Liden Kirsten & Petrus Beyer. Forår. 12. Årgang April 2011 Nr. 42

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Liden Kirsten & Petrus Beyer. Forår. 12. Årgang April 2011 Nr. 42"

Transkript

1 Liden Kirsten & Petrus Beyer Forår 12. Årgang April 2011 Nr. 42

2 Side 2 Indholdsfortegnelse Forord 2 Kapellanstolen 3 Indlæg At være eller ikke være 4-5 Indlæg Nytårstale 6-7 Loge nr. 41 Petrus Beyer skriver 6-12 Loge nr. 42 Liden Kisten skriver Gildeslaug Nye embedsmænd 21 Mærkedage 24 Annoncer Kære søstre og brødre Foråret er over os, den lange vinter er forbi, solen varmer igen på vores blege kinder, fuglenes livgivende stemmer er overalt, naturen vågner og jeg tror at vi alle synes naturen udretter et mirakel igen i år. Så det er vigtigt at komme ud og samle energi, det passer jo også godt ind i vores logearbejde, nye embedsmænd er indsat i deres embeder, de skal på plads og samarbejde i de næste 2 år, held og lykke med det, Det er imidlertid vigtigt at vi alle brødre og søstre arbejder for vores loge, det er ikke kun embedsmændene der har ansvaret, det er også vores ansvar at møde og virke positive, så vore loge kan udvikles og være et sted man gerne vil komme for nuværende og nye. Jeg har valgt en pause som redaktør af bladet, det er grundet mit arbejde som kræver mere og mere af min tid, jeg vil sige mange tak for et godt og konstruktivt samarbejde med mine brødre og søstre i udvalget og ønske al mulig held og lykke i fremtiden. Br. Mads S. Willadsen

3 Side 3 KAPELLANSTOLEN Da jeg af broder overmester blev Logesalen, vore ritualer og vor ordens spurgt, om jeg ville være kapellan, var historie, er som smedens ambolt. Det jeg hurtig til at svare ja. er her i salen, vore ritualer skal bøje den hårde og den bløde broder. Der Det har jeg ikke fortrudt, men der er slås med store slag og der slås med små øjeblikke jeg savner: Det øjeblik, når slag, men det smukke resultat får vi kun brødrene samles for at blive kaldt til med små slag på ambolten. De store møde i logesalen, når talen forstummer, mens man hører ambolten vånde slag kan sprænge ambolten, det ved enhver smed, men de små slag, hvor sig over slagene. Når man sammen to hammeren ofte hviler, for at dæmpe og to går op af trappen, er der plads og svingningerne, dem har vi brug for tid til eftertanke. mange af i venskab, kærlighed og sandhed. Gennem mit hoved fór tanken om min morfars smedje i Hundborg, da ambolten stadig var smedens arbejdsplads. De forsigtige slag på vor loges ambolt, minder også om lyden fra kirkeklokkens malm. Den kan skabe mindet om juleaften på vej til kirke, om børnenes dåb, om forældrenes begravelse. Den minder således én om tradition, om uforanderlighed og samtidig om livsforløb, der brat eller langsomt blev afbrudt. Langsomt overtager orglets sagte toner, idet vi går ind i logesalen. Nu er fundamentet for et godt logemøde lagt. Poul Nielsen kapellan

4 Side 4 At være eller ikke være Da jeg blev spurgt om jeg som stor repræsentant ville skrive et indlæg her til bladet, kom jeg uvægerligt til at tænke på den forskel der er mellem en storrepræsentant i en Norsk loge, og min egen funktion i en dansk loge. Meget kort fortalt er en storrepræsentant i en norsk loge langt mere involveret, og har langt flere bundne opgaver i forhold til sin loge end det er tilfældet her i Danmark. Eksempelvis er han fast medlem i indtil flere bestemmende nævn, hvoraf ikke mindst nominationsnævnet, giver en ganske stor indflydelse på logens sammensætning og virke. Selv om jeg på ingen måde ønsker disse tilstande indført i de danske loger, er jeg omvendt ganske sikker på, at netop storlogen, som vi er en del af,- er langt mere nærværende i de norske loger, end tilfældet er i Danmark, og ikke mindst i min egen loge. Deraf netop overskriften At være eller ikke være. Jeg oplever i min egen loge af og til det synspunkt, at funktionen som storrepræsentant egentlig er en overflødig funktion, som mest drejer sig om, at pynte sig med det regalie der nu engang tilhører funktionen,- INDLÆG at kunne rejse til distrikts og storlogemøder, og derudover en gang imellem at skulle føre en besøgende storembedsmand eller en særlig gæst ind i logen. Dels koster de omtalte møder, en del penge for logerne og dels synes indholdet fra disse møder for mange at være inderlig ligegyldigt,- ja,- nogen føler det vel oven i købet næsten som en straf at skulle lægge øre til referater fra disse møder, da det naturligt nok kun vil være en begrænset del - fra et mødes indhold der har,- eller får en betydning for den enkelte logebroder. Og dersom det her beskrevne er sandt, da gør det jo ikke just storlogen, - eller funktionen som storrepræsentant,- nærværende for nogen som helst. Som det er beskrevet her, er det sikkert også i en del andre danske loger,- men sådan behøver det ikke at være. Det kan og skal ikke være,- men også opleves anderledes. Derfor er dette indlæg da også en kærkommen anledning til at få slået fast, at hvad nutid og fortid end har været, så bør fremtiden være en tid hvor storrepræsentanterne, ikke kun er til pynt, men at vi i højeste grad også vil blive brugt. Jeg har tidligere i logen gjort rede for hvad der formelt er nedfældet om storrepræsentanternes opgaver. Her fremgik det da også at vi har en pligt til, at deltage i de omtalte distrikts og storlogemøder.

5 Men jeg vil gerne føje hertil, at i min begrebsverden har vi om mulig,- en endnu større pligt til at støtte og hjælpe de til enhver tid valgte embedsstabe, og udvalg,i udførelsen af deres pligter såvel som vi har også pligt til i fornødent omfang at hjælpe og støtte den enkelte broder,- i diverse ordens spørgsmål,- alt til bedste for vores loge. Pligter og et ansvar har jeg et meget højt ønske om, at ville leve op til,- og jeg er ganske sikker på, at dette gælder for begge vi storrepræsentanter. Lad mig i den forbindelse her minde om, at det handler om,- ikke at styre,- men at støtte og hjælpe de siddende embedsmænd og udvalg. Jeg håber også at det er sådan det bliver oplevet. På samme måde må der ej heller nogensinde opstå tvivl om, at selv om embedet som storrepræsentant, som sådan er uafhængig, da vi alene skal beslutte og stemme efter vor egen overbevisning,- så er det uhyre vigtigt for os, altid at gøre dette ud fra en objektiv betragtning af, hvad der tjener vor loge og dens brødre på bedste måde. Som tidligere nævnt,- har vi et højt ønske om at måtte blive brugt. Det er derfor også med glæde, at jeg kan oplyse om, at embedsstaben sidste år traf den beslutning,- at invitere en storrepræsentant med til embedsmandsmøder. Et tiltag, der ellers har været lukket ned i adskillige år. Der tales af og til om, at med den tid der skal bruges,- er det næsten kun muligt, at sige ja til et embede, dersom, man er trådt ud af arbejdsmarkedet. Logelivet Side 5 Et postulat jeg her godt vil sætte et stort spørgsmål ved. Jeg har da i det mindste været fuld beskæftiget,- endda med aftenarbejde,- samtidig med de embeder jeg har bestridt indtil Ex-mester embedet. Så det får mig så til at drage nogle paralleller, til tidligere tider, men også til at pege på opgaver som storrepræsentanterne måske kunne være med til at løse, for derved at give embedsmændene lidt mere tid og luft, til at løse øvrige opgaver. I min allerførste tid som broder i vor loge, var det et ufravigeligt kutyme, at det blev pålagt storrepræsentanten at træde til og repræsentere logen,- dersom Overmester eller Undermester var forhindret, eller bad om det, b.la. i forbindelse med mærkedage, jubilæer, repræsentationer,- eller hospitals besøg. Her tænkes naturligvis ikke på at skulle deltage i en inviteret fest på vegne af de to,- men i stedet på at repræsentere logen og overbringe den lykønskning der ofte foregår på selve dagen. Kunne dette måske også i nutiden og fremtiden være en opgave til de to storrepræsentanter,- Det kunne da være en tanke værd. Når jeg i sin tid lod mig vælge som storrepræsentant, var det ikke ud fra et ønske om at være til pynt, men tværtimod ud fra et ønske om, fortsat at kunne gøre en aktiv indsats, til gavn for trivsel og fremgang i vor orden og vores loge. Eigil Amby. Storrepræsentant Dette indlæg er genindrykket fra januar udgaven da den sidste del manglede, det beklager vi meget.

6 Side 6 NYTÅRSTALEN v/ søster overmester Kirstin Petersen Vi har for snart nogle timer siden sagt farvel til 2010, et år som aldrig kommer tilbage, og det vi ikke fik sagt eller gjort på rette tidspunkt, kan ikke gøres om. Ved et tilbageblik på 2010 er det nok stadig finanskrisen, vi husker bedst, men også BP s olieudslip i USA bringer minder frem. Af gode ting har vi heldigvis også mange bl.a. at der ventes tvillinger i kongehuset. Der skal nok blive liv og glade dage. Huspriserne er ved at vende og forhåbentlig vender finanskrisen også ryggen til os for denne gang. Da vi skød det nye år ind, åbnede vi op for 365 ubeskrevne blade. Ingen af os ved, hvad vi skal skrive på disse blade, men vi håber nok alle, at det må være mange positive oplevelser og glæder, der må præge siderne. Men fremtiden kan virke usikker på mange af os, derfor er det godt, vi har et ståsted. Det kan være vores familie, vort arbejde og for vi Ordenssøskende er det helt sikkert Odd Fellow Ordenen. Ordenen giver os tryghed, et sted hvor vi kan lukke den store verden ude, og nyde vore ritualer og samværet med søstre og brødre. Vi ordensmedlemmer kan glæde os over, at vi har haft den lykke, at et medmenneske har draget os ind i Ordenslivet, så vi har kunnet finde et ståsted, der er baseret på vedvarende værdier i livet. Forhåbentlig gør det også, at vi kan virke som et støt og klippefast ståsted for vores familie derhjemme. Vi skal huske, at se livet med positive øjne, tage os godt af de mennesker, som måske trænger til en hjælpende hånd, og selv kunne bede om hjælp, hvis vi har behov for det. Med et smil og venlighed, når vi langt. Husk også at tage vare på jer selv, indrøm, hvis I har en dårlig dag, for det har vi alle lov at have.

7 Nytårstale fortsat Logelivet Side 7 Og som vor Dronning ønskede det i går aftes, skal det også være mit håb for 2011, at vi skal blive bedre til at vise hinanden tillid. For vore loger, det være sig broderloge nr. 41 "Petrus Beyer" og vor egen søsterloge nr. 42 "Liden Kirsten", må vi håbe, at fred og harmoni må komme til at præge At vi må få mange gode og givende logemøder, som vi kan se tilbage på med glæde. Det er så moderne at bytte opskrifter på mad m.v., og jeg vil gerne slutte med en opskrift på en nytårssalat: Man tager 12 gode friske måneder og renser dem for alle ondsindede, misunderlige og egenkærlige tanker, der sidder ved roden. Hvis der er sorte pletter af løgn, sladder og smålighed, skæres de bort med en skarp kniv. Vask derefter månederne i forhåbningens og den gode viljes klare, friske vand. Del hver måned i ca. 30 lige store dele og tilbered dem med følgende ingredienser: 12 dele kærlighed, 11 dele hjælpsomhed, 10 dele tålmod, 9 dele arbejde, 8 dele selvovervindelse, 7 dele optimisme, 6 dele loyalitet, 5 dele fantasi, 4 dele hvile, 3 dele fortrolighed, 2 dele stilhed samt 1 stor velovervejet beslutning. Det hele blandes godt og tilsættes en håndfuld gyldne glæder og en knivspids spænding, hvorefter det lægges i en stor skål med glade farver og stilles nogle timer i ro og frisk luft i et åbent vindue. Denne lækre salat bør nydes i små portioner, en skefuld om dagen, så kan den med lidt god vilje slå til et års tid. Og med disse kloge ord, vil jeg gerne ønske alle gæster, brødre og søstre et godt og lykkebringende nytår.

