Fødselsdagsbørn. Posten. Hvorfor udkommer vi lidt uregelmæssigt? Forside. V. Kristian og Martin Nytoft, Sinding Mobil og

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fødselsdagsbørn. Posten. Hvorfor udkommer vi lidt uregelmæssigt? Forside. V. Kristian og Martin Nytoft, Sinding Mobil. 23 30 60 99 og 51 36 13 97"

Transkript

1 Nr årgang Maj 2009 Indhold: Side 2: Fødseldagsbørn, Annonce Side 3: Ørre Skytteforening Side 4 og 5: Borgerforening Side 6: Sinding-Ørre Midtpunkt Side 7: SGIF Side 8: Ørre Sinding Lystfiskerforening Side 9, 10, 11 og 12: æ Sinding daw Side 13, 14, 15, 16, 17 og 18: Kirkesiderne Side 19: Ørre Forsamlingshus Side: 20: Kalenderen 1

2 Posten Redaktion: Mia B. Andersen, tlf Heidi Nielsen, tlf Fødselsdagsbørn Hjertelig tillykke... Korrektur: Wagn Christensen, tlf Oplag: 550 stk. Posten udgives af Lokalrådet for Sinding og Ørre og udsendes til samtlige husstande i Sinding-Ørre, samt til dem, der bor udenfor området og ønsker den tilsendt. Indlevering af stof til Mia B. Andersen, Ørre Byvej Datoer til kalenderen: Heidi Nielsen. Kalenderoversigt bliver tilsendt alle, der ønsker det, til brug ved planlægning af arrangementer og møder. Vi håber selvfølgelig, at I melder tilbage om jeres arrangementer. Se også: Annoncer: Mia B. Andersen, Ørre. Sats og tryk: Aulum Bogtryk & Offset Næste deadline: Afleveringsfrist er senest d. 1. august Posten udkommer d. 2. september år d. 25/ Sebastian Riis Thøgersen Søvndalvej 1 3 år d. 18/ Kristian Bækgaard Lindholt Rosmosevej 8, Sinding BEMÆRK Side-prisen incl. moms er for 1/1 side kr. 860,-, 1/2 side kr. 430,-, 1/4 side kr. 250,-, 1/8 side kr. 160,-. Forside Hvorfor udkommer vi lidt uregelmæssigt? Post Danmark har lavet flg. omdelingsuger i 2009: Uge 8, 22, 36 og 48. Resten af 2009 ser således ud. Deadline Udgivelse 1. august 2. september 1. november 25. november V. Kristian og Martin Nytoft, Sinding Mobil og %HO JQLQJ (QWUHSHQ U 8GOHMQLQJ.UDJVQDSYHM6LQGLQJ (PDLOQ\WRIWVHUYLFH#KRWPDLOFRP 5LQJIRUHWXIRUSOLJWHQGHWLOEXG Forside: Ruth Nors Forår 2

3 3

4 BORGERFORENINGEN FOR SINDING-ØRRE Borgerforeningen for Sinding-Ørre Oversigt over bestyrelsen: Sankt Hans Aften Formand: Erik Nielsen Søvndalvej 1 Tlf Næstformand Jesper Dahl Martinussen Sinding hovedgade 7 Tlf Kasserer: Johannes Pedersen Sinding Hovedgade 9 Sinding Tlf Sekretær: Peder Lundby Ørre Byvej 88, Ørre Tlf Mail: Medlem: Ib Hartvig Jensen Sinding Kirkevej 1 Sinding Tlf Ørre-Sinding Sognearkiv: Åbent hver mandag kl Arkivleder Vilhelm S. Østergaard Tlf.: Tirsdag d. 23. juni arrangerer Borgerforeningen traditionen tro, Sankt Hans aften ved SØ - Grillen. Fra kl. 18 vil grillen være varm for tilberedning af den medbragte mad. Der vil være snobrød til børnene. Kaffe, brød og drikkevarer kan købes til rimelige priser. VEL MØDT!! BORGERFORENINGEN FOR SINDING-ØRRE Vindere af byskilte konkurrencen Leo Lisby og Lene Kidde. Der arbejdes videre med det endelige layout! Flaghejsning Sinding: Henv. Tonny Tulstrup, tlf Ørre: Ejgil Kølbæk tlf Sinding-Ørre re bogen - af Konrad Understrup, genoptryk af Borgerforeningen for Sinding og Ørre i Kan stadig købes for kr. 160,- ved henvendelse til Ørre-Sinding Sognearkiv, Skoletoften 7, Sinding v/wagn Christensen, Tlf

5 BORGERFORENINGEN FOR SINDING-ØRRE Borgerforeningen for Sinding-Ørre Tunnel Borgerforeningen har afleveret en ansøgning til kommunen om at vi gerne vil have en tunnel under rute 18. Det vanskelige ved opgaven er at det er en statsvej der krydses af en kommunevej. Vejdirektoratet der er myndighed på rute 18 er meget afvisene overfor at vi skal have en tunnel, hvorimod kommunen er mere lydhør. Vi har fremlagt en færdig projektbeskrivelse for kommunen hvor vi har beskrevet vores problem, hvordan det kan løses og hvad det koster at få det løst. Vi har opfordret til at stat og kommune sætter sig sammen og hver kommer med nogle penge og samtidig søger penge i statens cyklistpulje, og evt. andre fonde. Så må det være overskueligt for dem at få det finansieret. Vi håber på et positivt resultat i løbet af sommeren. Fiberbredbånd Der er nu gravet fiberbredbånd ned i Sinding og Ørre by og ved nogle enkelte ejendomme udenfor byskiltene. Der bliver afholdt en salgkampagne fra Energi-Midt der omhandler en informationsaften i Sinding Forsamlingshus hvor der bliver lejlighed for at se hvad man skal have af bokse og lignene. Man kan også få lejlighed til at få uddybet priser og i det hele taget få stillet spørgsmål til salgskonsulenten. Der kommer senere en udstillingsbus hvor man kan komme ind og se hvordan det ser ud når man ser tv med bredbåndsforbindelse, og hvor stærkt det går når man er på nettet. Bussen kommer i byfestugen onsdag og torsdag. Vi har opfordret til at de skal kigge på om ikke Nybro og Nyby kan komme med på fiber nu her i første fase. Vi har endvidere udtrykt ønske om at når de er blevet færdige med at grave fiber ned i byområderne, så vil vi gerne at vi bliver det første område hvor der er tilbud om fiber på alle adresser i området. I den forbindelse vil vi meget opfordre til at man møder op i forsamlingshuset, i bussen og efterfølgene også ringer direkte til Energi- Midt for at signalere at vi gerne vil dækkes 100% Jo mere vi presser på jo større er chancerne for at det lykkes. Hundeskov Nu er vi endelig i mål med financeringen af hundeskoven. Det har trukket lidt ud af forskellige årsager men nu til har vi fået tilsagn om de sidste penge. Vi har fra LAG Herning, fra Natur og Grønne Områder i Herning og fra Lokale og Anlægsfonden. Ialt Kr. Herudover skal vi selv lægge 200 frivillige timer i det. Når projektet er færdig har vi et areal der er hegnet ind så man kan gå tur med hunden uden snor. Inde i indhegningen er der plantet træer og gravet en lille dam, der er plantet frugttræer og sat nogle borde og bænkesæt op. Der bliver også et lille stisystem derinde der får forbindelse til stien ud i grusgraven. Umiddelbart udenfor hegnet op mod kælkebakken kommer der en tarzanbane hvor noget af skråningen bliver inddraget, der kommer en del forskellige forhindringer og balancebomme, men en ting er vi sikre på at der kommer og det er en svævebane. Plæneklipper Vi har valgt at købe en plæneklipper til dem der passer Amerikanergrunden, så de ikke skal ud og låne en maskine eller selv lægge en til. Vi er glade for at pasningsordningen vi fik på plads sidste år kører videre i år. Ordningen i Ørre køre også videre som den plejer, tak for det. Fondsmidler: Hvis man har nogle gode projekter og får ansøgt om midler de rigtige steder kan man godt få en del penge stablet på benene ved at sidde ved skrivebordet. Indtil videre har vi fået tilsagn om Kr. til hundeskoven og vi har fået Kr. til broen i Ørre. Ialt Kr. til dato. Det er ikke for tidligt at begynde at tænke over hvad vi skal søge om i landsbykontaktudvalget til efteråret, her kan man typisk få Kr. Så er der nogle gode ideer vil vi gerne høre om det. 5 Lokalrådsmøde Vi har besluttet at have et tema på lokalrådsmøderne fremover. Denne gang var det Sinding-Ørre naturpark. Der er bred enighed om at naturparken trænger til et løft/ renovering. Dette gælder både skiltning, annoncering, udbedring af stisystemet, samt tilsyn med vores mange kulturminder. Herunder bl.a. Nygård gl. skole Der arbejdes på at nedsætte et brugerråd, som skal tage sig af dette fremadrettet. Der bliver en længere proces nu med at få rammerne lagt. Der vil komme en mere detaljeret redegørelse senere på året.

6 Sinding Ørre Midtpunkt Skolen - Hvepsereden På vej.. At man, når det i sandhed skal lykkes én at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst. (Kirkegaard 1859) Dette Søren Kirkegaard citat, er den første skrevne tekst, man møder, når man lukker Sinding-Ørre Midtpunkts hjemmeside op. Måske, hvem ved, var citatet medvirkende til, at Forvaltningen i Herning Kommune i 2008 henvendte sig til Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen og Hvepsereden, for at undersøge, om man i Sinding kunne rumme en specialklasse, der skulle starte op i august Da der også stod en delvis uudnyttet lærerbolig i Sinding, der var som skabt til formålet med specialklassen, var afgørelsen næsten truffet. Huset blev en realitet, personale blev ansat og rammerne skulle fyldes ud. De overordnede rammer er fastsat af Herning Kommune. Huset er et specialtilbud for børn med vanskeligheder inden for adfærd, kontakt og trivsel. Åbningstiden er fra kl. 7:00 16:00 (fredag kl. 15:00). Der er p.t. 6 drenge i alderen 7 9 år i tilbuddet. I retningslinjerne for Huset står endvidere, at dagligdagen skal bestå af socialpædagogisk indsats kombineret med undervisning i skolens fag, hvor der i videst muligt omfang tages udgangspunkt i de enkelte børns behov og forudsætninger. Og hvordan er det så lige, at fire, for hinanden ukendte, nyansatte voksne, og seks, for hinanden lige så ukendte, drenge finder hinanden og får et sådant tilbud til at fungere i en forhåbentlig for alle parter givende hverdag? Måske kan det bedst sammenlignes med følelsen af at være med i et eventyr og skulle begive sig ud i den vide verden på en ukendt vandring ad en landevej, hvor udsynet ikke er særligt godt. I hvert fald kan man ikke se ret langt frem, og man har ingen anelse om, hvad der gemmer sig bag den næste bakketop. Fælles for alle voksne og børn var dog en lyst og nysgerrighed efter at tage de første skridt ud på ukendt vej vel vidende, at vi ikke, som i eventyrets verden, ville komme til at nøjes med tre prøvelser for at nå vort mål. Som soldaten i H. C. Andersens eventyr, Fyrtøjet, marcherede vi en augustdag af sted ud ad vores ukendte landevej med hver vores tornyster på ryggen. Tornystrene var vidt forskellige og indeholdt vidt forskellig bagage. De voksnes tornystre var naturligvis de største, men ikke nødvendigvis de tungeste at bære. Fælles for alle, voksne såvel som børn, er dog, at der ligger en vis portion livserfaring, personlige oplevelser, viden og kunnen deri. Alle havde, har stadig og vil altid blive ved at have hver deres særpræg, hver deres bagage, og endnu har vi ikke vist hinanden alt, hvad vi bærer på. I begyndelsen fulgte vi den slagne vej og havde mere end udfordringer nok i så nogenlunde at finde fælles fodslaw. Efterhånden som vores vandring ud ad vejen er blevet mere struktureret, er vores muligheder, for at stoppe op og nysgerrigt undersøge, hvad der gemmer sig i vores fælles verden, vokset. Alle er ikke lige nysgerrige hver dag, og alle går ikke lige stærkt hver dag. Nogle dage er rygsækken tungere at bære end andre dage, og man trænger til et hvil, mens andre kan få mulighed for at bevæge sig lidt ud på egen hånd og søge udfordringer. Selvom vi hver især får lov til at få egne oplevelser og udfordringer, mødes vi flere gange om dagen og venter på hinanden, så alle kommer godt frem på vores fælles vej. Undervejs på vores vandring er der som i ethvert andet eventyr og enhver anden skole mange daglige pligter, som skal udføres. Der er regler for, hvordan vi skal behandle hinanden, og hvordan vi skal snakke til hinanden. Bøgerne og lektierne skal passes, før vi kan få lov at lege og slappe af eller få andre spændende oplevelser. I Husets eventyr må vi af og til slå hekse ihjel. Vi nøjes nemlig ikke med, som soldaten i Fyrtøjet, at skulle slå en enkelt heks ihjel. Det er hårdt arbejde at slå hekse ihjel, tit skal vi overvinde os selv, og mange af vores hekse har ligget på lur længe. Selvom vores hekse ikke har givet os muligheden for at kravle ned i et hult træ for at hente kobber-, sølv- og guldmønter, føles det alligevel som at få en stor belønning i form af en guldmønt i lommen, hver gang vi har slået en af vores hekse ihjel. Og vi samler på guldmønter. Lige nu nyder vi at marchere hen ad landevejen i det smukke landskab, som vores vej befinder sig i. Om prinsessen og det halve kongerige venter for enden af vejen, ved vi endnu ikke. Vi ved dog, at der er en meget lang vej forude, og at der er meget, meget langt til slottet, og at der er mange forhindringer og hekse undervejs. Og så ved vi, at hvis vi skal føre hinanden hen til et bestemt sted, må vi først finde hinanden og begynde der. Vi føler, vi er ved at finde hinanden og er kommet godt af sted og håber, vi har taget den rette vej, for vi kan stadig ikke helt se, hvad der venter forude. Men vi har mod på at fortsætte turen og føler, vi er på rette vej. Personalet i Huset: Brian Krath, Jette Springborg, Johnny Hansen og Rita Klausen 6

7 Sinding Gymnastik- & Idrætsforening Stor udskiftning i Dansk Slager Parade 2010 Så er Dansk Slager Parade 2009 i Midtpunktet, vel overstået, og det med stor succes. Ca. 500 mennesker i feststemning, var med til at gøre aftenen til en uforglemmelig aften. Og der blev da også leveret et forrygende show fra de medvirkende, som var de efterhånden velkendte Dansktop-kunstnere: Richard Ragnvald, Kisser & Søren, Susanne Lana, Lis & Per samt Klaus Strandholm, akkompagneret af Gemalerne. Og denne gang var opvarmningen lagt i hænderne på, ingen ringere end, Carsten Knudsen, som hurtigt fik stemningen i top. Og så er vi ellers klar til at se frem til festen Lørdag den 27. Februar Og denne gang bliver der mulighed for at møde en hel del nye kunstnere. Kun Klaus Strandholm fra Klaus & Servants vender tilbage, selvfølgelig akkompagneret af vores lokale Gemalerne. Ellers bydes der denne gang på Anette Klingenberg, Keld & Hilda Heick samt Dario Campeotto. Vi har også sørget for lidt opvarmning til lattermusklerne, denne gang er det lagt i hænderne på revy-direktøren fra Sønderborg Revyen, Leif Maibom. Så der er igen lagt op til et brag af en fest. Så sæt hellere kryds i kalenderen den 27 Februar Som noget nyt er det også muligt at reservere plads allerede nu på tlf Bestyrelsen Formand: Jimmy Damgaard Sinding Hovedgade Herning Tlf Mail: Aktivitetsformand: Martin Jørgensen Ørrevænget Herning Tlf Mail: Økonomiformand: Jens Arne Mikkelsen Ørrebyvej Herning Tlf Mail: Øvrig bestyrelse: Jens Peter Kjærulff-Hoop Brændgårdsvej 19.3 th Herning Tlf Efter flere tusinde kampe blev vinderne i årets bobturnering kåret ved afslutningen Fra venstre: Steen Nielsen, Tommy Pedersen, Kaj Ove Hansen, Kent Larsen, Jens Arne Mikkelsen, Arne Kølbæk og Vagn Jørgensen. Vindere single: 1. Vagn Jørgensen, 2. Kaj Ove Hansen, 3. Kent Larsen Vindere i double: 1. Sten Nielsen og Tommy Pedersen, 2. Vagn Jørgensen og Jens Arne Mikkelsen 3. Kent Larsen og Arne Kølbæk Carsten Johannessen Ljørringvej Herning Tlf Kiosk og kontor: Dorit Andersen Vestermosevej Herning Tlf Anni Olesen Kvindvadvej Herning Tlf Forretningsfører: Else Mortensen Schæferivej Herning Tlf

8 Ørre-Sinding Lystfiskerforening Så er foråret rigtig kommet i gang, og vi fik fældet yderlig nogle pil og træ ved Storåen, så en stor tak til dem der hjalp med det, og en tak til kommunen, fordi de vil være behjælpelige med at fjerne grenene, som har været vores største problem, de sidste par år, men det er nu ordnet, så vi kan rolig forsætte til næste år igen, det blive rigtig flot, og lodsejerne er også meget glade for vores arbejde, kommunen er også meget glad for at få fjernede træerne langs åen, for som Winnie Post fra Teknik og Miljø, Land og Natur vil kommunen gerne have de åbne ådale, og det var nok også derfor de gerne vil hjælpe os med at fjerne træerne. Jeg har søgt om lov, at lægge gyde grus ud på 3 lokaliteter i Løven å, men mangler på nuværende tilsagn fra lodsejerne, inden ansøgningen kan sendes til DTU Aqua i Silkeborg, men det burde ikke være nogle problem, i det gruset skal anvendes både til at supplere et i forvejen tyndt gruslag samt forbedre levestederne på vandløbsbund med meget ringe fysisk variation. Ved det foreslåede projekt ønsker foreningen altså både at skabe muligheder for reproduktion på en lokalitet hvor der ikke tidligere er fundet yngel samt sikre at reproduktionen kan forsætte på andre lokaliteter samt i væsentlig grad generelt at forbedre levestederne for den naturlige ørredyngel. På vores opfordring har kommune søgt om tilskud til 7 lokaliteter, hvoraf 2 er placeret i Storå og de resterende 5 ligger længere oppe i systemet i Højriis Å, som vil blive lavet hen over sommeren. Midt i april blev jeg ringet op af Finn Sivebæk fra DTU Aqua i Silkeborg, han var på kanotur på Storåen, sammen med Poul Aagaard fra Vemb Lystfiskerforening, de var på sejltur for at se på muligheder for at lave gydebanker, de tog turen helt oppe fra Ikast, og skulle ud til broen ved Hallundbækvej, men da de var kommet til Nybro orkede de ikke mere, de var vist blevet lidt øre i bagen. Men på deres tur ned af åen, fandt de over 30 steder der vil egne sig godt til etabler gydebanker til laks og ørreder, og da det meste af Stor å-systemet ligger i Herning kommune, så er der nok at tage fat på. EU har også afsat en stor pulje penge vandpleje, så det er nok der kommune skal hende en del af pengene, på sigt kan det også skabe en del turister til området, nu der er fanget laks i Storåen på over 20 kg. Ja, selv nordmænd taget til Danmark for at fiske. Nu vi er ved laksen, så skal det lige nævnes, at efter at vi har arbejdet i over et år, på at samle alle lyst og sportsfisker foreninger langs Storåen, måtte vi meddele at vi ikke kunne deltage under disse vedtægter som blev resultater efter vores forhandlinger, i det, det endte med at blive en laks børs, og ikke et samarbejde, til forbedring af Storå-vandsystem. Det vil sige at vi ikke må hjemtage laksen, da laksen er total fredet i Storåen, men at SVS (Sammenslutning Ved Storåen) har lov at hjemtage 130 stk. laks 120 stk. nedstrøms og 10 stk. opstrøms vandkraftsøen i Holstebro. Det vil sige at så frem man ønsker at hjemtage en laks skal man indmelde sig i SVS, men det er kun lodsejer og foreninger, her under konsortier, der kan det, og så er det kun i Storåen, og ikke tilløb til Storåen, og jeg har ikke kunne få at vide om Højriis Å, regnes for at være Storå, eller om man regner Storåen fra udløb af Herningsholm å. Nu vi er ved samarbejde, så har vi sagt, at vi gerne deltager i et sammenarbejde, bare ikke under disse vedtægter. Men det er ikke nok med gode løfter, nej det skal også vise om det holder vand, og selvfølgelig gør det, det når vi er med, så vi var i Holstebro her først i maj mdr. for at hjælpe med at sætte yngel ud, man er, vil en mand af ordrer. Der blev forsøgt at afholde sushi-kursus her først i maj mdr., men det måtte aflystes på grund af for få tilmeldinger, men vi prøver lige igen her d. 6. juni, kl Den sidste time tester vi, og du kommer til at spise så meget sushi som du orker, det bliver formentlig første og sidste gang i dit liv. Men efter kurset kan du garanteret selv lave sushi ikke så lidt mere velsmagende end de fabriksfremstillede, og det til mindre end 20 % af normalpris. Kursusafgift - kr for voksne kr for unge under 15 år inkl. alle materialer. Kurset er åbent for alle også for ikke medlemmer, minimum 10 og max 15 deltager. Tilmelding sker til formanden. Poul har sørget for at vi kan afholde vores årlige tilbagevenden begivenhed familiefisketur til Herning fiskepark lørdag d Bestyrelsen Formand: Ejgil Kølbæk, Foldagervej 8, Ørre 7400 Herning Tlf Næstformand: Poul Thomsen Kasserer: Arne Kølbæk Sekretær: Erland Petersen Bestyrelsesmedlem: Søren Peter Killerich juni, kl. 13,30 til solnedgang. Der kan evt. grille ved 17,30 tiden i det store telt, så kom og lad os få en dejlig dag, tag evt. børn og eller børnebørn med, og har du ikke nogle, så tag bare nogle andres med. Husk at vi holder Stor fiskedag i Ørre i september, med nye spændende tiltag, også for tilskuer, og denne åres prominente person fra Ørre er, en hemmelighed (det er jo valg år i år.) Men mere herom i august posten. Husk at kikke på hjemmesiden, så er i opdateret, om hvad der sker i Ørre-Sinding. Nu vi er i maj mdr. er det jo et fin tørfluefiskeri, med maj fluer, så knæk og bræk Ejgil Kølbæk

