Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring"

Transkript

1 Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring 1. semester Obligatorisk tema - 2 Salgets due diligence Metode og videnskabsteori 2. semester Obligatorisk tema - 20 ECTS Forretningsudvikling i et internationalt perspektiv Valgfrit tema - 10 ECTS 3. semester Virksomhedspraktik - 1 Bachelorprojekt i virksomhed - 1 1

2 1. semester - Salgets Due Diligence Emne Markedsføring Logistik Ledelse/Organisation Økonomi/Jura Kunden som udgangspunkt (12 ETCS) Værdistrømsanalyser og logistisk effektivitet En analyse af nuværende og potentielle kunder, deres strategiske situation, behov og ønsker m.v. som grundlag for en vurdering af virksomhedens samlede indsatsområder Vurdering af salgets forretningsmodel og kompetencer Relations- og handlingsparameter analyser Ressourcedifferentiering Vurdering af valg af geografisk produktionsog kompetence center herunder partnerskaber og outsourcing. Vurdering af virksomhedens strategiske grundlag og fokus En vurdering af salgets organisering strategisk, taktisk og operationelt Implementeringskraft Kompetenceanalyse af salgsafdelingen på medarbejder og ledelsesniveau Salgs team analyse Analyse af salgets relationer til andre funktioner Salgets økonomi/finansielle og juridiske grundlag Activity Based Costing Kundernes lønsomhed samt kreditvurdering Emne Markedsføring Logistik Ledelse/Organisation Økonomi/Jura Branche og Konkurrenter (4 ECTS) Komplekse konkurrenceformer Logistisk benchmarking Etik og socialt ansvar inkl. Corporate Social Responsibility En analyse og vurdering af de internationale økonomiske Konkurrentanalyse omverdensforhold Klyngedannelse Benchmarking Netværksteori Finansiel og økonomisk benchmarking 2

3 Emne Markedsføring Logistik Ledelse/Organisation Økonomi/Jura Innovation Vækstanalyse (4 ECTS) Produkt- og konceptudviklingsstrategiog processer Procesudviklingsanalyse Vurdering af den innovative platform, samt virksomhedens innovative processer og drivkræfter. Teknologi, fordeling og vægtning af teknologiområder og vurdering af teknologi strategisk grundlag og valg Projekt styring og målesystem Idebeskyttelse Metode og videnskabsteori/videnskabelig metode () Faget har som formål at give den studerende er for at arbejde med videnskabsteoretiske og metodemæssige problemstillinger, således at de studerende lærer at integrere forståelse af videnskabeligt arbejde og metode med faglighed i rapportskrivning. Faget bygger på allerede gennemgået metodelære på grunduddannelsen (KVU/VVU) og støtter op om semesterprojekterne og bachelorprojektet. I faget vil spørgsmål og problemstillinger fra emneområderne på 1. semester (kunden som udgangspunkt og virksomhedens kompetencegrundlag) blive inddraget. 3

4 2. Semester Forretningsudvikling i et internationalt perspektiv: Emne Markedsføring Logistik Org/ledelse Jura Finans Udvikling af salgsgrundl aget (7 ECTS) Kreditsikring EU Konkurrenceret Service direktivet Udvikling af Internationale salgsstrategier Customer acquisition Customer retention Strategisk CRM NPV, CLC, RFV SCM/Partnerskaber/KA M/GAM Udvikling af salgsplaner SCM/JIT/MRP Lean Mass customization Customization ERP Partnerskaber Forandringsledelse Selvudvikling/person ligudvikling Teamudvikling Organisations udvikling Strategic behaviour and game theory Economic value Added and Weighted Average Costs of Capital (WACC) Forecasting models Emne Markedsføring Logistik Org/ledelse Jura Finans Det gennemføre nde salg () Reverse marketing Salgsfilosofi Relationsstrategi Produktstrategi Kundestrategi Space management Distribution E-business Outsourcing Indkøbsformer POS systemer International købeog aftaleret Markedsføringsret Taktisk ledelse salgsmøder motivation konflikter coaching situationsbest emt ledelse Kreative processer Værdibaseret ledelse Kultur ledelse Salgstræning Activity Based Costing og værdikædeoptimering Foreign currency and option theory Emne Markedsføring Logistik Org/ledelse Jura Finans Opfølgning Måling af den (3 ECTS) logistiske effektivitet Kundeopfølgningsværktøjer MIS Marketing Intelligence Systems /It/applikationer Måling af personlige, faglige, kulturelle og sociale kompetencer Forfølgning af udestående fordringer Balanced Score Card Variance analysis 4

5 2. Semester Valgfrit tema I 2. semester skal den studerende endvidere fordybe sig i et valgfrit tema. Dette tema vælges ud fra et af underviserne opstillet idékatalog eller er et selvvalgt tema - eventuelt initieret af en eller flere eksterne opdragsgivere. Der arbejdes med det valgfri tema i studiekredse á 4-8 studerende pr. tema. Undervisere knyttes til studiekredsene betinget af de studerendes temavalg og agerer her primært i vejlederrollen. Vejlederen bistår den enkelte studiekreds i at strukturere det valgfri tema i emner og indkredse de dele af relevante faglige discipliner, som kan bidrage til fordybelsen. Der formuleres ligeledes mål for læringsudbyttet specificeret i den viden og de færdigheder og kompetencer, som deltagerne i studiekredsen skal tilegne sig. Arbejdet med det valgfri tema afsluttes med et fælles seminar, hvor studiekredsene for hinanden med afsæt i en kort synopsis præsenterer og eksemplificerer interessante problemstillinger inden for temaet og disses bedste løsninger i teori og praksis. 5

6 3. semester - virksomhedspraktik Formålet med virksomhedspraktikken er at give den studerende mulighed for at afprøve de første to semestres læringsudbytte i praksis ved at agere på joblignende vilkår i en for professionen relevant virksomhed og jobfunktion. Praktikvirksomhederne forventes at være blandt den kreds af samarbejdspartnere, som også bistår med best practice-erfaring i undervisernes vidennetværk samt er opdragsgivere på de studerendes hhv. 1. og 2. semesterprojekt. I virksomhedspraktikken har den studerende en praktikvejleder fra hhv. uddannelsen og virksomheden. Den studerende og de to vejledere fastlægger i fællesskab mål for den studerendes læringsudbytte af praktikperioden, som efterfølgende er retningsgivende for virksomhedens tilrettelæggelse af den studerendes arbejde. Praktikperioden afsluttes med en evalueringssamtale, hvor den studerende og de to vejledere i fællesskab vurderer den studerendes læringsudbytte af praktikken holdt op mod de opstillede mål. Den studerendes læringsudbytte skal godkendes, for at denne kan indstilles til eksamen. 3. semester - bachelorprojekt Formålet med professionsbachelorprojektet er at vise, at den studerende kan kombinere teoretiske, praktiske og udviklingsorienterede elementer med henblik på løsning af en for professionen relevant problemstilling i praksis. Bachelorprojektet tager således udgangspunkt i en praksisnær problemstilling i samarbejde med en relevant virksomhed og har karakter af en svendeprøve afspejlende såvel uddannelsens akademiske niveau, som dens professionssigte i praksis. Problemstillingen til bachelorprojektet udarbejdes af den studerende i samarbejde med en virksomhed. Bachelorprojektets problemstilling skal godkendes af uddannelsesinstitutionen. Bachelorprojektet udarbejdes som hovedregel individuelt 6

7 Skematisk oversigt over professionsbachelor i international handel og markedsføring 90 ECTS 1. semester Kunden som udgangspunkt Salgets Due Diligence Branche og Innovation konkurrenter Metode og videnskabsteori Semesterprojekt 12 ECTS 4 ECTS 4 ECTS 24 timers prøve Grupperapport for med udgangspunkt ekstern i en case opdragsgiver Ekstern skr. 6 timer vægt 2 Intern vægt 1 Intern vægt 1 Forretningsudvikling i et internationalt perspektiv Valgfrit tema Semesterprojekt Udvikling af Det gennemførende Opfølgning salgsgrundlaget salg 2. semester 7 ECTS Ekstern skr. 6 timer vægt 1 Virksomhedspraktik 3 ECTS 10 ECTS Ekstern mdl. ½ time vægt 1 Bachelorprojekt Grupperapport for ekstern opdragsgiver Intern vægt 1 3. semester 1 1 Evalueringssamtale Som hovedregel individuelt projekt i samarbejde med en virksomhed Intern godkendt Ekstern mdl. ¾ time, rapport 70 %, mdl. 30 % vægt 2 7

Studieordning. Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring

Studieordning. Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Studieordning Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring 1 Indholdsfortegnelse Del 1: Fællesdelen... 4 1 Uddannelsen... 4 1.1 Titulatur... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Læringsmål... 4 1.4 Omfang...

Læs mere

Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management

Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management STUDIEORDNING 2011-2013 September 2011 Erhvervsakademi Sjælland 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management

Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management August 2011 Studieordning Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management Indholdsfortegnelse Del 1: Fællesdelen... 3 1 Uddannelsen...

Læs mere

Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management

Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management 6. juli 2009 Studieordning Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management 2009-2010 Erhvervsakademi Sjælland Med tillæg om ændret eksamensform

Læs mere

Studieordning 2011-2013

Studieordning 2011-2013 August 2011 Studieordning 2011-2013 Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management Erhvervsakademi MidtVest Indholdsfortegnelse Del

Læs mere

3. Tidsmæssig placering i uddannelsesforløbet af obligatoriske uddannelseselementer og af praktik, herunder prøver med ekstern bedømmelse 20

3. Tidsmæssig placering i uddannelsesforløbet af obligatoriske uddannelseselementer og af praktik, herunder prøver med ekstern bedømmelse 20 Studieordning for Professionsbachelor i internationalt salg og markedsføring, studiestart september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Uddannelsens indhold 3 1.1. Uddannelsens opbygning 3 1.2. Kerneområder 3

Læs mere

Studieordning for international handel og markedsføring

Studieordning for international handel og markedsføring Studieordning for international handel og markedsføring 2015 Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor s Degree Programme in International Sales and Marketing INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

Studieordning for PBA i international handel og markedsføring 2013-2015. Professionsbachelor i international handel og markedsføring

Studieordning for PBA i international handel og markedsføring 2013-2015. Professionsbachelor i international handel og markedsføring Studieordning for PBA i international handel og markedsføring 2013-2015 Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management August 2013

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring. September 2013

2013-2015. Studieordning for Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring. September 2013 Studieordning for Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring 2013-2015 Professionsbacheloruddannelse i International Handel & Markedsføring Bachelor of International Sales & Marketing

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor - innovation & entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast juni 2012 PBA i innovation

Læs mere

STUDIEORDNING. Den merkantile diplomuddannelse på det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde

STUDIEORDNING. Den merkantile diplomuddannelse på det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde STUDIEORDNING for Den merkantile diplomuddannelse på det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde Revideret 11.12.13 Indhold 1. Indledning... 1 2. Uddannelsens formål... 1 3. Uddannelses varighed...

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Den merkantile diplomuddannelse på det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde

STUDIEORDNING. for. Den merkantile diplomuddannelse på det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde STUDIEORDNING for Den merkantile diplomuddannelse på det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde 13.05.2013 Den merkantile diplomuddannelse STUDIEORDNING 13.05.2013 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Den merkantile diplomuddannelse på det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde

STUDIEORDNING. for. Den merkantile diplomuddannelse på det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde STUDIEORDNING for Den merkantile diplomuddannelse på det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde 13.05.2013 STUDIEORDNING 13.05.2013 Indhold 1. Indledning... 1 2. Uddannelsens formål... 1 3.

Læs mere

Fælles studieordning for. Eksportbachelor

Fælles studieordning for. Eksportbachelor Fælles studieordning for Eksportbachelor Frofessionsbacheloruddannelsen i Eksport og Teknologi Bachelor of Export and Technology Management 1. 0 Forord Professionsbacheloruddannelsen i Eksport og Teknologi

Læs mere

Professionsbachelor i International handel og markedsføring_

Professionsbachelor i International handel og markedsføring_ BECOME ONE OF US_ Markedsføringsøkonom_ Professionsbachelor i International handel og markedsføring_ INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY 2 år Markedsføringsøkonom + 1½ år Professionsbachelor i international

Læs mere

Studieordning for markedsføringsøkonom

Studieordning for markedsføringsøkonom Studieordning for markedsføringsøkonom 2015 Erhvervsakademiuddannelse indenfor international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)Academy Profession Degree Programme in Marketing Management

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru)

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru) Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru) Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Studieordning for uddannelsen HANDELSØKONOM (AK)

Studieordning for uddannelsen HANDELSØKONOM (AK) Studieordning for uddannelsen HANDELSØKONOM (AK) 2013-2015 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademi Dania. Horsens, Silkeborg, Hobro og Randers 1. september, 2013. Der tages

Læs mere

STUDIEORDNING for International handel og markedsføring

STUDIEORDNING for International handel og markedsføring for International handel og markedsføring Gældende fra 1. februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013

Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 Side 1 af 45 STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Side 2 af 45 Indhold Fælles del:1.... 1. Uddannelsen 5 1.1. Formål... 5 1.2. Omfang... 5 1.3. Mål for læringsudbytte... 5 1.4. Titulatur...

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2011-2015. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2011-2015. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2011-2015 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 2. juli 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Handelsøkonom August 2014 Opdateret 25. augus st

Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Handelsøkonom August 2014 Opdateret 25. augus st Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Handelsøkonom August 2014 Opdateret 25. august Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 4 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR...

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2010-2014. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2010-2014. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2010-2014 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.2 Revideret 2. juli 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Studieordning, august 2014

Studieordning, august 2014 Studieordning, august 2014 E-konceptudvikling, professionsbachelor E-concept Development, Professional Bachelor 0 Indhold - 1. Studieordningens fællesdel... 3 1.1. Uddannelsens navn og dimittendernes titel...

Læs mere

Studieordning Erhvervsøkonomi Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi

Studieordning Erhvervsøkonomi Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi Studieordning Erhvervsøkonomi Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU)

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) 01.07.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 01.07.2014 Side 1 af 36 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Bilag 4. Akademiuddannelse i International Transport og Logistik. 1. Formålet med uddannelsen

Bilag 4. Akademiuddannelse i International Transport og Logistik. 1. Formålet med uddannelsen Bilag 4 Akademiuddannelse i International Transport og Logistik 1. Formålet med uddannelsen Akademiuddannelsen i International Transport og Logistik har til formål at kvalificere den studerende til selvstændigt

Læs mere