Dansk sprogpolitik. Guide-Nettet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk sprogpolitik. Guide-Nettet"

Transkript

1 Dansk A, stilsæt fra Tirsdag d. 11. August Opgave: Sprogpolitik - et udspil fra det radikale venstre Karakter: 12 Dansk sprogpolitik Sproget er er en stor del af vores selvopfattelse, identitet og kultur. Det er et faktum at det danske sprog er i tilbagegang og, at vi i højere grad tager engelske ord til os. Især på uddannelser og i videnskaben er dansk under pres, hvor engelske ord bliver brugt i større og større omfang. Men på trods af at sproget er så vigtig en del af vores liv, er det så noget vi bør regulere og styre? Skal vi kontrollere, hvordan det bliver brugt eller vil en evolution, indenfor det danske sprog ikke tage noget fra os? Sprogdebatten var oppe og vende i perioden , hvor bl.a. Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre kom med hver deres udspil. I slutningen af 2006 fremlagde Dansk Folkeparti et udspil til en dansk sproglov. Ifølge Dansk Folkeparti kan de engelske gloser vi bruger i dagligdagen, ikke tages fra os, men man kan derimod styre sproget i især det offentlige rum. Dansk Folkepartis hovedforslag er en lov, der bl.a. vil påtvinge dansk på nogen punkter i forskellige danske offentlige institutioner. Loven de vil indføre, går ud på, at danske offentlige institutioner, er påtvunget at lave jobopslag på dansk og kræver, at danske offentlige institutioner, som fx CBS (Copenhagen Business School) skal have danske navne. Desuden skal ønsker de at dansk skal være det dominerende sprog i Danmark på forskningsområdet m.m. Et af formålene er herved, at sikre at det danske sprog som et komplet og sammenhængende sprog i fremtiden. I starten af 2007 kom Det Radikale Venstre med deres udspil til en dansk sproglov. I forhold til Dansk Folkeparti, ser Det Radikale Venstre anderledes på det danske sprog, på nogen punkter. F.eks. fortæller Det Radiale Venstre i deres udspil, at det er nødvendigt at danskerne har stort kundskab i fremmedsprog, især engelsk, i den globaliseret verden vi lever i, hvor der internationalt vil stilles endnu større krav til os i fremtiden. Dog deler de Dansk Folkepartis holdning om, at vi skal fastholde et sammenhængende sprog, for at kunne sikre det danske sprogs fremtidige eksistens: Dansk skal vedblive et sprog, der kan det hele: beskrive komplicerede kemiske processer og abstrakte filosofiske tanker, samtidig med det er et kommunikationsmiddel for hverdagens

2 erfaringer og problemer. Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre er på mange måder enige i deres udspil. Dog er der en væsentlig forskel i den måde, som de to partier argumenterer på og den måde, hvorpå de får deres problemstilling frem på. I Dansk Folkepartis udspil er der fokuseret meget på danskheden og på Danmark, hvilket nok bunder i, at det er Danmarks mest nationalistiske parti i folketinget. Partiet lægger ud med at fortælle om Danmark og det danske sprog i en national sammenhæng. Derimod taler Det Radikale Venstre meget i internationale sammenhænge. Det Radikale Venstre fortæller om, hvordan Danmark og det danske sprog er i forhold til omverdenen, og at det danske sprog har udviklet sig i et samspil med denne. Grunden til at partiet vælger at se på det fra denne internationale sammenhæng, hænger sammen med, at det er et meget internationalt parti, som går ind for internationale aftaler og større indvandring i Danmark. Vi har altså at gøre med to partier, som ser vidt forskelligt på Danmarks rolle internationalt. Et eksempel på dette, kunne være at Dansk Folkeparti ønsker, at vi i Danmark skal være et indskrænket medlem af EU, mens Det Radikale Venstre går ind for, at vi bliver fuldt medlem. Begge partier vinkler altså deres budskab, ud fra de værdier og mærkesager, som de står inde for. Begge partierne nævner vigtigheden af, at det danske sprog bevares, dog er det kun Det Radikale Venstre, der også kommer ind på vigtigheden af, at vi også kan klare os i det internationale samarbejde og det derfor kræves vi også er gode til fremmedsprog. Dansk Folkeparti spiller meget på patriotismen. Vi får et indtryk af, at det engelske sprog er en fjende, som kan true det danske sprogs eksistens. Det er modtagerens følelser, der bliver appelleret til, altså gør Dansk Folkeparti i deres udspil brug af appelformen Patos. Vi kan bl.a. se denne appelform komme til udtryk i den første sætning af deres udspil: Danmark er et lille land og et lille sprogområde, og det danske sprog er derfor konstant pressede af fremmede sprog [...].I Dansk Folkepartis udspil, bruges der desuden også eksempler, som er en klassisk logos-appel: Når Handelshøjskolen i København uden nogen reel drøftelse med omverdenen ændrer sit navn til CBS Copenhagen Business School. Denne form for eksempler gør teksten mere klar for læseren, så vi forstår helt konkret, hvad de mener med det de siger. I Danske Folkepartis udspil undgår de bevidst at snakke om fordelene ved et internationalt

3 samarbejde, men fortæller kun om vigtigheden i at bevare vores sprog. Det gør deres udspil utroværdigt og snævertsynet. Der er desuden mangel på videnskabelige fakta i deres argumentation. Det Radikale Venstre griber tingene anderledes an i deres argumentation, mens Dansk Folkeparti ser på de fremmede sprog som fjender, har Det Radikale Venstre en anden indgangsvinkel. De fremhæver det danske sprog som noget der skal bevares, omend vi skal blive bedre i fremmedsprog, for at kunne klare os globalt. Det Radikale Venstre starter med at sætte Danmark i et international sammenhæng og bruger logos ved at appellere til logikken: Danmark er et land, der hænger sammen med resten af verden. Vi er en del af det europæiske fællesskab og indgår i talrige mellemstatslige organisationer og samarbejder. Efterfølgende bruger partiet yderligere brug af logos, ved at komme med fakta om, hvordan det danske sprog er opstået i samspil med andre sprog. Det Radikale Venstre sætter på en måde spørgsmålstegn ved, hvorvidt det danske sprog egentlig er vores eget, eller om vi altid har lånt ord andre steder fra: Men der findes også en lang række danske gloser, som vi i det daglige betragter som gode gamle, danske ord, som faktisk har deres oprindelse i et andet sprog - rigtig stammer f.eks fra fra det tyske richtig [ ] På trods af, at Det Radikale Venstre ønsker, at det danske sprog bevares, giver de i modsætning til Dansk Folkeparti ikke noget konkret bud på, hvordan de forslår en sproglov skulle være. Gennem hele teksten venter man på de rent faktisk tager stilling til det, men det nærmeste man får er: Derfor er sigtet med Det Radikale Venstres oplæg til en sprogpolitik, at styrke det danske sprog gennem en række initiativer [ ]. Men er det statens rolle, at sikre at det danske sprog forbliver sammenhængende og komplet eller skal vi lade slaget gå sin gang og se, hvad det fører til? Personligt går jeg ikke ind for sprogpolitik, da jeg ikke ligger meget vægt på den identitet, der ligger i sproget. Derudover har jeg også svært ved at se, hvorledes Dansk Folkepartis forslag til en sproglov overhovedet skulle have en effekt, og i øvrigt tror jeg det ville være svært at indføre en sådan lov. Hvis dansk skulle være dominerende i de danske offentlige institutioner, hvordan skulle vi så operere på et internationalt plan? Nu når eksempelvis flere og flere danske lægestillinger

4 bliver taget af udenlandske arbejdere, ville det i så fald kræve af dem, at de lærer dansk? Hvis en sproglov, som Dansk Folkeparti ønsker den, bliver indført mener jeg også det vil føre til en sproglig barriere på højere uddannelser og i erhvervslivet og det vil være et skridt i den gale retning. Danmark er i forvejen ikke særligt konkurrencedygtige på disse punkter, så hvorfor yderligere forværre situationen? Hvis disse institutioner i Danmark bliver påtvunget dansk, vil det kræve, at flere jobs vil blive taget af danskere og god udenlandsk arbejdskraft vil gå tabt. Som nation skal vi passe på ikke at blive for indskrænket på det sproglige område. Hvis man f.eks. tager til et land som Frankrig er det svært at kommunikere med lokalbefolkningen, hvis ikke man kan det franske sprog. Når man oplever et sådant handicap, bliver man hurtigt klar over, hvor vigtigt det er, at et land sprogligt kan være med i det internationale fællesskab, især hvis man er så lille et land som Danmark. Havde Frankrig ikke været så stort og magtfuldt land, er jeg sikker på, at de ville have været nødsaget i højere grad til at have mere fokus på engelsk i skolerne. I øvrigt er der kommet mere engelskundervisning i skolerne i de seneste år, så de yngre generationer nu kan nogenlunde engelsk. Uden at have undersøgt det nærmere, er der ikke noget som umiddelbart ser ud som om, der er blevet indført en sproglov, som der ellers var under debat i Det må være et udtryk for at partierne ikke har været enige. Som jeg har givet udtryk for, er jeg imod en sproglov og jeg mener blot, vi skal lade sproget gå sin gang og se, hvad det fører til. Jeg tror at sprog som en del af identiteten, i større grad hører den ældre befolkning til og de nye generationer, som i større grad er vokset op i en globaliseret verden, vil koble sproget mindre til identiteten. Når den nye generation politisk vil tage over, tror jeg at sproglove vil blive mindre debatteret. Lærerens kommentar til kronikken: Du har en meget fornuftig opbygning og laver en klar præsentation af de to teksters hovedsynspunkter, hvorefter du på udmærket vis går i dybden med deres argumentation. I dette tilfælde er appelformerne meget brugbare, og man ser tydeligt hvordan DF bruger skræmmebilledet, hvorimod De Radikale er mere rationelle. Du rammer i din vurdering de helt

5 centrale områder og runder også fint af. Så jeg kan ikke finde nogen væsentlige mangler!

6 Dansk A, studentereksamen Onsdag den 18. Maj 2011 Tekst: Pilen peger på generation Y Karakter: 12 Generation Y Dovne unge mennesker. Det er en sætning, som vi jævnligt hører i medier og blandt den ældre del af befolkningen. De unge i dagens Danmark er vokset op med en større økonomisk sikkerhed, end de ældre generationer, hvilket bl.a. har givet anledning til, at de bliver kaldt dovne. Men er ungdommen egentlig så doven som den ældre del af generationen påstår eller er den blot et produkt af den tid den er vokset op i? Er det den unge generations ansvar at sikre en økonomisk stabil fremtid, eller ligger en stor del også på de andre generationer? Emnet bliver taget til debat i artiklen Pilen peger på Generation Y, som blev bragt af Jyllands- Posten den 23. Maj 2010 af Morten Vestergaard og Orla Borg. Teksten er et interview med den 22- årige Sofie Rye, som er landsformand for Yngresagen. Yngresagen har formålet at skabe: Solidaritet mellem generationerne. Kritikken af dagens ungdom går på, at den ældre del af befolkningen har arbejdet for den velfærd vi har i dagens Danmark. De unge er dovne, tager intet ansvar og er ikke villig til at løse det økonomisk problem vi kommer til at stå overfor i fremtiden. Denne kritik mener Sofie Rye dog ikke er saglig. Hun mener, at hvis vi skal begynde at tage ansvar, skal vi også have en reel mulighed for rent faktisk at kunne det: Men for at tage et ansvar, skal man også føle, at man har en reel mulighed for at have et; vi skal have indflydelse på vores eget liv og vores egen fremtid. Sofie Rye siger senere i artiklen, at dagens ungdom ikke er doven, tværtimod: Jeg oplever ikke at unge er forkælede, men at unge i høj grad er indstillet på at knokle. I denne udtalelse baserer Sofie Rye sin holdning på de unge hun har mødt, og gør dermed brug af etos; hun spiller på sin autoritet som landsformand. Vi må som læser gå ud fra, at Sofie Rye ved, hvad hun snakker om, når hun står i spidsen for en forening med omkring unge. Hun uddyber udtalelsen ved at sige, at den ældre del af befolkningen, har sat sig på de indflydelsesrige positioner og at vi bliver jagtet af medierne. Med andre ord bliver ungdommens

7 behov overset og i stedet for vores problemer kommer til debat, bliver vi nedgjort: De ældre har sat sig massivt på både den politiske dagsorden og mediernes dagsorden på bekostning af de unge. Man taler om ældre check osv., men f.eks. ikke om at unge ikke kan finde noget sted at bo. Tværtimod er der i medierne og dermed også i befolkningen en udbredt opfattelse af at vi unge er forkælede; at vi er dovne [ ]. Her anvender hun et eksempel, med en helt konkret problemstilling; de ældres problemer er i mediernes søgelys, men ikke de unges. Et stort antal unge studerende har stået i en situation, hvor de har haft problemer med at finde bolig, som ung er dette dermed en problemstilling, man kan relatere til. I udtalelsen generaliserer Sofie Rye. Hun får det til at fremstå, som, at det er hele befolkningen, der mener ungdommen er doven. Hun sætter lighedstegn mellem det medierne skriver og det befolkningen tænker. Hun får ungdommen til at fremstå som et offer, for noget der ikke er selvforskyldt. Hun skaber en form for sympati til ungdommen. Sofie Rye mener, at det er retfærdigt, at de unge i dagens Danmark får SU, da vi i høj grad skal leve af vores viden i fremtiden: Vi har ikke meget andet end uddannelse og grise, vi kan leve af i Danmark, og i længden tror jeg mere på viden end på Bacon. Her gør hun brug af humor, for at få sit budskab frem, hvilket gør teksten mere interessant for os læsere. Derudover gør hun det klart, at uddannelse i fremtiden er vigtigere, end det har været tidligere, hvis Danmark skal tjene penge og fortsætte som velfærdssamfund. I slutningen af teksten, runder Sofie Rye af med at beskrive, hvorledes hun vil ændre Danmark. Hun kommer med en løsning på problemet: Vores hovedpointe er, at der er brug for velfærdsreformer, der tager hensyn til unge i fremtidens Danmark. Pensionsalderen skal sættes op, og ældre skal efteruddannes i stedet for at blive sluset ud af arbejdsmarkedet. [ ] efterlønnen skal afskaffes nu [ ]. Sofie Rye pointerer her, hvordan hendes Fremtidens Danmark vil se ud og, hvordan vi unge ikke vil stå med hele ansvaret for den ældre del af befolkningen. Forslaget er i stor grad tænkt, som en hjælp til de unge generationer i fremtiden også selvom det vil gå ud over den nuværende unge

8 generation, som af forslagene også vil blive ramt af senere pensionsalder. Sofie Rye tænker dermed i større grad på andres behov, end sine egne. I artiklen Klynkegenerationen må på barrikaderne får vi Kjeld Koplev syn på nutidens unge generation. Kjeld Koplev er født 1939 og tilhører dermed den ældre generation i befolkningen. Sofie Rye og Kjeld Koplev er af to vidt forskellige opfattelser. Mens Sofie Rye mener, at den ældre generation arbejder for lidt og ungdommen står tilbage og skal forsøge dem, mener Kjeld Koplev, at det er hans generations skyld, at ungdommen i dag har de muligheder de har, og den ældre befolkning i større grad bør belønnes. Der er ikke et entydigt svar på, hvem af de to parter der har ret, da det handler om ens opfattelse og opfattelsen i denne sag typisk hænger sammen med, hvilken generation man tilhører. Der er vist ingen tvivl om, at ungdommen i dagens Danmark har flere økonomiske goder end nogensinde før. Men er det ensbetydende med, at vi er dovne og ikke tager ansvar? Det mener jeg ikke. Som Sofie Rye pointerer lever vi, i det samfund vi er vokset op i med de muligheder, vi har stillet. Som Kjeld Koplev nævner får vi eksempelvis SU, hvilket de tidligere generationer ikke har fået. Men i forhold til de tidligere generationer, er det også langt vigtigere vi nu får en god uddannelse, så vi kan konkurrere på verdensplan med vores viden. Der er i større grad brug for akademikere i Danmark, da de danske ufaglærte arbejdspladser bliver overtaget af billigere arbejdskraft fra andre lande. Vi er nødsaget til at få en god uddannelse, hvis vi vil have et job i fremtidens Danmark, hvilket er en problemstilling de tidligere generationer ikke har stået overfor. De højere krav, der bliver stillet til os, må på en eller anden måde også kompenseres så det bliver nemmere for os at tage den høje uddannelse der kræves af os, så vi i fremtiden kan leve af vores viden. Vores længere uddannelser går også mere udover familielivet, end det har gjort tidligere. Mens de ældre generationer fik børn i en relativ tidlig alder, set med nutidens øjne, må nutidens unge generation vente til års alderen, før dette er muligt, da børn først kan komme på tale efter endt uddannelse. Er det ikke netop at tage ansvar? Er det ikke at ofre sig for samfundet? Jeg tror at nutidens ungdom står overfor næsten ligeså mange problemer som de tidligere, men dog ikke

9 på det økonomiske plan, som er det, der bliver lagt vægt blandt den ældre befolkning og blandt medierne. Jeg tror at debatten om det materialistiske i fremtiden vil blive erstattet af andre ikkematerialistiske ofringer, som den nye generation vil gennemgå. Men hvordan samfundet udvikler sig, vil fremtiden vise. Lærerens kommentar til kronikken: Du er rigtig god til denne slags opgaver. Jeg synes du meget klart slår ned på det væsentlige i teksten og udlægger meningen meget præcist og sikkert. Selve formen med citater efterfulgt af kommentar virker i en redegørelse meget overbevisende. Når du bevidst leder efter det morsomme kunne du spille lidt på hendes hovedargument om solidaritet mellem generationer, for her er der virkelig tale om en boomerang. I diskussionen inddrager du fint modsætningen mellem de to tekster, men igen er der også en spidsfindighed i, at Koplev kræver at de unge skal på barrikaderne i stedet for at klynke, og det er jo netop det hans modpart har gjort!

10 Dansk A, studentereksamen Torsdag den 7. Maj 2009 Opgave: Grænseoverskridende underholdning Karakter: 10 Giftigt klædt af Er Tv-branchen gået for vidt med deres underholdning? Eller er det os seeres skyld, at kontroversielle, grænseoverskridende Tv-underholdning i større omfang får sin plads i Tv et? Det kan være svært at vurdere, hvem der startede tendensen, men ét kan vi blive enige om; Tvunderholdningen har nået nye højder i de seneste år og umiddelbart ser det ikke ud som om det stopper her. Søren Staal Balslev, som er mag. Art og journalist ved Weekendavisen tager emnet op, i artiklen Giftigt: Klædt af, som blev bragt i Weekendavisen den 26. september I artiklen angriber Søren Balslev den udvikling, der er sket indenfor Tv-underholdning og bruger programmet Sandhedens Time som eksempel. Sandhedens Time blev vist første gang i den 17. september 2008 og var et helt nyt kapitel inden for Tv-underholdning ; en ny form for Tvunderholdning, hvor deltagerne skal gå lige til grænsen og måske endda over. I programmet Sandhedens Time bliver deltagerne stillet personlige spørgsmål, som deres krop indirekte allerede har givet svar på, ved hjælp af en løgnedetektor-test som deltagerne har været igennem inden programmets start. Deltagerne bliver så stillet et spørgsmål og skal svare ja eller nej. Et spørgsmål kunne eksempelvis være: Har du været din kæreste utro flere gange 1. I programmerne bliver forældrene, eventuelle venner eller kæreste, samt resten af den danske befolkning så præsenteret for svaret; et svar som typisk er overraskende for beskueren og som ændrer deltagerens liv for altid. Kort sagt, jo ærligere deltageren er, jo flere penge tjener han. Søren Balslev kritiserer både dem, som står bag programmerne, men også seerne. Han mener, at medierne systematisk udnytter de dårligere stillet i samfundet og deres pårørende. Han siger at seerne følelseskoldt sluger det de er vidne til: [ ] Lede over den mediepolitik som ikke kun tillader systematiseret udnyttelse til svagt stillede individer og deres pårørende, men også den grundlæggende sadistiske mekanisme som moderne Tv-seere gladeligt og naivt folder ud [ ]. Han påpeger desuden at programmet er: en singulær udvisning og kynisk kommercialisme og 1 En del af et afsnit af Sandhedens Time.

