MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej Haderslev Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88"

Transkript

1 Telefonnumre Beboerne Lyøvej De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger Tlf Åbningstider: Mandag-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Lægevagten Region Syddanmark Haderslev Fjernvarme Fjordagervej Haderslev Tlf Kontortid: Mandag-fredag kl Telefontid: Mandag-torsdag kl Fredag kl YouSee Fejlmelding Tlf Hverdage kl Weekend kl MEDLEMSBLADET Haderslev Andels Boligforening 64. årgang november 2011 Frivillige fejret HAB markerede frivillighedens dag med en fest for 50 frivillige. Nyt tiltag skal give bedre rammer for frivillige i foreningen. Tandlægevagten (lør-, søn- & helligdage) Tlf Alarmcentral Tlf. 112 Politi Tlf. 114 MEDLEMSBLADET Kontakt redaktionen: 32 Ansvarhavende Ole Aaris Bladet udkommer 10 gange årligt Oplag 2150 eksemplarer Tryk: Nustrup Tryk Mail: Tlf.: Journalist Sune Falther Mail: Tlf.: Fotograf Gert Berendtsen Mail: Tlf.:

2 Bestyrelsen orienterer Klintevejs Bygningssnedkeri ApS Tømrer Snedker Glasarbejde Klintevej 2 Industri Syd 6100 Haderslev Tlf.: Bil: TRAMM Installationsforretning ApS Hjortebrovej 23 - Haderslev Telefon Alt i moderne belysninger og elektriske artikler Reklamer Reproduktioner Tryksager NUSTRUP TRYK Svend F. Thrysøe Skolevej 24 Nustrup 6500 Vojens Telefon Fax PAS PÅ BØRNENE! Kør langsomt i bebyggelsen!»bestyrelsen orienterer«er baseret på et referat, der først endelig godkendes på næste måneds bestyrelsesmøde, hvor det underskrives. Bestyrelsesmøde den 6. oktober Forhandlings-/ revisionsprotokol Siderne underskrevet. Efterretningssager Forretningsudvalgsmøde pkt. 132: OAA henledte opmærksomheden på muligheden for støtte til et»bydelshus«i Varberg. Forretningsudvalgsmøde pkt. 133: Enighed om generelt at udvide den»alternative markedsføring«med eks. skilte i vinduerne når muligheden er der. Forretningsudvalgsmøderne punkt underskrevet. OAA orienterede om frivillighedens dag Lagde op til, at HAB i 2012 kobler»frivillighedens dag«og»arkitekturens dag«i et fælles arrangement. Orientering fra afdelingerne Afd og 16: Berit orienterede om et fællesmøde i afd. 4, 7, 10 og 12 omkring ny asfalt på en mellemvej, samt et møde i Solparken omkring fælleshuset. Afd samt 33, 38, 39, 42 og 48: Silvia orienterede om et møde i fællesudvalget, Hjortebro. Hun var blevet opfordret til at indkalde til et møde med henblik på at få valgt en formand i afd. 19. På mødet var emnet annoncering blevet drøftet. I den forbindelse tog Silvia drøftelserne under pkt. 2 til efterretning. Endvidere blev anvendelsen af reklamer drøftet. En principiel drøftelse i organisationsbestyrelsen afventer en redegørelse fra administrationen om lovligheden af, at HAB fungerer som reklamesøjle. Projektet med garageporte i afd. 18 kører. Der var nogle»mangler«, som via referatet er stilet til teknisk afd. Afd. 24, 26, 27, 29 samt 31, 32, 35, 37 og 44: Jutta orienterede om et ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 35. Afd. 13, 14, 15, 17, 25, 30, 34, 40 og 45: Intet. Afd. 51: Intet Administrativ orientering Der arbejdes med en ny hjemme- MEDLEMSBLADET I 9 I

3 side i HAB, og p.t. forhandles for at finde den rigtige leverandør. Direktionen har afholdt møder med forskellige pengeinstitutter, som alle af egen drift har ønsket at præsentere deres forretning dels m.h.t. det daglige cash-flow og dels porteføljeforvaltning. Indstillingen fra direktionen er, at Danske Bank fortsat vil være HAB s daglige bankforbindelse, og at der ikke bl.a. grundet den nuværende verdensøkonomi sker ændringer i vor porteføljeforvaltning. Eftersynet og omlægningen af det daglige cashflow betyder færre omkostninger, og porteføljeforvalterne vil blive gjort bekendt med, at de er under skærpet opmærksomhed det kommende år. Frivillighedens dag forløb godt og vil hvert år blive markeret. Mohammed fremlagde et initiativ til oprettelsen af et»frivillig råd«i HAB. Det vil i givet fald blive det første af sin art i DK, og vil betyde en mere fast organisering af de frivillige i HAB. Det vil også synliggøre deres store arbejde, ligesom indgangen for interesserede hjælpere og deltagere bliver let tilgængelig. HAB deltager i den kommende boligsociale konference oktober med Mohammed, Mogens, Hanne & Christian. CSK orienterede om status i Sydbo. CSK orienterede om personalesituationen i HAB herunder personalemødet med erhvervspsykologen Jørgen Bech Madsen. CSK orienterede om status på HAB s nye telefonsystem. Ej tilfredsstillende p.t. Møde med leverandøren i uge 41. Nybyggeri renovering Afd. 18: MMM har skriftligt rykket LBF omkring afd. 18. LBF har svaret, at man ønsker et møde i LBF. MMM forespørger LBF, hvad dagsordenen for mødet er. Usikkerhed om den beboerdemokratiske proces, samt hvad renoveringen går ud på. Adm. undersøger. Afd. 22: Forventer byggestart marts/april Mangler p.t. detaljer i kontrakten. Blok 15. Forventet opstart uge 43. Økonomi Den fremlagte opgørelse over huslejerestance taget til efterretning. Øvrige sager til behandling Generalforsamlingen 2012 Der udfærdiges ingen skriftlig beretning. Der planlægges med en buffet som i Den fremlagte tidsplan herefter taget til efterretning. Jubilæum 2012 Lidt efterforskning i bestyrelseslokalet gjorde, at datoen for den stiftende generalforsamling i HAB blev udfundet til at være den 7. september års jubilæet afholdes 7. september Jubilæumsudvalget arbejder videre med forskellige idéer. Temadagen 5. november 2011 Planlægningen kører, og vi benytter os af en ekstern konsulent. OAA bad Vi vil gerne sige hjertelig tak for opmærksomheden ved vort bryllup lørdag den 24. september 2011 det var på alle måder en stor dag; men vi blev især rørt over gaver og blomster fra beboere og kollegaer, FU-Hjortebroparken og HAB! Endnu engang tak fra HR. & FRU ROSENDAHL ASMUSSEN de øvrige bestyrelsesmedlemmer inden temadagen, at overveje flg. 2 ting: 1. Hvad forventer du af dagen? 2. Hvad forventer du af fremtiden herunder kravet til egne kompetencer i forhold til det stadig større ansvar organisationsbestyrelsen har? Bestyrelsesmøder 2012: 12/1, 9/2, 8/3, 10/4 (tirsdag), 3/5 og 7/6. Eventuelt Berit anmodede om, at kontaktpersonen i afd. 3, Svend Åge Mathiesen blev anført som sådan i medlemsbladet. 4 MEDLEMSBLADET I 9 I 2011 MEDLEMSBLADET I 9 I

4 Aktiviteter i Hjortebroparken Hjortebro og sydbyen i julestemning Mandage Kl Kl Kl Cykelhold Man mødes foran centralen. Efter turen afsluttes med en kop kaffe i centralen. Legestue For 2-sprogede børn i alderen 3-6 år i centralen. Etnisk dans For kvinder i Hjortebrohuset. Julemarked på Krusmølle og julehygge på Hjortebro i slutningen af november. Der er ingen undskyldning for at mangle julepynt i Hjortebroområdet i år. For på to arrangementer kan man enten købe det eller lave det selv. 1. søndag i advent falder i år allerede den 27. november, så derfor bliver Hjortebroparkens aktivitetshus Centralen dagen inden lavet om til julestue, så man kan nå at få dekorationen på plads i tide. Lørdag den 26. november er der fra kl til hyggeligt samvær til duften af gløgg, gran og vafler i Centralen, hvor der hele eftermiddagen er levende julemusik. Medbring selv skål eller fad samt lys Centralen sørger for pyntegrønt og ler. Og vil du ikke lave det selv, så kan du tage med til Krusmølle i stedet. Seniorerne fra Sydbyen arrangerer juleudflugt til Julemarkedet på Krusmølle ved Aabenraa Krusmølle onsdag den 30. november. Krusmøllemarkedet er efterhånden legendarisk; her forefindes nemlig en overdådighed af julepynt i stemningsfulde rammer - så Hjortebroparkens pensionister og efterlønnere kan komme i den rette julestemning allerede fra den første adventsuge. Turen finansieres primært af 18-midler fra Haderslev Kommune - dog vil der være en egenbetaling på kr. 50,- samt udgifter til frokost og eftermiddagskaffe. Der er afgang fra Centralen klokken 10.00, forudsat at man har tilmeldt sig og betalt til projektkoordinator Hanne Rosendahl Asmussen, som kan fanges på telefon Tirsdage Kl Onsdage Kl Kl Kl Torsdage Kl Kl Lektiecafé For børn og voksne. Seniorcafé I centralen for voksne i alle aldre. Børneklub 0-15 år børn under 6 år ifølge med en voksen. Zumba For kvinder i Hjortebrohuset. Børneklub 0-12 år børn under 6 år ifølge med en voksen. Zumba For kvinder i Hjortebrohuset. Det er gratis at deltage i alle aktiviteterne Aktivitetshuset, Hjortebrovej 23 C Kontakt projektkoordinator for yderligere information om de forskellige aktiviteter, hvis du vil være frivillig, eller hvis du kunne tænke dig at starte en ny aktivitet op. Hanne Rosendahl tlf.: mail: 6 MEDLEMSBLADET I 9 I 2011 MEDLEMSBLADET I 9 I 2011

5 De frivillige i HAB blev budt på mad fra Varbergparkens eget cateringfirma, Spice. Køkkenleder Eva Thorø forklarer her, hvad der er på menuen. Frivillige fejret i HAB HAB havde inviteret boligforeningens mange frivillige hænder på frokost i anledning af Frivillighedens Dag. Der er mange, der hver dag yder en hånd på den ene eller den anden måde i HAB, uden at de får så meget som en bukket femøre for det. Men på Frivillighedens Dag fik de lidt igen, de frivillige. Her var HAB nemlig vært for cirka 50 frivillige, som var samlet ind fra HAB s mange afdelinger, og som i selskabslokalerne i Varbergparken for en gangs skyld kunne nyde i stedet for at yde: - Frivillige udfører et stort og uegen nyttigt arbejde, som vi meget dårligt kunne undvære. De bidrager meget til liv, hygge, samvær og fællesskab og vi ved alle, at den sociale trivsel er en meget vigtig del af at bo godt, siger Christian Skovfoged, direktør i HAB. Frivillige organiseres HAB har derfor taget initiativ til, at de frivillige skal organiseres bedre og støttes mere. Det skal ske i Danmarks første frivillighedsråd: - Vi har alle brug for anerkendelse og tryghed i vores arbejde også i det frivillige arbejde. Derfor vil vi gerne sætte lidt fastere rammer op om vores frivillige, så vi er sikre på, at der bliver taget godt hånd om dem, og at vi får påskønnet det store arbejde, de udfører. Der skal passes bedre på dem, ganske enkelt, siger Christian Skovfoged. I første omgang er det Varbergparkens frivillige, som har dannet et frivillighedsråd, men på sigt skal det omfatte hele HAB. Målet er at få flere frivillige til at melde sig og få de frivillige, der allerede er, til at holde fast lidt længere. 8 MEDLEMSBLADET I 9 I 2011 MEDLEMSBLADET I 9 I

6 HAB hylder de frivillige I dette og de kommende numre af HAB vil vi sætte spot på nogle af de mange frivillige, som yder en stor indsats i hverdagen. Om det er i det store eller det små er ikke så vigtigt viljen til at gøre noget for andre fortjener altid et skulderklap. Har du forslag til frivillige personer, som fortjener anerkendelse, så mail medlemsbladet på Ole Aaris: Frivillige er vigtige for aktiviteter Bestyrelsesformand Ole Aaris finder initiativet med oprettelsen af frivillighedsråd rigtig spændende og håber, det kan bidrage til at få flere frivillige med og holde på dem lidt længere. - Det er en god ide at koordinere de frivillige, så de bliver brugt bedre. Hvis nu der er en frivillig på Hjortebro, som har lyst til at gøre noget på Skolebakken, så er det nu muligt. Det betyder, at de kan spredes ud og koordineres bedre, men også at den vigtige anerkende af det arbejde, der lægges, sker. Ellers får man ingen med, siger Ole Aaris. Og indsatsen er bestemt værd at skønne på, understreger han. - Vi har ikke midler til at sætte det i gang, som i dag drives af frivillige. Både på det organisatoriske og på det sociale område er der en meget stor indsats, som klares ad frivillighedens vej i dag. En del af glæden ved at bo godt er jo, at der er noget liv, noget socialt og nogle aktiviteter. Heldigvis har vi det, blandt andet fordi der er mange frivillige, som hellere spørger, hvad de kan gøre for andre end hvad andre kan gøre for dem, siger Ole Aaris. Lissi Houman, formand for Den Gule Klub i Varbergparken et værested for børn i alderen 5 til 12 år: - Jeg blev shanghajet ind for 8-10 år siden, og det er jeg glad for! Vi har hver tirsdag fra til tid sammen med børnene, hvor vi gør noget ud af de danske traditioner, som de ellers ikke kender. Gækkebreve, juledekorationer, fastelavn og den slags, som mange børn fra andre lande ikke kender, og nogle danske lege og den slags. Vi stopper lidt dansk kultur i dem! - Det giver mig nogle vidunderlige timer med en masse børn. Det giver mig også en masse arbejde, men også glæden ved at være med til at integrere. Ida Okkels, frivillig, Den Gule Klub: - Det er rigtig dejligt at have med børn at gøre, som er så videbegærlige, som de her er. De vil så gerne lære noget, og det er bare at hælde på dem. De er dejlige at have med ud, og så er det dejligt for mig at have kontakt med børn igen det er nogle år siden, jeg selv havde nogen i den alder! Det er også dejligt at føle, man er med til at gøre noget ved integrationen. Men jeg kan da godt undre mig lidt over, hvad de stiller op med alle de kalenderlys i hjem, der ikke fejrer jul! 10 MEDLEMSBLADET I 9 I 2011 MEDLEMSBLADET I 9 I 2011

7 Varbergparkens Støtteklub, Bankospil og fester for ældre - fra venstre er det Anette Damgård Pedersen, Villy Hansen, Betty Sørensen og Holger Sørensen (Lilli Jensen er også med i klubben): - Vi står for udflugter to gange årligt, bankospil hver uge, julestue, juleudflugt og juleaften for de enlige ældre. Vi bruger vel timer hver uge på det, siger Holger Sørensen. - Der er en stor tilfredsstillelse i at gøre noget for andre. Og så kan jeg godt sige dig, at sådan en juleaften, hvor der sidder 50 gamle med små julelys i øjnene det er ikke til at stå for, siger Villy Hansen, formand for Varbergparkens Støtteklub. - At se folk glade er noget af det dejligste, der findes. De er rigtig søde til at nyde det, siger Betty Sørensen, og Annette Damgård Pedersen supplerer: - Man kan se det på dem, når vi har haft en uge lukket eller hvis der er skruet ned i ferien. Juli måned er der lukket og de er så glade, når vi åbner op igen i august, siger hun. Conny Feddersen, Varbergparkens Blå Klub, værested for piger ved Dansk Flygtningehjælps Pigeklub: - Vi har åbent hver torsdag fra 17 til 20 for piger i alderen 13 til 18 år, og det er en skøn flok piger at være sammen med. Vi laver hobbyting, ser film, leger og snakker, laver lektier og tager på ture sammen til Århus eller København. Nogle gange skal vi hjælpe dem med lektier eller opgaver eller problemer, som deres forældre ikke kan hjælpe dem med, fordi de mangler de sproglige kompetencer. Vi hjælper for eksempel også med at snakke fremtid som gymnasium og videreuddannelse. - Det giver mig masser af energi at være sammen med pigerne. Det er noget andet end at være på arbejde, det er helt sikkert og så lærer jeg meget af dem om deres baggrund og kultur. Lige nu er alle piger, der kommer der, muslimer, og det er en fin måde for mig at lære om deres kultur på. 12 MEDLEMSBLADET I 9 I 2011 MEDLEMSBLADET I 9 I

8 Haderslev Andels Boligforening Varbergvej 63 tlf fax hjemmeside: For de afdelinger, som modtager deres signaler fra YouSee, kommer TV2 til at ligge i grundpakken. Man skal altså ikke gøre noget ved sit tv for at blive ved med at modtage TV2 TV2 går ikke i sort Dit tv-signal ændres fra nytår, men TV2 forsvinder ikke. Lille prisstigning på vej. Fra 1. januar bliver TV2 en betalings kanal, og det har fået flere beboere til at spørge, om der nu er sort skærm på vej fra nytår. Men boliginspektør Carsten Hansen kan berolige med, at Danmarks mest sete tv-kanal også fra årsskiftet vil være at se: - For de afdelinger, som modtager deres signaler fra YouSee, kommer TV2 til at ligge i grundpakken. Man skal altså ikke gøre noget ved sit tv for at blive ved med at modtage TV2. Carsten Hansen, boliginspektør Til gengæld stiger prisen lidt, mellem 10 og 25 kroner per måned alt afhængigt af valg af tv-pakke, siger han. Prisstigningen bliver gældende fra den 1. januar 2012, hvor programpakkerne ændres. Ændringen betyder, at der bliver færre analoge kanaler men flere digitale. Blandt andet kommer Disney Junior, TLC og TNT7 fremover i HD-kvalitet i fuldpakken. Man kan se de fulde ændringer på YouSee s hjemmeside, Forretningsudvalg Formand: Ole Aaris, Råkærvej tlf Næstformand: Peder Hansen, Kløvervej tlf Bestyrelsesmedlem: Gert Berendtsen, Fjordagerring tlf Forretningsudvalget mødes torsdag kl i HAB s administration. Områdekontakter Bestyrelsesmedlemmer med særlig område-kontakt Afdeling 1-12 og 16: Berit Mørk, Lembckesvej 43, 1.th tlf samt 33, 38, 39, 42 og 48: Silvia Jessen, Dalgade 14, 2.tv tlf , 14, 15, 17, 25, 30, 34, 40 og 45: Frede Isaksen, Remisen 87, tlf , 26, 27, 29 samt 31, 32, 35, 37 og 44: Jutta Zielke, Lembckesvej 39, 1.th tlf : Ole Aaris, Råkærvej tlf Administration Telefontid Mandag, tirsdag: og Onsdag: Lukket Torsdag: og Fredag: Boliginspektør Carsten N. Hansen og synsmedarbejder Paul Jørgensen træffes efter aftale. Direktør: Christian Skovfoged. I dagtimerne træffes lokale varmemestre: Afdeling navn mail Telefon 13, 14, 15, Kim Gugel (midlertidig afløser) 18, 19, 20, 21, 22, Kjeld Lauridsen , 6, 7, 12, 31, 32, 33, 34, 40, 42, 44, 47.. John Petersen , 35, 37, 38, 39, 45, 48, Martin Ravn , 24, 26, 27, Bjarne Berdin Pedersen Varberg kontortid Mandag-fredag: og Mandag-torsdag: Ekspeditionstid Mandag, tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag: Fredag: MEDLEMSBLADET I 9 I 2011 MEDLEMSBLADET I 9 I

9 Christian Skovfoged Lisa Nielsen budget og regnskab Morten M. Mathiasen Poul-Erik Kjær tildeling af lejligheder vaskeriopkrævning beboerklager Gitte Bull udlejning af selskabslokaler opsigelser indmeldelser/venteliste planlægning af afdelingsmøder Jonna Christiansen i afdelinger uden varmemester: reparation af VVS, afløb, køleskab m.v. kursustilmelding udlejning af carporte/garager/ekstra kælderrum indmeldelser/venteliste PERSONALE Direktør Souschef Udviklings- og kvalitetschef Assistent i ekspedition/udlejning Assistent i ekspedition/udlejning Assistent i ekspedition/udlejning Tina Galsgaard telefonpenge, rådighedsbeløb o.l. antennebudgetter forsikringsspørgsmål varmeregnskaber afd. 13, 14, 15, 17, 27 og 29 Lotte Uttrup flytteafregninger Susanne Henriksen husleje og forbrugsregnskaber (vand, varme og el) Per Lønborg Andersen skader eller mangler i lejligheden arbejder iht. råderetsregler byggeprojekter ledelse af varmemestre og ejendomsfunktionærer Paul Jørgensen syn af lejligheder Carsten N. Hansen skader eller mangler i lejligheden arbejder iht. råderetsregler byggeprojekter PERSONALE Økonomimedarbejder Økonomimedarbejder Økonomimedarbejder Boliginspektør Synsmedarbejder Boliginspektør MEDLEMSBLADET I 9 I 2011 MEDLEMSBLADET I 9 I

10 Elise Skaarenborg Nada Ferizovic Mohammed Teta Eva Thorø Mogens Bollesen Hanne Rosendahl PERSONALE Assistent Sydbos administration, Rådmandsvej Projektkoordinator, Varbergparken Projektleder»Spice« Projektkoordinator, Hjortebroparken Afdelingsbestyrelser Formandsliste Afdeling Telefon 1 Gerhardt Nielsen, Vendekobbel Poul Kristensen, Møllevænget / Svend Aage Matthiesen, Fjordagerring 23 (kontaktperson) Berith Aarup, Sydhavnsvej 5, 1.th. (kontaktperson) Kaj Clausen, Sydhavnsvej 11, st.tv Gert Berendtsen, Fjordagerring 73, 1.th Martin Larsen, Sydhavnsvej 17, st. tv Kate Blond, Fjordagerring Claus Thomsen, Fjordagerring Steen Helle, Fjordagerring Henrik Baumann, Årøsund Landevej 81, st.tv Bent Jessen, Lembckesvej 17, 2.tv Jutta Zielke, Lembckesvej 39, 1.th Jette Skov, Thrigesvej 28, st.tv Silvia Jessen, Dalgade 14, 2.tv Josef Rosiak, Thrigesvej Erik Jensen, Hjortebrovej 22, st. th Erik Andersen, Hjortebrovej 75, 2.th. (kontaktperson) Bente Andresen, Kløvervej Peder Hansen, Kløvervej Erik Klena, Råkærvej Caja Vallentin Jørgensen, Kløvervej 96, 2.tv. 24 Adel Al-Mazri, Varbergvej 97, 1.th Heidi Kjær Nielsen, Viekær 10A 26 Poul Fossum, Varbergvej 59, 9 th Varbergvej 1-5, og Mohamad El-Masri, Varbergvej 25, 1.tv Lene Egtved, Øsby Nedergade 36 (kontaktperson) Karin Tjørnelund, Jakob Knudsensvej Bøndergårdene 1-3 og Therkelsgade 5 33 Slotsgade 18 og St. klingbjerg Søren Mussmann, Christen Koldsvej 22, 4 35 Jacob Kristensen, Kalmargårdparken Verner Blunck, Lyøvej Viola Vieregge, Birkelund Anne Marie Refslund, Lillegård 14, (kontaktperson) AnneLise Hansen, Gåskærgade 17 B, 1.tv / Sct. Severingade 4 44 Peter Degn, Nyvej 16, st Øsbygade 89 A-H og K 48 Niels Erik Orup, Ottanggårdvej 15 (kontaktperson) Laurids Caspersen, Remisen 65, MEDLEMSBLADET I 9 I 2011 MEDLEMSBLADET I 9 I

11 AAGE JØRGENSEN VVS A/S Sønderbro Haderslev Tlf Fax: Mail: Vi er specialister og står for autoriseret arbejde Centralvarme Gaskedler Gasservice Fjernvarme Badeværelser Vandinstallationer Reparationer Zinkbeklædninger Blikkenslagerarbejde Gardiner solafskærmning Tæpper Gulve GulvafslibninG maling Hjortebro Aktiviteter i Hjortebrohuset FÆLLESVASKERIERNE Fra og med opkrævningen til november vil alle vaskeriers opkrævningsperioder være lig kalendermåneden 2 måneder tidligere. RENT & GRØNT Garant Haderslev Christian X s Vej 6 C 6100 Haderslev Deadlines Medlemsbladet Sidste frist for indlevering af redaktionel materiale 2011 Deadline December: 17. november Ledig Garage I afdeling 13 er garage nr. 7 ledig pr. 15. november Lejen er kr. 130,00 pr. måned. Garagen kan søges af afdelingens beboere. Den beboer blandt ansøgerne der har boet længst i afdelingen, vil få garagen tildelt. Ansøgningsfrist den 10. november 2011 Mandag Lotto kl Kontakt: Edith Andersen tlf Tirsdag Porcelænsmaling kl Kontakt: Lilly Rickens tlf Tirsdag Dart kl Kontakt: Kjeld Lauridsen tlf MEDLEMSBLADET I 9 I 2011 MEDLEMSBLADET I 9 I

12 HAB s medarbejdere danner motionsklub Motion er godt for helbred, livsglæde og arbejdspladsen. HAB-kolleger går sammen om motion. Og får fri til det. Var det HAB, der cyklede forbi der? Sådan kan man godt spørge sig selv inden længe, for nu får Haderslev tre nye motionshold bestående af medarbejdere i HAB. Det har været et ønske gennem længere tid fra medarbejderne, at vi kunne samles om at motionere, siger Poul Erik Kjær, assistent i udlejning. Han er selv aktiv motionist gennem mange år, og han har derfor været primus motor i projektet: Der er mange aspekter i det, som er værd at tage med. Dels er der det sociale samvær mellem kollegerne, som øger trivslen på arbejdspladsen. Dels er der gevinster i form af færre sygedage, større velvære i dagligdagen og dermed bedre service for vores kunder, siger han. Får fri til det Personalet er inddelt i tre hold. En gruppe, der er nye i forhold til motion, hvor motionsformen bliver trave ture eller løb. Dernæst to grupper, som henholdsvis cykler og løber. Det går ud på at motivere medarbejderne til at dyrke motion. Særligt dem, der ikke har gjort det før, men alle har gavn af det, siger Poul Erik Kjær. Blandt medarbejderne er der stort set 100 procent opbakning til ønsket om at dyrke motion i et kollegialt fællesskab. Alle har været forbi Sundhedsbussen for at blive målt og vejet og fået vejledning, og om et halvt år skal bussen igen forbi og vurdere, om indsatsen har givet gevinst. Opbakningen fra mange medarbejdere er en af grundene til, at Christian Skovfoged har støttet op om ideen og tilbudt medarbejderne 1½ times firmabetalt motion hver måned: Det er et godt initiativ, som jeg er glad for at se medarbejderne bakke op om. Sunde medarbejdere har det godt på arbejde, siger Christian Skovfoged. 22 MEDLEMSBLADET I 9 I 2011 MEDLEMSBLADET I 9 I 2011

13 CNN - Becky Anderson, Connect the World, Weekdays at Disney Forhåbentligt vil vi blive gladere og veloplagte af det. Og så har motionister statistisk set lavere fravær, siger Poul Erik Kjær, initiativtager til HAB s motionsklub for medarbejdere. Den tildelte motionstid vil blive indpasset i forhold til HAB s øvrige aktiviteter således, at det ikke påvirker service eller ydelser i øvrigt for beboerne. Kontorfolkene vil således den sidste onsdag i måneden fra klokken tilbringe den sidste halvanden time af arbejdsdagen iført løbesko eller cykeltøj. I HAB har vi stor fokus på sundhedsfremmende tiltag for beboerne. Sundhedsbussen, den aktive park og meget andet skulle gerne inspirere folk til et mere aktivt liv. Vi må også gerne selv vise, at vi lever op til det. Desuden opfatter jeg det som en del af vores ansvar som virksomhed at være samfundsbevidste. Motion giver mindre risiko for sygefravær og færre livsstilssygdomme, som kan kræve indlæggelse, genoptræning og en masse andet. Jeg ser det ikke kun som en gevinst for medarbejderne og HAB, men for hele samfundet, siger Christian Skovfoged, som også håber, andre virksomheder vil følge trop med lignende initiativer. Få mere ud af skærmen med YouSee Plus Med YouSee Plus kan du pause, optage og starte tvudsendelser forfra helt enkelt. Du kan også vælge ekstra tv-kanaler, leje film direkte fra sofaen og se tidligere tv-udsendelser. Og så kan du selvfølgelig se ultraskarpt HDTV. Med YouSee Plus får du ganske enkelt mere ud af skærmen. Bestil på yousee.dk/plus, eller hos TDC Butik, FONA, Elgiganten og Expert YouSee Plus 89,-pr. md. Pris i 6 mdr. v/bs 534 kr. 24 MEDLEMSBLADET I 9 I 2011 MEDLEMSBLADET Forudsætter kabel-tv fra I 9 YouSee. I mdr. binding. 25

14 Det er umuligt at udrydde rotter, men vi kan holde dem nede. Og den her metode har vist sig effektiv. Vi har slået rotter ihjel i kloakkerne på et halvt år til sammenligning fanger vi måske stykker i fælderne over jorden på et år. Så indsatsen i kloakkerne er effektiv Ole Aaris, bestyrelsesformand Der er nu knækket nakken på rotter på Hjortebro, og det var en god ide for 2000 rotter kan blive til hele rotter på bare et år. Derfor markerede Hjortebro de 2000 døde bæster med morgenmad døde rotter fejret Fælderne på Hjortebro fortsætter ufortrødent med sine rottedrab rottenakke nummer blev knækket i slutningen af september døde rotter på et halvt år det er, hvad fælderne på Hjortebro har betydet, siden de blev sat op i midten af marts i år. Derved er Hjortebro blevet forskånet for et helt uhyggeligt stort antal rotter, siger bestyrelsesformand Ole Aaris: - På et år kan to rotter bliver til 800 rotter. Så de rotter, vi har slået ihjel, kunne være blevet til rotter på et år, siger Ole Aaris. Han havde lovet rundstykker, når det runde tal blev nået, og klokken 9.15 tirsdag den 27. september var der bonus. - Det er umuligt at udrydde rotter, men vi kan holde dem nede. Og den her metode har vist sig effektiv. Vi har slået rotter ihjel i kloakkerne på et halvt år til sammenligning fanger vi måske stykker i fælderne over jorden på et år. Så indsatsen i kloakkerne er effektiv. Vi kan også se, at antallet af dræbte rotter stiger langsommere nu, end det gjorde i begyndelsen. Her kunne nogle fælder slå rotter ihjel på en dag nu kan der godt gå en dag i mellem, at fælderne tager bare en enkelt. Så det har sin effekt på bestanden, siger Ole Aaris. Det er i hele Hjortebro-området, der er sat de særlige spydfælder op. 26 MEDLEMSBLADET I 9 I 2011 MEDLEMSBLADET I 9 I

15 Mortensaften den 10. november 2011 Hygge, mad og kaffe det kan caféen skaffe Hvis du vil holde fødselsdag eller et andet arrangement eftermiddag eller aften så kontakt caféen. Middag fra And med tilbehør 60,00 kr. Risalamande 15,00 kr. Aften fra And med tilbehør 90,00 kr. Risalamande 15,00 kr. Igen i år har vi åben for spisning af Mortensand den 10. november 2011 i Parkcaféen Varbergvej 55. Spisning kun mod forudbestilling senest den 7. november 2011 kl i caféen eller pr. tlf Man kan denne middag/aften købe et glas vin eller øl til maden og kaffe. Vi lukker kl Køkkenet lukker kl Hilsen Parkcaféen Menu Prisliste Vi kan også levere kage eller brød til afdelingsmøderne Åbningstider Mandag - fredag Lørdag Lukket Søn- og helligdage Køkkenet lukker kl Dag middag Dessert Dessert alene Grød Hverdage 40,00 15,00 20,00 Lørdag 30,00 20,00 Søn- og helligdage 50,00 15,00 20,00 Parkcaféen Varbergvej 55 Tlf Parkcaféen Varbergvej 55 Tlf MEDLEMSBLADET I 9 I

16 Menu November/december 2011 Parkcaféen Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Dato Hovedret Æggekage med brasede kartofler Brunkål Boller i selleri Mortensand med tilbehør (kr. 60) Fisk 12. LUKKET (leveres fredag) Koteletter Skrædderduelse Millionbøf Forloren hare Skinke med spinat Fisk LUKKET (leveres fredag) Aspargessuppe, kød og kartofler Brændende kærlighed Hvidkålsbudding Stegeben Frikadeller Fisk 26. LUKKET (leveres fredag) Bøf stroganoff Svensk pølseret Irsk stuvning Kartoffelsuppe Sylte med stuvede kartofler Fisk 3. LUKKET (leveres fredag) Krebinetter Baconrulle 6. Grønkålssuppe, kød og kartofler Dessert Risalamande Øllebrød Mannagrød Pære Belle Helene Øllebrød Risengrød Øllebrød Boghvedegrød Appelsinfromage Øllebrød Rismelsgrød Frugtsalat Tlf Fax Murer- og flisemester HENRIK BURICH Ribe Landevej 29A - Tlf MEDLEMSBLADET I 9 I 2011

MEDLEMSBLADET. Frivillige skal i fokus. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88

MEDLEMSBLADET. Frivillige skal i fokus. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88 Telefonnumre Beboerne Lyøvej 20-50 De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf. 75 86 57 22 Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger

Læs mere

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88 Telefonnumre Beboerne Lyøvej 20-50 De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf. 75 86 57 22 Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger

Læs mere

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88 Telefonnumre Beboerne Lyøvej 20-50 De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf. 75 86 57 22 Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger

Læs mere

65. årgang Medlemsbladet. Strandhusene indviet Ved Haderslev Fjord har HAB skabt et bud på en moderne seniorbolig.

65. årgang Medlemsbladet. Strandhusene indviet Ved Haderslev Fjord har HAB skabt et bud på en moderne seniorbolig. 65. årgang Medlemsbladet Strandhusene indviet Ved Haderslev Fjord har HAB skabt et bud på en moderne seniorbolig. Nr. 1 Marts 2012 Tillidsrepræsentant Arne Larsen, serviceassistent i Hjortebroområdet,

Læs mere

65. årgang Medlemsbladet

65. årgang Medlemsbladet 65. årgang Medlemsbladet Frivillige skal hyldes! Hver dag er der mange frivillige, der gør en forskel og det skal fejres. HAB inviterer alle frivillige til fest for at anderkende det store arbejde, der

Læs mere

67. ÅRGANG. Medlemsbladet

67. ÅRGANG. Medlemsbladet 67. ÅRGANG Medlemsbladet GODT SELSKAB TIL MIDDAG Hver måned er fælleshuset ved Strandhusene rammen om fællesspisning for cirka 20 medlemmer af afdelingens madklub. Der er meget andet end mad på menuen

Læs mere

66. årgang Medlemsbladet

66. årgang Medlemsbladet 66. årgang Medlemsbladet ENDELIG! Mere end ti år efter formuleringen af en helhedsplan for Varbergområdet kan anden halvdel af projektet gå i gang. Nu kommer blok 4, 5, 6 og 7 endelig med. Nr. 2 Juni 2013

Læs mere

Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN 67. ÅRGANG

Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN 67. ÅRGANG 67. ÅRGANG Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN HAB og Haderslev Boligselskab arbejder sammen om at styrke Sydbyen blandt andet fra Hønsehuset! Læs mere på side 6 NR. 2 JUNI 2015 ADMINISTRATION HAB Varbergvej

Læs mere

Medlemsbladet HAB YDER DANMARKS BEDSTE SERVICE! ER DU KLAR TIL DIGITAL POST? Læs mere på side 20 67. ÅRGANG

Medlemsbladet HAB YDER DANMARKS BEDSTE SERVICE! ER DU KLAR TIL DIGITAL POST? Læs mere på side 20 67. ÅRGANG 67. ÅRGANG Medlemsbladet ER DU KLAR TIL DIGITAL POST? Læs mere på side 20 HAB YDER DANMARKS BEDSTE SERVICE! Hvis du vil have god hjælp som boligsøgende, så skal du ringe til HAB. Blandt 27 boligselskaber

Læs mere

67. ÅRGANG. Medlemsbladet ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG. HAB viste boliger for den 3. alder frem og trak over 200 seniorer af huse Læs mere på side 14

67. ÅRGANG. Medlemsbladet ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG. HAB viste boliger for den 3. alder frem og trak over 200 seniorer af huse Læs mere på side 14 67. ÅRGANG Medlemsbladet ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG HAB viste boliger for den 3. alder frem og trak over 200 seniorer af huse Læs mere på side 14 NR. 1 MARTS 2015 ADMINISTRATION HAB Varbergvej 63 6100 Haderslev

Læs mere

67. ÅRGANG. Medlemsbladet 96,4% har lyst til fortsat at bo i HAB om to år. Stor beboertilfredshedsundersøgelse Læs mere på side 10

67. ÅRGANG. Medlemsbladet 96,4% har lyst til fortsat at bo i HAB om to år. Stor beboertilfredshedsundersøgelse Læs mere på side 10 67. ÅRGANG Medlemsbladet 96,4% har lyst til fortsat at bo i HAB om to år. Stor beboertilfredshedsundersøgelse Læs mere på side 10 NR. 3 SEPTEMBER 2015 ADMINISTRATION HAB Varbergvej 63 6100 Haderslev Tlf.

Læs mere

Grethe Hansen flyttede ind på Brydevej i 1979. Den 16. april 1986 blev hun valgt som afdelingsrepræsentant.

Grethe Hansen flyttede ind på Brydevej i 1979. Den 16. april 1986 blev hun valgt som afdelingsrepræsentant. SAB-Nyt 318.000.000,- Kontrakten er underskrevet. Entreprenørfirmaet Hanson og Knudsen skal stå for de fysiske arbejder i Skovparken. Læs mere side 7 Beslutningsprotokol Alle beslutningsprotokoller fra

Læs mere

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og 14. 7 10 23 3 Nyt

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

Nytårsaften startede med regn, men det blev da tørvejr, så en del beboere kunne få skudt noget krudt af. Det var ganske flot at se på.

Nytårsaften startede med regn, men det blev da tørvejr, så en del beboere kunne få skudt noget krudt af. Det var ganske flot at se på. 1 2 Redaktørens klumme Godt nytår til jer alle. Nu er vores renovering så godt som slut. Pavillonerne er væk og MTH er begyndt at fjerne asfalten, hvor de har stået! Lidt vemodigt men også dejligt. Vores

Læs mere

34. årgang Nr. 8 Oktober 2006

34. årgang Nr. 8 Oktober 2006 34. årgang Nr. 8 Oktober 2006 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det efterår, med regn og blæst. Efterårsferien står for døren,

Læs mere

inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954

inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954 ÌSHBOH t /S EFDFNCFS inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954 Side 13 Bagsiden Side 6-9 Kære læsere Så er vi her igen! Der er fremover repræsentantskabsmøde to gange om året, så når du har læst om

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2007 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ]

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ] TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ] Nye regler for udlejning side 3 Afdelingsmødet et vigtigt møde side 4, 6 og 7 En lang vinter med sne og frost side 12 Styringsreform og bæredygtigt byggeri Mange ting til fremlæggelse

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 23 Januar 2006 - Årg. 5. Pige i sneen. Læs inde i bladet: Visens Venner. i Forsamlingshuset Internationale

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 23 Januar 2006 - Årg. 5. Pige i sneen. Læs inde i bladet: Visens Venner. i Forsamlingshuset Internationale Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 23 Januar 2006 - Årg. 5 Læs inde i bladet: Visens Venner 8 i Forsamlingshuset Internationale 10 køkkenskoler Generalforsamling i 14 ST70 Pige i sneen 29 Fastelavnsfest

Læs mere

SAB-Nyt Sahara Bazar Fødselsdagsfest for Orientering om status G 6 012 Skovbyhus på renoveringen G er 2 R b tem T Å ep B N R 3 S SA N

SAB-Nyt Sahara Bazar Fødselsdagsfest for Orientering om status G 6 012 Skovbyhus på renoveringen G er 2 R b tem T Å ep B N R 3 S SA N SAB-Nyt Årets afdelingsmøder er nu afholdt. Hvad blev der besluttet? - læs afskrift af samtlige protokoller på side 10-23 i dette nr. af SAB-Nyt Sahara Bazar Ny købmand i Byparken - læs mere om manden,

Læs mere

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

Læs blandt andet om - driftsassistenterne der brænder for deres job - naboer giver tryghed

Læs blandt andet om - driftsassistenterne der brænder for deres job - naboer giver tryghed ejlighedsvis ADecember 2011 Til beboerne i Boligselskabet Sjælland, Hvalsø Boligselskab, Solrød Boligselskab & Fjordbo Læs blandt andet om - driftsassistenterne der brænder for deres job - naboer giver

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Parkposten. August 2015. Se konkurrence på side 18. www.parkposten.dk. Beboerblad for Knudskov, Allé & Kikhøjparken i Holbæk Boligselskab

Parkposten. August 2015. Se konkurrence på side 18. www.parkposten.dk. Beboerblad for Knudskov, Allé & Kikhøjparken i Holbæk Boligselskab Parkposten August 2015 Bornholm 2015 Se konkurrence på side 18 Beboerblad for Knudskov, Allé & Kikhøjparken i Holbæk Boligselskab www.parkposten.dk Bladet udkommer hver anden måned i ca. 850 eksemplarer.

Læs mere