CSR-partnerskaber vinder frem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSR-partnerskaber vinder frem"

Transkript

1 # juni 2015 MEDLEMSAVIS FOR VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV DANSK ERHVERVS DIGITALE ÅRSDAG side TEMA OM TEAMS OG VIRKSOMHEDSKULTUR VERDENSMESTRE I PRIVAT BRUG AF IT AFFALD SKAL VÆRE EN GOD FORRETNING > > 06 > > 12 FJERN UDBYTTESKAT FOR SELSKABER CSR-partnerskaber vinder frem Dansk Flygtningehjælp & Lauritz.com, Red Barnet & Bestseller, Dansk Supermarked & WWF Verdensnaturfonden. Flere og flere virksomheder og NGO er bliver partnere, fordi der er et potentiale for at skabe værdi for både hinanden og resten af verden. Dansk Erhverv har sat de tre par stævne på Folkemødet på Bornholm. csr Af Kristian Kongensgaard En af de store tendenser på CSRområdet i disse år er, at virksomheder og NGO er byder hinanden ind til samarbejde. Der ér et stort potentiale for at gøre verden bedre og styrke forretningen, når NGO ers kompetencer på social og miljømæssig udvikling kombineres med virksomheders evne til at skabe forretning og række ud i globale værdikæder. Men erfaringerne fra danske og internationale partnerskaber viser samtidig, at det ikke altid er en dans på roser, når virksomheder og NGO er skal spille sammen. Til dette års Folkemøde på Bornholm sætter Dansk Erhverv tre erfarne virksomheds-ngo par stævne. De skal debattere, hvordan partnerskaber kan skabe værdi for alle parter, hvad der skal til for at skabe det lykkelige partnerskab, og ikke mindst hvordan den perfekte virksomhedseller NGO-partner ser ud. Tre eksempler på CSR-partnerskaber De tre par, som man kan møde i paneldebatten på Bornholm, repræsenterer forskellige typer af partnerskaber. Dansk Flygtningehjælp og Lauritz. com har gennem seks år samarbejdet om at skaffe penge til at hjælpe flygtninge i verdens brændpunkter. Det gør de gennem en fundraisingmodel, hvor Lauritz.com stiller sin online auktionsplatform til rådighed for auktioner af særlige genstande eller oplevelser, som er doneret af kunstnere, firmaer eller privatpersoner. Hele indtægten går ubeskåret til Dansk Flygtningehjælps arbejde. Gennem vores samarbejdsrelation formår vi i fællesskab at løfte helt konkrete humanitære opgaver og samtidig skabe sympatisk opmærksomhed omkring både Lauritz.com og Dansk Flygtningehjælp, påpeger generalsekretær Andreas Kamm, Dansk Flygtningehjælp. Red Barnet og Bestseller har siden 2011 samarbejdet om Work2Learn projektet i Bangladesh. Her gennemgår unge mennesker mellem år en 9-måneders faguddannelse inden for syning, mekanik eller kvalitetskontrol, så de er kvalificerede til at få faglærte jobs i tekstilsektoren. Derefter sørger Bestseller for, at de unge mennesker kommer videre i en 3-måneders praktik hos en af deres leverandører, så de unge mennesker både får en teoretisk og praktisk uddannelse. Projektet er med til at skabe gode jobmuligheder for unge mennesker i udviklingslande, hvor fattigdom og arbejdsløshed ellers er Generalsekretær Mimi Jakobsen, Red Barnet: For os er styrken i Work2Learn projektet, at de unge mennesker ikke alene får en faglig uddannelse. De får også praktisk erfaring og adgang til jobmuligheder gennem samarbejdet med Bestsellers leverandører. (Foto: Ken Hermann). hverdagskost. Samtidig kan Bestsellers leverandører ansætte velkvalificerede medarbejdere, som kan skabe værdi for virksomheden og samtidig tjene deres eget levebrød. Det tredje par udgøres af Dansk Supermarked og WWF Verdensnaturfonden, som har indgået et ambitiøst partnerskab over 3 år. Formålet er at gennemgå og løfte hele Dansk Supermarkeds sortiment af fisk og skaldyr, så det bliver dokumenteret bæredygtigt eller godt på vej dertil ved projektets afslutning. Projektet rækker fra hav til tallerken og dækker alle varer med fisk og skaldyr - fra fiskefileter på frost til rejeost og hundemad. Her bygger projektet på Dansk Supermarkeds indflydelse og købekraft i globale leverandørkæder kombineret med WWF Verdensnaturfondens internationale netværk og faglige ekspertise inden for fisk og havbiologi. Det gode partnerskab Det gode partnerskab handler ikke alene om at få etableret projektmål og handlingsplaner. Mange erfaringer viser, at det i høj grad også handler om, at man får talt om tingene og skaber en fælles tillid og forståelse for hinandens forskelligheder. Det lyder jo næsten som opskriften på det gode ægteskab, men den er god nok, siger CSR-chef Louise Koch, Dansk Erhverv. Læs mere om partnerskaberne på side 3.

