Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard"

Transkript

1 Erhvervsudvalget Referat Dato 04. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 16:10 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard Poul A. Larsen Bemærkninger Thorbjørn Kolbo var fraværende til punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 8.

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden - 4. juni Orientering fra formanden - direktøren - 4. juni Orientering om status på Vordingborg Erhvervs arbejde Orientering om Frivillig Fredag Budget Erhvervsudvalget Samlet opfølgning fra administrationen i forbindelse med dialogmøder Ansøgning om støtte til bog Succes Online - kursusforløb for små og mellemstore virksomheder Deltagelse i Soft Landing eksportfremmeprojekt Mødeplan Erhvervsudvalget Eventuelt - 4. juni Bilagsoversigt...19 Underskriftsside...20

3 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Godkendelse af dagsorden - 4. juni 2015 Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgaard Nielsen Kompetenceudvalg Erhvervsudvalget Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Erhvervsudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrationen indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Erhvervsudvalget den Fraværende: Poul A. Larsen Godkendt. Poul A. Larsen fraværende. Thorbjørn Kolbo var fraværende til punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 8. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Orientering fra formanden - direktøren - 4. juni 2015 Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgaard Nielsen Kompetenceudvalg Erhvervsudvalget Sagsfremstilling Formanden og direktøren orienterer om diverse emner: REG LAB Konference afholdt og analyse præsenteret. Erhvervshandleplan Erhvervshandleplan pkt. 3.6 Administrationen undersøger mulighederne for et advisoryboard af virksomheder, inspireret af model fra Helsingør Kommune. Markedsføring Krigers Flak Der er udarbejdet handlingsplan for markedsføring af Klintholm Havn som servicehavn til Kriegers Flak. Udviklings- og Markedsføringspuljen søges om kr. IT/Medie virksomheder Første indikation på IT/Medie virksomheder i kommunen. Liste over top ti virksomheder. 600 års jubilæet Udgivelse af brochure, og orientering om programmet. Indstilling Til orientering. Beslutning i Erhvervsudvalget den Fraværende: Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen Taget til orientering. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Orientering om status på Vordingborg Erhvervs arbejde Sagsnr.: 15/ Område: Strategi og Implementering - Sagsbeh: Sune Hjorth Bach Kompetenceudvalg Erhvervsudvalget Sagsfremstilling Vordingborg Erhverv A/S giver en afrapportering over arbejdet med samarbejdsaftalens indsatsområder for 1. halvår 2015, herunder igangværende udviklingsprojekter. Afrapporteringen vil tage udgangspunkt i den model, som Erhvervsudvalget godkendte på deres møde den 7. maj Modellen er skitseret nedenfor. 1. Erhvervsservice 2. Iværksætteri 3. Internationalisering/eksport 4. Tiltrækning af virksomheder 5. Samarbejde mellem kommune og erhvervsliv, herunder Copenhagen Capacity og Væksthus Sjælland, nabokommuner. 6. Orientering af projekter bevilget af Erhvervsudvalget samt nye projekter og erhvervsinitiativer. Som bilag er vedlagt en skriftlig afrapportering fra Vordingborg Erhverv A/S. Erhvervsdirektør Susanne Kruse Sørensen vil være til stede på mødet for at gennemgå afrapporteringen og svare på spørgsmål. Bilag: 1 Åben Statusrapporter Vordingborg Erhverv 1. halvår /15 Indstilling Administrationen indstiller, at afrapporteringen tages til efterretning. Beslutning i Erhvervsudvalget den Fraværende: Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen Taget til efterretning. 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Orientering om Frivillig Fredag 2015 Sagsnr.: 15/ Område: skoler - Sagsbeh: Trine Raun Mørkbak Kompetenceudvalg Erhvervsudvalget Sagsfremstilling Fredag den 25. september 2015 afholdes Frivillig Fredag for at synliggøre og anerkende alle, der yder en frivillig indsats i Vordingborg Kommune. Frivillig Fredag er et åbent arrangement, og alle er meget velkomne til at deltage. Der vil også blive sendt invitationer ud til alle kommunens frivillige foreninger, organisationer og grupper/enkeltpersoner, så de har mulighed for at tilmelde sig med en stand og til fællesspisningen. Frivillig Fredag planlægges for andet år i samarbejde med Det Frivillige Samråd og det nationale tema er i år Grokraft for Fællesskaber. Arrangementet finder sted i Præstø Multicenter fra klokken 16 til På programmet er blandt andet: Valg af to repræsentanter til Det Frivillige Samråd fra området øvrige frivillige Workshops og networking for de frivillige Frivilligmesse med stande Fællesspisning og foredrag Frivillig Fredag startede i Vordingborg i 2011 som et arrangement for og med de frivillige sociale foreninger. Da Kommunalbestyrelsen i 2013 vedtog Frivillighedspolitikken, besluttede man samtidig, at der skulle nedsættes et frivilligt samråd og afholdes en årlig dialogdag for alle frivillige i hele kommunen. Det Frivillige Samråd besluttede at dialogdagen afholdes på den nationale frivillighedsdag (den sidste fredag i september). Derfor har Frivillig Fredag siden 2014 været et arrangement for frivillige indenfor alle områder. Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Fraværende: Jørn Elo Hansen Godkendt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Taget til efterretning. Beslutning i Erhvervsudvalget den Fraværende: Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen Taget til efterretning. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Budget Erhvervsudvalget Sagsnr.: 15/ Område: Afdelingen for Økonomi og Personale - Sagsbeh: Bente Ludvigsen Kompetenceudvalg Erhvervsudvalget Lovgrundlag Vordingborg Kommunes budgetstrategi Sagsfremstilling På dette møde skal udvalget prioritere og godkende de budgetforslag som skal videre til Kommunalbestyrelsens samlede budgetprioritering i budgetseminaret og de efterfølgende budgetforhandlinger. Udvalgets ramme i 2016 er ikke omfattet af demografiregulering. Udvalgets ramme er reduceret med kr. som følge af den reduktion på 0,5% som blev vedtaget i sidste års budget. I bilag 1 er samlet alle de forslag som er fremkommet fra administrationen, på de tidligere møder i udvalget. Udvalget skal godkende hvilke forslag der skal udmøntes i budget Som følge af den vedtagne budgetstrategi skal hvert udvalg udpege prioriteringsforslag på mindst 1,5% af rammen. Udvalget drøfter og prioriterer nye tiltag og prioritere mellem reduktionsforslagene, således at der godkendes forslag for mindst kr. og at der er en rimelig balance mellem de prioriterede reduktionsforslag og de prioriterede nye tiltag. Reduktionsforslagene fremgår af bilag 2. I udvalgets behandling af budgetforslagene kan inddrages de indledende drøftelser der foregik på temamødet i Kommunalbestyrelsen 30. april 2015, samt høringssvar fra Handicaprådet. Forslag til budgetbemærkninger forelægges på udvalgets møde i august. Bilag: 1 Åben Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5 %) /15 2 Åben Forslag til reduktioner (1,5 % puljen).pdf /15 3 Åben Høringssvar fra Handicaprådet til udvalgets budgetforslag /15 Indstilling Administrationen indstiller at udmøntningen af reduktionen på kr. fra sidste års budgetaftale godkendes at et antal reduktionsforslag og nye tiltag prioriteres og godkendes videresendt til den samlede budgetforhandling i Kommunalbestyrelsen Beslutning i Erhvervsudvalget den Fraværende: Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen Godkendt. 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Samlet opfølgning fra administrationen i forbindelse med dialogmøder 2015 Sagsnr.: 15/ Område: Strategi og Implementering - Sagsbeh: Claus Lyngby Petersen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen Lovgrundlag Nærdemokratimodel for Vordingborg Kommune Sagsfremstilling Politikerne har i deres respektive dialogudvalg gennemført dialogmøder med lokalrådene i februar og marts På dialogmøderne har lokalrådene rejst en række spørgsmål og sager, som nu også er blevet undersøgt af administrationen (bilag). Alle lokalråd har meldt tilbage til administrationen med opfølgningsskemaer og/eller referater. En del af spørgsmålene har politisk karakter, og der er på dialogmøderne givet et politisk svar på disse spørgsmål, hvorfor de ikke fremgår af det samlede opfølgningsskema. Administrationen har bl.a. besvaret spørgsmål om og emner inden for følgende: Vej- og trafikale forhold (cykel- og stiforbindelser, trafikale problemer, skilte) Kloakering Frivilligt arbejde og forhold inden for dette Fiber- og mobilmodtageforhold Kollektiv trafik Natur- og strandprojekter Bosætning Kommunale bygninger Beredskabet Kultur og fritidsområdet Dagtilbud og åbningstider LUP er, udviklingsprojekter og økonomi i forhold til disse Placering af spørgsmål til de enkelte afdelinger og stabe beror på en vurdering af de enkelte afdelingers ekspertiser og ressortområder. Dette er meddelt ved udsendelse af opfølgningsskema, med ønske om, at der fra de enkelte afdelinger bliver gjort opmærksom på, hvis emne/spørgsmål skal omplaceres. Bilag: 1 Åben Kort bilag omkring nuværende og fremtidige renseklasser 52568/15 2 Åben Samlet opfølgningsskema fra dialogmøder 2015.docx 44309/15 Indstilling Administrationen indstiller, at afdelingernes og stabenes opfølgning på dialogmøderne 2015 tages til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Fraværende: Jørn Elo Hansen Godkendt. 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Beslutning i Erhvervsudvalget den Fraværende: Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen Anbefales. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Ansøgning om støtte til bog Sagsnr.: 15/ Område: Strategi & Implementering - Sagsbeh: Ole Hampenberg Andersen Kompetenceudvalg Erhvervsudvalget Sagsfremstilling Museum Sydøstdanmark ønsker at udgive en bog i forbindelse med Vordingborg bys 600 års købstadsjubilæum. Bogen vil blive på cirka 120 sider,og fortæller om byens liv og historie gennem 600 år. Museets fagpersonale vil være redaktionskomite for at sikre, at alt historisk materiale er korrekt. Indholdet er beskrevet i bilaget til sagen og vil dække Vordingborgs historie gennem de 600 år, dog med særligt fokus de sidste 100 år. Bogen udgives på jubilæumsdagen den 12. december 2015 og vil blive trykt i eksemplarer. Den samlede udgivelse koster kr.. Museet anmoder om støtte på kr. til redaktør/forfatterhonorar. Museet bidrager selv med kr. i form af arbejdstid for historikere og grafisk opsætning. De resterende kr. til selve trykningen af bogen finansieres gennem salg af bogen. Det er administrationens vurdering, at en bogudgivelse som den skitserede vil bidrage til at markedsføre Vordingborg by i almindelighed og 600 års jubilæet i særdeleshed. Bogen kan anvendes i forbindelse med turisme-markedsføring og derfor anvises Udviklingspuljen - Turisme som finansieringskilde. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Nyt PSP-element års Jubilæums-bog Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Udviklingspuljen Turisme 60 Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdelingen for Økonomi & Personale kan oplyse, at der pr. 22. maj 2015 er et ikke-disponeret beløb på kr. på Udviklingspuljen Turisme. Bilag: 1 Åben VS: Ansøgning 600 års jubilæum - Bog_Købstadsjubilæum_ pdf 73615/15 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget bevilliger kr. til projektet 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget at udgiften finansieres af udviklingspuljen Turisme. Beslutning i Erhvervsudvalget den Fraværende: Poul A. Larsen Godkendt. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Succes Online - kursusforløb for små og mellemstore virksomheder Sagsnr.: 15/ Område: Strategi og Implementering - Sagsbeh: Claus Lyngby Petersen Kompetenceudvalg Erhvervsudvalget Lovgrundlag Ingen Sagsfremstilling Handelsbilledet i Danmark er i hastig forandring. De seneste tal fra Dansk e-handelanalyse viser, at nethandel i Danmark stadig udvikler sig. I 2014 omsatte dansk e-handel for 73,7 milliader kroner. Det er en vækst på 18 % i forhold til I Danmark blev der foretaget 132 millioner internethandler i Det er over handler hver eneste dag! Vordingborg Kommune har nu en enestående mulighed for at blive vært for et initiativ, der skal medvirke til at forbedre små- og mellemstor virksomheders muligheder for at begå sig bedre i forhold til service og handel via Nettet. Initiativet hedder Succes Online, og er et landsdækkende initiativ, der konkret hjælper danske små- og mellemstore virksomheder med at vokse og blive mere synlige og effektive ved hjælp af internettet. De medvirkende partnere i programmet tilbyder alle enten effektive produkter til hjælp for virksomhederne eller en række uddannelseskurser i hele landet. Initiativtagerne bag initiativet er: IVÆKST er en vækstportal for danske iværksættere og små og mellemstore virksomheder, med den mission at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at komme hurtigt og sikkert op ad vækstkurven, dette gøres bl.a. igennem gratis rådgivning og kurser indenfor opstart, vækst og udvikling over hele landet. IT Branchen leverer alt fra den uformelle platform, hvor medlemmerne kan mødes og lave gensidige forretninger, til politisk gennemslagskraft og gratis juridisk rådgivning af medlemmerne, og har samarbejdsaftaler med it-fora over hele Danmark. IBIZ_Center arbejder for at nedbryde barrierne for mindre virksomheders anvendelse af IT, hvor IBIZ både kan hjælpe med viden og overblik - og med at finde den rigtige rådgiver og leverandør til din virksomhed. Håndværksrådet har siden 1879 arbejdet for at sikre Danmarks SMV er de bedste betingelser for at drive virksomhed, dette eksempelvis igennem at tale SMV ers sag overfor politikere, embedsmænd og medier, for at fremme forståelsen for SMV ers betydning for jobskabelse og innovation i dansk erhvervsliv. Google tilbyder en række services og værktøjer til virksomheder af alle størrelser, eksempelvis programmer som Google Adwords, Google My Business og Google Analytics som gør det muligt at skabe vækst i deres forretning og få succes. Foreningen for Dansk Internet Handel FDIH, er en interesseorganisation for virksomheder, der forretningsmæssigt bruger internettet og andre digitale kanaler. Målet er igennem inspirerende seminarer og konferencer at tilbyde en bred vifte af services, helpdesks og rabataftaler til medlemmerne, så de kan spare penge og forbedre forretningen. Erhvervsstyrelsen arbejder for at skabe vækst i Danmark. Erhvervstyrelsen har derfor en lang række tilbud og værktøjer, der er relevante for mindre danske virksomheder, eksempelvis: Virk.dk, Startvækst.dk og Vækstguiden.dk. Deloitte er Danmarks største revisions- og rådgivningsfirma. En stor del af Deloittes kunder er små virksomheder, for eksempel lokale iværksættere, hvor Deloitte altid bestræber sig på at levere ydelser og rådgivning af høj kvalitet tilpasset kundens specifikke behov og situation. Amino er et online mødested for iværksættere og selvstændige erhvervsdrivende i Danmark. Hvor små- og mellemstore virksomheder supporteret hinanden og henter vigtig information til at flytte sin forretning fremad. 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Administrationen har været i kontakt med henholdsvis Googles policy manager samt projektlederen bag initiativet. Disse har udtrykt interesse for at gennemføre et kursusforløb i Vordingborg Kommune, og har i den forbindelse bedt Vordingborg Kommune om at forestå værtskab og agere lokal samarbejdspartner i forbindelse med initiativets udrulning. Derfor har administrationen indledt et samarbejde med Vordingborg Erhverv om at initiere projektet. Det drejer sig om et kick off-møde af ca. 1½ - 2 timers varighed samt 5 workshops af 3-4 timers varighed, der gennemføres af partnerne bag initiativet/programmet. De 6 møder gennemføres med ca. 14 dages mellemrum, og tænkes placeret i Vordingborg Kommune i løbet af oktober-november Det er en forudsætning, at minimum virksomheder deltager i forløbet, der evt. også kan/skal markedsføres uden for Vordingborg Kommune. Succes Online vurderes at være et ekstra tiltag i forhold til erhvervshandlen, men vil kunne gennemføres i forhold til både indsatsområderne; globalisering og innovation ; virksomheder og iværksættere samt detailhandel Administrationen har udarbejdet en lokal udrulningsplan for initiativets opstart, som vedlægges i bilag, og vil såfremt initiativet igangsættes samarbejde med Vordingborg Erhverv om at rulle projektet ud. 8-6 uger før Kick Off Find egnet sted til Kick Off-arrangement (gerne utraditionelt) samt egnet sted for workshops med Netadgang 5-3 uger før Kick Off Lav en prioriteret liste over lokale/regionale medier og redaktør/journalist-kontakter 5-3 uger før Kick Off Interview med borgmester/erhvervschef i lokalavis/radio om at Succes Online kommer til kommunen og hvilke ideer og forhåbninger man gør sig til initiativet lokalt 5-3 uger før Kick Off Find ordstyrer (gerne kommunal embedsmand) til Kick Off-arrangement 2-3 uger før Kick Off Invitation af journalister til Kick Off-event: Kick Off Evt. efterfølgende Pressemeddelelse Case: hvordan er det gået med udvalgt deltager I forbindelse med arrangementet anmoder administrationen og Vordingborg Erhverv om at der reserveres midler til projektets planlægning og gennemførsel. Der er lavet følgende meget foreløbige overslagsbudget: kr. x 6 kursusdage kr. til annoncering og markedsføring Projektet foreslås finansieret fra Udviklingspuljen Erhvervsudvikling dvs. puljen afsat til at udvikle og styrke Vordingborg Kommunes eksisterende potentialer og fremtidige erhvervsmuligheder. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Udviklingspuljen Anlæg Afledt drift Finansiering Erhvervsudvikling 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Drift Udviklingspuljen Erhvervsudvikling Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der på udviklingspuljen til Erhvervsudvikling under Erhvervsudvalget resterer et ikke disponeret beløb på kr. pr. 21. maj Indstilling Administrationen indstiller, at initiativet godkendes og administrationen arbejder videre med Vordingborg Erhverv om forberedelse og udrulning i efteråret Beslutning i Erhvervsudvalget den Fraværende: Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen Godkendt. 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Deltagelse i Soft Landing eksportfremmeprojekt Sagsnr.: 15/ Område: Strategi og Implementering - Sagsbeh: Sune Hjorth Bach Kompetenceudvalg Erhvervsudvalget Sagsfremstilling Region Sjælland har den laveste andel af eksportvirksomheder i Danmark. Dette er problematisk, da der er en tæt sammenhæng mellem virksomhedernes vækst og eksporten til udenlandske markeder. Derfor har Væksthus Sjælland sendt kommunerne i Region Sjælland et skitseudkast til et nyt tværnationalt eksportfremmeprojekt, der skal give regionens virksomheder den nødvendige viden til at kunne gå i gang med at eksportere. Projektet består af virksomheder og offentlige aktører fra Danmark, Norge, Sverige, Holland og Tyskland og søges medfinansieret gennem INTERREG programmet North Sea. Det forventes, at mindst 120 virksomheder vil deltage i projektet. Væksthus Sjælland arbejder på at få ansøgningen behandlet 30. juni 2015, og har derfor brug for en interessetilkendegivelse fra kommunerne. Projektet forventes igangsat den 1. november 2015, og løber frem til 30. oktober Det samlede budget for projektet er 20 millioner kroner. Indholdet i projektet er en række workshops, studieture, netværksskabelse og gensidig erfaringsudveksling, der skal resultere i en konkret eksportplan for de deltagne virksomheder. Vælger udvalget at tiltræde interessetilkendegivelsen skal Vordingborg Kommune eller Vordingborg Erhverv stille med en tovholder for projektet, der benævnes daglig leder. Daglig leder skal stå for rekrutteringen af de lokale virksomheder og være sparringspartner for virksomhederne i projektperioden. Derudover skal den daglige leder deltage i udviklingen af det endelige eksportprogram og bliver en del af det internationale netværk i projektet. Hver kommune deltager i projektet ved at medfinansiere med kr. over en 3 års periode. Hver kommune skal ligeledes lægge kr. i arbejdstimer til finansieringen af den daglige leders basale arbejdsfunktioner. Væksthus Sjælland forventer, at det vil være muligt at få refusion på op til kr. for den daglige leders samlede timeforbrug. Ifølge væksthusets oplysninger behandles interessetilkendegivelsen ligeledes i Slagelse, Roskilde, Ringsted, Faxe, Guldborgsund og Lolland kommuner. Københavns kommune har også fået tilbud om at træde ind i projektet. Administrationen vurderer, at projektet har stor relevans for virksomhederne i Vordingborg Kommune og i arbejdet med at øge de lokale virksomheders eksportandel. Projektet støtter op om Kommunalbestyrelsens vision 2030 om flere private arbejdspladser og vækst i erhvervslivet. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Nyt PSP element Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Udviklingspuljen Erhvervsudvikling Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. 14