8 Side 8 LOGE NR. 41 PETRUS BEYER SKRIVER Logens møde nr. 3008, den Broder overmester Knud Erik Gravgaard bød velkommen og ønskede alle brødre et godt nytår. Vi lyttede til et stykke musik, et tema fra Dr. Zivago, foreslået af broder Niels Holst. Stafetten videregives til broder Børge Jensen. Brev fra Veteranforeningen medfølgende vedtægter og en orientering om Veteranforeningens formål. Broder Overmester håbede, at brødrene var klar til at tage hul på en ny termin, en termin med meget indhold, bl.a. valg af nye embedsmænd, installation, afholdelse af gildeslaug, hummer-ålegilde og en hemmelig gæst. Tidspunktet for de tidlige spisninger er flyttet et kvarter, således at flere brødre har mulighed for at nå frem. Broder Overmester kom yderligere ind på, at vore logemøder selvfølgelig skulle have et etisk indhold, og at samvær og venskaber skulle styrkes i selskabslokalerne. Broder Overmester takkede de forskellige udvalg for det store stykke arbejde, der bliver udført. Der var også en opfordring til brødrene om at modtage stafetten, når man fik den tilbudt, så den ikke går i stå. Grundloven skal overholdes ligeledes forretningsordenen, derfor opfordrede broder Overmester brødrene til, at forslag der skal kunne besluttes, skal indleveres skriftligt. Logen sluttede kl og var besøgt af 40 brødre. Logens møde nr. 3009, den Broder overmester Knud Erik Gravgaard bød velkommen. Vi lyttede til et stykke musik "Musens Sang" med Ann Mette Elten, foreslået af broder Børge Jensen. Stafetten videregives til broder kapellan Poul Nielsen. Broder Kurt Gravesen kunne på velgørenhedsudvalgets vegne meddele, at kirkekoncerten havde været en stor oplevelse. Efter koncerten mødtes ca. 70 personer i logebygningen. Besøget på Åbakken i Hurup den 27. november blev afviklet, men desværre kunne logens kor ikke medvirke på grund af sygdom. Broder Kurt Gravesen takkede søster Karen Marie Houe for de musikalske indslag. Broder Lars Donbæk Nielsen kunne på ejendomsudvalgets vegne meddele, at der stadig er problemer med vor nye nabo. Parkeringspladserne bliver stadig blokeret, men der arbejdes på sagen, og udvalget gør, hvad der står i deres magt for at få entreprenøren til at respektere privat ejendom. Der har været en del reparationer på vor bygning, men man vil stræbe efter, at udgifterne ikke overstiger indtægterne. Broder Leif Mørk forespurgte, hvornår området foran logebygningen ville blive reetableret. Broder Lars Donbæk Nielsen kunne meddele, at der stadig mangler at blive bygget to garager og to lejligheder. Kloakeringen er heller ikke færdiglavet, så der kan gå lang tid.

9 Broder storrepræsentant Eigil Amby havde et etisk indlæg og kom ind på emnet etik og det beslægtede ord moral. Er vi mod andre, som vor lære foreskriver, som vi vil, at andre skal være mod os? Den enkle udlægning af etik og moral, er den, at vi skal være ordentlige ved hinanden og vore medmennesker med den fornødne respekt og tolerance. Et gammelt ord lyder: Det som du længes efter, er du på vej imod. Broderen opfordrede os til at bruge disse ord og gøre dem til vore egne. Lad os derfor længes efter at nå de idealer og krav som Ordenen stiller os. Vi bliver ikke derved fejlfri, men vi må aldrig opgive arbejdet for vor egen og vore medmenneskers forbedring. Glem aldrig at dine handlinger først bliver etiske og moralske i det øjeblik, at du gør lærdommens ord til din handling. Broder Overmester takkede for det gode indlæg. Logen sluttede kl og var besøgt af 42 brødre. Logens møde nr. 3010, den I broder overmester Knud Erik Gravgaards fravær fungerede broder undermester Bent Glarmbæk. Som undermester fungerede broder storrepræsentant John Holst. Logelivet Side 9 Broder fungerende OM bød velkommen og skulle bringe en hilsen fra broder overmester, som havde influenza. Vi lyttede til et stykke musik af Dvorák foreslået af broder kapellan Poul Nielsen. Stafetten videregives til broder Erlin Gjerulff. Herefter gik man over til første nomination, jfr. grundlovens bestemmelser herom. Logen sluttede kl og var besøgt af 38 brødre. Logens møde nr. 3011, den I broder overmester Knud Erik Gravgaards fravær, på grund af sygdom, fungerede broder undermester Bent Glarmbæk. Som undermester fungerede broder storrepræsentant Eigil Amby. Broder fungerende overmester bød velkommen. Vi lyttede til et stykke musik, Blues of Jenny, foreslået af broder Erlin Gjerulff. Stafetten videregives til broder Richard Møller. Broder Poul Gade forespurgte, om det var muligt, at få udgifterne specificeret ved broder kasserers oplæsning. Herefter gik man over til anden nomination, jfr. grundlovens bestemmelser herom. Følgende brødre blev valgt: Til Overmester, broder undermester Bent Glarmbæk Til Undermester, broder sekretær Mogens Mazanti

10 Side 10 broder kapellan Poul Niel- Til Sekretær, sen Til Kasserer, Til Skatmester, genvalg til broder kasse rer Viggo Nielsen broder Andreas Bjerg De valgte embedsmænd takkede alle for den tillid, som blev vist dem ved valget. Herefter blev vor Ordens stifter broder Thomas Wildey`s fødselsdag højtideligholdt. Logen sluttede kl og var besøgt af 34 brødre. Logens møde nr. 3012, den Broder overmester Knud Erik Gravgaard bød velkommen og vi lyttede til et stykke musik, Stranger On Earth med Lisa Ekdahl foreslået af broder Richard Møller. Stafetten videregives til broder Karl Emil Kristensen. Broder Overmester opfordrede igen brødrene til at meddele broder kasserer Viggo Nielsen deres . Logen sluttede kl og var besøgt af 43 brødre. Logens møde nr. 3013, den Broder Overmester bød velkommen og glædede sig over fremmødet, selvom det var vinterferie- ugen. Vi lyttede til et stykke musik: "Edelweiss" fremført af Per Nielsen og foreslået af broder Karl Emil Kristensen. Stafetten videregives til broder ceremonimester Per Bjerg. Broder Børge Jensen gav en beretning om en oplevelse fra den 14. februar 1979, nemlig en fisketur, hvor der kom overisning af kutteren, en farlig tur som trods alt endte godt, mens andre i området ikke klarede skærene. Et tankevækkende indlæg. I selskabslokalerne var der lejlighed til at se billeder samt en artikel om turen. Broder overmester oplyste, at vi ikke tidligere har haft et kommissorium for bladudvalget. Der er nu blevet udarbejdet et udkast til dette. Det nævnte kommissorium blev godkendt Logen sluttede kl og var besøgt af 33 brødre. Logens møde nr. 3014, den Broder Overmester bød velkommen, og herefter blev 17 brødre fra broderloge nr. 119 "Erik Glipping", Viborg ført ind i logesalen, hvor broder Overmester bød dem velkommen. Herefter blev broder Poul Andersen mindet. Broderen afgik ved døden den Herefter bød broder Overmester velkommen til tre brødre fra broderloge nr. 34 "Dannebrog", Holstebro.

11 Broder eksmester Poul Henning Lauridsen, Holstebro takkede for velkomsten og glædede sig til indvielsen af sin svoger. Broder storrepræsentant John Holst mindede patriarkerne om mødet i Skive den 3. marts Regnskaberne blev omdelt til gennemlæsning og til en eventuel debat på næste møde. Herefter gik logen over til at foretage indvielsen af kandidaten Leif Baden. Logens gradestab gennnemførte indvielsen på smukkeste vis. Logen sluttede kl og var besøgt af 17 brødre fra broderloge nr. 119 "Erik Glipping", Viborg og tre brødre fra broderloge nr. 34 "Dannebrog", Holstebro samt 42 egne brødre. Logelivet Side 11 Broder Svend Guld-Kristensen kunne meddele, at broder Jens Salmonsen er indlagt på Aalborg sygehus og er i gang med en kemokur og er derfor meget træt, så korte besøg anbefales. Broder Overmester mindede brødrene om de forestående konfirmationer, så er der brødre, der har børn der skal konfirmeres, skal broder Undermester have besked. I forbindelse med den forestående installation, bedes alle ritualbøger og udvalgsprotokoller afleveret senest den 29. marts Broder skatmester Mads Willadsen gennemgik regnskabet. Efter en del debat blev regnskabet godkendt. Logen sluttede kl og var besøgt af broder eksmester Poul Henning Lauridsen, broderloge nr. 34 "Dannebrog" og 44 egne brødre. Logens møde nr. 3015, den Broder Overmester bød velkommen og vi lyttede til et stykke musik med Chris Barber Band, foreslået af broder Per Bjerg. Stafetten videregives til broder eksstorrepræsentant Hans Pedersen. Broder Kurt Gravesen kunne berette fra velgørenhedsudvalget, at besøget på "Solgården" havde været en dejlig oplevelse. Der havde været sange med logens brødre samt musik ved Broder Jørgen Skovbo. Syv søstre og 14 brødre deltog i arrangementet. Logens møde nr. 3016, den Broder Overmester bød velkommen og vi lyttede til et stykke musik "I Danmark er jeg født" foreslået af broder eksstorrepræsentant Hans Pedersen. Stafetten videregives til broder Erlin Gjerulff. Der var invitation til golfturnering fra søsterloge nr. 67 "Diana" Randers.

12 Side 12 Broder Per Plet havde besøgt broderloge nr. 63 "Kilen" Struer og skulle hilse. Broder Leif Mørk ville gerne have rene linjer og forklarede, hvorfor han ikke stemte for regnskabet sidste tirsdag. Pkt. 1. Overskuddet fra Kabareten skulle have været brugt til nye møbler i selskabslokalerne. Pkt. 2. Selvom vi har fået lavet et kommissorium for bladet "Logelivet", kunne det ikke være med tilbagevirkende kraft. Broder Overmester svarede hertil, at embedsmændene havde besluttet at lade overskuddet fra Kabareten indgå i logekassen for at mindske logens underskud. Med hensyn til overskuddet fra bladet "Logelivet" ville broder Overmester give broder Leif Mørk ret. Det kunne ikke være med tilbagevirkende kraft, så derfor stillede broder Overmester forslag til brødrene om, at overskuddet fra bladet "Logelivet" bliver brugt som beskrevet i kommissoriet. Forslaget blev vedtaget. Logen sluttede kl og var besøgt af 44 brødre. Overlæge Berth Larsen var aftenens "hemmelige gæst". Emnet: arbejdet som læge i krigszonerne, bl.a. Afghanistan. Arbejdsforholdene er vanskelige i disse områder. Der skal ofte tages hurtige beslutninger og dermed redde menneskeliv, men i andre tilfælde også med dyb tragedie til følge. Lægegerningen omfatter ikke alene tilskadekomne soldater, men også civilbefolkningen, som er ramt af krigens grusomheder. Et interessant foredrag, som gav stof til eftertanke. Overlæge Berth Larsen har været udsendt af "Læger Uden Grænser", flere gange. Er ansat på sygehus Thy-Mors Logens møde nr. 3017, den Broder Overmester bød velkommen. Vi lyttede til et stykke musik "Take me home Country Roads" med John Denver. Musikken blev forslået af broder sekretær Mogens Mazanti. Stafetten videregivet til broder Erlin Gjerulff. Broder Per Bjerg kunne på finansudvalgets vegne berette, at logens frie midler blev forrentet på bedste måde efter de nuværende forhold. Broder Svend Guld-Kristensen meddelte, at broder Jens Salmonsen havde det meget bedre, og var på vej hjem fra sygehuset. Broderen vil meget gerne have besøg. Broder Storrepræsentant John Holst kunne meddele, at broder Svend Nielsens prøver var gode og ikke viste noget ondartet. Broderen mindene patriarkerne om mødet i Skive den 7. april, hvor der vil være installation. Logen sluttede kl og var besøgt af 40 brødre.

13 Side 13 IN MEMORIAM Den 22. februar 2011 afgik broder Poul Andersen ved døden på Aalborg Sygehus 64 år gammel. Broder Poul Andersen blev indviet i vor loge den 19. februar 1980 og fik tildelt Ordenens 25 års hæderstegn i februar Broder Poul Andersen var en flittig mødende broder i de første mange år, men på rund af arbejdet som bagermester i Hurup og en hel del sygdom i de sidste mange år, så han sig desværre ikke i stand til at møde i sin loge. Broder Poul Andersen vil blive savnet og husket. Æret være hans minde.

14 Side 14 Indlæg af søster første storrepræsentant Ingrid Møller. For det er ved at give, at man får - sådan lyder det i en af hellige Frans af Assisis bønner. I en fortælling " De tre sigter" hører man om en mand, der kom løbende hen til filosoffen Sokrates, og ophidset sagde: "Sokrates, jeg må fortælle dig, hvordan din ven..." "STOP" afbrød den gamle filosof ham, har du ladet det, du vil fortælle mig gå igennem de tre sigter? "Tre sigter" spurgte manden forundret. Ja min ven, tre sigter. Lad os se om det, du vil fortælle mig, kan gå gennem de tre sigter. Den første sigte er sandheden. Er alt det du vil fortælle mig sandt? "Nej jeg har bare hørt og..." "Ja, ja - men så har du sikkert prøvet den anden sigte: Er det godt, det som du vil fortælle mig?" Manden tøvede lidt: " Nej snarere tværtimod." "Nå, afbrød Sokrates, lad os prøve med den tredje sigte: Er det nødvendigt at fortælle mig det, du er så ophidset over?" Nødvendigt er det måske ikke. "Javel" smilede Sokrates, hvis det du vil fortælle mig, hverken er sandt, godt eller nødvendigt, så grav det ned og besvær hverken dig selv eller mig dermed. Denne lille fortælling er helt i tråd med bønnens ord om kun at sende det gode, det sande og det nødvendige ud til sine medmennesker; og helt i tråd med den gyldne leveregel, at man altid skal behandle andre, som man selv vil behandles. For det er ved at give, at man selv får. Dette er også helt i overensstemmelse med vor Ordens motto: Vær mod andre, som du vil, at de skal være mod dig. Hvor ville alt være anderledes, hvis vi levede efter denne leveregel. Men det gør vi ikke altid. Jeg har fundet frem til nogle bevingede ord i "Livskunstens Almanak", som understøtter ovenstående. Fire ting kommer ikke tilbage. En afskudt pil - et udtalt ord - en forspildt lejlighed - et tilbagelagt liv.

15 LOGE NR. 42 LIDEN KIRSTEN SKRIVER Logelivet Side 15 Mandag, den 10. januar Søster overmester Kirstin Petersen bød velkommen til 53 søstre. Søster Organistspillede Vinter fra "De fire årstider" af Vivaldi. I sin velkomsttale kom Søster Overmester ind på, at det nye år bringer forandringer; man ser frem, men man ser også tilbage på det forgangne år. Søster fungerende eksmester Else Brøndum takkede alle for den interesse og vilje til at få et godt resultat af julemarkedet. Søster eksmester Alice Sørensen havde stafetten, hvor hun fortalte om Emili Robin; en fransk cognacfabrikant, som havde stor kærlighed til søredningstjenester i mange lande, herunder også Danmark, hvor der var adskillige fonde, som skulle understøtte bl.a. efterladte af søredningsfolk. Søsteren havde i sine gemmer fundet et kors, som hendes mor havde fået i konfirmationsgave og som bærer Emili Robins navn. Selv om Emili Robins døde i 1915 er der stadig legater, der kan søges. Søster kasserer Anni Damsgaard fortalte om sit embede som logens kasserer. Aftenens ord: Hvis vi som Odd Fellows kan bevare vores tro, kan vi til en verdensfred nu bygge Håbets Bro. Mandag, den 24. januar Denne aften besøg af 57 søstre heraf syv søstre fra søsterloge nr. 59 "Dr. Sophia", Skanderborg. Søster overmester Kirstin Petersen bød velkommen med en lille kinesisk historie. Søster Annalise Eriksen blev ved en smuk ceremoni overflyttet til vor loge i over- værelse af søstre fra hendes gamle loge nr. 59 "Dr. Sophia". Søster Organist spillede "Another suitcase, another hall" fra musicallen"evita " af Anrew Lloyd Webber. Lotteriet til fordel for "Liden Kirsten Fonden" gav ved vort sidste møde kr. 175,-. Søster undermester Joan Mørk mindedes vor Ordens stifter broder Thomas Wildey. Søster eksmester Jytte Visby havde et indlæg med spørgsmålene - lever vi op til logens idealer, gør vi nok? At være i en Odd Fellow Loge er en gave, og vi skal alle være med til at skabe interesse for Ordenen og tage del i de pligter - glade pligter - der er forbundet med medlemsskabet. Aftenens ord: Skønt at skue er perfekthed - varmt at mærke er dog ægthed. Mandag, den 14. februar Søster overmester Kirstin Petersen bød med nogle betragtninger om begrebet "en ven" velkommen til 53 søstre. Søster Organist spillede "One more angel in heaven". Fra Ejendomsudvalget brev vedrørende fællesejekontrakten.

16 Side 16 Søster Margit Jensen havde et indlæg om vigtigheden af at foregå med et godt eksempel frem for at komme med kritik. Aftenens ord: Sammenhold og energi skaber vækst og harmoni. Logemødet sluttede med tildeling af venskabsgraden til søster Lone Sørensen og søster Lis Ruby jensen. Mandag, den 28. februar Søster Overmester bød velkommen til 53 søstre med nogle betragtninger om livet, hvor det er vigtigt at gøre noget godt for andre i dag. Søster Organist spillede "Für Elise" af Ludwig van Bethoven. Søster skatmester Else Nielsen aflagde regnskabet for 2010, som blev godkendt af søstrene. Søster eksskatmester Edel Bjerg aflagde regnskab fra Ejendomsudvalget, som blev godkendt. Lotteriet til fordel for "Liden Kirsten Fonden" gav ved sidste møde kr. 210,-. Søster ekskasserer Annelise Kristensen havde et indlæg om "den røde tråd" i ordensarbejdet. Alle yder et frivilligt og vigtigt arbejde. Alle vil begå fejl, men disse kan ofte hjælpes på vej med et smil. Aftenens ord: Den, der ærligt søger sandheden her på jord, vandrer mod det sted, hvor næstekærligheden gror. Mødet sluttede på smukkeste vis med tildeling af sandhedsgraden til søster Lisbeth Rødbro Jeppesen. Mandag, den 14. marts Søster Overmester bød velkommen til 49 søstre, hvorefter søster Organist spillede et stykke musik. Brev fra søster distriktsdeputeret storsire Evelyn Husted med indkaldelse til instruktion for kommende over- og undermestre amt udnævnte embedsmænd. Brev fra broderloge nr. 41 "Petrus Beyer" med invitation til festloge lørdag, den 16. april Ligeledes brev vedlagt efterårsterminens aktiviteter. Brev fra søsterloge nr. 67 "Diana", Randers angående Odd Fellow Golf 2011 fredag den 12. august 2011 i Randers. Materiale hertil kan fås ved henvendelse til søster storrepræsentant Ingrid Møller. Meddelelse fra patriarklejr nr. 7 "Oasen", at søster Birthe Bjerre er optaget i lejren den 5. marts Lotteriet til fordel for "Liden Kirsten Fonden" gav ved vort sidste møde kr. 160,-. Aftenens ord: Lær lidt af ydmyghedens vanskelige kunst; hig ikke efter storhed og den tomme gunst. Efter det ordinære møde afholdtes ældre søstres aften. Søster eksstorrepræsentant Inger Handest havde et indlæg som omhandlede tiden fra "Liden Kirstens"

17 Side 17 første år. Søster eksstorrepræsentant Dorthy Fogh Madsen havde indlæg om logelivet. Den gamle afslutningssang samt " fadervor vi dagli bede" blev sunget. I logesalen blev aftenens indslag knyttet sammen af søster storrepræsentant Ingrid Møller. I selskabslokalerne fungerede søster eksmester Alice Sørensen som undermester. Her blev serveret sildemad, fiskefad med flüte og brun lagkage til kaffen. Søster Tove Poulsen fortalte om, hvad køkkenet kunne præstere, i de første mange år, for små penge. Der var ingen udgifter til køkkendame, da søstrene både købte ind og lavede maden. Menüen var til almindelige møder snitter og til kaffen "den brune lagkage", men til gradeaftener blev der serveret varm mad og kaffe med kage eller en dessert. En god aften sluttede kl Besøg på "Kristianslyst" Den 7. februar besøgte 24 søstre" Kristianslyst". En tradition som er til stor glæde for både beboere og for Søsterlogen. I år var det nr. 36 i rækken af besøg. 22 beboere blev i "Oasen" budt velkommen af søster sekretær Kirsten Carlsen. Igen i år havde søstrene bagt boller og pyntet de medbragte roulader til kaffebordet. De beboere, der ikke kunne deltage, fik med personalets hjælp serveret kaffe og brød i deres lejlighed. Søster Karen Marie Houe spillede til årstidens sange. Alle nød samværet omkring kaffebordene og fællessangen. Beboerne blev opfordret til at komme med forslag, så den røde sangbog blev flittigt brugt. Søster eksmester Else Brøndum fortalte lidt om "kaffegilderne" i hendes hjem på landet. Lederen af "Oasen" takkede på beboernes vegne for en dejlig eftermiddag. Til slut takkede søster sekretær for denne gang og mindede om, at vi gerne vil komme igen næste år.

18 Side 18 Tirsdag den 8. februar var ingen normal logeaften hos broderloge nr. 41 Petrus Beyer, idet det traditionsrige Gildelsaug, blev afviklet denne aften. Et Gildeslaug er som ordet siger, en festlig aften, hvor det sociale samvær er det væsentlige. Gildes Præcis kl startede indmarchen ledsaget af musik, og med TAMBURMAJOREN (Walther Larsen) i spidsen, blev OLD GESEL (Leif Mørk) ført ind i salen, hvor alle gæster Nu blev resten af Gildestaben ligeledes ført til deres pladser, naturligvis også ledsaget af særdeles dygtige og kompetente musikere og kældersvende (Poul Gade, Jørgen Skovbo, Hans Ravn, Knud Harring, Mogens Sørensen, Børge Jensen og Poul Sørensen). HAMMERBÆREREN (Erlin Gjer meren afleveres til GILDEMES indleder med at oplæse gildes KÆLDERMESTEREN (Niels Hol rer (ØL og BRÆNDEVIN) og aft TORSK OG GAMMEL OST). Kassereren (Viggo Nielsen) ge relse på de bøder, som han og Bjerg) senere på aftenen ville

19 Side 19 Aftenen begynder allerede sidst på eftermiddagen, hvor deltagerne i lauget møder til sminkning og lidt udklædning. I år havde vi uvurderlig hjælp af søster Inger Vigsø og af Tina Plet, som på mirakuløs måde, fandt nogle helt andre facader frem i samtlige Talemester (Per Plet) og syngemester (Poul Nielsen) sørger for afvikling af ritualets taler og sange, alt i mens spisning bliver afviklet. Gildemesteren har her travlt med at idømme bøder for overtrædelser af gildeskråen. Overtrædelse af gildeskråen består bl.a. i rejse fra bordet tage ordet uden tilladelse eller i det hele taget sætte sig op mod gildemesteren, hvilket der var mange der gjorde, og de brødre, der forholdt sig passive, blev idømt bøde herfor. Aftenens hovedtale, er beretningen fra den berejste Philias Fog (Jan Andersen), der på en særdeles levende og munter måde, berettede om sin seneste farefulde rejse. Godt humør - særdeles munter stemning blandt alle brødre gjorde, at en absolut vellykket aften sluttede af med, at der kunne afleveres et pænt beløb til logens velgørenhedsudvalg.

20 Side 20 Verden af i dag Jeg er lidt bekymret for verden i dag. At terrorbalance skal råde som middel til fremme af fredens sag, det er, og det bli`r mig en gåde. Hvis jeg med min nabo vil leve i fred, så stjæler jeg ikke en blomst fra hans bed, eller mistror ham over al måde. Man tæller missiler, som var det blot bær og vejer dem om mod hinanden. Computerstyring gi`r træfsikker hær. Teknikken erstatter forstanden. Dog humanisme, tror jeg i dag trods alt, er ikke computeres sag - men tillid og tro på hinanden! først da vil min frygt nok ophøre! Ja, tænk om hver leder i verden forstod, ej kynisk og koldt at regere, men udviste uselvisk, positivt mod til modparten at respektere. De gjorde så blot, hvad vi valgte dem til: En verden i fred er jo kun, hvad vi vil, og ej, at den skal eksplodere. Ja, kendte de kun vor Ordens etik og lod mod dens mål blot sig føre i venskab - kærlighed - sandhed, så fik med nedrustning nok man at gøre. Og vi kunne frit række hænderne frem som hilsen og hyldest fra hjem og til hjem,

21 Nye embedsmænd Søsterloge nr. 42 "Liden Kirsten Overmester: Undermester: Sekretær: Kasserer: Skatmester: søster Joan Mørk, Tviskjær 11, 7700 Thisted mail: søster Kirsten Carlsen, Møllevej 35, 7700 Thisted mail: søster Pia Pallesgaard, Housørvej 11, 7700 Thisted mail: søster Aase Hedegaard Nielsen, Sennelsvej 123, 7700 Thisted mail: søster Else Nielsen, Knudsbjergvej 14, 7700 Thisted mail: Fung. eksmester : søster Kirstin Petersen, Dragsbæk Fjordvej 8, 7700 Thisted mail: Logelivet Side 21 Broderloge nr. 41 "Petrus Beyer" Overmester: Undermester: Sekretær: Kasserer: Skatmester: Fung. eksmester : broder Bent Glarmbæk, Gadegårdsparken 5, Sennels, 7700 Thisted mail: broder Mogens Mazanti, Thorstedvej 114, 7700 Thisted mail: broder Poul Nielsen, Østerbakken 87, 7700 Thisted mail: broder Viggo Nielsen, Knudsbjergvej 14, Sennels 7700 Thisted mail: broder Andreas Bjerg, Hybenvænget 12, 7700 Thisted mail: broder Knud Erik Gravgaard, Mellemmøllevej 7, 7700 Thisted mail:

22 Side 22 Besøg på "Solgården" Lørdag, den 26. februar besøgte broderloge nr. 41 "Petrus Beyer" Omsorgscentret Solgården i Hundborg. Broder Kurt Gravesen bød velkommen til alle og glædede sig over igen at komme på besøg. I år nummer 41 i rækken af besøg. Plejehjemmet serverede som sædvanligt dejligt kaffebord. Husets venner og personale havde sørget for det hjemmebagte brød. Broder Jørgen Skovbo spillede til fællessangene, ligeså da logens brødre underholdt med korsang. Efter uddeling af gaver takkede Jutta Stϋker på beboernes vegne for besøget og glædede sig til næste år. Solgården står overfor en omfattende ombygning, som vil strække sig over længere tid. Såvel personale som beboere så hen til at kunne flytte ind i helt nye lokaler. Eftermiddagen sluttede med, at vi sang : "Skul gammel venskab rejn forgo".

23 LIVSGLÆDE I efterårs- og forårsterminen afholder "Liden Kirsten" et ekstraordinært møde. Møderne foregår hver gang i selskabslokalerne. Temaet i år var "livsglæde" Logelivet Side 23 Den 21. marts 2011 samledes 51 søstre til en spændende aften. I forvejen var søstrene blevet bedt om, at finde en ting - gerne gammelt eller brugt -. Mange skønne ting var medbragt og på den efterfølgende auktion, blev et ganske pænt beløb overført til "rutebilkassen". Derudover var der udvist stor kreativitet med forskellige former for borddækning og underholdning, alt sammen noget, der var relateret til livsglæde. En dejlig aften sluttede kl

24 Side 24 MÆRKEDAGE Br. Uffe Gjede 25 års ordensjubilæum Søster Britta Ravn Sørensen 40 års ordensjubilæum Br. Gunnar Emil Larsen 80 år Søster ekskasserer Annelise Kristensen 75 år Søster Tove Bang Kristensen & Sølvbryllup broder Frank Kristensen Søster Tove Krogh Nielsen & ægtefælle Guldbryllup Br. Christian Messel 50 år Br. eksmester Knud Erik Gravgaard 70 år Søster ekssekretær Tove Mols 70 år NYE ORDENSSØSKENDE Anne Marie Engelbrecht Larsen Proponent Søster Ekssekretær Bertha Møller broder Leif Baden Proponent Br. Eks. Poul Henning Lauridsen søster Annalise Eriksen, overflyttet fra søsterloge nr. 59 "Dr. Sophia", Skanderborg, proponent søster Anna Olesen VENSKABSGRAD Br. Allan Galsgaard Søster Doris Friis Pedersen Søster Anni Merete Søe- Larsen søster Lone Sørenen søster Lis Ruby Jensen søster Anne Marie Engelbrecht Larsen br. Knud Harring KÆRLIGHEDSGRAD Søster Lisbeth Rødbro Jeppesen SANDHEDSGRAD Br. Jørgen Skovbo Br. Niels Holst søster Lisbeth Rødbro Jeppesen

25 STØT VORES ANNONCØRER Logelivet Side 25 Energicenter Nord Professionel rådgivning indenfor bæredygtig udvikling / Mads Skaarup Willadsen Vendbjerg 31. Nors 7700 Thisted Tlf DE STØTTER OS

26 Side 26 STØT VORES ANNONCØRER REDAKTIONEN Br. Kristian Richardt Møller Br. Emil Ninn Str. Exmester Else Brøndum Br. Ex Skatmester Mads S. Willadsen Br. Jens Bjerre Br. Poul Sørensen DE STØTTER OS Havnetorvet 1b, 7700 Thisted

27 STØT VORES ANNONCØRER Logelivet Side 27 Sparkøbmanden Vorupør Vesterhavsgade 103 V/Kim Poulsen DE STØTTER OS

28 Side 28 STØT VORES ANNONCØRER DE STØTTER OS

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER I LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 7. Årgang April 2006 Nr. 25 Nu er der travlt derude i marker og i haver. Vi pusler, og vi planter, vi river, vi graver Side REDAKTIONEN SKRIVER: Jeg skrev ved indgangen til

Læs mere

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 7. Årgang Juli 2006 Nr. 26

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 7. Årgang Juli 2006 Nr. 26 I LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 7. Årgang Juli 2006 Nr. 26 Side REDAKTIONEN SKRIVER: Så har vor loge sluttet forårsterminen, og vi er gået på sommerferie. Terminen sluttede efter mange gode oplevelser i

Læs mere

års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F.

års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. 1914-15. november - 2014 Dr.med., Fysikus Erik Holst (1828-1907) Logens embedsmænd Øverst fra venstre: Storrepræsentant Henning Nielsen,

Læs mere

Træk af logens historie gennem 100 år. 1913 5. januar 2013

Træk af logens historie gennem 100 år. 1913 5. januar 2013 SØSTERLOGE NR. 3, FREJA Træk af logens historie gennem 100 år 1913 5. januar 2013 Bemærk, at vi ikke har rettet tituleringer og andet til tidssvarende form og skrivemåde men bevaret de regler, man benyttede

Læs mere

Santa Maria. Februar måned 2012 Ny udgave nr. 11. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation.

Santa Maria. Februar måned 2012 Ny udgave nr. 11. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. Santa Maria Februar måned 2012 Ny udgave nr. 11 Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. 1 Den for Terminen 2011 2013 valgte Embedsmandsgruppe i loge nr. 11, Columbus Overmester Johnny

Læs mere

Santa Maria. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. Odd Fellows SOS-Børneby 'Kayonza' i Rwanda

Santa Maria. Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. Odd Fellows SOS-Børneby 'Kayonza' i Rwanda Santa Maria Oktober måned 2011 Ny udgave nr. 9 Loge nr. 11, Columbus nyheds og informations publikation. Odd Fellows SOS-Børneby 'Kayonza' i Rwanda Maj 2011: Så fik vi endelig officielt "vores" børneby

Læs mere

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2013 ALLE Onsdag den 15. maj kl. 19:00 på Poulholm i Viborg: Distriktsgildeting. 1. GILDE Mandag den 22. april kl.

Læs mere

Odd Fellow Loge nr.70 Christian Skeel Tønder 1951 3. maj 2001

Odd Fellow Loge nr.70 Christian Skeel Tønder 1951 3. maj 2001 Odd Fellow Loge nr.70 Christian Skeel Tønder 1951 3. maj 2001 Jubilæumsskrift udgivet i anledning af logens 50 års stiftelsesdag den 3. maj 2001 REDAKTION: Broder Exmester Knud Hersbøll. Broder Arkivar

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade

Læs mere

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m.

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Tjeles Venner 22. årgang nr. 3 maj 2015 Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Foto: Susan Tjeles Venner Tjeles Venners bestyrelse Formand... Lars

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Julehilsen fra OM...Side 3-4. Julehilsen fra OB...Side 5-6. Julefortælling...Side 7-10. Hvem er vores embedsmænd...

Indholdsfortegnelse. Julehilsen fra OM...Side 3-4. Julehilsen fra OB...Side 5-6. Julefortælling...Side 7-10. Hvem er vores embedsmænd... Concordia 29 25/06/03 23:42 Side 1 Nr. 49 december 2013 28139_Blad nr 2 december 2013.indd1 Indholdsfortegnelse Julehilsen fra OM...Side 3-4 Julehilsen fra OB...Side 5-6 Julefortælling...Side 7-10 Hvem

Læs mere

31.. årgang. Læs bl.a. om..

31.. årgang. Læs bl.a. om.. 31.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2010 * Budstikken * Nyt fra Foredragsforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev-Lyne G.U. * Kirkenyt * Nyt fra menighedsrådet * Menighedsmøde

Læs mere

8nde Gilde 50 år. Sct. Georgs Gilde bog.indd 1 31/03/08 8:14:45

8nde Gilde 50 år. Sct. Georgs Gilde bog.indd 1 31/03/08 8:14:45 8nde Gilde 50 år Sct. Georgs Gilde bog.indd 1 31/03/08 8:14:45 Udarbejdet af Jubilæumsudvalget Per Gissel Bernt Santesson Jørgen Peter Mossdorf Frank Lydolff Mogens Foss Kaj Palsgaard Andersen Udvalget

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset - Julegaveværksted - SPAR

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset - Julegaveværksted - SPAR LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset - Julegaveværksted - SPAR Vinsmagning - Fowli 2011 - Grøftekanten Elmehøj - Kirke-Nyt - Bålhøj Plantage Nummer 59 december 2010 - februar

Læs mere

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88 Juli 2013 25. årgang nr. 88 Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet Marianne Jensen ser tilbage på tiden, da børn legede uden legepladser. I Vejlby Vænge kigger de frem mod en helt ny legeplads. For STORE

Læs mere

juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle

juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle 2015 juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle se vores hjemmeside www.brylleby.dk INDLÆG til næste blad skal være redaktionen

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? ikke en klagecentral. Diakonipris: De nye danskere er gave for menigheden. Forsiden: Kirken med på Roskildefestival

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? ikke en klagecentral. Diakonipris: De nye danskere er gave for menigheden. Forsiden: Kirken med på Roskildefestival Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Venne-pårørendeforeninger er støtte, ikke en klagecentral Diakonipris: De nye danskere er gave for menigheden Forsiden: Kirken med på Roskildefestival

Læs mere

Åbent hus i anledning af vores Guldbryllup

Åbent hus i anledning af vores Guldbryllup NR. 08 AUGUST 2014 ÅRG. 112 Reception i Silkeborg I anledning af at Peter Ederkop Poulsen lørdag den 2. august kan fejre 40 års jubilæum,som naver, holder vi på dagen en reception kl. 13, i hulen i Silkeborg,

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

KAMILLIANERGAARDENS HOSPICE

KAMILLIANERGAARDENS HOSPICE KAMILLIANERGAARDENS HOSPICE ÅRSBERETNING 2012 2 Copyright: Kamillianergaardens Hospice Redaktion: Anette Agerbæk, Lisbeth Halager og Jette Bjørn Bjørnes Foto: Hanne og Poul Klingberg Korrektur: Charlotte

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 21. årgang Juni 2004 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Bestyrelsens beretning for 2003/04... 3 Referat af generalforsamling... 7 Nordisk konference om HC 17.-18.

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 121 Juni 2010. 31. Årgang

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 121 Juni 2010. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL Nr. 121 Juni 2010 31. Årgang I midten af april kunne en meget stolt National Repræsentant overrække kommunikationschef Line Grove Hermansen fra SOS-Børnebyerne en check

Læs mere

April 2015. Foto: Dan Møller / Lokalavisen

April 2015. Foto: Dan Møller / Lokalavisen April 2015 Foto: Dan Møller / Lokalavisen S/I Akaciegården Nimbusparken Nimbusparken 26 2000 Frederiksberg Telefon: 36 17 18 22 Fax: 36 19 77 47 Cvr.: 19 04 25 37 E-mail:akaciegarden@frederiksberg.dkwww.akaciegaarden.dk

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere