REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Senior Herrer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Senior Herrer"

Transkript

1 REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING Senior Herrer Dette reglement er gældende for holdturneringen under Jyllands Tennis Union, dvs. fra Jyllandsserien og lavere rangerede senior hold. Der er selvstændige reglementer for Divisionsturneringen, som varetages af Dansk Tennis Forbund. Indhold REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING... 1 I. TURNERINGEN DELTAGELSE (opdateret august 15) LEDELSE REGLER OG PROTESTER OVERTRÆDELSER OG SANKTIONER (opdateret januar 16) TURNERINGENS SAMMENSÆTNING (UDENDØRS) (opdateret januar 16) SERIE HOLD UDENDØRS (opdateret august '15) MATCHPROGRAMMER (opdateret august '15) MATCHFORMAT (opdateret april 13)... 5 II. MATCHBETINGELSER RANGLISTER OG LICENS (opdateret august '15)Denne paragraf gælder Jyllandsserien HOLDSAMMENSÆTNING (opdateret april 16) BOLDE (opdateret april 13) BANER BEKLÆDNING ARRANGEMENTET... 8 III. MATCHAFVIKLING HOLDOPSTILLINGER (opdateret august '15) INDSÆTTELSE AF RESERVER SPILLEPLAN OG MØDETID (opdateret august '15) RÅDGIVNING (opdateret august '15) SPIL OG AFBRYDELSER (opdateret august '15) PAUSE MELLEM SINGLE OG DOUBLE GENNEMFØRELSE AF EN MATCH (opdateret august '15) RESULTATFORMIDLING (opdateret august '15) ARRANGØRENS PLIGTER DISPENSATION (opdateret maj '14)

2 I. TURNERINGEN 1. DELTAGELSE (opdateret august 15) Stk. 4. Alle klubber under JTU, som er i stand til at kunne stille hold i overensstemmelse med nærværende reglements krav, kan deltage i turneringen. Deltage kan enhver spiller, der er medlem af en klub under JTU (ude) (JTU og FTU inde). Spillere, der aldersmæssigt hører til i U12 eller der under, kan ikke deltage i seniorrækker. Der er tilmelding til turneringen. Denne tilmelding skal være JTU i hænde på en dato fastsat af holdturneringsudvalget og ligger i foråret forud for udendørssæsonen ca. 15. februar og forud for indendørssæsonen ca. 15.september (for lukkede hold). Åbne rækker medio april. JTU opkræver et indskud pr. hold for deltagelse i holdturneringen. Jvf. særligt reglement (se JTU s hjemmeside) er der mulighed for, at to eller flere klubber kan indgå holdfællesskaber. Der skal sendes ansøgning til JTU s sekretariat om holdfællesskab senest 8 dagen inden sidste tilmeldingsfrist, gældende for den kommende sommer/vintersæson. Ansøgning fremsendes via formular til brug for holdfællesskab, som er at finde på JTU s hjemmeside. 2. LEDELSE Turneringen administreres af JTU s holdturneringsledelse, der er højeste myndighed og træffer afgørelser i alle sager vedrørende fortolkningen af dette reglement. JTU s holdturneringsudvalg behandler alle rettidigt indsendte protester. 3. REGLER OG PROTESTER Stk. 4. Stk. 5 Hvor intet andet fremgår, spilles efter DTF s spille-regler. Protester vedrørende nærværende reglement indsendes til JTU og skal være ledsaget af et depositum på kr. 500,-, der fortabes, hvis protesten ikke tages til følge. Der benyttes særlig blanket, som kan downloades fra JTU s hjemmeside. Der skal altid ved protest henvises til den paragraf, der protesteres i henhold til. Fristen for indsendelse af protester er 10 dage efter den formodede overtrædelse har fundet sted. En afgørelse af en protest fra JTU s holdturneringsudvalg kan inden 8 dage efter JTU s afgørelse appelleres til JTU s appeludvalg, hvis afgørelse er endelig. 2

3 4. OVERTRÆDELSER OG SANKTIONER (opdateret januar 16) Såfremt en klub - ikke betaler det i 1 nævnte indskud inden fristens udløb, - ikke udfylder og indtaster den i 10 nævnte rangliste. - ikke iagttager arrangørens ifølge 24 påhvilende pligter kan klubben idømmes en bøde på op til 500 kr. for hver overtrædelse. Såfremt en spiller findes at have deltaget ulovligt på et hold enten ud fra en af JTU på eget initiativ foretaget vurdering eller på baggrund af en protest behandlet af JTU tabes alle kampe, der har haft den pågældende spiller som deltager, samt alle underliggende kampe i den pågældende kategori (single eller double). I dette tilfælde gælder 10-dages reglen ( 3, stk. 4) ikke. Såfremt et hold møder op uden 1 spiller i 3 spillerunder kan holdet udelukkes fra turneringen. Hvis et hold udebliver fra to holdkampe, udelukkes holdet fra turneringen. I tilfælde af udelukkelse tabes alle holdets matcher (også allerede spillede matcher) med den højest mulige score. Stk. 4 Stk. 5. Udelukkes et hold fra turneringen tvangs nedrykkes det til nærmest underliggende række det efterfølgende år. Såfremt en klub ikke indsender den i 1, stk. 3, nævnte tilmelding på deltagelse ved fristens udløb, kan klubben udelukkes fra deltagelse i turneringen og betragtes som havende trukket sig fra turneringen efter nævnte frister. Klubber, der trækker sig fra turneringen efter de i 1, stk. 3, nævnte frister for bekræftelse på deltagelse, hæfter for indskuddet i turneringen. Stk. 6. Øvrige forseelser behandles af JTU efter indberetning fra holdledere/klubber og kan medføre tab af afviklet/udsat match og i værste fald udelukkelse fra turneringen. 5. TURNERINGENS SAMMENSÆTNING (UDENDØRS) (opdateret januar 16) Mesterskaberne spilles i følgende rækker: Seniorrækker: A. Jyllandsserien B. Serie 1 C. Serie 2 D. Serie 3 - fri tilmelding En klub kan kun være repræsenteret med et hold i Jyllandsserien. I alle øvrige rækker er det muligt for samme klub at have flere hold med. 3

4 Kvalificerer en klub sig til oprykning eller til at spille oprykningsmatch, og klubben allerede har max antal hold placeret i den nærmeste højere række, går retten til oprykning eller til at spille oprykningsmatch videre til den nærmest følgende klub, der ikke i forvejen har max antal hold i den højere række. Kun puljevinder er kvalificeret til at spille op Jysk Mesterskab for Hold. 6. SERIE HOLD UDENDØRS (opdateret august '15) JTU s serieturnering er inddelt i følgende rækker: Jyllandsserien Serie 1 Serie 2 Serie 3 Jyllandsserien består af 18 hold, som inddeles i tre geografiske puljer. Serie 1 består af max. 24 hold, som inddeles i geografiske puljer. Serie 2 består af max. 24 hold, som inddeles i geografiske puljer. Serie 3 har fri tilmelding. Såfremt der er færre oprykkere fra Jyllandsserien til 2. division eller flere nedrykkere fra 2. division reguleres antallet af hold mellem Jyllandsserien og serie rækkerne. Da puljeinddeling og geografi er forskelligt fra år til år, vil et notat om slutspil ligge på hjemmesiden inden sommerferien. Stk. 4. Oprykning til 2. division og nedrykning fra 2. division fastlægges hvert år af DTF. INDENDØRS (FYNSKE KLUBBER KAN DELTAGE) (Opdateret august '15) Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Holdturneringen indendørs består af to rækker: Jyllandsserien Serie 1 Jyllandsserien består af max. 12 hold og Serie 1 af max 12 hold, som inddeles i puljer med max 6 hold i hver pulje, hvor der tages hensyn til antal kampe samt geografi. Oprykningen fra Jyllandsserien til divisionen indendørs er afhængig af nedrykningen fra 1. division indendørs. Se DTF-reglement eller bilag til JTU reglement, som forud for hver sæson vil være at finde på JTU s hjemmeside. Da puljeinddeling og geografi er forskellig fra år til år, vil et notat om slutspil ligge på hjemmesiden inden sidste spillerunde. 4

5 7. MATCHPROGRAMMER (opdateret august '15) UDENDØRS Matchprogrammerne fastsættes af JTU (med vejledende starttidspunkt). Inden hver sæson vil det være muligt at ændre starttidspunkt af hensyn til klubber med flere hjemmekampe samme spilledag. Starttidspunktet fastsættes af hjemmebaneklubben og skal af hjemmebaneklubben meddeles modstanderen senest 5 dage før kamp. En match kan ikke påbegyndes tidligere end kl. 9:00, dog ikke tidligere end, at modstanderklubben skal hjemmefra før kl. 8:00 for kampe i weekender og på helligdage. For kampe på hverdag må ikke startes tidligere end kl. 17:00. Disse tidspunkter er naturligvis kun gældende, såfremt der ikke kan nås til enighed klubberne imellem. INDENDØRS Terminer indenfor, hvilke matcherne skal afvikles, fastsættes af JTU. Matcherne skal afvikles enten lørdag eller søndag. Der kan alternativt spilles fredag, såfremt der benyttes minimum 2 baner, ikke startes før 17 og modstanderholdet ikke har væsentlig rejsetid. Arrangørklubben fastsætter dag og starttidspunkt med udgangspunkt i antallet af matchbaner efter følgende retningslinier: 1 matchbane: Start senest kl matchbaner: Start senest kl matchbaner: Start senest kl Afvigelse fra dag og starttidspunkt kan ske inde for samme spillerunde og alene med accept fra modstanderklubben. Ved udarbejdelse af programmerne tilstræbes en ligelig fordeling af hjemme- og udebanematcher. Der kan ved udarbejdelsen af disse matchprogrammer ikke påregnes hensyntagen til, hvilke hold en klub spiller ude/hjemme imod i forhold til de tidligere år. Dato for eventuelle op- og nedrykningsmatcher fastsættes af JTU og fremgår af JTU s terminsliste. Starttidspunktet er kl og spillestedet meddeles de implicerede klubber umiddelbart efter sidste runde. 8. MATCHFORMAT (opdateret april 13) JYLLANDSSERIEN - serie 3 / Herrer En match omfatter udendørs 6 kampe: 4 herresingler og 2 herredoubler. Her skal minimum benyttes 4 herrer. En match omfatter indendørs 6 kampe: 4 herresingler og 2 herredouble. Her skal som minimum benyttes 4 herrer. 5

6 9. AFGØRELSE AF PLACERINGER (opdateret august '15) Det hold, der ved turneringens afslutning har flest point, har vundet den pågældende række. Dog bliver et hold, der har vundet/tabt alle matcher, altid øverst/nederst placeret. Har to eller flere hold opnået samme antal point, afgøres rækkefølgen efter følgende princip: 1) Point 2) Kampe 3) Sætdifference 3) Partidifference 4) Indbydes Et hold, som enten udebliver eller som ikke har stillet fuldtalligt op to gange, kan ikke rykke op. II. MATCHBETINGELSER 10. RANGLISTER OG LICENS (opdateret august '15)Denne paragraf gælder Jyllandsserien Stk. 4 Hver klub udarbejder forud for sæsonen en rangliste for Jyllandsserien Herrer, der i særlige tilfælde kan ændres af JTU. Ranglisten skal indtastes på Denne rangliste skal indtastes senest 3 dage før første spillerunde, og indeholde navn på min. 6 herrer for Jyllandsserien/herrer. Den indtastede rangliste er gældende for hele sæsonen. Dog kan en klub ændre de indbyrdes rangeringer forud for anden halvdel af turneringen (efter henholdsvis sommerferie og juleferie). Eventuel ny rangliste forud for anden halvdel, såvel ude som inde, skal ligeledes indtastes på senest 3 dage før 1. spillerunde efter sommer/juleferien. Indtastes en sådan revideret rangliste ikke inden nævnte frist, vil den først indtastede rangliste være gældende. I særlige tilfælde kan en klub søge om ændring af de indbyrdes rangeringer, såfremt der er tale om sygdom/skade af en varighed på minimum tre på hinanden følgende uger efter ranglisten er tastet ind. Motiveret ansøgning indeholdende tilstrækkelig dokumentation skal være JTU i hænde senest tre dage efter afslutningen af den aktuelle sygdom/skade, dog senest tre dage før den match, hvor pågældende ændring ønskes at træde i kraft. Alle spillere, der ønskes anvendt i turneringen, skal figurere på den i stk. 1 nævnte rangliste. Dog kan der i tilfælde af mangel på spillere undervejs i turneringen tilføjes ekstra spillere på ranglisten nedenfra. Såfremt en klub også har hold i divisionsrækkerne skal den indtastet rangliste ikke blot indeholde navne på spillerne til de i stk. 4 anførte hold, men også navne på de spillere, som forventes benyttet i divisionsrækkerne. Der er ikke krav om, at spillere der deltager i JTU s holdturnering skal have løst licens hos Dansk Tennis Forbund 6

7 Stk. 5 Såfremt en klub ikke har indtastet rangliste senest 3 dage før 1. spillerunde vil holdet dømmes som taber af den pågældende kamp (1. spillerunde). Såfremt en klub stadig ikke har indtastet rangliste senest 3 dage før 2. spillerunde tabes disse kampe ligeledes, og 3. gang udelukkes holdet fra turneringen. 11. HOLDSAMMENSÆTNING (opdateret april 16) Stk. 4. Singlerækkefølgen på et hold bestemmes af ranglisten, Doublerne kan sammensættes frit. Klubber, der deltager med flere hold i JTU s holdturnering eller i DM for Hold, skal til enhver tid anvende sine højest rangerede spillere på det højest placerede hold. Ingen spiller kan deltage på to forskellige hold i samme spillerunde. Det vil sige 2 hold, der i det oprindelige program (før kampflytninger) er programsat til en dato i samme weekend. Dette gælder ikke for mixrækkerne. I tilfælde af, at flere hold fra samme klub er programsat på forskellige tidspunkter inden for samme spillerunde, er disse ved udarbejdelsen af holdopstillinger at betragte som programsatte samtidigt. Højere placerede hold, for hvem turneringen er færdig, er også omfattet af denne regel og er således at betragte som fiktivt spillende i efterfølgende eventuelle op- og nedrykningsmatcher for lavere rangerende hold. Ved udarbejdelse af en fiktiv holdopstilling for et højere rangeret hold kan alene medtages spillere, der reelt er til rådighed i den pågældende spillerunde og som har deltaget i minimum to matcher i forvejen for klubben i den pågældende sæson. Der kan i særlige tilfælde som følge af sygdom eller skade i to eller flere på hinanden følgende uger, dog minimum i en periode der løber over to matchterminer og efter skriftlig ansøgning dispenseres fra reglen om deltagelse mindst to gange forud for medaljespil eller en op-/nedrykningsmatch. Motiveret ansøgning indeholdende tilstrækkelig dokumentation, skal være JTU s sekretariat i hænde senest fire dage efter afslutningen af den aktuelle sygdom/skade. International turneringsdeltagelse i DTF-regi i en holdturneringstermin sidestilles automatisk med at have spillet holdkamp i den pågældende termin. 12. BOLDE (opdateret april 13) Boldmærket fastsættes af JTU og meddeles tidligst muligt forud for sæsonen. Alle kampe i seniorrækkerne afvikles med 4 nye bolde pr. 2 kampe (der kan altså spilles 2 kampe med 4 bolde). 7

8 13. BANER Arrangørklubben stiller spilleklare og reglementerede baner til rådighed jvf. DTF s spilleregler 1. Følgende bør være til rådighed i nødvendigt omfang på alle matchbaner: Tællekugler, stole/bænke til spillere og rådgivere og skraldespand. På grusbaner tillige koste, linje fejere og vandingsudstyr. Alle kampe, skal såfremt klubben råder over det, spilles på grus. Såfremt klubben råder over forskellige underlag og der opnås enighed holdkaptajnerne imellem om at benytte forskellige underlag, har udeholdet ret til at bestemme hvilke(n) kamp(e), der startes med på ikke-grusbaner. Såfremt der ikke spilles på grus, skal gæstende hold, såfremt dette ønskes, tildeles minimum en af matchbanerne (som ikke er grus) en time før matchstart til træningsbrug. Ved brug af forskellige underlag skal disse være tilgængelige for gæstende hold en time før matchstart på pågældende baner. 14. BEKLÆDNING Spillere skal være iklædt passende og almindelig accepteret tennistøj og udstyr, herunder skal ketcher opfylde retningslinjer herfor. 15. ARRANGEMENTET Omklædnings- og badefaciliteter, toiletter samt opholdsrum skal i nødvendigt omfang være til rådighed for spillere, ledere og tilskuere. Mad (smørrebrød, sandwich eller lignende) inkl. drikkelse bør tilbydes gæstende hold uden betaling. 8

9 III. MATCHAFVIKLING 16. HOLDOPSTILLINGER (opdateret august '15) Holdkaptajnen afleverer underskrevet holdopstillingskort, indeholdende navnene på singlespillere, doublekonstellationer samt oplysning om rækkefølgen på de 2 doubler til modstanderens holdkaptajn senest 15 minutter før afviklingen af hver match. I alle single- og doublematcher spilles bedst af 3 sæt, de første to er almindelige tie-break sæt, mens et eventuelt afgørende sæt spilles som en match tiebreak(10). Se note på sidste side I double spilles med No-Ad scoring. Stk.3. Stk.4. Singlerækkefølgen på et hold bestemmes af klubranglisten. Doublerne kan sammensættes frit.. Der skal altid stilles fuldt hold (se 8 stk. 1). Kun spilleklare personer kan påføres holdopstillingskortet. Ved spilleklar forstås alene spillere, der på matchdagen hverken er syge eller skadede i en sådan grad, at der er tvivl om, hvorvidt de kan gennemføre en hel kamp. 17. INDSÆTTELSE AF RESERVER I tilfælde af afbud (udeblivelse) eller forfald under en match (ikke under en påbegyndt kamp) træder en reserve ind som 4. herresingle, mens de øvrige spillere i vedkommende række rykker en plads op. En reserve kan ikke være højere rangeret på klubranglisten end de på holdopstillingskortet anførte spillere. 18. SPILLEPLAN OG MØDETID (opdateret august '15) Kampene skal altid afvikles startende oppefra styrkemæssigt. Doubler spilles altid før singler (af hensyn til nemmere afvikling tidsmæssigt). Af praktiske hensyn kan aftales en anden kamprækkefølge, hvis holdkaptajner kan blive enige om dette. Såfremt gæstende hold har accepteret brugen af forskellige underlag jvf. 13, bestemmer det gæstende hold hvilke singlekampe, der afvikles på hvilke baner. Spillerne skal om nødvendigt kunne være til rådighed fra matchens starttidspunkt, dog kan en spiller aldrig diskvalificeres før 15 min. efter at pågældendes kamp er kaldt ud (en kamp kan kun kaldes ud, såfremt der er en ledig kampbane). 9

10 19. RÅDGIVNING (opdateret august '15) Under en match må der rådgives på alle baner. Rådgivning kan kun ske i pauser ved sideskift og skal i givet fald foretages af den samme person under en hel kamp. Der må ikke rådgives under tiebreak. Holdkaptajnerne oplyser forud for matchstart til modstanderens holdkaptajn navne på de pågældende rådgivere. Rådgivere, der ikke er oplyst modstanderens holdkaptajn før kampstart, kan ikke anvendes. 20. SPIL OG AFBRYDELSER (opdateret august '15) UDENDØRS Matcher i alle rækker spilles udendørs. Såfremt en eller flere kampe ikke kan afvikles udendørs, kan der med accept fra begge holdkaptajner spilles indendørs. Såfremt en match ikke kan færdigspilles på matchdagen, skal der spilles den efterfølgende dag klokken 12 (klokken 17 såfremt der er tale om en hverdag), medmindre der er opnået enighed mellem de to holdkaptajner om en ny dato, der skal ligge forud for næste spillerunde. I så fald skal resultaterne fra de allerede afviklede kampe gælde, og de eventuelt påbegyndte kampe fortsættes med de samme spillere fra det punkt, hvor kampene blev afbrudt. I de kampe, der ikke er påbegyndt, har en klub i tilfælde af forfald lov til at benytte andre deltagere end de til matchdagen opgivne spillere under hensyntagen til 10, stk. 1 og 4. Dog ikke spillere der i henhold til klubranglisten er højere rangeret end de til matchdagen opgivne spillere. Udsættelse af en match skal af hjemmeholdets holdkaptajn omgående meddeles holdturneringslederen. En match kan ikke udsættes længere end næste spillerunde, med mindre der er opnået accept af holdturneringslederen PAUSE MELLEM SINGLE OG DOUBLE Stk. En spiller har ret til en pause på 30 min. mellem single og double. 22. GENNEMFØRELSE AF EN MATCH (opdateret august '15) Alle kampe i en match skal gennemføres - eller i det mindste påbegyndes. En kamp skal gennemføres, medmindre en spiller skades eller lignende. En spiller, der er opført på holdkortet, skal altid fuldføre matchen, medmindre sygdom eller tilskadekomst forhindrer dette eller vedkommende grundet udsættelse af matchen er forhindret jvf. 20, stk. 2. Såfremt en klub ikke møder fuldtalligt op, gennemføres matchen med de tilstedeværende spillere jvf. 4, stk.3. 10

11 23. RESULTATFORMIDLING (opdateret august '15) Umiddelbart efter matchens afslutning indtaster hjemmeholdets holdkaptajn resultatet på efter nærmere udstukne retningslinier. 24. ARRANGØRENS PLIGTER Kontakte modstanderens holdkaptajn minimum 5 dage før match for at aftale spilletidspunkt, matchafvikling, baner og øvrige praktiske forhold i forbindelse med matchen. Sørge for hele arrangementet for vedkommende match, (faciliteter, fortæring m.v.) jvf. 15. Sørge for bolde til alle kampe jvf. 12. Stk. 4. Sørge for klargjorte baner jvf. 13. Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Sørge for at aftale matchens afvikling med modstanderens holdkaptajn forud for matchen Indsende meddelelse om aflysning/udsættelse af match samt nyt matchtidspunkt straks efter dette er besluttet og senest dagen efter matchen skulle have været afviklet. Sørge for indrapportering af resultat senest dagen efter matchens afvikling 25. DISPENSATION (opdateret maj '14) Stk.1. JTU s bestyrelse kan på indstilling fra holdturneringslederen give dispensation iht. dette reglement i helt særlige tilfælde. NOTE: Match tie-break spilles på følgende måde. Der spilles til 10 point med 2 overskydende Den spiller, der skal serve, server 1 point fra lige side Der byttes nu og modparten server 2 gange, startende fra ulige side Efter dette serves der nu fortsat 2 gange på skift, startende fra ulige side, med sidebytte efter 6 spillede point Der byttes altså side efter point 6, 12 o.s.v. 11

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Senior Herrer

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Senior Herrer REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING Senior Herrer Dette reglement er gældende for holdturneringen under Jyllands Tennis Union, dvs. fra Jyllandsserien og lavere rangerede senior hold. Der er selvstændige

Læs mere

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Junior

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Junior REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING Junior Dette reglement er gældende for holdturneringen under Jyllands Tennis Union, dvs. Jyllandsserien og regionsrækken. Der er selvstændige reglementer for Divisionsturneringen,

Læs mere

Reglement for FTU Holdturneringen 2014

Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Paragraf 1 Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle klubber, der er medlem af unionen, kan deltage med et eller flere hold. Der er også mulighed

Læs mere

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Paragraf 1 Fyns Tennis Union og DGI Fyn Tennis har fra og med 2017 indgået et samarbejde i henhold til at styrke og udvikle holdturneringen for

Læs mere

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling I. Anvendelsesområde og ledelse. 1. Dette reglement gælder for KTU s udendørs holdturnering, herefter benævnt holdturneringen. Kun klubber, der er medlem af KTU, kan deltage i holdturneringen. Stk. 2.

Læs mere

REGLEMENT. for. SLTUs holdturnering. Juniorer Seniorer Veteraner

REGLEMENT. for. SLTUs holdturnering. Juniorer Seniorer Veteraner REGLEMENT for SLTUs holdturnering Juniorer Seniorer Veteraner 2012 Hermed følger holdturneringsreglementet for 2012 Forord til Reglementet 3 Kapitel I: Generelle le bestemmelser 5 Unionen udskriver turneringen

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse...

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

Reglement for SLTU s holdturnering

Reglement for SLTU s holdturnering Reglement for SLTU s holdturnering Juniorer 2016 21. april 2016 1 Forord til Reglementet 3 Kapitel I: Generelle bestemmelser 4 Unionen udskriver turneringen 4 Deltagergebyr og præmier 4 Rækker, aldersgrupper

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE 2-4 4 SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning...

Læs mere

JTU Holdturnering udendørs Indbydelse og relevante informationer.

JTU Holdturnering udendørs Indbydelse og relevante informationer. JTU Holdturnering udendørs 2017. Indbydelse og relevante informationer. Jyllands Tennis Union har hermed fornøjelsen af at tilbyde DGI junior og JTU s klubber deltagelse i holdturneringen. På nedenstående

Læs mere

I. TURNERINGEN 3 1. LEDELSE OG TURNERINGSREGLER 3 2. DELTAGELSE OG TILMELDING 3 3. TURNERINGSSTRUKTUR 3 4. KAMPPROGRAM OG SPILLETIDER 4 5.

I. TURNERINGEN 3 1. LEDELSE OG TURNERINGSREGLER 3 2. DELTAGELSE OG TILMELDING 3 3. TURNERINGSSTRUKTUR 3 4. KAMPPROGRAM OG SPILLETIDER 4 5. 1 I. TURNERINGEN 3 1. LEDELSE OG TURNERINGSREGLER 3 2. DELTAGELSE OG TILMELDING 3 3. TURNERINGSSTRUKTUR 3 4. KAMPPROGRAM OG SPILLETIDER 4 5. KAMPFORMAT 5 6. POINTTILDELING OG PLACERINGSREGLER 6 II. HOLDKAMPSBETINGELSER

Læs mere

REGLEMENT FOR DH JUNIOR 2015 Opdateret d. 03. februar 2015

REGLEMENT FOR DH JUNIOR 2015 Opdateret d. 03. februar 2015 REGLEMENT FOR DH JUNIOR 2015 Opdateret d. 03. februar 2015 I. TURNERINGEN 1. LEDELSE OG TURNERINGSREGLER 2 2. DELTAGELSE OG TILMELDING 2 3. TURNERINGSSTRUKTUR 2 4. KAMPPROGRAM OG STARTTIDSPUNKT 3 5. KAMPFORMAT

Læs mere

Reglement for FTU Holdturneringen 2016

Reglement for FTU Holdturneringen 2016 Reglement for FTU Holdturneringen 2016 Medlem af Dansk Tennis Forbund Paragraf 1 Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle klubber, der er medlem af unionen, kan deltage med et

Læs mere

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Opdateret den 26. september 2012 Indledning Det er enhver klub- eller holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de

Læs mere

DH senior turneringen er en divisionsopdelt klubholdturnering for Dansk Tennis Forbunds (DTF) medlemsklubber.

DH senior turneringen er en divisionsopdelt klubholdturnering for Dansk Tennis Forbunds (DTF) medlemsklubber. 1 2 I. TURNERINGEN DH senior turneringen er en divisionsopdelt klubholdturnering for Dansk Tennis Forbunds (DTF) medlemsklubber. DH turneringen afvikles som et udendørsmesterskab (maj til september) og

Læs mere

REGLEMENT FOR DH SENIOR TURNERINGEN INDENDØRSMESTERSKABET 2015/2016 Opdateret d. 23. sep 2015

REGLEMENT FOR DH SENIOR TURNERINGEN INDENDØRSMESTERSKABET 2015/2016 Opdateret d. 23. sep 2015 REGLEMENT FOR DH SENIOR TURNERINGEN INDENDØRSMESTERSKABET 2015/2016 Opdateret d. 23. sep 2015 I. TURNERINGEN 2 1 LEDELSE OG TURNERINGSREGLER 2 2 DELTAGELSE OG TILMELDING 2 3 TURNERINGSSTRUKTUR 2 4 KAMPPROGRAM

Læs mere

Reglement for FTU Holdturneringen 2017

Reglement for FTU Holdturneringen 2017 Reglement for FTU Holdturneringen 2017 Medlem af Dansk Tennis Forbund Paragraf 1 Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle FTU/DGI klubber, der er medlem af unionen, kan deltage

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/ Reglement for den Sjællandske Veteranholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2012-2013 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Tilhørsforhold... 3 3 Spilleregler... 3 4 Medlemskab af flere klubber... 3 5 Klubskifte...

Læs mere

Reglement for SLTU s holdturnering

Reglement for SLTU s holdturnering Reglement for SLTU s holdturnering Juniorer Seniorer Veteraner 2014 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD TIL REGLEMENTET 3 KAPITEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 4 1 Udskrivning af holdturnering 4 2 Indskud og

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/ 1 Reglement for den Sjællandske Seniorholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 1 Til DM for klubhold kan hver kreds tilmelde 1 hold, dog kan SBKr og BD-M tilmelde 2 hold (dog kun ét hold fra samme klub). Den arrangerende

Læs mere

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement Formål 1.1. Formålet er at samle petanquespillere fra klubber der er medlem af Firmaidræt StorKøbenhavn til idrætsligt og kollegialt samvær til gavn og glæde for udøverne og deres firmaer samt udvikle

Læs mere

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom.

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. B.1 Generelt: B.1.0 Deltagende landsdelsforeninger i den fælles jyske holdturnering for Ungdom nedsætter turneringsudvalget. B.1.1 Turneringsudvalget kan dispensere

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 Dette holdturneringsreglement gældende for Serie 2, 3 og 4. Det er enhver klub og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet,

Læs mere

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton 2015-2016. A Turneringsreglementet for hold er udskrevet og er gældende for turnering arrangeret af holdturneringsudvalget i DGI

Læs mere

Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion

Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion Indholdsfortegnelse: Side 1 Formål, regler, definitioner og gældende for og foreningens pligter 2 2 Struktur og tilmelding af hold 2 3 Inddeling

Læs mere

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold.

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Følgende reglement er gældende for fælles danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion.

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion. Holdturneringsregler Regler for Dansk Backgammon Forbunds holdturnering Gyldige fra den 1. september 2015 1. Turneringsform og -struktur 1.1 Generelt Dansk Backgammon Forbund (DBgF) afvikler hver sæson

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold.

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. 1 Mesterskaberne udskrives i 3 aldersgrupper: 1. 35-44 år holdet skal i hver holdmatch minimum bestå af 1 dame og 2 herrer som

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2)

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2) Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2) Præambel Dette turneringsreglement gælder for alle hold, som deltager i Badminton Københavns (KBKr) holdturnering.

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING

REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING Indholdsfortegnelse Indledning... Formål... 1 Holdturneringens struktur... 3 Kriterier for tilmelding af ungdomshold... 3a Slutspil... 4 Tilmelding af hold...

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK

HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK Dette holdturneringsreglement gældende for Badmintonligaen til og med serie 1 indenfor Badminton Danmark. Dog er Kredsserien og serie 1 i øst undtaget fra

Læs mere

Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15

Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15 Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15 Indhold: 1 Formål side 2 2 Aldersinddeling side 2 3 Holdtyper og rækker side 2 4 Udtagelse af hold fra landsdele/kredse side 3 5 Holdopstilling side

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2017-2018 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne,

Læs mere

JBTU S REGLEMENT 2013/2014

JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Jysk Bordtennis Union JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Kapitel 1. Generelt 1. Formål 2. Arrangementer 3. Licens 4. Alderskategorier 5. Klubstifter Kapitel 2. Holdturneringen 6. Indbydelse, tilmelding og holdtrækning

Læs mere

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit 1. Deltagelse Sommerlandsturneringen er danmarksmesterskab for klubhold. Danske og udenlandske statsborgere med dansk licens har ret til at deltage i Danmarksmesterskaber. Udenlandske statsborgere skal

Læs mere

Propositioner for sommerturneringen 2015. Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend.

Propositioner for sommerturneringen 2015. Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend. PROP Sommer 2015 Propositioner for sommerturneringen 2015 1. Generelt: Turneringen afvikles efter turneringsreglement Øst. Turneringen afvikles i perioden 20. april til 26. juni. Turneringen afvikles med

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest Dette holdturneringsreglement gældende for Kredsserien Vest og Serie 1 Vest. Det er enhver klub og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind

Læs mere

Propositioner for Danmarksserien Volleyball Nordjylland

Propositioner for Danmarksserien Volleyball Nordjylland Indledning 1. Hensigten med disse propositioner er, at uddybe det FÆLLES TURNERINGSREGLEMENT specielt for i de regioner, hvor Volleyball Danmark varetager turneringsledelsen. Endvidere henvises der til

Læs mere

TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk

TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk Side 1 1. Holdturneringen består af et antal serier, hvis antal og størrelse hvert

Læs mere

Dragør Tennis Klubmesterskabsreglement

Dragør Tennis Klubmesterskabsreglement Indledning Nærværende reglement beskriver retningslinjer for afvikling af Dra- processen fra gør Tennis klubmesterskaber. Reglementet beskriver tilmelding, gennemførelse af kampe til afvikling af finaler

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2016-2017 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne,

Læs mere

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 5. Reglement for DSU s holdturneringer 5.1. Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 1 Turneringens struktur Turneringen består af 58 klubhold med 8 spillere på hvert. Holdene er opdelt hierarkisk

Læs mere

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour 2016 Det officielle Danmarksmesterskab for Ungdoms og Oldies DM Det officielle Danmarksmesterskab for U-16, U-18 og Oldies TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold

Læs mere

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010)

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i strandhåndbold Almindelige bestemmelser 1.1

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 TURNERINGSINFORMATION 2014-2015 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Helle Munk-Hansen Tlf. 20 87 14 12 Mail: helle.munk-hansen@jubii.dk Jon Laugesen Tlf. 75 56 22 48 Mail:

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 INFORMATIONER OM TURNERINGEN Vintersæson `en 2013/14. 1 STRUKTUR FOR UNGDOM, sæson 2013-14 (skematisk) Generelt: Kvalifikationsturnering i U-16 1. Division og U-18 1. Division

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7 TURNERINGSINFORMATION 2013-2014 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Sonja Hansen Tlf. 26 25 57 60 Mail: sonja.hansen.jhf@dhf.dk Medlemmer: Kirsten Jacobsen Tlf. 75 17 26

Læs mere

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold)

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning samt op-/nedrykningsregler 03 Point beregning samt rangering i rækken 04 Aldersbestemmelse 05 Spilletilladelse

Læs mere

Turneringer under DBwF udvalg Vest

Turneringer under DBwF udvalg Vest Følgende turneringer udbydes: Turneringer under DBwF udvalg Vest Turnerings udvalg VEST udbyder en række turneringer. 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold, som Ude- /Hjemmekampe 4-mands

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

Kendelse. Protesten er behandlet af DBF s holdturneringsudvalg (HU) den 8. april

Kendelse. Protesten er behandlet af DBF s holdturneringsudvalg (HU) den 8. april Brøndby den 19. april 2010 Kendelse Protest i matchen mellem Nordsjælland og Odense indgivet af Odense Badminton Klub. Ved skrivelse af 21. september 2009 har Odense Badminton Klub indgivet protest mod

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund 2003 Formelle bestemmelser for DKF s Danmarksturnering. DKF's turneringsledelse 1 Turneringsledelsen i DKF's Danmarksturnering

Læs mere

Forslag til ændring af regler pa Turneringsmødet 21. maj 2017

Forslag til ændring af regler pa Turneringsmødet 21. maj 2017 Forslag til ændring af regler pa Turneringsmødet 21. maj 2017 Regler for Danmarksturneringen for Hold 1) Krav til opstilling i kampe efter grundspillet Baggrund: Fra sidste turneringsmøde: "Hvordan man

Læs mere

Regler for Cityturneringerne

Regler for Cityturneringerne Regler for Cityturneringerne Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Handicap i Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning

Læs mere

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering (version )

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering (version ) Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2016-2017 (version 2016.1) Præambel Dette turneringsreglement gælder for alle hold, som deltager i Badminton Københavns (KBKr) holdturnering.

Læs mere

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Gælder KUN kvalifikation til DM

Gælder KUN kvalifikation til DM 1 Beach Reglement Gælder KUN kvalifikation til DM Håndbold Region Øst Beach Handball 2 TURNERINGSREGLEMENT 1.1 Turneringen er åben for spillere, der er medlem af en håndboldforening under Dansk Håndbold

Læs mere

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012 -

DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012 - DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012-1 Spille- og turneringsregler DTFs spille- og turneringsregler, samt retningslinier for kampe spillet uden dommer er gældende

Læs mere

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding.

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Reglement Indledning n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Tilmelding af hold og opdatering af kluboplysninger. n2.nhovedkredsen indbyder

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer 5. REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER 5-2 5.1 Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-2 5.2 Instruks for kampledere i Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-12 5.3 Reglement for Dansk

Læs mere

TURNERINGSBETINGELSER REGIONSGOLF VEST ABCD "Ordens & Etiketteregler revideret 17 december 2016"

TURNERINGSBETINGELSER REGIONSGOLF VEST ABCD Ordens & Etiketteregler revideret 17 december 2016 Deltagende klubber: Deltagere: Tilmelding og gebyr Klubbernes administration Trukket hold: Rækkeinddeling: Regionsgolf Vest ABCD spilles mellem danske golfklubber beliggende vest for Storebælt. Klubber,

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

Invitation til holdturnering 2012

Invitation til holdturnering 2012 Invitation til holdturnering 2012 Tilmeldingsfrist den 20. marts 2012 DGI Sydøstjylland petanque indbyder alle petanqueforeninger til deltagelse i holdturnering for kvartetter (4 personers hold). Turneringen

Læs mere

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds Før ombrydning

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds Før ombrydning Reglement for turneringer udskrevet af JHF kreds 4 2016-2017 Før ombrydning Jydsk Håndbold Forbund Kreds 4 Sjællandsgade 57, 8900 Randers C 12.10.16 Nogle turneringer udskrives og administreres af JHF,

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 TURNERINGSINFORMATION 2012-2013 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Lars Paaske Tlf. 20 16 94 96 Mail: lp@telebilling.dk - Næstformand: Jon Laugesen Tlf. 75 56 22 48 Mail:

Læs mere

SUPER LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Super Liga Mesterskabet

SUPER LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Super Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Super Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer 08/2017 Indledning Danmarks Bowling Forbunds landsdækkende turneringer omfatter jf. Bestemmelser for Forbundets turneringer af: Danmarksturneringens

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016 PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne,

Læs mere

BADMINTON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2016/2017 1

BADMINTON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2016/2017 1 BADMINTON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2016/2017 1 Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2016/2017 Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering...

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering... Indholdsfortegnelse Side 1. Almene regler... 2 2. Klassificeringssystem... 2 3. Idrætsmateriel... 2 4. Idrætsregler... 2 5. FM-holdturnering... 3 6. Ændring af turneringsregler... 6 7. Bekendtgørelse...

Læs mere

Opbygning. af turneringer. udskrevet af. JHF Kreds 3. Før ombrydningen

Opbygning. af turneringer. udskrevet af. JHF Kreds 3. Før ombrydningen Opbygning af turneringer udskrevet af JHF Kreds 3 2015 2016 Før ombrydningen 1 Forord: Nogle turneringer udskrives og administreres af JHF. Andre turneringer udskriver og styrer vi selv i kreds 3. Turneringerne

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne, er propositionernes

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT

HOLDTURNERINGSREGLEMENT HOLDTURNERINGSREGLEMENT A. Fællesbestemmelser Disse bestemmelser gælder for alle hold under SBKr.'s turneringer. Hold, der deltager i DBF's landsturneringer, følger DBF's holdturneringsbestemmelser. Endvidere

Læs mere

Propositioner for sommerturneringen Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend.

Propositioner for sommerturneringen Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend. PROP Sommer 2014 Propositioner for sommerturneringen 2014 1. Generelt: Turneringen afvikles efter turneringsreglement Øst. Turneringen afvikles i perioden 28. april til 27. juni. Turneringen afvikles med

Læs mere

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse Reglement Indledning 1. Rækkerne opdeles med en mesterrække med 8 hold, en A-række med 7 hold, en B-række med 7 hold, en C- række med 4 hold og en D-række med 4 hold (4-mands hold). Tilmelding af hold

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010 tilrettet af Eliteudvalget i oktober2015. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top

Læs mere

Retningslinjer for 7-kant Stævner

Retningslinjer for 7-kant Stævner Retningslinjer for 7-kant Stævner 2008-2009 Medlemmer er følgende foreninger: Kalundborg, Svebølle Hvidebæk, Føllenslev/Særslev, Gørlev, Årby og Rørby/Værslev og Raklev. For et år ad gangen skiftes foreningerne

Læs mere

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014 2015 efter ombrydning

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014 2015 efter ombrydning Reglement for turneringer udskrevet af JHF kreds 4 2014 2015 efter ombrydning Jydsk Håndbold Forbund Kreds 4 Sjællandsgade 57, 8900 Randers C Forord: Nogle turneringer udskrives og administreres af JHF,

Læs mere

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014-2015 Før ombrydning

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014-2015 Før ombrydning Reglement for turneringer udskrevet af JHF kreds 4 2014-2015 Før ombrydning Jydsk Håndbold Forbund Kreds 4 Sjællandsgade 57, 8900 Randers C Forord: Nogle turneringer udskrives og administreres af JHF,

Læs mere