16 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der pr. 27. maj 2015 resterer et ikke disponeret beløb på kr. i hvert af årene 2016, 2017 og 2018 under kontoen Udviklingspuljen Erhvervsudvikling. Bilag: 1 Åben Projektbeskrivelse Soft Landing 74616/15 Indstilling Administrationen indstiller, at Vordingborg Kommune indtræder i projektet Soft landing og dermed tiltræder interessetilkendegivelsen fra Væksthus Sjælland. at der bevilges kr. fra Udviklingspuljen Erhvervsudvikling, til deltagelse i projektet, for delt med kr. i hvert af årene 2016, 2017 og Beslutning i Erhvervsudvalget den Fraværende: Poul A. Larsen Godkendt. 15

17 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Mødeplan Erhvervsudvalget Sagsnr.: 15/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgaard Nielsen Kompetenceudvalg Erhvervsudvalget Lovgrundlag Lov omkommunernes styrelse 20 Sagsfremstilling I henhold til lov om kommunernes styrelse, skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvornår og hvor ordinære kommunalbestyrelsesmøder skal afholdes. Kommunalbestyrelsens mødekalender skal offentliggøres i den lokale presse i begyndelsen af hvert regnskabsår. Forslag til mødeplan 2016 er udarbejdet i henhold til den struktur, der blev godkendt i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18. juni 2014, således at fagudvalgsmøder som udgangspunkt afholdes i den første uge hver måned, møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i den 3. uge hver måned og at Kommunalbestyrelsens møder primært afholdes den sidste torsdag i måneden. Juli måned er mødefri. Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 30. april 2015 det udarbejdede forslag til mødeplan for 2016, for så vidt angår Kommunalbestyrelsens ordinære møder, temamøder og budgetseminar. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2015 godkendt datoer for dialogmøder i foråret Herefter skal forslag til mødeplan 2016 ligeledes behandles i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling samt i fagudvalgene, der i henhold til styrelsesloven samt de godkendte forretningsordner godkende egen mødeplan. Erhvervsudvalgets møder anbefales afholdt på følgende datoer: Torsdag den 7. januar 2016 Torsdag den 4. februar 2016 Torsdag den 3. marts 2016 Torsdag den 7. april 2016 Tirsdag den 10. maj 2016 Torsdag den 9. juni 2016 Torsdag den 11. august 2016 Torsdag den 8. september 2016 Torsdag den 29. september 2016 Torsdag den 3. november 2016 Torsdag den 8. december 2016 Alle møder starter kl Møderne afholdes på Vordingborg Rådhus. Bilag: 1 Åben Mødeplan 2016 for Erhvervsudvalget.doc 70036/15 16

18 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Indstilling Administrationen indstiller, at vedlagte mødeplan 2016 for Erhvervsudvalget godkendes. Beslutning i Erhvervsudvalget den Fraværende: Poul A. Larsen Godkendt. 17

19 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Eventuelt - 4. juni 2015 Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgaard Nielsen Kompetenceudvalg Erhvervsudvalget Beslutning i Erhvervsudvalget den Fraværende: Poul A. Larsen Intet. 18

20 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Bilagsoversigt 3. Orientering om status på Vordingborg Erhvervs arbejde 1. Statusrapporter Vordingborg Erhverv 1. halvår 2015 (73792/15) 5. Budget Erhvervsudvalget 1. Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5 %) (76037/15) 2. Forslag til reduktioner (1,5 % puljen).pdf (74626/15) 3. Høringssvar fra Handicaprådet til udvalgets budgetforslag 2016 (74588/15) 6. Samlet opfølgning fra administrationen i forbindelse med dialogmøder Kort bilag omkring nuværende og fremtidige renseklasser (52568/15) 2. Samlet opfølgningsskema fra dialogmøder 2015.docx (44309/15) 7. Ansøgning om støtte til bog 1. VS: Ansøgning 600 års jubilæum - Bog_Købstadsjubilæum_ pdf (73615/15) 9. Deltagelse i Soft Landing eksportfremmeprojekt 1. Projektbeskrivelse Soft Landing (74616/15) 10. Mødeplan Erhvervsudvalget 1. Mødeplan 2016 for Erhvervsudvalget.doc (70036/15) 19

21 Vordingborg Kommune Dato Side Erhvervsudvalget Underskriftsside Asger Diness Andersen Thorbjørn Kolbo Poul A. Larsen Kim Errebo Bent Maigaard 20

22 Bilag: 3.1. Statusrapporter Vordingborg Erhverv 1. halvår 2015 Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 04. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 73792/15

23 STATUSRAPPORT TIL ERHVERVSUDVALGET FOR VORDINGBORG ERHVERV A/S JUNI Erhvervsservice 5 2. Iværksætteri 6 3. Internationalisering/eksport 6 4. Tiltrækning af virksomheder 7 Logistik og transportsektoren 7 Virksomheder med stort pladsbehov 8 Bygge og Anlægsvirksomheder 8 5. Samarbejde mellem kommune og erhvervsliv 8 6. Orientering af projekter 9 Hotelanalyse 9 Afkørsel 41 - Virksomhedstiltrækning 10 Bygge & Anlæg 10 Mikrovirksomheder 10 Markedsføring Vordingborg Erhverv 11 Afholdte arrangementer: 12 Planlagte arrangementer: 12 1

24 2

25 STATUSRAPPORT TIL ERHVERVSUDVALGET FOR VORDINGBORG ERHVERV A/S JUNI Erhvervsservice 5 2. Iværksætteri 6 3. Internationalisering/eksport 6 4. Tiltrækning af virksomheder 7 Logistik og transportsektoren 7 Virksomheder med stort pladsbehov 8 Bygge og Anlægsvirksomheder 8 5. Samarbejde mellem kommune og erhvervsliv 8 6. Orientering af projekter 9 Hotelanalyse 9 Afkørsel 41 - Virksomhedstiltrækning 10 Bygge & Anlæg 10 Mikrovirksomheder 10 Markedsføring Vordingborg Erhverv 11 Afholdte arrangementer: 12 Planlagte arrangementer: 12 3

26 Statusrapport til Erhvervsudvalget for Vordingborg Erhverv A/S juni 2015 Vordingborg Erhverv A/S og Vordingborg Kommune har indgået en samarbejdsaftale. Der skal foreligge en afrapportering til det politiske udvalg til juni mødet. Bestyrelsen for Vordingborg Erhverv har afholdt strategiseminar og vedtaget mission, vision og de strategiske målsætninger frem til 2017 for Vordingborg Erhverv A/S. Mission: Vordingborg Erhverv skal udvikle og drive aktiviteter og projekter, som understøtter erhvervslivet og fremmer erhvervsudviklingen i Vordingborg Kommune. Vision: Gennem videndeling, netværksaktiviteter og en alsidig tilgang til erhvervsudvikling, skal Vordingborg Erhverv være det dynamiske samlingspunkt for skabelsen af de bedst mulige rammevilkår for vores virksomheder, så de kan udnytte de mange muligheder, som et blomstrende erhvervsliv og kommunens unikke position som forhaven mellem København, Hamborg og Berlin vil byde på i fremtiden. Strategiske målsætninger: Fastholdelse og tiltrækning af virksomheder Fastholdelse og skabelse af arbejdspladser Synliggørelse af Vordingborg Erhverv og Vordingborg som erhvervsvenlig kommune, herunder fokus på de gode erhvervshistorier. En fjerde primær målsætning er at forbedre kommunens placering i DI s årlige erhvervsklimaundersøgelse markant i samarbejde med Vordingborg Kommune. Denne prioritet skal ses som en underliggende faktor for alle vores aktiviteter, idet alt vi laver skal bidrage til at forbedre erhvervsklimaet og dermed også DI-placeringen. Strategidokument fremgår af bilag. Vordingborg Erhvervs orientering til udvalget vedrører perioden januar maj 2015, og tager udgangspunkt efter nedenstående model. 1. Erhvervsservice 2. Iværksætteri 3. Internationalisering/eksport 4. Tiltrækning af virksomheder 5. Samarbejde mellem kommune og erhvervsliv, herunder Copenhangen Capacity og Væksthus Sjælland, Nabokommuner, 6. Orientering af projekter bevilget af Erhvervsudvalget samt nye projekter og erhvervsinitiativer. Økonomien omkring Vordingborg Erhverv behandles af Vordingborg Erhvervs bestyrelse. Som medlem af selskabets bestyrelse giver Erhvervsudvalgets formand en 4

27 orientering om økonomien i Vordingborg Erhverv til udvalgets medlemmer pa baggrund af udleverede regnskaber og bilag. 1. Erhvervsservice Erhvervsservicen har fra januar primært haft fokus på at behandle og servicere de indkomne henvendelser fra virksomheder i Vordingborg Kommune. Efter ansættelsen af den nye Erhvervsservicechef medio april er der nu også sat fuld fokus på en proaktiv/offensiv indsats, der rækker ud til virksomhederne. Denne tilgang er med til at synliggøre Vordingborg Erhvervs ydelser samt sikre en markant bredere eksponering. Effektmål: Øge kendskab til Vordingborg Erhvervs ydelser. Mindst 85% af virksomhederne skal være tilfredse eller meget tilfredse med Vordingborg Erhvervs ydelser. Aktiviteter: Opsætning og igangsætning af tilfredshedsmåling rettet mod virksomheder, der gør brug af vejledning og sparring, er gennemført. I praksis sendes en mail med et link til spørgeskemaet direkte til den relevante person, som har modtaget vejledningen. Antal gennemførte vejledninger af både etablerede virksomheder og iværksættere i 2015: 40 stk. Kommunikationsstrategien for erhvervsservicen og Vordingborg Erhvervs ydelser vil i høj grad udspringe af en digital strategi sammen med ny hjemmeside, herunder optimering af aktivitet på sociale medier og skærpelse af nyhedsbrevet med fokus på den gode virksomhedshistorie. En del af strategien er at skabe synergi mellem de forskellige medier. I januar var 100 virksomheder tilmeldt Vordingborg Erhvervs nyhedsbrev. Der er gennemført en ringekampagne fra en ekstern partner med kontakt til virksomheder i Vordingborg Kommune. I denne ringekampagne blev virksomhederne bl.a. inviteret til at modtage gratis sparring og vejledning hos Vordingborg Erhverv. Det samlede antal af virksomheder der takkede ja til tilbuddet: 144. Der er skabt et godt samarbejde med Sjællandske Medier, hvor Vordingborg Erhverv har tilbudt at agere kanal for gode og spændende virksomhedshistorier. Vordingborg Erhverv har eksempelvis selv lavet en artikel om en Vækstfabrikant til nyhedsbrevet. Denne historie har Vordingborg Erhverv sendt til Sjællandske, som inspireret heraf har skrevet en helsides artikel om Vækstfabrikken, Vækstfabrikanten, og Vordingborg Erhverv. 5

28 2. Iværksætteri Effektmål: Der etableres et netværk for mikrovirksomheder i Vordingborg Kommune. Der oprettes en database over de virksomheder Vordingborg Erhverv har været i dialog med. Der skal afholdes løbende, kortere kursusforløb for Vordingborg Kommunes iværksættere. Vordingborg Kommune har indgået en aftale med Væksthus Sjælland om at videreudvikle Vækstfabrikken på Marienbergvej. Vordingborg Erhverv overtager Vordingborg Kommunes forpligtelser i projekt Vækstfabrik 2.0. Aktiviteter: Nyt CRM-system taget i brug, ESCRM udviklet af erhvervsstyrelsen. Vordingborg Erhverv har valgt dette CRM system, som også benyttes af Væksthus Sjælland. Vordingborg Erhverv tilstræber at registrere så meget relevant som muligt om virksomhederne: Dialog med virksomhederne, vejledninger, forretningsplaner, produktinformationer, interesse for og deltagelse ved specifikke Vordingborg Erhverv arrangementer etc. Dette for i højere grad at indsamle data, som kan bruges til at målrette ydelser og arrangementer fra Vordingborg Erhverv. Netværk for mikrovirksomheder er en prioritet. Vordingborg Erhverv har fokus på at optimere netværket i Vordingborg Vækstfabrik, så iværksætterne kan gøre brug af hinanden og skabe tværfaglig synergi. Vi vil fokusere på at igangsætte temabaseret netværk, som vil løbe i afgrænsede perioder. Der er igangsat et arbejde med at undersøge og afdække behovet for et generelt netværk for mikrovirksomheder i Vordingborg Kommune samt hvilken værdi, det vil bringe mikrovirksomhederne i kommunen. Dette forventes afdækket i løbet af juni. Vækstfabrikken udvides med fire nye spirrepladser i juni. 3 pladser blive tilknyttet Væksthus Sjællands Prøveforløb. Prøveforløbet vil modne de nye iværksættere og gøre dem klar til at flytte ind i Vækstfabrikken efter de ca. måneder. Den sidste plads tilknyttes studiemiljøet i samarbejde med ZBC. Dette for at knytte studiemiljøet og erhvervslivet tættere sammen og give studerende, der har ønske om at starte virksomhed indblik i, hvad det er. 3. Internationalisering/eksport Effektmål: Skabe et netværk af lokale eksportvirksomheder med det formål at øge antallet af eksportvirksomheder i Vordingborg Kommune. Der skal kunne spores en vækst i den samlede omsætning for de virksomheder, der deltager i netværket. 6

29 Aktiviteter: Efter dialog med flere virksomheder om eksport til eksempelvis til det tyske marked er der en velbegrundet skepsis angående virksomhedernes modenhed til dette. Derfor er Vordingborg Erhverv meget opmærksom på, at der ikke blot skal sættes fokus på at komme i gang med eksport, men også at mange virksomheder først skal i gang med en modningsproces, hvor der også sættes fokus på deres grundlæggende forretning. For at sikre dette, benytter Vordingborg Erhverv sig af samarbejdet med Væksthus Sjælland både ved brug af vækstkonsulenter og relevante arrangementer. ExportDirect er et projekt i samarbejde med Væksthus Sjælland og nabokommuner, der skal hjælpe virksomheder ind på det Tyske marked. Der afholdes et arrangement, som løber over to dage i september 2015 med fokus på eksport til Tyskland. For at finde de rette deltagere afholdes der i juli et formøde, hvor der kan inviteres bredt, og herfra kan rekrutteres de virksomheder, som skal deltage i september. De virksomheder, der vurderes relevante og som har behov for at indgå i en modningsproces, får tilknyttet en vækstkonsulent fra Væksthus Sjælland. Vordingborg Erhverv arbejder tillige for at få skabt relationer til tyske virksomheder. Ønsket er at få en eller flere tyske virksomheder med fokus på det danske marked til at flytte ind på Vordingborgs Vækstfabrik. Vordingborg Erhverv arbejder med at danne et eksportnetværk i Vordingborg Kommune og er i dialog med to virksomhedsledere, der i særdeleshed har markedskendskab til Tyskland og de baltiske lande. 4. Tiltrækning af virksomheder Efter drøftelser i bestyrelsen samt drøftelser med Copenhagen Capacity og rådgivende ingeniørfirmaer er det anbefalingerne, at der skal tages udgangspunkt i vores styrkepositioner og der skal være en tydelig profil omkring, hvad vi som kommune kan tilbyde og hvor vi adskiller os fra andre kommuner. Der har været en grundig proces med afklaring af fokus for virksomhedstiltrækning. Bestyrelsen for Vordingborg Erhverv har besluttet at der skal fokusres på tre forskellige områder: Logistik og transportsektoren Er især relevant for afkørsel 41. Analysearbejde er påbegyndt for at afdække hvilke brancher og serviceerhverv, der knytter sig til logistikbranchen og dens værdikæde. Herefter konsulteres virksomheder i branchen samt rådgivende virksomheder for at få input til, hvad vi konkret gør for at tiltrække logistikvirksomheder. Analysearbejde er påbegyndt for at vurdere, om der er behov for et transportcenter i Vordingborg. Til sidst kontaktes relevante virksomheder. 7

30 Virksomheder med stort pladsbehov Her kan især være tale om produktions- eller engros-virksomheder placeret i hovedstadsområdet med behov for meget plads og mindre behov for højtuddannet arbejdskraft. Der bliver, til brug for markedsføringen, udarbejdet en case på hvor meget en typisk mellemstor københavnsk virksomhed kan spare ved at flytte til kommunen. I samarbejde med rådgivende ingeniørvirksomheder undersøges vigtige parametre for valg af hjemkommune. Til sidst igangsættes en direkte kampagne målrettet de virksomheder der vurderes at kunne drage fordel ved at flytte hertil fra København. Bygge og Anlægsvirksomheder Grundet de store anlægsprojekter i og omkring Vordingborg de næste 10 år vurderes det, at der vil være mulighed for at tiltrække bygge & anlægsvirksomheder. En markedsanalyse foretages for at vurdere, hvor godt alle brancher er dækket i Vordingborg og om der er huller i markedet. Det undersøges hvilke faktorer, som påvirker anlægsvirksomheders valg af placering: Hvilke virksomheder vinder opgaver omkring Vordingborg? Med udgangspunkt i de foretagne analyser kontaktes virksomheder, der har vundet flere eller større opgaver i og omkring Vordingborg, med henblik på at drøfte flytning til Vordingborg. Aktiviteterne koordineres med Afkørsel Samarbejde mellem kommune og erhvervsliv Vordingborg Erhverv har et tæt samarbejde med Vordingborg Kommune, herunder direktionen, afdeling for Strategi og Implementering samt teknik- og miljøafdelingen i Langebæk, hvor direktøren for Vordingborg Erhverv deltager i møder med chefgruppen. Der er etableret samarbejde med Copenhagen Capacity i forbindelse med mulige virksomhedsemner, tiltrækning af virksomheder og i forbindelse med samarbejdet med Vordingborg Havn. Der er opbygget et tæt samarbejde med Væksthus Sjælland i forbindelse med Vækstfabrikken samt den lokale og specialiserede erhvervsservice. Der er nedsat en styregruppe for Vækstfabrikken med medlemmer fra Væksthus Sjælland, Vordingborg Kommune og Vordingborg Erhverv. Der er ligeledes etableret et tæt samarbejde med Væksthusets virksomhedskonsulener i forbindelse med aktiviteter som RaketVækst og internationalisering. Vordingborg Erhverv indgår i et samarbejde med nabokommunerne i regionen i Dansk Erhvervsfremme Region Sjælland. Det er et samarbejde på flere forskellige 8

31 områder og om forskellige arrangementer. Vordingborg Erhverv har i løbet af april/maj måned besøgt Næstved-, Stevns- og Køge Kommune for at udveksle viden. Iværksætterforløbet, som afholdes i et samarbejde mellem Business Faxe, Næstved Erhverv og Vordingborg Erhverv, er et af de fælles projekter, der er aktuelt. Erhvervsfemme Region Sjælland består af: Business Faxe, Næstved Erhverv, Slagelse Erhvervscenter, Vordingborg Erhverv, Business LF, Kalundborg egnens Erhvervsråd, Sorø Erhverv, Roskilde Erhvervsforum, Stevns Erhvervsråd, Odsherreds Erhvervsråd og Holbæks Erhvervsforum. 6. Orientering af projekter Orientering af projekter bevilget af Erhvervsudvalget samt nye projekter og erhvervsinitiativer. Hotelanalyse Opgaven har ligget lidt stille under organisationsændringerne, men er nu i fremdrift igen. Formålet er at få vurderet mulighederne for at tiltrække et hotel til Vordingborg samt at påbegynde processen med at finde investor og developer. Der har været igangsat et researcharbejde om behovet for yderligere overnatningskapacitet i eller omkring Vordingborg By. Det er blevet besluttet at lade Nordic Hotel Consulting overtage opgave. I deres tilbud ligger en grundig analyse af det nuværende hotelmarked i området, den fremtidige udvikling og mulighederne for forskellige typer hoteller således at rapporten i sidste ende vil konkludere, om Vordingborg har behov for et hotel mere, samt komme med forslag til koncept for et sådant hotel. NHC er et meget stærkt brand i hotelverdenen og har en høj troværdighed blandt organisationer i og omkring hotelbranchen. Er rapporten positivt stemt over for et hotel i Vordingborg, vil man således stå væsentligt stærkere i arbejdet for at tiltrække et hotel til Vordingborg. Der har allerede på nuværende tidspunkt været afholdt møde med en dansk hotelkæde, der var positivt stemt overfor Vordingborg som en potentiel mulighed. Status: Projektet er i 2014 bevilliget kr. Projektet forventes afsluttet i sommeren 2015 og holdes indenfor budgettet. 9

32 Afkørsel 41 - Virksomhedstiltrækning Projektets formål er at trække virksomheder til Vordingborg, især til det byggemodnede, motorvejsnære erhvervsområde ved afkørsel 41. Dette projekt har ligeledes ligget stille grundet tidligere organisationsændringerne, men har nu et meget højt fokus. Status: Der er til Afkørsel 41 bevilliget i 2014, kr. Der er i 2014 forbrugt af projektmidlerne. Projektet er udspringer af erhvervshandleplanen og bevilliget af udvalget i april Bygge & Anlæg Opgaven har til formål at sikre Vordingborgs bygge & anlægsvirksomheder en andel i de større anlægsprojekter, der ligger i og omkring Vordingborg, de kommende mange år. Dette skal gøres ved at assistere lokale virksomheder med at opnå prækvalificering, med at samarbejde og med at søge efter relevante opgaver. Til formålet er indkøbt Byggefakta, et CRM-system der indeholder detaljerede og kontinuerligt opdaterede oplysninger om 85% af al byggeri i Danmark. Herudover arbejdes der med at ansætte en projektleder, som skal stå for den egentlige drift af projektet. Ansættelsesprocessen er i gang og forventes afsluttet inden sommerferien. Der har herudover været afholdt et arrangement i Køng med fokus på området, mens et stort arrangement på Vordingborg Kaserne for 200 deltagere ydermere vil sætte området på dagsordenen samt understrege den rolle, Vordingborg Erhverv kommer til at spille. Mikrovirksomheder Formålet med projektet er at skabe synlighed om Vordingborg Erhverv og Vordingborg som erhvervsvenlig kommune, herunder fokus på de gode erhvervshistorier. Det er ligeledes målsætningen at skabe synlighed omkring Vordingborg Erhverv A/S og erhvervsfremmesystemet overfor mirkovirksomheder i kommunen. Dette skal underbygge en offensiv indsats målrettet mod mikrovirksomheder med henblik på at understøtte vækst i omsætning og ansatte. Der er udarbejdet en database samt tilhørende kort over mikrovirksomheder, hvilket har styrket overblikket over, hvordan fordelingen af mirkovirksomheder i Vordingborg ser ud. 10

33 Indsatsen over for mikrovirksomheder er centreret omkring Vækstfabrikken, der pt. er et stort fokusområde for Vordingborg Erhverv og udvides med 4 iværksætterpladser placeret i Vordingborg Erhvervs lokaler. Der er en proces i gang med at definere, hvordan vi skaber et netværk, der giver værdi til deltagerne, og der har været dialog med en ekstern part, som var interesseret i samarbejde Alle nystartede virksomheder i kommunen bliver kontaktet af erhvervsservicechefen. Markedsføring Vordingborg Erhverv Formålet med projektet er at skabe synlighed omkring Vordingborg Erhverv A/S formål, ydelser og organisation, herunder især at skabe et tydeligt billede af Vordingborg Erhverv A/S rolle ift. Vordingborg Kommune og Vordingborg Erhvervsforening. Vordingborg Erhverv har fået udviklet en unik grafisk identitet Der udvikles ny hjemmeside, hvor valg af platform, opsætning og hosting sker i et samarbejde med ZBC og studerende på IT/medielinien. Der udarbejdes en platformstrategi for samspillet mellem hjemmesiden, linkedin, facebook og nyhedsbreve over for de forskellige målgrupper. Hjemmesiden er i skrivende stund under udvikling og forventes afsluttet sommer En ny medarbejder er blevet ansat på deltid til at kickstarte tilstedeværelse på sociale medier over de kommende måneder, samt til at levere indhold til hjemmesiden. En ringekampagne har kørt det har givet kontakt med 144 virksomheder og 4- doblet antallet af modtagere af vores nyhedsbrev, således at vi nu når over 600 virksomheder med vores nyhedsbreve. Der skal udarbejdes en visuel identitet, herunder profil- og præsentationsmateriale, der kan bruges i lokale, nationale og internationale sammenhænge, overfor potentielle virksomheder og samarbejdspartnere f.eks. i forbindelse med interreg-projekter, samarbejde med Tyskland, og tiltrækning af virksomheder. Vordingborg Erhverv A/S ønsker at skabe sig en synlig position overfor internationale - især tyske iværksættere, som ønsker at etablere sig i Danmark. Der vil være fokus på de muligheder, som opstår i forbindelse med den faste forbindelse til Femern samt på initiativer, der tager afsæt i Vækstfabrikken. Der skal være en konstant formidling af de gode erhvervshistorier fra Vordingborg Kommune, jf. Erhvervshandleplanen. Vordingborg Erhverv har eksempelvis formidlet historien om Erhvervshavnen som vækstmotor og deltagelse i Dual Ports. 11

34 Afholdte arrangementer: Den 22. april afholdt Vordingborg Erhverv i samarbejde med Køng Borgerforening et arrangement for lokale håndværksvirksomheder. Efter et interessant indlæg fra Asfaltsjakket ApS diskuterede de fremmødte forskellige aspekter omkring det at drive virksomhed inden for bygge- og anlægssektoren i Vordingborg Kommune. Arrangementet fik en omfangsrig og positiv dækning i såvel Dagbladet Sjællandske som Sydsjællands Tidende. Iværksætterforløb i samarbejde med Næstved Erhverv og Business Faxe: Blev afholdt i Næstved med 1-2 deltagere fra Vordingborg Kommune. Det drejede sig om 6 møder á 3,5 timer. Idet forløbet kun lige er afsluttet, er det endnu ikke blevet evalueret. Planlagte arrangementer: Erhvervsarrangement på Vordingborg Kaserne den 29. maj: Indlæg fra Vejdirektoratet, Banedanmark og transportministeren omkring opførelsen af den ny Storstrømsbro, de muligheder den repræsenterer for det lokale erhverv samt perspektiverne i anlægsprojektet. I skrivende stund ( ) er der 191 tilmeldinger til arrangementet naturligvis er langt størstedelen lokale virksomheder, men der er også flere repræsentanter fra virksomheder udenfor kommunen. RaketVækst i samarbejde med Væksthus Sjælland: Arrangementet vil finde sted 10. Til 12. juni på Johanneberg. Lige nu er der 4 virksomheder, som har bekræftet deres tilmelding (5 personer) og forventningen er, at det endelige antal deltagere bliver 8-10 virksomheder. ExportDirect i samarbejde med Væksthus Sjælland: Tilbage i marts fandt et indledende møde sted hos Business Faxe. Næste skridt er et infomøde den 2. juli forud for den såkaldte bootcamp (altså selve kursusforløbet), som vil finde sted den september. Iværksætterforløb, efteråret 2015: Identisk med det ovenfor beskrevne forløb, ud over at det i efteråret vil finde sted i Faxe med startdato den 9. september. Arrangement den 16. juni: Officiel åbning af den del af Vækstfabrikken, som fysisk vil være placeret hos Vordingborg Erhverv, hvor op til 4 iværksættere vil kunne få en kontorplads. Der arbejdes for nuværende på, at fastlægge formatet for et samarbejde med uddannelsesinstitutionen ZBC. Både Væksthus Sjællands direktør Mads Kragh og ZBC s rektor Ann Descroix vil deltage ved arrangementet. 12

35 Bilag: 5.1. Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5 %) Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 04. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 76037/15

36

37 Bilag: 5.2. Forslag til reduktioner (1,5 % puljen).pdf Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 04. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 74626/15

38

39

40 Bilag: 5.3. Høringssvar fra Handicaprådet til udvalgets budgetforslag 2016 Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 04. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 74588/15

41 Erhvervsudvalget Att: Snorre Brink-Pedersen Høringssvar til udvalget vedrørende budgetforslag 2016 Handicaprådet har ingen bemærkninger til udvalgets budgetmateriale. Med venlig hilsen Anders J. Andersen formand Vordingborg Handicapråd Rådhuset Postboks Vordingborg T F Journalnr. Rådets sekr. Marita Dalsgaard Mobil: dingborg.dk

42 Bilag: 6.1. Kort bilag omkring nuværende og fremtidige renseklasser Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 04. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 52568/15

43 OP OP Udgået renseklasser OP SO SO SO OP OP OP SO

44 Bilag: 6.2. Samlet opfølgningsskema fra dialogmøder 2015.docx Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 04. juni Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 44309/15

45 Opfølgning på dialogmøder i 2015 Skemaet til opfølgning på dialogmøderne i 2015 er et værktøj til den administrative opfølgning på de årlige dialogmøder mellem lokalråd og dialogudvalg. Skemaet herunder skal udfyldes af relevante afdelinger i relation til berørt emne/problematik, så politikerne får svar på og vished om, at der følges op på de spørgsmål/problematikker, der rejses fra lokalrådene via dialogmøderne. Dialogen mellem lokalråd og dialogudvalg Lokalråd: Emne Stensved Netdækning i kommunen og konklusion (lokalrådets prioritet) I vores område er der bl.a. dårlig netdækning i Stensby området, mulig bedre dækning fra den også dårlig dækning rundt omkring med bakket terræn. APP kunne kun bruges med android system, fungerede ikke på i-phone. Administration Relevant afdeling Ledelsessekretari at og IT App mobil kommer op, bliver klar til foråret 2015, vi vil blive orienteret bl.a. ved møde Mobil og Bredbånds-dækning den 23.marts Parkering med 2 hjul på fortov Parkering med 2 hjul på fortovet. Stort problem mange steder med parkering efter nye regler, vi efterlyser at kommunen nogle steder, hvor det er kritisk, tillader parkering med 2 hjul på fortov Skiltene er bestilt hos vejdirektoratet, men ikke kommet så man kan skilte med det. Borger fortæller at i Næstved må man holde med 2 hjul på fortov. Forslag fra borger var, at man kunne nogen steder lave lige eller ulige parkering, så ikke der fremstår den farlige slalomkørsel. Trafik og Park Bemærkninger/svar fra afdeling Efter aftale med lokalrådsformand er der givet svar på dette spørgsmål på møde den Erhvervsstyrelsens app. Er foreløbigt udsat til sommeren Lokalrådene er orienteret om dette i brev af Vejdirektoratet arbejder stadig på at lave et nyt skilt. Det er politisk besluttet ikke at tillade delvis parkering på fortovet i Vordingborg Kommune. Enkelte steder i kommunen er der indført lige/ulige parkering. Det beror på en konkret vurdering, men administrationen er tilbageholdende med dette, da det vurderes at være et stort indgreb for beboerne på den konkrete vej. 1

46 Problem at komme ud på Vordingborgvej fra Skovstræde Hækklipning Det er et meget stort problem at komme fra Skovstræde og ud på Vordingborgvej, der holdes parkeret ved Pizzariaét, derfor helt umulig at overse trafikken. Vordingborgvej er Statsvej, så Kommunen kan ikke gøre noget ved dette, men vi beder om hjælp til henvendelse til Vejdirektoratet både med hensyn til udkørslen og Parkeringen, har selv flere gange rettet henvendelse til Vejdirektoratet, desværre uden held. Administrationen skal følge op Borger fremlægger at nogle borgere ikke klipper deres hæk så fortovet er frit, der forsvinder mere og mere af fortovet efterhånden som hækken bliver bredere. Trafik og Park Trafik og Park Kunne kommunen være behjælpelig med at give borgerne besked om hæk og snerydning? Chikaner på Skyttemarksvej Kunne chikaner på Skyttemarksvej fjernes/ændres, Farligt ved manglende snerydning på fortovene, da barnevogne og rollatorer må ud på vejbanen Med hensyn til Skyttemarksvej og chikaner, er der sat noget i gang via Trafik og Park, med kontaktperson Jón Petersen i sommer 2014, men ingen tilbagemelding, har prøvet at rykke for svar Trafik og Park Administrationen har været i dialog med Vejdirektoratet (VD) i løbet af april VD har meddelt, at de har henvendt sig til politiet med henblik på en løsning. VD har også meddelt, at de evt. vil genoverveje muligheden for, at kommunens p-vagt kan gå på statsvejen. Når administrationen bliver opmærksom på sådanne sager bliver borgeren bedt om, at beskære hæk eller rydde sne. Der kan udstedes et påbud til ejeren, hvis ikke arbejdet udføres. Der gives ikke generel information til borgerne om emnet udover, hvad der allerede findes på kommunens hjemmeside. Et forslag om udskiftning af de eksisterende fartdæmpere til vejbump blev anbefalet af trafiksikkerhedsrådet den 9/4. Projektet sendes til Teknik- og Miljøudvalget og politiet til godkendelse hurtigst muligt. Lokalrådet er blevet orienteret herom den 10/4. 2

47 Hallen Borger fremlægger at det er et problem at komme til at benytte hallen, da mange bruger den. Samtidig med det bruger skolen den dagligt, man kan først benytte den efter kl , selvom der ikke foregår noget i tidsrummet før. Det er forsøgt mange gange at få kontakt til både skoleleder og driftlederen, men uden held. Kultur og Fritid Forslag og ønske fra borger (Kim Hemmingsen), en hal opføres ved siden af den nuværende, således man benytter de fælles faciliteter, bad osv. er rigeligt til - også at betjene endnu en hal. Skolebusser og busskure I bymæssig bebyggelse, er busskure og digitale tavler planlagt - men kommer de? Den enkelte skole planlægger sine aktiviteter fleksibelt og har forhåndsret til at benytte skolens lokaler i tidsrummet fra til Såfremt andre ønsker at gøre brug af hallen kan det aftales med den enkelte skoles ledelse. De aftalte ekstraordinære tidspunkter skal indtastes i foreningsportalen. I facilitetsundersøgelsen gennemført af Syddansk Universitet i 2010 blev det vurderet at der var tilstrækkelig dækning af haller og halkapacitet i Vordingborg kommune. Trafik og Park Det er aftalt med skolelederen, at hun tager direkte kontakt til den pågældende borger med henblik på muligheder for konkrete aftaler. I efteråret 2013 opsatte Vejdirektoratet 12 læskure imellem Stensved og Stege langs rute 661R. Opsætningen var muliggjort af et ekstraordinært tilskud, som Vejdirektoratet havde modtaget fra Trafikstyrelsen. Yderligere forbedringer på busstoppestederne på denne strækning skal finansieres af kommunen, som ikke har afsat anlægsmidler i de kommende år. Administrationen vil dog søge at afse midler i driftsbudgetterne til opsætning af enkelte nye læskure, hvor der ses de største behov, hvilket bl.a. er i Stensved (ved Netto) samt ved Kulsbjerg Skole, afd. Stensved. Der opsættes i 2015 digitale tavler ved andre 25 busstoppesteder, som kommunen fik fornyet i 2014, især langs linje 661R. Administrationen har i 2015 indsendt en ansøgning til Trafikstyrelsen om tilskud til opsætning af yderligere ca. 3

48 30 digitale tavler. Såfremt der opnås tilsagn om tilskud vil tavlerne blive opsat i 2016 i bymæssig bebyggelse langs alle Rlinjerne, hvorved de fleste busstoppesteder i Stensved forventes inkluderet. Mern Cykelstier Forsikring og vedligehold af Udeskole/Grillhytte legeredskaber m.m. Der ønskes etablering af cykelsti mellem Mern og Ørslev ønskes fremrykket da det er et stort ønske p.g.a. trafiksikkerhed på vejen. Der ønskes brand og ansvarsforsikring på Udeskole/grillhytte og motions og legeredskaber m.m. på lige vilkår med kommunens ejede legepladser m.m. da det hovedsageligt er børnehave, skole, sfo der anvender området. Desuden ligger aktiviteterne på kommunens areal og der er givet kommunalt tilskud til projekterne. Trafik og Park Strækningen er prioriteret i den nuværende cykelstiplan og bliver hele tiden justeret i forhold til den nye skolereforme. Når bevillingerne er der, bliver der kigget på de enkelte strækninger i cykelstiplanen, og det bliver vurderet, hvor der kan fås mest cykelsti og størst trafiksikkerhed for de midler, der er til rådighed Trafik og Park og Strategi og Imp. if. til LAG-midler Det er lokalrådets ansvar at sikkerheden er i orden på legepladsen og i bålhytten. Oprydning omkring stedet er lokalrådets ansvar. Forsikring er lokalrådets ansvar. Det var betingelsen for, at lokalrådet kunne stille hytten op, og legeredskaberne er der aldrig blevet givet tilladelse til at opføre, og derfor er der et uløst problem i forhold til forsikring, da Vordingborg Kommune ikke har midler til at påtage sig dette, da det anses som en vedvarende driftopgave. Administrationen opfordrer lokalrådet til at få lovliggjort byggeriet af legeredskaber, så det opfylder de betingelser, der også var en præmis for tildeling af LAG-midler samt at gå i dialog om daglig drift med områdets institutioner. 4

49 Ørslev Fodgængerfelt på Ørslevvej ved Fakta. Landsbypedel. Der er etableret permanente busstoppesteder ved Fakta på Ørslevvej. Der er mange krydsende fodgængere, deriblandt mange skolebørn. En fodgængerovergang ved Fakta er derfor nødvendig Vi kunne godt tænke os en medarbejder f.eks. en seniormedarbejder som kunne hjælpe med småting. F.eks. være med til at sætte borde og stole op ved møder eller gå og fjerne affald især i industriområdet og ved Ugledigevej. Evt. hjælpe ældre/handikappede. Måske ikke en fuldtids stilling, men så dele med Mern eller Nyråd f.eks. Trafik og Park Strategi og implementering og/eller Trafik og Park Der blev drøftet to løsningsforslag på trafiksikkerhedsrådsmødet den 9/4. Sagen bliver fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget. Lokalrådet er blevet orienteret herom. Ordningen med seniormedarbejdere/landsbypedeller er kendt fra flere områder og kommuner bl.a. Haderslev, Højmark i Ringkøbing-Skjern og fra Assens Kommune. Ordningen er typisk skruet sammen som, at det er en kommunalt finansieret ordning. Det betyder, at hvis ordningen skal føres ud i livet, skal der sættes økonomi af i budgettet til dette. Der kan ses eksempler på de kommunale ordninger her: https://www.haderslev.dk/files/14898/besk rivelseaflandsbypedelordningen.pdf eller.aspx Industri området i Ørslev Der er udstykket industrigrunde ved Stensved afkørsel 41. Vi har i mange år bedt om et skilt, som fortæller at der er industrigrunde til salg i Ørslev industriområde, der er generelt tilslutning omkring mere aktivitet på industriområdet her blandt Ørslevs beboere. Hvis det ikke kan være industri, foreslås det at man evt. kan bruge grundene til at plante træer f.eks. en fredskov, et græsningsområde eller en solcelle mark? Kommunale Bygninger (vedr. skilt) Plan og Byg Skiltning mod vej er desværre alene tilladt i mindre omfang (bl.a. med afgørelse i sag vedr. afk. 41.) Der vil blive opsat skilte i det omfang loven tillader. Arealer er udlagt til erhvervsgrunde og vil fortsat blive forsøgt solgt som sådan. Forslaget vil blive overvejet i forbindelse 5

50 med arbejdet med revisision af gældende kommuneplan. Udvidet åbnings tid for børnehaven. Ørslev er en pendler by, mange flere arbejder på skæve tidspunkter og/eller langt væk. Måske er der behov for en nat eller døgn børnehave? Dagtilbud Redskabsskure til idrætsforeningen. Vi diskuterede den gamle sag vedr. Øgifs ansøgning om manglende redskabsrum, som stadig ikke er løst Kultur og Fritid Der er fra 1. januar 2015 etableret fire pendlerinstitutioner i kommunen med en daglig åbningstid fra (fredag til kl ). Disse institutioner er placeret i Kastrup/Ndr. Vindinge, Bårse, Stensved/Langebæk og Stege. I efteråret 2015 gennemføres en evaluering for at afdække efterspørgslen og hvorvidt det er de rette institutioner, som har den ekstra udvidede åbningstid. Spørgsmålet om nat eller døgn børnehave er en politisk afgørelse, da det økonomisk er meget ressourcekrævende. Ansøgningen om tilbygning af et nyt redskabsrum til Ørslev er blevet afvist af Udvalget for Økonomi, Planlægning og udvikling. Deling af de eksisterende redskabsrum er sket i samarbejde med skolen og er sket inden for rammerne af folkeoplysningsloven. AllerslevSkibinge Mønvej i Allerslev og Ammendrup, retablering efter kloakarbejdet, herunder bump og cykelstier. Allerslev og Ammendrup har gennem det sidste år været genstand for separering af byens hovedkloak på godt og ondt. Mønvej, Enghavevej og Rekkendevej har været gravet op med større eller mindre held, og det har sat sine spor på Mønvej nord for kroen og på Enghavevej med bl.a. store Trafik og Park Status er p.t., at der er fundet en løsning, der har imødekommet foreningens ønske om mere plads, men at den løsningsmodel ikke til fulde er accepteret af foreningen. Teknik- og Miljøudvalget ønsker 2 minus 1 vej fra Skibinge til Mern, blev behandlet på ØPUs møde den 22/4-2015, hvor det blev besluttet at et flertalt af udvalget bestående af Knud Larsen, Thomas Christfort, Bo Manderup, Per Stig Sørensen, Tage Vestergaard og Heino Hahn anbefaler indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget. 6

51 sætninger efter ikke alt for godt udført entreprenørarbejde. Nu forestår så retableringen af specielt Mønvej i Allerslev/Ammendrup med bl.a. etablering af de nu planlagte vejbump, i stedet for de opgravede chikaner, og de planlagte kommende cykelstier. Et mindretal bestående af Poul A. Larsen og Birgitte Steen Jørgensen kan ikke anbefale indstillingen. Sagen blev behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet den 30/42015, hvor Borgmesteren fremsatte forslag således: at flertalsindstillingen fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings møde den 22. april 2015 tiltrædes. Lokalrådet er af den opfattelse, at planlægningen omkring bump og cykelstier er så tæt knyttet, at man skal være helt klar over, hvordan begge dele tænkes udført inden opstart, så det man etablerer først passer til det, som følger uden dyre tilpasninger. Efter det som Trafik og Park oplyser, skal bumpene udføres i foråret Forslaget blev herefter sendt til afstemning. For stemte: 19, bestående af Enhedslisten, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Carsten Olsen og Peter E. Jonassen. Imod stemte: 10, bestående af Brit Skovgaard, Michael Larsen, Vibe Bøgvad, Poul A. Larsen, Thorbjørn Kolbo, Kurt Johansen, Mette Høgh Christiansen, Mikael Smed, Else-Marie Langballe Sørensen og Birgitte Steen Jørgensen. Trafik og Park må melde ud om cykelstier (udformning og terminer), bump (terminer) og midlertidige hastighedsdæmpende foranstaltninger Kloakeringen i det åbne land ligger underdrejet, hvad er planerne og terminerne? I efteråret 2013 påbyder kommunen ca. 200 ejendomme i oplandet til Tubæk Å at forbedre rensningen af spildevand i egne anlæg inden d. 1. oktober Kravet til rensning er minimum 90 % for organisk stof og minimum 90 % for fosfor. I maj 2014 sætter kommunen så de udstedte påbud i bero indtil statens vandplaner er vedtaget, idet man er blevet i tvivl om, hvor store krav der skal stilles til rensningen af spildevandet. Kommunen oplyser, at dette betyder, at de pågældende Land og Miljø Angående bump etableres der et bump hver ende af Ammendrup Allerselv i 2015 mens resten af bumpene etableres i sensommeren 2016 efter den nye asfalt er udlagt gennem Ammendrup og Allerslev. Kravet til rensning af spildevandet er sat til minimum 90 % for organisk stof og minimum 90 % for fosfor. Man spørger sig selv i forhold til hvad? Målet må vel være at nå nogle af regeringens fastlagte grænseværdier? Er der nogen, der har målt omfanget af organisk stof og fosfor i husholdningens spildevand ved nogen af de påbudte ejendomme? Reduktionskravet er fastsat i 7

52 ejendomme på nuværende tidspunkt ikke er forpligtet til at efterleve det meddelte påbud. Kommunen vil dog senere kunne genoptage påbuddet. Visse ejendomme har dog allerede fået ændret spildevandsrensningen efter det påbudte, og andre har måttet sætte planlagte og næsten påbegyndte projekter i stå. Kommunen anfører i brevet af maj 2014, at Hvis kravene til rensning af spildevandet på ejendommen ændres i forhold til det, der allerede er blevet påbudt, vil kommunen meddele nyt påbud, som svarer til de ændrede krav. Fordi vandet i Tubæk Å er forurenet, behøver det da ikke at være ensbetydende med, at alle ejendomme forurener vandet i åen eller forurener for meget. Oplæg til dialogudvalget: Kravet til rensning af spildevandet er sat til minimum 90 % for organisk stof og minimum 90 % for fosfor. Man spørger sig selv i forhold til hvad? Målet må vel være at nå nogle af regeringens fastlagte grænseværdier? Er der nogen, der har målt omfanget af organisk stof og fosfor i husholdningens spildevand ved nogen af de påbudte ejendomme? Hvorledes står sagen nu? Kan der siges noget om de kommende krav til rensningen af spildevandet og om tidsterminerne? Diskussion: BSJ: Det er rigtigt, at man er ved at undersøge problemerne nærmere. Man vil bl.a. nu måle på forureningen i Præstø Fjord og i Stege Nor. BSJ er bekendt med, at der på Lolland gives henstand på krav om udvidet rensning af spildevand til ældre. ADA: Der er usikkerhed omkring forureningen, bl.a. fordi vi herhjemme ikke måler på grænseværdier men på trivslen af ålegræs. Pensionister kan få henstand med udvidet rensning af spildevand, så kravet først træder i kraft ved indretning af f.eks. køkken eller salg/overdragelse af ejendommen. PA: Hvorfor måle på forureningen i Præstø Fjord og Stege spildevandsbekendtgørelsen bilag 3 og skal ses i forhold til sammensætningen i almindeligt husspildevand. Rensekrav BI5 (O) Total fosfor (P) Nitrifikation (S) SOP 95 % 90 % 90 % SO 95 % OP 90 % O 90 % 90 % 90 % Kilde: Spildevandsbekendtgørelsens bilag 3 Grundlaget for meddelelse af påbud om forbedret spildevandsrensning skal jf. spildevands bekendtgørelsen alene forholde sig til det statslige rensekrav ved udledning af spildevand fra en ejendom til vandmiljøet. Ejer kan derfor ikke stille krav om, at ejendommens bidrag til forurening skal dokumenteres gennem konkrete målinger. Det er således ikke afgørende for meddelelse af påbud, om den enkelte ejendom bidrager stort eller lidt til forurening i det nedstrøms vandløb, sø eller fjordområde. Der stilles ens krav til ejendommene, da ingen ejendom har krav på at forurene i et eller andet omfang (kilde: vejledning til spildevands bekendt gørelsen). Kommunen skal med udgangspunkt i kommunens spildevandsplan meddele påbud om forbedret spildevands rensning. Efter spildevandsbekendtgørelsen skal kravet til rensning, i kommunens spildevandsplan og derfor også i påbuddene, som minimum følge de statslige fastsatte rensekrav (O, OP, SO, SOP). Det er således staten, der foretager målinger og fastsætter rensekravet. 8

53 Nor, og ikke ved husholdningerne? Ole Sørensen (OS): Andre kommuner leder også spildevand til Præstø Fjord, visse af disse har udsættelse med rensning af spildevand til Disse kommuners spildevand har også indvirkning på forureningen i Præstø Fjord. Medlem: Hvor stor er forureningen fra vejafvandingen? Diskussionen om emnet viser, at der er et stort behov for, at Land og Miljø redegør seriøst for forholdene omkring oplægget til dialogudvalget og kloakeringen i det åbne land i det hele taget. Efter vandplanerne og kommunens spildevandsplan skal ejendomme i lokalområdet Allerslev-Skibinge, der leder spildevand til Præstø Fjord rense for OP (Organisk stof og Fosfor). For ejendomme der udleder til Bøgestrømmen er der rensekrav O (Organisk stof) eller SO (Skærpet Organisk stof). En række af de mest almindeligt anvendte anlægstyper er godkendt af Miljøstyrelsen til at opfylde hver deres renseklasse. Kommunen skal derfor i langt de fleste tilfælde ikke forholde sig til reduktionskravet, da renseanlægget allerede er godkendt til at kunne opfylde den givne renseklasse. Der kan gives tilladelse til alternative renseløsninger, men dette kræver, at ejer selv udarbejder et detailprojekt, som dokumenterer renseeffektivitet (anlægget skal kunne opfylde stofreduktionskravet i påbuddet). Hvorledes står sagen nu? Kan der siges noget om de kommende krav til rensningen af spildevandet og om tidsterminerne? Statens vandplaner I er endeligt vedtaget, hvorfor der nu ikke længere er tvivl om, hvilke rensekrav, der stilles fremadrettet i de forskellige dele af kommunen. Der er kun sket enkelte ændringer i rensekravene i forhold til de tidligere fastsatte krav. I Allerslev-Skibinge lokalområde er rensekravene for størstedelen af ejendommene opretholdt. I den nordlige del af området bortfalder rensekravet dog for de ejendomme, der 9

54 udleder til Bøgestrømmen. Kort vedlægges, hvoraf nuværende og fremtidige rensekrav fremgår. Påbuddene er fra politisk side fortsat sat i bero. Tidshorisonten for at påbuddene genoptages er ukendt på nuværende tidspunkt. Diskussion: BSJ: Det er rigtigt, at man er ved at undersøge problemerne nærmere. Man vil bl.a. nu måle på forureningen i Præstø Fjord og i Stege Nor. Vordingborg kommune foretager ikke målinger i Præstø Fjord og i Stege Nor. Det er staten, som står for overvågning og fastsættelse af rensekravene. BSJ er bekendt med, at der på Lolland gives henstand på krav om udvidet rensning af spildevand til ældre. Pensionister og førtidspensionister kan i Vordingborg søge om indefrysning af udgifter til forbedret spildevandsrensning. I det åbne land er det en forudsætning at ejer tegner et kontraktligt medlemskab af forsyningen. Det er en forudsætning, at der er friværdi i ejendommen. Henvendelse om mulighed for indefrysning kan ske til kommunens ejendomsskattekontor. ADA: Der er usikkerhed omkring forureningen, bl.a. fordi vi herhjemme ikke måler på grænseværdier men på trivslen af ålegræs. Det er staten som står for overvågning og fastsættelse af rensekravene. Spørgsmål herom kan rettes til Miljøstyrelsen. Pensionister kan få henstand med 10

55 udvidet rensning af spildevand, så kravet først træder i kraft ved indretning af f.eks. køkken eller salg/overdragelse af ejendommen. Påbudsfristen i forbindelse med forbedret spildevandsrensning kan ikke udskydes jf. ovennævnte eksempler. Indefrysning af udgifter kan søges jf. tidligere besvarelse. PA: Hvorfor måle på forureningen i Præstø Fjord og Stege Nor, og ikke ved husholdningerne? Se ovenstående besvarelse vedr. overvågning og fastsættelse af rensekrav i forbindelse med påbud om forbedret spildevandsrensning. Ole Sørensen (OS): Andre kommuner leder også spildevand til Præstø Fjord, visse af disse har udsættelse med rensning af spildevand til Disse kommuners spildevand har også indvirkning på forureningen i Præstø Fjord. Det er korrekt at andre kommuners spildevand også har indflydelse på Præstø fjord. Vordingborg kommune har ud for en række kriterier prioriteret indsatsen i oplandet til Præstø Fjord højt. Vordingborg Kommunes prioriteringsgrundlag for spildevandsindsatsen i det åbne land fremgår af kommunens spildevandsplan. Det er korrekt at Næstved kommune har planlagt at gennemføre påbud om forbedret spildevandsrensning i oplandet til Præstø fjord senere end Vordingborg Kommune. Næstved har dog prioriteret spildevands indsatsen i andre områder højere. Vordingborg kommune har afgivet 11

56 et høringssvar til Næstved Kommune i forbindelse med vedtagelse af deres spildevandsplan, hvor Næstved Kommune er anmodet om at fremrykke påbud om forbedret rensning, så de i højere grad samordnes med Vordingborg kommunes planer, hvilket ikke har give anledning til ændringer i Næstveds spildevandsplan. Medlem: Hvor stor er forureningen fra vejafvandingen? Graden af forurening fra vejafvanding er ikke målt/kendt. Tubæk Å projektet og Vådområde Holmegård Enge Tubæk Å projektet og projekt Vådområde Holmegård Enge har lokalrådets store interesse, idet overfladevand fra arealerne SØ for Allerslev nu ledes til den gamle banegrøft via en tidligere etableret regnvandsledning. Der er i forbindelse med kloakarbejderne udført et antal afskærende grøfter, som fanger vandet, så det ikke løber ind over ejendommene langs østsiden af Mønvej og sydsiden af Rekkendevej. Det er dog et problem, at regnvandsledningen fra Mønvej til banegrøften også afleder vand fra vejbrønde på Mønvej, og den har i den egenskab ved kloakarbejdet har været brugt som afledning for vand med boremudder fra underboringer. Det må anses, at det frie gennemløb i ledningen er reduceret herved. Endvidere er den gamle banegrøft nu på vej til at gro fuldstændig til, og den er delvis blokkeret af 2 store træer, som er væltet ned over grøften af stormene Allan og Bodil. Kommunen har fra COWI fået en rapport med 25 forslag til foranstaltninger ved Tubæk Å-systemet, der sikrer opsamling og mulig forsinkelse af vand ved skybrud, så oversvømmelse af beboede områder i og ovenfor Præstø undgås. Kommunen har tillige udarbejdet forslag til etablering af Vådområde Holmegård Enge ved vest for Allerslev. Vådområdet har afløb til Skvatten, som igen løber ud i Land og Miljø M.h.t. Tubæk projekterne i forbindelse med Helhedsplanen for Klimatilpasning i Tubæk Å systemet. Der har været en periode med stilstand i vådområdeprojekterne ved Skvatten bl.a. som følge af ændrede krav til hvordan der laves fosforanalyser. Dette er nu afklaret. Kontakten til lodsejerne genoptages nu med henblik på en gennemførelse af de to projekter. Enkelte af helhedsplanens mindre restaureringstiltag er allerede gennemført. Øvrige projekter gennemføres i det omfang, der opnås enighed med lodsejerne, politisk tilslutning hertil, og der kan findes den nødvendige finansiering. M.h.t. fosforproblematikken, så er der muligvis tale om nogle misforståelser. Der er ikke forskel på om fosfor frigøres i et vådområde eller et vandparkeringsområde. Det der betyder noget er jordens fosforindhold, jordens bindingsevne og på hvilken måde fosfor er bundet. Desuden har vandets opholdstid, og om der opstår iltfri forhold en betydning. Der kan være et kompliceret 12

57 Tubæk Å. Vådområdet skulle være med til at reducere udledningen af kvælstof og fosfor fra det afvandede område, som bl.a. omfatter arealerne SØ for Allerslev. Omlægningen af banegrøften er en del af dette projekt. Etableringen af Vådområde Holmegård Enge vil efter lokalrådets mening være til gavn for en smuk natur ved Allerslev, og det vil kunne bidrage til at fastholde bosætningen i Allerslev. samspil med jordens kvælstofindhold og indholdet af organisk stof. Det vil derfor bero på en konkret vurdering af det enkelte tiltag / projekt om der kan forventes at ske frigørelse af fosfor. Oplæg til dialogudvalget: Lokalrådet har gennem det sidste år ikke hørt noget til udviklingen i disse projekter, og beder derfor dialogudvalget om at redegøre for, hvad der sker i forbindelse med disse to projekter. Diskussion: PSS: Vedrørende Holmegård Enge er der udført supplerende fosforundersøgelser, og det vurderes, at fosforkravet er OK. Sagen ligger nu i Naturstyrelsen for godkendelse. Efter godkendelse kan der søges tilskud bl.a. ved EU. Fortsættelse forventes først at kunne ske i Regulering og opstuvning ved Tubæk Å systemet er stødt på problemer, idet parkering af vandet kan give udtrækning af fosfor til det parkerede vand. BSJ: Høringen omkring regulering og opstuvning ved Tubæk Å systemet er først afsluttet i august 2014, og resultaterne fra høringen er nu ved at blive behandlet i den kommunale administration. OGP til PSS: Det er da mærkeligt, at man i Holmegård Enge reducerer fosforindholdet i vandet ved at lave vådområde og modsat får øget fosforindhold i vandet ved at parkere det, til der kan ske normal afstrømning. PSS: Kunne ikke komme med en forklaring. Det glæder os, at det ser ud til, at Holmegårds Enge projektet kan komme til udførelse. Miljø! Hvad sker der omkring tiltagene for Tubæk Å. Hvad er det for fosforproblemer, der er i forbindelse med midlertidig oplagring af regnvand ved skybrud? Vil 13

58 rørmosen mellem Beldringe og Mønvej ikke virke som vådområde ved tilbagehold af regnvand? Hvad sker der med forsamlingshusene, og er det korrekt, at samlingssalen i Multicentret kun rummer 70 personer? Orientering, forsamlingshuse: Ved mail af 10. februar 2015 har kommunen indbudt forsamlingshuse og lokalråd til dialogmøde om salg/overdragelse af de resterende kommunalt ejede forsamlingshuse til lokale foreninger alternativt til anden side. Kommunen oplyser samtidig, at foreningerne efter mødet har en frist på 10 dage til at svare, om de vil/kan overtage aktuelle forsamlingshuse. Dette er i sig selv meget problematisk, idet noget sådant normalt ikke kan ske uden vedtagelse på en generalforsamling. Generalforsamlinger har normalt en varslingsfrist på minimum 14 dage, og en generalforsamling kan da ikke indkaldes, før konditionerne for overtagelsen ligger helt klare og kan tiltrædes af bestyrelsen. Kultur og Fritid På KIF- mødet den 8. april 2015 blev fremlagt forskellige modeller for en videreførelse af forsamlingshusene. Administrationen gennemfører en dialogrunde med de 4 kommunale forsamlingshuse hvor de enkelte modeller fremlægges. Sagen genoptages til behandling på møde i Kultur,- Idræts og Fritidsudvalget den 22. juni Dertil kommer, at de små foreninger, som findes i landdistrikterne, almindeligvis kun har en meget smal økonomi, som næppe vil kunne klare at betale husleje, hver gang man skal mødes. Muligheden for at mødes uden lejeudgift i de kommunale lokaler er for de fleste af disse foreninger en forudsætning for foreningens eksistens. Falder disse foreninger væk, falder også det sociale samvær i området væk, og dette vil være kimen til forøget affolkning fra og ingen tilflytning til området. Det vil fremme flugten fra land til by, og denne flugt kan tillige også blive bort fra Vordingborg Kommune, hvilket må siges at være i modstrid med Vision I Allerslev og Ammendrup er man stærkt afhængig af at bruge Den gamle Skole som samlingssted for foreningerne. Den frie benyttelse af skolen i Allerslev kan absolut ikke undværes, den er livsnerven i det tilbageværende foreningsliv her. Multicenteret har dels en samlingssal i forbindelse med cafe-området, samt i alt 4 14

59 Oplæg til dialogudvalget, forsamlingshuse: Hvordan sikrer kommunen, at lokale foreninger med smal økonomi fortsat har mulighed for at arrangere møder og sammentræf, hvis forsamlingshusene sælges? Diskussion, forsamlingshuse: BSJ: Kultur- og fritidsudvalget undersøger i øjeblikket forholdene og skal melde tilbage til økonomiudvalget. Fristen virker ikke reel. Forholdene omkring de private og kommunale forsamlingshuse bør normaliseres. Der har været forskellige retningslinjer i kommunerne inden den kommunale sammenlægning. KS (Beboerforeningen): Har fuld forståelse for harmonisering, men betales der f. eks. halleje når foreningerne anvender hallerne til sport? Svar fra udvalget: I de kommunale haller betales der ikke leje. I de private haller betales der leje men der gives tilskud for unge under 25 år. JG: Da der generelt er tale om ældre huse, vil forestående reparationer og renovering gøre forholdene meget sværere for brugerne. MS: Forholdene omkring forsamlingshusene bør undersøges yderligere, og husene bør om muligt bevares som kommunale huse. mødelokaler som hver kan rumme op til 25 personer. Disse 4 lokaler kan slås sammen til et lokale; men når foldedørene åbnes vil de sammenklappede døre optage plads og skærme for lyd og synsfelt således at lokalet så kun må anses anvendeligt for max 80 deltagere, og kun 70 hvis der er kørestolsbrugere iblandt deltagerne Orientering, Multicenter: Det forlyder, at det største forsamlingslokale i det nye Multicentret maksimalt må have 70 deltagende personer. Oplæg til dialogudvalget, Multicenter: Er det rigtigt og i så tilfælde, hvor vil man så kunne arrangere større møder i Præstø? Det burde da være Multicentret, der var stedet. Diskussion, Multicenter: BSJ: Multicentrets samlingssal kan rumme 80 personer maksimalt. Ena Skovbæk (ES): OK-klubben kan ikke være i 15

60 Multicentret med sine 80 til 100 deltagere og er igen henvist til Kirkehuset. BSJ: Kan man ikke være i centerhallen? ES: Nej, det er ikke muligt på grund af trafikken i hallen. Medlem: Kan man ikke være på skolen? ES: Ja, men kun udenfor skoletid, og det kan OK-klubben normalt ikke. Erik Rasmussen: Det er umuligt at parkere ved Multicentret. Det kan ikke være rigtigt, at man skal parkere på vejene omkring centret. Det duer ikke for de gangbesværede. Ingen svar. Medlem: Den informerende skiltning til Ungebyen ved centret er utilstrækkelig. Med Kultur og Fritids udspil på og efter mødet i Viemose d. 4. marts 2015 ser det ud som om, man kun er interesseret i at lukke Allerslev Gl. Skole og dermed det lokale foreningsliv, som er så vigtigt for at bevare Allerslev og Ammendrup som samfund. Er det det man vil? Ansvars- og ulykkesforhold ved frivilligt arbejde Orientering: Ved stormødet mellem lokalrådene og den kommunale administration d. 22. januar 2015 blev der talt meget om Den kommunale Vision for Vordingborg Kommune i Hvad kunne der gøres i fællesskab for at nå visionens mål i størst muligt omfang. Administrationen fokuserede meget på det frivillige arbejde som en vigtig resurse til at nå målet, og det ville være af stor betydning, at så meget frivilligt arbejde som muligt indgår i det kommende arbejde. Dette affødte diskussion omkring de forsikringsmæssige forhold ved det frivillige arbejde, hvor de frivillige tilrådes, at sikre sig ved egen ulykkes- og ansvarsforsikring. Direktør Lisbeth Mogensen oplyste i denne forbindelse, at kommunerne ikke kan gå ind i sådanne forsikringsforhold. Firmaer og lignende skal lovmæssigt sikre deres ansatte Kultur og Fritid Vordingborg Kommunes forsikring dækker som udgangspunkt kun for ansatte i Vordingborg Kommune. Frivillige opfordres derfor at have egne private forsikringer for at være dækket i tilfælde af skader på sig selv eller skader de forvolder på andre. Den frivillige er dækket af egne private forsikringer når: Den frivillige har en heltidsulykkeforsikring (skader på sig selv) Eller Den frivillige har en ansvarsforsikring 16

61 med ulykkes- og ansvarsforsikring i arbejdstiden, hvordan kan Det offentlige så undlade at sikre de frivillige, når de arbejder for Det offentlige? Vi er nu tilbage ved start i forhold til Dialogmødet i 2014, hvor lokalrådet netop rejste dette problem. Spørgsmålet til dialogudvalget var den gang: (skader på andre). Vordingborg Kommune må under en eller anden form påtage sig den nødvendige forsikring for de frivillige under det arbejde, som de udfører for kommunen. Det må kunne gøres ved en fællesforsikring for frivillige, hvor de som skal arbejde anmeldes med navn og arbejdsdato/er forud for de dage som der skal arbejdes. I Røde Kors skal man registreres som frivillig f.eks. i butikkerne, idet man så er omfattet af en forsikring for ansvar og ulykke. ger_skal_forsikre_sig.pdf Der kan læses mere om foreningers forsikringsforhold her, og hvornår der er behov for at foreningen har tegnet en ulykkesforsikring: https://www.ask.dk/da/arbejdsskader/ofte %20stillede%20sporgsmal/Hvordan%20sk al%20foreninger%20sikre%20sig%20ved %20arbejdsskader.aspx?p=1 Der tales på landsplan uhyre meget om at skabe udvikling ved at inddrage de frivillige i arbejdet med løsning af det offentliges bestræbelser på at skabe fremgang. Aktuelt her, at løfte med i opgaven om at nå visionen i Oplæg til dialogudvalget: Hvis de bestående forhold omkring forsikringsdækning for de frivillige ikke ændres, bliver det svært at få inddraget de frivillige i den fremtidige udvikling. Hvad vil kommunen gøre rent politisk? Diskussion: MS: Det frivillige arbejde udføres jo for eget lokalområde m.v. og dermed til en vis grad for en selv. Man bør tegne egen forsikring for ulykke og ansvar. BSJ: Frivillige på den åbne skole skal også selv tegne forsikring. OGP: De frivillige kan når de udfører arbejde for kommunen risikere at bliver mødt med krav om erstatning fra kommunen, hvis de kommer galt af sted. BSJ: Hvis man agerer efter anvisningerne for det frivillige arbejde, vil kommunen ikke rejse krav. 17

62 Lokalarkivet i Præstø Lokalrådet har taget kommunens udmelding til efterretning. Med erfaringerne fra Gadekærslauget i Allerslev kan det blive vanskeligt for lokalrådet at rekruttere folk til lignende formål fremover HS: Lokalarkivet med alle de gamle papirer og dokumenter om Præstø har til huse under biblioteket (næsten det dybeste sted i Præstø). Bør disse skatte fra fortiden ikke sikres bedre for eftertiden. Hvad hvis Tubæk Å går over sine breder? Der har været talt om skimmel i lokalerne. ADA: Der er ikke skimmel i lokalerne, de er frikendt. Medlem: Var det en mulighed at flytte arkivet til det gamle rådhus? Hans Thomsen: Lokalarkivet har skrevet vidt og spurgt om forslag/ tilbud på fornyet og sikrere placering. Resultatet kendes ikke endnu. Kommunale bygninger Lokalhistorisk arkiv er et anliggende under KIF og det er som sådan under dette udvalgs administration der skal ske henvendelse om fremtiden for Lokalarkiver. Det oplyses fra børne- og kulturdirektøren, at Det Lokalhistorisk Arkiv er i dialog med KIF om en løsning. Det er et stort og væsentligt ønske, at sikre Det Lokalhistoriske Arkiv mod skade i forbindelse med eventuel oversvømmelse. Kan Kommunen gøre noget i denne sag? KastrupNdr.Vindinge Byskiltning på Næstvedvejen Opsætning af byporte ved Stubyvej og Granvej og med en fartbegrænsning på 60 km indenfor portene så hele området fremstår som et samlet bymæssigt område herunder Sikre overgange over Næstvedvejen ved Neder Vindingevej (Fakta) Langedvej, Koglevej og Granvej Generelt er det ikke en god ide at placere følsomme papirer/arkiver i kælderlokaler. Der er afværgepumper i Præstø Biblioteks kælder, således at oversvømmelser undgås. Kælder er renset for skimmel og således frikendt. Der er andre tanker om anvendelse af Gl. rådhus og det kan således ikke anvendes til Lokalarkiv. Trafik og Park Næstvedvej imellem Stubyvej og Granvej ligger ikke i byzone. En ændring vil kræve politiets godkendelse. Administrationen forventer ikke, at en ansøgning vil blive godkendt, da strækningen ikke har en udpræget bymæssig karakter, hvilket de to byporte ikke vil ændre væsentligt ved. Administrationen har sendt en henvendelse til politiet d. 13/4 om mulighederne. Politiet har svaret følgende den 17/4: Politiet er enig med vejbestyrelsen om, at der ikke umiddelbart er grundlag for ændring af strækningens status til byzone. 18

63 Rent hastighedsmæssigt vil politiet gerne overveje muligheden for at udvide strækningen med 60 km/t. til også at omfatte strækningen til og med Granvej (hvor der p.t. er 70) Jeg anser ikke opsættelse af byporte som have betydning for trafiksikkerheden og de har for mig at se ingen hastighedsnedsættende virkning. De vil formentlig pga. skillerabattens bredde skulle placeres helt uden for cykelstien og dermed stort set blive overset og ikke have nogen visuel indsnævrende virkning på trafikanterne. Forskellen mellem en almindelig skiltet hastighed med 60 og den samme hastighed med byzone har alene den betydning, at lastvogne er begrænset til max at måtte køre 50 km/t. Om forskellen fra 60 til 50 for disse køretøjer har nogen reel betydning for trafiksikkerheden er jeg meget i tvivl om. Og endelig skal man huske, at vejen jo er en hovedvej, Rute 22. Det er man også nødvendigt at tage med i betragtningerne. Administrationen er enig i politiets bemærkninger. Der bliver fremlagt et anlægsønske om en sikker krydsning ved Nedervindingevej. Sikring af cyklister Der ønskes sikring af cyklister på Ornebjergvej på strækningen fra Københavnsvej til Kastrup skole. Kan dette lade sig gøre? Trafik og Park Strækningen er ikke med i cykelstiplanen. En evt. billig løsning kunne være en 2-1 vej, men det vil kræve en analyse og midler. 19

64 Legeplads Der er et stort ønske om at legepladsen ved den nedlagte børnehave bevares, og åbnes for alle. Kan dette lade sig gøre? Trafik og Park Gangstier Lokalområdet ønsker sig; Trafik og Park 1. en sti fra tunellen til stien mellem den gamle børnehave og Troldeparken. 2. en sti mellem Troldevej (mellem den gamle børnehave og Troldeparken) til den nye børnehave Administrationen har været i kontakt med lokalrådet, for at afklare dette forhold. Lokalrådet har meddelt, at de har indgået aftale om at kunne benytte legepladsen med afdeling for Borger og Arbejdsmarked, der har overtaget børnehaven til indretning til beboelse for flygtninge. 1. Stien er ikke med i cykelstiplanen. En realisering af ønsket vil være omkostningsfuld. Uden yderligere begrundelse fra lokalrådet, kan administrationen ikke se et behov der kan opveje udgiften til arealerhvervets, anlæg og vedligeholdelse. 2. Med omlægningen af Nedervindgevej vil forholdene blive forbedret. Administrationen vil derfor afvente med yderligere anlæg. Lokalrådet gør opmærksom på at der ikke er ønske om asfalterede stier, men stier med en fast grus belægning, i en bredde så man kan færdes med barnevogn og kørestol Kan sådanne etableres? Østmøn Svinestald på Risbækvej 5 Østmøn Naturforening (ØN), der tæller 100 medlemmer, har modtaget en kopi af en ansøgning fra Risbækvej 5 om udvidelse af slagtesvineproduktionen fra ca slagtesvin til ca svin årligt. Da det i ØN øjne er en stor forøgelse af svineproduktionen, er man i tvivl om vores natur kan klare den øgede belastning. hvis der skal gives tilladelse til produktionen ønsker man der tages den bedst tilgængelige teknologi i anvendelse (BAT). Land og Miljø Risbækgård ApS har ansøgt om tillæg til eksisterende miljøgodkendelse. Der er ansøgt om at forlænge begge staldbygninger så det samlede staldareal øges med 2500 m2. Dyreholdet udvides fra slagtesvin årligt til slagtesvin årligt. Der opføres yderligere en gyllebeholder på 4000 m3 og en kornsilo. Ansøgningen har været offentliggjort med 4 ugers frist til at fremkomme med 20

65 Kommunen opfordres til at udnytte lovgivningens muligheder til at sikre en 0 løsning, det være sig inden for både miljølovgivningen og habitatdirektivets samt naturbeskyttelseslovens krav til en miljøkonsekvensvurdering bemærkninger som man mener Miljø og Teknik skal medtage i det videre arbejde med en evt. miljøgodkendelse. Vi har modtaget en række kommentarer som vi ser igennem inden vi påbegynder arbejdet med en godkendelse (medio april). Ved godkendelse af et landbrug tager vi udgangspunkt i husdyrloven, som også indeholder aspekterne omkring landskabelige forhold og natur. Der er ved udarbejdelse af miljøgodkendelser for husdyrbrug fastlagt et BAT-niveau fra Miljøstyrelsen, som skal overholdes. Det forventes ikke at blive et problem for ansøger, at leve op til BAT-kravene, da der er investeret i et gylleforsuringsanlæg. Anlægget betyder en stor reduktion i ammoniakfordampningen fra staldene. Når der foreligger et udkast til tillæg til miljøgodkendelse skal det 6 uger i offentlig høring inden det vedtages endeligt. Såvel Østmøn Naturforening som Østmøn Lokalråd vil modtage et udkast. Bemærk at lokalrådet ikke er klageberettiget. Lokalrådet har ikke modtaget noget angående denne ansøgning, så vi kender pt ikke til sagen, og kan pt ikke forholde os til den. Dialogudvalget udtrykte at det er meget svært med de store besætninger og de gener de giver i form af lugt og andet belastning, da man ved overholdelse af lovgivningen og de krav der stilles til ejeren har svært ved ikke at give tilladelse. Dialogudvalget tager skeptiken med I deres vurdering. Der bliver sikkert et borgermøde inden miljøgodkendelsen, så alle aspekter kan blive belyst. Kan administrationen konkretisere sagen? Servicetilpasning og lokaludvikling f.eks. SFO bygning i Hjertebjerg Den demografiske udvikling viser at vi ikke bliver flere, vi må derfor se i øjnene, at vi fortsat har udfordringer vedr. fraflytning, aldrende befolkning osv., der nødvendiggør prioriteringer og tilpasning af service til borgerne. Lokalrådet kan og vil gøre mere for at samle op på hvad der rører sig i de forskellige foreninger og interessegrupper. Der blev fremført kritik af, at forslaget til en evt. lukning af SFO bygningen ikke var udsendt til høring i lokalrådet. Lukningen skyldes at det er en skole med plads til 300 elever, men der er kun 118, så der er nok lokaleplads til SFO`en på selve skolen, og målet med besparelsen er at bevare Hjertebjerg Skolen. Det blev oplyst at vi er en vanskelig stillet kommune, og Kultur og Fritid Såfremt Østmøn Idrætsforening overtager SFO-bygningen, så den ikke længere er kommunal ejendom, så vil foreningen kunne søge lokaletilskud til dækning af foreningens driftsudgifter med 65 % beregnet ud fra antal medlemmer under 25 år. Lokaletilskuddet tildeles indenfor reglerne fastsat i Folkeoplysningsloven. En tværgående arbejdsgruppe undersøger mulighederne for at Østmøn Idrætsforening og Østmøn Hallen ville 21

66 der må findes besparelser. Østmøn Idrætsforening kunne ønske sig at overtage bygningen, hvis der kunne skabes et økonomisk fundament. Der var ros til Vordingborg Kommune for deres lokaldemokrati Reetablering af vej i Magleby efter kloakering, problemer med vand Da Østmøns idrætsforening kan overtage SFO bygningen gratis, vil man kigge på det, men der er nogle økonomiske udfordringer, vedr. tilskud der skal på plads først, det være sig til drift og lokaletilskud. Der skal ses på, om der er samme regelsæt for tilskud i kommunen? Dialogudvalget lovede at gøre en indsats for, at alle relevante spørgsmål bliver sendt i direkte høring hos lokalrådet Der er meget ujævnt i Magleby efter kloakeringen, vejen synker nogle steder og det er som at køre på en pukkelpiste, samtidig er der efter kloakeringen nogle der døjer med vand i kældrene. Der kunne også ønskes en fartdæmpning på Klintevej når man kommer fra øst, da der køres meget stærkt ind i byen. kunne anvende lokalerne. Trafik og Park vedr. slidlag og fartdæmpning Der er ingen planer om etablering af fartdæmper. Administrationen vil i løbet af foråret foretage en trafiktælling for at fastlægge de faktiske hastigheder og trafikmængden. Det blev oplyst at der kommer nyt slidlag på i år, og der vil ses på en evt. fartdæmpning. Finansiering af drift af lokalråd/forhøjet tilskud Vedr. vand skal man henvende sig til forsyningen Da lokalrådet er så aktivt, og har meget stor opbakning til deres møder og generalforsamlinger, forslår kommunens standardtilskud til arbejdet ikke Da aktiviteterne i kommunens lokalråd er meget forskellige, er dialogudvalget ikke uvillig til at se på en løsning af vores problem Strategi og implementering Drøftelsen af driftstilskud til lokalråd er ikke ny. Vordingborg Kommune har i andre sammenhænge fået ros for lighedsprincippet i forbindelse med sin nærdemokratimodel, da der tidligere også har været foreslået at lokalråd i byer/købstæder fik forhøjet deres tilskud. I sidste ende er det en politisk beslutning, hvorvidt driftstilskuddet skal sættes op. 22

67 Således vil der nu blive udarbejdet en sag til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling med henblik på en politisk drøftelse af, hvorvidt driftstilskuddet til lokalråd skal øges fremover. Vordingborg By Strandpolitikken Nordhavn og Ore Strand. Ore strand en forsømt perle. Ore har en lang kystlinje med mulighed for strand- og badeliv. Dele af stranden er i kommunalt regi, men forsømt af kommunen i mange år. Området omkring Strandparken ligger hen med tang og sten, på grund af strøm og vind ofte uden sandbred. To badebroer er opsat af privat strandlaug. Der er ved Fyrrevænget bord, bænke og skraldespand, men toiletterne er aflåst hele året. Hvor aftrædelse på naturens vegne så foregår, er det ikke svært at tænke sig til. Opgaven går på strandrensning og badebroer Land og Miljø Nyråd Lys på skoleveje Et andet fokuspunkt fra borgerne er belysning på skolevej både til Vintersbølle skole og skolen i Stensved. Gadelyset bliver slukket lidt for tidligt, så børnene kører/går til skole i mørke. Det er et stort ønske, at gadelyset er tændt når børnene cykler/går i skole og når de skal hjem igen. Der mangler stadig lys ved cykelstien, der krydser tilkørsel fra/til motorvejen. I tilknytning hertil spurgte Borgmesteren, om tunnellen for cykelstien til skolebørnene bliver brugt, hvilket blev bekræftet. Trafik og park Tanken om etablering af en stor strandpark, tæt på Vordingborg by, er ikke ny og det kunne helt sikkert blive et stort aktiv for Vordingborg med sådan en park. Vand- og strømforholdene på Ore gør det imidlertid vanskeligt og meget omkostningstungt at etablere en strandpark og den efterfølgende drift vil ligeledes blive meget dyr. Af ressourcemæssige grunde fjerner kommunen kun tang på nogle få udvalgte strande. Der drejer sig primært om de 5-7 Blå Flag-strande, som kommunen hvert år servicerer badegæsterne med. Der er ikke aktuelle planer om opstilling af en badebro i strandområdet omkring Strandparken. Der henvises til den kommunale badebro i Klinteparken, længere mod øst på Ore Strand. Administrationen har behov for oplysning om hvilke veje det drejer sig om. Vordingborgvej i Stensved er Vejdirektoratets vej og den har kommunen ikke indflydelse på. De øvrige veje er kommunens og her kan der stilles på hvornår det skal være tændt. Kan lygtetændingstiden udvides om morgenen? 23

68 Badebro Det var et ønske, at der blev gjort noget for vinterbaderne nede ved Bakkebølle strand. De vil gerne have en bro om vinteren. Hvis kommunen kan bidrage med penge og viden, vil der være frivillige, der vil hjælpe. Politikerne opfordrede borgerne til at søge om penge til etablering. Administrationen vil gerne hjælpe med at udforme en ansøgning Land og Miljø Der er ikke aktuelle planer om opsættelse af en badebro for vinterbadere ved Bakkebølle Strand. Indkøb, drift og vedligeholdelse af en vinterbadebro er betragtelig. Kan der etableres en bro for vinterbadere ved Bakkebølle strand? Affaldsstativer på Bakkebøllestien Der er meget affald langs Bakkebøllestien som hundelorte i plastikposer og andet affald. Måske kan kommunen hjælpe med at sætte affaldsstativer op Trafik og Park Opstilling af affaldsstativer langs Bakkebølle sti Aftaler mellem private skovejere og Vordingborg Kommune Land og Miljø Hvilken aftale foreligger mellem private skovejere og kommunen? Administrationen vurderer ikke, at opsætning af affaldsbeholdere vil løse problemet med henkastet affald. Udgifterne til indkøb, opsætning og tømning af affaldsbeholdere, vurderes ikke, at stå i forhold til den mængde affald der efterlades på Bakkebøllestien. Administrationen har tidligere fået henvendelser vedrørende hestepærer på stien, og vil på den baggrund gøre opmærksom på problemet med henkastet affald, herunder hestepærer, gennem information. Vordingborg Kommune har indgået aftale med Petersgård Gods om offentlighedens brug af skoven. Selve skovdriften er kommunen underordnet. I skoven gælder de almindelige færdselsregler for private skove. I korthed går de ud på, at færdsel til fods og på cykel er tilladt på veje og stier fra kl til solnedgang. Ansøgning om orienteringsløb, øvelser mv. skal sendes til Vordingborg Kommune. 24

69 Kalvehave og Omegn Lediges opgaver? I forskønnelsespuljen står der: Tilskud til etablering/reetablering af anlæg, hvor lokalrådene eller andre grupperinger påtager sig den efterfølgende drift og vedligeholdelse Skal lokalrådene ud med hakkejernet, hvis grupperingerne efterfølgende ikke påtager sig drift og vedligeholdelse? Dette kan begrænse lysten til at involvere sig i projekter. Borger og Arbejdsmarked Borger og Arbejdsmarked har ingen bemærkninger til, at kommunen eller andre ansætter ledige til at løse denne opgave, hvis der er økonomi hertil. Borger og Arbejdsmarked mener ikke, at opgaven kan løses af ledige under beskæftigelseslovgivningen, da (1) de faglige organisationer ikke forventes at kunne godkende praktikpladser på dette område, og (2) fordi der ikke gennem nytteindsats eller praktik for ledige kan forudsættes den stabilitet og kvalitet i leverancen af ydelsen, som er forudsætningen for at løse opgaven. Asger Diness Andersen mente ikke, at nogen kan forpligtes til en efterfølgende vedligeholdelse af igangsatte projekter. Thomas Christfort kunne ikke love, at kommunen i så fald ville overtage den eventuelt manglende vedligeholdelse. Carsten Olsen supplerede med at foreslå, at man måske skulle spekulere i at ansætte en såkaldt landsbypedel, hvis der kunne skaffes økonomi til det. Fra salen blev der spurgt, om man ikke kunne bruge ledige i kommunen til disse opgaver? Flygtninge Hvordan har Vordingborg Kommune planlagt at håndtere den kommende tilflytning af flygtninge i Kalvehave? Hvor mange kommer der? Hvem er de? Hvor skal de bo? Hvor længe skal de bo her? Er der planlagt et offentligt orienteringsmøde herom? John Pawlik oplyste, at der skal modtages ca personer i Kalvehave området, bl.a. fra Syrien, og de bliver fordelt forskellige steder, bl.a. på Hjortsøgårdvej. Det er ikke et permanent ophold, men af en varighed på 26 måneder, og derefter skal de flyttes til et mere permanent opholdssted. De første 3 år dækkes udgifterne fuldt ud af Staten, og derefter er det en 100 % udgift for Vordingborg Kommune - så øvelsen er bl.a. at få så mange som muligt ud i lønnet arbejde. Thomas Christfort var optimistisk med hensyn til tilflytning af flygtninge, men medgav at ikke alle grupper er lige nemme at integrere men det må kunne lykkes. Borger og Arbejdsmarked Borger og Arbejdsmarked har afholdt informationsmøder med beboerne i de relevante bebyggelser. Borger og Arbejdsmarked har ikke planer om yderligere informations- eller orienteringsmøder. 25

70 Mette Høgh Christiansen supplerede med at fortælle om arbejdet i Vordingborg Kommunes integrationsråd. Kaj Flinta efterlyste muligheder for at kunne etablere et mødelokale for flygtninge og lokalbefolkning. Der fremkom tilbud hertil fra både Den Gule Stald og Viemose Forsamlingshus. Bogø Lokalråd Høj fart i hovedgaden Læskur i hovedgaden ved skovvangen Bliver der et offentligt orienteringsmøde om emnet? Der køres stadig for hurtigt i hovedgaden. De vise fædre undersøger om man måske skal indføre to-på-en, så der kun bliver en kørebane som trafikken i begge retninger skal benytte. Når køretøjerne mødes skal en af dem eller begge trække ud på fortovet og passe godt på dem som måtte opholde sig der Kan der etableres en to i en vej på strækningen? En gruppe andre unge mennesker skrevet i Tidende og klaget over at læskuret i hovedgaden var skiftet ud med et mindre brugbart. Den sag blev klaret på sekunder. Peter Jonassen kunne nemlig fortælle, at kommunen har et læskur stående magen til det der er gået i stykker. Det må man hjertens gerne få. Der står mange børn og venter på bussen efter skole, samt de ældre med rollator kan ikke komme i læ Trafik og Park I anbefalingerne til 2-1 veje stilles der store krav til stopsigtelængden. Da Bogø Hovedgade har mange kurver vil det være problematisk at overholde disse. Administrationen vil foretage en ny trafiktælling i løbet af 2015 for at fastlægge de faktiske hastigheder. Trafik og Park Inden sommerferien 2015 vil det nuværende læskur blive fjernet og erstattet af andet brugt læskur af design arkitekt Poul Cadovius, som svarer til typen, som blev fjernet fra stedet i efteråret Kitesurfing på Farø dæmning Peter Jonassen gjorde opmærksom på, at Farødæmningen udgør en af de bedste kitesurflokaliteter i Danmark og mente at man bør give brugerne støtte til at oprette et sted, hvor de kan have deres grej. John Konggaard påpegede at det muligvis slet ikke er tilladt at udøve denne sport ved Farødæmningen, så der blev på stedet nedsat et hurtigt-arbejdende udvalg som skal klarlægge forholdende Land og Miljø Det er korrekt at området ved dæmningen mellem Bogø og Farø er omfattet at Natura 2000, men der må gerne både surfes og kite surfes. 26

71 Det skulle være natur 2000 område? Beredskab til/på Bogø Vi fik også at vide at beredskaberne er blevet, eller bliver, kraftigt beskåret nemlig fra 90 til 20, men alligevel var man sikre på at alle eventuelle brande på Bogø nok skulle blive slukket. Hvad med ambulance kørsel til øen, ved vi ligger i yderområde for begge dele Hvad har det af betydning generelt for Bogø? Beredskabschef Ambulancekørsel og Redningsberedskab/Brandvæsen ligger i to forskellige regi. Ambulancekørsel ligger under den præhospitale virksomhed som er en del af sundhedsberedskabet og som administreres af De danske Regioner. De har således intet redningsberedskabets struktur at gøre. Det er rigtig at der i Folketinget sidste år i juni måned blev lavet et forlig på beredskabsområdet, som siger at 87 beredskaber på landsplan skal reduceres til max. 20 beredskaber. Det får umiddelbart ingen indflydelse på placering og antallet af Brandstationer, da de ligger der hvor de geografisk hjælper borgerne bedst. De fleste ligger således at man mår borgerne inden for henholdsvis 10 eller 15 minutter, med mindre at der er tale om meget tyndt befolkede områder. Det man opnår ved beredskabsforliget er at man, kan udnytte synergi i fælles ledelse og drift. Samt en bedre udnyttelse af speciel ressourcer. Det er således stadig kommunerne som sætter standarden for hvilket beredskab de ønsker. 27

72 Lundby Lokalråd Broen over jernbanen ved Lundby Station spærres i en længere periode Broen planlægges spærret i perioden september 2017 til august Det vil medføre store gener for borgerne, idet al trafik mellem Køng og Lundby samt trafik mellem den vestlige ende af Lundby Hovedgade og centrum i Lundby skal gå via Sværdborg eller Ring. Politikerne oplyste, at denne sag er uden for kommunens indflydelse. Der er tale om en regeringsbeslutning, og nu er det Bane Danmark, der suverænt beslutter, hvordan og hvornår arbejdet skal udføres. Og en flytbar bro er udelukket, fordi den er for dyr. Under den efterfølgende debat gav borgerne udtryk for deres store frustration over, at Lundby i en længere periode bliver skåret midt over samt frygt for, at broerne ved Sværdborg og Klarskov ikke vil kunne klare den ekstra trafik, der kommer som følge af spærringen af landevejen mellem Køng og Lundby. Der blev dog tændt et lille håb, da en borger foreslog at bede militæret undersøge muligheden for at bygge en midlertidig vejbro over jernbanen på et sted, hvor den ikke vil genere bygningen af den kommende vejbro. Den midlertidige vejbro, der som minimum skal kunne benyttes af køretøjer op til kg., kan f.eks. bygges over jernbaneskinnerne, hvor Lundby Hovedgade i dag er lukket og passage kun er mulig gennem en fodgængertunnel. Politikerne mente, det var en interessant løsning, som bør overvejes nærmere. En enkelt havde kendskab til et sted, hvor man havde overvejet noget lignende, men af ukendte årsager havde forkastet ideen igen Lokalrådet ønsker at kommunen vurderer forslaget nærmere, idet en sådan løsning vil have mange fordele: det skønnes, at man ved bygningen af en Trafik og Park Det er et projekt, der hører under Banedanmark. Administrationen er ikke nede i detaljerne i projektet og kender ikke den detaljerede tidsplan og kan heller ikke sige, om den omtalte løsningen er en mulighed. Administrationen er bekendt med at der arbejdes på en helt ny tidsplan, i forbindelse med det samlede Femern Bælt projekt. Hvad det har af betydning for de enkelte projekter, er ikke meldt ud. Forespørgslen om en militær bro og de konkrete fordele ved løsningen, er givet videre til Banedanmark. Da det vurderes at gøre projektet dyrere, er sandsynligheden for, at det bliver en realitet meget lille. Sidste år var svaret fra Banedanmark, vedr. at udføre broen ved en indskubsløsning. Svar fra banedanmark. Modtaget pr. mail 2. maj 2014 Vi har fået vores rådgiver til at vurdere ekstraomkostninger ved at udføre broen ved en indskubningsløsning. Ekstraomkostninger er vurderet til at udgøre omkring 1,0 mio. kr. Banedanmark udfører derfor ikke broen ved en indskubningsløsning men fastholder, at broen bygges på stedet. Kommunen har i planlægningsperioden arbejdet på, at Banedanmark holder broen lukket kortest muligt, da det er en vigtig krydsning. Når det nærmer sig anlægsperioden, vil der være teknikermøder, hvor Kommunen deltager, og der vil vi også arbejde på at lukke perioden vil være så kort som muligt. 28

73 midlertidig bro vil kunne undgå unødig ærgrelse og frustration hos trafikanter, der i byggeperioden vil skulle køre en betydelig omvej fra A til B. det skønnes det at vil være godt for samfundsøkonomien, fordi man kan spare et ikke ubetydeligt beløb til omlægning af ruter for hjemmehjælpere, postruter m.v. trafikanterne undgår en betydelig merudgift på brændstofbudgettet, som følge af den mange kilometer store omvej, og man undgår en tilsvarende betydelig forøgelse af forureningen på Co2 regnskabet. Administrationen har modtaget nedenstående svar den 11. maj 2015 fra Banedanmarks rådgiver, der har regnet på løsningen med en midlertidig militær bro: 1 Indledning / projektet Nærværende notat er en beskrivelse af konsekvenser ved etablering af midlertidig brooverføring i forbindelse med anlæg af ny bro ved Kaj Lykkes vej. Den midlertidige bro skal kunne betjene almindeligt trafik med en lastbegrænsning på 3500kg jf. mail fremsendt af Vordingborg Kommune. 1.1 Forslag til placering Broen skal fungere som et alternativ til den i projektet foreslåede omvejskørsel. Broen er blevet foreslået placeres ved Lundbyhovedgade som skitseret på figur 1. 29

74 Figur 1: Foreslået placering af bro. 1.2 Problemstilling ved den givne placering Den anviste placering vil ikke teknisk være mulig. Broen skal etableres i en højde som tilgodeser banens nuværende fritrum. Dette betyder, at broen skal etableres i en højde på ca. 5 m over nuværende terræn. Dette vil betyde, at der skal etableres vejdæmninger mv. Etablering af vejdæmninger vil kræve ekspropriation af arealer og ejendomme omkring vejen. Banedanmark anser derfor ikke den anviste løsning som værende en mulig. Da løsningen ikke anses for værende tekniske mulig, er der ikke sat økonomi på forslaget. 30

STATUSRAPPORT TIL ERHVERVSUDVALGET FOR VORDINGBORG ERHVERV A/S JUNI 2015

STATUSRAPPORT TIL ERHVERVSUDVALGET FOR VORDINGBORG ERHVERV A/S JUNI 2015 STATUSRAPPORT TIL ERHVERVSUDVALGET FOR VORDINGBORG ERHVERV A/S JUNI 2015 4 1. Erhvervsservice 5 2. Iværksætteri 6 3. Internationalisering/eksport 6 4. Tiltrækning af virksomheder 7 Logistik og transportsektoren

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard Erhvervsudvalget Referat Dato 04. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 16:10 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 02. december 2015. 15:00 Sluttidspunkt 15:45. Mødetidspun kt. Lokale 2, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 02. december 2015. 15:00 Sluttidspunkt 15:45. Mødetidspun kt. Lokale 2, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 02. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 15:00 Sluttidspunkt 15:45 Lokale 2, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. januar 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. januar 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 07. januar 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Martin Leider Olsen, Laura Sø, Thorbjørn

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 01. oktober 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 01. oktober 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 01. oktober 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 18:00 Sluttidspunkt 19:40 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 17:20 Sluttidspunkt 17:40 Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet, Vordingborg

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 3. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager - April...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 04. december Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 04. december Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 04. december 2014 Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Komiteen for Solbakken

Komiteen for Solbakken Komiteen for Solbakken Referat Dato 23. januar 2014 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Niels Fog (formand), Kaj Aagaard, Anne Middelboe Christensen,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. februar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. februar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 05. februar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:50 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

Afbud: Iver Enevoldsen Bjarne Sandager Thomas Bisgaard Thomsen Lars H. Olsen

Afbud: Iver Enevoldsen Bjarne Sandager Thomas Bisgaard Thomsen Lars H. Olsen Dagsorden for Videnudvalget Mødedato 5. februar 2014 Mødetid Kl. 16.00-18.00 Mødested Ved Fjorden 6, 6950 (Rådhuset) Mødelokale 1 Fraværende Bemærkninger R E F E R A T Deltagere: Bent Brodersen Tine Korsholm

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: rukomuddarb@regionsjaelland.dk eller pr. post til Region

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat tirsdag den 3. januar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse af dagsorden...1 2. 17,4 - Valg af næstformand...2 3. 17,4 - Introduktion

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 06. august 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:25. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 06. august 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:25. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 06. august 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:25 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo,

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts Afbud: Morten Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx Memo stillingen som Event- og Marketingkoordinator Baggrund Tønder Erhvervsråd og Tønder Handelsstandsforening har indgået en aftale om tilpasning af den eksisterende bycenterchefstilling til de behov

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard Erhvervsudvalget Refer Do 08. september 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo,

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. september 2016 Mødested: Videnparken Mødetidspunkt: Kl. 15:30-19:30 Medlemmer: Formand: Pernelle Jensen

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 08. januar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:20. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 08. januar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:20. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 08. januar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:20 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Kim

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april :00 Sluttidspunkt 17:35. Mødetidspun kt. Lokale 2, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april :00 Sluttidspunkt 17:35. Mødetidspun kt. Lokale 2, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 07. april 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Lokale 2, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo,

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 01-06-2015 08:30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Bilag: Oversigt over oprettelse af fora som erstatning for LBR i kommunerne i region Sjælland

Bilag: Oversigt over oprettelse af fora som erstatning for LBR i kommunerne i region Sjælland Bilag: Oversigt over oprettelse af fora som erstatning for LBR i kommunerne i region Sjælland Faxe Etablerede 1/1-2015 et nyt forum. Det kom dog aldrig i gang da visse fagforbund ikke ville deltage, hvis

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15.

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 2 Mødedato Tirsdag den 16. marts 2010 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Erik Fabrin formand, Søren Hyldgaard næstformand, Mikkel Barnekow Rasmussen,

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond KURSER VINTER 2010/2011 STYRKET ERHVERVSFREMME I REGION SJÆLLAND Kompetencefabrikken er sat i verden for at styrke det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland. Det vil sige kommunerne, regionen, den

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 20.06.13 kl. 16:30 i mødelokale 1 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Ikke til stede: Lars Kilhof

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

Forretningsgrundlag & Strategi. Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon Mail CVR- nr.

Forretningsgrundlag & Strategi. Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon Mail CVR- nr. Forretningsgrundlag & Strategi Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon 45 27 10 10 Mail info@erhverv.net CVR- nr.: 3079 0723 Grundlaget for Erhverv.nets virke Udgangspunktet er Loven om Erhvervsfremme,

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Direktøren i Næstved Erhverv A/S har besluttet at tiltræde en direktørstilling i andet regi. Stillingen som direktør opslås derfor til besættelse cirka 1. november

Læs mere

Kontrakt - udkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem

Kontrakt - udkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem September 2015 Kontrakt - udkast om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem Ballerup kommune Center for by, kultur og erhverv Hold an vej 7 2750 Ballerup og Væksthus

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 19.01.2010, kl. 08:30 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden...... 3 2 Udpegning af næstformand...... 4 3 Mødekalender for 2010...... 5 4

Læs mere

Fremlæggelse af strategi og handlingsplan 2016 / ved bestyrelsesmedlem Torben Johansen

Fremlæggelse af strategi og handlingsplan 2016 / ved bestyrelsesmedlem Torben Johansen Fremlæggelse af strategi og handlingsplan 2016 / 2017 ved bestyrelsesmedlem Torben Johansen VISION Næstved Erhvervsforening vil være en stærk, samlende organisation for erhvervslivet I Næstved Kommune

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Erhvervsudvikling og erhvervsservice i Syddjurs Kommune. Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2012

Erhvervsudvikling og erhvervsservice i Syddjurs Kommune. Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2012 Erhvervsudvikling og erhvervsservice i Syddjurs Kommune Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2012 Indledning I august 2011 offentliggjorde DI en undersøgelse af erhvervsklimaet i samtlige kommuner

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiriudvalget Refer Do 04. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødested: Kalvehave Havn Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard, Kirsten

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere