CSR-partnerskaber vinder frem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSR-partnerskaber vinder frem"

Transkript

1 # juni 2015 MEDLEMSAVIS FOR VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV DANSK ERHVERVS DIGITALE ÅRSDAG side TEMA OM TEAMS OG VIRKSOMHEDSKULTUR VERDENSMESTRE I PRIVAT BRUG AF IT AFFALD SKAL VÆRE EN GOD FORRETNING > > 06 > > 12 FJERN UDBYTTESKAT FOR SELSKABER CSR-partnerskaber vinder frem Dansk Flygtningehjælp & Lauritz.com, Red Barnet & Bestseller, Dansk Supermarked & WWF Verdensnaturfonden. Flere og flere virksomheder og NGO er bliver partnere, fordi der er et potentiale for at skabe værdi for både hinanden og resten af verden. Dansk Erhverv har sat de tre par stævne på Folkemødet på Bornholm. csr Af Kristian Kongensgaard En af de store tendenser på CSRområdet i disse år er, at virksomheder og NGO er byder hinanden ind til samarbejde. Der ér et stort potentiale for at gøre verden bedre og styrke forretningen, når NGO ers kompetencer på social og miljømæssig udvikling kombineres med virksomheders evne til at skabe forretning og række ud i globale værdikæder. Men erfaringerne fra danske og internationale partnerskaber viser samtidig, at det ikke altid er en dans på roser, når virksomheder og NGO er skal spille sammen. Til dette års Folkemøde på Bornholm sætter Dansk Erhverv tre erfarne virksomheds-ngo par stævne. De skal debattere, hvordan partnerskaber kan skabe værdi for alle parter, hvad der skal til for at skabe det lykkelige partnerskab, og ikke mindst hvordan den perfekte virksomhedseller NGO-partner ser ud. Tre eksempler på CSR-partnerskaber De tre par, som man kan møde i paneldebatten på Bornholm, repræsenterer forskellige typer af partnerskaber. Dansk Flygtningehjælp og Lauritz. com har gennem seks år samarbejdet om at skaffe penge til at hjælpe flygtninge i verdens brændpunkter. Det gør de gennem en fundraisingmodel, hvor Lauritz.com stiller sin online auktionsplatform til rådighed for auktioner af særlige genstande eller oplevelser, som er doneret af kunstnere, firmaer eller privatpersoner. Hele indtægten går ubeskåret til Dansk Flygtningehjælps arbejde. Gennem vores samarbejdsrelation formår vi i fællesskab at løfte helt konkrete humanitære opgaver og samtidig skabe sympatisk opmærksomhed omkring både Lauritz.com og Dansk Flygtningehjælp, påpeger generalsekretær Andreas Kamm, Dansk Flygtningehjælp. Red Barnet og Bestseller har siden 2011 samarbejdet om Work2Learn projektet i Bangladesh. Her gennemgår unge mennesker mellem år en 9-måneders faguddannelse inden for syning, mekanik eller kvalitetskontrol, så de er kvalificerede til at få faglærte jobs i tekstilsektoren. Derefter sørger Bestseller for, at de unge mennesker kommer videre i en 3-måneders praktik hos en af deres leverandører, så de unge mennesker både får en teoretisk og praktisk uddannelse. Projektet er med til at skabe gode jobmuligheder for unge mennesker i udviklingslande, hvor fattigdom og arbejdsløshed ellers er Generalsekretær Mimi Jakobsen, Red Barnet: For os er styrken i Work2Learn projektet, at de unge mennesker ikke alene får en faglig uddannelse. De får også praktisk erfaring og adgang til jobmuligheder gennem samarbejdet med Bestsellers leverandører. (Foto: Ken Hermann). hverdagskost. Samtidig kan Bestsellers leverandører ansætte velkvalificerede medarbejdere, som kan skabe værdi for virksomheden og samtidig tjene deres eget levebrød. Det tredje par udgøres af Dansk Supermarked og WWF Verdensnaturfonden, som har indgået et ambitiøst partnerskab over 3 år. Formålet er at gennemgå og løfte hele Dansk Supermarkeds sortiment af fisk og skaldyr, så det bliver dokumenteret bæredygtigt eller godt på vej dertil ved projektets afslutning. Projektet rækker fra hav til tallerken og dækker alle varer med fisk og skaldyr - fra fiskefileter på frost til rejeost og hundemad. Her bygger projektet på Dansk Supermarkeds indflydelse og købekraft i globale leverandørkæder kombineret med WWF Verdensnaturfondens internationale netværk og faglige ekspertise inden for fisk og havbiologi. Det gode partnerskab Det gode partnerskab handler ikke alene om at få etableret projektmål og handlingsplaner. Mange erfaringer viser, at det i høj grad også handler om, at man får talt om tingene og skaber en fælles tillid og forståelse for hinandens forskelligheder. Det lyder jo næsten som opskriften på det gode ægteskab, men den er god nok, siger CSR-chef Louise Koch, Dansk Erhverv. Læs mere om partnerskaberne på side 3.

2 DANSK ERHVERV leder juni 2015 S 2 Aktuelle økonomiske nøgletal* Vurderet af politisk-økonomisk chefkonsulent Mira Lie Nielsen Af Jens Klarskov Administrerende direktør Dansk Erhverv Der venter en ny regering 5 opgaver Den kommende regering skal om et par uger formulere grundlaget for den efterfølgende periode. Selv om opsvinget er på vej, må en regering forholde sig til, hvordan vi skaber væksten, og ikke blot til hvordan vi fordeler den. Derfor er der fem temaer, som den kommende regering ikke kommer udenom. For det første skal opsvinget sikres ved, at det skal være lettere og billigere at drive virksomhed. Det er det private erhvervsliv, som skaber væksten, og danske virksomheder er udsat for en sand byge af regulering - også fra EU. Den er ofte meget svær at forstå - specielt hvis man er nystartet virksomhed. Derfor er der brug for et fortsat og konstant arbejde med at gøre livet lettere for virksomhederne. For det andet skal den offentlige sektor moderniseres. Den skal være mindre, og mere effektiv. Det kan ske ved, at flere velfærdsopgaver sendes i udbud. For det tredje er det nødvendigt at gøre noget ved det høje danske skattetryk. Vi har en uheldig topplacering på dette område. Erhvervslivet bliver ofte bebrejdet for altid at tale om dette, men årsagen er indlysende: Høj skat er en hæmsko for værdiskabelsen i Danmark. For det fjerde er det afgørende at sikre den nødvendige kvalificerede arbejdskraft for at undgå flaskehalse på arbejdsmarkedet. Flaskehalse forkorter opsvingets levetid, begrænser beskæftigelsen og koster virksomhederne ordrer. Vi kan hente velkvalificeret udenlandsk arbejdskraft til Danmark, vi kan opkvalificere arbejdskraftens kompetencer gennem uddannelse og efteruddannelse, og vi kan gøre det mere økonomisk attraktivt at tage beskæftigelse. Der er brug for alle løsningerne. For det femte skal den teknologiske revolution tages langt mere alvorligt. Virksomhederne mærker tydeligt, at den eksponentielle udvikling i den digitale teknologi både udvikler og udfordrer alle grene af erhvervslivet og ændrer vores beskæftigelse. Derfor er det væsentligt, at en kommende regering formulerer en digitaliseringsstrategi og allerhelst nedsætter en Teknologikommission. Serviceeksport mia. kr. 106,8 +1,8% 1. kvartal 2015 Lønmodtagerbeskæftigelse, omregnet til fuld tid Marts 2015 Fuldtidsledighed, antal personer Marts 2015 Forbrugertillidsindikator 13,0-0,7 point Målt i maj 2015 Konkurser April 2015 Detailomsætningsindeks, 96,4-0,2 2010=100 April 2015 Vareeksport mia. kr. 56,7 +7,1% Marts 2015 Konjunkturbarometre Målt i maj 2015 Serviceerhverv 6 +1 point Industri point Detailhandel inkl. biler 13-5 point *Samtlige nøgletal, undtaget detailhandel inkl. biler, er korrigeret for normale sæsonudsving. Kilde: Danmarks Statistik Status Status Ændring ift. forudgående kvartal Ændring ift. forudgående måned UDGIVES AF BØRSEN 1217 KØBENHAVN K T F Annoncesalg: T Redaktion morten bjørn hansen (ansvarshavende redaktør), johannes bøggild, Kristian Kongensgaard, jesper Brønnum, tine larsen, anne birkelund, pernille plougheld, Louise Jaaks Sletting. design: 1508 og essensen layout og tryk: rosendahls a/s Oplag: Udgives 15 gange i 2015 ISNN: Titel: Dansk Erhvervsavis FØLG OS