11 rovdrift på proletaritet. Han mener dette, da deltagerne fremstår som individer, der kommer fra miljøer, som ikke gør sig nogen overvejelser om, hvilke konsekvenser handlingerne i programmerne vil føre til. Han siger, at de mennesker, der deltager i programmet enten mangler intelligens, empati eller finanser. Han gentager senere hans nedværdigende opfattelse af individerne, der deltager i programmet og producenterne bag: Sandhedens Time er ikke følelspornografi i den traditionelle forstand, men snarere en sadistisk udnyttelse af et hjælpeløst og psykologisk skrøbeligt folkningssegment. I artiklen anvender Søren Balslev mange fagudtryk og fremmedord, som især mindre bemidlet vil kunne have svært ved at tyde. Af fagudtryk og fremmedord kan bl.a. nævnes saditisk mekanisme, depraverede underholdningsprogrammer, kynisk kommercialisme, rovdrift på proletaritet. Man skulle tro at artiklens målgruppe netop var folk, som så disse underholdningsprogrammer, som man skulle tro lå i den mindre bemidlet ende. Dermed er hans ordvalg interessant, da teksten netop ikke appellerer til seerne af disse Tvunderholdningsprogrammer. Ved at bruge disse fagudtryk og fremmedord anvender Søren Balslev appelformen etos, da de giver ham en form for autoritet. Det får ham til at fremstå som om han ved, hvad han snakker om. Omvendt kan det også have en negativ indflydelse, da nogen vil falde fra i teksten og ikke kunne forstå- eller læse den til ende. I hans argumentation fremstår han som om, han ved, hvad han taler om. Han åbner ikke op for, at der er andre muligheder. Det som han mener, sådan er det! Han anvender stærke konstaterende ord såsom faktum uden at have sine udtalelser understøttet. I artiklen kommer Søren Balslev med et eksempel på Tv-programmets gang og, hvorledes de pårørende, som er med i programmet bliver udstillet og tvunget til handlinger, mod deres vilje. Han inddrager et eksempel fra et afsnit, hvori en deltager, som tidligere har været udsendt i Afghanistan er med. Han beskriver den vanskelige situation de pårørende står overfor under forløbet. Ved at anvende dette eksempel, kan vi følelsesmæssigt sætte os i de pårørendes sted, hvilket er en brug af patos. Han inddrager også senere en analogi fra den canadiske medieteoretiker Marshall McLuhan og sætter den i sammenhæng med hans budskaber. Ved at inddrage denne autoritet, gør han brug af appelformen etos og den analogi han bruger, gør at vi får en bedre forståelse af Søren Balslevs budskab.

12 Gennem hele artiklen er Søren Balslev subjektiv i sin argumentation, da det er hans personlige holdning, der kommer til udtryk og den ikke er støttet af noget konkret og han har intet belæg. Han bruger fagudtryk såsom rovdrift på proletaritet og kommer med sine egne subjektive definitioner af disse ord. Artiklen er generelt præget af mangel på objektivitet og understøttende belæg for hans udtalelser. Søren Balslev skrev den omtalte artikel i 2008 og har haft ret i at Tv-underholdningen nåede nye grænser, ved visningen af Sandhedens Time. Siden da, er der kommet et hav af andre TVunderholdningsserier, som også går over grænsen. Af programmer kan bl.a. nævnes De unge mødre, Fristet, Paradise Hotel osv. Som i bund og grund er Tv-programmer, som giver seerne billig underholdning på andres bekostning. Ingen ender som vindere af disse programmer; Tvseerne får ikke noget brugbart tilført deres liv andet end billig underholdning, som hurtigt er glemt og deltagerne af programmet bliver udstillet offentligt, for hurtigt tjente penge og kort medieomtale. Tv-underholdningsprogrammerne gør brug af psykisk terror, hvor deltagerne skal gøre noget grænseoverskridende for en sum penge. For nyligt blev grænsen for TV-underholdning endnu engang rykket, da en deltager i Tv-underholdningsprogrammet Fristet skulle dræbe en kalv, for til gengæld at kunne have mulighed for at vinde penge i sidste ende. Eksemplet var til debat i medierne, hvor det blev taget op, om branchen var gået for vidt? Skal dyr ofres for at vi kan blive underholdt? Der er forskellige syn på sagen. Drabet på kalven blev retfærdiggjort med, at fødevareindustrien gør det samme hver dag og det blot giver os en ide om, hvordan vi får vores mad. Værten af Sandhedens Time Lars Hjortshøj repræsentere netop den del af befolkningen, som mener at Tv-underholdningen er nået spændende og underholdende nye højder. Han mener at den nye form for Tv-underholdning giver nyt interessant underholdning i fjernsynet. I artiklen En lille hvid Lars som blev bragt i Politiken den 28. september 2008, udtaler han at grunden til at han valgte at sige ja som vært i Sandhedens Time, var pga. den store underholdningsværdi i programmet, samt det uforudsigelige og personlige dilemma som deltagerne rammes af. Dette er noget som gør sig gældende for stort set alle disse TV-underholdnings programmer. Lars Hjortshøj er formentlig ikke en enlig svane; Sandhedens Time havde et seertal på over en halv million i den periode programmet blev vist. En halv million seere som formentlig nyder underholdningsværdien i disse grænseoverskridende Tv-programmer.

13 Men hvorfor er det egentlig, at TV-underholdningen er nået til dette grænseoverskridende punkt? Er det medierne eller er det seerne, der har ansvaret? Vores marked er bygget op omkring markedsmekanismerne, som altså bygger på udbud og efterspørgsel. Så grundelæggende kan man sige, at hvis ikke vi seere efterspurgte/så disse programmer ville de heller ikke blive produceret. I bund og grund kan man derfor sige, at det er os selv, der skaber disse uetiske og amoralske Tvserier. Vi deler samme holdning som Lars Hjortshøj. Så længe vi bliver ved med at følge programmerne vil producenterne fortsætte med at rykke grænserne, men hvornår denne udvikling brister og vi seere har fået nok, vil kun fremtiden kunne vise. Lærerens kommentar til kronikken: En velskrevet behandling af artiklen og en god diskussion af TV underholdningens vilkår. Du mangler at klargøre hvilket medie han selv henvender sig i og hvem der er modtagere af artiklen. Weekendavisen henvender sig i udpræget grad til et andet segment end dem der ser Sandhedens Time, så de kan i deres kulturelle og veluddannede ophøjethed sagtens side og nedgøre den dårlige smag og den jævne befolkning, som man kun kan have ondt af.

14 Opgave: Naturvidenskab og værdier Karakter: 10 Naturvidenskab og værdier Hvordan er naturvidenskabens rolle i vores samfund og hvilket ansvar har den? Bliver naturvidenskaben brugt forkert, for at pleje nogles interesser og hvem har i så fald ansvaret for dette? Vi har med vores forskning fået en bedre opfattelse af verden og kan i dag forudsige og sikre os mod fremtidige problemstillinger på en helt anden måde, end hidtil har været mulig. Vores verden er blevet revolutioneret og med de store problemstillinger vi står overfor i fremtiden, står vi bedre rustet end nogensinde til at løse vore problemer, takket være naturvidenskaben. Emnet naturvidenskab bliver taget op i bogen Hvad er naturvidenskab? som er skrevet af professor på Aarhus universitet, Helge Kragh. Teksten er fra I teksten starter Helge Kragh med at fortælle, at naturvidenskaben bygger på objektivitet og den er meningsløs: Naturvidenskaben bliver af og til kritiseret for at være kold, upersonlig og meningsløs [...] det er endda en stor del af hemmeligheden bag dens enestående succes i at tilvejebringe objektivitet om naturen. Herefter fortæller han om det modsatte af objektivitet, nemlig subjektivitet, og at de enkelte individer vurderer ud fra subjektive værdier og holdninger: Når jeg mener noget, er det ofte udtryk for en holdning baseret på visse værdier. Sådanne værdier kan være subjektive, men de er ikke vilkårlige. Han følger op på subjektivitet og objektivitet, ved at komme med det kontroversielle emne, abort. Han fortæller, at naturvidenskaben ikke indenfor sådan et emne, kan bestemme om, hvorvidt det er rigtigt eller forkert om en abort skal foretages, men det er baseret på etisk optik, som er forskellig fra individ til individ. Holdnings- eller værdibestemte emner kan naturvidenskaben ikke give os svar på, derimod kan den give os svar på lovmæssigheder, som heller ikke i sig selv giver mening, forklarer han: Hovedsagen er at man traditionelt ikke associerer hverken mening eller værdi med de objekter og processer naturvidenskaben beskæftiger sig med. [...] det sker i overensstemmelse med vise lovmæssigheder der heller ikke i sig selv udtrykker mening, formål eller værdier. Helge Kragh kommer senere i teksten med et eksempel på et punkt, hvor naturvidenskaben spiller en stor rolle i forhold til vores handlinger, nemlig indenfor drivhuseffekt og global opvarmning. Han skriver, at vi i stor grad er afhængig af videnskabelige data, for at kunne løse de problemer vi

15 står overfor og at disse data skal fremføres så forståeligt som muligt, så der kan sammenfattes handlingsplaner ud fra disse data og målinger: Forskerne i FN s klimpanel og andre steder må fremskaffe sig så gode data som muligt [...] Desuden må de fremlægge deres resultater på en sådan måde at de bliver forståelige for dem der skal bruge til at formulere handlingsplaner. Han forklarer at det ikke er muligt for naturvidenskabsmændene at være helt objektive i deres data og målinger, og det dermed ikke vil være muligt at undgå forskernes egen subjektivitet i forskningen. Herefter kommer han ind på det normative og deskriptive i naturvidenskaben. Det er ikke naturvidenskabsmændenes opgave, at vurdere om, hvorvidt den globale opvarmning er en trussel eller ej, de skal blot formidle deres data. De kan opstille scenerier op med, hvad der vil ske ved det at følge den ene strategi, fremfor den anden, men det er ikke dem, som træffer beslutningerne. Dette er Helge Krags hovedpointe; naturvidenskaben er i sin grundform deskriptiv og er ikke normativ i forhold til de strategier og beslutninger der skal lægges og træffes. Helge Kragh anvender mange eksempler i teksten, som gør at vi læsere bedre kan sætte os ind i de udtalelser han kommer med. Stort set alle hans udtalelser er støttet af eksempler. Eksempelvis fortæller han, at det naturvidenskabelige ikke altid har svar på vore spørgsmål, især ikke når det er holdnings- eller værdibestemt. Han kommer her med eksemplet abort, som er et etisk omdiskuteret emne, som der er mange forskellige holdninger til; abort er et spørgsmål om liv eller død. Omvendt giver han også et eksempel på, et område, hvor man kan bruge naturvidenskaben til at løse de problemstillinger vi står overfor. Han bringer emnet global opvarmning op og forklarer, at man indenfor dette felt kan bruge naturvidenskab til at skabe strategier og handlingsplaner, for hvordan man skal tackle problemstillingerne. Igennem hans argumentation forsøger Helge Kragh at nå til nogle grundprincipper indenfor naturvidenskab, værdier, subjektivitet og objektivitet. Han er meget præcis i sine forklaringer og forklarer nøjagtigt sine betragtninger, f.eks. indenfor det deskriptive og normative i forhold til naturvidenskaben. Han bringer desuden et citat af Albert Einstein ind i teksten, med en efterfølgende forklaring af Einsteins holdning til naturvidenskaben i forhold til det deskriptive. Da Einstein er en anerkendt naturvidenskabsmand og nok ses som den største videnskabsmand nogensinde, er dette med til at overbevise om, at Helge Krags udsagn er korrekt. Ved at inddrage Einstein, anvender Helge Kragh appelformen etos. Gennem teksten anvendes mange fremmedord, som giver os læsere en tro om, at forfatteren ved,

16 hvad han snakker om. Det får forfatteren til at fremstå som troværdig; som en person, der ved, hvad han snakker om, altså gør han brug af appelformen etos. Han bruger fremmedord såsom normativ, deskriptiv, naturalistisk, empirisk, illusorisk mm. Helge Kragh skriver, at naturvidenskaben i sin grundnatur er deskriptiv, men det ikke kan undgås, at den bliver mere eller mindre normativ. Så længe dataene er deskriptive, har naturvidenskabsmændene ikke noget ansvar, men i det øjeblik de bliver normative gør det sig ikke gældende. I slutningen af artiklen kommer Helge Krag med nogle eksempler på, situationer hvor naturvidenskabelige undersøgelser bliver beskyldt for ikke at være deskriptive, men han slutter af med at stille spørgsmålstegn til, hvorfor dette ikke gør sig gældende ved undersøgelser foretaget af forskere ansat ved staten: Det bliver ofte antyder at hvis en biokemiker arbejder for en medicinsk virksomhed, eller en geolog for en oliekoncern, så er det illusorisk at tro at den viden der kommer ud af sådan forskning er værdifri og uafhængig af de interesserer arbejdsgiveren har. Ejendommeligt nok bliver den slags indvendinger næsten aldrig rettet mod de universitetsansatte forskere, der har staten som arbejdsgiver. Jeg er til dels enig med det sidste udsagn, men kun til dels. Jeg mener, at de forskere, der er ansat ved staten i mindre grad bliver udsat for at blive anklaget for at være subjektive i deres data, for at varetage landets interesserer, mens Helge Kragh mener de overhovedet ikke bliver anklaget. Mit udsagn bygger bl.a. på, at det eksempelvis flere gange har været til debat, om hvorvidt de amerikanske forskere indenfor klimadebatten, har påvirket resultaterne for at varetage USA s interesserer. Forskerne ansat af USA s målinger har været vidt forskellige fra øvrige forskere verden overs resultater. På trods af dette har USA kunne argumentere for, at de stolede på deres egne målinger og ville handle ud fra disse. Ligeledes har USA og Kina også været i konflikt, hvor forskere fra USA målte forskellen på forurening i luften i Beijing i forhold New York. Her målte de amerikanske forskere, at der i Beijing var så stor forurening, at det var farligt at bevæge sig udenfor, mens de målte at forureningen i New York var langt mindre og ikke farlig. Hvad forskerne ikke havde berettiget om, var at målepunkterne var lavet i Beijing kl. 20 om aftenen, altså på det tidspunkt, hvor der er mest forurening, mens de i New York var foretaget kl. 6 om morgenen, som er det tidspunkt med mindst forurening. Dette er blot ét eksempel på, at forskerne ikke er helt objektive i deres forskning. Her varetager forskerne USA s interesse, da de to lande i stor grad kæmper om magten

17 på verdensplan. Kinas egne målinger af luftforureningen, stemte desuden ikke overens med USA s, men om nogen af landene har været objektive i selve målingerne er svært at sige. Som nævnt tidligere tager Helge Kragh emnet abort op og fortæller, at naturvidenskaben ikke indenfor et sådant felt, kan fortælle om det er rigtigt eller forkert. Dog har naturvidenskaben haft en indflydelse her. I Danmark kan man senest få en abort 12 uger efter man er blevet gravid. Dette er en grænse der bl.a. er sat, da fosteret endnu ikke har udviklet evnen til at kunne mærke smerte endnu på dette tidspunkt. Grænsen er altså bl.a. sat, så fosteret ikke mærker noget, når det bliver fjernet. I den forstand er naturvidenskaben ikke helt uden indflydelse indenfor abort, som Helge Kragh mere eller mindre overbeviser os om i teksten. Som Helge Kragh skriver, er naturvidenskaben værdineutral og i sin grundform deskriptiv. Naturvidenskaben er ikke beslutningstager, men blot en hjælper til dem som skal træffe beslutningerne, hvilket må være konklusionen. Naturvidenskaben står ikke med noget ansvar, så længe den ikke er påvirket af subjektivitet for plejning af andres interesserer.

18 Opgave: Vi lever i en undskyldningskultur Karakter: 12 Undskyldningskultur Er offentlige undskyldninger blevet for stor en del af vores hverdag? Er vi nået til et punkt i vores samfund, hvor der skal undskyldes for alt kontroversielt vi foretager os offentlig? Kan vi ikke længere foretage en handling, som vil støde enkelte individer, uden det skal føre til undskyldning? Er vi virkelig nået til en grænse, hvor der ikke længere er plads til humor? Emnet bliver taget op i teksten Vi lever i en undskyldningskultur, som blev bragt i Berlingske Blogs den 25. maj Teksten er skrevet af bloggeren Anne Sophia Hermansen, som er mag.art i litteraturvidenskab og idéhistorie. Den handler overordnet om den danske undskyldningskultur og om, alt i det offentlige rum skal være politisk korrekt, for at det ikke skal føre til kritik. I teksten starter Anne Hermansen ud med en række eksempler på folk, som på det seneste har undskyldt, eller som har burdet undskylde ifølge samfundets tankegang. Hun følger herefter op på dette, ved at fortælle, hvor generelt et problem dette undskyldningsfænomen efterhånden er i Danmark: [...] se, hvordan en undskyldnings- og krænkelseskultur aftegner sig. Vi er blevet en nation af ofre for pinlige jokes, fejlskøn, tåbelige udtalelser, platheder og andres dårlige moral. Herefter går hun i dybden med et nyligt eksempel, på den undskyldningskultur vi lever i. Hun fortæller om, hvordan en af fødevarekæden Irmas annoncereklamer har stået for offentlig ristning for homofobi, pga. politisk ukorrekthed. Hun stiller sig spørgende overfor, hvorfor den pågældende reklame skal trækkes tilbage. Hvem har denne reklame overhovedet stødt? Hun skriver: [...] Irma måtte trække en reklame tilbage, fordi den stødte ja, hvem egentlig? Nok mest et par balletdansere uden humoristisk sans. Hun bringer balletdanseren Nikolaj Hübbes holdning ind i teksten med hans kritik af reklamen. Nikolaj Hübbe stiller sig uforstående overfor reklamens holdning til, hvorfor drenge ikke kan gå til ballet og han mener, at man i stedet bør fokusere på den kunst drenge udøver ved at danse ballet. Efterfølgende inddrager hun udtalelser fra mandeforskeren Kenneth Reinecke, som også kritiserer reklamen, fordi den stadfæster, hvad der er maskulint og hvad der er feminint. Hverken Hübbe og Reinecke udtaler sig direkte til teksten, men Anne Hermansen har taget uddrag af deres udtalelser til andre medier. Den kritik de giver af reklamen, kommenterer Anne Hermansen. Hun skriver, at kritikken ikke er

19 berettiget, fordi reklamens budskab er ironisk, men siger sarkastisk det også kan være fordi der bare er noget komisk ved ballet og mænd, der fjoller rundt i sparkedragt. Hun slutter teksten af med at fortælle, at Irma træk reklamen tilbage efter stor offentlig kritik og skriver sarkastisk: [...] og den politiske korrekthed kan igen drage et lettelsens suk. Desuden nævner hun, igen i en sarkastisk tone, at reklamebureauet Mensch, som står bag reklamen, nu kan notere på en post-it-note, at den humoristiske analfabetisme lever og har det særdeles godt i Danmark. Den sidste del er hendes hovedbudskab med teksten; alt i det offentlige rum i Danmark skal efterhånden være politisk korrekt og der er ikke længere plads til humor og ironi, da det skal stå tilbage for politiske korrekthed. Teksten er udelukkende subjektiv. Der er mangel på undersøgelser, målinger (objektivitet), som kan klargøre, hvem af parterne, der har ret. Den er baseret på egne observationer og er holdningsbestemt. Anne Hermansen anvender meget humor og billedsprog i sin argumentation, eksempelvis skriver hun: Det kunne selvfølgelig også være fordi, der bare ER noget komisk ved ballet og mænd, der fjoller rundt i en sparkedragt. Udover humor og billedsprog er der også anvendt sarkasme og ironi flere steder i teksten. Fx skriver Anne Hermansen sarkastisk: [...] hvilket i dette tilfælde vil sige: ud i en ordentlig omgang ordentlig ristning for homofobi og smed med Weber-stegegaflen for den vestlige verdens største synd: politisk ukorrekthed.. Det, at hun bringer disse elementer, såsom ironi, humor, billedsprog mm. ind i teksten, gør at teksten er lettere at læse. Hun får en problemstilling vakt til debat, uden at fremstå useriøs. I løbet af teksten inddrager hun to personer og deres holdninger. Holdningerne er modsat hendes. Hun indbringer dem, for at kunne kommentere dem og dermed komme med sin egen holdning. Hun inddrager bl.a. Kenneth Reinecke, der er kønsforsker fra RUC. Det er bemærkelsesværdigt, at hun inddrage netop så stor en autoritet, som sin opponent, da man skulle tro, at han som kønsforsker har mere forstand på emnet og læseren snarere vil lytte til ham end en blogger, som er mag. art i litteraturvidenskab og idéhistorie. Udover at inddrage en kønsforsker, inddrages også Nikolaj Hübbe, som er balletdanser ved det kongelige teater og en relativt kendt mand, da han flere gange har været i medierne.

20 Igennem teksten argumenterer Anne Hermansen for at reklamens præmis er ironisk. Hun forklarer ydermere: Den er ikke fordomsfuld, men gør netop grin med fordomme. Disse synspunkter er jeg ikke enige i. Jeg synes reklamen er humoristisk, men det er for langt at strække den, at kalde den ironisk. Sådan opfatter jeg den i hvert fald ikke, men hvis den virkelig er ironisk som Anne Hermansen påstår, kommer budskabet ikke tydeligt nok frem, hvilket fører til den modsatte effekt af, hvad der egentlig var tiltænkt. Jeg er snarere enig i at kønsforskeren Kenneth Reineckes betragtning af at reklamen er med til at stadfæste, hvad der er maskulint og feminint, men når det så er sagt, tror jeg det er i en så lille grad, at det ikke er noget, som bør føre til en hverken en offentlig debat eller en tilbagetrækning af reklamen. Som nævnt tidligere, er det en meget subjektiv debat, som er holdningsbestemt. Hvis fx forskeren Kenneth Reinecke havde haft en undersøgelse på, om hvorvidt reklamen fører til endnu mere stadfæstning af kønsrollerne, ville teksten have lidt objektivitet at forholde sig til, dette har den dog ikke. Det hele er baseret på tro og holdning. I teksten bliver eksemplet med Irma reklamen taget op, men overordnet set handler teksten om, at Danmark er nået til en grænse, hvor alt skal være politisk korrekt. Debatten omkring politisk korrekthed har også været oppe og vende på andre områder, bl.a. i forbindelse med Mads og Monopolet. Her blev debattøren i programmet Mads Christensen voldsomt kritiseret i medierne, for at sige noget lignende dette: Jeg forstår ikke, hvorfor alt skal være så korrekt. Fx må man ikke sige negere ligner aber. Hvorfor ikke? Der er jo nogle negere, der ligner aber. Det blev sagt i debat radioprogrammet Mads og Monopolet, som sendes for over 1 million lyttere hver lørdag for middag. Mads Christensen blev, som sagt, voldsomt kritiseret for at sige dette og måtte efter en mediestorm undskylde sig via. aviserne. Men, hvad skulle han egentlig undskylde for? Han sagde blot, hvad han synes i et radioprogram, hvor man netop skal diskutere og komme med sin egen holdning. Han blev anklaget for at være racistisk, men hvorfor behøver det at være racistisk at synes en neger ligner en abe, hvis man virkelig synes det? Han gjorde brug af den ytringsfrihed vi ellers er så stolte af, at have i Danmark; godt nok blev han ikke lovmæssigt anklaget, men endnu værre blev han bombarderet af medierne og en hadet blandt mange. Ligesom ved Anne Hermansen er pointen ikke, i det specifikke eksempel, der bliver taget op, men netop det, at alt i Danmark skal være så politisk korrekt. Jeg er enig med Anne Hermansen i den overordnet problemstilling hun tager op i teksten Vi lever i en

21 undskyldningskultur ; vi er blevet alt for politisk korrekte i Danmark. Mange kendte personer er blevet bombarderet i medierne, fordi de i danskernes øjne, er kommet med grænseoverskridende udtalelser. Jo flere vi ser af disse medie-bombardementer, jo mere vil der blive tiet og jo mere politisk korrekt vil det hele blive. For at vende tilbage til eksemplet fra Mads og Monopolet, skrev Mads Christensen bl.a. også senere hen, at han havde lært en masse af denne episode og næste gang han sagde noget offentlig, ville han tænke sig mere om og ikke være så hudløs ærlig. Er det virkelig det vi ønsker i det danske samfund? Kan vi ikke længere være så ærlige som vi egentlig ønsker, fordi vi er bange for at træde nogen over tæerne? Er vi ikke for længst nået grænsen? Spørgsmålene er mange, men når alt kommer til alt, er det os selv, der afgør, hvordan fremtidens danske samfund formes.

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Den mandlige pædagog i omsorgsarbejde

Den mandlige pædagog i omsorgsarbejde PS09EBACH Bachelorgruppe:45 Den mandlige pædagog i omsorgsarbejde Bachelorrapport 2013 Emne: Den mandlige pædagog i omsorgsarbejde Vejleder: Susanne Minds Pædagoguddannelsen Peter Sabroe Christoffer Friis

Læs mere

29. møde. Fredag den 30. november 2012 (D) 1. Det første punkt på dagsordenen er:

29. møde. Fredag den 30. november 2012 (D) 1. Det første punkt på dagsordenen er: Fredag den 30. november 2012 (D) 1 29. møde Fredag den 30. november 2012 kl. 10.00 Dagsorden Det første punkt på dagsordenen er: 1) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 13: Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Roskilde Universitet Den Samfundsvidenskablige Bacheloruddannels e

Roskilde Universitet Den Samfundsvidenskablige Bacheloruddannels e 1 Rygning og Fedme: Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion:... 4 1.1 Rygning:... 5 1.2 Fedme:... 7 1.3 Problemformulering:... 10 2. Projektdesign:... 10 3. Metoder:... 11 3.1 Afgrænsning:... 11 3.2 kvalitativ

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Den nye folkeskolereform i læringsfilosofisk perspektiv

Den nye folkeskolereform i læringsfilosofisk perspektiv Den nye folkeskolereform i læringsfilosofisk perspektiv Torben Elleby og Camilla Ibsen K1. Efterårssemesteret 014 Vejleder: Patrick Blackburn Filosofi og Videnskabsteori, RUC Resumé Dette projekt omhandler

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse Mobning og Konflikt 2006 en undersøgelse i 9. klasse 2 M O B N I N G O G K O N F L I K T E R 2 0 0 6 Indhold Forord 3 Resultater og Konklusioner 4 Fakta om mobning i 9. klasse 6 SMS mobning en myte? 12

Læs mere

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitet Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Aalborg Universitet. Humanistisk Informatik. 6. Semester Kommunikation. Gruppe 18B. Vejleder: Janne Bang. Afleveringsdato: 25.

Aalborg Universitet. Humanistisk Informatik. 6. Semester Kommunikation. Gruppe 18B. Vejleder: Janne Bang. Afleveringsdato: 25. Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 6. Semester Kommunikation Gruppe 18B Vejleder: Janne Bang Afleveringsdato: 25. maj 2011 Antal anslag: 82430 Svarende til 34,4 antal normal sider Giajenthiran

Læs mere

Afdeling for antropologi og etnografi, Aarhus Universitet, Moesgård, 8270 Højbjerg

Afdeling for antropologi og etnografi, Aarhus Universitet, Moesgård, 8270 Højbjerg Afdeling for antropologi og etnografi, Aarhus Universitet, Moesgård, 8270 Højbjerg Masteruddannelsen i Sundhedsantropologi Modul 4: Masterprojekt v/vejleder: Anne Line Dalsgård Fri, individuel, skriftlig

Læs mere

Om mennesket. 1. udgave, 1. oplag. Copyright ved Ole Andersen. Forfatteren kan kontaktes på oa@oafi.dk

Om mennesket. 1. udgave, 1. oplag. Copyright ved Ole Andersen. Forfatteren kan kontaktes på oa@oafi.dk Om mennesket 1. udgave, 1. oplag Copyright ved Ole Andersen Forfatteren kan kontaktes på oa@oafi.dk Yderligere materiale vedrørende bogen findes på http://www.oafi.dk Århus 1999 93 typisk bølgefænomen,

Læs mere

Intern lederrekruttering

Intern lederrekruttering Intern lederrekruttering Fra kollega til leder Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester

Læs mere

livs histo rien Dorthe KirKegaarD thomsen tæn ke pau se r

livs histo rien Dorthe KirKegaarD thomsen tæn ke pau se r livs histo rien Dorthe KirKegaarD thomsen tæn ke pau se r LIVSHISTORIEN Tænkepauser 1 FRIHED af Hans-Jørgen Schanz Tænkepauser 2 NETVÆRK af Jens Mogens Olesen Tænkepauser 3 MONSTRE af Mathias Clasen Tænkepauser

Læs mere

Velfærdsstaten og borgere på offentlig forsørgelse

Velfærdsstaten og borgere på offentlig forsørgelse Velfærdsstaten og borgere på offentlig forsørgelse - en diskursanalyse af lederartikler fra Jyllands-Posten, Berlingske og Politiken * Jens Hansen * Vejleder: Janni Berthou Hermansen * Roskilde Universitet,

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Undervisningsmateriale Vores Fælles Fremtid

Undervisningsmateriale Vores Fælles Fremtid FÆLLES: FREMTID Undervisningsmateriale Vores Fælles Fremtid Målgruppe 7. - 9. klasse TEMA: Identitet FÆLLES: FREMTID 1. MOD ET MULTIKULTURELT SAMFUND Indtil for omkring 50 år siden var Danmark et land

Læs mere

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Ære og Konflikt Forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Indhold Forord 3 Ved Susanne W. Fabricius og Lene Johannesson Samarbejde mellem politi og forældre i sager

Læs mere

59. møde. Onsdag den 21. marts 2012 (D) 1. (Spm. nr. S 2627).

59. møde. Onsdag den 21. marts 2012 (D) 1. (Spm. nr. S 2627). Onsdag den 21. marts 2012 (D) 1 (Spm. nr. S 2627). 59. møde Onsdag den 21. marts 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte

Læs mere

Erling Tiedemann ETISK SET. 50 klummer i Kristeligt Dagblad

Erling Tiedemann ETISK SET. 50 klummer i Kristeligt Dagblad Erling Tiedemann ETISK SET 50 klummer i Kristeligt Dagblad 2006 2011 ETISK SET 50 klummer i Kristeligt Dagblad 2006 11 Ver. 1.0 www.etikken.tiedemann.dk ISBN 978-87-92742-01-8 Indhold 1 Hvor sidder etikken?

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

PÅ FELTARBEJDE I STRUERLAND

PÅ FELTARBEJDE I STRUERLAND STRUER KOMMUNE 2008 PÅ FELTARBEJDE I STRUERLAND ET ANTROPOLOGISK BLIK PÅ LANDDISTRIKTSUDVIKLING I STRUER KOMMUNE BILAG TIL PROJEKTRAPPORT Indhold MED ANDRE ØJNE...3 TILFLYTTERE OG BARNEFØDTE...5 FORENINGSFÆNGSLET...7

Læs mere

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Undersøgelse af tilsynsvirksomheden 2 Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden Strandgade 100, Bygning K 1401 København K Undersøgelse

Læs mere

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm 03 Redaktørens klumme 04 Formanden har ordet 05 Interview med Stop krigen mod Libyen 09 Krigen i Libyen v. Isak Krab Koed 13 Duellen Kan liberalismen gradbøjes 18 Reportage fra Introkurset 20 Hvis jeg

Læs mere

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

Kommunikation i udførelsesfasen

Kommunikation i udførelsesfasen Kommunikation i udførelsesfasen [Skriv undertitlen på dokumentet] Mads Kannik 7. semester 2013 1 Titelblad Titel: Udarbejdet af: Studie: Projekttype: Kommunikation i byggeprocessen Mads Kannik Bygningskonstruktør

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Indhold Indledning... 3

Indhold Indledning... 3 Indhold Indledning... 3 Problemformulering... 4 Hvad er Tinder?... 6 Metode... 7 Fænomenologi... 7 Interview som kvalitativ forskningsmetode... 8 Hvorfor vælge interviews?... 9 Hvordan skal interviewer

Læs mere