Internationale operationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internationale operationer"

Transkript

1 Nr. 4 - August årgang Tema: Internationale operationer Flyvevåbnets to kommende bidrag til Irak og Kandahar har de seneste måneder forberedt sig til udsendelsen. Næste stop - Irak > Side 4 Fagforeninger kræver mere > Side 6 Ny helikopter slider på medarbejderne > Side 16

2 2 4. ÅRGANG AUGUST 2007 Fem spørgsmål til chefen OPEVAL blev overstået med et flot resultat. Hvad betyder det for Flyvevåbnets internationale missioner i fremtiden? OPEVAL har for første gang afprøvet og evalueret Flyvevåbnets nye Expeditionary Task Force (XTF) koncept. Erfaringerne fra OPEVAL af F-16 XTF vil danne skole for Flyvevåbnets øvrige XTF bidrag, hvor Combat Support Wing spiller den gennemgående rolle. XTF er en robust organisation, der skal kunne løse opgaver i det fulde konflikt spektrum. Ved OPEVAL evalueres man under de værst tænkelige scenarier. Det gode resultat er derfor et signal om, at F-16 kan indsættes til løsning af hele paletten af opgaver og uden forbehold. Vi er kommet et godt skridt nærmere Flyvevåbnets vision om at være en professionel og respekteret koalitions- og alliancepartner. Kort sagt, vores F-16 bidrag vil om muligt blive endnu mere efterspurgt, og det vil smitte af på de øvrige XTF bidrag. De udetillægslignende tillæg er blevet forhøjet. Mener du generelt, at ydelserne i forbindelse med internationale operationer er rimelige? Det er et vanskeligt spørgsmål at besvare rimeligt i forhold til hvad? Jeg har med tilfredshed noteret mig, at der netop er sket en række økonomiske forbedringer i forhold til deltagelse i internationale operationer. Ingen penge i verden kan dog opveje lemlæstelse eller død, så det må være en vurdering af, om der er tilstrækkelig kompensation for de merudgifter og afsavn, der reelt er eller kan opstå som følge af udsendelse. Generalmajor Stig Østergaard Nielsen Flere medarbejdere har givet udtryk for frustrationer i forbindelse med varsler af internationale opgaver. Hvad gør Flyvevåbnet for at gøre det bedre? Flyvevåbnet har sammen med Forsvarskommandoen lavet en foreløbig plan, der søger at beskrive mulige udsendelser af styrkebidrag 6 år frem. Planen skal naturligvis rulles løbende, og den gennemføres naturligvis kun, hvis der foreligger politiske beslutninger om udsendelse. Som medarbejder kan man tage bestik ud fra denne plan. De enkeltmands udsendelser der løbende sker, prøver vi desuden at tilpasse til de ønsker og behov, som den enkelte medarbejder har ladet registrere. Ved at være lidt pro- aktiv kan man langt hen ad vejen selv bestemme udsendelsestidspunktet. Medierne omtaler jævnligt, at de danske styrker bliver trukket tilbage fra Irak, men rent faktisk sender vi jo helikoptere derned til august. Er det efter din mening blevet lidt overset? Nej, det synes jeg faktisk ikke, og mon ikke helikopterne får lidt mere opmærksomhed, når de rent faktisk bliver indsat? Hvis du var almindelig medarbejder i Flyvevåbnet, hvilke tanker ville du så gøre dig omkring internationale operationer? For det første er deltagelse i INTOPS ikke et spørgsmål om men om hvornår. Det er den første erkendelse, jeg ville komme til. Derfor ville jeg søge viden om mulige udsendelser samt øve indflydelse på udsendelsesperioder, der bedst svarer til mine personlige forhold. Endelig ville jeg interessere mig for baggrunden for en given udsendelse: Hvad er det for et problem der søges løst? Hvad er det politiske mandat Hvad er det for en forskel, jeg skal ud at gøre? Sidst, men ikke mindst, ville jeg gøre mig tanker om min enhed; enhedens materiel og træningsstandard. Er jeg fysisk og mentalt forberedt er familien? Er enheden?

3 4. ÅRGANG AUGUST INDHOLD Nr. 4 - August årgang Bladet FLYVEVÅBNET er til Flyvevåbnets medarbejdere. Bladet udkommer den første hverdag i februar, april, juni, august, oktober og december. ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Oberst Per Pugholm Olsen Stabschef ved Flyvertaktisk Kommando Telefon: , lokal 5101 CHEFREDAKTØR Kathrine Bisgaard Vase Flyvertaktisk Kommando Telefon , lokal 5125 Mobil: Næste stop - Irak Forberedelserne til udsendelsen af det danske helikopter-detachement HELDET til Irak er nu næsten afsluttet, og udsendelsen er lige om hjørnet. Læs mere Side 4 Intranet: ftk-bladet-flyvevaabnet POSTADRESSE Bladet Flyvevåbnet, Flyvertaktisk Kommando 7470 Karup J LAYOUT Grafisk Centrum Platanvej Herning TRYK Grafisk Centrum Fagforeningerne kræver mere 07 Klar til Kandahar 08 Fælles planlægning skal give færre frustrationer 10 Ny helikopter slider på medarbejderne 15 Nyt hold flymekanikere 20 Græsset er ikke altid grønnere 27 OPLAG: FORSIDEBILLEDE Peter Timo Staggemeie, Flyvevåbnets Fototjeneste Bladet kan downloades fra følgende internetsider: Vær med til at gøre bladet bedre - deltag i lodtrækningen om et rejsegavekort på kr UDGIVER: Flyvertaktisk Kommando 7470 Karup J I dette nummer af bladet har vi vedlagt en læserundersøgelse, hvor du kan give din mening til kende om Flyvevåbnet. Udfyld skemaet, send det i den frankerede svarkuvert og deltag i lodtrækningen om et rejsegavekort på kr Du kan også finde spørgeskemaet på

4 4 4. ÅRGANG AUGUST 2007 TEMA: INTERNATIONALE OPERATIONER Næste stop - Irak Forberedelserne til udsendelsen af det danske helikopterdetachement HELDET til Irak er nu næsten afsluttet, og udsendelsen ligger lige om hjørnet.

5 4. ÅRGANG AUGUST TEMA: INTERNATIONALE OPERATIONER FOTO: F. ALEXANDERSEN AF ANDERS MADSEN, PRESSEOFFICER, HOLD 1 HELIKOPTERE. Soldaterne fra RDAF HELDET 07 eller i daglig tale helikopter-detachementet har gennem de sidste måneder gennemgået et intensivt program som forberedelse til udsendelsen af 4 Fennec helikoptere fra Eskadrille 724 til Irak. Det 55 mand store helikopterbidrag har i forberedelsesfasen gennemgået uddannelse indenfor mange fagområder, blandt andet forhold ved tilfangetagelse og feltskydning i skydeterrænet ved Hevring. Alle har også modtaget uddannelse indenfor psykologi, hvor fokus var lagt på det helt specielle psykologiske miljø, som findes i et missionsområde, og hvordan man reducerer den psykologiske påvirkning, som finder sted under udsendelsen. Derudover har uddannelsen indeholdt missionsrelaterede briefinger omkring den irakiske kultur, historie og sprog, ligesom helikopterbesætningerne og teknikerne har gennemgået uddannelse med fokus på helikopterens selvbeskyttelses- og observationssystemer. Pakke-puslespillet Udover uddannelse indeholder forberedelsesfasen også en pakkeproces, hvor de 4 helikoptere samt det nødvendige materiel til at understøtte helikopterne i et halvt år skal pakkes og transporteres til Irak. Koordinatoren for denne pakkeproces er Henrik Ludvigsen i daglig tale Ludvig som er lejrofficer i helikopter-detachementet. - Det er primært de flyoperative, som har den store opgave, og for dem er det meget afgørende, at de har deres ting med. Men der er mange detaljer at holde styr på, siger Ludvig. I øjeblikket arbejder han blandt andet med regler for transport af farligt gods, procedure for medtagning af våben i civile fly, datoer for lufttransport af materiellet og pakkeplaner for personellets personlige udrustning. Selv har han ikke gjort sig de store tanker om udsendelsen. Jeg håber og regner med, at det bliver en god udsendelse, og det forudsætter, at forberedelsen er god, siger Ludvig. FAKTA BAGGRUND Den danske bataljon i Irak bliver i august afløst af fire Fennec observationshelikoptere fra Flyvevåbnet. Helikopterbidraget bliver stillet til rådighed for den multinationale sikringsstyrke i Irak med tilhørende piloter og støttepersonel, i alt cirka 55 personer. Under træning i skydeterrænet i Hevring har soldaterne øvet, hvordan de forholder sig ved eksempelvis tilfangetagning, samt en lang række andre militære discipliner.

6 6 4. ÅRGANG AUGUST 2007 TEMA: INTERNATIONALE OPERATIONER FAKTA BIDRAGET Det danske helikopterbidrag til den multinationale sikringsstyrke i Sydirak benævnes Royal Danish Air Force Helicopter Detachment (RDAF HELDET), og stationeres på Contingency Operational Base (COB), hvor også den danske lejr Camp Einherjer er placeret. HELDET overtager Camp Einherjer, når den danske bataljon trækkes hjem den 1. august Helikopterbidraget består af fire lette Fennec observationshelikoptere, og indsættes under det samme mandat og magtanvendelsesdirektiv, som gælder for de øvrige danske styrker i Irak. Det danske helikopterbidrag kommer til at indgå som en del af Multinational Division South East (MND SE) og vil således arbejde meget tæt sammen med de britiske styrker i det sydlige Irak. Førstehjælpsuddannelse Et centralt element i den militære uddannelse er førstehjælp, og derfor har den missionsforberedende uddannelse også indeholdt faget taktisk medicin. I dette fag er soldaterne blevet undervist i alt fra forbindinger til livreddende førstehjælp samt forhold overfor bid og stik. Derudover har soldaterne også besøgt Randers Regnskov for at lære mere om slanger og kryb i deres naturlige miljø. Detachementet medtager sin egen læge, sygeplejerske og sygepasser. Kenneth, som har været udsendt to gange før, skal med til Irak som sygepasser. - Jeg skal være en forbindelse mellem briterne og det danske personel sammen med den danske sygeplejerske og læge. Det, som det drejer sig om, er, at vi skal have en konsultation, lidt ligesom det infirmeri vi har i Danmark, hvor danskerne og faktisk også briterne indledningsvis kan henvende sig og få hjælp, siger Kenneth, som til dagligt er tjenestegørende ved sanitetseskadrille 691 i Combat Support Wing. Helikopterbidraget skal være operativt midt i august. - Jeg håber og regner med, at det bliver en god udsendelse, og det forudsætter, at forberedelsen er god. FOTO: F. ALEXANDERSEN FAKTA OPGAVEN Hovedopgaven for helikopterne bliver at overvåge væsentlige dele af MND SE område, herunder grænseområder, potentielle urocentre og infrastruktur. Derudover kan helikopterne specifikt støtte den irakiske overvågning af olieinfrastrukturen, som er en væsentlig faktor i den økonomiske og industrielle genopbygning af landet. De danske helikoptere kan endvidere yde en væsentlig overvågningsstøtte til større enheder, der indsættes til støtte for irakiske sikkerhedsstyrker. Helikopterne er udstyret med selvbeskyttelsesudstyr, som kan beskytte helikopteren og besætningen mod beskydning. FOTO: F. ALEXANDERSEN

7 FOTO: RUNE DYRHOLM TEMA: INTERNATIONALE OPERATIONER ver mere Udetillægget i forbindelse med internationale operationer er blevet forhøjet. Det skattefrie tillæg vil nu give kroner ekstra til medarbejdere under udsendelse. Men fagforeningerne ønsker sig endnu bedre vilkår for medarbejderne i forbindelse med internationale opgaver. bejderne får forlænget den periode, de har til at optjene engangsvederlaget for at være udsendt ofte. Og netop jævnlig udsendelse er et af problemområderne ifølge Bent Fabricius: - Vi bliver nødt til at gøre mere for at sikre, at alle trækker deres del af læsset. Det er en almindelig kendt hemmelighed, at nogle håndterer en stor del af opgaverne, mens mange slet ikke har været ude endnu, og det er nok ikke en rimelig fordeling, mener han. AF KATHRINE BISGAARD VASE YDELSER. Det tillæg, der skal dække ekstra udgifter, som medarbejdere har i forbindelse med udsendelse til internationale missioner, var tidligere 14 procent af medarbejderens bruttoløn herhjemme. Men en forhøjelse af den sats til 23 procent af bruttolønnen vil fremover give nogle tusinde kroner ekstra på bundlinien. En forhøjelse, som dog langt fra er stor nok, hvis det står til formanden for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD), Bent Fabricius: - Jeg er da positiv over for forhøjelsen, men den er bare for lille. Vi havde forventet en stigning til det dobbelte, og i stedet fik vi en tredjedel. Frustrerede medlemmer En frustration, som ofte videregives til Bent Fabricius fra mange medlemmer, er, at varslerne i forbindelse med udsendelse ofte er alt for korte. Og generelt mener han, at vilkårene omkring internationale operationer bør være særdeles højt prioriteret. - Der er jo nok at tage fat på inden for det område, både omkring udsendelseslængde, ydelser, varsler, og at alle skal bidrage. Også de pårørende bør der fokuseres på, for i rigtig mange af de tilfælde, hvor medarbejdere forlader Forsvaret med henvisning til international udsendelse, sker det på grund af pres fra familien. Så en forhøjelse af tillægget er altid velkommen, men der er mange andre opgaver at tage fat på derudover. Løn efter indsats Bent Fabricius mener, at det ganske enkelt handler om, at den løn, som medarbejdere får, generelt skal stå mål med indsatsen: - For mig at se er det et spørgsmål om at betale for arbejdstiden. Den grundløn, som medarbejderne har, dækker 37 timer om ugen et vist antal uger om året, og arbejde udover det mener jeg skal være anstændigt betalt. Det gælder sådan set både ude og hjemme, understreger han. En anden aftale, der er blevet fornyet, er om engangsvederlaget for hyppig udsendelse. Justeringen betyder i bund og grund, at medar- Bent Fabricius, formand for officerernes fagforening, mener, at forhøjelsen af udetillægget ikke er stor nok. FOTO: HOD FAKTA Forhøjelsen af det udetillægslignende tillæg omfatter alt udsendt personel, der oppebærer FN-tillæg herunder medarbejdere udsendt til tjeneste i styrker under NATO, FN, OSCE og som observatører. Det udetillægslignende tillæg består også af et adskillelsestillæg, der er ens for alle - uanset niveau. Satserne for udetillægslignende tillæg er følgende angivet i kroner per måned: FN styrker: Personel ved Personel ved FN-styrker missioner under andet mandat end FN Oberster/brigadegeneraler , ,22 Oberstløjtnanter , ,11 Lederniveau , ,03 Mellemlederniveau , ,86 Manuelt niveau 9.272, ,33 Herudover ydes der fri kost og frit logi/underbringelse samt visse nærmere beskrevne godtgørelser mod dokumentation til bl.a. personel, der har tilladelse til at medtage familien i missionsområdet. FN - og OSCE-observatører: Oberster/brigadegeneraler ,27 Oberstløjtnanter ,16 Lederniveau 9.712,08 Mellemlederniveau 7.823,90 Manuelt niveau 6.894,38 Kilde: Forsvarets Personeltjeneste

8 8 4. ÅRGANG AUGUST 2007 TEMA: INTERNATIONALE OPERATIONER Klar til Kandahar AF KATHRINE BISGAARD VASE Adskillelse hjemmefra og et ikke ufarligt missionsområde. Det er virkeligheden for det bidrag, som Combat Support Wing i august sender til Afghanistan. Men en international mission byder også på både holdånd og sammenhold. SAMMENHOLD. 45 personer fra Combat Support Wing og STKs stab gør sig i disse dage klar til den forestående udsendelse til Kandahar i Afghanistan. En af dem, der skal af sted, er Casper Olesen, der skal være næstkommanderende i Flightline Security. Og han har positive forventninger til udsendelsen. - Det bliver jo på en eller anden måde rart at komme af sted og bruge noget af det, man har lært, og på den måde virkelig gøre brug af nogle af de ting, som vi træner hele tiden, forklarer han. Enhed med stærkt sammenhold Helt grøn er Casper Olesen ikke i international sammenhæng med en tidligere udsendelse til Irak på cv et, og på trods af, at de 45 mand egentlig er sendt ud som enkeltmandsudsendte, understreger han, at enhedsfølelsen er stærk. - Det kan godt være, at vi rent administrativt er sendt ud som enkeltmand, men i vores egen opfattelse er vi en enhed, der har trænet sammen og skal udsendes sammen. Så vi er ikke individer på den måde, men et hold. Opgaven med Flightline Security, som Casper Olesen skal løse, er en del af Force Protection området, og arbejdet består blandt andet af bevogtning af taxiområder og baner på den store base, hvor det danske bidrag kommer til at høre til. Lidt kriller i maven Herhjemme bliver en af nøglepersonerne i forhold til det udsendte bidrag Morten Kols, der blandt andet skal sørge for at justere det efterfølgende holds uddannelse efter den virkelighed, som det første hold oplever i Afghanistan. - Der er dele af udsendelsen til Kandahar, som det er umuligt at træne til, fordi vi aldrig helt hundrede procent kan forberede os på de faktiske forhold. Der vil altid være et eller andet, der er anderledes, end vi havde forventet. Derfor skal forberedelserne løbende justeres på baggrund af de erfaringer, som jeg får tilbage fra hold 1, forklarer han.

9 4. ÅRGANG AUGUST TEMA: INTERNATIONALE OPERATIONER Selv har han tidligere været udsendt til netop Afghanistan, og han erkender da også, at han på en eller anden måde har det lidt mærkeligt med at sende et hold af sted uden selv at skulle med: - Det gav da lidt kriller i maven at sige farvel til folkene, når jeg nu ikke skal af sted sammen med dem. Der er jo en særlig hold-ånd og et helt specielt sammenhold hos sådan en enhed, understreger Morten Kols og fortsætter: - Altså, der er jo et særligt sammenhold alle steder, også hvis man går ind i et sekretariat herhjemme, men sammenholdet derude kommer jo også af, at man er sammen og kæmper skulder ved skulder, og det er ikke altid ufarligt. Faren lurer i baghovedet Netop faren ved sådan en international mission i et uroligt område er da noget, som Casper Olesen har overvejet, men kun kort. - Det er selvfølgelig tanker, man har gjort sig - også sammen med familien, og mange af os, der skal af sted, er tidligere hærfolk, så nogen har prøvet det gange før. Jeg vil sige, at den bro krydser man, når man kommer til den, konkluderer han eftertænksomt og fortsætter: - Det er ikke på en usund måde, sådan at jeg skubber det foran mig og ikke vil se det i øjnene, for selvfølgelig gør man sig da overvejelser om, hvad der kan ske. Jeg dvæler bare ikke ved det, for så kan det lige pludselig virke som et uoverstigeligt problem. - Selvfølgelig gør man sig da overvejelser om, hvad der kan ske. Jeg dvæler bare ikke ved det, for så kan det lige pludselig virke som et uoverstigeligt problem. Tilpas udsendelseslængde Casper Olesen skal være af sted i to gange tre måneder, med tre måneders pause herhjemme mellem de to perioder. Men adskillelsen hjemmefra tager han med som en del af opgaven. - Selvfølgelig er det svært særligt for dem, der har børn og sammenlignet med en ansat på en boreplatform, der kun er væk 14 dage af gangen, så er tre måneder jo lang tid, understreger han. Alligevel mener han ikke, at længden Casper Olesen på udsendelsen burde være kortere. - Det er en balance mellem det personalemæssige hensyn og så hensynet til det operative. Det kunne nok være en mindre belastning for folk, hvis de var af sted i kortere tid, men udsendelsesperioden kan også blive for kort. Der vil jo altid være en periode med overlevering, tilpasning og afvikling for hver mand i perioden, og så er de tre måneder nok meget passende i forhold til at skulle løse opgaven optimalt, påpeger Casper Olesen. Skulderklap med på vejen Og på den netop veloverståede OPEVAL har bidraget fået trænet og finpudset deres færdigheder endnu en gang. Træningen er ifølge Morten Kols en god ballast, når det snart bliver virkelighed i Kandahar. - Vi har trænet i at organisere enheden som til Kandahar og arbejde i de samme grupper, som vi også skal arbejde i derude. Jeg har hørt fra folkene, at de ser det som en meget stor gevinst, at de har prøvet rammerne og samarbejdet. De har fået ros, og der har været store smil, selv om belastningen også har været stor. Folkene selv føler, at de har gjort en god indsats, og det er et godt skulderklap at have med i bagagen. Repræsentanter fra blandt andet Combat Support Wing var før sommerferien på besøg på basen, hvor det danske bidrag kommer til at høre hjemme fra midt i august.

10 10 4. ÅRGANG AUGUST 2007 TEMA: INTERNATIONALE OPERATIONER Fælles planlægning skal give færre frustrationer AF KATHRINE BISGAARD VASE For korte varsler inden udsendelse. Det er et af de store problemer i Forsvaret, hvis man spørger medarbejderne. En mulig løsning er den styrkeindsættelsesplan, som for nylig er blevet udarbejdet i et samarbejde mellem Forsvarskommandoen og de tre værn. OVERBLIK. Få ugers varsel inden en seks måneders udsendelse. Det er en virkelighed, som flere medarbejdere i Forsvaret har oplevet. Men hvad hvis nu alle tre værn kunne koordinere og planlægge udsendelserne bedre, så man som medarbejder vidste, hvad man kunne forvente? Det er netop, hvad Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet har gjort, og det er resulteret i en samlet styrkeindsættelsesplan for hele Forsvaret. - Baggrunden for planen er, at vi i Forsvaret er endt med at komme til at overforbruge Hæren og underforbruge Flyvevåbnet og Søværnet i de internationale opgaver. Det har betydet en belastning af Hæren, som sandsynligvis har været en af årsagerne til den store afgang af medarbejdere, forklarer Per Pugholm Olsen, stabschef i Flyvertaktisk Kommando. Af sted med andre værn Belastningen af Hæren har ikke kun haft konsekvenser i det grønne værn. Også ansatte i Flyvevåbnet har kunnet mærke problemet på egen krop, når de har måttet afløse som enkeltmandsudsendte med en af Hærens enheder. - Vi har jo ikke som sådan fortalt, at det ikke var en del af opgaven, at medarbejdere kunne sendes ud på tværs af værnene, men der vil nok ligge en eller anden form for forventning hos medarbejderne om, at hvis de skulle udsendes, så bliver det med deres egen enhed. - Vi har jo ikke som sådan fortalt, at det ikke var en del af opgaven, at medarbejdere kunne sendes ud på tværs af værnene, men der vil nok ligge en eller anden form for forventning hos medarbejderne om, at hvis de skulle udsendes, så bliver det med deres egen enhed, påpeger Per Pugholm Olsen. Når en medarbejder i Flyvevåbnet har skullet udsendes med en enhed fra et andet værn, så har det oven i købet ofte være med kort varsel. - På det tidspunkt i processen, hvor man har fundet ud af, at der skulle findes medarbejdere hos os, har alt andet ofte været prøvet, og det har derfor været ret sent i processen, og kort tid før udsendelsen fandt sted. Så oven i at vores medarbejdere ikke har forventet at skulle af sted med andre, end deres egen enhed, så har det så været med kort varsel, at de skulle sendes ud, forklarer Per Pugholm Olsen. Helikoptere får helle Med den nye styrkeindsættelsesplan skulle nogle af de værste tidsler i udsendelsespuslespillet dog gerne kunne luges ud. Og som Per Pugholm Olsen forklarer, er der i planen også taget højde for, at medarbejdere efter en udsendelse har brug for en længere periode hjemme, inden de skal af sted igen. - Et eksempel på planen er, at vores Fennec-bidrag, som tager af sted til Irak i august, til gengæld får helle og bliver fredet hele Så hvis vi bliver spurgt, om vi kan stille med en kapacitet, så kan vi jo kigge i planen og sige: Jo, men hele næste år kan vi ikke stille med helikoptere. Det lyder jo vældigt besnærende i alt sin enkelthed men de fleste medarbejdere vil måske spørge sig selv, om det nu også er realistisk at tro, at det rent faktisk bliver sådan? Per Pugholm Olsen erkender da

11 4. ÅRGANG AUGUST TEMA: INTERNATIONALE OPERATIONER også, at der altid vil være ting, som vi ikke selv er hundrede procent herre over. - Altså, C-130 er lige kommet hjem fra UNAMI i Kuwait, og så er det selvfølgelig meningen, at de skal have en pause, men hvis nu der sker en katastrofe et sted i verden, hvor der er akut brug for vores hjælp, så rykker vi selvfølgelig ud. Og det tror jeg også godt, at vores medarbejdere er klar over, men det ændrer ikke ved, at vi stadig skal håndhæve princippet om pauser efter udsendelse i videst muligt omfang. Løbende justeringer Per Pugholm Olsen fastholder, at planen stadig vil være et værdifuldt værktøj til planlægning af internationale operationer naturligvis med tvivlen om den politiske beslutning i baghovedet. - Hvis nu der sker en katastrofe et sted i verden, hvor der er akut brug for vores hjælp, så rykker vi selvfølgelig ud. - Planen er et udtryk for, hvordan det ville være, hvis vi selv kunne bestemme suverænt. Men sådan er virkeligheden jo ikke altid. Vi har for eksempel skrevet ind i planen, at vi sender F-16 til Afghanistan i 2008, men det er jo ikke sikkert, at politikerne mener, at det er det rigtige på det tidspunkt. Planen er på den måde et udtryk for, hvad vi kan og hvornår. Det er meningen, at styrkeindsættelsesplanen skal tages op til overvejelse med et halvt års mellemrum, da meget ændrer sig hele tiden. Så selv om den nuværende plan er lagt frem til 2013, så er der plads til justeringer. - Når vi kommer længere end 1-2 år ud i fremtiden, så er det jo rent gætværk, altså forstået på den måde, at det stadig er et reelt billede af de kapaciteter, vi kan stille med, men hvad angår konflikter ude i verden, så er det jo ren teori. Det kan således også betyde ændringer af planerne for medarbejderne, men trods det skal den fælles planlægning gerne betyde, at de ansatte i forsvaret oplever en mere ligelig fordeling af de internationale operationer. - Planen som sådan er ikke en garanti, for der vil altid være ting, vi ikke selv har indflydelse på. Men det er noget, vi arbejder hen imod, og så vidt muligt vil vi gøre alt for, at virkeligheden ikke kommer til at ligge langt fra.

12 12 4. ÅRGANG AUGUST 2007 Vidste du... at kvindelige piloter langt fra er noget nutidsfænomen. Under 2. verdenskrig uddannede 1000 amerikanske kvinder sig til militære piloter og fløj alt fra Piper Cubs til Mustang og B-17 Flying Fortress. Historien om de kvindelige piloter er beskrevet i bogen On Silver Wings , skrevet i 1991 af Marianne Verges. at årets Tour de France-etaper på i alt 3550 kilometer, ville kunne tilbagelægges på godt og vel halvanden time af en F-16 i maximum hastighed. Til sammenligning tog det sidste år vinderen af touren knap 90 timer på cykel at komme igennem de mange kilometer. at de to nye mobile 3D radarer til Air Control Wing var klar til levering hele otte måneder før beregnet. - Selv om radaren er tænkt til at stå fast, så kan den også flyttes til steder, hvor der er behov for den. Det er en stor fordel, lyder det fra chefen for Air Control Wing, oberst Michael R. Bygholm. at da Danmark i begyndelsen af året samlede ind til Afrika til bekæmpelse af hiv og aids, vandt Bettina Jørgensen fra Sønderjylland som en del af indsamlingen en tur i en EH101- helikopter. Den indløste hun den 3. juli, hvor hun sammen med sin mand fløj fra Sønderjylland til Horsens og tilbage igen.... at akutbilen på Flyvestation Karup i juni hjalp et spædbarn til verden i Kølvrå. Ved en særdeles hurtig fødsel, nåede Simone Søderberg fra Combat Support Wing og Steen Hansen fra Flyvevåbnets Førings- og operationsstøtteskole at agere fødselshjælpere. at Flyvevåbnet har overdraget de første to EH101 helikoptere til briterne. Helikopterne blev sidst i juni fløjet til Yeovil i England. Helikoptere er bygget til taktisk troppetransport. Englænderne har et akut behov for denne type helikopter til deres internationale operationer, og Danmark har derfor indgået en aftale om overdragelse af de seks helikoptere. Danmark får seks nybyggede helikoptere, der bliver leveret i Aftalen omfatter også, at danske piloter uddannes til at flyve taktisk troppetransport i et samarbejde med englænderne i de kommende år.

13 4. ÅRGANG AUGUST Mere uddannelse mindre i løn? Ekstra uddannelse på cv et og en stigning i grad. Det lyder ikke som noget, der burde give mindre i løn, men det har ikke desto mindre været tilfældet for flere elever efter gennemført videregående uddannelse i Flyvevåbnet. LØNSMÆK. Hvad ville du sige, hvis du nu tog en efteruddannelse, og det rent faktisk betød, at du gik ned i løn? Bjørn Stephensen og hans klassekammerater undrede sig i hvert fald såre, da det gik op for dem, at det ville være virkeligheden for de fleste af dem efter deres udnævnelse til seniorsergenter. - To på holdet havde hørt et rygte om, at ele- prøve at undersøge, forklarer Bjørn Stephensen, klasseformand i Madsen X klassen, der i juni måned blev udnævnt efter endt uddannelse. Helt urimeligt Et videreuddannelsesforløb på Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole (FFOS) ville ikke udløse et ekstra tillæg, som den slags kompetencer ellers normalt forventes at gøre vores stillinger som oversergenter, efter at vi havde siddet i stillingen i mindst fire år, forklarer Bjørn Stephensen. Han var ikke i tvivl om, at det var et problem, der måtte løses. - Jamen, ud fra et helt almindeligt syn på ret og rimelighed, så tænkte jeg, at det bare ikke kunne være rigtigt. Det er et fuldstændigt forkert signal at sende, og det kunne da ikke ver fra tidligere hold havde været ude for at gå tværtimod. passe, at man på den måde skulle straffes for ned i løn efter at være blevet udnævnt til senior- - Lønnedgangen kom blandt andet af, at vi at uddanne sig yderligere. sergenter, og det bestemte vi os for, at vi ville ville miste det fastholdelsestillæg, som vi fik i FOTO: KELD ZACHO, FLYVEVÅBNETS FOTOTJENESTE AF KATHRINE BISGAARD VASE På udnævnelsesdagen var der store smil hos Madsen X klassen, men da så det også endeligt ud til, at de ikke som ellers forventet ville gå ned i løn efter udnævnelse.

14 14 4. ÅRGANG AUGUST 2007 Fælles problem Da holdet som en del af undervisningen var på besøg hos FPT, blev de af deres udstikker bekræftet i, at nogle af dem kunne komme ud for en lønnedgang som følge af deres udnævnelse. - Det kunne bare ikke passe, at man på den måde skulle straffes for at uddanne sig yderligere. - Vi ville gerne have noget mere kontant at forholde os til, så vi bad om en lønberegning for hver enkelt på holdet, men der gik to en halv måned, før vi begyndte at få fakta på bordet. Og da kunne vi se, at der var noget helt galt. Allerede 29. maj lavede vi derfor en ansøgning om lønudligning, og samtidig satte vi Centralforeningen for Stampersonel (CS) i gang med at finde en løsning, fortæller Bjørn Stephensen. Men klassen lod det ikke blive ved det. Også deres respektive chefer i Flyvevåbnet blev orienteret om problemet. - Vi kontaktede cheferne i Aalborg, Skrydstrup og Karup, chefen for FTK og skolechefen her på FFOS og satte dem ind i problemet, så de på deres direktionsmøde kunne se, at det var et problem, der ramte dem alle sammen, påpeger Bjørn Stephensen. Ude i god tid For klassens vedkommende drejede det sig om en lønnedgang på kroner om året. Betydningen for den enkelte varierede dog noget. - For mig selv drejede det sig om kroner mindre om året, efter jeg blev udnævnt, og et par af teknikerne ville gå kroner ned i løn, forklarer Bjørn Stephensen. Efter at tallene var kommet på bordet, blev CS indkaldt til forhandlinger med FPT, og den seance udmøntede sig i et såkaldt forståelsespapir. - Det vil sige, at vi har fået en konkret udmelding, hvor samtlige folk med aftale under CS kan få et udligningstillæg, der svarer til lønnedgangen, så vi på den måde bliver holdt skadesfri, hvis man kan sige det på den måde, påpeger Bjørn Stephensen. Men hvad er så årsagen til, at det umulige lykkedes for Bjørn Stephensen og hans klassekammerater? - Jeg tror, at det har været afgørende for os, at vi var ude i god tid, mens vi stadig var samlet på skolen og på den måde kunne have fælles fodslag. Så længe vi var samlet, havde vi også viden om alles lønforhold samlet, forklarer han. Kun en halv sejr Men sejrens sødme har stadig en lidt bitter eftersmag, hvilket Bjørn Stephensen stadig holder fast i:. - I min tale til klassen ved vores udnævnelse kaldte jeg det en halv sejr, og det vil jeg stå ved, for på denne måde er vi sikret ikke at gå ned i løn, men efter min mening burde man jo stige i løn, når man på den måde tager en ekstra - Jeg tror, at det har været afgørende for os, at vi var ude i god tid, mens vi stadig var samlet på skolen og på den måde kunne have fælles fodslag. uddannelse og dygtiggør sig, understreger han. Men efter at have reddet lønkroner i land, som han selv og klassekammeraterne ellers skulle have vinket farvel til, så skal der være plads til tilfredshed trods alt: - Ja, altså hvis jeg selv skal sige det, så har jeg da nok gjort det udmærket som klasseformand, konstaterer Bjørn Stephensen med et beskedent smil.

15 4. ÅRGANG AUGUST Ny helikopter slider på medarbejderne AF INGE B. BORGGAARD Indfasningen af den nye redningshelikopter EH101 Merlin tærer fortsat hårdt på medarbejderressourcerne. I øjeblikket er teknikerne i omskolings-enheden helt i knæ på grund af overarbejde. Der bliver set på flere modeller for at løse problemet. OVERARBEJDE. Det er nu dejligt med den aircondition, lyder det oppe fra cockpittet over intercom en, da den 15, 6 tons tunge helikopter overlegent slipper landingsbanen i Karup denne tirsdag i juli. Der bliver nikket samstemmende iblandt besætningen på helikopteren, og på flyveturen bliver nyanskaffelsen jævnligt omtalt med rosende ord; Der er ikke meget tvivl: reddere, piloter og teknikere de er alle glade for deres lille ny. - Der er så mange overarbejdstimer på de enkelte teknikere nu, at vi fra august kun kan træne halvdelen af de besætninger op som planlagt, fordi vi simpelthen ikke har teknikerressourcer nok til at holde helikopteren i luften, fortæller Niels Fogt, som er instruktør på EH101 og næstkommanderende i omskolingsenheden. Medarbejderne siger stop Men kådheden over det nye familiemedlem Jan Pedersen mærker som leder af tekniker- blegner dog, når talen falder på de mange gruppen i omskolingsenheden, hvordan de timer og overarbejde, som folkene i omsko- mange overarbejdstimer siden sidste år i marts lingsenheden trækker for at holde planen for har trukket større veksler på hans medarbej- indfasningen af helikopteren: dere, end han bryder sig om: Et forslag om at klare dele af omskolingen under SAR-vagterne vækker ikke begejstring hos omskolingsenheden i Karup. FOTO: INGE B. BORGGAARD

16 16 4. ÅRGANG AUGUST Vi syv instruktører har haft mellem 170 og 200 timers overarbejde i kvartalet siden nytår. Og lige nu er jeg bange for at slide mine folk op, inden de er kommet ordentligt i gang med omskolingen. Sagen er den, at deres familier ikke kan blive ved med at stå model til det her. Det har varet siden marts måned sidste år, og lige nu ved vi ikke, hvornår det stopper, fortæller Jan Pedersen med et ærgerligt træk i mundvigen. Redder og tekniker Jakob Wolf er en af dem, der har sagt stop. Efter sommerferien nedprioriterer han sit instruktørvirke i omskolingen. Fremover vil han så forblive ansvarlig for indretningen af kabinen i redningshelikopteren og derudover primært SAR-vagter på den ny helikopter: - Jeg ønsker egentlig bare balance mellem familie og arbejdsliv igen. Det har der ikke været i over to år, og nu er jeg nødt til af hensyn til dem derhjemme at være mere til stede. Vi venter barn nummer to, og min kone har længe trukket læsset, så jeg ønsker egentlig bare at komme ned på acceptabelt overarbejde, siger Jakob Wolf beskedent og påpeger, at det vil sige maksimalt timer om ugen. Udfasningen af S-61 bliver ikke udskudt - endnu De mange ender, der er så svære at få til at nå sammen i forbindelse med den nye helikopter er langtfra ukendte opad i systemet. Og stabschefen i Flyvertaktisk Kommando understreger, at det er vigtigt, at medarbejderne får en passende balance mellem arbejdsliv og familie: - Det er i hvert fald de direktiver, vi sender ud fra huset her; Vi må ikke drive rovdrift på enkelte medarbejdere, som vi så ender med at miste, understreger Per Pugholm Olsen alvorligt, men han erkender, at det er en svær opgave med helikopterne lige nu: - Problemet er jo basalt, at organisationen ikke er bemandet til både at drive de gamle og nye redningshelikoptere samtidig med, at hele staben skal omskoles. Derfor er det også accepteret, at der fra august skal omskoles færre besætninger end planlagt, men det er for tidligt at rykke udfasningen af S-61 allerede nu, understreger obersten. - Lige nu er jeg bange for at slide mine folk op, inden de er kommet ordentligt i gang med omskolingen. Niels Fogt Også listen over indretningsdele til helikopteren, der ikke er helt på plads endnu, er lang. Til det siger Per Pugholm Olsen: - Fakta er, at Forsvarets Materieltjeneste ikke har ressourcerne til at støtte op om indkøbene til EH101 eren, og det gør det hele meget sårbart, men der må vi jo herfra også være med til at sparke igennem, så der for eksempel kommer flere slynger end den enkelte, omskolingen råder over lige nu. Andre løsningsmodeller? Flere modeller for, hvordan omskolingen og indfasningen af den nye helikopter kunne komme til at stemme bedre overens med de mandetimer, der reelt er til stede, diskuteres, endevendes og forkastes i øjeblikket. Men Per Pugholm Olsen så gerne, at omskolingsenheden ville overveje grundigt, om det ikke var muligt at træne omskolingen ude på SAR-vagterne i stedet for i Karup: - Jeg tror på, at det kan lade sig gøre. På den måde vil den enkelte helikopter blive udnyttet bedre, understreger Per Pugholm Olsen, men forslaget bliver afvist fra omskolingsenheden: - Vi har nogle krav om, at vi skal være i luften femten minutter efter alarmering om dagen og efter 30 minutter om natten. Vi vil jo ikke kun træne særligt langt væk fra vagten eksempelvis over vand - hvis vi samtidig skal være klar til at afbryde træningen på grund af en alarmering, påpeger, Niels Fogt og fortsætter: - Desuden er al den tekniske assistance hjemmehørende i Karup, så vi ville ikke kunne få support, hvis helikopteren brækker ned jeg tror altså ikke på den model. Den ultimative løsning på problematikkerne omkring indfasningen af de nye helikoptere er ikke bare sådan at løse. Derfor opfordrer Per Pugholm Olsen til en dynamisk planlægning fremadrettet: - Vi kender ikke alle faktorer ude i fremtiden, derfor må vi hele tiden revurdere planerne forud for hver omskoling og se, hvor meget vi lige nu kan gabe over under skarp hensyntagen til personalet og desværre også den langsommelige levering af reservedele.

17 AIR TRANSPORT WING Air Show med succes igen i år De mange besøgende på en flot sommersøndag fik store oplevelser med fra årets Air Show i Aalborg. AF SANDRA HEISE AIRSHOW. Solen skinnede fra en skyfri himmel, da Air Transport Wing Aalborg lagde plæne og landingsbane til årets Air Show. De fremmødte gæster blev dagen igennem underholdt med luftakrobatik i verdensklasse. Alle Flyvevåbnets fly og helikoptertyper var i luften for at vise dansk airpower, og især den nye redningshelikopter EH101 Merlin fik stor opmærksomhed på dagen. Et andet fly, der imponerede, var det amerikanske C-17 Globemaster, der med stor manøvremobilitet og en ultra-hurtig landing (fra hjulene rørte jorden og til flyet stod helt stille gik kun 10 sekunder) demonstrerede en overbevisende taktisk transport kapacitet. Med temperaturer på omkring 30 grader blev der drukket mange liter vand, men god planlægning og en masse engagerede medarbejdere sørgede for, at dagen forløb gnidningsfri for de mange gæster. I det store udstillingsområde var det muligt at komme helt tæt på de mange fly og helikoptere. Også Flyvevåbnets andre enheder havde medbragt deres materiel, blandt andet havde Air Control Wing opstille deres nye mobile radar. De mange besøgende kunne glæde sig over, at fem af de store internationale opvisningshold gæstede Air Show, så gang på gang blev luften fyldt af farvestrålende røg, da blandt andet det italienske opvisningshold Frecce Tricolori var på vingerne.

18 18 4. ÅRGANG AUGUST 2007 FLYVEVÅBNETS OFFICERSSKOLE UDNÆVNELSER på Flyvevåbnets Officersskole Klasse K.Pedersen VUT I/L 2006/07 udnævnelse til Kaptajner Fra venstre øverst: >> Søren Bjerring, Tommy Mikael Egede Rasmussen, Rudi Heinz Hernvig, Kristian Bach Jensen, Jesper Storhøj Sørensen, Peter Borre, Lars Villum Nielsen, Jan Morberg Madsen, Mads Silberg. Fra venstre nederst: Thomas Olsen, Jesper Braarup Brogaard, Lars Kristensen, Tanja Jensen, Trine Jannie Muusfelt Johnsen, Lasse Krogh Søegaard, Jesper Steen Steffensen, Jimmy Steen Kjeldsgaard. >> Fra venstre øverst: Kenneth Straarup, Torben Lassen, Ebbe Juul Andersen, Bjarke Fomsgaard Nielsen, Mike Glargaard, Jakob Eskesen, Christian Rasmussen. Fra venstre nederst: Bjørn Møller, Jan Roulund Wilken, Claus Petersen, Lotte Bank-Nielsen, Claudia Læssøe Pedersen, Jens Jensen, Peter Hans Thomsen Sahl, Kristian Asger Kjær. Klasse C.C. Larsen VUT I/L 2006/07 udnævnelse til Kaptajner

19 4. ÅRGANG AUGUST FLYVEVÅBNETS OFFICERSSKOLE UDDANNELSE: 27. og 28. juni stod dagene i udnævnelsens tegn på Flyvevåbnets Officersskole for de 44 elever, der dermed kunne glæde sig over bestået uddannelse. 12 elever har gennemført officersgrunduddannelsen (OGU), hvoraf 5 elever blev udnævnt til løjtnant af reserven, og de øvrige 7 blev udnævnt til premierløjtnanter. 32 elever havde gennemført Videreuddannelse Trin 1 for ledere (VUT I/L) og blev 28. juni udnævnt til kaptajner. Klasse ACC Lancer OGU 2006/09 udnævnes til Løjtnanter af reserven >> Fra venstre: Christoffer Plamboeck, Carsten Peter Marquart, Per Larsen, Lars Bliksted Sørensen, Steffen Nørris Lorentsen. >> Fra venstre: Jonas Juul Steen, Anders Claus Thomsen, Ronni Widell, Maria la Cour Søborg, Per Cappelen Christensen, Søren Lund Pedersen, Jacob Hansen. Klasse Penguin OGU 2004/07 udnævnes til Premierløjtnanter

20 FLYVEVÅBNETS FØRINGS- OG OPERATIONSSTØTTESKOLE [KLAR TIL TJENESTE] Nye flymekanikere 10 flymekanikere blev sidst i maj færdige med deres uddannelse. Og klassen kunne være stolt af resultaterne, der lå i den øvre ende af pointskalaen. AF KARSTEN JEPSEN UDDANNELSE. Den 18. januar 2006 startede 11 flymekanikerelever i Klasse Blackhawk ved Flyvevåbnets Specialskole, der nu er en del af Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole (FFOS). 10 elever gennemførte uddannelsen, som blev afsluttet med manér den 25. maj i år. Til afslutningen og receptionen deltog Eleverne blev ydermere rost for at have holdt gejsten oppe på trods af de mindre optimale forhold på Værløse. Klassen har forstået at udvikle et godt kammeratskab under uddannelsen, hvilket har gjort dagligdagen nemmere for den enkelte. Blackhawk har været en god klasse, som har opnået flotte resultater. 70 procent af eleverne havde højere karaktergennemsnit pårørende til eleverne, formanden for Central- end 92 procent, hvilket er meget tilfredsstil- foreningen for Stampersonel (CS), Jesper K. lende. Lærerstaben er enig om, at Blackhawk Hansen, repræsentanter fra FFOS stab samt har været en god klasse at undervise. Der har instruktørerne/faglærerne fra Faggruppe Tek- været muntre replikker, en god stemning og nisk Mekanik. ikke mindst både medspil og modspil. Chefen for Teknik og Logistiksektion (TLS) havde den glæde at uddele uddannelsesbeviser Pris for godt kammeratskab til eleverne. Fremadrettet skal eleverne være med til at Uddannelse under udvikling vedligeholde Flyvevåbnets fly, hvilket de blev opfordret til at gøre med omhu, stolthed og I sin tale roste chefen for TLS lærerne, som omtanke. havde sikret, at den teoretiske uddannelse kom Efter udlevering af uddannelsesbeviser blev sikkert i hus på trods af flytning af uddannel- Ivan K. Petersen kaldt op endnu engang. Han sesfaciliteter i uddannelsesperioden. var den elev, der havde opnået højeste gen- Det blev pointeret, at flymekanikeruddannel- nemsnit og fik i den anledning overrakt en bog, sen ikke er noget, man kommer sovende til, og hvori chefen for FFOS, Henrik Larsen, havde Bedste kammerat: Anders Jensen at der er grund til at være stolte over elevernes skrevet et par bevingede ord. indsats og formåen. Formanden for CS, Jesper K. Hansen, fik her- Uddannelsen har gennem årene gennemgået efter ordet og lykønskede eleverne med uddan- en rivende udvikling, og den teoretiske del er nelsen og det flotte resultat. Han udleverede et i dag af en varighed på 14 måneder med et flot ur til Klassens bedste kammerat. Kandi- intensivt forløb. daten er ikke tilfældigt valgt, da denne person vælges af eleverne selv. Et stort skulderklap og erkendelse fra kammeraterne, symboliseret ved et CS-ur, gik til Elev med Anders Jensen. bedste resultat: Ivan K. Petersen

21 4. ÅRGANG AUGUST Vidste du... at 18 august 1957 gennemførte Eskadrille 722 i Aalborg den første af mange offentlige redningsdemonstrationer med S-55 helikopter. at for at hjælpe med at gøre sommerturen til stranden mere sikker for de danske badegæster, afholdt Forsvaret temadag om Søredning og badesikkerhed. Arrangementet forgik på Langelinie-anlægget i Horsens, hvor Flyvevåbnets nye redningshelikopter EH101 Merlin og Søværnets Lynx helikopter deltog. Dagens mission var at give de fremmødte viden om sikker færden ved vandet, men hvis ulykken er ude, så står Forsvaret klar til at rykke ud. Det gjorde Flyvevåbnets redningshelikoptere 110 gange i første halvår af at det hjerte, som det italienske hold Frecce Tricolori ved Air Show i juni tegnede på himlen over Flyvestation Aalborg, ikke var første gang, at netop det motiv viste sig på himmelen over det nordjyske. For 50 år siden ville man gerne sige tak til sekretærerne ved operationsafdelingen for god administrativ støtte, så en af instruktørerne dirigerede under en lektion i instrumentflyvning på passende vis eleven rundt i et mønster i contrail-højde, og et pænt hjerte stod i rum tid på himlen. Sekretærerne så det. Det gjorde andre også, og Aalborg Stiftstidende havde næste dag en artikel om skuffede piger i Nordjylland, som ikke vidste, hvem hjertet var tiltænkt. at Flyvevåbnet i juli 1957 forlod Kastrup Lufthavn, og det daværende Flyverdetachement Kastrup blev nedlagt. Samme dato overgik flyveledelsen på Flyvestation Tirstrup til Flyvevåbnet.

22 22 4. ÅRGANG AUGUST 2007 HELICOPTER WING KARUP Runway Run på Flyvestation Karup var en stor succes Den 19. juni 2007 kulminerede den massive planlægning forud for Runway Run, i et løb ned ad startbanen hvor 509 mennesker fra 20 forskellige enheder deltog. Derfor samlede Bo Larsen og Kurt Hansen ressourcepersoner ved alle myndigheder på Flyvestation Karup for at få hjælp til at gennemføre projektet. Udover den interne hjælp til planlægning og gennemførelse, blev der indgået et samarbejde med Ultimate Sport Service, der stod for alt fra en skyfri himmel under løbet, og det var 509 glade og motiverede mennesker, der løb af sted den 19. juni klokken 12:25, for at afvikle den årlige træningstilstandsprøve. Vi ses forhåbentlig næste år Det var meningen, at løbet det første år kun med hensyn til tidtagning. Denne hjælp var skulle have været afholdt for medarbejdere på uundværlig. To mand med stopure ville umuligt Flyvestation Karup. Men rygtet om arrange- AF LISBETH STORGAARD PRESSEOFFICER, HELICOPTER WING KARUP MOTION. Planlægningen begyndte allerede tilbage i marts måned, hvor Bo B. Larsen, med pilotnavnet BRU, fra redningseskadrille 722 fik idéen til løbet. Han var på vej på vagt i Aalborg og fik øje på den tre kilometer lange bane. Og mens han sad og kiggede ned, forestillede han sig tusinde mennesker løbe ned af banen, og blev enig med sig selv om, at det kunne være et sjovt alternativ til den årlige træningstilstandsprøve. Hjælp til tiden Bo Larsen var ikke den eneste, der syntes at kunne tage tid på de cirka 500 løbere. Fra løbet blev skudt i gang og til startbanen atter var blevet sweepet og klarmeldt, gik der 35 minutter, herunder indsamling af tidsregistreringsmåtter. 509 glade løbere En stor del af arbejdet op til arrangementet gik med at indhente tilladelser, at sikkerheden var i top og at der var lavet nødplaner. Derfor blev Helicopter Wing Karups flyvesikkerhedssektion inddraget i arrangementet, allerede da planlægningen begyndte. Der skulle planlægges, mentet spredte sig, og enheder udefra syntes, at idéen var både sjov og god, og både Combined Air Operations Centre Finderup og Center for Idræt var repræsenteret. Center for Idræt mente faktisk, at idéen var så god, at de uopfordret medbragte 8 præmier. Præmierne blev fordelt via lodtrækning i alle alderskategorierne for både mænd og kvinder. Helicopter Wing Karup var meget glade for denne anerkendelse og ønsker hermed et stort tillykke til vinderne. Derudover vil vi her fra Karup sende en stor tak til alle dem, der hjalp til på dagen og til alle de glade og motiverede idéen var både sjov og god. Også Helicopter hvordan løbet kunne afvikles sikkert og uden løbere, der havde lyst til at dele oplevelsen Wing Karups idrætsbefalingsmand Kurt H. Han- at genere luftfarten. Derudover skulle løberne med os. Med baggrund i succesen planlægger sen mente, at det var en idé, der burde føres have en sikkerhedsbriefing, inden de blev sendt Helicopter Wing Karup, at Runway Run bliver et ud i livet. Han hentede opbakning ved chef- af sted, så de vidste, hvordan de skulle for- årligt tilbagevendende arrangement. gruppen, der straks var med på idéen. holde sig under løbet. Solen skinnede FOTO: NIELS P. NIELSEN En glad Ole Johnsen fra Combat Support Wing i front med armene over hovedet.

23 4. ÅRGANG AUGUST AIR CONTROL WING Arbejds-, styre-, og følgegrupper med tunge rapporter i kølvandet. Giver de overhovedet næring til løsningen af problemerne med bemandingen? Air Control Wing sætter handling bag arbejdsgruppernes anstrengelser: og gabet mellem antal normer og antal medarbejdere er da også det seneste halve år blevet mindre. Reneé Sørensen mener, at bedre kommunikation mellem ledelse og medarbejdere har styrket arbejdsmiljøet væsentligt. FOTO: ARNE BACH NIELSEN Dialogen dæmper frustrationer og stress AF ARNE BACH NIELSEN ARBEJDSMILJØ. Ved udgangen af 2006 var 64 procent af normerne i Air Control Wing (ACW) besat. Da kalenderen blev vendt til juli i år, var tallet steget til Trivsel på arbejdspladsen og fastholdelse af medarbejderne hænger uvægerligt sammen. Derfor gør vi meget ud af tiltagene, for at folk skal gå glad på arbejde, forklarer chefen for Air Control Wing, oberst Michael Bygholm. Gad ikke mere Flyverspecialisten Reneé Sørensen har mærket den 43-årige flyverspecialist, der ellers har været i Forsvaret, siden han var Men jeg opfatter, at ledelsen siden er blevet bedre til at informere om for eksempel bemandingssituationen og ledelsens dispositioner. Det har i den grad styrket arbejdsmiljøet, og jeg ved, at jeg ikke kun taler for mig selv, forklarer Reneé Sørensen. Fedtsugning af overarbejdspukkel Chefen for CRC Karup, oberstløjtnant Morten Kranker, går videre: fremover. Det vil sige, wing en i stille perioder lukker ned for alle aktiviteter, der ikke er strengt nødvendige. Der bliver tale om en regulær fedtsugning på overarbejdspuklen, der ved - Det er ikke kun et spørgsmål om information. Det er dialogen, der skal drive værket. arbejdspresset på sit job. I Control and Repor- - Det er ikke kun et spørgsmål om informa- ting Centre (CRC) Karup er han blandt andet tion. Det er dialogen, der skal drive værket. udgangen af juni lå på timer fordelt på garagemester og laver ad hoc-opgaver. Derud- I foråret tog derfor alle fra CRC en på semi- hele Air Control Wing. over trækker han vagter som identifikations- nar for i fællesskab at grave frem, hvad der Udbetaling af overarbejde er også på pro- specialist i operationsrummet både om natten skulle gøres for at tage brodden af stresspro- grammet, og hertil er der 1,1 mio. kroner til og i weekenden. Men han klynker ikke, for han blemerne. Nøgleordet kom til at hedde flek- rådighed. kan godt lide, at der er noget at bestille, fra sibilitet. - Vagtlisterne blev ændret; det giver Endelig er der mulighed for, at medarbej- han kommer og til en time efter fyraften, som folk mere samlet frihed. Vi har justeret bestem- derne kan indsætte fridage i fridøgnsbanken, han udtrykker det. melserne, så bemandingen af positionerne i der så kan udbetales på et senere tidspunkt, - For indtil et halvt års tid siden var jeg lige operationsrummet er blevet smidiggjort, siger hvor bemandingssituationen forhåbentlig er ved at sige stop. Arbejdsmiljøet var ikke, hvad Morten Kranker. mere gunstig. det kunne have været. Der skulle overvindelse Hele Air Control Wing har lagt de såkaldte til for at tage på arbejde om morgenen, siger grønne uger i støbeskeen fra sidst på året og

Et erhvervsinitiativ for veteraner

Et erhvervsinitiativ for veteraner Et erhvervsinitiativ for veteraner VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

- HOLD 1 DANCON - UNIFIL. Indhold DETCOs Corner Fortroppen baner vejen Farvel og goddag Stort og småt Danskere overtager brandstationen Bagsiden

- HOLD 1 DANCON - UNIFIL. Indhold DETCOs Corner Fortroppen baner vejen Farvel og goddag Stort og småt Danskere overtager brandstationen Bagsiden NYHEDSBREV DANCON - UNIFIL NR. 1 UGE 47 2009 - HOLD 1 Første mønstring af hele UNIFIL Hold 1 umiddelbart efter ankomsten til lejren i Naqoura, Libanon. Ansvarshavende redaktør: Detachement Commander OL.

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

Det første, Erik Jørgensen

Det første, Erik Jørgensen Det første, der møder os i 38-årige Erik Jørgensens lejlighed i Lyngby nord for København, er en riffel. Sammen med resten af hans udstyr ligger den og flyder i et organiseret kaos. Otte store ammunitionskasser

Læs mere

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL.

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL. BESTYRELSE: Valgt Mail adresse år til år Generallæge Erik Darre, hæren. 2010 2012 FSU-CH Major Peter Farver, flyvevåbnet, næstformand 2009 2011 farver@sport.dk Orlogskaptajn Søren M. Madsen, søværnet,

Læs mere

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Kære alle i Flyverhjemmeværnet

Kære alle i Flyverhjemmeværnet HJV FHD U DEC 2015 Kære alle i Flyverhjemmeværnet Så er vi nået til december, hvor det er tid til at kikke tilbage på året der er gået, og samtidigt få taget hul på de mange spændende ting, der ligger

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Reportage sponsorer. DM4 Vejle.

Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Vejret viste sig fra sin pæneste side ved DM4 i Vejle, den første weekend i August. Banen i Vejle har et godt layout og er en fornøjelse at køre på. Desværre har de ingen

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT 1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1 Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) De laver fakler og leger at de er i krig. BOOM POW! Albert kaster sig ned til jorden og tager en dyb indånding. Han tager

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

REFERAT AF LANDSTALSMANDSMØDE VED DANILOG 11. april 2012

REFERAT AF LANDSTALSMANDSMØDE VED DANILOG 11. april 2012 REFERAT AF LANDSTALSMANDSMØDE VED DANILOG 11. april 2012 Referent: Karina Møller Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads 12 1439 København K INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 2. Tilbagemelding

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

RDAF HELDET Nyhedsbrev

RDAF HELDET Nyhedsbrev Uge 36 - September 2007 - Nr. 6 HELDET Nyhedsbrev nr. 6 Ansvarshavende redaktør: PL Anders Madsen Presseofficer HELDET/IRAK Alle fotos er taget af PIO med mindre andet er opgivet. Denne udgave Nyt fra

Læs mere

VELKOMMEN TIL Instruktører:

VELKOMMEN TIL Instruktører: VELKOMMEN TIL Instruktører: Thomas Nielsen, Cheftræner Carsten P. Anthonisen, Sportschef Jacob Tovgaard, Træner Lars Jakobsen, Træner Preben Bang Klitgaard, Træner Phoung Do, Træner Martin Langagergaard,

Læs mere

DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM

DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM 17. august 2015 DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM A) STRATEGISK EVALUERING I forbindelse med den strategiske evaluering er der anvendt tre ekspertpaneler. I de følgende oversigter

Læs mere

Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet

Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet Flyvertaktisk Kommando Ledelsessekretariatet Herningvej 30 7490 Karup Produceret i 2013 Formål Denne folder informerer om Flyvevåbnets mission, vision og værdier.

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Gymnastikhuset, der gerne vil lege med

Gymnastikhuset, der gerne vil lege med Gymnastikhuset, der gerne vil lege med En forening sælger topklassefaciliteter til skolerne i forbindelse med eventdage, hvor foreningens instruktører styrer undervisningen i samarbejde med lærerne og

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

NYHEDSBREV. Claus. Leder DARIS

NYHEDSBREV. Claus. Leder DARIS NYHEDSBREV Hej kollegaer, venner, familie og andre læsere. Hermed vores første nyhedsbrev fra Kabul International Airport (KAIA), hvor vi traditionen tro vil starte med at præsentere os selv: Claus. Leder

Læs mere

Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder

Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder tilmeld også din virksomhed Hvad er InterForce? InterForce har sigte på at udbrede forståelsen for forsvarets behov for at benytte sig af de mange

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Fægtning er godt at lære

Fægtning er godt at lære Fægtning er godt at lære - for når man er i en skov, kan man ramme en ulv Når faciliteterne er i orden, udstyret er sjovt, og sporten samtidig er god til alle grupper, er det muligt for en forening, der

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Vil du have 15-20 minutter mere om dagen?

Vil du have 15-20 minutter mere om dagen? Vil du have 15-20 minutter mere om dagen? Af: Søren Dybdal, NYE Visioner & Niels Overgaard, No Communication Du kan få mere fra hånden på kortere tid, hvis du lærer at arbejde mere effektivt. Denne artikel

Læs mere

Nyhedsbrev. AGOEX 2011 Mobile Air Control Centre. AGOEX 2011 MACC Nyhedsbrev nr. 3

Nyhedsbrev. AGOEX 2011 Mobile Air Control Centre. AGOEX 2011 MACC Nyhedsbrev nr. 3 AGOEX 2011 Mobile Air Control Centre Uge 25 - Juni 2011 - Nr. 3 AGOEX 2011 MACC Nyhedsbrev nr. 3 Ansvarshavende redaktør: OL Claus Christiansen, DETCO. Redaktør: Arne Bach Nielsen, PIO. Tekst og billeder

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005

Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005 Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005 Ole Olsen (OO) indledte mødet med forklaring om, at mødet blev afholdt, så sektionsbestyrelsen kunne være bedst mulig forberedt til forårets generalforsamling.

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over Læs før du handler { januar 2012 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } forbrug Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer Side 18 sundhed De flyvende læger/ Mød eskadrille 722 Side 44 mad Lad det simre/

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion Kampprogram Serie 1 Damer Søndag d. 23. april kl. 15.00 på Lødderup Stadion U16 drenge Mester Torsdag d. 20. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion U15 drenge 1 Lørdag d. 22. april kl. 14.00 på Lødderup Stadion

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

I dag, den 30. juni er det 10 år siden Flyvestation Vandel halede flaget ned for sidste gang

I dag, den 30. juni er det 10 år siden Flyvestation Vandel halede flaget ned for sidste gang I dag, den 30. juni er det 10 år siden Flyvestation Vandel halede flaget ned for sidste gang Klokken er nogle få sekunder før 12:00, så falder kommandoen: Hal flaget ned! Kommandoen: Hal flaget ned! havde

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

Bilag 15. Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra

Bilag 15. Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra Bilag 15 Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra (Interviewer) (Informant) 0.05: Det var bare lige noget opfølgende omkring noget du har sagt osv. Du sagde sidst Lige fra startener medarbejderne

Læs mere

DARIS nyhedsbrev Nr. 2. Hold 16. Nicolai Kalle Jan Georg

DARIS nyhedsbrev Nr. 2. Hold 16. Nicolai Kalle Jan Georg DARIS nyhedsbrev Nr. 2. Hold 16. Nicolai Kalle Jan Georg DARIS står for Danish Radar Information System. Hold 16 har opbygget en dagligdag med faste rutiner, og de først seks uger er gået hurtigt. Vi "låner"

Læs mere

Koncentration og trivsel

Koncentration og trivsel Koncentration og trivsel Svinninge Skytteforening skaber trivsel og bedre koncentrationsevne blandt unge på specialeskole. Nogle af skolens idrætstimer omlægges til den lokale skytteforening, hvor der

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

DEMENTE PÅ PLEJEHJEM LIDER OM NATTEN

DEMENTE PÅ PLEJEHJEM LIDER OM NATTEN DEMENTE PÅ PLEJEHJEM LIDER OM NATTEN Lave bemandinger på plejehjem om natten rammer særligt de demensramte beboere. På grund af deres sygdom er de ofte vågne, når andre sover, og de har brug for personale,

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

guide SMART- METODEN SÅDAN NÅR DU DINE SUNDHEDSMÅL sider Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide SMART- METODEN SÅDAN NÅR DU DINE SUNDHEDSMÅL sider Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Marts 2015 14 sider SMART- METODEN SÅDAN NÅR DU DINE SUNDHEDSMÅL Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 INDHOLD SIDE 4 Vær konkret, når du går i gang med en livsstilsændring. Læg dig fast på,

Læs mere

En måned i Borås. Jan Tegner Christensen SEP01A

En måned i Borås. Jan Tegner Christensen SEP01A En måned i Borås Det var splittede følelser, jeg stod med på Københavns hovedbanegård, den dag jeg skulle af sted. På den ene side skulle jeg forlade min kone og mit snart tre årige barn i en hel måned,

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn

Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn Et liv med dit barn og mit barn er langtfra uden konflikter. Og tabuerne er svære at bryde Af Susanne Johansson, 30. september 2012 03 Bonusmor med skyld på 06

Læs mere

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi nyhedsbrev Nr. 8 4. juli 2014:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Sommerhilsen Sommeren er lige rundt om hjørnet, så nu er det snart tid til, at vi holder fri med familien og får tid til at gøre lige hvad der

Læs mere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 1 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Bliv en helstøbt leder og få det bedste frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 2 Tip 1: Vær

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter om bord på et skib er stort set umulige at undgå i det lange løb, fordi man er mange mennesker tæt sammen i lang tid. Konflikterne kan opstå på mange

Læs mere

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge Der er stor stabilitet i danskernes interesse i at deltage i frivilligt arbejde. Cirka en tredjedel af danskerne arbejder frivilligt, og det er stort set det

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nyt om fly fra ind og udland 9. september 2017

Nyt om fly fra ind og udland 9. september 2017 Nyt om fly fra ind og udland 9. september 2017 Bent Gøttsche blev også modtaget af sine børn, børnebørn og oldebørn, ikke mindst de sidste var glade for at møde oldefar. Hold ud og stå fast 1 Vi ser og

Læs mere