Undervisningsmateriale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsmateriale"

Transkript

1 Undervisningsmateriale Udviklet for Teateriet Apropos af: Mathilde Ørts Ottosen Cand. Mag. i Dramaturgi, Aarhus Universitet 1

2 Hvem er Teateriet Apropos?! 3 Introduktion til undervisningsmaterialet! 4 Brainstorming - indledende øvelse! 5 1)! 5 Lav dit eget politiske spil! 5 2)! 6 Få gang i debatten! 6 3)! 6 Det politiske rollespil! 6 4)! 8 Lav dit eget parti! 8 5)! 9 Den politiske quiz! 9 Valg - afsluttende øvelse! 10 2)! 11 Diskusionsspørsmål! 11 3)! 12 Rollekort til det politiske rollespil! 12 5)! 14 Den politiske quiz! 14 Opvarmningsøvelser! 19 Stoleleg! 19 Håndtryksleg! 19 Hjørneøvelse! 19 Den varme stol! 20 2

3 Hvem er Teateriet Apropos? Teateriet Apropos er et nystartet projektteater med base i Aarhus. Teatret består af skuespiller/scenograf Daniel Bevensee og skuespiller/ instruktør Nikolaj Mineka. Vi har som mål at producere professionel scenekunst af høj kvalitet til børn, unge, voksne og seniorer, hvor enkeltheden i iscenesættelsen og det klare udtryk bliver den gennemgående stil. Vi kaster os ud i anderledes og interessante projekter, der markerer vores ønskede spændvidde som teater og Aarhus som teatermetropol, og gennem alternative arbejdsprocesser og udviklingsmuligheder vil vi udvide det traditionelle rum for teater og arbejde med vores fælles opfattelse af begrebet scenekunst.. Ved at sende vores forestillinger på turné er det samtidig vores ønske at præsentere landet for den kreative puls, der banker i Aarhus, og derved vise og styrke det blomstrende kunstneriske område vi kommer fra. Kort sagt: Vi vil hellere ville for meget, end for lidt 3

4 Introduktion til undervisningsmaterialet Det følgende undervisningsmateriale består af fem forskellige øvelser. Materialet er tænkt som en inspiration til, hvordan man, efter at have set Borgen A-Ø, kan arbejde videre med politik og demokrati som tema. Man behøver ikke gennemgå øvelserne slavisk, da der kan plukkes i materialet, udvælges og sammensættes efter behov. Af denne grund indeholder flere af øvelserne også nogle af de samme elementer.mens hensigten med forestillingen er, på en ny og anderledes måde, at introducere eleverne til en grundlæggende viden om politik og demokrati, er det hensigten, at dette undervisningsmateriale tager fat, hvor forestillingen slap og giver eleverne mulighed for at dykke dybere ned i temaet. Netop fordi forestillingen naturligvis ikke har mulighed for at gå i dybden med temaet, er dette tilhørende undervisningsmateriale særlig relevant at arbejde videre med. I udarbejdelsen af materialet er der lagt særligt vægt på det interaktive og der er derudover også gjort forsøg på at inddrage nogle af teatrets virkemidler i form af fx rollespil. Herunder kan du læse om de forskellige øvelser og derefter hente tilhørende materiale til øvelserne. Efter beskrivelsen af hver øvelse er dens anbefalede varighed samt læringsmål noteret. Uanset hvilke/ hvilken øvelse der vælges, anbefales nedenstående øvelse som indledende med henblik på at lave en kobling mellem forestillingen og det materiale, som eleverne skal til at arbejde med. Efterfølgende gives et bud på en øvelse, der kan bruges som en afrunding på det samlede undervisningsforløb. Rigtig god fornøjelse! 4

5 Brainstorming - indledende øvelse Bed eleverne sidde 5 minutter hver for sig og lave en brainstorming over de temaer og de elementer, de husker fra forestillingen. Bed dem notere både konkrete facts fra forestillingen, sceniske detaljer eller eventuelle tanker og spørgsmål som forestillingen vækkede. Der laves herefter en kort opsamling med hele klassen, hvor de overordnede temaer skrives op på tavlen. Hensigten er, at eleverne herved får genopfrisket hukommelsen omkring forestillingen og får deres tanker ind på temaet. Herefter laves der endnu en brainstorming (ca. 5 minutter) hvor eleverne nu hver især skal notere alt, hvad der falder dem ind omkring politik og demokrati generelt. Der laves igen en opsamling, så både lærer og elever får en fælles bowle af mulige emner at diskutere. I stedet for at lade eleverne brainstorme hver for sig, kan det muligvis i nogle klasser fungere bedre, hvis de brainstorme i små grupper. Lav dit eget politiske spil Eleverne inddeles til denne øvelse i grupper på ca 4 personer. Øvelsen falder i to dele. I første del skal eleverne have adgang til kortspil, terninger, billeder, papir og farver. De skal nu ved hjælp af disse hjælpemidler finde på nogle enkle regler, som kan danne grundlag for et spil. Spillet behøver ikke være kompliceret og der må gerne lånes fra allerede kendte spil, men det må ikke være en direkte kopi af et spil, der allerede eksisterer. Spillet må også godt være fysisk, hvis omstændighederne tillader det. Anden del af øvelsen består i, at eleverne skal forsøge at give spillet et politisk indhold. Det kunne fx være en quiz med hjemmelavede spørgsmål, gæt og grimasser, et terningespil, hvor der skal svares på politiske spørgsmål eller en billedquiz, hvor deltagerne ud fra forskellige billeder af politikere, skal gætte deres navn og hvilket politiske parti, de tilhører. Når spillet er færdigt, skal eleverne prøve at spille hinandens spil. 1) Varighed Det anbefales, at der afsættes minimum en lektion (45 min) til første del af øvelsen og to lektioner til at tilføre spillet et politisk indhold og til sidst en lektion til, at eleverne spiller hinandens spil. Læringsmål Læringsmålet med første del af øvelsen er, at eleverne lærer at samarbejde og være kreative sammen omkring spilkonstruktionen. I 5

6 anden del lærer eleverne at søge på politiske temaer på nettet og at forholde sig til, hvilke politiske emner, der interesserer deres aldersgruppe. Hjælpemidler Eleverne skal have adgang til flere kortspil, brikker, terninger, papir og farver, internet (til at søge informationer og evt. finde billeder på) Få gang i debatten Denne øvelse tager udgangspunkt i en række diskussionsspørgsmål. På hvert af kortene står der et politisk spørgsmål/tema som klassen enten i fællesskab eller i mindre grupper skal diskutere. Det er vigtigt at opfordre eleverne til at begrunde og argumentere for deres svar, så der ikke kun svares ja eller nej til spørgsmålene. Det er hensigten, at læreren eller eleverne selv kan finde på andre relevante spørgsmål at diskutere i forhold til politik og demokrati. 2) Varighed Det anbefales, at der som minimum afsættes en lektion (45 min) til øvelsen, så der er tid til at få rigtig gang i debatten. Læringsmål Hensigten med øvelsen er, at få eleverne til at tage aktivt stilling til en række politiske emner, at ruste dem til at deltage i aktuelle politiske debatter og at styrke dem i at argumentere for deres synspunkter. Det politiske rollespil Det politiske rollespil er mere tidskrævende end de øvrige øvelser og kræver, at deltagerne går seriøst ind i arbejdet. Inden spillet skal eleverne i grupper på ca. 3 personer undersøge et partis partiprogram nøje. Hvad er fx partiets mærkesager? Der må ikke være flere grupper, der undersøger det samme parti, da det er vigtigt at få så mange partier repræsenteret som muligt! Bed også eleverne om at kigge på de øvrige partiers partiprogrammer, så de ved, på hvilke områder partierne er enige og hvor de er uenige. Selve rollespillet tager udgangspunkt i en politisk paneldebat på DR, hvor partierne skal diskutere en række politiske emner. Til debatten anvendes diskussionsspørgsmålene, der også hører til øvelse 2. Giv grupperne udvalgte diskussionsspørgsmål 3) 6

7 inden, så de kan nå at forholde sig til dem. Bed desuden de forskellige grupper om at overveje evt. nye fiktive lovforslag, som de kan fremlægge i debatten. Når eleverne føler sig fortrolige med partiets program, starter rollespillet. (hvis det er for voldsomt for eleverne at sætte sig ind i et helt partiprogram, kan de evt bedes om at fokusere særligt på et partis mærkesager) Læreren deltager i rollespillet og fungerer som ordstyrer i den politiske debat og denne afgør derfor, hvornår et politisk tema er debatteret færdig. Den siddende (fiktive) regering i spillet består af Venstre og Konservative. Alle eleverne får nu udleveret et rollekort. Herpå står der, hvilket parti de tilhører (de tilhører det parti de har undersøgt). Alt andet end partiets partiprogram må gerne være fiktivt. Hvis debatten ikke kører af sig selv, kan ordstyreren (læreren) komme med kritiske indspil mod enten enkeltpartier eller den røde eller den blå blok. Det er vigtigt, at deltagerne seriøst forsøger at argumentere for partiets værdier, selvom de ikke nødvendigvis er enige personligt. Forsøg ikke at karikere! Se i øvrigt tilhørende materiale med opvarmningsøvelser, der kan bidrage til at skabe tillid i gruppen og løsne op for eventuel generthed. Derudover er øvelserne gode til at give eleverne en forståelse for det at spille en rolle, hvilket er vigtigt inden selve rollespillet begyndes. Varighed: Det kan være grænseoverskridende for nogle at skulle spille en rolle, så det er vigtigt at afsætte god tid til øvelsen for at få det optimale ud af rollespillet, når det påbegyndes. Det anbefales derfor, at der afsættes to lektioner (2 x 45 min) til den indledende øvelse, hvor eleverne i grupper grundigt undersøger partiprogrammerne. Herefter anbefales det at bruge endnu to lektioner (2 x 45 min) til henholdsvis opvarmning og selve rollespillet fordelt således, at der inden rollespillet bruges 30 min på opvarmning (gerne længere tid), så eleverne kan blive trygge ved hinanden og ved at spille en anden. Brug herefter de sidste 15 min af første lektion på at forklare rollespillets regler, hvorefter spillet kan påbegyndes ved starten af næste lektion, så hele lektionen kan bruges til selve rollespillet. Læringsmål: Hensigten er IKKE, at eleverne skal udvise godt skuespil, hvilket kan være en god idé at italesætte over for klassen! I stedet er læringsmålet, at eleverne lærer at argumentere for holdninger og værdier, de muligvis ikke er enige i. Det skulle gerne sikre, at nuancerne i alle partiernes partiprogrammer bliver repræsenteret. Fiktionen bruges i denne øvelse, fordi det kan være nemmere at argumentere for noget man er uenig i, 7

8 hvis man spiller en fiktiv rolle, som man ikke står til ansvar over for efter spillet. 4) Lav dit eget parti I denne øvelse, skal eleverne i grupper forsøge at danne et parti og tage stilling til partiets hovedpunkter. Eleverne behøver ikke nødvendigvis være helt enige med det parti de danner. De må altså godt danne et parti, der har nogle kontroversielle holdninger. I deres arbejde med partidannelsen kan de til inspiration forholde sig til partiets holdning i forhold til følgende punkter: Miljø Ældrepleje Efterløn SU EU (euro) Integration Skat/økonomi Hvor ville partiet placerer sig på den politiske fløj? Hvilken ideologi tilslutter partiet sig? Hvad er partiets mærkesag? Efter partidannelsen kan grupperne enten fremlægge deres partiprogram for klassen (gerne med mulighed for powerpointpræsentation) eller der kan iværksættes en paneldebat, hvor partierne kan diskutere en række politiske spørgsmål med læreren som ordstyrer. Baggrunden for paneldebatten kunne fx være, at der netop er udskrevet valg og at partierne derfor skal forsøge at vinde vælgere og argumentere mod de øvrige partiers politik. Varighed: Eleverne skal gerne have god tid til at danne et parti og finde ud af, hvordan de vil argumentere for deres holdning og derfor bør der afsættes minimum to lektioner (45 min gerne mere om muligt) til selve partidannelsen. Herefter kan der bruges en lektion til en eventuel paneldebat og muligvis to lektioner, hvis fremlæggelses-delen vælges og hver gruppe skal have tid til en fremlæggelse af deres partiprogram. Læringsmål: Læringsmålet er først og fremmest, at eleverne sætter sig ind i, hvordan man laver et partiprogram og hvordan de vil argumentere for de 8

9 forskellige holdninger, som ligger til grund for partiet. Der er således også et retorisk læringspotentiale indbygget i øvelsen. Derudover kan refleksionerne i forbindelse med partidannelsen bidrage til at sætte gang i elevernes egen stillingtagen til nogle af de temaer, som er listet ovenfor. 5) Den politiske quiz Dette spil fungerer som en almindelig quiz på den måde, at enten læreren eller én af eleverne er spilleder, mens resten af klassen skal svare på en række spørgsmål om politik og demokrati. Del klassen op i 2-4 hold, der hvert bestemmer sig for en lyd, der udgør deres svar-lyd. Alle hold må således svare på alle spørgsmål. Svarer et hold rigtigt på spørgsmålet, må dette hold vælge kategori igen. Svarer et hold forkert på spørgsmålet, skal holdet vente en omgang, før det igen må melde ind med et svar. Der findes 5 kategorier med forskellige kortfarve i quizzen, som spildeltagerne kan vælge imellem. Det hold, der først har svaret rigtigt på 3 kort fra hver kategori har vundet. Vurderes det, at spørgsmålene er for nemme eller for svære, kan det i stedet aftales, at holdene skal indsamle flere eller færre kort fra hver kategori for at vinde. Spillets 5 kategorier markeres med 5 forskellige farver og er følgende: Viden om de politiske partier (ex. Hvilket parti tilhører Lene Espersen?) En god demokratisk blanding: ( ex. Hvor længe må en regering sidde ad gangen?) Vigtige datoer, årstal og begivenheder: (ex. Hvilken dato er grundlovsdag?) Dansk lovgivning: (ex. Hvor gammel skal man være for at stemme i Danmark?) Udenrigspolitik: (ex. Har man monarki i Tyskland?) Varighed: Quizzen kræver kun få indledende instruktioner, så en eller to lektioner (45 min) vil være tilstrækkeligt til at spille spillet. Hvis eleverne eller læreren får lyst til at udvide med flere spørgsmål, kan spillet naturligvis forlænges. Læringsmål Læringsmålet i denne øvelse er, at eleverne får styrket deres almene viden omkring politik og demokrati: For nogle vil svarene muligvis være 9

10 kendte, og spillet vil derfor være en gode måde at få genopfrisket deres politiske viden på, mens andre måske erhverver sig helt ny grundlæggende viden om politik og demokrati. Valg - afsluttende øvelse Bed eleverne lave hver deres valgkort, hvor alle aktuelle partier fremgår og foretag derefter et anonymt valg i klassen. Hvis det er muligt, kan læreren eventuelt have kopieret valgkort til klassen inden valget. 10

11 Diskusionsspørsmål Følgende diskussionsspørgsmål kan både anvendes til øvelse 2 (Få gang i debatten) og som oplæg til diskussioner i det politiske rollespil (øvelse 3). Selvom det er muligt blot at svare ja eller nej på flere af spørgsmålene, er det hensigten, at svarene skal begrundes og underbygges. Der er herunder 14 diskussionsspørgsmål til inspiration. Find eventuelt selv på flere. 2) God fornøjelse! 1) Skal monarkiet bevares i Danmark? 2) Skal ytringsfriheden beskyttes for enhver pris? 3) Er valgretsalderen i Danmark passende? 4) Er demokrati altid godt? 5) Har vi ligestilling i Danmark? 6) Bør der skæres i den nuværende SU-ydelse? 7) Skal der være strammere eller løsere regler for udlændinge i Danmark? 8) Skal den danske krone erstattes af euroen? 9) Burde der være mere overvågning i Danmark? 10) Hvilke fordele og ulemper er der ved mediernes indflydelse på politik i Danmark? 11) Bør skatten i Danmark hæves, sænkes eller bevares som den er? 12) Bør den kriminelle lavalder hæves sænkes eller bevares som den er? 13) Skal danskerne betale for deres lægebesøg? 14) Er det rimeligt at elever skal have karakterer fra 6. klasse? 11

12 Rollekort til det politiske rollespil Herunder kan du læse om de forskellige roller i den politiske debat. Der er kun angivet ganske få oplysninger på rollekortene, fordi det er hensigten, at eleverne selv skal forsøge at danne sig et helt billede af den politiker, de skal spille. Der er givet et forslag til, hvordan man kan arbejde med at uddybe roller blandt omvarmningsøvelserne. Det er en god idé at bede eleverne om at lave navneskilte med deres titel på, så alle ved, hvem debattanterne er. Hvis antallet af rollekort ikke stemmer med elevantallet, kan der laves flere roller eller skæres roller fra. 3) God fornøjelse med spillet! Venstre Lone Petersen, 45 år, statsminister. Preben Justesen, 50 år, undervisningsminister Sebastian Hede, 38 år, finansminister Dansk Folkeparti Tue Kristensen, 45 år, partileder Trine Nielsen, 50 år, udlændingeordfører Lena Guldberg, 55 år, socialordfører Konservative Pernille Knudsen, 35 år, partileder Peter Kastberg, 40 år, udenrigsminister Jakob Troelsen, 60 år, kulturminister Socialdemokraterne Ulla Frederiksen, 43 år, partileder Malene Smidt, 47 år, socialordfører Johan Jensen, 39 år, finansordfører Socialistisk Folkeparti Søren Fabricius, 40 år, partileder Jens Arnesen, 55 år, miljøordfører Signe Lindberg, 35 år, udlændingeordfører 12

13 Radikale Venstre Sara Villumsen, 40 år, partileder Sofus Bundgaard, 34 år, uddannelsesordfører Lars Olesen, 51 år, udlændingeordfører Liberal Alliance Jesper Smedegaard, 50 år, partileder Anders Andersen, 35 år, skatteordfører Lilly Langsted, 31 år, udviklingsordfører Enhedslisten Loke Jensen, 30 år, partileder/politisk ordfører Henrik Pind, 44, år, miljøordfører Lotte Gammelgaard, 27 år, Ligestillingsordfører Kristendemokraterne Bent Kristensen, 60 år, partileder Lone Bertelsen, 55 år, socialordfører Jens Peter Boelsen, 57 år, integrationsordfører Ordstyrer Niels Krogshede, 43 år, ansat som kritisk journalist på DR 13

14 Den politiske quiz 5) Viden om de politiske partier 1. Hvilket parti tilhører Lene Espersen? 2. Hvilken fløj ligger SF på? 3. Har Pia Kjærsgaard været statsminister? 4. Hvilket parti kendetegnes som arbejdernes parti? 5. Hvor mange procent af det samlede antal gyldige stemmer til et folketingsvalg, skal et parti have for at nå over spærregrænsen? A) 2 %, B) 5% eller C) 7 % 6. Hvilket parti tilhører Brian Mikkelsen? 7. Hvilke af følgende politikere er ikke fra Venstre: A) Kristian Thulesen Dahl, B)Bertel Haarder, C) Søren Pind, D) Margrethe Vestager, E) Ellen Trane Nørby. 8. Hvilke af følgende personer sidder IKKE i det danske Folketing? Pia Kjærsgaard, Johanne Smidt Nielsen, Kaare R. Skov, Villy Søvndal, Lone Hertz, Klaus Hjort Frederiksen? 9. Hvad forbinder man ofte med Enhedslisten? Kapitalisme, socialisme, racisme eller individualisme? 10.Forbind følgende kendebogstaver til følgende partier: Ø, F og O 11.Hvilken blomst er Socialdemokratiets varetegn? 12.Hvilket dansk politisk parti blev stiftet først? A) Venstre, B) Konservative (Tidl. Det Konservative Folkeparti), eller C) Socialdemokraterne Svar 1. De Konservative 2. Venstrefløjen 3. Nej 4. Socialdemokraterne 5. A) 2 % 6. De Konservative 7. Kristian Thulesen Dahl (Dansk Folkeparti), Margrethe Vestager (Det Radikale Venstre) 8. Kaare R. Skov og Lone Hertz 9. Socialisme 10.(Ø) Enhedslisten, (F) Socialistisk Folkeparti, (O) Dansk Folkeparti 11.En rose 14

15 12.A) Venstre (Det Forenede Venstre, 1870) En god demokratisk blanding 1. Hvor mange medlemmer er der i folketinget? 2. Hvad består magtens tredeling af? 3. Hvor mange runder skal et lovforslag igennem før det kan vedtages? 4. Har vi nogensinde haft en kvindelig statsminister i Danmark før Helle Thorning Schmidt? 5. Hvor mange stemmers flertal skal der minimum være for at få vedtaget et lovforslag? 6. Hvor ofte SKAL regeringen afholde valg? 7. Hvad er en løsgænger? A) En politiker som de øvrige partimedlemmer forsøger at få til at gå af, B) Et folketingsmedlem der ikke er tilmeldt nogle af partigrupperne i Folketinget, C) En politiker der selvstændigt udtaler sig om politiske anliggender i uoverensstemmelse med sit eget parti? 8. Har dronningen stemmeret? 9. Hvad betyder anarkisme? A) Betegnelse for en bevægelse, der mener at staten via love suverænt bør bestemme hvordan mennesker bør udfolde sig, B) betegnelse for en bevægelse, der ikke mener magthavere bør begrænse menneskers naturlige handlen med love, C) Betegnelse for bevægelse, der hævder at alle bør dele alt. 10.Nævn tre politiske ismer. (ex Socialisme) 11.Hvilket ministerium hører sport under? 12.Hvad hedder folketingets nuværende formand? 13.Hvad er den danske betegnelse for det græske ord demokrati? Svar: medlemmer (175 valgt i Danmark, to på Grønland og 2 på Færøerne) 2. Den udøvende (Regeringen), den dømmende (Domstolene) og den lovgivende (Folketinget). 3. Tre 4. Nej 5. 1 stemme 6. Hvert 4. år 7. B) Et folketingsmedlem der ikke er tilmeldt nogle af partigrupperne i Folketinget 8. Nej 15

16 9. B) betegnelse for en bevægelse, der ikke mener magthavere bør begrænse menneskers naturlige handlen med love. 10.Socialisme, Anarkisme, Populisme, Liberalisme, Kapitalisme, Marxisme, Kommunisme, Konservatisme, 11.Kulturministeriet. 12.Mogen Lykketoft 13.Folkestyre eller folkevælde Vigtige datoer, årstal og begivenheder 1. Hvilken dato er Grundlovsdag? 2. Hvornår starter et nyt folketingsår? A) 2. tirsdag i Oktober, B) 1. september, eller C)1. tirsdag i Oktober? 3. Hvad fejrer vi 1. maj? 4. Hvad skete der 5. maj 1945? 5. Hvilken begivenhed i Berlin i 1989 har haft afgørende betydning for hele verden? 6. Hvornår fik kvinderne valgret i Danmark? 7. Hvad skete der 11. september 2001? 8. Hvilken dag er Bastilledagen i Frankrig? A)14. Juli?, B) 14. juni, C) 14. september 9. Hvad fejrer amerikanerne d. 4. juli? 10.Hvad skete der i DK d. 9. april 1940? 11.Hvilket årstal blev Danmark medlem af EF (det senere EU)? 12.I hvilken periode hærgede den 1. verdenskrig i Danmark? 13.Hvilket årstal blev Danmarks nyeste grundlov underskrevet? A) 1949, B) 1953, C) 1965? Svar: Juni 2. C) Første tirsdag i Oktober. 3. Arbejdernes kampdag. 4. Danmarks befrielse (2. verdenskrig) 5. Berlinmurens fald Terrorangreb mod bl.a. World Trade Center i New York 8. A) 14. juli. 9. USAs uafhængighedsdag 10. Danmark blev besat af Tyskerne i 2. verdenskrig B)

17 Dansk lovgivning 1. Hvor gammel skal man være for at stemme i Danmark? 2. Hvor hurtigt må man maksimalt køre på en dansk motortrafikvej? 3. Hvor mange klip må man, efter at have haft kørekort i 3 år, maksimalt få i sit kørekort før man får det frataget? 4. Hvad er den kriminelle lavalder? 5. Er der skolepligt i DK? 6. Hvor gammel skal du være for at købe tobak i DK? 7. Hvor mange paragraffer består Danmarks Grundlov af? A) 49, B) 69, C) 89 eller D) 109? 8. Hvilket år blev CPR-numre indført i Danmark? A) 1948, B) 1958, C) 1968 eller D) Hvor mange promille er det tilladt at køre med i DK? 10.Er det lovligt ernære sig ved prostitution i Danmark? 11.Hvad er den seksuelle lavalder i DK? 12.Hvem udgør den lovgivende magt i Danmark? 13.Hvornår blev SU indført i Danmark? Svar: år km/t 3. 3 klip år 5. Nej der er ingen skolepligt, men der er undervisningspligt år 7. C) C) ,5 promille 10.Ja år 12.Folketinget Udenrigspolitik 1. Er der monarki i tyskland? 2. Hvad hedder den nuværende præsident i USA? 3. Hvad hedder forbundskansleren i Tyskland? A) Hansi Hinterseer, B) Angela Merkel eller C) Helmuth Kohl? 4. I hvilket land har Toni Blair været premiereminister? 17

18 5. I hvilket land er Silvio Berlusconi premiereminister? 6. Hvilke to af de følgende lande er ikke med i EU? A)Grækenland, B) Spanien, C) Slovakiet, D) Tunesien? E) Norge. 7. Hvad hedder den europæiske valuta? 8. Hvilke to europæiske byer holder Europa-Parlamentet skiftevis til i? A) Marseille, B) Strasbourg, C) Paris, D) Rom eller E) Haag? F) Bruxelles 9. Hvad hed den svenske statsminister, der blev skudt i 1986? A) Oluf Palme, B) Oluf Kvist eller C) Oluf Gren. 10.Hvor mange lande er medlem af EU? A) 20, B) 27, C) 30, eller D) 37? 11.Hvilken europæisk storby var indtil 1989 delt i øst og vest af en mur? 12.Hvad står FN for? 13.Hvor ligger den internationale krigsforbryderdomstol? Svar: 1. Nej 2. Barack Obama 3. B) Angela Merkel 4. England (Storbritannien) 5. Italien 6. D) Tunesien og E) Norge 7. Euro 8. B) Strasbourg 9. A) Oluf Palme 10.B) Berlin 12.Forenede Nationer 13.Haag 18

19 Opvarmningsøvelser Når man skal arbejde med roller er det vigtigt, at eleverne har tillid til hinanden, at de tænker kreativt og tør udfordre sig selv lidt. Ved hjælp af følgende øvelser kan dette hjælpes lidt på vej. De første to øvelser ligger vægt på samarbejde og etablering af tillid mellem deltagerne, mens hjørneøvelsen har til hensigt at få deltagerne til at tage selvstændigt stilling. Den varme stol hjælper, i kraft af klassekammeraternes spørgsmål, elever med at finde ind i de roller, de skal spille i rollespillet. Øvelserne er nærmere beskrevet herunder. God fornøjelse! Stoleleg Først skal borde og stole stilles til side. Herefter deles klassen op i grupper på 4-5 personer. Hver gruppe har to stole (der er stabile nok til at man kan stå på dem) foran sig. Øvelsen går nu ud på, at alle i gruppen ved hjælp af samarbejde skal transportere sig og de to stole ned til den anden ende af klasseværelset og tilbage igen uden at nogen rører gulvet. Rører en deltager gulvet, skal gruppen starte forfra. Den gruppe der er først i mål, har vundet. Håndtryksleg Deltagerne skal hver især tænke på et tal mellem 1 og 4, hvorefter de skal gå rundt mellem hinanden og give hinanden håndtryk. Har en deltager valgt tallet 4, skal vedkommende give 4 håndtryk til dem han/ hun møder. Møder man en med et andet tal end en selv, går man videre og møder man en med det samme tal, tager man vedkommende i hånden og går derefter sammen videre rundt og giver håndtryk til der til sidst har dannet sig fire kæder. Undervejs må deltagerne ikke tale sammen. Hjørneøvelse Deltagerne står samlet i midten af rummet. De præsenteres for et dilemma eller et spørgsmål med fire forskellige svar eller handlemuligheder, hvoraf den fjerde svar eller handlemulighed er åben for deltagernes alternative svar eller handlemuligheder. Hvert af rummets hjørner udgør en handlemulighed og deltagerne bedes, når der gives tegn, tage stilling til hvilket hjørne, de vil indtage. Det fjerde hjørne er ikke et jeg ved ikke hjørne! Når alle deltagerne er sikre på, hvilket 19

20 hjørne, der udgør hvilken handlemulig, bedes de lukke øjnene og når der gives tegn, indtage det hjørne, de mener passer til den bedste handlemulighed. Det er vigtigt, at deltagerne ikke vælger hjørne tilfældigt eller efter, hvad andre gør. Workshoplederen går herefter rundt og spørger et par stykker fra hvert hjørne om, hvorfor de har valgt at stille sig netop der. Efter denne runde får deltagerne mulighed for at skifte hjørne, hvis de undervejs hørte et godt argument for én af de andre handlemuligheder. Øvelsen er en god måde at starte refleksioner omkring et tema på og fungerer godt som oplæg til en efterfølgende diskussion. Herunder gives et par forslag til vurderingsspørgsmål. Prøv evt. også med nogle dilemmaer, som ikke er rettet mod politiske spørgsmål. 1) Skal homoseksuelle have ret til at adoptere? 1) Nej, homoseksuelle må acceptere, at to mænd eller to kvinder ikke kan få børn sammen, 2) Ja, alle har ret til at få et barn, 3) Jeg er i tvivl, for jeg tror det kan påvirke et barn negativt at vokse op med to forældre af samme køn, 4) Åbent hjørne. 2) Skal Danmark have en ny regering (i stedet for VK)? 1) Nej, jeg tror de er de eneste, der kan få Danmark på ret køl igen, 2) Ja, vi har brug for forandring, 3) Det gør ingen forskel, for man kan alligevel ikke kende forskel på partierne, 4) Åbent hjørne. Den varme stol Inden denne øvelse har eleverne sat sig grundigt ind i partiernes partiprogrammer og de har fået uddelt et rollekort med oplysninger om navn, alder og politisk titel. Den varme stol bruges til, at lade de øvrige deltagere stille uddybende spørgsmål ind til rollen. Det kunne fx være private forhold. Den enkelte elev må her være kreativ og kan ved hjælp af svarene på spørgsmålene begynde at danne sig et mere nuanceret billede af rollen. Denne information om rollen kan gøre det nemmere at være tro mod rollen i det efterfølgende rollespil. I stedet for at en enkelt elev er i den varme stol ad gangen, er det en god idé at dele eleverne op i mindre grupper. 20

21 Titlen har tre betydninger; Selve akten at have sex (to fuck), følelsen af ikke at have styr på tingene ( FUUUCK!! ) og til sidst attituden FUCK dig. Tanken er at skabe en seksualoplysningsunderholdnings-forestilling i øjenhøjde med sin målgruppe. Vi inviterer klasse ind i vores klasselokale, hvor vi giver dem en seksualundervisningstime anno 2012 med knald på, som de aldrig har oplevet før. Vi behandler de mange problemstillinger omkring puberteten og den seksuelle udvikling, som de unge i den alder oplever. Vi agerer både ham og hende, klassekammeraterne, læreren, problemet og selv kroppen (med alt hvad der dertil hører) Tlf /

Gallup om DF som regeringsparti

Gallup om DF som regeringsparti TNS Dato: 22. april 2013 Projekt: 59252 Feltperiode: Den 17/4-22/4 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst

Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst Løkke-regeringens ministre scorer i snit 3, på den nye syv-trinsskala. Lene Espersen (K) er på et år røget fra en femte

Læs mere

FOLKETINGSVALG OPGAVER

FOLKETINGSVALG OPGAVER FOLKETINGSVALG OPGAVER 1 Artikel: Alle partier har et bogstav Hvilket bogstav har Socialdemokraterne på stemmesedlen? Hvilket bogstav bruges normalt om Socialdemokraterne i aviserne? Hvorfor hedder den

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Vælgerne: Løkke leder dårligt

Vælgerne: Løkke leder dårligt Vælgerne: Løkke leder dårligt Villy Søvndal og Pia Kjærsgaard gør det ifølge vælgerne godt som partiledere, mens Lars Løkke Rasmussen og især Lene Espersen vurderes som dårlige partiledere. Vælgerne udpeger

Læs mere

Spillet om lovforslag. til rollespil. METH LOGH scal land byggies

Spillet om lovforslag. til rollespil. METH LOGH scal land byggies Spillet om lovforslag introduk t ion til rollespil ETH LOGH nd byggies METH LOGH scal land byggies 2 Spillet om lovforslag Tag eleverne med ind i den politiske verden, hvor meninger mødes, hvor forhandlingsevner

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til statsborgerskabsprøven Tirsdag den 2. juni 2015 kl.

Læs mere

Partiledernes troværdighed

Partiledernes troværdighed Radius Kommunikation Partiledernes troværdighed Faktaark Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Socialdemokraterne og De Radikale er netop blevet enige om, at alle asylansøgere også de afviste skal have mulighed

Læs mere

Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMENE GRUNDLOVEN & SÅDAN FIK VI GRUNDLOVEN

Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMENE GRUNDLOVEN & SÅDAN FIK VI GRUNDLOVEN Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMENE GRUNDLOVEN & SÅDAN FIK VI GRUNDLOVEN GRUNDLOVEN & SÅDAN FIK VI GRUNDLOVEN INDHOLD INTRO (ARK1) 1. Før du ser filmene 2. Mens du ser filmene 3. Efter du har set filmene

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017 Folkehøring Christiansborg 25.-26. februar 2017 Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg Derfor holder Folketinget Folkehøringen Hvad er en folkehøring? Hvordan er deltagerne

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette spil er udviklet til historieundervisningen i 7.-9. klassetrin. Spillet handler om Grundloven 1915 og har et særligt fokus på de mennesker i datiden, der

Læs mere

Demokrati og folketing

Demokrati og folketing A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel _ Forfatter Hvornår er bogen udgivet? _ På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Dansk Folkeparti står foran en krise

Dansk Folkeparti står foran en krise Dansk Folkeparti står foran en krise To ud af tre vælgere - og over halvdelen af Venstres vælgere - ønsker mindre til Dansk Folkeparti. Kun inden for ældreplitik vurderer flertallet at DF har positiv.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier 2011/1 BTL 155 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 16. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om Dansk Institut

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Overskrifter - Støjberg: Ekstraordinær europæisk situation retfærdiggør ændring af Schengen-regler - Løkke gør parallelsamfund og udlændinge til prioritet - Venstre

Læs mere

Nye standpunkter og 2020-forlig

Nye standpunkter og 2020-forlig En kommentar fra Kritisk Debat Nye standpunkter og 2020-forlig Skrevet af: Bent Gravesen Offentliggjort: 15. april 2011 Man kan ikke tage patent på bevingede ord. Det gælder også politikere. Derfor behøver

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Lyngallup. Ministrenes karakterbog Lyngallup. TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583

Lyngallup. Ministrenes karakterbog Lyngallup. TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583 Ministrenes karakterbog 2012 TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583 Feltperiode: Den 4.-11. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Indfødsretsprøven af 2015

Indfødsretsprøven af 2015 Indfødsretsprøven af 2015 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Torsdag den 30. november 2017 kl. 13.00-13.45 Indfødsretsprøven

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Onsdag den 2. december 2015 kl. 13.00-13.45 Spørgsmål til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Campus

Læs mere

Grundforløbet Politiske partier og ideologier

Grundforløbet Politiske partier og ideologier Grundforløbet partier og ideologier Forløbets længde: - 8 lektioner af 60 minutter Faglige mål i forløbet: Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og diskutere samfundsmæssige

Læs mere

Danmark. Kongehuset Folketing. Bolig. Regering. Fritid. Statsminister. Helligdage. Religion. Grundloven. Regioner. Sundhed. Kommune.

Danmark. Kongehuset Folketing. Bolig. Regering. Fritid. Statsminister. Helligdage. Religion. Grundloven. Regioner. Sundhed. Kommune. Bolig Kongehuset Folketing Helligdage Fritid Regering Statsminister Religion Sundhed Danmark Grundloven Regioner Arbejde Kommune Uddannelse Familie Skat 1 Danmark Danmark er et lille land i Europa. Der

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING

Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING DIT DEMOKRATI: OVERORDNET LÆRERVEJLEDNING SIDE 1 OVERORDNET LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING Dit Demokrati film og opgaver Folketinget ønsker at engagere unge i demokrati

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Danskerne ønsker valg om sundhed

Danskerne ønsker valg om sundhed Danskerne ønsker valg om sundhed Sundhedsvæsenet er det vigtigste tema for vælgerne, når de skal stemme ved det kommende folketingsvalg. Derefter følger skattepolitik og beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Samfundsfag C Jadwiga T. Thygesen

Læs mere

Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister

Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) er storfavorit til at vinde næste valg. 42 procent af vælgerne - og hver femte VKO vælger - tror mest på Thorning, mens kun 29

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 9. december 2009. Prøvenummer. underskrift

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 9. december 2009. Prøvenummer. underskrift Indfødsretsprøven 9. december 2009 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Notat fra Cevea, 03/10/08

Notat fra Cevea, 03/10/08 03.10.08 Danskerne efterspørger globalt demokrati og debat Side 1 af 5 Notat fra Cevea, 03/10/08 Cevea Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 31 64 11 22 cevea@cevea.dk www.cevea.dk Mens politikerne

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN HVAD ER ET POLITISK PARTI? Udarbejdet af Folketingets Administration LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING Dette materiale består af 2 dele: Filmen HVAD ER ET POLITISK PARTI? Opgavesættet

Læs mere

Hanne, Dan og Sofie - hvem

Hanne, Dan og Sofie - hvem Hanne, Dan og Sofie hvem? Tidligere MF ere løber med al omtalen forud for valget til EU-parlamentet. Således kender kun hver tredje topkandidaten fra S Dan Jørgensen. Bedst kendt er Bendt Bendtsen (K),

Læs mere

4423 elever fra landets ungdomsuddannelser har stemt i Aalborg Universitets ungdomsvalg.

4423 elever fra landets ungdomsuddannelser har stemt i Aalborg Universitets ungdomsvalg. Pressemeddelelse D. 12. september, 2011, Aalborg De unge har stemt 4423 elever fra landets ungdomsuddannelser har stemt i Aalborg Universitets ungdomsvalg. Gymnasieeleverne ville stemme rødt Står det til

Læs mere

Politiske nøgletal AARHUS

Politiske nøgletal AARHUS Politiske nøgletal AARHUS Danmarks Radio 14. marts 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 3.1 Dagsorden... 5 3.2 Foretrukne statsminister... 9 3.3 Thorning-barometer...

Læs mere

tegn og ga t E -Ligeva rd og fa lleskab E E R D O MK A E T I

tegn og ga t E -Ligeva rd og fa lleskab E E R D O MK A E T I tegn og ga Et -Ligeva Erd og fa Elleskab T D A O M K E R I Indhold Tegn og gæt øvelse der lægger op til en diskussion om stereotyper. Formål At eleverne opnår en forståelse for, at vi alle er forskellige,

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Indfødsretsprøven af 2015

Indfødsretsprøven af 2015 Indfødsretsprøven af 2015 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Onsdag den 7. juni 2017 kl. 13.00-13.45 Indfødsretsprøven af 2015

Læs mere

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Sæt dit aftryk session 1 Sådan gør du 1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Start med at fortælle kursisterne, at de i dag og i den kommende tid skal arbejde med at udtænke et projekt,

Læs mere

ÅRSPLAN FOR SAMFUNDSFAG I 8. KLASSE - 2013/2014 -KENNETH HOLM

ÅRSPLAN FOR SAMFUNDSFAG I 8. KLASSE - 2013/2014 -KENNETH HOLM Uge 33 12-16 Hvad er samfundsfag? Dette forløb er et introduktionsforløb til samfundsfag. Eleverne skal stifte bekendtskab med, hvad samfundsfags indhold og metoder er. I samfundsfag skal eleverne blandt

Læs mere

Krydstabeller Thorning, side 1/23

Krydstabeller Thorning, side 1/23 Krydstabeller, 25. 27. juni 2012 MEGAFON/TV 2 Nyhederne/Politiken Thorning, 1.030 respondenter 04. Regeringen med Helle 03. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo

Læs mere

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen Dato: 13. december 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Lau F. Berthelsen Sagsnr.: 2017-750-0015 Dok.: 599741 KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen 1. Det fremgår af regeringsgrundlaget

Læs mere

dansk ungdoms fællesråd hvad er meningen? et hæfte om 16 års valgret

dansk ungdoms fællesråd hvad er meningen? et hæfte om 16 års valgret dansk ungdoms fællesråd hvad er meningen? et hæfte om 16 års valgret 16 års valgret kan det lade sig gøre? Selvfølgelig kan det lade sig gøre at sænke valgretsalderen. Det er godt nok 25 år siden sidst.

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Dato: 6. juni 2011, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 6. juni 2011, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 6. juni 2011, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M Brug din stemme - Demokrati og deltagelse T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse der omhandler børn, unge og deltagelse. Eleverne præsenteres for forskellige udsagn som de tager stilling til og efterfølgende

Læs mere

Sådan leder du et forumspil!

Sådan leder du et forumspil! Sådan leder du et forumspil! En praktisk vejledning i hvordan du leder en gruppe igennem forumspil - beregnet til 9. eller 10. klasses elever skrevet af Peter Frandsen, Forumkonsulent p@frandsen.mail.dk

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Årsplan for fag: Samfundsfag 8.a årgang 2015/2016

Årsplan for fag: Samfundsfag 8.a årgang 2015/2016 Årsplan for fag: Samfundsfag 8.a årgang 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Hvad er samfundsfag? Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati give eksempler på brug

Læs mere

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen Jeg er 52 år, leder af Venstre Danmarks liberale parti, og har været statsminister siden 2015. Selv om jeg er leder for et lille land, mener jeg, at EU skal

Læs mere

Gallup til BT om. den royale familie. Gallup til BT om. TNS Dato: 31. maj 2013 Projekt: 59328

Gallup til BT om. den royale familie. Gallup til BT om. TNS Dato: 31. maj 2013 Projekt: 59328 den royale familie den royale familie Feltperiode: Den 29.-31. maj 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Emner/temaer, problemstillinger, opgivelser og lærerstillede spørgsmål til prøven med selvvalgt problemstilling i samfundsfag.

Emner/temaer, problemstillinger, opgivelser og lærerstillede spørgsmål til prøven med selvvalgt problemstilling i samfundsfag. Emner/temaer, problemstillinger, opgivelser og lærerstillede spørgsmål til prøven med selvvalgt problemstilling i samfundsfag Emner/temaer Elevemne/Problemstillinger Opgivelser Lærerstillede spørgsmål

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland Arbejdsmarkedsudvalget L 79 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 Del: Den nye smalle V-regering giver Socialdemokraternes nykronede leder,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse 2014/1 BTL 45 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 11. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om indfødsrets

Læs mere

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017 Danskernes suverænitetsopfattelser Tænketanken EUROPA, maj 2017 BASE: 2056 EU KØN ALLE KVINDER MÆND Høj grad blive 36 32 40 64 62 Nogen grad blive 28 30 26 66 Nogen grad forlade 15 15 14 27 25 Høj grad

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 2016/1 BTL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 22. november 2016 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Samfundsfag C skoleåret 2008-2009 Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Uddannelsescenter

Læs mere

Gallupmåling om. Helle Thorning-Schmidt Dagpengesystemet og militæraktion. Gallupmåling om. TNS Dato: 16. januar 2013 Projekt: 59053

Gallupmåling om. Helle Thorning-Schmidt Dagpengesystemet og militæraktion. Gallupmåling om. TNS Dato: 16. januar 2013 Projekt: 59053 Helle Thorning-Schmidt Dagpengesystemet og militæraktion TNS Dato: 16. januar 2013 Projekt: 59053 Feltperiode: Den 15.-16. januar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller

Læs mere

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål 1. ER DU ENIG? FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål Beskrivelse Eleverne og underviseren sidder på stole i en cirkel. Underviseren læser et udsagn højt. Hvis eleverne er

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie Opgaver til historie Under indgangen til Samfund og Demokrati kan dine elever lære om samfundsdynamikken i Nicaragua og få et indblik i et system og civilsamfund, der fungerer markant anderledes end det

Læs mere

Danskernes Parti. Vælgertilslutning 9. august Danskernes Parti. TNS Dato: 9. august 2016 Projekt: 62756

Danskernes Parti. Vælgertilslutning 9. august Danskernes Parti. TNS Dato: 9. august 2016 Projekt: 62756 Vælgertilslutning 9. august 2016 TNS Dato: 9. august 2016 Projekt: 62756 Gallup for Feltperiode: Den 5. til 9. august 2016 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Uddannelsescenter Holstebro HHX Fag og niveau Samfundsfag niveau C. Lærer(e)

Læs mere

Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret O M

Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret O M o o Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, der kan involvere alle i klassen og kan udføres med både store og små grupper. Eleverne får mulighed for aktivt

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Grenaa tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Samfundsfag B Christina

Læs mere

Jesper Böttzauw. Folkets Kærlighed. Kendte landspolitikere svarer på 3 spørgsmål om kærlighed 100 år efter at kvinderne får stemmeret i Danmark

Jesper Böttzauw. Folkets Kærlighed. Kendte landspolitikere svarer på 3 spørgsmål om kærlighed 100 år efter at kvinderne får stemmeret i Danmark Jesper Böttzauw Folkets Kærlighed Kendte landspolitikere svarer på 3 spørgsmål om kærlighed 100 år efter at kvinderne får stemmeret i Danmark Folkets Kærlighed Folkets Kærlighed af Jesper Böttzauw

Læs mere

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen Jeg er 52 år, leder af Venstre Danmarks liberale parti - og har været statsminister siden 2015. Selv om jeg er leder for et lille land, vil jeg forsøge at

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Uddannelsescenter Holstebro HHX Fag og niveau Samfundsfag niveau C. Lærer(e)

Læs mere

Ideer til undervisningen

Ideer til undervisningen 1 Ideer til undervisningen Kapitel 1: Demokrati som styreform og ideologi 1. Hvad betyder ordet demokrati? Og hvor stammer det fra? 2. Hvad kendetegner en demokratisk stat? Hvordan er magten fordelt? 3.

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen.

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen. Leni Riefenstahl filminstruktøren Filmen indgår i en serie med 5 titler under overskriften Hitlers kvinder Udsendelse 2: Leni Riefenstahl - filminstruktøren ------------------------------------------------------------------

Læs mere

2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Betænkning.

2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Betænkning. 2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

51 Houborgere drog forventningsfulde med bus til København, den 6.5. kl. 7.00 præcis fra Askelunden.

51 Houborgere drog forventningsfulde med bus til København, den 6.5. kl. 7.00 præcis fra Askelunden. Bag borgen Tirsdag den 6. maj havde vores lokale folketingsmand Finn Thranum, inviteret Grundejerforeningen Askelunden/Fyrrevænget med ind bag borgen for at få et indblik i hans arbejde som folketingsmand,

Læs mere

Forberedelse - Husk inden:

Forberedelse - Husk inden: Kære Underviser Nærværende undervisningsmateriale kan bruges som efterbearbejdelse af alle Superreals forestillinger. Det overordnede formål er at guide eleverne til at åbne op for selve teateroplevelsen

Læs mere

Sådan håndterer du et forumspil!

Sådan håndterer du et forumspil! Sådan håndterer du et forumspil! En praktisk vejledning i hvordan du leder en gruppe igennem forumspil - beregnet til: Studerende Undervisere HR-ansvarlige Proceskonsulenter Peter Frandsen, Forumkonsulent

Læs mere

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Online-appendiks til Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen, Kasper Møller Hansen

Læs mere

Det er MIT bibliotek!

Det er MIT bibliotek! Det er MIT bibliotek! Denne guide er skrevet til dig, som skal køre rollespillet Det er MIT bibliotek! Det er et rollespil, som giver unge i udskolingsklasserne en bedre forståelse for, hvorfor biblioteket

Læs mere

Modstand mod kvindelige præster:

Modstand mod kvindelige præster: Modstand mod kvindelige præster: Dette rollespil er tænkt at gøre Eastons model aktiv, således at eleverne opnår dybere indsigt i modellen samt indsigt i både de formelle såvel som uformelle beslutningsprocesser

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2008 Juni 2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL ØVELSEN STANDPUNKTER

LÆRERVEJLEDNING TIL ØVELSEN STANDPUNKTER LÆRERVEJLEDNING TIL ØVELSEN STANDPUNKTER FORMÅL Denne øvelse fungerer som opvarmning til forløbet. Formålet med øvelsen er at skabe nysgerrighed omkring emnet, så eleverne føler det vedkommende og relevant

Læs mere

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42 VENDEPUNKT? Et dobbelt så gæstfrit land Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Maria Jeppesen @MariaJeppesen Tirsdag den 15. september 2015, 05:00 Del: Danskernes vilje til at tage imod flygtninge er vokset

Læs mere

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning.

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning. 2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts 2009 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Lyngallup om EU finans-pagten Dato: 31. januar 2012

Lyngallup om EU finans-pagten Dato: 31. januar 2012 Dato:. januar Metode Feltperiode:. januar Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 1 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.0 personer Stikprøven er vejet

Læs mere