Undervisningsbeskrivelse for: 1sab14e 0813 Samfundsfag C->B, STX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse for: 1sab14e 0813 Samfundsfag C->B, STX"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse for: 1sab14e 0813 Samfundsfag C->B, STX Fag: Samfundsfag C->B, STX Niveau: B Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Samfundsfag B alle Termin: Juni 2014 Uddannelse: STX Lærer(e): Thomas Arum (THAR) Forløbsoversigt (5): Introduktion til samfundsfag B Det senmoderne samfund i Danmark og Kina? Magt, medier og politik EU og internationale organisationer Økonomi og globalisering Samlet materialeliste Litteratur: 1) Aksel Moos: Socialisation og menningsdannelse, Columbus: s ) Berlingske Tidende: Malta beder om hjælp mod Flygtninge, ) EU-oplysningen: Kroatien siger ja til EU, 2013: s1-2 4) Gregers Friisberg: Politik og Økonomi, Columbus, 2006: s ) Gregers Friisberg: Værdikæden, Columbus,, ) Hans Brenner: Globalpolitik, Columbus, 2010: s , , , 125 og ) Information: Analyse: EU og Kina forbundet af en finansiel navlestreng., ) Lars Dencik: Denciks Familietypologi, Systime, 2012, Sociologisk set - Kompendium: s1 9) Morten Thorndal: Sociologi ABC, Columbus, 2008, Kompendium: s ) Notat: Notat - Kend dit EU, Notat, 2010: s ) Outzen og Jacobsen: Liv i Danmark - C, Columbus: s42-55, og ) Per Henriksen og Torben Steiner Nielsen: Fold dig ud, Columbus, 2010: s ) Politiken: Danskerne ser Kina som den nye supermagt, ) Politiken: Fremtiden tilhører Kina, ) Poul Brejnrod: Sociologi, Gyldendal, 2011: s28-36, 40-50, 77-83, 90-98, , og ) Prytz Clausen og Hjele mfl.: Unge og Identitet, Columbus, 2012, Kompendium: s ) Skov og Bundsgaard: B-Bogen, Columbus, 2009: s9-35, 39-48, 55-56, 60-68, , og ) Artikler om forskellige økonomiske politikker Andet: 19) Armed Forces of Malta: Recovery of migrants at sea, 15, june 2008, 2008, Film 20) CEPOS: 2,9 millioner personer er enten på overførselsindkomst eller offentligt ansat, CEPOS, ) Christoffer Guldbrandtsen: Dagbog fra Midten, DR, 2008, Dokumentar 22) DR: Black Galaxy - et indisk granitbonanza, DR, 2008, Film 23) DR: Økonomi for Dummies afsnit 1, DR, 2012, Film 24) DR3: Skurken, DR3, 2013, Film 25) Folketinget: Internationalt samarbejde, Ft.dk, Film 26) Forsvarsministeriet: Danmark i Afghanistan, fmn.dk, Film CSC LUDUS Web Side 1 af 9

2 27) Konservative Folkeparti: Valgvideo Konservativ, 2011, Film 28) Liberal Alliance: Annonce fra Liberal Alliance, Liberal Alliance, 2011, Annonce fra Liberal Alliance 29) Ole Ryborg: Historien - Lad dem sejle deres egen sø, 2013, Materiale til Rollespil 30) Radikale Venstre: Radikale om Udlændige, Radikale Venstre 31) samfundsfag Roskilde Gymnasium(RGS): Molins model, Youtube.com, 2012, Film 32) TV og Film Compagniet: Kampen om kemikalierne, Filmstiben, 2008, Film 33) 8 jobannoncer, ) Figurer og tabeller om velfærdens klemmer 35) Samfundsudviklingen, Oversigtsark: s1 36) Vismandsspillet.dk, Interaktivtspil CSC LUDUS Web Side 2 af 9

3 Forløb 1: Introduktion til samfundsfag B Omfang: 15 lektioner Start: Introduktion til samfundsfag. en uge med henholdsvis: sociologi, økonomi og politologi. Pensum fra dette forløb er koblet til de respektive forløb i den efterfølgende undervisning selvstændigt arbejde, pararbejde, walk and talk. Mobisticks om ideologier, identificere ideologier * de taksonomiske niveauer * anvendelse af fagterminologi Materialeliste for forløb: Introduktion til samfundsfag B 1) Aksel Moos: Socialisation og menningsdannelse, Columbus: s ) CEPOS: 2,9 millioner personer er enten på overførselsindkomst eller offentligt ansat, CEPOS, ) DR: Økonomi for Dummies afsnit 1, DR, 2012, Film 27) Konservative Folkeparti: Valgvideo Konservativ, 2011, Film 28) Liberal Alliance: Annonce fra Liberal Alliance, Liberal Alliance, 2011, Annonce fra Liberal Alliance 11) Outzen og Jacobsen: Liv i Danmark - C, Columbus: s42-55 og ) Radikale Venstre: Radikale om Udlændige, Radikale Venstre 35) Samfundsudviklingen, Oversigtsark: s1 Forløb 2: Det senmoderne samfund i Danmark og Kina? Omfang: 35 lektioner Start: Introduktion til sociologi med særlig fokus på samfundstyper: traditionelle, moderne og senmoderne samfund Identitetsdannelse, arv og miljø, socialisering. Primær og sekundær socialisering, og dobbeltesocialisering Familiens udvikling, Arbejder og familien, Familiens fremtid Antony Giddens karakteristika af den senmoderne samfund, Livsstil og livsfortælling Livsverden vs. Systemverden, optimister og pessimistrer: Sennett, Ulrich Beck. CSC LUDUS Web Side 3 af 9

4 Stratificering, Socialformer. Livsformer, Kritik af livsformer, Socialarv, Risikobørn, Mønsterbrydere, Bourdieu og Habitus begreber. Felter og kapital, kritik af Bourdieu Livsstil og Livsstilsgrupper, Minerva-model. Det kinesiske samfund med fokus på familien, kærlighed, statens rolle, uddannelse og fritid. Udarbejdelse og præsentation af synopse. * gruppearbejde * fremlæggelse * lærergennemgang Sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre. Formulere fagligt funderede problemstillinger og indsamle, vurdere og bearbejde dansk og frem-medsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere. Anvende komparativ metode. Undersøge og sammenligne samfundsmæssige problemstillinger i forskellige lande, herunder samspillet mellem nationale og globale forhold. Materialeliste for forløb: Det senmoderne samfund i Danmark og Kina? 1) Aksel Moos: Socialisation og menningsdannelse, Columbus: s ) DR3: Skurken, DR3, 2013, Film 8) Lars Dencik: Denciks Familietypologi, Systime, 2012, Sociologisk set - Kompendium: s1 9) Morten Thorndal: Sociologi ABC, Columbus, 2008, Kompendium: s ) Poul Brejnrod: Sociologi, Gyldendal, 2011: s28-36, 40-50, 77-83, 90-98, , og ) Prytz Clausen og Hjele mfl.: Unge og Identitet, Columbus, 2012, Kompendium: s ) Skov og Bundsgaard: B-Bogen, Columbus, 2009: s ) 8 jobannoncer, ) Samfundsudviklingen, Oversigtsark CSC LUDUS Web Side 4 af 9

5 Forløb 3: Magt, medier og politik Omfang: 24 lektioner Start: Introduktion til politologi - fokus på de klassiske ideologier Kvalitativ og kvantitativ metode. Udarbejde, indsamle og konkludere på spørgeskema i forbindelse med valgmøde på IBC Fredericia Kommunalvalg og Regionsvalg Ideologi, Stat, marked og civilsamfunds betydning. Liberalisme, konservatisme, socialisme og deres betydning for politik. Vælgeradfærd i teori og praksis, Partierne og hvem er deres vælgere. Molins model, Eastons model og demokrati forståelse, Grundloven, Magtenstredeling, Parlamentarisme, den Parlamentariskestyrings kæde, Lovgivningsprocessen, Magtens former. Mediernes roller, spin i teori og praksis. * gruppearbejde * projektarbejde * fremlæggelse * lærergennemgang Deltagelse i valgmøde i forbindelse med regional og kommunalvalg 2013 Udarbejdelse af Synopse ved forløbets afslutning - Forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og enkle teorier - Undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold. - Formulere fagligt funderede - problemstillinger og indsamle, vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere og kunne CSC LUDUS Web Side 5 af 9

6 - Anvende kvantitative og kvalitative metoder. Materialeliste for forløb: Magt, medier og politik 20) CEPOS: 2,9 millioner personer er enten på overførselsindkomst eller offentligt ansat, CEPOS, ) Christoffer Guldbrandtsen: Dagbog fra Midten, DR, 2008, Dokumentar 27) Konservative Folkeparti: Valgvideo Konservativ, 2011, Film 28) Liberal Alliance: Annonce fra Liberal Alliance, Liberal Alliance, 2011, Annonce fra Liberal Alliance 11) Outzen og Jacobsen: Liv i Danmark - C, Columbus: s ) Per Henriksen og Torben Steiner Nielsen: Fold dig ud, Columbus, 2010: s ) Radikale Venstre: Radikale om Udlændige, Radikale Venstre 31) samfundsfag Roskilde Gymnasium(RGS): Molins model, Youtube.com, 2012, Film 17) Skov og Bundsgaard: B-Bogen, Columbus, 2009: s14-35, 39-48, og Forløb 4: EU og internationale organisationer Omfang: 25 lektioner Start: EUs historie, opbygning, institutioner, Danmark og EU herunder forbehold, Teorier om integration, EUs udfordringer. FNs historie, og opbygning og udfordringer. NATOs historie, opgaver og udfordringer. Sammenligning mellem de internationale organisationer. Centrale begreber i International politik: Engelske skole, internationalt samfund, realister og idealister. * gruppearbejde * opgaveløsning * lærergennemgang Rollespil Udarbejdelse og præsentation af synopse - forskellige politiske systemer, herunder det danske politiske system og EU - dokumentere viden om sammenhænge mellem nationale, europæiske og globale udviklingstendenser. CSC LUDUS Web Side 6 af 9

7 - formulere fagligt funderede problemstillinger og indsamle, vurdere og bearbejde dansk og frem-medsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere. - undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold. Materialeliste for forløb: EU og internationale organisationer 19) Armed Forces of Malta: Recovery of migrants at sea, 15, june 2008, 2008, Film 2) Berlingske Tidende: Malta beder om hjælp mod Flygtninge, ) EU-oplysningen: Kroatien siger ja til EU, 2013: s1-2 25) Folketinget: Internationalt samarbejde, Ft.dk, Film 26) Forsvarsministeriet: Danmark i Afghanistan, fmn.dk, Film 6) Hans Brenner: Globalpolitik, Columbus, 2010: s , , , 125 og ) Notat: Notat - Kend dit EU, Notat, 2010: s ) Ole Ryborg: Historien - Lad dem sejle deres egen sø, 2013, Materiale til Rollespil 17) Skov og Bundsgaard: B-Bogen, Columbus, 2009: s ) TV og Film Compagniet: Kampen om kemikalierne, Filmstiben, 2008, Film Forløb 5: Økonomi og globalisering Omfang: 48 lektioner Start: Intro til økonomi Økonomi, udbud og efterspørgsel, samfundsøkonomiske mål, det økonomiske kredsløb, konjunkturer. Finanspolitik, pengepolitik, multiplikator, økonomiske teorier(keynes og monetarisme), Valutapoltik, Indkomstpolitik, strukturpolitik, arbejdsmarkedspolitik og erhvervspolitik. EUs rolle. Interne og eksterne klemmer på velfærdsstaten. Velfærdens udvikling og mulige løsninger. Årsager og typer af globalisering, Holdninger til globalisering Globaliserings skeptikerne vs. Globalister, Verdenssystemsteori, Triadeteori, Hyrperglobalister og liberale globalister. Kinas rolle i den globaliserede verden, USA vs. Kina, værdikæden, Kinas udfordringer. CSC LUDUS Web Side 7 af 9

8 * gruppearbejde * anvendelse af fagprogrammer * projektarbejde * oplæg med IT * opgaveløsning * lærergennemgang udarbejdelse af podcast om samfundsøkonomiske mål Besøg på plejecenter Othello i Fredericia Udarbejdelse og præsentation af synopse - Undersøge konkrete økonomiske prioriterings problemer i Danmark og EU og diskutere løsninger - Formulere fagligt funderende problemstillinger og indsamle, vurdere og bearbejde dansk og frem-medsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere. - formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi. - Undersøge og sammenligne samfundsmæssige problemstillinger i forskellige lande, herunder samspillet mellem nationale og globale forhold og dokumentere viden om sammenhænge mellem nationale, europæiske og globale udviklingstendenser Materialeliste for forløb: Økonomi og globalisering 22) DR: Black Galaxy - et indisk granitbonanza, DR, 2008, Film 23) DR: Økonomi for Dummies afsnit 1, DR, 2012, Film 4) Gregers Friisberg: Politik og Økonomi, Columbus, 2006: s ) Gregers Friisberg: Værdikæden, Columbus,, ) Information: Analyse: EU og Kina forbundet af en finansiel navlestreng., ) Outzen og Jacobsen: Liv i Danmark - C, Columbus: s og ) Politiken: Danskerne ser Kina som den nye supermagt, ) Politiken: Fremtiden tilhører Kina, 2012 CSC LUDUS Web Side 8 af 9

9 17) Skov og Bundsgaard: B-Bogen, Columbus, 2009: s , og ) Artikler om forskellige økonomiske politikker 34) Figurer og tabeller om velfærdens klemmer 36) Vismandsspillet.dk, Interaktivtspil CSC LUDUS Web Side 9 af 9

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag B Lærer(e) Peter Hansen-Damm

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa Fag: Samfundsfag C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Samfundsfag C enkeltfag Termin: Juni 2015 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e):

Læs mere

Det amerikanske samfund sammenlignet med det danske

Det amerikanske samfund sammenlignet med det danske Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14 Institution Marie Kruse Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) STX Samfundsfag A Nicolai Lind

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VUC Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College HHX Samfundsfag C Heidi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 VUF

Læs mere

Samfundsfag A Stx Vejledning / Råd og vink

Samfundsfag A Stx Vejledning / Råd og vink Samfundsfag A Stx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale

Læs mere

Samfundsfag A Stx Vejledning / Råd og vink

Samfundsfag A Stx Vejledning / Råd og vink Samfundsfag A Stx Vejledning / Råd og vink Kontoret for gymnasiale uddannelser 2012 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger Termin Januar 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF-enkeltfag Samfundsfag C Emir Jevric Hold HFE 2saC434 (Politipakken) Oversigt

Læs mere

Samfundsfag B - Htx Vejledning / Råd og vink

Samfundsfag B - Htx Vejledning / Råd og vink Samfundsfag B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Årsplan for 9. Lundbye Samfundsfag Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32-42: Uge 43-50 Uge 1-6 Uge 8-12 Uge 13-23 Vi gennemgår og arbejder med kapitlerne: Ind i samfundsfaget Fremtider Folketinget

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/15 Institution Fredericia HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Kultur- og samfundsvidenskabelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Skive-Viborg Hfe netundervisning Samfundsfag C Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsforløb: Fred og konflikt

Undervisningsforløb: Fred og konflikt Undervisningsforløb: Fred og konflikt Skole Hold Projekttitel Ikast-Brande Gymnasium 2.z SA Fred og konflikt Periode November december 2010 Antal lektioner Overordnet beskrivelse 14 moduler af 70 min.

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleåret 2014/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse hfe Fag og niveau Fagbetegnelsen, jf.

Læs mere

1) Sociologi: Befolkningens organisering omkring arbejdet, forbruget og livsstil i oplevelsessamfundet.

1) Sociologi: Befolkningens organisering omkring arbejdet, forbruget og livsstil i oplevelsessamfundet. 1 SAMFB pensum2015 SAMFUNDSFAG B-valghold: Undervisningsbeskrivelse Termin: Juni 2015 Institution: Handelsgymnasiet Vejle / Campusvejle Uddannelse: HHX Fag og Niveau: Samfundsfag B. Lærer: Hanne Riisager

Læs mere

Matematik - samfundsfag Marianne Kesselhahn og Bent Fischer-Nielsen

Matematik - samfundsfag Marianne Kesselhahn og Bent Fischer-Nielsen Matematik - samfundsfag Marianne Kesselhahn og Bent Fischer-Nielsen Læreplan, vejledning og kurser Statistik og vælgeradfærd Økonomisk politik og makroøkonomiske modeller Velfærdssamfundet og mikroøkonomiske

Læs mere

International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse

International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse Termin 09/12 Institution ZBC-Vordingborg Uddannelse HHX Fag og niveau International økonomi, A Lærere Torben Jensen Hold International

Læs mere

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 9 klasse De humanistiske fag:dansk, Engelsk, Tysk, Historie, Kristendom, Samfundsfag Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Handelsskolen Minerva Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International økonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 2014-15 VestegnenHFVUC hfe Samfundsfag B Lisbeth

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.1 Problemfelt... 3 1.2 Problemstilling... 7 1.3 Problemformulering... 7 2. Metodiske overvejelser... 8

Indholdsfortegnelse. 1.1 Problemfelt... 3 1.2 Problemstilling... 7 1.3 Problemformulering... 7 2. Metodiske overvejelser... 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Problemfelt... 3 1.2 Problemstilling... 7 1.3 Problemformulering... 7 2. Metodiske overvejelser... 8 2.1 Arbejdsprocesser og metoder... 8 2.2 Overordnet fokusering

Læs mere

samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite 179» september 2010

samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite 179» september 2010 179» september 2010 samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 180: 15. nov. 2010 Redaktion:

Læs mere

Vejledning til faget samfundsfag

Vejledning til faget samfundsfag Vejledning til faget samfundsfag almen voksenuddannelse Samfundsfag 2 Indhold Indledning... 4 1. Identitet og formål... 5 1.1 Identitet... 5 1.2 Formål... 5 2. Faglige mål og fagligt indhold... 7 Niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International Økonomi A Allan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf-2 Kultur og samfundsfagsgruppe

Læs mere