Logen sluttede kl og var besøgt af broder eksmester Poul Henning Lauridsen, broderloge nr. 34 "Dannebrog" og 44 egne brødre. Logens møde nr. 3015, den Broder Overmester bød velkommen og vi lyttede til et stykke musik med Chris Barber Band, foreslået af broder Per Bjerg. Stafetten videregives til broder eksstorrepræsentant Hans Pedersen. Broder Kurt Gravesen kunne berette fra velgørenhedsudvalget, at besøget på "Solgården" havde været en dejlig oplevelse. Der havde været sange med logens brødre samt musik ved Broder Jørgen Skovbo. Syv søstre og 14 brødre deltog i arrangementet. Logens møde nr. 3016, den Broder Overmester bød velkommen og vi lyttede til et stykke musik "I Danmark er jeg født" foreslået af broder eksstorrepræsentant Hans Pedersen. Stafetten videregives til broder Erlin Gjerulff. Der var invitation til golfturnering fra søsterloge nr. 67 "Diana" Randers.

12 Side 12 Broder Per Plet havde besøgt broderloge nr. 63 "Kilen" Struer og skulle hilse. Broder Leif Mørk ville gerne have rene linjer og forklarede, hvorfor han ikke stemte for regnskabet sidste tirsdag. Pkt. 1. Overskuddet fra Kabareten skulle have været brugt til nye møbler i selskabslokalerne. Pkt. 2. Selvom vi har fået lavet et kommissorium for bladet "Logelivet", kunne det ikke være med tilbagevirkende kraft. Broder Overmester svarede hertil, at embedsmændene havde besluttet at lade overskuddet fra Kabareten indgå i logekassen for at mindske logens underskud. Med hensyn til overskuddet fra bladet "Logelivet" ville broder Overmester give broder Leif Mørk ret. Det kunne ikke være med tilbagevirkende kraft, så derfor stillede broder Overmester forslag til brødrene om, at overskuddet fra bladet "Logelivet" bliver brugt som beskrevet i kommissoriet. Forslaget blev vedtaget. Logen sluttede kl og var besøgt af 44 brødre. Overlæge Berth Larsen var aftenens "hemmelige gæst". Emnet: arbejdet som læge i krigszonerne, bl.a. Afghanistan. Arbejdsforholdene er vanskelige i disse områder. Der skal ofte tages hurtige beslutninger og dermed redde menneskeliv, men i andre tilfælde også med dyb tragedie til følge. Lægegerningen omfatter ikke alene tilskadekomne soldater, men også civilbefolkningen, som er ramt af krigens grusomheder. Et interessant foredrag, som gav stof til eftertanke. Overlæge Berth Larsen har været udsendt af "Læger Uden Grænser", flere gange. Er ansat på sygehus Thy-Mors Logens møde nr. 3017, den Broder Overmester bød velkommen. Vi lyttede til et stykke musik "Take me home Country Roads" med John Denver. Musikken blev forslået af broder sekretær Mogens Mazanti. Stafetten videregivet til broder Erlin Gjerulff. Broder Per Bjerg kunne på finansudvalgets vegne berette, at logens frie midler blev forrentet på bedste måde efter de nuværende forhold. Broder Svend Guld-Kristensen meddelte, at broder Jens Salmonsen havde det meget bedre, og var på vej hjem fra sygehuset. Broderen vil meget gerne have besøg. Broder Storrepræsentant John Holst kunne meddele, at broder Svend Nielsens prøver var gode og ikke viste noget ondartet. Broderen mindene patriarkerne om mødet i Skive den 7. april, hvor der vil være installation. Logen sluttede kl og var besøgt af 40 brødre.

13 Side 13 IN MEMORIAM Den 22. februar 2011 afgik broder Poul Andersen ved døden på Aalborg Sygehus 64 år gammel. Broder Poul Andersen blev indviet i vor loge den 19. februar 1980 og fik tildelt Ordenens 25 års hæderstegn i februar Broder Poul Andersen var en flittig mødende broder i de første mange år, men på rund af arbejdet som bagermester i Hurup og en hel del sygdom i de sidste mange år, så han sig desværre ikke i stand til at møde i sin loge. Broder Poul Andersen vil blive savnet og husket. Æret være hans minde.

