Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 23. februar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 23. februar 2013"

Transkript

1 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 23. februar 2013

2 1. Valg af dirigent. Poul Møller valgt 2. Godkendelse af dagsorden og mødets lovlighed Dagsorden godkendt og generalforsamling lovlig indvarslet 3. Formandens beretning v/karl Peter EB Ungdomsvenners beretning Ved generalforsamlingen 2012 ønskede den daværende bestyrelse at stoppe med bestyrelsesarbejdet og det var ikke umiddelbart muligt at få valgt en ny bestyrelse. Ved ekstraordinær generalforsamling i marts lykkedes det at få valgt en ny bestyrelse bestående af Marianne Madsen, Iben Berthelsen, Lars Tilsted, Martin Strøm og Karl Peder Kjeldsen. Som suppleanter valgtes Lone Hald og Tonny Sørensen. Bestyrelsen bestod dermed af medlemmer uden nærmere kendskab til Ungdomsvennernes baggrund, formål og arbejde. Efter et overdragelsesmøde med medlemmer fra den afgående bestyrelse og gennemgang af vedtægterne havde vi dannet os et overblik og følte os godt klædt på til at gå i gang med bestyrelsesarbejdet. Det er naturligvis ikke optimalt at hele bestyrelsen udskiftes samtidigt og vi vil fremover søge en glidende udskiftning i bestyrelsen. På grund af udskiftningen af bestyrelsen forsinkedes salget af medlemskort. Alligevel lykkedes det hurtigt at få trykt nye 30 års jubilæumsmedlemskort og gennem flittige sælgere i EB-afdelingerne nåede salget af medlemskort op på samme omfang som tidligere år. Af årets aktiviteter skal nævnes Salg af medlemskort Salg af øl, vand, frugt og kage ved Bøllingsø Løbet I forbindelse med Hedefest: Burgersalg, bankospil, mikrofodboldstævne, børneloppemarked og kaffebar. Bestyrelsen besluttede at droppe salget af julekalendere i I stedet har vi som noget nyt forsøgt os med salg af skrabelodder. Formålet med Ungdomsvennernes arbejde er jo at samle penge sammen til støtte af aktiviteter i de forskellige ungdomsafdelinger under Engesvang Boldklub. Da den nuværende bestyrelse trådte til var de store tilskud til henholdsvis Flensborg håndboldstævne, Tarm badmintonstævne og Kibæk fodboldstævne fordelt. Det har derfor været muligt at opbygge en solid kassebeholdning med gode indtægter fra først og fremmest salg af medlemskort samt aktiviteter i forbindelse med Hedefest. På skrivende tidspunkt har vi kun uddelt støtte til Gymnastikafdelingen i forbindelse med juletræsfest. Siden sidste års generalforsamling har Ungdomsvennerne opbygget en kassebeholdning på kr. XX.XXX,-. Økonomien præsenteres nærmere i forbindelse med fremlæggelse af regnskabet.

3 Ungdomsvennerne vil gerne rette en stor tak til vores sponsorer samt alle de hjælpere, som har gjort det muligt, at gennemføre de forskellige aktiviteter. Vi har oplevet en meget stor opbakning til arbejdet i Ungdomsvennerne - både i form af gaver til bankospil og velvillige hjælpere til de forskellige arbejdsopgaver. Det er ikke noget problem at få folk til at hjælpe Ungdomsvennerne, hvilket betyder at det er en taknemmelig opgave at udføre bestyrelsesarbejdet. 4. Kassererens beretning v/iben 5. Regnskab 2012 fremlagt og godkendt 6. Kontingent fastsættelse. Fastsat til kr. 50 per medlemskort 7. Indkomne forslag. Ingen 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer Iben og Karl Peter stopper, resten fortsætter Tommy +Lone Iben fortsætter som kasser er uden for bestyrelsen Iben og Britta suppleant 9. Valg af revisorer. Gitte Kristensen og Ellen Kristensen 10. Eventuelt. Forslag om klubbonus.dk for at tjene ekstra penge (Bitten) Jørgen Kristensen beder om at man støtter de lokale interesser hvis muligt Julekalender salg, hvis ikke UV gør det så skal foreningerne have besked Carlsberg bonus findes også, men det er ikke muligt at skaffe overblik Carlsberg point fra fra Hallen gives til UV Medlemskort må gerne afhentes af hver afd.

4 EB Håndbold 1. Valg af dirigent. Poul Møller valgt 2. Godkendelse af dagsorden og mødets lovlighed Dagsorden godkendt og generalforsamling lovlig indvarslet 3. Formandens årsberetning v/ Paul Sølvsten Der er nu snart gået endnu en sæson for de aktive håndboldspillere i Engesvang, en sæson der har været præget af en stor optimisme, og en sæson vi kan glæde os over. 2012/2013 sæson har budt på 2 holdfællesskaber dels vores u/18 drenge hold som har været i holdfællesskab med Funder, samt vores dame senior der har været i holdfællesskab med Bording disse hold fælleskaber giver vores aktive håndboldspillere en mulighed for dels at spille håndbold men samtidig en mulighed for at være knyttet til Engesvang klub og hal, der har været en del af rammerne for hold fællesskaberne. Vi kan samtidig konstatere at der har været en stor interesse for at spille håndbold, som begynder med en jævn stigning i vores medlemstal for de mindste nybegyndere, vil der blive en yderlig aktivitet for de allermindste hvor vi i den kommende sæson vil kunne tilbyde et nyt initiativ, som kommer til at gå under betegnelsen trille trolle, det er vores intension og håb, at det er en aktivitet der kan laves i fællesskab med gymnastikafdelingen. Der er tidligere gjort tiltag i forbindelse, med en sommerhåndboldskole vi havde ca. 20 tilmeldte ved den sidste, og med rigtig god energi omkring dette projekt, er det også hensigten at dette skal prøves endnu en gang her til sommer, der tages lidt forbehold da der samtidig vil være et landsstævne der løber af stablen i Esbjerg. Engesvang håndboldafdeling var endnu en gang vært for ca. 700 unge mennesker der var indlogeret omkring hallen og skolen,i forbindelse med julecuppen vi kan vist godt sige at der var proppet på skolen, det er en uvurderlig støtte vi modtager fra vores lille by med masser af frivillige, og en stor fleksibilitet fra Michael Lindved da han stor set er til rådighed for de spørgsmål der opstår, det betyder ustyrligt meget for vores begrænsede budget at der kommer penge ind til håndboldafdelingens via denne aktivitet, jeg er af den opfattelse at Julecuppen er noget der er kommet for at blive, og det ikke er noget vi fra bestyrelsens side ønsker at ændre på. Vinnie har igennem sin store indsats i forbindelse med bestyrelsesarbejdet, været en god motor for en stor set ny bestyrelse, en bestyrelse der egentlig ikke har erfaring med bestyrelsesarbejde, og derfor har lagt sig meget op af

5 Vinnies indput, vi håber at Vinnie forsat vil være en del af beslutninger der skal tages på godt og ondt, tusind tak for din store indsats. Vi har fra bestyrelsen lagt vægt på at der ikke umiddelbart skal være en formand, dette kræves dog af vedtægterne, således er det mig der står og laver denne formandsberetning, og står skrevet ind som formand. Bestyrelsen vil for den næste sæson bestå af Hedi Veth, Jette Søndergaard, Paul Sølvsten, Kurt Dalby, Lene bruun hedegarrd, ( Vinnie Mikkelsen) eneste ændring er Tanja Andersen der er trådt ud af bestyrelsen, vi er er i gang med at finde en erstatning for hende På baggrund af den nye bestyrelse, og det som vi har oplevet, omkring hallen må vi jo konstatere at den indsats som Michael Lindved gør for Håndboldafdelingen, er et kæmpe aktiv for os, Michael er jo lidt indgroet på den gode måde, og det betyder meget for os når han kommer med forskellige input, vi håber ikke vi laver rovdrift på ham, og vi tager hele armen hvis han rækker en lillefinger frem til os, i så fald håber jeg han siger fra, så fra bestyrelsen skal du have en kæmpe stor tak for din indstilling, over for os som bestyrelse. Så en general konklusion på sæson 2012/2013 er med lidt bump på vejen en sæson der er vel overstået, og vi ser frem til den nye, som vi så småt er i gang med at planlægge.

6 1. Valg af dirigent Dirigent Poul Møller valgt 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt og generalforsamling lovlig indvarslet 3. Formandens årsberetning Års beretning 2012 v/michael Lindved. Jeg vil i år starte, hvor jeg sluttede sidste år, nemlig med at sige en stor og kæmpe tak til alle de frivillige, som alle gør en formidabel indsats, for at vi i dag har en meget velfungerende og moderne motionscenter. Vi har pt. 36 frivillige. Endnu en gang mange tak. Tallet 579, er det medlemstal som EB Motion har opgivet til DGI, det vil sige næsten halvdelen af de medlemmer som er registeret i EB. Med så mange medlemmer, er økonomien fortsat god og der har også i år været plads til lidt større investeringer. Vi har investeret i et nyt medlemsprogram som har været på ønskelisten længe, faktisk lige siden vi startede, men på daværende tidspunkt var det meget dyrt og vi havde også rigeligt at bruge penge på dengang. Men nu var der råd. Systemet har gjort det letter at være kassere, der er ikke længer så meget manuel arbejde med medlems regristring. Vi som instruktør har mulighed for at yde en beder service over for medlemmerne, da vi nu kan følge med i betalinger og andet. Ydermere kan vi nu sælge klippekort til indoor cykling og zumba, så man selv kan booke de tider man har lyst og ikke mindst, man betaler kun for de gange man er der. Systemet kan udbygges med flere muligheder og tilbud med tiden. At få Nye ting i motionscenteret er næsten umuligt, da vi ikke har mere plads. Så plads er ved at være en mangel vare, hvem skulle have troet det for 3 år siden. Men lidt er der blevet til. TRX som flere og flere er begyndt at benytte og et fjernsyn som kan ses fra cardio maskinerne. Vores indoor cykling har været rigtige godt besøgt i år efter at vi sidste år oplevede lidt tilbage gang. Det kan skylles at klippekort ordningen er indført. Der er mange Trend og nye ting inden for fitnessverden så det er rigtig svært at finde ud af hvad der holder og ikke holder. Efter en hel vild opsart på zumba sidste år, har vi måtte juster Zumbaen lidt efter jul. Der var ikke så stor søgning som forventet og da Lina desværre brækkede benet, gik vi fra 4 hold til 3 hold, hvilket også har vist sig at være nok. Sidste år på generalforsamlingen, varslede vi opstart på en løbeskole og det startede i marts måned, hvor over 50 deltager mødet op, for at se hvad det var for noget. Der har gennem sæsonen været 30 tilmeldte og en del af dem har flyttet sig helt vild og man tager nu ud forskellige steder og deltager i forskellige motionsløb. Der starter et nyt løbeskolehold op igen, sidst i marts måned. Tak til alle medlemmer og god træning fremover.

7 4. Kassererens reviderede regnskab Regnskab v/finn godkendt 5. Fremlæggelse af budget Budget v/finn godkendt 6. Indkomne forslag ingen 7. Valg af bestyrelses medlemmer Kenneth Skovgaard og Finn Hønholt modtager genvalg 8. Valg af suppleant til bestyrelsen Henrik genvalgt 9. Valg af revisorer Bitten genvalgt 10. Eventuelt. EB motion har ønske om at lave børnefitness i forbindelse med kostvejleder, Gitte Kanstrup spørger om hvilken aldersgruppe det drejer sig om og bekymring om der stjæles medlemmer fra andre afd. Men der er flere med holdning om at det ikke er de samme medlemmer Poul Erik, er der pladsproblemer i motionscentret? Der er ønske om en sal til flere aktiviteter mange ved ikke at der foregår noget på hallen Der er store udgifter til PBS, kan man evt. bruge direkte korttræk, men leverandør af EDB system er ikke tilhænger af det Jørgen Christensen hvordan beregnes husleje. Finn svarer pristals reguleret + ud fra antal medlemmer Der er anlægsarbejde uden for Hallen Parkour Rade med et mini fitness anlæg. Samt en mini fodbold bane som EB motion og Fodbold har sørget for

8 1. Valg af dirigent Dirigent Poul Møller valgt 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt og generalforsamling lovlig indvarslet 3. Formandens årsberetning v/hans Jørgen I mit første år som formand, fik vi endelig konstitueret en ny komplet bestyrelse, og har i årets løb, arbejdet på at få samlet trådene, og det syntes jeg er lykkedes rimeligt godt. Vi har gennemført vores planlagte aktiviteter, som Familie vintersvømning 1 i 1.st halvår, dog med 12 deltagne familier, 46 børn og voksne. Sommer svømmeundervisning indendørs i Ikast svømmecenter, blev gennemført med plask&leg, svøm1 og svøm2 hold med i alt 24 børn samt 3 der deltog på A-holdet i Bording svømmeklub. En stor tak skal tilgå vores trænere og hjælpetræner for godt arbejde. Sommersvømning sluttede i august med vores egen svøm langt dag. 14 børn fik svømmemærke, den længste med 1800m. Og han startede som ny svømmer. Familie vintersvømning 2 i efteråret blev pænt besøgt, 17 familier deltog fra start oktober til lige før jul. Som noget nyt har vi registret alle brugere, så deltager antal blev til 69 voksne og børn. Vi havde indlagt mulighed for også at få svømmeundervisning, som flere tog imod. Vi vil nok tilrette det, til næste sæson. Det blev til mange hygge timer, for både børn og voksne der benyttede en fredag aften, til at ryste ugens stress ud af kroppen. Nu er vi godt i gang med en ny sæson med Familie svømning 2013, 10 familier er tilmeldte. Vi slutter d. 22. Marts Som bekendt er Friluftsbadet godt i gang med planlægning af genåbning til Maj/Juni. Det glæder vi os rigtig meget til. Men der er et stykke vej endnu. Det vil give os muligheder for at afvikle nye tiltag, som f.eks Aqua Fitness for primært for voksne. Og forhåbentlig kunne fordoble vores deltager antal i sommersvømning. Svømmeklubben vil stå for uddannelsen af de livreddere, som skal anvendes i sommerens løb. Planlægning af kursus er i gang. Vi starter på Fredag. d. 1.3 Jeg har valgt at gå ind i Friluftsbadets bestyrelse, for at styrke samarbejdet og for at være et bindeled mellem os. Vores kasserer Dan Jensen, har valgt trække sig fra posten og bestyrelsen. Jeg vil gerne sige Dan tak for indsatsen.

9 En nye kasserer står klar i kulissen, og han er klar til at implementere conventus finans til håndtering af vores økonomi. Vi glæder os meget til de udfordringer der venter os. På bestyrelsens vegne 4. Kassererens reviderede regnskab v/dan Jensen FU spørger mht. manglende 1700 kr. fra 2011, hvor fremgår de? Dan redegør for det, men Britta fra FU stiller stadig spørgsmål ved dette. Regnskab godkendt med denne bemærkning. Spørgsmål fra FU er ubesvaret og der bedes efterfølgende redegjort for dette v/dan 5. Fremlæggelse af budget Budget godkendt 6. Indkomne forslag ingen 7. Valg af bestyrelses medlemmer John Kristensen og Lars Lærkesen modtager genvalg. Dan Jensen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Linda Jensen 8. Valg af suppleant til bestyrelsen Arne Roedahl modtager genvalg 9. Valg af revisorer Jørgen Christense modtager valg som revisor og John Bregnhøj fortsætter 10. Eventuelt. Der er foreløbig 4 instruktører til svømmeklubben. Aqua fitness er et forslag for en rundspørge fra skolen og hvis der er nogen der kunne tænke sig at være instruktør betaler svømmeklubben for undervisningen Poul Erik, hvis svømmebad etableres så formodes det at skolen genoptager skolesvømning. Svømmeklubben vil gerne være behjælpelig med livredder Det er flot at der samarbejdes mellem svømmeklubben og Friluftsbadet og begge bestyrelser er interesseret i dette. Ellen Kristensen spøger om Aqua fitness kræver udstyr, det er svømmeklub og Frilufts bad interesseret i at være behjælpelig med. Udstyret til dette er forbundet med store omkostninger

10 1. Valg af dirigent Poul Møller valgt 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt og generalforsamling lovlig indvarslet 3. Formandens årsberetning v/gitte Kanstrup.. Formandens beretning. Vi startede gymnastikåret som altid med et besøg af KARAVANEN (DGI) fredag den 7/9-12 og i samarbejde med håndboldafdelingen. Vi ville prøve og få lidt mere bold ind over og havde derfor bedt DGI om, at lave et program både til gymnaster og børn der dyrker håndbold. Det var en rigtig hyggelig dag og godt besøgt af alle dagplejer/børnene, børnehavebørn og broens børn og personale, som fik sig en super skøn dag med masser af sjov og gymnastik/håndbold. En stor tak til bestyrelsen i håndboldafdelingen. Vores medlemstal i denne sæson har været på ca. 180 børn og voksen. Vi var desværre nødt til og lukke vores hold med motionsdamer, de kunne ikke helt slæbe sig op på 8 medlemmer, så det var lidt træls men vi håber på et nyt hold til Vi stadig nye til holdet hvor træner Anne hygger med mændene både så de får sved på panden og er nødt til og tage en 3. halvleg. Vi glæder os til og se hvad de har fundet på til vores opvisning. Men ellers har vi fortsat kørt med de samme hold som vi plejer og stadig nogle hold er mere end fyldt helt op, så vi kunne godt ønske os en større gymnastiksal eller en halv hal det ville være så skønt og få lidt mere plads og bolte os på, selvfølgelig kan vi få hallen, men vi har jo brug for vores redskaber og vi kan ikke slæbe dem frem og tilbage..så vi må gå i tænkeboks for nye tiltag. I december havde vi vanen tro DEN STORE JULETRÆSFEST i hallen med ca. 300 Engesvangborger, som alle gjorde dagen festlig og sjov. Vi var desværre nødt til og få musikhjælp udefra, da vores lokale Stig Skovbo og band skulle

11 spille til julekoncert i kirken, næste år må vi lige kordinere det lidt bedre. Tak til fodboldafdelingen for støttepenge til juletræsfesten forrige år. Vi har ikke investeret i nye redskaber i år, kun lidt småanskaffelser. Vores næste arrangement er FORÅRS OPVISNING, fredag den 22 marts kl i hallen og denne gang med fællesspisning, vi tænkte, at børnenes forældre ville nyde at de ikke skal hjem og lave mad. Så vi håber på kæmpe stor opbakning. I bestyrelsen valgte vores nye kasserer Mette Toft og flytte fra byen, så vi måtte ty til den gl. kasserer Mette Kirkegård som har hjulpet os gennem årsafslutningen. Heldigvis har vi været så heldig og finde en helt ny kasserer. Til sidst vil jeg gerne sige en KÆMPE tak til hele bestyrelsen, træner og hjælpepiger for et UTROLIG GODT samarbejde, uden JERES positive ånd havde det ikke gået glæder mig til en ny sæson. Engesvang Gymnastikforening v/formanden Gitte Kanstrup 4. Kassererens reviderede regnskab Regnskab v/gitte Kanstrup 5. Fremlæggelse af budget Budget v/gitte Kanstrup 6. Indkomne forslag ingen 7. Valg af bestyrelse På valg er: Gitte Kanstrup modtager genvalg. Lone Laursen modtager ikke genvalg Ny kasser er Pia Folden, Sten Bertel træder ind i bestyrelsen 8. Valg af suppleant til bestyrelsen Stine Drejsler modtager valg 9. Valg af revisorer Gitte Kristensen (modtager genvalg) Gitte valgt 10. Eventuelt. Gymnastik har forsikring pga deres Airtrek. Det materiel som hver afd har i Hallen skal de selv sørge for at forsikre.

12 1. Valg af dirigent Poul Møller valgt 2. Godkendelse af dagsorden Generalforsamling lovligt indvarslet 3. Formandens årsberetning v/ Aase-Mette Formandsberetning fodbold ungdom Så er året 2012 gået med op tur og ned tur for alle hold, men alle med godt humør og en kæmpe glæde ved at spille fodbold, hvilket jo er det der for alle os frivillige til at forsætte med arbejdet for at de unge i Engesvang har et sted at spille fodbold. Som fortalt sidste år har vi beskrevet en moppepolitik som bruges af vore trænere og forældre til for håbelig at give et klart billede af hvordan vi ønsker at håndtere evt. moppning / konflikter. Vi er dog blevet kontaktet af Skolen der ønsker et samarbejde omkring arbejdet med mobning da der er flere tilfælde kommet for dagens lys på skolen, jeg vil her opfordre til at alle afdelinger sammen kigger på problemet og at vi evt. sammen tager kontakt til skolen for et fælles møde. Det er rigtig vigtigt at alle være børn kan komme glade og trygge til sport. Vi har den gode hensigt som beskriver de ønsker vi har for fremtiden i klubben, og som vi løbende revider i, hvad man kan forvent når man træner fodbold i EB samt hvordan man som forældre bør opføre sig. Den bruges til at snakke med nye træner ud fra. Desværre Har Niels Madsen valgt at tage orlov så det betyder at vi internt i klubben mangler en person som kan dele ud af sin viden til alle vore træner, i form af hjælp/ inspiration til den daglige træning, vi håber at finde en som har tid og lyst til dette arbejde som er af stor betydning for udvikling af klubben og vore trænere. En masse arrangementer er det jo også blevet til i løbet af året. Et rigtig fint opstarts arrangement, hvor børnene fik støvet støvlerne af efter en lang vinterpause, mens der var kaffe på kanden til forældrene var jo som altid en dejlig dag for alle. Og vi glæder os til at byde i gang igen for de store den 1/3 og de små den 16/3. Vi har netop afholdt et vellykket 3:3 stævne med en hal fuld af glade og trætte børn, det er nemlig meget anstrængende at spille 3:3 selv om banerne ikke er ret store, da alle jo er nød til at være med i spillet hele tiden, det er rigtig godt for alle at spille på den måde.

13 Et godt kom i form stævne med ca.380 drenge og piger i 8-10 årsalderen, blev afholdt i samarbejde med DGI en stor tak til Jens Hansen for at koordinere et godt stævne og for det arbejdet som kampfordeler samt med at være bindeled til DGI. Den årlige klub tur gik igen i 2012 til Kibæk cup og vi har kun fået positive tilbage meldinger det var rigtig godt at vi kunne få alle hold med. Fredag tog alle de store hold af sted, og lørdag fulgte de mindste årgange også de skulle køre med bus til Kibæk for at følge at de var på tur det var super godt. Lørdag aften inden de mindste blev hentet af deres forældre holdt vi fælles afslutning for alle spiller og deres forældre med kaffe, kage og årets fiduser. Dette var dog ikke så stor en succes i år da flere af holdene skulle spille kampe og kunne derfor ikke deltage så der var meget kommen og gående, dette har vi taget til os vil derfor ikke lave fælles afslutning i Kibæk men finde på noget andet hvor vi alle kan være sammen. Der skal igen lyder en stor ros og tak til Søren for at få det hele til at hænge sammen, og vi tager af sted igen i år har Søren lovet. Indendørs sæsonen har været med så stor opbakning at vi har, måtte tage gymnastiksalen i brug igen i år dog ikke helt uden udfordringer, så i den kommende sæson må vi se om ikke der kan findes løsninger så alle hold kan få en træningstid i hallen. Skal vi kigge lidt frem på 2013 så vil i bestyrelsen arbejde videre på de tiltag vi har startet, der vil ske en del udskiftning i bestyrelsen og jeg vil gerne takke Britta, John og Mike for deres arbejde i bestyrelsen det har været dejligt at arbejde sammen med jer, tak for det. Jeg glæder mig til at byde nye om bord, vi har i bestyrelsen lavet et stort stykke arbejde med at beskrive de opgaver vi har og ud fra det har vi spurgt og fundet nye mennesker der har lyst til at komme om bord og arbejde for at EB fodbold skal komme til at stå stærkt i fremtiden. Jeg vil gerne takke resten af bestyrelsen for I er så absolut en afgrundene til at jeg finder lysten til at for at sætte arbejdet for EB ungdom jeres positive og glade måde at tage tingene på er bare med til at lette arbejdet. Ellers vil jeg takke alle der er med til at få EB ungdomsfodbold til et kanon sted af spille. Tak til alle de super trænere, hjælpe træner og holdleder som ikke blot til den daglige træning har ydet en kæmpen indsats men som også på en positiv måde er med til at udvikle vores afdeling. Og tak til ungdomsvennerne for det arbejde i laver som er med til at støtte ungdommen i Engesvang. 4. Kassererens reviderede regnskab Regnskab v/hanne Bangshaab godkendt 5. Fremlæggelse af budget Budget v/hanne godkendt 6. Indkomne forslag ingen 7. Valg af bestyrelses medlemmer. Aasemette Dürr modtager genvalg. Britta Knudsen, John Bertelsen og Mike Walch modtager ikke genvalg Finn Larsen, Thomas Sørensen, Lena Thisted modtager valg 8. Valg af suppleant til bestyrelsen Brian Hänsch og Søren Lassen modtager genvalg 9. Valg af revisorer. Jesper Hansen og Laila Kristensen modtager genvalg.

14 10. Eventuelt. Hvad gives der af til hver træner Måske kan der laves et samarbejde om indkøb af materiel mellem afd. Hvor står penge siden rente indtægter er så høje, måske skal der laves en fælles forhandling? Jørgen Christensen sørger for at alle afd. får lige vilkår Positivt at bestyrelsen bruger af de opsparede midler Michael Lindved spørger om fodbold vil lære træner og spiller at rengøre støvler på børsterne før de kommer ind på det nye område der er etableret Poul Erik spørger om der er hold fællesskab med andre klubber, men det er der ikke pt. Samarbejde med Bording er forsøgt men ikke lykkedes pga forskelligheder i økonomi. Der er snak med Kragelund om evt. samarbejde Gaveuddeling til fratrådte bestyrelsesmedlemmer Paul Sølvsten, vil gerne appellere til at til samarbejde mellem afd. i go ånd fx i forbindelse med overlap af sæson start/slut. Aasemette takker ja til en kop kaffe og snakke samarbejde Det er vigtigt for fodbold at have 13 spillere for at danne et hold og det er problematisk at beholde de årgange hvis der går spillere fra til andre aktiviteter. Pga at man spiller i rene årgange er det svært at stille hold efter U11 Michael appellerer til at man går til forbundet og gør noget der, Aasemette deltager aktivt i denne dialog Håndbold tilbyder at fodbold kan kan se de papirer der er vedr holdfællesskab Limone turen kan evt. sponseres Charlotte synes at det er positivt med samarbejde mellem afd. fx også i forhold til EB svømning

15 EB s badminton afdeling 1. Valg af dirigent Poul Møller valgt 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt og generalforsamling lovlig indvarslet 3. Formandens årsberetning v/karina Feltsen BESTYRELSENS BERETNING Så er endnu et år gået, og efter sidste års generalforsamling har vi endnu engang afholdt klubmesterskab midt i marts måned, det blev desværre kun for voksne spillere, da der ikke var nok ungdomsspillere. I slutningen af marts måned deltog vi i den årlige tur til Tarm med ca. 40 børn og 7 ledere, og det blev endnu engang en succes. Vi sluttede sæsonen sidst i april 12. Vores sæson startede op igen i september 12 med en nedgang i salg af lejebaner, så det er noget vi skal have set på til den nye sæson, hvad vi kan gøre? Ydermere startede sæsonen med næsten 20 seniorspillere og 50 ungdomsspillere, siden kom der flere til og efterfølgende er nogle afgået så der er pt. 45 ungdomsspillere, her skal vi også op til den nye sæson have set på, hvordan vi kan bibeholde de unge mennesker i foreningen? Igen i år ligger vores hjemmestævne i denne weekend for ungdomsspillerne, og det bliver en lang weekend med mange gode kampe. Vores klubmesterskaber ligger i næste weekend for både børn og voksne, så der håber vi på mange gode kampe. Vores Tarm-weekend er midt i april. Når vi senere i dag når til punktet valg til bestyrelsen, håber jeg der er nye personer som gerne vil ind i bestyrelsen, for efter mange års arbejde i bestyrelsen og som formand, har jeg planer om at dette bliver mit sidste år, og derfor ville det være rart hvis der kunne blive noget overlevering det næste års tid, da alle jo ved der er mange ting at huske på. Som noget af det sidst vil jeg gerne takke Jens-Peder som stopper i bestyrelsen, for vores samarbejde, jeg vil også gerne takke vores trænere / hjælpetrænere for deres gode stykke arbejde i den forgangne sæson, og vi bliver nødt til allerede nu at få set på nye trænere til næste sæson, da vores unge trænere desværre ikke er i byen til den nye sæson, sidst men ikke mindst vil jeg også gerne takke John for vores gode samarbejde.

16 4. Kassererens reviderede regnskab v/jakob Sivertsen Regnskab ved Jakob godkendt Fremlæggelse af budget Budgetforslag ved Jakob godkendt 5. Indkomne forslag Ingen 6. Valg af bestyrelses medlemmer På valg er Karina Feltsen som modtager genvalg Karina modtager genvalg, Jens Peter Nielsen på valg, modtager ikke genvalg Bestyrelsen finder flere bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af suppleant til bestyrelsen Jacob Marianne Larsen modtager ikke genvalg, bestyrelsen finder selv suppleant 8. Valg af revisorer Martin Eriksen modtager genvalg Bent Hansen modtager genvalg 9. Eventuelt. Håndbold tilbyder at Karina kan se den overdragelses mappe som Vinni lavede da hun trådte ud af bestyrelsen

17 EB s forretningsudvalg FU EB S lederpris indstillet: Hanne Bangshaab Jørgen Christensen Poul Møller Med bl.a. disse aktiviteter Hedefest Bådelaug Lederspirer M.fl. 1 Valg af dirigent Poul Møller valgt 2 Godkendelse af dagsorden Godkendt 3 Formandens årsberetning Beretning v/charlotte Lindved Formandens beretning 2012 Vi kan se tilbage på året 2012 som et år, hvor det er gået solidt, ment på den måde at alle afdelinger har haft nok at se til, men uden de store problemer eller forandringer. Dog har vi skullet lave nyt Hedefest udvalg og bestyrelse i Ungdomsvennerne. Ved Ungdomsvennerne skulle der helt nye folk til. De sidste som sad i bestyrelsen, havde taget et ekstra år, da der ikke var andre som ville ind. Nu havde man besluttede, at hvis ikke der kom nogle nye ind, ville man nedlægge Ungdomsvennerne. Heldigvis hjalp nødråbet ud til forældrene, så der kom mange nye kræfter til. Ved Hedefesten havde de mange ting at se til, men med hjælp fra nogle af de gamle i den tidligere bestyrelse, fik de kæmpe succes. TAK til Ungdomsvennerne for Jeres store arbejdsindsats i at samle penge ind til børn og unge i EB, for at de kan komme på billigere ture/stævner og meget andet. Hedefesten var en fin festuge. Når man tager i betragtning af at udvalget var halveret og to måtte trække det meste af læsset, så var det rigtig godt kæmpet igennem af Jer to Helle og Erik Lunding-Møller TUSIND TAK for det. Efterfølgende kom der så et helt ny udvalg. De er meget energiske og positive. Som nogle af jer måske har læst i aviserne, har udvalget allerede nu udmeldt lidt af programmet til uge 35. Det bliver spændende at følge og se resultaterne af jeres store arbejde til august.

18 Lokalrådet, er et råd som har gjort meget for Engesvang by, vi i EB er repræsenteret med 1 person. Joan Højlund har siddet i lokalrådet i 1 år og blev genvalgt her den 11. februar til deres Generalforsamling. Det er glædeligt at have en siddende som varetager boldklubbens interesser. Især er det, at huske nogle på at EB er en stor forening i byen med mange medlemmer. Da Lokalrådet havde lavet et borgermøde hvor forskellige firmaer og andre som var inviteret i Kulturhuset, ville EB ikke havde været på dagorden, hvis ikke Joan havde markeret sig. For 2013 er det Lokalrådets intentioner at samle alle foreninger i byen til en snak om Engesvang bys visioner. Det bliver spændende at følge. Tusind tak Joan for dit engagement i lokalrådet. Det betyder meget for os, at vi i EB har fingeren på pulsen. Lederspirerne har vi desværre ikke en tovholder til. Vi sender konfirmations telegrammer ud til de 7. klasses elever som er medlem af EB, her prøver vi at få dem med til kurset I Front - Trænerspirer, så de unge kan få et lille indblik i hvordan en forening fungere og hvordan man selv kan være en del af en velfungerende klub, samt at de får en rigtig god træneruddannelse. Vi har haft 4 unge med fra Engesvang i 2012, men desværre er der frafald af deltagere både fra EB og fra andre klubber. DGI Midtjylland har nu lavet et nyt koncept, hvor de unge kan komme på et efter kursus der hedder I Front - Lederspirer. Så afdelinger husk jeres unge trænere, det er jer som skal sende dem videre på kurser De er vores fremtid! Kender du en som kunne tænke sig at arbejde med de unge og give dem et skub i den rigtige retning, så kunne jobbet som tovholder til vores lederspirer måske være noget prik vedkomne på skulderen, måske ved hun/han ikke at lederspirerne eksisterer. Vi afholdte vores første fællesmøde sidst i maj måned, hvor vi havde besøg af Silkeborg Taekwondo Klub. Et indslag, hvor Per Kjær fortalte om klubben og viste nogle spark/slag, en rigtig fin aften er jeg blevet refereret. Jeg blev kontaktet af Maja Holm fra DGI. Hun fortalte at DGI var i gang med at lave en undersøgelse, som består af et studie af hvad idræt betyder for folk i deres hverdag samt hvad der får folk til at engagere sig i idrætsforeninger, både som frivillige og udøvere, og hvad de føler de får ud af det. Formålet med studiet er at gøre DGI bedre til at styrke og støtte sine medlemsforeninger. Der skulle 3 foreninger med i studiet, en fra København, en fra Fyn og en fra Jylland og ja det blev så EB der blev udpeget, da vi er en aktiv og innovativ forening. Maja fra DGI og Annika Porsborg fra firmaet ReD Associates, kom til Engesvang og interview nogle af vores bestyrelsesmedlemmer, trænere og udøvere. Nogles skulle lave en 3 dags billede dagbog og andre skulle følges en dag i deres arbejde i foreningen. Dette fik jeg så involveret mange personer i. Måske en lidt større opgave tidsmæssigt end jeg lige umiddelbart have fået af vide. Så en stor stor tak til alle jer der deltog i studiet. Langt om længe blev det færdigt og nu afventer vi spændt på, at Annika Porsborg har tid til at komme og fremlægge resultaterne for os. Vores sidste fællesmøde blev skubbet indtil januar i år, da vi havde håbet på at resultaterne af Feltanalysen kunne fremlægges i efteråret. Men da dette ikke kunne lade sig gøre måtte vi finde ud af noget andet. Så vi fik en instuktør ud fra DGI med STOMP. For de af jer som ikke var deltagende, kan jeg fortælle at det var rigtig sjovt. Rytme med klap, tramp og bevægelse samt råb af diverse vers og sætninger. Vi er nogle personer som har sat os for, at Landsstævnet 2013 i Esbjerg, skal være en samlet Engesvang begivenhed. Vi syntes det kunne være sjovt at lave en lejr i Esbjerg, hvor vi kunne være fælles om en masse oplevelser uanset, alder, køn og aktiviteter, foreløbig er vi nu 24 personer som har tilmeldt os. Du skal ikke være medlem af EB eller være den store motionist. Der er så mange forskellige ting man kan se og opleve uden du er direkte tilmeldt. Vi har løbende haft nogle samlinger, og vil lave et igen sidst i marts, hvor man kan få hjælp til tilmeldinger og andet. I 2013 vil være åre, hvor de to fællesmøder skal planlægges, jeg håber det ene møde så kan indeholde resultatet af Feltanalysen. Vores plan er også at præsentere Jer for Ultimate og Frisebee golf. Engesvang Hallen skal have nyt booking system, hvilket vil gøre det lettere for afdelingerne, via Conventus, og se om hallen, scenen og klubhuset er booket, efterfølgende bookes der ved Michael som man plejer. Det er også et år hvor FU skal have 2 nye i udvalget, ikke at det vil være det store arbejde i det, men der vil jo altid være en indkørselsfase. Dette vil jeg se frem til med glæde. En stor tak til Engesvang Hallens bestyrelse, for at have besluttet at hallens forplads skulle fornyes. Nogle af pengene kommer fra overskuddet af sidste Halbal. Det betyder meget for en idrætsforening at omgivelserne, som mange medlemmer færdes i, ser ordentlige og velholdte ud. Ligeledes for alle de gæster som kommer til Engesvang Hallen.

19 Fint ser det ud med de nye fliser og bede, så det bliver spændende her til foråret og følge næste udvikling. FU har nemlig sammen med Fodbold Ungdom bevilliget penge til en Pennabane (en otte kantede mini fodboldbane) som sammen med et parkour stativ skal være placeret mellem parkeringspladsen og kampbanen. Aktivitets plads for alle aldre som lige kommer forbi eller som bare lige skal vente på andre. Tak til alle i bestyrelserne. I har som sædvanlig gjort et kæmpe arbejde med at holde gang i afdelingerne. Alle Jeres stævner, ture og arrangementer er vellykkede og udført med stor tilfredsstillelse af deltagere. Tak til alle trænere, hjælpere og forældre som giver en nap med, tilsammen er det en stor hjælp for bestyrelserne for at de kan koncentrere sig om de mange forskellige ting der er at udfører i en bestyrelse. Tak for samarbejdet i FU til Jørgen, Svend og Britta. Vi har få men meget konstruktive møder, her bliver der debatteret og konkluderet sagligt - samt det altid gode humør som vi har når vi mødes, er nogle af de ting jeg sætter stor pris på Dejligt at du Britta har styr på økonomien og stadig vil have det fremover, jeg syntes du har den største post i FU. Kasserer jobbet er arbejde hele tiden og ikke mindst til Hedefesten, hvor der er fart på hele døgnet. Super STOR tak for det! Svend du har været vores aktive suppleant, dit syn på foreningslivet, efter dine børn ikke længere er i byen, har været af stor betydning, du har givet konstruktivt input fra nogle vinkler vi andre ikke helt havde set. Dit stille, godmodige, positive og humoristiske sind har været dejligt at have i FU samt dit vidunderlige hjemmebagte brød!. Mange tusinde tak for dit medvirkende i FU. Jørgen - det er jo vemodigt at vi nu skal sige farvel til dig efter 13 år i FU, først i arbejdsgruppen for at danne FU og efterfølgende som suppleant og bestyrelsesmedlem. Meget har du været med til gennem alle de år, jeg vil ikke nævne det hele her, men dog lige nævne de mest epokegørende ting som du har været en af tovholderne for. FU blev dannet Kampen for EB bladets økonomi Fremads indflytning i klubhuset Opstart af Bådelaug/Bøllingsø Kannofælleseje Renovering af Klubhuset Conventus indføres Dette er kun nogle af de mange ting som er sket siden år Du har så stor en viden og mange kompetencer, som der ikke er ret mange der kan leve op til. Dine kvaliteter kan være svære at undvære i FU, dine synspunkter har du altid givet til kende og vi har altid vidst hvor du stod, selv om det nogle gange har startet en diskussion. Du har været en drivkraft og igangsætter med nye ideer. Jeg håber at du stadig vil komme til EB, hvis du har noget på hjertet, selv om du ikke er i en af vore bestyrelser. Så Jørgen TUSIND tak for 13 år som foreningsmand i EB. Men nu skal vi alle se fremad og være positive og åben for nye tiltag i Kassererens reviderede regnskab - Hedefest Regnskaber v/britta godkendt 5 Fremlæggelse af budget samt F.U.`s mål til orientering Budget v/britta godkendt 6 Indkomne forslag Ingen

20 7 Valg af FU medlemmer på valg er: Jørgen Christensen på valg modtager ikke genvalg Karl Peder Kjeldsen foreslås og vælges 8. Valg af suppleant til FU Svend Overby modtager ikke genvalg. Susanne Lauridsen foreslås og vælges 9 Valg af revisorer Lene Nielsen og Britta Aagaard Knudsen modtager genvalg. Iben Bertlensen foreslået og valgt 10 Eventuelt. Finn spørger mht. kommunalt betaling af Conventus, Britta undersøger sagen Bidrag til Pentabane ikke på budget? Minisport Britta Knudsen vil godt være tovholder og udveksler erfaring med Gitte Knudsen Visa/Mastercard er i gang så det kan benyttes og udgifter dertil vurderes senere Siemens vil ikke have alle afd til at forespørge til sponsorat, men FU vil gerne have medlem fra hver afd til at sidde i dette udvalg Klubdragter kan bestilles i okt og leveres før jul hver afd. bør overveje om dette kunne være trænergaver Fælles klubtøj til L2013? Aasemette, DIF laver mulighed for at økonomiske trængte kan søge om tilskud til fx fodboldstøvler etc. Folder kan rekvireres hos Føtex, Britta på skolen og Aasemette Engesvang Boldklub som aftalt Alle børn fortjener at få mulighed for at dyrke idræt og være med i det sociale fællesskab i foreningerne. I dag er tusindvis af børn ikke med, fordi deres forældre ikke har råd til fx kontingentet. Men også børn, der er medlem, risikerer at måtte opgive pga. forældrenes økonomi. Takket være en stor donation til DIF fra Procter & Gamble (P&G), der står bag en lang række kendte produkter som Gillette, Oral B, Pampers, Vicks, Pantene, Head & Shoulders, Duracell m.fl., får børn af økonomisk vanskeligt stillede familier nu mulighed for at få hjælp til kontingent, udstyr, stævner m.m. For hvert P&G produkt der bliver solgt i udvalgte kampagne uger i føtex, går 1 kr. til projektet. Kampagnen blev sat i gang i søndags i din lokale føtex. Hvem kan søge og til hvad For dig og din forening - og de øvrige idrætsforeninger i DIF - er donationen relevant. Det er nemlig kun DIF's foreninger, der på vegne af eksisterende eller nye medlemmer under 18 år kan søge om støtte. Foreninger kan søge om støtte til forskellige formål afhængig af det enkelte barns behov, og der kan søges

21 støtte til: 1. Hel eller delvis betaling af foreningskontingent for børn under 18 år 2. Indkøb af beklædning og sportsudstyr til børn under 18 år 3. Hel eller delvis dækning af udgifter til børns deltagelse i sportsarrangementer, sommerlejre og lignende (Når økonomisk trængte forældre henvender sig til jer, vil de i mange tilfælde have en flyer med, som de har fået om projektet gennem fx kommune, skole eller i føtex) Det er nemt at søge Foreningerne kan søge om støtte løbende. Det er meget vigtigt for DIF, at det er nemt for foreningerne at søge. Der stilles derfor ikke krav om årsopgørelser, lønsedler og lign. fra forældrene for at foreningerne kan søge. Til gengæld skal foreningen afgive en tro og love-erklæring i forbindelse med ansøgningen. Der er IKKE garanti for at få det ansøgte beløb i støtte. DIF vurderer ansøgningen hurtigst muligt og vil forsøge at imødekomme det ønskede. Du kan læse mere om projekt 'Idræt for ALLE børn' og finde ansøgningsskema på Der kommer også informationsfoldere med magasinet Idrætsliv i februar. Vi håber I vil tage godt imod 'Idræt for ALLE børn' og kan se mulighederne i det. Målet er, at idræt bliver for alle børn uanset deres baggrund. Venlig hilsen Niels Nygaard Formand for DIF Susanne Lauridsen spørger - er mobning noget som man har fokus på. Britta og skole arbejder på fælles dialog vedr. mobning. Det er vigtigt at forældrene også er aktive i dialog omkring mobning Charlotte, god ide at have fokus på mobning i de forskellige afd. AaseMette, vigtigt at vi aktivt håndterer mobning i bestyrelserne Hanne Bangshaab sender DiFF mail rundt til de øvrige afd. Michael, Conventus skal fremover bruges generelt, meld tilbage til Michael så booker han i fælles ressourcer Problemet er at kun Engesvang Boldklub kan booke pt. så derfor er det pt. Michael der lægger bookninger ind. Haltider fordeles på fællesmøde hos Michael - som det plejer Engesvang den 23. feb 2013 / Referent Jette Søndergaard

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

BADMINTONBESTYRELSEN. Medlem :Keld Mikkelsen. Medlem : Medlem

BADMINTONBESTYRELSEN. Medlem :Keld Mikkelsen. Medlem : Medlem Boldøjet Kontakt: Kristian van der Bijl VOLLEY Michael Christiansen BOLDØJET :Helle Kirkeby :Inge Vinther :Ingelise Kahr :Margrethe Børresen : 8683 6711 8683 7013 8683 6943 8683 7047 8683 7323 Kontakt

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte.

Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte. 1959-2009 Foreningens formål er at arbejde for en legemlig og åndelig sund ungdom - og dette søges nået gennem idrætsaktiviteter og andet opdragende ungdomsarbejde Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

BIF nr.1 2008.qxd 09-03-2008 12:38 Side 1. 31. årgang Nr. 1 marts 2008. Æresmedlemmernes pokal gik i år til Tove Tækker Jepsen.

BIF nr.1 2008.qxd 09-03-2008 12:38 Side 1. 31. årgang Nr. 1 marts 2008. Æresmedlemmernes pokal gik i år til Tove Tækker Jepsen. BIF nr.1 2008.qxd 09-03-2008 12:38 Side 1 31. årgang Nr. 1 marts 2008 Æresmedlemmernes pokal gik i år til Tove Tækker Jepsen. B r a b r a n d I d r æ t s f o r e n i n g BIF nr.1 2008.qxd 09-03-2008 12:38

Læs mere

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 Tune IF Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 1. Indledning: Vor forening Tune IF er blevet en stor idrætsforening med mange aktiviteter. Vi er blevet store, ikke fordi vi ønsker at blive store, men fordi

Læs mere

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 1 februar 2012 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Løb med DGI i Vindinge En kold januar aften havde Vindinge Idrætsforening og DGI indkaldt til informationsmøde om opstart

Læs mere

LINTRUP UNGDOMS- og GYMNASTIKFORENING

LINTRUP UNGDOMS- og GYMNASTIKFORENING LINTRUP UNGDOMS- og GYMNASTIKFORENING 31. årgang nr. 1 marts 2013 Det meste af flokken til aktivitetsdag på Wellings Landsbymuseum Bestyrelsen I skrivende stund, kendes den nye bestyrelse og dens sammensætning

Læs mere

SEIF-Nyt 40 år. Nr. 1 - Maj 1968-1 årgang Læs mere side 9. 1Marts 2008 40. årgang

SEIF-Nyt 40 år. Nr. 1 - Maj 1968-1 årgang Læs mere side 9. 1Marts 2008 40. årgang SEIF-Nyt 40 år Nr. 1 - Maj 1968-1 årgang Læs mere side 9 1Marts 2008 40. årgang Brug banken som medspiller! Lad det lokale hold komme på banen, når du skal snakke økonomi. Hos os finder du dygtige medspillere,

Læs mere

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 1 / M a r t s 2 0 0 9 4 1. Å r g a n g KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 For alle der vil have en god aften Billetter kan købes ved Per Hvid Knudsen

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

2011 SPORT 2011 AUGUST 2011 SPORT I GREJS-DALEN EFTERÅR VINTER FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK EFTERÅR VINTER

2011 SPORT 2011 AUGUST 2011 SPORT I GREJS-DALEN EFTERÅR VINTER FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK EFTERÅR VINTER 2011 SPORT 2011 AUGUST 2011 SPORT I GREJS-DALEN EFTERÅR VINTER FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK EFTERÅR VINTER Hvis alle gir en hånd med Sommerferien er overstået, og børnene er tilbage i skole og daginstitutioner

Læs mere

34. Årgang Marts 2013 1

34. Årgang Marts 2013 1 34. Årgang Marts 2013 1 SAMMENSÆTNINGEN AF HOVEDBESTYRELSE OG UDVALG I STOHOLM IDRÆTSFORENING 2012 Navn Adresse Telefon HOVEDBESTYRELSEN Formand Gitte Christensen Lånumvej 1, Stoholm 97 54 23 20 Kasserer

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Læs om : Lån et kamera

Læs om : Lån et kamera Nummer 51 14. årgang April 2011 Billedfremstilling Lederpris Fastelavn Musikpædagog Café Kyndelmisse Kære Victor Udvekslingsstudent Studietur til Australien Blicheregnens Museum Se girokort til frivillig

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

Vejrup Endrup. Fane hils fane ved fod! For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt

Vejrup Endrup. Fane hils fane ved fod! For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Fane hils fane ved fod! Vejrup Idrætsforenings årlige Gymnastikopvisning var en sandt overflod af hygge og arrangement, både børn og voksne viste hvad

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang December 2013 Nr. 4. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang December 2013 Nr. 4. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang December 2013 Nr. 4 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

EFTERÅR/VINTER SPORT 2011 AUGUST 2011 SPORT I GREJS-DALEN FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK BADMINTON JIU JITSU

EFTERÅR/VINTER SPORT 2011 AUGUST 2011 SPORT I GREJS-DALEN FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK BADMINTON JIU JITSU EFTERÅR/VINTER SPORT 2011 AUGUST 2011 SPORT I GREJS-DALEN FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK BADMINTON JIU JITSU Hvis alle gir en hånd med Sommerferien er overstået, og børnene er tilbage i skole og daginstitutioner

Læs mere

Det tager vi som udtryk af, at Ringkøbing Idrætsforening er et godt sted at være, og vi har det rigtige koncept.

Det tager vi som udtryk af, at Ringkøbing Idrætsforening er et godt sted at være, og vi har det rigtige koncept. Referat generalforsamling den 23. februar 2015 Årets generalforsamling blev afholdt i RIF s klubhus kl. 19.30. Der var 14 fremmødte medlemmer. Mødet blev afholdt i henhold til vedtægterne og dagsordenen.

Læs mere

S V. Nr. 1 Januar 2015 40. årgang

S V. Nr. 1 Januar 2015 40. årgang Nr. 1 Januar 2015 40. årgang Sydmors afholdt Julestævne i Sydvestmors Kultur- og Fritidscenter i juledagene 27.-28.-29. december - det var 43. gang. Se omtalen side 28-29. S V SYDVESTMORS 2 0 0 6 Nyt fra

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 22 NOVEMBER 2014 INDHOLD: SIDE 4: Nyt fra Kværndrup Fjernvarme SIDE 9: Portræt af Laila Hansen - Kværndruphallens cafeteria SIDE 8: Referat af ekstraordinær generalforsamling i Kværndrup Borger- og

Læs mere