Årsberetning Anti Doping Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2011. Anti Doping Danmark"

Transkript

1 Årsberetning 2011 Anti Doping Danmark

2 Årsberetning 2011 Anti Doping Danmark Idrættens Hus, Brøndby Stadion Brøndby Tlf.: Fax: Redaktion Mads Sejerøe Jørgensen Jakob Berget Foto: Istockphoto Design & layout: Jakob Berget Tryk: Cool Gray Miljøgodkendt trykkeri Oplag: 300 Bestyrelse 2012 Jens Evald, formand Vibeke Backer, næstformand Morten Brustad Lene Volke Roesen Michael Andersen Camilla Andersen Morten Mølholm Hansen Pia Holmen Birgitte Nielsen Lars Bonde Claus Schou Jensen Rikke Rønholt Albertsen

3 Indhold Forord 02 Året kort 04 Den Rene Vinder 08 En sund motionsidræt 13 Internationalt samarbejde 17 Test og kontrol 18 Fokus på Eliten 19 Hvor meget tester ADD? 22 Dopingsager 23 Forskning 26 Regnskab 27 Bilag 30 Årsberetning 2011

4 Forord Målet for 2011 var klart: Et målrettet arbejde med dopingbekæmpelse på både eliteområdet og motionsområdet. Og med et underskud i regnskabet for 2010 betød det, at de økonomiske udfordringer skulle løses uden at slække på kvaliteten. Det var derfor nødvendigt at omlægge kontrolarbejdet og at spare på andre indsatsområder som fx oplysning. Samlet har omlægningerne, besparelserne samt et ekstra tilskud fra Kulturministeriet betydet, at Anti Doping Danmark ved udgangen af 2011 igen har en positiv egenkapital. Besparelserne g jorde det desværre nødvendigt at reducere antallet af dopingkontroller i 2011, så der blev foretaget i alt prøver mod prøver i fra ni til syv. Det giver god mening, at man fra politisk hold overlader det til ADD at bekæmpe doping også uden for den organiserede idræt. ADD har erfaringen og ikke mindst dygtige medarbejdere til at løse også denne opgave. Men det forudsætter, at ADD tilføres yderligere ressourcer, således at vi kan fastholde indsatsen mod doping på det niveau, den har i dag. Ellers risikerer man at svække indsatsen mod doping såvel inden for som uden for den organiserede idræt. Det bør man fra politisk side forholde sig til, når Kulturministeriets evaluering af mærkningsordningen foreligger i foråret 2012, og hvor det forventes, at Folketinget skal tage stilling til, om ordningen eventuelt skal gøres obligatorisk. En medvirkende årsag til, at antallet af prøver er blevet reduceret, er, at ADD i 2011 er begyndt det målrettede arbejde frem mod OL i London 2012, som indeholder omkostningsfulde metoder som fx blodprofiler for udvalgte eliteidrætsudøvere i cykling, kano/kajak, roning, svømning og triathlon. Der har ikke d.d. været positive prøver blandt Team Danmark-støttede udøvere. Ved udgangen af 2011 havde ADD aftaler om dopingkontrol og oplysning med 228 kommercielle fitnesscentre i Danmark. Her er gennemført 510 prøver, hvoraf 117 (ca. 20 %) har været positive, og der er således behov for en fortsat indsats mod doping i landets fitnesscentre. Der er i dag stor politisk fokus på problemet, og doping i fitnesscentrene er ikke kun et dopingproblem, men et samfundsproblem, som giver ADD forskellige organisatoriske udfordringer. Oprindelig var ADD en organisation med en bemanding, der var rettet imod at bekæmpe doping inden for den organiserede idræt. Siden 2005 har ADD haft en lovmæssig forpligtelse til også at søge at indgå aftaler med kommercielle fitnesscentre om bekæmpelse af doping. Det har betydet, at ADD igennem de senere år har fået tilført et meget stort område med tilsvarende stor arbejdsbelastning, og samtidig er antallet af medarbejdere siden 2009 faldet I august 2011 blev Lone Hansen ansat som ny direktør for ADD. Lone kommer fra en stilling som teamleder i Team Danmark. Hun er ph.d. i sportsfysiologi og har desuden en kandidateksamen med Idræt som hovedfag og Dansk og Massekommunikation som bifag. Lone har desuden en både faglig og ledelsesmæssig baggrund. Lones baggrund og brede erfaring er et godt fundament for i samspil med bestyrelsen at lede det danske antidopingarbejde i den udfordrende tid, vi står i både på elite- og motionsdopingområdet. I slutningen af 2011 vedtog bestyrelsen en ny strategi for antidopingarbejdet i Danmark. Vi er nu begyndt at udarbejde sammenhængende antidopingprogrammer for forskellige relevante idrætsmiljøer, hvilket indebærer, at vi integrerer aktiviteterne inden for kontrol og oplysning og målretter dem til hvert af idrætsmiljøerne eliteidræt, konkurrenceidræt og motionsidræt. Dette vil f.eks. for eliteidrætten betyde en intensivering på kontrolområdet i form af mere målrettet og sofistikeret prøvetagning, mens det på motionsområdet vil betyde, at der i højere grad iværksættes forebyggende aktiviteter. Som et eksempel på ADD s oplysningsarbejde kan man Anti Doping Danmark

5 nævne Nordisk konference om motionsdoping, som ADD var vært for i Tivolis Kongrescenter maj Konferencen gav de nordiske lande mulighed for at udveksle ny viden og erfaring om alt fra efter forskning af distributionen af dopingstoffer til behandling af steroidmisbrugere. Et andet eksempel på ADD s oplysningsvirksomhed er det vidensbaserede e-learningsprogram Ren Vinder, som blev færdigudviklet i Programmet er særligt rettet mod de unge elite- og konkurrenceudøvere, hvor uddannelse og information er en vigtig del af antidopingindsatsen, og det er baseret på videoer og interaktivitet. Ren Vinder blev i 2011 gennemgået for mere end 20 forbund i forbindelse med de årlige møder. I 2011 har ADD også styrket samarbejdet med vores partnere på motionsdopingområdet. Det drejer sig om idræts- og brancheorganisationer, fitnesscentre, sundhedspersonale, misbrugsbehandlere, politiet, SKAT og smuglerikontrollen. ADD værdsætter dette samarbejde højt og vil videreføre og udbygge det i de kommende år i tråd med den nye strategi om mere målrettet oplysning og forebyggelse inden for motionsidrætten. Afslutningsvis vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke alle gode kræfter både i og uden for idrættens organisationer, som arbejder for en dopingfri idræt. God fornøjelse med læsningen! Jens Evald (formand) Årsberetning 2011

6 Året kort Der blev i alt foretaget dopingtests Der blev registreret 178 sanktioner for overtrædelser af antidopingreglerne 228 kommercielle fitnesscentre har ved udgangen af 2011 indgået en frivillig aftale med ADD om dopingkontrol, og der er foretaget i alt 528 prøver i disse centre ADD har samarbejdet med SKAT om deres landsdækkende indsatsprojekt DOPING Der blev indgået aftale med KUM, ISCA og idrættens fællesråd om en fælles konference, Sportvision2012, under det danske EU formandskab. Konferencen tager bl.a. afsæt i det EU støttede projekt Strategy for Stopping Steroids Anti Doping Danmark

7 ADD var vært for Nordisk konference om motionsdoping i Tivoli Kongrescenter Det samlede antal sidevisninger på steg med 22 % fra til Lone Hansen tiltrådte som ny direktør for ADD i august E-learningsprogrammet Ren Vinder blev lanceret Der er udarbejdet blodprofiler for 35 udvalgte eliteudøvere i risikoidrætter Flere end har prøvet ADD s Facebook app, Tissespillet Årsberetning 2011

8 Anti Doping Danmark

9 Anti Doping Danmark er etableret som offentlig selvejende institution i henhold til lov nr af 22. december 2004 samt bekendtgørelse nr af 19. december 2011 om fremme af dopingfri idræt med det formål at bekæmpe doping i danske idrætsmiljøer. Anti Doping Danmarks virksomhed omfatter: Dopingkontrol Oplysningsvirksomhed Forsknings- og udviklingsvirksomhed vedrørende bekæmpelse af doping Deltagelse i internationalt samarbejde om bekæmpelse af doping Rådgivning og bistand til offentlige myndigheder Anti Doping Danmarks strategi og resultatmål for de forskellige aktivitetsområder er fastlagt i henhold til rammeaftalen med Kulturministeriet for perioden Bestyrelse Bestyrelsen havde 1. januar 2011 følgende sammensætning: Jens Evald, professor, dr. jur. (formand, udpeget af KUM) Vibeke Backer, professor, dr. med. (udpeget af KUM) Morten Brustad, markedsdirektør (udpeget af KUM) Lene Volke Roesen, vicepolitidirektør (udpeget af KUM) Michael Andersen, direktør i TD (udpeget af TD) Camilla Andersen, direktør i Travel Sense (udpeget af TD) Lars Dahl-Nielsen, advokat i Thyssen, Skovbo & Forsberg (udpeget af DIF) til 1/9 herefter Morten Mølholm Hansen, udviklingschef i DIF (udpeget af DIF) Pia Holmen, direktør i Dansk Svømmeunion (udpeget af DIF) Birgitte Nielsen, næstformand i DGI (udpeget af DGI) Claus Schou Jensen, bestyrelsesmedlem i DFIF - (udpeget af DFIF) Lars Bonde, trænerrepræsentant (udpeget på vegne af KUM) Rikke Rønholt Albertsen, aktivrepræsentant (udpeget på vegne af KUM) Der blev afholdt 4 bestyrelsesmøder i Administration Christina Friis Johansen har været konstitueret som sekretariatschef fra 1/ frem til 1/8 2011, hvor den nye direktør, Lone Hansen, tiltrådte. Stillingen efter Kirsten Thomsen (fratrådt 2010) blev ikke besat i 2011, og der er således 7 fuldtidsansatte i ADD. Hertil kommer 5 deltidsansatte eksterne medarbejdere, herunder læge for TUE-attester, læger på Dopinglinien, postgraduat til besvarelse af spørgsmål fra ADD s hjemmesider, ca. 50 dopingkontrollanter og 20 dopingeskorter. Årsberetning 2011

10 Den Rene Vinder Det har altid været centralt for Anti Doping Danmarks virke at bekæmpe og forebygge brug af præstationsfremmende midler inden for eliteidræt. I tråd her med går en stor del af ADD s ressourcer til elitekontrolprogrammet, som er rettet mod eliteudøvere, der dyrker deres idræt på højt internationalt eller nationalt niveau og har fokus på præstationen. I 2011 er der ikke foretaget nogen positive tests på Team Danmark-støttede eliteudøvere, hvilket viser, at den rene vinder er reglen og ikke undtagelsen. Men inden for eliteidrætten gør udviklingen og anvendelsen af nye præparater og nye metoder, at omkostningerne forbundet med målrettet og effektiv dopingkontrol er stadigt stigende og næppe fremover vil reduceres. Det er afgørende, at de ressourcer, der stilles til disposition, udnyttes optimalt, hvis ADD skal kunne fastholde et antidopingprogram af høj international klasse og sikre en ren og fair konkurrenceidræt i en tid, hvor andre antidopingorganisationer ekspanderer både i menneskelige ressourcer og i udviklingen af faglige kompetencer. Tæt dialog og løbende erfaringsudveksling med nationale og internationale samarbejdspartnere vil derfor også fremover være vigtigt for ADD for at kunne gennemføre en koordineret, målrettet og effektiv prøvetagning til mindst mulige omkostninger. Prioriterede testgrupper Blandt eliteudøverne har ADD i samarbejde med specialforbundene udvalgt 2 prioriterede testgrupper, A og B. Grupperne består samlet af ca. 75 udøvere med højt internationalt eller nationalt niveau i idrætter med høj risikoprofil dvs. idrætter hvor der kan opnås en stor præstationsforbedring ved dopingmisbrug uden for konkurrence. Udøvere i ADD s prioriterede testgruppe A opfylder ét eller flere af følgende kriterier: Konkurrerer i en risikoidræt og er udpeget til prioriteret testgruppe af hans/hendes internationale forbund Konkurrerer på internationalt niveau i en risikoidræt Konkurrerer om nationale mesterskaber i en risikoidræt Har vist klar og uventet præstationsforbedring de seneste 12 måneder Er dopingdømt Ønsker at vende tilbage til international elite efter pause Er udpeget på baggrund af risiko eller andet ADD s prioriterede testgruppe B består af udøvere med internationalt eller nationalt konkurrenceniveau, som ikke er udtaget til gruppe A, men hvor generelle opholdsoplysninger fra udøverne er nødvendige for at gennemføre effektiv dopingkontrol uden for konkurrence. Dopingkontrolprogrammet i de prioriterede testgrupper planlægges individuelt for hver enkelt idrætsudøver i forhold til udøverens kalender med henblik på at time prøvetagningen optimalt i forhold til at kunne afsløre et eventuelt dopingmisbrug. I de prioriterede testgrupper er prøvetagningen målrettet ud fra den enkelte udøvers whereabouts og blodprofil samt en risikovurdering af udøverens idræt og/eller disciplin på baggrund af, hvilke fysiske krav der stilles, og hvilke stoffer der har en præstationsfremmende effekt. Anti Doping Danmark

11 » Omkostningerne forbundet med målrettet og effektiv dopingkontrol er stadigt stigende og vil næppe reduceres fremover «Årsberetning 2011

12 ADD s prioriterede testgrupper pr. 1. januar 2011: Gruppe A: Gruppe B: Atletik 2 Atletik 3 Bordtennis 1 Badminton 8 Cykling 15 Handicap 1 Handicapidræt 1 Skøjte 1 Kano/Kajak 7 Styrkeløft 5 Orientering 3 Tennis 1 Roning 10 Vandski 2 Svømning 8 Triathlon 9 I alt Følgende holdidrætter har været inkluderet i prioriteret testgruppe B i 2011: Fodbold Kvinder A-Landshold Mænd A-Landshold U21-landshold Superligahold Håndbold Kvinder A-landshold Ligahold Mænd A-landshold Ligahold Ishockey Mænd A-landshold Ligahold Ud over de prioriterede testgrupper omfatter ADD s elitekontrolprogram også udøvere med nationalt niveau i idrætter med høj risikoprofil og udøvere med internationalt niveau i idrætter med lavere risikoprofil. Whereabouts Visse præstationsfremmende stoffer har en meget kort sporingstid i en urin- og/eller blodprøve, og timingen af en dopingkontrol er afgørende, hvis man skal kunne afsløre et evt. misbrug. Whereaboutssystemet er derfor et af de vigtigste elementer i et målrettet og intensivt dopingkontrolprogram i eliteidrætten. Oplysninger om udøvernes konkurrenceplaner og træningskalendere er afgørende for at kunne planlægge og gennemføre uanmeldte dopingkontroller på de optimale tidspunkter. Whereaboutsreglerne er omfattende og griber ind i den enkelte idrætsudøvers hverdag. Derfor arbejder ADD med proportionalitet som et grundlæggende kriterium, sådan at det kun er relevante udøvere, der udtages til en prioriteret testgruppe og derfor skal indberette whereabouts. Senest sidste dag forud for et nyt kvartal skal alle udøvere i en prioriteret testgruppe indberette følgende whereaboutsinformation til Anti Doping Danmark: Fuldt navn, telefonnummer, post- og bopælsadresse samt adresse Navn og adresse på regelmæssige træningssteder samt de normale tidsrammer for træning Konkurrenceplan for det pågældende kvartal, herunder dato, navn og adresse for hvert af de steder, hvor de har planlagt at konkurrere Udøvere i prioriteret testgruppe A skal derudover indberette et 60-minutters interval mellem kl. 6 og 23 for hvér dag i det pågældende kvartal (inklusiv weekender), hvor udøveren skal kunne lokaliseres til uanmeldt dopingkontrol uden for konkurrence. Blodprofiler ADD har i 2011 implementeret blodprøvetagning med henblik på at udarbejde blodprofiler for udvalgte eliteudøvere i cykling, kajak, roning, svømning og triathlon, som er idrætter med høj risikoprofil. Der er etableret blodprofiler på i alt 35 udøvere. Formålet med programmet er i korte træk at etablere en profil over hver enkelt udøvers naturlige blodbillede Anti Doping Danmark

13 Årsberetning 2011

14 gennem gentagne blodprøver. På baggrund af profilen vil et individuelt referenceområde kunne defineres, sådan at det bliver muligt at lave en individuel sammen ligning i modsætning til sammenligning med gennemsnitlige populationsværdier. Eventuelle unaturlige udsving i en udøvers blodprofil, som kan skyldes doping, vil herefter kunne ses i blodprofilen. ADD monitorerer udøvernes profiler og resultatbehandler løbende. Resultater anvendes til målrettet prøvetagning. Meget mere end bare kontrol Kampen for en ren eliteidræt med rene vindere handler ikke bare om kontrol, men i høj grad også om oplysning. Et eksempel på ADD s arbejde med forebyggende oplysning om antidoping er det videobaserede e-learningsystem, Ren Vinder, som blev færdigudviklet i Ren Vinder er særligt rettet mod unge konkurrenceog eliteudøvere, hvor uddannelse og information er en meget vigtig del af antidopingindsatsen. Gennem e-læring får brugerne af Ren Vinder en grundlæggende antidopinguddannelse, og det kan gøres, når det passer dem. Programmet består af ni udvalgte områder og dækker WADA s anbefalinger inden for antidoping. Ren Vinder er baseret på videoer og interaktivitet. Brugerne indgår direkte i historien, hvor de løbende skal tage stilling til forskellige spørgsmål, der påvirker hovedpersonens valg og dermed historiens udfald. Indimellem bliver brugerens viden testet via små quizzer, der til sidst samles op i et informationsark. Ren Vinder blev i 2011 gennemgået for mere end 20 forbund i forbindelse med de årlige møder. Et andet eksempel på ADD s oplysende arbejde er hæftet Anti-doping og mig 2011, som især handler om kontrol og regler. Hæftet blev trykt i eksemplarer og udsendt til alle forbund under DIF og DGI, alle dopingkontrollanter, læger og fysioterapeuter, DIF s dopingnævn, Apotekernes uddannelsescenter, Sundhedsstyrelsen mv. På baggrund af WADA s reviderede dopingliste har ADD desuden udgivet Præparatfortegnelsen 2011 både i en trykt udgave, på samt i uddrag i hæftet Antidoping og mig Ny strategi om sammenhængende antidopingprogrammer I slutningen af 2011 er ADD begyndt at udarbejde en strategi for sammenhængende antidopingprogrammer for forskellige relevante idrætsmiljøer. Dette indebærer, at aktiviteterne inden for kontrol og oplysning integreres og målrettes til hhv. eliteidræt, konkurrenceidræt og motionsidræt. Antidopingindsatsen kan på den måde målrettes det enkelte miljøs behov, så de rette værktøjer benyttes i et relevant omfang. For eliteidrætten vil det fremadrettet betyde mere målrettet og sofistikeret prøvetagning, mens det på motionsområdet vil betyde, at der i højere grad iværksættes forebyggende aktiviteter.» I e-learningsystemet Ren Vinder indgår brugeren direkte i den interaktive historie «Anti Doping Danmark

15 En sund motionsidræt Dopingkontrolaktiviteten har været reduceret i 2011 på grund af økonomiske begrænsninger. Det er et centralt spørgsmål for Anti Doping Danmark, hvordan kontrolaktiviteten og antallet af prøver skal fordeles mellem eliteudøvere, øvrige konkurrenceudøvere og motionister og fitnessmedlemmer. Med en uændret økonomi vil denne udfordring ikke blive mindre fremover i det danske dopingkontrolarbejde. Resultaterne af de prøver, ADD har taget i 2011, viser, at misbrug af anabole steroider i landets motions- og fitnesscentre fortsat er et problem. Problemet er ikke bare et problem for idrætten, men et samfundsproblem, som ikke kan løses ved kontrol alene. Misbruget af anabole steroider i landets fitnesscentre mv. handler ikke som i eliteidrætten om præstationen, men om præsentationen. Og ofte med sundheden og helbredet som indsats. Derfor bør dopingkontrol til denne målgruppe i særlig høj grad suppleres af mere oplysning, hvilket afspejles i den kurs, som ADD har lagt fra slutningen af 2011, i retning af mere sammenhængende antidopingprogrammer for forskellige idrætsmiljøer. Samtidig arbejder ADD på at samle og synliggøre indsatsen på motionsområdet, sådan at de prøver, der tages på motionister under DIF fremadrettet regi streres sammen med motionister i f.eks. DGI, DFIF og Foreningsfitness regi. ADD har været med til at skabe opmærksomhed omkring motionsdoping og til at sætte problemet på den politiske dagsorden. Folketinget træffer formentlig i 2012 beslutning, om mærkningsordningen skal gøres obligatorisk, hvilket har stor betydning for, hvilken rolle ADD fremadrettet skal spille på motions- og fitnessområdet. Om det som i dag skal være op til det enkelte fitnesscenter, om de vil indgå en aftale med ADD, eller om hele området skal omfattes af ADD s kontrolvirksomhed. Denne beslutning vil få stor betydning for ADD som organisation og for planlægningen og organiseringen af det fremtidige kontrol- og oplysningsarbejde. Strategy for Stopping Steroids ADD har sammen med forebyggelses- og antidopingorganisationer i Holland, Sverige, Polen og Cypern indsamlet data til og udarbejdet rapporten Strategy for Stopping Steroids. Strategy for Stopping Steroidsprojektet bliver afsluttet med en europæisk konference under navnet SPORTVISION2012 i Bella Centret d marts 2012 med overskriften: Fitness doping. Konferencen afvikles under det danske EU-formandskab i samarbejde med Kulturministeriet, Idrættens Fællesråd og ISCA (International Sport and Culture Association). Projektet er støttet økonomisk af Europa- Kommissionen via programmet Preparatory Action in the Field of Sport. Rapporten bliver publiceret i foråret 2012 og ser på den samfundsmæssige indsats mod misbrug af steroider. Den belyser produktion og trafficking, unge mænds fokus på den store krop, det forebyggende arbejde samt sundhedsrisici og behandling af misbrugere. Rapporten giver desuden anbefalinger for det videre arbejde på området. Information om konferencen findes her: ADD har desuden været involveret i European Fitness and Health Associations EU-projekt Fitness Against Doping. ADD har deltaget i gennemlæsninger af Litterature Review og har bidraget med kommentarer og forslag til rettelser. Nordisk konference maj 2011 var ADD vært for Nordisk konference om motionsdoping i Tivolis Kongrescenter. Her udvekslede landene viden og erfaring om bl.a. efterforskning af distribution af dopingstoffer og behandling af steroidmisbrugere. Konferencen havde mere end 130 deltagere, herunder repræsentanter fra relevante myndigheder, politi, SKAT, kriminalforsorg og sundhedsvæsen. Årsberetning 2011

16 Anti Doping Danmark

17 » Problemet med steroider er ikke bare et problem for idrætten, men et samfundsproblem «Årsberetning 2011

18 Motionsdopingkampagnen ADD lancerede i november 2008 oplysningskampagnen Steroider er stærkere end dig. Kampagnen blev udadtil startskuddet på en øget og målrettet treårig indsats mod motionsdoping i Danmark markerede afslutningen på kampagneperioden. landsdækkende indsatsprojekt DOPING (Customs doping control) samt deltaget i antidopingaktion. Stor efterspørgsel om vejledning ADD oplever generelt en stor efterspørgsel fra unge og pårørende på vejledning omkring misbrug af steroider. Den endelige evaluering af motionsdopingkampagnen blev gennemført i 2011 af Capacent Epinion og er sammen med den overordnede afrapportering formidlet videre til kampagnens finansielle partnere. Kampagnen har haft en positiv effekt på målgruppens holdning til steroider, og ADD vil bl.a. med kampagnesiden bygge videre på initiativerne. I tråd med den nye strategi vil ADD fastholde kampagnens fokus på oplysning og forebyggelse. Vi vil fortsætte med at motivere fitnessinstruktørerne til at yde en lokal antidopingindsats, og vi vil arbejde for at give dem medansvar og medejerskab for indsatsen. Andre aktiviteter på motionsområdet ADD fik i 2011 tilsagn fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om tilskud på 2.6 mio. kr. til drift og fortsættelse af motionsdopingarbejdet i perioden Dopinglinjen, der er bemandet med 2 erfarne læger, modtog i 2011 ca. 134 opkald, hvilket er mindre end i 2010 og fortsætter en faldende tendens over de seneste år. Til gengæld er aktiviteten på Spørg Anti Doping Danmark på ADD s hjemmesider øget markant, og ADD prioriterer web-baseret oplysning og vejledning højt. Det er et område, vi vil sætte øget fokus på, og som vi gerne vil tilføre flere ressourcer. Antallet af sidevisninger på og er samlet steget med 22 % fra i 2010 til i 2011, og aktiviteten på ADD s facebook- og YouTube-sider er ligeledes øget. I forhold til flere af ADD s målgrupper ligger der helt klart et potentiale i at forbedre vores webbaserede platforme og styrke vores kommunikation på nettet. I slutning af året søgte ADD endvidere Kulturministeriet om midler til at etablere en fitnessrådgiverordning til forebyggende arbejde i landets fitnesscentre. Derudover har ADD bl.a. deltaget i Kulturministeriets arbejdsgruppe om dopingkontrol i motions- og fitnesscentre, rådgivet SKAT i forbindelse med dopingaktion ved grænserne forud for VM i landevejscykling, rådgivet og udarbejdet erklæring vedr. hcg til henholdsvis SKAT og politiet, bistået Rigspolitiet (NEC) i at besvare forespørgsel fra Interpol vedr. nationale studier omhandlende AAS (Request for studies relative to the effect of steroids/anabolics use on public health), rådgivet Københavns Politi vedr. oplysningskampagne samt antidopingpolitik og samarbejdet med SKAT om deres Anti Doping Danmark

19 Internationalt samarbejde Anti Doping Danmark støtter internationale konventioner og aftaler om antidoping og bidrager med faglig kompetence og erfaring. ADD deltager ved stort set alle vigtige internationale arrangementer med indflydelse på løbende udviklinger og beslutninger inden for antidopingarbejdet. I tillæg hertil samarbejder ADD dagligt med internationale forbund og andre nationale antidopingorganisationer for at fremme koordinering og harmonisering af antidopingarbejdet. Vi ønsker at sikre, at det nationale testprogram i eliteidrætten omfatter best practice på området, sådan at den seneste udvikling i metoder til at afsløre og forebygge doping løbende indarbejdes. Derfor forsøger ADD at deltage i alle relevante internationale møder og netværksgrupper. Bagmænd og netværk knyttet til udøvernes dopingmisbrug både i den organiserede idræt og i motions- og fitnesscentre er i stigende grad i fokus. Som et led i arbejdet med at bekæmpe indførslen af dopingstoffer til Danmark er det internationale samarbejde med andre antidopingorganisationer og diverse internationale myndigheder på området stadigt mere betydningsfuldt, og ADD vil også i fremtiden prioritere det brede internationale netværk. WADA The World Anti-Doping Agency (WADA) leder fortsat kampen på den internationale scene for en fair og ren idræt for alle idrætsudøvere. Fra dansk side støtter vi kraftigt op omkring WADA s arbejde og lederskab, idet vi kun ved stærkt samarbejde på tværs af lande og organisationer kan sikre, at danske udøvere internationalt konkurrerer mod rene konkurrenter og på ensartede konkurrencevilkår. I marts 2011 deltog ADD på WADA s årlige symposium for nationale antidopingorganisationer og internationale forbund i Lausanne, Schweiz. Temaet var udviklingsområder i antidopingarbejdet, herunder implementering af blodprofilprogrammer. ADD har desuden bidraget med besvarelser omkring det danske antidopingarbejde til WADA s kortlægning af antidopingorganisationers compliance og indsendt høringssvar ved alle høringsprocesser under The World Anti-Doping Program, bl.a. omkring Dopinglisten for Council of Europe ADD deltager aktivt i Europarådets arbejde mod doping i Europa. ADD har deltaget i 1 møde i regi af CAHAMA, 2 i regi af Monitoring Group samt 6 møder i regi af de underliggende Advisory Groups om hhv. Science, Legal, Compliance, WADA Code Revision og Education. EU ADD har deltaget i EU Sport Forum i Budapest som forberedelse til EU-projektet under det danske EU formandskab. IADA ADD har samarbejdet med Kulturministeriet omkring de danske forpligtelser i IADA-samarbejdet (International Anti-Doping Arrangement), som er et samarbejde mellem regeringer og antidopingorganisationer i 10 lande. Et multilateralt samarbejde, som IADA repræsenterer, er afgørende for videreudvikling af antidopingarbejdet, især inden for et område som samarbejde med politi- og toldvæsen omkring bekæmpelse af produktion og distribution af dopingstoffer. Der har i 2011 været afholdt 2 møder i IADA-regi, og ADD har deltaget i begge. Nordisk samarbejde Samarbejdet mellem antidopingorganisationerne i de nordiske lande er værdifuldt for ADD. Der afholdes årlige nordiske møder på ledelsesniveau, hvor muligt samarbejde og fælles udfordringer diskuteres. I 2011 var Island vært for et møde i Reykjavik om udfordringer i antidopingarbejdet. Der er desuden afholdt et andet møde i Reykjavik for oplysningsmedarbejdere i de nordiske antidopingorganisationer, hvor et muligt fælles oplysningsprojekt var på dagsordenen. Årsberetning 2011

20 Test og kontrol Anti Doping Danmark skal planlægge et effektivt og målrettet dopingkontrolprogram, der omfatter dopingkontroller i alle forskellige idrætsmiljøer, ved internationale idrætsarrangementer mv., og som har afslørende, afskrækkende og forebyggende effekt blandt danske idrætsudøvere. ADD forpligter sig til at overholde internationale regler på antidopingområdet. Den nye strategiplan, som bestyrelsen vedtog den 30/11, tager udgangspunkt i sammenhængende programmer og ikke i antallet af kontroller og opererer med mere sofistikeret og målrettet prøvetagning. Der blev derfor bremset for den traditionelle prøvetagning med henblik på at kunne implementere den nye strategi med øgede omkostninger til analyser så tidligt som muligt i Dette medvirkede til at reducere antallet af prøver og dermed til at gennemføre de nødvendige besparelser i 2011 på en måde, som således samtidig understøttede den nye strategi. Prioriterede indsatsområder inden for kontrol Urin- og blodtest af udøvere i dopingbelastede idrætsgrene og idrætsgrene, hvor Danmark har højt internationalt konkurrenceniveau inkl. et passende antal forebyggende test blandt ikke-eliteudøvere. Blodprofiler på specifikke udøvere i overensstemmelse med WADA s retningslinjer. Implementere det reviderede WADA-kodeks samt tilhørende internationale standarder og arbejde for øget international harmonisering på dopingkontrolområdet. Opretholde et højt kvalificeret og uddannet korps af kontrollanter. Anti Doping Danmark

21 Fokus på eliten De fleste tests vedrører idrætsudøvere på eliteniveau, men for at sende et klart præventivt signal kan alle, som er medlem af en dansk idrætsorganisation, blive udsat for dopingkontrol. Anti Doping Danmarks kontrolprogram dækker således et bredt spektrum af danske idræts- og træningsmiljøer og omfatter både eliteudøvere, konkurrenceudøvere og breddeudøvere/motionister i den organiserede idræt. ADD s arbejde rækker også ud over den organiserede idræt, bl.a. igennem frivilligt indgåede aftaler med kommercielle fitnesscentre. på højeste internationale niveau og/eller i idrætter med høj risikoprofil, samt andre udøvere på nationalt niveau i idrætter med høj risikoprofil og udøvere med inter nationalt niveau i idrætter med lavere risikoprofil udvalgt i samarbejde med specialforbundene. En stor del af de tests, ADD udfører blandt konkurrenceudøvere på nationalt niveau, udføres i holdidrætter som fodbold, håndbold, ishockey, basketball og volleyball. ADD arbejder fremadrettet på at indføre endnu mere målrettede tests og sofistikerede programmer rettet mod eliteudøvere. Dette er dog meget omkostningstungt og vil kræve, at der søges muligheder for økonomisk støtte, så det ikke bliver på bekostning af andre aktiviteter. Styrkeløftere og vægtløftere udgør flertallet af de ud øvere, der testes inden for den del af bredde- og motionsidrætten, som er organiseret i klubber og foreninger under Danmarks Idræts-Forbund. ADD tester desuden motionister, der er organiseret under DGI og DFIF. Organiseret idræt Inden for den organiserede idræt tester ADD personer, som er tilknyttet Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) og Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten). Dopingkontrolprogrammerne varierer efter udøvernes niveau og de forskellige idrætters risikoprofil. Risikoprofilen bygger på fysiologiske krav i idrætten, internationalt niveau, idrættens størrelse, forskningsresultater samt dopinghistorik og erfaringer fra tidligere år. Frivillig kontrol i fitnesscentre mm. Uden for den organiserede idræt tester Anti Doping Danmark i forskellige organisationer, der har indgået frivillig aftale om dopingkontrol. Herunder bl.a. medlemmer af kommercielle fitnesscentre, indsatte i fængsler, jockeys og travkuske, bodybuildere samt professionelle boksere. De mest kontrollerede idrætsgrene under DIF i 2011 er cykling (174), fodbold (129), håndbold (126), ishockey (102), svømning (94), roning (82), styrkeløft (74), atletik (64), triathlon (64), kajak (57) og amerikansk fodbold (56). Specialforbund under DIF har herudover tilkøbt i alt 37 ekstra prøver i 2011, så der i alt er foretaget 1414 prøver på idrætsudøvere under DIF. Eliteudøvere er defineret som udøvere, der tilhører en af ADD s prioriterede testgrupper på i alt ca. 75 atleter Årsberetning 2011

22 Anti Doping Danmark

23 » 228 kommercielle fitnesscentre havde i 2011 kontrolaftaler med ADD «Årsberetning 2011

24 Hvor meget tester ADD? I 2011 har Anti Doping Danmark gennemført i alt prøver mod i Det svarer til en reduktion på 13 %, hvilket er en konsekvens af ADD s økonomiske situation. Organiseret idræt Flertallet af de tests og kontroller, som ADD foretager i den organiserede idræt, er rettet mod udøvere under DIF. På dem er der foretaget 1377 prøver (1266 urinprøver og 111 blodprøver). 99,7 % er foretaget uden varsel. 60 % er udført i forbindelse med træning og 40 % under konkurrence. 44 prøver er foretaget på danske eliteudøvere under ophold i udlandet af ADD s egne do pingkontrollanter eller af andre antidopingorganisationer på ADD s anmodning. Klubber og foreninger under DIF har herudover tilkøbt 37 prøver i 2011, så der i alt er foretaget 1414 prøver på udøvere under DIF. Fordeling af dopingtests i hhv og DIF/TD DGI/ DFIF Foreningsfitness Kommercielle fitnesscentre Grønland Professionel boksning 8 14 Dansk Bodybuilding & Fitness Forbund 7 0 Kriminalforsorgen Internationale/nationale konkurrencer Trav og galop Internationale forbund/nado er Øvrige tests* I alt *Dansk Politiidrætsforbund og YWC sports Antallet af indsamlede prøver pr. kontrol er faldet over de seneste år. I 2011 blev der i gennemsnit foretaget 2,8 prøver pr. kontrol, i ,0 og i 2009 og 2008 hhv. 3,28 og 3,4 prøver pr. kontrol. Faldet skyldes primært, at ADD laver flere enkeltudrykninger på grund af whereaboutssystemet og de prioriterede grupper af eliteudøvere. Uden for organiseret idræt ADD gennemførte i 2011 i alt 788 prøver i henhold til kontrakter med diverse samarbejdspartnere, heraf 510 prøver blandt medlemmer af de 228 kommercielle Fordeling af dopingsager i DIF 20 (1*) (1**) DGI 17 DFIF 1 Foreningsfitness 0 Fitnesscentre (kommercielle) 118 Øvrige 22 I alt 178 (1*) (1**) Øvrige omfatter Dansk Professionelt Bokseforbund, Kriminalforsorgen og Grønland og Dansk Bodybuilding & Fitness Forbund. * Én sag taget under DGI er efterfølgende overført til behandling i DIF s dopingnævn. Sagen afventer kendelse. ** En positiv prøve taget i Mexico og behandlet af DIF s dopingnævn Anti Doping Danmark

25 Dopingsager Hovedparten af de dopingsager, som ADD s kontrolindsats fører til, er relateret til motions- og fitnessområdet. Problemet her vedrører i høj grad misbrug af anabole steroider med henblik på den fysiske præsentation med store muskler. Sagerne inden for eliteidrætten har en anden karakter, hvor det også handler om brug af såkaldte sløringsstoffer for at skjule et andet misbrug. Dette illustrerer de to meget forskelligartede udfordringer, ADD har på de to områder. Organiseret idræt Antallet af dopingsager blandt prøver foretaget under DIF steg til 20 ud af 1414 prøver, hvilket svarer til 1,4 % af de gennemførte prøver mod 1,2 % i Derudover afventer 1 dopingprøve endnu endelig konklusion på prøvesvar. 2 af de 20 sager vedrører nægtelser og 2 vedrører snyd eller forsøg på snyd med alle dele af dopingkontrollen af sagerne er behandlet i henhold til motionsdopingreglementet, og 10 er behandlet under de nationale antidopingregler. Dopingsagerne stammer fra følgende forbund: Styrkeløft (7), rugby (4), amerikansk fodbold (2), vægtløftning (2), cykling (1 sanktioneret og 1 afventer afgørelse), basketball (1), kick- og thaiboksning (1) og roning (1). Ingen af disse sager involverer Team Danmark støttede udøvere eller udøvere på absolut nationalt eliteplan. 45 % af sagerne stammer fra kontroller foretaget i konkurrence og 55 % fra kontroller foretaget uden for konkurrence. Se samlet oversigt over sager under DIF i Bilag. Dopingkontroller i regi af DGI og DFIF har resulteret i 18 sager (10 %), som alle stammer fra motions- og fitnesscentre Uden for organiseret idræt Antallet af sager i kommercielle fitnesscentre og motionsidræt er fortsat højt og stigende og ligger på ca. 23 % mod 21 % i Antallet af nægtelser er ligeledes højt og udgør 47 % af antallet af sager i kommercielle fitnesscentre i De positive analyseresultater vedrører overvejende anabole steroider, som fortsat er udbredt i flere af landets kommercielle fitnesscentre. Overtrædelser af whereaboutsreglerne (advarsler) ADD har i 2011 udstedt 6 advarsler på grund af mislykkede forsøg på dopingkontrol, hvor der ikke har været en gyldig forklaring på, hvorfor udøveren ikke var til stede som angivet i hans/hendes whereabouts (missed tests). Der er ikke udstedt advarsler på baggrund af manglende rettidig og korrekt indberetning (Filing failures). I 2009 etablerede ADD et uafhængigt advarselsudvalg til behandling af klager fra udøvere over advarsler udstedt af ADD s administration. Udvalget skal på udøverens forlangende vurdere grundlaget for en advarsel og bedømme, om alle kravene til at udstede en advarsel er opfyldt i henhold til artikel i WADA s International Standard for Testing, eller om der foreligger gyldig grund til at frafalde advarslen. En enkelt udøver har i 2011 ønsket at indbringe en advarsel for udvalget, som stadfæstede administrationens afgørelse. Udviklingen i overtrædelser af whereaboutsreglerne Missed tests Filing failures Nationale antidopingregler art. 2.5 Årsberetning 2011

26 Analyse af dopingprøver Alle de prøver, som ADD tager, bliver analyseret på et WADA-akkrediteret laboratorium. Norges laboratorium for dopinganalyse på Oslo universitetssygehus i Aker tager sig af alle danske urinprøver. I alt har ADD fået analyseret 2176 prøver i prøver under DIF er specialanalyseret for EPO, 13 prøver under DIF viste en forhøjet T/E ratio (over 4), og der er foretaget opfølgende IRMS analyse på de 9 (4 var tidligere udredt). En af analyserne påviste eksogent tilførte steroider. Derudover viste 10 prøver i kommercielle fitnesscentre, hvoraf var 7 positive, forhøjet T/E ratio, og der er foretaget 2 IRMS analyser, som begge var positive, på prøver fra DGI. Desuden blev der i 2011 registreret 3 tilfælde af Adverse Analytical Findings, hvor analysen viste spor af et ulovligt stof, men udøveren havde gyldig medicinsk dispensation. Dopingkontrollanter ADD har ca. 50 dopingkontrollanter fordelt ud over hele landet, som udfører alle dopingkontroller. Ved større arrangementer ledsages de af en af de ca. 20 dopingeskorter, som ligeledes er tilknyttet ADD. I 2011 blev alle kontrollanter opdateret på ny viden og nye regler ved såvel regionale møder som på et samlet årligt seminar, hvor de også blev testet på deres viden. ADD s dopingkontroller er ISO (International Organization for Standardization) certificerede i henhold til ISO 9001:2008 og gennemgår løbende kvalitetskontrol i henhold til WADA s regler og retningslinjer for procedurerne. Der blev i 2011 gennemført kvalitetsaudit af Norsk Veritas på dopingkontroller udført af ADD s kontrollanter og eskorter. Medicinske dispensationer ADD s Therapeutic Use Exemption-udvalg har afholdt 2 møder i 2011, hvor relevante spørgsmål omkring medicinske dispensationer er blevet drøftet. ADD s læge, Jens Elers, fratrådte pr. 1/ Jens har blandt mange andre ting siddet i forskningsudvalget, har været en stor hjælp for idrætsudøvere med dispensationsspørgsmål gennem en lang årrække og har på den måde haft stor betydning for den danske dopingforebyggelse. Læge Jimmi Elers tiltrådte pr. 1/ og har taget sig af den løbende behandling af dispensationer på ud valgets vegne. Relevante dispensationsansøgninger bliver videresendt til fageksperter i udvalget for vurdering. Der er udstedt i alt 217 dispensationer (TUE). Se Bilag for oversigt over hvilke stofgrupper, der er givet dispensationer til i de forskellige idrætsgrene. Anti Doping Danmark

27 Årsberetning 2011

28 Forskning Anti Doping Danmark yder støtte til forskning, som kan øge vores viden på det medicinske, fysiologiske, samfundsvidenskabelige og/eller juridiske område inden for antidoping. Der kan søges midler til såvel løn som driftsudgifter, apparatur og publicering af forskningsresultater. ADD lægger vægt på hvert projekts videnskabelige kvalitet, ansøgerens/forskergruppens kvalifikationer og projektets relevans for antidopingspørgsmålet. I 2011 har ADD bevilget i alt kr til følgende modtagere: Lektor Jean-Francois Perrier, Institut for Neurovidenskab og Farmakologi, Panum Instituttet til projektet The cellular and molecular basis of central fatigue. Kr Lektor, ph.d. cand. scient Ask Vest Christiansen, Institut for Idræt, Aarhus Universitet Til projektet Personlighedstræk og brugen af præstations-fremmende stoffer uden for den organiserede idræt. Kr Associate professor, Pharm D., ph.d. Parisa Gazerani, Aalborg Universitet, Dept. of Health Science and Technology til projektet Detection of Endorphins Gene Doping. Kr Specialestuderende, stud.scient., forskningsskolar Morten Hostrup Nielsen, Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital til projektet Er samtidig brug af den maksimal tilladte dosis inhaleret Bricanyl og Ventoline præstationsfremmende på niveau med højdosis Ventoline. Kr Cand.scient., ph.d. studerende Britt Christensen, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Århus Universitetshospital til projektet Ændringer i gen ekspression i humant muskelvæv efter 10 ugers behandling med erythropoietin. Kr Videnskabelig assistent, cand.scient.-humanfysiologi, ph.d. Jakob Sehested Mørkeberg, Center for Muskelforskning (CMRC), Rigshospitalet til projektet Sporing af mikro-mikro-doser EPO i urin og blod ved ny analysemetode. Kr Anti Doping Danmark

29 Regnskab Anti Doping Danmark har i 2011 opnået indtægter på i alt 17 mio. kr., heraf 13 mio. kr. fra de faste bidragsydere: Kulturministeriet, DIF, Team Danmark, DGI og DFIF. De samlede udgifter på 14 mio. kr. er hovedsageligt anvendt på kontrolvirksomhed, oplysning og forebyggelse, administration og øvrige aktiviteter. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. 54 % af de samlede midler anvendes til kontrolvirksomhed, hvor der i løbet af året har været gennemført prøver. 9 % anvendes til oplysning og forebyggelse og 27 % anvendes til bestyrelse og administration. På grund af det store underskud i 2010 på 1,4 mio. kr. og den deraf følgende negative egenkapital på 0,8 mio. kr. besluttede bestyrelsen at iværksætte væsentlige besparelser for at reetablere egenkapitalen til 2009 niveau. Overskuddet for 2011 er opnået ved: Uændret indtægtsgrundlag i Antallet af dopingprøver blev reduceret med 369 stk. hvilket gav en besparelse på 1,5 mio. kr. på kontrolvirksomhed. Besparelser på 1,5 mio. kr. på Oplysning og forebyggelse - primært som følge af Motionsdopingkampagnens ophør pr Regnskabets balancesum udgør 6 mio. kr., og som følge af det store overskud er egenkapitalen igen positiv med 2,2 mio. kr. Begivenheder indtruffet efter den 31. december 2011 I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelsen af årsrapporten er der ikke indtruffet forhold, som vurderes at have væsentlig indflydelse på vurderingen af årsrapporten. Årsberetning 2011

30 Resultatopgørelse Note 2011 Budget tkr Indtægter Tilskud, Kulturministeriet Tilskud, Danmarks Idræts-Forbund Tilskud, Team Danmark Tilskud, DGI Tilskud, DFIF Projektmidler, oplysning Projektmidler, blodprofil Tilskud ISM oplysning og forebyggelse Bevilling EU projekt SSS Test, Fitnesscentre DFHO Ekstra tilskud, Kulturministeriet Øvrige indtægter Indtægter i alt Omkostninger Bestyrelsen Administration Kontrolvirksomhed Oplysninger og forebyggelse Medicin/TUE Forskningsvirksomhed Kvalitetssystem og -ledelse Internationalt arbejde EU projekt SSS Omkostninger i alt Årets resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinær omkostning Årets resultat Disponering Overført til egenkapital Anti Doping Danmark

31 Balance tkr AKTIVER Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender, debitorer Forudbetalt Tilgodehavender, diverse Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital Egenkapital, primo Overført resultat Egenkapital i alt Kortfristede gældsforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Forudbetalt tilskud, Kulturministeriet m.v Mellemregning, True Winners 0 43 Feriepengeforpligtelse Anden gæld Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Årsberetning 2011

32 Bilag TABEL 1 Typen af positive prøver (ADRV) samt hvilken sanktion udøver i 1. eller 2. instans er blevet idømt Nationalt program (DIF-medlemmer) 2011 Idrætsgren Dopinggruppe Stof Testtype OOC/IC Dopingnævnet (Sanktion) Appeludvalget (Sanktion) Cykling S1 2 Clenbuterol Prøven er taget i Mexixo sagen er overdraget fra UCI IC Frikendt Appel til CAS trukket tilbage af WADA Basketball Nægtelse IC 2 år 1,5 år Styrkeløft Nægtelse OOC 2 år (*) - Vægtløftning S1 1b Norandrosteron OOC 2 år (*) - Styrkeløft S1 1a Boldenon OOC 2 år (*) - Styrkeløft S1 1a S1 2 Metenolon, Stanozolol og Clenbuterol OOC 2 år (*) - Styrkeløft S1 1a Drostanolon OOC 2 år (*) - Rosport S1 1a Drostanolon OOC 2 år (*) - Kick- og Thaiboxing S8 Cannabis IC 3 måneder - Amerikansk fodbold S8 Cannabis IC 3 måneder - Styrkeløft S1 1b Forhøjet T/E-ratio OOC 2 år (*) - Styrkeløft S1 1a Boldenon OOC 2 år (*) - Vægtløftning S1 1b Norandrosteron OOC 2 år (*) - Cykling Overtrædelse af WAregler Frikendt Rugby S8 Cannabis IC 3 måneder - Cykling S5 og S9 Furosemide og Betamethasone IC 3 måneder - Amerikansk fodbold S8 Cannabis IC 3 måneder - Styrkeløft S1-1a Stanozolol OOC 2 år (*) - Rugby S1-1a Metenolon IC 2 år - Behandling af appel afventer i CAS Rugby Rugby Manipulation ved urinafgivelse Manipulation ved urinafgivelse IC 2 år - IC 1 år - Motorsport S1 1a Trenbolon og epitrenbolon OOC Sagen er overdraget til DIF s dopingnævn - (*) motionsdopingudvalget har sanktioneret udøver. OOC = Out Of Competition (uden for konkurrence), IC = In Competition (I konkurrence) Anti Doping Danmark

33 TABEL 2 Oversigt over hvor mange dispensationer, der er blevet givet til hvilke idrætsgrene i 2011 TUE for nationalt program (DIF-medlemmer) Idrætsgren Dopinggr. Antal Idrætsgren Dopinggr. Antal Boksning S6 1 Golf P2 1 Boksning S9 1 Håndbold S2 1 Atletik S5 1 Håndbold S3 11 Atletik S3 8 Håndbold S7 1 Atletik S9 1 Håndbold S9 7 Amerikansk fodbold S3 2 Handicap S7 1 Amerikansk fodbold S5 1 Handicap S9 1 Basketball S9 1 Hockey S6 1 Badminton S3 1 Ishockey S2 1 Badminton S1 1 Ishockey S3 7 Badminton S2 1 Ishockey S9 1 Bordtennis S3 3 Judo S3 1 Bordtennis S3 2 Rulleskøjte S3 1 Fodbold S6 1 Rugby S1 1 Fodbold S2 1 Rugby S3 1 Fodbold S3 8 Sportsdans S3 1 Fodbold S5 1 Sejl S3 1 Fodbold S6 1 Styrkeløft S5 2 Bowling S9 6 Styrkeløft S9 1 Bowling S2 2 Skydning S2 4 Cykling P2 1 Skydning S3 1 Cykling S3 8 Softball S6 1 Cykling S6 1 Taekwondo S3 2 Fægtning S9 2 Taekwondo S6 2 Roning S3 1 Tennis S9 1 Roning S3 8 Triathlon S3 5 Roning S5 1 Triathlon S6 1 Roning S6 1 Vægtløftning S1 1 Gymnastik S9 1 Vægtløftning S5 1 Gymnastik S2 1 Vægtløftning S6 1 Gymnastik S3 1 Svømning S3 26 Svømning S6 2 Årsberetning 2011

34 Anti Doping Danmark Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby T: F: E: W: Anti Doping Danmark

35

36

Bilag 2.1.1 Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2011

Bilag 2.1.1 Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2011 Bilag 2.1.1 Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2011 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 2.

Læs mere

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 3.

Læs mere

Bilag Bestyrelsesrapport for perioden 2. kvartal 2012

Bilag Bestyrelsesrapport for perioden 2. kvartal 2012 Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 2. kvartal 2012 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 2.

Læs mere

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 1. kvartal 2012

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 1. kvartal 2012 Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 1. kvartal 2012 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 1.

Læs mere

Kommissorium for Advarselsudvalg

Kommissorium for Advarselsudvalg Kommissorium for Advarselsudvalg Panel til gennemgang af whereabouts-overtrædelser Baggrund: Alle udøvere i Anti Doping Danmarks prioriterede testgruppe A er forpligtet til at overholde samtlige krav specificeret

Læs mere

Årsberetning 2012. Anti Doping Danmark

Årsberetning 2012. Anti Doping Danmark Årsberetning 2012 Anti Doping Danmark Årsberetning 2012 Anti Doping Danmark Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf.: +45 4326 2550 Fax: +45 4326 2546 E-mail:info@antidoping.dk Hjemmesider www.antidoping.dk

Læs mere

2010 Anti Doping Danmark Årsberetning

2010 Anti Doping Danmark Årsberetning 2010 Anti Doping Danmark Årsberetning 1/40 side/omfang Anti Doping Danmark Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby T: +45 4326 2550 F: + 45 4326 2546 E: info@antidoping.dk W: www.antidoping.dk 2/40

Læs mere

Spørgsmål: Dopingkontrollanter skal oplyse udøvere om, at de vil blive udtaget til dopingkontrol to timer forud for

Spørgsmål: Dopingkontrollanter skal oplyse udøvere om, at de vil blive udtaget til dopingkontrol to timer forud for Danish 1 Spørgsmål: Jeg er til enhver tid altid ansvarlig for, hvad jeg indtager eller på anden måde tilfører min krop. Alle idrætsudøvere skal proaktivt indhente information om medicin og kosttilskud,

Læs mere

Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark

Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark 1. Baggrund og formål I henhold til Lov nr. 1438 af 22. december 2004 (L 2004.1438), om fremme af dopingfri idræt, 9

Læs mere

Bilag 2.1.1. Bestyrelsesrapport for perioden 2. kvartal 2013

Bilag 2.1.1. Bestyrelsesrapport for perioden 2. kvartal 2013 Bilag 2.1.1. Bestyrelsesrapport for perioden 2. kvartal 2013 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 2.

Læs mere

Anti Doping Danmark. Årsberetning

Anti Doping Danmark. Årsberetning Anti Doping Danmark Årsberetning Årsberetning 2014 Anti Doping Danmark Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf.: +45 4326 2550 Fax: +45 4326 2546 E-mail: kontakt@antidoping.dk Hjemmesider www.antidoping.dk

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Dagsorden punkt 2 MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Bestyrelsesrapport samt

Læs mere

Trænermøde - klubtrænere

Trænermøde - klubtrænere Dansk Svømmeunion Trænermøde - klubtrænere Torsdag den 4. maj 2017 Dansk Svømmeunion Målet er, at give jer grundlæggende forståelse af antidopingområdet samt en række redskaber til at håndtere jeres rolle

Læs mere

DOPINGKONTROL I FITNESSCENTRE

DOPINGKONTROL I FITNESSCENTRE DOPINGKONTROL I FITNESSCENTRE Nordisk Konference, København K 2011 Anti Doping Danmark Agenda Lovgivning Mærkningsordning (Smiley-ordning) Dopingkontrol Centre med dopingkontrol Procedure for dopingkontrol

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING Dagsordenpunkt 2 MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING Bestyrelsen orienteres løbende om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2014

Læs mere

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 4. kvartal 2011

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 4. kvartal 2011 Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 4. kvartal 2011 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 4.

Læs mere

OPLYSNING OG RÅDGIVNING OM FREMME AF DOPINGFRI FIRMAIDRÆT

OPLYSNING OG RÅDGIVNING OM FREMME AF DOPINGFRI FIRMAIDRÆT OPLYSNING OG RÅDGIVNING OM FREMME AF DOPINGFRI FIRMAIDRÆT Dette er en folder med oplysning og rådgivning om antidopingreglerne til dig, der er medlem af en firmaidrætsforening under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Lov om fremme af dopingfri idræt

Lov om fremme af dopingfri idræt Lov om fremme af dopingfri idræt 2. Anti Doping Danmark er en selvejende institution, der har til opgave at fremme bekæmpelsen af doping i idræt. 3. Anti Doping Danmarks virksomhed omfatter 1) dopingkontrol,

Læs mere

Prøvetagning Prøvetagning i 4. kvartal er gennemført i henhold til plan for de respektive segmenter. Tallene i tabellerne er akkumulerede.

Prøvetagning Prøvetagning i 4. kvartal er gennemført i henhold til plan for de respektive segmenter. Tallene i tabellerne er akkumulerede. Bestyrelsesrapport for perioden 4. kvartal 2013 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 4. kvartal 2013

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 7 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 14. juli 2014 I sag nr.

Læs mere

Fitnessbølgens bagside: Indsatsen mod doping i danske fitnesscentre

Fitnessbølgens bagside: Indsatsen mod doping i danske fitnesscentre Idrættens største udfordringer V Vejen Idrætscenter 24.-25. maj 2016 Redaktør Søren Bang Fitnessbølgens bagside: Indsatsen mod doping i danske fitnesscentre Fra symbolpolitik til målrettet indsats? Foto:

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 6 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE afsagt den 12. december 2014 i sag

Læs mere

Adfærdskodeks om doping i bowlingsporten

Adfærdskodeks om doping i bowlingsporten Adfærdskodeks om doping i bowlingsporten 10/2016 Indledning I forbindelse med implementering af 2015-versionen af det internationale kodeks for antidoping, har Anti Doping Danmark (ADD) og Danmarks Idrætsforbund

Læs mere

Anti Doping Danmark. Årsrapport 2014

Anti Doping Danmark. Årsrapport 2014 Anti Doping Danmark Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om Anti Doping Danmark 5 Beretning 6

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOTIONSDOPING

HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOTIONSDOPING JANUAR 2008 HANDLINGSPLAN WWW.KUM.DK HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOTIONSDOPING 2 HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOTIONSDOPING Udgivet af: Kulturministeriet, januar 2008 Design: e-types Print: Vesterkopi

Læs mere

Mandag den 24. november 2014

Mandag den 24. november 2014 Mandag den 24. november 2014 Præsentation af DFHO Stiftet 30. august 2006 med sekretariatsbetjening af Dansk Erhverv Repræsenterer d.d. 226 fitnesscentre fordelt på 20 virksomheder Ca. 750.000 danskere

Læs mere

DOPINGREGLEMENT FOR MOTIONSIDRÆT DANMARKS IDRÆTSFORBUND DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND DGI

DOPINGREGLEMENT FOR MOTIONSIDRÆT DANMARKS IDRÆTSFORBUND DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND DGI DOPINGREGLEMENT FOR MOTIONSIDRÆT DANMARKS IDRÆTSFORBUND DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND DGI OPDATERET JANUAR 2015 1. januar 2015 Dopingreglement for motionsidræt under Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Firmaidrætsforbund

Læs mere

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 -

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 - Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 97 Offentligt Elitekommune Struktur/organisering Hvilke elever/behov er idrætsklasserne rettet mod? Aalborg Ballerup Esbjerg Pt. ingen folkeskoletilbud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt 2007/2 LSF 89 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-17663 Fremsat den 27. februar 2008 af kulturministeren (Brian Mikkelsen) Forslag

Læs mere

KULTURMINISTERENS IDRÆTSPOLITISKE ARBEJDSPROGRAM

KULTURMINISTERENS IDRÆTSPOLITISKE ARBEJDSPROGRAM FEBRUAR 2011 IDRÆTSPOLITISK ARBEJDSPROGRAM WWW.KUM.DK KULTURMINISTERENS IDRÆTSPOLITISKE ARBEJDSPROGRAM KULTURMINISTERENS IDRÆTSPOLITISKE ARBEJDSPROGRAM Februar 2011 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 5 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 7. november 2013 I sag

Læs mere

NATIONALE ANTIDOPINGREGLER ANTI DOPING DANMARK DANMARKS IDRÆTSFORBUND

NATIONALE ANTIDOPINGREGLER ANTI DOPING DANMARK DANMARKS IDRÆTSFORBUND NATIONALE ANTIDOPINGREGLER ANTI DOPING DANMARK DANMARKS IDRÆTSFORBUND OPDATERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 5 Artikel 1 Antidopingreglernes gyldighed... 5 Artikel 2 Definition

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 6 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 27. marts 2014 I sag

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt Mellem etik, moral og resultatkontrakter Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 31. maj 2012 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk 1 Team Danmarks formål Team Danmark har til formål

Læs mere

Talent- og Eliteidrætspolitik

Talent- og Eliteidrætspolitik Talent- og Eliteidrætspolitik Baggrund og formål Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget besluttede mødet den 2. december 2014 at igangsætte arbejdet med at formulere en politik indenfor talent- og eliteidræt,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer,

Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, Konklusioner vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om bekæmpelse af doping inden for rekreativ sport Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanterne

Læs mere

Årsregnskab 2014. Dansk Sejlunions Generalforsamling 2015

Årsregnskab 2014. Dansk Sejlunions Generalforsamling 2015 Årsregnskab 2014 Dansk Sejlunions Generalforsamling 2015 Årsregnskab 2014 Indhold: Resultatopgørelsen Hvor kommer pengene fra? Hvordan anvendes pengene? Afvigelser i forhold til budget Disponering af resultatet

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg. mod KENDELSE:

Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg. mod KENDELSE: DIF s dopingnævn Den 221. marts 2011 JL Den 21. marts 2011 blev i sag nr. 2/2011 Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg mod A afsagt sålydende KENDELSE: Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg har indbragt

Læs mere

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet.

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af en ny eventorganisation Regeringen har med handlingsplanen fra april 2007 for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark afsat ekstra 35 mio. kr. årligt fra 2008

Læs mere

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget.

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af nyt elitefacilitetsudvalg, der kan yde støtte til opgradering af idrætsfaciliteter til international standard med henblik på afholdelse af idrætsbegivenheder på internationalt

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus 1. Navn, hjemsted og selskabsform Fonden er stiftet af Århus Kommune på baggrund af Århus Byråds beslutning på mødet den 3. oktober 2001, og dens navn er "Fonden Eliteidræt

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark

Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark 28. november 2012 Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark 1. Indledning og afgrænsning Af bemærkningerne til forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri- samt heste

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Dopingreglement for bredde- og motionsidrætsudøvere under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten)og DGI

Dopingreglement for bredde- og motionsidrætsudøvere under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten)og DGI 1. februar 2013 Dopingreglement for bredde- og motionsidrætsudøvere under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten)og DGI De danske idrætsorganisationer ønsker at bidrage

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro

Læs mere

UDØVERGUIDE VEJLEDNING TIL UDØVERE OM ANTIDOPINGREGLERNE

UDØVERGUIDE VEJLEDNING TIL UDØVERE OM ANTIDOPINGREGLERNE UDØVERGUIDE VEJLEDNING TIL UDØVERE OM ANTIDOPINGREGLERNE UDGIVET AF: Anti Doping Danmark Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf.: 43 26 25 50 www.antidoping.dk 1. udgave, 2017 Denne vejledning

Læs mere

Gentofte Kommune. Elitekoordinatornetværksmøde Skovshoved Havn d. 20.11.2013

Gentofte Kommune. Elitekoordinatornetværksmøde Skovshoved Havn d. 20.11.2013 Gentofte Kommune Elitekoordinatornetværksmøde Skovshoved Havn d. 20.11.2013 Gentofte Kommune Beliggende nord for Købehavn ud mod Øresund 70.000 indbyggere 7 bydele: Ordrup, Klampenborg, Jægersborg, Vangede,

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Dopingreglement for De Danske Skytteforeninger (DDS), Dansk Firmaidræts Forbund (DFIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI).

Dopingreglement for De Danske Skytteforeninger (DDS), Dansk Firmaidræts Forbund (DFIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). Dopingreglement for De Danske Skytteforeninger (DDS), Dansk Firmaidræts Forbund (DFIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). DDS, DFIF og DGI ønsker at bidrage til kampen mod doping inden for

Læs mere

Efter Lance Armstrong før WADA-konferencen

Efter Lance Armstrong før WADA-konferencen Efter Lance Armstrong før WADA-konferencen Lone Hansen, Dir. Anti Doping Danmark 1 Både Lance Armstrongs og den danske cykelstjerne Michael Rasmussens dopingsager og dopingbekendelser satte fokus på et

Læs mere

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Forfatterne bag... 4 Rettelser... 4 Kontakt... 4 Datamaterialet... 5 Skadesdefinition... 6 IDRÆTSSKADER HOS VOKSNE...7 Skadesantal og -risiko

Læs mere

MATCHFIXING I DANSK ELITEIDRÆT. Jonas Hjortdal og Michael Fester

MATCHFIXING I DANSK ELITEIDRÆT. Jonas Hjortdal og Michael Fester MATCHFIXING I DANSK ELITEIDRÆT Jonas Hjortdal og Michael Fester 2016 Titel Matchfixing i dansk eliteidrætmatchfixing i dansk eliteidræt Forfattere Jonas Hjortdal og Michael Fester Omslagslayout DIF Udgave

Læs mere

12. februar Dopingreglementet og World Anti Doping Code

12. februar Dopingreglementet og World Anti Doping Code 12. februar 2009 Dopingreglement for bredde- og motionsidrætsudøvere under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Dansk Firmaidræts Forbund (DFIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og De Danske Skytteforeninger

Læs mere

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Forfatterne bag... 4 Rettelser... 4 Kontakt... 4 Datamaterialet... 5 Skadesdefinition... 6 IDRÆTSSKADER HOS VOKSNE... 7 Skadesantal og -risiko

Læs mere

Idrætssamvirket Århus

Idrætssamvirket Århus Idrætssamvirket Århus ÅRSREGNSKAB 2007 Side 1 Indholdsfortegnelse Den interne revision og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2007 Side 4

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Hovedforening Aktivitet 2016 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen Krocket 13 Arriva IF Badminton Bowling 16 Cykling 593

Hovedforening Aktivitet 2016 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen Krocket 13 Arriva IF Badminton Bowling 16 Cykling 593 Hovedforening Aktivitet 2016 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen 62 75 Krocket 13 Arriva IF Badminton 25 1.365 Bowling 16 Cykling 593 Fodbold 30 Gang 210 Idræt om dagen 35 Løb 176 Øvrige Idrætslige

Læs mere

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget 23 4690 Haslev Cvr.nr. 31 54 54 55 Årsrapport 2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Læs mere

Bilag 2.1 Bestyrelsesrapport for 3. kvartal 2013

Bilag 2.1 Bestyrelsesrapport for 3. kvartal 2013 Bilag 2.1 Bestyrelsesrapport for 3. kvartal 2013 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 3. kvartal 2013

Læs mere

DANSK STYRKELØFT FORBUND

DANSK STYRKELØFT FORBUND Årsregnskab for DANSK STYRKELØFT FORBUND Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby CVR. Nr. 16 01 37 49 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE: side. Introduktion 1. Årsberetning 2. - 3. Revisionspåtegning

Læs mere

Bilag 2.2.1. Bestyrelsesmøde 26. november 2014. Meddelelser:

Bilag 2.2.1. Bestyrelsesmøde 26. november 2014. Meddelelser: Bilag 2.2.1 Bestyrelsesmøde 26. november 2014 Meddelelser: Astmamedicin. (Juni sept. 2014). Der er indgivet officiel dansk kommentar (anmodning) til WADAs udkast til dopinglisten 2015, i forlængelse af

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN Dagsordenpunkt 2 MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING _ Baggrund Bestyrelsen orienteres løbende om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Bestyrelsesrapport

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE

DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE Side 1 af 8 DOPINGAPPELINSTANSEN DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE afsagt den 19. februar 2015 i

Læs mere

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2013

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2013 Indhold Ledelsespåtegning 2 Revisor erklæring 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om forbundet 5 Beretning 6 Årsregnskab 1. januar - 31. december 7 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2010/2011

UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2010/2011 UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2010/2011 2 Indledning Vores erfaringer viser, at atleter har behov for øget fleksibilitet, når de skal kombinere uddannelse og elitesport. Team Danmark og ungdomsuddannelserne

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Sponsorbarometeret. Orienteringsløb

Sponsorbarometeret. Orienteringsløb Sponsorbarometeret Orienteringsløb Formål Formålet med denne delrapport af Sponsorbarometeret har været at kortlægge de faktorer, der har inflydelse på attraktiviteten af de respektive idrætsforbund under

Læs mere

&*+!(,-., /012(+) # (58( :! (58(15915%;8 67 <675

&*+!(,-., /012(+) # (58( :! (58(15915%;8 67 <675 !"#$ %& '() &*+!(,-., /012(+) 34$$$67 # (8(1919 :! (8(191%;8 67 = 4 INDLEDNING... 1 FORMÅL, OMFANG OG ORGANISERING AF DET INTERNATIONALE PROGRAM OG KODEKS FOR ANTIDOPING...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt 12. oktober 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt (Elektronisk register over dopingsanktionerede) 1 I lov nr. 1438 af 22. december 2004 om fremme af dopingfri idræt, som ændret

Læs mere

TEENAGERES IDRÆTSVANER

TEENAGERES IDRÆTSVANER TEENAGERES IDRÆTSVANER Notat på baggrund af undersøgelsen Danskernes motions- og sportsvaner 2016 Steffen Rask Notat / Maj 2017 Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk TEENAGERES IDRÆTSVANER Idrættens

Læs mere

Social integration i danske og europæiske idrætsforeninger

Social integration i danske og europæiske idrætsforeninger Social integration i danske og europæiske idrætsforeninger Ligheder, forskelle og potentielle forklaringer Oplæg ved konferencen Dansk foreningsidræt i europæisk perspektiv Mandag den. december 201 på

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Dansk Handicap Idræts-Forbund

Dansk Handicap Idræts-Forbund Dansk Handicap Idræts-Forbund DHIF s historie Dansk Handicap Idræts-Forbund Etableret 1971 Specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF) Ca. 18.000 medlemmer 446 klubber Aktiviteter og idrætter DHIF

Læs mere

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg.

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. VEDTÆGTER For Den selvejende Institution Elitesport Aalborg 1: NAVN: 1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. 2: FORMÅL:

Læs mere

Dopingkontrol i motions- og fitnesscentre rapport DOPINGKONTROL I MOTIONS- OG FITNESSCENTRE RAPPORT

Dopingkontrol i motions- og fitnesscentre rapport DOPINGKONTROL I MOTIONS- OG FITNESSCENTRE RAPPORT DOPINGKONTROL I MOTIONS- OG FITNESSCENTRE RAPPORT 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 7 2 Kommissorium og arbejdsgruppens sammensætning... 8 3 Rapportens opbygning, definitioner og Anti Doping Danmarks

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

2008 Anti Doping Danmark. Årsberetning

2008 Anti Doping Danmark. Årsberetning 2008 Anti Doping Danmark Årsberetning Anti Doping Danmark Årsberetning 2008 Forord 2008 blev det år, hvor der for alvor blev fokuseret på doping inden for motionsidrætten i Danmark. Det skete meget markant

Læs mere

Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik

Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik Danmarks Bløderforening arbejder for at forbedre forholdene for blødere i Danmark. Foreningen arrangerer aktiviteter for medlemmerne, tilbyder støtte

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

DIF, uddannelse og Elitekommuner

DIF, uddannelse og Elitekommuner DIF, uddannelse og Elitekommuner Østerbro stadion, 17/11 2011 Indledning Hvad kan trænere bruge uddannelse til? Hvad kan I opnå ved hjælp af uddannelse? DIF og uddannelse 1,7mill udøvere Ca. 12.000 klubber

Læs mere

Brøndby Supporters Trust. CVR-nr. 34 54 28 13

Brøndby Supporters Trust. CVR-nr. 34 54 28 13 Brøndby Supporters Trust CVR-nr. 34 54 28 13 Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 6 Årsregnskab

Læs mere

-idræt for mennesker med udviklingshandicap

-idræt for mennesker med udviklingshandicap Special Olympics -idræt for mennesker med udviklingshandicap Special Olympics er en verdensomspændende organisation, som organiserer og udvikler idræt for mennesker med udviklingshandicap og via idrætten

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Indhold 1. Indledning... 2

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Indhold 1. Indledning... 2 18. september 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold 1. Indledning... 2 2. Formål... 4 3. Strategiske fokusområder for kommunikation... 5 Ad a) Anerkendelse af antidopingarbejdets vigtighed... 5 Ad

Læs mere

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager?

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Lige om lidt bryder Giro-feberen så for alvor ud og det hele er i fuld gang. Jeg håber i den forbindelse, at det sure mindretal af mennesker,

Læs mere

Dansk EvalueringsSelskab (DES) Årsregnskab Dansk EvalueringsSelskab INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Dansk EvalueringsSelskab (DES) Årsregnskab Dansk EvalueringsSelskab INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dansk EvalueringsSelskab Dansk EvalueringsSelskab (DES) Årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse Side VIRKSOMHEDSSOPLYSNINGER

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Marts 2015

VEDTÆGTER FOR Marts 2015 VEDTÆGTER FOR Marts 2015 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Klubbens navn er: Hjørring Styrkesport. 1.2 Klubbens formål er at udøve alle former for vægttræning, primært styrkeløft men også vægtløftning, og

Læs mere