Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn A/S den 7. juni 2012 kl på Nyborg Slot Adresse: Slotsgade 34, 5800 Nyborg (Danehofsalen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn A/S den 7. juni 2012 kl. 14.30-17.00 på Nyborg Slot Adresse: Slotsgade 34, 5800 Nyborg (Danehofsalen)"

Transkript

1 Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn A/S den 7. juni 2012 kl på Nyborg Slot Adresse: Slotsgade 34, 5800 Nyborg (Danehofsalen) Tilstede: Peter Enevold, Claus Larsen, Laura Ricks, Arne Jakobsen, Søren Weis Sørensen, Søren Skovbølling, Clas Nylandsted Andersen, Jørgen Dirksen, Tom Pelle Jensen, Henrik Lehmann Andersen, Erland Porsmose, Martin Rasmussen, Anker Boye, Finn Brunse, Erik Christensen, Curt Sørensen, Carsten Fich Uden stemmeret: Mads Graves Larsen, Rasmus Hessum Hansen, Maria Hunosøe, Mette Melgård (referent) Afbud: Jacob Schmidt, Hans Jørgensen, Jørgen Clausen, Kristian Madsen Dagsorden Til beslutning 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 23. marts Strategiske mål og KPI er for Udvikling Fyn A/S ( ) Udvikling Fyn A/S Forskerparken Odense M Tlf Afrapportering for Udvikling Fyn A/S a. Budgetopfølgning inkl. likviditetsbudget b. HR-regnskab c. Drifts- og projektopfølgning d. Status på projekt Viden til virksomheden Dato: 31. maj 2012 Ref.: mmjo/rhh/magl/mhu 4. Åbningsbalance 5. Vurdering af projekter i Udvikling Fyn A/S 6. Ansøgninger til bestyrelsen a. ROBI kvalificering af resultat og effektmål b. FilmFyn som erhvervsfremmeinitiativ c. Grøn Vækst ansøgning til fødevareområdet d. Egeskov Slot og Odense Zoo e. Nyborg Danmarks Riges Hjerte f. ErhvervsPhD vedr. erhvervsfremmematrix 7. Udvikling Fyns sport og eventstrategi 8. Bestyrelsesmøder i 2013 Til orientering 9. Destination Fyn 10. Eventuelt 1

2 Bilagsoversigt: Bilag 1: Referat fra bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn A/S den 23. marts 2012 Bilag 2 Bilag 3: Strategiske mål og KPI er for Udvikling Fyn A/S Budgetopfølgning og likviditetsbudget for Udvikling Fyn A/S, periode: 1. januar marts 2012 Bilag 4: Drifts- og projektopfølgning for Udvikling Fyn A/S, periode: 1. januar april 2012 Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: Bilag 10: Bilag 11: Bilag 12: Bilag 13: Bilag 14: Bilag 15: Bilag 16: Kendskabsanalyse, A&B Analyse Åbningsbalance for Udvikling Fyn A/S - udkast Kriterier og procedurer for vurdering af projekter i Udvikling Fyn A/S FilmFyn som erhvervsfremmeinitiativ Effektvurdering og scenarie et bæredygtigt filmmiljø på Fyn Ansøgning Egeskov Slot og Odense Zoo et nyt perspektiv på fynsk turisme Egeskov-Zoo præsentation Egeskov-Zoo kampagne, budget Ansøgning Nyborg Danmarks Riges Hjerte ErhvervsPhD vedr. erhvervsfremmematrix CV Michael Mandrup, ansøger ErhvervsPhD. Udvikling Fyns sport og eventstrategi 2

3 Dagsordenens punkt 1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 23. marts 2012 Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender referatet og underskriver forhandlingsprotokollen fra Udvikling Fyns bestyrelsesmøde den 23. marts Direktøren anbefaler desuden, at bestyrelsen godkender og underskriver revideret udgave af Forretningsorden for direktør og bestyrelse i Udvikling Fyn A/S. Referat fra bestyrelsesmøde den 23. marts 2013 (bilag 1) samt revideret Forretningsorden for direktør og bestyrelse i Udvikling Fyn A/S er fremsendt til bestyrelsen. Der er foretaget yderligere ændring i afsnit 8.1 for Forretningsorden for direktør og bestyrelse i Udvikling Fyn A/S siden udsendelsen den 24. maj Formuleringen fremstår nu som angivet nedenfor. Fra afsnit 8.1, Forretningsorden for bestyrelse og direktør i Udvikling Fyn A/S: Det følger naturligt, at økonomiske dispositioner, som ikke omfattes af ovenstående, kan besluttes og bevilges af direktøren. Herunder bl.a. ansættelse af medarbejdere og indgåelse af lejeaftaler/kontrakter under 5 år. Direktøren kan endvidere bringe aktiviteter, der ikke er omfattet af ovenstående til ophør. Seneste udgave af Forretningsordenen (pr. 30. maj 2012) medbringes til bestyrelsens godkendelse og underskrift på bestyrelsesmødet den 7. juni

4 Dagsordenens punkt 2: Strategiske mål og KPI er for Udvikling Fyn A/S ( ) Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender strategiske mål og KPI er for Udvikling Fyn A/S i perioden Direktøren fremsender oplæg til strategiske mål og KPI er for Udvikling Fyn A/S, bilag 2. Oplægget er resultatet af de input, bestyrelsen gav på seminaret 22. marts 2012, og det analyse- og udviklingsarbejde, som Udvikling Fyns sekretariat efterfølgende har foretaget. Fremadrettet udgøres Udvikling Fyns strategi af fem strategiske mål. De 5 væksttemaer, som hidtil har indgået i Udvikling Fyns målhierarki, udgår. De fem strategisk mål vil således fra 2013 være retningsgivende for indsatser og aktiviteter i Udvikling Fyns handlingsplan. De fem strategiske mål er udvalgt på baggrund af tre kriterier: Opfyldelsen af de strategiske mål vil skabe udvikling på de områder, som er centrale for øget vækst på Fyn Der kan beskrives en sandsynlig og klar sammenhæng mellem den udvikling, de strategiske mål beskriver, og Udvikling Fyns indsatser Der er tilgængelige data, som gør det muligt at følge udviklingen i de strategiske mål De strategiske mål er: Øget omsætning (måledata tilkøbes) Øget innovation og kompetenceudvikling (måledata tilkøbes) Andelen af højtuddannede i private virksomheder i Udvikling Fyn kommuner skal øges fra 12,2 % til 15 % frem mod Antallet af arbejdspladser pr. indbygger i den erhvervsaktive alder i Udvikling Fyn kommuner skal på niveau med Region Syddanmark frem mod Frem imod 2015 skal Udvikling Fyn bidrage til en årlig etableringsrate på minimum 10 % og dermed gøre Fyn til det største iværksætterområde udenfor Hovedstaden. De fem strategiske mål er suppleret med målet om at skabe et attraktivt Fyn, i form af forbedret kendskab og image til Fyn. Udviklingen i de strategiske mål overvåges og benchmarkes mod tidligere års performance for Udvikling Fyn kommunerne samt udviklingen i udvalgte eksterne områder fx Trekantsområdet, Region Syddanmark og hele landet. På grund af forsinkelse i levering af data har Udvikling Fyn A/S først fra 2016 tal, der viser udviklingen i den periode, hvor Udvikling Fyn A/S har eksisteret. Derfor er der til hvert af de strategiske mål udarbejdet KPI er, som skal bruges til at følge den løbende udvikling i Udvikling Fyns arbejde. KPI erne er indikatorer, der fortæller om resultater af Udvikling Fyns konkrete indsatser indenfor de strategiske mål-områder. Det er således via disse KPI er, at Udvikling Fyns bestyrelse i perioden kan følge udvikling og fremdrift indenfor de fem strategiske mål-områder. Derudover opstilles KPI er for et attraktivt Fyn. 4

5 Dagsordenens punkt 3: Afrapportering for Udvikling Fyn A/S Resumé Bestyrelsen vil fremover modtage løbende rapportering fra Udvikling Fyn A/S. Rapporteringen vil indeholde: Den overordnede fynske udvikling og udvikling i strategiske mål (monitoreringsniveau 1 og 2, jf. bilag 2) Økonomi og budgetopfølgning HR-regnskab Drifts- og projektopfølgning (monitoreringsniveau 3 og 4, jf. bilag 2) Afrapporteringen på monitoreringsniveauerne 1, 2 og 3 vil tilgå bestyrelsen en gang årligt, hvor monitoreringsniveau 4 vil tilgå bestyrelsen hvert kvartal sammen med den øvrige afrapportering vedr. økonomi, budgetopfølgning og HR-regnskab. Nærværende afrapportering for Udvikling Fyn A/S omfatter nedenstående afrapportering: Økonomi og budgetopfølgning, periode: 1. januar marts 2012 HR-regnskab, periode: 1. januar marts 2012 Drifts- og projektopfølgning (monitoreringsniveau 3 og 4), periode: 1. januar april 2012 I den første afrapportering for Udvikling Fyn A/S har det været et ønske at vise fremdriften for aktiviteter og projekter for hele perioden i drifts- og projektopfølgningen. Fremover vil dette følge de øvrige, kvartalsopdelte elementer af afrapporteringen. Afrapporteringen er vedlagt i bilag 3-5 og præsenteres i det følgende. 5

6 Dagsordenens punkt 3a: Budgetopfølgning inkl. likviditetsbudget Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgning for perioden 1. januar marts Direktøren fremsender budgetopfølgningen for perioden 1. januar 31. marts 2012 inkl. Udvikling Fyns likviditetsbudget, bilag 3. Budgetopfølgningen for perioden 1. januar 31. marts 2012 viser, at Udvikling Fyn A/S samlet set har en forbrugsprocent på 25 efter årets fire første måneder. Udvikling Fyns likviditetsbudget viser, at likviditeten vil være positiv gennem hele Direktøren redegør på mødet for hovedlinjer og evt. særlige opmærksomhedspunkter i budgetopfølgningen og likviditetsregnskabet. 6

7 Dagsordenens punkt 3b: HR-regnskab Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender afrapportering for HR-regnskabet for perioden 1. januar marts HR-regnskabet indeholder information om sygefravær, personaleomsætning og personalesammensætning (køn, alder, ansættelsesforhold) for Udvikling Fyn A/S. HR-regnskabet afrapporteres fremover til bestyrelsen hvert kvartal som en del af den samlede kvartalvise afrapportering (jf. Forretningsorden for direktør og bestyrelse i Udvikling Fyn A/S). Sygefravær og personaleomsætning for perioden 1. januar marts 2012 Sygefravær 1,92 dage pr. medarbejder (inkl. to langtidssygemeldinger) Dette betragtes som et acceptabelt niveau. Svarerende til 7,69 dage pr. medarbejder/år Gns. kommunal og regional sektor: 12,3 dage/medarbejder. Gns. private sektor: 7 dage/medarbejder. (kilde: Danmarks Statistik, 2011) Personaleomsætning 7,69 % Dette betragtes som et acceptabelt niveau. Generelt siges det, at en personaleomsætning på omkring 10 % sikrer en vis udskiftning, som er nødvendig for at opretholde balancen mellem fornyelser i arbejdsstyrken og det at sikre kontinuitet i arbejdet. Personalesammensætning Det samlede antal ansatte i Udvikling Fyn A/S er, pr. 1. maj 2012, 102 medarbejdere. Heraf er 61 kvinder og 41 mænd. Den gennemsnitlige alder er 39,21 år. Fordeling på ansættelsesforhold kan ses i tabellen nedenfor. Ansættelsesforhold Antal Procent Fastansatte (heraf 2 studentermedhjælpere á 15 timer/uge) 65 63,73 Tidsbegrænset ansatte 14 13,73 Begivenhedsbestemte ansatte (heraf 1 studentermedhjælper á 15 timer/uge) 9 8,82 Ansatte i løntilskud 3 2,94 Ansatte i fleksjob 2 1,96 Timelønnede 9 8,82 Total

8 Dagsordenens punkt 3c: Drifts- og projektopfølgning Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender afrapportering for drifts- og projektopfølgning. Derudover indstiller direktøren, at bestyrelsen godkender principper for fremtidig drifts- og projektopfølgning. Drifts- og projektopfølgningen afspejler gennemførte aktiviteter og igangværende projekter for perioden 1. januar april 2012 (bilag 4). Fremover vil drifts- og projektopfølgningen blive forelagt bestyrelsen hvert kvartal. Én gang årligt vil udviklingen i Udvikling Fyns KPI er indgå i afrapporteringen (monitoreringsniveau 3, jf. bilag 2). I etableringsåret 2012 vil drifts- og projektopfølgningen blive afrapporteret på bestyrelsesmøderne den 7. juni 2012 og 14. november Drifts- og projektopfølgningen afspejler den aktuelle aktivitets- og projektportefølje og er inddelt efter aktivitetstype: kommunikation, rådgivning, projekter, arrangementer og events samt turismeservice. Afrapporteringen for perioden 1. januar april 2012 er kendetegnet ved, at der indtil nu har forekommet stor variation i niveauet for opfølgning og evaluering af aktiviteter og projekter i de enkelte enheder. Principper for fremtidig drifts- og projektopfølgning En del enheder har løbende fulgt op på antal af aktiviteter, tilfredshed og har defineret mål for de enkelte aktiviteter. Fremover vil dette gøre sig gældende for alle aktiviteter. Derudover vil aktiviteterne ligeledes blive monitoreret og evalueret med udgangspunkt i Udvikling Fyns KPI er (bilag 2), og derved aktivitetens effekt ift. realiseringen af en eller flere KPI er. For projekterne har opfølgningen indtil nu taget udgangspunkt i individuelle projektmål. Dette vil fortsat ske, men suppleres med opfølgning og evaluering med udgangspunkt i Udvikling Fyns KPI er. Ovenstående opfølgning og evaluering vil foregå vha. et fælles CRM system for hele Udvikling Fyn A/S fra juni 2012, samt via løbende tilfredshedsundersøgelser. I forbindelse med afrapportering vil bestyrelsen blive præsenteret for status i udvalgte aktiviteter eller projekter. På bestyrelsesmødet den 7. juni 2012 er projekt Viden til virksomheden valgt til dette formål. Kendskabs- og behovsanalyse (bilag 5) Nærværende drifts- og projektopfølgning er suppleret med en kendskabs- og behovsanalyse udarbejdet af A&B Analyse, med besvarelser fra 300 fynske virksomheder. Resultaterne vil blive anvendt til strategisk brug i kommunikations- og ledelsesøjemed, og som input til den fremtidige handlingsplan. Særligt synliggørelse af aktiviteter og projekter. Det er foreslået at en tilsvarende undersøgelse skal gennemføres med 1-2 års frekvens. 8

9 Dagsordenens punkt 3d: Status for projekt Viden til Virksomheden Direktøren anbefaler, at bestyrelsen tager status og orientering om revideret tidsplan for projekt Viden til Virksomheden til efterretning. Derudover anbefaler direktøren, at bestyrelsen tager imod opfordringen til at indtage rollen som aktive ambassadører i rekrutteringen af virksomheder til projektet. På bestyrelsesmødet 23. marts 2012 godkendte bestyrelsen ansøgning om bevilling på kr. til projekt Viden til Virksomheden. Viden til Virksomheden har til formål at gøre de fynske virksomheder bevidste om værdien i at gøre brug af den viden, der ligger hos SDU for på den måde at understøtte virksomhedernes innovationsgrad og overlevelsesevne. Projektet er et forløb med en kick off event, matchning mellem 20 studerende og 20 SMV er og seks morgenmøder med undervisning i den nyeste forskning fra SDU. I den oprindelige projektplan, var opstart for projektet planlagt i maj Tidligere erfaringer fra andre projekter, der involverer studerende, har herefter vist, at pågældende periode for projektopstart er uhensigtsmæssig ift. de studerendes eksamensperiode og sommerferien. Projektledelsen har derfor besluttet at udsætte projektstart. Nedenfor præsenteres den reviderede tidsplan for projektet: Maj-juni 2012: August 2012: Primo sept. 2012: Sept jan. 2013: Januar 2013: Planlægning af kick off seminar, kursusforløb, PR og kommunikationsplan, sponsoraftaler, inddragelse af SDU og påbegyndelse af allokering af virksomheder PR indsats og markedsføring, færdiggørelse af kursusforløb Kick off seminar, match mellem virksomheder og studerende Kursusforløb med nyeste viden fra SDU Evaluering af projektet Det vurderes som hensigtsmæssigt, at bestyrelsen spiller en aktiv rolle i forhold til at rekruttere de 20 virksomheder til projektet ved bruge netværk og samtidig agere ambassadører for projektet, herunder inddrages øvrige ambassadører via Fynsk Erhverv, DI etc. Efter bestyrelsesmødet den 7. juni 2012, fremsendes konkrete forslag til, hvordan bestyrelsen kan fungere som ambassadører i diverse netværk, herunder eksempelvis også på LinkedIn. 9

10 Dagsordenens punkt 4: Åbningsbalance Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender åbningsbalancen for Udvikling Fyn A/S Åbningsbalancen for Udvikling Fyn A/S udgøres af kontante indskud, overført inventar samt feriepengeforpligtelser fra de kommuner og foreninger, der pr. 1. januar 2012 indgik som en del af organisationen. Underskrevet åbningsbalance medbringes på bestyrelsesmødet den 7. juni Se udkast til åbningsbalance i bilag 6 10

11 Dagsordenens punkt 5: Vurdering af projekter i Udvikling Fyn A/S Det indstilles til bestyrelsen at godkende retningslinjerne for vurdering af projekter i Udvikling Fyn A/S. Bestyrelsen råder årligt over en pulje af udviklingsmidler på 4,16 mio. kr. til igangsættelse af projekter og indsatser, der bidrager til målopfyldelsen i Udvikling Fyn A/S. For at give bestyrelsen mulighed for at vurdere indkomne ansøgninger er der opstillet en række vurderingskriterier, som projekterne skal testes på. Ansøgninger ift. eksterne projektmidler vil ligeledes blive vurderet ud fra disse kriterier og forelagt bestyrelsen til beslutning. Vurderingskriterierne - for både internt og eksternt finansierede projekter - er hægtet op på Udvikling Fyns målhierarki og KPI er og vil fremover danne baggrund for alle projektindstillinger til bestyrelsen. Alle Udvikling Fyns projekter bliver monitoreret i drifts- og projektopfølgningen med individuel kadence afhængigt af projektets varighed og størrelse. Rammer for puljen Puljen er afsat til projekter, der er initieret af Udvikling Fyn A/S men puljen kan principielt søges af eksterne parter. Der gøres ingen aktiv indsats for at markedsføre puljen eller opfordre til ansøgninger. Hvis der kommer eksterne ansøgninger til puljen, vil Udvikling Fyns direktion vurdere projektets relevans og eventuelle præsentation for bestyrelsen, jf. vurderingskriterier og procedurer (bilag 7). Vurderingskriterier På baggrund af bestyrelsens udvælgelse af strategiske mål i foråret 2012 er der udarbejdet et nyt målhierarki for Udvikling Fyns indsatser. For kommende projekter tager direktionen stilling til, hvordan og i hvor høj grad de er i stand til at påvirke de strategiske mål. Dertil kommer yderligere to vurderingsparametre: 1) Projektets additionalitet i forhold til den samlede indsats på de givne, strategiske mål 2) Spredning i forhold til ejerkommuner: hvem får gavn af projektet? Alle Udvikling Fyns projekter monitoreres og afrapporteres til bestyrelsen. Hvert projekt vil have både driftsmål og effektmål, der matcher Udvikling Fyns målhierarki. Disse målinger vil være individuelle for hvert projekt og projektets aktiviteter og tidshorisont vil bestemme kadencen i afrapporteringen. Alle ansøgninger om både interne og eksterne midler til nye projekter vil blive vurderet ud fra ovenstående kriterier og vil derpå blive forelagt til bestyrelsen beslutning inden igangsættelse, med mindre direktøren vurderer hurtigere handling er nødvendig (jf. forretningsordenen pkt. 8.1). Foruden den løbende afrapportering for projektet jf. ovenstående, skal ansøger efter endt projektperiode afrapportere til Udvikling Fyn A/S i forhold til de opstillede drifts- og effektmål. Dette vil blive forelagt på førstkommende bestyrelsesmøde efter projektets afslutning. 11

12 Dagsordenens punkt 6: Ansøgninger til bestyrelsen Resume Der i alt indkommet seks ansøgninger til bestyrelsen til dette møde. Disse vedrører, - kvalificering af effektmål for projekt ROBI - robotteknologidrevet erhvervsudvikling og vækst på Fyn - bestyrelsens godkendelse af Udvikling Fyns bidrag til FilmFyn projektet - ansøgning og igangsættelse af projekt Syddanske Madoplevelser (Grøn Vækst) - ansøgning om midler til projekt Nyborg Danmarks Riges Hjerte - kampagnesamarbejde mellem Egeskov Slot og Odense Zoo - ansøgning om ErhvervsPhD vedr. udarbejdelse af erhvervsfremmematrix Det samlede ansøgte beløb for disse projekter lyder på kr for Bestyrelsen for Udvikling Fyn A/S disponerer i 2012 over en pulje af udviklingsmidler på 4,16 mio. kr. Bestyrelsen har pr. den 7. juni 2012 kr til disposition. Posteringer (angivet i DKK) Indtægter Udgifter Samlet budget Disponeret til Bestyrelsesseminar Bestyrelsesmøder, konferencer og repræsentation for Disponeret til ROBI robotteknologidrevet erhvervsudvikling og vækst på Fyn Disponeret til International Klovnefestival Bevilliget til projekt Viden til virksomheden Bevilliget til projekt Super Vækst Resterende udviklingsmidler for Ansøgte midler den 7. juni 2012 (angivet i DKK) Udgifter Nyborg Danmarks Riges Hjerte Egeskov Slot og Odense Zoo ErhvervsPhD vedr. udarbejdelse af erhvervsfremmematrix (ved start nov. 2012) Resterende midler for 2012 ved godkendelse af indkomne ansøgninger Ved bevilling af midler til ansøgning om ErhvervsPhD. vedr. erhvervsfremmematrix forpligter bestyrelsen sig til yderligere at bevilge kr i perioden (2013: kr , 2014: kr , 2015: kr ). De indkomne ansøgninger er vurderet med afsæt i vurderingskriterierne for projekter i Udvikling Fyn A/S (præsenteret i dagsordenens punkt 5 og bilag 7). Ansøgningerne er vedlagt i bilag 8-15, og præsenteres i det følgende. 12

13 Dagsordenens punkt 6a: ROBI kvalificering af resultat og effektmål Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender de alternative og supplerende effektmål for projekt ROBI - Robotteknologidrevet erhvervsudvikling og vækst på Fyn, og at bevillingen gives uden yderlige forbehold. På bestyrelsesmødet 23. marts 2012 godkendte bestyrelsen ansøgning om bevilling på kr. til projekt ROBI Robotteknologidrevet erhvervsudvikling og vækst på Fyn i Ansøgningen blev godkendt med forbehold for, at Teknologisk Institut præsenterede alternative og mere konkrete bud på effektmål på bestyrelsesmødet den 7. juni Teknologisk Institut er i samarbejde med Udvikling Fyn A/S kommet frem til nedenstående alternative og mere konkrete bud på effektmål for projektets første år. Baggrund Projektets primære fokus er rettet mod opnåelse af kommerciel forretning fra projektideer og projekter, der udspringer i og omkring velfærd- og robotinitiativer på Fyn. Herunder, Spotte og forløse forretningsmuligheder fra projekter og ideer Spotte forretningsmuligheder gennem hjemtagelse af udenlandske produkter, der kan videreudvikles eller kommercialiseres Tiltrække internationale virksomheder eller projekter til gavn for fynske virksomheder og robotmiljø Give forskere og forskningsprojekter kommerciel sparring Hjælpe virksomheder med udviklingsbehov til at etablere forsknings- og udviklingssamarbejde Hjælpe iværksættere og virksomheder til at opnå finansiering til sin udvikling Give virksomheder let adgang til eksperter, teknologi og faciliteter Nye effektmål for ROBI for det første år (1. april april 2013) 1 x etablering af ny virksomhed 2 x etablering af nye services, nye produkter eller nye processer hos eksisterende virksomheder Foranledige, at Udvikling Fyn A/S kommer på landsdækkende TV to gange i løbet af det første år (perioden fra 1. april april 2013) Indsende ansøgninger om forsknings-, udviklings- eller innovationsprojekter med fynske virksomheder eller organisationer med budgetter på mindst 6-16 M DKK Opnå samlet finansiering til forsknings-, udviklings- eller innovationsprojekter med fynske virksomheder eller organisationer med budgetter på mindst 1,6-4 M DKK Derudover består de oprindelige resultatmål. Evaluering af mindst 30 nye projektmuligheder Afholdelse af mindst 14 fælles UF/TI opstartsmøder Der igangsættes konkrete handlingsplaner for mindst 8 nye forretningsmuligheder 13

14 Mindst 5 forretningsmuligheder er i aktiv bearbejdelse med virksomheder, investorer etc. 50 % af de ca. 30 del-projekter / virksomheder som har været til fælles UF/TI dialogmøder (3-4 pr. kvartal) har efter 12 måneder etableret nyt CVR nummer, eller har oplevet en stigning i omsætning eller har oplevet en stigning af antal af højtuddannede i job, eller har oplevet virksomhedsfinansiering gennem forskning og udviklingsprojekter. Mindst 8 gange præsenteres forretningsmuligheder, cases og eksempler igennem TI s og UF s netværk, nyhedsbreve og hjemmeside. På nuværende tidspunkt er kun effektmålene for det første år beskrevet. På baggrund af første års arbejde og resultater er det muligt, at andet års effektmål bør tilpasses. Derfor evalueres resultaterne ved årsskiftet På baggrund af disse resultater opstilles nye effektmål, som igangsættes pr. 1. april Som en del af disse effektmål skal beskrives, hvorledes Teknologisk Institut og Udvikling Fyn A/S sikrer forankring - dvs. arbejder hen til formelle samarbejdsaftaler, som sikrer et tæt fremtidigt parløb/vejledningstilbud. Ved årsskiftet 2014 evalueres andet års arbejde, og det vurderes, om ROBI projektet skal fortsættes og i hvilken form. 14

15 Dagsordenens punkt 6b: FilmFyn som erhvervsfremmeinitiativ Det indstilles til bestyrelsen at anbefale de fem fynske kommuner, der i dag ikke er en del af FilmFyn (Odense, Middelfart, Assens, Nordfyn og Nyborg) at investere i FilmFyn. Det indstilles til bestyrelsen at bemyndige bestyrelsesformanden til - på Udvikling Fyns vegne at afsende et brev til de fem borgmestre med anbefalingen og bud på rammer for evt. bevilling, jf. nedenstående. FilmFyn lægger op til en fælles-fynsk satsning på filmproduktion, hvilket skal ske i form af en opjustering af den fynske filmfond, FilmFyn råder over. Opskaleres filmfondens investeringsmuligheder, kan FilmFyn levere tilsvarende øget erhvervsvækst på Fyn. (bilag 8) FilmFyn er pt. finansieret af Ærø, Langeland, Svendborg, Faaborg-Midtfyn og Kerteminde Kommune, men det erhvervsmæssige potentiale vurderes endnu større, hvis fondens midler øges og det er et fælles Fyn, der står bag initiativet. I en evalueringsrapport fra analyseinstituttet Manto A/S fremgår det, at hver investeret krone i film kommer 1,8 gange igen i form af lokale investeringer og indkøb foretaget som led i de støttede filmproduktioner. Udvides investeringskredsen i Film Fyn til at udgøre samtlige, fynske kommuner vurderes effekten over fem år at være: Mellem nye jobs Lokale investeringer og indkøb for godt 30 mio. kr. Øget kendskab til Fyn som kulturelt stærk ø FilmFyns dialog med de fynske kommuner har vist et behov for at få vurderet initiativet ud fra en vækstdagsorden, og det oplagt, at det er Udvikling Fyn, der rådgiver kommunerne på området. FilmFyn har fået foretaget en analyse af investeringsbehovet for at sikre kritisk masse i filmaktiviteterne (bilag 9). Analysen viser blandt andet et væsentligt behov for opskalering af fonden fra 11 mio. kr. til 26 mio. kr. årligt, hvoraf 22 milioner investeres i lokale filmproduktioner. Og opstiller beregning på Return on Investment på filmfonden baseret på en opgradering af fondens investeringspulje til 22 millioner årligt og dermed 110 mio. kroner over 5 år (bilag 8-9). FilmFyn ønsker derfor at ansøge de øvrige, fem kommuner (Odense, Middelfart, Assens, Nordfyn og Nyborg) om 17 kroner per borger i 2013 til styrkelse af fondens investeringer, svarerende til 6 mio. kr. Kommunerne bedes samtidig med en forhåndstilkendegivelse at tage stilling til den langsigtede løsning: en bevilling svarende til ca. 42 kroner pr. borger fra 2014, der kan danne basis for den anbefalede kritiske masse. Svarende til 14.9 mio. kr. Se detaljeret oversigt over bevilling i bilag 8. Desuden har FilmFyn netop søgt Syddansk Vækstforum om kr. til et forprojekt, der skal afdække potentialet i en såkaldt Film Commision-indsats, hvor der skabes et 15

16 serviceorgan rundt om FilmFyn. Der forventes svar på ansøgningen til Syddansk Vækstforum i september Udvikling Fyns vurdering af projektet Udvikling Fyn vurderer erhvervspotentialet i FilmFyn til at være stærkt og veldokumenteret. Indsatserne matcher Udvikling Fyns strategiske mål om jobskabelse, et attraktivt Fyn og øget omsætning i nye og eksisterende virksomheder, jf. ovenstående effekter. Dertil kommer en tydelig fysisk og effektmæssig geografisk spredning i projektet, hvilket vurderes som et væsentligt parameter. En betingelse for Udvikling Fyns bevilling (se nedenfor) er, at projektet tænkes sammen med Destination Fyn-projektet og de øvrige turisme- og erhvervudviklingsinitiativer, således det bliver et supplerende initiativ, der bidrager til et fælles mål. Rammer for bevillingen Udvikling Fyn lægger op til, at kommunernes bidrag gives på nedenstående grundlag: at FilmFyn organisatorisk forbindes tæt med Udvikling Fyn A/S i form af et datterselskab eller lignende juridisk konstruktion, der sikrer, at den overordnede styring og ansvaret placeres hos Udvikling Fyn A/S. Dette for at sikre optimale rammer for koordinering, synergi på tværs samt monitorering og effektvurdering af aktiviteterne at Udvikling Fyns bestyrelse (foranlediget af ovenstående) fremover får FilmFyns strategi og årlige budget og regnskab til godkendelse at Region Syddanmark bakker op om initiativet i form af f.eks penge til forprojektet om etablering af en Film Commision i regi af FilmFyn at FilmFyn lever op til den angivne, lokale investeringseffekt på minimum en faktor 1,8 stigende til 2,5 under forudsætning af, at bevillingsniveauet øges som skitseret ovenfor. Kommende års bidrag fra kommunerne vil være betinget af denne årlige målopfyldelse at FilmFyn udvider sine optagelser og locations til at være fynsdækkende og tænker initiativet som et fynsdækkende initiativ mht. omdømme og PR at Udvikling Fyn A/S forpligter sig til aktivt at arbejde med i kraft af de lokale turistkontorer, der skal hjælpe FilmFyn med både turismedelen og Commission-delen at investeringen i FilmFyn tænkes sammen med Destination Fyn-projektet og den øvrige turisme- og erhvervsudvikling og herunder, at FilmFyn forpligter sig til at arbejde videre med grundlaget for en H. C. Andersenfilm, jf. de ideer der er fremkommet fra det såkaldte H. C. Andersensnetværk og inden for den kommende 3-års periode afsætter kr til dette forarbejde. Forarbejdet skal foregå i tæt dialog med Udvikling Fyn A/S og H.C. Andersen Fonden. 16

17 Dagsordenens punkt 6c: Grøn Vækst-ansøgning til fødevareområdet Det indstilles, at Udvikling Fyns bestyrelse godkender igangsættelsen af projektet Syddanske Madoplevelser såfremt midlerne til projektet bevilliges af det syddanske Grøn Vækst-udvalg. Udvikling Fyn A/S indsender pr. 4. juni 2012 en ansøgning vedr. projekt Syddanske Madoplevelser til det syddanske Grøn Vækstudvalg. Projektet har et samlet budget på 18 mio, hvoraf de lokale, fynske aktiviteter har et budget på 7 mio. Projektet opstod, da Fødevareministeriet i 2011 afsatte en pulje på i alt 280 mio kr. fra EU s landdistriktsprogram til medfinansiering af lokale aktiviteter bl.a. indenfor fødevare- og turismeerhvervet. Disse midler bød Region Syddanmark ind på sammen med samtlige, syddanske kommuner. Vi hentede på den baggrund 69,4 mio. hjem til vores region og derfor satte Udvikling Fyn A/S en proces i gang med det lokale fødevareerhverv for at finde ud af, hvordan vi kunne udnytte muligheden for at få finansieret nogle vækst-forløb for erhvervet. Ud af det opstod projektet Syddanske Madoplevelser. Projektet skal først og fremmest booste fødevareproducenternes vækst og omsætning, men bygger også videre på tankerne fra Destination Fyn turismeprojektet, idet projektet udvikler food tours målrettet turister. Desuden vil projektet være med til at markedsføre Fyn som Danmarks have, hvor vi producerer og forarbejder kvalitetsfødevarer af høj standard med lokale rødder. Projektet er udviklet i samarbejde med de fynske fødevareproducent-netværk som Smagen af Fyn, Kulinarisk Sydfyn med flere og har ligeledes syddanske partnere fra Småøernes Fødevarenetværk og Sønderjyske Fristelser. Ansøgningen til projektet er blevet til i samarbejde med og under koordination af Den Syddanske Fødevareklynge, der drives af Væksthus Syddanmark. Udvikling Fyns vurdering af projektet Projektet er to-årigt og vil med start i 2013 påvirke Udvikling Fyns strategiske mål vedr. øget omsætning, innovation og kompetenceudvikling samt jobskabelse og et attraktivt Fyn. Projektet har følgende målsætninger: 1) 50% af alle virksomheder, der deltager i projektets aktiviteter, indikerer, at projektet har bidraget til øget omsætning 2) 30% af alle virksomheder, der deltager i projektets aktiviteter, indikerer, at projektet har skabt øget indtjening (dækningsbidrag) 3) 25% af alle virksomheder, der deltager i projektets aktiviteter, indikerer, at projektet har øget det samlede timeforbrug i virksomhedens drift (jobskabelse) 4) 75% af de virksomheder, der deltager i messeaktiviteterne i projektet, indikerer at deltagelsen har skabt salgsrelationer til udlandet (eksport) 5) 50% af de virksomheder, der indgår i de virksomhedsstrategiske udviklingsforløb via erhvervskonsulenterne, er klar til yderligere vækst og udvikling (indenfor ex. eksport, markedsføring, produktudvikling) af virksomheden efter projektets afslutning 6) 25% af alle virksomheder, der har deltaget i innovations/kompetence-forløb, indikerer at forløbet har bidraget til innovation i processer og/eller produkter 17

18 7) Den afledte effekt på turistområdet vil være en årlig omsætningsstigning på 1% i turismeerhvervet (hvilket på Fyn er lig med 60 mio. i omsætning og 80 årsværk) 8) Den afledte effekt på jobskabelse og omsætning i fødevareerhvervet vil være på 2% (hvilket på Fyn er lig med 25 mio. i øget omsætning og 30 nye jobs) Målgruppen for projektet er virksomheder på hele Fyn, hvilket vurderes som et væsentligt parameter (projektet vil komme i kontakt med virksomheder i målgruppen over en to-årig periode). Projektets additionalitet vurderes som væsentligt, da projektet løfter en af de brede fynske styrkepositioner: fødevareområdet, der både erhvervsmæssigt, turismemæssigt og brandingmæssigt vil kunne skabe større vækst ved en fokuseret indsats. Økonomi Udvikling Fyn A/S får budget til ansættelse af deltidsprojektleder i to år samt en fuldtidskonsulent i to år. Projektet henter sin medfinansiering (20% af projektets budget) fra de deltagende kommuner og virksomheder. Udvikling Fyn A/S medfinansierer ikke projektet. Projektets aktiviteter opdelt i fælles og lokale aktiviteter ser således ud: WP Sønderjylland (B) Fyn (C) Småøerne (D) Trekantsområdet Vestjylland Note 1 Egen ansøgning Egen ansøgning 0 Administration og generel projektledelse 0A Koordinering og facilitering af processerne i projektet. Udbredning af best practice mellem lokalområderne Lokal deltidsprojektleder Lokal deltidsprojektleder Lokal deltidsprojektleder 1 Nye oplevelsespakker Udvikling af lokale oplevelsesbaserede events og aktiviteter 1B: Mobilt koncept på Fra jord 1C: Fra jord til bord på til bord Dyrskuet 1D: Strandsafari 1B: Økoruten 1C: Udstillingssetup i Den Fynske Landsby 1D: Vild festival (tang /urter) 1C: Nye, fynske madevents i hhv. Bogense og Odense 2 Syddansk Fødevareinnovation Beredskab til innovationsopgaver Brancheudvikling Brancheudvikling Brancheudvikling: urter/alger 3 Lokale kooperativer Samarbejdesrelationer og udviklingsaktiviteter på lokalt niveau 3A Konceptualisering: jura/ejerforhold, best practice-udvikling på samarbejdsmodeller 3C: Malteri 3C: Madhus Svendborg 3C: Frugt og grønt-køkken 4 Iværksætteri og forretningsudvikling 4A Koordinering af konsulentfaglig tilgang / uddannelse af konsulenter 4B: Konsulentsparring 4C: Konsulentsparring 4D: Konsulentsparring Note 2 4C: 'Forløb Fremtidsfabrik' 4D: 'Forløb Fremtidsfabrik' 5 Storytelling og markedsføring/branding 5A Udvikling af fælles branding og markedsføringsstrategi i samarbejde med SDU / Institut for marketing og management 5A Syddansk stand i Torvehallerne, København 5A Syddansk stand på Bremen eller Hamborg-messe 5B: Øko-gård / rute 5C: Kulinarisk rundtur 5D: Storybook Småøerne 5B: Værs'go og smag pakke 5C: Storybook Fyn 5B: Storybook Sønderjdl. Note 1: Arbejdspakker markeret 'A' er fælles Note 2: Denne aktivitet søges finansieret via Socialfondsmidler og særskilt ansøgning 18

19 Dagsordenens punkt 6d: Egeskov Slot og Odense Zoo et nyt perspektiv på fynsk turisme Direktøren anbefaler, at bestyrelsen afsætter kr. til at medvirke til Egeskov og Odense Zoo ressort-projekt. De to største attraktioner på Fyn Odense Zoo og Egeskov går i sommeren 2012 sammen i en strategisk alliance om at tiltrække flere gæster. Indsatsen bygger på ressort-modellen og skal bane vejen for et bredere samarbejde mellem kommuner, virksomheder og institutioner indenfor oplevelseserhvervene. Odense Zoo og Egeskov ønsker Udvikling Fyn A/S som strategisk partner i projektet. Målene er - udover at skabe øget kendskab og trafik til de to attraktioner - at udvikle attraktionerne og deres medarbejdere i samarbejde med Udvikling Fyn A/S. Dette sker for at styrke identiteten og fremme stoltheden blandt fynboerne. Projektet skal fungere som et mønstereksempel på samarbejde i den fynske turisme. De to største attraktioner har besluttet sig for at walk the talk og vise, at samarbejde er vejen frem. Efter udrulning af samarbejdet i sommeren 2012 gennemføres en grundig evaluering, og der tages i efteråret stilling til, hvorledes projektet videreføres i I denne fase tages der bl.a. stilling til samarbejdspartnere og fremtidig finansiering. Udgangspunktet er, at endnu flere skal være en del af ressortet i Udvikling Fyns vurdering af indsatsen Holdt op mod Udvikling Fyns kriterier for vurdering af projekter skal det fremhæves, at indsatsen vil understøtte Udvikling Fyns strategiske mål om øget omsætning samt øget innovation og kompetenceudvikling. Derudover understøttes målet om at skabe et attraktivt Fyn. Indsatsen har samtidig additionalitet ift. Udvikling Fyns prioriteringer på turismeområdet ved at skabe både synlighed og mersalg. Og projektet skal derudover vise vejen til, at Fyn i omverdenen opfattes som en samlet ressort, med stor attraktionsværdi, hvilket er en central tankegang i Destination Fyn. Projektet er første år geografisk primært orienteret mod Odense og Faaborg-Midtfyn samt i nogen grad Svendborg. Men der findes oplagte muligheder for allerede næste år at implementere større geografisk spredning. Udvikling Fyns rolle Udvikling Fyn A/S inviteres med som strategisk partner i samarbejdet og ansøges om at deltage med kr. Udvikling Fyn A/S får synlighed både i markedsføringsmateriale og PR-indsats, hvor projektet markedsføres som Powered by Udvikling Fyn. Ansøgning, projektpræsentation og kampagnemateriale foreligger i bilag

20 Dagsordenens punkt 6e: Nyborg Danmarks Riges Hjerte Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender ansøgningen og bevilger kr til projekt Nyborg Danmarks Riges Hjerte. I samarbejde med Nyborg Kommune, statslige styrelser og Syddansk Universitet arbejder Østfyns Museer på at blive optaget på Unescos Verdensarvsliste med Nyborg Slot. Som en del af dette igangsættes projekt Nyborg Danmarks Riges Hjerte, der har til formål at genindsætte Nyborg i dens oprindelige rolle som Danmarks middelalderlige hovedstad, kongeby og parlamentsæde. Og dermed bringe Nyborg tættere på målet om at blive en del af Unescos verdensarvsliste. Realiseringen af projektet Nyborg Danmarks Riges Hjerte vurderes at have stor betydning for Fyns muligheder for at videreudvikle og øge sin attraktionsværdi med positive økonomiske effekter. Udvikling Fyn A/S søges om støtte på kr til realiseringen af følgende tre delprojekter, 1) Afholdelse af Danehofmarked/Ridderturnering (30. juni juli 2012) 2) Afholdelse af idékonkurrence for fynske skoler og borgere mhp. at skabe og synliggøre folkelig opbakning (august 2012 oktober 2012) 3) Forberedelse af og projektering af restaureringsindsats og økonomi, som forudsætning for udarbejdelse af fondsansøgninger og udskrivning af arkitektkonkurrence (mhp. restaurering og udbygning af Nyborg Slot til et moderne oplevelsescenter) ultimo Procesmål besøgende til Danehofmarked/ridderturnering Minimum 50 indkomne ideer ifbm. idé-konkurrence for fynske skoler og borgere Udskrivelse af arkitektkonkurrence ultimo 2012 på baggrund af kvalificeret materiale 50 historier i lokale og nationale medier Det samlede budget for de tre delprojekter er på kr Udvikling Fyns vurdering af projektet Satsningen relaterer sig til Udvikling Fyns turiststrategiske fokus på a) det eventyrlige Fyn på Nyborg Slot foregik mange af de mest spændende tildragelser i landets historie og b) det maritime Fyn Nyborg er symbolet på sammenbindingen af ø-riget Danmark, på tværs af Østersøens betydning. Dermed relaterer satsningen sig på både kort og lang sigt til Udvikling Fyns strategiske mål et attraktivt Fyn samt øget omsætning og jobskabelse på Fyn. De tre delprojektet bidrager konkret til et attraktivt Fyn ved at tiltrække besøgende og synliggøre den fynske attraktivitet lokalt, nationalt og internationalt, og dermed understøtte fynboerne og resten af Danmarks positive syn på Fyn som turist- og kulturø. Dertil kommer, at projektet har en højkulturel, men dog folkelig profil, der understøtter fortællingen om et attraktivt Fyn, hvor det ikke er laveste fællesnævner, der gælder. Nyborg 20

21 Slot som Unesco verdensarv vil bringe Fyn længere op i den turismemæssige liga, og vurderes at blive en gevinst for hele øen. Udvikling Fyn er allerede repræsenteret i projektets styregruppe og bidrager til denne proces. Østfyns Museer varetager sekretariatet samt kommunikationsopgaver for projektet. Tidsplan Restaureringen og udbygning af Nyborg Slot vurderes som en afgørende faktor for at komme på Verdensarvslisten. Det er planen, at realiseringen af byggeriet skal markere Nyborg Slots 100 års jubilæum i er ligeledes målet for indleveringen af ansøgningen til Verdensarvslisten. Evalueringen af de tre delprojekter, som bevillingen vil tilgå, afrapporteres på førstkommende bestyrelsesmøde i Se bilag 13 for den fulde ansøgning. 21

22 Dagsordenens punkt 6f: ErhvervsPhD vedr. erhvervsfremmematrix Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender ansøgningen og bevilger kr , fordelt over tre år, til ansættelse af ErhvervsPhD-studerende som et væsentligt bidrag til etableringen af et erhvervsfremmematrix Bestyrelsen for Udvikling Fyn A/S anmodes om en bevilling på kr over 3 år til ansættelse af en ErhvervsPhD-studerende i forbindelse med projektet erhvervsfremmematrix. ErhvervsPhD-projektets primære fokus er rettet mod opnåelse af overblik på erhvervsfremmeområdet i den fynske region. (bilag 14) Baggrund I dag er billedet af erhvervsfremmeaktører mangfoldigt og uigennemskueligt. Der er mangel på koordination og værktøjer, der skal etablere overblik på det fynske erhvervsfremmeområde. Situationen betyder, at flere aktører har parallelle og konkurrerende tilbud, hvilket skaber forvirring for både leverandører og kunder. En hurtig analyse af det fynske erhvervsfremmeområde tyder på, at der findes mere end 20 aktører med i alt ca. 500 ansatte. Samtidig findes kun få eksempler på formelle samarbejdsaftaler mellem disse parter. Et egentligt strategi- og målsætningsoverblik for disse mange aktører synes også at være fraværende. Indhold Løsningsforslaget på ovenstående problemstilling er et ErhvervsPhD-projekt i samarbejde mellem Udvikling Fyn, Syddansk Universitet og Erhvervsstyrelsen. Formålet med ErhvervsPhDprojektet er at skabe et matrix-opbygget overblik på erhvervsfremmeområdet i den fynske region. Matrixen skal forholde sig til antal aktører, kompetencer, tilbudstyper, ressourcer, målgrupper og aktørernes udveksling af værdi i strategiske netværk. Målet med afdækningen er at komme med anbefalinger til hvordan de offentlige og private indsatser kan anvendes mere effektivt i forhold til hhv. eksisterende strategiske målsætninger og en målrettet strategisk satsning om at realisere højtuddannedes vækstpotentiale gennem innovation, intraprenørskab og entreprenørskab. Dokumenteret viden på området fremhæver højtuddannede som en effektfuld strategisk satsning i forbindelse med at skabe vækst i eksisterende og nye virksomheder. ErhvervsPhD-forløbet vil inkludere benchmark nationalt og internationalt med studieture og ophold ved et udenlandsk universitet. ErhvervsPhD projektet vil skabe undervejs aflejrede gevinster til projektets partnere som oplæg til implementering i det fynske erhvervsfremmeområde. Målgruppe Aktører i erhvervsfremmeområdet i den fynske region. Studerende på Syddansk Universitet, iværksættere og virksomheder med varierende kontakt til erhvervsfremmeområdet. 22

23 Outputmål Gennemførelse af en succesrig ErhvervsPhD i forhold til partnernes ønsker til indhold og effekt Forskningsarbejdet er blevet formidlet ca. hvert halve år i form af hhv. rapporter, videnskabelige publikationer, workshops og konferencer til projektets partnere m.fl. Deltagelse af 75 % af erhvervsfremmeområdets aktører i den fynske region Et veldokumenteret matrix-opbygget overblik på erhvervsfremmeområdet (første version, der afdækker erhvervsfremmeaktørerne, kompetencer og ressourcer, foreligges Udvikling Fyns bestyrelse 1. halvår 2013) Gennemførelse af mindst ét nationalt og ét internationalt benchmarkingstudie Anbefalinger til fælles mål og samarbejder mellem aktørerne Effektmål 75 % af de deltagende aktører udtrykker, at projektet har tilvejebragt ny forståelse for egne organisationsaktiviteter og strategiske værdifulde netværksmuligheder i erhvervsfremmeområdet 50 % af erhvervsfremmeaktørerne ser nye strategiske muligheder for at målrette aktiviteter til højtuddannede grundet målgruppens potentiale for vækst 75 % af de deltagende højtuddannede, iværksættere og virksomheder udtrykker at de har fået bedre overblik på deres muligheder for vejledning af erhvervsfremmeområdets aktører Projektet medfører positiv opfattelse af det fynske erhvervsfremmeområde som en ambitiøs, dynamisk og innovativ sammenslutning, hvor der er større effektivitet, sammenhængskraft og overskuelighed for virksomheder, iværksættere og højtuddannede Økonomi Forberedelse er igangsat pr. 1. maj 2012 med henblik på at ansøge om tilskud til en ErhvervsPhD i den offentlige sektor ved Styrelsen for Forskning og Innovation (FI) i samarbejde mellem ph.d.-kandidat Michael Mandrup (bilag 15), Udvikling Fyn A/S, Syddansk Universitet (International Virksomhedskommunikation) og Erhvervsstyrelsen som tredjepart. Ansøgningsfristen er den 5. september Ved godkendelse af ovenstående forventes projektstart tidligst 1. november 2012 (senest 1. januar 2013). Den samlede økonomiske budgetramme er ca. 1 mio. kr. ved bevilling. Udvikling Fyn A/S er den formelle ansøger og vil i tilfælde af godkendelse ansætte den ph.d.- studerende med tilskud til løn og øvrige udgifter. Udvikling Fyn A/S vil modtage løntilskud på kr. pr. måned, dvs kr. i alt over tre år. Udvikling Fyns reelle lønudgift vil således være kr. (2012: kr , 2013: kr , 2014: kr , 2015: kr ). Det tilstræbes, at lønudgiften fordeles mellem de tre aktører. Udvikling Fyn A/S er i dialog med begge parter, og der endnu ikke taget endeligt stilling til de øvrige aktøres økonomiske bidrag. Ovenstående er altså et udtryk for den maksimale udgift for Udvikling Fyn A/S. Øvrige relevante, dokumenterede udgifter refunderes af Styrelsen for Forskning og Innovation. Se bilag 14 for den samlede projektbeskrivelse. 23

24 Dagsordenens punkt 7: Udvikling Fyns sport og eventstrategi Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender Udvikling Fyns sport og eventstrategi Udvikling Fyn A/S har udarbejdet en sport og eventstrategi, som vil danne ramme det fremtidige eventarbejde på Fyn. Udvikling Fyn A/S skal skabe en strategisk platform for tiltrækning, planlægning og afvikling af events. Arbejdet understøtter i særdeleshed det øget omsætning og målet om at skabe et Attraktivt Fyn. De valgte events skal således øge stoltheden og selvanseelsen på Fyn samt øge væksten og udviklingen på Fyn Målene nås ved: 1. at skabe et stærkt grundlag for synergi og samarbejde på tværs af kommunerne, inden for bl.a. idræt, kultur, sundhed, erhverv, turisme og markedsføring, 2. at udvælge og udvikle events som kan aktiveres inden for fokusområderne stolthed, sundhed/livskvalitet og talentudvikling 3. at skabe rammerne for nye partnerskaber og netværksdannelser, relateret til fokusområderne I planlægnings- og afviklingsfasen skal der være fokus på markedsføringen og PR, i samarbejde med turisme og nyhedsmedier, så den ønskede kendskabsgrad og omtale nås. Endvidere skal der i samarbejde med den virksomhedsrettede del af Udvikling Fyn A/S arbejdes på at udvikle tilbud til det fynske erhvervsliv, således at idrættens stærke internationale position udnyttes, i forhold til såvel import- som eksportvirksomheder. Til brug for arbejdet med at finde de rette events, arbejdes med en eventkategorisering A, B og C-events, som er fremkommet i TSE Consulting rapporten fra 2009, se bilag 16 afsnit 1. Vurderingsparametre Når værdien af en event skal vurderes, fokuseres der på følgende 3 områder: Overnatninger og omsætning på baggrund af Sport Event Denmarks prognosemodel Omtalen af en event vurderes grundigt på forhånd og måles på baggrund af efterfølgende indsamlede data fra nettet, aviser, radio og TV; såvel regionalt og nationalt som internationalt. Oplevelser for byens, øens og landets borgere er et tredje vigtigt målepunkt. Til brug for vurdering af de to sidstnævnte områder, samt cost/benefit på eventen, er der udarbejdet en analysemodel (edderkoppespindet, se bilag 16 afsnit 2). Bestyrelsen for Udvikling Fyn A/S er den øverste myndighed i virksomheden og har derfor det overordnede økonomiske og strategiske ansvar for aktiviteterne i Sport & Eventenheden. Oplægget er behandlet i styregruppen for Udvikling Fyn Sport & Event den 29. maj

25 Dagsordenens punkt 8: Bestyrelsesmøder i 2013 Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender datoer for bestyrelsesmøder og seminar for Følgende mødedatoer og tidspunkter anbefales for bestyrelsesmøder og -seminar for januar 2013, kl , Arena Assens 30. maj 2013, kl september 2013, kl november 2013, kl Bestyrelsesseminar: marts 2013 Udvikling Fyns Nytårskur foreslås afholdt den 18. januar 2013 kl i Arena Assens. 25

26 Dagsordenens punkt 9: Destination Fyn Direktøren anbefaler, at bestyrelsen tager orientering om Destination Fyn projektet til efterretning. Mål, elementer, proces og projektdeltagere samt status for projekt Destination Fyn præsenteres på bestyrelsesmødet. 26

8enest revideret d. 8/6-10. Fælles fynsk fokus. - et oplæg til en stærkere fynsk erhvervsudvikling mod 2020

8enest revideret d. 8/6-10. Fælles fynsk fokus. - et oplæg til en stærkere fynsk erhvervsudvikling mod 2020 8enest revideret d. 8/6-10 Fælles fynsk fokus - et oplæg til en stærkere fynsk erhvervsudvikling mod 2020 Fynsk indhold 1. Formål...2 2. Fælles fynsk fokus...3 3. Fynsk organisering på erhvervsområdet

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John

Læs mere

Direktionen Dagsorden

Direktionen Dagsorden Direktionen Dagsorden Fredag 12. juni 2015 9.15 Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Repræsentationslokale 1 Mødedeltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Mikael Jentsch Frederikshavn Kommune

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering

Læs mere

Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 7. januar 2014 kl. 11.00-13.00. Dagsorden. Adresse: Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 7. januar 2014 kl. 11.00-13.00. Dagsorden. Adresse: Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 7. januar 2014 kl. 11.00-13.00 Adresse: Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tilstede: Peter Enevold, Arne Jakobsen, Søren Weis Sørensen, Søren

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted. Deltagere:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted. Deltagere: Referat Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Dato:

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 7. maj 2014 kl. 11.30-12.30. Dagsorden. Adresse: Hotel Stella Maris, Kogtvedvænget 3, 5700 Svendborg

Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 7. maj 2014 kl. 11.30-12.30. Dagsorden. Adresse: Hotel Stella Maris, Kogtvedvænget 3, 5700 Svendborg Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 7. maj 2014 kl. 11.30-12.30 Adresse: Hotel Stella Maris, Kogtvedvænget 3, 5700 Svendborg Tilstede: Anker Boye, Arne Jakobsen, Carsten Fich, Christian Thygesen,

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. maj 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Udvikling og omstilling i Vindmølleindustrien i Region Midtjylland

Udvikling og omstilling i Vindmølleindustrien i Region Midtjylland 11. april 2011 Udvikling og omstilling i Vindmølleindustrien i Region Midtjylland Indhold: - Programmet generelt..side 1-1. Analyse: Hvordan sikrer vi omstilling?.side 6-2. Strategi for virksomhedsledere..side

Læs mere

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6.

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6. Skabelon til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Februar 2015 LAG IBK version 6. 1 Indledning og praktiske oplysninger:

Læs mere

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Dato: 9. september 2013 BILAG 1 1.0. Baggrund Regionsrådsformanden, formanden for KKR Hovedstaden og Københavns Kommunes overborgmester blev den 22. maj 2013 enige

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

EVALUERING AF WONDERFUL COPENHAGEN OG COPENHAGEN CAPACITY

EVALUERING AF WONDERFUL COPENHAGEN OG COPENHAGEN CAPACITY BILAG 3.2 NOVEMBER 2013 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF WONDERFUL COPENHAGEN OG COPENHAGEN CAPACITY RAPPORTUDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Destination Sydvestjylland nye samarbejdsformer for succes

Destination Sydvestjylland nye samarbejdsformer for succes DESTINATION SYDVESTJYLLAND Destination Sydvestjylland nye samarbejdsformer for succes Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde og Vejen Sydvestjysk Udviklingsforum 03-01-2012 Ansøgning til Den Europæiske fond for

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Rapport April 2014 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. RESUMÉ 7 1.1 Evalueringens formål 7 1.2 Kort introduktion

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15.

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15. Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008,

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. september 2015. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. september 2015. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. september 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - September...2 3. ET

Læs mere