Program for eksport og internationalisering i Region Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program for eksport og internationalisering i Region Midtjylland"

Transkript

1 Program for eksport og internationalisering i Region Midtjylland Investering i fremtidens internationale vækstvirksomheder 20. august

2 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Baggrund og rationale...4 Eksportens udvikling Formål, mål og målgruppe Det midtjyske Vækstunivers Programindhold...10 A) Kompetenceudvikling for SMV med særligt internationalt potentiale B) Sparringsforløb med indbygget markedsbesøg C) Eksport coach ordning D) Workshops i internationalisering og eksport E) Internationaliseringsrådgivning Effektkæde og evaluering...13 Effektkæde Evaluering og effektmåling Budget og finansiering Proces, ansøgning og tidsplan

4 1. Baggrund og rationale De regioner der tilbyder de bedste vilkår for virksomheders udvikling og vækst bliver fremtidens vindere i den globale konkurrence. Vækstforum har en vision om, at midtjyske virksomheder skal være globalt konkurrencedygtige og har derfor sat ambitiøse mål for erhvervsudvikling og internationalisering frem mod I 2011 besluttede Vækstforum at igangsætte internationaliseringsprogrammet GLOBALmidt, hvor små og mellemstore virksomheder har haft mulighed for at deltage i en række eksport- og internationaliseringsaktiviteter. Programmet har været en del af Vækstforums indsats for at skabe gode rammebetingelser for virksomhedernes evne til at begå sig i den globale konkurrence. I alt har mere end 450 virksomheder deltaget i programaktiviteter enten individuelt eller i samarbejde med andre SMVére. I GLOBALmidt programmet har et partnerskab arbejdet på at optimere virksomhedernes regionale adgangsveje til international udvikling. Programmets aktiviteter har været tæt forbundet med de investeringer, der er foretaget i virksomhedernes internationale vækst via en række øvrige regionale og nationale indsatser, ikke mindst de regionale programmer for vækst og iværksætteri, samt den nationale eksportfremme. En evaluering af de regionale vækst- og iværksætterprogrammer i 2012 viste, at: at den midtjyske model virker der er en velfungerende og veludviklet sammenhæng mellem den lokale erhvervsservices vejledning og Væksthusets specialiserede vækstkortlægning kombineret med programtilbuddene at der er en god spredning blandt programmets brugere såvel inden for virksomhedstype, brancher som geografi at programmerne imødekommer et behov blandt SMV er og bidrager til, at virksomhederne i stigende grad indhenter ekstern viden i forbindelse med realisering af vækstforløb at programmerne har stor betydning for det midtjyske innovationssystem en stigende bevidsthed om programmerne blandt systemets aktører gør, at der er mange indgange til og gode ambassadører for programmerne Evalueringen anbefalede at udvikle en regional væksttypologi, som skulle afspejle virksomhedernes vækstpotentiale. Et resultat heraf er strategien Det midtjyske Vækstunivers 1, som Vækstforum vedtog i Strategien skal medvirke til at opkvalificere indsatsen i det midtjyske erhvervsfremmesystem. Det midtjyske Vækstunivers er nærmere beskrevet på side 7. En effektmåling foretaget af Danmarks Statistik for Erhvervsstyrelsen og de 5 danske regioner viser, at der er et betydeligt erhvervsøkonomisk afkast af den midtjyske indsats for innovation og forretningsudvikling, herunder GLOBALmidt programmet. 1 Væksthus Midtjylland (marts 2013): Det midtjyske Vækstunivers. Strategi

5 Eksportens udvikling Ved GLOBALmidt programmets start blev der sat en række ambitiøse mål for udviklingen i eksporten, herunder at programmet skulle medvirke til, at eksporten i programperioden skulle stige med 20 %. Programmet blev opstartet i tiden efter den økonomiske og finansielle krise i , hvor danske og midtjyske virksomheder var kraftigt påvirket af eksportnedgang. Hvor der var en meget kraftig nedgang i vareeksporten i 2009 var der i både 2010 og 2011 en meget kraftig vækst i vareeksporten på over 9 % p.a. i begge år. Denne meget positive udvikling har i 2012 og 2013 været afløst af en meget mere afdæmpet vækst i eksporten på hhv. 3,4 % i 2012 og 1,7 % i I Udenrigsministeriets eksportudsigt for maj 2014 skønnes en positiv udvikling i dansk eksport på hhv. 5,5 % i 2015 og 6,3 % i Dansk eksport er nu tilbage på et niveau der ligger noget over niveauet inden krisen satte ind i efteråret Tabel 1: Eksportudsigten for 2014 og 2015 Kilde: Danmarks Eksportråd, Eksportudsigten maj 2014 De største eksportmarkeder for Danmark i fremtiden kan meget vel ligge på nogle af de store vækstmarkeder udenfor Europa, hvis virksomhederne formår at udnytte potentialet. Den økonomiske vækst i Asien, herunder Kina og Sydasien, har været en vigtig driver for dansk eksportvækst i flere år, og der forventes fortsat en eksportvækst på mere end 13 % p.a. til Kina i 2014 og 2015 og en vækst på hele 17,5 % i det Sydasien i Det er dog samtidigt vigtigt at huske, at de største eksportmarkeder stadig er nærmarkederne Tyskland, Sverige, Storbritannien og Norge samt fjernmarkedet USA, men de seneste år er en stadig stigende del af dansk eksport gået til lande uden for Europa. Et midtjysk eksport- og internationaliseringsprogram skal støtte eksport og internationalisering både på nærmarkeder og på nye vækstmarkeder. Det er dog samtidig forventningen, at en stor del af en fornyet eksportvækst skal komme fra virksomhedernes succes på nye markeder. 5

6 Tabel 2: Eksportudsigten, landefordelt Kilde: Danmarks Eksportråd, Eksportudsigten maj 2014 Over en årrække har tendensen været, at eksporten i tiltagende grad bæres af de store virksomheder. I dag står 10 % af de eksporterende virksomheder for mere end 90 % af den samlede eksport, og antallet af eksporterende virksomheder er faldet. Det dækker dog over en udvikling, hvor de store eksporterende virksomheder indgår i globale netværk og værdikæder og er endestationen for mange midtjyske underleverandør virksomheder, som dermed indirekte bidrager til eksporten. Forholdet kan også stimulere især de mellemstore underleverandør virksomheder til selv at igangsætte eksport. Endelig kan de store virksomheder bane vejen for, at mindre virksomheder kan komme ind på de markeder, hvor de store i forvejen er etablerede. 2. Formål, mål og målgruppe Der skabes i dag ikke et tilstrækkeligt antal midtjyske vækstvirksomheder, og det er både en national og en regional målsætning at skabe flere internationalt orienterede vækstvirksomheder. Der er et meget stort vækst- og velstandspotentiale i, at flere midtjyske virksomheder, der i dag ikke orienterer sig internationalt eller har en international strategi og tilstedeværelse fremover lægger en langsigtet internationaliseringsstrategi og igangsætter internationale aktiviteter og eksport. Det underbygges af, at det i de seneste år er blevet tydeligt, at virksomheder som er involveret i international handel med varer og tjenester har haft en produktivitetsudvikling, der har overgået produktivitetsudviklingen i lokalt orienterede virksomheder. 2 For at sikre, at midtjyske virksomheder udnytter deres eksport og internationaliseringspotentiale indgår et nyt internationaliseringsprogram i Vækstforums handlingsplan for 2015, der er vedtaget den 19. august Programmet hører under EU s regionalfonds prioritetsakse 2, som har som tematisk mål at fremme konkurrenceevnen i SMVér. 2 Se blandt andet analyserapport 2 fra Produktivitetskommissionen (august 2013) side 64 og side 73f. Der er både tale om, at produktive virksomheder er mere tilbøjelige til at igangsætte eksport, og at international handel i sig selv er med til at øge virksomhedernes produktivitet. Desuden er udenlandske investeringer i Danmark og især international migration af betydning for virksomhedernes produktivitet. I Danmarks Eksportkanon (2013) anføres det side 9, at produktiviteten i eksporterende virksomheder i gennemsnit er 35 % højere end i andre danske virksomheder 6

7 Det nye program bygger i høj grad på de positive erfaringer fra GLOBALmidt og er baseret på en række af de samme aktiviteter, der justeres til en étårig programperiode. Ved at fortsætte investeringen i øget eksport og internationalisering i SMV er det Vækstforums mål skabe fundamentet for en langsigtet og markant international vækst i Midtjylland. Vores virksomheder skal være blandt de allerbedste i Danmark og i Europa til at udnytte nye internationale vækst- og eksportmuligheder. Målet er at skabe flere internationalt orienterede vækstvirksomheder, øget eksportomsætning og flere arbejdspladser. Øget internationalisering kan være en vækstmulighed både for virksomheder, der i dag ikke har eksport, men også for etablerede eksportvirksomheder, der kan se nye muligheder på nye vækstmarkeder. Eksport- og internationaliseringspotentialet skal udløses ved at: Identificere små og mellemstore virksomheder med internationalt vækstpotentiale. Foretage en vækstkortlægning af virksomhedernes udviklingsbehov og muligheder Udbyde kompetenceudviklingsaktiviteter målrettet internationalisering og eksport Samle lokale, regionale, nationale og internationale aktører i en stærk samlet eksportmobiliseringsindsats. Fremme anvendelsen af professionelle, internationale samarbejdspartnere, rådgivere og netværk på udenlandske markeder, tilpasset virksomhedernes behov. Programmets målgruppe er små og mellemstore virksomheder vækstpotentielle virksomheder med op til 250 ansatte, som har internationale aktiviteter eller har et potentiale for eksport og internationalisering. Der er særligt fokus på virksomheder indenfor de midtjyske styrkepositioner og klynger, som f.eks. produktionserhverv, fødevarer og fødevareprocesudstyr, energi & miljø (herunder vindenergi, biomasse og vandteknologi). Målene med programmet er At flere virksomheder igangsætter eksport eller anden international aktivitet At flere allerede eksporterende virksomheder øger deres eksport hvorved At omsætningen hos de deltagende virksomheder øges At beskæftigelsen hos de deltagende virksomheder øges At antallet af vækstvirksomheder øges Målene for de aktiviteter, som skal hjælpe til at opfylde program målsætningerne er, at der gennemføres: 1-2 kompetenceudviklingsforløb for 8-16 SMV med særligt internationalt potentiale 3-4 markedsbesøg for SMV eksport coaching forløb for SMV 3-5 workshops for SMV individuelle rådgivningsforløb vedrørende internationalisering Det er afgørende, at programmets aktiviteter koordineres og udvikles i synergi med andre statslige, regionale og lokale initiativer med fokus på internationalisering og vækst. 7

8 I forhold til staten gælder det blandt andet Eksportrådet, IFU (Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene), Danida, Eksportkreditfonden og Innovationscenter Danmark. Det nye program skal koordineres med regeringens nye strategi for eksport fremme og økonomisk diplomati (Regeringen maj 2014). Fra strategien skal bl.a. fremhæves den øgede vægt på vækst- og volumenmarkeder, større sammenhæng mellem udviklingsbistand og kommercialisering samt ønsket om øget samarbejde mellem Eksportrådet og regionerne. Her vil det strategiske samarbejde mellem Vækstforum og Eksportrådet, som bl.a. indbefatter indstationering af en internationaliseringsrådgiver fra Eksportrådet hos Væksthus Midtjylland være et godt udgangspunkt. Internationaliseringsprogrammet skal også koordineres med den lokale og nationale indsats og de regionale programmer for vækst og iværksætteri, f.eks. et virksomheds-udviklingsprogram for Eksempelvis vil lokal screening og vækstkortlægning samt træningsforløb/camps, jf. nedenfor, gennemført under dette program kunne fungere som rekrutteringskanal til Internationaliseringsprogrammet. Ligeledes skal der etableres et intensivt samarbejde med det lokale niveau. Endelig skal der etableres et løbende samspil med EU-DK Support netværket. Endelig skal programmet forankres i den strategi for det midtjyske erhvervsservicesystem, som Vækstforum vedtog i 2013 som Det midtjyske Vækstunivers eller vækstmodellen Imidt. Denne vækstmodel beskrives lidt nærmere i det følgende: 3. Det midtjyske Vækstunivers Vækstmodellen omfatter en række styrende principper, som udgør de overordnede rammer for den samlede midtjyske indsats. Vækstmodellen kan illustreres som et hus, hvor de styrende principper udgør fundamentet og de overordnede værdier for indsatsen. Mens de fire søjler, som skal bære/befordre væksten, er vækstpotentialet, vækstværktøjerne, vejledningen og medfinansieringen: 8

9 Modellens styrende principper er: målet med indsatsen er vækst og skalérbarhed vækstpartnerskab skal indgås med virksomheden indsatsen skal være strategisk og sammenhængende indsatsen er en investering i virksomhedens vækst virksomhedens vækstambition/vækstpotentiale skal trænes - hele livet Vækstværktøjer er i denne sammenhæng primært defineret ved vækstplan og træningsforløb. Formålet med vækstplanen, som er et dynamisk værktøj, er at gøre vækstforløbet gensidigt forpligtende og sætte ambitiøse og realistiske mål. Formålet med træningsforløb, som er lokale camps/kollektive forløb, er at give flest mulige typer virksomheder (i forhold til f.eks. alder, vækstpotentiale, størrelse mv.) adgang til målrettede udviklingsforløb, hvor målet er at afklare/bevidstgøre og løfte vækstpotentialet. Vækstpotentialeniveauer er et udtryk for omfanget af iværksætterens / virksomhedens vækstpotentiale. Her spiller virksomhedernes egne internationale ambitioner en stor rolle. Vejledning er det centrale grundlag for afdækning, aktivering og løft af virksomhedernes vækstpotentiale. Her anvendes Væksthjulet som det fælles værktøj i hele det midtjyske erhvervsservicesystem. Medfinansiering er allokeringen af økonomiske midler fra de regionale programmer, såsom internationaliseringsprogrammet til tilførslen af viden til virksomhederne ift. udnyttelse af vækstpotentialet. Det er målet, at anlægge en investeringstilgang, hvor medfinansieringen frigives i trancher i takt med virksomhedens øgning af vækstpotentialet. Dette indebærer også, at ydelserne differentieres i forhold til det vurderede vækstpotentiale blandt virksomhederne, jf. ovenfor under vækstpotentiale niveauer og her således især det internationale potentiale eller eksportpotentialet. Ovennævnte hovedelementer udgør vækstmodellen Imidt, som overfor virksomheden skal fremstå som en helhed med en række sammenhængende attraktive tilbud, der befordrer virksomhedens videre udvikling og vækst. Implementeringen af modellens elementer skal konkret tilpasses hver enkelt komponent i eksport- og internationaliseringsprogrammet, som beskrives nærmere i det følgende. 9

10 4. Programindhold Rådgivning kan medvirke til at styrke væksten og jobskabelsen i SMV er. Det viser blandt andet Erhvervsstyrelsens effektmåling af indsatser i den foregående strukturfondsperiode 3. Ofte undlader SMV erne at investere i tilførsel af ny viden, blandt andet fordi de er usikre på udbyttet, ikke er helt afklarede med deres behov eller ikke har erfaring med brug af en privat rådgiver. Internationaliseringsprogrammet skal identificere SMV med et internationalt vækstpotentiale og udløse potentialet via investering i vækstscreening, rådgivning, markedsbesøg mv. Ansøger skal vise, hvorledes hver aktivitet passer til virksomheder med forskellige vækstpotentialeniveauer jfr. strategien om det midtjyske vækstunivers. Nedenfor beskrives de fem komponenter i indsatsen og der foretages en vejledende skalering af volumen i programindsatsen. Aktiviteterne nummereres A-E. A) Kompetenceudvikling for SMV med særligt internationalt potentiale Denne programaktivitet retter sig især mod virksomheder som allerede har international erfaring i form af eksport m.v., og hvor det vurderes, at virksomheden har et særligt potentiale for global ekspansion. Formålet er derfor at hjælpe disse virksomheder til i løbet af relativ kort tid for de flestes vedkommende 9 mdr. til 1 år - at opnå en eksportordre på et nyt marked. Interesserede virksomheder, som evt. identificeres under en træningscamp, modtager en intensiv vækstkortlægning ved hjælp af Væksthjulet, eksportsparring m.v., og på denne baggrund udvælges virksomheder med størst potentiale til deltagelse i aktiviteten. Da der er tale om et langvarigt og forpligtende forløb, vil det stille betydelige krav til deltagernes ambitioner og engagement. Hver enkelt virksomhed vil under hele forløbet modtage relevant vejledning af en tilknyttet sparringspartner (key account manager). Strategiudviklingen består i intensiv undervisning i eksportorienterede emner og deltagelse i fælles træningscamps, f.eks. vedr. Go-To-Market Strategy. Undervisningen gennemføres af eksterne specialister. Under denne proces udvikles strategien, og det relevante marked for hver enkelt virksomhed udvælges i samarbejde med vejlederen/sparringspartneren. Eksekveringen gennemføres i form af besøg på det valgte marked. Da de virksomheder, som deltager i programmet sikkert vil vælge forskellige markeder, vil disse besøg formodentlig blive gennemført enten i form af business missions med mindre grupper af virksomheder (3 til 4) eller i form af individuelle besøg. Det kan evt. være en mulighed for den enkelte virksomhed at afvikle besøg i to omgange. Virksomheden vil under strategiudviklingen og eksekvering modtage relevant rådgivning af eksterne konsulenter efter eget valg af konsulent. Det kan f.eks. være en eksportrådgiver, som har ekspertise på det valgte marked. Desuden tilknyttes som nævnt en vejleder med henblik på løbende sparring. Det samlede forløb forventes at blive på ca. 9 mdr. Det forventes, at der deltager ca. 8 eller ca. 16 virksomheder, afhængig af om der igangsættes og gennemføres et eller to forløb. 3 Erhvervsstyrelsen (2013): Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland. Power point. 10

11 B) Sparringsforløb med indbygget markedsbesøg For en mindre virksomhed uden eksport eller med begrænset eksporterfaring vil det være af stor betydning at få et førstehåndsindtryk af internationale muligheder indenfor sit forretningsområde. Formålet med aktiviteten markedsbesøg er derfor at give de deltagende virksomheder kendskab til et nyt markeds kunder, kultur og rammevilkår. Erfaringen viser også, at fælles rejser af flere virksomheder både medfører en mere fordelagtig økonomi i rejsen og samtidig øger læringen, da deltagerne supplerer deres gensidige forhåndskendskab og erfaringer. Netværk, der bliver etableret på den slags rejser, danner tit udgangspunkt for efterfølgende samarbejde. Den typiske form for markedsbesøg vil bestå i at samle en række virksomheder med samme kundemålgruppe eller branche og rejse til udlandet sammen. Da der er tale om virksomheder med ingen eller mindre international erfaring vil besøg på nærmarkederne være i fokus. Virksomhederne opsøges, og der foretages vækstkortlægning, der skal afklare, om de pågældende virksomheder har eksport-/internationaliseringsbaserede vækstpotentialer. Hvis dette er tilfældet præsenteres virksomheden for forslag til konkrete messer, udstillinger store potentielle kunder, leverandører og samarbejdspartnere og på baggrund heraf træffer virksomheden sit endelige valg af markedsbesøg. Selve gennemførelsen af markedsbesøget vil foregå som et kollektivt arrangement med deltagelse af ca. 8 virksomheder, som har sammenfaldende interesser ift. udvalgte messer/udstillinger, brancher, markeder mv. Indholdet af Markedsbesøget vil i hovedtræk være besøg på messen/udstillingen/markedet samt matchmaking med udvalgte relevante kundeemner, som er identificeret på forhånd. Under hele forløbet vil virksomhederne modtage fornøden sparring og vejledning. På baggrund af. en opfølgende samtale/møde vurderes det, om virksomheden har yderligere vækstpotentiale, og om der er behov for tilbud som kan fremme dette. Det forventes, at der kan gennemføres 3-4 markedsbesøg med virksomheder. C) Eksport coach ordning Virksomheder uden eksporterfaring trækker ofte på erfaringerne hos de virksomheder, som har mere erfaring, og der er et potentiale for at styrke denne udnyttelse af ressourcerne hos de eksporterfarne virksomheder og hos store virksomheder, som er etableret på de globale markeder i udlandet i form af etablering af en mentor og sparringsordning til de mindre virksomheder Erfarne eksportmedarbejdere fra virksomheder med stor internationaliseringsgrad råder over viden, erfaringer og kontakter, som yngre virksomheder eller eksportmedarbejdere kan have stor gavn af. Ved anbefaling af en bestemt kontakt eller fremgangsmåde kan den mindre erfarne virksomhed spare mange ressourcer, som den ellers måtte bruge for at opbygge den samme viden. Med udgangspunkt i et korps af erfarne eksportfolk, mentorer, skal mindre erfarne, men eksportpotentielle, virksomheder tilbydes sparring i forbindelse med entre på et nyt marked eller andre eksportrelaterede perspektiver. Eksportcoachene vil blive rekrutteret via en åben annoncering, hvori præciseres specifikke krav til kompetencer. Rekrutteringen af virksomhederne vil primært ske via de ordinære vejlednings- /vækstkortlægningsaktiviteter. Konkret vil dette ske ved, at vejledningen/vækstkortlægningen viser, at de pågældende virksomheder har eksport-/internationaliseringsbaserede vækstpotentialer, hvorfor det anbefales at afsøge yderligere informationer om mulighederne for eks. eksport. Hvis 11

12 dette er tilfældet, og det vurderes at virksomheden primært vil have brug for adgang til erfaringsbaseret sparring (frem for eks. specialiseret rådgivning), vil det blive anbefalet at søge en eksportcoach, som virksomheden kan vælge fra en åben liste. Herefter gennemføres selve coaching forløbet, som vil bestå af en række individuelle møder mellem virksomheden og eksportcoachen. Dog vil det også være muligt at etablere forløb, hvor f.eks. to virksomheder får et fælles coaching forløb. Ved den afsluttende evaluering af forløbet vurderes det, om den pågældende virksomheds har opnået afklaring omkring sit internationale potentiale og sine internationale planer, og om der er behov for tilbud, som kan hjælpe virksomheden til yderligere at udvikle sit potentiale. Det forventes, at der kan gennemføres eksportcoaching forløb D) Workshops i internationalisering og eksport Flere undersøgelser viser, at faktorer som utilstrækkelig viden om de udenlandske markeder, handelshindringer, sprog, kommunikation, kulturforståelse m.v. udgør barrierer for virksomhederne i forhold til indtrængen på nye markeder. Formålet er derfor at løfte kompetenceniveauet i virksomhederne, med henblik på at flere virksomheder kompetenceudvikles og motiveres til at udvikle og afprøve deres aspirationer internationalt. Kurserne bør dække Region Midtjylland bredt geografisk og er princippet åbne for alle. Rekruttering vil typisk ske via de ordinære vejledningsaktiviteter. På baggrund af dialog med målgruppen kan indhold og behov nærmere konkretiseres. Resultatet bliver bl.a. et overblik over de væsentligste kompetencer i målgruppen, som skal udvikles. Med afsæt heri vil kursusindholdet nærmere kunne udvikles. Konkret vil det ske ved udvikling af et antal kursusmoduler/-blokke, som vil kunne sammensættes ift. virksomhedernes behov og tilbydes successivt. De mest egnede undervisere rekrutteres til hvert enkelt kursusforløb/-modul. Ud over det faglige fokus bør der blive lagt vægt på networking blandt deltagerne, og at virksomhederne vil få mulighed for at præsentere deres egne internationale planer samt at arbejde med disse. Det forventes at der etableres 3-5 workshops med deltagere. E) Internationaliseringsrådgivning Virksomheder med eller uden eksporterfaring kan have stort udbytte af at trække på rådgivere med specialist viden om muligheder for eksport og internationalisering. Rådgivningen kan f.eks. omhandle markedsanalyse, virksomhedens forretningsmodel og strategi, produktportefølje i forhold til eksportmarkeder, rådgivning om salgskanaler, markedsføringsstrategi, mv. Formålet med rådgivningen er at sætte virksomheden i stand til at igangsætte eksport eller at trænge ind på nye markeder. Formålet med rådgivningen kan også være at styrke virksomhedens internationalisering på anden vis, f.eks. at udnytte mulighederne i HORIZON 2020 eller andre internationale innovationsprogrammer, eller det kan være direkte etablering på et vækstmarked. Aktiviteterne skal indledes med at virksomheder opsøges via de ordinære vejlednings- /vækstkortlægningsaktiviteter, og der skal foretages en screening og vækstkortlægning. Det kan også ske via allerede gennemførte aktiviteter under eksport- og internationaliseringsprogrammet 12

13 eller andre regionale virksomhedsprogrammer. I de tilfælde, hvor virksomhederne primært vurderes at have brug for adgang til specialiseret rådgivning, vil der blive udformet en matchningsprofil, som med afsæt i Væksthjulet formidler, hvilke eksport- /internationaliseringsbaserede udviklingsfelter, som virksomheden i særlig grad vil have fordel af at få rådgivning inden for, og med udgangspunkt heri kan der identificeres emner til internationaliseringsrådgivere. Der indhentes tilbud fra mindst tre rådgivere, hvoriblandt virksomheden kan vælge den foretrukne eksportrådgiver, som der indgås en aftale med vedr. milepæle, resultatforventninger og opfyldelse af krav i forhold til strukturfondsfinansierede projekter. Herefter gennemføres selve rådgivningsforløbet, som typisk vil bestå af en række individuelle møder mellem virksomheden og rådgiveren. Antallet af møder vil kunne variere meget mellem de forskellige rådgivningsforløb. Ved større rådgivningsforløb medvirker der undervejs, ved aftalte milepælsmøder, en vejleder fra operatøren. Opgaven for operatøren er at sikre, at opgaven skrider frem som aftalt. Det forventes, at virksomheder modtager rådgivning under det et-årige program. Sammenfatning vedr. programmets fem komponenter Afslutningsvis bemærkes, at komponent A særligt henvender sig til virksomheder med stort internationalt potentiale/ ambitioner og med en forventet betydende og relativt hurtig effekt af indsatsen. Komponenterne B, C og D retter sig i højere grad mod internationalt mindre erfarne virksomheder og har også til formål at bringe disse virksomheder op på et højere kompetence- og vækstpotentiale niveau. Komponenten E henvender sig primært til virksomheder med stort internationalt potentiale, men vil også kunne tilbydes virksomheder, som har deltaget i en aktivitet under B, C og D og måske herigennem er kommet op på et højere kompetenceniveau og en afklaring omkring internationale planer. 5. Effektkæde og evaluering Resultatorientering er centralt i strukturfondsindsatsen Internationaliseringsprogrammet skal bidrage til at indfri de specifikke mål, der er opstillet for EU s Regionalfonds prioritetsakse 2 (øget antal vækstvirksomheder). Der skal for hver aktivitet beskrives en effektkæde, det vil sige sammenhængen mellem aktivitet, output (umiddelbare resultater) og effekt. Effekten skal være klar, logisk og indeholde en beskrivelse af kritiske antagelser for hvordan virksomheden kommer til at virke efter hensigten. 13

14 Effektkæde Effektkæde for program for øget eksport og internationalisering er illustreret i nedenstående figur: Effektkæden er baseret på følgende kritiske antagelser: At mange virksomheder har et uforløst eksport- og internationaliseringspotentiale. At det forekommer mange virksomheder besværligt og ressourcekrævende at igangsætte eksport og andre internationaliseringsaktiviteter At mange virksomheder arbejder med eksport udvikling på en ad hoc baseret basis, og at virksomhederne på sigt vil opnå hurtigere og mere stabil vækst, hvis de arbejder strategisk med eksport og internationalisering At støtte til virksomhederne i form af vejledning, rådgivning og facilitering vil kunne hjælpe virksomhederne til at arbejde mere langsigtet strategisk med internationalisering og til at bedre at overkomme nogle af barriererne for eksport, og at virksomhederne derfor vil opnå mere vækst At et intensivt kompetenceforløb for virksomheder med stort internationalt potentiale vil kunne hjælpe disse virksomheder til hurtig vækst på eksportmarkederne At Sparringsforløb med indbygget markedsbesøg vil give deltagende virksomheder et kompetenceløft, og at de begynder at arbejde mere strategisk med eksportudvikling, hvilket efterfølgende vil bevirke, at de igangsætter konkret eksport At eksportcoaching hjælper til, at deltagerne opnår en afklaring af sit internationale potentiale og at de modtager relevant viden, f.eks. om konkret fremgangsmåde til at igangsætte eksport. 14

15 At deltagelse i Workshops øger det internationale kompetenceniveau hos de deltagende virksomheder, og giver dem et bidrag til afklaring af deres internationaliseringsplaner. At virksomheder som modtager rådgivning vil få udnyttet deres eksport- og internationaliseringspotentiale, og f. eks. komme i gang med eksport på et nyt marked eller igangsætter en international innovationsaktivitet At aktiviteterne vil medvirke til, at der skabes flere vækstvirksomheder i Region Midtjylland Evaluering og effektmåling Ansøger skal præsentere et evalueringsdesign og beskrive, hvordan et grundlag for effektmåling sikres. I evalueringsdesignet kan ansøger forholde sig til sammenhængen mellem projektets aktiviteter, grundlæggende antagelser, output og effektmål. Evalueringsdesignet skal give mulighed for at opgøre den samlede effekt af programmet. Alle deltagere i vækstkortlægning og programaktiviteter registreres i det fælles CRM system for den det midtjyske erhvervsservicesystem. Registreringerne af deltagelse i programaktiviteter sker med henblik på evaluering og effektmåling, som foretages i et samarbejde med Erhvervsstyrelsen, Danmarks Statistik og Region Midtjylland. Endvidere skal operatøren, når en virksomhed har afsluttet et forløb under en af program aktiviteterne, bede deltageren om at evaluere forløbet med henblik på måling af tilfredshedsniveauet og på løbende forbedring og justering af indsatsen. 6. Budget og finansiering Et midtjysk eksport- og internationaliseringsprogram har et samlet aktivitetsomfang på 10,4 mio. kr. i Dette budget er i budgetoversigten vejledende fordelt på programmets fem komponenter. Det vil være muligt for ansøger at tilpasse sit budget i forhold til forventet deltagerantal på de enkelte aktivitetstyper. Af den samlede finansiering udgør Region Midtjyllands finansiering 3,7 mio. kr. og 3,5 mio. kr. finansieres af Den Europæiske Regionalfond. Der forudsættes en privat medfinansiering på 3,2 mio. kr. Opdelingen af finansieringen på kilder ligger fast. Eksport- og internationaliseringsprogram strukturfondsdel (mio. kr.) 2015 I alt Projektaktiviteter, total Kompetenceudvikling Markedsbesøg Eksportcoaching Workshops Internationaliseringsrådgivning Revision og Evaluering Indirekte omkostninger (18 %) Finansiering i alt Region Midtjylland 3.7 3,7 Privat (SMV medfinansiering) Den Europæiske Regionalfond

16 7. Proces, ansøgning og tidsplan Internationaliseringsprogrammet indgår i Vækstforums Handlingsplan for 2015, som er vedtaget 19. august Som første led i programgennemførelsen annonceres der efter en operatør, som kan gennemføre programmet alene eller i samarbejde med en eller flere partnere. Ansøgningen skal indeholde Oplysninger om ansøger (navn, adresse, kontaktperson samt beskrivelse) Oplysninger om partnere (navn, adresse, kontaktperson samt beskrivelse) Baggrund og rationale for indsatsen Formål og mål Målgruppe Projektbeskrivelse (indholdet af hovedaktiviteter, output, effekter), herunder tidsplan Beskrivelse af annoncering efter private konsulenter Beskrivelse af evalueringsdesign Beskrivelse af markedsføring Budget fordelt på opgavetyper Finansiering fordelt på kilder Dato og underskrift Ansøgningen sendes til følgende mailadresse: Ansøgningsskema til EU s Regionalfond findes på I starten af ansøgningsskemaet vælges vækstforum i Region Midtjylland. Når ansøgningsskemaet er færdig udfyldt elektronisk, vil det automatisk blive sendt til det valgte vækstforum. Ansøgningsfristen er tirsdag den 16. september 2014 Ansøgningen behandles af Vækstforum i Midtjylland på mødet den 28. oktober. Hvis Vækstforum godkender projektet til EU s medfinansiering, indstilles projektet til Erhvervsstyrelsen, som afklarer, om projektet overholder gældende regler for medfinansiering fra EU s Regionalfond og giver tilsagn/afslag om EU s medfinansiering. Regionsrådet behandler ansøgningen på mødet den 26. november for så vidt angår anvendelsen af regionale udviklingsmidler. Region Midtjylland vil indgå en resultatkontrakt med den valgte operatør herefter. Denne kontrakt vil yderligere specificere planlægningen af programperioden, herunder organisering og implementering af programmet, plan for information om og markedsføring af programmet samt aktivitets- og effekt mål mv. 16

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Program for Virksomhedsudvikling i Region Midtjylland

Program for Virksomhedsudvikling i Region Midtjylland Program for Virksomhedsudvikling i Region Midtjylland - investering i vækst 20. august 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og rationale... 3 Det nye program... 4 2. Formål, mål og målgruppe... 6 3. Det

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

NOTITS. Internationaliseringsrådgiver pr. 1. jan 2016

NOTITS. Internationaliseringsrådgiver pr. 1. jan 2016 Udenrigsministeriet NOTITS Til: Erhvervsstyrelsen Sag: ID nr.: 214-1374 131968 Cc: Bilag: 2 Fra: Kunderelationer og Eksportfremme Dato: 27-4-216 Emne: Afrapportering 21-215 1. Afrapportering af samarbejdet

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28.

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28. Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 28. januar 2014 Et Væksthus i hver region Målgruppen er ambitiøse virksomheder og iværksættere

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

KKR Midtjylland 14. juni Erhvervsservice i region Midtjylland På vej mod: Det midtjyske vækstunivers

KKR Midtjylland 14. juni Erhvervsservice i region Midtjylland På vej mod: Det midtjyske vækstunivers KKR Midtjylland 14. juni 2012 Erhvervsservice i region Midtjylland På vej mod: Det midtjyske vækstunivers Disposition Udgangspunktet evaluering af hidtidig/nuværende praksis Fremadrettet indsats spørgsmål/forhold

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

SMV erne og Kina. Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund

SMV erne og Kina. Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund SMV erne og Kina Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund Temaer Hvorfor har regeringens en strategi for Kina? Konsekvenser for SMV ere Hvordan kommer man videre? Real 2005 US$ Verdens 10 største økonomier

Læs mere

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM NORDDJURS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM NORDDJURS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM NORDDJURS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode 4. Formål og

Læs mere

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020.

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Resultatkontrakt Opfølgning 1. marts 2014

Resultatkontrakt Opfølgning 1. marts 2014 Resultatkontrakt Opfølgning 1. marts 2014 Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder ] [1 marts 2013 30. november 2014] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Bornholm ud i verden - Vækst via internationalisering og salg uden for Bornholm

Bornholm ud i verden - Vækst via internationalisering og salg uden for Bornholm Bornholm ud i verden - Vækst via internationalisering og salg uden for Bornholm Effektkæde og kritiske antagelser Udfordring og muligheder Produktivitetskommissionen konkluderer blandt andet, at konkurrence

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND NOVI, Aalborg Fakta om Globaliseringsprogrammet Programperiode: 3 år (2011 2013) Programkonsortiet består af følgende parter: Aalborg Universitet NordDanmarks

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder ] 1. september 2014 til 31. marts Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder ] 1. september 2014 til 31. marts Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder ] 1. september 2014 til 31. marts 2015 Journalnummer: 13376211 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder

Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder 1. Motivering Midtjylland er Danmarks vigtigste eksport- og produktionsområde og har en historisk tradition for produktionskompetencer

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Aktiviteter Tematiske mål Specifikke mål Tentativt Regionalfondsprogrammet

Læs mere

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 EVALUERING AF VÆKSTHUSENE - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 Er der et stærkt rationale bag Væksthusene? Uvildigheden er meget central i forhold til at få sat gang i værdiskabende tiltag i virksomhederne. Det

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Vækst Brønderslev d. 18. maj 2016

Vækst Brønderslev d. 18. maj 2016 Vækst 2015 Brønderslev d. 18. maj 2016 Væksthus Nordjylland Hvad er Vækst 2015 Målet med projektet Målgruppe og betingelser Ansøgningsproces Indhold og slutprodukt Væksthusene i Danmark Væksthus Nordjylland

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse VÆKSTmidt Et program for virksomheder, der kan og vil vokse Erhvervsudviklingsstrategien og virksomhedsudvikling Erhvervsudviklingsstrategi Bl.a. delmål om: Iværksætterpotentiale i eksisterende virksomheder

