Varde, juli Claus Friisberg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde, juli 2007. Claus Friisberg"

Transkript

1 Forord Det er en gammel interesse, der ligger bag udarbejdelsen af denne afhandling. I fulgte jeg som studerende daværende lektor Lorenz Rerups øvelser over dansk historie 1864 til 1914 ved Aarhus Universitet. Det gav et godt indblik i denne periode, idet Rerup var en meget vidende og inspirerende underviser. På baggrund heraf skrev jeg et speciale om Edvard Brandes' politiske virksomhed , ligesom jeg i årene herefter gang på gang er vendt tilbage til emner og problemstillinger, der vedrører forfatningskampen, således med to kildesamlinger Forfatningskampen i Danmark og Reformår i dansk politik og fremstillingerne På vej mod et demokrati, Demokratiets triumf, Orla Lehmann Danmarks første moderne politiker og Kampen om Danmark Orla Lehmann og det nationale demokrati. Desuden har jeg skrevet nogle mindre afhandlinger i tidsskriftet Historie: Orla Lehmann og parlamentarismen, Viggo Hørup og de nationalliberale, Estrup som politiker og Estrup og statskuppet. I almindelighed forbeholder man betegnelsen forfatningskamp til perioden Imidlertid var der også talrige forfatningskonflikter i og , især hvis man ved forfatning ikke alene forstår den skrevne grundlov, men også retssædvane. Man kan vel sige, at parlamentarismespørgsmålet ikke var så presserende i den første periode, Til gengæld stod spørgsmålet om almindelig valgret og stridighederne omkring fællesforfatningen i centrum, indtil vedtagelsen af den reviderede grundlov fjernede disse spørgsmål fra dagsordenen. Afhandlingens gennemgående tema er kampen om parlamentarismen og dennes fødsel og udvikling, idet jeg allerede i den første periode gør en del ud af den implicitte parlamentarisme, man efter min mening finder i den første Junigrundlov, og søger at besvare spørgsmålet, om omsætningen af forfatningen i et praktisk politisk liv bidrog til at fremme den iboende parlamentarisme. Især fra 1870 har jeg samlet mig om partiernes kamp om den politiske magt, som den især kom til udtryk i kampen om parlamentarismen. De ideologiske og politiske stridigheder ses som led i den generelle kamp mellem klasserne. De forfatningsretlige aspekter er set som et delelement af den 5

2 ideologiske og politiske kamp. Efter min opfattelse får man bedst det rette perspektiv på parlamentarismespørgsmålet, hvis man behandler hele perioden 1849 til Resultatet er blevet en ret omfangsrig afhandling. I betragtning af det forholdsvis lange tidsrum, jeg behandler, har jeg dog følt, at det var berettiget. Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation og Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck's Fond takkes for at have ydet økonomisk støtte til udgivelsen. Min kollega på Varde Gymnasium, Christian de Thurah, og min bror, Gregers Friisberg, som bistod med en kritisk revison af Summary, er jeg ligeledes tak skyldig. Til sidst skal der lyde en varm tak til min tidligere hustru, Lisbet Overvad Laursen, der med sin flid og omhu har gjort et fantastisk stykke arbejde med korrektur og sproglige korrektioner. Varde, juli 2007 Claus Friisberg 6

3 Indhold Forord 5 1. Indledning Problemstilling og teser 13 Forskningen 24 Kildematerialet Mellem Junigrundlov og Novemberforfatning Junigrundlovens indbyggede parlamentarisme 44 Junigrundlovens baggrund 48 Konklusion 55 Junigrundlovens grundmønster etableres 56 Grundlovsteksten og forhandlingerne om denne 62 Konklusion 77 Rigsdagen sikrer sig lovgivningsmonopol 78 Rigsdagens skattebevilgende magt 83 Kongen, Rigsdagen og regeringsdannelsen 92 Reaktionen taber pusten Frederik VII trænges tilbage Et intermezzo 125 Ministeriet Hall II 129 Det kollektive ministeransvar 135 De nationalliberale ryster på hånden 144 Rigsretten 150 Den første provisoriske finanslov maj 1853? 158 Konklusion 162 7

4 3. Den nye konge og forfatningen Forfatningsforandringen Gode miner til slet spil 169 Fra det ene illusionsministerium til det andet 173 Konklusion Landstings- eller folketingsparlamentarisme? Junigrundlov eller ej? 189 Godsejerne triumferer 195 Godsejerne sætter sig på regeringstaburetterne 202 (Landstings)parlamentarismen vinder frem 202 De nationalliberale og godsejerregeringen 208 Den reviderede grundlov og parlamentarismen 212 Venstre og folketingsparlamentarismen 213 Grundlovsparagrafferne og parlamentarismen 217 De nationalliberale og folketingsparlamentarismen 225 Venstre ser forfatningen som (folketings)parlamentarisk 227 Hvad mente Berg med udtrykket folkets moralske ret? 235 De nationalliberales nedtur og Venstres fremgang 235 Samarbejdet mellem de små og de store bønder bryder sammen 241 Frijs og den parlamentariske statsskik Kampen om folketingsparlamentarismen i den første fase Fusionen mellem godsejere og nationalliberale 252 Venstre og fusionsministeriet 262 Det Forenede Venstre 265 Program 274 Ledende politikere 279 Folkets selvstyrelse sættes øverst på den politiske dagsorden 286 Folketingsparlamentarismen som politisk stridsspørgsmål 293 Folketingsparlamentarismen som magtinstrument 298 En statsretsekspert fra Højre afviser Venstres grundlovsopfattelse 300 Politikerne og folketingsparlamentarismen 302 Venstres første offensiv i De nationalliberale: Venstre er på gale veje 311 To fusionsregeringer køres trætte 319 Konklusion Estrup på banen Den historiske forskning og Estrup 327 8

5 Estrup griber magten 330 Kongens minister eller Højres? 334 Estrups bidrag til udviklingen af parlamentarismen 340 Stærk og svag Partiudviklingen Indledning 345 Højre og Venstre i parlamentet 347 Højre bliver et vælgerparti 348 Venstres brydsomme organisering 353 Konklusion Socialdemokratisk Forbund Begyndelsen 360 Opbygning og fremgang 362 Partiet integreres i det politiske system Venstres oprustning ideologisk, agitatorisk og politisk Indledning 375 Venstres fremgang på avisområdet 375 Venstres opinionsoffensiv 377 Hørup på banen 377 Polemikken mod de nationalliberale 379 Den radikale agitations myter sammenlignet med de nationalliberale 384 Skamridning af ikke synderlig relevante almene værdier? 391 Konklusion 393 Folketingets Venstres indtog i Hovedstaden 393 Det litterære Venstre 397 Alliancen indgås 399 Konklusion 411 Venstre og Socialdemokratiet øger deres styrke 412 Konklusion Den politiske kamp Estrups misbrug af opløsningsretten 416 Det første skridt mod et statskup 422 Estrup får respit på grund af splittelse i Venstre 432 Ingen over og ingen ved siden af Folketinget 438 Estrups misbrug af den almindelige valgret 441 De nationalliberale i defensiven 448 9

6 Visnepolitikken Estrup bliver siddende Henning Matzen baner vejen for en provisorisk finanslov 461 Forsvarssagen som redning 465 Valgkampen i De næste skridt mod statskuppet 472 Indledning 472 Store forventninger 474 Estrup ryster nederlaget af sig 477 Hvorfor lod den norske parlamentarismes sejr sig ikke overføre til Danmark? 485 Brød Estrup forfatningen ved at blive siddende? Statskuppet Definition 493 Striden skærpes Regeringens offensiv på forsvarspolitikkens område 503 Den provisoriske finanslov Striden om en midlertidig finanslov 505 Landstingsparlamentarismen 518 Venstres reaktion 519 Statskuppets sidste faser 524 I flagrant modstrid med forfatningen 534 Højres styrke og Venstres svaghed 545 Berettigelsen af betegnelsen statskup Rigsdagens forfatningsdebat Indledning 552 Folketinget som magtesløs magthaver? 555 Nellemann er tæt på at tilstå grundlovsbrud 560 Ekskurs: En bedømmelse af nej-teorien 565 Regeringen handler som i absolutismens tid 567 Landstingets store flertal følger regeringen ad statskuppets vej I statskuppets skygge Forhandlingspolitikkens hovedlinjer 579 Venstre nyorientering og indre splid 582 Forhandling og forgæves forligsforsøg 585 Det første forgæves forsøg i

7 Andet forgæves forsøg på forlig 594 Hvorfor blev der ikke forlig? 607 Hørups vaklende kurs 611 De radikale og kravet: Ingen over og ingen ved siden af Folketinget 614 Stilstand Ud af statskuppets skygge Bojsen tager føringen 630 Provisorierne og forhandlingspolitikkens betydning for parlamentarismen 634 Estrup sættes skakmat 637 For og imod forliget 665 Den moderate Brandes, den radikale Hørup 671 Forliget baner vejen for folketingsparlamentarismens sejr 673 Historikerne og forliget 676 Konklusion Mod folketingsparlamentarismen Den nye regering og Venstre 679 De Moderate forpasser chancen 684 Forliget accepteres og udbygges 686 Venstrereformpartiets politiske kurs 686 De sidste højreregeringers sidste krampetrækninger 695 Hørring og Sehested på en uriaspost Det såkaldte systemskifte Folketingsparlamentarisme i 1901? Diskussionen herom 715 Dannelsen af ministeriet Deuntzer 722 Indledning 722 Venstrereformpartiet har god tid 727 Deuntzers ophøjelse 729 Et afgørende skridt hen imod folketingsparlamentarisme På vej mod folketingsparlamentarismen som forfatningssædvane Folketingsparlamentarismen i praksis 739 Albertiaffæren og parlamentarismen 746 Neergaard kuldsejler 761 Holstein falder og styrker folketingsparlamentarismen 773 Det Radikale Venstres korte tid ved regeringsroret 777 Berntsen lægger sig tæt på De Radikale i grundlovssagen

8 Christian X på tronen under sloganet Min Gud, mit land, min ære 795 Berntsen forsøger sig som grundlovsgiver Den parlamentariske statsskik De Radikale bliver nødt til at danne regering 807 Grundlovsspørgsmålet fortsat i forgrunden 822 Et mellemspil: Kongens forgæves forsøg på at afskedige regeringen 822 Grundloven kommer i hus 829 Folketingsparlamentarismen og den nye grundlov 838 Fortolkningen af grundloven set i lyset af eksterne ændringer i samfundet og det politiske system 846 Landstingets deroute 862 Konklusion Kongen bøjer sig for folketingsparlamentarismen Regeringen udvides i Valg og statslånskrise Kongen lærer lektien på den hårde måde 884 Zahle og Påskekrisen 884 Konfliktens afblæsning 894 Venstre, Påskekrisen og folketingsparlamentarismen 898 Den negative folketingsparlamentarisme cementeres 908 Var der tale om forsøg på et statskup? 913 Firepartisystemet og tobloksparlamentarismen 917 Konklusion Epilog Folketingsparlamentarismens normer udbygges og konsolideres 921 Folketingsparlamentarismen viser sin styrke 924 Folketingsparlamentarismen som bolværk mod antidemokratiske kræfter Konklusion og perspektiv Fortegnelse over benyttet materiale Summary Register

TALER TIL TIDEN. 100 danske taler 1835-1972

TALER TIL TIDEN. 100 danske taler 1835-1972 TALER TIL TIDEN 100 danske taler 1835-1972 1 2 Claus Friisberg TALER TIL TIDEN 100 DANSKE TALER 1835-1972 Vestjysk Kulturforlag 3 Taler til tiden. 100 danske taler 1835-1972 Claus Friisberg Bogen er sat

Læs mere

Person og omverden. Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen. Vejledere:

Person og omverden. Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen. Vejledere: Person og omverden - en analyse af to politiske og to social- og kulturhistoriske biografier Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen Vejledere: Charlotte Appel Institut

Læs mere

Ingen over Tinget Intet under tæppet

Ingen over Tinget Intet under tæppet v23_polittaler(7k).indd 1 23/09/09 15:13:41 1 2 v23_polittaler(7k).indd 2 23/09/09 15:13:42 nikolaj ifversen og jan lindhardt Ingen over Tinget Intet under tæppet Danske politiske taler fra Ørsted og Hørup

Læs mere

tillæg til grænseland

tillæg til grænseland tillæg til grænseland 1864 1 Hans Jørgen L. Larsen Baggrunden for krigen i 1864 Indledning Da fredsforhandlingerne i forbindelse med 1864 krigen var i gang i London i sommeren 1864, skulle den engelske

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Statssamfund og ufrihed Redaktionen. Parlamentarisme Timm Jeppesen. U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen

Statssamfund og ufrihed Redaktionen. Parlamentarisme Timm Jeppesen. U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen Nr. 9 1990 Statssamfund og ufrihed Redaktionen Parlamentarisme Timm Jeppesen U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen Om anarkokapitalisme og libertarianisme David Friedman Om statslig uetisk etik

Læs mere

264 Anmeldelser. Ning de Coninck-Smith

264 Anmeldelser. Ning de Coninck-Smith 264 Anmeldelser godstog i årene under depressionen i jagten på arbejde og et nyt og bedre liv. Jo tættere vi kommer på det 21. århundrede, jo mere breder forfatterens utålmodighed sig med et samfund, der

Læs mere

Konservativ Ungdom og moderniteten

Konservativ Ungdom og moderniteten Konservativ Ungdom og moderniteten - belyst gennem synet på demokrati og kvindefrigørelse i perioden 1936-1939 Konservativ Ungdom på torvet i Roskilde 1934 Et speciale i historie og socialvidenskab, RUC.

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

Den politiserende embedsmand i Danmark

Den politiserende embedsmand i Danmark 206 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 3/2011, 88. årgang Den politiserende embedsmand i Danmark Af professor Tim Knudsen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Nordisk Administrativt Tidsskrift

Læs mere

Undersøg disse former og beskriv dem kort. Forskelle og ligheder: o Direkte demokrati o Repræsentativt demokrati

Undersøg disse former og beskriv dem kort. Forskelle og ligheder: o Direkte demokrati o Repræsentativt demokrati Demokrati opgaver, øvelser og quizzer Demokratiets rødder Demokratiets rødder Ca. 510 46 f. kr. I de antikke græske bystater, særligt Athen, blev tyranni afløst af en form for demokrati. Demokrati blev

Læs mere

Folkets århundrede. -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL

Folkets århundrede. -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL Folkets århundrede -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL Folkets århundrede INTRODUKTION Det er en stor del af vores selvforståelse

Læs mere

Af Claus Gyldendal Tandrup og Jana Semenova. Formidlingen af Danmarks besættelseshistorie på hjemmesiden befrielsen1945.dk

Af Claus Gyldendal Tandrup og Jana Semenova. Formidlingen af Danmarks besættelseshistorie på hjemmesiden befrielsen1945.dk Af Claus Gyldendal Tandrup og Jana Semenova Formidlingen af Danmarks besættelseshistorie på hjemmesiden befrielsen1945.dk Roskilde Universitet 2009 1 Formidlingen af Danmarks besættelseshistorie på hjemmesiden

Læs mere

Den 30. januar er en af de tunge mærkedage,

Den 30. januar er en af de tunge mærkedage, 11 KUNNE MAN FORESTILLE SIG EN DANSK HITLER? Af Nils Arne Sørensen I en tid, hvor de politiske fløjes flirt med totalitarismen står højt på dagsordenen, kan det være på sin plads også at sætte fokus på

Læs mere

Bastarden den danske efterlønsordning 1975-2007. Klaus Petersen. Note:

Bastarden den danske efterlønsordning 1975-2007. Klaus Petersen. Note: Bastarden den danske efterlønsordning 1975-2007 Klaus Petersen Note: Dette er uddrag af et større manuskript under udarbejdelse. Først en bid af indledningen (kap. 1 og dele af kap 2), som præsenterer

Læs mere

Organisatorisk forandring - Jobcenter Hjørring

Organisatorisk forandring - Jobcenter Hjørring Barrierer for organisatorisk forandring Jobcenter Hjørring Aalborg Universitet Politik & Administration 10. semester - speciale Kim Bertelsen Efterår 2008 2 Organisatorisk forandring - Jobcenter Hjørring

Læs mere

Når trepartssamarbejde skaber reformer

Når trepartssamarbejde skaber reformer Når trepartssamarbejde skaber reformer Historien om trepartssamarbejde i Danmark i lyset af 25-året for Fælleserklæringen af 1987 Forliget er pæredansk (Formand for De samvirkende Fagforbund, Jens Jensens

Læs mere

Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid

Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid I 1999 blev Torben Lund valgt ind i Europaparlamentet som Socialdemokratiets spidskandidat men i september offentliggjorde

Læs mere

Første Slesvigske Krig 1848-1851

Første Slesvigske Krig 1848-1851 Inge Adriansen og Jens Ole Christensen Første Slesvigske Krig 1848-1851 Kort over den danske helstat efter Englandskrigene bestående af kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg.

Læs mere

Figuroversigt...3. Del II: Kvindelige kommunalpolitikere 1909-50...43 af Anna Wowk Andersen

Figuroversigt...3. Del II: Kvindelige kommunalpolitikere 1909-50...43 af Anna Wowk Andersen Indholdsfortegnelse Figuroversigt...3 Del I: Specialets udgangspunkt og baggrunden for undersøgelserne af kvindelige politikere...5 af Anna Wowk Andersen og Karen Jermiin Nielsen Kapitel 1 Problemstilling

Læs mere

EBBE KLØVEDAL REICH MELLEM HØRUP OG GRUNDTVIG

EBBE KLØVEDAL REICH MELLEM HØRUP OG GRUNDTVIG 1 EBBE KLØVEDAL REICH MELLEM HØRUP OG GRUNDTVIG Af Karsten Thorborg Foredrag på Lønne Højskole, trykt i Bornholms Højskoles årsskrift 1994 Hørupklubben I en af Meyerheims udsendelser i TV-2 dette forår

Læs mere

En enkel eller mere kompliceret forklaring?

En enkel eller mere kompliceret forklaring? Palle Svensson En enkel eller mere kompliceret forklaring? politica, 45. årg. nr. 1 2013, 28-43 Vi har her at gøre med et meget sobert og solidt arbejde. Det er rigtig flot, at Green-Pedersen på få år

Læs mere

Kvinders valgret. frihed, lighed og stemmeret

Kvinders valgret. frihed, lighed og stemmeret Kvinders valgret frihed, lighed og stemmeret Demokrati men ikke for alle Demokrati betyder folkestyre. I dag forstår vi i Danmark et folkestyre som et samfund, hvor folket skal styre, og hvor den politiske

Læs mere

1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 3. RIDS OVER DANSK SIKKERHEDSPOLITIK FRA 1920 TIL 1940...7

1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 3. RIDS OVER DANSK SIKKERHEDSPOLITIK FRA 1920 TIL 1940...7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 2.1 POUL VILLAUME...4 2.2 BENT JENSEN...5 2.3 THORSTEN BORRING OLESEN...6 2.4 NIKOLAJ PETERSEN...7 3. RIDS OVER DANSK

Læs mere

Oversigter. En oversigt i anledning af 1848

Oversigter. En oversigt i anledning af 1848 Oversigter En oversigt i anledning af 1848 AF ANDERS MONRAD MØLLER I vore dage er det nok kun en håndfuld af Danmarkshistoriens årstal, der som 1848 er kendte nok til at kunne sættes i front på et titelblad.

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn. Ikke undervisning. Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog. Tiden 1815-1918

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn. Ikke undervisning. Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog. Tiden 1815-1918 Indblik og udsyn Tiden 1815-1918 Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 8. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2012 System: Indblik og udsyn Til systemet hører desuden

Læs mere

Social indsigt for pædagoger

Social indsigt for pædagoger Social indsigt for pædagoger Grit Niklasson (red.) Social indsigt for pædagoger Frydenlund Social indsigt for pædagoger Frydenlund og forfatterne, 2002 2. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 987-87-7887-583-9

Læs mere

15. møde. Onsdag den 10. november 2010 (D) 1

15. møde. Onsdag den 10. november 2010 (D) 1 Onsdag den 10. november 2010 (D) 1 15. møde Onsdag den 10. november 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til statsministeren til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål

Læs mere

1864 I DANSK OG EUROPÆISK HISTORIE

1864 I DANSK OG EUROPÆISK HISTORIE nr. 2 / april 2014 76. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur 1864 I DANSK OG EUROPÆISK HISTORIE KØBENHAVNSK KRIGSEUFORI NATION, REGION, 1864 EN NY FORTÆLLING? 2 nr. 2 / april 2014 INDHOLD NATION,

Læs mere