Program for eksport og internationalisering i Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program for eksport og internationalisering i Region Midtjylland"

Transkript

1 Program for eksport og internationalisering i Region Midtjylland Investering i fremtidens internationale vækstvirksomheder 20. august

2 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Baggrund og rationale...4 Eksportens udvikling Formål, mål og målgruppe Det midtjyske Vækstunivers Programindhold...10 A) Kompetenceudvikling for SMV med særligt internationalt potentiale B) Sparringsforløb med indbygget markedsbesøg C) Eksport coach ordning D) Workshops i internationalisering og eksport E) Internationaliseringsrådgivning Effektkæde og evaluering...13 Effektkæde Evaluering og effektmåling Budget og finansiering Proces, ansøgning og tidsplan

4 1. Baggrund og rationale De regioner der tilbyder de bedste vilkår for virksomheders udvikling og vækst bliver fremtidens vindere i den globale konkurrence. Vækstforum har en vision om, at midtjyske virksomheder skal være globalt konkurrencedygtige og har derfor sat ambitiøse mål for erhvervsudvikling og internationalisering frem mod I 2011 besluttede Vækstforum at igangsætte internationaliseringsprogrammet GLOBALmidt, hvor små og mellemstore virksomheder har haft mulighed for at deltage i en række eksport- og internationaliseringsaktiviteter. Programmet har været en del af Vækstforums indsats for at skabe gode rammebetingelser for virksomhedernes evne til at begå sig i den globale konkurrence. I alt har mere end 450 virksomheder deltaget i programaktiviteter enten individuelt eller i samarbejde med andre SMVére. I GLOBALmidt programmet har et partnerskab arbejdet på at optimere virksomhedernes regionale adgangsveje til international udvikling. Programmets aktiviteter har været tæt forbundet med de investeringer, der er foretaget i virksomhedernes internationale vækst via en række øvrige regionale og nationale indsatser, ikke mindst de regionale programmer for vækst og iværksætteri, samt den nationale eksportfremme. En evaluering af de regionale vækst- og iværksætterprogrammer i 2012 viste, at: at den midtjyske model virker der er en velfungerende og veludviklet sammenhæng mellem den lokale erhvervsservices vejledning og Væksthusets specialiserede vækstkortlægning kombineret med programtilbuddene at der er en god spredning blandt programmets brugere såvel inden for virksomhedstype, brancher som geografi at programmerne imødekommer et behov blandt SMV er og bidrager til, at virksomhederne i stigende grad indhenter ekstern viden i forbindelse med realisering af vækstforløb at programmerne har stor betydning for det midtjyske innovationssystem en stigende bevidsthed om programmerne blandt systemets aktører gør, at der er mange indgange til og gode ambassadører for programmerne Evalueringen anbefalede at udvikle en regional væksttypologi, som skulle afspejle virksomhedernes vækstpotentiale. Et resultat heraf er strategien Det midtjyske Vækstunivers 1, som Vækstforum vedtog i Strategien skal medvirke til at opkvalificere indsatsen i det midtjyske erhvervsfremmesystem. Det midtjyske Vækstunivers er nærmere beskrevet på side 7. En effektmåling foretaget af Danmarks Statistik for Erhvervsstyrelsen og de 5 danske regioner viser, at der er et betydeligt erhvervsøkonomisk afkast af den midtjyske indsats for innovation og forretningsudvikling, herunder GLOBALmidt programmet. 1 Væksthus Midtjylland (marts 2013): Det midtjyske Vækstunivers. Strategi

5 Eksportens udvikling Ved GLOBALmidt programmets start blev der sat en række ambitiøse mål for udviklingen i eksporten, herunder at programmet skulle medvirke til, at eksporten i programperioden skulle stige med 20 %. Programmet blev opstartet i tiden efter den økonomiske og finansielle krise i , hvor danske og midtjyske virksomheder var kraftigt påvirket af eksportnedgang. Hvor der var en meget kraftig nedgang i vareeksporten i 2009 var der i både 2010 og 2011 en meget kraftig vækst i vareeksporten på over 9 % p.a. i begge år. Denne meget positive udvikling har i 2012 og 2013 været afløst af en meget mere afdæmpet vækst i eksporten på hhv. 3,4 % i 2012 og 1,7 % i I Udenrigsministeriets eksportudsigt for maj 2014 skønnes en positiv udvikling i dansk eksport på hhv. 5,5 % i 2015 og 6,3 % i Dansk eksport er nu tilbage på et niveau der ligger noget over niveauet inden krisen satte ind i efteråret Tabel 1: Eksportudsigten for 2014 og 2015 Kilde: Danmarks Eksportråd, Eksportudsigten maj 2014 De største eksportmarkeder for Danmark i fremtiden kan meget vel ligge på nogle af de store vækstmarkeder udenfor Europa, hvis virksomhederne formår at udnytte potentialet. Den økonomiske vækst i Asien, herunder Kina og Sydasien, har været en vigtig driver for dansk eksportvækst i flere år, og der forventes fortsat en eksportvækst på mere end 13 % p.a. til Kina i 2014 og 2015 og en vækst på hele 17,5 % i det Sydasien i Det er dog samtidigt vigtigt at huske, at de største eksportmarkeder stadig er nærmarkederne Tyskland, Sverige, Storbritannien og Norge samt fjernmarkedet USA, men de seneste år er en stadig stigende del af dansk eksport gået til lande uden for Europa. Et midtjysk eksport- og internationaliseringsprogram skal støtte eksport og internationalisering både på nærmarkeder og på nye vækstmarkeder. Det er dog samtidig forventningen, at en stor del af en fornyet eksportvækst skal komme fra virksomhedernes succes på nye markeder. 5

6 Tabel 2: Eksportudsigten, landefordelt Kilde: Danmarks Eksportråd, Eksportudsigten maj 2014 Over en årrække har tendensen været, at eksporten i tiltagende grad bæres af de store virksomheder. I dag står 10 % af de eksporterende virksomheder for mere end 90 % af den samlede eksport, og antallet af eksporterende virksomheder er faldet. Det dækker dog over en udvikling, hvor de store eksporterende virksomheder indgår i globale netværk og værdikæder og er endestationen for mange midtjyske underleverandør virksomheder, som dermed indirekte bidrager til eksporten. Forholdet kan også stimulere især de mellemstore underleverandør virksomheder til selv at igangsætte eksport. Endelig kan de store virksomheder bane vejen for, at mindre virksomheder kan komme ind på de markeder, hvor de store i forvejen er etablerede. 2. Formål, mål og målgruppe Der skabes i dag ikke et tilstrækkeligt antal midtjyske vækstvirksomheder, og det er både en national og en regional målsætning at skabe flere internationalt orienterede vækstvirksomheder. Der er et meget stort vækst- og velstandspotentiale i, at flere midtjyske virksomheder, der i dag ikke orienterer sig internationalt eller har en international strategi og tilstedeværelse fremover lægger en langsigtet internationaliseringsstrategi og igangsætter internationale aktiviteter og eksport. Det underbygges af, at det i de seneste år er blevet tydeligt, at virksomheder som er involveret i international handel med varer og tjenester har haft en produktivitetsudvikling, der har overgået produktivitetsudviklingen i lokalt orienterede virksomheder. 2 For at sikre, at midtjyske virksomheder udnytter deres eksport og internationaliseringspotentiale indgår et nyt internationaliseringsprogram i Vækstforums handlingsplan for 2015, der er vedtaget den 19. august Programmet hører under EU s regionalfonds prioritetsakse 2, som har som tematisk mål at fremme konkurrenceevnen i SMVér. 2 Se blandt andet analyserapport 2 fra Produktivitetskommissionen (august 2013) side 64 og side 73f. Der er både tale om, at produktive virksomheder er mere tilbøjelige til at igangsætte eksport, og at international handel i sig selv er med til at øge virksomhedernes produktivitet. Desuden er udenlandske investeringer i Danmark og især international migration af betydning for virksomhedernes produktivitet. I Danmarks Eksportkanon (2013) anføres det side 9, at produktiviteten i eksporterende virksomheder i gennemsnit er 35 % højere end i andre danske virksomheder 6

7 Det nye program bygger i høj grad på de positive erfaringer fra GLOBALmidt og er baseret på en række af de samme aktiviteter, der justeres til en étårig programperiode. Ved at fortsætte investeringen i øget eksport og internationalisering i SMV er det Vækstforums mål skabe fundamentet for en langsigtet og markant international vækst i Midtjylland. Vores virksomheder skal være blandt de allerbedste i Danmark og i Europa til at udnytte nye internationale vækst- og eksportmuligheder. Målet er at skabe flere internationalt orienterede vækstvirksomheder, øget eksportomsætning og flere arbejdspladser. Øget internationalisering kan være en vækstmulighed både for virksomheder, der i dag ikke har eksport, men også for etablerede eksportvirksomheder, der kan se nye muligheder på nye vækstmarkeder. Eksport- og internationaliseringspotentialet skal udløses ved at: Identificere små og mellemstore virksomheder med internationalt vækstpotentiale. Foretage en vækstkortlægning af virksomhedernes udviklingsbehov og muligheder Udbyde kompetenceudviklingsaktiviteter målrettet internationalisering og eksport Samle lokale, regionale, nationale og internationale aktører i en stærk samlet eksportmobiliseringsindsats. Fremme anvendelsen af professionelle, internationale samarbejdspartnere, rådgivere og netværk på udenlandske markeder, tilpasset virksomhedernes behov. Programmets målgruppe er små og mellemstore virksomheder vækstpotentielle virksomheder med op til 250 ansatte, som har internationale aktiviteter eller har et potentiale for eksport og internationalisering. Der er særligt fokus på virksomheder indenfor de midtjyske styrkepositioner og klynger, som f.eks. produktionserhverv, fødevarer og fødevareprocesudstyr, energi & miljø (herunder vindenergi, biomasse og vandteknologi). Målene med programmet er At flere virksomheder igangsætter eksport eller anden international aktivitet At flere allerede eksporterende virksomheder øger deres eksport hvorved At omsætningen hos de deltagende virksomheder øges At beskæftigelsen hos de deltagende virksomheder øges At antallet af vækstvirksomheder øges Målene for de aktiviteter, som skal hjælpe til at opfylde program målsætningerne er, at der gennemføres: 1-2 kompetenceudviklingsforløb for 8-16 SMV med særligt internationalt potentiale 3-4 markedsbesøg for SMV eksport coaching forløb for SMV 3-5 workshops for SMV individuelle rådgivningsforløb vedrørende internationalisering Det er afgørende, at programmets aktiviteter koordineres og udvikles i synergi med andre statslige, regionale og lokale initiativer med fokus på internationalisering og vækst. 7

8 I forhold til staten gælder det blandt andet Eksportrådet, IFU (Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene), Danida, Eksportkreditfonden og Innovationscenter Danmark. Det nye program skal koordineres med regeringens nye strategi for eksport fremme og økonomisk diplomati (Regeringen maj 2014). Fra strategien skal bl.a. fremhæves den øgede vægt på vækst- og volumenmarkeder, større sammenhæng mellem udviklingsbistand og kommercialisering samt ønsket om øget samarbejde mellem Eksportrådet og regionerne. Her vil det strategiske samarbejde mellem Vækstforum og Eksportrådet, som bl.a. indbefatter indstationering af en internationaliseringsrådgiver fra Eksportrådet hos Væksthus Midtjylland være et godt udgangspunkt. Internationaliseringsprogrammet skal også koordineres med den lokale og nationale indsats og de regionale programmer for vækst og iværksætteri, f.eks. et virksomheds-udviklingsprogram for Eksempelvis vil lokal screening og vækstkortlægning samt træningsforløb/camps, jf. nedenfor, gennemført under dette program kunne fungere som rekrutteringskanal til Internationaliseringsprogrammet. Ligeledes skal der etableres et intensivt samarbejde med det lokale niveau. Endelig skal der etableres et løbende samspil med EU-DK Support netværket. Endelig skal programmet forankres i den strategi for det midtjyske erhvervsservicesystem, som Vækstforum vedtog i 2013 som Det midtjyske Vækstunivers eller vækstmodellen Imidt. Denne vækstmodel beskrives lidt nærmere i det følgende: 3. Det midtjyske Vækstunivers Vækstmodellen omfatter en række styrende principper, som udgør de overordnede rammer for den samlede midtjyske indsats. Vækstmodellen kan illustreres som et hus, hvor de styrende principper udgør fundamentet og de overordnede værdier for indsatsen. Mens de fire søjler, som skal bære/befordre væksten, er vækstpotentialet, vækstværktøjerne, vejledningen og medfinansieringen: 8

9 Modellens styrende principper er: målet med indsatsen er vækst og skalérbarhed vækstpartnerskab skal indgås med virksomheden indsatsen skal være strategisk og sammenhængende indsatsen er en investering i virksomhedens vækst virksomhedens vækstambition/vækstpotentiale skal trænes - hele livet Vækstværktøjer er i denne sammenhæng primært defineret ved vækstplan og træningsforløb. Formålet med vækstplanen, som er et dynamisk værktøj, er at gøre vækstforløbet gensidigt forpligtende og sætte ambitiøse og realistiske mål. Formålet med træningsforløb, som er lokale camps/kollektive forløb, er at give flest mulige typer virksomheder (i forhold til f.eks. alder, vækstpotentiale, størrelse mv.) adgang til målrettede udviklingsforløb, hvor målet er at afklare/bevidstgøre og løfte vækstpotentialet. Vækstpotentialeniveauer er et udtryk for omfanget af iværksætterens / virksomhedens vækstpotentiale. Her spiller virksomhedernes egne internationale ambitioner en stor rolle. Vejledning er det centrale grundlag for afdækning, aktivering og løft af virksomhedernes vækstpotentiale. Her anvendes Væksthjulet som det fælles værktøj i hele det midtjyske erhvervsservicesystem. Medfinansiering er allokeringen af økonomiske midler fra de regionale programmer, såsom internationaliseringsprogrammet til tilførslen af viden til virksomhederne ift. udnyttelse af vækstpotentialet. Det er målet, at anlægge en investeringstilgang, hvor medfinansieringen frigives i trancher i takt med virksomhedens øgning af vækstpotentialet. Dette indebærer også, at ydelserne differentieres i forhold til det vurderede vækstpotentiale blandt virksomhederne, jf. ovenfor under vækstpotentiale niveauer og her således især det internationale potentiale eller eksportpotentialet. Ovennævnte hovedelementer udgør vækstmodellen Imidt, som overfor virksomheden skal fremstå som en helhed med en række sammenhængende attraktive tilbud, der befordrer virksomhedens videre udvikling og vækst. Implementeringen af modellens elementer skal konkret tilpasses hver enkelt komponent i eksport- og internationaliseringsprogrammet, som beskrives nærmere i det følgende. 9

10 4. Programindhold Rådgivning kan medvirke til at styrke væksten og jobskabelsen i SMV er. Det viser blandt andet Erhvervsstyrelsens effektmåling af indsatser i den foregående strukturfondsperiode 3. Ofte undlader SMV erne at investere i tilførsel af ny viden, blandt andet fordi de er usikre på udbyttet, ikke er helt afklarede med deres behov eller ikke har erfaring med brug af en privat rådgiver. Internationaliseringsprogrammet skal identificere SMV med et internationalt vækstpotentiale og udløse potentialet via investering i vækstscreening, rådgivning, markedsbesøg mv. Ansøger skal vise, hvorledes hver aktivitet passer til virksomheder med forskellige vækstpotentialeniveauer jfr. strategien om det midtjyske vækstunivers. Nedenfor beskrives de fem komponenter i indsatsen og der foretages en vejledende skalering af volumen i programindsatsen. Aktiviteterne nummereres A-E. A) Kompetenceudvikling for SMV med særligt internationalt potentiale Denne programaktivitet retter sig især mod virksomheder som allerede har international erfaring i form af eksport m.v., og hvor det vurderes, at virksomheden har et særligt potentiale for global ekspansion. Formålet er derfor at hjælpe disse virksomheder til i løbet af relativ kort tid for de flestes vedkommende 9 mdr. til 1 år - at opnå en eksportordre på et nyt marked. Interesserede virksomheder, som evt. identificeres under en træningscamp, modtager en intensiv vækstkortlægning ved hjælp af Væksthjulet, eksportsparring m.v., og på denne baggrund udvælges virksomheder med størst potentiale til deltagelse i aktiviteten. Da der er tale om et langvarigt og forpligtende forløb, vil det stille betydelige krav til deltagernes ambitioner og engagement. Hver enkelt virksomhed vil under hele forløbet modtage relevant vejledning af en tilknyttet sparringspartner (key account manager). Strategiudviklingen består i intensiv undervisning i eksportorienterede emner og deltagelse i fælles træningscamps, f.eks. vedr. Go-To-Market Strategy. Undervisningen gennemføres af eksterne specialister. Under denne proces udvikles strategien, og det relevante marked for hver enkelt virksomhed udvælges i samarbejde med vejlederen/sparringspartneren. Eksekveringen gennemføres i form af besøg på det valgte marked. Da de virksomheder, som deltager i programmet sikkert vil vælge forskellige markeder, vil disse besøg formodentlig blive gennemført enten i form af business missions med mindre grupper af virksomheder (3 til 4) eller i form af individuelle besøg. Det kan evt. være en mulighed for den enkelte virksomhed at afvikle besøg i to omgange. Virksomheden vil under strategiudviklingen og eksekvering modtage relevant rådgivning af eksterne konsulenter efter eget valg af konsulent. Det kan f.eks. være en eksportrådgiver, som har ekspertise på det valgte marked. Desuden tilknyttes som nævnt en vejleder med henblik på løbende sparring. Det samlede forløb forventes at blive på ca. 9 mdr. Det forventes, at der deltager ca. 8 eller ca. 16 virksomheder, afhængig af om der igangsættes og gennemføres et eller to forløb. 3 Erhvervsstyrelsen (2013): Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland. Power point. 10

11 B) Sparringsforløb med indbygget markedsbesøg For en mindre virksomhed uden eksport eller med begrænset eksporterfaring vil det være af stor betydning at få et førstehåndsindtryk af internationale muligheder indenfor sit forretningsområde. Formålet med aktiviteten markedsbesøg er derfor at give de deltagende virksomheder kendskab til et nyt markeds kunder, kultur og rammevilkår. Erfaringen viser også, at fælles rejser af flere virksomheder både medfører en mere fordelagtig økonomi i rejsen og samtidig øger læringen, da deltagerne supplerer deres gensidige forhåndskendskab og erfaringer. Netværk, der bliver etableret på den slags rejser, danner tit udgangspunkt for efterfølgende samarbejde. Den typiske form for markedsbesøg vil bestå i at samle en række virksomheder med samme kundemålgruppe eller branche og rejse til udlandet sammen. Da der er tale om virksomheder med ingen eller mindre international erfaring vil besøg på nærmarkederne være i fokus. Virksomhederne opsøges, og der foretages vækstkortlægning, der skal afklare, om de pågældende virksomheder har eksport-/internationaliseringsbaserede vækstpotentialer. Hvis dette er tilfældet præsenteres virksomheden for forslag til konkrete messer, udstillinger store potentielle kunder, leverandører og samarbejdspartnere og på baggrund heraf træffer virksomheden sit endelige valg af markedsbesøg. Selve gennemførelsen af markedsbesøget vil foregå som et kollektivt arrangement med deltagelse af ca. 8 virksomheder, som har sammenfaldende interesser ift. udvalgte messer/udstillinger, brancher, markeder mv. Indholdet af Markedsbesøget vil i hovedtræk være besøg på messen/udstillingen/markedet samt matchmaking med udvalgte relevante kundeemner, som er identificeret på forhånd. Under hele forløbet vil virksomhederne modtage fornøden sparring og vejledning. På baggrund af. en opfølgende samtale/møde vurderes det, om virksomheden har yderligere vækstpotentiale, og om der er behov for tilbud som kan fremme dette. Det forventes, at der kan gennemføres 3-4 markedsbesøg med virksomheder. C) Eksport coach ordning Virksomheder uden eksporterfaring trækker ofte på erfaringerne hos de virksomheder, som har mere erfaring, og der er et potentiale for at styrke denne udnyttelse af ressourcerne hos de eksporterfarne virksomheder og hos store virksomheder, som er etableret på de globale markeder i udlandet i form af etablering af en mentor og sparringsordning til de mindre virksomheder Erfarne eksportmedarbejdere fra virksomheder med stor internationaliseringsgrad råder over viden, erfaringer og kontakter, som yngre virksomheder eller eksportmedarbejdere kan have stor gavn af. Ved anbefaling af en bestemt kontakt eller fremgangsmåde kan den mindre erfarne virksomhed spare mange ressourcer, som den ellers måtte bruge for at opbygge den samme viden. Med udgangspunkt i et korps af erfarne eksportfolk, mentorer, skal mindre erfarne, men eksportpotentielle, virksomheder tilbydes sparring i forbindelse med entre på et nyt marked eller andre eksportrelaterede perspektiver. Eksportcoachene vil blive rekrutteret via en åben annoncering, hvori præciseres specifikke krav til kompetencer. Rekrutteringen af virksomhederne vil primært ske via de ordinære vejlednings- /vækstkortlægningsaktiviteter. Konkret vil dette ske ved, at vejledningen/vækstkortlægningen viser, at de pågældende virksomheder har eksport-/internationaliseringsbaserede vækstpotentialer, hvorfor det anbefales at afsøge yderligere informationer om mulighederne for eks. eksport. Hvis 11

12 dette er tilfældet, og det vurderes at virksomheden primært vil have brug for adgang til erfaringsbaseret sparring (frem for eks. specialiseret rådgivning), vil det blive anbefalet at søge en eksportcoach, som virksomheden kan vælge fra en åben liste. Herefter gennemføres selve coaching forløbet, som vil bestå af en række individuelle møder mellem virksomheden og eksportcoachen. Dog vil det også være muligt at etablere forløb, hvor f.eks. to virksomheder får et fælles coaching forløb. Ved den afsluttende evaluering af forløbet vurderes det, om den pågældende virksomheds har opnået afklaring omkring sit internationale potentiale og sine internationale planer, og om der er behov for tilbud, som kan hjælpe virksomheden til yderligere at udvikle sit potentiale. Det forventes, at der kan gennemføres eksportcoaching forløb D) Workshops i internationalisering og eksport Flere undersøgelser viser, at faktorer som utilstrækkelig viden om de udenlandske markeder, handelshindringer, sprog, kommunikation, kulturforståelse m.v. udgør barrierer for virksomhederne i forhold til indtrængen på nye markeder. Formålet er derfor at løfte kompetenceniveauet i virksomhederne, med henblik på at flere virksomheder kompetenceudvikles og motiveres til at udvikle og afprøve deres aspirationer internationalt. Kurserne bør dække Region Midtjylland bredt geografisk og er princippet åbne for alle. Rekruttering vil typisk ske via de ordinære vejledningsaktiviteter. På baggrund af dialog med målgruppen kan indhold og behov nærmere konkretiseres. Resultatet bliver bl.a. et overblik over de væsentligste kompetencer i målgruppen, som skal udvikles. Med afsæt heri vil kursusindholdet nærmere kunne udvikles. Konkret vil det ske ved udvikling af et antal kursusmoduler/-blokke, som vil kunne sammensættes ift. virksomhedernes behov og tilbydes successivt. De mest egnede undervisere rekrutteres til hvert enkelt kursusforløb/-modul. Ud over det faglige fokus bør der blive lagt vægt på networking blandt deltagerne, og at virksomhederne vil få mulighed for at præsentere deres egne internationale planer samt at arbejde med disse. Det forventes at der etableres 3-5 workshops med deltagere. E) Internationaliseringsrådgivning Virksomheder med eller uden eksporterfaring kan have stort udbytte af at trække på rådgivere med specialist viden om muligheder for eksport og internationalisering. Rådgivningen kan f.eks. omhandle markedsanalyse, virksomhedens forretningsmodel og strategi, produktportefølje i forhold til eksportmarkeder, rådgivning om salgskanaler, markedsføringsstrategi, mv. Formålet med rådgivningen er at sætte virksomheden i stand til at igangsætte eksport eller at trænge ind på nye markeder. Formålet med rådgivningen kan også være at styrke virksomhedens internationalisering på anden vis, f.eks. at udnytte mulighederne i HORIZON 2020 eller andre internationale innovationsprogrammer, eller det kan være direkte etablering på et vækstmarked. Aktiviteterne skal indledes med at virksomheder opsøges via de ordinære vejlednings- /vækstkortlægningsaktiviteter, og der skal foretages en screening og vækstkortlægning. Det kan også ske via allerede gennemførte aktiviteter under eksport- og internationaliseringsprogrammet 12

13 eller andre regionale virksomhedsprogrammer. I de tilfælde, hvor virksomhederne primært vurderes at have brug for adgang til specialiseret rådgivning, vil der blive udformet en matchningsprofil, som med afsæt i Væksthjulet formidler, hvilke eksport- /internationaliseringsbaserede udviklingsfelter, som virksomheden i særlig grad vil have fordel af at få rådgivning inden for, og med udgangspunkt heri kan der identificeres emner til internationaliseringsrådgivere. Der indhentes tilbud fra mindst tre rådgivere, hvoriblandt virksomheden kan vælge den foretrukne eksportrådgiver, som der indgås en aftale med vedr. milepæle, resultatforventninger og opfyldelse af krav i forhold til strukturfondsfinansierede projekter. Herefter gennemføres selve rådgivningsforløbet, som typisk vil bestå af en række individuelle møder mellem virksomheden og rådgiveren. Antallet af møder vil kunne variere meget mellem de forskellige rådgivningsforløb. Ved større rådgivningsforløb medvirker der undervejs, ved aftalte milepælsmøder, en vejleder fra operatøren. Opgaven for operatøren er at sikre, at opgaven skrider frem som aftalt. Det forventes, at virksomheder modtager rådgivning under det et-årige program. Sammenfatning vedr. programmets fem komponenter Afslutningsvis bemærkes, at komponent A særligt henvender sig til virksomheder med stort internationalt potentiale/ ambitioner og med en forventet betydende og relativt hurtig effekt af indsatsen. Komponenterne B, C og D retter sig i højere grad mod internationalt mindre erfarne virksomheder og har også til formål at bringe disse virksomheder op på et højere kompetence- og vækstpotentiale niveau. Komponenten E henvender sig primært til virksomheder med stort internationalt potentiale, men vil også kunne tilbydes virksomheder, som har deltaget i en aktivitet under B, C og D og måske herigennem er kommet op på et højere kompetenceniveau og en afklaring omkring internationale planer. 5. Effektkæde og evaluering Resultatorientering er centralt i strukturfondsindsatsen Internationaliseringsprogrammet skal bidrage til at indfri de specifikke mål, der er opstillet for EU s Regionalfonds prioritetsakse 2 (øget antal vækstvirksomheder). Der skal for hver aktivitet beskrives en effektkæde, det vil sige sammenhængen mellem aktivitet, output (umiddelbare resultater) og effekt. Effekten skal være klar, logisk og indeholde en beskrivelse af kritiske antagelser for hvordan virksomheden kommer til at virke efter hensigten. 13

14 Effektkæde Effektkæde for program for øget eksport og internationalisering er illustreret i nedenstående figur: Effektkæden er baseret på følgende kritiske antagelser: At mange virksomheder har et uforløst eksport- og internationaliseringspotentiale. At det forekommer mange virksomheder besværligt og ressourcekrævende at igangsætte eksport og andre internationaliseringsaktiviteter At mange virksomheder arbejder med eksport udvikling på en ad hoc baseret basis, og at virksomhederne på sigt vil opnå hurtigere og mere stabil vækst, hvis de arbejder strategisk med eksport og internationalisering At støtte til virksomhederne i form af vejledning, rådgivning og facilitering vil kunne hjælpe virksomhederne til at arbejde mere langsigtet strategisk med internationalisering og til at bedre at overkomme nogle af barriererne for eksport, og at virksomhederne derfor vil opnå mere vækst At et intensivt kompetenceforløb for virksomheder med stort internationalt potentiale vil kunne hjælpe disse virksomheder til hurtig vækst på eksportmarkederne At Sparringsforløb med indbygget markedsbesøg vil give deltagende virksomheder et kompetenceløft, og at de begynder at arbejde mere strategisk med eksportudvikling, hvilket efterfølgende vil bevirke, at de igangsætter konkret eksport At eksportcoaching hjælper til, at deltagerne opnår en afklaring af sit internationale potentiale og at de modtager relevant viden, f.eks. om konkret fremgangsmåde til at igangsætte eksport. 14

15 At deltagelse i Workshops øger det internationale kompetenceniveau hos de deltagende virksomheder, og giver dem et bidrag til afklaring af deres internationaliseringsplaner. At virksomheder som modtager rådgivning vil få udnyttet deres eksport- og internationaliseringspotentiale, og f. eks. komme i gang med eksport på et nyt marked eller igangsætter en international innovationsaktivitet At aktiviteterne vil medvirke til, at der skabes flere vækstvirksomheder i Region Midtjylland Evaluering og effektmåling Ansøger skal præsentere et evalueringsdesign og beskrive, hvordan et grundlag for effektmåling sikres. I evalueringsdesignet kan ansøger forholde sig til sammenhængen mellem projektets aktiviteter, grundlæggende antagelser, output og effektmål. Evalueringsdesignet skal give mulighed for at opgøre den samlede effekt af programmet. Alle deltagere i vækstkortlægning og programaktiviteter registreres i det fælles CRM system for den det midtjyske erhvervsservicesystem. Registreringerne af deltagelse i programaktiviteter sker med henblik på evaluering og effektmåling, som foretages i et samarbejde med Erhvervsstyrelsen, Danmarks Statistik og Region Midtjylland. Endvidere skal operatøren, når en virksomhed har afsluttet et forløb under en af program aktiviteterne, bede deltageren om at evaluere forløbet med henblik på måling af tilfredshedsniveauet og på løbende forbedring og justering af indsatsen. 6. Budget og finansiering Et midtjysk eksport- og internationaliseringsprogram har et samlet aktivitetsomfang på 10,4 mio. kr. i Dette budget er i budgetoversigten vejledende fordelt på programmets fem komponenter. Det vil være muligt for ansøger at tilpasse sit budget i forhold til forventet deltagerantal på de enkelte aktivitetstyper. Af den samlede finansiering udgør Region Midtjyllands finansiering 3,7 mio. kr. og 3,5 mio. kr. finansieres af Den Europæiske Regionalfond. Der forudsættes en privat medfinansiering på 3,2 mio. kr. Opdelingen af finansieringen på kilder ligger fast. Eksport- og internationaliseringsprogram strukturfondsdel (mio. kr.) 2015 I alt Projektaktiviteter, total Kompetenceudvikling Markedsbesøg Eksportcoaching Workshops Internationaliseringsrådgivning Revision og Evaluering Indirekte omkostninger (18 %) Finansiering i alt Region Midtjylland 3.7 3,7 Privat (SMV medfinansiering) Den Europæiske Regionalfond

16 7. Proces, ansøgning og tidsplan Internationaliseringsprogrammet indgår i Vækstforums Handlingsplan for 2015, som er vedtaget 19. august Som første led i programgennemførelsen annonceres der efter en operatør, som kan gennemføre programmet alene eller i samarbejde med en eller flere partnere. Ansøgningen skal indeholde Oplysninger om ansøger (navn, adresse, kontaktperson samt beskrivelse) Oplysninger om partnere (navn, adresse, kontaktperson samt beskrivelse) Baggrund og rationale for indsatsen Formål og mål Målgruppe Projektbeskrivelse (indholdet af hovedaktiviteter, output, effekter), herunder tidsplan Beskrivelse af annoncering efter private konsulenter Beskrivelse af evalueringsdesign Beskrivelse af markedsføring Budget fordelt på opgavetyper Finansiering fordelt på kilder Dato og underskrift Ansøgningen sendes til følgende mailadresse: Ansøgningsskema til EU s Regionalfond findes på I starten af ansøgningsskemaet vælges vækstforum i Region Midtjylland. Når ansøgningsskemaet er færdig udfyldt elektronisk, vil det automatisk blive sendt til det valgte vækstforum. Ansøgningsfristen er tirsdag den 16. september 2014 Ansøgningen behandles af Vækstforum i Midtjylland på mødet den 28. oktober. Hvis Vækstforum godkender projektet til EU s medfinansiering, indstilles projektet til Erhvervsstyrelsen, som afklarer, om projektet overholder gældende regler for medfinansiering fra EU s Regionalfond og giver tilsagn/afslag om EU s medfinansiering. Regionsrådet behandler ansøgningen på mødet den 26. november for så vidt angår anvendelsen af regionale udviklingsmidler. Region Midtjylland vil indgå en resultatkontrakt med den valgte operatør herefter. Denne kontrakt vil yderligere specificere planlægningen af programperioden, herunder organisering og implementering af programmet, plan for information om og markedsføring af programmet samt aktivitets- og effekt mål mv. 16

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og KL. Evaluering af Væksthusene

Erhvervsstyrelsen og KL. Evaluering af Væksthusene Erhvervsstyrelsen og KL Evaluering af Væksthusene April 2013 FORORD De fem Væksthuse blev etableret i 2007 som led i strukturreformen. De er organiseret som selvstændige, erhvervsdrivene fonde stiftet

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Det midtjyske Vækstunivers. Strategi 2013-14

Det midtjyske Vækstunivers. Strategi 2013-14 Det midtjyske Vækstunivers Strategi 2013-14 MARTS 2013 INDHOLD: 1. INDLEDNING S. 2 2. VÆKSTMODELLEN IMIDT S. 2 3.1 Styrende principper S. 6 3.2 Vækstpotentialeniveauer S. 8 3.3 Vækstværktøjer S. 11 3.4

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt

Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt Regionshuset Viborg Afdeing for virksomheds- og kompetenceudvikling Skottenbort 26 8800 Viborg Tel: 87285274 Sagsbehandler: Niels Dahl Christensen Niels.dahl@ru.rm.dk www.rm.dk Virksomhedsudviklingsprogram

Læs mere

Kompetencecentre i lærende regioner. Slutevaluering

Kompetencecentre i lærende regioner. Slutevaluering TEKNOLOGISK INSTITUT Kompetencecentre i lærende regioner Slutevaluering Analyse og Erhvervsfremme Juni 2008 Indhold 1. Indledning...3 1.1. Udviklingsprojektets baggrund og formål...3 1.2. Slutevalueringens

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

Det nordjyske vækstlag

Det nordjyske vækstlag Marts 2015 Det nordjyske vækstlag - Profilanalyse af nordjyske vækstvirksom- heder og deres udbytte af erhvervsfremme Indholdsfortegnelse Forord... 4 Resumé... 6 Kapitel 1 - Sammenfatning... 8 1.1 Indledning...

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

1 Det bemærkes, at der ikke i sig selv er noget ønskeligt i at have balance mellem ind- og udgående

1 Det bemærkes, at der ikke i sig selv er noget ønskeligt i at have balance mellem ind- og udgående Rapport om tiltrækning og fastholdelse af udenlandske investeringer Kommissorium for styrket koordination og fastholdelse af indsatsen for at tiltrække og fastholde udenlandske virksomheder i Danmark INDLEDNING

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Udvikling og omstilling i Vindmølleindustrien i Region Midtjylland

Udvikling og omstilling i Vindmølleindustrien i Region Midtjylland 11. april 2011 Udvikling og omstilling i Vindmølleindustrien i Region Midtjylland Indhold: - Programmet generelt..side 1-1. Analyse: Hvordan sikrer vi omstilling?.side 6-2. Strategi for virksomhedsledere..side

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014 Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014 Regeringen og Vækstforum Hovedstaden er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling,

Læs mere

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling DREJEBOG KOMPETENCEFORSYNINGmidt Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling Prioritetsakse 4 - Aktivitet 4.2.B: Erhvervsuddannelse til voksen- og videregående uddannelse Vedrørende

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Sådan arbejder Region Midtjylland med at styrke nye virksomheders udvikling og vækst Region Midtjylland Vækstforum Entreprenørskab og vækst

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

Strategi for Markedsmodningsfonden

Strategi for Markedsmodningsfonden Strategi for Markedsmodningsfonden FEBRUAR 2014 2 Strategi for Markedsmodningsfonden Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Fondens baggrund... 4 2. Fondens formål... 5 2.1 Fondens markedstilgang...

Læs mere