14 Side 14 Indlæg af søster første storrepræsentant Ingrid Møller. For det er ved at give, at man får - sådan lyder det i en af hellige Frans af Assisis bønner. I en fortælling " De tre sigter" hører man om en mand, der kom løbende hen til filosoffen Sokrates, og ophidset sagde: "Sokrates, jeg må fortælle dig, hvordan din ven..." "STOP" afbrød den gamle filosof ham, har du ladet det, du vil fortælle mig gå igennem de tre sigter? "Tre sigter" spurgte manden forundret. Ja min ven, tre sigter. Lad os se om det, du vil fortælle mig, kan gå gennem de tre sigter. Den første sigte er sandheden. Er alt det du vil fortælle mig sandt? "Nej jeg har bare hørt og..." "Ja, ja - men så har du sikkert prøvet den anden sigte: Er det godt, det som du vil fortælle mig?" Manden tøvede lidt: " Nej snarere tværtimod." "Nå, afbrød Sokrates, lad os prøve med den tredje sigte: Er det nødvendigt at fortælle mig det, du er så ophidset over?" Nødvendigt er det måske ikke. "Javel" smilede Sokrates, hvis det du vil fortælle mig, hverken er sandt, godt eller nødvendigt, så grav det ned og besvær hverken dig selv eller mig dermed. Denne lille fortælling er helt i tråd med bønnens ord om kun at sende det gode, det sande og det nødvendige ud til sine medmennesker; og helt i tråd med den gyldne leveregel, at man altid skal behandle andre, som man selv vil behandles. For det er ved at give, at man selv får. Dette er også helt i overensstemmelse med vor Ordens motto: Vær mod andre, som du vil, at de skal være mod dig. Hvor ville alt være anderledes, hvis vi levede efter denne leveregel. Men det gør vi ikke altid. Jeg har fundet frem til nogle bevingede ord i "Livskunstens Almanak", som understøtter ovenstående. Fire ting kommer ikke tilbage. En afskudt pil - et udtalt ord - en forspildt lejlighed - et tilbagelagt liv.

15 LOGE NR. 42 LIDEN KIRSTEN SKRIVER Logelivet Side 15 Mandag, den 10. januar Søster overmester Kirstin Petersen bød velkommen til 53 søstre. Søster Organistspillede Vinter fra "De fire årstider" af Vivaldi. I sin velkomsttale kom Søster Overmester ind på, at det nye år bringer forandringer; man ser frem, men man ser også tilbage på det forgangne år. Søster fungerende eksmester Else Brøndum takkede alle for den interesse og vilje til at få et godt resultat af julemarkedet. Søster eksmester Alice Sørensen havde stafetten, hvor hun fortalte om Emili Robin; en fransk cognacfabrikant, som havde stor kærlighed til søredningstjenester i mange lande, herunder også Danmark, hvor der var adskillige fonde, som skulle understøtte bl.a. efterladte af søredningsfolk. Søsteren havde i sine gemmer fundet et kors, som hendes mor havde fået i konfirmationsgave og som bærer Emili Robins navn. Selv om Emili Robins døde i 1915 er der stadig legater, der kan søges. Søster kasserer Anni Damsgaard fortalte om sit embede som logens kasserer. Aftenens ord: Hvis vi som Odd Fellows kan bevare vores tro, kan vi til en verdensfred nu bygge Håbets Bro. Mandag, den 24. januar Denne aften besøg af 57 søstre heraf syv søstre fra søsterloge nr. 59 "Dr. Sophia", Skanderborg. Søster overmester Kirstin Petersen bød velkommen med en lille kinesisk historie. Søster Annalise Eriksen blev ved en smuk ceremoni overflyttet til vor loge i over- værelse af søstre fra hendes gamle loge nr. 59 "Dr. Sophia". Søster Organist spillede "Another suitcase, another hall" fra musicallen"evita " af Anrew Lloyd Webber. Lotteriet til fordel for "Liden Kirsten Fonden" gav ved vort sidste møde kr. 175,-. Søster undermester Joan Mørk mindedes vor Ordens stifter broder Thomas Wildey. Søster eksmester Jytte Visby havde et indlæg med spørgsmålene - lever vi op til logens idealer, gør vi nok? At være i en Odd Fellow Loge er en gave, og vi skal alle være med til at skabe interesse for Ordenen og tage del i de pligter - glade pligter - der er forbundet med medlemsskabet. Aftenens ord: Skønt at skue er perfekthed - varmt at mærke er dog ægthed. Mandag, den 14. februar Søster overmester Kirstin Petersen bød med nogle betragtninger om begrebet "en ven" velkommen til 53 søstre. Søster Organist spillede "One more angel in heaven". Fra Ejendomsudvalget brev vedrørende fællesejekontrakten.

16 Side 16 Søster Margit Jensen havde et indlæg om vigtigheden af at foregå med et godt eksempel frem for at komme med kritik. Aftenens ord: Sammenhold og energi skaber vækst og harmoni. Logemødet sluttede med tildeling af venskabsgraden til søster Lone Sørensen og søster Lis Ruby jensen. Mandag, den 28. februar Søster Overmester bød velkommen til 53 søstre med nogle betragtninger om livet, hvor det er vigtigt at gøre noget godt for andre i dag. Søster Organist spillede "Für Elise" af Ludwig van Bethoven. Søster skatmester Else Nielsen aflagde regnskabet for 2010, som blev godkendt af søstrene. Søster eksskatmester Edel Bjerg aflagde regnskab fra Ejendomsudvalget, som blev godkendt. Lotteriet til fordel for "Liden Kirsten Fonden" gav ved sidste møde kr. 210,-. Søster ekskasserer Annelise Kristensen havde et indlæg om "den røde tråd" i ordensarbejdet. Alle yder et frivilligt og vigtigt arbejde. Alle vil begå fejl, men disse kan ofte hjælpes på vej med et smil. Aftenens ord: Den, der ærligt søger sandheden her på jord, vandrer mod det sted, hvor næstekærligheden gror. Mødet sluttede på smukkeste vis med tildeling af sandhedsgraden til søster Lisbeth Rødbro Jeppesen. Mandag, den 14. marts Søster Overmester bød velkommen til 49 søstre, hvorefter søster Organist spillede et stykke musik. Brev fra søster distriktsdeputeret storsire Evelyn Husted med indkaldelse til instruktion for kommende over- og undermestre amt udnævnte embedsmænd. Brev fra broderloge nr. 41 "Petrus Beyer" med invitation til festloge lørdag, den 16. april Ligeledes brev vedlagt efterårsterminens aktiviteter. Brev fra søsterloge nr. 67 "Diana", Randers angående Odd Fellow Golf 2011 fredag den 12. august 2011 i Randers. Materiale hertil kan fås ved henvendelse til søster storrepræsentant Ingrid Møller. Meddelelse fra patriarklejr nr. 7 "Oasen", at søster Birthe Bjerre er optaget i lejren den 5. marts Lotteriet til fordel for "Liden Kirsten Fonden" gav ved vort sidste møde kr. 160,-. Aftenens ord: Lær lidt af ydmyghedens vanskelige kunst; hig ikke efter storhed og den tomme gunst. Efter det ordinære møde afholdtes ældre søstres aften. Søster eksstorrepræsentant Inger Handest havde et indlæg som omhandlede tiden fra "Liden Kirstens"

17 Side 17 første år. Søster eksstorrepræsentant Dorthy Fogh Madsen havde indlæg om logelivet. Den gamle afslutningssang samt " fadervor vi dagli bede" blev sunget. I logesalen blev aftenens indslag knyttet sammen af søster storrepræsentant Ingrid Møller. I selskabslokalerne fungerede søster eksmester Alice Sørensen som undermester. Her blev serveret sildemad, fiskefad med flüte og brun lagkage til kaffen. Søster Tove Poulsen fortalte om, hvad køkkenet kunne præstere, i de første mange år, for små penge. Der var ingen udgifter til køkkendame, da søstrene både købte ind og lavede maden. Menüen var til almindelige møder snitter og til kaffen "den brune lagkage", men til gradeaftener blev der serveret varm mad og kaffe med kage eller en dessert. En god aften sluttede kl Besøg på "Kristianslyst" Den 7. februar besøgte 24 søstre" Kristianslyst". En tradition som er til stor glæde for både beboere og for Søsterlogen. I år var det nr. 36 i rækken af besøg. 22 beboere blev i "Oasen" budt velkommen af søster sekretær Kirsten Carlsen. Igen i år havde søstrene bagt boller og pyntet de medbragte roulader til kaffebordet. De beboere, der ikke kunne deltage, fik med personalets hjælp serveret kaffe og brød i deres lejlighed. Søster Karen Marie Houe spillede til årstidens sange. Alle nød samværet omkring kaffebordene og fællessangen. Beboerne blev opfordret til at komme med forslag, så den røde sangbog blev flittigt brugt. Søster eksmester Else Brøndum fortalte lidt om "kaffegilderne" i hendes hjem på landet. Lederen af "Oasen" takkede på beboernes vegne for en dejlig eftermiddag. Til slut takkede søster sekretær for denne gang og mindede om, at vi gerne vil komme igen næste år.

18 Side 18 Tirsdag den 8. februar var ingen normal logeaften hos broderloge nr. 41 Petrus Beyer, idet det traditionsrige Gildelsaug, blev afviklet denne aften. Et Gildeslaug er som ordet siger, en festlig aften, hvor det sociale samvær er det væsentlige. Gildes Præcis kl startede indmarchen ledsaget af musik, og med TAMBURMAJOREN (Walther Larsen) i spidsen, blev OLD GESEL (Leif Mørk) ført ind i salen, hvor alle gæster Nu blev resten af Gildestaben ligeledes ført til deres pladser, naturligvis også ledsaget af særdeles dygtige og kompetente musikere og kældersvende (Poul Gade, Jørgen Skovbo, Hans Ravn, Knud Harring, Mogens Sørensen, Børge Jensen og Poul Sørensen). HAMMERBÆREREN (Erlin Gjer meren afleveres til GILDEMES indleder med at oplæse gildes KÆLDERMESTEREN (Niels Hol rer (ØL og BRÆNDEVIN) og aft TORSK OG GAMMEL OST). Kassereren (Viggo Nielsen) ge relse på de bøder, som han og Bjerg) senere på aftenen ville

19 Side 19 Aftenen begynder allerede sidst på eftermiddagen, hvor deltagerne i lauget møder til sminkning og lidt udklædning. I år havde vi uvurderlig hjælp af søster Inger Vigsø og af Tina Plet, som på mirakuløs måde, fandt nogle helt andre facader frem i samtlige Talemester (Per Plet) og syngemester (Poul Nielsen) sørger for afvikling af ritualets taler og sange, alt i mens spisning bliver afviklet. Gildemesteren har her travlt med at idømme bøder for overtrædelser af gildeskråen. Overtrædelse af gildeskråen består bl.a. i rejse fra bordet tage ordet uden tilladelse eller i det hele taget sætte sig op mod gildemesteren, hvilket der var mange der gjorde, og de brødre, der forholdt sig passive, blev idømt bøde herfor. Aftenens hovedtale, er beretningen fra den berejste Philias Fog (Jan Andersen), der på en særdeles levende og munter måde, berettede om sin seneste farefulde rejse. Godt humør - særdeles munter stemning blandt alle brødre gjorde, at en absolut vellykket aften sluttede af med, at der kunne afleveres et pænt beløb til logens velgørenhedsudvalg.

20 Side 20 Verden af i dag Jeg er lidt bekymret for verden i dag. At terrorbalance skal råde som middel til fremme af fredens sag, det er, og det bli`r mig en gåde. Hvis jeg med min nabo vil leve i fred, så stjæler jeg ikke en blomst fra hans bed, eller mistror ham over al måde. Man tæller missiler, som var det blot bær og vejer dem om mod hinanden. Computerstyring gi`r træfsikker hær. Teknikken erstatter forstanden. Dog humanisme, tror jeg i dag trods alt, er ikke computeres sag - men tillid og tro på hinanden! først da vil min frygt nok ophøre! Ja, tænk om hver leder i verden forstod, ej kynisk og koldt at regere, men udviste uselvisk, positivt mod til modparten at respektere. De gjorde så blot, hvad vi valgte dem til: En verden i fred er jo kun, hvad vi vil, og ej, at den skal eksplodere. Ja, kendte de kun vor Ordens etik og lod mod dens mål blot sig føre i venskab - kærlighed - sandhed, så fik med nedrustning nok man at gøre. Og vi kunne frit række hænderne frem som hilsen og hyldest fra hjem og til hjem,

21 Nye embedsmænd Søsterloge nr. 42 "Liden Kirsten Overmester: Undermester: Sekretær: Kasserer: Skatmester: søster Joan Mørk, Tviskjær 11, 7700 Thisted mail: søster Kirsten Carlsen, Møllevej 35, 7700 Thisted mail: søster Pia Pallesgaard, Housørvej 11, 7700 Thisted mail: søster Aase Hedegaard Nielsen, Sennelsvej 123, 7700 Thisted mail: søster Else Nielsen, Knudsbjergvej 14, 7700 Thisted mail: Fung. eksmester : søster Kirstin Petersen, Dragsbæk Fjordvej 8, 7700 Thisted mail: Logelivet Side 21 Broderloge nr. 41 "Petrus Beyer" Overmester: Undermester: Sekretær: Kasserer: Skatmester: Fung. eksmester : broder Bent Glarmbæk, Gadegårdsparken 5, Sennels, 7700 Thisted mail: broder Mogens Mazanti, Thorstedvej 114, 7700 Thisted mail: broder Poul Nielsen, Østerbakken 87, 7700 Thisted mail: broder Viggo Nielsen, Knudsbjergvej 14, Sennels 7700 Thisted mail: broder Andreas Bjerg, Hybenvænget 12, 7700 Thisted mail: broder Knud Erik Gravgaard, Mellemmøllevej 7, 7700 Thisted mail:

22 Side 22 Besøg på "Solgården" Lørdag, den 26. februar besøgte broderloge nr. 41 "Petrus Beyer" Omsorgscentret Solgården i Hundborg. Broder Kurt Gravesen bød velkommen til alle og glædede sig over igen at komme på besøg. I år nummer 41 i rækken af besøg. Plejehjemmet serverede som sædvanligt dejligt kaffebord. Husets venner og personale havde sørget for det hjemmebagte brød. Broder Jørgen Skovbo spillede til fællessangene, ligeså da logens brødre underholdt med korsang. Efter uddeling af gaver takkede Jutta Stϋker på beboernes vegne for besøget og glædede sig til næste år. Solgården står overfor en omfattende ombygning, som vil strække sig over længere tid. Såvel personale som beboere så hen til at kunne flytte ind i helt nye lokaler. Eftermiddagen sluttede med, at vi sang : "Skul gammel venskab rejn forgo".

23 LIVSGLÆDE I efterårs- og forårsterminen afholder "Liden Kirsten" et ekstraordinært møde. Møderne foregår hver gang i selskabslokalerne. Temaet i år var "livsglæde" Logelivet Side 23 Den 21. marts 2011 samledes 51 søstre til en spændende aften. I forvejen var søstrene blevet bedt om, at finde en ting - gerne gammelt eller brugt -. Mange skønne ting var medbragt og på den efterfølgende auktion, blev et ganske pænt beløb overført til "rutebilkassen". Derudover var der udvist stor kreativitet med forskellige former for borddækning og underholdning, alt sammen noget, der var relateret til livsglæde. En dejlig aften sluttede kl

24 Side 24 MÆRKEDAGE Br. Uffe Gjede 25 års ordensjubilæum Søster Britta Ravn Sørensen 40 års ordensjubilæum Br. Gunnar Emil Larsen 80 år Søster ekskasserer Annelise Kristensen 75 år Søster Tove Bang Kristensen & Sølvbryllup broder Frank Kristensen Søster Tove Krogh Nielsen & ægtefælle Guldbryllup Br. Christian Messel 50 år Br. eksmester Knud Erik Gravgaard 70 år Søster ekssekretær Tove Mols 70 år NYE ORDENSSØSKENDE Anne Marie Engelbrecht Larsen Proponent Søster Ekssekretær Bertha Møller broder Leif Baden Proponent Br. Eks. Poul Henning Lauridsen søster Annalise Eriksen, overflyttet fra søsterloge nr. 59 "Dr. Sophia", Skanderborg, proponent søster Anna Olesen VENSKABSGRAD Br. Allan Galsgaard Søster Doris Friis Pedersen Søster Anni Merete Søe- Larsen søster Lone Sørenen søster Lis Ruby Jensen søster Anne Marie Engelbrecht Larsen br. Knud Harring KÆRLIGHEDSGRAD Søster Lisbeth Rødbro Jeppesen SANDHEDSGRAD Br. Jørgen Skovbo Br. Niels Holst søster Lisbeth Rødbro Jeppesen

25 STØT VORES ANNONCØRER Logelivet Side 25 Energicenter Nord Professionel rådgivning indenfor bæredygtig udvikling / Mads Skaarup Willadsen Vendbjerg 31. Nors 7700 Thisted Tlf DE STØTTER OS

26 Side 26 STØT VORES ANNONCØRER REDAKTIONEN Br. Kristian Richardt Møller Br. Emil Ninn Str. Exmester Else Brøndum Br. Ex Skatmester Mads S. Willadsen Br. Jens Bjerre Br. Poul Sørensen DE STØTTER OS Havnetorvet 1b, 7700 Thisted

27 STØT VORES ANNONCØRER Logelivet Side 27 Sparkøbmanden Vorupør Vesterhavsgade 103 V/Kim Poulsen DE STØTTER OS

28 Side 28 STØT VORES ANNONCØRER DE STØTTER OS

Liden Kirsten & Petrus Beyer. Forår. 12. Årgang April 2011 Nr. 42

Liden Kirsten & Petrus Beyer. Forår. 12. Årgang April 2011 Nr. 42 Liden Kirsten & Petrus Beyer Forår 12. Årgang April 2011 Nr. 42 Side 2 Indholdsfortegnelse Forord 2 Kapellanstolen 3 Indlæg At være eller ikke være 4-5 Indlæg Nytårstale 6-7 IN MEMORIAM 8 Besøg på "Kristians

Læs mere

Liden Kirsten & Petrus Beyer. 13. Årgang April 2013 Nr. 49. Forår

Liden Kirsten & Petrus Beyer. 13. Årgang April 2013 Nr. 49. Forår Liden Kirsten & Petrus Beyer 13. Årgang April 2013 Nr. 49 Forår Logelivet Side 2 Brødrenes nye embedsmænd Søstrenes nye embedsmænd Broderloge nr. 41 Petrus Beyer har valgt og installeret nye embedsmænd.

Læs mere

Broderloge nr. 48 Hertha Sønderborg

Broderloge nr. 48 Hertha Sønderborg Broderloge nr. 48 Hertha Sønderborg Vejledning til yngre brødre Dette skrift er ikke beregnet til udlevering til nye kandidater, men skal bruges som et redskab og huskeliste til brug for medlemmer af broderloge

Læs mere

Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer

Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer Odd Fellow Ordenen Odd Fellow Ordenen er en verdensomspændende organisation med en gammelhistorie. Ordenen i Danmark har sit udspring i Amerika,

Læs mere

Liden Kirsten & Petrus Beyer. Vinter. 12. Årgang Januar 2011 Nr. 41

Liden Kirsten & Petrus Beyer. Vinter. 12. Årgang Januar 2011 Nr. 41 Liden Kirsten & Petrus Beyer Vinter 12. Årgang Januar 2011 Nr. 41 Logelivet Side 2 Indholdsfortegnelse Forord 2 Kapellanstolen Livskunst 3 Indlæg At være eller ikke være 4-5 Loge nr. 41 Petrus Beyer skriver

Læs mere

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 11. Årgang Januar 2010 Nr. 38. Vinter

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 11. Årgang Januar 2010 Nr. 38. Vinter LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 11. Årgang Januar 2010 Nr. 38 Vinter Side 2 Kære Søstre og Brødre: Endnu et år er gået, og et nyt årti står for døren, vi kan se tilbage på et godt år i vore loger, mange ting

Læs mere

Liden Kirsten & Petrus Beyer. 14. Årgang Januar 2013 Nr. 48. Vinter

Liden Kirsten & Petrus Beyer. 14. Årgang Januar 2013 Nr. 48. Vinter Liden Kirsten & Petrus Beyer 14. Årgang Januar 2013 Nr. 48 Vinter Logelivet Side 2 JULEKONCERT JULEKONCERT I THISTED KIRKE Det blev en dejlig aften i snevejr og bidende kulde. Det hjalp dog meget, da vi

Læs mere

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 11. Årgang April 2010 Nr. 39. Forår

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 11. Årgang April 2010 Nr. 39. Forår LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 11. Årgang April 2010 Nr. 39 Forår Side 2 Kære Søstre og Brødre Foråret er endelig kommet til Danmark. Det har vi ventet på, efter en lang og kold vinter. Dagen er nu længere

Læs mere

Liden Kirsten & Petrus Beyer. 12. Årgang Oktober 2011 Nr. 44. Efterår

Liden Kirsten & Petrus Beyer. 12. Årgang Oktober 2011 Nr. 44. Efterår Liden Kirsten & Petrus Beyer 12. Årgang Oktober 2011 Nr. 44 Efterår Logelivet Side 2 Overmestrene Søster overmester Joan Mørk Den 11. april 2011 blev en skelsættende dag, med installation af nye embedsmænd.

Læs mere

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 11. Årgang Oktober 2010 Nr. 40. Efterår

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 11. Årgang Oktober 2010 Nr. 40. Efterår LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 11. Årgang Oktober 2010 Nr. 40 Efterår Side 2 Kære Søstre og Brødre Oktober nummeret af Logelivet dækker over 2 kvartaler, de første referater fra broderlogen nr. 41starter

Læs mere

Liden Kirsten & Petrus Beyer. 13. Årgang Januar 2012 Nr. 45. Vinter

Liden Kirsten & Petrus Beyer. 13. Årgang Januar 2012 Nr. 45. Vinter Liden Kirsten & Petrus Beyer 13. Årgang Januar 2012 Nr. 45 Vinter Logelivet Side 2 Overmestrene Når dette læses, har vi atter skiftet årstal. Det er mit håb, at alle har haft en god og fredfyldt jul og

Læs mere

NYHEDSBREV nr. 12. Kære Danevang broder. til livet uden Birthe, med de. ønsket om alt muligt held i resten af terminen, og

NYHEDSBREV nr. 12. Kære Danevang broder. til livet uden Birthe, med de. ønsket om alt muligt held i resten af terminen, og Side 01. Desværre er det længe siden det sidste nyhedbrev blev udsendt, men som I sikkert alle kan forstå, har jeg haft en tid med mange udfordringer, til omstillingen til livet uden Birthe, med de praktiske

Læs mere

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 Christian Skeel, Nygade 23, Tønder Tirsdag den 3. maj 1011 Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder Velkomst: Søster Distriktsdeputeret Storsire

Læs mere

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

logelivet Nu er sommertiden kommet og grillen skal i brug LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 6. Årgang Juli 2005 Nr. 22

logelivet Nu er sommertiden kommet og grillen skal i brug LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 6. Årgang Juli 2005 Nr. 22 logelivet I LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 6. Årgang Juli 2005 Nr. 22 Nu er sommertiden kommet og grillen skal i brug side 2 logelivet Redaktionen skriver: Som ny ansvarlig for opsætning af LOGELIVET vil

Læs mere

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 10. Årgang Juli 2009 Nr. 36. Sommer

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 10. Årgang Juli 2009 Nr. 36. Sommer LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 10. Årgang Juli 2009 Nr. 36 Sommer Side 2 Kære Søstre og Brødre: Hermed sommerudgaven af, vi vil beklage, at vi af forskellige årsager er forsinket med udgivelsen af bladet.

Læs mere

Broderloge nr. 102 Ora Planas historie

Broderloge nr. 102 Ora Planas historie Broderloge nr. 102 Ora Planas historie Broderloge nr. 102 Ora Planas historie. I begyndelsen af 1970 erne var broderloge nr. 64 Julius Meyer i Frederikshavn blevet så stor, at flere af Logens brødre gik

Læs mere

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 10. Årgang April 2009 Nr. 35. Forår

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 10. Årgang April 2009 Nr. 35. Forår LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 10. Årgang April 2009 Nr. 35 Forår Side 2 Kære Søstre og Brødre: Hermed forårsnummer af, en spændende og indholdsrig termin er ved at være overstået, og år skal der nye embedsmænd

Læs mere

Strategi- og handlingsplan

Strategi- og handlingsplan Strategi- og handlingsplan for Broderloge nr. 71 Richard Marley Brønderslev for valgterminen 2017-2019 Strategi- og handlingsplan for broderloge nr. 71 Richard Marley Der henvises til den vedtagne langtidsplan

Læs mere

Liden Kirsten & Petrus Beyer. 12. Årgang Juli 2011 Nr. 43. Sommer

Liden Kirsten & Petrus Beyer. 12. Årgang Juli 2011 Nr. 43. Sommer Liden Kirsten & Petrus Beyer 12. Årgang Juli 2011 Nr. 43 Sommer Logelivet Side 2 Broder overmester Bent Glarmbæk og Søster overmester Joan Mørk vil fra næste udgave af logeliv skrive i denne faste klumme

Læs mere

Godt i gang. Broderloge nr. 80 Danevang NYHEDSBREV 4.okt. 2015

Godt i gang. Broderloge nr. 80 Danevang NYHEDSBREV 4.okt. 2015 Side 01. Godt i gang. Glade, og forventningsfulde sommerferien forberedt et Broder Overmester og Broder som skolebørn efter sommerferien, spændende efterår, med et alsidigt Undermester har traditionen

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Kløverbladet Oktober 2007

Kløverbladet Oktober 2007 Kløverbladet Oktober 2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 3: Fra Erland Side 4: Huset i oktober Side 5: Tillykke Side 6: Dødsfald og Velkommen Side 7: Visens Venner underholder Side 8: Fællesaktiviteter Side

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 9. Årgang Januar 2008 Nr. 30. Vintertid. Og snart bliver det forår

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 9. Årgang Januar 2008 Nr. 30. Vintertid. Og snart bliver det forår LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 9. Årgang Januar 2008 Nr. 30 Vintertid Og snart bliver det forår Side 2 Redaktionen skriver. Kære brødre og søstre. Så er vi endelig klar med et nyt nummer af, vi beklager,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 9. Årgang April 2008 Nr. 31. Forår. Og det blev forår

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 9. Årgang April 2008 Nr. 31. Forår. Og det blev forår LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 9. Årgang April 2008 Nr. 31 Forår Og det blev forår Side 2 REDAKTIONEN SKRIVER Kære søstre og brødre. Så er det endelig blevet forår, vinteren har været lang og regnfuld, dog

Læs mere

Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F.

Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F. Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F. Reportage fra Loge nr. 3, Eysteins besøg i Odense den 1. maj 2010 Vor venskabsloge, Loge nr. 3, Eystein, Trondheim besøgte Broderloge nr. 5, Fyen den 1. maj 2010. 7 brødre

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 10. Årgang Oktober 2009 Nr. 36. Efterår

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 10. Årgang Oktober 2009 Nr. 36. Efterår LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 10. Årgang Oktober 2009 Nr. 36 Efterår Side 2 Kære Søstre og Brødre Et efterår er godt begyndt, de lyse dage og nætter er slut, efterårsterminen er godt i gang, med gode mødeaftner

Læs mere

Liden Kirsten & Petrus Beyer. 13. Årgang Oktober 2012 Nr. 47. Efterår

Liden Kirsten & Petrus Beyer. 13. Årgang Oktober 2012 Nr. 47. Efterår Liden Kirsten & Petrus Beyer 13. Årgang Oktober 2012 Nr. 47 Efterår Logelivet Side 2 Besøg af loge nr. 57 Fidelitas i Skien, Norge Den 28-30 september havde vi besøg af vore brødre fra Norge og deres ledsagere,

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU December DEN 2009 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr. 325 Side 1 Birgitte Friis-Mikkelsen 18. December Redaktionen ønsker tillykke Nye SØS aktiviteter december

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen Konfirmation 24. april 2016 Sundkirken 10 Salmer: 749 I østen 369 Du, som gir os liv 14 Tænk, at livet koster livet 192 v. 7-9 Du, som har dig selv 752 v.4-5 Gå da frit 13 Måne og sol Bøn: Vor Gud og far

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER I LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 8. Årgang Januar 2007 Nr. 28 Ak, januar, du er den første, og du har det hele parat, du møder med udsalg og status, og så er der noget med skat. Hvis du skulle bringe mig

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

NYHEDSBREV nr. 08. Kære Danevang broder. Det bør måske, for den gode

NYHEDSBREV nr. 08. Kære Danevang broder. Det bør måske, for den gode Side 01. Kære Danevang broder En anden tradition er broder Undermesters administration af alterbuketten. Broder undermester viser med stor ermpati, at han har for- nemmelse for, hvorfor lige aftenes buket

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008 Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N y h e d s b r e v Nr. 2 2008 Indhold: Støtteforeningen i arbejdstøjet... 2 Nyt foreningsår - nye kræfter - samme vigtige opgaver... 3 Valg til bestyrelsen...

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2016 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388 Side 1 Anna Rasmussen 25. Marts Redaktionen ønsker tillykke Hjertelig tak for alle kærlige tanker, smukke

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG

SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG 5. April 2011 Fremtidens Plejehjem som levende laboratorium Njalsgade 106,2 5. april 2011.COM DK2300 Kbh. S info@copenhagenlivinglab.com +45 2023 2205

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Julemarked på Lyngparken.

Julemarked på Lyngparken. December 13 Januar 14 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december måned onsdag, den 4. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 torsdag, den 5. kl. 10.00 Sct. Jacobi Skoles Kor underholder tirsdag,

Læs mere

Maj 2011 MAJ 2011 MAJ 2011

Maj 2011 MAJ 2011 MAJ 2011 Maj 2011 MAJ 2011 MAJ 2011 Drømmen om en verden! Drømmen om en verden! Forestil dig en verden, en verden uden Forestil krig, dig uden verden, sult, uden en fattigdom verden. uden krig, uden sult, uden

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Som den nu afgående midlertidige redaktør, er det med glæde jeg kan fortælle, at der nu er fundet en afløser til denne post, idet br.

Som den nu afgående midlertidige redaktør, er det med glæde jeg kan fortælle, at der nu er fundet en afløser til denne post, idet br. Side 1 LOGELIVET Redaktionen skriver. Som den nu afgående midlertidige redaktør, er det med glæde jeg kan fortælle, at der nu er fundet en afløser til denne post, idet br. Viggo Nielsen har indvilget i

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken

Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken Silkeborg d.4.april 2011 Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken Rosengaardscentret Mandag d. 4. april 2011. kl.19 00 Til stede var: Andelsboligforeningen nr. Mødt Alice & Lars Steinicke

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Maj DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke En smilende Ingrid får besøg

Læs mere

Påske-blomster: Maj - Juni 2015

Påske-blomster: Maj - Juni 2015 Maj - Juni 2015 Påske-blomster: I en del år har Lyngparkens Venner uddelt en påskeblomst til hver beboer, og i år er ingen undtagelse. Dog er der en lille ændring, idet vi i år har fået en donation fra

Læs mere

Så er I her, og i dag er I midtpunkt som I aldrig før har været det, jo måske da I blev født og dagene, der fulgte. Men det kan I jo ikke huske.

Så er I her, og i dag er I midtpunkt som I aldrig før har været det, jo måske da I blev født og dagene, der fulgte. Men det kan I jo ikke huske. 1 Prædiken til konfirmation 4. maj kl. 9.45 & 11.00 751 Gud ske tak og lov 557 Her vil ties udvalgte vers 17 Altmægtige og kære Gud udvalgte vers 439 O, du Gud lam 70 Du kom til vor runde jord 4. maj 11.00

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Krejbjerg - Nyt April 2015

Krejbjerg - Nyt April 2015 Krejbjerg - Nyt April 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FÆLLESSPISNING Fredag, den 17. april kl. 18.30 er der forårsfællesspisning i Krejbjerg Forsamlingshus. Madholdet er i forårshumør

Læs mere

Afslutning på folkedanse-sæsonen.

Afslutning på folkedanse-sæsonen. Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2015 31. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning på folkedanse-sæsonen. Midtvejsholdet tager 9.marts på besøg i Ringkøbing, hvorfor

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen:

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen: Til jule-pynte-dagen var der som sædvanlig rigtig god opbakning. En af de dage, jeg altid ser frem til det er simpelthen bare så hyggeligt. Tusind tak til Bruger-/Pårørenderådet for et godt arrangement

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 7. Årgang Juli 2006 Nr. 26

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 7. Årgang Juli 2006 Nr. 26 I LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 7. Årgang Juli 2006 Nr. 26 Side REDAKTIONEN SKRIVER: Så har vor loge sluttet forårsterminen, og vi er gået på sommerferie. Terminen sluttede efter mange gode oplevelser i

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Cabaret 2005 LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. Kære Søstre og Brødre. Søstrene fra loge 42. Liden Kirsten har fået en fremragende ide.

Cabaret 2005 LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. Kære Søstre og Brødre. Søstrene fra loge 42. Liden Kirsten har fået en fremragende ide. Side 1 LOGELIVET Cabaret 2005 Kære Søstre og Brødre. Søstrene fra loge 42. Liden Kirsten har fået en fremragende ide. I LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 6. Årgang Januar 2005 Nr. 20 For at skaffe midler til

Læs mere