Titel: Det politiske talkshow og dets publikum. En kærlighedshistorie?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titel: Det politiske talkshow og dets publikum. En kærlighedshistorie?"

Transkript

1 NordMedia 2011, Island august Titel: Det politiske talkshow og dets publikum. En kærlighedshistorie? Lektor Hanne Bruun Informations- og medievidenskab, Aarhus Universitet Helsingforsgade Aarhus Danmark Abstract Artiklen belyser udviklingen i det politiske talkshow med udgangspunkt i den radikaliserede målgruppeorientering af medieudbuddet på det internationale og de nationale tv- markeder. Der fokuseres på, hvordan ambitionen om at producere politisk engagement hos publikum har forandret sig i denne genre og på selve den forestilling om publikum, det indebærer. Der tages udgangspunkt i udviklingen i dansk public service- tv s brug af det politiske talkshow generelt og serien Debatten (DR ), som er et eksempel på aktuelle eksperimenter med genren. Artiklen argumenterer for, at serien på den ene side søger at forny sin ambition om at producere politisk engagement under nye konkurrencemæssige og medieteknologiske vilkår. Der leveres på den måde tv- journalistik med en potentielt høj underholdningsmæssig værdi til det forudsatte publikum (Vorderer mfl. 2006). På den anden side skaber fornyelsen på paradoksal vis en form for revitaliseret afsenderorientering i den politiske tv- journalistik. På den baggrund diskuteres forandringen af tv- mediets generelle og i særdeleshed public service- institutionernes rolle som kulturelt og politisk forum i multiplatform- æraen (Lotz 2007; 2009). Introduktion I 1988 dukkede et tv- program op på den nye danske public service station TV 2 med titlen Højlunds Forsamlingshus. I perioden fra 1988 til 1992 kunne seerne hver uge møde den karismatiske og politisk engagerende højskolemand Niels Højlund i rollen som tv- vært. Serien var dengang en ganske provokerende fornyelse af det politiske debatprogram i dansk tv. Højlunds Forsamlingshus var i perioden en uhyre populær form for politisk debatprogram med et gennemsnitligt seertal på 18%, og serien var i det hele taget del af den bølge af talkshows, der prægede 1990 ernes danske tv- konkurrence (Bruun, 2000). I denne artikel skal der ses nærmere på, hvordan ambitionen fra dengang om at producere nye former for politiske debatprogrammer har udviklet sig. Som det vil fremgår, eksperimenteres der fortsat med at gøre det politiske debatprogram publikumsengagerende vha. af talkshowgenrens karakteristika. Men det foregår på 1

2 nogle andre præmisser, der er tæt forbundet med den konkurrencesituation og de medieteknologiske forandringer, som dansk tv i dag befinder sig i. Konkurrencesituationen i samspil med de teknologiske forandringer har udløst tre overordnede strategier hos medieinstitutionerne. For det første kan der iagttages en niche- opdeling af tv- udbuddet, idet kanalporteføljen hos de fire væsentlige tv- udbydere på det danske marked: DR, TV 2, MTG/TV3 og SBS er blevet voldsomt udvidet (Bruun, 2010a). For det andet kan der iagttages en strategi, der på radikal vis søger at segmentere publikum, således at bestemte kanaler tilegnes specifikke målgrupper i kombination med tilbud om bestemte stofområder eller genrer. For det tredje kan der iagttages en strategi, hvor de traditionelle tv- udbydere forsøger at udvikle sig fra broadcastere til media providers af indhold på flere platforme og på tværs af disse. I Danmark er især DR og TV 2 de to væsentlige og aktive institutioner på den front, og deres forsøg på at forvandle sig til public service media providers afspejler tilmed de nationale mediepolitiske krav, som stilles til public service- institutionerne. Målet for tv- stationerne er netop at skabe et attraktivt indhold, der kan finde sit publikum der, hvor modtagerne måtte være, eller samle et publikum på tværs af platformene (Lotz, 2009; Jones, 2009). Den skærpede konkurrence og de nye udfordringer har tilsyneladende haft betydning for, hvordan den kreative energi blandt tv- journalister og tilrettelæggere udfolder sig, idet der i dagens eksperimenter med at gøre politisk debat i tv interessant i meget høj grad satses på at skabe politisk engagement hos en noget anderledes konstrueret forudsat seer end i tv- konkurrencens barndom. Et eksempel herpå er serien Debatten på DR2, som blev lanceret i 1999, men i 2010 undergik den en ganske omfattende ansigtsløftning. I det følgende skal denne makeover belyses, og interessen vil især samle sig om at få belyst, hvordan forandringen kunne tænkes at skabe en underholdningsmæssig værdi i serien, der kunne gøre serien attraktiv. En strategi, der bl.a. involverede den dramaturgiske og audiovisuelle iscenesættelse af tv- delen og brug af sociale medier i samspil med live- udsendelsen. Casen giver dog i samspil med den radikaliserede målgruppeorientering, der præger det danske tv- marked, anledning til en diskussion af public service- institutionernes rolle som politiske og kulturelt forum, idet denne synes at være under ombrydning. Debatten i kontekst Brugen af det politiske talkshow er i dansk tv- regi præget af, hvad der kunne betegnes som to forgreninger. For det første har såvel nichekanaler som mainstream- kanaler i de senere år prioriteret politiske talkshows, hvis tema er meta- politik. Det vil sige serier, hvor det politiske felt betragtes som et magtspil mellem aktører, der i serierne iagttages udefra, og hvor taktik og strategi blotlægges og analyseres af værten(erne) i samspil med én eller flere deltagere i programmet. For det andet har niche- og mainstream- kanalerne fastholdt en mere traditionel brug af det politiske talkshow, hvor en studievært sætter aktuelle politiske temaer til debat mellem uenige deltagere. Den dramaturgiske prototype, der rammesætter denne gren, betegner Bruun som debatten (2004: 47-50), hvor konflikter mellem synspunkter, konfrontation og provokation spiller en central rolle. I begge grene er 2

3 talkshow- genrens vægt på værtens personlighed dog tydeligt tilstede og giver basis for, at værtens navn ofte indgår i programseriernes titler. I den sidste del af tv- monopolets dage i Danmark og i den tidlige periode af tv- konkurrencens tidsalder fungerede det politiske talkshow som led i et opgør med den form for politisk tv- journalistik, der prægede tv- monopolet og især dets nyhedsformidling (Hjarvard, 1999). Med inspiration fra daytime- talkshowserier såsom Donahue i USA samt en række af de såkaldte audience discussion programmes/adp i britisk public service- tv (Livingstone & Lunt, 1994; Bruun, 1999) tilførte dansk public service- tv den politiske debat på tv nye værdier, f.eks. i serier som Højlunds Forsamlingshus nævnt i introduktionen. Det karakteristiske for ADP- serierne var og er, at der via den form- og indholdsmæssige iscenesættelse fandt en form for autoritetstilskrivning sted, hvor de almindelige mennesker, der deltog i programmerne, kom med indlæg i samfundspolitiske diskussioner på lige fod med politikerne. Det skabte dog ofte en dominerende konfliktakse mellem samfundshierarkiets top og bund i disse programmer uanset det debatterede emne. Konfrontationen var sat mellem de politisk valgte og de menige vælgere, mellem magten og objektet for denne magt. Programmet, personificeret af værten, var det forum, hvor den konflikt kunne komme frem og blive italesat. Samtidig var der tale om en form for tv- journalistik, hvor det stærke følelsesmæssige engagement i den politiske debat hos de menige deltagerne og værten spillede en central rolle og blev fremelsket og støttet af den dramaturgiske og audiovisuelle iscenesættelse (Bruun, 1999: ). ADP- serierne udnyttede i meget høj grad talkshow- genrens grundlæggende karakteristika og den spænding mellem selskabelighed og usikkerhed, som denne genres attraktionsværdi er baseret på. En spænding, som desuden kan give denne form for værts- og interviewdrevet live- eller live- on- tape- tv en meget høj underholdningsmæssig værdi, bl.a. fordi det selskabelige samvær på forskellig vis trues af usikkerhedselementet: I studieforløbet kan balancen mellem de to kvaliteter udfordres og muligheden for egentlige brud på normerne for det selskabelige samvær mellem vært, deltagere og seere er hele tiden en mulighed, der kan orkestreres meget forskelligt. Balancen mellem selskabelighed og usikkerhedselementet opnås dramaturgisk, og Debatten er, som også Højlunds Forsamlingshus var, baseret på prototypen debatten. Midlerne til at få seerne engageret i den politiske debat via den dominerende konfliktakse mellem samfundshierarkiets top og bund og iscenesættelse af det følelsesmæssige engagement har dog på væsentlige punkter ændret sig. I Debatten er den dominerende konfliktakse fra ADP- serierne og især fra Højlunds Forsamlingshus væk og erstattet en ligemandsideologi, hvor konfrontationerne udelukkende foregår mellem repræsentanter fra toppen af samfundshierarkiet. I den ansigtsløftning, som serien fik i 2010, blev denne konfrontative ligemandsideologi udvidet til også at omfatte seriens forskellige platforme, idet ikke blot et dr.dk- site men også en Facebook- profil blev tilføjet tv- delen. Debatten blev på den måde det, som Lotz har beskrevet som phenomenomenal television (2007: 35-41), hvor et mediefænomen løsrives sig fra flow- tv s karakteristika og benytter sig af andre distributionsplatforme for at opnå kontakt til publikum og synlighed. Et tv- programs betydning i den kulturelle eller politiske offentlighed opnås dermed potentielt på andre måder end alene ved tv- 3

4 udsendelsens (høje) seertal. I Debatten udvikles programmet til at blive et flermedialt koncept (Bruun, 2007). Men hvordan kan det så egentlig blive et middel til at producere politisk engagement? I den kognitionspsykologiske underholdningsteori om medietilbuds evne til at tiltrække modtagerne formuleret af Vorderer mfl. (2006) fremhæves tre grundlæggende oplevelsesmæssige kvaliteter, som skal være tilstede for at et medietilbud bliver opfattet som fundamentalt underholdende uanset emne og/eller genre. For det første skal det stimulere en oplevelse af autonomi, der giver individet en oplevelse af at gøre noget for én selv og af lyst frem for pligt. Autonomioplevelsen indebærer, at individet kan få en stærk oplevelse af uafhængighed og kontrol (ibid.:7-8). For det andet skal medietilbuddet for at være underholdende stimulere en oplevelse af kompetence hos individet på en sådan måde, at medietilbuddet repræsenterer en balance mellem bemestring og udfordring, så kedsomhed undgås. Endelig skal medietilbuddet for at have underholdende kvalitet kunne give individet en oplevelse af samhørighed enten parasocialt eller socialt. Hos Vorderer et. al. bliver tv- mediet generelt fremhævet som et medie, der er velegnet til at give samhørighedsoplevelser, hvorimod det er computerspillets styrke at levere kompetenceoplevelser. Trods disse få antydninger af de medie- og genremæssige aspekters betydning for produktionen af den underholdende oplevelse i denne teoretiske optik, formuleres det underholdende som noget, der befinder sig på et både helt grundlæggende og abstrakt niveau. Det gør på én gang teorien robust og ganske upræcis i forhold til konkrete mediemæssige fænomener. 1 Men en kombination af denne teoretiske tilgang med talkshow- genren og debat- dramaturgien vil kunne bidrage til at belyse, hvordan politisk engagement søges opnået i Debatten fra og med Påstanden, som der skal argumenteres for i den følge del af artiklen, vil derfor være, at det underholdende i form af kompetenceoplevelser prioriteres, fordi serien fastholder en leg med magt- og statusmæssig ligeværdighed i konfliktorienteringen således, at den dramaturgiske spændingen mellem selskabelighed og usikkerhedselementet fastholdes. At levere basis for kompetenceoplevelser synes tilmed at være vejen til potentielle samhørighedsoplevelser. Konfrontativ ligemandsideologi Som nævnt lanceredes Debatten på DR2 i efteråret 1999 og serien blev derefter produceret kontinuerligt i to sæsoner hvert år. Serien undergik en del forandringer i årene fra 1999 til 2001, men fra var programmet uforandret på nær værtsskifte i 2003 og i I 2010 forandres serien radikalt og den karismatiske tv- personlighed og kultur- og samfundsdebattør Clement Kjersgaard bliver vært på serien og live- udsendelsen støttes som nævnt af en udfoldet brug af seriens Facebook- profil. Arbejdsfordelingen mellem de tre dimensioner, der indgår i fænomenet Debatten, er således, at det ugentlige højdepunkt er live- begivenheden 1 En mere udfoldet kritik af denne evolutionsbiologiske kognitionspsykologiske underholdningsteori og dens svage æstetiske, genre- og mediemæssige orientering kan læses i H. Bruun & K. Frandsen (2010). 4

5 på tv, der i løbet af ugen støttes op til, under og efter af Facebook- profilen. Desuden pitches forskellige andre emner til debat af redaktionen/clement Kjersgaard og emner til debat efterlyses ligeledes blandt Facebook- vennerne. Dr.dk- sitet fungerer som et service- site for afstemninger, tilmelding som studiepublikum og henvisning til debatmuligheden på Facebook- profilen samt indeholder et meget benyttet programarkiv, en præsentation af programmet, af redaktionen bag og af studieværten. Fra 2011 introduceres ifb. med live- udsendelsen to særligt inviterede deltagere på Facebook- profilen, der skal bidrage til debatten under udsendelsens afvikling på tv. De inviterede er typisk kendte dagbladsjournalister med egne blogs og politiske kommentatorer og debattører ligeledes med egne blogs. Deltagerne/vennerne på Facebook- profilen kan under udsendelsen debattere med de inviterede venner. Alt i alt er der via alle tre parallelle dele af konceptet lagt vægt på inddragelse af seerne i Debatten, men det er tv- delen, som de øvrige dele drejer sig om og tager afsæt i. Live- delen på tv er mao. kernen i samspillet og derfor udgangspunktet for analysen i denne artikel. Scenografi og forløb En central forandring af serien ifh. til perioden er den positionering af seerne, serien tilbyder, via scenografi og forløbsstrukturering af tv- delen af serien. Scenografisk er studiet bygget op således: 5

6 Billede 1: Scenografi De 8 talerstole i den lille vinkel på det hvide gulv har den store vinkel af siddepladser til studiepublikum og debattører bag sig, hvor alle ved talerstolene i perioder af programforløbet er placeret. Herfra hentes de ind i den lille vinkel af værten og placeres som modstandere i hver sit ben, så de ser på hinanden og værten. Værten bliver i sit geografiske område foran de to vinkler udsendelsen igennem, men bevæger sig meget rundt i dette område, og herfra sker også henvendelserne til seerne under udsendelsen. Seernes perspektiv i forhold til rummet er udsendelsen igennem således, at alt ses fra studieværtens geografiske område og ikke fra publikums. I den lille vinkel åbenbares konflikterne mellem deltagerne, hvor de har til opgave at udfylde deres tildelte roller som debattører foran studieværten og potentielt seerne og i konfrontation med de øvrige fremkaldte. Den scenografiske grundmodels umiddelbare udsagn synes at være, at selvom enkelte personer fremstår som centrale i udsendelsens forløb og som modstandere i en konflikt, så er de alle en del af det fælles udgangspunkt og på den måde en gruppe af ligeværdige aktører, der på forskellige tidspunkter fremkaldes og bringes i konfrontation af studieværten, så deres synspunkter på temaet for udsendelsen kan fremføres overfor værten og seerne og til seernes bedømmelse. 6

7 Men konfliktaksen og dermed adskillelsen mellem debattørerne og seernes repræsentanter i studiet, publikum, er netop kun midlertidig, og under udsendelsen ses debattørerne hele tiden, som det fremgår af billede 1, med publikum som baggrund. Kort sagt, debattørerne er ikke mere end eller bedre end, men derimod en medlemmer af publikum, og seerne kunne selv være/er selv debattører. Den scenografiske konstruktion af denne seerposition støttes af struktureringen af udsendelsesforløbet, som deles op i mellem tre og fem akter af mellem 5 og 15 minutters varighed. I hver akt vi har med debattører fra samfundshierarkiets top inden for forskning, medier, diverse civile organisationer, regering og folketing at gøre, der alle må argumentere for deres synspunkter i et stramt orkestreret forløb foran seerne. Efter hver akt sendes disse højstatus- personer retur til pladsen blandt publikum, og ingen er i den forstand vigtigere end andre. Et eksempel på dette kan være udsendelsen til om den danske folkeskole med titlen Er folkeskolen dumpet?. Programmet falder i fire akter med hver sine debattører og med hvert sit tema, der fastholdes vha. kravletekster i bunden af tv- skærmen. Første akt er en grundlæggende problemfremlæggelse, hvor udsendelsens overordnede spørgsmål besvares ved hjælp af en række synspunkter fra de fremkaldte debattører. De fremkaldte er en gymnasierektor, en forskningspolitisk ordfører fra partiet Venstre, formanden for de danske folkeskoleelevers fællesorganisation samt formanden for lærerforeningen. Anden akt konfronterer regeringens indsats med elevernes oplevelse af problemerne med folkeskolen, og de fremkaldte er Undervisningsministeren sammen med elevforeningens formand. I tredje akt med temaet bliver de danske folkeskoleelever svigtet af lærerne? er de fremkaldte en kendt folkeskolekritisk forsker samt formanden for lærerforeningen. Endelig i fjerde og sidste akt er temaet hvordan får vi mest ud af den danske folkeskole? og de fremkaldte er den nuværende og en forhenværende undervisningsminister fra hhv. Venstre og Det Radikale Venstre samt to uddannelses- og forskningspolitiske ordførere fra hhv. Venstre og Socialdemokraterne. Endelig fremkaldes i denne akt en SFI- direktør, som har deltaget i et regeringsnedsat udredningsarbejde ang. folkeskolen. Denne struktur og mangfoldighed af stemmer i rollebesætning er typisk for serien generelt, hvor man mere sjældent tyer til den løsning alene at konfrontere politikere fra henholdsvis opposition og regering, når et politisk tema skal debatteres. Pointen ved den typiske rollebesætningen er, at det er individer, der alle har en eller anden form for professionel viden eller interesse, og/eller en formel ekspertstatus, som bruges. Det er netop ikke lægfolk, der taler på baggrund af egne erfaringer, og det er helle ikke lægfolk i konfrontation med de magtfulde, men derimod forskellige kategorier af magtfulde personer, der konfronteres. Men det sker i et univers, hvor magtdistinktioner søges ophævet. Helt grundlæggende synes valget af scenografi, forløbsstruktur og rollebesætningen at understrege, at den forudsatte seer har samme status i debatten af de politiske emner, som de inviterede. Desuden understøttes denne seerpositionering som ligeværdig deltager ved hjælp af Facebook- profilen, hvor debattørernes performance løbende kommenteres, og hvor det er muligt for seerne at komme med egne bidrag til debatten. Denne prioritering af ligeværdighed kunne betyde, at serien i samspil med og i nogen grad uanset de debatterede emner giver en oplevelse af kompetence 7

8 hos en empirisk seer, hvilket kunne bidrage til at en elementær underholdningsmæssig værdi er at finde i serien. Status på spil Den konfrontative ligemandsideologi, der præger serien, og dens potentielle underholdningsmæssige værdi centreret om kompetenceoplevelser, produceres dog ikke alene ved positioneringen af seerne på niveau med debattørerne. Det sker også ved systematiske forsøg på at ryste disse muligvis trænede mediedebattører, så de på forskellige måder placeres i øjenhøjde med seerne. Programuniverset fremstår på flere måder som risikofyldt for debattørerne og som en test på deltagernes evner til at klare sig i programmet som sådan og ikke alene på deres synspunkters overbevisningskraft eller deres status. Dette skyldes dels rollebesætningen og orkestreringen af denne i de enkelte akter, som skaber en grad af uforudsigelighed i konfrontationerne mellem deltagerne. Dels skyldes det iscenesættelsen af studieværten, som på en række måder skaber et stress- fyldt univers. Alt i alt udnyttes talkshowets usikkerhedselement til at holde intensiteten og dramatikken oppe gennem det 50 minutter lange program, der alene består af talende personer i samme rum. Hvordan det bringes i stand skal eksemplificeres i det følgende. Den typiske rollebesætning medvirker for det førte til, at der generelt er lagt op til maksimalt konfliktpotentiale i alle akter, hvilket skaber små minidramaer mellem debattørerne i forløbet. Et eksempel på dette fra folkeskole- programmet kan findes i konfrontationen mellem Undervisningsministeren, der forsvarer regeringens nye forslag til en skolepolitik, og elevforeningens formand, der mener, at det grundlæggende problem er de mange gensidigt uforenelige krav til skolen i forslaget, som går ud over uddannelsens kvalitet. Formanden, som er ca. 16 år gammel, fastholder sin sag overfor ministeren, der forsøger at sætte ham på plads i rollen som elev ved at gentage hans fornavn med det formål, at få ham til at holde mund og høre efter. Det ulige aldersforhold i kombination med formandens standhaftighed og nervefasthed i kampen med den meget talende og lettere nedladende minister skaber et lille David mod Goliat - drama i denne akt. Davids evne til at modstå overmagten og få overtaget udløser gentagne gange latter hos publikum, som det måske kan fornemmes fra dette billede fra konfrontationen: 8

9 Billede 2: Minidrama: David og Goliat Debattørernes status er således på spil, og programmet placerer med denne strategi den forudsatte seer i en position, hvorfra det i korte sekvenser kan bedømmes, hvordan debattørernes status fremtræder og udvikler sig i konfrontationen med en modstanders synspunkter og ageren i situationen. Positionen som dommer i forhold til højstatus- deltagerne underbygges endvidere af, at de små dramaer i hver akt giver en sekvensstruktur i talestrømmen i programmet som helhed, hvor det er muligt at fastholde, overskue og tage stilling til tydelige uenigheden mellem debattørerne minidrama for minidrama. På den måde gør serien diskussionen tilgængelig og overskuelig for den forudsatte seer, og en oplevelse af kompetence bliver en mulig attraktion, hvilket igen kunne være med til at skabe en underholdningsmæssig værdi for den empiriske seer. Iscenesættelsen af værtens funktioner og taktikker i serien kunne for det andet være med til at støtte den underholdningsmæssige værdi, idet debattørernes høje status systematisk angribes i et forsøg på at degradere den. Værtens overordnede funktion er i høj grad at holde konfrontationerne og fremdriften i debatten ved lige med sit eget personlige engagement i udsendelsens emne. Det sker ved, at der især lægges vægt på værtens rolle som programleder i serien frem for hans rolle som ordstyrer. Det betyder, at debattørerne fremstår som talende marionetdukker i værtens univers af fortløbende konfrontationer. Programlederrollens dominans er især en konsekvens af programforløbets akt- struktur, hvor de forskellige debattører deltager som hinandens modstandere, og den er en konsekvens af den måde, der tales til debattørerne på i sceneskiftet mellem de forskellige akter. Et eksempel fra folkeskole- programmet er skiftet mellem første og anden akt, hvor beskeden til debattørerne er Ok, foreløbig tak. Troels, du bliver stående. I andre må gerne sætte jer ned. Derefter kaldes Undervisningsministeren frem med følgende velkomst: 9

10 Og her kommer gående ind til os på gulvet Undervisningsminister Tina Nedergaard. God aften og velkommen, og det er jo altså i denne uge, at regeringen har fremlagt sin skolepolitik efter 9 år. Nu skal der ske noget, Tina. Hvorfor så sent? Hvad har I lavet?? (2. Akt, 00:14:25) Vægten på programlederrollen i Debatten betyder, at alle udsættes for denne form for håndfast og drillesyg dukkeføring og på den måde får de ens vilkår, som de skal finde sig i. Et andet gennemgående middel til denne degradering af debattørernes status er værtens spørgestil, der er konflikttilspidsende. Et eksempel er allerede givet i velkomstspørgsmålet til Undervisningsministeren, som straks må i gang med at forvare sig mod anklagen mod hende og regeringen for både dovenskab og år med manglende politisk interesse for folkeskolens problemer. Ledende og voldsomt værdiladede spørgsmål af denne type er Kjersgaards kendetegn, og de stilles især, når der blandt debattørerne er tendens til for megen høflig anerkendelse af andres synspunkter og egentlig enighed. Et eksempel er en enighed mellem debattørerne i første akt om, at lærerne har været udsat for et tab af respekt og autoritet i folkeskolen, hvor især forældrenes indflydelse på børnene inddrages som del af problemet. Dette reformuleres til et spørgsmål om skyld stilet til lærerforeningens formand. Har I ikke selv bidraget til dette autoritetstab? Desuden tilspidses udsagn ved at reformulere en debattørs udsagn ifh. til en anden debattør, så det fremstår som et angreb. Et eksempel er igen fra første akt, hvor gymnasierektoren efterlyser en basal motivation fra elevernes side. Dette reformuleres som et spørgsmål til formanden for elevforeningen således: Er I blevet for forvente [ ] I mangler det Dorthe Enger efterlyser, en brændende nødvendighed for jer? Et tredje gennemgående middel, der er med til gøre universet risikofyldt for debattørernes status, er, at ordstyrerrollen forvaltes på en speciel måde i Debatten. Når ordet via et spørgsmål af den beskrevne type gives til en debattør, er reglen i serien, at debattøren skal se på den, vedkommende er uenig med. Angrebet sendes således direkte i ansigtet på modstanderen frem for via værten. Dette betyder, at der let opstår situationer, hvor disse ellers ofte voldsomt hærdede debattører overskrider reglen om at lade den anden tale ud og begynder at tale i munden på hinanden og ignorere værtens forsøg på at styre. Følelserne tager overhånd og finker ryger af panden. Endelig søges degraderingseffekten også opnået ved at Kjersgaard gør grin med synspunkter fra disse højstatus- individer. I fjerde akt har han eksempelvis følgende reaktion henvendt til kamera på Socialdemokraternes plan om at indføre heldagsskole for at løse de mange opgaver, folkeskolen pålægges: [ ] man slipper aldrig ud af skolen. Vi er nogen, der er glade for, at vi slap ud i tide, fordi man er der hele tiden! (0:44:02). Det risikofyldte univers, der skabes ved hjælp af disse dramaturgiske tiltag, betyder, at der fastholdes en spænding i serien mellem talkshowets selskabelighed, der fordrer en vægt på den friktionsløse og respektfulde behandling af menneskelig ære og værdighed og på kommunikative høflighedsregler, og usikkerhedselementets vægt på at bryde med netop disse kvaliteter. Denne spænding placerer den forudsatte seer på niveau med højstatus- individerne i programmet, netop fordi deres status som professionelle debattører hele tiden 10

11 udsættes for fare og ind i mellem faktisk eroderes. Samtidig betyder rollebesætningen, at der hele tiden tilskrives eller fraskrives status til individer med meget forskellige tilgange til emnet for debatten. Begge dele kunne skabe bais for oplevelser af kompetence hos den empiriske seer, der evt. på tværs af holdninger og synspunkter igen skaber basis for samhørighedsoplevelser. Det risikofyldte univers producerer nemlig et elementet af menneskelighed i serien. En privilegeret position Ud over arbejdet med dramaturgien og dermed programuniversets grundstemning ændrer Debatten sin audiovisuelle stil fra Denne nye stil er med til at placere den forudsatte seer i en særlig position ifh. til deltagerne i programmer og værten. Billedbrugen er præget af, at der er en meget høj klippefrekvens blandt de tre kameraer i akterne, hvilket giver et højt tempo, som ligeledes er en væsentlig del af grundstemningen i programuniverset. Billedvalget er desuden helt domineret af halvnære indstillinger af ansigter, og alle billeder indeholder et hav af ansigter, der kan nærstuderes under den enkelte indstilling qua den scenografiske indretning. Pga. reglen om at debattørerne skal henvende sig til hinanden, er de mange halvnære indstillinger af ansigter desuden præget af, at der prioriteres taler- og lytterbilleder i det enkelte billede således, at begge parter kan ses samtidig. Et enkelt eksempel på en meget typisk indstilling er fra tredje akt, hvor en forsker og lærerforeningens formand konfronteres: Billede 3: Mervidenspositionen Desuden klippes masser af lytte- og reaktionsbilleder fra publikum ind i akterne, så der kan iagttages reaktioner fra publikum løbende, mens debatten udfolder sig på lydsiden. Den audiovisuelle stil lægger på mange måder op til en fortælling om det psykologiske drama, der udspiller sig, og med den forudsatte seer i en hypermobil 11

12 position. Den forudsatte seer gives derved en mulighed for via iagttagelser hele tiden at se mere og få mere at vide om relationen mellem deltagerne end alle andre inklusiv værten. Denne mervidensposition, som den audiovisuelle stil producerer, inddrager samtidig den forudsatte seer i det menneskelige samvær i studiet. Igen kunne den audiovisuelle fortællestil i Debatten tænkes at danne basis for oplevelser af såvel kompetence hos den empiriske seer som oplevelser af samhørighed med meningsfæller, modstandere og kendisser. Denne underholdningsmæssige værdi støttes tilmed af muligheden for Facebook- dialog med højstatus- personer, som indimellem er debattører i seriens tv- del, og programmets venner. Dette sker, mens dramaet udspiller sig i live tv- delen af konceptet, idet der bl.a. efterspørges vurderinger af, hvordan den enkelte debattør klarer sig, samt egne synspunkter på debattørernes bidrag til debatten. En kærlighedshistorie? Debattens makeover kan betragtes som et tegn på en udvikling i kommunikative etos i dansk public service- tv s journalistik, hvor konfrontativ ligemandsideologi har afløst en værdiorientering med konfrontation mellem aktørerne folket og magthaverne. Den forudsatte seer er i den konfrontative ligemandsideologi alt andet end en offer- aktant, der skal have hjælp via tv s mellemkomst. I stedet peger de dramaturgiske og audiovisuelle karakteristika i retning af en forudsat seer, som positioneres på niveau med deltagerne i debatten. Den forudsatte seer er et medlem af den debatterende, politiske elite, serien dyrker dels som deltagere i live tv- delen, dels som igangsættere for Facebook- profilens interaktivitet ifb. med live- udsendelsen. At denne tv- journalistiske ansigtsløftning med vægt på at skabe basis for kompetenceoplevelser og ad den vej samhørighedsoplevelser styrkede den underholdningsmæssige værdi af serien i forhold til perioden fra er der næppe tvivl om. Seertallene i 2009 og 2010 er dog for små til en dokumentation (hhv. 2,3% og 2,7%), men besøgstallet på dr.dk- sitet steg til et gennemsnit pr. måned på i 2010 i forhold til i 2009 (DR- medieforskningen, særkørsel). Desuden gav tv- delen anledning til en omfattende aktivitet på Facebook- profilen med omkring 300 debatindlæg pr. tråd allerede i 2010 og det kunne vidne om, at de empiriske seere tog positivt imod omlægningen. Serien var dermed muligvis et eksempel på, at ambitionen om at gøre det politiske debatprogram publikumsengagerende vha. af talkshowgenrens karakteristika i samspil med net- site og sociale medier var mulig med et andet kommunikativt etos som udgangspunkt end ADP- traditionens. På mange måder er der således tale om en tv- journalistisk succeshistorie på det konkrete programniveau, hvis målet er at få skabt en form for politisk debat på tv, som kan tiltrække og ikke mindst aktivere et publikum, men der kan også dryppes malurt i bægeret. Den radikale segmentering af publikum, som har præget det danske tv- marked siden 2000 har betydet, at tv- mediets rolle som kulturelt og politisk forum er under ombrydning og med konsekvenser for public service- tv. Det kommunikative etos, som Debatten er præget af, er måske derfor et tegn på grundlæggende forandringer i den mere generelle publikumsforestilling i dansk public service tv s politiske journalistik. Det politiske talkshow var i tv- 12

13 konkurrencens barndom i begyndelsen af 1990 erne et stærkt strategisk middel til at tiltrække et stort mainstream- publikum, der havde været formidlingsmæssigt forsømt inden for rammerne af monopoltidens afsenderorienterede kommunikative etos. Trods den kreative udvikling af det politiske talkshow, som Debattens makeover er et tegn på er mulig og med stigende publikumskontakt som resultat, er det i multiplatform- konkurrencens tidsalder værd at spørge om, hvorvidt der i kampen om de attraktive seersegmenter på paradoksal vis er en ny form for afsenderorientering på vej? Satsningen på at gøre det politiske debatprogram mere attraktivt er netop sket på DR2, hvor en målgruppe af højtuddannede, velstillede og måske i forvejen politisk interesserede serviceres på en kanal med en markedsandel på 4-5%. Sat på spidsen er den intenderede målgruppe dermed på mange måder nærmest sammensmeltet med producenterne selv, som derfor kan lave former for tv og tv- journalistik, de selv godt kan lide. Set i et tv- historisk lys er en kort periode i dansk public service- tv måske slut, hvor det var konkurrencemæssigt opportunt for public service- institutionerne at være bredt og mainstream- orienteret i eksperimenterne med at bruge talkshow- genren. Siden er dette blevet langt mindre attraktivt set i lyset af de målgruppemæssige udfordringer, som public service- institutionerne står i på et radikalt segmenteret tv- marked. Den udvikling kan have konsekvenser for tv- mediets rolle, som Lotz har påpeget (2007). Hun sætter spørgsmålstegn ved Newcomb og Hirsh banebrydende argumentation for tv- mediets rolle i samfundet som et fælles kulturelt og politisk forum fremover i en tid med radikal segmentering af publikum og multiplatformkonkurrence. Lotz analyse tager udgangspunkt i det amerikanske postnetværk- prægede tv- system og bevægelserne i seerens brugsmønstre, som disse forandringer har været med til at skabe. Trods store forskelle mellem det amerikanske og det danske tv- system, som fortsat er domineret af public service, kan visse tendenser genfindes. Seerandelene til dansk public service- tv er nedadgående sammenlagt og især for de mainstream- orienterede hovedkanalerne. Spredningen af publikum er desuden så udbredt, at det bliver stadig vanskeligere at samle seerskarer over en million (Degn, 2010; Medieudviklingen, 2010). Risikoen på meget små tv- markeder så som det danske i en situation præget af radikal segmentering er, at bestemte genrer og former for indhold kun produceres til specifikke målgrupper på særlige kanaler. Public service- tv kan dermed meget let komme til at støtte velkendte, sociale strukturer ved den kobling. Karlsen et al. (2009) har netop påpeget en forbindelse mellem høj- status- genrer, der benytter sig af seerdeltagelse, og det, der kan kaldes en samfundsmæssig elite. Det er sket i en omfattende survey- undersøgelse af, hvordan brugerdeltagelsen udfolder sig i norsk tv støttet af nye medier. I forhold til brugen af det politiske talkshow kan koblingen til specifikke segmenter spærre for den kreative energi og dermed for fornyelse af formidlingsopgaven i forhold til andre målgrupper end dem, der i forvejen måske er politisk interesserede og måske allerede en del af en politisk elite. Op gennem 1990 erne var formidlingsopgaven for tv- journalistikkens producenter at tillære sig en segment- og målgruppefølsomhed i indhold og form. Dette var baseret på en form for shotgun marriage mellem journalistikkens ideale modtager: borgeren, og livsstilsteoriens empiriske resultater, der informerede om smagskulturer af meget 13

14 forskellig art. Spørgsmålet er, om de formidlingsmæssige indsigter og eventuelle færdigheder fra det fornuftsægteskab bliver glemt fremover i forsøget på at fastholde bestemte dele af publikum, som er særligt attraktive enten politisk og/eller kommercielt i moderne multiplatform- tv- journalistik? Litteratur Bruun, H. (1999) Talkshowet portræt af en tv-genre. København: Borgen. Bruun (2000) Eleva2ren TV 2 og talkshowet, i Bruun, H., Frandsen, K. & Søndergaard, H. (red.) TV 2 på Skærmen. Frederiksberg: Samfundslitteratur. Bruun (2004) Daytime talkshows i Danmark. Århus: Modtryk. Bruun, H. & Frandsen, K. (2010) Hvad er tv- underholdning?, i Bruun, H. & Frandsen, K. (red.) Underholdende tv. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. Bruun, H. (2010) På vej mod multiplatformkonkurrence, i Agger, G. & Waade, A.M. (red.) Den skandinaviske krimi. Gøteborg: Nordicom. Degn, H. (2010) Appendiks, i Bruun, H. & Frandsen, K. (red.) Underholdende tv. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. Herkman, J. (2010) Re- evaluating the relationship between politics and the popular media. Media, Culture and Society, 32(4): Karlsen, F., Sundet, V.S., Syvertsen, T. & Ytreberg, E. (2009) Non- professional Activity on Television in a Time of Digitalisation: More Fun for the Elite or New Opportunities for Ordinary People. Nordicom Review, 30(1). Jones, J. (2009) I Want My Talk TV: Network Talk Shows in a Digital Universe, i Lotz, A. (red.) Beyond Prime Time. Television Programming in the Post-Network Era. New York: Routledge. Livingstone, S. & Lunt, P. (1994) Talk On Television Audience Participation and The Public Debate. London: Routledge. Medieudviklingen 2010, DR s Medieforskning. Hindman, M. (2009) The Myth of Digital Democracy. Princeton: Princeton University Press. Lotz, A. (2007) The Television Will Be Revolutionized. New York: New York University Press. Lotz, A. (2009) (red.) Beyond Prime Time. Television Programming in the Post- Network Era. New York: Routledge. Hjarvard, S. (1999) Tv-nyheder i konkurrence. København: Samfundslitteratur. Vorderer, P., Steen, F.F. & Chan, E. (2006) Motivation, i Bryant, J. & Vorderer, P. (red.) Psychology of Entertainment. London: lawrence Erlbaum Associates Publishers. 14

Det politiske talkshow og dets publikum

Det politiske talkshow og dets publikum 244 // JOURNALISTICA NR. 1 2013 Det politiske talkshow og dets publikum AF HANNE BRUUN Resumé Artiklen belyser udviklingen i brug af det politiske talkshow med udgangspunkt i den radikaliserede målgruppeorientering

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018 VÆRD AT DELE STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL DR er sat i verden for at skabe og formidle kultur og journalistik til hele befolkningen. Public service-opgaven har været den samme siden DRs første udsendelser

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere

Feedback til gruppe 3 Monte Carlo DR3

Feedback til gruppe 3 Monte Carlo DR3 Feedback til gruppe 3 Monte Carlo DR3 1) Er det valgte TV program et oplagt udgangspunkt for at skabe brugerinvolvering? Monte Carlo på DR er et meget oplagt valg i forhold til at skabe brugerinvolvering.

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

krete empiriske analyse, så relationen mellem dem er tydelig. Det betyder, at der ikke alene præsenteres forskningsresultater i bogen, men også

krete empiriske analyse, så relationen mellem dem er tydelig. Det betyder, at der ikke alene præsenteres forskningsresultater i bogen, men også Forord Bogen her drejer sig om unge, danske kvinders reception af to tvtalkshows: den amerikanske serie Ricki Lake og den danske serie Det ny Synnøve. De to serier tilhører den form for talkshow, som i

Læs mere

Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU

Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU Maja Lundemark Andersen Socialrådgiver, Supervisor, Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat som lektor på Kandidatuddannelsen i socialt arbejde AAU. Har

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 017-20 VÆRD AT DELE. STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL. MISSION DRs mission er, at DR samler, udfordrer og oplyser Danmark. VISION Det er DRs vision at tilbyde indhold, der er værd at dele originalt kvalitetsindhold

Læs mere

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B Public service Public service er, i al sin enkelthed, en service tildelt den brede befolkning. Det vil sige tv og radioprogrammer, udbudt af virksomheder som DR og TV 2, med varierende og kvalitetsrigt

Læs mere

Crossmedia Øvelse 1 Case: Danmarks Indsamling

Crossmedia Øvelse 1 Case: Danmarks Indsamling Bechmann Petersen: Hvad er formålet med Danmarksindsamlingen? At indsamle penge til børn på flugt syd for Sahara Placer Danmarksindsamlingen i figur 8, s. 31 i På tværs af medierne, ud fra jeres nuværende

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid

7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid 7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid Af Marie Vejrup Nielsen, lektor, Religionsvidenskab, Aarhus Universitet Når der skal skrives kirke og kristendomshistorie om perioden

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

Mini- opgave: Public service

Mini- opgave: Public service Mini- opgave: Public service Begrebet public service bruges inden for mediebranchen, når man taler om virksomheder. Public service - virksomheden, er en virksomhed der gennem offentlig finansiering, er

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik.

Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik. Gruppe 2: Tora, Emil, Jens & Camilla Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik. 1) a. Efter seersuccesen med første sæson af Gift ved første blik, vil vi i forbindelse med anden sæson lancere

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Samarbejdsforum for danske Lytter- og Seerorganisationer og Det Ny Public Service Råd

Samarbejdsforum for danske Lytter- og Seerorganisationer og Det Ny Public Service Råd Samarbejdsforum for danske Lytter- og Seerorganisationer og Det Ny Public Service Råd 9. september 2011 v/ Maria Rørbye Rønn Generaldirektør Agenda DR og mediemarkedet anno 2011 Tre tendenser Status DR

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati www.folkeskolen.dk januar 2005 Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati DEMOKRATIPROJEKT. Lærerne fokuserer på demokratiet som en hverdagslivsforeteelse, mens demokratisk dannelse

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved Kulturministeriet: National vision for folkeoplysningen http://kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/folkeoplysning/... Side 1 af 1 05-03-2015 National vision for folkeoplysningen

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE Debatoplæg til Public service-udvalgets temamøde den 10. september 2015 S I D E 2 AF 6 R A T I O N A L E T F O R P U B L I C S E R V I C E I D E T 2 1.

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet

Læs mere

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper 0. Introduktion Informanterne tildeles computer eller tablet ved lodtrækning og tilbydes kaffe/te/lignende. Først og fremmest skal I have en stor tak, fordi I

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

CURSIV Nr Frivilligt Arbejde og Ungdomsarbejdsløshed

CURSIV Nr Frivilligt Arbejde og Ungdomsarbejdsløshed Frivilligt Arbejde og Ungdomsarbejdsløshed Bidrag fra konferencen om VERSO oktober 2013 Niels Rosendal Jensen (red.) Danske abstracts Introduktion: Frivilligt arbejde, arbejdsløshed og en velfærdsstat

Læs mere

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet Det er en udbredt opfattelse, at nyere individuelle motionsformer som løb og fitness, der har vundet kraftigt frem, står i modsætning til

Læs mere

Litteratursiden i din undervisning

Litteratursiden i din undervisning Litteratursiden i din undervisning Hvad er Litteratursiden? Litteratursiden er bibliotekernes website om litteratur. Sitet er for alle, der vil inspireres til gode læseoplevelser, diskutere litteratur

Læs mere

Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet. København den 1. november 2005

Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet. København den 1. november 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet København den 1. november 2005 Opslag om 50 % finansiering af to phd.-stipendier af forskningspuljen om public service-medier Regeringen

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER?

DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER? DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER

KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NETVÆRKSMEDIER Lisbeth Klastrup STRATEGISK KOMMUNIKATION

Læs mere

DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER?

DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER? DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil

Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil Interfolk, september 2009, 1. udgave 2 Indhold Om beskrivelsen af din

Læs mere

Formidlingsartikel. Redegørelse. I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen.

Formidlingsartikel. Redegørelse. I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen. Formidlingsartikel Redegørelse I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen. Målgruppe, medie og fokus Vores målgruppe er historielærere

Læs mere

Skandinavisk krimiindustri

Skandinavisk krimiindustri Invitation til symposium: Skandinavisk krimiindustri med kniven på pulsen... Vi vil herved invitere til et symposium hvor vi sætter fokus på status for den skandinaviske krimi samt krimiindustriens produktions-

Læs mere

ANALYSE AF DEN KULTURHISTORISKE UDVIKLING I BØRNE-TV FRA 1970 ERNE OG FREM TIL EFTER MONOPOLETS FALD

ANALYSE AF DEN KULTURHISTORISKE UDVIKLING I BØRNE-TV FRA 1970 ERNE OG FREM TIL EFTER MONOPOLETS FALD ANALYSE AF DEN KULTURHISTORISKE UDVIKLING I BØRNE-TV FRA 1970 ERNE OG FREM TIL EFTER MONOPOLETS FALD Fahrudin Dino Avdibegović Siden fjernsynets ankomst i de danske dagligstuer i 1951 er der sket en væsentlig

Læs mere

Seertal i den digitale tidsalder

Seertal i den digitale tidsalder Seertal i den digitale tidsalder Foreningen for entertainment og medieret 10. maj 2017 2017 Side 1 DAGENS AGENDA Situationen i dag: Status på tv-forbruget TV pakken: Udfordringer & styrker Streaming: Hvad

Læs mere

Folkekirken under forandring

Folkekirken under forandring Folkekirken under forandring Af Louise Theilgaard Denne artikel omhandler bachelorprojektet med titlen Folkekirken under forandring- En analyse af udvalgte aktørers selvforståelse i en forandringsproces

Læs mere

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 171 Offentligt MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR ØGET DEBAT OM DR OG PUBLIC SERVICE FØRST

Læs mere

Hvad er socialkonstruktivisme?

Hvad er socialkonstruktivisme? Hvad er socialkonstruktivisme? Af: Niels Ebdrup, Journalist 26. oktober 2011 kl. 15:42 Det multikulturelle samfund, køn og naturvidenskaben. Konstruktivisme er en videnskabsteori, som har enorm indflydelse

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-14 Institution VID Gymnasier, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Samfundsfag C Michael

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om DR s nye public service-kontrakt integration og den kristne kulturarv

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om DR s nye public service-kontrakt integration og den kristne kulturarv Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 114 Offentligt TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Dato og klokkeslæt: Sted: Taletid: Forv. antal deltagere: Evt. andre forhold ministeren bør være opmærksom

Læs mere

Den besidderiske kærlighed 3. At spille den besidderiske kærlighed 6. Dine opgaver i løbet af scenariet 7

Den besidderiske kærlighed 3. At spille den besidderiske kærlighed 6. Dine opgaver i løbet af scenariet 7 1 Den besidderiske kærlighed 3 Fortællingerne 4 Kontroltabet 4 At spille den besidderiske kærlighed 6 Monologerne 7 Dine opgaver i løbet af scenariet 7 Værktøjer 10 2 Den besidderiske kærlighed Scenariet

Læs mere

Markedsføringsplan. Industriens Uge

Markedsføringsplan. Industriens Uge Markedsføringsplan Industriens Uge 2017 Strategien Hovedbudskabet for Industriens Uge 2017 er, at industrien er værd at satse på både nu og i fremtiden. Vi har dog flere forskellige målgrupper og mål,

Læs mere

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Læreplanens intention Fagets kerne: Sprog og litteratur (og kommunikation) Teksten som eksempel (på sprogligt udtryk) eller Sproget som redskab (for at kunne

Læs mere

! Her er dagens tavleforedrag aflyst

! Her er dagens tavleforedrag aflyst ! Her er dagens tavleforedrag aflyst På Elev Skole ved Aarhus læser de lektier i skolen og bliver undervist hjemme. Flipped leaning kaldes konceptet. Elever og forældre er begejstrede det samme er forskere.

Læs mere

Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.)

Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Interaktiv filmanalyse med YouTube Fag: Filmkundskab, Dansk, Mediefag Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Målgruppe: Lærere på ungdomsuddannelser Hvorfor fokus på levende

Læs mere

FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- & MEDIERET MARIA RØRBYE RØNN, GENERALDIREKTØR I DR

FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- & MEDIERET MARIA RØRBYE RØNN, GENERALDIREKTØR I DR FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- & MEDIERET MARIA RØRBYE RØNN, GENERALDIREKTØR I DR 1 TYDELIG OG DIGITAL 2 TYDELIGERE PUBLIC SERVICE- PROFIL Styrkede positioner i forhold til børn og unge, kultur samt nyheder

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Fremfærdsseminar D. 16. november 2015, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Hvorfor al den snak om

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

DIALOG # 13. Hvordan skal man takle klikedannelse blandt elever?

DIALOG # 13. Hvordan skal man takle klikedannelse blandt elever? DIALOG # 13 Hvordan skal man takle klikedannelse blandt elever? Om trivsel på spil en god dialog De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Brugen af digitale medier i ungdomsserien Skam

Brugen af digitale medier i ungdomsserien Skam Brugen af digitale medier i ungdomsserien Skam Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Danskundervisningen Læringsmål Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget

Læs mere

Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion. Hvad gør vi i praksis?

Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion. Hvad gør vi i praksis? Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion Hvad gør vi i praksis? Samtaleformer - mødeformer Fokus på enighed Fokus på forskellighed Mange historier Ingen (enkelt) historie kan indfange hele det levede

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

I det virkelige liv. Social software: Design & implementering 4. december

I det virkelige liv. Social software: Design & implementering 4. december I det virkelige liv Social software: Design & implementering 4. december Valgtema 10:00 Præsentation af panelet 10:10 Første gruppe: Anne, Stine, Rikke 10:22 Anden gruppe: Morten, Eva, Maj 10:34 Tredje

Læs mere

DEN RENE VARE EFTER LUKKETID. Janni, Tobias, Camille og Soffi

DEN RENE VARE EFTER LUKKETID. Janni, Tobias, Camille og Soffi DEN RENE VARE EFTER LUKKETID Janni, Tobias, Camille og Soffi 1 Ide, historie og ramme: Program: Vi har valgt at lave et cross media koncept for forbrugerprogrammet Den Rene Vare. Både fordi opgaven foreskrev,

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

Skole-hjem samarbejde med nydanske forældre. - om betydningen af forforståelse og praksis

Skole-hjem samarbejde med nydanske forældre. - om betydningen af forforståelse og praksis Skole-hjem samarbejde med nydanske forældre - om betydningen af forforståelse og praksis Nyborg den 26. januar Formelle samtaler Kulturelle forforståelser Skole-hjem samtale som praksis Positioneringer

Læs mere

KANDIDATGRUNDLAG FOLKETING TANJA AAGAARD SCHJELLERUP

KANDIDATGRUNDLAG FOLKETING TANJA AAGAARD SCHJELLERUP Kære kandidataspirant, Dette grundlag skal du bruge, når du forbereder dine tanker om, hvorvidt og hvordan du vil være kandidat til Folketinget i Alternativet. Kandidatgrundlaget her er skriftligt og skal

Læs mere

STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING BONDERØVEN, DR

STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING BONDERØVEN, DR CROSS MEDIA BRUGERINVOLVERING DMJX STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING BONDERØVEN, DR Gruppe 6 Henrik Jøj Katrine Juel Laura Aagaard Victor Plank Gruppe 6 Katrine Juel, Laura Aagaard, Henrik Jøj, Victor Plank

Læs mere

Marianne Jelved. Samtaler om skolen

Marianne Jelved. Samtaler om skolen Marianne Jelved Samtaler om skolen Marianne Jelved Samtaler om skolen Indhold Forord........................................ 7 Brændpunkter i skolepolitikken...................... 11 Skolen og markedskræfterne..........................

Læs mere

Samarbejdsdrevet Innovation

Samarbejdsdrevet Innovation Samarbejdsdrevet Innovation Jacob Torfing Roskilde Universitet og Universitetet i Nordland Bodø, 4. Marts, 2014 Fokus på offentlig innovation Innovation har længe været set som kilde til økonomisk vækst

Læs mere

Det giver ikke meget mening at lave performances og samtidig tage afstand til kroppen som kunstnerisk medie.

Det giver ikke meget mening at lave performances og samtidig tage afstand til kroppen som kunstnerisk medie. Publiceret på KUNSTEN.NU d. 12. marts 2011. http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?samtalekokkenet+4+liveart Robin Deacon (UK) gav sin krop kamp til stregen ved Samtalekøkkenet. (Foto: Samtalekøkkenet)

Læs mere

Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt

Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt Forud for nedenstående interview, fremsendte vi følgende spørgsmål til Jakob Damsholt i en e-mail: 1. Hvordan forholder redaktionen på Debatten sig til

Læs mere

Ordstyrerens køreplan

Ordstyrerens køreplan Ordstyrerens køreplan KORT DIALOG Forberedelse I denne køreplan bliver du som ordstyrer guidet i at styre dialogen frem mod resultater, der fungerer hos jer og kan skabe større trivsel fremover. Køreplanen

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Trivselspolitik på Vallensbæk Skole

Trivselspolitik på Vallensbæk Skole Trivselspolitik på Vallensbæk Skole Formålet med at tale og skrive om trivsel på skolen er fortsat at minimere mobning på skolen. Vallensbæk Skole har gennem lang tid gjort en aktiv indsats for at minimere

Læs mere

Sårbarhed og handlekraft i alderdommen

Sårbarhed og handlekraft i alderdommen Oplæg v Lone Grøn Sårbarhed og handlekraft i alderdommen Temamøder d. 16. (Århus) og 18. (København) september 2014 Intro Jeg spørger Vagn, der nu er 85, om han var begyndt at føle sig ældre, da han var

Læs mere

Skrivekrav, elevgrupper og arbejdsprocesser v/mimi Sørensen Eksempler på skriveskabeloner og elevbesvarelser af stx-opgaver før og efter

Skrivekrav, elevgrupper og arbejdsprocesser v/mimi Sørensen Eksempler på skriveskabeloner og elevbesvarelser af stx-opgaver før og efter Sprogdag Høje-Taastrup Gymnasium 7. februar 2013 Skrivekrav, elevgrupper og arbejdsprocesser v/mimi Sørensen Eksempler på skriveskabeloner og elevbesvarelser af stx-opgaver før og efter stilladsering v/

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

Forkortet udgave af: Bruger- og seerundersøgelse 2016 Kvantitativ undersøgelse vedrørende Tidens Tegn Døvefilm

Forkortet udgave af: Bruger- og seerundersøgelse 2016 Kvantitativ undersøgelse vedrørende Tidens Tegn Døvefilm 2016 Forkortet udgave af: Bruger- og seerundersøgelse 2016 Kvantitativ undersøgelse vedrørende Tidens Tegn Døvefilm Døvefilm ønsker med bruger- og seerundersøgelsen at holde sig opdateret omkring sine

Læs mere

Foucault For at forstå medbestemmelse i relation til magtforholdet mellem lærer og elev vil vi se på Foucaults teori om selvets teknologier.

Foucault For at forstå medbestemmelse i relation til magtforholdet mellem lærer og elev vil vi se på Foucaults teori om selvets teknologier. Indledning I formålsparagraffen står der, at folkeskolen skal forberede eleverne på livet i et samfund med frihed, ligeværd og demokrati. Det gøres ved bl.a. at give dem medbestemmelse og medansvar i forhold

Læs mere

Ordstyrerens køreplan

Ordstyrerens køreplan Ordstyrerens køreplan Lang DIALOG Forberedelse I denne køreplan bliver du som ordstyrer guidet i at styre dialogen frem mod resultater, der fungerer hos jer og kan skabe større trivsel fremover. Køreplanen

Læs mere

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program At positionere sig som vejleder Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014 Dagens program 14.00: Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20: Oplæg om diskurs og positionering

Læs mere

Særudgave september 2015

Særudgave september 2015 Særudgave september 2015 En ny og tidssvarende børne- og ungepolitik sendes i disse dage i høring. Politikken er blevet til i et bredt og inddragende samarbejde på tværs af hele Aarhus Kommune og bysamfundet

Læs mere

Pressekontakt lokalt i ugeaviser, regionalradio, lokalt tv det kan være på den lokale hjemmeside/facebookside.

Pressekontakt lokalt i ugeaviser, regionalradio, lokalt tv det kan være på den lokale hjemmeside/facebookside. Presseteam Pressekontakt lokalt i ugeaviser, regionalradio, lokalt tv det kan være på den lokale hjemmeside/facebookside. Hvorfor har KLF et presse-team i mit netværksområde? Vi ønsker at synliggøre KLF

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere