Side 1 af 106

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "http://www.ottojensen.com Side 1 af 106"

Transkript

1 Thisted Amts Tidende - Emne- og artikelindex EMNE: SOGN: DATO-ÅR: OVERSKRIFT: SIDE: Aas, Christen Thyboer forulykkede i Amerika (Nebraska) 2 Abrahamsen, A. Vang Dødsfald 2 Afholdsforening. Arup Arup En ny afholdsforening 2 Afholdsforening. Hundborg Hundborg Thisted totalafholdsforening (stift. af forening) 2 Afholdsforening. Hundborg Hundborg Svar til Gregers Martinus Kristensen 2 Afholdsforening. Hundborg Hundborg Afholdsforening "Håbet" i Hundborg (køb af grund) 2 Afholdsforening. Hunstrup Hunstrup Hunstrup-Østerild afholdsforening (afholdshjem) 2 Afholdsforening. Hunstrup Hunstrup Hunstrup-Østerild afholdsforening (15 år) 3 Afholdsforening. Nørhå Nørhå Ny afholdsforening 2 Afholdsforening. Øsløs Øsløs Fra Hannæs (oprettelse af afholdsforening) 3 Afholdsforening. Østerild Østerild Thisted totalafholdsforening (stiftelse af foren.) 2 Afholdsforening. Sennels Sennels Totalafholdsmøde (stiftelse af forening) 2 Afholdsforening. Skjoldborg Skjoldborg Ny afholdsforening (Skjoldborg-Kallerup) 2 Afholdsforening. Sønderhå Sønderhå Totalafholdssagen (stiftelse af forening) 2 Afholdsforening. Th. Landsogn Th. Landsogn Afholdsforening i Fårtoft 2 Afholdsforening. Thisted Thisted Totalafholdsmøde i Th.(opr. af Th. Totalafholdsf.) 2-3 Side 1 af 106

2 Afholdsforening. Thisted Thisted Totalafholdsmøde (Thisted totalafholdsforening) 2 Afholdsforening. Thisted Thisted Totalafholdsmødet i Thisted (Th. totalafholdsf.) 2 Afholdsforening. Thisted Thisted Et totalafholdshjem med restauration 2 Afholdsforening. Thisted Thisted Folkefesten ved Hou Ås 2 Afholdsforening. Thisted Thisted Thisted afholdsforening (køb af afholdshjem) 3 Afholdsforening. Thisted Thisted Indskrænkning af antallet af beværtningsdrivende.. 3 Afholdsforening. Thisted Thisted Thisted afholdsforening... 3 Afholdsforening. Thisted Thisted Fra Thisted afholdsforening / bestyrelsen 2-3 Afholdsforening. Thisted Thisted Thisted afholdshjem 2 Afholdsforening. Thisted Thisted Thisted afholdsforening / bestyrelsen 3 Afholdsforening. Thisted Thisted Hilsen til afh."dannebrog"i Thisted (sang) / Dahl 3 Afholdsforening. Thisted Thisted Thisted afholdsforening (10 års jubilæum) 2 Afholdsforening. Thisted Thisted Sammenslutningen mellem afh.foren. i Thisted 2 Afholdsforening. Thisted Thisted Thisted afholdsforening (15 år) 2 Afholdsforening. Thy Totalafholdsbevægelsen i Thy (Centralafholdsfor.) 2 Afholdsforening. Tingstrup Th. Landsogn Ny afholdsforening 2 Afholdsforening. Vang Vang Totalafholdsmøde (dannelse af forening) 2 Afholdshjem. Hunstrup Hunstrup Hunstrup-Østerild afholdsforening 2 Side 2 af 106

3 Afholdshjem. Snedsted Snedsted Det nye afholds- og gjæstehjem i Snedsted 2 Afholdshjem. Thisted Thisted Et totalafholdshjem med restauration 2 Afholdshjem. Thisted Thisted Indvielseshøjt. (Th. Totalafholdsforen., Møllevej) 2 Afholdshjem. Thisted Thisted Det herværende a. (omdannelse til restauration) 2 Afholdshjem. Thisted Thisted Thisted afholdshjem 2 Afholdshjem. Thisted Thisted Afholdshjemmet i Thisted 2 Afholdshjem. Thisted Thisted Aktietegningen i det nye afholdshjem i Thisted 2 Afholdssagen Øsløs Afholdssagen (Øsløs, Vesløs) 3 Afholdssagen Vesløs Afholdssagen (Øsløs, Vesløs) 3 Afholdssagen Thisted Afholdssagen i Thisted før og nu 3 Afholdssagen Hundborg Afholdssagen i Hundborg 2 Afholdssagen Hundborg Afholdssagen i Hundborg / Gregers M. Kristensen 2 Agerbæk, Hans Thisted Præsten Hans Agerbæk i Thisted / Nygaard 1 Albertsen, Frederik Thisted Mindesmærke (Thisted sdr. kirkegård) 2 Algreen, Peder Kjellerup Snedsted For halvtreds år siden / P.P. Smidt 3 Amdrup, Ejnar Thisted Hjemvendt Kongofarer 2 Amdrup, Ejnar Thisted En Kongoudstilling ved håndværkerfesten 2 Amdrup, Ejnar Thisted Kongoudstillingen ved håndværkerfesten 3 Side 3 af 106

4 Amtoft. Havne Arup Øsløs eller Amtoft? / mange beboere 3 Andersen (farver) Thisted Dødsfald 3 Andersen (kunstmaler) Thisted Ny altertavle (Thisted kirke) 2 Andersen (Mygh), Sara M. Skjoldborg Den kloge kone i Skjoldborg for Højesteret 1-2 Andersen (Mygh), Sara M. Skjoldborg Den kloge kone i Skjoldborg for Højesteret 2 Andersen (Mygh), Sara M. Skjoldborg Marie Mygh for Højesteret 2 Andersen, A. Chr. Thisted Maleriudstilling 2 Andersen, Anders Skinnerup Døde 2 Andersen, Ane Hundborg Døde 3 Andersen, Berthel Thisted Dødsfald 2 Andersen, Berthel Thisted Jordefærd 2 Andersen, Chr. Thisted Medalje på Pariserudstillingen (model, fiskerbåd) 2 Andersen, Chr. Sjørring Tre mennesker druknede 2 Andersen, Chr. Sjørring Fundne lig 2 Andersen, Inger Marie Stagstrup Døde i Thy 2 Andersen, Jens Hørsted Døde 3 Andersen, Jens Stagstrup Kulilteforgiftning (dødsfald) 2 Andersen, Jørgen Hundborg fiskere druknet (kæntret redningsbåd) 2-3 Side 4 af 106

5 Andersen, Mariane Thorsted Døde 3 Andersen, Oline Dorthea Sjørring Døde i Thy 2 Apoteker. Thisted Thisted Bør Thisted ikke have to apoteker? 2 Arbejderforening. Thisted Thisted Thisted arbejderforenings udflugt (Vildsund) 2 Arbejderforening. Thisted Thisted Thisted arbejderforening (møde om forsamlingssal) 3 Arbejderforening. Thisted Thisted Thisted arbejderforenings byggeforet. (sal) 3 Arbejderforening. Thisted Thisted Thisted arbejderforening (gratis brøduddeling mm.) 3 Arbejderforening. Thisted Thisted Thisted arbejderforening (ibrugtagning af bageri) 2 Arbejderforening. Thisted Thisted Thisted arbejderforenings sygekasse 2 Arbejderforening. Thisted Thisted Thisted arbejderforenings sygekasse (ekstra genf.) 2 Arbejderforening. Thisted Thisted Arbejderhaver i Thisted (ved Nørregade) 2 Arbejderforening. Thisted Thisted Thisted arbejderforening (25 år) 2-3 Arbejderforening. Thisted Thisted Thisted arbejderforening (udg. af jubilæumsskrift) 2 Arbejderforening. Thisted Thisted Småhaver 2 Arbejderforsikring Thisted Arbejderforsikring (N.C. Andersen, købmand) 2 Arbejdsgiverforeninger Thisted Forening af arbejdsgivere (dannelse af) 2 Asyler. Thisted Thisted Grundstensnedlæggelse (bygning, Frederiksgade) 2 Asyler. Thisted Thisted Enkefru Kyndbye (25 års jubilæum) 2 Side 5 af 106

6 Asyler. Thisted Thisted Den nye asylbygning 2 Asyler. Thisted Thisted Indvielseshøjtidelighed (ny bygning) 2 Aviser mm. Thisted Thisted "Limfjords-Posten" og "Thy" (I) 2 Aviser mm. Thisted Thisted "Limfjords-Posten" og "Thy" (II) 2-3 Aviser mm. Thisted Thisted "Limfjords-Posten" og "Thy" (III) 2 Aviser mm. Thisted Thisted "Limfjords-Posten" og "Thy" (IV) 2-3 Aviser mm. Thisted Thisted "Limfjords-Posten" og "Thy" (V) 3 Aviser mm. Thisted Thisted "Limfjords-Posten" og "Thy" (VI) 2-3 Aviser mm. Thisted Thisted Fem år (jubilæum) - Thisted Amts Tidende 1 Aviser mm. Thisted Thisted Socialdemokratisk blad 2 Bach, C. Trab Christensen Hundborg fiskere druknet (kæntret redningsbåd) 2-3 Bach, Knud Christensen Hundborg fiskere druknet (kæntret redningsbåd) 2-3 Badeanstalter. Thisted Thisted Fjordbadene ved Thisted 2 Badeanstalter. Thisted Thisted Fjordbadene ved Thisted 2-3 Badeanstalter. Thisted Thisted Varme bade i Thisted (gartner Beckmann) 2 Bagerier. Thisted Thisted Thisted arbejderforening (ibrugtagning af bageri) 2 Bagerier. Thisted Thisted Et andelsbageri (oprettelse af) 2 Bahner, F.A. Thisted årigt borgerjubilæum 2 Side 6 af 106

7 Bahner, F.A. Thisted Ordensdekoration (Dannebrogsmand) 2 Bahner, F.A. Thisted Sadelmager F.A. Bahners 60 årige borgerjubilæum 3 Bahner, F.A. Thisted Dødsfald 2 Bahner, F.A. Thisted Den ældste mand i Thisted (dødsfald) 2 Bak, J.A. Vesløs Valget i Thisted amts 1. valgkreds (Bjerget) 1-2 Bak, J.A. Vesløs Nedlagt sognefogedbestilling 3 Bak, J.A. Vesløs Festen for fhv. folketingsmand J.A. Bak 1 Bak, Peder Christensen P. Harring Døde 3 Baltsen, Chr. Hundborg En ubehagelig Norgesrejse 3 Banker. Thisted Thisted Banken i Thisted (flytn. Frederiksgade/Jernb.gade) 2 Banker. Thisted Thisted Thisted bank (møde om en ny bankbygning) 2 Banker. Thisted Thisted Nye bygninger i Thisted (Jernbanegade/Frederiksg.) 2 Banker. Thisted Thisted Kreditbanken i Thisted (åbning af) 2 Bech Christensen, Søren Hillerslev Døde 3 Begravelsesskikke Begravelsesgilder i Thy / S.O. 1-2 Bendixen, Hans Ditlev Thisted En amerikansk skibsværftsejer (besøg i Thisted) 2 Bendixen, Hans Ditlev Thisted Skibsbygger H.D. Bendixen 2 Beplantning Thisted på finansloven (beplantning i Thisted amt) 2 Side 7 af 106

8 Beplantning Beplantningssagen i Thy 2 Beplantning Klitternes forvandling til skove (Thisted amt) 2 Beplantning Træplantningsforening for Thy (dannelse af) 2 Beplantning Have- og plantningsforeningen for Thy 2 Beplantning Have- og plantningsforeningen for Thy 2 Beplantning Klitplantninger (Thisted amt) 2 Beplantning Klitternes beplantning (Thisted amt) 2 Beplantning Træplantning / Jeppe Kristensen (Hannæs) 2 Beplantning Lidt om plantning af løvtræer / Søren Nielsen 2 Beplantning Plantningssagens fremgang i Thy 2 Bertelsen, Jens Hillerslev Døde i Thy 2 Bertelsen, Wilhelm Hillerslev Døde i Thy 2 Beværterforening. Thisted Thisted En værtshusholderforening 2 Beværterforening. Thisted Thisted Beværterforeningen i Thisted (konst. genf.) 2 Biavl Biavlen i Thy (Sydthy Biavlerkreds) 2-3 Biavlerforening. Nordthy Biavlerforeningen for Nordthy (første genf.) 2 Biavlerforening. Nordthy Oversigt over biavlerforen.s virksomhed i Nordthy 2 Bille, Hans Rosted Thisted Guldbryllup 2 Side 8 af 106

9 Bisgaard, Else Marie Hillerslev Døde 3 Bøggild (fru) Hillerslev Død af blodforgiftning 2 Bøggild (fru) Hillerslev Jordefærd 2 Bøggild (provst) Hillerslev års præstejubilæum 2 Bøjer (gdr.) Nørhå Udnævnelse (Dannebrogsmand) 2 Bojsen, Knud Hundborg Medaljen for druknedes redning 2 Boldklub. Thisted Thisted Thisted boldklub (cricket og fodbold) 2 Boldklub. Thisted Thisted Thisted boldklub (eksraord. generalforsamling) 2 Boldklub. Thisted Thisted Kricketkampen på søndag 2 Boldklub. Thisted Thisted Kricketkampen 2 Borgersangforening.Thisted Thisted Thisted borgersangforening (arrangement) 2 Børnehjem. Thisted Thisted Det konservative børnehjem i Thisted (opr. af) 2 Børnehjem. Thisted Thisted Til børnevenner fra Thisted børnehjemskreds 3 Børnehjem. Thisted Thisted Børnehjemskredsens bazar (for bygning af børnehj.) 2 Børnehjem. Thisted Thisted Børnehjemskredsen (byggegrunde) 2 Børnehjem. Thisted Thisted Til venner af et børnehjem / Fred. Loldrup 2 Børnehjem. Thisted Thisted Børnehjemssagen i Thisted / Carl Christensen 1-2 Børnehjem. Thisted Thisted Børnehjemskredsen i Thisted (bygning af hus) 2 Side 9 af 106

10 Børnehjem. Thisted Thisted 00:00:00 Børnehjemmet i Thisted (licitation) 2 Brandi, Kirsten Marie Sennels Døde 2 Brandvæsen Brandvæsenet på landet (Thisted amt) 2 Bredal, Karen Bang Sjørring Døde 3 Brinch (guldsmed) Thisted Døde 3 Brinck, Mariane Thisted Dødsfald 2 Brinkmann, Heinrich Thisted Jordfæstelse 2 Brinkmann, Marie Thisted Jordefærd 2 Brugsforeninger. Nordthy Thisted Mødet om oprettelse af en brugsforening for... 2 Brugsforeninger. Nordthy Thisted Ny brugsforening 2 Brugsforeninger. Thisted Thisted "Vestergades Brugsforening" (1. generalforsamling) 2 Brugsforeninger. Vesløs Vesløs En brugsforening for Hannæs 2 Bruun, G.S. Thisted Medalje for druknedes redning 2 Bryggeri. Thisted Thisted Et bajersk-ølbryggeri (oprettelse af) 2 Bryggeri. Thisted Thisted Det påtænkte bajerskøl bryggeri i Thisted 2 Bryggeri. Thisted Thisted Afholdsagitationsmødet (mod bryggeriet) 2 Bryggerier. Thisted Thisted Bajerskølbryggeriet 2 Bryggerier. Thisted Thisted Thisted aktiebryggeri 2 Side 10 af 106

11 Bryggerier. Thisted Thisted Afholdsmændene og det påtænkte bajerskølbryggeri 2 Bryggerier. Thisted Thisted Protestmøde mod det påtænkte bajersk-ølbryggeri 2 Bryggerier. Thisted Thisted Thisted aktiebryggeri (oprettelse af) 2 Bryggerier. Thisted Thisted Thisted aktiebryggeri (køb af grund) 2 Bryggerier. Thisted Thisted Thisted bajerskølbryggeri 2 Bryggerier. Thisted Thisted Det nye bajerskølbryggeri i Thisted (færdig) 2 Buchhave (justitsråd) Thisted års jubilæum 2 Bunch, H. Thisted års jubilæum som borger i Thisted 2 Bunch, H. Thisted års borger jubilæum 2 Bunch, H. Thisted Festmåltidet (50 års som borger i Thisted) 2 Bunch, H. Thisted Guldbryllup 2 Bunch, H. Thisted Jordefærd 2 Bunch, H. (gjørtler) Thisted års jubilæum 2 Bunch, L.A. Thisted Pludselig død 2 Bunck, Bertel Nielsen Nors Funden død 2 Buus (inspektør) Sjørring Dødsfald 3 Buus (inspektør) Sjørring Inspektør Buus' død 2-3 Buus (inspektør) Sjørring Inspektør Buus' jordefærd 2 Side 11 af 106

12 Buus (inspektør) Hundborg Mindelegat for inspektør Buus (Rosvang) 2 Byfogedembedet. Thisted Thisted De ny kontorlokaler for by- og herredsfoged-embed. 2 Byfogedembedet. Thisted Thisted Opførelsen af kontorlokaler til...(opgivelse af) 3 Byfogedembedet. Thisted Thisted Det herværende byfogedkontor (flytning af) 2 Byggeri. Snedsted Snedsted Ved Snedsted station 2 Byggeri. Thisted Thisted En del nye bygninger 2 Byggeri. Thisted Thisted Byggeriet 2 Byggeri. Thisted Thisted Byggeri i Thisted 2 Byggeri. Thisted Thisted Byggeriet i Thisted 2 Cementfabrikation.Thisted Thisted En cementvare-fabrik 2 Cementfabrikation.Thisted Thisted Thisted Cementvarefabrik (Rosenkrantzgade) 2 Christensdatter, Kirsten Snedsted Døde 3 Christensdatter, Maren Nors Høj alder (dødsfald) 2 Christensdatter, Maren Vang Døde 3 Christensen (Tækker), J. Vesløs En gammel kyrasser 2 Christensen (togfører) Thisted års jubilæum 2 Christensen, A. Thisted års jubilæum 2 Christensen, Anders Thorsted Pludselig død 2 Side 12 af 106

13 Christensen, Bodil Sofie Thisted Døde 3 Christensen, Chr. Hillerslev Døde 2 Christensen, Ellen Vang Døde 3 Christensen, Hans Tilsted Døde 3 Christensen, Hans Sjørring Døde 3 Christensen, Hans Østerild Fundet lig 2 Christensen, J. Vang Udnævnelse (Dannebrogsmand) 2 Christensen, J. Chr. Hundborg Medaljen for druknedes redning 2 Christensen, J.C. Thisted Medalje for druknedes redning 2 Christensen, Jens Hundborg Et par gamle ægtefolk (dødsfald) 2 Christensen, Jens Chr. Tilsted Døde 2 Christensen, Jens Chr. Sennels Fundet lig 2 Christensen, Karen Snedsted Døde i Thy 2 Christensen, Karen Marie Harring Døde 3 Christensen, Margrethe L. Nors Døde 3 Christensen, N. Chr. Hundborg Medaljer (for druknedes redning) 2 Christensen, Niels Thorsted Fra en svunden tid / Jep Pedersen 2 Christensen, Niels Sjørring Døde 3 Side 13 af 106

14 Christensen, Niels Chr. Thisted Fra Christensen, Niels Peter Hillerslev Døde 2 Christensen, Severin Th. Landsogn Faldet over bord og druknet 2 Christensen, Waldemar Thisted Dødsfald (i Batavia) 2 Cirkus. Bells Thisted W.H. Bells cirkus varieté 2 Cirkus. Bergmann Thisted Cirkus Bergmann (forestilling i Thisted) 2 Cirkus. Bergmann Thisted Cirkus Bergmann 2 Cirkus. Bergmann & Steckel Thisted Cirkus Bergmann & Steckel (forestilling) 2 Cirkus. Danmark Thisted Cirkus Danmark (forestilling i Thisted) 2 Cirkus. Exentrique Thisted Cirkus Exentrique (forestilling i Thisted) 3 Cirkus. Guillaume Thisted Cirkus Guillaume (forestilling i Thisted) 2 Cirkus. Jean Overgaard Thisted Jean Overgaards cirkus (forestilling i Thisted) 2 Cirkus. Leonard Thisted Cirkus Leonard (forestilling i Thisted) 3 Cirkus. Miehe Thisted Cirkus Miehe (forestilling i Thisted) 2 Cirkus. Miehe Thisted Cirkus Miehe 2 Cirkus. Miehe Nørhå Cirkus Miehe på Vesterhavskysten (Stenbjerg) 2 Cirkus. Miehe Thisted Cirkus Miehe (forestilling i Thisted) 2 Cirkus. Miehe Thisted Cirkus Miehes første forestilling... 2 Side 14 af 106

15 Cirkus. Miehe Thisted Cirkus Miehe (forestilling i Thisted) 2 Cirkus. Nationale Thisted Cirkus Nationale (forestilling i Thisted) 2 Cirkus. Otto Glauert Thisted Cirkus Otto Glauert (forest. på Frederikstorv) 2 Cirkus. Varieté Thisted Cirkus Varieté (forestilling i Thisted) 2 Clausen, H. Thisted års jubilæum 2 Cricket-klub. Thisted Thisted En af Thisted bys mange foreninger (opløsning af) 2 Cykleklub. Thisted Thisted En cykleklub (oprettelse af) 2 Cykleklub. Thisted Thisted Cyklevæddeløb 2 Cykleklub. Thisted Thisted Cyklevæddeløbet 2 Cykleklub. Thisted Thisted Cyklevæddeløb 2 Cykleklub. Thisted Thisted Cyklevæddeløbet på søndag 2 Cykleklub. Thisted Thisted Cyklevæddeløb 2 Cykling Thisted Cyklekørselen 2 Cykling Det nye regulativ for cykling på Thisted amts... 2 Dahl, Jacob Stagstrup Fundet lig 2 Dam, Markus Andreas Thisted Dødsfald 2 Dam, Markus Andreas Thisted Jordefærd 2 Dam, Markus Andreas Thisted Pastor Dams jordefærd 2 Side 15 af 106

16 Dam, Markus Andreas Thisted En mindebog om pastor Dam 2 Dam, Markus Andreas Thisted Pastor M.A. Dams mindebog / Søren Anker Møller 1 Dam, Markus Andreas Thisted Afsløret mindesten (Thisted sdr. kirkegaard) 2 Damekomiteen for... Thisted Damekomiteen for selvbeskatning. i Thisted (ophør) 2 Damekomiteen for... Thisted Damekomiteen for selvbeskatningen i Thisted 3 Detailhandel. Thisted Thisted Torvehandelen i Thisted 2 Detailhandel. Thisted Thisted En reform (butiksåbningstider) 2 Dige Andersen, Chr. Kåstrup Døde 3 Dolleris, A. Thisted Dødsfald 2 Dragsbæk, Christian Thisted Død i udlandet 2 Dybdahl, Theodor Sennels Til borgmester i København 2 Dyrebeskyttelse Thisted En dyrebeskyttelsesforening (dannelse af) 2 Dyrskuer. Thisted Thisted Landboforeningen "Nordthy"s første dyrskue 2 Dyrskuer. Thisted Thisted Dyrskuepladsen ved Thisted (placering vest for?) 2 Ebbesen, Niels Niels Ebbesen 2 Eberhardt, Nanna Thisted Jubilæum (25 år) - privatskole 2 Ejgaard (postkonduktør) Thisted En større ordensbyge (Dannebrogsmand) 2 Ejlersen, P. Chr. Harring Døde 3 Side 16 af 106

17 Enevoldsen, Anders Tilsted Jordefærd 2 Epidemier. Difteritis Harring Flere tilfælde af difteritis 2 Epidemier. Difteritis Thisted Flere tilfælde af difteritis 2 Epidemier. Difteritis V. Vandet Difteritis 2 Epidemier. Difteritis Thisted Thisted borger- og almueskole (lukning af) 2 Epidemier. Difteritis Thisted Skolens lukning 2 Epidemier. Difteritis Thisted Sundhedstilstanden og skolegangen 2 Epidemier. Kolerine Thisted En ondartet kolerine 2 Epidemier. Kopper Hillerslev Kopper (Brund) 2 Epidemier. Kopper Hillerslev Koppesygdommen i Brond 2 Epidemier. Kopper Skinnerup Kopperne 2 Epidemier. Kopper Snedsted Kopperne (Andreas Johnsen, Gjærsbøl) 2 Epidemier. Kopper Snedsted Kopperne 3 Epidemier. Kopper Hillerslev Koppesygdommen 3 Epidemier. Kopper Snedsted Kopperne 3 Epidemier. Kopper Hillerslev Kopperne 2 Epidemier. Kopper Snedsted Koppe-epidemien i Gjærsbøl 2 Epidemier. Kopper Hillerslev Et nyt koppetilfælde 3 Side 17 af 106

18 Epidemier. Kopper Hillerslev Kopperne i Thisted-egnen 3 Epidemier. Kopper Nørhå Kopperne i Thisted-egnen 3 Epidemier. Kopper Snedsted Kopperne i Thisted-egnen 3 Epidemier. Kopper Koppesygdommen i Thisted-egnen (ophør) 2 Epidemier. Kopper Koppe-epidemien i Thisted-egnen 3 Epidemier. Mæslinger Thisted Mæslingerne 2 Epidemier. Mæslinger Thisted Mæslinge-epidemien i Thisted 2 Epidemier. Mæslinger Thisted Mæslingerne 2 Epidemier. Mæslinger Thisted Dødeligheden i Thisted 2 Epidemier. Skarlagensfeber Thisted Thisted borger- og almueskole (lukning af) 2 Epidemier. Skarlagensfeber Thisted Skolens lukning 2 Epidemier. Skarlagensfeber Thisted Sundhedstilstanden og skolegangen 2 Epidemier. Skarlagensfeber Thisted Skarlagensepidemien 2 Epidemier. Skarlagensfeber Thisted Skarlagensfeber-epidemien i Thisted 2 Epidemier. Tyfus Sønderhå En meget ondartet tyfus-epidemi 3 Epidemier. Tyfus Nørhå Tyfus 2 Færger. Thisted-Gullerup Thisted En dampskibsforbindelse Thisted-Mors 2 Færger. Thisted-Gullerup Thisted Dampskibsforbindelsen mellem Thisted og Mors 2 Side 18 af 106

19 Færger. Thisted-Gullerup Thisted Dampskibsforbindelsen med Mors 2 Færger. Thisted-Gullerup Thisted Dampskibet "Femern" 2 Færger. Thisted-Gullerup Thisted Morsøforbindelsen 2 Færger. Thisted-Gullerup Thisted Morsø-ruten 2 Færger. Thisted-Gullerup Thisted Morsø-ruten åbnes 2 Færger. Thisted-Gullerup Thisted Dampskibsselskabet "Knud" 2 Fagforeninger. Thisted Thisted En fagforening for snedkere og tømrere 3 Fagforeninger. Thisted Thisted En handels- og kontoristforening (oprettelse af) 2 Fagforeninger. Thisted Thisted Thisted handels- og kontoristforening (1. genf.) 2 Fagforeninger. Thisted Thisted Arbejdsmændene i Thisted (dannelse af forening) 2 Fagforeninger. Thisted Thisted Den første fagforeningsfane i Thisted (skomagerne) 2 Fagforeninger. Thisted Thisted Sammensmeltningen (T. handels- og kontoristf.mfl.) 2 Fagforeninger. Thisted Thisted En ny handels- og kontoristforening (opr. af) 2 Falck (toldinspektør) Thisted Dødsfald 2 Falck (toldinspektør) Thisted Toldinspektør Falck (jordefærd, Kbh.) 2 Falck, C.D. Thisted Ordenstegn (Ridder af den Prøjsiske Kroneorden) 2 Farverier. Gjersbøl Snedsted Nedbrændt farveri 2 Fattiggårde. Hannæs Fattiggårdsspørgsmålet på Hannæs 2 Side 19 af 106

20 Fattiggårde. Hannæs Mere om sognerådsv. og fattiggårdssp. på Hannæs 2-3 Fattiggårde. Hannæs Mere om sognerådsv. og fattiggårdssp. på Hannæs 3 Fattiggårde. Hunstrup Hunstrup Nedbrændt fattiggaard 2 Fattiggårde. Hunstrup Hunstrup Branden i Hunstrup fattigaard 2 Fauna "Thylands fugle..." / P. B. Heiberg (ny bog) 2 Fauna Sjældne fugle (purpurhejre,blå kjærhøg mfl.)- Thy 2 Fauna Rødspætten i Limfjorden 1-2 Faye, Gerhard Thisted En ny buste af amtmand Faye ("Christiansgave") 2 Fink, Jens Petersen Hundborg Forulykkede fiskere (dødsfald) 2 Fink, Jens Petersen Hundborg Fra Vestkysten / J. Munk-Poulsen 2 Fischer, J. Thisted Pludselig død 2 Fischer, J. Thisted Om afdøde skipper J. Fischer 2 Fiskerensningshus.Vorupør Hundborg Fiskerensningshuset i Vorupør (opførelse af) 2 Fiskeri. Limfjorden Østersfiskeriet i Limfjorden (historisk oversigt) 2-3 Fiskeri. Nordsøen Hundborg Ulykken på kysten : 49 fiskere druknet (Vorupør) 2 Fiskeri. Nordsøen Nørhå Ulykken på kysten : 49 fiskere druknet (Stenbjerg) 2 Fiskeri. Nordsøen Nørhå En ny prøvedæksbåd (N. Larsen, Stenbjerg) 2 Fiskeriforening. Thisted Thisted En fiskeriforening (oprettelse af) 2 Side 20 af 106

21 Fiskeriforening. Thisted Thisted Fiskerimødet i Thisted (opr. af fiskeriforening) 1-2 Fiskeriforening. Thisted Thisted Fiskeriforeningen for Thisted og omegn (1. genf.) 2 Fiskerøgerier. Thisted Thisted Et fiskerøgeri (planer om) 3 Fiskerøgerier. Thisted Thisted Thisted Fiskefaktori (røgeri - opstart) 2 Fiskerøgerier. Thisted Thisted Et nyt fiskerøgeri 2 Fladskjær, J.C. Andersen Hundborg Ulykke på kysten (dødsfald) 2 Fog, L. Andersen Theodor Vang Afskedigelse 3 Fog, L. Andersen Theodor Vang Dødsfald 2 Foged Andersen, Chr. Østerild Døde 3 Folketingsvalg Folketingsvalgene i Thy 1 Folketingsvalg Valget i Thisted amts 1ste kreds (Bjerget) 2 Folketingsvalg Folketingsvalget i Bjerget 2-3 Folketingsvalg Valget i Bjerget 2 Folketingsvalg Tre folketingskredse i Thy 2-3 Folketingsvalg Valgene i Thy 2 Folketingsvalg Valget i Bjerget 2 Folketingsvalg Valgene i Thy 2 Folketingsvalg Valghandlingen i Bjerget-kredsen 1 Side 21 af 106

22 Folketingsvalg Valget i Thisted amts 1ste kreds (Bjerget) 2 Folketingsvalg Valget i Thisted kredsen 2 Folketingsvalg Valghandlingen i Bjerget kredsen 2 Folketingsvalg Valghandlingen på Bjerget ( ) 2 Folketingsvalg Valghandlingen i Bjerget ( ) 2 Folketingsvalg. Thisted Thisted Valget i Thisted ( ) 2-3 Folketingsvalg. Thisted Thisted Folketingsvalget i Thisted 2-3 Folketingsvalg. Thisted Thisted Valghandlingen i Thisted 2 Folketingsvalg. Thisted Thisted Valget i Thisted ( ) 3 Folketingsvalg. Thisted Thisted Valghandlingen i Thisted ( ) 1-2 Folketingsvalg. Thisted Thisted Fra folketingsvalget i Thisted 2 Folketingsvalg. Thisted Thisted Valghandlingen i Thisted ( ) 2 Folketingsvalg. Thisted Thisted Valghandlingen i Thisted 2 Folketingsvalg. Thisted Thisted Valghandlingen i Thisted ( ) 2 Foreningen f. trængende.. Thisted års jub. (Foren. for trængende håndværkere...) 2 Foreningen f. trængende.. Thisted Jubilæumsfest (Forenin. for trængende håndværkere) 2 Forlis. "Dorthea" Thisted Forladt i rum sø 2 Forlis. "Dorthea" Thisted Dødt skib 2-3 Side 22 af 106

23 Forlis. "Emanuel" Arup Stormen i fredags (Fæggesund) 2 Forlis. "Louise H." Vang En sunken damper (Vangså) 2 Forlis. "Louise H." Vang Den sunkne damper ved Vangså 2 Forlis. "Louise H." Vang Den sunkne damper 2 Forlis. "Louise H." Vang Den sunkne damper ved Vangså 2 Forlis. "Nicodemus" Vang Det døde skib (Vangsaa) 2 Forlis. "Nicodemus" Vang Det døde skib (Vangsaa) 3 Forlis. "Nicodemus" Vang Det døde skib (Vangsaa) 2 Forsamlingshuse. Hundborg Hundborg Et nyt forsamlingshus (indvielse af) 2 Forsamlingshuse. Hundborg Hundborg Hundborg forsamlingshus (salg af) 2 Forsamlingshuse. Nors Nors Nyt forsamlingshus (Nors Havreland) 1 Forsamlingshuse. Nors Nors Indvielsen af forsamlingshuset i Nors Havreland 1 Forsamlingshuse. Sennels Sennels Et forsamlingshus (opførelse af) 3 Forsamlingshuse. Sennels Sennels Det nye forsamlingshuse i Sennels (åbning af) 2 Forskønnelsesforening. Thisted Thisted Oprettelsen af en forskønnelsesforening 2 Forskudsforeninger Forskudsforeningerne i Nordthy (dannelse af) 2 Forsvarsbrødre. De Danske Thisted En afdeling af Foreningen "De danske forsvarsb." 2 Fortidsminder Nors Oldsagsfund (lerkar, guldbåde - Thorshøj) 2 Side 23 af 106

24 Fortidsminder Nors Om oldsagsfundet fra Thorshøj 3 Fortidsminder Nors Nyt oldsagsfund ved Thorshøj (guldring) 3 Fortidsminder Nors Det sidste guldfund ved Thorshøj 2-3 Fortidsminder Nors For det sidste guldfund ved Thorshøj (dusør) 2 Fortidsminder Nors Oldsagsfund (guldarmring) 3 Fortidsminder V. Vandet Oldsagsfund (guldring, Agerholm) 2 Fortidsminder Sjørring En stenbro fra Oldtiden 2 Fortidsminder Sjørring Den gamle stenbro ved Sjørring volde 2 Fortidsminder Tilsted Oldsagsfund (lerurne - Oddesundvej) 2 Fortidsminder Vore mindesmærkers fredning (Thisted amt) 2 Fortidsminder Hundborg Oldtidsminde i Hundborg (stenkreds, Råstrup) 2 Fortidsminder Th. Landsogn Oldtidsfund (2000 årig grav, Fårtoft) 2 Fortidsminder Thisted Gravfund fra Oldtiden (Aldershvile) 2 Fortidsminder Thisted Oldsagsfund (bronzesværd, Aldershvile) 2 Fortidsminder Skjoldborg Oldsagsfund (urner) 2 Fortidsminder Oldtidsminder i Thy 1-2 Fortidsminder Oldtidsminder / G.B. (Thy) 2-3 Fortidsminder Thisted Udgravning af oldtidsgrave ("Landlyst") 2 Side 24 af 106

25 Fortidsminder Nors Udgravning af oldtidsgrave 2 Fortidsminder Skjoldborg Udgravet kæmpehøj (Nr. Skjoldborg) 2 Frederiksen, Jens V. Vandet Døde 3 Fredsforeninger Arup Arup fredskreds (dannelse af) 2 Fredsforeninger Vesløs En afdeling af fredsforeningen (Vesløs) 2 Fredsforeninger Øsløs Fredsforening (Øsløs-Vesløs-Arup) 2 Frelsens Hær. Thisted Thisted Frelsens Hær (ankomst) 2 Frelsens Hær. Thisted Thisted Frelsens Hær 2 Frelsens Hær. Thisted Thisted Frelsens Hær 2 Frelsens Hær. Thisted Thisted Møderne i Frelsens Hær 2 Frelsens Hær. Thisted Thisted Frelsens Hær 2 Fremtiden Thisted Opløst forening ("Fremtiden") 3 Fritsch, Emil Thisted Ny komposition ("Sølvbryllups-polka", opus 46) 2 Fritsch, Emil Thisted Musiknyt ("Englenes sang") 2 Fritsch, Emil Thisted Musiknyt ("Englenes sang") 2 Frøkjær, A.C.L. Nors Stadfæstet legat 2 Frøkjær, Else Nors Døde 3 Frost (post) Thisted Jordefærd 2 Side 25 af 106

26 Frost, J. Chr. Thisted Medalje for druknedes redning 2 Fyrvæsen. Vorupør Hundborg Opførelsen af et leddefyr ved Vorupør 2 Gade, Lars Andersen Nors Døde 3 Gadebelysning. Thisted Thisted Gadebelysningen i Thisted 2 Gæstehjem. Thisted Thisted Gæstehjemssagen 2 Gårde. "Nordentoft" Sjørring Ebbe Skammelsen (I) / P.P.S. 1-2 Gårde. "Nordentoft" Sjørring Ebbe Skammelsen (II) / P.P.S. 1-2 Gårde. "Ullerupgaard" Sennels Fra en svunden tid (fæstebrev, Niels Christensen) 2 Gårde. "Wilhelmsborg" Thisted Lynnedslag og brand på Wilhelmsborg 2 Gasforsyning. Thisted Thisted Gassagen 3 Gasforsyning. Thisted Thisted Gassagen (møde i Handelsforeningen) 2 Gasforsyning. Thisted Thisted Gassagen 2 Gasværk. Thisted Thisted Thisted gasværk 3 Gasværk. Thisted Thisted Thisted gasværk 2 Gasværk. Thisted Thisted Regulativet for gasindlægning fra Th. gasværk 2-3 Gasværk. Thisted Thisted Gassen i Thisted (opstart på) 2 Gasværk. Thisted Thisted Gaspriserne 2 Gasværk. Thisted Thisted Den nye gasbeholder på Thisted gasværk 2 Side 26 af 106

27 Gendarmerikorpset Gendarmernes afløsning (Thisted amt) 2 Gendarmerikorpset.Thisted Thisted For gendarmerikorpset (afdeling i Thisted) 2 Gendarmerikorpset.Thisted Thisted Gendarmernes indkvartering 2 Gendarmerikorpset.Thisted Thisted Udgiften ved gendarmerne 2-3 Gendarmerikorpset.Thisted Thisted Kvarterer for gendarmerne 2 Gendarmerikorpset.Thisted Thisted Gendarmerne 2 Gendarmerikorpset.Thisted Thisted Gendarmerne 2 Gendarmerikorpset.Thisted Thisted Gendarmerne 2 Gendarmerikorpset.Thisted Thisted Gendarmerne (ankomst) 2-3 Gendarmerikorpset.Thisted Thisted Hvad gendarmerne koster 2-3 Gendarmerikorpset.Thisted Thisted Gendarmerne 2-3 Gendarmerikorpset.Thisted Thisted Gendarmerne 2 Gendarmerikorpset.Thisted Thisted Omklædte gendarmere 2 Gjørup (maler) Thisted En større ordensbyge (Dannebrogsmand) 2 Godskesen (toldass.) Thisted Diamantbryllup 2 Godskesen, Marie Metea Thisted Tanker ved enkefru Godskesens grav / H. 3 Grønlund, Lawrence Thisted Hovedlederen for socialisterne i Amerika 2 Guld, Niels Kristian Sjørring Afdød veteran 2 Side 27 af 106

28 Gymnastikforening.Thisted Thisted Thisted gymnastikforening (første generalfor.) 2 Gymnastikforening.Thisted Thisted Thisted gymnastikforening (første opvisning) 2 Gymnastikforening.Thisted Thisted Thisted gymnastikforenings opvisning 2 Gymnastikforening.Thisted Thisted Thisted gymnastikforening (fodbold og cricket) 2 Gymnastikforening.Thorsted Thorsted En ny gymnastikforening (oprettelse af) 2 Hagensen, Martin Sennels Døde 3 Hald (kantor) Thisted års jubilæum 2 Hald, J.P. Andersen Vang Døde 3 Handelsforening. Thisted Thisted En ny handelsforening 3 Handelsforening. Thisted Thisted Jubilæum (25 år ) - agent Tachau 2 Handelsskole. Thisted Thisted En handelsskole (oprettelse af) 2 Handelsskole. Thisted Thisted Thisted handelsskole 2 Håndværkerfester Thisted Håndværkerfesten 2 Håndværkerfester Thisted Håndværkerfesten 1 Håndværkerfester Thisted Håndværkerfesten i Thisted 2 Håndværkerforening.Thisted Thisted Industriudstillingen i Thisted 2 Håndværkerforening.Thisted Thisted Thisted håndværkerforening (opf. af ejendom) 2 Håndværkerforening.Thisted Thisted Thisted h.s påtænkte foreningsbygn. på Store Torv 2 Side 28 af 106

29 Håndværkerforening.Thisted Thisted Thisted håndværkerforening (ejendom i Vestergade) 2 Håndværkerforening.Thisted Thisted Ejendomshandler (Vestergade) 3 Håndværkerforening.Thisted Thisted En ny håndværkerforening 2 Håndværkerforening.Thisted Thisted Indvielseshøjtidelighed (bygning i Vestergade) 2 Håndværkerforening.Thisted Thisted Bespisning af fattige skolebørn 2 Håndværkerforening.Thisted Thisted Et fællesmåltid (børnebespisning) 3 Håndværkerforening.Thisted Thisted De fattige børns bespisning 2 Håndværkerforening.Thisted Thisted De fattige børns bespisning 2 Håndværkerforening.Thisted Thisted Håndværkerforeningens udstilling 2 Håndværkerforening.Thisted Thisted En ny håndværkerforening 2 Håndværkerforening.Thisted Thisted Bespisningen af de fattige skolebørn 2 Håndværkssvendef. Thisted Thisted Thisted håndværkssvendeforening (stiftelse af) 2 Hansen (justitsråd) Thisted Guldbryllup 2 Hansen (justitsråd) Thisted Fanetoget til justitsråd Hansen og hustru 2 Hansen (kaptajn) Thisted Myrdet af Atkineserne 2 Hansen (kaptajn) Thisted Kaptajn Hansens mord i Atkina 3 Hansen (kaptajn) Thisted Om mordet i Atkina på kapt. Hansen 2 Hansen (kaptajn) Thisted Fru Hansens befrielse fra fangenskabet i Atkina 2 Side 29 af 106

30 Hansen (kaptajn) Thisted Fangerne fra Hoch Canton (Hansens enke) 2 Hansen (kaptajn) Thisted Udløst af fangenskabet hos Atkineserne (enken) 2 Hansen (kaptajn) Thisted En smuk gave (enken) 2 Hansen Jensen, Christen Hundborg fiskere druknet (kæntret redningsbåd) 2-3 Hansen, C.A. Thisted Dødsfald 2 Hansen, C.A. Thisted Jordefærd 2 Hansen, C.B. Thisted Festmåltid (Hansen's afsked) 2 Hansen, H. Chr. Thisted Falden over bord og druknet 2 Hansen, H. Chr. Thisted Fundet lig 2 Hansen, Iver Hørsted Jordefærd 2 Hansen, W. Thisted Dødsfald 2 Harkjær, Johan Peter Thisted Guldbryllup i Thisted 2 Harring, Chr. Kristoff. Skjoldborg Døde 2 Havedyrkning Havedyrkningen i Thy / N.C. Nielsen 3 Havne. Amtoft Arup Øsløs eller Amtoft / William Thomsen (anlægsbro) 2-3 Havne. Amtoft Arup Angående brospørgsmålet på Hannæs (anløbsbro) 2 Havne. Amtoft Arup Brospørgsmålet på Hannæs (anløbsbro) 2 Havne. Amtoft Arup Brospørgsmålet på Hannæs (anløbsbro) 1-2 Side 30 af 106

31 Havne. Amtoft Arup Anlæg af en dampskibsbro ved Hannæs 2 Havne. Amtoft Arup Anlægsbroen ved Amtoft 2 Havne. Amtoft Arup Dampskibsbroen ved Amtoft 2 Havne. Amtoft Arup Anløbsbroen ved Amtoft (amtsrådsbehandl.) 2 Havne. Amtoft Arup Den nye anløbsbro ved Amtoft 2 Havne. Amtoft Arup Broen ved Amtoft (færdig) 2 Havne. Bulbjerg Havnen ved Bulbjerg med kanal til Limfjorden 3 Havne. Thisted Thisted Bygningen af den ny mole ved Thisted bådehavn 3 Havne. Thisted Thisted Den ny havnemole ved Thisted Østre havn 3 Havne. Thisted Thisted Thisted havn 2 Havne. Thisted Thisted Ombygningen og uddybningen af Thisted havn 2 Havne. Thisted Thisted Udvidelsen af Thisted havn 2 Havne. Thisted Thisted Thisted havn 2 Havne. Thisted Thisted Et par ord til overvejelse om havnen i Thisted / H 2 Havne. Thisted Thisted Udvidelsen af Thisted havn 2 Havne. Thisted Thisted Thisted havn 2 Hedegaard, Niels Chr. Harring Diamantbryllup 2 Heede, Christian Hundborg fiskere druknet (kæntret redningsbåd) 2-3 Side 31 af 106

32 Hekseri Thisted En gammel kriminalhistorie / Kirk ("besættelsen") 1 Hekseri Thisted Djævlebesættelsen i Thisted (I) / S.D. 1-2 Hekseri Thisted Djævlebesættelsen i Thisted (II) / S.D. 1-2 Hekseri Thisted Djævlebesættelsen i Thisted (III) / S.D. 1-2 Helles, Peter Hansen Thisted Festmåltidet til ære for lærer Helles 2 Helles, Peter Hansen Thisted En smuk lille højtidelighed (Dannebrogsm.hæderst.) 2 Helles, Peter Hansen Thisted Lærer Helles (afsked) 2 Helles, Peter Hansen Thisted Fra Borgerskolen 2 Helles, Peter Hansen Thisted Dødsfald 2 Helles, Peter Hansen Thisted Jordefærd 2 Helstrup (hotelejer) Thisted Gave 2 Henriksen, Jens Kåstrup Vådeskud (dødsfald) 2 Henriksen, P. Thisted Dødsfald 2 Heskjær, C. Thisted Døde 3 Hesteavl Hesteavlen i Thy 2-3 Hesteavl Hesteavlen i Thy (I) 2-3 Hesteavl Hesteavlen i Thy (II) 3 Hesteavl Hesteavlen i Thy (III) 2-3 Side 32 af 106

33 Hesteavl Hesteavlen i Thy 2-3 Hesteavl Hesteavlen i Thy / C. Breinholt 2 Hesteavl Hesteavlen i Thy 2 Hesteavl Hesteavlen (Viborg og Thisted amter) 2 Hesteavlsforeninger Hesteavlsforeningen for Hillerslev herred (opr.) 2 Hillers, Johan Heinrich Thisted Guldbryllup 2 Hilligsø, N.P. Thisted Dødsfald 2 Himmelstrup, Georg Øsløs Georg Himmelstrup (I) / Lars Vad 1 Himmelstrup, Georg Øsløs Georg Himmelstrup (II) / Lars Vad 2 Himmelstrup, Otto Jensen Øsløs Dødsfald 2 Hjælpeforeninger Thisted "Almindelig dansk gensidig hjælpeforening" 2 Hjælpeforeninger Thisted Almindelig dansk gensidig hjælpeforening 2-3 Hjælpeforeninger Thisted "Hjælpefond for arbejdsdygtige, ugifte kvinder" 2 Hjerbek, P.A. Thisted års jubilæum som lærer 2 Hjerbek, P.A. Thisted års jubilæum 2 Hjerbek, P.A. Thisted Sange ved lærer Hjerbeks 50 års jub. den 1ste maj 2 Hobolth (Kalkbrænder) Thisted Funden død 2 Hobolth, Martin Christian Thisted Dødsfald 2 Side 33 af 106

34 Høje, Karen Hillerslev Døde 2 Højskoleforening. Hannæs En højskoleforening for Hannæs (dannelse af) 2 Højskoleforening. Thisted Thisted En højskoleforening for Thisted og omegn 3 Højskoleforening. Thisted Thisted Thisted højskoleforening (stiftelse af) 2 Højskolehjem. Thisted Thisted Et gjæstehjem (oprettelse af Thisted Højskolehj.) 3 Højskolehjem. Thisted Thisted Påtænkt højskolehjem i Thisted 2 Højskolehjem. Thisted Thisted Hilsen fra "Thisted Højskolehjem" / Loldrup 2 Højskolehjem. Thisted Thisted Højskolehjemmet (flytning til Vestergade) 3 Hollesen, Joh. N. Thisted Dræbt (i Pennsylvania, USA) 2 Holm, O.C. Thisted Døde 3 Høngaard, Jens Christensen Snedsted Døde 3 Hornstrup, Niels Kristian Kallerup Døde 3 Hostrup, C Hostrup i Thy 1 Houe, Poul Christensen Kåstrup Dødsfald 2 Hougaard, Kirstine Jensen Thisted års jubilæum (tjenestepige) 2 Hovmark, Thomas C. J. Sjørring Døde 3 Hundahl, Marie Pedersen Hillerslev Døde 2 Husflidsforening.Snedsted Snedsted Snedsted sogns husflidsforening 2 Side 34 af 106

35 Husflidssagen Øsløs Lidt om husfliden / Lars Kr. Pedersen 2-3 Husflidssagen Fra Hannæs / Lars Kr. Pedersen 2 Husmandsforeninger Sønderhå Jysk husmandsforening (afdeling i Sønderhå) 2 Husum, Ludvig Birkedal Thisted Dødsfald 2 Husum, Ludvig Birkedal Thisted Pastor Husums jordefærd 2 Husum, Ludvig Birkedal Thisted Et mindeskrift om... / Ludvig Hertel (boganm.) 2 Husum, Ludvig Birkedal Thisted En smuk højtidelighed (mindesten Thisted kirkeg.) 2 Hvilsted (bogholder) Thisted Hædersgave (bryllup) 2 I.O.G.T. Thisted Thisted Faneindvielse ("De tolv søskende") 2 Ifversen, Christian Th. Thisted Dødsfald 2 Ifversen, Christian Th. Thisted Jordefærd 2 Indkøbsforeninger En fælles indkjøbsforening for købmænd på landet 2 Jacobsen, Benthe Thisted J.P. Jacobsens moder 2 Jacobsen, Benthe Thisted Jordefærd 2 Jacobsen, Benthe Thisted Digteren J.P. Jacobsens moder / Christian Houmark 1-2 Jacobsen, C. Thisted Guldbryllup 2 Jacobsen, C. Thisted Guldbryllup 2 Jacobsen, Chr. Thisted Dødsfald 2 Side 35 af 106

36 Jacobsen, Chr. Thisted Om afdøde grosserer Christen Jacobsen 2 Jacobsen, Chr. Thisted Jordefærd 2 Jacobsen, J.P. Thisted Digteren J.P. Jacobsen (sygdom) 2 Jacobsen, J.P. Thisted Dødsfald 2 Jacobsen, J.P. Thisted To af Danmarks bedste mænd 1-2 Jacobsen, J.P. Thisted J.P. Jacobsens jordefærd 2 Jacobsen, J.P. Thisted J.P. Jacobsens jordefærd 2 Jacobsen, J.P. Thisted J.P. Jacobsen / Volmer Herther 3 Jacobsen, J.P. Thisted J.P. Jacobsen 2-3 Jacobsen, J.P. Thisted Mindesmærke (Thisted kirkegaard) 3 Jacobsen, J.P. Thisted "Rosernes by" (Thisted) 3 Jacobsen, J.P. Thisted J.P. Jacobsens moder 2 Jacobsen, J.P. Thisted Et besøg ved J.P. Jacobsens grav 2 Jacobsen, J.P. Thisted Digteren J.P. Jacobsens moder / Christian Houmark 1-2 Jacobsen, J.P. Thisted "Vagten" ved J.P. Jacobsens grav / Jespersen 2 Jacobsen, J.P. Thisted Ved J.P. Jacobsens grav : et gensvar /N.C.Andersen 2-3 Jacobsen, J.P. Thisted Svar til hr Mylius Erichsens gensvar af 8de... 2 Jacobsen, J.P. Thisted J.P. Jacobsen (udg. af breve ved Edv. Brandes) 1 Side 36 af 106

37 Jacobsen, J.P. Thisted J.P. Jacobsen (maleri til Frederiksborg slot) 2 Jacobsen, J.P. Thisted J.P. Jacobsens billede 2 Jacobsen, Lars Hundborg Døde 3 Jacobsen, Margrethe Thorsted Døde 3 Jagd, Chr. Sjørring Hr Jagd som politiker (I) 1 Jagd, Chr. Sjørring Hr Jagd som politiker (II) 1 Jagd, Chr. Sjørring Et 40 års jubilæum (Ridderkorset) 2 Jagd, Chr. Sjørring Dødsfald 2 Jagd, Chr. Sjørring Kaptajn Jagds begravelse 2 Jensdatter, Karen Sønderhå Døde 3 Jensen & Selmer Thisted Et sjældent jubilæum (25 år som skræddere) 2 Jensen (Appelon), Jens Harring Guldbryllup 2 Jensen, Christen Vang Døde 3 Jensen, Inger Marie Skjoldborg Døde 3 Jensen, Jens Christian Nørhå fiskere druknet (kæntrede både, Stenbjerg) 2-3 Jensen, Jens Kr. Kallerup Døde 3 Jensen, Jens Marinus Stagstrup Døde 3 Jensen, Jens Peter Snedsted Døde 3 Side 37 af 106

38 Jensen, Kirsten Sjørring Døde 2 Jensen, Lars Thisted Den sværeste mand i Thisted (dødsfald) 3 Jensen, Mads Th. Landsogn Flytning af en gård (Fårtoft) 1 Jensen, Niels B. Hundborg fiskere druknet (kæntret redningsbåd) 2-3 Jensen, P.C. Nors Dødsfald 2 Jepsen, Else Kathrine Tilsted Døde 3 Jepsen, Lars Snedsted Døde 3 Jernbaner.Nørresundby-Thisted Den projekterede Han Herred-bane 2 Jernbaner.Nørresundby-Thisted Om en jernbane gennem Han Herrederne (via Fjerr.) 2 Jernbaner.Nørresundby-Thisted Jernbaneforholdene i Nordjylland (folketingsb.) 1 Jernbaner.Nørresundby-Thisted Anlæg og drift af forskellige jernbaner..(folket.) 1 Jernbaner.Nørresundby-Thisted Aalborg-Thisted-banen 2 Jernbaner.Nørresundby-Thisted Jernbaneanlægget fra Nørresundby til Thisted 2 Jernbaner.Nørresundby-Thisted Nørre Sundby-Thisted banen 2 Jernbaner.Nørresundby-Thisted Jernbanemødet i Bjergets kro 2-3 Jernbaner.Nørresundby-Thisted Jernbanesagen i Vester Han Herred 2 Jernbaner.Nørresundby-Thisted Efterlyst jernbanekomité 2 Jernbaner.Nørresundby-Thisted Hanherredsbanen 2 Side 38 af 106

39 Jernbaner.Nørresundby-Thisted Han Herredsbanen 2 Jernbaner.Nørresundby-Thisted Jernbanemødet i Østerild 2 Jernbaner.Nørresundby-Thisted Jernbanemødet i Østerild 2 Jernbaner.Nørresundby-Thisted Jernbanesagen 1 Jernbaner.Nørresundby-Thisted Jernbanesagen 1 Jernbaner.Nørresundby-Thisted Aalborg-Thisted banen 2 Jernbaner.Nørresundby-Thisted Hanherredsbanen i Folketinget (I) 1 Jernbaner.Nørresundby-Thisted Hanherredsbanen i Folketinget (II) 1 Jernbaner.Nørresundby-Thisted Hanherredsbanen i Folketinget (III) 1 Jernbaner.Nørresundby-Thisted Hanherredsbanen i Folketinget (IV) 1 Jernbaner.Nørresundby-Thisted Hanherredsbanen i Folketinget (V) 1 Jernbaner.Nørresundby-Thisted Hanherredsbanen i Folketinget (VI) 1 Jernbaner.Nørresundby-Thisted Om jernbanesagen 2 Jernbaner.Nørresundby-Thisted Han Herredsbanen 2 Jernbaner.Nørresundby-Thisted Han Herredsbanen 2 Jernbaner.Nørresundby-Thisted Jernbanesagen 2 Jernbaner.Nørresundby-Thisted Under jærnbanedebatten (folketingsbehandling) 1-2 Jernbaner.Nørresundby-Thisted Jærnbaneloven 2 Side 39 af 106

40 Jernbaner.Thisted-Fjerritslev Det påtænkte baneanlæg gennem Han Herrederne 2 Jernbaner.Thisted-Fjerritslev Jernbanemødet i Bjergets kro 2-3 Jernbaner.Thisted-Fjerritslev Han Herreds banen 2 Jernbaner.Thisted-Fjerritslev Jernbanesagen 2 Jernbaner.Thisted-Fjerritslev Thisted-Fjerritslev banen (amtsrådbehandl.) 2 Jernbaner.Thisted-Fjerritslev Jernbaneforhandlingen i Thisted amtsråd 1 Jernbaner.Thisted-Fjerritslev Jernbanesagen 3 Jernbaner.Thisted-Fjerritslev Jernbanesagen 1 Jernbaner.Thisted-Fjerritslev Jernbanesagen 2 Jernbaner.Thisted-Fjerritslev Jernbanesagen 2 Jernbaner.Thisted-Fjerritslev ny jærnbaner (folketingsbehandling) 1 Jernbaner.Thisted-Fjerritslev Han Herredsbanen 2 Jernbaner.Thisted-Fjerritslev Jærnbanemøde 2 Jernbaner.Thisted-Fjerritslev Han Herredsbanen 2 Jernbaner.Thisted-Fjerritslev Fjerritslev banen 2 Jernbaner.Thisted-Fjerritslev Thisted-Fjerritslev banen 2 Jernbaner.Thisted-Fjerritslev Thisted-Fjerritslev banen 2 Jernbaner.Thisted-Fjerritslev Fjerritslevbanen (folket.behandling) 2 Side 40 af 106

41 Jernbaner.Thisted-Fjerritslev Thisted-Fjerritslev banen (folket.behandl.) 2 Jernbaner.Thybanen Et fjerde jernbanetog på Thybanen 2 Jernbaner.Thybanen Thistedbanen (statistik) 2 Jernbaner.Thybanen Kallerup En ny holdeplads (Todbøl) 2 Jernbaner.Thybanen de klasses befordring på Thy banen 2 Jernbaner.Thybanen Bænkevognen (vers) 3 Jernbaner.Thybanen Lidt jærnbanestatistik fra Thybanen for... 1 Jernbaner.Thybanen Thybanen (statistik ) 2 Jernbaner.Thybanen Trafikken på Thybanen 2 Jernbaner.Thybanen Thybanen (statistik for ) 2 Jernbaner.Thybanen Forbedret togforbindelse 2 Jernbanestation. Thisted Thisted Thisted banegaard (byggearbejder mv.) 2 Jernbanestation. Thisted Thisted Lokomotivremisen på Thisted Banegård (udvidelse) 2 Jordskælv. Stenbjerg Nørhå Jordrystelsen 2 Jordskælv. Thisted Thisted Jordrystelsen i går 2 Jordskælv. Thy Det vulkanske Thy 1 Jordskælv. Thy Jordskælv i Thy 2 Jørgensen (baneportør) Thisted Afdød jernbaneportør 2 Side 41 af 106

Krønikeskrivningen startet april 2007. Indskannet 19.5.2008. 2 filer sammensat juli 2010 (1950_5 og 53_59).

Krønikeskrivningen startet april 2007. Indskannet 19.5.2008. 2 filer sammensat juli 2010 (1950_5 og 53_59). Baks krønike ved Ellen Jensen. 1950-, 1953-59 ved Olaf Bak. Krønikeskrivningen startet april 2007. Indskannet 19.5.2008. 2 filer sammensat juli 2010 (1950_5 og 53_59). Året 1950 Januar 1950 4. Overpostbud

Læs mere

02.18 Udklip om bogvalgssagen i Thisted /. - Thisted : Thisted Bibliotek, 1977-1980. - bind DK5: 02.18

02.18 Udklip om bogvalgssagen i Thisted /. - Thisted : Thisted Bibliotek, 1977-1980. - bind DK5: 02.18 96.71 Hebsgrd, Holger Modstandsbevægelsen i Thisted amt / af Holger Hebsgaard. - [s.l.] : [s.n.], 1949. - side 73-87 DK5: 96.71 Del af: Danmarks frihedskamp, 1949 01.764 Thisted Skamris

Læs mere

125 år på Skiveegnen. Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001

125 år på Skiveegnen. Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001 125 år på Skiveegnen Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001 125 år på Skiveegnen Niels Mortensen 125 år på Skiveegnen Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001 Salling Bank 2001 Udgivet af Salling Bank a/s

Læs mere

1 Andelstiden 8 7 6 1 8 8 5

1 Andelstiden 8 7 6 1 8 8 5 1 8 7 6 Andelstiden 1 8 8 5 Den 11. juni 1876 (terminsdatoen) begyndte Salling Bank sine forretninger hos bankens administrerende direktør, S. Sørensen i Thinggade 11 (bygningen til venstre). Her havde

Læs mere

Skovsted og Kåstrup i tilbageblik

Skovsted og Kåstrup i tilbageblik 1 Skovsted og Kåstrup i tilbageblik Lokalhistoriske skrifter for Hillerslev-Kåstrup sogne. Nr. 21998 Skovsted og Kåstrup i tilbageblik 2 3 Redaktion: Svend Sørensen Layout: Johan Thastum En tak til Lokalhistorisk

Læs mere

Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959

Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959 Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959 Året i hovedpunkter - udpluk af lokalsiden i dagbladetvestkysten 1918. Året 1918: Skomager A.M. Hansens ejendom Storegade nedrevet for at give plads til Viadukten

Læs mere

Det forsvundne Grydetorv med Thisted Amtsavis redaktørbolig til højre.

Det forsvundne Grydetorv med Thisted Amtsavis redaktørbolig til højre. En god tid som landets fjerdemindste redaktør Chr. P. Fogtmann I 1962 blev Chr P. Fogtmann ansat som ansvarhavende redaktør ved det daværende Thisted Amts Tidende. Han kom for å blyw. Det blev til mere

Læs mere

Mappe Side Beskrivelse A01 21, Maleriet, historie om lærer Vejbjerg 1926. A01 28 Provinsbørn på skolerejse til København. A01 32 E.

Mappe Side Beskrivelse A01 21, Maleriet, historie om lærer Vejbjerg 1926. A01 28 Provinsbørn på skolerejse til København. A01 32 E. A01 21, Maleriet, historie om lærer Vejbjerg 1926. A01 28 Provinsbørn på skolerejse til København. A01 32 E. Jespersen skrev om Middelalderens riddere. A01 32 Venstres margarinelov og vestjydsk beundring.

Læs mere

Landstingsmand Laust Christen Christensen og hans slægt

Landstingsmand Laust Christen Christensen og hans slægt Landstingsmand Laust Christen Christensen og hans slægt Fortalt af hans nu afdøde datterdatter Else Jensen Der starter beretningen med oldeforældrene: D. KRABBE NIELSEN 1749-1819 død i Hassing. 1773 g.m.

Læs mere

LOKALHISTORISK ARKIV I HEE.

LOKALHISTORISK ARKIV I HEE. LOKALHISTORISK ARKIV I HEE. På et bestyrelsesmøde i J. C. Christensens Hus den 30. oktober 1998 blev man enige om at opbygge et lokalt historisk arkiv i Hee. OPBYGNING AF ARKIVET: Alt materiale arkiveres

Læs mere

DEN LILLE LOKALHISTORIKER

DEN LILLE LOKALHISTORIKER Navne / Gader nr. DEN LILLE LOKALHISTORIKER Opført år Stilling Navn Aggersborg 980 Vikingeborgen Aggersborg Oplysninger Aggersborg er den største af de fire kendte vikingeborge. Den var lige så stor som

Læs mere

Kristian Grøntveds Dagbøger. fra 1. januar 1906. til 1. marts 1914. Uddrag af dagbøger foretaget af Arne Nielsen

Kristian Grøntveds Dagbøger. fra 1. januar 1906. til 1. marts 1914. Uddrag af dagbøger foretaget af Arne Nielsen 1 Kristian Grøntveds Dagbøger fra 1. januar 1906 til 1. marts 1914 Uddrag af dagbøger foretaget af Arne Nielsen 1.januar 1906 Førstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Jeg, Ingeborg og Marie var i kirke. Senere

Læs mere

Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen

Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen 1 Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen 1999. Det fjerde skrift om Brund i serien Lokalhistoriske

Læs mere

Viden om Lemvigs historie

Viden om Lemvigs historie Viden om Lemvigs historie A1. Matrikelnumre Lemvig købstad, indtil 1857 (ikke fuldstændig). A1. Matrikelnumre Lemvig købstad, 1857-1866 (ikke fuldstændig). A1. Kopi af matrikelkort Lemvig købstad 1866.

Læs mere

Slægtsbog om: Slægten Breinholt

Slægtsbog om: Slægten Breinholt Slægtsbog om: Slægten Breinholt 1 SLÆGTEN BREINHOLT I det foreliggende arbejde fremlægges for familien, på hvis foranstaltning det er udført, må det oplyses, at arbejdet i væsentlig grad støtter sig til

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

AVISEN år for år i overskrifter: 1876-1979. Læst af Thorvald Halkjær og Leif Køhler Jensen

AVISEN år for år i overskrifter: 1876-1979. Læst af Thorvald Halkjær og Leif Køhler Jensen AVISEN år for år i overskrifter: 1876-1979. Læst af Thorvald Halkjær og Leif Køhler Jensen Aviserne findes i original papirudgave på Skanderborg Egnsarkiv SD = Skanderborg Social-Demokrat ÅS = Århus Stiftstidende

Læs mere

DEN LILLE LOKALHISTORIKER

DEN LILLE LOKALHISTORIKER Navne / Gader nr. Opfør Stilling t år Navn Aggersborg 980 Vikingeborgen Aggersborg DEN LILLE LOKALHISTORIKER Oplysninger Aggersborg er den største af de fire kendte vikingeborge. Den var lige så stor som

Læs mere

THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN

THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN Thy har altid været noget for sig i Politik, mere konservativt end nogen anden Landsdel. Mens Venstre i de store Kampaar mellem Højre og Venstre Landet over

Læs mere

1 Stationsbyerne 8 8 6 1 8 9 5

1 Stationsbyerne 8 8 6 1 8 9 5 1 8 8 6 Stationsbyerne 1 8 9 5 Frederiksgade 8-6 ca. 1890. Til venstre ses Den Nye Borger- og Håndværkerforenings bygning, opført i 1881 efter tegninger af murermester L. Jørgensen. I 1890 erne blev bygningen

Læs mere

1 Bilerne 9 0 6 1 9 1 5

1 Bilerne 9 0 6 1 9 1 5 1 9 0 6 Bilerne 1 9 1 5 Salling Bank forhøjede i 1913 bygningen i Frederiksgade med en førstesal i røde mursten og ombyggede stueetagen. Banken benyttede endnu ikke hele stueetagen til kontor. I vinduet

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER III. RÆKKE-10. BIND UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND ISBN 87-87042-02-9 ISSN 0084-7976 Udgivel af BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND 1996 Redaktion: Ann Vibeke

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 1 Kristian Grøntveds dagbøger Perioden omkring 2. Verdenskrig fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 2 1939 1. oktober Tog mælkeprøver på mejeriet og sendte dem til Forsøgslaboratoriet. Jeg viste Kristian

Læs mere

- om kendte personer begravet på Almen Kirkegård

- om kendte personer begravet på Almen Kirkegård - om kendte personer begravet på Almen Kirkegård Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Kirkegårdens historie side 3 Frants Thestrup side 5 Ole Nielsen Føltved side 6 Louis le Normand de Bretteville side 7

Læs mere

Sommeren er over os med sol og varme og skønhed

Sommeren er over os med sol og varme og skønhed Sommeren er over os med sol og varme og skønhed Gud er god. Hver dag er en ny gave til os fra vores himmelske Far og skaber. Kirkerne er åbne til bøn, gudstjeneste og bare det at være der. Især er det

Læs mere

Andersen, P. N. Købmand, Storegade 3, Br. (Data om PNA givet af billedskærer Martin Kjær, Plantagevej 3, d. 31/10 1984).

Andersen, P. N. Købmand, Storegade 3, Br. (Data om PNA givet af billedskærer Martin Kjær, Plantagevej 3, d. 31/10 1984). Abildtrup, Karen, Gl. Landevej 2, Spørring, 8380 Trige. -1179-196. - Hun omtaler slægstforhold på vegne af sin broder, Johannes Abildtrup, Sejrsallé 40, 8240 Risskov. Aftægtskontrakt af 5/2 1895, skænket

Læs mere

Nors-Tved Tidende. Januar-Februar 2009 1. udgave - Årgang 5. Indhold: L. E. T massage på Nellikevej. Kirke Tidende. Fastelavnsfest.

Nors-Tved Tidende. Januar-Februar 2009 1. udgave - Årgang 5. Indhold: L. E. T massage på Nellikevej. Kirke Tidende. Fastelavnsfest. Nors-Tved Tidende Indhold: L. E. T massage på Nellikevej Kirke Tidende. Fastelavnsfest. Dilettant 2009. Thylandia snaps Billeder fra julearrangementer. Guld og Sølv til Teutonia ved DM i Bænkpres. Dilettant

Læs mere

Kristian Grøntveds Dagbøger. fra 17. august 1925. til 5. april 1930

Kristian Grøntveds Dagbøger. fra 17. august 1925. til 5. april 1930 1 Kristian Grøntveds Dagbøger fra 17. august 1925 til 5. april 1930 2 1925 27. august I eftermiddag kl. 3 var der generalforsamling i brugsforeningen og derefter i foderstofforeningen i forsamlingshuset.

Læs mere

REGISTER AARHUS AARBOG 1932

REGISTER AARHUS AARBOG 1932 REGISTER AARHUS AARBOG 1932 Udarbejdet af Kurt Lundskov 2009 Register Aarhus Aarbog 1932 Side 2 af 46 Register Aarhus Aarbog 1932 AARHUS AARBOG 1932 blev udgivet på Universitetsforlaget i Århus i november

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger 22. juli 1932 til 16. august 1933. (bog nr. 52)

Kristian Grøntveds dagbøger 22. juli 1932 til 16. august 1933. (bog nr. 52) 1 Kristian Grøntveds dagbøger 22. juli 1932 til 16. august 1933. (bog nr. 52) Torsdag den 22. juli 1932, Otto kørte mælk Vi kørte resten af baaehøet, 12 læs hjem på de 4 raner i vestre ende af laden, der

Læs mere