9 9

10 7LUVGDJGHQMXQL Kl Vores lokale Esben Inglev vil sammen med Jakob Bjerre spille og synge for os i Sinding kirke. Det vil være en blanding af instrumental og vokalmusik. Se yderligere på kirkesiderne. Efter koncerten er der en forfriskning i kirkehuset. 2QVGDJGHQMXQL Kl EnergiMidt Fiberbredbånd er på festpladsen med deres show-trailer og fortæller om mulighederne i Sinding. Kl Tombolavognen er åben. Kl Stort bankospil i Sinding Forsamlingshus. Dørene åbnes kl RUVGDJGHQMXQL Kl EnergiMidt Fiberbredbånd er på festpladsen med deres show-trailer. Kl Byfestpladsen er åben Hoppepuden er tændt, der er kaffe- og ølbar, tombola, sandkasse, elbiler for de yngste og søm-blok m.m. Grillen er varm, og vi sælger oksesteaks, krydrede koteletter, Æ Sinding Daw pølser, røde pølser, kartoffelsalat, salat og flutes. Der kan også købes kaffe, te, franskbrød med pålæg og andet mundgodt. Kl Æ Sinding Daw Løb. Byfestudvalget opfordrer alle i Sinding-Ørre til en frisk tur i det fri.. Mød op og tag naboen og vennerne med. Der er en gårute på ca. 1 km rundt i den flotte natur i Sinding, og en 3 km gå/løberute på asfalt. Udfordre nabofamilien eller få selv en god tur rundt i området. Efter turen kan der nydes en velfortjent aftensmad(løbet er gratis). Omklædning/bad muligheder i hallen. Kl Teltet er åben for hygge og spil. Kom og få et spil kort/brætspil/poker eller bare hygge.. Tag evt. selv spil med (pengespil er ikke tilladt). Der er dæmpet musik i teltet. Der vil være mulighed for en sen pølse by night i pølsevognen. )UHGDJGHQMXQL Kl Grundlovstale ved Anne Marie Søe Nørgaard på pladsen. Kl Kaffe og kage i teltet. Kl Pladsen er åben med alle aktiviteter. Kl Fodboldturnering i bur. Sindings ungdomshold spiller her i et 20 kantet bur kendt fra street fodbold. Alle, børn som voksne, kan herefter prøve at spille i buret. Kl Grillen er varm. Kom og nyd de specielle westernmenuer til helt utrolige priser: Buffalobøf med baconsvøb 50,- Texasbøf speciel krydret 60,- Begge incl. alt tilbehør Kl Linedanceopvisning. Halskou Dance Studie fra Aulum viser hvad de kan, ledet af 3 x danmarksmester Gitte Halskou. Kl Trinity Countryband byder op til en aften med traditionelt countrymusik når det er bedst. Kl Æ Sinding Daw bobturnering. Pokaler til de tre bedste makkerpar. Fælles kaffebord midt på aftenen. Pris pr. person kr. 60,- incl. kaffe. Tilmelding senest d. 2. juni til Dagny Jensen tlf Kl Kringlegården fra Vildbjerg kommer igen i år og giver koncert på festpladsen. Kom og støt de unge talenter. Hør musik fra Willie Nelson, Dolly Parton, Johnny Cash og mange flere. Kom og nyd musikken der går lige i danseskoene. Der vil være mulighed for en sen pølse by night i den opstillede pølsevogn. 10

11 / UGDJGHQMXQL Kl Kom og leg. Hoppepuden er åben for de mindste småbørn med forældre (kun dem). som muligt til at være med. Præmier til den bedste voksen og den bedste børne-kage.. Tilmeld dig senest onsdag 3/6 hos: Dorit Andersen tlf / Kl Byfestpladsen er åben med alle aktiviteter. Kl Ansigtsmaling. Børnene kan her få lidt kulør på kinderne.. - Wellness i teltet. Kom og bliv forkælet lidt. Se og prøv de dejlige tilbud. - Trædrejeri. Se det levende værksted. - Stenhugger og glassliber. Se sten og glas blive til kunst. Mulighed for at bestille efter egne ønsker. - Lokale kunstnere arbejder/udstiller deres værker. Kom og prøv dine talenter af. Kan du bruge dine hænder, eller kender du nogen der har lyst til at vise deres håndværk. Kontakt Bent Andersen på tlf Kl Trafiksikkerhed. Se udsigten fra en lastbil og traktor. Se hvor meget/lidt du kan se i spejlene i en lastbil. Kan du se cyklisten? For både børn og især voksne Kl Fup & Fidus. Kom og bliv fuppet af en fidus. Entertainer og tryllekunstner Rasmus Lyngholm Ebild spreder latter og mystik. Familieshow med sjov, trylleri og mulighed for at komme helt tæt på de magiske dyr. Kl Terrænkørsel i 4WD. Se de store 4-hjulstrækkere køre på anlagt bane. Få evt. en tur med rundt på banen(ved SØ-grillen). Kl Så er vi klar til det traditionelle og spændende havetraktortræk. Kom med jeres havetraktor og se hvad den kan. Kl Ringridning på havetraktor. I år er det ikke kun rå power man kan konkurrere om, da konkurrencen er udvidet med ringridning på havetraktor. Hvem har falkeblik samtidig med at der skal styres (Konkurrencerne er uafhængige af hinanden). Der er også præmie til flotteste havetraktor. Kom med jeres havetraktor og se, hvad den / I kan. Tilmelding til begge konkurrencer i kaffebaren eller til Bent på tlf Kl Som sædvanlig skal vi kåre byens bedste kage. Vi vil prøve både med et voksen og et børnehold. Derfor opfordrer vi så mange 11 Kl Nu har vores dream-team af grillmestre brugt hele dagen ved grillerne, så det er blevet tid til at smage, om det bliver lige så godt, som det plejer. Prisen for Helstegt dyr-aften menu inkl. tilbehør: Voksne: 75 kr. Børn under konfirmationsalderen: 30 kr. Kl Musik i teltet. Vi har i år fået fat i en mand til at vende nogle plader, der normalt rammer i alles smag.. Der vil være mulighed for pølse by night. 6 QGDJGHQMXQL Kl Byfest-gudstjeneste ved SØ-grillen (i Hvepsebyen). Prædikant bliver denne gang forstander Finn Tarpgaard, der leder den grundtvig-koldske Vedersø Idrætsefterskole. Der kan bestilles kirkebil, og der vil være opsat varme, hvis det bliver nødvendigt. Læs mere på kirkesiderne. Kl Gratis kaffe og rundstykker i Forsamlingshuset. Har man sagt Vedersø, drages tankerne straks hen på Kaj Munk - digterpræsten der talte Nazi-Tyskland imod og måtte bøde med livet. Det er netop ham, som Finn Tarpgaard vil fortælle om ved kaffebordet. Kl Byfestpladsen er åben. Kl Andejagten er klar til start. Se hvem der har satset på den rigtige and. Ænderne sættes ud i åen og kommer over målstregen i åen ved Sinding bro. Jagten kan følges fra start med fælles afgang fra pladsen.(ænderne købes på pladsen løbende gennem ugen). Kl Rundboldkamp. Traditionen tro skal der findes en Sinding/Ørre-mester. Kl Vinderne af Anderace og program kåres på pladsen. Kl Byfesten lakker mod enden, og vi slutter af med auktion over overskudseffekter. Vi opfordrer alle til at flage under byfesten.

12 ) OJHQGHVSRQVRUHUVW WWHU 6LQGLQJ'DZ Leverandørforeningen for SØ-Biogas Sinding Skov & Naturpleje PC El-service P.V. Biler Søren Christensen Sinding Feriecenter og Lystfiskersø Salon Ciba Herning Ny Mølle Hårtotten, Aulum IH-Mode, Vildbjerg Flügger Farver Vildbjerg Jensen`s Pille Fabrik Midtjysk Autoophug Sunds Grapo Tjørring Hair Design Handelsbanken, Vildbjerg ABC-Skilte Vognmand Henning Andsbjerg Nermi Electronic, Tjørring Sparekassen Aulum Nic. Nielsen Bruno Solcenter Ringkøbing Landbobank Kitchn Herning Rosmosegaard Hestepension Skibbild Smede- og maskinforretning Ørre Maskinstation Danske Bank Erling Pedersen Svends Møbler og Tæpper BK VVS Murermester Alf Olesen Vildbjerg Apotek DIN HANDYMAN Brian Falsig C & S bygge og anlæg Hundecenter Herning Finn s Autoværksted Arne Poulsen Automobiler Nytoft Service / El-teco Skræddergaard El-Installation A/S Superbrugsen Vildbjerg Jysk Miljø Sanering Nordea Ejner Hessel A/S Ringkøbing Landbobank Søren`s Tagdækning Ejner Hessel A/S Bilsyn Herning Buus Auto, Haunstrup De Laval Boligtekstil Ljørring Maskinstation Vognmand Henning Andsbjerg Nørregaard Dambrug Sunds Alfa Expert (Steen s radio) Lind Slagter ABC-Skilte Sunds Lønsy Asante Rengøring & Handel Jyda Sign BMT-Tagdækning Hedegaard Agro Tøj-eksperten, Herning Centret HB Connection Handelsbanken, Aulum El-teco Ringkøbing Landbobank $UUDQJ UHU 6LQGLQJ*\PQDVWLNRJ,GU WVIRUHQLQJ UUH6LQGLQJ-DJWIRUHQLQJ 12

13 Kirkesiden Familiegudstjeneste og udflugt til Momhøje 21. juni kl Tag familien med og naboen til gudstjeneste og udflugt til Momhøje Naturcenter søndag den 21. juni. Gudstjenesten i Sinding Kirke kl er en festlig afslutning på minikonfirmandernes forløb. Minikonfirmanderne vil bidrage med et indslag v. gudstjenesten og får afslutningsvis en lille gave. Efter gudstjenesten kører vi med bus til Momhøje Naturcenter v. Kibæk, hvor vi spiser madpakker (grill kan benyttes), nyder det skønne sted og samværet med hinanden i nogle timer. Nyt fra Menighedsrådet I skrivende stund er foråret over os, der er i grøde i luften, alting pibler op, og mange, men gode opgaver trænger sig på for mange af os. På samme måde føler vi i menighedsrådets arbejde. Det er vigtigt, at der bliver tid til den meget væsentlige samtale om, hvordan vi som menighedsråd løser og løfter vore opgaver i sognet. Hvilke opgaver har vi ansvar for som menighedsråd, hvilke resurser, ikke blot økonomiske, men også menneskelige har vi til at løfte opgaverne? Er der ting, der ikke løses og løftes godt nok, og hvordan gør vi det bedre? Viborg stift har i dette forår opfordret alle menighedsråd til at sætte fokus på denne samtale, dels ved nogle møder stiftet rundt og dels via et oplægsmateriale Få gang i samtalen, som netop omhandler ovenstående spørgsmål. Menighedsrådsmøder drukner meget let i alt det, vi skal sørge for omkring bygninger, økonomi og lovmæssige ting, så tiden bliver knap til at tale om det mest væsentlige, nemlig hvordan vi er og skal være kirke netop i vort sogn. Derfor har vi sat god tid af på et par møder her i foråret, hvor der kun er Der er bl.a. naturlegeplads, grill-plads og stier rundt i terrænet. Hjemkomst mellem og Menighedsrådet sørger for grillkul, kaffe / te, kage og drikkevarer i form af sodavand og øl. Medbring: madpakke til frokost (evt. til grill), service og hvad man ellers måtte have brug for til en eftermiddag i det grønne. Mini-konfirmander tilmelder sig til præsten. Øvrige bedes tilmelde sig til Jytte Hoffmann på eller på senest d. 17. juni. denne samtale på dagsordenen, og hvor visioner og tanker for kirkelivet og menighedsrådsarbejdet kan drøftes. Vi vil samtidig meget opfordre til, at hvis du har tanker, om noget der kunne løses bedre eller anderledes, så kom endelig frem med det, enten til et af rådsmedlemmerne, eller evt. put en seddel i en af postkasserne ved kirkerne. Samtidig har vi har en del opgaver af bygningsmæssig og praktisk art omkring vore kirker at tage fat på, som er meget spændende. I Ørre er der 2 hovedopgaver. Vi har kontakt til arkitekt Knud Fuusgaard, der arbejder på et forslag til en ny klokkestabel, som kan løse det arbejdsmiljømæssige støjproblem og samtidig give automatisk ringning. Det er tanken, at den gamle klokke fortsat kan bruges ved enkelte, særlige lejligheder, og den gamle og nye klokke skal derfor afstemmes, så de klinger sammen. Vi tror, det kan blive en både god og smuk løsning. Ørre kirke trænger også meget til indvendig maling og restaurering. Menighedsrådet ønsker sig et farveskifte til 13 Vinden ser vi ikke, kun hvad vinden kan: træer og græs sig bøjer, bølgen slår mod land Ånden ser vi ikke, men i Åndens vind blæser frygten fra os, strømmer glæden ind. Holger Lissner en lysere kirke, og der tænkes også i en nyt alter og alterudsmykning. Kirkens varmeanlæg er meget ustabilt, hvilket også skal tænkes med i arbejdet. Nationalmuseet har besigtiget kirken og lavet en rapport om tilstanden, som nu danner udgangspunkt for arkitektens arbejde omkring forslag til restaurering. I Sinding har Nationalmuseet også været hidkaldt for at vurdere kirkens tilstand. Her er den presserende opgave, at fugerne mellem kvadre-stenene er meget dårlige, og trænger kraftigt til omfugning. Det er værst på sydsiden, hvor der kommer meget slagregn ind på. Indvendig vurderer nationalmuseet kirken til at være i fin stand, bortset fra alterbilledet, som trænger kraftigt til restaurering. Disse opgaver kræver naturligvis grundigt forarbejde i samarbejde med arkitekt, kirkelige myndigheder og Nationalmuseum, så det er en forholdsvis lang og stor proces. Det vil vi naturligvis orientere om, når vi kommer lidt videre i arbejdet. Anne Marie Nørgaard

14 Kirkesiden Kærlighedens pust... Når nyudsprungne bøgeblade blafrer ganske stille kan vi ikke se vinden. Kun virkningen kan vi se. Nemlig den, at bladene er i bevægelse og at vi derfor ved, at vinden er til. På samme måde er der andre ting vi heller ikke kan se: det kunne være tanker, venskab og kærlighed. Usynlig ja, men vi ved, at både tanker, venskab og kærlighed er til. For vi kender betydningen af det for vores liv. Vi ved at det betyder noget, om andre tænker godt eller dårligt om os. Vi ved, hvor givende ja, hvor helt livsnødvendigt fællesskab med andre mennesker og kærlighed er for vores liv. Kirkens tredje højtid pinsen handler om Guds Ånd, som vi ikke kan se, men som puster liv i os og verden. Det fortælles om Guds Ånd, Helligånden, at det lød som et stormvejr da den kom; de kunne altså ikke se den. Dét, de kunne se, var nogle tunger, der lignede flammer, som satte sig på dem. De havde således ikke set ret meget, med de mærkede, at alt var forandret. Gud havde blæst sin hellige Ånd på dem og i dem. Resultatet var tydeligt: de blev glødende af begejstring, de brændte for sagen og tog frimodigt opgaven på sig med at fortælle om Guds storhed. Helligånden er kærlighedens pust fra Gud. Et kærlighedens åndedrag, som gør os til levende mennesker, der kan elske og tør gå kærlighedens vej i verden. Så vi tør holde fast i sandheden og rumme hinanden, så vi kan begejstres over livet, se mulighederne, ane storheden i at være til og turde tro. Tro på intet mindre end det gode, som Kristus viste os, selv når alt andet taler imod det. Helligånden puster på os og puster liv i os, så vi forundres, så vi glæder os, så vi bliver åbne for hinanden, så vi finder vej i livet. Glædelig pinse. Lise Edelberg En læser anbefaler... Enhver der holder af at læse bøger eller se film, kender til at en bog eller en film på en særlig måde gør indtryk og giver en noget at tænke over i mange dage. I de følgende numre af Posten vil vi her på Kirkesiden give forskellige mennesker i Ørre-Sinding chancen for at dele ud af sådanne oplevelser til inspiration for andre. Den første, der har taget imod udfordringen er Gitte Simonsen, som her fortæller om sin oplevelse af at læse Ole Sohns bog, Jeg kommer snart hjem. Ole Sohn: Jeg kommer snart hjem Ole Sohn er medlem af folketinget for SF og tidligere DKP-er. I dokumentarbogen, "Jeg kommer snart hjem", fortæller han om en dansk udvandrerfamilies dramatiske liv og skæbne. Ud fra dagbøger, breve og materiale fra danske og russiske arkiver fortæller Ole Sohn om begivenhederne, som de indtraf fra slutningen af 1800-tallet og frem til Landmanden Viggo Schiøtz er dygtig. Han forstår at sætte noget i gang. Men det bliver hans skæbne! Når noget lykkes, når økonomi o.lign. kommer ind i en ordentlig gænge, får han uro i kroppen! I 1910 emigrerer han med sin familie til Sibirien for at arbejde ved et danskejet slagteri. Mere end 2000 danskere rejste til Rusland i den tid. Efter kun 2 år mister familien hele formuen. De beslutter at rejse tilbage til Danmark. Der er ikke råd til togbillet til hele familien, og de må tage afsked med deres 15 årige søn! Han tager arbejde på et gods for at tjene til billetten hjem, men første verdenskrig og den russiske revolution kommer i vejen. I Danmark tænker moren dagligt på sin søn. Hun plages af selvbebrejdelser over, at de ikke anstrengte sig mere for at få drengen med til Danmark. Der kommer dog breve, som sluttes håbefuldt med " - jeg kommer snart hjem". Når personer og begivenheder er autentiske, gør sådan en beretning et særligt indtryk. Ole Sohn får de historiske kendsgerninger med, og samtidig bliver fortællingen nærværende og bevægende, når man får indblik i morens tanker og følelser igennem breve til sønnen. Gitte Simonsen 14

15 Kirkesiden Babysalmesang i Ørre Siden 26. marts har en vrimmel af børn og forældre mødtes hver torsdag formiddag til babysalmesang i Ørre Kirke. Vi har bedt et par af deltagerne om at fortælle om deres oplevelser: Torsdag er en god dag... - for så skal vi til babysalmesang i Ørre. Vi mødes i kirkehuset, og går derefter over i kirken. Hanne har sat sig ved orglet, og allerede når vi træder ind i kirken og kan høre orglet spille, er Jeppe meget opmærksom. Han ved at nu venter en rar stund. Vi går op i koret og sætter os på et flot stjernetæppe. Vi synger bamses goddag-sang og Anne- Mette og bamse siger goddag til os alle en efter en. Vi synger forskellige salmer mens vi laver fagter, danser, blæser sæbebobler, pjasker i døbefonten med hænder og fødder eller andre spændende ting. Det er tydeligt at Jeppe nyder det og at kirkerummet er blevet et rart sted at være. Efter en lille times tid er det blevet tid til at bamse siger farvel. Vi går tilbage til kirkehuset og spiser madpakker. Det er dejligt at kunne give glæden ved at synge videre til sit barn, og at det kan ske i de rammer gør det bare endnu bedre. Så vi glæder os til torsdag. Jeppe (10 mdr.) og Mona Lassen Sinding Tillykke til årets konfirmander! Bagerst fra venstre: Mikkel - Casper - Jannik - Steen - Simon - Michael - Jesper Forrest fra venstre: Lærke - Ida - Malene - Heidi - Ninna 15

16 Kirkesiden Arrangementer Koncert d. 2. juni Med Esben Inglev og Jakob Bjerre Oversigt over arrangementer 2. juni Koncert med Esben Inglev og Jakob Bjerre. 7. juni 9.00 Byfestgudstjeneste i SØ-grillen med efterfølgende kaffebord og foredrag i Forsamlingshuset 21. juni Familiegudstjeneste og udflugt til Momhøje 9. august Gudstjeneste med efterfølgende udflugt til Nr. Vosborg Byfestgudstjeneste og foredrag v/ Finn Tarpgaard Tirsdag d. 2. juni indledes årets Æ Sinding Daw vanen tro med en koncert i Sinding Kirke. Aftenen er lagt i hænderne på vores lokale Esben Inglev, som til daglig går på MGK (Musikalsk Grundkursus) i Holstebro på 2. år, og Jakob Bjerre, som går på Musikkonservatoriet i Aalborg på 2. år. Duoen kender hinanden fra en jazz - koncert i 2005, hvor de spillede Duke Ellington numre. Siden har venskabet holdt ved, og de har spillet nogle koncerter sammen i forskellige sammenhænge. Esben er som sagt en lokal dreng fra Sinding, mens Jakob oprindeligt kommer fra Ikast. Til koncerten d. 2. juni vil duoen spille blandet instrumentalt og vokalmusik med fokus på det melodiske. Jakob synger og spiller klaver, mens Esben spiller guitar. Udflugt til Nr. Vosborg Søndag d. 9. august er der gudstjeneste kl i Sinding Kirke med efterfølgende kirkefrokost og udflugt til Nr. Vosborg. Vi kører i private biler til Nr. Vosborg, hvor vi deltager i en guidet rundvisning kl Menighedsrådet sørger for medbragt kaffe og kage (hvis du vil bage en kage er det meget velkomment). Der ydes kørselsgodtgørelse. Enhver er velkommen. Pris 45 kr. til entré. Tilmelding senest d. 3. august til Birgit Christensen på eller Søndag d. 7. juni kl Et af de sidste indslag under Æ Sinding Daw 2009 bliver traditionen tro en gudstjeneste med efterfølgende kaffebord og foredrag. Byfest-gudstjenesten holdes søndag den 7. juni i SØ-grillen i Hvepsebyen, og prædikant bliver denne gang forstander Finn Tarpgaard, der leder Vedersø Idrætsefterskole. Mon ikke de fleste forbinder navnet Vedersø med Kaj Munk? Digterpræsten, der under krigen talte Nazi- Tyskland og den danske samarbejdsregering midt imod - og måtte bøde for det med livet, da han blev myrdet af Gestapo. Og det er netop Kaj Munk, som Finn Tarpgaard vil fortælle om, når deltagerne efter byfestgudstjenesten bænker sig ved kaffebordet i forsamlingshuset. Vedersø Idrætsefterskole er en grundtvigkoldsk skole, og Finn Tarpgaard har nemt ved at hente inspiration til at fortælle om den berømte præst, for efterskolen ligger lige over for kirken. Indre Missions mødekalender Det var her, Kaj Munk var præst fra 1924 og frem til den første søndag i 1944, hvor Gestapo-folkene kom og hentede ham og senere skød ham ved Hørbylunde Bakker ved Silkeborg. Forstander Finn Tarpgaard er en markant vestjyde med klare holdninger, hvad der kommer til udtryk både i hans gerning som skoleleder, og når han udtaler sig i mange andre samfundsmæssige sammenhænge. 3. juni Bibelgruppe 2 hos Grethe og Kurt Jeppesen, Asbjergvej juni Bibelgruppe 1 hos Ninna og Folmer Jeppesen, Ørrevænget juni Indre Missions årsmøde i København. 19. juni Sommermøde hos Jytte og Bjarne, Kroghøjvej 4 Tale ved Peter Bo Christensen, Bording 12. aug Bibelgruppe 2 hos Jytte og Bjarne Hoffmann, Kroghøjvej aug Bibelgruppe 1 hos Karen og Lars Laugesen, St. Lundgaardsvej aug Fælles bibelgruppeaften i Missionshuset Oplæg ved Anders Carl Jensen, Timring 26. aug Bibelgruppe 2 hos Marianne og Peter Christensen,Søvndalvej 10 16

17 Kirkesiden Gudstjenesteliste Dato Ørre kirke Sinding kirke Juni pinsedag Trinitatis søndag Byfestgudstjeneste i SØ-grillen. Prædikant er Knud Tarpgaard.* søn. eft. Trinitatis Spaghettigudstjeneste v. Ørre kirke Tirsdag den 18. august kl udenfor og med grill-mad Gudstjenesten finder sted på plænen ud mod engen. Gudstjenesten er for alle, tilrettelagt i børnehøjde. Efter gudstjenesten spiser vi grillmad. Ved dårligt vejr er gudstjenesten i kirken og aftensmad i forsamlingshuset søn. eft. Trinitatis Familiegudstjeneste og udflugt til Momhøje* søn. eft. Trinitatis Juli søn. eft. Trinitatis Nord Hansen søn. eft. Trinitatis 8.45 Nord Hansen søn. eft. Trinitatis søn. eft. Trinitatis August søn. eft. Trinitatis søn. eft. Trinitatis Kirkefrokost og udflugt til Nr. Vosborg* søn. eft. Trinitatis Nord Hansen 18. tirsdag Spaghettigudstjeneste (på plænen ud mod engen, hvis det er godt vejr) * søn. eft. Trinitatis Scot Christensen søn. eft. Trinitatis Konfirmandvelkomst Kirkekaffe Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester og arrangementer, som menighedsrådet indbyder til. Ring til Taxa på Ved mærket * er der en særlig omtale andetsteds i bladet. Konfirmand-velkomst Efter sommerferien begynder en ny sæson med konfirmationsforberedelse. Søndag den 30. august siger vi velkommen til nye konfirmander m. familier. Det markerer vi ved gudstjenesten, hvor menighedsrådsformanden vil overrække bibler til konfirmanderne. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe for alle i kirkehuset. Tilmelding til konfirmationsforberedelse finder sted inden sommerferien. Nærmere besked følger til de pågældende elever gennem Sinding skole. Er der familier, som har børn på denne årgang på andre skoler og som ønsker konfirmation i Ørre eller Sinding, vil jeg bede om, at I kontakter mig, så forhold omkring konfirmation kan afklares. Konfirmationsdagen i 2010 er søndag den 2. maj. Ørre kirke kl og Sinding kirke kl Lise Edelberg 17

18 Kirkesiden Værd at vide... Sognepræsten Lise Edelberg Ørre præstegård Ørre Byvej 88, Ørre, 7400 Herning Tlf Træffes bedst: Tirsdag og onsdag kl Torsdag og fredag kl Lørdag og søndag efter aftale. Mandag er fridag. (For ikke at gå forgæves, anbefales det at træffe aftale på forhånd, når man ønsker at mødes med sognepræsten.) På sognepræstens fridage, ferier, kurser m.v. kan man henvende sig til sognepræsten i Tjørring, René Nord Hansen på tlf Der vil være henvisning på telefonsvareren. Dåb: Dato for dåb aftales med præsten, som kommer på besøg forud for dåben. Vielse: Dato for bryllup aftales med præsten, som desuden orienterer om, hvilke attester m.v. der skal bruges ved vielsen. Personregistrering: (registrering af fødsel, dødsfald samt navneændringer) for alle i Ørre- Sinding sogn finder sted hos sognepræsten. Navneændring: Relevante skemaer for navneændring samt vejledning og orientering om gebyr findes på Blanket med bilag afleveres/sendes til Præstegården, Ørre Byvej 88, 7400 Herning. Fødsel: Fødselsanmeldelse udfyldes og underskrives af moderen, hvorefter den afleveres eller sendes til præsten senest 14 dage efter barnets fødsel. Er forældrene ikke gift, kan desuden vedlægges omsorgs- og ansvarserklæring Dødsfald: Dødsfald anmeldes til præsten i afdødes bopælssogn efter senest 2 dage og der træffes aftale om begravelse. Faste aktiviteter KFUM-spejderne i Ørre-Sinding Spejdergården, Asbjergvej 12, Sinding. Mandag kl Ulve: drenge og piger i 2. og 3. klasse. Spejder: drenge og piger i 4. klasse og opefter. Kontaktperson: Hanne Andsbjerg, Nøvlingvej 19, tlf Rødderne 2.0 Er en børneklub under KFUM og KFUK, der kører hver anden lørdag kl Vi mødes i Missionshuset på Skoletoften. Kontaktperson: Bjarne Hoffmann, tlf Sinding Missionshus Kontaktperson: Dorrit Lodahl, Tlf Bibelgruppe 1 Kontaktperson: Holger Hoffmann, Tlf Bibelgruppe 2 Kontaktperson: Jens Thyssen Tlf Kirkebetjening og menighedsråd Kirkebetjeningen har alle fast fridag om mandagen. Graver, Sinding Kirke Aksel Hvergel Tlf. i kirkehuset: Graver, Ørre Kirke P.t. Hanne Jensen, Organist Hanne Jensen, tlf Kirkesanger Bo Inglev, tlf Graverafløser Hanne og Leif Jensen, Sognemedhjælper Anne Mette Amorsen Tlf oerresinding-kirker.dk Menighedsrådets formand Anne Marie Søe Nørgaard Visgårdvej 3, tlf Materiale til Kirkesiden Af hensyn til arbejdet med kirkesiden, beder vi om, at alt hvad der ønskes bragt på Kirkesiden, afleveres senest d. 25. i måneden forud for den endelige deadline på Posten. Tips og gode idéer modtages gerne. Stof afleveres til sognepræst Lise Edelberg (se adresse ovenfor) eller Kurt Jeppesen, Asbjergvej 12, - allerhelst pr. mail til Tjek vores hjemmeside: 18

19 Ørre Forsamlingshus Sommeren er i vente og ligeså Ørre Marked d.15. august der som sædvanlig starter med kaffe og rundstykker kl. 9 hvor boderne også åbner. I teltet er der tombola med flotte gevinster sponsoreret af lokale firmaer og butikker. Kl.18 er grillen klar. Der kan købes koteletter,bøf,pølser, salat og kartoffelsalat til rimelige priser. Bestyrelsen Formand: Ruth Pedersen Ørre Byvej 72 Tlf.: Næstformand: Herdis Ahler Ørre Byvej 81 Tlf.: Kasserer: Jens Arne Mikkelsen Ørre Byvej 81 Tlf.: Medlem: Leo Lisby Ørre Byvej Tlf.: Revisorer: Birgit Kristensen Judith Hansen Suppleant: Hans Hansen Vi minder lige om koncerten d. 23. oktober med Rock Nalle. Der er godt salg i billetterne så vent ikke for længe. Pris 295 kr. incl. menu. 19

20 KALENDEREN Maj 27. Udgivelse SØ POSTEN Redaktionen maj: Hvepsereden kl. på Livø Skolen og Hvepsereden maj - 1. juni: Pinseferie Sinding Skole Juni juni: Æ Sinding Daw De Fem 05. Grundlovsdag (skolefri) Sinding Skole :00 Sushi kursus ØS Lystfiskerforening :30 Tradition og fornyelse i Højskolesangbogen fra 17. til 18. udg. SØ Folkeuniversitet 15. Svømmedag for 4. klasse Sinding Skole :30 Fællesbestyrelsens årsberetning - i SØ grillen Fællesbestyrelsen Midtp. 19. Klassemøde, nye 7. klasser Sinding Skole :30 Familiefisketur til Herning fiskepark ØS Lystfiskerforening juni: 5. og 6. klasse på Bornholm Sinding Skole :00 Sct. Hans fest ved SØ grillen Borgerforeningen :45 Sidste skoledag inden sommerferien Sinding Skole Juli 30. Vildbjerg Cup 30/7-2/8 -campister i Sinding. Sinding GIF August 01. Deadline SØ POSTEN Redaktionen 12. Første skoledag efter sommerferien Sinding Skole :00 Ørre Marked Ørre Forsamlingshus :00 opstart efter sommerferie KFUM & K September :30 Eftermiddagsudflugt til Brunkulslejet, Timringvej, Abildå. ØS Pensionistklub 02. Udgivelse SØ POSTEN Redaktionen :00 Høstfest Hvepsereden :30 "Lev livet når du lever." Er det rimeligt, vi lider og har smerter? SØ Folkeuniversitet 12. Stor fiskedag i Ørre september ØS Lystfiskerforening :00 Besøg på Kroghøj Gl. Skole ØS Pensionistklub :30 Og mangler jeg kærlighed? En fortælling om Paulus. SØ Folkeuniversitet :30 Fest for fritidshjemsbørn Hvepsereden Redaktion og annoncer: Mia B. Andersen. Ørre Byvej Herning. tlf

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ FREDAG D. 19. MAJ SØNDAG D. 21. MAJ Kl. 14.00 17.00: Kl. 15.00 19.00: Dansens dag Spisebilletter til gris sælges fra kl. 16.00 I løbet af søndagen får vi besøg af Haderslev Kommunes Sundhedsbus, Skibelund

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

BYFEST. Byfest for alle. Kom og vær med! Fredag den 26. juni Lørdag den 27. juni Søndag den 28. juni. Sankthansfest tirsdag den 23.

BYFEST. Byfest for alle. Kom og vær med! Fredag den 26. juni Lørdag den 27. juni Søndag den 28. juni. Sankthansfest tirsdag den 23. SEVEL I BEVÆGELSE 2015 REVYHOLDET 2015 Byfest for alle Sankthansfest tirsdag den 23. juni BYFEST Fredag den 26. juni Lørdag den 27. juni Søndag den 28. juni Kom og vær med! Program for Sankthansfest byfesten

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Haunstrup Borgerforening og Haunstrup Idrætsforening byder velkommen til. På vegne af kræmmerudvalget

Haunstrup Borgerforening og Haunstrup Idrætsforening byder velkommen til. På vegne af kræmmerudvalget Haunstrup Borgerforening og Haunstrup Idrætsforening byder velkommen til På vegne af kræmmerudvalget NYHED Addi Kristensen 21232731 Ebbe D. Højlund 40453752 Charlotte Johannsen 24653288 Torben Clemmensen

Læs mere

for Lyne Sogn November 2015

for Lyne Sogn November 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2015 Indhold: * Lyne Kirke: diverse, Arrangémenter * Lyne Friskole: Åben hus * Vennekredsen: Bankospil * Skulptur: *

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften:

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn August 2015 Startopstilling til cykelsponsorløb 2015 Indhold: * Familiegrilaften: * Bypedeller: * Gudstjeneste i ældreboliger:

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Sognebladet Oddense-Otting

Sognebladet Oddense-Otting Sognebladet Oddense-Otting SEPTEMBER 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke

Læs mere

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G.

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. i Kølkær 3. juni - 7. juni 2014 KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. og I. Velkommen til endnu en byfest i Kølkær. Landsby med vilje. Tirsdag den 3. juni 2014 Byfesten starter med fællesspisning i hallens cafeteria.

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn

Posten. Fødselsdagsbørn Nr. 2 17. årgang Maj 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Side 3: Ørre Forsamlingshus Side 4: Sinding-Ørre Midtpunkt-Skolen Side 5: Hvepsereden Side 6: SGIF Side 7: Ørre Sinding Lystfiskerforening Side

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219 FESTUGE 23 Vinkel Stadion Vinkelvej 219 3. juni 7. juni 2014 2 Tirsdag 3. juni 2014 Kl. 17:30 Ungdomsfodbold U8 drenge fodboldturnering (5 mands) Kl. 19:00 Oldboys fodbold SVIF Viborg Nørremarken Kl. 19:30

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Program for Hylke Festuge 2014 lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Familiedag kl. 9.30 16.30 Kl. 9.00 11.00 er der fodboldskole for de mindste. De store børn har været i gang siden fredag d. 14. kl. 15.00

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest.

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. Knæk & Bræk Årgang: 8 - Februar/Marts 2008 Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Jesper Lauridsen

Læs mere

Menighedsrådsmøde i Sognegården tirsdag den 10. april 2012 kl. 19.00

Menighedsrådsmøde i Sognegården tirsdag den 10. april 2012 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Sognegården tirsdag den 10. april 2012 kl. 19.00 Til stede: Punkt Beslutning Aktion Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. Medlemmer: Gjødesen, Birgit Jensen,

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.!

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.! August 2006 www.krejbjerg.dk Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Høstfest Lørdag 30. september kl. 19.00 Slut op om den traditionsrige høstfest - invitér hele besætningen! Menu Hønsesalat m.

Læs mere

for Lyne Sogn Juni 2017 Guldkonfirmander Årgang 1967

for Lyne Sogn Juni 2017 Guldkonfirmander Årgang 1967 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni 2017 Guldkonfirmander Årgang 1967 Indhold * Kroket & Petanque: Jubilæum * Lyne Hallen: Sommerfest * SLGU: Sponsor tøj til

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Kirkesiden. Taget på Ørre Kirke Ja, nogen af jer tror måske at jeg har fundet

Kirkesiden. Taget på Ørre Kirke Ja, nogen af jer tror måske at jeg har fundet Velkommen til byfestkoncert med HUDNA Tirsdag d. 2. juni kl. 19.00 i Sinding Kirke HUDNA betyder våbenhvile på arabisk! Det er også navnet på det århusianske band, som vi skal opleve ved årets byfestkoncert.

Læs mere

Sportsuge program 2016

Sportsuge program 2016 Sportsuge program 2016 Onsdag d. 8. juni 2016 19.00 Banko i Lyne Hallen Fredag d. 10. juni 2016 17.00 Teltet/baren åbner 18.00 Nem og billig aftensmad * 18.30 Fodbold serie 1 19.00 Tour de Lyne* 21.00

Læs mere

Detaljeret program for Snedsted Festuge

Detaljeret program for Snedsted Festuge Detaljeret program for Snedsted Festuge Lørdag den 3. august Aktivitet: DM i Adventure Race (Thy til lands, til vands og i luften). Beskrivelse: Danmarksmesterskaberne i Adventurerace "Thy til lands til

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219 FESTUGE 23 Vinkel Stadion Vinkelvej 219 5. juni 9. juni 2012 2 Tirsdag 5. juni (Grundlovsdag) Kl.14:30 SVIF motionsløb Der er start fra Vinkel Stadion. Rute på ca. 7 km. Rute på ca. 4 km. (børneløb) Deltagerprisen:

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn

Posten. Fødselsdagsbørn Nr. 1 18. årgang Februar 2011 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Side 3 og 4: Borgerforening Side 5 og 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, og 12: Kirkesiderne Side 13: Ørre Forsamlingshus Aktive landmænd Side

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder.

Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Martin Lindved 2065 9320 Børne diskotek - Jan

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Maiken

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 22. maj 2015 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 823 Næste uge: 26.maj 26. maj 27. maj 28. maj 29. maj 30. + 31. maj Lærermøde Fællesfoto (hele skolen) Lærermøde SFO-dyredag Skole-Hjem indskol.

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 15. maj 2014 sbrev nr. 781 Næste uge: 16. maj 19. maj 22. maj 23. maj St. Bededag Fri Majfestuge hele ugen Generalprøve kl. 11.00 Majfest kl. 18.30 Alle elever møder kl. 9.00

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har nydt ferien og fået samlet ny energi, så I er klar til sensommerens og efterårets

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed Sdr. Nærå Marts April Maj Juni 2016 Valgmenighed Kære alle Nu går vi foråret i møde, dagene bliver lysere og længere. Snart er det påske og søndagen efter springer konfirmanderne ud sammen med blomster

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010 KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 60. årgang * marts - maj 2010 At gå ind i de voksnes rækker Konfirmation 2011 og 2012 Konfirmation 2010 - vi ønsker tillykke! Gospeldag i Bregninge kirke Aftensang

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

Aggerhusavisen. Januar 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. Januar 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 Januar 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Vinterlandskab. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Vester Lindet Borgerforening Nyhedsbrev juli 2014

Vester Lindet Borgerforening Nyhedsbrev juli 2014 Vester Lindet Borgerforening Nyhedsbrev juli 2014 Sportsuge og sommerfest Traditionen tro afholdes der sportsuge i Vester Lindet. Igen i år bliver det i uge 31. Udvalget for sportsugen har lagt op til

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE. Nr. 1-2016. Informationer fra lokalområdet

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE. Nr. 1-2016. Informationer fra lokalområdet TIL SAMTLIGE HUSSTANDE Nr. 1-2016 Informationer fra lokalområdet Side 2 Vejrum Nyt Vejrum Kirke: Provst Vagn Ove Høgild, Snerlevej 42, 7500 Holstebro Tlf.: 3025 3347/ mail: VOH@km.dk Graver Gerda Kvisgaard

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere