FIN A N S U G E N F I N A N S U G E N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FIN A N S U G E N F I N A N S U G E N"

Transkript

1 11. april 2014, uge 15 FIN A N S U G E N Næste udgave af Finansugen udkommer fredag d. 25. april. God påske. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-2,9% Nikkei -7,4% C20cap -2,1% 749 S30-1,0% FTSE -0,1% DAX -1,8% Euro 50-1,7% BRIC + 1,9% 277 VIX + 18,8% 16 Valuta 7 dage Niveau EUR/USD +1,2% 1,3891 EUR/DKK +0,0% 7,4662 USD/DKK - 1,2% 5,3747 SEK/DKK - 1,1% 0,8231 NOK/DKK +0,0% 0,9071 GBP/DKK - 0,1% 9,0177 CHF/DKK +0,5% 6,1320 JPY/DKK +0,9% 5,2805 Centralbankerne førte til lavere obligationsrenter Først på ugen kom det frem, at ECB er langt fremme med planlægningen af et storstilet opkøbsprogram af statsobligationer fra eurozonelandene på i alt op mod mia. euro (se side 2). Sidst på ugen fremgik det af den amerikanske centralbanks mødereferat, at pengepolitikken i USA måske vil blive strammet F I N A N S U G E N mindre aggressivt, end de fleste har ventet (se side 5). Tilsammen førte det til fald i obligationsrenterne. På aktiemarkedet forsvandt forårsstemningen som sneslud på en aprildag, da investorerne valgte at hjemtage gevinster. I næste uge: Mange tal op til påske Den kommende uge holder mange formentlig fri op til påsken, men på nøgletalsfronten er der ingen påskestilhed. Der kommer mange vigtige tal, og vurderet under ét ventes de at pege i retning af fortsat tiltagende vækst i USA og Europa. Fra eurozonen kommer tal for industriproduktionen i februar, der ventes at være steget med omkring ¼ procent, bedømt ud fra PMI-barometret og det allerede offentliggjorte tyske industriproduktionstal. Holder det stik, vil det styrke troen på en BNP-vækst i eurozonen i første kvartal på 0,3%, hvor økonomien voksede 0,2% kvartalet før. Fra USA kommer tal for detailomsætningen i marts, der ventes at være steget ganske pænt, efter at den usædvanlig lange og hårde vinter er sluttet, og forbrugerne igen uhindret kan komme ud at shoppe. Desuden får vi det første indblik i økonomiens udvikling i april via to regionale industribarometre, der begge ventes at være steget i forhold til marts. Signalerne fra boligmarkedet ventes ligeledes at pege på fremgang, dels i form af NAHBaktivitetsbarometret for byggefirmaerne, dels fra friske tal for nybyggeriet. Til sidst udsender den amerikanske centralbank (Fed) sin Beige Book, som er en statusrapport over amerikansk økonomi til brug for det kommende pengepolitiske møde april. Fokus vil ligge på Fed s vurdering af økonomien: Skyldes den seneste tids lidt skuffende nøgletal vejret, som Fed hidtil har ment, eller skifter de holdning? Det kan få stor betydning for obligationsrenterne. Renter 7 dage Niveau US 2Y -0,10 0,35% US 10Y -0,15 2,65% Tysk 10Y -0,07 1,53% Dansk 10Y -0,09 1,54% Råvarer 7 dage Niveau Guld +2,6% Olie (WTI) +3,8% 103 Metaller +1,7% Opdateret per: 11. april Side 1 af 6

2 Indhold Kommer ECB med et stort opkøbsprogram?... 2 Forårsfarver på det amerikanske arbejdsmarked... 3 Tro ikke på prikkerne... 5 Sættes i værk, hvis inflationen falder uventet Opkøb for mia. euro I USA har man gjort det længe Skal presse lånerenterne yderligere ned ECB venter at inflationen hæves med 0,2-0,8 procentpoint Tvivlsom kobling til bankernes udlånsrenter Kommer ECB med et stort opkøbsprogram? Ifølge førende tyske aviser (Handelsblatt og Frankfurter Allgemeine Zeitung) er den Europæiske Centralbank, ECB, langt fremme med planlægningen af et storstilet opkøbsprogram af statsobligationer. Det vil sandsynligvis kun blive sat i værk, hvis inflationen skulle falde yderligere, hvilket der ikke umiddelbart er udsigt til efter vores vurdering. ECB s overvejelser skulle gå i retning af at opkøbe for EUR mia. statsobligationer (4½ gange Danmarks bruttonationalprodukt!) fra alle eurozonelandene over 12 måneder, dvs. med EUR 80 mia. pr. måned. Draghi, ECB s præsident, nævnte efter sidste uges pengepolitiske møde, at et opkøbsprogram havde været diskuteret på mødet. Hidtil har ECB holdt sig tilbage med obligationsopkøb i større stil i modsætning til den amerikanske centralbank, der har haft flere opkøbsprogrammer de seneste år (kaldet QE, Quantitative Easing). Den amerikanske centralbank har købt både stats- og realkreditobligationer for at pumpe likviditet ud i pengekredsløbet og for at sikre lave lånerenter. ECB, derimod, har begrænset sig til støtteopkøb af statsobligationer fra især de sydeuropæiske lande for godt 200 mia. euro i , da statsgældskrisen rasede på sit højeste. Usikker virkning Hvis ECB beslutter sig for nye obligationskøb i stor stil, skulle det være ud fra en hensigt om at presse inflationen op i eurozonen. Mekanismen er, at den massive likviditetstilførsel vil presse lånerenterne ned og dermed stimulere borgernes og virksomhedernes lyst til at optage lån. Det kommer der ekstra efterspørgsel ud af, som skaber øget vækst i økonomien samt i sidste ende højere inflation. Imidlertid er det usikkert, hvor meget et opkøbsprogram vil hjælpe. De tyske aviser nævner, at ECB har gennemført flere beregninger under forskellige antagelser, og disse beregninger når frem til, at inflationen bliver løftet med mellem 0,2 og 0,8 procentpoint. Altså alt lige fra stort set ingen virkning til et meningsfuldt løfte i inflationen. Virkningen afhænger helt og aldeles af, hvordan borgerne og virksomhederne reagerer. Dertil kommer, at obligationsopkøbsprogrammer formentlig fungerer dårligere i Europa end i USA. Det skyldes, at europæiske virksomheder er mere tilbøjelige til at låne penge i bankerne til investeringer i nye maskiner, hvor de amerikanske virksomheder i højere grad finansierer sig via salg af kreditobligationer. I USA virker centralbankens obligationsopkøb godt, fordi også renten på kreditobligationerne presses ned. I Europa, derimod, vil bankernes udlånsrenter kun i lille grad være påvirket af renten på statsobligationer. Side 2 af 6

3 Vi venter ingen QE i det nuværende scenario Finansmarkedet tror på en QE fra ECB vi tvivler Den seneste tid er rentespændet mellem 10-årige statsobligationer i de sydeuropæiske lande og en tilsvarende tysk statsobligation blevet indsnævret mærkbart. Det afspejler finansmarkedets tro på, at ECB vil komme med et storstilet opkøbsprogram. Imidlertid er der stor sandsynlighed for, at markedet bliver skuffet, og at der derfor kan komme en korrektion på markedet. Det skyldes: Udsigt til højere inflation i april Bedre alternativer 1) Inflationen kan have ramt bunden i marts med 0,5%.I april er der udsigt til en stigning til 0,8-0,9% grundet påsken, der altid giver højere priser på en række varer som eksempelvis rejser. 2) Effekten af obligationsopkøb er usikker. 3) Der findes bedre alternativer. Et alternativ til obligationsopkøb kunne være, at ECB tilbyder bankerne i eurozonen nye lån, som er øremærket til videreudlån til virksomhederne. Det har Bank of England gjort med succes med deres Funding for Lending Scheme (FLS), hvor bankernes lånemuligheder i centralbanken er gjort afhængigt af deres udlån til kunderne. Konkluderende venter vi IKKE, at ECB beslutter sig for storstilede obligationsopkøb, væsentligst fordi vores scenario for eurozonens økonomi er, at væksten er tiltagende, og at det gradvist vil give lidt højere inflation. Forårsfarver på det amerikanske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsrapporten for marts var skuffende på nogle punkter, men lyspunkterne var der flest af, så grundlæggende tyder den på et robust amerikansk arbejdsmarked ved indgangen til foråret. Kunne have ventet højere jobvækst i marts Jobvæksten blev i marts på , hvilket var tæt på det forventede på finansmarkedet. Alligevel er tallet moderat skuffende, for man kunne have forestillet sig en kraftigere jobvækst i marts, hvor en usædvanlig lang og hård vinter omsider slap sit greb om USA. I stedet for et kraftigt rebound lå jobvæksten tæt på sidste årsgennemsnitsniveau, hvilket også er fint. Side 3 af 6

4 Samlede beskæftigelse tæt på før-krise niveauet Andre detaljer i arbejdsmarkedsrapporten var dog opløftende. For det første er den samlede beskæftigelse nu næsten tilbage på niveauet fra før krisen satte ind i Der mangler kun omkring en halv million flere i beskæftigelse for at nå dertil. Ses alene på den private sektor, passerede beskæftigelsen i marts den gamle top. Den private beskæftigelse udgør 83% af den samlede beskæftigelse. En velkommen stigning i erhvervsfrekvensen Desuden bemærkes, at erhvervsfrekvensen steg, og det er en god nyhed. Erhvervsfrekvensen fortæller, hvor stor en andel af befolkningen i den arbejdsdygtige alder, der rent faktisk er i job, eller som er jobsøgende. Erhvervsfrekvensen er steget på det seneste Af grafen nedenfor fremgår, at tallet har været faldende gennem mange år, og at nedgangen har været ekstra kraftig under den økonomiske krise. Nedgangen skyldes flere ting, eksempelvis at flere unge vælger at uddanne sig fremfor at tage et job, eller at langtidsledige opgiver at finde et arbejde og forsøger sig på anden vis. Den faldende erhvervsfrekvens har givet nogen usikkerhed om, hvor stor en arbejdskraftreserve, der egentlig er, set i lyset af, at USA sandsynligvis står foran nogle år med kraftig fremgang i økonomien. Erhvervsfrekvensen er steget 0,4 procentpoint over de seneste tre måneder. Det kan være en tilfældig stigning, men det kan også udtrykke, at flere nu melder sig som aktivt jobsøgende igen, fordi troen på fremtiden og et nyt job er stigende. Hvis er- Side 4 af 6

5 hvervsfrekvensen virkelig er i fremgang, er det et godt signal, fordi et opsving i økonomien så kan vare i længere tid end ellers, uden at det fører til overophedning. Antal præsterede arbejdstimer steg Vi venter stærke arbejdsmarkedstal de kommende måneder Til sidst bemærkes endvidere, at antallet af præsterede timer pr. person steg i marts. Det vil sige hver enkelt amerikaner måtte arbejde mere, og det kan være et forvarsel om, at virksomhederne vil øge beskæftigelsen de kommende måneder. Vi mener derfor, at de kommende måneder vil byde på stærke arbejdsmarkedstal fra USA, og det vil medvirke til at presse de amerikanske obligationsrenter op. Samtidig vil det trække i retning af, at Fed vil begynde at hæve den pengepolitiske rente i en overskuelig fremtid. Vi mener, at den første renteforhøjelse kommer i midten af Diagrammet overdriver de kommende pengepolitiske stramninger Tro ikke på prikkerne Det var det vigtigste signal i mødereferatet fra det pengepolitiske møde i USA s centralbank marts. Flere mødedeltagere sagde, at Feds punktdiagram over den ledende rente ultimo 2015 og ultimo 2016 overdriver de pengepolitiske stramninger. Diagrammet udsendes en gang i kvartalet og viser de stemmeberettigede mødedeltageres mening om, hvad den ledende pengepolitiske rente bør være på sigt. Flertallet af rådsmedlemmerne mente på marts-mødet, at den ledende rente bør være 1,00% ultimo På det foregående rentemøde sidst i januar lå flertallet på 0,75%. Men rådsmedlemmerne er klar over, at punktdiagrammet kan give finansmarkedet de forkerte forventninger til udviklingen i Feds ledende rente. Finansmarkedet venter nu en mindre aggressiv centralbank Finansmarkedet reagerede på mødereferatet med rentefald, fordi centralbanken øjensynlig vil være mindre aggressiv i de kommende stramninger af pengepolitikken end hidtil forventet. Mødereferatet ændrer dog ikke på forventningen om, at Fed hæver renten første gang cirka 6 måneder efter, at støtteopkøbene af obligationer er faset ud. De er senest faset ud i forbindelse med rentemødet i december, og den første renteforhøjelse forventes derfor at komme i midten af Men ca. 6 måneder efter kan være alt fra 3 til 9 måneder afhængig af, hvordan økonomien udvikler sig. Kommunikation er en svær ting Tilbage står, at det er vanskeligt for en centralbank at styre markedsforventningerne. Fed droppede i marts sit ledighedsmål på 6½%, og spørgsmålet er nu, om punktdiagrammet ovenfor bliver det næste, som droppes. For meget information kan virke uhensigtsmæssigt på markedsforventningerne og give uønskede udsving i aktie- og obligationskurser. Side 5 af 6

6 Nøgletal og begivenheder i perioden til Land A rt o g o ffentliggø relsestidspunkt P erio de Enhed F o rventet i markedet F o rrige perio de M andag EUR industriproduktion (11.00) februar % m/m og år/år 0,2 / 1,6-0,1 / 2, USD detailomsætning (i alt/excl. biler, 14.30) marts % m/m 0,8 / 0,4 0,3 / 0,3 USD business inventories (16.00) marts % m/m 0,5 0,4 Tirsdag UK inflation (i alt/kerne, 10.30) marts % år/år 1,6 / 1,6 1,7 / 1, DEU ZEW-indekset (11.00) april indeks 46,0 46,6 EUR handelsbalance (11.00) februar mia. EUR 14 USD Empire State M anufacturing Survey (14.30) april indeks 8 5,61 USD inflation (i alt/kerne, 14.30) marts % m/m 0,1 / 0,1 0,1 / 0,1 USD udlandets køb af US-værdipapirer (15.00) februar mia. USD 7,3 USD NAHB's Housing M arket Index (16.00) april indeks Onsdag Kina industriproduktion (04.00) marts % år/år 9 7, Kina detailomsætning (04.00) marts % år/år 12 8,6 Kina BNP-tal (04.00) 1.kvt.2014 % år/år 7,3 7,7 JPY Industriproduktion (06:30) marts % m/m og år/år prelim: -2,3 / 6,9 UK arbejdsløshed (10.30) marts ændring / % / 7, / 7,2 EUR inflation (i alt / kerne, 11.00) marts % år/år 0,5 / 0,8 prelim: 0,5 / 0,8 ITA betalingsbalance (11.00) februar mia. EUR -1,255 USD påbegyndt byggeri (14.30) marts k 907k USD byggetilladelser (14.30) marts k 1014k USD industriproduktion (15.15) marts % m/m og år/år 0,5 0,6 USD Beige Book (20.00) Torsdag DEU PPI (08.00) marts % m/m og år/år 0,0 / -0,7 0,0 / -0, EUR nyregistrerede biler (08.00) marts % år/år 8,0 EUR betalingsbalance (10.00) februar mia. EUR 25,3 GRE betalingsbalance (11.00) februar mia. EUR -0,2-0,3 USD jobless claims (14.30) ugetal 1000 pers. 315k 300k USD Philadelphia Fed-indekset (16.00) april indeks 9,5 9,0 Fredag Udarbejdet af chefanalytiker Bjarne Kim Kogut, Økonomisk Sekretariat. Tlf Dette materiale er udarbejdet af Arbejdernes Landsbank, som generel information til personlig brug. Anbefalinger skal ikke opfattes som hverken tilbud om eller opfordring til køb eller salg af de pågældende papirer, tjenesteydelser mv. Materialet er alene udarbejdet på basis af offentligt tilgængeligt materiale. Banken har omhyggeligt søgt at sikre sig, at materialet er korrekt og retvisende. Banken påtager sig intet ansvar for materialets nøjagtighed eller fuldkommenhed. De oplysninger, der er anført, kan have ændret sig i forhold til produktionstidspunktet, ligesom informationen ikke tager udgangspunkt i eller er tilpasset nogen kunders personlige forhold. Derfor opfordrer vi dig til at indhente yderligere og/eller opdateret information i banken. Arbejdernes Landsbank samt medarbejdere i banken kan have positioner i eller foretage køb eller salg mv. af i de værdipapirer, som er omtalt. Side 6 af 6

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13.

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13. 13. juni 2014, uge 24 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-0,5% 1.930

Læs mere

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N 17. oktober 2014, uge 42 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4%

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 16. januar 2015, uge 3

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 16. januar 2015, uge 3 16. januar 2015, uge 3 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4% 1.993

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 28. marts 2014, uge 13

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 28. marts 2014, uge 13 28. marts 2014, uge 13 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,2% 1.849

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 28. februar 2014, uge 9

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 28. februar 2014, uge 9 28. februar 2014, uge 9 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,8%

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 17. april 2015, uge 16

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 17. april 2015, uge 16 17. april 2015, uge 16 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,7%

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 6. februar 2015, uge 6

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 6. februar 2015, uge 6 6. februar 2015, uge 6 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 2,0%

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 24. januar 2014, uge 4

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 24. januar 2014, uge 4 24. januar 2014, uge 4 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-0,9% 1.828

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 27. februar 2015, uge 9

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 27. februar 2015, uge 9 27. februar 2015, uge 9 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,6%

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 24. april 2015, uge 17 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 +

Læs mere

Tema: Markedstemaer og jokere i 2015

Tema: Markedstemaer og jokere i 2015 Tema: Markedstemaer og jokere i 2015 27. januar 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Her i starten af 2015 tegner der

Læs mere

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 9. april 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Signalerne har været

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Første kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Vækst uden inflation Amerikansk økonomi ventes at fortsætte en robust

Læs mere

Tema: Mange forhindringer for øgede investeringer i eurozonen

Tema: Mange forhindringer for øgede investeringer i eurozonen Tema: Mange forhindringer for øgede investeringer i eurozonen 11. august 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Bruttoinvesteringerne

Læs mere

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA?

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? 9. marts 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Frem mod udbruddet af finanskrisen

Læs mere

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015 Markedsupdate Redaktion afsluttet 2. august 25 Overblik sidste 2 måneder OMX C2 Cap 4,5 +3,22% årig statsrente,883 -,5% point USD/DKK 6,695 +2,27% 5 95 9 85 8 75 7 65 6,6,4,2,8,6,4,2 5-8-24 5--24 5-2-25

Læs mere

Tjek din risikoprofil. Ukraine-krisen kaster fortsat lange skygger. Lyse udsigter skaber basis for aktiestigninger

Tjek din risikoprofil. Ukraine-krisen kaster fortsat lange skygger. Lyse udsigter skaber basis for aktiestigninger maj 214 Ukraine-krisen kaster fortsat lange skygger Lyse udsigter skaber basis for aktiestigninger Tjek din risikoprofil det kan være afgørende for dit afkast sydbank investering I august 213 aktier I

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Historisk pengeeksperiment er slut

Historisk pengeeksperiment er slut NOVEMBER 214 Olieprisen falder trods uro December byder ofte på positive aktieafkast Historisk pengeeksperiment er slut sydbank investering I august 213 AKTIER I OBLIGATIONER I EMERGING MARKETS I GLOBAL

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 30. januar 2014 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Årets start var præget af ro på de finansielle markeder, indtil stormen fra EM ramte de globale markeder i slutningen

Læs mere

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Investeringsanalyse 17. april 2015 Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Internationalt EUR/USD-rentespænd kører længere ud Statsobligationsrenterne i Europa er fortsat

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 28. august 2014 1200 1000 I den seneste Markets Update fremhævede BankNordik, at den store forskel på denne sommer og de foregående

Læs mere

Aktiemarkederne i svær balancegang

Aktiemarkederne i svær balancegang Sydbank Markets informerer september 27 Aktiemarkederne i svær balancegang Udsigt til højere aktiekurser, men billedet kan hurtigt ændre sig. Tilliden skal tilbage Bankerne skal igen turde låne hinanden

Læs mere

BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni 2012. Rentekurve Spanien

BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni 2012. Rentekurve Spanien BankNordik Markets Update 28. juni 212 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Efter gentagne mislykkede forsøg er det nu endelig lykkedes at få dannet en regering i Grækenland. Tilsyneladende

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere

råvareproduktion styrker Emerging Markets i den globale afmatning

råvareproduktion styrker Emerging Markets i den globale afmatning Sydbank Markets informerer marts 28 Aktier nede i bølgedal stemningspilen for aktier peger lidt ned på den korte bane Fastforrentede lån giver god ly i uvejret lån med variabel rente er billigere, men

Læs mere

Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA

Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA Investeringsanalyse generelle markedsforhold 31. juli 2015 Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA Fokus i den kommende uge Næste uges mest betydningsfulde begivenhed i USA bliver den amerikanske arbejdsmarkedsrapport

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2008

Udvikling i 4. kvartal 2008 DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2008 Aktieindeks Værdi Udvikling i 4. kvartal 2008 Værdi 30.09.08 31.12.08 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 324,48 227,98-96,50-29,74% -48,96%

Læs mere

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter

Læs mere

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. august 2015 Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Fokus i den kommende uge Det bliver spændende at se, hvordan Kinas centralbank vil agere i de kommende

Læs mere