Læs mere

Internationalisering og eksport

Internationalisering og eksport Internationalisering og eksport v/steen Nymann Ad Andersen og Troels ljkb Jakobsen Steen Nymann Andersen Internationaliseringsrådgiver - Eksportrådet og Væksthus Syddanmark 2 Internationalisering og eksport

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Et par fakta om kamelen :

Et par fakta om kamelen : Et par fakta om kamelen : Cand. scient. pol. Annemarie Elverum Ansat som projektleder i Væksthus Midtjylland siden oktober 2011 Bl.a. tidligere ansat i Århus Amt 1992-2006 - heraf ansvarlig for strukturfondsadministrationen

Læs mere

Eksport og internationalisering

Eksport og internationalisering Program for Eksport og internationalisering 2017-2019 GLOBALmidt 2.0 16. september 2016 Indholdsfortegnelse Resumé...2 1. Baggrund og rationale... 3 2. Formål, mål og målgruppe... 8 3. Det midtjyske erhvervsfremmesystem...

Læs mere

National aftale for Væksthusene i 2018

National aftale for Væksthusene i 2018 26. april 2017 National aftale for Væksthusene i 2018 Aftale mellem og Erhvervsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S Indledning:

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

National aftale for Mål for Væksthusene i 2017

National aftale for Mål for Væksthusene i 2017 Dato: 23. 08. 2016 National aftale for for Væksthusene i 2017 mellem Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K og Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Der søges en offentlig institution eller offentlig juridisk enhed til at udvikle og drive et Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai inden for

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Virksomhedsudvikling i Region Midtjylland

Virksomhedsudvikling i Region Midtjylland Program for Virksomhedsudvikling i Region Midtjylland - investering i vækst 2017-2019 1. september 2016 Indholdsfortegnelse Baggrund og rationale side 2 Formål, mål og målgruppe side 5 Det midtjyske erhvervsfremmesystem

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning Side 1 af 8 Titel Udfordring Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning For at imødegå klimaforandringerne skal kommunerne over

Læs mere

Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015. Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet

Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015. Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015 Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet Dagsorden 1. Hvem er Eksportrådet? 2. Investeringstiltrækning 3. 4. Eksportfremme

Læs mere

7. Marts Nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder

7. Marts Nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder 7. Marts 2016 Nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder Dagsorden Velkomst ved Anna Maria Sønderholm, Væksthus Midtjylland Gennemgang af programmets ydelses beskrivelse ved

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Væksthus Midtjyllands bestyrelsesmøde, Hadsten, den 26. august 2015. v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk

Læs mere

Kravspecifikation til Scale up Denmark

Kravspecifikation til Scale up Denmark Kravspecifikation til Scale up Denmark Formålet med Scale-up Denmark er at øge antallet af vækstvirksomheder i Danmark. Det skal ske ved at etablere og udvikle stærke faglige miljøer rundt om i landet,

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Eksportrådet skal fortsat have fokus på værdiskabelse for den enkelte virksomhed og for Danmark som helhed.

Eksportrådet skal fortsat have fokus på værdiskabelse for den enkelte virksomhed og for Danmark som helhed. Dato 01.01.2014 Små og mellemstore danske virksomheder udgør en særlig prioritet. SMV er repræsenterer mere end 95 procent af den danske erhvervsstruktur, de vurderes at besidde et stort og uudnyttet eksportpotentiale,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

Informationsmøde. Annoncering efter operatør til Udviklingsprogram for bioøkonomien i Region Midtjylland. 5. september

Informationsmøde. Annoncering efter operatør til Udviklingsprogram for bioøkonomien i Region Midtjylland. 5. september Informationsmøde Annoncering efter operatør til Udviklingsprogram for bioøkonomien i Region Midtjylland 5. september 2016 www.regionmidtjylland.dk Informationsmøde Program 1. Kort om bioøkonomiprogram

Læs mere

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er.

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er. Side 1 af 9 Annoncering efter idebeskrivelse Titel Indkaldelse af idebeskrivelser vedrørende aktivitet; Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i regionens SMV er Indsatsen gennemføres under EU's

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar

Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar Væksthus Syddanmark Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar Tankesættet bag Væksthusene Forretningen Danmark (Erhvervsstyrelsen) betaler regningen for væksthusene ikke virksomhederne Hvis nu Væksthusene

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling)

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) 10. juli 2012-31. august 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-13 Kontraktens

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM RANDERS ERHVERVS- & UDVIKLINGSRÅD, RANDERS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 2009

SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM RANDERS ERHVERVS- & UDVIKLINGSRÅD, RANDERS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 2009 SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM RANDERS ERHVERVS- & UDVIKLINGSRÅD, RANDERS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 2009 Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1 KKR Syddanmark-møde 8. september 2014 Væksthus Syddanmark 1 Væksthus Syddanmark KKR aftale 2015 Agenda: 1. Kort status på Væksthus 2.0 2. Kort status på nuværende KKR kontrakt 2014 3. Indsatser ny KKR

Læs mere

Generel erhvervsservice i Aarhus

Generel erhvervsservice i Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. februar 2016 Generel erhvervsservice i Aarhus 2017-2020 Varetagelse af lokal direkte erhvervsservice til iværksættere og

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Bilag: Regionalfonden - programindhold. Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er

Bilag: Regionalfonden - programindhold. Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er Bilag: Regionalfonden - programindhold Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er Der er afsat ca. 17,2 mio. kr. (44% af midlerne) i perioden 2014-2020. Under indsatsområde 1 er der mulighed for at give

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere