Matema10k. Matematik for hhx C-niveau. Arbejdsark til kapitlerne i bogen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matema10k. Matematik for hhx C-niveau. Arbejdsark til kapitlerne i bogen"

Transkript

1 Matema10k Matematik for hhx C-niveau Arbejdsark til kapitlerne i bogen De følgende sider er arbejdsark og opgaver som kan bruges som introduktion til mange af bogens kapitler og underemner. De kan bruges som en induktiv og eksperimenterende tilgang til emner, som supplement til en mere deduktiv gennemgang af stoffet. Ved at lade eleverne arbejde undersøgende kan der forhåbentlig skabes en større motivation og glæde ved faget. Som lærer er det vigtigt at være opmærksom på præcis hvad formålet med opgaverne er. Hvilke definitioner er det vigtigt at give eleverne før arbejdet og hvad skal de ikke have at vide på forhånd. På de næste to sider er angivet hvad den primære tanke med alle opgaverne er. Introduktionen til et emne skal planlægges nøje sammen med disse opgaver. Det vil være formålstjenstligt at kopiere en enkelt side af gangen til eleverne, når man starter på et nyt kapitel. Mange af opgaverne lægger op til at inddrag et CAS-værktøj. Dog man nøjes med et program, der kan tegne grafer. Der er ikke lagt op til et bruge et bestemt program, så opgaverne skal måske suppleres med en guide til dette. Der er ikke lavet opgaver hvor eleverne skal eksperientere med skydere. Det er forskelligt hvor nemt/svært det er at håndtere. Derfor tegnes grafer i stedet en ad gangen. Det tager lidt længere tid, men giver samme læring og mere træning i graftegning. Der er ikke krav om at anvende CAS på C-niveauet. Min egen erfaring er dog at man kan skabe mange meningsfulde aktiviteter med alle elevtyper på C-niveauet med gode redskaber. Dertil kommer at de elever, der senere skal have B-niveau eller A-niveau er godt hjulpet af at starte med CAS helt fra starten. Med venlig hilsen Rasmus Axelsen

2 Til læreren: Indhold i disse opgaver og formålet med disse. Kapitel 1 Grafer, variable og funktioner De to opgaver kan bruges til at få elever til at tænke over hvordan man beskriver grafer. I første omgang skal de selv sætte ord på hvad de synes beskriver godt. Opgaverne er også gode til at bruge som motivation for at sætte præcise begreber på beskrivelsen af grafer og funktioner. Eleverne skal lære at man med præcise begreber får et bedre sprog sammen. Kapitel 2 Lineære funktioner Opgaverne skal bygge bro fra de øvelser som laves i folkeskolen. Dels kan man som lærer afdække hvor meget forståelse de i forvejen har for lineære funktioner. Dels kan man motivere indførelsen af forskrifter man kan regne på. Til de bedste elever kan man også motivere at man skal kunne løse ligninger. For alle elever bør der være en genkendelse af lineære problemstillinger som de har set før. Kapitel 3 Andengradspolynomier Øvelserne her kræver at eleverne har fået defineret et andetgradspolynomium. Hvis man ikke har defineret diskriminanten så kan de sidste opgaver springes over. Meningen med opgaverne er at eleverne bliver fortrolige med et graftegningsprogram og selv erfarer hvad konstanterne betyder for parablens udseende. Polynomier af højere grad I disse opgaver skal eleverne få en grafisk forståelse af polynomier af højere grad end to. De skal selv prøve at finde frem til resultater om ekstrema og nulpunkter for polynomierne. Opgaverne kræver at de er nogenlunde fortrolige med et graftegningsprogram. Kapitel 4 Omvendte funktioner Opgaverne her kræver at eleverne er sikre i at regne med lineære funktioner og løse ligninger. Det er meningen at de via opgaverne skal motiveres til at ville bestemme omvendte funktioner i stedet for at løse ligninger. Den sidste opgave skal først tages sidst i forløbet for at se grafen for den omvendte funktion. Dette skal bruges når logaritmefunktionerne skal defineres. 2

