Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018"

Transkript

1 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste år og i år ser det heldigvis lysere ud. Vi er glade for at det ikke er en sparerunde vi skal i gang med, men derimod er der en økonomiske ramme, som giver mulighed for politiske prioriteringer i vigtige indsatsområder. På trods af et bedre udgangspunkt er der dog stadigvæk flere hurdler, som skal overvindes, før vi kan få vedtaget budgettet. De Radikale står som tidligere år for en ansvarlig økonomisk politik. Det skal der ikke herske tvivl om. Vi har været med til at tage ansvaret de seneste år, da store besparelser gjorde ondt mange steder. Og vi er ligeledes i år parate til at påtage os ansvaret for budgettet, sammen med andre partier. Selvom der heldigvis ikke er lagt op til endnu et år med store besparelser, så er der heller ikke tale om et økonomisk tag selv bord, hvor alle ønsker kan blive indfriet. Men vi mener, at byrådet må have udsyn og mod til at investere i Aarhus. Det er påkrævet på flere områder. Især ligger det os meget på sinde at få gjort en indsats for at flere unge kan få et arbejde, eller komme i praktik eller i uddannelse. For desværre ser vi jo, at flere unge går ledige. Og sådan en udvikling er ikke god for et samfund. Vi skal investere i at få opfyldt 95 procents målsætningen. Vi skal investere i at få skabt flere job til unge, ligesom vi skal have flere praktikpladser. I Det Radikale Venstre har vi desuden endnu flere visioner for fornyelse og satsning på vigtige områder, som skal udvikles. Vi vil også gerne snakke om innovation og nytænkning, ligesom vi må finde smartere måder at gøre tingene på. Vi har i en årrække haft fokus på, at hvis der skulle findes penge, skulle de først og fremmest findes på kommunens administration, således at de borgernære funktioner i højere grad kan opretholdes. Det har i flere år været en mærkesag for Det Radikale. Vores udgangspunkt var, og er stadig mindre afbureukratisering, mere tillid og mindre kontrol. Vi skal stadig sørge for, at kommunens medarbejdere får mere tid til deres kerneopgaver frem for unødig rapportering.

2 Kultur På kultur-området står vi i den heldige situation, at staten nu har forpligtet sig til at yde et stort økonomisk bidrag til vores historiske kulturhovedstads projekt Det er os en stor glæde, at Aarhus her har formået at satse stort. Og det er en rigtig satsning, for den vil gavne og løfte rigtigt mange områder i Aarhus. Samtidig står vi dog også overfor udfordringer, med hensyn til økonomien og med at få alle byens borgere inddraget. I Det Radikale Venstre er vi varme tilhængere af, at Aarhus skal være kulturhovedstad. Aarhus får så mange store sidegevinster i form af indtægter til byen, og vi får masser af opmærksomhed i Danmark og i udlandet. Samtidig forpligter det også. Når vi skal være kulturhovedstad, har vi en forpligtelse til at tage godt vare på kulturen. Når vi er så glade for 2017-satsningen, skyldes det også, at vi ser kulturlivet som et stort gode i sig selv. Kulturlivet og kulturelle oplevelser i dagligdagen er simpelthen med til at berige vores liv. Vi mener, at vi på kulturområdet skal satse på kvalitet. Det er et vigtigt fokus at have. Ja, også når vi snakker om kultur-produktion, er det vigtigt at have fokus på kvalitet. Men det er vigtigt at bemærke, at dette ikke er det samme som, at vi kun skal have fin-kultur. Kunstnerisk kvalitet findes skam også i de kulturelle vækstlag. Vi hare flere kultur-institutioner i Aarhus, som er anerkendt både nationalt og internationalt. Det er vigtigt, at vi sikrer, at disse anerkendelses-værdige kultur-institutioner også fremover kan klare sig økonomisk. Vi mener derfor, at det er vigtigt, at vi giver de mange annekendelses-værdige institutioner ro til at fortsætte det gode arbejde. Vi vil derfor gerne kæmpe for, at de midlertidige kulturbevillinger bliver permanentgjort. I Aarhus har vi fået skabt gode rammer for kulturlivet. Senest har vi fået Dokk1, som skal åbne om ikke ret længe. Det glæder vi os meget til, for det er et meget visionært projekt, som vi er sikrer på, vil være til stor glæde for alle aarhusianerne. Det er godt med gode og attraktive rammer for kulturlivet. Men i Det Radikale Venstre er vi meget optaget af, at alle pengene ikke går til mursten. Der skal også være råd til at fylde indhold i de gode rammer.

3 Det Radikale mener at tilgængelighed og dermed åbningstid er afgørende for brugen af DOKK1. Åbningstiden er afgørende for det udbytte, borgerne i Aarhus vil få af kommunens største anlægsinvestering nogensinde. Muligheden for at benytte biblioteket om aftenen og i weekenden vil have stor betydning for mange borgeres brug af bygningen. Dette gælder især børn, deres familier, unge og ældre medborgere. Børn og deres familier forventes især at besøge DOKK1 i weekenden. Endvidere vil den udvidede åbningstid også have stor betydning for foreningslivets brug af bygningen, ligesom den vil have en positiv betydning for brugen af havnepladserne som byens store nye rum. Sport og fritid Vi ønsker at styrke adgang og kontakt til kultur og fritidstilbud for de børn, der kommer fra økonomisk vanskeligt stillede familier. Vi har haft stor succes med fritidspas i Aarhus Kommune. Det Radikale venstre ønsker derfor, at der bliver afsat midler til fritidspasset. Det Radikale mener at sports- og fritidsfaciliteter bør betragtes som grundlæggende faciliteter, der skal udbygges i takt med befolkningstallet på samme måde som skoler og børnehaver. Derfor er det nødvendigt at binde økonomi til formålet. Socialt udsatte For det Radikale er det vigtigt at vi, samtidig med at vi har fokus på vækst, ikke glemmer dem, som har aller mest brug for hjælp. På det sociale område er det overmåde vigtigt at have fokus på de socialt udsatte grupper. Det gælder i høj grad i de udsatte boligområder, hvor der skal investeres mere i uddannelse og beskæftigelse. Samtidig er det afgørende, at nogle af de institutioner, indsatser og projekter der virkelig har vist deres værdi i de udsatte boligområder, får mulighed for at fortsætte. Det vil derfor være tosset at lukke noget, som virkelig skubber udviklingen i disse områder i den rigtige retning. Hvis vi gør det, ender det bare med, at vi om kort tid skal til at starte noget nyt, helt forfra. Det gælder for eksempel de flere af de gode projekter, som har kørt under Hotspot.

4 I de udsatte boligområder mener vi, at man med stort held og et godt udbytte kan bruge kultur som en løftestang. Et rigt kulturliv kan bidrage til at give socialt udsatte boligområder et stort løft. Det er set andre steder, og det kan vi også gøre her. Med hensyn til sundheden i de socialt udsatte boligområder, skal vi også her leve op til Aarhus' målsætning som cykelby. Også i disse boligområder er det vigtigt, at der anlægges cykelstier, så man på den måde opfordrer folk til at cykle og dermed få daglig motion. En udsat gruppe der har stærkt brug for en fortsat indsats, er de hjemløse. Det er en gruppe, der skal tages hånd om. Samtidig har vi også fokus på, at voksne handicappede kan tilbydes en egnet bolig, og at disse mennesker ikke skal vente i årevis, fordi der er alt for lange ventelister. Vi skal her i Aarhus blive langt bedre til at sørge for, at færre af borgerne kommer på overførselsindkomst. Det kræver nye idéer og nytænkning, og det kræver investeringer, som kan give fremtidige besparelser. Men først og fremmest vil det hæve livskvaliteten for mange af vores medborgere. Nu står vi overfor en ny udfordring, nemlig at tage ansvar for at få den nye skolereform til at virke efter hensigten. Vi skal tænke skolen som en helhed. Vi skal tænke skolen som et dannelses-sted. Og så skal der på skolerne gives plads til ledelse. Ligesom lærernes arbejde og indsats skal påskønnes. Vi skal desuden have gang i den samarbejdende skole. Det gælder i forhold til lokale aktører og i forhold til skole-hjem samarbejde. På skolerne er et område desværre blevet udsultet i flere år. Det drejer sig om undervisningsmidlerne. Meget materiale er forældet, således at lærerne ikke kan give den fagligt optimale undervisning. Der skal rådes bod på dette efterslæb. Vi skal sikre en god start i livet for alle børn i kommunen. Det betyder, at der skal fokus på en tidlig indsats for de børn, der har svære vilkår. Vi skal styrke det tværfaglige arbejde, og vi skal fortsat styrke den tidlige sproglige indsats blandt børn i Vestbyen, det er vigtigt.

5 Vi skal i det hele taget blive langt bedre til forebyggelse på børn- og unge området. Det er afgørende. Forebyggelse kan forhindre ulykkelige tvangs-anbringelser, ligesom det kan forhindre, at unge kommer ud i kriminalitet. Teknik og Miljø På området for teknik og miljø har vi fokus på, at Aarhus lever op til sin målsætning som cykelby. Der er sket en god udvikling, men meget skal stadigvæk forbedres. Der skal anlægges flere cykelstier. Det er presserende på flere strækninger. Og så skal forholdene for cyklister i det hele taget være langt bedre. Ja, Aarhus skal simpelthen være en cykelby i verdensklasse. Det er et stort mål at sætte sig, men hvis vi vil det, kan vi gøre det. En bedre cykelby vil ikke bare gavne byens cyklister og folkesundheden. Det vil også gavne miljøet, og så vil det gavne afviklingen af trafikken i byen, noget der virkelig er brug for. Det er vigtigt for os at vi få afviklet de trafikale udfordringer. Vi skal have en infrastruktur, som bilisterne kan være tilfredse med. Det kan ikke passe, at aarhusianerne skal bruge så meget af deres hverdag i ringvejene i stedet for på deres arbejdspladser. Hvis vi gerne vil være en attraktiv by og ikke mindst for erhvervslivet, ja så må vi handle og det kan kun gå for langsomt. Til sidst vil jeg gerne nævne nogle andre indsatsområder, som vi også ønsker at medbringe til budgetforhandlinger: Budgetmodel Eventstrategi El Sistema Iværksætterpulje TUBA Socialarbejdere på skolerne Hotspots aktiviteter Madtilbuddet i plejeboligerne Naturvejledere

6 Herudover har vi også tre prioriteringer på LGBT-området: Proud-Homofilm-festivalen i efteråret skal have et tilskud til formidling, så de i højere grad når ud til folkeskolens ældste klasser samt ungdomsuddannelser. Kommunen skal iværksætte en målrettet indsats i LGBT-miljøet for at højne sundhed og mindske selvmord. Af sociale, psykiske og fysiske grunde skal kommunen støtte LGBTmiljøets idrætsliv. I samarbejde med Aids-fondet skal de have hjælp til markedsføring, events, ny hjemmeside osv. VisitAarhus hjemmeside og apps skal indeholde henvisninger til hele LGBT-miljøet i Aarhus (herunder foreninger, natteliv, events osv). De sidste prioriteringer er slutvis: Genindførelse af naturvejledere Skiltning på grønne områder skal ikke bare være på dansk men også være på engelsk, for at tage hensyn til turister og udenlandsker gæster der besøger Aarhus Grøn bølge ved 70 km/t på ringvejen Flere midler til cykelstier cykelhandlingsplanen er underfinansieret Bedre skiltning ved cykelstier eksempel fra Ekselund Promovering af cykelsti app, så cykelismen fremmes yderligere Forbedre de trafikale forhold nede i Mejlgade Genopmaling af byens vejskilte da mange er for utydelige i dag Lave en handlingsplan for at undgå den nedrivningspolitik der er gået i Aarhus de senere år Jeg vil gerne slutte af med at sige, at Det Radikale ser frem til budgetdrøftelserne og til et godt samarbejde med de andre politiske partier i byrådet. Med venlig hilsen, 1. Viceborgmester og byrådsmedlem, Anne Nygaard Rådmand for Kultur og Borgerservice og byrådsmedlem, Rabih Azad-Ahmad

7

Dit Lolland - din fremtid

Dit Lolland - din fremtid Dit Lolland - din fremtid Det konservative valgprogram ved kommunalvalget 2009 Side 1 af 15 Konservative Lolland 2009 Dit Lolland din fremtid Vi konservative arbejder på en spændende og positiv fremtid

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Det talte ord gælder. Tusind tak for invitationen til at tale

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark

ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark Det Radikale Venstres Folketingsgruppe 2006 2 Ambitiøse velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark Det Radikale Venstre er et ambitiøst

Læs mere

Aftale om budget 2014

Aftale om budget 2014 BORGMESTEREN Dato: 7. oktober 2013 Sagsnr: 2013-18140 Dok.nr: 2013-150609 Aftale om budget 2014 Indhold 1. Forord... 4 2. Budget 2014 økonomiske målsætninger og strategi... 5 2.1. Generelle målsætninger

Læs mere

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Valgprogram 2013 Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Tværpolitisk Forening er Danmarks ældste tværpolitiske lokalliste. Vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Kommunalpolitisk program 2013

Kommunalpolitisk program 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Kommunalpolitisk program 2013 Byrådsperioden 2014-17. Århus Radikale Vælgerforening. Til vedtagelse på generalforsamlingen

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017 Venstre Bornholm KV13 Handlingsprogram 2014-2017 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side 2 Vækst beskæftigelse arbejde til alle side 3 Indledning Vækst og arbejdspladser Bedre dagpasningstilbud Folkeskole

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2015-2018 Indhold Forord... 3 Sundhed er andet og mere end livsstil... 4 Principper: Måden vi arbejder med sundhed på... 5 Målsætninger: Det vi satser på... 6 1) Sundere valg

Læs mere

Danmarks bedste Bo-kommune i 2018. Fra Vision til Handling

Danmarks bedste Bo-kommune i 2018. Fra Vision til Handling Danmarks bedste Bo-kommune i 2018 Fra Vision til Handling Vi tager medansvar for forandringer og vi har modet til at gennemføre dem Visionsplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af bestyrelsen

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017.

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017. Sag 3: Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR VEDTAGET - 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Udviklingsstrategien er byrådets politiske strategi, der rummer en bred og langsigtet tilgang til den fremtidige udvikling

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015

INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015 INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015 INTRODUKTION De seneste år har handlet om at få styr på økonomien efter finanskrisen. Rydde op efter spekulation,

Læs mere