Brugervejledning udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning udgave"

Transkript

1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning udgave

2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NSM-5 er i overensstemmelse med bestemmelsen i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EC. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen Copyright Nokia Corporation Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) , Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. Nokia Xpress-on er et varemærke tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et varemærke tilhørende Nokia Corporation. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for særskilt dokumenterede, hændelige, indirekte skader eller følgeskader, uanset hvordan de er forvoldt. Oplysningerne i dette dokument leveres, "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos den nærmeste Nokia-forhandler.

3 Hurtigt og let Tak, fordi du har valgt denne Nokia-telefon! På disse sider kan du få nogle tip til, hvordan du bruger telefonen. Du får løbende yderligere oplysninger i denne brugervejledning. Hurtigt og let Før du bruger telefonen 1. Indsæt et SIM-kort i telefonen. 2. Isæt batteriet, og lad det op. 3. Tænd telefonen ved at trykke på og holde nede. Se Installation af SIM-kortet og batteriet og udskiftning af kapperne på side 22, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Opkaldsfunktioner Besvarelse af et opkald Tryk på. Opkald Afslutning/afvisning af et opkald Justering af lydstyrken Indtast områdenummeret og telefonnummeret, og tryk på. Tryk på. Tryk på lydstyrketasterne på siden af telefonen Nokia Corporation. All rights reserved.

4 Hurtigt og let Opkald til det senest kaldte Tryk på i standby-tilstand for at se listen over nummer senest kaldte numre. Rul med eller til det ønskede telefonnummer, og tryk på. Opkald til telefonsvareren Tryk på, og hold den nede. Hvis du bliver bedt om at angive nummeret til telefonsvareren, skal du indtaste det og trykke på OK. Funktioner i telefonbogen Hurtig lagring Indtast telefonnummeret, og tryk på Gem. Indtast navnet, og tryk på OK. Hurtig søgning Tryk på i standby-tilstand, indtast det første bogstav i navnet, og rul med eller til det ønskede navn Nokia Corporation. All rights reserved.

5 Åbning af menuer Åbning/afslutning af en menu Tryk på Menu, rul med eller til den ønskede menufunktion, og tryk på Vælg. / Tryk på for at afslutte en menufunktion uden at ændre indstillingerne og vende tilbage til standby-tilstand. Hurtigt og let Andre vigtige funktioner Sådan låser du tastaturet eller låser det op Tryk på Menu, og tryk derefter hurtigt på / Tryk på Lås op, og tryk derefter hurtigt på. Skrivning af en besked Tryk på Menu, og for at begynde at skrive en besked med enten traditionelt eller forprogrammeret tekstinput Nokia Corporation. All rights reserved. 5

6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hurtigt og let... 3 SIKKERHED Generelle oplysninger Pakkens etiketter Adgangskoder Chifferindikator Typografi, der anvendes i denne vejledning Telefonen Taster Kontakter Standby-tilstand Andre vigtige indikatorer i standby-tilstand Kom godt i gang Installation af SIM-kortet og batteriet og udskiftning af kapperne Opladning af batteriet Sådan tændes og slukkes telefonen Tastaturlås Placering af indbakkens bærerem Opkaldsfunktioner Foretagelse og besvarelse af opkald Opkald Opkald ved hjælp af telefonbogen Opkald til det senest kaldte nummer Nokia Corporation. All rights reserved.

7 Opkald til telefonsvareren Hurtigkald til et telefonnummer Konferenceopkald Besvarelse eller afvisning af et opkald Banke på Valg under et opkald Telefonbog (Navne) Valg af indstillinger for telefonbogen Lagring af navne og telefonnumre (Tilføj navn) Søgning efter navne og telefonnumre Kopiering af navne og telefonnumre Sletning af navne og telefonnumre Afsendelse og modtagelse af visitkort Hurtigkald Opkaldsgrupper Tjenestenumre Mine numre Taleopkald Tilføjelse af stemmekoder Opkald ved brug af en stemmekode Afspilning, ændring eller sletning af stemmekoder Brug af menuen Adgang til en menufunktion ved at rulle Adgang til en menufunktion ved hjælp af en genvej Liste over menufunktioner Menufunktioner Beskeder (Menu 1) Indholdsfortegnelse 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 7

8 Indholdsfortegnelse Skrivning af en besked Skrivning af en besked med traditionelt tekstinput Skrivning af en besked med forprogrammeret tekstinput Skrivning af sammensatte ord Læsning af en tekstbesked (Indbakke) Visning af en besked, du har gemt (Udbakke) Sletning af beskeder Chat Billedbeskeder Modtagelse af en billedbesked Afsendelse af en billedbesked Smileys Skabeloner Talebeskeder Infotjeneste Fax eller dataopkald Data- eller faxopkald Modtagelse af et data- eller faxopkald Redigering af kommandoer Beskedindstillinger Profil Normal Opkaldsinfo (Menu 2) Sletning af seneste opkaldslister Samtalevarighed Samtalepriser Indstillinger for samtalepriser Grænse for samtalepriser Vis omkostninger i Nokia Corporation. All rights reserved.

9 Profiler (Menu 3) Aktivering og personalisering af en profil Tidsindstillet profil Profillogo Profilnavn Indstillinger (Menu 4) Alarm Tidsindstillinger Ur Automatisk opdatering af dato og tidspunkt Opkaldsindstillinger Omstilling Valgfri svartast Automatisk genopkald Hurtigkald Banke på-tjeneste Mit nummer-afsendelse Linie til udgående opkald Telefonindstillinger Sprog Celleinformation Opstartstekst Valg af netværk Bekræftelse af SIM-tjenestehandlinger Indstillinger for tastaturlås Sådan låser du tastaturet automatisk Aktivering af tastaturlåskoden Sådan låser du tastaturet op med tastaturlåskoden Toneindstillinger Indholdsfortegnelse 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 9

10 Indholdsfortegnelse Signal om indgående opkald Ringetone Ringelydstyrke Komponent Oprettelse af en ny ringetone Vibrationssignal Signal med rytmisk baggrundslys Alarmsignaltone Tastaturtoner Advarselstoner Signal for Indstillinger for tilbehør Sikkerhedsindstillinger Anmodning om PIN-kode Opkaldsspærringsfunktion Begrænsede numre Lukket brugergruppe Sikkerhedsniveau Ændring af adgangskoder Gendannelse af fabriksindstillinger Spil (Menu 5) Start af et spil Spilindstillinger Spiltjenester og -indstillinger Lommeregner (Menu 6) Brug af lommeregneren Valutaomregning Kalender (Menu 7) Kalenderindstillinger Nokia Corporation. All rights reserved.

11 Oprettelse af en kalenderbemærkning Infrarød (Menu 8) Afsendelse og modtagelse af data via IR-porten Tilbehør (9) Nedtællingsur Angivelse af det normale ur Indstilling af intervalurene Stopur Tidsindstilling og registrering af opdelinger Omgangstider Visning og sletning af tider Termometer Billededitor Tegning af et billede Tegningsvalgmuligheder WAP-tjenester (Menu 10) Grundlæggende trin til at få adgang til og bruge en WAP-tjeneste Indstilling af telefonen til en WAP-tjeneste Lagring af de tilslutningsindstillinger, der modtages som en tekstbesked Manuel indtastning af tilslutningsindstillingerne Etablering af forbindelse til en WAP-tjeneste Gennemsyn af siderne i en WAP-tjeneste Generelle retningslinier for brug af tasterne Afslutning af en WAP-forbindelse Tilpasning af indstillingerne for udseende på WAP-sider Håndtering af bogmærker Tjenesteindbakke Indstilling af telefonen til at modtage tjenestebeskeder Cache-hukommelse Indholdsfortegnelse 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 11

12 Indholdsfortegnelse Nøglecentercertifikater SIM-tjenester (Menu 11) Batterioplysninger Opladning og afladning VEDLIGEHOLDELSE VIGTIGE OPLYSNINGER OM SIKKERHED Nokia Corporation. All rights reserved.

