LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen den , s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus.

2 Kommunalbestyrelsen den , s. 2 Åbent Møde INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr: Side: 01 Budgetforslag behandling. 3

3 Åbent punkt Kommunalbestyrelsen den , s.3 Budgetforslag behandling. 1 Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsens 1. behandling af forslag til Budget fandt sted den 16. september Kommunalbestyrelsen (KMB) besluttede at oversende forslaget til 2. behandling med de foreslåede ændringer. A. 1. behandlingen den 16. september 2013: Det materiale, der lå til grund for 1. behandlingen den 16. september, bestod af: 1. Det administrative budgetforslag Politiske beslutninger efter udsendelse af budgetforslag , som blev oversendt fra ØK-mødet den 9. september, jf. det sagen vedlagte bilag 1. Ad 1. Det administrative budgetforslag. Det administrative budgetforslag er resultatet af følgende budgetforudsætninger: Uændret udskrivningsprocent på 23,7 Uændret grundskyldspromille på 22,985 Uændret dækningsafgiftspromille på 10,0 Anlægsramme på min. 100 mio. kr. i gennemsnit pr. år Salgsindtægter, der alene er baseret på konkrete salgsemner, dels salg i forbindelse med om- og udbygningen af plejehjem og sociale institutioner, dels salg af arealer ved Lyngby Idrætsby, salg af Kanalvejsgrunden og salg af ejendom på Nørgaardsvej Driftsbudgettet er korrigeret med de beslutninger, der er truffet til og med kommunalbestyrelsesmødet den 27. juni Herudover er der indlagt konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet I 2014 er anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb. I overslagsårene er der anvendt eget skøn over udskrivningsgrundlag og beregninger via KL s tilskudsmodel. Budgetforudsætningerne for det administrative budgetforslag er bl.a. et resultat af de rammevilkår, der er aftalt for den kommunale økonomi i 2014, jf. Økonomiaftalen af 13. juni 2013.

4 Åbent punkt Kommunalbestyrelsen den , s.4 Resultatopgørelse Mio. kr Indtægter , , , ,5 Driftsudgifter 3.019, , , ,0 Pris- og lønstigninger - 54,5 110,1 167,7 Renter 1,9 1,2 0,4 5,5 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -146,1-114,1-117,2-146,3 Anlægsvirksomhed 152,4 115,8 83,5 91,0 Pris - og lønstigninger - 2,0 3,1 4,6 Ejendomssalg -60,5-26,0 - - Årets resultat -54,2-22,3-30,6-50,7 Fortegn: + = udgifter, - = indtægter Finansieringsoversigt Mio. kr Årets resultat 54,2 22,3 30,6 50,7 Låneoptagelse 81,0 12,9 3,0 3,0 Øvrige finansforskydninger -70,4-29,4-3,4-3,4 Afdrag på lån -31,8-31,9-31,5-38,5 Ændring i likvid beholdning * 33,0-26,0-1,3 11,8 Likvid beholdning ultimo året 131,3 105,3 104,0 115,8 Gnsn. kassebeholdning 261,3 235,3 234,0 245,8 * Fortegn: + = forøgelse af kassebeholdningen, - = træk på kassebeholdningen Ad 2. Ændringer godkendt oversendt til 2. behandlingen, jf. bilag 1 KMB godkendte ved 1. behandlingen, at der blev indarbejdet ændringer vedrørende Halvårsregnskabet 2013 og øvrige beslutninger beslutninger som følge af kommunalbestyrelsesmødet den 5. september De samlede konsekvenser af det administrative budgetforslag samt ændringerne i bilag 1 fremgår af nedenstående tabel: Mio. kr Finansieringsover-/underskud - -33,0 26,0 1,3-11,8 Budgetforslag Konsekvenser af halvårsregnskab samt 5,6 6,8 14,3 13,3 øvrige politiske beslutninger Korrigeret finansieringsover-/underskud - Budgetforslag ,4 32,8 15,6 1,5 Fortegn: - = overskud, + = underskud

5 Åbent punkt Kommunalbestyrelsen den , s.5 B. Udgangspunktet for 2. behandling af budgetforslaget 1. Yderligere ændringer efter 1. behandlingen den 16. sept Det oprindelige bilag 1 til 1. behandlingen er til brug for 2. behandlingen blevet opdateret med dels politiske beslutninger siden den 5. september, dels med administrative ændringer, jf. det sagen vedlagte bilag 3. Den nye budgetstatus pr. 19. sept fremgår af nedenstående tabel. Mio. kr Finansieringsover-/underskud - -33,0 26,0 1,3-11,8 Budgetforslag Ændringer s.f.a. politiske beslutninger -54,0 23,7 10,4 8,8 samt administrative ændringer, jf. bilag 3 Ny status pr. 19. september 2013 for -87,0 49,7 11,7-3,0 finansieringsover-/underskud - Budgetforslag Fortegn: - = overskud, + = underskud I bilag 3 er der medtaget en forskydning i salgsindtægterne fra 2013 til 2014 på 35,9 mio. kr. Den forventede kassebeholdning ved indgangen til 2014 (primobeholdningen) er ændret tilsvarende. Dette er en konsekvens af beslutningen på ØK-mødet den 19. sept samt den efterfølgende vurdering af tidsfølgen for salg af ejendomme i henholdsvis 2013 og Selvbudgettering kontra statsgaranteret udskrivningsgrundlag I budgetforslaget for 2014 er der indarbejdet indkomstprovenu samt tilskud og udligning, svarende til at Lyngby-Taarbæk Kommune vælger statsgaranteret grundlag. Det er fortsat forvaltningens anbefaling, at kommunen bør vælge statsgaranti i 2014 for at opnå maksimal budgetsikkerhed. Der er i det sagen vedlagte notat af 26. september 2013 (bilag 4) redegjort for anbefalingen. Det fremgår af notatet, at der især er to parametre, som er afgørende for hvilken af de to modeller, der i sidste ende viser sig at være den mest fordelagtige for kommunen. Det er dels udviklingen i kommunens eget folketal i forhold til garantifolketallet, dels udviklingen i udskrivningsgrundlaget for hele landet. Ved vurderingen for 2014 er det hovedsageligt udviklingen i udskrivningsgrundlaget og dermed vækstskønnene for hele landet, der giver usikkerhed i forhold til valget mellem de to ordninger.

6 Åbent punkt Kommunalbestyrelsen den , s.6 3. Kirkeskattepct. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med budgetvedtagelsen ligeledes fastsætte kirkeskatteprocenten. Det sker på baggrund af oplysninger om finansieringsbehovet til Landskirkeskatten og Provstiudvalgets anmeldte ligningsbeløb til de kirkelige kasser. Dette finansieringsbehov sættes i forhold til udskrivningsgrundlaget for medlemmer af folkekirken. Skatteprocenten skal beregnes på grundlag af statsgaranteret udskrivningsgrundlag, hvis Lyngby-Taarbæk Kommune vælger at benytte denne model. På baggrund af de indmeldte tal er procenten beregnet til 0,62 i 2014, hvilket er uændret i forhold til 2013, jf. det sagen vedlagte bilag 5. C. Ændringsforslag fremsat af de politiske partier Der er inden fristens udløb den 25. september kl. 12 kommet flg. ændringsforslag fra: 1. Venstre og Dansk Folkeparti 2. Socialdemokraterne, SF, De Konservative og Radikale Venstre 2.1 De Konservative (med ændringsforslag til ændringsforslaget fra Socialdemokraterne, SF, De Konservative og Radikale Venstre) Resultaterne af de fremsatte ændringsforslag, der er specificeret i de sagen vedlagte bilag 6-8, er vist nedenfor. Tabel 1: Venstre + Dansk Folkepartis ændringsforslag: Mio. kr I alt Finansieringsoverskud (-) iflg. Budgetforslag ,0 26,0 1,3-11,8-17,5 Politiske beslutninger/tekniske korrektioner, jf. bilag 3-54,0 23,7 10,4 8,8-11,1 Ny finansiel ubalance -87,0 49,7 11,7-3,0-28,6 Driftsvirksomhed 10,0 7,0 5,9 1,4 24,3 Anlægsvirksomhed 54,7-11,0 3,6 0,0 47,3 Ejendomssalg 11,0 0,0-15,0-15,0-19,0 Skatter 2,0 12,2 12,4 14,8 41,4 Finansposter -3,5-3,5-3,1-3,4-13,5 Forværring (+)/forbedring (-) 74,2 4,6 3,8-2,2 80,4 Ændring af kassebeholdning (-=forbedring) -12,8 54,3 15,5-5,2 51,8 Gnsn. kassebeholdning 200,7 146,4 130,9 136,1

7 Åbent punkt Kommunalbestyrelsen den , s.7 Tabel 2: Socialdemokraterne + SF + De Konservative + Radikale Venstres ændringsforslag: Mio. kr I alt Finansieringsoverskud (-) iflg. Budgetforslag ,0 26,0 1,3-11,8-17,5 Politiske beslutninger/tekniske korrektioner, jf. bilag 3-54,0 23,7 10,4 8,8-11,1 Ny finansiel ubalance -87,0 49,7 11,7-3,0-28,6 Driftsvirksomhed 15,8 20,1 17,5 15,0 68,4 Anlægsvirksomhed 11,2 16,5 3,6 0,0 31,3 Ejendomssalg 15,0-10,0-30,0-10,0-35,0 Skatter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gældsafvikling 30,0 0,0 10,0 0,0 40,0 Finansposter -5,7-5,8-6,8-6,8-25,1 Forværring (+)/forbedring (-) 66,2 20,8-5,7-1,8 79,5 Ændring af kassebeholdning (-=forbedring) -20,8 70,5 6,0-4,9 50,9 Gnsn. kassebeholdning 208,7 138,2 132,2 137,0 Tabel 3: De Konservatives ændringsforslag til ændringsforslaget fra Socialdemokraterne, SF, De Konservative og Radikale Venstre (tabel 2): Mio. kr I alt Tillæg: Driftsvirksomhed 0,1 0,3 0,2 0,2 0,8 Anlægsvirksomhed -18,4-26,9-14,5 0,0-59,8 Skatter - nedsat grundskyldsprm. 5,2 10,8 11,0 17,2 44,2 Gældsafvikling 13,8 0,0 0,0 0,0 13,8 Finansposter -0,6-2,1-2,3-14,5-3,9 Sum af tillæg - forbedring (-) 0,1-17,9-5,6 2,9-20,5 4. Servicerammen Økonomi- og Indenrigsministeriet har åbnet for adgangen til at budgettere med reserver, jf. lov nr. 381 af 17. april Med virkning fra budget 2014 kan der således på en nyoprettet funktion Generelle reserver optages op til 1 pct. af de budgetterede nettoudgifter til service i den enkelte kommune. Den nyoprettede funktion afløser dermed den kutyme, der har været i mange kommuner med at budgettere med "buffere" for på den måde at sikre sig imod overskridelse af servicerammen. Som anført i budgetforslaget er der et råderum på 25,0 mio. kr. op til den udmeldte serviceramme. Med de ændringsforslag, der er stillet af et flertal - jf. bilag 6, resterer der et råderum på ca. 13 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at det resterende råderum afsættes på den nyoprettede funktion.

8 Åbent punkt Kommunalbestyrelsen den , s.8 5. Fastsættelse af diverse takster og gebyrer for 2014 Der er i budgetforslaget indarbejdet takster, der svarer til de bevillingsbeløb, der ligger inde i budgetforslag I det sagen vedlagte bilag 9, takstoversigt, er der ikke foretaget ændringer i forhold til budgetforslagets takster, jf. at ingen af ændringsforslagene giver anledning til takstændringer. Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen. Indstilling Forvaltningen foreslår, at 1. kommunen vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag (jf. bilag 4), 2. kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,62 i 2014 (jf. bilag 5), 3. resultatet af kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslag den 16. sept. samt senere ændringer (jf. bilag 3), ændres med a) det samlede forslag til ændringer fremsat af Venstre og Dansk Folkeparti (jf. bilag 6) eller b) det samlede forslag til ændringer fremsat af Socialdemokraterne, SF, De Konservative og Radikale Venstre (jf. bilag 7) med/eller c) Forslag til ændringer fra De Konservative (ændringsforslag til ændringsforslaget fra Socialdemokraterne, SF, De Konservative og Radikale Venstre) (jf. bilag 8), 4. takstbladet godkendes (jf. bilag 9). Økonomiudvalget den 1. oktober 2013 Ad 1 Anbefales. Ad 2 Anbefales. Ad 3 For at anbefale resultatet af kommunalbestyrelsens 1. behandling som ændret med forslag til ændringer fremsat af Venstre og Dansk Folkeparti stemte 3 (V og O) Imod stemte 6. For at anbefale resultatet af kommunalbestyrelsens 1. behandling som ændret med forslag til ændringer fremsat af A, F, C og B stemte 6. Imod stemte 3 (V og O). For at anbefale ændringsforslaget fra C til ændringsforslaget fra A, F, C og B stemte 2 (C). Imod stemte 4 (A, F og B ). 3 (V og O) undlod at stemme.

9 Åbent punkt Kommunalbestyrelsen den , s.9 Ad 4 Anbefales, idet der udarbejdes beregning af, hvad det koster, såfremt der ikke prisfremskrives m.h.t. de erhvervsrettede byggesagsgebyrer, og idet gebyr for leje af cirkusplads pr. gang fastsættes til kr. Der udarbejdes et notat vedr. stillingtagen til model for betalt parkering.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 19-08-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 19. august 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

BUDGET 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18

BUDGET 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18 BUDGET 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 5 Budgetforudsætninger... 7 1. Skatter.... 8 2. Tilskud og udligning... 11 3. Driftsvirksomhed... 13

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 2 1. Indledning Favrskov Kommunes budget for 2015-18 blev vedtaget 7. oktober 2014. Byrådet besluttede at den tekniske budgetpulje til overførsel mellem årene på 10 mio. kr. i 2015

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2013-2016

Bilag til teknisk budget 2013-2016 Bilag til teknisk budget 2013-2016 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 BUDGETTET I TAL... 2 INDTÆGTER...2 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET...12 KORREKTIONER PÅ DRIFTSOMRÅDET...13

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 1. oktober 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 14:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Referat. Byrådet. Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 5. oktober 2009 kl. 17.00 Mødelokale Slagelse Rådhus Fraværende Ole Drost V og Jørgen Christensen V, stedfortrædere Kurt Rehder V, og Carl Henriksen V, deltog ved behandling af

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. september 2012. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. september 2012. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. september 2012 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - 1. behandling af budget

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2014-2017

Bilag til teknisk budget 2014-2017 Bilag til teknisk budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse BUDGETLOVEN M.V.... 2 BUDGETTET I TAL... 3 INDTÆGTER...3 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET... 12 KORREKTIONER PÅ

Læs mere

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat Notat Haderslev Kommune FS Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 6. august 2014 Sagsident: 14/18648 lb.nr. 138479 Sagsbehandler:

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 9. oktober 2013 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:50 Medlemmer: Jan Petersen (A) Else Søjmark (A) Valdemar Haumand (A)

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere