LOKALBLAD FOR HAGESTED & OMEGN. Hagested Nyt. Et levende Lokalsamfund. Audebo. Hagested Nyt er kommet på nettet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALBLAD FOR HAGESTED & OMEGN. Hagested Nyt. Et levende Lokalsamfund. Audebo. Hagested Nyt er kommet på nettet www.hagestedby.dk."

Transkript

1 LOKALBLAD FOR HAGESTED & OMEGN Hagested Nyt Et levende Lokalsamfund Audebo Tuse Næs Kastrup Avdebo Plantage Avdebo Uglerup Hagested Nyt er kommet på nettet Bøgebjerg Hagested Skov Gl. Hagested Hagestedgård Landkanal Bavnehøj Hørbygård Hagested Huse Flinterøgel Mårsø Huse Mårsø Holbæk Fjord Tuse Enghave 16. ÅRG. NR. 5. OKTOBER-NOVEMBER 2014

2 REDAKTION: Ida Møller Tlf Anni Møller Larsen Tlf Loa Kopling Tlf Jonna Nielsen Tlf Indlæg til Hagested Nyt sendes eller mailes til ansvarshavende redaktør i.h.t. presseloven Ida Møller - Præstebrovej 19 B, Hagested, 4300 Holbæk Oplag 800 eksemplarer. Uddeles til lokalområdets borgere med By og Land. Deadline for Hagested Nyt 2014: Blad nr. 6 Deadline 3. november Udkommer 2. december Blad nr. 1 Deadline 9. januar Udkommer 3. februar Blad nr. 2 Deadline 3. marts Udkommer 31. marts ANNONCEPRISER PR. GANG: Helside: kr. 420,- Halvside: kr. 280,- Kvartside: kr. 140,- Excl. moms For aftale om annoncering, så kontakt Loa Kopling på telefon eller mail: 2

3 INDHOLDS OVERSIGT - BLAD NR Redaktionen Side Redaktionen har ordet Hvad er et godt landsbyliv - og lidt mere... 3 Artikler / opslag: Landsbyliv og tilflyttere 8 Digevejen renoveres 9 Hjertestarter er hængt op 9 Hagested Nyt og Hagestedgaard inviterer på skovtur 11 Foreninger: Aftenhøjskolen 12 Badminton Foreningernes dag - referat 14 Håndbold Kursus i knipling 17 Pensionistforeningen 16 Petanque 17 Forsamlingshuset: Tirsdagsmenuer 27 Kræmmermarked - referat 28 Julefrokost 29 Kræmmermarked 09.november 30 Tryl & bag den 2. november 31 Sommerfesten - referat 33 Fra mig til dig - idéside: Opskrift på tærte 42 Hagested kirke: Menighedsrådsvalg Hagested Lokalråd: Mødereferat Referat fra dialogmødet den Mød lokalrådet den Kalenderen: Det sker i Hagested 22 Aktivitetsliste for efterår - vinter 23 Skolen og Børnehuset: Nyt fra Skolen v/ Tuse Næs, afd. Hagested 38 Indlæg om Hagested Børnehus 39 Telefonlister: Foreningsoversigt 24 Nyttige numre 21 Annoncører i Hagested Nyt 43 3

4 Hvad er et godt landsbyliv? Det kan ingen give et entydigt svar på, for det afhænger helt af, hvad det er, man som borger sætter pris på, der hvor man vælger at bo. Debatten om landsbyernes eksistensberettigelse og udvikling har været et emne gennem de sidste flere år, hvor ændrede infrastruktur, skolesammenlægninger, kommunale besparelser osv. har påvirket landsbyernes udvikling. Mange landsbyer er på vej til at gå til grunde med forladte huse, manglende infrastruktur samt udeblevet udvikling og har derfor ikke kunnet tiltrække tilflyttere. - At bruge begrebet Udkantsdanmark er blevet mere og mere uønsket, da det signalerer noget meget negativt. Mange nye betegnelser er opstået med en mere positiv klang. - Skal en landsby være et attraktivt sted at bo, skal stemningen og engagementet blandt borgerne præges af positive tanker og fremsyn. Definitionen på en landsby var i meget gamle dage denne: Ved en landsby forstås en samlet bebyggelse på mindst 3 landbrugsejendomme, hvis indbyggere fortrinsvis lever af landbrug. - Bebyggelser kan være af meget uens størrelse beroende på vilkårene for landbrugsudøvelsen. Tidligere skelnede man i Danmark mellem små landsbyer (under 250 indbyggere) og storlandsbyer ( indbyggere), men skellet var ikke begrundet og synes ej heller særligt berettiget. Skellet anvendtes først og fremmest til at skelne mellem frugtbare og jævne jorder over for stærkt bakkede og/eller mindre frugtbare jorder, der ikke kunne bære en tæt landbrugsbefolkning. (Kopieret fra Google) Sådan defineres en landsby ikke mere. Det er blevet små bysamfund, præget af tidssvarende huse, hvor det moderne menneske flytter til af forskellige årsager. - Vi har spurgt nytilflyttere om deres begrundelser og deres forventninger og tanker om tiltag og medvirken til livet i lokalområdet. - Læs spørgsmålene og deres svar andet sted i bladet. Da kommunal reformen skulle udmøntes i 2007, og man delte Holbæk Kommune op i 17 lokalområder og Holbæk By, var et lokalområde et sted, hvor der var en kirke, et 4

5 forsamlingshus, en skole og gerne en købmand. - Disse kriterier opfyldte Hagested Lokalområde, og sådan blev det. Nu er nogle af forudsætningerne ved at ændre sig. Hvilken vej går udviklingen? Se andet sted i bladet referatet fra Dialogmødet den , hvor emnet har været debatteret med borgere og to byrådsmedlemmer: Hvordan vil fremtiden i Hagested Lokalområde forme sig? Læs også andet sted i bladet om to nye tiltag, som man kan juble over: Dels er der opsat en hjertestarter ved Hagested Hallen - og Digevejen langs Audebo Kanalen bliver renoveret snarest. Og så er bladet spækket med oplysninger om aktiviteter i såvel foreningerne, forsamlingshuset, kalenderoversigt, vigtige telefonnumre og andet godt. Vi kan vist godt være ret tilfredse med vores lokalområde - sæt Jer tilbage i stolen og nyd også vores eget lokale blad. Med venlig hilsen fra redaktionen / IM Poolworld.dk Swimmingpool, Pooludstyr, Udespa og Sauna Grillworld.dk Se vores udstilling med Grill og BBQ udstyr Nykøbingvej 82, 4300 Holbæk - Tel.:

6 TJ TØMRERSERVICE ApS TOMMY JØRN AUDEBO SKOLEVEJ HOLBÆK Aut. VVS- og smedemester. Gas- og oliefyrsinstallatør. VVS-garanti. Kontakt: Jesper Mogens Kastrupvej 10, 4300 Holbæk. Tlf Fax

7 Kaj Andersen Strandvejen 3 Gislinge Lammefjord 4532 Gislinge Tlf.: Fax: Håndkøbs varer, Frimærker, Brød fra Svinninge Bageren, Friske Grøntsager og Blomster fra Grønttorvet, Tips og Lotto PRÆSTEBROVEJ 8 HAGESTED TLF

8 Landsbyliv... Hvad gør Hagested Lokalområde tiltrækkende? Redaktionen for Hagested Nyt besluttede at dykke lidt ned i, hvorfor man flytter til Hagested Lokalområde. Der ses en lind strøm af unge tilflyttere indenfor de sidste år. Redaktionen stillede nysgerrigt nogle spørgsmål og fik svar fra tilflyttere, som er kommet hertil i 2011, 2013 og to husstande i På nedenstående spørgsmål er sammenfatningen af svarene således: Hvorfor valgte I lige at bo her? Kan lide Tuse Næs området. - Her er fred og ro og et tættere naboskab på landet end i byerne. - Huset vi fandt, faldt vi for. - Mere overkommelige huspriser. - At nærhed til motorvejen betyder meget, både i forhold til afstanden til København samt - for flere af svarene - nemmere til arbejdet. - Den nære beliggenhed til Holbæk By. Har I forslag / ønsker til tiltag / aktiviteter som nyskabelser? Kan tænke sig større indkøbsmuligheder. - At trafikanterne respekterer den nedsatte hastighed på Præstebrovej. Der køres for stærkt. - At der arrangeres motionsaktiviteter som løb, gang, cykling i den skønne natur, som lokalområdet kan byde på. - Udover fællesspisningerne i forsamlingshuset kunne man udnytte de grønne områder til afholdelse af fester i f.eks. telt som midsommerfest el.lign. med aktiviteter for børn og voksne. Har I forslag / ønsker til fungerende aktiviteter (klubber, kirke, forsamlingshus el.lign.) som nytænkning / nye tiltag? Ikke lige pt... 8 Kunne / vil du / I tænke Jer at være aktive i en klub, Hagested Nyt, Forsamlingshuset el.lign.? Har frivilligt arbejde i forvejen og kan ikke påtage sig mere. - Har rigeligt at fylde kalenderen ud med, men måske senere. - Når der kommer børn i familien, kan forældreengagement godt komme på tale. Kunne du / I bidrage med andet i lokalområdet? Godt humør, hjemmebag og en kop kaffe. - Har pt. job, små børn og studie, hvorfor vi ikke kan bidrage på nuværende tidspunkt. Redaktionen vil gerne takke for bidragene, som giver en pejling på, at når man vælger at bosætte sig i en landsby, har parameterne nok flyttet sig lidt med tiden. Det betyder meget, at selve landsbyen er velholdt og attraktiv, med god natur og muligheder for at motionere. At man kan komme hurtigt til storbyerne og arbejdet. Og ikke mindst at der er et godt miljø. Med håbet om, at tilflyttere kan præge et generationsskifte med nye ideer og tiltag - eller blot hvile i det vi har - byder vi de nye samt kommende borgere i Hagested Lokalområde hjertelig velkommen. / IM

9 Digevejen bliver renoveret... Det er ikke til at få armene ned... Dette her handler om Digevejen - vejen langs Audebo Kanalen eller Landkanalen, som den hedder på Geodætisk Instituts kort NØ Holbæk. Gennem mange år har der ikke været foretaget nogen vedligeholdelse af den efterhånden gamle Digevej. Efter broen over kanalen blev indviet i juni 2012, er der en udvidet aktivitet af gående og cyklende - men ikke uden bemærkninger som: Hvor er den dog knoldet. - Den er farlig at færdes på, når der ligger sne og is. En svær tilgængelig vej, som kunne udnyttes meget bedre. Da broen blev indviet, var det planen, at der skulle søges likvide midler til udbedring af Digevejen. Men ting ta`r tid. Der er blevet arbejdet ihærdigt fra flere personer. Dansk Naturfredningsforening afd. Holbæk ved Carsten Lambrecht og John Ørsdahl, Hagested har søgt sponsorer og midler. Det er resulteret i LAG-midler (Lokale Aktions Grupper som får tildelt fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter) på kr og EL-Net (vindmøllepenge) på kr Så nu er det en realitet, at gennemføre projektet. Der er samarbejdet med Holbæk Kommune samt Pumpelaget og andre relevante parter. - Det er DN i Holbæk som står som projektansvarlig. Efter loven skal projektet i udbud og entreprenøren forventes kendt snarest, således at man kan gå i jorden hurtigst muligt og blive færdig, inden vinteren sætter ind. - Vejen bliver 3,5 m. bred og 3,2 km. lang fra Hagesholmvej til Øvej. Hold op, hvor vi glæder os og tillykke... Fra redaktionen /IM HJERTESTARTER Hagested Hallen har anskaffet en HJERTESTARTER. Den er opsat på hjørnet af Det gamle gule klubhus ved Idrætspladsen, hvor den er let tilgængelig for hele byen. Hallen vil senere invitere interesserede til et kursus i brug af denne. Orienter jer om, hvor den er placeret hurtig behandling er vigtig. Det kan være LIV og DØD det drejer sig om. 9

10 MÅRSØ TØMRER- & SNEDKERSERVICE Alt tømrer- og snedkerarbejde udføres Glasarbejde Totalentrepriser Nybygninger - reparationer Om- og tilbygninger Aut. Isolatør Telefoner: Kontor Værksted Mobil Låse og nøgler Alarmer Gitre Damvej 21 - Hagested 4300 Holbæk Tlf / fax: Hjemmet Sommerhuset Firmaet 10

11 SKOVTUR I HAGESTEDGAARDS SKOV Hagested Nyt inviterer på skovtur med godsejer Anders Hvass søndag den 16. november kl Mødested på P-pladsen ved forsamlingshuset. Husk solidt fodtøj - hunde må ikke deltage. Land- og skovejer Anders Hvass vil fortælle om skoven, historien og driften. - Undervejs kan man samle pyntegran og andet til julepynt derhjemme. Efter ca. 2 timer er der gløgg/ saftevand og æbleskiver i Hagested Forsamlingshus. Pris Kr. 45,- for voksne og børn gratis. Tilmelding skal ske til Ida Møller, mail eller tlf senest torsdag den 13. nov. for at deltage i Forsamlingshuset. Kom med på skovtur... Alle er velkommen... Fra Google: Hagestedgaard, hovedgård og gods i landsbyen Hagested 7 km NV for Holbæk. Den er nævnt i Kong Valdemars Jordebog ca. 1230, var krongods til 1540, derefter i skiftende slægtseje fra 1769 Castenschiold/Grevencop-Castenschiold/Hvass. - I den trefløjede hovedbygning i bindingsværk fra 1748 står hovedfløjen over en høj kælder med mure fra Johan Friis renæssanceborg fra 1555 og sammenbygget med et tårn af samme alder. Tårnet blev forhøjet i 1862, og hele hovedbygningen blev restaureret i 1963/78. Stedet udgør i alt 555 ha.. 11

12 HAGESTED AFTENHØJSKOLE Som det fremgår af program, starter vi sæsonens foredragsrække i Hagested Forsamlingshus onsdag den 29. oktober kl med foredraget Med kano, kors og kaffekedel i den skandinaviske vildmark ved sognepræst Mikkel Vale, Udby Samlet pris for hele sæsonen er 200 kr. Enkeltaftner koster 50 kr. Kop og brød medbringes, men kaffe, the, øl og vand skal købes i Forsamlingshuset. Alle er velkomne tag gerne naboen med. Program for sæson 2014/15 onsdag d. 29. oktober: Med kano, kors og kaffekedel i den skandinaviske vildmark v/mikkel Vale, Udby onsdag d. 12. november: Beretning fra barndommen i Tyskland under 2. verdenskrig v/hans Peter Tams, Kundby onsdag d. 26. november: onsdag den 10. december: onsdag den 7. januar: onsdag den 21. januar: onsdag den 4. februar: onsdag den 18. februar: onsdag den 4. marts: Rejseskildring fra Myanmar (med billeder) v. /Mette Rahbæk Pedersen, Holbæk. Julehygge med fortællinger og sang v/ Lars og Grethe Andersen, Vig. Forsamlingshusets serverer lidt julelækkerier. Turen går til Peru (med billeder) v./jens Rubæk. Hørve Rejser i Rusland og Kina (med billeder) v./ Niels Gundersen, Nykøbing Sjælland. Et spændende liv på de syv verdenshave v. Arne Ærtebjerg, Grevinge Rejse skildring fra Ny Guinea menneskeædernes land v./ Mogens Larsen, Holbæk Et liv med musik v./ole Andersen, Tuse Næs. Afslutning på sæsonen med evaluering og lidt godt til ganen. På glædeligt gensyn Udvalget for Hagested Aftenhøjskole 12

13 Badminton i Hagested Hallen Stadig ledige baner Har du lyst til at spille badminton er der mulighed for dette i Hagested Hallen. Da vi stadig har nogle ledige baner. Badmintonsæsonen startede den 1. september 2014 og løber frem til 31. maj Der kan tilmeldes enten som double (4 personer) eller single (2 personer) og betaling for dette udgør kr. 300 pr. person ved double og kr. 450 pr. person for single gældende for hele sæsonen. Alt foregår på motionistplan og man opsætter og nedtager selv baner. De ledige banetider er Onsdag fra Kl. 21:00 til 22:00 Torsdag fra Kl. 18:00 til 19:00 Torsdag fra Kl. 19:00 til 20:00 Tilmelding kan ske på telefon eller Så længe der er frie baner Med venlig hilsen Hagested Idrætsforening. 13

14 Foreningernes dag søndag den 10. august Det var positivt og dejligt, at så mange fandt vejen forbi Hagested Forsamlingshus, hvor byens foreninger havde sat alle sejl til for at gøre opmærksom på, at der virkelig sker meget i Hagested. Samtidig ønskede man at komme i dialog med borgerne i lokalområdet for at høre, om der var ideer og forslag til nye aktiviteter og tiltag. Følgende foreninger var repræsenteret: Beboerforeningen for Hagested og omegn, Hagested Forsamlingshus, Hagested Idrætsforening - HIF, Hagested Gymnastikforening HG29, Hagested Billardklub, Hagested Lokalråd, Hagested Aftenhøjskole. Det var meget positivt at flere kom med gode ideer bl. a. syntes én, at det ville være fint, hvis man kunne finde et sted til en hundelegeplads andre kunne ønske sig et sted, hvor forældre med småbørn kunne mødes, til glæde for både forældre og børn, så der er ting at arbejde videre med. For at kunne gøre lokalområdet mere levende og attraktivt, er det nødvendigt at beboerne kommer frem med deres ønsker og ideer, og at de selv tager aktivt del i at muliggøre deres ønsker og ideer. Det så virkelig ud til at de, som havde fundet vej og tid til at besøge Foreningernes dag hyggede sig over en snak, en tår kaffe og en lækker kage eller en sandwich. Forsamlingshuset havde også åbnet PØLSE- VOGNEN Børnene hyggede sig virkelig også i den store sal, hvor de rigtig kunne gi den gas med bolden eller svinge sig i tovene. På den efterfølgende evaluering af dagen var foreningerne enige om, at det havde været en suses, og at man vil gentage Foreningernes dag næste år. Hvis der skulle være andre foreninger, som vil være med, så er alle velkomne kontakt evt. Lokalrådet, som vil sørge for, at alle orienteres. På foreningernes vegne Jonna Nielsen 14

15 HÅNDBOLD Dame senior Vi har en træner Håndbold er sjovere at spille, når der er en træner der er motiveret og kommer velforberedt til træningen. Han hedder Ole Jeppesen og er fra Holbæk. Vi spiller håndbold i Hagested Hallen Tirsdage kl til ca. kl Vi er piger/unge/modne, og nogle vil måske også sige ældre så din alder er ikke afgørende. Har du lyst at spille håndbold så mød op. Vi har altid plads til dig og din nabo/veninde/søster etc. Vores motto er, der er plads til alle, og det får vi faktisk rigtig meget ros for, af vores nye spillere. For yderligere information ring til: Inge Annette Med venlig hilsen Håndboldudvalget i HG29 15

16 Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening Det koster 125 kr. om året i kontingent. Til udflugter og til arrangementer med spisning er det nødvendigt med bindende tilmelding til Bende Andersen: Tlf / , Tilmelding efter først til mølle-princippet. Tuse Forsamlingshus er hjemsted for Pensionistforeningen. Hjemmeside: Planlagte arrangementer: 9. oktober Kl. 14 Bankospil/støtteforeningen 3. november Kl. 14 Jørgen Erik Larsen Livet som sømandspræst Jørgen Erik Larsen fortæller om sit spændende liv. Han har arbejdet som sømandshjemsbestyrer i henholdsvis Grønland og København. Pris: 60 kr. inkl. kaffe og kage Adgang for alle 13. november Kl. 14 Bankospil/støtteforeningen 1. dec. Kl. 11:30 Julegudstjeneste og julefrokost Kl. 12:30 Julefrokost i forsamlingshuset. Vi synger julesange og er der tid dertil, læses en julehistorie. Pris: 175 kr. inkl. spisning Tilmelding fra: november 11. dec. Kl. 14 Bankospil/støtteforeningen Jeg har aftale med Sygeforsik- RAB. registreret FDZ zoneterapeut FDZ zoneterapeut og massør og massør Jeg kører ud til firmaer. ringen Danmark. Gavekort udstedes Dorthe Ingrisch Højlystvej 32, Tuse Næs Holbæk Tlf.nr Skal i som ¼ sides

17 Hagested Petanque Nu da det er begyndt at blive tidligt mørkt om aftenen, spiller vi LØRDAG formiddag fra kl Er vejret dårligt spiller vi inde i HALLEN ALLE er velkomne der et sagtens plads til flere, så mød bare op. PETANQUEUDVALGET FAMILIELANDBRUGETS OPLYSNINGS- OG KURSUSVIRKSOMHED starter kursus igen i KNIPLING, 30 lek. For begyndere og øvede. Tid: 10 torsdage kl Start: 25/ Pris: Afhængig af deltagerantal Underviser: Bente S. Lyngdorf, tlf Sted: Pavillonen overfor Hagested Kirke Yderligere oplysninger og tilmelding til underviser eller Margit Sørensen, tlf Holdet fortsætter også i det nye år. Alle er velkomne til at deltage, i hyggeligt samvær med andre. Har du lyst til bare at besøge holdet, og se hvad der foregår, er du velkommen. Ring lige til underviseren først, så hun er forberedt på dit besøg. 17

18 18

19 19

20 20

21 NYTTIGE NUMRE Alarm, akut hjælp 112 Akuttelefonen ved skader Lægevagten Falck Holbæk sygehus Tandlægevagten Holbæk Politi: Anmeldelser af tyveri eller indbrud, kontakt til en bestemt medarbejder, øvrige forespørgsler 114 SEAS NVE Holbæk Dyrehospital Holbæk Kommune/Borgerservice DSB oplysningen Post Danmark Holbæk Turistinformationen Elefant Apoteket (Vagt i ulige uger) Løve Apoteket (Vagt i lige uger) Hagested vandværk Formand Kurt Kristensen Per Møller Larsen Kim Hansen Evy Larsen Søren Noer Skole og Børnehus i Hagested Kontoret Daglig leder skolen: Dorte Kold Daglig leder SFO: Jette Kjær Jørgenen Daglig leder institutionen: Pernille Højmark KARA/ NOVEREN, Audebo losseplads Ved lugtgener kontakt koordinator Jan Rasmussen eller mail: Påkørsel af råvildt. Ved påkørsel i vores område kan søges hjælp hos: Skytte Jesper Hansen på telefon Jesper passer både Hørbygaard og Hagested så det dækker et stort område. Eller du kan ringe til Dyretelefonen 1812, hvis dyret er i live eller til Falck tlf , hvis dyret er dødt. 21

22 KALENDER - Det sker der i Hagested Oktober 2014 Klokken Aktiviteter Tirsdag den 7. Fra Tuse Løvfaldstur til Røsnæs Fyr - Pensionistforeningen Torsdag den Banko i Tuse Forsamlingshus - Pensionistforeningen Tirsdag den Åbent hus i Hagested Børnehus Onsdag den Aftenhøjskolen - Med kano, kors og kaffekedel i den skandinaviske vildmark Hagested Forsamlingshus Torsdag den Spil dansk dag - Sangeftermiddag i Sognegården i Gislinge November 2014 Klokken Aktiviteter Søndag den Tryl og Bag i Hagested Forsamlingshus. Tilmelding senest 25. oktober. Mandag den Foredrag Livet som sømandspræst Tuse Forsamlingshus Tirsdag den Lokalrådet inviterer til DIALOG i Forsamlingshuset Søndag den Kræmmermarked i Hagested Hallen Onsdag den Aftenhøjskolen - Beretning fra barndommen i Tyskland under 2. verdenskrig Forsamlingshuset Torsdag den Banko i Tuse Forsamlingshus - Pensionistforeningen Torsdag den Multimedieforedrag Iran indefra i Gislinge Kirke Søndag den Skovtur i Hagestedgårds skov med Anders Hvass som guide og efterfølgende julehygge i Forsamlingshuset. Tilmelding senest den 13. november. Onsdag den Aftenhøjskolen - Rejseskildring fra Myanmar December 2014 Klokken Aktiviteter Mandag den Pensionistforeningen Julegudstjeneste og julefrokost i Tuse Forsamlingshus Tilmelding senest 23. nov. Lørdag den Julefrokost i Hagested Forsamlingshus Tilmelding senest 2. december. Onsdag den Aftenhøjskolen - Julehygge med sang og fortællinger i Forsamlingshuset. Tirsdag den Banko i Tuse Forsamlingshus Pensionistforeningen Søndag den 14.??.?? Juletræ for børn i Hagested Forsamlingshus. - Annonceres i næste nr. af Hagested Nyt. Emner til KALENDEREN kan sendes til Jonna Nielsen på mail: 22

23 AKTIVITETER i Hagested - efterår/vinter 2014 Ugedag Tid Aktivitet Sted Mandag Gymnastik FAT BURNER. Forsamlingshuset Tirsdag Tirsdagsmad DAGENS RET Forsamlingshuset fra Hagested Forsamlingshus Gymnastik Mor-far-barn Hagested Hallen (alder 1 1/2-4 år) Håndbold - damer Hagested Hallen Onsdag Spirekor (børn kl.) Pavillonen ved Kirken Gymnastik børn (alder 4 6 år) Hagested Hallen Gymnastik børn (alder 7 år og opefter) Hagested Hallen Volleyball Hagested Hallen Blomsterbinding AOF hver 2. onsdag Hagested Skole frem til 3. december Badminton efter aftale tlf Hagested Hallen Torsdag Badminton efter aftale tlf Hagested Hallen Gymnastik FAT BURNER Forsamlingshuset Knipling Pavillonen ved Kirken Fredag Fodbold Old Boys Hagested Hallen Lørdag Petanque Hagested Hallen Søndag Fodbold for børn (alder 3 8 år.) Hagested Hallen Alle dag Efter aftale Billard tlf Kælderen under Forsamlingshuset Emner til AKTIVITETSLISTEN kan sendes til Jonna Nielsen på mail: 23

24 Foreningsoversigt Beboerforeningen for Hagested sogn Formand: Per Rasmussen tlf Hagested Aftenhøjskole Formand: Jonna Nielsen tlf Kasserer: Solveig Schou tlf Hagested Idræts Forening Formand: Børge Hansen tlf Kasserer: Tony Wissing tlf HG 29 Hagested Gymnastikforening Formand: Peter Christensen tlf Hagested Billardklub Formand: Jens-Knud Nielsen tlf Kasserer: Kurt Kristensen tlf Hagested Hallen tlf Formand: Per Rasmussen tlf Tilsynsførende: Jørgen Larsen tlf Hagested Lokalråd Formand: Anni Møller Larsen tlf Næstfmd.: Anders Echberg tlf Hagested Vandværk Formand: Kurt Kristensen tlf Den selvejende institution Hagested Forsamlingshus Formand: Per Rasmussen tlf Grundejerforeninger Højvang: Formand Per Hansen tlf Hyldegårdsvej Syd: Fmd. Rasmus Kaarde tlf Klerkevej: Formand Jimmy Olsen tlf Præsteengen: Formand Lene Gonnsen tlf Boligforeninger VAB: Formand Jørgen Madsen tlf HD: Formand Steen Nielsen tlf

25 - vi skruer på alt - bare det kan ryge og larme... 25

26 HAGESTED FORSAMLINGSHUS 26 ET SKØNT HUS MED PLADS TIL FAMILIEFESTEN Konfirmationer, Receptioner, Bryllupper, Fødselsdagen, Børnefødselsdagen, Koncerter, Foredrag, Udstillinger, Møder, Begravelser, mm. Vi har 3 sale med plads til 144 personer. Vi laver totalarrangementer med borddækning, pænt service, mm. Og sammen fastsætter vi rammerne for jeres fest/arrangement. Vi laver menuer og buffeter med variation, inspiration og med respekt for årstidens bedste lokale råvarer. Vi leverer også mad ud af huset til frokost ordninger og til diverse arrangementer. Hver tirsdag kan du afhente eller nyde dagens ret i vores hyggelige lokaler. RING ELLER SKRIV TIL HELLE OG FÅ ET GODT TILBUD TLF: / MAIL: SE ALT HVAD DER SKER PÅ FACEBOOK: HAGESTED FORSAMLINGSHUS MVH: BESTYRELSEN FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HAGESTED FORSAMLINGSHUS - PRÆSTEBROVEJ 2 HAGESTED 4300 HOLBÆK

27 Hagested Forsamlingshus GØR JERES TIRSDAGE LETTERE SPIS ELLER BESTIL JERES AFTENSMAD I HAGESTED FORSAMLINGSHUS ALLE TIRSDAGE. SE MENU. MADEN KAN AFHENTES MELLEM KL ELLER NYDES I VORES HYGGELIGE LOKALER FRA KL DRIKKEVARER KAN KØBES. DAGENS RET. PRIS VOKSNE: 65 KR PRIS BØRN U/10 ÅR: 40 KR SKAL BESTILLES SENEST KL 12 DAGEN FØR BESTIL PÅ TLF: ELLER PÅ SMS: /10: DAGENS DELLER M/ KARTOFFELSALAT 14/10: EFTERÅRSFERIE. INGEN MAD 21/10: SKINKESNITZLER M/ BRAISEREDE KARTOFLER & ÆRTER 28/10: INDBAGT MØRBRAD M/KARTOFFELMOS MED MANDLER & LILLE GRØN 4/11: KYLLINGEBRYST M/ SPINATFYLD SVØBT I PARMASKINKE & PASTA 11/11: STEGT FLÆSK M/ KARTOFLER, PERSILLESOVS & RØDBEDER 18/11: GLASERET SKINKE M/ KARTOFLER, SAUCE & GRØNT 25/11: BOLLER I KARRY M/RIS OG GRØNT 2/12: FISKEFILETER M/ REMOULADE, KARTOFLER, SAUCE & RÅKOST 9/12: KOTELETER I FAD M/RIS & GRØNT 27

28 Kræmmermarkedet i Hagested Den 30/ 8 holdt vi fra Hagested Forsamlingshus kræmmermarked i Hallen. De første kræmmere begyndte at ankomme omkring kl 8.00, alle var klar til kl. 10, hvor kræmmermarkedet åbnede. Publikum strømmede ind fra start og mange timer frem, senere faldt det dog noget, men alt i alt tilfredsstillende med publikum. Der var stor tilfredshed fra kræmmerne, som også fik solgt godt og mange har allerede bestilt plads til vores næste kræmmermarked i November. Helle havde sørget for at ingen kom til at tørste eller sulte, med lækre sandwich og kage. En stor tak til Kirsten Hørby, for det store arbejde med at skaffe kræmmere og planlægning, også tak de mange frivillige, som hjalp til med opsætning af borde og efterfølgende oprydning. VORES NÆSTE KRÆMMERMARKED FINDER STED 9/ I HAGESTED HALLEN. KL TILMELDING TIL KIRSTEN HØRBY PÅ TLF: Med venlig hilsen. Den Selvejende Institution Hagested Forsamlingshus Begravelse og Bisættelse Hagested og Gislinge sogne Bedemand og Sygeplejerske Lykke Mantzius Lykke Jeg kommer ud til dig og arrangerer alt vedr. bisættelse eller begravelse. Døgnvagt, tlf: Privat: Strandgaard, Kastrup, 4300 Holbæk 28

29 JULEFROKOST JULEFROKOST I HAGESTED FORSAMLINGSHUS MED MUSIK OG UNDERHOLDNING SÅ ER DET TID TIL AT SÆTTE X I KALENDEREN LØRDAG 6/ KL 18:00 MENU Marinerede sild med kapers Karry sild med æg Stegte sild i mørkt øl Tarteletter med høns i asparges Fiskefilet med hjemmerørt remoulade Lun leverpostej med bacon & surt Flæskesteg på bund af rødbedekompot & estragon Juleskinke med hjemmelavet grønlangkål Ostespyd med druer Ris a la mande med kirsebærsauce Stor kurv med brød og kiks Pris 225 kr Tilmelding til Helle på tlf Senest d 2 december 29

30 KRÆMMERMARKED I HAGESTED SØNDAG 9/ KL HAGESTED FORSAMLINGSHUS AFHOLDER KRÆMMERMARKED INDENDØRS & UDENDØRS I HAGESTED HALLEN PRIS 30 KR PR METER BORD/STAND. DER SKAL SELV MEDBRINGES BORDE. BORDE KAN EVT LEJES. PRIS 5 KR PR METER. PLADS BESTILLES HOS KIRSTEN HØRBY PÅ TLF: DER KAN KØBES SANDWICH, KAGE, KAFFE, THE OG VAND VILDT Fasaner, ænder, råvildt mv. kan fås hos skytte Jesper Hansen, Hagestedgaard. Hør nærmere om muligheder på tlf BRÆNDE Selvskovning og 3 m. stykker. Ved selvskovning er rådighed over traktor nødvendigt. Henvendelse om muligheder og priser: Tlf , HAGESTEDGAARD Nykøbingvej 84, Hagested, 4300 Holbæk 30

31 TRYL & BAG I HAGESTED FORSAMLINGSHUS SØNDAG 2/ KL 14. Vi inviterer hermed alle børn i Hagested og omegn til at komme og bage nogle lækre kager. Vi skal bruge børnene, gerne uden forældre, fra kl. 14, hvor de skal lære at bage & pynte nogle lækre muffins. Forældre, familie og venner inviteres til kl hvor i kan kommer og nyde børnenes lækre kager. Der vil komme en tryllekunstner kl og underholde, med tryl og ballondyr. Der vil blive serveret kaffe/ the og saftevand. Pris børn: 60 kr. Voksne: 40 kr. Denne dag kan der bestilles: Dagens gryderet m/ kartoffelmos med mandler til at tage med hjem. Pris: voksne: 65kr Børn: 40kr Tilmelding til Helle på tlf: Senest 25/ Vi glæder os til at se jer Med venlig hilsen Hagested forsamlingshus 31

32 32

33 Sommerfesten i Hagested Forsamlingshus Lørdag 30/8 blev der holdt sommerfest i forsamlingshuset, Der var 53 tilmeldte, som blev bespist med Helles lækre mad. Grillstegt oksefilet og fyldt kylling med champignon, svøbt i parmaskinke, dertil ovnbagte kartofler, lækker sauce, masser af salater og hjemmebagt brød. - Derefter kunne der købes kaffe og lagkage. Stemningen var rigtig god og der blev spist rigtigt meget mad. Gymnastiksalen var omdannet til legeplads for de mindste, så de kunne få afløb for den opsparede energi. Da vejrudsigten ikke rigtig var med os, var vi flyttet inden døre, så det betød at vi ikke rigtig kunne lave de aktiviteter vi havde planlagt. - Men folk skulle ikke snydes for præmier, så der blev lavet et lotteri,så vi kom af med de sponserede præmier og samtidig fik lidt penge i husets pengekasse... En rigtig hyggelig aften, som helt sikkert bliver gentaget igen til næste år. Tak til præmie sponsorerne: Butikken v/ Per Møller Larsen New living time v/ Peter Hindborg Per Rasmussen Hagested Forsamlingshus Valg til menighedsrådet i Hagested Sogn Til menighedsrådet i Hagested Sogn, er der valgt menighedsråd for de næste 2 år, Hagested Sogn har fået dispensation fra lov om valg til menighedsråd, til at have en funktionsperiode på 2 år som forsøg i perioden Det nye menighedsråd består af: Karen Hvass,Bente Kristensen, Rita Echberg,Hanne Hardis, Anne Noer og Jørgen Madsen. Mvh. Menighedsrådet i Hagested Sogn 33

34 Referat fra Lokalrådsmøde 25. august 2014 Pkt. 1 ORIENTERING: Foreningernes Dag d. 10/ Velbesøgt dag med flere gode ideer og input fra de besøgende TAK til de fremmødte. Afholdelse af Lokalrådsmøder Lokalrådet inviterer til et offentligt lokalrådsmøde den 4. november kl til (i forbindelse med Forsamlingshuset arrangement med Tirsdags-mad ) Se annonce andet sted i Hagested Nyt. Nyt fra Hagested Skole og Børnehus. Der er p.t. 44 elever i skolen. Børnehuset fungerer super godt, og der er stigende børnetal de kommende år. Hjertestarter Der er opsat en hjertestarter på hjørnet af den gule bygning ved hallen. Se omtale andet sted i Hagested Nyt. Pkt. 2 TRAFIKALE FORHOLD I VORES LO- KALOMRÅDE: Vi har endeligt hørt nyt om skilte v. udkørsel til Nykøbingvejen. Kommunen er villig til at komme til et møde og se på trafikforholdene. Vi har stadig mange hængepartier, bl.a. skarpt sving v Ny Hagestedvej, dårligt placerede Busstop, Hajtænder ved sideveje i Højvangsparken, høj hastighed i Hagested med overhaling i chikanerne. Dårlig skiltning på rute 21 ved afkørsel 20 og stadig manglende skiltning flere steder. Lokalrådet kontakter Morten Højland, Holbæk kommune og får en aftale i stand om et møde, hvor alle ovenstående problemer drøftes. Pkt. 3 NYE ANSØGNINGSPULJER I HOL- BÆK KOMMUNE: Aktivitetspuljen på kr. uddeles af Frivillighedsrådet kvartalsvis. Lokalområdernes udviklingspulje på kr. til projekter til udvikling og forskønnelse af Lokalområderne. Ansøgningsfrist 30. september afstemning om hvem, der kan få tilskud i oktober. Ansøgning om midler til terrasse ved indgang til Forsamlingshuset er sendt til Lokalområdernes Udviklingspulje. Andre projekter, der evt. søges midler til: Nyt lydanlæg i Forsamlingshuset Hundelejeplads på det grønne område den gamle bålplads ved Hallen Lokalrådet vil anbefale og støtte disse ansøgninger. Pkt. 4 DIALOGMØDE d. 24. september Lokalrådet arbejder hårdt på at gøre dette arrangement spændende og interessant og håber på stort fremmøde. 34

35 Referat fra DIALOGMØDET den 24. september 2014 Lokalrådet havde inviteret til DIALOGMØDE og fået en aftale med Michael Suhr (formand for dialogeksperimentariet) og Lars Dinesen (formand for Børn og Ungeudvalget) om at deltage i mødet, som repræsentanter for Holbæk Byråd. Mødet blev meget velbesøgt, ca. 70 havde fundet vej til Forsamlingshuset. Virkeligheden havde overhalet os indenom, da vi planlagde mødet, kendte vi ikke til planerne om lukning af Hagested Skole. Det blev naturligvis et stort emne på mødet. Michael Suhr orienterede i sit indlæg om det nye tiltag med borgerbudgettering. Der arbejdes på, at give en sum penge til lokalområderne, som så kan forvalte midlerne lokalt. Han opfordrede til, at borgerne kom frem med gode ideer og projekter. Lars Dinesen nævnte i sit indlæg at kommunen skal spare 21 mill. kr. på skoleområdet i den kommende budgetperiode. Der er planer om at lukke Hagested skole og overføre børnene til Tuse, men det er endnu ikke besluttet. Beslutningen træffes af Byrådet ved budgetgodkendelsen. Ved en lukning af én skoleenhed spares ca. 1,5 mill. kr. Lars Dinesen mener personligt ikke at en skole som Hagested med kun 44 elever, er bæredygtig. Vil man højne kvaliteten i undervisningen, må der skæres ned andre steder. Forældrene benytter ikke tilbuddet da kun 14 ud ag 29 mulige elever startede i 0 klasse. Herefter gik debatten livligt. Der var mange spørgsmål, som trængte sig på. Kan Tuse skole rumme eleverne fra Hagested? Er trafikforholdene ved Tuse Skole sikre nok? Lukker Børnehuset også? Skoleleder Ib Krogh fra Tuse Skole oplyste, at der er mange elever i Tuse, så det vil måske blive nødvendigt at lave endnu et spor. Bygningsmæssigt vil der være plads. Når/hvis byrådet beslutter at eleverne fra Hagested skal overflyttes til Tuse skole, vil der, som loven foreskriver, være en offentlig høringsfase. Her kan forældre, skolebestyrelse, lokalråd, skoler m.fl. indsende deres høringssvar. Lars Dinesen erkendte, at trafikforholdene ved Tuse Skole ofte er kaotiske og skal forbedres. Børnehuset bevares, men i fase 2 (næste års budgetlægning) vil byrådet også se på bæredygtigheden i daginstitutionerne. Leder af Børnehuset Ziska Sejrup oplyste, at der er stigende børnetal næste år ca. 70 børn, og at forældrene gør et kæmpe arbejde for at bevare huset. Kom og se, hvor fint der er blevet ÅBENT HUS den 21. oktober kl Tuse kan ikke rumme børnene fra Børnehuset. Det blev påpeget, at Hagested er et af de eneste steder i Holbæk kommune, hvor der er befolkningstilvækst. I 2006 var der 289 borgere og i borgere. Summepause, der blev serveret en lækker italiensk inspireret anretning (stor ros til værtinde Helle). Efter pausen kom Per Rasmussen med sit indlæg og stillede spørgsmål om Hvad er det vi ønsker os i lokalområdet? Bruger vi de muligheder, vi har? Der skal nytænkes, og hvis skolen og Børnehuset lukker, er det et kæmpe problem for Forsamlingshuset. Kom med ideer til, hvad I ønsker at bruge Forsamlingshuset til. Der er mange muligheder lad os gøre det til et sted, der passer til tiden i dag og til folks ønsker. Vi har før kunnet klare store ting f. eks. bygget en hal lad os stå sammen om udfordringerne og løfte i flok. Debatten gik livligt videre, og Lokalrådet opfordrer til, at områdets beboere møder op i Forsamlingshuset tirsdag den 4. november mellem kl til Vi sidder og venter på DIG. Kom med dine spørgsmål, tanker og gode ideer. Lokalrådet JN/AM 35

36 Kom og mød LOKALRÅDET Lokalrådet vil være til stede i Hagested Forsamlingshus tirsdag den 4. november fra kl til kl Vi sidder parat og venter på DIG. Vi vil gerne i dialog med områdets borgere. Det er vigtigt for os at kende dine synspunkter og høre hvilke ideer du har. Hvordan kan vi i fællesskab gøre Hagested Lokalområde til et attraktivt sted at bo, - et sted, hvor vi kommer hinanden ved og tager ansvar for udviklingen? På gensyn LOKALRÅDET Foderbixen Foder til hest, hund & kat. Spar 35% på Olivers Hunde- og kattefoder Åbningstider: Mandag Lørdag 12-15, Samt efter aftale. Kastrupvej 33, Tuse Næs 4300 Holbæk Tlf HAGESTED TØMREREN tilbyder alt i: om, til- og nybygning reparationer døre og vinduer køkkener udskiftning af termoruder forsikringsskader Ring til Jesper på Tlf og få et godt tilbud! 36

37 Stort udvalg i Haveplanter, stauder, granit, krukker, skjulere, potteplanter, afskårne blomster, gaveideer, færdige blomsterarr. ET BESØG VÆRD! Vi har åbent: Man-fre Lørdag Søn/helligd

38 Nyt fra Skolen ved Tuse Næs afd. Hagested Vi er nu kommet godt i gang efter en dejlig lun sommer Efter sommerferien har vi sammenlagt to klasser 0-1.kl og 2-3. kl med hhv 21 og 22 i hver af klasserne. Der er to lærere og en børnehaveklasseleder plus tre pædagoger, som dækker den samlede undervisning- og SFO dag. Det er med til at gøre skoledagen mere fleksibel og spændende og bevare muligheden for at være to i klassen. I SFO arbejder vi med at styrke sammenhængen mellem skole og SFO, bl.a. med motion/ bevægelse og natur.. SFO vil være meget interesseret i at få kontakt til jer i lokalområdet, både for at vi kunne komme på besøg på gårde, i haver eller nogle, som havde tid og lyst til at være vise børnene nogle spændende færdigheder. Det kan være mange ting, strikke, hækle, sjove spejderting, kontakt os gerne, så kan vi tale videre om det.. I efterårsferien vil SFO være åbnet og være i afd. Hagested hele ugen. Med venlig hilsen Jette Kjær Jørgensen Dorte Kold SFO leder Daglig leder 38

39 Hagested Børnehus: Jeg sidder som formand i Forældrerådet for Hagested Børnehus. Forældrerådet vil så gerne fortælle om vores skønne Børnehus, som er gået igennem en stor forvandling det sidste 1/2 års tid. Efter sommerferien blev en ny struktur, sat i gang. Det betyder b.la. følgende: - Fælles morgenmad for Vuggestue og Børnehave hvor der er kaffe til forældrene - Alle børn i Vuggestuen og Børnehaven hver morgen samles til morgensang. - Alle Børn er tilknyttet en Familiegruppe på tværs af Vuggestuen og Børnehaven, som de spiser sammen med hver dag og skal tage på tur med. - Så vidt det er muligt ugentlig båldag, hvor børnene i fællesskab laver frokost over bålet - Stor fokus på udeleg og udeliv - Vi oplever et meget motiveret og engageret personale. - DGI fredag Endvidere har forældrene været involveret i en fysisk ændring af Børnehuset. Der er blevet malet, syet, boret, bygget og købt ind. Således har vores børn nu: - Fælles soverum - Spillerum med Wii - Et rum til afslapning hvor børnene kan koble lidt af, læse en bog og lytte til en lydbog. - Rollespil rum, med udklædningstøj fint hængende på bøjler, køkken, spejl osv. - Puderum med plads til fysisk udfoldelse - KREA rum Vi er meget begejstret for det nye Børnehus og vi vil så gerne fortælle om det. Der afholdes et åbent hus arrangement tirsdag den 21. oktober fra kl , hvor alle interesseret er velkommen til at besøge Hagested Børnehus og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til forældre og personale. Med venlig hilsen Louise Maria Olsen Præstebrovej 4B

40 40

41 kl Anlægsgartnerfirmaet Frederiksmose Anlægsgartnerfirmaet Frederiksmose er et nyopstarted firma i gl. Hagested. Jeg udfører alle former for havearbejde både for private og erhverv såsom. Indkørsler Terrasser Stier Kampestensmure Højbede Støttemurer Trapper Hegn Pergolaer espalierer græsklipning hækklipning beskæring plantning træfældning vedligeholdelse og meget mere. Ring for at høre nærmere eller for uforpligtende tilbud på, Tlf , mail: nr MVH Paw Frederiksmose 41

42 Fra mig til dig - idéside OPSKRIFT FRA FORSAMLINGSHUSET: HELLE S MADTÆRTE Tærtedej: 100 gr hvedemel 100 gr fuldkornsmel Lidt salt 100 gr koldt smør 1 æg, 3 spsk vand Mel sigtes i en skål, smørret smuldres i med salt. Tilsæt æg og vand og ælt dejen godt. Dejen puttes i en pose og stilles køligt i mindst 1 time. Beklæd en tærteform med dejen, prikkes herefter med en gaffel.stil tærten i en varm ovn på 200 grader i 10 min. Tøm køleskabet for div rester. Eks: kartofler, grøntsager, ost og kød. Skær diverse fyld i små tern og fyld tærtebunden. Pisk derefter 4 mellem store æg, med 3 dl mælk. Tilsæt krydderier efter eget valg og hæld massen over tærten. Tærten bages i ovnen på 200 grader i ca 30 min. Serveres med salat og brød. VELBEKOMME 42

43 Samlet oversigt over annoncørerne i Hagested Nyt 2014 Branche Navn Adresse Tlf.nr Mail/hj.side Antenner FM Antenneservice Præstebrovej 23, Hagested 4532 Gislinge Autoværksteder Hagested Autoværksted Præstebrovej 48c, Hagested Gislinge Autoværksteder AutoMester Udbyvej Autohjørnet Tuse Næs A/S 4300 Holbæk Anlægsgartner Have anlæg, Damvej 12, Hagested Paw Frederiksmose 4300 Holbæk Bedemand og sygeplejerske Lykke Mantzius Lykke Strandgaard, Kastrup Holbæk Blomster, planteskole og Audebo Havecenter Nykøbingvej 96, blomsterbinding 4300 Holbæk Borgerservice Holbæk Kommune Jernbanevej 6, 4300 Holbæk Dagli` Brugsen Dagli`Brugsen Gislinge Byvej 37, 4532 Gislinge El, Bredbånd m..m. SEAS-NVE Hovedgaden 36, 4520 Svinninge El Installatør Nj El SERVICE Vestergårdsvej 66 El installationer Tele/Data 4300 Holbæk installationer Entreprenør Palle Jensen Smutvej 18, Mårsø 4300 Holbæk Entreprenør Morten C Henriksen A/S Præstebrovej 15, 4300 Holbæk Farvehandel Botex Rebslagervej Holbæk Foderstoffer Butikken Præstebrovej 10, Hagested 4300 Holbæk Foder til hest, hund og kat Foderbixen Kastrupvej 33,Tuse Næs 4300 Holbæk Forsamlingshus Hagested Forsamlingshus Præstebrovej 2, Hagested 4300 Holbæk Gardiner Botex Rebslagervej Holbæk Gulve og tæpper Botex Rebslagervej Holbæk Kartofler Lammefjords Kartofler Kaj Andersen Strandvejen 3 Gislinge Lammefjord 4532 Gislinge Købmand Elite Købmand Præstebrovej 8, Hagested 4300 Holbæk Låseservice Leifs Låse Service Damvej 21, Hagested, 4300 Holbæk Rideudstyr Butikken Præstebrovej 10, Hagested 4300 Holbæk Slagter Gislinge Slagterforretning Byvej 9, Gislinge 4532 Gislinge Smed Uglerup Smedie & VVS Kastrupvej Holbæk Tømrer & Snedker Mårsø Tømrer og Gl. Tuse Næsvej 11, Mårsø Snedkerservice 4300 Holbæk Tømrer TJ Tømrerservice ApS Audebo Skolevej Holbæk Tømrer Hagested Tømreren Ny Hagestedvej 44A 4532 Gislinge Poolworld/ Poolworld / Nykøbingvej 82 Vedligeholdelsesfri Hegn VinylHegn 4300 Holbæk Per Grønning VVS Uglerup Smedie & VVS Kastrupvej Holbæk Zoneterapi og massage Samlet oversigt over annoncørerne i Hagested Nyt 2014 Dorthe Ingrich, registreret FDZ zoneterapeut/ massør Højlystvej 32, Tuse Næs 4300 Holbæk Fax / /

44

LOKALBLAD FOR HAGESTED & OMEGN. Hagested Nyt. Et levende Lokalsamfund. Audebo. www.hagestedby.dk har fået nyt design. Bøgebjerg.

LOKALBLAD FOR HAGESTED & OMEGN. Hagested Nyt. Et levende Lokalsamfund. Audebo. www.hagestedby.dk har fået nyt design. Bøgebjerg. LOKALBLAD FOR HAGESTED & OMEGN Hagested Nyt Et levende Lokalsamfund Audebo Tuse Næs Kastrup Avdebo Plantage Avdebo Uglerup www.hagestedby.dk har fået nyt design Bøgebjerg Hagested Skov Gl. Hagested Hagestedgård

Læs mere

LOKALBLAD FOR HAGESTED & OMEGN. Hagested Nyt. Et levende Lokalsamfund Læs også bladet på www.hagestedby.dk. Audebo. Bøgebjerg. Gl.

LOKALBLAD FOR HAGESTED & OMEGN. Hagested Nyt. Et levende Lokalsamfund Læs også bladet på www.hagestedby.dk. Audebo. Bøgebjerg. Gl. LOKALBLAD FOR HAGESTED & OMEGN Hagested Nyt Et levende Lokalsamfund Læs også bladet på www.hagestedby.dk Audebo Tuse Næs Kastrup Avdebo Plantage Avdebo Uglerup Landkanal Gl. Hagested Bøgebjerg Hagested

Læs mere

LOKALBLAD FOR HAGESTED & OMEGN HAGESTED NYT. Et levende Lokalsamfund

LOKALBLAD FOR HAGESTED & OMEGN HAGESTED NYT. Et levende Lokalsamfund LOKALBLAD FOR HAGESTED & OMEGN HAGESTED NYT Et levende Lokalsamfund 16. ÅRG. NR. 3 JUNI-JULI 2014 REDAKTION: Ida Møller Tlf. 5949 8999 E-mail: idapeter@vip.cybercity.dk Anni Møller Larsen Tlf. 5946 0935

Læs mere

LOKALBLAD FOR HAGESTED & OMEGN HAGESTED NYT. Et levende Lokalsamfund

LOKALBLAD FOR HAGESTED & OMEGN HAGESTED NYT. Et levende Lokalsamfund LOKALBLAD FOR HAGESTED & OMEGN HAGESTED NYT Et levende Lokalsamfund 16. ÅRG. NR. 1 FEBRUAR-MARTS 2014 REDAKTION: Ida Møller Tlf. 5949 8999 E-mail: idapeter@vip.cybercity.dk Anni Møller Larsen Tlf. 5946

Læs mere

LOKALBLAD FOR HAGESTED & OMEGN. Hagested Nyt. Et levende Lokalsamfund Læs også bladet på www.hagestedby.dk. Audebo. Bøgebjerg

LOKALBLAD FOR HAGESTED & OMEGN. Hagested Nyt. Et levende Lokalsamfund Læs også bladet på www.hagestedby.dk. Audebo. Bøgebjerg LOKALBLAD FOR HAGESTED & OMEGN Hagested Nyt Et levende Lokalsamfund Læs også bladet på www.hagestedby.dk Audebo Tuse Næs Kastrup Avdebo Plantage Avdebo Uglerup Bøgebjerg Gl. Hagested Hagestedgård Hagested

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3. 2. b i Bærmoseskoven. Læs inde i bladet: Halfest med. Montana Band

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3. 2. b i Bærmoseskoven. Læs inde i bladet: Halfest med. Montana Band Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3 2. b i Bærmoseskoven Læs inde i bladet: Halfest med 2 Montana Band 9 13 22 Legestue med fut i Glimt fra en Sportsdag..om børn og unge i Trige

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

Rasmus Klumps 100-års fødselsdag fejret på Stillinge Skole. Beboerblad for. Nr. 1 35. årgang Februar 2012. Se side 51 BEBOERMØDE

Rasmus Klumps 100-års fødselsdag fejret på Stillinge Skole. Beboerblad for. Nr. 1 35. årgang Februar 2012. Se side 51 BEBOERMØDE Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 1 35. årgang Februar 2012 Rasmus Klumps 100-års fødselsdag fejret på Stillinge Skole Se side 51 BEBOERMØDE FASTELAVN I STILLINGEHALLEN 2 2 sogne Mail adresse for

Læs mere

juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle

juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle 2015 juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle se vores hjemmeside www.brylleby.dk INDLÆG til næste blad skal være redaktionen

Læs mere

Sommer, sol og strand venter forude... Side 11: Sankt Hansaften 2014. Side 13: Grillaften + 40 års jubilæum. Side 27: 50 års jubilæum

Sommer, sol og strand venter forude... Side 11: Sankt Hansaften 2014. Side 13: Grillaften + 40 års jubilæum. Side 27: 50 års jubilæum Borgerbladet Nr. 3 36. årgang Juni 2014 Sommer, sol og strand venter forude... Side 11: Sankt Hansaften 2014 Side 13: Grillaften + 40 års jubilæum Side 27: 50 års jubilæum Borgerforeningens flagregler

Læs mere

FEBRUAR 2013 HOLMSLAND SOGNEBLAD 15. ÅRGANG NR. 1

FEBRUAR 2013 HOLMSLAND SOGNEBLAD 15. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2013 HOLMSLAND SOGNEBLAD 15. ÅRGANG NR. 1 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 15. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2013 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmslandsogneforening.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

BABYKLUBBEN FYLDTE 20 ÅR læs mere på side 11

BABYKLUBBEN FYLDTE 20 ÅR læs mere på side 11 Gørding Sogneblad Nr. 10 Årgang 21 November 2014 BABYKLUBBEN FYLDTE 20 ÅR læs mere på side 11 DEADLINE Sidste frist for indlevering af stof til næste blad: 5. januar 2015 kl. 20.00 Bladet udkommer fredag

Læs mere

HUGin. HSV var i september på Sild med 10 friske drenge og piger fra Hylke

HUGin. HSV var i september på Sild med 10 friske drenge og piger fra Hylke HUGin HSV var i september på Sild med 10 friske drenge og piger fra Hylke 23. ÅRG. NR. 3 november 2006 Indhold: Redaktørens klumme... 3 Nyt fra HUGF... 4 Nyt fra Seniorklubben... 7 Nyt fra Hylke Ungdomsklub...

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2500 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, Tanderup en del af Ejby., m.fl. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet, SuperBrugsen,

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 53 August 2012 Årgang 14. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 53 August 2012 Årgang 14. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 53 August 2012 Årgang 14 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Fra redaktøren Annoncører LIF er jo egentlig den forening, der sælger annoncerne til

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Information om optagelse af artikler og billeder i GelstedBladet. Brink s Begravelsesforretning

GENERALFORSAMLING. Information om optagelse af artikler og billeder i GelstedBladet. Brink s Begravelsesforretning Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2500 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, Tanderup en del af Ejby., m.fl. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet, SuperBrugsen,

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 5 35. årgang Oktober 2012. Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3. Generalforsamlinger i HUSET

Beboerblad for. Nr. 5 35. årgang Oktober 2012. Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3. Generalforsamlinger i HUSET Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 5 35. årgang Oktober 2012 Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3 Generalforsamlinger i HUSET 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 1-36. årgang 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 3-36. årgang 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

Nr. 159 Januar 2014 1

Nr. 159 Januar 2014 1 Nr. 159 Januar 2014 1 SOGNE-NYT Udgives af Hee Sogneforening Bladet udkommer i: Januar, marts, maj, september, november. 450 eks. Tryk: Hee Offset. I bladet optages stof af almen interesse for beboerne

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 1 36. årgang Februar 2013

Beboerblad for. Nr. 1 36. årgang Februar 2013 Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 1 36. årgang Februar 2013 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26 80 91 49 Børge Carlsen 23 72 03 51 Marianne Espenhain 58 54 84 58 Ib Jensen 58 52 97

Læs mere

Arnum Posten. Lokalbladet for Arnum og omegn. Et godt sted at bo... 6. årgang. www.arnum-net.dk. Nr. 2 Oktober 2014

Arnum Posten. Lokalbladet for Arnum og omegn. Et godt sted at bo... 6. årgang. www.arnum-net.dk. Nr. 2 Oktober 2014 Arnum Posten 6. årgang Nr. 13. årgang 1 April 2008 Nr. 2 Oktober 2014 www.arnum-net.dk www.arnum-net.dk Et godt sted at bo... Lokalbladet for Arnum og omegn Udgiver: Bladudvalget Arnum I.F. Ansvarshavende:

Læs mere

FEBRUAR 2012 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 1

FEBRUAR 2012 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2012 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 1 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2012 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmslandsogneforening.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 6-37. årgang 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup November 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening -Bøgebjergfesten - Egnsfesten - Bøgebjerghallen - Bøgebjergmessen Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

Læs mere

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré.

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré. Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 4 35. årgang August 2012 Picnickoncert ved Stillingehallen fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré Læs mere side 10 Hvide Løgne DE STØRSTE DANSKE HITS Markedsdag/Gadeteaterfestival

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Sognebladet. Sognebladet

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Sognebladet. Sognebladet Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn 36. årgang nr.4 Sognebladet Sognebladet NOVEMBER 2013 - DECEMBER 2013 - JANUAR 2014 2 Foreningsnyt Indhold... 36. årgang nr. 4 Oplag: 1625 Husstandsomdeling

Læs mere