13 SIKKERHED Følg nedenstående retningslinier. Andet kan være farligt og/eller ulovligt. Brugervejledningen indeholder flere oplysninger. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt. SIKKERHED TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER ALTID FØRST Tal aldrig i mobiltelefonen under kørslen. FORSTYRRELSER Ved alle mobiltelefoner kan der opstå forstyrrelser, der indvirker på sende- og modtageforholdene. SLUK MOBILTELEFONEN PÅ HOSPITALER Respekter alle forskrifter og regler. Sluk mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr. SLUK MOBILTELEFONEN I FLYVEMASKINER Trådlåse enheder kan forårsage forstyrrelser i et fly. SLUK MOBILTELEFONEN PÅ TANKSTATIONER Anvend ikke mobiltelefonen på tankstationer. Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af brændstof og kemikalier. SLUK MOBILTELEFONEN VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER Anvend ikke mobiltelefonen ved sprængningsområder. Respekter evt. forskrifter og regler Nokia Corporation. All rights reserved. 13

14 SIKKERHED BRUG MOBILTELEFONEN MED OMTANKE Anvend kun telefonen i normal position. Rør ikke unødigt ved antennen. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE Telefonudstyr bør monteres og vedligeholdes af fagfolk. TILBEHØR OG BATTERIER Anvend kun tilbehør og batterier, som er godkendt af telefonproducenten. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. VANDTÆT Telefonen er IKKE vandtæt. Sørg for, at udstyret altid holdes tørt. SIKKERHEDKOPIER Husk altid at fremstille sikkerhedskopier af alle vigtige data. TILSLUTNING AF ANDET UDSTYR Læs altid sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. OPKALD Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tast telefonnummeret (inkl. evt. områdenummer), og tryk på. Tryk på for at afslutte et opkald. Tryk på for at besvare et opkald. NØDOPKALD Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tryk på det nødvendige antal gange (for f.eks. at afslutte et opkald, afslutte en menu) for at rydde displayet. Tast alarmnummeret, og tryk på. Fortæl, hvor du ringer fra. Ring ikke af, før alarmcentralen afslutter samtalen Nokia Corporation. All rights reserved.

15 Netværkstjenester Den mobiltelefon, der beskrives i denne brugervejledning, er godkendt til brug i EGSM 900- og GSM 1800-netværk. Dualband er en netværksafhængig funktion. Forhør dig hos den lokale tjenesteudbyder, om du kan abonnere på og anvende denne funktion. Et antal funktioner, der er beskrevet i denne vejledning, kaldes netværkstjenester. Dette er specielle tjenester, som du arrangere via udbyderen af trådløse tjenester. Inden du kan drage fordel af disse netværkstjenester, skal du abonnere på dem via tjenesteudbyderen og indhente vejledning om brugen af dem hos tjenesteudbyderen. Bemærk! Nogle netværk understøtter muligvis ikke alle sprogafhængige tegn og/eller tjenester. Kontroller modelnummeret på en oplader, inden den bruges med denne enhed. Dette apparat skal have strøm fra ACP-7, ACP-8 eller LCH-9. SIKKERHED Advarsel! Anvend kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt af telefonproducenten til brug i forbindelse med denne telefonmodel. Det kan være farligt at bruge andre typer, og evt. godkendelse og garanti, der er gældende for telefonen, ugyldiggøres. Kontakt forhandleren, hvis du ønsker oplysninger om godkendt tilbehør. Når du fjerner netledningen fra evt. tilbehør, skal du trække i stikket, ikke i ledningen Nokia Corporation. All rights reserved. 15

16 Generelle oplysninger Generelle oplysninger Dette kapitel indeholder nogle generelle oplysninger om din nye Nokia-telefon og denne brugervejledning. Pakkens etiketter Etiketterne indeholder vigtige oplysninger om service og kundesupport. Opbevar disse etiketter på et sikkert sted. Sæt etiketten på garantibeviset i brugervejledningen. Sæt etiketten på det Club Nokia Invitation-kort, hvis det findes i pakken. Adgangskoder Adgangskoderne beskytter mod uautoriseret brug af telefonen og SIM-kortet. Sikkerhedskode (fem cifre) Sikkerhedskoden, der følger med telefonen, beskytter mod uautoriseret brug af telefonen. Den forudindstillede kode er Du skal ændre koden i menuen Indstillinger. Se Sikkerhedsindstillinger på side 71. Opbevar den nye kode et sikkert sted og ikke i nærheden af telefonen. Du kan også bruge en sikkerhedskode til at beskytte tastaturlåsen på telefonen, se Aktivering af tastaturlåskoden på side 66. PIN-kode (4-8 cifre) Nokia Corporation. All rights reserved.

17 PIN-koden (Personal Identification Number) beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug. PINkoden følger som regel med SIM-kortet. Indstil telefonen, så du bliver bedt om at angive PIN-koden, hver gang telefonen tændes. Se Sikkerhedsindstillinger på side 71. PIN2-kode (4-8 cifre) PIN2-koden, som følger med nogle SIM-kort, er påkrævet for at få adgang til visse funktioner, f.eks. omkostningstællere. Funktionerne er kun tilgængelige, hvis de understøttes af SIM-kortet. PUK- og PUK2-kode (8 cifre) PUK-koden (Personal Unblocking Key) er påkrævet, hvis en blokeret PIN-kode skal ændres. PUK2- koden er påkrævet, hvis en blokeret PIN2-kode skal ændres. Hvis koderne ikke følger med SIMkortet, skal du kontakte den lokale tjenesteudbyder for at få koderne. Spærringsadgangskode Spærringsadgangskoden skal anvendes ved brug af funktionen for opkaldsspærring. Adgangskoden fås hos tjenesteudbyderen. Chifferindikator Afhængigt af netværket, vises chifferindikatoren muligvis under opkald for at give besked om, at opkaldskryptering er slået fra. Yderligere oplysninger fås hos netværksoperatøren. Typografi, der anvendes i denne vejledning Den displaytekst, der vises på telefonens display, angives med blå farve i vejledningen, f.eks. ringer. Den displaytekst, der er relateret til valgtasterne og er angivet med fed, f.eks. Menu. Kun tekster til valgtaster uden nøglesymboler vises i teksten. Generelle oplysninger 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 17

18 Telefonen 1. Telefonen Taster 1. Tænd/sluk-tast. Du kan tænde og slukke telefonen ved at trykke på telefonens tænd/sluk-tast og holde den nede. Når du trykker hurtigt på tasten i standby-tilstand eller under et opkald, åbnes listen over profiler. Når du trykker hurtigt på tasten i telefonbogen eller menufunktioner, aktiveres telefonens displaylys i ca. 10 sekunder. 2. Lydstyrketaster. Med den øverste tast skrues der op for lyden, og med den nederste tast skrues der ned for lyden. 3. Valgtaster. Med hver enkelt af disse taster udføres den funktion, der er angivet i displayet oven over tasten. Hvis du trykker på og holder Navne nede, aktiveres taleopkald. 4. Piletaster. og har du mulighed for at rulle gennem navne, telefonnumre, menuer eller indstillinger i telefonbogen og menufunktioner. 5. besvarer et opkald og ringer op til et telefonnummer. I standby-tilstand vises de senest kaldte numre. 6. afslutter eller afviser et opkald og afslutter en funktion Nokia Corporation. All rights reserved.

19 7. til bruges til at indtaste tal og bogstaver. Hvis du trykker på og holder nede, ringer telefonen til telefonsvareren. og anvendes til forskellige formål i forbindelse med forskellige funktioner. Telefonen Kontakter 1. Opladningskontakt 2. Stik til headset 3. Infrarød (IR-) port Opladningskontakter og stik til hovedsæt beskyttes af en integreret klap. Standby-tilstand Når telefonen er klar til brug, og der ikke er indtastet nogen tegn, er telefonen i standby-tilstand. Viser det trådløse netværks signalstyrke for din aktuelle placering. Jo højere søjlen er, jo stærkere er signalet Nokia Corporation. All rights reserved. 19

20 Telefonen Viser batteriopladningsniveauet. Jo højere søjlen er, jo mere strøm er der på batteriet. xxxx Viser det aktuelle trådløse netværk, hvor telefonen bruges. Andre vigtige indikatorer i standby-tilstand Udover de tre indikatorer, der er beskrevet ovenfor, vises følgende ikoner muligvis, når telefonen er i standby-tilstand. Du har modtaget en eller flere tekst- eller billedbeskeder. Se Beskeder (Menu 1) på side 46. Du har modtaget en eller flere talebeskeder. Se Talebeskeder på side 54. Telefonen ringer eller bipper ikke, når du modtager et opkald, fordi ringesignalet er indstillet til Fra. Telefonen udsender dog et alarmsignal, hvis du har angivet en alarm. Se Toneindstillinger på side 67. Telefonens tastatur er låst. Se Tastaturlås på side 27 og Indstillinger for tastaturlås på side 66. Du har indstillet alarmen til Til. Se Alarm på side 61. Alarmtonen aktiveres, selv i tilfælde, hvor du har valgt en Lydløs profil. Du har en tidsindstillet profil slået til. Se Tidsindstillet profil på side 60. Alle opkaldene omstilles. Se Omstilling på side 63. Opkaldene er begrænset til en lukket brugergruppe (netværkstjeneste). Se Lukket brugergruppe på side Nokia Corporation. All rights reserved.

21 Du har tilsluttet et hovedsæt til telefonen. Se Indstillinger for tilbehør på side 70. Nedtællingsuret er slået til. Se Nedtællingsur på side 79. Stopuret er slået til. Se Stopur på side 81. Telefonen 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 21

22 Kom godt i gang 2. Kom godt i gang Installation af SIM-kortet og batteriet og udskiftning af kapperne Strømmen skal altid slås fra, og telefonen skal kobles fra opladeren eller andet udstyr, inden coveret udskiftes. Telefonen skal altid opbevares og anvendes med coveret på. Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt for børn. SIM-kortet og dets kontakter kan nemt blive beskadiget, hvis kortet ridses eller bøjes. Vær derfor påpasselig, når du håndterer, isætter eller fjerner kortet. Inden du installerer SIM-kortet, skal du altid sikre dig, at telefonen er slukket, og derefter fjerne batteriet. 1. Hold telefonen, så bagsiden er vendt mod dig, og tag et fast greb på den øverste og nederste kappe. Tryk begge udløserknapper på den nederste kappe indad, og skub den øverste kappe af Nokia Corporation. All rights reserved.

23 2. Tryk på begge udløserfjedre på telefonens programdel på samme tid, og skub den nederste kappe af. Kom godt i gang 3. Fjern batteriet ved at løfte det fra fingergrebet Nokia Corporation. All rights reserved. 23

24 Kom godt i gang 4. Indsæt SIM-kortet under metalpladen. Kontroller, at de gyldne kontakter har retning mod kontakten på telefonen, og at det afskårne hjørne er placeret til højre. Bemærk, at hvis du vil fjerne SIM-kortet, skal du skubbe det forsigtigt ud af SIM-kort-beholderen. 5. Udskift batteriet Nokia Corporation. All rights reserved.

25 6. Skub begge kapper tilbage samtidig, indtil de låses på plads. Kom godt i gang Opladning af batteriet 1. Løft den klap op, som beskytter de nederste kontakter på telefonen, og tilslut forsigtigt ledningen på opladeren til stikket i bunden af telefonen. 2. Tilslut opladeren til en stikkontakt. Batteriets indikatorsøjle begynder at rulle. Teksten Oplader nu vises kortvarigt, hvis telefonen er tændt. Du kan bruge telefonen under opladningen. Bemærk, at hvis batteriet er helt opbrugt, varer det muligvis et par minutter, inden opladningsindikatoren vises i displayet, eller inden du kan foretage opkald. Opladningstiden afhænger af opladeren og det anvendte batteri. Det tager f.eks. ca. 2 timer og 10 minutter at oplade et BLB-2-batteri med ACP-8-opladeren. 3. Batteriet er helt opladet, når batteriindikatoren holder op med at rulle. Hvis telefonen er tændt, vises teksten Batteriet er fuldt opladet også kortvarigt. 4. Tag opladerstikket ud af stikkontakten og telefonen Nokia Corporation. All rights reserved. 25

26 Kom godt i gang Hvis Oplader ikke vises, er opladningen blevet afbrudt. Vent et øjeblik, tag opladerstikket ud, og sæt det i igen. Kontakt forhandleren, hvis opladningen stadig ikke lykkes. Se Batterioplysninger på side 97, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Sådan tændes og slukkes telefonen Tryk på og hold tænd/sluk-knappen nede. Hvis du bliver bedt om at angive en PIN-kode Indtast PIN-koden, der vises som stjerner ****, og tryk på OK. Se også Adgangskoder på side 16. Hvis du bliver bedt om at angive en sikkerhedskode Indtast sikkerhedskoden, der vises som stjerner ****, og tryk på OK. Se også Adgangskoder på side 16 og Aktivering af tastaturlåskoden på side 66. Advarsel!Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, og hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt Nokia Corporation. All rights reserved.

27 GODE RÅD: Telefonen er udstyret med en indbygget antenne. Undgå som ved alt andet radiotransmissionsudstyr at berøre antennen unødigt, når telefonen er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og telefonen kan bruge mere strøm end nødvendigt. Når antennen ikke berøres under et opkald, optimeres både antennens ydeevne og telefonens samtaletid. Tastaturlås Tastaturlåsen forhindrer, at taster trykkes ned ved en fejltagelse, når telefonen f.eks. ligger i en lomme eller taske. Tryk på Menu og derefter inden for 1,5 sekunder. Når tastaturet er låst, vises øverst i displayet. Sådan låser du tastaturet op Tryk på Lås op og derefter inden for 1,5 sekunder. Når tastaturlåsen er slået til Tryk på for at besvare et opkald. Du kan betjene telefonen på normal vis under et opkald. Når du afslutter eller afviser et opkald, låses tastaturet automatisk. Bemærk! Selvom tastaturlåsen er aktiveret, er det muligt at foretage nødopkald til det alarmnummer, som er indkodet i telefonens hukommelse (f.eks. 112 eller et andet officielt alarmnummer). Tast alarmnummeret, og tryk på. Nummeret vises først, når alle cifrene er indtastet. Du finder oplysninger om kodeindstillinger til den automatiske tastaturlås ved at se Indstillinger for tastaturlås på side 66. Kom godt i gang 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 27

28 Kom godt i gang Placering af indbakkens bærerem Træk bæreremmen gennem en af de fire remholdere holders i hvert af telefonens hjørner, og stram til. Du kan fastgøre bæreremmen på mange måder, f.eks. som vist på billedet. Du kan stramme eller løsne remmen eller sætte telefonen fast på din taske eller rygsæk Nokia Corporation. All rights reserved.

29 3. Opkaldsfunktioner Foretagelse og besvarelse af opkald Opkald 1. Indtast det ønskede telefonnummer, herunder områdenummeret. Du kan redigere et nummer i displayet ved at trykke på eller for at flytte markøren. Tryk på Slet for at slette tegnet til venstre for markøren. Hvis du vil foretage internationale opkald, skal du trykke på for at angive det internationale præfiks (plustegnet erstatter den internationale adgangskode). Indtast derefter landekoden samt område- og telefonnummeret. 2. Tryk på for at foretage opkald til nummeret. 3. Tryk på for at afslutte opkaldet eller annullere opkaldsforsøget. Opkaldsfunktioner Opkald ved hjælp af telefonbogen Se Søgning efter navne og telefonnumre på side 34. Opkald til det senest kaldte nummer Sådan ringer du til et af de seneste 20 kaldte numre eller seneste 20 numre, du har forsøgt at ringe til: Tryk på en enkelt gang i standby-tilstand, og rum med eller til det ønskede nummer eller navn. Opkald til telefonsvareren 1. Tryk på og hold nede i standby-tilstand Nokia Corporation. All rights reserved. 29

30 Opkaldsfunktioner 2. Hvis telefonen anmoder om nummeret til telefonsvareren, skal du indtaste det og trykke på OK. Se også Talebeskeder på side 54. Hurtigkald til et telefonnummer Hvis du har tildelt en af hurtigkaldstasterne et telefonnummer ( til ), kan du foretage opkald til det pågældende nummer på en af følgende måder: Tryk på den ønskede hurtigkaldstast, og tryk derefter på. Hvis Hurtigkald er aktiveret, skal du trykke på og holde en hurtigkaldstast nede ( til ), indtil der ringes op. Se også Hurtigkald på side 36. Konferenceopkald Konferenceopkald er en netværkstjeneste, der gør det muligt for op til seks personer at deltage i det samme opkald. 1. Tryk på Valg, og vælg Nyt opkald under opkaldet. 2. Tast telefonnummeret, eller søg efter det i telefonbogen, og ring til nummeret ved at trykke på Ring op. Det første opkald sættes i venteposition. 3. Føj den første deltager til konferenceopkaldet, når det nye opkald besvares, ved at trykke på Valg og vælge Konference. 4. Gentag trin 1, 2 og 3 for at føje flere deltagere til opkaldet. 5. Hvis du ønsker en privat samtale med én af deltagerne, skal du gøre følgende: Tryk på Valg, og vælg Personlig. Vælg den deltager, du ønsker en diskussion med, og tryk på OK. Når du har afsluttet den private samtale, kan du vende tilbage til konferenceopkaldet, som beskrevet i trin Nokia Corporation. All rights reserved.

31 6. Tryk på, hvis du vil afslutte konferenceopkaldet. Besvarelse eller afvisning af et opkald 1. Tryk på for at besvare et indgående opkald. 2. Tryk på for at afslutte opkaldet. Hvis du ikke vil besvare det indgående opkald, kan du enten ignorere det eller afvise det ved at trykke på Lydløs og Afvis. Bemærk, at hvis du har aktiveret omstillingen, Omstil ved optaget, f.eks. til telefonsvareren, omstilles det afviste opkald også. Se Omstilling på side 63. Opkaldsfunktioner Banke på Med denne netværkstjeneste kan du besvare et indgående opkald, mens du er i gang med et andet opkald, hvis du har aktiveret Banke på-tjeneste på side 64. Tryk på eller Valg, og vælg Besvar under opkaldet. Det første opkald sættes i venteposition. Du kan skifte mellem de to opkald ved at trykke på Skift eller. Du kan afvise det ventende opkald ved at trykke på Valg og derefter Afvis. Tryk på, hvis du vil afslutte det aktive opkald Nokia Corporation. All rights reserved. 31

32 Opkaldsfunktioner Valg under et opkald I telefonen findes en række funktioner, du kan bruge under et opkald. Mange af funktionerne er netværkstjenester. Hvis du trykker på Valg under et opkald, er følgende funktioner tilgængelige: Standby ellertilbage, Nyt opkald,send DTMF,Afslut alle, Telefonbog, Menu, U/mikrofon og Overfør Send DTMF anvendes til at sende DTMF-tonestrenge, Skift anvendes til at skifte mellem et konferenceopkald og et privat opkald, Overfør anvendes til at forbinde det aktive opkald og et ventende opkald og til at koble dig fra opkaldene Nokia Corporation. All rights reserved.

33 4. Telefonbog (Navne) Det er muligt at gemme navne og telefonnumre i telefonens hukommelse (intern telefonbog) eller i SIM-kortets hukommelse (SIM-telefonbog). I telefonens interne telefonbog kan du gemme op til 250 navne og telefonnumre. Navne og numre, der er gemt i telefonens hukommelse, angives ved hjælp af ikonet. Telefonen understøtter SIM-kort, der kan gemme op til 250 navne og telefonnumre. Navne og numre, der er gemt i SIM-kortets hukommelse, angives ved hjælp af ikonet. Telefonbog (Navne) Valg af indstillinger for telefonbogen 1. Tryk på Navne, og vælg Indstillinger. 2. Vælg Hukommelse i brug, og rul hen til en af følgende muligheder: Vælg SIM-kort for at gemme navne og numre i SIM-kortets hukommelse. Vælg Telefon for at gemme navne og numre i telefonens hukommelse. 3. Vælg Telefonbogsvisning, og rul hen til en af følgende muligheder: Navneliste for at vise tre navne ad gangen. Navn og nr. for at vise ét navn og ét telefonnummer ad gangen. Stor skrift for kun at få vist et navn ad gangen. 4. Vælg Hukommelsesstatus. Vælg enten SIM-kort: eller Telefon: for at kontrollere, hvor mange navne og telefonnumre der er gemt, og hvor mange, der stadig kan gemmes i den valgte hukommelse Nokia Corporation. All rights reserved. 33

34 Telefonbog (Navne) Lagring af navne og telefonnumre (Tilføj navn) Det er muligt at gemme navne og telefonnumre i telefonens hukommelse eller i SIM-kortets hukommelse. 1. Tryk på Navne, og vælg Tilføj navn. 2. Indtast navnet, og tryk på OK. Se Skrivning af en besked på side 46, hvis du ønsker indtastningsinstruktioner. 3. Indtast områdenummeret og telefonnummeret, og tryk på OK. Tip! Hvis du indtaster +-tegnet for det internationale præfiks (tryk på to gange) foran landekoden, kan du bruge det samme telefonnummer, når du ringer fra udlandet. Søgning efter navne og telefonnumre 1. Tryk på Navne, og vælg Søg. 2. Indtast det eller de første bogstaver i det navn, du søger efter. 3. Tryk på OK, eller rul med eller, indtil det ønskede navn vises. Tip! Tryk på eller i standby-tilstand, hvis du hurtigt vil finde et navn og et telefonnummer. Indtast det første bogstav i navnet, og/eller rul til det ønskede navn. Kopiering af navne og telefonnumre Du kan kopiere navne og telefonnumre fra telefonen til SIM-kortet og omvendt. 1. Tryk på Navne, og vælg Kopiér. 2. Vælg kopieringsretningen Fra telefon til SIM-kort eller omvendt, og tryk på Vælg Nokia Corporation. All rights reserved.

35 Vælg Enkeltvis, hvis du vil kopiere navne og numre et ad gangen. Vælg, om du vil bevare eller slette det oprindelige navn eller telefonnummer, og tryk på Vælg. Rul til det navn og/eller telefonnummer, du vil kopiere. Tryk på Kopiér for at starte kopieringen eller Forlad for at annullere handlingen. Vælg Kopiér alt, hvis du vil kopiere navne og numre samtidig. Vælg, om du vil bevare eller slette det oprindelige navn eller telefonnummer, og tryk på Vælg. Tryk på OK for at starte kopieringen eller Forlad for at annullere handlingen. Navnet forkortes, hvis det er for langt for telefonbogen. Hvis navnet allerede findes i telefonbogen med et andet telefonnummer, tilføjes et ordenstal i slutningen af navnet. Telefonbog (Navne) Sletning af navne og telefonnumre Du kan fjerne navne og telefonnumre i den valgte telefonbog et efter et eller samtidig. Tryk på Navne, og vælg Slet. Hvis du vil slette navne og numre et efter et, skal du vælge Enkeltvis og rulle til det navn (og nummer), du vil slette. Tryk på Slet, og bekræft med OK. Vælg Slet alle, hvis du vil slette navne og numre samtidig. Vælg den hukommelse, du vil slette, Telefon eller SIM-kort, og tryk på Vælg. Tryk på OK, når du ser spørgsmålet Er du sikker?. Bekræft med sikkerhedskoden. Afsendelse og modtagelse af visitkort Det er muligt at sende og modtage en persons kontaktoplysninger som et visitkort, enten via IR (Infrared) eller som en OTA-besked (Over The Air), hvis dette understøttes af netværket Nokia Corporation. All rights reserved. 35

36 Telefonbog (Navne) Modtagelse af visitkort 1. Du kan gøre telefonen klar til at modtage data via IR-porten ved at trykke på Menu og vælge Infrarød (Menu 8). Det er nu muligt for brugeren af den anden telefon at sende navnet og telefonnummeret via IRporten. 2. Tryk på Valg, når du har modtaget navnet og telefonnummeret via IR eller som en OTA-besked, og tryk på Vis, Gem eller Afvis, og tryk på OK. Afsendelse af visitkort Ved hjælp af telefonens IR-port kan du sende en persons kontaktoplysninger som et visitkort fra din telefon til en anden kompatibel telefon eller pc, hvor der køres et kompatibelt program. 1. Søg efter det navn og det telefonnummer, du vil sende fra telefonbogen, og tryk på (Detaljer) og Valg. 2. Hvis du vil sende visitkortet via IR, skal du kontrollere, at den anden telefon eller pc'en er sat op til at kunne modtage data via IR-porten, og vælge Send via IR. Hvis du vil sende visitkortet som en OTA-besked, skal du vælge Send. Hurtigkald Hvis du vil tildele en hurtigkaldstast et nummer, skal du følge trinene nedenfor: 1. Tryk på Navne, og vælg Hurtigkald. Hvis en tast ikke er tildelt et nummer, skal du trykke på Tildel. Tildel vises også, når du bliver foreslået at tildele en hurtigkaldstast et telefonnummer fra telefonbogen Nokia Corporation. All rights reserved.

37 Hvis en tast allerede har fået tildelt et telefonnummer, kan du få vist nummeret, ændre det eller slette det ved først at trykke på Valg. 2. Søg efter det navn og/eller det telefonnummer, du vil finde i telefonbogen, og tryk på OK. Se Hurtigkald til et telefonnummer på side 30, hvis du vil foretage et opkald ved hjælp af hurtigkaldstasterne. Telefonbog (Navne) Opkaldsgrupper Du kan inddele de navne og telefonnumre, der er gemt i telefonbogen, i opkaldsgrupper. For hver opkaldsgruppe er det muligt at indstille telefonen til at afgive en bestemt ringetone og vise et valgt billede i displayet, når du modtager et opkald fra et telefonnummer i gruppen. Du kan også indstille telefonen til kun at ringe ved opkald fra telefonnumre, der hører til en bestemt opkaldsgruppe. Se også Signal for på side 70. Tryk på Navne, vælg Opkaldsgrp., og rul til den ønskede opkaldsgruppe, f.eks. Arbejde. Vælg Omdøb gruppe for at redigere opkaldsgruppenavnet. Grupperingetone for at indstille ringetonen for opkaldsgruppen. Rul til den ønskede opkaldsgruppe, og tryk på OK. Standard er den valgte ringetone for den aktive profil. Gruppelogo for at angive et grafikobjekt for opkaldsgruppen. Valgmulighederne er Til, Fra, Vis, Send via IR, Send logo (send via SMS). Hvis du valgte Send logo (netværkstjeneste), skal du indtaste modtagerens telefonnummer eller søge efter det i telefonbogen og trykke på OK Nokia Corporation. All rights reserved. 37

38 Telefonbog (Navne) Tjenestenumre Du kan foretage opkald til tjenesteudbyderens tjenestenumre, hvis SIM-kortet indeholder disse numre. Tjenestenr. vises kun, hvis de understøttes af SIM-kortet. Tryk på Navne, vælg Tjenestenr., og søg efter det ønskede tjenestenummer, og tryk på. Mine numre Dette er en hukommelseshjælpefunktion, du kan bruge til at kontrollere dine egne telefonnumre, hvis det er aktuelt. I denne menu kan du gemme, slette, redigere og sende telefonnumre, hvis det er tilladt af SIM-kortet. De redigeringer, du foretager her, påvirker ikke SIM-kortets faktiske abonnementsnumre. Taleopkald Det er muligt at foretage et telefonopkald ved at sige en stemmekode, der er føjet til et ønsket navn og telefonnummer. En stemmekode kan bestå af et vilkårligt ord, der udtales, f.eks. et personnavn. Inden du foretager et taleopkald, skal du bemærke følgende: Stemmekoder er sproguafhængige. De afhænger af den talendes stemme. Stemmekoder er følsomme over for baggrundsstøj, så de skal optages i stille omgivelser. Når du optager stemmekoder eller foretager opkald ved hjælp af stemmekoder, skal du holde telefonen i den normale position tæt på øret. Meget korte navne accepteres ikke. Brug lange navne, og undgå enslydende navne for forskellige numre. Bemærk! Du skal sige navnet på nøjagtigt samme måde, som da du optog det. Dette kan være svært, f.eks. i omgivelser med meget larm eller under et nødopkald. Derfor kan taleopkald aldrig anvendes som eneste kommunikationsmulighed i alle situationer Nokia Corporation. All rights reserved.

39 Tilføjelse af stemmekoder Det er muligt at føje op til ti stemmekoder til telefonnumrene. Gem eller kopier de navne og telefonnumre, som du vil føje en stemmekode til, i telefonens hukommelse. Stemmekoder kan også føjes til navne og telefonnumre på SIM-kortet, men stemmekoder slettes, hvis du flytter SIM-kortet til en anden telefon eller bruger et andet SIM-kortet i telefonen. 1. Tryk på Navne, og vælg Søg. 2. Rul til det navn og nummer, du vil føje en stemmekode til, og tryk på (Detaljer) og Valg. 3. Vælg Tilføj st.kode. 4. Tryk på Start, og hold telefonen i den normale position tæt ved dit øre, og udtal tydeligt de ord, du vil optage som en stemmekode. 5. Telefonen afspiller den optagne kode. Tryk på Afslut, hvis du ikke vil gemme optagelsen. 6. Når stemmekoden er gemt, vises Stemmekode er gemt. Telefonbog (Navne) Opkald ved brug af en stemmekode 1. Tryk på og hold Navne nede i standby-tilstand for at aktivere taleopkald. Udtal stemmekoden tydeligt, mens du holder telefonen i normal position tæt på øret. 2. Hvis der ikke findes eller genkendes en forekomst af stemmekoderne, bliver du bedt om at forsøge igen. Tryk på Ja for at aktivere taleopkald igen, eller tryk på Afslut for at vende tilbage til standbytilstand. 3. Telefonen ringer automatisk op til nummeret til den genkendte stemmekode, og Søger vises. Hvis du anvender et HDC-5-hovedsæt, skal du trykke på og holde hovedsætknappen nede for at starte taleopkaldet Nokia Corporation. All rights reserved. 39

40 Telefonbog (Navne) Afspilning, ændring eller sletning af stemmekoder 1. Tryk på Navne, og vælg Stemmekoder. 2. Rul til navnet (eller telefonnummeret) med den stemmekode, du vil ændre, og tryk på Valg. Vælg Afspil, og tryk på OK, hvis du vil afspille stemmekoden. Vælg Skift, og tryk på OK, hvis du vil ændre stemmekoden. Tryk på Start, hvis du vil optage en ny stemmekode. Se Tilføjelse af stemmekoder på side 39 for at få yderligere oplysninger. Vælg Slet, og tryk på OK, hvis du vil slette stemmekoden. Når Slet stemmekode? vises, skal du trykke på OK Nokia Corporation. All rights reserved.

41 5. Brug af menuen I telefonen findes en lang række telefoner, som du kan bruge til at skræddersy telefonen med efter dine behov. Funktionerne findes i menuer og undermenuer. De fleste menufunktioner er forsynet med en kort hjælpetekst. Hvis du vil se hjælpeteksten, skal du rulle til den ønskede menufunktion og vente i 15 sekunder. Brug af menuen Adgang til en menufunktion ved at rulle 1. Hvis du vil have adgang til hovedmenuen, f.eks.indstillinger, skal du trykke på Menu, rulle med eller til Indstillinger og trykke på Vælg. 2. Hvis menuen indeholder undermenuer, f.eks. Opkaldsindstillinger, skal du rulle med eller til den ønskede undermenu og trykke på Vælg. Hvis den valgte menu indeholder undermenuer, skal du gentage dette trin. 3. Rul med eller til den ønskede instilling, og tryk på OK. Hvis du vil vende tilbage til det forrige menuniveau, skal du trykke på Forlad. Tip! Du kan afslutte menuen uden at ændre menuindstillingerne ved at trykke på eller ved at trykke på og holde Forlad nede Nokia Corporation. All rights reserved. 41

42 Brug af menuen Adgang til en menufunktion ved hjælp af en genvej Menuer, undermenuer og indstillinger er nummereret og kan hurtigt aktiveres ved hjælp af de tilhørende genvejsnumre. Genvejsnummeret vises øverst til højre i displayet. Se listen over menufunktioner ved genvejsmenuer. 1. Tryk på Menu i standby-tilstand. 2. Indtast det første ciffer i genvejsnummeret inden for tre sekunder. Gentag dette for hvert enkelt ciffer i genvejsnummeret Nokia Corporation. All rights reserved.

43 Liste over menufunktioner 1. Beskeder 1. Skriv beskeder 2. Indbakke 3. Chat 4. Udbakke 5. Billedbeskeder 6. Skabeloner 7. Smileys 8. Slet beskeder 9. Talebeskeder 10.Infoservice 11.Fax- eller dataopkald 12.Rediger kommandoer 13.Beskedindstillinger 1. Profil 1 1. Nummer på beskedcentralen 2. Beskeder sendes som 3. Beskeden afventer i 4. Omdøb sendeprofil 2. Fælles 1. Transmiss.rapporter 2. Svar via samme central 3. Tegnunderstøttelse 2. Opkaldsinfo 1. Ubesvarede opkald 2. Indgående opkald 3. Udgående opkald 4. Slet seneste opkaldslister 5. Samtalevarighed 1. Seneste samtaletid 2. Tid totalt 3. Indgående opkald 4. Udgående opkald 5. Nulstil tidstællere 6. Vis samtalepriser 1. Seneste samtalepris 2. Pris totalt 3. Indstillinger for samtalepriser 3. Profiler 1. Normal 1. Aktivér 2. Tilpas Brug af menuen 1. Antallet af profiler afhænger af, hvor mange profiler, der kan bruges i forbindelse med det pågældende SIM-kort. Hver enkelt profil vises i en særskilt undermenu og kan have et hvilket som helst navn Nokia Corporation. All rights reserved. 43

44 Brug af menuen 3. Tidsindstillet 2. Lydløs 3. Møde 4. Udendørs 5. (tom) 6. (tom) 4. Indstillinger 1. Alarm 2. Tidsindstillinger 1. Ur 2. Autoopdatering af dato/tid 3. Opkaldsindstillinger 1. Omstilling 2. Valgfri svartast 3. Automatisk genopkald 4. Hurtigkald 5. Banke påtjeneste 6. Send eget nummer 7. Linie til udgående opkald 4. Telefonindstillinger 1. Sprog 2. Celleinformation 3. Opstartstekst 4. Valg af netværk 5. Bekræft SIMtjenester 5. Tastaturlåsindstillinger 1. Automatisk tastaturlås 2. Tastaturlåskode 6. Toneindstillinger 1. Ringesignal 2. Ringetone 3. Ringestyrke 4. Komponist 5. Vibrationssignal 6. Rytmisk ringesignallys 7. Tone ved besked 8. Tastaturtoner 9. Advarselstoner 10. Ringesignal for 7. Indstillinger for tilbehør 1 1. Hovedsæt 2. Håndfri 8. Sikkerhedsindstillinger 1. PIN-kodeaktivering 2. Opkaldsspærring 3. Begrænsede numre 4. Lukket brugergruppe 5. Sikkerhedsniveau 6. Skift adgangskoder 1. Indstillingerne for tilbehør vises kun, hvis telefonen er eller har været tilsluttet kompatibelt tilbehør Nokia Corporation. All rights reserved.

45 9. Gendan fabriksindstillinger 5. Spil 1. Vælg spil 2. Spiltjenester 3. Indstillinger 6. Lommeregn. 7. Kalender 8. Infrarød 9. Tilbehør 1. Nedtællingsur 2. Stopur 3. Termometer 4. Billed- redigering 10.Tjenester Brug af menuen 11.SIM-tjeneste 1 1. SIM-tjenesterne er kun tilgængelige, hvis SIM-kortet understøtter dem Nokia Corporation. All rights reserved. 45

46 Menufunktioner 6. Menufunktioner Beskeder (Menu 1) Med SMS-netværkstjenesten (Short Message Service) kan du sende korte tekstbeskeder til SMS-kompatible telefoner. Inden du kan sende en tekst- eller billedbesked, skal du gemme nummeret på beskedcentralen i telefonen. Se Beskedindstillinger på side 55. Du modtager nummeret fra tjenesteudbyderen, når du abonnerer på SMS-tjenesten. Bemærk! Når du sender SMS-meddelelser, vises beskeden Beskeden er sendt. Dette angiver, at meddelelsen er sendt fra din telefon til det SMS-centralnummer, der er programmeret i telefonen. Det er ikke en angivelse af, at meddelelsen ankommer til den påtænkte destination. Yderligere oplysninger om SMS-tjenester, skal du kontakte tjenesteudbyderen. Skrivning af en besked Du kan skrive tekstbeskeder med flere dele på op til tre almindelige tekstbeskeder i længden (netværkstjeneste). Bemærk dog, at faktureringen er baseret på, hvor mange almindelige beskeder der skal bruges til en besked med flere dele. 1. Tryk på Menu, vælg Beskeder, og vælg derefter Skriv beskeder. 2. Indtast en besked. Se Skrivning af en besked med traditionelt tekstinput på side 47 eller Skrivning af en besked med forprogrammeret tekstinput på side Hvis du vil sende beskeden, skal du trykke på Valg og vælge Send. 4. Indtast modtagerens telefonnummer, og tryk på OK, eller Nokia Corporation. All rights reserved.

47 søg efter telefonnummeret i telefonbogen, og vælg Søg. Tryk på OK for at sende beskeden. Du kan også trykke på Valg og derved søge efter følgende: Send til mange for at sende beskeden til flere personer. Brug skabelon for at indsætte eller bruge dele af forudindstillede tekstbeskeder, der er gemt i telefonen. Se også Skabeloner på side 53. Indsæt smiley for at tilføje smiley-tegn, f.eks. :-). Indsæt ord for at tilføje et ord i et traditionelt tekstinput, Indsæt nr. for at tilføje et nummer, og Indsæt symbol for at tilføje specialtegn. Disse indstilinger vises, hvis Ordbog er aktiveret, se Skrivning af en besked med forprogrammeret tekstinput på side 48. Ordbog for at angive det forprogrammerede tekstinput og vælge sproget. Sendeprofil for at sende beskeden til en forudvalgt gruppe. Se Beskedindstillinger på side 55. Gem for at gemme beskeden i Udbakke til senere brug. Slet tekst for at fjerne alle de tegn, du har indtastet, i displayet. Menufunktioner Skrivning af en besked med traditionelt tekstinput Det traditionelle tekstinput angives af øverst i displayet. Når du skriver tekst, skal du trykke på en nummertast, ( til ), indtil det ønskede tegn vises. Tryk på for at skifte mellem store og små bogstaver. Symbolet ABC eller abc, der vises øverst i displayet, angiver, om der er valgt store eller små bogstaver. Efter et punktum er det første bogstav automatisk et stort bogstav. Tryk på og hold den ønskede nummertast nede for at indsætte et tal Nokia Corporation. All rights reserved. 47

48 Menufunktioner Tryk på og hold nede for at skifte mellem bogstaver og tal. Tal angives ved hjælp af 123 øverst i displayet. Tryk på for at indsætte et mellemrum. Tryk på for at tilføje et tegnsætningstegn eller et specialtegn. Flyt gennem listen til det ønskede tegn med eller, og tryk på Brug. Hvis du laver en fejl, skal du trykke på Slet for at slette tegnet til venstre for markøren så mange gange som ønsket. Tryk på og hold Slet nede for at rydde skærmen. Tryk på eller for at flytte markøren mod venstre eller højre. Skrivning af en besked med forprogrammeret tekstinput Med forprogrammeret tekstinput kan du indtaste alle tegn med et enkelt tryk på en tast. Det forprogrammerede tekstinput er baseret på en indbygget ordbog, som du kan føje nye ord til. Hvis ordbogen bliver fyldt, erstatter det nye ord det ældste ord, der blev tilføjet. Det forprogrammerede tekstinput angives af øverst i displayet. Aktivering eller deaktivering af forprogrammeret tekstinput 1. Tryk på Menu, og vælg Beskeder. 2. Tryk på Skriv beskeder, tryk på Valg, og vælg Ordbog. Aktivering af forprogrammeret tekstinput: Vælg det ønskede sprog på listen over valgmuligheder. T9-ordbog til vises. Deaktivering af forprogrammeret tekstinput: Du kan skifte fra forprogrammeret tekstinput til traditionelt tekstinput ved at vælge Ordbog fra. På telefonen vises T9-ordbog fra Nokia Corporation. All rights reserved.

49 Tip!Hvis du vil foretage hurtig deaktivering af det forprogrammerede tekstinput, skal du trykke to gange på, når du skriver tekst. Skrivning af ord med forprogrammeret tekstinput 1. Begynd at skrive et ord ved brug af tasterne til. Tryk kun én gang på den enkelte tast for hvert bogstav. Det er ikke nødvendigt at være opmærksom på ordet i displayet, før du er færdig med at skrive det. Prøv f.eks. at skrive "Nokia", når den engelske ordbog er valgt, ved at trykke på (for N), (for o), (for k), (for i) og (for a). Menufunktioner Tryk på Slet for at slette et tegn. Tryk på og hold Slet nede for at rydde skærmen. Tryk på for at skifte mellem store og små bogstaver. Tryk på og hold nede for at skifte mellem bogstaver og tal. Tryk på og hold nede, hvis du vil indsætte et symbol. Du kan også trykke på Valg og vælge Indsæt symbol. Rul derefter til det ønskede symbol, og tryk på Anvend. Tryk på Valg, hvis du vil indsætte et ord, og vælg Indsæt ord. Skriv ordet ved hjælp af traditionelt tekstinput, og tryk på OK. Tryk på Valg, hvis du vil indsætte en smiley, og vælg Indsæt smiley. Rul til den ønskede smiley, og tryk på Vælg Nokia Corporation. All rights reserved. 49

50 Menufunktioner Tryk på og hold den pågældende nummertast nede, eller tryk på Valg, og vælg Indsæt nr., hvis du vil indsætte et tal, mens telefonen er i tegntilstand. Indtast nummeret eller numrene, og tryk på OK. 2. Når du er færdig med at skrive ordet, og det er korrekt, skal du bekræfte ordet ved at trykke på eller ved at tilføje et mellemrum ved hjælp af. 3. Hvis ordet ikke er korrekt, har du følgende valgmuligheder: Tryk på, indtil det ønskede ord vises, og bekræft derefter ordet. Tryk på Valg, rul til Matcher, og tryk på OK. Rul gennem ordene, og vælg det korrekte ord ved at trykke på Anvend. Skrivning af sammensatte ord Skriv den første del af ordet, og tryk på, når du skriver et sammensat ord. Fortsæt med at skrive den sidste del af ordet, og tryk på eller. Læsning af en tekstbesked (Indbakke) Når du modtager en tekstbesked, hører du et alarmsignal, og antallet af nye beskeder vises. Når blinker, er der ikke mere plads til nye beskeder i telefonen. Du er nødt til at slette nogle af de eksisterende beskeder, inden du kan modtage eller sende nye beskeder. 1. Tryk på Læs for at få vist beskeden, eller tryk på Afslut for at få vist den senere. Tryk på Menu, vælg Beskeder, og vælg derefter Indbakke for at få vist beskederne senere. 2. Tryk på Valg, mens du læser beskeden, for at få vist en af følgende valgmuligheder: Slet, Besvar, Chat, Rediger, Hent nummer, Videresend, Detaljer Nokia Corporation. All rights reserved.

51 Med Chat kan du udveksle tekstbeskeder med en anden person. Se Chat på side 51, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Visning af en besked, du har gemt (Udbakke) Du kan gemme dine egne beskeder i Udbakke. 1. Tryk på Menu, vælg Beskeder, og vælg derefter Udbakke. 2. Rul til den ønskede besked, og tryk på Læs for at få den vist. 3. Hvis du trykker på Valg, mens du læser en besked, kan du få adgang til de samme funktioner som i Indbakke, undtagen Besvar og Detaljer. Menufunktioner Sletning af beskeder Du kan slette beskeder mappe efter mappe 1. Tryk på Menu, vælg Beskeder, og vælg derefter Slet beskeder. 2. Rul til den ønskede mappe, og tryk på OK. Når Slet alle læste beskeder fra mappe? vises, skal du trykke på OK. Chat Du kan konversere med en anden person ved at udveksle tekstbeskeder 1. Tryk på Menu, vælg Beskeder, og vælg Chat. Eller Tryk på Valg, mens du læser en modtaget tekstbesked, og vælg Chat. 2. Indtast den anden persons telefonnummer, eller søg efter det i telefonbogen (se Opkald ved hjælp af telefonbogen på side 29), og tryk på OK Nokia Corporation. All rights reserved. 51

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3410

Din brugermanual NOKIA 3410 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3410 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning udgave

Brugervejledning udgave Brugervejledning 9354349 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHM-2NX er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Brugervejledning Udgave 2

Brugervejledning Udgave 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353142 Udgave

Læs mere

Brugervejledning 9351544 Nummer 2

Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation,

Læs mere

Brugervejledning. 9352009 2. udgave

Brugervejledning. 9352009 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brugervejledning 9352009 2.

Læs mere

Brugervejledning. 9352224 4. udgave

Brugervejledning. 9352224 4. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352224 4.

Læs mere

Brugervejledning. 9351616 Issue 2

Brugervejledning. 9351616 Issue 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7.

Læs mere

Brugervejledning 9353589 Udgave 1

Brugervejledning 9353589 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353589 Udgave

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. 9355211 Udgave 2

Brugervejledning. 9355211 Udgave 2 Brugervejledning 9355211 Udgave 2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1100. 9310105 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 1100. 9310105 1. udgave Brugervejledning til Nokia 1100 9310105 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet Rh-18 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3510 http://da.yourpdfguides.com/dref/527662

Din brugermanual NOKIA 3510 http://da.yourpdfguides.com/dref/527662 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3510 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning 9353363 Udgave 2

Brugervejledning 9353363 Udgave 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353363 Udgave

Læs mere

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 93538 40 Udgave

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351725 Issue 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation, Finland.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8210 http://da.yourpdfguides.com/dref/823516

Din brugermanual NOKIA 8210 http://da.yourpdfguides.com/dref/823516 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3510I http://da.yourpdfguides.com/dref/527651

Din brugermanual NOKIA 3510I http://da.yourpdfguides.com/dref/527651 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3510I i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2300 9310784 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning 9354287 Udgave 3

Brugervejledning 9354287 Udgave 3 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9354287 Udgave

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 8910 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 6510 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning Issue 2

Brugervejledning Issue 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brugervejledning 9351842 Issue

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351308 Udgave 3 Nokia is a trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is a trademark

Læs mere

Brugervejledning 9355357 2. udgave

Brugervejledning 9355357 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9355357 2.

Læs mere

Brugervejledning 9354251 Udgave 3

Brugervejledning 9354251 Udgave 3 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9354251 Udgave

Læs mere

Brugervejledning 9352419 2. udgave

Brugervejledning 9352419 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352419 2.

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2600. 9233695 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2600. 9233695 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2600 9233695 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH 59 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning udgave DA

Brugervejledning udgave DA Brugervejledning 9355129 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPM-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia udgave

Brugervejledning til Nokia udgave Brugervejledning til Nokia 7210 9354637 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning udgave

Brugervejledning udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352604 2.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8890

Din brugermanual NOKIA 8890 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 8890 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1110. 9240159 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 1110. 9240159 2. udgave Brugervejledning til Nokia 1110 9240159 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-70 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Udvidet brugervejledning udgave

Udvidet brugervejledning udgave Udvidet brugervejledning 9237989 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-19 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Udvidet brugervejledning. 9356090 2. udgave DA

Udvidet brugervejledning. 9356090 2. udgave DA Udvidet brugervejledning 9356090 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NEM-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. udgave

Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. udgave Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W 9311901 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-13W er i overensstemmelse med

Læs mere

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) 9311709 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-4W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning

Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning 9356681 Udgave 3 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt TFE-4R er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Brugervejledning udgave

Brugervejledning udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9355175 1.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia udgave

Brugervejledning til Nokia udgave Brugervejledning til Nokia 6220 9356349 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlig, at produktet RH-20 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Udvidet brugervejledning. 9356065 2. udgave

Udvidet brugervejledning. 9356065 2. udgave Udvidet brugervejledning 9356065 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHM-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA IBRUGTAGELSE AF KAMERAET BILLEDOPTAGELSE BRUG AF BEVÆGELSESDETEKTERING BRUG AF TIDSSTYRET FOTOGRAFERING KONTROL AF TEMPERATUREN Udgave 1 DA 9311296 Sikkerhed Følg

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Tryk og tal. 1. udgave

Tryk og tal. 1. udgave Tryk og tal 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6090 http://da.yourpdfguides.com/dref/821970

Din brugermanual NOKIA 6090 http://da.yourpdfguides.com/dref/821970 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352270 3.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6030. 9239441 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6030. 9239441 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6030 9239441 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-74 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA Kom godt i gang Nokia N95-1 9205522, 1. udgave DA Taster og dele (fuld betjeningstilstand) Modelnummer: Nokia N95-1. Herefter kaldet Nokia N95. 1 Tænd/sluk-tast 2 Valgtaster og til at vælge kommandoer

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 7250I http://da.yourpdfguides.com/dref/823135

Din brugermanual NOKIA 7250I http://da.yourpdfguides.com/dref/823135 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 7250I i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6610itelefonen. 9230890 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6610itelefonen. 9230890 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6610itelefonen 9230890 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-37 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Brugervejledning. 9355743 1. udgave

Brugervejledning. 9355743 1. udgave Brugervejledning 9355743 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlig, at produktet NMM-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) 9236277 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-21W er i overensstemmelse med

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CC-140D

Læs mere

Brugervejledning til Nokia udgave

Brugervejledning til Nokia udgave Brugervejledning til Nokia 6810 9311575 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia udgave

Brugervejledning til Nokia udgave Brugervejledning til Nokia 1101 9238193 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-75 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Nokia N79 Kom godt i gang

Nokia N79 Kom godt i gang Nokia N79 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Kom godt i gang. 9247661, 2. udgave DA. Nokia N73-1

Kom godt i gang. 9247661, 2. udgave DA. Nokia N73-1 Kom godt i gang 9247661, 2. udgave DA Nokia N73-1 Taster og dele (forside og side) Modelnummer: Nokia N73-1. 2 Herefter kaldet Nokia N73. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lysføler Sekundært kamera med lavere opløsning

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheder forbeholdes. I Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLATION AF PC SUITE...2

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2652-telefon udgave

Brugervejledning til Nokia 2652-telefon udgave Brugervejledning til Nokia 2652-telefon 9243412 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-53 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6820 9310960 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual 3 KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual Behold emballagen hvis du skal transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon

Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon 9362630 Udgave 1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet TFE-4 er i overensstemmelse

Læs mere