3 Kapitel 6 Eksponentielle funktioner Disse opgaver skal give en eleverne en forståelse af konstanternes betydning for grafens udseende. Samtidigt skal eleverne opdage den konstante relative tilvækst. Fordoblingskonstant Disse opgaver skal få eleverne til selv at formulere noget meningsfuldt om fordoblingskonstanter Kapitel 7 Potensfunktioner Disse opgaver er tænkt til at eleverne skal betragte graferne for potensfunktioner og dels se hvor forskellige de er, men også til at prøve at se en sammenhæng. Man kan ud fra graferne motivere til at kun betragte potensfunktioner i første kvadrant derfor indføres efterfølgende begrænsningen x > 0. Opgave 4 giver en stor aha-oplevelse for eleverne, at så forskellige grafer har en vigtig fælles egenskab. Kapitel 9 Rente- og annuitetsregning Opgaverne her er ikke tænkt til lange beregninger, men til at motivere alt det eleverne senere kommer til at regne på. Lad eleverne huske svarene og vend tilbage når de har redskaberne til at regne efter. De fleste elever er sikre i at bruge rentetilskrivningsformlen, derfor er opgave 1 medtaget. Selvom de ikke kan denne, så har de en god chance for at svare på denne opgave alligevel. Svarene skulle gerne vise eleverne at det er vigtigt at kunne sige noget kvalificeret om renter Kapitel 10 Beskrivende statistik Da eleverne har kendsskab til statistik i forvejen, så skal denne opgave få eleverne til at formulere hvad de ved om statistik i forvejen. Det vigtigste er ikke beregninger men en viden/diskussion af hvad der er vigtigt at beregne og hvordan man præsenterer dem grafisk. 3

4 INDLEDENDE OPGAVER TIL KAPITEL 1 grafer, variable og funktioner Betragt følgende figur fra a) Beskriv forløbet af grafen med egne ord b) Hvad er det vigtigste man kan læse ud fra grafen? c) For hvert af følgende udsagn: Afgør om udsagnet er korrekt, forkert eller meningsløst 1. grafen stiger hele tiden 2. grafen er både positiv og negativ 3. betalingsbalancen er mindst i grafen er pæn 5. grafen hænger sammen 6. grafen topper flere steder 7. betalingsbalancen er under 100 mia hele tiden 8. udsvingene bliver større og større 9. tallene er næsten konstante i en periode og vokser derefter støt. Betragt grafen til højre. a) Hvordan kan man kort beskrive vigtige egenskaber for grafen hvad vil men fremhæve? 6 4 y x 4

5 INDLEDENDE OPGAVER TIL KAPITEL 2 lineære funktioner a) Kan du finde et system i tallene i tabellerne nedenfor? b) Udfyld den sidste kolonne i hver tabel c) Beskriv en eventuel sammenhæng med en formel. for eksempel y = 2x eller y = -x + 5 eller y = 3x + 10 x y x y x y I tabellen er vist omsætningen for en virksomhed. Vi antager at der er et system i tallene som fortsætter. a) Hvad tror du omsætningen er i år 2007? b) Hvad tror du omsætningen er i år 2032? c) Hvilket år tror du omsætningen er 20 mio kr? År Omsætning 8,0 8,5 9 9, (i mio kr) På grafen til højre er vist sammenhængen mellem prisen på benzin gennem en årrække. a) Hvad tror du benzinprisen er i 2015? b) Hvornår tror du benzinprisen er 15 kr.pr. liter benzinpris pr. liter 5 2 år efter

6 INDLEDENDE OPGAVER TIL KAPITEL 3 andengradspolynomier (betydningen af konstanten a) a) Tegn grafen for følgende funktioner i samme koordinatsystem. Tegn en ad gangen og se hvad der sker når en ny tilføjes. f(x) = x 2 f(x) = 1,5x 2 f(x) = 2x 2 f(x) = 5x 2 f(x) = 0,5x 2 f(x) = 0,1x 2 f(x) = -x 2 f(x) = -3x 2 f(x) = 1,25x 2 + 3x + 5 f(x) = 1,25x 2 2x 1 b) Hvad kan man sige om betydningen af a s betydning for parablens udseende? (betydningen af konstanten c) a) Tegn grafen for følgende funktioner i samme koordinatsystem. Tegn en ad gangen og se hvad der sker når en ny tilføjes. f(x) = x 2 f(x) = 1,5x 2 f(x) = 2x 2 f(x) = 5x 2 f(x) = 0,5x 2 f(x) = 0,1x 2 f(x) = -x 2 f(x) = -3x 2 f(x) = 1,25x 2 + 3x + 5 f(x) = 1,25x 2 2x 1 b) Hvad kan man sige om betydningen af a s betydning for parablens udseende? (betydningen af konstanten b) a) Tegn grafen for funktionen f(x) = x 2 + b x + 3 for fem forskellige værdier af b. b) Kan man sige noget om konstanten b s betydning for parablens udseende OPGAVE 4 a) Beregn diskriminanten for følgende funktioner f(x) = x 2 + 4x 3 g(x) = -x 2 + 5x 8 h(x) = 2x 2 + 6x + 4,5 p(x) = -x 2 + 5x 2 m(x) = 5x 2 + x 7 k(x) = -2x 2 + 4x 10 b) Tegn grafen for funktionerne ovenfor. c) Er der mon en sammenhæng mellem diskriminanten og grafen? OPGAVE 5 a) Kan du finde et andetgradspolynomium, så a er positiv og så grafen aldrig skærer x-aksen? b) Kan du finde et andetgradspolynomium, så toppunktet ligger på y-aksen? 6

7 OPGAVER TIL KAPITEL 3 polynomier af højere grad Tegn graferne for følgende funktioner i hvert sit koordinatsystem a) Tæl antallet af nulpunkter og antallet af ekstrema for funktonerne i opgave 1. b) Kan du se en sammenhæng mellem polynomiets grad og svaret på a)? Prøv dig frem i et matematikprogram og tegn grafen for forskellige polynomier for at svare på følgende: a) Kan du tegne grafen for et 3. gradspolynomium, så der er to ekstrema og et nulpunkt? b) Kan du tegne grafen for et 3. gradspolynomium, så der er ikke er ekstrema men et nulpunkt? c) Kan du tegne grafen for et 4. gradspolynomium, så der er tre ekstrema og ingen nulpunkter? d) Kan du tegne grafen for et 5. gradspolynomium, så der er et ekstrema og tre nulpunkter? 7

8 INDLEDENDE OPGAVER TIL KAPITEL 4 omvendte funktioner For en vare en sammenhængen mellem varens salgspris P(x) (i kr.) og den solgte mængde x (i tons) givet ved funktionen P(x) = -2,5x a) Hvad er prisen hvis den solgte mængde er 10 tons? b) Hvad er prisen hvis den solgte mængde er 17,5 tons? c) Hvad er den solgte mængde hvis prisen er 100 kr? d) Hvad er den solgte mængde hvis prisen er 142 kr? Tegn grafen fra opgave 1 i et matematikprogram og kontroller svarene ved aflæsning Funktionen P i opgave 1 findes prisen når man kender mængden. Kan man ud fra svarene til c) og d) finde en funktion, der finder mængden som funktion er prisen? OPGAVE 4 I denne opgave skal alle grafer tegnes i et koordinatsystem hvor både x-aksen og y-aksen er vist fra 0 til 6 (et kvadratisk koordinatsystem) a) Tegn graferne for 2 f ( x) x og f ( x) x i samme koordinatsystem b) Tegn graferne for f(x) = 2x 6 og g(x) = ½x + 3 i samme koordinatsystem c) Hvad er sammenhængen mellem f og g i spørgsmål b) d) Hvad kan man tilsyneladende konkludere ud fra svarene på a) c) 8

9 INDLEDENDE OPGAVER TIL KAPITEL 6 eksponentielle funktioner Tegn graferne for følgende funktioner i samme koordinatsystem. Tilføj graferne en ad gangen, så du kan følge med i hvilken forskrift, der hører til hvilken graf. f(x) = 4 1,05 x f(x) = 4 1,12 x f(x) = 4 1,25 x f(x) = 4 1,68 x Hvad kan man sige om betydningen af konstanten a? Tegn graferne for følgende funktioner i samme koordinatsystem. Tilføj graferne en ad gangen, så du kan følge med i hvilken forskrift, der hører til hvilken graf. f(x) = 4 1,05 x f(x) = 2 1,05 x f(x) = 6 1,05 x f(x) = 9 1,05 x f(x) = 9 1,24 x Hvad kan man sige om betydningen af konstanten b? Betragt den eksponentielle funktion f ( x) 81, 03 Udfyld skemaet ved at beregne funktionsværdierne. Jeg har udfyldt første søjle x f(0) = 8 1,03 0 = 8 f(2) = f(6) = f(9) = f(12) = f(13) = f(1) = 8 1,03 1 = 8,24 f(3) = f(7) = f(10) = f(13) = f(14) = f (1) f (0) f (0) 8, ,03 f (3) f (2) f (2) f (7) f (6) f (6) f (10) f (9) f (9) f (13) f (12) f (12) f (14) f (13) f (13) Kan du forklare systemet i resultaterne? OPGAVE 4 Betragt den eksponentielle funktion f ( x) 5 0, 93 Udfyld skemaet ved at beregne funktionsværdierne. x f(0) = f(2) = f(6) = f(9) = f(12) = f(13) = f(1) = f(3) = f(7) = f(10) = f(13) = f(14) = f (3) f (2) f (7) f (6) f (10) f (9) f (13) f (12) f (14) f f (1) f (0) f (0) f (2) f (6) f (9) f (12) (13) f (13) Kan du forklare systemet i resultaterne? 9

10 OPGAVER TIL KAPITEL 6 fordoblingskonstanter Betragt funktionen f(x) = 8 1,25992 x og udfyld skemaet her: (det er vigtigt at have decimalerne i forskriften, men afrund bare til 2 decimaler i tabellen) x f(x) Kan du se et mønster? Udfyld nu et skema for funktionen f(x) = 5 1,5874 x x 1,5 3 4,5 6 f(x) Kan du se et tilsvarende mønster her? Prøv at finde frem til funktionsværdien f(9) uden at sætte x = 9 ind i forskriften. Nu prøver vi med funktionen f(x) = 4 1,5034 x x 5,1 6,8 8,5 10,2 f(x) Hvad er systemet? Hvilken x-værdi giver f(x) = 512? (prøv at finde svaret uden at løse ligningen f(x) = 512) OPGAVE 4 Kan man formulere resultatet i opgave 1 3 til en samlet konklusion? OPGAVE 5 Betragt funktionen f(x) = 30 1,16653 x. a) Gør rede for at grafen går igennem punkterne (0, 30) og (9, 120) b) Tegn grafen i et enkeltlogaritmisk koordinatsystem. c) Forklar ved hjælp af grafen de egenskaber du har set i opgave 1 3 d) Hvilken tilsvarende tabel kunne man stille op for funktionen i denne opgave? OPGAVE 6 Hvad kan man sige om funktionen f(x) = 550 0,70711 x? (prøv dig frem) 10

11 INDLEDENDE OPGAVER TIL KAPITEL 7 potensfunktioner Tegn grafen for følgende funktioner og skitser dem her: vælg både x og y i intervallet [-6 ; 6] f(x) = x 2 f(x) = x -1 f(x) = x 0,5 f(x) = x 3 f(x) = x 1,31 f(x) = x -1,55 f(x) = x 0,71 f(x) = 3x -2 f(x) = x 4 f(x) = 3 x -0,75 f(x) = x -3 Kan man sige noget fælles om alle graferne? Hvad kan man sige om Dm(f) og Vm(f)? OPGAVE 4 Tegn alle ovenstående grafer i et dobbeltlogatitmisk koordinatsystem (i matematikprogram). Hvad sker der? 11

12 INDLEDENDE OPGAVER TIL KAPITEL 9 Rente- og anuitetsregning Kurt sætter 1000 kr. ind på en konto, der 12% i rente om året. Grete sætter 1000 kr ind på en konto, der giver 1% i rente om måneden a) Hvilken konto tror du er bedst? (begrund svaret) b) Beregn hvad Kurt og Grete har på kontoen efter er år (12 måneder)? c) Forklar resultatet på b) Gå på nettet og find ud af hvad et almindeligt hus i din by cirka koster. Kig på huse på ca. 160 m 2. Hvis man låner pengene til huset i banken over et 30-årigt lån, hvad tror du så man kommer til at betale i renteomkostninger for hele lånet? (skriv beløbet ned vi skal senere regne på det) Hvad tror du man skal betale om måneden for at låne til huset i opgave 2? Gå på nettet og find et hus i den rette prisklasse og find den månedlige ydelse på lånet. Er det overraskende? Ved den månedlig ydelse står der oftest brutto og netto. Hvad betyder det mon? 12

13 INDLEDENDE OPGAVER TIL KAPITEL 10 beskrivende statistik Nedenfor er vist en opgørelse over to skolers eksamenskarakterer til matematik på hhx Skole A Karakter antal Skole B Karakter antal a) Når man umiddelbart kigger på tallene hvilken skole ser så ud til at have klaret sig bedst? b) Hvad er de vigtigste sammenligningspunkter for de to skoler? c) Hvad ville du beregne hvis de skulle analysere tallene nærmere? d) Hvilken slags diagram ville du lave for at præsentere de to skolers resultater? (et diagram der skulle vises i stedet for tabellerne) Begrund valget af diagram e) Kan du beregne karaktergennemsnittet for de to skoler? 13

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Funktioner. Ib Michelsen

Funktioner. Ib Michelsen Funktioner Ib Michelsen Ikast 2007 Forsidebilledet Tegning af Niels Bo Bojesen, Jyllands-Posten, 13-9 2006. Version 1.01 (18-11-07 23:41) D:\AppServ\www\c\bog2_s.odt Indholdsfortegnelse Sammenhænge mellem

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik kolofon indhold Forfatter Iben Svensson - med sparring fra: - ole E. Jensen VUC Vestegnen - Torben Nielsen VoksenUddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Matematik - et grundlæggende kursus. Dennis Cordsen Pipenbring

Matematik - et grundlæggende kursus. Dennis Cordsen Pipenbring Matematik - et grundlæggende kursus Dennis Cordsen Pipenbring 22. april 2006 2 Indhold I Matematik C 9 1 Grundlæggende algebra 11 1.1 Sprog................................ 11 1.2 Tal.................................

Læs mere

Oversigt over undervisningen i matematik - 1x 04/05

Oversigt over undervisningen i matematik - 1x 04/05 Oversigt over undervisningen i matematik - 1x 04/05 side 14 Der undervises efter: TGF Claus Jessen, Peter Møller og Flemming Mørk : Tal, Geometri og funktioner. Gyldendal 1997 EKS Knud Nissen : TI-84 familien

Læs mere

9 Statistik og sandsynlighed

9 Statistik og sandsynlighed Side til side-vejledning 9 Statistik og sandsynlighed Faglige mål Kapitlet Statistik og sandsynlighed tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Deskriptorer: kunne gennemføre og beskrive en statistisk

Læs mere

Funktioner og ligninger

Funktioner og ligninger Eleverne har både i Kolorit på mellemtrinnet og i Kolorit 7 matematik grundbog arbejdet med funktioner. I 7. klasse blev funktionsbegrebet defineret, og eleverne arbejdede med forskellige måder at beskrive

Læs mere

Evaluering. Matematik på hhx 1/16

Evaluering. Matematik på hhx 1/16 Evaluering af Matematik på hhx Sommeren 2008 1/16 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Omsætningstabeller... 4 A-niveau... 4 B-niveau... 4 Årets prøve i tal... 5 Matematik A... 5

Læs mere

MAT B2 htx 200-2009 Klaus Marthinus, Michael Jensen og Systime A/S. Omslag: Lisbeth Neigaard Layout: Lisbeth Neigaard, Nis Gersbøll og Anne Marie Kaad

MAT B2 htx 200-2009 Klaus Marthinus, Michael Jensen og Systime A/S. Omslag: Lisbeth Neigaard Layout: Lisbeth Neigaard, Nis Gersbøll og Anne Marie Kaad MAT B htx 00-009 Klaus Marthinus, Michael Jensen og Systime A/S Kopiering fra denne e-bog må kun finde sted i overensstemmelse med aftale mellem Copy-Dan og Undervisningsministeriet. Omslag: Lisbeth Neigaard

Læs mere

brikkerne til regning & matematik funktioner F+E+D Demo preben bernitt funktioner 2+ - 2010 bernitt-matematik.dk 1

brikkerne til regning & matematik funktioner F+E+D Demo preben bernitt funktioner 2+ - 2010 bernitt-matematik.dk 1 brikkerne til regning & matematik funktioner F+E+D preben bernitt funktioner 2+ - 2010 bernitt-matematik.dk 1 brikkerne til regning & matematik funktioner F+E+D beta udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-37-4

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Eksamensspørgsmålene til mundtlig eksamen ses sidst i dette dokument.

Eksamensspørgsmålene til mundtlig eksamen ses sidst i dette dokument. Kære selvstuderende i hf matematik C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Eksamensspørgsmålene til mundtlig eksamen ses sidst i dette dokument. Link til fagets

Læs mere

Eksperimenter med areal og rumfang. Aktivitet Emne Klassetrin Side

Eksperimenter med areal og rumfang. Aktivitet Emne Klassetrin Side VisiRegn ideer 5 Eksperimenter med areal og rumfang Inge B. Larsen ibl@dpu.dk INFA juli 2001 Indhold: Aktivitet Emne Klassetrin Side Vejledning til Areal og Rumfang 2 Red burhønsene. Vejledn. 3-7 Største

Læs mere

Dynamisk geometri i skolen med GeoGebra

Dynamisk geometri i skolen med GeoGebra Dynamisk geometri i skolen med GeoGebra Der tages udgangspunkt i GeoGebra version 3,2 udgivet juni 2009 dog er nogle skærmdumps fra tidligere versioner af programmet. Projektleder: Markus Hohenwarter,

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge 2008 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for st og hf. Indhold 1. Hvordan viser en tabel sammenhængen mellem to variable?... 1 2.

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Matematik Indhold Matematik Bilag M6 - stillads generelt til Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Den gode besvarelse af opgaver i matematik.

Matematik Indhold Matematik Bilag M6 - stillads generelt til Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Matematik Indhold Matematik... 1 Bilag M1 Bilag: Genrekatalog matematik hhx - fageksempler... 2 Bilag M2 Matematik - vejledende opgavesæt efter 2011 og forår 2012 MatematikB samt eksamen juni 2012... 4

Læs mere

Matematik. på AVU. Eksempler til niveau G, F, E og D. Niels Jørgen Andreasen

Matematik. på AVU. Eksempler til niveau G, F, E og D. Niels Jørgen Andreasen Matematik på AVU Eksempler til niveau G, F, E og D Niels Jørgen Andreasen Om brug af denne eksempelsamling Matematik-niveauerne på Almen Voksenuddannelse hedder nu Basis, G og FED. Indtil sommeren 009

Læs mere

Vedlagt følger en beskrivelse af proceduren ved skriftlig censur samt en vejledning i bedømmelse af besvarelserne.

Vedlagt følger en beskrivelse af proceduren ved skriftlig censur samt en vejledning i bedømmelse af besvarelserne. o Til censor Fagkonsulent Matematik, htx Vedr.: Skriftlig censur i matematik på htx Velkommen som skriftlig censor i matematik på htx. Marit Hvalsøe Schou Oehlenschlægersvej 55 5230 Odense M Tlf: 2565

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Mobiltelefoner og matematik

Mobiltelefoner og matematik Mobiltelefoner og matematik Forord og lærervejledning Mobiltelefonen er blevet et meget vigtigt kommunikationsredskab i de sidste år. Mange af skolens elever har i dag en mobiltelefon, som de ofte bruger.

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere