Referat af ordinære generalforsamling 2015 i andelsboligforeningen Havehuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinære generalforsamling 2015 i andelsboligforeningen Havehuset"

Transkript

1 Referat af ordinære generalforsamling 2015 i andelsboligforeningen Havehuset Dirigent: Birgit Referent: Erik Tilstede: Pauline, Lone, Claus, Jeanne, Inger, Birgit, Jesper, Michel, Merete og Erik Dagsordenen ifølge vedtægterne: 1. Beretning. 2. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og evt. revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen. 3. Valg af internetudbyder og -hastighed for det kommende driftsår samt fastsættelse af afgift pr. lejlighed for det kommende driftsår. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. 6. Valg af tillidsrepræsentanter. 7. Eventuelt 1

2 Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og beslutningsdygtig. Ad 1: Lone aflagde beretningen fra forretningsførerne som blev godkendt. Beretningen er vedlagt referatet som bilag 1. Ad 2: Erik gennemgik regnskabet, og det blev godkendt med opfordring til, at der forsøges at opnå en lille rente på bank indestående. Den budgetterede hensættelse på kr blev bekræftet. Det blev besluttet, at andelsværdien maksimalt må være som angivet i årsrapportens note 26, maksimal andelsværdi pr. 31/ De maksimale andelsværdier ekskl. forbedringer kan ses i bilag 2. Ad 3: IT udvalget måtte konstatere at der ikke i øjeblikket er noget alternativ til vores nuværende forbindelse. Hvis der viser sig andre interessante muligheder kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Afgiften fastsat til uændret 60 kr. pr. måned pr. lejlighed. Ad 4: Budgettet for 2015 blev fremlagt og indeholdt bl.a. kr i ordinære hensættelser og en tilbageførsel af hensættelser svarende til udgiften til gavlisolering (dog ikke følgeudgifter til rådgiver, tinglysning mm). Efter debat omkring boligafgiftens størrelse blev der vedtaget en reduktion på 100 kr./fordelingstal pr. måned (svarende til 33%). Driften af foreningen i 2015 forventes dermed at give et negativt bidrag til andelsværdien på ca. kr Ad 5: Ingen forslag til behandling. Ad 6: Forretningsførere: Lone og Erik (begge genvalg) Suppleanter: Birgit og Merete (begge genvalg) IT-udvalg: Claus (genvalg) og Jesper Haveudvalg: Jeanne og Inger (begge genvalg) Byggeudvalg: Jonas og Peter (begge genvalg). Desuden blev Michel valgt som suppleant, og træder straks i funktion indtil Jonas er tilbage. 2

3 Nøgleansvarlig: Erik (genvalg) Festudvalg: Michel og Claus (begge genvalg) og Mette Ad 7: Ingen punkter debatteret. Bilag 1: Andelsboligforeningen Havehuset - forretningsførernes beretning gældende for perioden maj 2014 til april 2015 Beretningsåret 2014/2015 har været begivenhedsrigt og har budt på et held og lykke fremover til et mangeårigt medlem af andelsboligforeningen. Undervejs i året er vigtige beslutninger afgørende for foreningens fremtidige vedligehold taget. Nedenfor følger en kort gennemgang af begivenheder og opgaver i foreningen i det forløbne beretnings år. Salg af lejligheder Beretningsåret 2014/2015 bød på salg af Norsgade 23B, 1. Efter godt 17 år opsagde Christian sin lejlighed og foreningen kunne byde Jesper velkommen som ny andelshaver. Salget skete efter normal procedure og foreningen havde indkaldt 3 interesserede til møde. Status er, at foreningen huser 16 voksne, ni børn og en kat. 3

4 Større byggesager/reparationsarbejder Foreningen har i beretningsåret 2014/2015 haft enkelte små projekter på bygge- og renoveringsfronten: Ny husorden Den nye husorden blev vedtaget på sidste års generalforsamling og er således nu opdateret og afstemt med foreningens andelshavere. Undertag på Norsgade 21 Taget er fortsat ikke 100% tæt, men det er halvanden år siden sidste vandindtrængning. Næste initiativ er udskiftningen af zink / påsætning af zink på kvisten og /eller reparation af/ nyt tagpap på kvistens tag. Bygherrerådgiver Foreningen har besluttet generelt at hyre Tri Consult ved ingeniør Bjarne Stenløkke som bygherrerådgiver. Foreningen vil således læne sig op af deres anbefalinger samt hyre dem til løbende vedligeholdelsesprojekter. Gården Efter mange år havde birketræet vokset sig stort og skabte en del skygge ned på den ellers solrige aftenterrasse Hullet. Træet blev fældet i løbet af efteråret og nu ligger der en fremtidig opgave for foreningen i at beslutte sig for en ny-indretning af den midterste del af gården. Ungdomsboligerne nedrives i april / maj 2015 og erstattes med nye tidssvarende boliger. Højden på bygningen i skel sænkes og bedene i skellet skal gentænkes, da de ikke overlever igennem byggeriet. Isolering af gavl på baghuset mod syd I forbindelse med nedrivningen af ungdomsboligerne har foreningen besluttet at efterisolere gavlen mod syd. Dette gøres med rådgivning fra Tri Consult og med hovedentreprenøren af de nye ungdomsboliger som entreprenør. Arbejdet forventes udført maj Diverse Af de mindre ting har Peter lavet en sandkasse i baggården til glæde for foreningens yngre beboere. April 2015 starter nedrivningen af Thunøgården (nabo til baggården) og en ny institution skal senere på året opbygges. Foreningen har konverteret to lån pr Der er ikke optaget yderligere lån og lånene er blot omlagt til fastforrentede lån med lavere rentesats. Mette har fremlejet sin lejlighed, mens Jonas og hun rejser Sydamerika tyndt. 4

5 Desuden har der løbende været arbejdet med en række opgaver, hvoraf flere endnu ikke er afsluttet. Dette gælder eksempelvist etablering af frostfri vandhane, udskiftning af vekslere og renovering af mure, ventilation i tag over 23 og udskiftning af tag over 23B + C. Prioriteringen af foreningens vedligeholdelsesopgaver vil tage udgangspunkt i vedligeholdelsesrapport udarbejdet af Arkitektfirmaet Ole Dreyer og byggerådgivning fra Tri Consult. Foreningsarrangementer Foreningen har både haft sommerarbejdsdag, efterårsrengøring og julefrokost. Forårsrengøring er planlagt til efter dette års generalforsamling. Julefrokosten i beretningsåret bød på en tur i teatret, hvor vi var inde at se stykket Andel til stor underholdning for os alle. Aftenen bød bagefter på julefrokost på værelset i sidebygningen og endte som altid sent. Der har til alle arrangementer været et flot fremmøde. Øvrige Foreningen har ca. kr. 1,4 mio. indestående hos Nykredit. Bilag 2: Andelsværdi vedtaget på generalforsamlingen d. 16. april 2015 Lejlighed Andelshaver(-e) Fordelingstal Andelsværdi Norsgade 21, st. Pauline 8,48 kr Norsgade 21, 1. Jeanne 10,59 kr Norsgade 23, st. tv. Mette 5,00 kr Norsgade 23, st. th. Michel 5,70 kr Norsgade 23, 1. th. Merete og Ulrik 10,78 kr Norsgade 23, 2. Lone C. og Claus 9,52 kr Norsgade 23B, st. Annette og Peter 10,15 kr Norsgade 23B, 1. Jesper 7,81 kr Norsgade 23BC, 2. Birgit og Michael 15,19 kr Norsgade 23C, st. th. Inger 5,64 kr Norsgade 23C, 1. Erik 8,06 kr

6 Bilag 3: Budget 2015 nedsat med 100 kr./fordelingstal pr. mdr. (=33%) Boligafgift P-plads pladser til uændret pris udlejning, ikke-andelshavere uændret Indtægter uændret Indtægter i alt Ejendomsskat oplyst beløb Forsikring (bygning & ansvar) som 2014 Renovation gennemsnit af de seneste 3 år +10% El & vand gennemsnit af de seneste 3 år +10% varme, fælleslokaler gennemsnit af de seneste 3 år +10% Ren- og vedligeholdelse gennemsnit af de seneste 3 år +10% Store renoveringsopgaver Isolering mindre nyanskaffelser Standard budget beløb salgsomkostninger 0 Kontor, porto, tinglysning mv Anslået Internet som 2014 Revision som 2014 Honorar, advokat Tinglysning Honorar, byggesagkyndig Anslået Honorar, valuar 0 Honorar, varmeregnskab som 2014 mødeudgifter, gaver lidt mindre end 2014 Kontingenter som 2014 Omkostninger i alt Finansielle indtægter 0 Renteudgifter & gebyrer 500 Anslået Prioritetsrenter Dette beløb er ekstraordinært lavt i 2015 Finansielle udgifter Budgeteret resultat Forslag til resultatdisponering: Ordinær hensættelse Anvendte hensættelser hensættelser Afdrag prioritetsgæld Forventet overføring Påvirkning af andelsværdien

7

Indkaldelse til generalforsamling 2013 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2013 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2013 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19 Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19 Torsdag den 18. april 2012 kl. 19.00 afholdt andelsboligforeningen ordinær generalforsamling i Vesterbro Ungdomsgård, Absalonsgade

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Generalforsamling, Andelsboligforeningen Elmegården

Generalforsamling, Andelsboligforeningen Elmegården Dagsorden Tilstede 20. marts 2014 Kl. 19.30 Generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i andelsboligforeningen Bakkelyparken, 8270 Højbjerg

REFERAT fra generalforsamling i andelsboligforeningen Bakkelyparken, 8270 Højbjerg REFERAT fra generalforsamling i andelsboligforeningen Bakkelyparken, 8270 Højbjerg Tid: Onsdag d. 6. marts 2013, kl. 19.00 Sted: Til stede: Holme Lokalcenter, Nygårdsvej 34, 8270 Højbjerg På generalforsamlingen

Læs mere

År 2013 den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

År 2013 den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. År 2013 den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Bestyrelsesformand Poul M. Jeppesen bød velkommen.

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling AB Nymindegaard 2013 Tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Krypten, Ved Kildevældskirken 2, 2100 København Ø Nymindegaard den 4. marts 2013 Indkaldelse til

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Til medlemmerne i Andelsboligforeningen REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 År 2014, onsdag den 29. oktober, klokken 19.00, blev der afholdt generalforsamling i andelsboligforeningen Veki i Vesterbro

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 17.juni 2009 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald.

Referat af ordinær generalforsamling den 17.juni 2009 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 17.juni.2009: Mark Tychsen (formand) Leif Olsen Steen Pedersen Roger Mester Rene Hölmer Suppleanter: Michael Wulff Pedersen Nina

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

Uvelse Have Andelsboligforening

Uvelse Have Andelsboligforening Årstal rettet den 19-05-2014 af Jonas, bolig 1 Uvelse Have Andelsboligforening Generalforsamling tirsdag 25. marts 2014 kl. 19.00 1: Valgt til dirigent: Thorkild, bolig 8 - Valgt til referent: Carl-Otto,

Læs mere

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Frederiksberg, 24-04-2013 Kundenr. 108-250 Sagsnr. 12-20493 Dok.nr. 13-63878 Direkte tlf. +45 39 46 64 38 tsh@deas.dk REFERAT E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Mødested: DEAS, Dirch

Læs mere

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Referat fra ordinær generalforsamling den 4. april 2011. 37 andelsboliger var repræsenteret, heraf 13 ved fuldmagter. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 15. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2010,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Tilstede var bestyrelsen bestående af: Anne-Mette Eilsø, AME, (st. th., formand), Terkel Frankov

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 9. juni 2009 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2009, den

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER Møderet for landsret ADVOKAT HENRIK RAVNILD Møderet for højesteret DANSKE BANK 4180 3125079016 NORDEA 2191 6877891370 - i kontorfællesskab - F R EDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere