KL s Erhvervskonference 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KL s Erhvervskonference 2014"

Transkript

1 1 KL s Erhvervskonference Vækst i Danmark - en fælles udfordring? Mandag den 12. maj 2014 i Industriens Hus, København

2 2 Velkommen til KL s Erhvervskonference Vækst i Danmark - en fælles udfordring Landets kommunalbestyrelser har fokus på erhvervslivets rammevilkår og indgange til kommunen som aldrig før. Det er centralt for kommunerne, at virksomhederne har de bedste rammer for at drive forretning og vælger at blive eller investere yderligere i Danmark. Hvordan sikrer vi i fællesskab arbejdspladser og vækst i Danmark? Kommunerne og virksomhederne er hinandens forudsætninger for vækstmuligheder og jobskabelse. Det handler for kommunerne om at medvirke til at bevare og skabe flere arbejdspladser lokalt. Og Virksomhederne ønsker at tiltrække flere investeringer til landet og beholde dem, der allerede er. Kommunerne gør sig store anstrengelser for at imødekomme erhvervslivets ønsker. Udgifterne til erhvervsfremme i kommunerne er i perioden steget markant trods en stram kommunal økonomi. Samtidig er kommunerne udfordret af den stigende urbanisering, hvor flere og flere vælger at flytte fra land til by, og arbejdspladserne i stigende grad koncentreres i vækstcentre omkring de største byer. I moderne internationale samfund er metropolerne knudepunkter i forhold til de globale markeder. Stærke metropoler er afgørende for et lands vækst og evne til at tiltrække internationale investeringer. I Danmark skabes 43 pct. af landets BNP i hovedstadsområdet og dets arbejdskraftopland. Men hovedstadens BNP pr. indbygger er lavt sammenlignet med andre metropoler. At styrke væksten og produktiviteten både i hovedstadsområdet og resten af landet er en fælles national udfordring. Hvis vi som nation hægtes af i kapløbet om væksten, så vil det sundhedssystem, uddannelsessystem, og de sociale tilbud som danskerne møder, blive relativt ringere, bl.a. sammenlignet med vores nordiske naboer. Kommunerne samarbejder i stigende grad på kryds og tværs af administrative grænser sammen med erhvervslivet og andre aktører om at løfte vækstudfordringerne i fællesskab. Der vedtages mange nye kommunale bud på en erhvervs- og vækstpolitik af de nye byråd, som adresserer de lokale udfordringer fremadrettet både i hovedstaden og provinsen. En nylig undersøgelse fra Reglab Vækstkulturens DNA Regionale kulturtræk som vækstdriver viser, at Danmark i øjeblikket overser det vækstpotentiale, der netop ligger i lokale styrker og kulturer. Fokus på lokale styrker har derfor et stort potentiale for at sparke ny gang i job- og vækstskabelsen og være et effektivt våben i den internationale konkurrence. KL ønsker med konferencen at sætte skarpt på det, der virker på erhvervsområdet. Det skal vi have mere af. Der er mange muligheder og potentialer for at skabe vækst og nye arbejdspladser i kommunerne og dermed i Danmark under ét. Vel mødt! Jacob Bundsgaard Formand for KL s Arbejdsmarkedsog Erhvervsudvalg

3 3 Program Mandag den 12. maj 2014 Ordstyrer: Nina Z. Munch-Perrin, Erhvervs- og økonomi korrespondent på DR Kl Ankomst og morgenmad Kl Vækst og udvikling i kommunerne kommer ikke af sig selv Formand, Martin Damm, KL Kl Danmark op i gear Administrerende direktør, Karsten Dybvad, DI Kl Debat - Sikring af arbejdspladser og vækst - en fælles udfordring? Landets kommunalbestyrelser har fokus på erhvervslivets rammevilkår og indgange til kommunen som aldrig før. Det er centralt for kommunerne, at virksomhederne er tilfredse med at drive forretning i kommunen og vælger at blive og/eller investere i Danmark. Hvordan sikrer vi i fællesskab arbejdspladser og vækst i Danmark? Administrerende direktør, Karsten Dybvad, DI Formand for KL s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg og borgmester i Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard (S) Borgmester i Vejen Kommune, Egon Fræhr (V) Administrerende direktør, Svend Aage Linde, Eurofins

4 4 Kl Pause Kl Regeringens plan for vækst Økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager (R) Kl Fakta og viden om den kommunale erhvervsfremmeindsats i Danmark Det fremgår af aftale om kommunernes økonomi for 2014 mellem regeringen og KL, at der er brug for at skabe de bedst mulige rammebetingelser for vækst og udvikling i kommunerne. Der er bred enighed om, at de lokale rammer indenfor iværksætteri, virksomhedssamarbejde, klyngeudvikling og turisme m.v. har stor betydning for den samlede vækst og produktivitetsudvikling i Danmark. Regeringen og KL har derfor nedsat en arbejdsgruppe med henblik på konkrete anbefalinger, der fremmer rammevilkår for vækst og erhvervsudvikling. Konsulentvirksomheden IRIS Group har i den anledning udarbejdet en analyse af den kommunale erhvervsfremmeindsats til inspiration i kommunerne for den fremtidige erhvervspolitiske indsats. Partner og direktør i IRIS Group, Jens Nyholm Kl Frokost Kl Iværksættere skaber arbejdspladser i Danmark bymunch, by- og landskabsdesign, har som mange andre iværksættere haft behov for vejledning og support i virksomhedens opstart. Virksomheden præsenterer sine oplevelser i iværksættersystemet. Danmark huser en hel underskov af nye virksomheder, som har vækstpotentiale, både når man ser på beskæftigelse, omsætning og eksport. Specielt i disse år er det derfor afgørende, at vi bruger kræfterne og midlerne på netop det, der virker! Direktør i Erhvervsstyrelsen, Betina Hagerup Administrerende direktør i bymunch, by- og landskabsdesign, Anita Munch Jensen Borgmester i Thisted Kommune og formand for Væksthus Nordjylland, Lene Kjelgaard Jensen (V)

5 5 Kl Hovedstaden vil gøre det lettere at drive virksomhed Ifølge OECD skabes der 20 nye jobs et andet sted i Danmark for hver 100 jobs, der skabes i hovedstaden. Hovedstaden er en vækstdynamo, der bidrager til at tiltrække flere investeringer, turister og talent til Danmark og optimerer vilkårene for investerings- og eksportfremme. Men København har udfordringer med at skabe vækst og produktivitet. København har derfor sat sig målet om at skabe rammerne for en årlig vækst på fem procent og nye private jobs frem mod 2020 ved bl.a. at gøre det lettere for små- og mellemstore virksomheder at drive forretning i Hovedstaden. Tidligere erhvervspolitisk rådgiver for Københavns overborgmester, Leif Beck Fallesen Overborgmester i Københavns Kommune, Frank Jensen (S) Administrerende direktør Anders Hedegaard, Bavarian Nordic A/S Head of Production Lars Peter Olsen, MAN Diesel & Turbo Kl Pause Kl KL-filmen Danmark i forandring lægger op til eftermiddagens debat Kl Der findes ikke standardløsninger i kommunal erhvervspolitik De største byer i Danmark oplever i disse år en stor vækst i folketallet. Samtidig flytter borgerne indenfor kommunegrænserne fra land til by. Kommunerne arbejder målrettet på at styrke lokalområderne med afsæt i egne lokale styrker. Tre borgmestre præsenterer tre vidt forskellige erhvervsstrategier til at skabe vækst og udvikling lokalt. Borgmester i Odense Kommune, Anker Boye (S) Borgmester i Varde Kommune, Erik Buhl (V) Borgmester i Odsherred Kommune, Thomas Adelskov (S)

6 6 Kl Debat - Vækst og udvikling - i lokal balance? Efter præsentationen af de lokale erhvervsstrategier lægges der op til en erhvervspolitisk afslutningsdebat om vækst og udvikling i kommunerne mellem borgmestrene fra de tre kommuner ovenfor i programmet, konferencens deltagere og Folketingets erhvervsordførere, der er repræsenteret ved Erhvervsordfører Kim Andersen, MF (V) Erhvervsordfører Ida Auken, MF (R) Erhvervsordfører Benny Engelbrecht, MF (S) Erhvervsordfører Joachim B. Olsen, MF (LA) Erhvervsordfører Hans Kristian Skibby, MF (DF) Kl Opsamling

7 7 Oplægsholdere - i den rækkefølge de optræder Martin Damm (V) er KL s Formand. I 2010 tiltrådte han som borgmester i Kalundborg Kommune, hvor han har været medlem af kommunalbestyrelsen siden Martin Damm har tidligere været formand for KL s Teknik- og Miljøudvalg. Karsten Dybvad har siden 2010 været administrerende direktør i DI. Han har tidligere bl.a. været departementschef i Statsministeriet, Finansministeriet og Trafikministeriet, direktør i Økonomistyrelsen, administrerende direktør i MP Pension, økonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og LO. Jacob Bundsgaard (S) er borgmester i Aarhus Kommune. Jacob Bundsgaard er formand for KL s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg samt medlem af KL s bestyrelse. I 2011tiltrådte han som borgmester i Aarhus kommune, hvor han har været medlem af byrådet siden Han har tidligere været medlem af Aarhus Kommunes Erhvervskontaktudvalg, Næstformand i Vækstforum for Region Midtjylland og medlem af Danmarks Vækstråd. Egon Fræhr (V) er borgmester i Vejen Kommune. I perioden var han borgmester i Brørup Kommune. Egon Fræhr er desuden formand for KKR Syddanmark og bestyrelsesmedlem i bl.a. Udviklingsrådet for Erhverv & Turisme samt Udviklingsforum vedr. erhvervs- og turismefremme i Syd- og Vestjylland. Svend Aage Linde er administrerende direktør i Eurofins. Eurofins har filialer i hhv. Vejen, Odense, Holstebro og Skanderborg Kommuner og udfører analyser inden for landbrug-, mejeri- og fødevaresektoren. Eurofins har i Danmark ca. 650 medarbejdere, herunder kemikere, ingeniører, farmaceuter, økotoksikologer, mikrobiologer og teknikere. Margrethe Vestager (R) er økonomi- og indenrigsminister og Danmarks vicestatsminister. Hun har tidligere bl.a. været undervisnings- og kirkeminister. Hun overtog posten som politisk leder af Det Radikale Venstre i Jens Nyholm er partner og direktør i konsulentvirksomheden IRIS Group. IRIS Group beskæftiger sig med en lang række analyse-, evaluerings- og udviklingsopgaver inden for erhvervsudvikling, innovationspolitik og regional udvikling. Jens Nyholm var frem til 2002 erhvervsdirektør i Økonomi- og Erhvervsministeriet. Han var endvidere initiativtager til REG LAB og direktør for REG LAB i perioden Anita Munch Jensen er administrerende direktør i bymunch by- og landskabsdesign. Hun er landskabsarkitekt med 13 års praksiserfaring, heriblandt fire år som partner i gazellevirksomheden Metopos. Anita Munch Jensen har bl.a. været involveret i udviklingen af Museum of Liverpool. Betina Hagerup er direktør i Erhvervsstyrelsen. Hun har været direktør i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og erhvervsdirektør i det tidligere Økonomi- og Erhvervsministerium. Lene Kjelgaard Jensen (V) er borgmester i Thisted Kommune og formand for Væksthus Nordjylland. Hun er bl.a. medlem af Hanstholm Havns og DanWECs bestyrelse. Lene Kjelgaard Jensen har tidligere været medlem af Regionsrådet i Region Nordjylland. Frank Jensen (S) er overborgmester i Københavns Kommune. Frank Jensen har tidligere været justitsminister i perioden fra 1996 til

8 og forskningsminister fra 1994 til Han er en af Socialdemokraternes to næstformænd. Han har tidligere været medlem af Folketinget igennem en årrække, herunder Socialdemokraternes politiske ordfører. Anders Hedegaard er administrerende direktør i Bavarian Nordic A/S. Virksomheden udvikler og producerer vacciner til forebyggelse og behandling af livstruende sygdomme. Anders Hedegaard har tidligere bl.a. været koncerndirektør i FOSS A/S og marketingsdirektør i Novo Nordisk. Lars Peter Olsen er Head of Production i MAN Diesel & Turbo. Virksomheden ligger på Teglholmen i Københavns Sydhavn, hvor ca personer har deres daglige arbejde med at udvikle og tegne store dieselmotorer. En af firmaets vigtigste områder er licensgivning til motorbyggere verden over, specielt koncentreret i store skibsbygningsnationer som Japan, Korea og Kina. Virksomheden beskæftiger samlet set ca medarbejdere verden over. Leif Beck Fallesen er bestyrelsesformand for Nordic Synergy Park. Han er tidligere erhvervspolitisk rådgiver for overborgmester Frank Jensen i Københavns Kommune, hvor han bl.a. var leder af Copenhagen Business Task Force (2011), Copenhagen Creative Task Force (2012) og Ekspertgruppen for Erhvervsklimaet i København (2013). Anker Boye (S) er borgmester i Odense Kommune. Anker Boye har siden 1994 været medlem af KL s bestyrelse, i perioden som KL s formand. I perioden var han rådmand i By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune. Erik Buhl (V) er borgmester i Varde Kommune. Erik Buhl var fra 1990 medlem af Ølgod Kommunalbestyrelse og i perioden valgt som borgmester. Siden kommunesammenlægningen i 2007 har han været byrådsmedlem for Venstre. Kim Andersen (V) er erhvervsordfører for Venstre. Han er medlem af bl.a. folketingets erhvervs-, vækst- og eksportudvalg, kulturudvalg og retsudvalg. Ida Auken (R) er erhvervsordfører for Det Radikale Venstre og tidligere miljøminister i perioden Hun er medlem af bl.a. folketingets by- og boligudvalg, erhvervs-, vækst- og eksportudvalg og europaudvalg. Benny Engelbrecht (S) er erhvervsordfører for Socialdemokraterne. Han er formand for folketingets transportudvalg og medlem af bl.a. folketingets erhvervs-, vækst- og eksportudvalg, europaudvalg, finansudvalg og udenrigspolitisk nævn. Joachim B. Olsen (LA) er erhvervsordfører for Liberal Alliance. Siden 2012 har han bl.a. været medlem af folketingets by- og boligudvalg, beskæftigelsesudvalg og sundheds- og forebyggelsesudvalg. Hans Kristian Skibby (DF) er erhvervsordfører i Dansk Folkeparti. Han er formand for folketingets kommunaludvalg og medlem af bl.a. folketingets erhvervs-, vækst- og eksportudvalg og udvalget for forskning, innovation og videregående uddannelser. I perioden var han medlem af KL s udvalg for teknik og forsyning. Nina Z. Munch-Perrin er erhvervskorrespondent for DR Nyheder i Danmarks Radio. Hun har tidligere været med til at udvikle finans- og erhvervsdækningen på TV 2 News, hvor hun blev fast studievært på de daglige finansprogrammer og fungerede som finansvært i TV 2 Nyhederne i perioder. Thomas Adelskov (S) er borgmester i Odsherred Kommune. Thomas Adelskov er medlem af KL s bestyrelse og har tidligere været medlem af Folketinget i perioden for

9 9 KL s Erhvervskonference Vækst i Danmark - en fælles udfordring? Mandag den 12. maj 2014 i Industriens Hus, København Skan koden og download KL s konferenceapp Vælg KL s Erhvervskonference og få materialet på din telefon/tablet

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK UDDRAG AF VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 1 ERHVERVS-

Læs mere

DEN STORE OMSTILLING

DEN STORE OMSTILLING REG LAB DEN STORE OMSTILLING 2.900 MIA. DOLLARS I BESPARELSER I 2030 VED AT HØSTE POTENTIALET I RESSOURCEPRODUKTIVITET 44 MIO. MENNESKER ER DREVET IND I FATTIGDOM PÅ GRUND AF STIGENDE FØDEVAREPRISER I

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

PROGRAM KONFERENCE I INDUSTRIENS HUS DEN 2. DECEMBER

PROGRAM KONFERENCE I INDUSTRIENS HUS DEN 2. DECEMBER PROGRAM KONFERENCE I INDUSTRIENS HUS DEN 2. DECEMBER 2014 Lederskab og partnerskaber på tværs af sektorer - nye løsninger i forandringens Danmark #sammenomdanmark @BDODanmark @KLnyheder @regionerne @DanskIndustri

Læs mere

(Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget).

(Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Erhvervsudvalget (2. samling) R 6 - Offentligt SKRIFTLIG REDEGØRELSE (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). alpolitisk vækstredegørelse 2008 af 2/4 08. (Redegørelse nr. R 6). Økonomi-

Læs mere

Den 20. - 21. marts Program

Den 20. - 21. marts Program Kommunalpolitisk Topmøde 2014 Den 20. - 21. marts Program 2 Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2014 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde den 20.

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Vækstforum, Region Hovedstaden

Vækstforum, Region Hovedstaden Region Hovedstaden Sekretariatet 2. juni 2006 Vækstforum, Region Hovedstaden Dagsorden for møde i vækstforum for Region Hovedstaden den 12. juni 2006 kl. 16-18 på amtsgården i Hillerød lokale H2 Debat

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014 Skannet: 09-02-2015 12:12 Seperatorkode: OU481PE9 Center for Erliverv, Politik og Organisation ^ ^ HELSINGØR Politisk Service. «KOAAAAUNE Team Sekretariat 05.02.2015 13/25679 Regnskab Kommunalpolitisk

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. juni 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Kend din kommune - og styr den. Program. i Aalborg Kongres & Kultur Center

Kend din kommune - og styr den. Program. i Aalborg Kongres & Kultur Center 1 Kend din kommune - og styr den Program Kommunaløkonomisk Forum 2014 9. og 10. januar 2014 i Aalborg Kongres & Kultur Center Oplev og hør bl.a. Erik Nielsen (S), formand for KL og borgmester, Rødovre

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

STATUS PÅ FREMTIDENS ERHVERVSSERVICE

STATUS PÅ FREMTIDENS ERHVERVSSERVICE STATUS PÅ FREMTIDENS ERHVERVSSERVICE Vækstforum Sjælland og KKR Sjælland / EHSB / 26. oktober 2011 Indledning Med globaliseringsstrategien (2006) og strukturreformen (2007) skete der en omlægning af arbejdet

Læs mere

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark Succesfulde servicevirksomheder i Danmark Publikationen succesfulde servicevirksomheder i Danmark er udgivet af REG LAB og sponsoreret af Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Forskning og Innovation, Region

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Kommuneinformation A/S 2006 KL 1. udgave,

Læs mere

En globalt konkurrencedygtig region Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020

En globalt konkurrencedygtig region Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020 En globalt konkurrencedygtig region Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020 Region Midtjylland Vækstforum Vækstforum sætter fokus på energi og miljø Satsningen inden for energi- og miljøområdet handler blandt

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Danmark i balance i en global verden 4 3. Status

Læs mere

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby UDKAST Aalborg Den Globale Videns- og Industriby Erhvervsplan 2015-2018 2 Den Globale Videns- og Industriby Medlemmer Aalborg Erhvervsråd Fra erhvervslivet Adm. dir. Peter Rindebæk, Bladt Industries (DI)

Læs mere

Væksthus Midtjylland Årsberetning 2011

Væksthus Midtjylland Årsberetning 2011 Væksthus Midtjylland INCUBA Science Park Katrinebjerg Åbogade 15 8200 Aarhus N 11232 Væksthus Midtjylland Årsberetning 2011 Innovatorium Birk Centerpark 40 7400 Herning Tlf: 70 22 00 76 E-mail: info@vhmidtjylland.dk

Læs mere

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i

Læs mere