Weitemeyers Kilde 2011:2. Emnerne for foreningens efterårsarrangementer. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Weitemeyers Kilde 2011:2. Emnerne for foreningens efterårsarrangementer. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv"

Transkript

1 Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Emnerne for foreningens efterårsarrangementer Vognserup, ca N.V.E., ca :2

2 Svinninge Lokalhistoriske Arkivs årskalender 2012 Arkivet kan i år sende en jubilæumsudgave på gaden. Det er nemlig 10. gang, vi udsender den populære årskalender! I år har kalenderen benzinstandere som tema, og det kan måske lyde lidt kedeligt, hvis man ikke er særligt interesseret i biler, men benzinstanderne står ikke alene i gadebilledet - de omliggende huse og gadepartier ses også. Der er fotos fra flere forskellige dele af den gamle Svinninge Kommune. Man kan desuden blive mindet om den fantastiske udvikling, der er sket i trafikken gennem det 20. årh., når man ser den store forskel på fortidens ene benzinstander foran den lokale købmand, og hvad vore dages tankstationer kan tilbyde. Som sædvanlig koster kalenderen 60 kr. og den kan købes på Svinninge Bibliotek, Skansen, Gislinge og Kundby Brugs. Den udkommer i begyndelsen af november og er en oplagt adventsjule-, eller mandelgave. Enkelte gamle årgange af kalenderen kan endnu fås for 20, - kr. Desværre det eneste billede, arkivet har af en benzintank i Gislinge. Hvis nogen skulle ligge inde med andre af den slags, modtages de med glæde.

3 Politik i et valgår Amtsrådsmedlem Hansine Pedersen, Sandby Sandby kan prale af, at den første kvinde i Danmark, der blev indvalgt i et amtsråd, kom derfra. Det var Hansine Pedersen ( ), der i april 1916 blev valgt til Holbæk amtsråd efter at have siddet i Kundby Sogneråd i 7 år. Hun tilhørte Det Radikale Venstre, som stod stærkt i denne valgkreds. Hun bestred posten indtil 1922, hvor hun blev offer for de radikales tilbagegang, men i mellemtiden sad hun også som den første kvinde i et amtsskoleråd. Hun havde desuden poster i udvalget for kommunernes regnskaber, samt i ting-, arresthus og sygehusbestyrelserne i Holbæk. Desværre blev hun i 1921 heller ikke genvalgt til sognerådet, hvilket hun var meget bitter over og tilskrev Mændenes uvilje mod at give plads for kvinderne i sognerådsarbejdet. Hun tog senere (1927) initiativ til oprettelsen af Dansk Kvindesamfunds kreds for Kundby og omegn, som hun derefter blev formand for. Hansine og hendes mand Niels Peder foran deres bolig på Drusebjergvej 9, ca. 1920

4 Hansine Pedersen, der levede næsten hele sit liv i Sandby, var gift med gårdejer, Niels Peter Pedersen, og var svigerinde til landbrugsminister, Kristjan Pedersen. Hun var en idealistisk og socialt bevidst kvinde, der som hele slægten var engageret i sognets politiske liv og tilhørte et frisindet bondemiljø med en stærk tilknytning til det Radikale Venstre. Ejendommen, Drusebjergvej 9, som var udstykket fra Andershvile og hvor Hansine og Niels P. Pedersen boede efter at have afhændet Viekærgård Landbrugsminister Kristjan Pedersen, Andershvile, Sandby Kristjan Pedersen ( ) var født på gården Viekær i Sandby. Han voksede op i et hjem, der var præget af den politiske opvågnen blandt bønderne, som Bondevennernes bevægelse havde skabt ikke mindst i Kundby Sogn. Som ung kom han på Hindholm Højskole, hvilket kom til at præge hans livssyn fremover og han fik sin landbrugsuddannelse på Tune Landbrugsskole I 1882 giftede han sig med en datter af Niels Frederik Pedersen Sandby, Kathrine Pedersen, som var søster til bl.a. de landskendte kendte musikere Kristian, Anna og Herman Sandby, som desuden var komponist. Efter nogle års virke på Viekær overdrog de gården til Kr. Pedersens broder, Niels Peder, gift med oven for omtalte Hansine. De overtog selv Kathrines fødehjem Andershvile, Sandby 28, hvor de skabte et åbent og livligt hjem. I 1884, kun 27 år gammel, blev Kristjan Pedersen indvalgt i Kundby Sogneråd og i visse perioder var han formand for det..

5 Hans stærke interesse for samfundsforhold førte ham tidligt ind på den politiske løbebane. I 1889 valgtes han til formand for Svinningekredsens Venstreforening og i 1895 opstilledes han i Svinningekredsen og valgtes. I 1901 blev han valgt uden modkandidat og repræsenterede Svinningekredsen indtil den i 1918 blev nedlagt. Han fortsatte derefter som folketingsmand i Odsherredskredsen indtil 1926, da Venstres kandidat fra Høng tilkæmpede sig mandatet. Da Ove Rode 10 mdr. efter trak sig tilbage rykkede Kristjan Pedersen igen ind i folketinget, men kun ganske kort, da han døde d. 27. oktober I 1905 tilsluttede han sig den radikale fløj af Venstre, der dannede Det Radikale Venstre. Fra var han landbrugsminister under regeringen Zahle. Han fik bl.a. gennemført fiskerilovene af 1916 og 17, loven om fæsters overgang til selveje, samt jordloven af 4. okt. 1919, der betød den store udstykning fra len, stamhuse og præstegårde til husmandsbrug. Kristjan Pedersen, ca Mindesten for Kristjan Pedersen, der står i krydset Strandvejen - Hovedgaden i Svinninge. Den er tegnet af den kendte arkitekt, Ivar Bentsen og opsat i Fra det 2. ministerium Zahles dannelse i foråret Fra v. : landbrugsminister Kristjan Pedersen, indenrigsminister Ove Rode, kultusminister Kejser-Nielsen, forsvarsminister P. Munch, finansminister Edv. Brandes, konsejlspræsident Zahle og trafikmin. Hassing-Jørgensen.

6 Andershvile set fra gårdspladsen, Forsiden til postkort fra Kathrine og Kristjan P., sendt som hilsen til sønnen Svend Pedersen, som emigrerede til USA. Teksten er: Glædelig jul og godt nytår. Juleaften mindes vi dig, når vi går rundt om juletræet. Du måtte helst være med i runddansen. Far og mor Sandby Station, som den så ud, da landbrugsministeren tog toget til København for at passe sit folketingsarbejde.

7 Svinninge Lokalhistoriske Forening: Formand: Jørgen Jensen, tlf , Næstformand: Gunnar Andersen, tlf , Kasserer: Erik Nielsen, tlf: , Ordinære medlemmer: Bodil Garding, tlf , Carsten Iversen, tlf , Suppleanter: Kaare Grodal og Lind Holmegaard. Foreningens formål er at styrke interessen for lokalhistorien i den gamle Svinninge Kommune, der består af Gislinge, Kundby, Hjembæk og Svinninge sogne. Dette gøres ved at indsamle arkivalier og fotos fra lokalområdet og ved at afholde arrangementer af lokalhistorisk interesse. Klik ind på Arkivets og Foreningens nye og meget mere spændende hjemmeside: Vi arbejder til stadighed på at forbedre den og modtager gerne ros og ris! Og er glade for rettelser og supplerende oplysninger. På et tidspunkt i løbet af efteråret, vil man via hjemmesiden kunne klikke sig ind på en ny funktion, der hedder Mini-Arkibas. Her vil man kunne se arkivets registreringer og dermed, hvilke emner, vi har noget om og i hvilket omfang. De billeder, vi har registreret - og de er mange - vil også kunne ses. Alt dette kræver dog en gennemgribende tilretning af data, som kommer til at tage tid, men lidt efter lidt, som arbejdet skrider frem, vil tingene blive lagt på Mini-Arkibas. Mini-Arkibas danner for øvrigt grundlag for næste skridt, som vil give direkte adgang til alle arkiver, der bruger Arkibas. Hvornår denne version kommer, vides ikke.

8 Svinninge Lokalhistoriske Forening arrangerer i efteråret 2011 Torsdag d. 15. september kl afholdes arrangement med fhv. ingeniør, J.P. Lykke Olsen, som vil fortælle om NVE s historie og sit eget liv med NVE, hvor han var ansat i 38 år. Vi skal bl.a. høre om elektricitetens indtog her på egnen. Torsdag d. 13. oktober kl vil Ilse Teisen, Vognserup, fortælle erindringer fra sit liv på Kundby-egnen. Begge arrangementer foregår i Svinninge Biblioteks sal, Medbring evt. selv aftenkaffen og kop. Øl og vand kan købes. Gratis for medlemmer/ikke-medlemmer 20 kr. Svinninge Lokalhistoriske Forening vil meget gerne have flere medlemmer. Kender du nogen, der kunne være interesseret, så gør lidt reklame for os. Medlemskab koster 65 kr. årlig og indmeldelse kan ske på arkivet. Svinninge Lokalhistoriske Arkiv Arkivleder Trine Dester Åbent onsdag eller efter aftale Lukket i juli måned og mellem jul og nytår

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Lokal- og slægtshistorisk forening for. Brande. og omegn. Medlemsorientering 2009

Lokal- og slægtshistorisk forening for. Brande. og omegn. Medlemsorientering 2009 Lokal- og slægtshistorisk forening for Brande og omegn Medlemsorientering 2009 Fire lærere og en snemand ved Brande Skole 1910 Fra venstre ses Frk. Ane Simonsen, Fru Grønbech, Peter Grønbech og Johannes

Læs mere

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening Østergade 9, 8740 Brædstrup

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening Østergade 9, 8740 Brædstrup Brædstrupegnens Hjemstavnsforening Østergade 9, 8740 Brædstrup består af: Lokalhistorisk Arkiv i Tinghuset Gårdmuseet Stjernholm i Nim. Frihedssamlingen i Tinghuset 1 Nyhedsbrev 1, forår 2014. Generalforsamlingen

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 2 Juni 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.00: ISSN 1602 9577.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 2 Juni 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.00: ISSN 1602 9577. Adresselabels 16 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 13. september kl. 10.50 Bydelsrundvisning på Østerbro ved Dagmar Kristensen Sted: Østerport Station Den 18. september kl. 17.50 Tur til Garderhøjfortet

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Drama og kaos over et par hektiske forårsmåneder i en reduceret bestyrelse (Heidi Lund, Lars Bo og jeg med Lisbeth Bonde til støtte).

Drama og kaos over et par hektiske forårsmåneder i en reduceret bestyrelse (Heidi Lund, Lars Bo og jeg med Lisbeth Bonde til støtte). En slags Status på Skæret efter 8 år i tjenesten. Set fra mit lille sted i foreningens hjørne. (Ikke 9 som i Nyhedsbrevet)(Jeg var i parentes bemærket HELLER IKKE med som initiativtager til foreningens

Læs mere

I FLENSBURG'S FODSPOR En tidsrejse gennem Kastrup

I FLENSBURG'S FODSPOR En tidsrejse gennem Kastrup TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT SEPTEMBER / OKTOBER 2015 I FLENSBURG'S FODSPOR En tidsrejse gennem Kastrup NUMMER 5 / 2015 FORSIDE: Formentlig var det et fotografi, de tre herrer kiggede på.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Johannes Jensen Kirkebjerggård var født i 1905

Johannes Jensen Kirkebjerggård var født i 1905 39. årgang, nr. 3 August 2014 1 Johannes Jensen Kirkebjerggård var født i 1905 2 FORMANDEN HAR ORDET Velkommen, velkommen og velkommen. Foreningen har over de sidste par måneder fået rigtig mange nye medlemmer.

Læs mere

SogneBladet. Nr. 2 APRIL MAJ JUNI 2009

SogneBladet. Nr. 2 APRIL MAJ JUNI 2009 SogneBladet ENGUM BREDAL ASSENDRUP Nr. 2 APRIL MAJ JUNI 2009 De talentfulde U9 drenge fra Engum UI har i et nytårsstævne Nordea Cup i Give vundet U9 rækken ved at besejre samtlige tilmeldte hold. Holdet

Læs mere

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys.

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys. Politihistorisk Forening Beretning for 2013 Den ordinære generalforsamling den 25. marts 2013 blev det formelle vendepunkt for de organisatoriske og strukturelle ændringer i det gamle Politihistoriske

Læs mere

Kikkenborgen. November 2014. Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv

Kikkenborgen. November 2014. Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv Kikkenborgen November 2014 Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv DLF s logo er tegnet af Niels Febber Andersen. Lokalarkivets kikkenborg er fotograferet af Jørgen

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Tekno biler et legetøjseventyr, der tog sin begyndelse i Vanløse

Tekno biler et legetøjseventyr, der tog sin begyndelse i Vanløse Nr. 80 Februar 2011 NYT OG NOTER FRA VANLØSE LOKALHISTORISKE FORENING Tekno biler et legetøjseventyr, der tog sin begyndelse i Vanløse Andreas Siegumfeldt er navnet på den person, der startede eventyret.

Læs mere

Fodnoten September 2011

Fodnoten September 2011 Fodnoten September 2011 Den lokalhistoriske arkivgruppe Med nyt fra; Fodby Lokalråd Den nye Margretheskoles bestyrelse Fodby Gymnastikforening Fodby Sogns Beboerforening Fodby Menighedsråd Fodby Forsamlingshus

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening ÅRSSKRIFT 2013 INDHOLD side Bestyrelsen 2 Arkiverne 3 Regnskab 2012 5 Beretning 6 Generalforsamling 2012 6 Mindeord 7 Slægtsforskning 9 Udstilling i Sognegården 10 Kommende arrangementer 10 Maleren og

Læs mere

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 93 - juni 2015

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 93 - juni 2015 SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 93 - juni 2015 Side SKRÅ-EN SKRÅ-en udgives af Fællesvirke Vest og udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september

Læs mere

Barrit Vrigsted. Nyt. Nr. 1 Juni 2014 26. årgang

Barrit Vrigsted. Nyt. Nr. 1 Juni 2014 26. årgang Barrit Vrigsted Nyt Nr. 1 Juni 2014 26. årgang Indholdsfortegnelse Barrit og Omegns Byfest side 7 Fodbolddamer på tur side 8 Gymnastik i Barrit side 9 Repræsentantskabsmøde i BV Nyt side 10-11 Den positive

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug

Rantzausminde Bådelaug Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 1 2013 Husk Kontingent (Se side 3) Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Jesper Groth, Skovsbovænge 4, Svendborg Tlf. 6221 5326 Mob.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Årsskrift 2012. Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening

Årsskrift 2012. Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening Årsskrift 2012 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening Beretning 2011 Året begyndte med en generalforsamling i god ro og orden. Bagefter var der foredrag af Rikke Godtfredsen, vores sognepræst. Hun

Læs mere

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Østergade 9, 8740 Brædstrup

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Østergade 9, 8740 Brædstrup Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Østergade 9, 8740 Brædstrup består af: Lokalhistorisk Arkiv i Tinghuset Gårdmuseet Stjernholm i Nim. Frihedssamlingen i Tinghuset Nyhedsbrev nr. 2. okt. 2012: Udflugten

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 65 - juni 2008 Mælkebøtten hedder også Løvetand SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i

Læs mere

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 85 - juni 2013

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 85 - juni 2013 SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 85 - juni 2013 SKRÅ-EN SKRÅ-en udgives af Fællesvirke Vest og udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december.

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GLADSAXE-HERO BOLDKLUB

MEDLEMSBLAD FOR GLADSAXE-HERO BOLDKLUB SPIL-OP MEDLEMSBLAD FOR GLADSAXE-HERO BOLDKLUB Indkaldelse til ordinær generalforsamling side 7+8 Svend Erik Kromann 70 år. Læs side 16. Tilmeld dig til CBB mobil eller OK benzin og støt klubben. Læs mere

Læs mere

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011 Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 5 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske

Læs mere

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Januar 2014 Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Årgang 2014 nummer 3 Redaktion Elsebeth Krogh Kurser og træningslejr med Fan Xiulan, foredrag med Skabersans, kursus med Connie Tian Kursus 1 -

Læs mere

Formandens beretning 2013

Formandens beretning 2013 Formandens beretning 2013 Generalforsamling 7. november 2013 Kære generalforsamling dette er min første tale som formand, ja faktisk er jeg konstitueret formand, efter Niels Christian Aagaard valgte at

Læs mere