Undervisningsmateriale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsmateriale"

Transkript

1 Undervisningsmateriale Udviklet for Teateriet Apropos af: Mathilde Ørts Ottosen Cand. Mag. i Dramaturgi, Aarhus Universitet 1

2 Hvem er Teateriet Apropos?! 3 Introduktion til undervisningsmaterialet! 4 Brainstorming - indledende øvelse! 5 1)! 5 Lav dit eget politiske spil! 5 2)! 6 Få gang i debatten! 6 3)! 6 Det politiske rollespil! 6 4)! 8 Lav dit eget parti! 8 5)! 9 Den politiske quiz! 9 Valg - afsluttende øvelse! 10 2)! 11 Diskusionsspørsmål! 11 3)! 12 Rollekort til det politiske rollespil! 12 5)! 14 Den politiske quiz! 14 Opvarmningsøvelser! 19 Stoleleg! 19 Håndtryksleg! 19 Hjørneøvelse! 19 Den varme stol! 20 2

3 Hvem er Teateriet Apropos? Teateriet Apropos er et nystartet projektteater med base i Aarhus. Teatret består af skuespiller/scenograf Daniel Bevensee og skuespiller/ instruktør Nikolaj Mineka. Vi har som mål at producere professionel scenekunst af høj kvalitet til børn, unge, voksne og seniorer, hvor enkeltheden i iscenesættelsen og det klare udtryk bliver den gennemgående stil. Vi kaster os ud i anderledes og interessante projekter, der markerer vores ønskede spændvidde som teater og Aarhus som teatermetropol, og gennem alternative arbejdsprocesser og udviklingsmuligheder vil vi udvide det traditionelle rum for teater og arbejde med vores fælles opfattelse af begrebet scenekunst.. Ved at sende vores forestillinger på turné er det samtidig vores ønske at præsentere landet for den kreative puls, der banker i Aarhus, og derved vise og styrke det blomstrende kunstneriske område vi kommer fra. Kort sagt: Vi vil hellere ville for meget, end for lidt 3

4 Introduktion til undervisningsmaterialet Det følgende undervisningsmateriale består af fem forskellige øvelser. Materialet er tænkt som en inspiration til, hvordan man, efter at have set Borgen A-Ø, kan arbejde videre med politik og demokrati som tema. Man behøver ikke gennemgå øvelserne slavisk, da der kan plukkes i materialet, udvælges og sammensættes efter behov. Af denne grund indeholder flere af øvelserne også nogle af de samme elementer.mens hensigten med forestillingen er, på en ny og anderledes måde, at introducere eleverne til en grundlæggende viden om politik og demokrati, er det hensigten, at dette undervisningsmateriale tager fat, hvor forestillingen slap og giver eleverne mulighed for at dykke dybere ned i temaet. Netop fordi forestillingen naturligvis ikke har mulighed for at gå i dybden med temaet, er dette tilhørende undervisningsmateriale særlig relevant at arbejde videre med. I udarbejdelsen af materialet er der lagt særligt vægt på det interaktive og der er derudover også gjort forsøg på at inddrage nogle af teatrets virkemidler i form af fx rollespil. Herunder kan du læse om de forskellige øvelser og derefter hente tilhørende materiale til øvelserne. Efter beskrivelsen af hver øvelse er dens anbefalede varighed samt læringsmål noteret. Uanset hvilke/ hvilken øvelse der vælges, anbefales nedenstående øvelse som indledende med henblik på at lave en kobling mellem forestillingen og det materiale, som eleverne skal til at arbejde med. Efterfølgende gives et bud på en øvelse, der kan bruges som en afrunding på det samlede undervisningsforløb. Rigtig god fornøjelse! 4

5 Brainstorming - indledende øvelse Bed eleverne sidde 5 minutter hver for sig og lave en brainstorming over de temaer og de elementer, de husker fra forestillingen. Bed dem notere både konkrete facts fra forestillingen, sceniske detaljer eller eventuelle tanker og spørgsmål som forestillingen vækkede. Der laves herefter en kort opsamling med hele klassen, hvor de overordnede temaer skrives op på tavlen. Hensigten er, at eleverne herved får genopfrisket hukommelsen omkring forestillingen og får deres tanker ind på temaet. Herefter laves der endnu en brainstorming (ca. 5 minutter) hvor eleverne nu hver især skal notere alt, hvad der falder dem ind omkring politik og demokrati generelt. Der laves igen en opsamling, så både lærer og elever får en fælles bowle af mulige emner at diskutere. I stedet for at lade eleverne brainstorme hver for sig, kan det muligvis i nogle klasser fungere bedre, hvis de brainstorme i små grupper. Lav dit eget politiske spil Eleverne inddeles til denne øvelse i grupper på ca 4 personer. Øvelsen falder i to dele. I første del skal eleverne have adgang til kortspil, terninger, billeder, papir og farver. De skal nu ved hjælp af disse hjælpemidler finde på nogle enkle regler, som kan danne grundlag for et spil. Spillet behøver ikke være kompliceret og der må gerne lånes fra allerede kendte spil, men det må ikke være en direkte kopi af et spil, der allerede eksisterer. Spillet må også godt være fysisk, hvis omstændighederne tillader det. Anden del af øvelsen består i, at eleverne skal forsøge at give spillet et politisk indhold. Det kunne fx være en quiz med hjemmelavede spørgsmål, gæt og grimasser, et terningespil, hvor der skal svares på politiske spørgsmål eller en billedquiz, hvor deltagerne ud fra forskellige billeder af politikere, skal gætte deres navn og hvilket politiske parti, de tilhører. Når spillet er færdigt, skal eleverne prøve at spille hinandens spil. 1) Varighed Det anbefales, at der afsættes minimum en lektion (45 min) til første del af øvelsen og to lektioner til at tilføre spillet et politisk indhold og til sidst en lektion til, at eleverne spiller hinandens spil. Læringsmål Læringsmålet med første del af øvelsen er, at eleverne lærer at samarbejde og være kreative sammen omkring spilkonstruktionen. I 5

6 anden del lærer eleverne at søge på politiske temaer på nettet og at forholde sig til, hvilke politiske emner, der interesserer deres aldersgruppe. Hjælpemidler Eleverne skal have adgang til flere kortspil, brikker, terninger, papir og farver, internet (til at søge informationer og evt. finde billeder på) Få gang i debatten Denne øvelse tager udgangspunkt i en række diskussionsspørgsmål. På hvert af kortene står der et politisk spørgsmål/tema som klassen enten i fællesskab eller i mindre grupper skal diskutere. Det er vigtigt at opfordre eleverne til at begrunde og argumentere for deres svar, så der ikke kun svares ja eller nej til spørgsmålene. Det er hensigten, at læreren eller eleverne selv kan finde på andre relevante spørgsmål at diskutere i forhold til politik og demokrati. 2) Varighed Det anbefales, at der som minimum afsættes en lektion (45 min) til øvelsen, så der er tid til at få rigtig gang i debatten. Læringsmål Hensigten med øvelsen er, at få eleverne til at tage aktivt stilling til en række politiske emner, at ruste dem til at deltage i aktuelle politiske debatter og at styrke dem i at argumentere for deres synspunkter. Det politiske rollespil Det politiske rollespil er mere tidskrævende end de øvrige øvelser og kræver, at deltagerne går seriøst ind i arbejdet. Inden spillet skal eleverne i grupper på ca. 3 personer undersøge et partis partiprogram nøje. Hvad er fx partiets mærkesager? Der må ikke være flere grupper, der undersøger det samme parti, da det er vigtigt at få så mange partier repræsenteret som muligt! Bed også eleverne om at kigge på de øvrige partiers partiprogrammer, så de ved, på hvilke områder partierne er enige og hvor de er uenige. Selve rollespillet tager udgangspunkt i en politisk paneldebat på DR, hvor partierne skal diskutere en række politiske emner. Til debatten anvendes diskussionsspørgsmålene, der også hører til øvelse 2. Giv grupperne udvalgte diskussionsspørgsmål 3) 6

7 inden, så de kan nå at forholde sig til dem. Bed desuden de forskellige grupper om at overveje evt. nye fiktive lovforslag, som de kan fremlægge i debatten. Når eleverne føler sig fortrolige med partiets program, starter rollespillet. (hvis det er for voldsomt for eleverne at sætte sig ind i et helt partiprogram, kan de evt bedes om at fokusere særligt på et partis mærkesager) Læreren deltager i rollespillet og fungerer som ordstyrer i den politiske debat og denne afgør derfor, hvornår et politisk tema er debatteret færdig. Den siddende (fiktive) regering i spillet består af Venstre og Konservative. Alle eleverne får nu udleveret et rollekort. Herpå står der, hvilket parti de tilhører (de tilhører det parti de har undersøgt). Alt andet end partiets partiprogram må gerne være fiktivt. Hvis debatten ikke kører af sig selv, kan ordstyreren (læreren) komme med kritiske indspil mod enten enkeltpartier eller den røde eller den blå blok. Det er vigtigt, at deltagerne seriøst forsøger at argumentere for partiets værdier, selvom de ikke nødvendigvis er enige personligt. Forsøg ikke at karikere! Se i øvrigt tilhørende materiale med opvarmningsøvelser, der kan bidrage til at skabe tillid i gruppen og løsne op for eventuel generthed. Derudover er øvelserne gode til at give eleverne en forståelse for det at spille en rolle, hvilket er vigtigt inden selve rollespillet begyndes. Varighed: Det kan være grænseoverskridende for nogle at skulle spille en rolle, så det er vigtigt at afsætte god tid til øvelsen for at få det optimale ud af rollespillet, når det påbegyndes. Det anbefales derfor, at der afsættes to lektioner (2 x 45 min) til den indledende øvelse, hvor eleverne i grupper grundigt undersøger partiprogrammerne. Herefter anbefales det at bruge endnu to lektioner (2 x 45 min) til henholdsvis opvarmning og selve rollespillet fordelt således, at der inden rollespillet bruges 30 min på opvarmning (gerne længere tid), så eleverne kan blive trygge ved hinanden og ved at spille en anden. Brug herefter de sidste 15 min af første lektion på at forklare rollespillets regler, hvorefter spillet kan påbegyndes ved starten af næste lektion, så hele lektionen kan bruges til selve rollespillet. Læringsmål: Hensigten er IKKE, at eleverne skal udvise godt skuespil, hvilket kan være en god idé at italesætte over for klassen! I stedet er læringsmålet, at eleverne lærer at argumentere for holdninger og værdier, de muligvis ikke er enige i. Det skulle gerne sikre, at nuancerne i alle partiernes partiprogrammer bliver repræsenteret. Fiktionen bruges i denne øvelse, fordi det kan være nemmere at argumentere for noget man er uenig i, 7

8 hvis man spiller en fiktiv rolle, som man ikke står til ansvar over for efter spillet. 4) Lav dit eget parti I denne øvelse, skal eleverne i grupper forsøge at danne et parti og tage stilling til partiets hovedpunkter. Eleverne behøver ikke nødvendigvis være helt enige med det parti de danner. De må altså godt danne et parti, der har nogle kontroversielle holdninger. I deres arbejde med partidannelsen kan de til inspiration forholde sig til partiets holdning i forhold til følgende punkter: Miljø Ældrepleje Efterløn SU EU (euro) Integration Skat/økonomi Hvor ville partiet placerer sig på den politiske fløj? Hvilken ideologi tilslutter partiet sig? Hvad er partiets mærkesag? Efter partidannelsen kan grupperne enten fremlægge deres partiprogram for klassen (gerne med mulighed for powerpointpræsentation) eller der kan iværksættes en paneldebat, hvor partierne kan diskutere en række politiske spørgsmål med læreren som ordstyrer. Baggrunden for paneldebatten kunne fx være, at der netop er udskrevet valg og at partierne derfor skal forsøge at vinde vælgere og argumentere mod de øvrige partiers politik. Varighed: Eleverne skal gerne have god tid til at danne et parti og finde ud af, hvordan de vil argumentere for deres holdning og derfor bør der afsættes minimum to lektioner (45 min gerne mere om muligt) til selve partidannelsen. Herefter kan der bruges en lektion til en eventuel paneldebat og muligvis to lektioner, hvis fremlæggelses-delen vælges og hver gruppe skal have tid til en fremlæggelse af deres partiprogram. Læringsmål: Læringsmålet er først og fremmest, at eleverne sætter sig ind i, hvordan man laver et partiprogram og hvordan de vil argumentere for de 8

9 forskellige holdninger, som ligger til grund for partiet. Der er således også et retorisk læringspotentiale indbygget i øvelsen. Derudover kan refleksionerne i forbindelse med partidannelsen bidrage til at sætte gang i elevernes egen stillingtagen til nogle af de temaer, som er listet ovenfor. 5) Den politiske quiz Dette spil fungerer som en almindelig quiz på den måde, at enten læreren eller én af eleverne er spilleder, mens resten af klassen skal svare på en række spørgsmål om politik og demokrati. Del klassen op i 2-4 hold, der hvert bestemmer sig for en lyd, der udgør deres svar-lyd. Alle hold må således svare på alle spørgsmål. Svarer et hold rigtigt på spørgsmålet, må dette hold vælge kategori igen. Svarer et hold forkert på spørgsmålet, skal holdet vente en omgang, før det igen må melde ind med et svar. Der findes 5 kategorier med forskellige kortfarve i quizzen, som spildeltagerne kan vælge imellem. Det hold, der først har svaret rigtigt på 3 kort fra hver kategori har vundet. Vurderes det, at spørgsmålene er for nemme eller for svære, kan det i stedet aftales, at holdene skal indsamle flere eller færre kort fra hver kategori for at vinde. Spillets 5 kategorier markeres med 5 forskellige farver og er følgende: Viden om de politiske partier (ex. Hvilket parti tilhører Lene Espersen?) En god demokratisk blanding: ( ex. Hvor længe må en regering sidde ad gangen?) Vigtige datoer, årstal og begivenheder: (ex. Hvilken dato er grundlovsdag?) Dansk lovgivning: (ex. Hvor gammel skal man være for at stemme i Danmark?) Udenrigspolitik: (ex. Har man monarki i Tyskland?) Varighed: Quizzen kræver kun få indledende instruktioner, så en eller to lektioner (45 min) vil være tilstrækkeligt til at spille spillet. Hvis eleverne eller læreren får lyst til at udvide med flere spørgsmål, kan spillet naturligvis forlænges. Læringsmål Læringsmålet i denne øvelse er, at eleverne får styrket deres almene viden omkring politik og demokrati: For nogle vil svarene muligvis være 9

10 kendte, og spillet vil derfor være en gode måde at få genopfrisket deres politiske viden på, mens andre måske erhverver sig helt ny grundlæggende viden om politik og demokrati. Valg - afsluttende øvelse Bed eleverne lave hver deres valgkort, hvor alle aktuelle partier fremgår og foretag derefter et anonymt valg i klassen. Hvis det er muligt, kan læreren eventuelt have kopieret valgkort til klassen inden valget. 10

11 Diskusionsspørsmål Følgende diskussionsspørgsmål kan både anvendes til øvelse 2 (Få gang i debatten) og som oplæg til diskussioner i det politiske rollespil (øvelse 3). Selvom det er muligt blot at svare ja eller nej på flere af spørgsmålene, er det hensigten, at svarene skal begrundes og underbygges. Der er herunder 14 diskussionsspørgsmål til inspiration. Find eventuelt selv på flere. 2) God fornøjelse! 1) Skal monarkiet bevares i Danmark? 2) Skal ytringsfriheden beskyttes for enhver pris? 3) Er valgretsalderen i Danmark passende? 4) Er demokrati altid godt? 5) Har vi ligestilling i Danmark? 6) Bør der skæres i den nuværende SU-ydelse? 7) Skal der være strammere eller løsere regler for udlændinge i Danmark? 8) Skal den danske krone erstattes af euroen? 9) Burde der være mere overvågning i Danmark? 10) Hvilke fordele og ulemper er der ved mediernes indflydelse på politik i Danmark? 11) Bør skatten i Danmark hæves, sænkes eller bevares som den er? 12) Bør den kriminelle lavalder hæves sænkes eller bevares som den er? 13) Skal danskerne betale for deres lægebesøg? 14) Er det rimeligt at elever skal have karakterer fra 6. klasse? 11

12 Rollekort til det politiske rollespil Herunder kan du læse om de forskellige roller i den politiske debat. Der er kun angivet ganske få oplysninger på rollekortene, fordi det er hensigten, at eleverne selv skal forsøge at danne sig et helt billede af den politiker, de skal spille. Der er givet et forslag til, hvordan man kan arbejde med at uddybe roller blandt omvarmningsøvelserne. Det er en god idé at bede eleverne om at lave navneskilte med deres titel på, så alle ved, hvem debattanterne er. Hvis antallet af rollekort ikke stemmer med elevantallet, kan der laves flere roller eller skæres roller fra. 3) God fornøjelse med spillet! Venstre Lone Petersen, 45 år, statsminister. Preben Justesen, 50 år, undervisningsminister Sebastian Hede, 38 år, finansminister Dansk Folkeparti Tue Kristensen, 45 år, partileder Trine Nielsen, 50 år, udlændingeordfører Lena Guldberg, 55 år, socialordfører Konservative Pernille Knudsen, 35 år, partileder Peter Kastberg, 40 år, udenrigsminister Jakob Troelsen, 60 år, kulturminister Socialdemokraterne Ulla Frederiksen, 43 år, partileder Malene Smidt, 47 år, socialordfører Johan Jensen, 39 år, finansordfører Socialistisk Folkeparti Søren Fabricius, 40 år, partileder Jens Arnesen, 55 år, miljøordfører Signe Lindberg, 35 år, udlændingeordfører 12

13 Radikale Venstre Sara Villumsen, 40 år, partileder Sofus Bundgaard, 34 år, uddannelsesordfører Lars Olesen, 51 år, udlændingeordfører Liberal Alliance Jesper Smedegaard, 50 år, partileder Anders Andersen, 35 år, skatteordfører Lilly Langsted, 31 år, udviklingsordfører Enhedslisten Loke Jensen, 30 år, partileder/politisk ordfører Henrik Pind, 44, år, miljøordfører Lotte Gammelgaard, 27 år, Ligestillingsordfører Kristendemokraterne Bent Kristensen, 60 år, partileder Lone Bertelsen, 55 år, socialordfører Jens Peter Boelsen, 57 år, integrationsordfører Ordstyrer Niels Krogshede, 43 år, ansat som kritisk journalist på DR 13

14 Den politiske quiz 5) Viden om de politiske partier 1. Hvilket parti tilhører Lene Espersen? 2. Hvilken fløj ligger SF på? 3. Har Pia Kjærsgaard været statsminister? 4. Hvilket parti kendetegnes som arbejdernes parti? 5. Hvor mange procent af det samlede antal gyldige stemmer til et folketingsvalg, skal et parti have for at nå over spærregrænsen? A) 2 %, B) 5% eller C) 7 % 6. Hvilket parti tilhører Brian Mikkelsen? 7. Hvilke af følgende politikere er ikke fra Venstre: A) Kristian Thulesen Dahl, B)Bertel Haarder, C) Søren Pind, D) Margrethe Vestager, E) Ellen Trane Nørby. 8. Hvilke af følgende personer sidder IKKE i det danske Folketing? Pia Kjærsgaard, Johanne Smidt Nielsen, Kaare R. Skov, Villy Søvndal, Lone Hertz, Klaus Hjort Frederiksen? 9. Hvad forbinder man ofte med Enhedslisten? Kapitalisme, socialisme, racisme eller individualisme? 10.Forbind følgende kendebogstaver til følgende partier: Ø, F og O 11.Hvilken blomst er Socialdemokratiets varetegn? 12.Hvilket dansk politisk parti blev stiftet først? A) Venstre, B) Konservative (Tidl. Det Konservative Folkeparti), eller C) Socialdemokraterne Svar 1. De Konservative 2. Venstrefløjen 3. Nej 4. Socialdemokraterne 5. A) 2 % 6. De Konservative 7. Kristian Thulesen Dahl (Dansk Folkeparti), Margrethe Vestager (Det Radikale Venstre) 8. Kaare R. Skov og Lone Hertz 9. Socialisme 10.(Ø) Enhedslisten, (F) Socialistisk Folkeparti, (O) Dansk Folkeparti 11.En rose 14

15 12.A) Venstre (Det Forenede Venstre, 1870) En god demokratisk blanding 1. Hvor mange medlemmer er der i folketinget? 2. Hvad består magtens tredeling af? 3. Hvor mange runder skal et lovforslag igennem før det kan vedtages? 4. Har vi nogensinde haft en kvindelig statsminister i Danmark før Helle Thorning Schmidt? 5. Hvor mange stemmers flertal skal der minimum være for at få vedtaget et lovforslag? 6. Hvor ofte SKAL regeringen afholde valg? 7. Hvad er en løsgænger? A) En politiker som de øvrige partimedlemmer forsøger at få til at gå af, B) Et folketingsmedlem der ikke er tilmeldt nogle af partigrupperne i Folketinget, C) En politiker der selvstændigt udtaler sig om politiske anliggender i uoverensstemmelse med sit eget parti? 8. Har dronningen stemmeret? 9. Hvad betyder anarkisme? A) Betegnelse for en bevægelse, der mener at staten via love suverænt bør bestemme hvordan mennesker bør udfolde sig, B) betegnelse for en bevægelse, der ikke mener magthavere bør begrænse menneskers naturlige handlen med love, C) Betegnelse for bevægelse, der hævder at alle bør dele alt. 10.Nævn tre politiske ismer. (ex Socialisme) 11.Hvilket ministerium hører sport under? 12.Hvad hedder folketingets nuværende formand? 13.Hvad er den danske betegnelse for det græske ord demokrati? Svar: medlemmer (175 valgt i Danmark, to på Grønland og 2 på Færøerne) 2. Den udøvende (Regeringen), den dømmende (Domstolene) og den lovgivende (Folketinget). 3. Tre 4. Nej 5. 1 stemme 6. Hvert 4. år 7. B) Et folketingsmedlem der ikke er tilmeldt nogle af partigrupperne i Folketinget 8. Nej 15

16 9. B) betegnelse for en bevægelse, der ikke mener magthavere bør begrænse menneskers naturlige handlen med love. 10.Socialisme, Anarkisme, Populisme, Liberalisme, Kapitalisme, Marxisme, Kommunisme, Konservatisme, 11.Kulturministeriet. 12.Mogen Lykketoft 13.Folkestyre eller folkevælde Vigtige datoer, årstal og begivenheder 1. Hvilken dato er Grundlovsdag? 2. Hvornår starter et nyt folketingsår? A) 2. tirsdag i Oktober, B) 1. september, eller C)1. tirsdag i Oktober? 3. Hvad fejrer vi 1. maj? 4. Hvad skete der 5. maj 1945? 5. Hvilken begivenhed i Berlin i 1989 har haft afgørende betydning for hele verden? 6. Hvornår fik kvinderne valgret i Danmark? 7. Hvad skete der 11. september 2001? 8. Hvilken dag er Bastilledagen i Frankrig? A)14. Juli?, B) 14. juni, C) 14. september 9. Hvad fejrer amerikanerne d. 4. juli? 10.Hvad skete der i DK d. 9. april 1940? 11.Hvilket årstal blev Danmark medlem af EF (det senere EU)? 12.I hvilken periode hærgede den 1. verdenskrig i Danmark? 13.Hvilket årstal blev Danmarks nyeste grundlov underskrevet? A) 1949, B) 1953, C) 1965? Svar: Juni 2. C) Første tirsdag i Oktober. 3. Arbejdernes kampdag. 4. Danmarks befrielse (2. verdenskrig) 5. Berlinmurens fald Terrorangreb mod bl.a. World Trade Center i New York 8. A) 14. juli. 9. USAs uafhængighedsdag 10. Danmark blev besat af Tyskerne i 2. verdenskrig B)

17 Dansk lovgivning 1. Hvor gammel skal man være for at stemme i Danmark? 2. Hvor hurtigt må man maksimalt køre på en dansk motortrafikvej? 3. Hvor mange klip må man, efter at have haft kørekort i 3 år, maksimalt få i sit kørekort før man får det frataget? 4. Hvad er den kriminelle lavalder? 5. Er der skolepligt i DK? 6. Hvor gammel skal du være for at købe tobak i DK? 7. Hvor mange paragraffer består Danmarks Grundlov af? A) 49, B) 69, C) 89 eller D) 109? 8. Hvilket år blev CPR-numre indført i Danmark? A) 1948, B) 1958, C) 1968 eller D) Hvor mange promille er det tilladt at køre med i DK? 10.Er det lovligt ernære sig ved prostitution i Danmark? 11.Hvad er den seksuelle lavalder i DK? 12.Hvem udgør den lovgivende magt i Danmark? 13.Hvornår blev SU indført i Danmark? Svar: år km/t 3. 3 klip år 5. Nej der er ingen skolepligt, men der er undervisningspligt år 7. C) C) ,5 promille 10.Ja år 12.Folketinget Udenrigspolitik 1. Er der monarki i tyskland? 2. Hvad hedder den nuværende præsident i USA? 3. Hvad hedder forbundskansleren i Tyskland? A) Hansi Hinterseer, B) Angela Merkel eller C) Helmuth Kohl? 4. I hvilket land har Toni Blair været premiereminister? 17

18 5. I hvilket land er Silvio Berlusconi premiereminister? 6. Hvilke to af de følgende lande er ikke med i EU? A)Grækenland, B) Spanien, C) Slovakiet, D) Tunesien? E) Norge. 7. Hvad hedder den europæiske valuta? 8. Hvilke to europæiske byer holder Europa-Parlamentet skiftevis til i? A) Marseille, B) Strasbourg, C) Paris, D) Rom eller E) Haag? F) Bruxelles 9. Hvad hed den svenske statsminister, der blev skudt i 1986? A) Oluf Palme, B) Oluf Kvist eller C) Oluf Gren. 10.Hvor mange lande er medlem af EU? A) 20, B) 27, C) 30, eller D) 37? 11.Hvilken europæisk storby var indtil 1989 delt i øst og vest af en mur? 12.Hvad står FN for? 13.Hvor ligger den internationale krigsforbryderdomstol? Svar: 1. Nej 2. Barack Obama 3. B) Angela Merkel 4. England (Storbritannien) 5. Italien 6. D) Tunesien og E) Norge 7. Euro 8. B) Strasbourg 9. A) Oluf Palme 10.B) Berlin 12.Forenede Nationer 13.Haag 18

19 Opvarmningsøvelser Når man skal arbejde med roller er det vigtigt, at eleverne har tillid til hinanden, at de tænker kreativt og tør udfordre sig selv lidt. Ved hjælp af følgende øvelser kan dette hjælpes lidt på vej. De første to øvelser ligger vægt på samarbejde og etablering af tillid mellem deltagerne, mens hjørneøvelsen har til hensigt at få deltagerne til at tage selvstændigt stilling. Den varme stol hjælper, i kraft af klassekammeraternes spørgsmål, elever med at finde ind i de roller, de skal spille i rollespillet. Øvelserne er nærmere beskrevet herunder. God fornøjelse! Stoleleg Først skal borde og stole stilles til side. Herefter deles klassen op i grupper på 4-5 personer. Hver gruppe har to stole (der er stabile nok til at man kan stå på dem) foran sig. Øvelsen går nu ud på, at alle i gruppen ved hjælp af samarbejde skal transportere sig og de to stole ned til den anden ende af klasseværelset og tilbage igen uden at nogen rører gulvet. Rører en deltager gulvet, skal gruppen starte forfra. Den gruppe der er først i mål, har vundet. Håndtryksleg Deltagerne skal hver især tænke på et tal mellem 1 og 4, hvorefter de skal gå rundt mellem hinanden og give hinanden håndtryk. Har en deltager valgt tallet 4, skal vedkommende give 4 håndtryk til dem han/ hun møder. Møder man en med et andet tal end en selv, går man videre og møder man en med det samme tal, tager man vedkommende i hånden og går derefter sammen videre rundt og giver håndtryk til der til sidst har dannet sig fire kæder. Undervejs må deltagerne ikke tale sammen. Hjørneøvelse Deltagerne står samlet i midten af rummet. De præsenteres for et dilemma eller et spørgsmål med fire forskellige svar eller handlemuligheder, hvoraf den fjerde svar eller handlemulighed er åben for deltagernes alternative svar eller handlemuligheder. Hvert af rummets hjørner udgør en handlemulighed og deltagerne bedes, når der gives tegn, tage stilling til hvilket hjørne, de vil indtage. Det fjerde hjørne er ikke et jeg ved ikke hjørne! Når alle deltagerne er sikre på, hvilket 19

20 hjørne, der udgør hvilken handlemulig, bedes de lukke øjnene og når der gives tegn, indtage det hjørne, de mener passer til den bedste handlemulighed. Det er vigtigt, at deltagerne ikke vælger hjørne tilfældigt eller efter, hvad andre gør. Workshoplederen går herefter rundt og spørger et par stykker fra hvert hjørne om, hvorfor de har valgt at stille sig netop der. Efter denne runde får deltagerne mulighed for at skifte hjørne, hvis de undervejs hørte et godt argument for én af de andre handlemuligheder. Øvelsen er en god måde at starte refleksioner omkring et tema på og fungerer godt som oplæg til en efterfølgende diskussion. Herunder gives et par forslag til vurderingsspørgsmål. Prøv evt. også med nogle dilemmaer, som ikke er rettet mod politiske spørgsmål. 1) Skal homoseksuelle have ret til at adoptere? 1) Nej, homoseksuelle må acceptere, at to mænd eller to kvinder ikke kan få børn sammen, 2) Ja, alle har ret til at få et barn, 3) Jeg er i tvivl, for jeg tror det kan påvirke et barn negativt at vokse op med to forældre af samme køn, 4) Åbent hjørne. 2) Skal Danmark have en ny regering (i stedet for VK)? 1) Nej, jeg tror de er de eneste, der kan få Danmark på ret køl igen, 2) Ja, vi har brug for forandring, 3) Det gør ingen forskel, for man kan alligevel ikke kende forskel på partierne, 4) Åbent hjørne. Den varme stol Inden denne øvelse har eleverne sat sig grundigt ind i partiernes partiprogrammer og de har fået uddelt et rollekort med oplysninger om navn, alder og politisk titel. Den varme stol bruges til, at lade de øvrige deltagere stille uddybende spørgsmål ind til rollen. Det kunne fx være private forhold. Den enkelte elev må her være kreativ og kan ved hjælp af svarene på spørgsmålene begynde at danne sig et mere nuanceret billede af rollen. Denne information om rollen kan gøre det nemmere at være tro mod rollen i det efterfølgende rollespil. I stedet for at en enkelt elev er i den varme stol ad gangen, er det en god idé at dele eleverne op i mindre grupper. 20

21 Titlen har tre betydninger; Selve akten at have sex (to fuck), følelsen af ikke at have styr på tingene ( FUUUCK!! ) og til sidst attituden FUCK dig. Tanken er at skabe en seksualoplysningsunderholdnings-forestilling i øjenhøjde med sin målgruppe. Vi inviterer klasse ind i vores klasselokale, hvor vi giver dem en seksualundervisningstime anno 2012 med knald på, som de aldrig har oplevet før. Vi behandler de mange problemstillinger omkring puberteten og den seksuelle udvikling, som de unge i den alder oplever. Vi agerer både ham og hende, klassekammeraterne, læreren, problemet og selv kroppen (med alt hvad der dertil hører) Tlf /

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning SkoleParlamentet - Folketinget for begyndere Lærervejledning 1 Lærervejledning til onlinespillet SkoleParlamentet Folketinget for begyndere www.skoleparlamentet.gyldendal.dk (ISBN 978-87-6250578-0) Af

Læs mere

Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale.

Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale. Version 2013 Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale. For tredje år udkommer undervisningsmaterialet Demokrati og Medborgerskab. Ligesom de to foregående år, er den historiske

Læs mere

SAMFUNDSFAG. Til gennemsyn - Ikke til undervisning. for 8. klasse - Lærerens Håndbog. Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen

SAMFUNDSFAG. Til gennemsyn - Ikke til undervisning. for 8. klasse - Lærerens Håndbog. Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen SAMFUNDSFAG for 8. klasse - Lærerens Håndbog Kolofon Samfundsfag for 8. klasse Copyright Meloni 2011 System: Samfundsfag Forfatter: Ditte Grønning Rasmussen & Helge

Læs mere

SÆT SPot på homofobi med din klasse

SÆT SPot på homofobi med din klasse AMNESTY INTERACTIVE SÆT SPot på homofobi med din klasse Redigeret og udarbejdet af: Amnesty International Karen Ewers Udgivet: 2012 Amnesty International Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K Tlf. 33 45

Læs mere

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Projekt Samfundsfag Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost Dette er en pdf-fil med Projekt Samfundsfag. Filen er stillet

Læs mere

Zejt-ungs undervisningshæfte til folketingsvalget 5/2015

Zejt-ungs undervisningshæfte til folketingsvalget 5/2015 Zejt-ungs undervisningshæfte til folketingsvalget 5/2015 Folketingsvalg 2015 2 Vi skal interessere os for vores samfund I Danmark og Tyskland er det folket, der styrer. Begge lande er nemlig et demokrati.

Læs mere

demokrati Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

demokrati Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2005 demokrati Elever vil ha indflydelse Stemmer fra gaden Medier og magt Det nye danmarkskort EU - muligheder og begrænsninger Demokrati i andre lande Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

Fattigdom. - et emnearbejde i 5. 10. klasse om vilkår og rettigheder. Inspirationshæfte til læreren Opgaver til eleverne

Fattigdom. - et emnearbejde i 5. 10. klasse om vilkår og rettigheder. Inspirationshæfte til læreren Opgaver til eleverne Fattigdom - et emnearbejde i 5. 10. klasse om vilkår og rettigheder Inspirationshæfte til læreren Opgaver til eleverne Udarbejdet af Jytte Friis FriisInnovation sundhed og trivsel i fællesskaber 2014 Indhold

Læs mere

øvelseskatalog drop diskrimination

øvelseskatalog drop diskrimination øvelseskatalog drop diskrimination kolofon Øvelseskatalog Tilrettelæggelse: Lumi Zuleta og Jette Laage-Petersen, Institut for Menneskerettigheder Redaktion: Mandana Zarrehparvar (ansv.) Grafisk design:

Læs mere

EU-LLP/PRESTO Project No. 142301-LLP-1-IT-COMENIUS-CMP Redskaber der støtter grupperelateret undervisning Guide til peer-undervisning

EU-LLP/PRESTO Project No. 142301-LLP-1-IT-COMENIUS-CMP Redskaber der støtter grupperelateret undervisning Guide til peer-undervisning Projekt: P.R.E.S.T.O. Peer Related Education Supporting Tools 142301 LLP -1 IT COMENIUS CMP Guide til peer-undervisning Redigeret af Centro Studi Bruno Ciari Dette projekt er finansieret med støtte fra

Læs mere

Verdensborger i Danmark

Verdensborger i Danmark Verdensborger i Danmark et projekt om unge efterskoleelevers forestillinger om demokrati Center for Ungdomsforskning 2002 Forord Uden de store drømme mister vi evnen til at nytænke virkeligheden. Med disse

Læs mere

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16 Lærervejledning Velkommen til Hele Verden i Skole 2007, som består af tre elementer, der sætter fokus på alle børns ret til en uddannelse af god kvalitet. Læsebogen LæseRaketten fortæller både fantasifulde

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014).

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014). Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1 84. møde Tirsdag den 6. maj 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 35: Forespørgsel til statsministeren om

Læs mere

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 41. møde Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Julie Skovsby

Læs mere

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til ungdomsuddannelserne

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til ungdomsuddannelserne Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til ungdomsuddannelserne Hvem bestemmer, hvordan historien fortælles? Hvordan kan historie fortælles fra en regional frem for en national vinkel? Og hvordan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Henrik Kureer Claus L. Frederiksen. Samfundsfag C. 2. udgave

Indholdsfortegnelse. Henrik Kureer Claus L. Frederiksen. Samfundsfag C. 2. udgave Henrik Kureer Claus L. Frederiksen Indholdsfortegnelse Samfundsfag C 2. udgave 1 Samfundsfag C 2008 Henrik Kureer, Claus L. Frederiksen og Systime A/S. Kopiering fra denne bog må kun fi nde sted i overensstemmelse

Læs mere

16 fede. aktiviteter

16 fede. aktiviteter 16 fede aktiviteter Formål Formålet med aktiviteterne om børns rettigheder er at udvide spejdere og lederes viden om og forståelse for Børnekonventionen samt at opfordre dem til at tage et medmenneskeligt

Læs mere

EU i undervisningen - Et idéhæfte

EU i undervisningen - Et idéhæfte EU i undervisningen - Et idéhæfte Aktuel og engagerende EU-undervisning DEO undervisning 1 Idéhæfte til EU i undervisningen EU s indflydelse på vores dagligdag og samfund er enorm. Alligevel er offentlighedens

Læs mere

meningen med Om tro og livsværdier

meningen med Om tro og livsværdier lærersider 119 meningen med Om tro og livsværdier 120 lærersider Fokus Filmen sætter fokus på tro og livsværdier; og på livets rejser, der kan lede en på sporet af meningen med det hele. Både for de unge,

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Kærester slår da ikke?

Kærester slår da ikke? Chris Poole Kærester slår da ikke? Undervisningshæfte om emnet kærestevold for 14-18 årige Indhold Forord................................................... 3 Kærestevold som undervisningstema............................

Læs mere

GÅ OP I RØG. Lærervejledning: Tobak, menneske, medier og samfund

GÅ OP I RØG. Lærervejledning: Tobak, menneske, medier og samfund Fakta og dilemmaer i dansk, samfundsfag, geografi og sundhedskundskab i 7.-9.klasse Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning: GÅ OP I RØG Tobak, menneske, medier og samfund Fakta og dilemmaer i dansk, samfundsfag,

Læs mere

Borgeres holdning til dyrekloning

Borgeres holdning til dyrekloning Borgeres holdning til dyrekloning Af Rikke Pedersen Ulla Vincentsen Ida-Elisabeth Andersen Teknologirådet for BioTIK-sekretariatet København 2004 1 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Indledning... 5 Baggrund

Læs mere

Undersøg disse former og beskriv dem kort. Forskelle og ligheder: o Direkte demokrati o Repræsentativt demokrati

Undersøg disse former og beskriv dem kort. Forskelle og ligheder: o Direkte demokrati o Repræsentativt demokrati Demokrati opgaver, øvelser og quizzer Demokratiets rødder Demokratiets rødder Ca. 510 46 f. kr. I de antikke græske bystater, særligt Athen, blev tyranni afløst af en form for demokrati. Demokrati blev

Læs mere

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen Hvem bestemmer, hvordan historien fortælles? Hvordan kan historie fortælles fra en regional frem for en national vinkel? Og hvordan vil en

Læs mere

Inspiration til arbejdet med mental sundhed

Inspiration til arbejdet med mental sundhed TRIVSEL OG MENTAL SUNDHED AUGUST 2013 Inspiration til arbejdet med mental sundhed Arbejdet med mental sundhed bør tage afsæt i den enkelte skole og klasses specifikke virkelighed og sæt af udfordringer.

Læs mere

Kære lærer og underviser

Kære lærer og underviser nnn Kære lærer og underviser 2004 Tusind tak for din tilmelding til Hele Verden i Skole. Vi glæder os til uge 14 og 17, hvor I og mange andre klasser i Danmark, Grønland, Færøerne og i resten af verden

Læs mere

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 1 TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 2 Forord Denne vejledning er en del af et undervisningskoncept om teenagere og elforbrug som har til formål

Læs mere