2 DANSK ERHVERV leder juni 2015 S 2 Aktuelle økonomiske nøgletal* Vurderet af politisk-økonomisk chefkonsulent Mira Lie Nielsen Af Jens Klarskov Administrerende direktør Dansk Erhverv Der venter en ny regering 5 opgaver Den kommende regering skal om et par uger formulere grundlaget for den efterfølgende periode. Selv om opsvinget er på vej, må en regering forholde sig til, hvordan vi skaber væksten, og ikke blot til hvordan vi fordeler den. Derfor er der fem temaer, som den kommende regering ikke kommer udenom. For det første skal opsvinget sikres ved, at det skal være lettere og billigere at drive virksomhed. Det er det private erhvervsliv, som skaber væksten, og danske virksomheder er udsat for en sand byge af regulering - også fra EU. Den er ofte meget svær at forstå - specielt hvis man er nystartet virksomhed. Derfor er der brug for et fortsat og konstant arbejde med at gøre livet lettere for virksomhederne. For det andet skal den offentlige sektor moderniseres. Den skal være mindre, og mere effektiv. Det kan ske ved, at flere velfærdsopgaver sendes i udbud. For det tredje er det nødvendigt at gøre noget ved det høje danske skattetryk. Vi har en uheldig topplacering på dette område. Erhvervslivet bliver ofte bebrejdet for altid at tale om dette, men årsagen er indlysende: Høj skat er en hæmsko for værdiskabelsen i Danmark. For det fjerde er det afgørende at sikre den nødvendige kvalificerede arbejdskraft for at undgå flaskehalse på arbejdsmarkedet. Flaskehalse forkorter opsvingets levetid, begrænser beskæftigelsen og koster virksomhederne ordrer. Vi kan hente velkvalificeret udenlandsk arbejdskraft til Danmark, vi kan opkvalificere arbejdskraftens kompetencer gennem uddannelse og efteruddannelse, og vi kan gøre det mere økonomisk attraktivt at tage beskæftigelse. Der er brug for alle løsningerne. For det femte skal den teknologiske revolution tages langt mere alvorligt. Virksomhederne mærker tydeligt, at den eksponentielle udvikling i den digitale teknologi både udvikler og udfordrer alle grene af erhvervslivet og ændrer vores beskæftigelse. Derfor er det væsentligt, at en kommende regering formulerer en digitaliseringsstrategi og allerhelst nedsætter en Teknologikommission. Serviceeksport mia. kr. 106,8 +1,8% 1. kvartal 2015 Lønmodtagerbeskæftigelse, omregnet til fuld tid Marts 2015 Fuldtidsledighed, antal personer Marts 2015 Forbrugertillidsindikator 13,0-0,7 point Målt i maj 2015 Konkurser April 2015 Detailomsætningsindeks, 96,4-0,2 2010=100 April 2015 Vareeksport mia. kr. 56,7 +7,1% Marts 2015 Konjunkturbarometre Målt i maj 2015 Serviceerhverv 6 +1 point Industri point Detailhandel inkl. biler 13-5 point *Samtlige nøgletal, undtaget detailhandel inkl. biler, er korrigeret for normale sæsonudsving. Kilde: Danmarks Statistik Status Status Ændring ift. forudgående kvartal Ændring ift. forudgående måned UDGIVES AF BØRSEN 1217 KØBENHAVN K T F Annoncesalg: T Redaktion morten bjørn hansen (ansvarshavende redaktør), johannes bøggild, Kristian Kongensgaard, jesper Brønnum, tine larsen, anne birkelund, pernille plougheld, Louise Jaaks Sletting. design: 1508 og essensen layout og tryk: rosendahls a/s Oplag: Udgives 15 gange i 2015 ISNN: Titel: Dansk Erhvervsavis FØLG OS

3 DANSK ERHVERV csr juni 2015 S 3 Fundraising, faguddannelse og fisk På det kommende Folkemøde på Bornholm vil 3 par, bestående af henholdsvis en virksomhed og en NGO, fortælle og debattere om deres erfaringer og ønsker til CSR-partnerskaber. csr Af Kristian Kongensgaard Som beskrevet i artiklen på forsiden findes der mange modeller for samarbejde mellem virksomheder og NGO er og med emner, der rækker fra hjælp til flygtninge i verdens brændpunkter, over faguddannelse for unge mennesker i Bangladesh, og til øget bæredygtighed i hele varekæden for fisk og skaldyr i supermarkedet. Vores samarbejdsmodel udspringer af et stærkt fælles ønske om at skabe værdi gennem kreative samarbejdstiltag, der passer ind hos os og gavner begge parter. For en organisation som Dansk Flygtningehjælp rummer Lauritz.com s sunde forretningsidé et potentiale for spændende samarbejder, der rækker bredt ud i den danske befolkning til gavn for mennesker i nød. Gennem vores samarbejdsrelation formår vi i fællesskab at løfte helt konkrete humanitære opgaver og samtidig skabe sympatisk opmærksomhed omkring både Lauritz.com og Dansk Flygtningehjælp. Vores samarbejdsmodel er kort og godt lukrativ og meningsfuld for begge parter, påpeger generalsekretær Andreas Kamm, Dansk Flygtningehjælp. Uddannelse er den stærkeste vej til at skabe fundamentet for et godt liv og for bæredygtige samfund, konkluderer generalsekretær Mimi Jakobsen, Red Barnet. For Dansk Supermarked og WWF Verdensnaturfonden er der ikke tale om et enkeltstående lokalt projekt omkring fisk og skaldyr, men om at flytte en hel varekæde i en mere bæredygtig retning: Det havde været den nemme løsning for alle bare at blackliste the bad guys, der ikke har styr på bæredygtigheden. Men det er ikke en løsning, der flytter noget for alvor. Målet er at beholde leverandørerne og samtidig få dem til at kortlægge deres leverancer og efterspørge bæredygtighed hos deres leverandører. Dermed forventer vi også, at projektet får en effekt udover hylderne i Føtex, Bilka og Netto. Mange andre fødevareproducenter og supermarkedskæder køber fra de samme leverandører, som får et løft gennem projektet, understreger CSR-chef Helene Regnell, Dansk Supermarked. En rapport fra Dansk Røde Kors og Deloitte, som Dansk Erhverv har bidraget til, opsummerer en række udfordringer og anbefalinger, som virksomheder og NGO er kan holde sig in mente for at skabe et godt partnerskab. En af de meget vigtige anbefalinger er at involvere lokale samarbejdspartnere så tidligt som muligt, så der skabes ejerskab på projektet og fælles forståelse for roller og formål for de forskellige parter. For Dansk Supermarked og WWF Verdensnaturfonden foregår en stor del af arbejdet hos leverandørerne, som skal være villige til selv at rykke sig på området eller efterspørge mere bæredygtige produktionsforhold hos deres leverandører. Her er det ikke altid nok, at WWF s eksperter kommer og taler med leverandørerne: Vi løber ofte ind i, at leverandørerne først giver sig, når Dansk Supermarked bakker WWF s budskab til leverandørerne op. Det kræver stor fingerspidsfornemmelse og en meget høj grad af tillid mellem WWF s rådgivere og Dansk Supermarkeds indkøbere, siger Mie Oehlenschläger, CSR og public affairs rådgiver fra WWF. Når repræsentanterne for de ovennævnte 3 par mødes i en paneldebat på Folkemødet på Bornholm, skal de hver især afsløre, hvad der er deres ønsker til partnerens rigtige profil. Den foreløbige pejling viser, at NGO er ønsker sig en virksomhed, der er troværdig og går seriøst ind i forholdet, har humor og er god til at kommunikere. Fra virksomhederne lyder ønsket, at den perfekte NGOpartner ikke blot tager dem for pengenes skyld, men også kan give medspil og modspil, samt ikke mindst at man er trofast og står skulder ved skulder, når bølgerne går højt, siger CSR-chef Louise Koch, Dansk Erhverv. CSR på Folkemødet på Bornholm Følgende deltager i Dansk Erhvervs debat om CSR-partnerskaber: One-night stand eller lykkeligt ægteskab? lørdag den 13. juni 2015, kl , på Dansk Erhvervs Scene 2: KURSUS Krisekommunikation - til håndtering af online-kriser og shitstorms Mimi Jakobsen, generalsekretær, Red Barnet. Mogens Werge, CSR- og kommunikationsdirektør, Bestseller. Helene Regnell, CSR-chef, Dansk Supermarked. Mie Oehlenschläger, CSR & public affairs rådgiver, WWF Verdensnaturfonden. Læs mere om Dansk Erhvervs Folkemødearrangementer på side 7 EN DEL AF Andreas Kamm, generalsekretær, Dansk Flygtningehjælp. Mette Jessen, konceptudvikler, Lauritz.com. Louise Koch, CSR-chef, Dansk Erhverv. Hvis ikke du er med på Bornholm, kan du følge debatten live på Dansk Erhvervs hjemmeside: Ønsker du at følge med i Dansk Erhvervs nyheder og tilbud på CSR-området, så send en mail til: med emnet tilmeld nyhedsbrev.

4 DANSK ERHVERV diversitet juni 2015 S 4 Virksomhedskulturen kan veksles til kontanter Hvad gør man med virksomhedens sammensatte stab af fagligt meget dygtige medarbejdere fra ind- og udland, hvis de mangler kulturelle kompetencer til at forstå hinanden? Ifølge Heidi Rottbøll Andersen, stifter og direktør i konsulentvirksomheden Living Institute, er løsningen ikke at banke nogen af parterne på plads, men at finde den godt gemte fællesnævner. diversitet Af Kristian Kongensgaard En franskmand var blevet hyret til at lede en afdeling i en danskejet medicinalvirksomhed og med arbejdssted i Danmark. Fagligt i forhold til branchen var han meget kompetent. Men efter cirka 3 måneder var afdelingen stort set ryddet for de hidtidige medarbejdere. De sagde simpelthen op i bundter. Da han og andre af virksomhedens ledende medarbejdere blev sendt på et forløb i kulturel intelligens hos Living Institute, gav franskmanden frit løb for sine frustrationer over vanskelighederne ved at lede danskere. Han gav udtryk for, at hans oplevelse af at være leder for en afdeling med danske medarbejdere bedst kunne betegnes som kattehyrdeledelse : Medarbejderne gør, som det passer dem, og forventer ikke, at deres leder blander sig i deres arbejde. Hans ledelsesproblemer undrede imidlertid ikke Heidi Rottbøll Andersen, der er stifter af og direktør for Living Institute: Han udviste micro-management. Det vil sige, at han overvågede og kontrollerede alt, hvad medarbejderne foretog sig. Han fortalte dem, hvordan de skulle udføre deres arbejde, og han forventede ikke, at de selv kom med løsningsforslag. Men danskere er generelt opdraget til at være autonome og selv finde ud af, hvordan de bedst når målet med arbejdet. Derfor vil de ikke kontrolleres og overvåges, forklarer hun. Tyndslidte ledere Heidi Rottbøll Andersen understreger, at i kulturel intelligens handler det ikke om at udpege, om en kultur er rigtig eller forkert. Det handler om at forstå baggrunden for kulturen og finde de krydsfelter mellem forskellige kulturer, der giver det optimale resultat. Men hvordan gik det den franske leder? Under forløbet i Living Institute kom han selv frem til, at han skulle slippe kontrollen. Han skulle stole på, at medarbejderne kan regne baglæns, når de kender målet og har taget ejerskab til opgaven. Det er en umulig opgave at komme til et fremmed land som leder og selv finde ud af, hvordan arbejdskulturen er det pågældende sted. Der er stor forskel på, hvad der opfattes som god ledelse fra kultur til kultur. Nogle udenlandske ledere er derfor tyndslidte allerede efter et par måneder. Det er meget vigtigt at understrege over for de pågældende, at det ikke er dem, der er noget galt med. Men at det handler om at få nye ledelsesredskaber i værktøjskassen, som passer til den pågældende arbejdskultur, forklarer Heidi Rottbøll Andersen. Hun og Living Institute mærker, at der er fuld fart på internationaliseringen af erhvervslivet. Uanset om det er med salg, produktion eller udvikling, så breder mangfoldigheden - diversiteten - sig blandt både ledere, medarbejdere og samarbejdspartnere. Fra forskning til praksis Living Institute tilbyder en række ydelser og forløb med fokus på at udvikle både medarbejdernes og ledernes interkulturelle kompetencer. Formålet er at sikre, at virksomhederne høster det fulde potentiale af diversitet i deres aktiviteter i ind- og udland. Det er en umulig opgave at komme til et fremmed land som leder og selv finde ud af, hvordan arbejdskulturen er det pågældende sted. Heidi Rottbøll Andersen, direktør, Living Institute Kultur kan nemlig veksles til kontanter: Går det godt med at få teams med en høj grad af diversitet til at samarbejde, kan der være mange penge at tjene. Fordi de har en mere inkluderende kultur, hvor alle bidrager til løsningerne, bliver de mere innovative og dermed mere produktive. Fungerer samarbejdet imidlertid dårligt, koster det rigtig store summer. Det er som regel her, der ringes efter assistance fra virksomheder som Living Institute. Vores arbejdsmetoder er forankret i at tilegne os forskningsbaseret viden - både analyseresultater og konkrete erfaringer hentet fra hele verden - og gøre den praktisk anvendelig, understreger Heidi Rottbøll Andersen. Indere siger aldrig direkte nej Tidsopfattelse er en af de mest markante og konkrete kulturelle forskelle, der findes. Det kan irritere både danskere og andre vesterlændinge, at eksempelvis indere har svært ved at overholde aftalte deadlines: Det er der også forsket i. Resultaterne viser, at hvis der blot er en minimal chance for, at en foreslået deadline kan overholdes, så siger inderen ja. Men hvis en dansker ikke er noget nær 90 procent sikker på, at deadline kan nås, siger han eller Heidi Rottbøll Andersen: Det handler om at få nye ledelsesredskaber i værktøjskassen, som passer til den pågældende arbejdskultur. (Foto: Living Institute).

5 DANSK ERHVERV diversitet juni 2015 S 5 hun nej. Det er jo ikke, fordi inderne lyver. Men indisk kultur tilsiger, at man aldrig skal sige direkte nej. Svaret på det problem er ikke at forsøge at banke inderne på plads, for det fører intet konstruktivt med sig. Løsningen kan være at planlægge efter, at indere oftest afleverer for sent, forklarer Heidi Rottbøll Andersen og giver endnu et eksempel med en menig medarbejder, der placeres i et andet land: Brasilianeren, der kommer til Danmark, ved ikke, hvad han skal gøre. Han kommer fra en hierarkisk machokultur, hvor man får klar besked fra sin leder. Men i Danmark fortæller ingen ham, hvordan han skal udføre arbejdet, for han forventes at løse opgaven selv. Han kan heller ikke forstå, at de danske kolleger går hjem før chefen. I mange lande bliver man på pinden, til chefen går hjem. Først dér kan man som menig medarbejder holde fyraften. 98 % er brandslukning Living Institute arbejder i både indog udland. Selv om formålet med at træne ledere og medarbejdere i at agere kulturelt intelligent, så diversitet bliver et plus for virksomheden og ikke et spændingsfelt af frustration og fejlkommunikation, henvender kunderne sig som regel først, når skaden er sket: 98 procent af vores opgaver er brandslukning. Ofte bliver vi tilkaldt til virksomheder, hvor parterne er holdt op med at kommunikere. Der står en stor elefant i rummet, som ingen kan tale om, lyder Heidi Rottbøll Andersens beskrivelse. En af de sider af danskernes kulturelle dna, hvor vi virkelig skiller os ud, er vores ekstremt lave grad af gelotofobi. Det vil sige evnen til at føle skam, tabe ansigt eller gøre grin med sig selv og andre: Ud af de 72 nationaliteter, forskere på Zürich Universitet har sammenlignet, ligger danskerne som nr. 72 og dem, der tager lettest på at tabe ansigt og blive til grin. Vi tillægger det ikke nogen betydning, om vi træder lidt ved siden af: Herregud, det er jo bare for sjov, siger vi og trækker på skuldrene. Men det kan få store forretningsmæssige konsekvenser, hvis vi praktiserer de normer over for andre nationaliteter, siger Heidi Rottbøll Andersen advarende. Rollespil til smedene At kulturel intelligens har mange sider, vidner en af de historier, som Living Institute Blev stiftet i 2004 af Heidi Rottbøll Andersen, der er direktør for virksomheden. Hun er bestyrelsesmedlem i Indian Danish Forum og jurymedlem i ISS Diversity Prize. Har tilknyttet en konsulentstab på 22 landeeksperter, antropologer, virksomhedsledere, akademikere, forskere, skuespillere og journalister. Har siden etableringen for 11 år siden samlet over personer til seminarer, kurser, workshops m.m. over hele verden. Havde i 2012 en vækst på 100 %. Leverede i fjor flere end 150 workshops, seminarer og andre ydelser i 14 forskellige lande. Gennemfører hver måned åbne kurser for udenlandske medarbejdere, der skal knække koden til dansk arbejdskultur. Living Institute fusionerer i juni 2015 med et 60 mand stort konsulenthus med hovedkvarter i Oslo og kontorer i Sverige, Tyskland og nu altså også Danmark. Det bliver dermed Nordeuropas førende konsulenthus på dette område. Homepage: hun holder mest af at fortælle. Den handler om et hold smede fra Vestas. De blev sendt til USA for at lære amerikanske kolleger, hvordan en vindmølle skrues sammen. Det blev et voldsomt sammenstød mellem vestjysk underdrivelse af egne kompetencer og amerikansk selvovervurdering: Gennem blandt andet rollespil, hvor vi gjorde brug af professionelle skuespillere, kom de vestjyske smede ud af deres komfortzone. De fik lagt beskedenheden til side og lært at slå ud med armene. Det var nødvendigt, for at danskerne kunne brænde igennem over for amerikanerne og opnå deres respekt og tillid til, at vestjyske smede kunne lære dem noget. YOU WALK THE WALK, BUT DO YOU TALK THE TALK? Learn Business English visit studieskolen.dk Tailor-made corporate Danish and English courses will make you look good in no time. We teach where and when it suits you. Call

6 DANSK ERHVERV digitalisering juni 2015 S 6 Vi er verdensmestre i privat brug af IT mens virksomhederne rasler ned ad listen Danske virksomheder anerkender, at investeringer i teknologi skaber vækst. Men interne barrierer gør, at udviklingen går langsomt. Dansk Erhverv og Microsoft opfordrer nu i fællesskab til en national vækstkultur, der kan skubbe til digitaliseringen og fremtidssikre danske virksomheder. digitalisering Af Pernille Plougheld og Kristian Kongensgaard Danmark, danske virksomheder og medarbejdere har længe været - og er fortsat - i den digitale elite. Men billedet er dog ikke så entydigt som tidligere. Der er derfor behov for, at vi går fra at tænke digitalisering som udelukkende værende en omkostningsøvelse til at skabe en dansk digital vækstkultur, hvis Danmark skal bevare sin teknologiske førerposition og vækst i fremtiden. Det er budskabet fra Dansk Erhverv og Microsoft, der fornylig offentliggjorde en analyse af virksomheders digitalisering i Danmark. Undersøgelsen tegner et billede af en villig, men tøvende digital tilgang blandt landets virksomheder. blem, hvis danske virksomheder tøver med digitaliseringen: Det er netop værdien af at tænke forretningen digitalt, der skal bringe danske virksomheder og dansk økonomi tilbage som frontløber. Teknologien er kilden til en stærk økonomi i fremtiden, siger han. Hvor er konkurrenceevnen? Sammen opfordrer Microsoft og Dansk Erhverv derfor til, at dansk erhvervsliv udvikler en digital vækstkultur. Reelt har man som erhvervsleder i en mindre eller mellemstor virksomhed i dag adgang til samme IT-teknologi, som før var forbeholdt de store i C20-indekset - for eksempel cloudløsninger, værktøjer til dataanalyse og sociale samarbejdsplatforme. Det skaber nogle helt nye forretningsmuligheder, der ikke kun handler om at sætte strøm til eksisterende processer, men om at gentænke sin forretning ud fra en digital optik. Det tragiske er, at den høje grad af digitalisering ikke omsættes i større konkurrenceevne, påpeger Malou Aamund. Vi er ikke bange for det digitale World Economic Forum s årlige Global Information Technology Report fortæller sort på hvidt, at Danmark er raslet ned fra sin førsteplads i 2008 over en 8. plads i 2013 til en samlet 15. plads i år. Mens de offentlige ITløsninger får en trist 40. plads, og erhvervslivet lander som nummer 8, så er danskerne helt suveræne i privat brug af IT: Vi er nummer 1 på listen over individuel brug af IT. Vi er en nation af gadget-freaks, der tager ny teknologi til os, mens den stadig er varm fra fabrikken. Vi fylder vores hjem med digitalt isenkram og færdes hjem- Jan Damsgaard, professor, CBS. (Foto: Kaj Bonne). Malou Aamund, direktør for Marketing & Operations, Microsoft, og Janus Sandsgaard, fagchef for IT & Digitalisering, Dansk Erhverv, har stukket hovederne sammen og fået analyseret, hvordan det står til med digitaliseringen i danske SMV'er. (Foto: Kaj Bonne). Teknologien er kilden til en stærk økonomi Virksomhederne synes, at digitaliseringen er svær at få armene omkring. Det er primært interne barrierer i virksomheden, der holder dem tilbage - herunder begrænsede ressourcer, fokus på kortsigtet afkast og at de nødvendige IT-kompetencer ikke er tilstede i virksomheden, siger Malou Aamund, direktør for Marketing & Operations, Microsoft. Hos Dansk Erhverv finder Janus Sandsgaard, fagchef for IT & Digitalisering, at det er et alvorligt promevant på sociale medier og nye tjenester, siger Janus Sandsgaard og konkluderer: Man kan derfor ikke beskylde os for at være bange for digitale teknologier. Vi har potentialet. Men det er alligevel noget andet at gentænke sin forretning digitalt end at være forbruger af teknologien som privatperson. Dette potentiale skal indfries via en digital vækstkultur - men det kræver en mentalitetsændring i virksomhederne. Det er afgørende, at erhvervsledere og direktioner tager digitaliseringsbrillerne på helt fra starten, når strategien tegnes. Opgaven drejer sig om at transformere sin forretning til den digitale verden. 5 SPØRGSMÅL FORUD FOR GODE IT-INVESTERINGER Data skal bruges i realtime Under præsentationen af Microsofts og Dansk Erhvervs analyse Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur understregede Malou Aamund betydningen af Big Data: Det er ikke længere et spørgsmål om, hvordan vi lagrer data, for de bliver hurtigt forældet. Der er tværtimod behov for at kunne reagere på data i realtime. Kundernes købsadfærd ændrer sig hurtigt, og det er vigtigt med indsigt i nye mønstre. Med data kan man se rundt om hjørner og opfange, hvad der er ved at ske. Jan Damsgaard, professor og leder af Institut for IT-ledelse på Copenhagen Business School, gjorde under analysepræsentationen gældende, at digitaliseringen ruller meget hurtigt, at konkurrencen ikke forsvinder ved at digitalisere, og at de eksisterende forretningsmodeller vil blive stærkt udfordret: Nye udbydere som for eksempel Uber og Airbnb med nye forretningsmodeller nyder godt af asymmetrisk regulering, betonede han. Microsoft og Dansk Erhverv har opstillet fem konkrete spørgsmål, som virksomheder bør forholde sig til i deres teknologi- og strategiudvikling: Analyserer I konkurrencen med digitale briller? Har I fundet konkrete punkter i værdikæden, hvor I kan sætte ind - for eksempel salg og logistik? Sikrer I, at I har de rette kompetencer? Tænker I digitalisering ind i den langsigtede strategi? Ser I jeres interne og eksterne datastrøm som potentielle strategiske aktiver? Læs hele rapporten Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur på:

7 SERVICESAMFUND DANMARK DANSK ERHVERV PÅ FOLKEMØDET 2015 FØLG VORES DEBATTER LIVE ONLINE Global Connect streamer direkte TV på MØD DANSK ERHVERV PÅ FOLKEMØDET OG DELTAG I VORES DEBATTER Kig forbi Dansk Erhvervs arrangementer ved Ydermolen på G6 (scene 1) eller G3 (scene 2 - Scandic To Go). TORSDAG D. 11. JUNI Kl på scene 1 NEW RULES FOR BUSINESS HVAD KRÆVER DET AF LEDEREN? Mød bl.a. Eva Berneke, KMD, Peder Holk Nielsen, Novozymes og Jens Klarskov, Dansk Erhverv. Kl på scene 2 ERHVERVSUDDANNELSER ET HÅNDVÆRKER- TILBUD ELLER EN SIKKER FREMTID? Mød bl.a. Kate Ziegler, HK Handel Nordjylland, Mie Hovmark, Erhvervsskolernes Elevorganisation, Palle Thomsen, Dansk Byggecentre, Claus Bøgelund Nielsen, De Samvirkende Købmænd og Louise Holm Sommer, Dansk Erhverv. Flemming Møldrup, Grizzly Cph, Kender du typen er moderator. Kl på scene 1 HVOR FRIT SKAL DET FRIE VALG VÆRE? Mød Rikke Hvilshøj, CEPOS, Jens Hauch, KRAKA og Frank Skov, CEVEA. Kl på scene 2 HVORDAN INDRETTER MAN FREMTIDENS BY? Mød Niels Buus, DTU, Martin Ruby, Google, Klaus Bondam, Cyklistforbundet og Thomas Møller Thomsen, FDM. Kl på scene 1 DANMARK PÅ STØTTEN FRA VELFÆRD TIL FARVELFÆRD? Mød Claus Hjort Frederiksen (V), Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Mona Striib, FOA og Laurits Rønn, Dansk Erhverv. Kl på scene 1 RETSFORBEHOLDET FORTSAT TRYGT OG GODT? Debat mellem Morten Messerschmidt (DF) og Morten Bødskov (S) om den kommende folkeafstemning. FREDAG D. 12. JUNI Kl. 8:45-9:15 på scene 2 NASDAQ COPENHAGEN OG DANSK ERHVERV ÅBNER FONDSBØRSEN FRA FOLKEMØDET Mød Bjørn Sibbern, Nasdaq Copenhagen, Fondsbørsen, Karen Frøsig, Sydbank og Christian Ingemann, Dansk Erhverv. Kl på scene 1 JUBIII VI SKAL HAVE VIKAR Mød Jan Villadsen, 3F s transportgruppe og Laurits Rønn, Dansk Erhverv. Kl på scene 1 HVORNÅR SKAL VI TJENE PENGE PÅ DEN OFFENTLIGE SEKTOR? I debatten deltager bl.a. Allan Søgaard Larsen, Falck, Brian Mikkelsen (K), Jørn Pedersen, borgmester, KL s Teknik- og Miljøudvalg og Christian Ingemann, Dansk Erhverv. Mød os på Folkemødet Kl på scene 2 HVOR SKAL VI MØDES? OM POTENTIALET I MØDETURISME I DANMARK Mød Charlotte Mark, Microsoft og Meetingplace Wonderful Copenhagen, Jan Olsen, Visit-Denmark og Jens Mathiesen, Scandic Hotels Danmark. Kl på scene 1 FREMTIDENS DETAILHANDEL Mød Morten Messerschmidt (DF), Eva Steensig, Forbrugerekspert, Claus Juel-Jensen, Netto og Peter Fabricius, Magasin. Kl på scene 2 ERHVERVSFREMMESYSTEMET GEVINST ELLER NITTE? Mød Mads Kragh, Væksthus Sjælland, Laila Pawlak, Dare2, Anders Hoffmann, Erhvervsstyrelsen og Niels Milling, Dansk Erhverv. Kl på scene 1 TURISME GIVER VÆKST I VANDKANTEN Mød Pia Kjærsgaard (DF), Jens Mathiesen, Scandic Hotels Danmark, Carlos Villaro Lassen, Feriehusudlejernes Brancheforening og Christian Ingemann, Dansk Erhverv. Kl på scene 2 HVORFOR ER USA RIGERE END DANMARK? Mød USA s ambassadør Ruffus Gifford og Steffen Lüders, Mannov A/S og Dansk Erhvervs Rådgivningsog Videnserviceudvalg. Kl på scene 1 OVERIMPLEMENTERING EN DYR KANELSNEGL! Mød bl.a. Eva Kjer Hansen (V). kl på scene 2 EU S DIGITALE INDRE MARKED. HVAD MED KULTUREN? Mød Peter Schønning, specialist i ophavsret, Klaus Hansen, Producentforeningen og Christine Bødtcher-Hansen, Forlæggerforeningen. Kl på scene 1 AKTIEMARKEDET TOMME INVESTERINGER ELLER GAVNLIGT SAMFUNDSAKTIV? Mød Brian Mikkelsen (K), Ida Auken (RV), Jakob Ellemann-Jensen (V), Karin Gaardsted (S), Joachim B. Olsen (LA), Jonas Dahl (SF), Bjørn Sibbern, Nasdaq Copenhagen, Fondsbørsen, Karen Frøsig, Sydbank og Simon Kirketerp, Børsen (moderator). Kl på scene 2 DET NY LÅNEMARKED: TRUSSEL ELLER MULIGHEDER? Mød bl.a. Asger Aamund, A.J. Aamund A/S og Asger Trier Bing, Lendino. Tom Vile Jensen, FSR danske revisorer er moderator. Kl på scene 1 NETVÆRK MED DANSK ERHVERV OG BRANCHEFORENINGER Mød bl.a. Henrik Sass Larsen (S), når Dansk Erhverv inviterer til branchegryde sammen med Danish Venture Capital and Private Equity Association, Danmarks Rejsebureau Forening, Danske Cykelhandlere, Danske Guldsmede & Urmagere, De Samvirkende Købmænd, Design Denmark, Foreningen for Dansk Internet Handel, Forlæggerforeningen, FSR - danske revisorer, Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation, IT-Branchen, Kreativitet & Kommunikation og Lægemiddelindustriforeningen. LØRDAG D. 13. JUNI Kl på scene 1 ER DANSK ENERGIPOLITIK GÅET I SELVSVING? Mød klima-, energi-, og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (RV), Steen Gade (SF), Otto Brøns-Petersen, CE- POS og Jens Klarskov, Dansk Erhverv. Thomas Færgeman, Politiken er moderator. Kl på scene 1 ER FORBRUGERNE KLAR TIL EN VERDEN UDEN MADSPILD? Mød Rene Christensen (DF), Helene Regnell, Dansk Supermarked, Camilla Udsen, Forbrugerrådet Tænk m.fl på Scene 2 EFFEKTIVITET, EFFEKTIVITET HVAD BLEV DER AF KREATIVITETEN? Thomas Borgen, Danske Bank og Jens Klarskov, Dansk Erhverv udfordres af tv-vært Stéphanie Surrugue. Kl på scene 1 NATURVIDENSKAB EN EKSPLOSIV AFFÆRE? Se om Rosa Lund (Ø) er bedre til kemi end Søren Bregenholt fra Novo Nordisk. Kan gymnasieeleverne fra Bornholm slå dekan Martin Vigild fra DTU, Jeppe Bruus (S) og Peter Juel-Jensen (V)? Kl på scene 2 CSR-PARTNERSKABER - ONE-NIGHT STAND ELLER LYKKELIGT ÆGTESKAB? Mød Helene Regnell, Dansk Supermarked, Mogens Werge, Bestseller, Mimi Jakobsen, Red Barnet, Andreas Kamm, Dansk Flygtningehjælp, Mie Oehlenschläger, Verdensnaturfonden, Mette Jessen, Lauritz.com og Louise Koch, Dansk Erhverv. Kl på scene 1 BLAND-SELV-SKAT Mød skatteminister Benny Engelbrecht (S), Torsten Schack Pedersen (V), Thomas Nagy, Novozymes og Christian Ingemann, Dansk Erhverv. Kl på scene 1 VÆKSTBATTLE REFORMER ELLER HÆNGEKØJE? Hør Bjarne Corydon (S) og Jens Klarskov, Dansk Erhverv, i en åbenhjertig diskussion om vækst, offentlig-privat samarbejde, uddannelse, digitalisering og meget mere. MODERATORER: Mød bl.a. Line Gertsen, Mads Brandstrup, Thomas Bernt Henriksen, m.fl. G3 G6 YDERMOLEN ALLINGE HAVN HER ER DANSK ERHVERV: SCENE 1 (G6) OG SCENE 2 - SCANDIC TO GO (G3) VED YDERMOLEN, ALLINGE HAVN. FULDT PROGRAM HAVNEGADE DE_avis_folkemode15_andenomgang.indd :57:35

Konkurrence lig velfærd

Konkurrence lig velfærd 2014 UDGIVET AF DANSK ERHVERV ANNONCEFINANSIERET PROFESSOR OVE KAJ PEDERSEN: KONKURRENCESTATEN SIKRER VELFÆRD EU-BARRIERER: TIL KAMP MOD BENSPÆND FOR DANSKE VIRKSOMHEDER KONKURRENCEKRAFT: SE HVOR DANMARK

Læs mere

Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365

Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365 Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365 9 22 26 30 Gennemsigtighed er det nye sort En række virksomheder er blandt de første til at imødegå en ny forbrugertrend Indien kan blive

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16 forbundets magasin nr. 5, 2015 Resultatmål stresser Side 16 Tag ansvar for din karriere Jeg har mødt mange kolleger i sektoren, som tager til takke med det job, de har i dag, og som ikke spekulerer over,

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Specialmagasin udgivet af CLEAN 11. november 2014 Annoncefinansieret Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Et projekt under CLEAN skal genopbygge vandforsyningen i Myanmars hovedstad Yangoon efter

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital Væksthus for Ledelse Januar 2011

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Hva nu Vækstdanmark? Kapitalfonde i 2009/10. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst

Hva nu Vækstdanmark? Kapitalfonde i 2009/10. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst Danish Venture Capital and Private Equity Association Kapitalfonde i 2009/10 DVCAs vækstkatalog: Hva nu Vækstdanmark? Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst. Marts 2015

Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst. Marts 2015 Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst Marts 2015 Det at anvende data til at drive forretning er ikke noget nyt. I Danmark har vi en lang tradition for at indsamle data og

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere

SUSTAINIA. en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD

SUSTAINIA. en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD SUSTAINIA en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD 1 SUSTAINIA en del af MANDAG MORGEN Sustainia tilrettelæggere: Nicholas Krøyer Blok Christian Eika, Tine Rubeck Andreasen,

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Henley H e n l e y b u s i n e s s M a g a z i n e Speci a l edi t ion Bliv en bedre leder med CBL Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Den eneste MBA med tre akkrediteringer

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Danmark Det mest digitale land i verden Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Juni 2015 1 Indholdsfortegnelse visionsoplæg Indledning 4 Resumé 6 1. Verdens bedste digitale infrastruktur 10 1.1.

Læs mere

MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER

MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER MED BRUGEREN I CENTRUM Casesamling om anvendelsen af brugerdreven innovation i virksomheder

Læs mere