3 DANSK ERHVERV csr juni 2015 S 3 Fundraising, faguddannelse og fisk På det kommende Folkemøde på Bornholm vil 3 par, bestående af henholdsvis en virksomhed og en NGO, fortælle og debattere om deres erfaringer og ønsker til CSR-partnerskaber. csr Af Kristian Kongensgaard Som beskrevet i artiklen på forsiden findes der mange modeller for samarbejde mellem virksomheder og NGO er og med emner, der rækker fra hjælp til flygtninge i verdens brændpunkter, over faguddannelse for unge mennesker i Bangladesh, og til øget bæredygtighed i hele varekæden for fisk og skaldyr i supermarkedet. Vores samarbejdsmodel udspringer af et stærkt fælles ønske om at skabe værdi gennem kreative samarbejdstiltag, der passer ind hos os og gavner begge parter. For en organisation som Dansk Flygtningehjælp rummer Lauritz.com s sunde forretningsidé et potentiale for spændende samarbejder, der rækker bredt ud i den danske befolkning til gavn for mennesker i nød. Gennem vores samarbejdsrelation formår vi i fællesskab at løfte helt konkrete humanitære opgaver og samtidig skabe sympatisk opmærksomhed omkring både Lauritz.com og Dansk Flygtningehjælp. Vores samarbejdsmodel er kort og godt lukrativ og meningsfuld for begge parter, påpeger generalsekretær Andreas Kamm, Dansk Flygtningehjælp. Uddannelse er den stærkeste vej til at skabe fundamentet for et godt liv og for bæredygtige samfund, konkluderer generalsekretær Mimi Jakobsen, Red Barnet. For Dansk Supermarked og WWF Verdensnaturfonden er der ikke tale om et enkeltstående lokalt projekt omkring fisk og skaldyr, men om at flytte en hel varekæde i en mere bæredygtig retning: Det havde været den nemme løsning for alle bare at blackliste the bad guys, der ikke har styr på bæredygtigheden. Men det er ikke en løsning, der flytter noget for alvor. Målet er at beholde leverandørerne og samtidig få dem til at kortlægge deres leverancer og efterspørge bæredygtighed hos deres leverandører. Dermed forventer vi også, at projektet får en effekt udover hylderne i Føtex, Bilka og Netto. Mange andre fødevareproducenter og supermarkedskæder køber fra de samme leverandører, som får et løft gennem projektet, understreger CSR-chef Helene Regnell, Dansk Supermarked. En rapport fra Dansk Røde Kors og Deloitte, som Dansk Erhverv har bidraget til, opsummerer en række udfordringer og anbefalinger, som virksomheder og NGO er kan holde sig in mente for at skabe et godt partnerskab. En af de meget vigtige anbefalinger er at involvere lokale samarbejdspartnere så tidligt som muligt, så der skabes ejerskab på projektet og fælles forståelse for roller og formål for de forskellige parter. For Dansk Supermarked og WWF Verdensnaturfonden foregår en stor del af arbejdet hos leverandørerne, som skal være villige til selv at rykke sig på området eller efterspørge mere bæredygtige produktionsforhold hos deres leverandører. Her er det ikke altid nok, at WWF s eksperter kommer og taler med leverandørerne: Vi løber ofte ind i, at leverandørerne først giver sig, når Dansk Supermarked bakker WWF s budskab til leverandørerne op. Det kræver stor fingerspidsfornemmelse og en meget høj grad af tillid mellem WWF s rådgivere og Dansk Supermarkeds indkøbere, siger Mie Oehlenschläger, CSR og public affairs rådgiver fra WWF. Når repræsentanterne for de ovennævnte 3 par mødes i en paneldebat på Folkemødet på Bornholm, skal de hver især afsløre, hvad der er deres ønsker til partnerens rigtige profil. Den foreløbige pejling viser, at NGO er ønsker sig en virksomhed, der er troværdig og går seriøst ind i forholdet, har humor og er god til at kommunikere. Fra virksomhederne lyder ønsket, at den perfekte NGOpartner ikke blot tager dem for pengenes skyld, men også kan give medspil og modspil, samt ikke mindst at man er trofast og står skulder ved skulder, når bølgerne går højt, siger CSR-chef Louise Koch, Dansk Erhverv. CSR på Folkemødet på Bornholm Følgende deltager i Dansk Erhvervs debat om CSR-partnerskaber: One-night stand eller lykkeligt ægteskab? lørdag den 13. juni 2015, kl , på Dansk Erhvervs Scene 2: KURSUS Krisekommunikation - til håndtering af online-kriser og shitstorms Mimi Jakobsen, generalsekretær, Red Barnet. Mogens Werge, CSR- og kommunikationsdirektør, Bestseller. Helene Regnell, CSR-chef, Dansk Supermarked. Mie Oehlenschläger, CSR & public affairs rådgiver, WWF Verdensnaturfonden. Læs mere om Dansk Erhvervs Folkemødearrangementer på side 7 EN DEL AF Andreas Kamm, generalsekretær, Dansk Flygtningehjælp. Mette Jessen, konceptudvikler, Lauritz.com. Louise Koch, CSR-chef, Dansk Erhverv. Hvis ikke du er med på Bornholm, kan du følge debatten live på Dansk Erhvervs hjemmeside: Ønsker du at følge med i Dansk Erhvervs nyheder og tilbud på CSR-området, så send en mail til: med emnet tilmeld nyhedsbrev.

4 DANSK ERHVERV diversitet juni 2015 S 4 Virksomhedskulturen kan veksles til kontanter Hvad gør man med virksomhedens sammensatte stab af fagligt meget dygtige medarbejdere fra ind- og udland, hvis de mangler kulturelle kompetencer til at forstå hinanden? Ifølge Heidi Rottbøll Andersen, stifter og direktør i konsulentvirksomheden Living Institute, er løsningen ikke at banke nogen af parterne på plads, men at finde den godt gemte fællesnævner. diversitet Af Kristian Kongensgaard En franskmand var blevet hyret til at lede en afdeling i en danskejet medicinalvirksomhed og med arbejdssted i Danmark. Fagligt i forhold til branchen var han meget kompetent. Men efter cirka 3 måneder var afdelingen stort set ryddet for de hidtidige medarbejdere. De sagde simpelthen op i bundter. Da han og andre af virksomhedens ledende medarbejdere blev sendt på et forløb i kulturel intelligens hos Living Institute, gav franskmanden frit løb for sine frustrationer over vanskelighederne ved at lede danskere. Han gav udtryk for, at hans oplevelse af at være leder for en afdeling med danske medarbejdere bedst kunne betegnes som kattehyrdeledelse : Medarbejderne gør, som det passer dem, og forventer ikke, at deres leder blander sig i deres arbejde. Hans ledelsesproblemer undrede imidlertid ikke Heidi Rottbøll Andersen, der er stifter af og direktør for Living Institute: Han udviste micro-management. Det vil sige, at han overvågede og kontrollerede alt, hvad medarbejderne foretog sig. Han fortalte dem, hvordan de skulle udføre deres arbejde, og han forventede ikke, at de selv kom med løsningsforslag. Men danskere er generelt opdraget til at være autonome og selv finde ud af, hvordan de bedst når målet med arbejdet. Derfor vil de ikke kontrolleres og overvåges, forklarer hun. Tyndslidte ledere Heidi Rottbøll Andersen understreger, at i kulturel intelligens handler det ikke om at udpege, om en kultur er rigtig eller forkert. Det handler om at forstå baggrunden for kulturen og finde de krydsfelter mellem forskellige kulturer, der giver det optimale resultat. Men hvordan gik det den franske leder? Under forløbet i Living Institute kom han selv frem til, at han skulle slippe kontrollen. Han skulle stole på, at medarbejderne kan regne baglæns, når de kender målet og har taget ejerskab til opgaven. Det er en umulig opgave at komme til et fremmed land som leder og selv finde ud af, hvordan arbejdskulturen er det pågældende sted. Der er stor forskel på, hvad der opfattes som god ledelse fra kultur til kultur. Nogle udenlandske ledere er derfor tyndslidte allerede efter et par måneder. Det er meget vigtigt at understrege over for de pågældende, at det ikke er dem, der er noget galt med. Men at det handler om at få nye ledelsesredskaber i værktøjskassen, som passer til den pågældende arbejdskultur, forklarer Heidi Rottbøll Andersen. Hun og Living Institute mærker, at der er fuld fart på internationaliseringen af erhvervslivet. Uanset om det er med salg, produktion eller udvikling, så breder mangfoldigheden - diversiteten - sig blandt både ledere, medarbejdere og samarbejdspartnere. Fra forskning til praksis Living Institute tilbyder en række ydelser og forløb med fokus på at udvikle både medarbejdernes og ledernes interkulturelle kompetencer. Formålet er at sikre, at virksomhederne høster det fulde potentiale af diversitet i deres aktiviteter i ind- og udland. Det er en umulig opgave at komme til et fremmed land som leder og selv finde ud af, hvordan arbejdskulturen er det pågældende sted. Heidi Rottbøll Andersen, direktør, Living Institute Kultur kan nemlig veksles til kontanter: Går det godt med at få teams med en høj grad af diversitet til at samarbejde, kan der være mange penge at tjene. Fordi de har en mere inkluderende kultur, hvor alle bidrager til løsningerne, bliver de mere innovative og dermed mere produktive. Fungerer samarbejdet imidlertid dårligt, koster det rigtig store summer. Det er som regel her, der ringes efter assistance fra virksomheder som Living Institute. Vores arbejdsmetoder er forankret i at tilegne os forskningsbaseret viden - både analyseresultater og konkrete erfaringer hentet fra hele verden - og gøre den praktisk anvendelig, understreger Heidi Rottbøll Andersen. Indere siger aldrig direkte nej Tidsopfattelse er en af de mest markante og konkrete kulturelle forskelle, der findes. Det kan irritere både danskere og andre vesterlændinge, at eksempelvis indere har svært ved at overholde aftalte deadlines: Det er der også forsket i. Resultaterne viser, at hvis der blot er en minimal chance for, at en foreslået deadline kan overholdes, så siger inderen ja. Men hvis en dansker ikke er noget nær 90 procent sikker på, at deadline kan nås, siger han eller Heidi Rottbøll Andersen: Det handler om at få nye ledelsesredskaber i værktøjskassen, som passer til den pågældende arbejdskultur. (Foto: Living Institute).

5 DANSK ERHVERV diversitet juni 2015 S 5 hun nej. Det er jo ikke, fordi inderne lyver. Men indisk kultur tilsiger, at man aldrig skal sige direkte nej. Svaret på det problem er ikke at forsøge at banke inderne på plads, for det fører intet konstruktivt med sig. Løsningen kan være at planlægge efter, at indere oftest afleverer for sent, forklarer Heidi Rottbøll Andersen og giver endnu et eksempel med en menig medarbejder, der placeres i et andet land: Brasilianeren, der kommer til Danmark, ved ikke, hvad han skal gøre. Han kommer fra en hierarkisk machokultur, hvor man får klar besked fra sin leder. Men i Danmark fortæller ingen ham, hvordan han skal udføre arbejdet, for han forventes at løse opgaven selv. Han kan heller ikke forstå, at de danske kolleger går hjem før chefen. I mange lande bliver man på pinden, til chefen går hjem. Først dér kan man som menig medarbejder holde fyraften. 98 % er brandslukning Living Institute arbejder i både indog udland. Selv om formålet med at træne ledere og medarbejdere i at agere kulturelt intelligent, så diversitet bliver et plus for virksomheden og ikke et spændingsfelt af frustration og fejlkommunikation, henvender kunderne sig som regel først, når skaden er sket: 98 procent af vores opgaver er brandslukning. Ofte bliver vi tilkaldt til virksomheder, hvor parterne er holdt op med at kommunikere. Der står en stor elefant i rummet, som ingen kan tale om, lyder Heidi Rottbøll Andersens beskrivelse. En af de sider af danskernes kulturelle dna, hvor vi virkelig skiller os ud, er vores ekstremt lave grad af gelotofobi. Det vil sige evnen til at føle skam, tabe ansigt eller gøre grin med sig selv og andre: Ud af de 72 nationaliteter, forskere på Zürich Universitet har sammenlignet, ligger danskerne som nr. 72 og dem, der tager lettest på at tabe ansigt og blive til grin. Vi tillægger det ikke nogen betydning, om vi træder lidt ved siden af: Herregud, det er jo bare for sjov, siger vi og trækker på skuldrene. Men det kan få store forretningsmæssige konsekvenser, hvis vi praktiserer de normer over for andre nationaliteter, siger Heidi Rottbøll Andersen advarende. Rollespil til smedene At kulturel intelligens har mange sider, vidner en af de historier, som Living Institute Blev stiftet i 2004 af Heidi Rottbøll Andersen, der er direktør for virksomheden. Hun er bestyrelsesmedlem i Indian Danish Forum og jurymedlem i ISS Diversity Prize. Har tilknyttet en konsulentstab på 22 landeeksperter, antropologer, virksomhedsledere, akademikere, forskere, skuespillere og journalister. Har siden etableringen for 11 år siden samlet over personer til seminarer, kurser, workshops m.m. over hele verden. Havde i 2012 en vækst på 100 %. Leverede i fjor flere end 150 workshops, seminarer og andre ydelser i 14 forskellige lande. Gennemfører hver måned åbne kurser for udenlandske medarbejdere, der skal knække koden til dansk arbejdskultur. Living Institute fusionerer i juni 2015 med et 60 mand stort konsulenthus med hovedkvarter i Oslo og kontorer i Sverige, Tyskland og nu altså også Danmark. Det bliver dermed Nordeuropas førende konsulenthus på dette område. Homepage: hun holder mest af at fortælle. Den handler om et hold smede fra Vestas. De blev sendt til USA for at lære amerikanske kolleger, hvordan en vindmølle skrues sammen. Det blev et voldsomt sammenstød mellem vestjysk underdrivelse af egne kompetencer og amerikansk selvovervurdering: Gennem blandt andet rollespil, hvor vi gjorde brug af professionelle skuespillere, kom de vestjyske smede ud af deres komfortzone. De fik lagt beskedenheden til side og lært at slå ud med armene. Det var nødvendigt, for at danskerne kunne brænde igennem over for amerikanerne og opnå deres respekt og tillid til, at vestjyske smede kunne lære dem noget. YOU WALK THE WALK, BUT DO YOU TALK THE TALK? Learn Business English visit studieskolen.dk Tailor-made corporate Danish and English courses will make you look good in no time. We teach where and when it suits you. Call

6 DANSK ERHVERV digitalisering juni 2015 S 6 Vi er verdensmestre i privat brug af IT mens virksomhederne rasler ned ad listen Danske virksomheder anerkender, at investeringer i teknologi skaber vækst. Men interne barrierer gør, at udviklingen går langsomt. Dansk Erhverv og Microsoft opfordrer nu i fællesskab til en national vækstkultur, der kan skubbe til digitaliseringen og fremtidssikre danske virksomheder. digitalisering Af Pernille Plougheld og Kristian Kongensgaard Danmark, danske virksomheder og medarbejdere har længe været - og er fortsat - i den digitale elite. Men billedet er dog ikke så entydigt som tidligere. Der er derfor behov for, at vi går fra at tænke digitalisering som udelukkende værende en omkostningsøvelse til at skabe en dansk digital vækstkultur, hvis Danmark skal bevare sin teknologiske førerposition og vækst i fremtiden. Det er budskabet fra Dansk Erhverv og Microsoft, der fornylig offentliggjorde en analyse af virksomheders digitalisering i Danmark. Undersøgelsen tegner et billede af en villig, men tøvende digital tilgang blandt landets virksomheder. blem, hvis danske virksomheder tøver med digitaliseringen: Det er netop værdien af at tænke forretningen digitalt, der skal bringe danske virksomheder og dansk økonomi tilbage som frontløber. Teknologien er kilden til en stærk økonomi i fremtiden, siger han. Hvor er konkurrenceevnen? Sammen opfordrer Microsoft og Dansk Erhverv derfor til, at dansk erhvervsliv udvikler en digital vækstkultur. Reelt har man som erhvervsleder i en mindre eller mellemstor virksomhed i dag adgang til samme IT-teknologi, som før var forbeholdt de store i C20-indekset - for eksempel cloudløsninger, værktøjer til dataanalyse og sociale samarbejdsplatforme. Det skaber nogle helt nye forretningsmuligheder, der ikke kun handler om at sætte strøm til eksisterende processer, men om at gentænke sin forretning ud fra en digital optik. Det tragiske er, at den høje grad af digitalisering ikke omsættes i større konkurrenceevne, påpeger Malou Aamund. Vi er ikke bange for det digitale World Economic Forum s årlige Global Information Technology Report fortæller sort på hvidt, at Danmark er raslet ned fra sin førsteplads i 2008 over en 8. plads i 2013 til en samlet 15. plads i år. Mens de offentlige ITløsninger får en trist 40. plads, og erhvervslivet lander som nummer 8, så er danskerne helt suveræne i privat brug af IT: Vi er nummer 1 på listen over individuel brug af IT. Vi er en nation af gadget-freaks, der tager ny teknologi til os, mens den stadig er varm fra fabrikken. Vi fylder vores hjem med digitalt isenkram og færdes hjem- Jan Damsgaard, professor, CBS. (Foto: Kaj Bonne). Malou Aamund, direktør for Marketing & Operations, Microsoft, og Janus Sandsgaard, fagchef for IT & Digitalisering, Dansk Erhverv, har stukket hovederne sammen og fået analyseret, hvordan det står til med digitaliseringen i danske SMV'er. (Foto: Kaj Bonne). Teknologien er kilden til en stærk økonomi Virksomhederne synes, at digitaliseringen er svær at få armene omkring. Det er primært interne barrierer i virksomheden, der holder dem tilbage - herunder begrænsede ressourcer, fokus på kortsigtet afkast og at de nødvendige IT-kompetencer ikke er tilstede i virksomheden, siger Malou Aamund, direktør for Marketing & Operations, Microsoft. Hos Dansk Erhverv finder Janus Sandsgaard, fagchef for IT & Digitalisering, at det er et alvorligt promevant på sociale medier og nye tjenester, siger Janus Sandsgaard og konkluderer: Man kan derfor ikke beskylde os for at være bange for digitale teknologier. Vi har potentialet. Men det er alligevel noget andet at gentænke sin forretning digitalt end at være forbruger af teknologien som privatperson. Dette potentiale skal indfries via en digital vækstkultur - men det kræver en mentalitetsændring i virksomhederne. Det er afgørende, at erhvervsledere og direktioner tager digitaliseringsbrillerne på helt fra starten, når strategien tegnes. Opgaven drejer sig om at transformere sin forretning til den digitale verden. 5 SPØRGSMÅL FORUD FOR GODE IT-INVESTERINGER Data skal bruges i realtime Under præsentationen af Microsofts og Dansk Erhvervs analyse Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur understregede Malou Aamund betydningen af Big Data: Det er ikke længere et spørgsmål om, hvordan vi lagrer data, for de bliver hurtigt forældet. Der er tværtimod behov for at kunne reagere på data i realtime. Kundernes købsadfærd ændrer sig hurtigt, og det er vigtigt med indsigt i nye mønstre. Med data kan man se rundt om hjørner og opfange, hvad der er ved at ske. Jan Damsgaard, professor og leder af Institut for IT-ledelse på Copenhagen Business School, gjorde under analysepræsentationen gældende, at digitaliseringen ruller meget hurtigt, at konkurrencen ikke forsvinder ved at digitalisere, og at de eksisterende forretningsmodeller vil blive stærkt udfordret: Nye udbydere som for eksempel Uber og Airbnb med nye forretningsmodeller nyder godt af asymmetrisk regulering, betonede han. Microsoft og Dansk Erhverv har opstillet fem konkrete spørgsmål, som virksomheder bør forholde sig til i deres teknologi- og strategiudvikling: Analyserer I konkurrencen med digitale briller? Har I fundet konkrete punkter i værdikæden, hvor I kan sætte ind - for eksempel salg og logistik? Sikrer I, at I har de rette kompetencer? Tænker I digitalisering ind i den langsigtede strategi? Ser I jeres interne og eksterne datastrøm som potentielle strategiske aktiver? Læs hele rapporten Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur på:

7 SERVICESAMFUND DANMARK DANSK ERHVERV PÅ FOLKEMØDET 2015 FØLG VORES DEBATTER LIVE ONLINE Global Connect streamer direkte TV på MØD DANSK ERHVERV PÅ FOLKEMØDET OG DELTAG I VORES DEBATTER Kig forbi Dansk Erhvervs arrangementer ved Ydermolen på G6 (scene 1) eller G3 (scene 2 - Scandic To Go). TORSDAG D. 11. JUNI Kl på scene 1 NEW RULES FOR BUSINESS HVAD KRÆVER DET AF LEDEREN? Mød bl.a. Eva Berneke, KMD, Peder Holk Nielsen, Novozymes og Jens Klarskov, Dansk Erhverv. Kl på scene 2 ERHVERVSUDDANNELSER ET HÅNDVÆRKER- TILBUD ELLER EN SIKKER FREMTID? Mød bl.a. Kate Ziegler, HK Handel Nordjylland, Mie Hovmark, Erhvervsskolernes Elevorganisation, Palle Thomsen, Dansk Byggecentre, Claus Bøgelund Nielsen, De Samvirkende Købmænd og Louise Holm Sommer, Dansk Erhverv. Flemming Møldrup, Grizzly Cph, Kender du typen er moderator. Kl på scene 1 HVOR FRIT SKAL DET FRIE VALG VÆRE? Mød Rikke Hvilshøj, CEPOS, Jens Hauch, KRAKA og Frank Skov, CEVEA. Kl på scene 2 HVORDAN INDRETTER MAN FREMTIDENS BY? Mød Niels Buus, DTU, Martin Ruby, Google, Klaus Bondam, Cyklistforbundet og Thomas Møller Thomsen, FDM. Kl på scene 1 DANMARK PÅ STØTTEN FRA VELFÆRD TIL FARVELFÆRD? Mød Claus Hjort Frederiksen (V), Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Mona Striib, FOA og Laurits Rønn, Dansk Erhverv. Kl på scene 1 RETSFORBEHOLDET FORTSAT TRYGT OG GODT? Debat mellem Morten Messerschmidt (DF) og Morten Bødskov (S) om den kommende folkeafstemning. FREDAG D. 12. JUNI Kl. 8:45-9:15 på scene 2 NASDAQ COPENHAGEN OG DANSK ERHVERV ÅBNER FONDSBØRSEN FRA FOLKEMØDET Mød Bjørn Sibbern, Nasdaq Copenhagen, Fondsbørsen, Karen Frøsig, Sydbank og Christian Ingemann, Dansk Erhverv. Kl på scene 1 JUBIII VI SKAL HAVE VIKAR Mød Jan Villadsen, 3F s transportgruppe og Laurits Rønn, Dansk Erhverv. Kl på scene 1 HVORNÅR SKAL VI TJENE PENGE PÅ DEN OFFENTLIGE SEKTOR? I debatten deltager bl.a. Allan Søgaard Larsen, Falck, Brian Mikkelsen (K), Jørn Pedersen, borgmester, KL s Teknik- og Miljøudvalg og Christian Ingemann, Dansk Erhverv. Mød os på Folkemødet Kl på scene 2 HVOR SKAL VI MØDES? OM POTENTIALET I MØDETURISME I DANMARK Mød Charlotte Mark, Microsoft og Meetingplace Wonderful Copenhagen, Jan Olsen, Visit-Denmark og Jens Mathiesen, Scandic Hotels Danmark. Kl på scene 1 FREMTIDENS DETAILHANDEL Mød Morten Messerschmidt (DF), Eva Steensig, Forbrugerekspert, Claus Juel-Jensen, Netto og Peter Fabricius, Magasin. Kl på scene 2 ERHVERVSFREMMESYSTEMET GEVINST ELLER NITTE? Mød Mads Kragh, Væksthus Sjælland, Laila Pawlak, Dare2, Anders Hoffmann, Erhvervsstyrelsen og Niels Milling, Dansk Erhverv. Kl på scene 1 TURISME GIVER VÆKST I VANDKANTEN Mød Pia Kjærsgaard (DF), Jens Mathiesen, Scandic Hotels Danmark, Carlos Villaro Lassen, Feriehusudlejernes Brancheforening og Christian Ingemann, Dansk Erhverv. Kl på scene 2 HVORFOR ER USA RIGERE END DANMARK? Mød USA s ambassadør Ruffus Gifford og Steffen Lüders, Mannov A/S og Dansk Erhvervs Rådgivningsog Videnserviceudvalg. Kl på scene 1 OVERIMPLEMENTERING EN DYR KANELSNEGL! Mød bl.a. Eva Kjer Hansen (V). kl på scene 2 EU S DIGITALE INDRE MARKED. HVAD MED KULTUREN? Mød Peter Schønning, specialist i ophavsret, Klaus Hansen, Producentforeningen og Christine Bødtcher-Hansen, Forlæggerforeningen. Kl på scene 1 AKTIEMARKEDET TOMME INVESTERINGER ELLER GAVNLIGT SAMFUNDSAKTIV? Mød Brian Mikkelsen (K), Ida Auken (RV), Jakob Ellemann-Jensen (V), Karin Gaardsted (S), Joachim B. Olsen (LA), Jonas Dahl (SF), Bjørn Sibbern, Nasdaq Copenhagen, Fondsbørsen, Karen Frøsig, Sydbank og Simon Kirketerp, Børsen (moderator). Kl på scene 2 DET NY LÅNEMARKED: TRUSSEL ELLER MULIGHEDER? Mød bl.a. Asger Aamund, A.J. Aamund A/S og Asger Trier Bing, Lendino. Tom Vile Jensen, FSR danske revisorer er moderator. Kl på scene 1 NETVÆRK MED DANSK ERHVERV OG BRANCHEFORENINGER Mød bl.a. Henrik Sass Larsen (S), når Dansk Erhverv inviterer til branchegryde sammen med Danish Venture Capital and Private Equity Association, Danmarks Rejsebureau Forening, Danske Cykelhandlere, Danske Guldsmede & Urmagere, De Samvirkende Købmænd, Design Denmark, Foreningen for Dansk Internet Handel, Forlæggerforeningen, FSR - danske revisorer, Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation, IT-Branchen, Kreativitet & Kommunikation og Lægemiddelindustriforeningen. LØRDAG D. 13. JUNI Kl på scene 1 ER DANSK ENERGIPOLITIK GÅET I SELVSVING? Mød klima-, energi-, og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (RV), Steen Gade (SF), Otto Brøns-Petersen, CE- POS og Jens Klarskov, Dansk Erhverv. Thomas Færgeman, Politiken er moderator. Kl på scene 1 ER FORBRUGERNE KLAR TIL EN VERDEN UDEN MADSPILD? Mød Rene Christensen (DF), Helene Regnell, Dansk Supermarked, Camilla Udsen, Forbrugerrådet Tænk m.fl på Scene 2 EFFEKTIVITET, EFFEKTIVITET HVAD BLEV DER AF KREATIVITETEN? Thomas Borgen, Danske Bank og Jens Klarskov, Dansk Erhverv udfordres af tv-vært Stéphanie Surrugue. Kl på scene 1 NATURVIDENSKAB EN EKSPLOSIV AFFÆRE? Se om Rosa Lund (Ø) er bedre til kemi end Søren Bregenholt fra Novo Nordisk. Kan gymnasieeleverne fra Bornholm slå dekan Martin Vigild fra DTU, Jeppe Bruus (S) og Peter Juel-Jensen (V)? Kl på scene 2 CSR-PARTNERSKABER - ONE-NIGHT STAND ELLER LYKKELIGT ÆGTESKAB? Mød Helene Regnell, Dansk Supermarked, Mogens Werge, Bestseller, Mimi Jakobsen, Red Barnet, Andreas Kamm, Dansk Flygtningehjælp, Mie Oehlenschläger, Verdensnaturfonden, Mette Jessen, Lauritz.com og Louise Koch, Dansk Erhverv. Kl på scene 1 BLAND-SELV-SKAT Mød skatteminister Benny Engelbrecht (S), Torsten Schack Pedersen (V), Thomas Nagy, Novozymes og Christian Ingemann, Dansk Erhverv. Kl på scene 1 VÆKSTBATTLE REFORMER ELLER HÆNGEKØJE? Hør Bjarne Corydon (S) og Jens Klarskov, Dansk Erhverv, i en åbenhjertig diskussion om vækst, offentlig-privat samarbejde, uddannelse, digitalisering og meget mere. MODERATORER: Mød bl.a. Line Gertsen, Mads Brandstrup, Thomas Bernt Henriksen, m.fl. G3 G6 YDERMOLEN ALLINGE HAVN HER ER DANSK ERHVERV: SCENE 1 (G6) OG SCENE 2 - SCANDIC TO GO (G3) VED YDERMOLEN, ALLINGE HAVN. FULDT PROGRAM HAVNEGADE DE_avis_folkemode15_andenomgang.indd :57:35

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer

Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer Fredag 4. december 2015 hos IDA Mødecenter, København. De nye teknologier har medført nye forretningsmodeller, der ændrer konkurrenceforholdene

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Thomas Bernt Henriksen. Økonomisk redaktør

Thomas Bernt Henriksen. Økonomisk redaktør Thomas Bernt Henriksen Økonomisk redaktør Lær af de bedste Budskab 1 Det er hårdt arbejde at blive gazelle i 2012 Budskab 2 Lær af de bedste - Hvordan bliver man unik? Budskab 3 Alvorlige alarmsignaler

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces deltagelse fra 2195 kr. HUSK 5. marts 2015 lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Hør kravene til danske underleverandører fra to af de

Læs mere

Vi handler Det forpligter!

Vi handler Det forpligter! Vi handler Det forpligter! Rundt om madspild en strategisk tilgang 29. Januar 2015 Helene Regnell CSR Direktør Dansk Supermarked Dansk Supermarked kort fortalt 1380 butikker 9 mio. indkøbsture om ugen

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

NORDEKON MASTERCLASS

NORDEKON MASTERCLASS NORDEKON MASTERCLASS To dages kursus i hvordan du etablerer virksomhed i Afrika PROGRAM OG KURSUSINDHOLD Dette kursus giver indsigt i Afrika og skitserer forskellige forretningsmuligheder. Vi fokuserer

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

Øget aktivitet i kapitalfonde kan øge væksten i danmark Løgismose Meyers bliver et godt eksempel

Øget aktivitet i kapitalfonde kan øge væksten i danmark Løgismose Meyers bliver et godt eksempel Øget aktivitet i kapitalfonde kan øge væksten i danmark Løgismose Meyers bliver et godt eksempel Tirsdag 24. november 2015, Tivoli Congress Center, København På Børsen Mergers & Acquisitionskonference

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri 10 anbefalinger fra serieiværksættergruppen GEIST til, hvordan det danske erhvervsfremmesystem får flere digitale iværksættere

Læs mere

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU?

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? Din virksomhed kan fremme sin sag og konkurrencekraft, hvis I har det rigtige netværk og ved, hvordan I vinder gehør for

Læs mere

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse 1 Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse Kl. 09.00-12. 00 "Drop-In" Opsøgende erhvervsdialog med Bygge- og anlægsbranchen: Københavns Erhvervscenter's team for for Bygge- og anlægbranchen

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. Husk 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Bliv inspireret af de kreative, og bliv klogere på de

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

e-trade vejen til et globalt marked

e-trade vejen til et globalt marked e-trade vejen til et globalt marked Per Rasmussen, adm. direktør ecapacity Sarfarissoq Den 19 20 august 2008 2 ecommerce udviklingen - Globale og Lokale ecommerce udviklingen i Danmark og globalt Den globale

Læs mere

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015 Lokal- og regionskonference Den 15. januar 2015 Status på Dansk Byggeris strategi Claus Bering, næstformand i Dansk Byggeri På kant med konkurrenceloven 25 virksomheder fik i okt. 2014 bødeforlæg på samlet

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen

Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen Affaldsdage 2012 22. maj. 13 Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen Lars DI Disposition Frem mod bæredygtig vækst Fra affald til ressource Affaldssektorens organisering 2 Oplevet værdi i en foranderlig

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

NETWORKED BUSINESS TOUR

NETWORKED BUSINESS TOUR NETWORKED BUSINESS TOUR Fra social media-buzz til Networked Business Bliv medarrangør - det er gratis og skaber forandring og værdi for dine kunder og dit netværk prospekt: version 3 JERES NÆSTE EVENT

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Deltag i et netværk med fokus på indkøb af tekstiler i Tyrkiet

Deltag i et netværk med fokus på indkøb af tekstiler i Tyrkiet Deltag i et netværk med fokus på indkøb af tekstiler i Tyrkiet Få indsigt i mulighederne for indkøb af tøj og tekstiler i i Tyrkiet for derigennem at styrke din virksomheds konkurrenceevne på eksportmarkedet

Læs mere

Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd. Fossil Frie Thy

Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd. Fossil Frie Thy Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd Fossil Frie Thy Klimadagsordenen 2008/09 Miljøkrav til taxier kom på den landspolitiske dagsorden Hele landet var i klimaeufori

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

TEST DIN VIRKSOMHED: OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: VÆRKTØJSKASSEN: OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED

TEST DIN VIRKSOMHED: OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: VÆRKTØJSKASSEN: OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED TEST DIN VIRKSOMHED: - HVOR OMNICHANNEL-MODEN OG PARAT ER DU? OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: - CASES FRA MAGASIN, FLÜGGER OG TOP-TOY VÆRKTØJSKASSEN:

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Lena Olving Deputy CEO og

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Moms og afgifter for det private erhvervsliv

Moms og afgifter for det private erhvervsliv Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for det private erhvervsliv Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste nyheder og ændringer n Overblik over moms- og afgiftsforhold i Danmark

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 UDBUDSKONFERENCE Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 Nyhed! Udkastet til den nye udbudslov er nu fremsat! Begrænset antal pladser tilbage. Mere end 160 er allerede tilmeldt! 1 TALERLISTE Morten Kroon

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

RUSLAND RYKKER NÆRMERE

RUSLAND RYKKER NÆRMERE RUSLAND RYKKER NÆRMERE Konference torsdag den 30. oktober 2008 i DI Industriens Hus, H. C. Andersens Boulevard 18, København V Rusland er et nærmarked med en kolossal efterspørgsel og en stærk vækst. Mange

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv STRATEGISK CSR Til gavn for virksomheden og samfundet CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv Hvem er Dansk Erhverv? Erhvervsorganisation med 17.000 medlemsvirksomheder

Læs mere

Retail in china. 1. - 6. september 2013

Retail in china. 1. - 6. september 2013 Retail in china 1. - 6. september 2013 Få indblik i den kinesisk detailhandel, og mød nogle af de største kinesiske og danske spillere på markedet. Dansk Erhverv inviterer danske detailhandelsvirksomheder

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Tilmeld 4 og. betal for 3!

Tilmeld 4 og. betal for 3! HR- DAGEN 2012 22. maj 2012 Teknologisk Institut Taastrup Sponseret af: Tilmeld 4 og betal for 3! og mange andre Programoversigt 08:30 Indtjekning med morgenbuffet 09:00 Velkomst 09:10 HR frem mod 2020

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk.

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk. 2 VELKOMMEN Virksomheder, der arbejder i værdikæden indenfor kommunikation står overfor et foranderligt marked med teknologisk og digital udvikling, global konkurrence, nye markedsmuligheder og udfordringer.

Læs mere

****** (fire ud af seks stjerner) Glem janteloven og nej- sigerne

****** (fire ud af seks stjerner) Glem janteloven og nej- sigerne Glem janteloven og nej- sigerne Frugtbare partnerskaber mellem offentlige institutioner og private virksomheder kan skabe innovative forandringer og nye produkter, som kan eksporteres, påstår ny spændende

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Erhvervsøkonomi

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere