Kom godt igang med Rotaryportalen pa klubniveau

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt igang med Rotaryportalen pa klubniveau"

Transkript

1 Kom godt igang med Rotaryportalen pa klubniveau Manual for administratorer Manual for administratorer IKON forklaring Log ind Startside (Landingpage) Ændre i en medlemsprofil...6 Croppe (beskære) fotos Oprette et nyt medlem Flyt et medlem til anden klub Genindmeld et tidligere medlem Ændring af gæstemedlem til aktivt medlem Oprette/editere klubledelsen (management) Oprette møder Gentagne møder (rekursive møder) Tilmelde til møder i egen klub Tilmelde til møder i anden klub Tilmelde andre medlemmer til møde i egen klub eller anden klub Referat fra møder Tilføje Favoritter og fjerne dem igen Udvalg Opret udvalgsmøder Dokumenter Dokument med begrænset adgang (kun synligt for allokerede medlemmer) Rediger klubdata Send til mødedeltagere side 1

2 22 Send til medlemmer Send SMS til medlemmer og mødedeltagere OBS: Denne guide er udarbejdet til brugere af PC ere og alle skærmbilleder er som vist på en PC. Bruger du tablet eller smartphone, vil skærmbillederne se en del anderledes ud, idet portalen anvender responsivt design. OBS OBS: Guiden henvender sig fortrinsvist til klub- og udvalgsadministratorer. AG-, distrikts og landsadministratorer har andre rettigheder, men det forventes kendt af disse. Mange af funktionerne på klubniveau går igen på de tre øvrige niveauer, men her har administratorerne rettigheder ned i systemet. Forstået således at en distriktsadministrator f.eks. har retttigheder i alle klubber hørende til det givne distrikt. side 2

3 1 IKON forklaring betyder at du kan ændre valg. Det kan være en anden visningsperiode for din mødekalender eller på medlemslisten kan du vælge aktive medlemmer eller tidligere medlemmer. Du vil støde på det lille ikon rigtig mange steder. Klik på det og se, hvilke valgmuligheder der findes. viser, at der ligger nogle funktioner gemt bag ikonet. Det kan være rediger, print, skift klub, genindmeld m.m. Kvikknap til hurtig tilmelding, framelding til et møde. er en favoritvælger. Hvis stjernen er gul betyder det, at du kan tilføje den aktuelle side til din favoritliste. Er stjernen rød, har du allerede tilføjet siden til din favoritliste. mail-ikon findes på profilsiden og åbner et mailprogram ved klik v-card findes på profilsiden - persondata overføres til dit mailprograms kontakter find vej findes på profilsiden - åbner et kort over profilens beliggenhed Skifter menupunkter og hjælpetekster til engelsk Skifter menupunkter og hjælpetekster til dansk side 3

4 2 Log ind 1. Gå til 2. Klik på Mit Rotary 3. Indtast dit medlemsnummer (6 cifre) og din adgangskode. Første gang du logger ind, vil du få denne meddelelse, hvis din adgangskode har færre end 8 karakterer: Hvis du allerede har en adgangskode på minimum 8 tegn, så kan du ignorere meddelelsen og klikke på. Har du en adgangskode, der har færre end 8 tegn, skal du ændre adganskoden nu og dit profilbillede bliver automatisk åbnet. Find den sektion, der hedder KONTO. Indtast ny adgangskode på minimum 8 tegn og bekræft det i feltet ved siden af. Klik på GEM. Du får en besked om, at ændringerne er gemt. Gå nu til med møder, du er inviteret til at deltage i. og du kommer til din personlige mødekalender OBS OBS. Hvis du på et tidspunkt vil ændre din primære , skal du først indtaste din adganskode i øverste felt i KONTO sektionen. Dernæst kan du ændre din . Hvis ikke du indtaster adganskoden, vil du få følgende meddelelse: 3 Startside (Landingpage) Her kan du se alle de møder, du er inviteret til at deltage i, uanset hvilket niveau møderne er på. Denne side kaldes populært din Startside eller Landingpage og det udtryk vil blive brugt i guiden her flere gange. Langt de fleste af de efterfølgende funktioner begynder på Startsiden. side 4

5 I højre panel ser du nogle genveje til sider under klubben, din profil og favoritsider. side 5

6 4 Ændre i en medlemsprofil Som klubadministrator har du adgang til at rette i alle klubmedlemmernes profil. Klik på Medlemmer under MIN KLUB. Nu åbner en side med listevisning af alle klubmedlemmer. Klik på et navn for at åbne en enkelt profil. De tre prikker til højre betyder, at der skjuler sig en undermenu der. Klik på prikkerne og en ny menu åbnes. side 6

7 Prikkerne er standard for åbning af undermenuer og går igen på mange sider. Du lukker undermenuen ved igen at klikke på prikkerne, men lige nu skal du klikke på Rediger profil og et redigeringsbillede åbnes. Her kan du rette i de forskellige felter, som du kender det fra det nuværende system. Som noget nyt har vi valgt at vise brugervejledningen i det højre panel. Hvis du vil uploade et profilbillede, skal det minimum være 250B x 250H i pixels. Optimal opløsning er 150 dpi for at få en god printkvalitet. Du kan uploade et foto ved at klikke på Vælg fil og dernæst finde fotoet på din egen computer. Når du har valgt det, så klik på UPLOAD og billedet vises nu. side 7

8 Croppe (beskære) fotos Som noget nyt er det nu muligt at croppe fotos. Vælg det udsnit af fotoet du vil bruge og klik dernæst på BESKÆR. Fotoet bliver tilpasset og kun det valgte vises. Hvis ikke du er tilfreds med beskæringen, bliver du nødt til at fjerne billedet og uploade originalen igen og så begynde beskæringen forfra. Nederst i editeringsbilledet findes yderligere en række sektioner i profilbilledet, der kan redigeres. Prøv at klikke på nogen af dem og se, hvad der gemmer sig under de forskellige overskrifter. Husk at afslutte med GEM, hvis du har lavet ændringer. Hvis et medlem dør i sin aktive tid, skal medlemmet først meldes ud af klubben og dernæst skal dødsdatoen sættes. Feltet Død vises ikke, FØR medlemmet er udmeldt. Feltet står i sektionen PRIVATE OPLYSNINGER. side 8

9 5 Oprette et nyt medlem Klik først på undermenu ikonet de tre prikker og dernæst på OPRET MEDLEM. Et tomt profil editeringsbillede åbnes og nu kan du udfylde felterne. Det er i store træk samme felter og regler som i den nuværende portal. Se også vejledningen i højre panel. Også her i editeringsbilledet er der SEKTIONER. Klik dig igennem dem og se hvad de indeholder. Husk når du er færdig med at fylde data i felterne at klikke på den blå OPRET PROFIL. side 9

10 6 Flyt et medlem til anden klub I medlemslisten finder du det medlem, der skal flyttes. Klik på undermenu ikonet og dernæst på REDIGER PROFIL. Redigeringsbilledet åbnes. Klik igen på undermenu ikonet og vælg SKIFT KLUB. Princippet er fuldstændig identisk med måden det gøres på i den eksisterende portal. Find den nye klub og indtast en flyttedato, der kan være op til -27 dage fra dags dato. Fremadrettet gælder ingen datobegrænsning. Klik på SKIFT KLUB og medlemmet er flyttet til anden klub. Læs vejledningen i højre panel. Flytning mellem to klubber gælder der særlige regler for, hvem der gør hvad. side 10

11 7 Genindmeld et tidligere medlem Find først det medlem, der skal genindmeldes i listen over Tidligere medlemmer og klik på medlemmet. Åben medlemmets profil, klik på undermenu ikonet. Klik dernæst på REDIGER PROFIL og igen på undermenu ikonet. Så vælges Genindmeld medlem. Vælg en dato for genindmeldt. Datoen kan være +/-25 dage fra dags dato (Men dato kan aldrig være lavere end én dag efter udmeldelses dato). Pr. default genindmeldes medlemmet i egen klub, men hvis medlemmet skal genindmeldes i en anden klub vælges Genindmeld i ny klub og den ønskede klub findes. Hvis medlemmet indtræder i en anden klub end den vedkommende gik ud af, skal den gamle klubs administrator eller en distriktsadministrator involveres, idet den nye klubs administrator jo ikke har adm. rettigheder uden for egen klub. side 11

12 8 Ændring af gæstemedlem til aktivt medlem Hvis du vil ændre et gæstemedlem til aktivt medlem, skal du bruge Aktiver medlem. Find det medlem, der skal ændres. Klik på undermenu ikonet og dernæst på Aktiver medlem. Så får du billedet, hvor du kan vælge en dato (+/- 28 dage fra dags dato) for, hvornår gæstemedlemmet bliver aktivt medlem. Gæstemedlemmet vil nu i sin Tidligere klubber (Former Clubs) stå som om han/hun har været gæst i en periode og medlemmet vil have den korrekte indmeldelsesdato. side 12

13 9 Oprette/editere klubledelsen (management) I din startside klikker du på din klubs navn under Min klub og får følgende Klik på undermenu ikonet i panelet KLUBINFO og undermenuerne åbner Klik på LEDELSE/FUNKTIONER og indeværende periodes ledelse incl. andre funktioner åbner pr. default. Du kan altid vælge andre perioder ved at bruge selekteringsikonet. Ud over klubledelsen kan der være oprettet andre funktioner f.eks. Redaktører m.fl. som ikke er en del af ledelsen og derfor ikke skal have flueben i LED. side 13

14 En lille finesse: Medlemmets private oplysninger vises pr. default, men ved klik på businesskortet og firmaoplysningerne vises. vender hele Klik på Undermenu ikonet og en ny undermenu åbnes nemlig REDIGER LEDELSE. Klik på REDIGER LEDELSE OG ANDRE FUNKTIONER og et redigeringsbillede for ledelsen vises. I toppen af billedet kan du vælge en anden ledelsesperiode, hvis du f.eks. skal oprette en kommende ledelse. Bemærk, at når du begynder at taste et navn i et felt, så får du automatisk forslag fra systemet og du kan blot vælge ud fra de viste forslag. medlemsnummer, hvis du kender det. Du kan også blot indtaste Afkrydsningsfelterne Adm, Red, Led, Vis og Prf fungerer med undtagelse af Red som i det nuværende system. Læs også vejledningen i højre panel. Red betyder, at man er redaktør og dermed har rettigheder til at redigere klubbens åbne sider, oprette nyheder, projekter m.m. Nederst under de faste funktioner er der plads til at oprette valgfrie funktioner her kaldet Frie titler. side 14

15 Du indtaster selv titel på funktionen og finder det medlem, der skal have funktionen. Bemærk, at Frie titler IKKE indgår, når der evt. skal udvælges medlemmer fra ledelsen til et møde eller lignende, så brug så vidt muligt de forud definerede titler. Der fremkommer automatisk et nyt tomt felt, når de viste er opbrugt. På den måde kan der oprettes et uendeligt antal Frie titler. De frie titler kan omorganiseres.. Tag i plusset ud for en titel og træk op eller ned side 15

16 10 Oprette møder Igen begynder du på din STARTSIDE. Klik på din klubs navn under MIN KLUB og dernæst på undermenu ikonet ud for KLUB INFO. Vælg OPRET MØDE. Du får så en Opret mødeside, hvor du kan indtaste generelle oplysninger om mødet. Faktisk de samme oplysninger, som du kan i det nuværende system. Under Mødetype kan du vælge mellem 1. Klubmøde (Club meeting) 2. Ledelsesmøde (Leadership meeting) 3. Gruppemøde (Group meeting) ad 1. Alle klubbens medlemmer sættes som deltagere med enten Tilmeldt, Afbud eller Ubesvaret (Subscribed, Cancelled or Unanswered). Gæster, honorære, orlov eller fritaget for møde sættes automatisk til Afbud. ad 2. Alle i bestyrelsen med tjekmark i Led sættes som deltagere. Default er det nuværende ledelse der vælges, men det er muligt at vælge de to kommende års ledelser. ad 3. Til et gruppemøde kan vælges ud fra ledelsesfunktion og ud fra hviket ledelsesår du ønsker. side 16

17 Når du er færdig med at vælge deltagere klikkes på GEM. Du behøver ikke vælge nogen deltagere. Et gruppemøde kan oprettes uden deltagere. Hvis du derefter vil tilmelde endnu flere, går du ind på mødet, vælger Rediger og tilføjer blot nogle flere deltagere. Her benytter du Tilmeldingsfeltet. Indtast medlemsnumre adskilt af komma, hvis det er mange, der skal tilmeldes. Du kan oprette en CSV fil, hvis der er mnage, der skal tilmeldes og så kopiere den ind i feltet. Medlemsnumrene skal være adskilt af komma. Se speciel vejledning under Servicefunktioner > Support vedr. ny IT-portal. side 17

18 11 Gentagne møder (rekursive møder) Hvis du har brug for at oprette møder, der gentages med en uges interval skal du i oprettelsesbilledet indsætte antallet af møder, du vil have oprettet. Pas på, at du får sat begyndelsesdatoen korrekt. Når du gemmer mødet, får du en kvittering for, på hvilke datoer møderne er oprettet. Og mødekalenderen ser nu sådan ud: side 18

19 12 Tilmelde til møder i egen klub Hvis du vil til- eller framelde til et møde kan du bruge Kvikknapperne uden at åbne mødet. Hvis knappen er grøn betyder det Tilmeldt Hvis ikke der er en knap, er du ikke på tilmeldingslisten Hvis knappen er blå står du som Ubesvaret Hvis knappen er rød står du med Afbud Bemærk, at der er en mouse-over funktion, der fortæller status på knappen. Du kan også åbne mødet og ud for dit navn finde en drop-down menu, hvor du kan vælge hvilken mødestatus du skal have. side 19

20 13 Tilmelde til møder i anden klub Hvis du vil til- eller framelde til et møde i en anden klub, skal du først finde frem til klubben. Klik på Søg i topmenuen. Vælg en klub i klubvælgeren og du kommer til klubbens mødekalender. Find det møde du vil tilmeldes åben det og øverst over deltagerlisten kan du tilmelde dig ved at klikke på TILMELD. Du vil nu stå som tilmeldt i deltagerlisten med gæstestatus. side 20

21 14 Tilmelde andre medlemmer til møde i egen klub eller anden klub Du skal være administrator for at kunne udføre følgende funktion. Hvis du vil tilmelde andre medlemmer til et møde i din egen klub, finder du mødet, åbner det og finder følgende: Indtast navn eller medlemsnr. på det medlem, du vil tilmelde og vælg under Tilmeldt hvilken status medlemmet skal stå med. Klik på Tilføj. Det er muligt at indtaste flere medlemmer adskilt af komma i feltet. Hvis du skal tilmelde mange medlemmer, kan du med fordel selektere medlemmerne efter et eller andet kriterie og så lave en komma-separeret fil og kopiere den ind i feltet. Hvis du vil indmelde et andet medlem som deltager i en anden klubs møde, finder du blot klubben og så er det samme procedure som for tilmelding i egen klub. side 21

22 15 Referat fra møder Portalen har fået en ny og bedre teksteditor til indskrivning af mødereferater. Det er nu muligt at indsætte fotos i teksten, links m.m. Desuden kan der vedhæftes et foto og et dokument. side 22

23 16 Tilføje Favoritter og fjerne dem igen MINE FAVORITTER er en boks i højre panel, hvor du selv kan indsætte dine favoritter. Det er ret simpelt. Find en interessant side, som du gerne vil have tilføjet som en favoritside, så du nemt og hurtigt kan finde den igen. Det kan være naboklubber eller sider du af en aller anden grund ofte vender tilbage til. Når du er på den foretrukne side, klikker du på den gule stjerne. Når den skifter farve til rød, er siden valgt som en favoritside på din startside. Så figurerer Ballerup Sct. Jakob under mine favoritter side 23

24 Vil du fjerne en favorit, klikker du på undermenu ikonet ud for MINE FAVORITTER og igen på undermenuen REDIGER FAVORITTER. Så får du en oversigt, hvor du kan editere eller slette favoritter fra din startside. Hvis du vil fjerne en favorit fra listen, klikker du på Slet. Det er kun linket der fjernes. Du kan også tilføje eksterne web-sider som favoritter. Klik på Tilføj en favorit og skriv eller kopier URL en ind i URL-feltet. Giv linket et sigende navn. side 24

25 17 Udvalg For at se Udvalg skal du fra din Startside klikke på din klubs navn under MIN KLUB. Så vil du i højre panel se en listning af alle udvalg i din klub. Ved at klikke på undermenu ikonet i UDVALG har du mulighed for at oprette nye udvalg og indsætte medlemmer i udvalget. Giv udvalget et navn gerne med foranstillet årstal for at gøre det lettere at finde det rigtige udvalg. Tilføj medlemmer og hver gang du klikker på TILFØJ kommer der automatisk et nyt felt, du kan indtaste yderligere medlemmer i. Når du har hele udvalget oprettet klikker du på GEM og du får en oversigt over udvalget: side 25

26 18 Opret udvalgsmøder Vil du oprette et møde for udvalget, klikker du på undermenu ikonet og dernæst på Opret møde og så er oprettelsesproceduren for udvalgsmøder som for andre møder. Dog er alle udvalgsmedlemmer automatisk indsat som mødedeltagere og der kan ikke tilvælges eller fravælges andre. Udskiftes medlemmer i udvalget, vil de nye medlemmer i udvalget blive indsat som deltagere i fremtidige møder. Medlemmer, der er udtrådt af udvalget, vil være fjernet fra fremtidige møder. side 26

27 19 Dokumenter Dokumenter findes ved at gå ind på din egen klub og klikke på Dokumenter i MIN KLUB: Mappestrukturen minder meget om strukturen i vores gamle portal. Klik på + og mappen åbnes. Klik på minus og den lukkes. Hvis du klikker på selekteringsikonet, kan du vælge en bestemt kategori, du vil have vist, eller du kan søge efter et dokument. Hvis du vil oprette nye kategorier, uploade nye dokumenter eller ændre på rækkefølgen af kategorier sker det altsammen her fra dokumentmenuen side 27

28 Dokument med begrænset adgang (kun synligt for allokerede medlemmer) Hvis et dokument kun skal være synligt for en bestemt gruppe medlemmer, skal disse føjes til dokumentet. Find det dokument du vil give en bestemt gruppe adgang til. Tilføj medlemmer husk at klikke på TILFØJ. Og til sidst når alle er valgt, at klikke på GEM. Hvis et dokument skal slettes, er det ikke kun den, der har lagt dokumentet op, der kan slette. Alle i gruppen kan slette et dokument. side 28

29 20 Rediger klubdata Rediger klubdata sker fra klubsiden I editeringsbilledet indtastes alle generelle oplysninger om klubben: Bemærk også undersektionerne med faktuelle oplysninger. side 29

30 Som noget nyt er det nu muligt for klubber, at registrere hvis de er fadderklub for en anden rotaryklub eller rotaractklub. Og omvendt kan de klubber, der har en fadderklub, registrere hvem deres fadderklub er. 21 Send til mødedeltagere På et hvilket som helst møde, er det muligt at sende en mail til mødedeltagerne afhængig af deres mødestatus. Man kan f.eks. vælge at sende til alle uanset status eller man kan vælge en af de tre nævnte kategorier eller flere vist i billedet herover. side 30

31 22 Send til medlemmer Det er muligt at sende en mail til alle klubbens medlemmer eller selekterede medlemmer. Formularen ser således ud: Under teksteditoren vises alle klubbens medlemmer og hvis nogen ikke skal have mailen, fjernes tjekmark blot i feltet ud for dem. Det er muligt at kunne vedhæfte op til 5 filer til mailen på max. 2 MB. 23 Send SMS til medlemmer og mødedeltagere Det er muligt at sende SMS meddelelser til medlemmer i klubben. Funktionen er meget lig at sende . Man kan sende til mødedeltagere ved at gå ind på det enkelte møde og dernæst vælge, om man vil sende til alle eller kun nogen, der har en bestemt mødestatus. Eller man kan sende til alle medlemmer i klubben med eller uden gæstemedlemmer ved at gå ind på medlemslisten og vælge Send SMS. side 31

32 Bemærk dog, at teksten ikke må overstige 160 karakterer incl. mellemrum. side 32

Kom godt igang med Rotaryportalen pa klubniveau

Kom godt igang med Rotaryportalen pa klubniveau Kom godt igang med Rotaryportalen 2016-17 pa klubniveau 1 IKON forklaring... 3 2 Log ind... 4 3 Landingpage... 5 4 Ændre i en medlemsprofil... 6 Croppe (beskære) fotos... 8 5 Oprette et nyt medlem... 9

Læs mere

Kom godt igang med Rotaryportalen 2016-17 pa klubniveau

Kom godt igang med Rotaryportalen 2016-17 pa klubniveau Kom godt igang med Rotaryportalen 2016-17 pa klubniveau Manual for administratorer Manual for administratorer... 1 1 IKON forklaring... 3 2 Log ind... 4 3 Startside (Landingpage)... 5 4 Ændre i en medlemsprofil...

Læs mere

Kom godt igang med Rotaryportalen pa klubniveau

Kom godt igang med Rotaryportalen pa klubniveau Kom godt igang med Rotaryportalen 2016-17 pa klubniveau For redaktører 1 IKON forklaring... 3 2 Log ind... 4 3 Startside (Landingpage)... 5 4 Croppe (beskære) fotos... 6 5 Redaktørfunktioner... 7 6 Opret

Læs mere

Kom godt igang med Rotaryportalen pa AG-niveau

Kom godt igang med Rotaryportalen pa AG-niveau Kom godt igang med Rotaryportalen 2016-17 pa AG-niveau 1 Hvor finder jeg mit AG-område... 2 2 Hvad kan jeg i mit AG-distrikt... 3 3 Oprette/editere AG-ledelsen (management)... 3 4 Oprette møder... 4 5

Læs mere

Vejledning i møde- og medlemsdel. cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. Rotary Danmarks IT-portal. Maj 2011. wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio

Vejledning i møde- og medlemsdel. cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. Rotary Danmarks IT-portal. Maj 2011. wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL:

FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL: FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL: Velkommen til det nye I Komputer for alles Spørg os Forum har læserne fået løst næsten 0.000 pc-problemer i de seneste år. Nu har vi gjort den populære tjeneste endnu bedre,

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Oplæring til tidsbestilling

Oplæring til tidsbestilling Oplæring til tidsbestilling Man har forskellige muligheder for at bestille en tid til sin golfrunde på denne side vil jeg forsøge at beskrive disse muligheder. Dette skal bruges som en vejledning I kan

Læs mere

Absalon - guide. Login. Opbygning

Absalon - guide. Login. Opbygning Absalon - guide Login Alle ansatte og studerende på Københavns Universitetet har adgang til Absalon. For at komme ind i Absalon skal du logge dig på www.kunet.dk med dit CPR nr. og din PIN-kode. Når du

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Manual til frivillige om mulighederne på mitrødekors.dk

Manual til frivillige om mulighederne på mitrødekors.dk Manual til frivillige om mulighederne på mitrødekors.dk Indhold. Rediger din profil på Min Side a. Sådan retter du i din profil 2. Opret et indlæg under din aktivitet eller afdeling a. Skriv ud til andre

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ HUSK ingen www i adressen, skriv blot

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk

Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk Læs grundigt denne vejledning igennem. BadmintonPeople.dk er skabt igennem et samarbejde imellem DGI og DBF. Meningen er at lette klubbernes ledere, administratorer

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Håndtering af lokale hjemmesider (pr )

Håndtering af lokale hjemmesider (pr ) Håndtering af lokale hjemmesider (pr. 21.12.2016) Forsiden Side 1 A. Skift øverste store foto Side 1 B. Kredsens / afdelingens navn i øverste foto Side 1 C. Kommende Åbne haver Side 2 D. Kommende Arrangementer

Læs mere

Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring

Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring Målgruppe: Campus katalogadministratorer Indhold: Denne vejledning giver dig et indblik i, hvordan du opretter en læringsaktivitet med læringsformen

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Denne vejledning er for dig, som er medlem af en a-kasse og vil søge om dagpenge. Vær opmærksom på, at du tidligst kan få dagpenge fra den dag, hvor du er meldt ledig.

Læs mere

I denne vejledning kan du se hvordan du opretter et møde med tilmelding. Som eksempel bliver der oprettet et arrangement Gruppetur 2014

I denne vejledning kan du se hvordan du opretter et møde med tilmelding. Som eksempel bliver der oprettet et arrangement Gruppetur 2014 Hvordan opretter du et møde med tilmelding I denne vejledning kan du se hvordan du opretter et møde med tilmelding. Som eksempel bliver der oprettet et arrangement Gruppetur 2014 Vi ved at arrangementet

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen

Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen Adobe Connect er et webbaseret videokonferenceværktøj, der giver mulighed for online, synkron kommunikation, deling af filer, skærm og whiteboard, gennemførelse

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 www.t3cms.dk TYPO3 Manual Version 6.2 Side 1 af 20 T3CMS Tlf: 70 25 00 22 Indholdsfortegnelse Generel info om TYPO3 3 Rediger din side 4-6 Indsættelse af links 7 Indsæt

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Koster det noget at oprette sig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan opretter jeg mig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan ændre jeg mit kodeord.... 3 Hvad hvis jeg har glemt mit

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at:

Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at: Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at: - rette i stamdata og tilføje medarbejdere til institutionens/dagplejegruppens side - tilmelde medarbejdere til kurser

Læs mere

For dig som o-løber er der mange fordele ved at blive dus med O-service, f.eks.:

For dig som o-løber er der mange fordele ved at blive dus med O-service, f.eks.: Vejledning til brug af O-service O-service er vores portal for tilmelding til alle o-løb under DOF. Alle medlemmer af en o-klub i Danmark har login til denne portal, og administratorer for de enkelte klubber

Læs mere

Udarbejdet af Birte marie Linnebjerg den 31. juli 2016.

Udarbejdet af Birte marie Linnebjerg den 31. juli 2016. Oprette ma nedsbrev og sende det ud Udarbejdet af Birte marie Linnebjerg den 31. juli 2016. 1 I vores nye portal er det meget simpelt at oprette et månedsbrev, der udsendes via Mandrill, som sikrer, at

Læs mere

Velkommen. I gang med Ondisplay

Velkommen. I gang med Ondisplay Velkommen I gang med Ondisplay Log ind på Ondisplay Tast den URL du har fået af Ondisplay. Det kan være: http://admin.ondisplay.dk eller http://ditfirmanavn.ondisplay.dk (Bemærk: ingen www) På logon-siden

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Go-Kart DMKA Dokumentation

Go-Kart DMKA Dokumentation Go-Kart DMKA Dokumentation April 2009 v.1 Created by MwaZone Auther Mark Weber Andersen Page 2 of 21 Indhold Sidens struktur og opbygning... 3 A. Log-ind... 4 B. Redigere side indhold... 5 Overblik...

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

VEJLEDNING KLUB- OG DISTRIKTSINTRANET. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark. ... ar vedkende sig den pligt der følger med enhver ret 42692

VEJLEDNING KLUB- OG DISTRIKTSINTRANET. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark. ... ar vedkende sig den pligt der følger med enhver ret 42692 VEJLEDNING KLUB- OG DISTRIKTSINTRANET Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark... ar vedkende sig den pligt der følger med enhver ret 42692 Sådan bruger du intranettet Intranettet giver adgang til en filliste,

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Aktivering af Avanceret Outlook integration... 2 Brugerindstillinger... 2 Brugerindstillinger; journaliseringsdialog... 3 Brugerindstillinger; filtyper der kan journaliseres... 3 Brugerindstillinger;

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til administratorer 4. september 2015 Side 1 af 16 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administrator-delen... 4 1. Afd./grupper...

Læs mere

Website Redaktør - Brugermanual version Zonta District 13, Area 01, 02, 03 og 04 inkl. klubber

Website Redaktør - Brugermanual version Zonta District 13, Area 01, 02, 03 og 04 inkl. klubber Website Redaktør - Brugermanual version 3 11.01.2017 Zonta District 13, Area 01, 02, 03 og 04 inkl. klubber Indhold: 1. Login på redaktørside 2 2. Første login som redaktør 3 3. Login fremover 7 4. Ændring

Læs mere

Facebookmanual til frivillige i Mødrehjælpen

Facebookmanual til frivillige i Mødrehjælpen 14. marts 2016 Facebookmanual til frivillige i Mødrehjælpen Indhold 1. Sådan opretter du en side... 2 2. Sådan giver du rettigheder til dem, der skal administrere siden... 3 3. Sådan ændres sidens URL/brugernavn...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning.

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning. Mbridge tilmeldingssystem Version 23-07-2017. Vejledning. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Tilmelding til turnering (spillere)...2 Slet tilmelding...4 Opsætning af turneringer (turneringsleder)...5

Læs mere

Picasa billedalbum og webalbum

Picasa billedalbum og webalbum Picasa billedalbum og webalbum Billedalbum og redigerings-værktøj Picasa er et billedalbum, som kan bruges til at opbevare, registrere, bearbejde og ordne sine digitale fotos i. Desuden kan du uploade

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Vejledning Tilmelding til ny sæson

Vejledning Tilmelding til ny sæson Vejledning Tilmelding til ny sæson I forbindelse med overgangen til Klubmodul som nyt medlemssystem i Triton, er proceduren for tilmelding og betaling af svømmehold ændret. Denne vejledning beskriver trinvis

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VOL.1

BRUGERVEJLEDNING VOL.1 www.mit- kvarter.dk BRUGERVEJLEDNING VOL.1 OM MIT KVARTER... 2 Kom godt i gang... 2 Kontaktpersoner... 2 Mit Kvarter s struktur... 3 Opret dig som bruger... 3 Tilmeld dig et kvarter... 4 KVARTER-FUNKTIONER

Læs mere

Alle tekstbokser er generelle informationer og ikke en del af selve step by step guiden.

Alle tekstbokser er generelle informationer og ikke en del af selve step by step guiden. Step by step guide til InfoScreens Indhold Log ind... 1 Oprette slide... 1 Offentliggøre slide...5 Se infoskærm... 6 Rediger et slide... 7 Fjerne slide fra skærm... 7 Ændre rækkefølge på slide på skærm...

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

Vejledning til NIS CMS

Vejledning til NIS CMS Vejledning til NIS CMS Med tillægsmodulet NIS CMS er det mulig at oprette og gemme dokumenter direkte i NIS (fx håndbøger, regningsliner, kvalitetsstyringsguider mv.) og binde disse tæt sammen med den

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet - Dimittend

Meld dig ledig via Jobnet - Dimittend Meld dig ledig via Jobnet - Dimittend Denne vejledning er for dig, som er nyuddannet og på vej til optagelse i en Arbejdsløshedskasse på baggrund af din uddannelse og endnu ikke dagpengeberettiget, dvs.

Læs mere

Sådan bruger du Facebook

Sådan bruger du Facebook Sådan bruger du Facebook 1 Sådan kommer du på Facebook 2 Oprettelse af en Facebook-profil 3 Opsætte privatindstillinger, så kun venner kan følge med 4 Søge efter venner og bekendte 5 Skrive beskeder både

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Sådan opretter du en side og tilknytter den til dit biblioteks menu. Opret en side:

Sådan opretter du en side og tilknytter den til dit biblioteks menu. Opret en side: Sådan opretter du en side og tilknytter den til dit biblioteks menu Opret en side: Log dig ind på hjemmesiden og klik på Tilføj indhold og dernæst på Side. Flere ting skal være udfyldt, før du kan få lov

Læs mere

Brugervejledning til Djurspakken

Brugervejledning til Djurspakken Brugervejledning til Djurspakken Indtast www.djurspakken.dk i din WEB browser Login ved at klikke på login i øverst højre hjørne Indtast det tilsendte brugernavn og password husk at vælge domæne djurspakken.dk

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab Arbejdsgruppefunktioner på cardio.dk

Dansk Cardiologisk Selskab Arbejdsgruppefunktioner på cardio.dk Dansk Cardiologisk Selskab Arbejdsgruppefunktioner på cardio.dk ARBEJDSGRUPPESIDE 1 2 4 1. Arbejdsgruppetitel (låst) 2. Medlemsoversigt (autogenereret) 3. Opslagstavle der kan udfyldes af nukleus 5 4.

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Tekniske krav... 3 Adgang og forbindelse... 4 Navigation i spørgeskemaet... 7 Spørgeskemaets afsnit... 7 Navigationslinjen...

Læs mere

Brugervejledning Joomla

Brugervejledning Joomla Brugervejledning Joomla Denne brugervejledning vil guide dig gennem de funktioner, som du skal bruge for at redigere indhold på dit website. Indholdsfortegnelse LOG- IN:... 2 OPRET ARTIKEL:... 3 INDSÆT

Læs mere

Oprettelse af en Gmail-konto

Oprettelse af en Gmail-konto Oprettelse af en Gmail-konto 1. Åbn startsiden til Gmail fra adressen: www.gmail.com. I højre side af skærmen får du nu følgende skærmbillede: De to øverste bjælker, markeret med Brugernavn og Adgangskoder,

Læs mere

Meld dig ledig uden ydelse

Meld dig ledig uden ydelse Meld dig ledig uden ydelse Denne vejledning er for dig, som er ønsker at være meldt ledig som jobsøgende i jobcentret. Det kan f.eks. være fordi, du har ansøgt om udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond.

Læs mere

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Denne vejledning er primært for dig, som er fyldt 30 år, ikke medlem af en a-kasse og som ønsker at søge om kontanthjælp. Vejledningen gælder dog

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Dropbox - IOS. Filer i Dropbox mappen kan deles med andre eller tilgås fra nettet.

Dropbox - IOS. Filer i Dropbox mappen kan deles med andre eller tilgås fra nettet. Dropbox - IOS Dropbox er en lagerapplikation og service. Tjenesten giver brugerne mulighed for at gemme og synkronisere filer online og mellem computere. Dropbox har en cross-platform klient (IOS, Android,

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone

Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone Opret sag 1 Knyt part til sag 1 Opret Word dokument 2 Arkivér dokument 2 Arkivér dokumenter fra sagsfane

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere