2011 November. Kvartalsrapport 3. kvartal Overblik over resultater og udfordringer på arbejdsmarkedet i Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2011 November. Kvartalsrapport 3. kvartal Overblik over resultater og udfordringer på arbejdsmarkedet i Midtjylland"

Transkript

1 2011 November Kvartalsrapport 3. kvartal Overblik over resultater og udfordringer på arbejdsmarkedet i Midtjylland

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3. kvartal 2011 sammenfatning 2 MINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 4 Status for det regionale mål for arbejdskraftreserven 4 Den seneste status for udviklingen i ministerens mål 1 4 Langtidsledighed 5 Regionale initiativer 6 MINISTERENS MÅL 2 PERMANENT OFFENTLIG FORSØRGELSE 7 Status for det regionale mål for permanent offentlig forsørgelse 7 Den seneste status for udviklingen i ministerens mål 2 8 Sygedagpengeforløb over 26 uger 9 Regionale initiativer 9 MINISTERENS MÅL 3 UNGE 10 Status for det regionale mål for ungegruppen 10 Status for udviklingen i ministerens mål 3 11 Regionale initiativer 12 MINISTERENS MÅL 4 IKKE-VESTLIGE BORGERE PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE 13 Status for det regionale mål ikke-vestlige borgere på offentlig forsørgelse 13 Den seneste udvikling i ministerens mål 4 13 Regionale initiativer 14 MINIMUMSKRAV I INDSATSEN 14 Den seneste status for udviklingen i rettidigheden 14 Regionale initiativer 17 ARBEJDSMARKEDET I MIDTJYLLAND 17 Udviklingen i beskæftigelsen 17 Udviklingen i ledigheden 19 Udgiver: Beskæftigelsesregion Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 3. KVARTAL

3 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 sammenfatning Kvartalsrapporten efter 3. kvartal 2011 samler de seneste resultater for ministerens mål for arbejdskraftreserven, permanent offentlig forsørgelse, ungeledigheden, ikke-vestlige borgere på offentlig forsørgelse og status for rettidigheden i indsatsen. Derudover indeholder rapporten en oversigt over Beskæftigelsesregionens aktuelle initiativer i forhold til ministermålene og rettidigheden. Endelig giver rapporten et overblik over den seneste udvikling i beskæftigelsen og ledigheden på arbejdsmarkedet i Midtjylland. Målet for arbejdskraftreserven i Midtjylland er personer i december I september 2011 består reserven af personer, hvilket er 7,1% færre end for et år siden. Faldet skyldes fald blandt både de forsikrede og de ikke-forsikrede. De øvrige regioner har i samme periode haft et mindre fald på 2,1%. Arbejdskraftreservens andel af de ledighedsberørte er 1,4%-point lavere end i de øvrige regioner. De seneste tre måneder er arbejdskraftreserven faldet 16,5% i Midtjylland, mens de øvrige regioner har haft et fald på 14,4%. Der er det seneste år blevet 8,7% færre langtidsledige i Midtjylland mod 3,6% flere i de øvrige regioner. Målet for permanent offentlig forsørgelse er personer i december I september 2011 er der modtagere af en permanent offentlig forsørgelse i Midtjylland, hvilket er 2,4% flere end for et år siden. Udviklingen i de øvrige regioner har været bedre - med et fald på 0,3% det seneste år. I Midtjylland udgør førtidspension 73,3% af permanent offentlig forsørgelse, mens andelen er 79,6% i de øvrige regioner. Tilgangen til permanent offentlig forsørgelse er faldet 3,6% det seneste år i Midtjylland de øvrige regioner har haft et fald på 9,9%. De seneste tre måneder har der været en stigning på 0,3% i antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse i Midtjylland mod et fald på 0,2% i de øvrige regioner. De lange sygedagpengeforløb er faldet 10,6% det seneste år i Midtjylland, mens de øvrige regioner har haft et fald på 8,1%. Målet for ungeledigheden er personer i december I september udgør ungegruppen personer i Midtjylland, hvilket er 1,3% flere end for et år siden. I samme periode har de øvrige regioner haft en stigning på 0,4%. Udviklingen dækker over fald blandt dagpenge- og jobklare kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og revalidender, mens der har været en stigning blandt kontanthjælpsmodtagerne i match 2 og 3 og unge på permanent offentlig forsørgelse. De seneste tre måneder er ungegruppen faldet 7,0% i Midtjylland mod et fald på 7,2% i de øvrige regioner. Målet for ikke-vestlige borgere på offentlig forsørgelse er personer i december I september 2011 er der personer i Midtjylland, hvilket er 3,1% flere end for et år siden. I samme periode har de øvrige regioner haft en lavere stigning på 1,8%. I Midtjylland modtager 36,5% ikke-vestlige borgere offentlig forsørgelse mod 30,0% i de øvrige regioner. De seneste tre måneder er gruppen af ikke-vestlige faldet 1,3%, mens faldet i de øvrige regioner har været på 1,4%. 2 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 3. kvartal 2011

4 Opfyldelse af minimumskrav i indsatsen over for a-dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere vurderes samlet set at ligge godt ift. de øvrige regioner. Der er dog en spredning mellem jobcentrene i Midtjylland, og der er således fortsat behov for fokus på området. Arbejdsmarkedsbeskrivelsen viser, at beskæftigelsen er faldet markant inden for Industrien, Bygge og anlæg og Handel igennem Beskæftigelsen er i Midtjylland faldet med personer, svarende til et fald på 4,6%, i det første år efter finanskrisen. Beskæftigelsen er dog fortsat på et relativt højt niveau i Midtjylland. Ledigheden er i september 2011 på 5,0%, svarende til ledige. Ledigheden ligger lidt under landsgennemsnittet. På et år er ledigheden i Midtjylland faldet med 1.380, en nedgang på 4,4%. De sæsonkorrigerede ledighedstal viser en faldende tendens over de seneste 11 måneder, dog med en lille stigning fra april til august og uændret den seneste måned. Ledigheden er lavest i Skanderborg med 3,6% og højest i Horsens og Ikast-Brande begge med 5,9%. Fordelt på a-kasser var ledigheden i september 2011 lavest i Danske Sundhedsorganisationers a-kasse med 2,2% (hvilket dog dækker over en stigning ift. september 2010). Mens ledigheden var højest i 3F med 8,9%, Teknikernes a-kasse med 8,5% og Journalistik, kommunikation og sprog med 8,1%. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 3. KVARTAL

5 MINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN Status for det regionale mål for arbejdskraftreserven I september 2011 var der personer i arbejdskraftreserven, heraf dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere, svarende til hhv. 86,4% og 13,6%. Det regionale mål for arbejdskraftreserven er på (december 2011). FIGUR 1.1. UDVIKLINGEN I ARBEJDSKRAFTRESERVEN I MIDTJYLLAND Arbejdskraftreserven sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 Antal aug-11 sep-11 Arbejdskraftreserven Mål 2011 Kilde: Den seneste status for udviklingen i ministerens mål 1 Det seneste år er arbejdskraftreserven faldet med 7,1% i Midtjylland, mens de øvrige regioner samlet set har haft et fald på 2,1%. Både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagerne har haft et fald i lighed med de øvrige regioner. Lokalt varierer udviklingen fra et fald på 19,3% i Ringkøbing-Skjern til en stigning på 3,0% i Silkeborg. Midtjylland har en marginalt mindre andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven end i de øvrige regioner. Andelen i Midtjylland er på 67,3%, mod 68,7% i de øvrige regioner. Lokalt varierer andel af ledighedsberørte i arbejdskraftreserven fra 71,6% i Ikast-Brande til 64,3% i Norddjurs. Der er større risiko for at ende i arbejdskraftreserven som dagpengemodtager, end som start- og kontanthjælpsmodtager. Således ender 68,3% af de ledighedsberørte dagpengemodtagere i reserven, mens det gælder 61,4% af de ikke-forsikrede. Kontant- og starthjælpsmodtagerne udgør i forhold til de øvrige regioner en mindre andel af den samlede arbejdskraftreserve. I Midtjylland udgør gruppen 13,6%, mens den f.eks. i Hovedstaden/Sjælland udgør 26,6% (22,3% i de øvrige regioner samlet set). Lokalt varierer andelen fra 8,1% i Favrskov til 19,7% i Horsens. I arbejdskraftreserven indgår alene jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere, og forskelle i jobcentrenes matchning af kontant- og starthjælpsmodtagere har således også betydning for udviklingen og andelen i arbejdskraftreserven. 4 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 3. kvartal 2011

6 Mændene er fortsat overrepræsenteret blandt kontant- og starthjælpsmodtagerne (50,6%) i arbejdskraftreserven, mens kvinderne nu er overrepræsenteret blandt de forsikrede (53,1%) i reserven og dermed i arbejdskraftreserven som helhed. Gennem den finansielle krise har det ellers været mændene, der har udgjort den største gruppe i reserven men det er altså nu vendt. TABEL 1.1. STATUS OG UDVIKLING I ARBEJDSKRAFTRESERVEN I MIDTJYLLAND FORDELT PÅ JOBCEN- TRE OG YDELSER Reserven Dagpenge Kontant Udvikling Udvikling seneste 3 Ledighedsberørte Mål 2011 september 2011 i alt hjælp seneste år mdr. i reserven Favrskov ,4% -13,6% 68,3% 760 Hedensted ,3% -18,3% 69,8% 680 Herning ,6% -14,4% 68,5% Holstebro ,9% -17,3% 67,5% Horsens ,0% -17,6% 69,4% Ikast-Brande ,9% -13,2% 71,6% Lemvig ,4% -19,2% 64,5% 290 Norddjurs ,4% -20,2% 64,3% 660 Odder ,6% -16,6% 65,1% 340 Randers ,9% -18,7% 67,9% Ringkøbing-Skjern ,3% -23,2% 69,5% 930 Silkeborg ,0% -13,3% 68,9% Skanderborg ,6% -16,7% 65,6% 750 Skive ,4% -21,8% 67,5% Struer ,4% -14,9% 67,7% 412 Syddjurs ,3% -16,5% 70,4% 672 Viborg ,0% -15,5% 68,1% Århus/Samsø ,3% -15,2% 64,6% Midtjylland ,1% -16,5% 67,3% Hovedstaden-Sjælland ,2% -13,9% 69,7% - Nordjylland ,3% -18,1% 66,8% - Syddanmark ,7% -13,7% 67,4% - Hele landet ,1% -14,8% 68,4% - Kilde: De seneste tre måneder er faldet i arbejdskraftreserven fortsat. Der har således været et fald på 16,5% i Midtjylland, hvilket er et lidt større fald end i de øvrige regioner, der har haft et fald på 14,4%. Der er fald i begge ydelsesgrupper, største procentvise fald er sket blandt de ikke-forsikrede. Det samme gælder de øvrige regioner. Lokalt har alle jobcentre oplevet et fald, men udviklingen varierer de seneste tre måneder fra et fald på 13,2% i Ikast-Brande til et fald på 23,2% i Ringkøbing-Skjern. Antallet af ledighedsberørte i arbejdskraftreserven er faldet de seneste tre måneder med 9,4% i Midtjylland, mens de øvrige regioner har haft et fald på 8,6%. Faldet i antallet af ledighedsberørte gælder begge ydelsesgrupper, dog har faldet været markant større blandt de ikke-forsikrede (-13,8%) end blandt forsikrede (-8,6%). Langtidsledighed I september 2011 er der langtidsledige i Midtjylland, hvilket er 8,7% færre end for et år siden. I de øvrige regioner har der det seneste år været en stigning på 3,6%. Lokalt varierer udviklingen fra en stigning på 1,8% i Herning til et fald på 31,0% i Hedensted. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 3. KVARTAL

7 FIGUR 1.2. UDVIKLINGEN I LANGTIDSLEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND OG DE ØVRIGE KLYNGER Udvikling i Langtidsledigheden - indekseret sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 Indeks Midtjylland Klyngen: Øvrige besk.regioner Kilde: Blandt de langtidsledige er 89,6% dagpengemodtagere i Midtjylland, mens det i de øvrige regioner blot er 79,9%. Udviklingen det seneste år er således også i høj grad båret af de forsikrede, hvor faldet har været på 9,0%, mens de ikke-forsikrede blot er faldet 5,5%. De øvrige regioner har haft en stigning blandt dagpengemodtagerne på 3,3% og 4,9% blandt de ikke-forsikrede. I Midtjylland er det 32,9% af de ledighedsberørte dagpengemodtagere, som bliver langtidsledige, og 25,3% af de ikke-forsikrede. Ift. dagpengemodtagerne adskiller Midtjylland sig ikke væsentligt fra de øvrige regioner, mens andelen af ikke-forsikrede langtidsledige er noget mindre i Midtjylland end i de øvrige regioner. Lokalt varierer det fra 28,1% i Skanderborg af de ledighedsberørte dagpengemodtagere, som bliver langtidsledige, til 36,6% i Horsens. For kontanthjælpsmodtagerne varierer det fra 13,9% i Struer til 40,0% i Syddjurs. Regionale initiativer For at understøtte jobcentrenes indsats for at begrænse arbejdskraftreserven og langtidsledigheden har Beskæftigelsesregionen taget følgende initiativer: For at understøtte metodeudviklingen og implementeringen af gode metoder i arbejdet med at nedbringe arbejdskraftreserven, har Regionen gennemført et performance management projekt i samarbejde med Jobcenter Norddjurs og Jobcenter Syddjurs. Regionen gennemfører ligeledes et performance management projekt i samarbejde med Jobcenter Silkeborg, som led i en forstærket indsats over for de forsikrede langtidsledige. Regionen har som led i aftalen En styrket indsats over for unge ledige fået tildelt yderligere midler til den regionale pulje til jobrettet opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed. Midlerne er øremærket til en målrettet indsats for unge under 30 år i byggeog anlægssektoren og det ufaglærte område, som er langtidsledige eller i særlig risiko for langtidsledighed. Regionen har udarbejdet en analyse af langtidsledigheden. Analysen indeholder viden, der kan anvendes af jobcentrene i deres indsats for at bekæmpe langtidsledigheden. 6 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 3. kvartal 2011

8 Regionen har med udgangspunkt i langtidsledighedsanalysen udarbejdet et debatoplæg om langtidsledighed til LBR-medlemmer, medlemmer af de kommunale beskæftigelsesudvalg og andre relevante beskæftigelsespolitiske aktører. Debatoplægget fremhæver de væsentligste pointer fra analysen og stiller en række spørgsmål til videre debat. Regionen er desuden ved at udarbejde en unge-analyse, der kommer med anbefalinger til, hvordan jobcentrene kan forbedre indsatsen og dermed mindske antallet af unge, der bliver langtidsledige. Regionen har iværksat følgende aktiviteter ifm. puljen til jobrettet opkvalificering (langtidsledighedspakken): o Styrket virksomhedskontakt o Best practice viden om udfaldstruede ledige o Målrettet opkvalificering af jobcentermedarbejdere o Resultatbaseret styring ift. at mindske langtidsledighed o Målrettet opkvalificering af langtidsledige o Håndbog for etablering af jobrotation o Projekt Jobstart MINISTERENS MÅL 2 PERMANENT OFFENTLIG FORSØRGELSE Status for det regionale mål for permanent offentlig forsørgelse I september 2011 var der personer på permanent offentlig forsørgelse i Midtjylland, heraf på førtidspension og på ledighedsydelse og i fleksjob, svarende til hhv. 73,3% og 26,7%. I Midtjylland udgør førtidspension en mindre andel af permanent offentlig forsørgelse end i de øvrige regioner, hvor andelen udgør 79,6%. Det regionale mål for antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse er på (december 2011). FIGUR 2.1. UDVIKLINGEN I MÅLET FOR ANTALLET PÅ PERMANENT OFFENTLIG FORSØRGELSE I MIDTJYL- LAND Udvikling i permanent offentlig forsørgelse Antal sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 Permanent offentlig forsørgelse Mål 2011 Kilde: BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 3. KVARTAL

9 Den seneste status for udviklingen i ministerens mål 2 Det seneste år er antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse steget med 2,4% i Midtjylland, mens de øvrige regioner samlet set har haft et marginalt fald på 0,3%. Udviklingen i Midtjylland dækker over stigninger på 1,5% og 4,9% blandt hhv. førtidspensionister og borgere på fleksjob og ledighedsydelse. Lokalt varierer udviklingen fra et samlet fald på 1,9% i Lemvig til en samlet stigning på 5,0% i Syddjurs. I Aarhus har der været en stigning på 4,5%. Udviklingen i Aarhus svarer til 50,7% af den samlede stigning i Midtjylland. I Midtjylland udgør borgere på permanent offentlig forsørgelse 9,6% af befolkningen (16-64 år), mens andelen udgør 8,2% i de øvrige regioner. Lokalt varierer andelen fra 7,3% i Silkeborg til 11,4% i Randers. Midtjylland har flere unge på permanent offentlig forsørgelse og færre ældre end de øvrige regioner hvormed afgangen fra de permanente offentlige ydelser må forventes at være mindre i Midtjylland end i de øvrige regioner, i de næste mange år. Tilgangen til permanent offentlig forsørgelse er det seneste år faldet 3,6% i Midtjylland, mens tilgangen er faldet med 9,9% i de øvrige regioner samlet set. Lokalt varierer udviklingen i tilgangen fra et fald på 33,5% i Viborg til en stigning på 40,2% i Holstebro. TABEL 2.1. STATUS OG UDVIKLING PÅ PERMANENT OFFENTLIG FORSØRGELSE I MIDTJYLLAND FORDELT PÅ YDELSER OG JOBCENTRE Bestand POF Fleksjob & ledighedsyd Førtidspension Udvikling Udvikling seneste 3 Andel af befolkingen Måltal Tilgang POF Udvikling tilgang seneste september 2011 else seneste år mdr år Favrskov ,7% 0,2% 8,4% ,3% Hedensted ,7% 0,5% 8,5% ,0% Herning ,6% -0,3% 9,7% ,2% Holstebro ,6% 0,0% 9,3% ,2% Horsens ,0% 0,1% 9,8% ,8% Ikast-Brande ,1% 0,4% 9,1% ,8% Lemvig ,9% -0,5% 9,7% ,5% Norddjurs ,3% 0,5% 10,5% ,2% Odder ,6% 0,3% 8,6% ,2% Randers ,7% 0,6% 11,4% ,2% Ringkøbing-Skjern ,1% -0,1% 10,1% ,1% Silkeborg ,2% 0,0% 7,3% ,5% Skanderborg ,4% 0,4% 7,8% ,0% Skive ,8% -0,5% 10,9% ,2% Struer ,1% -0,2% 10,0% ,9% Syddjurs ,0% 1,3% 11,0% ,6% Viborg ,3% 0,1% 9,6% ,5% Århus/Samsø ,5% 0,8% 9,9% ,5% Midtjylland ,4% 0,3% 9,6% ,6% Hovedstaden-Sjælland ,2% -0,4% 7,3% ,8% Nordjylland ,4% 0,0% 9,4% ,7% Syddanmark ,3% 0,0% 10,4% ,3% Hele landet ,4% 0,0% 8,8% ,1% Kilde: Bestanden (antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse) de seneste tre måneder har oplevet en afdæmpet stigning på 0,3% i Midtjylland, mens de øvrige regioner har haft et marginalt fald på 0,2%. Udviklingen i Midtjylland dækker over en marginal stigning på 0,2% og 0,9% på hhv. førtidspension og fleksjob og ledighedsydelsesmodtagere. Lokalt varierer udviklingen fra et fald på 0,5% i Lemvig og Skive til en stigning på 1,3% i Syddjurs i Aarhus har der været en stigning på 0,8%, hvilket svarer til 64,6% af den samlede stigning i Midtjylland. 8 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 3. kvartal 2011

10 Tilgangen til permanent offentlig forsørgelse er de seneste tre måneder faldet 2,3% i Midtjylland, i de øvrige regioner har faldet været på 3,6%. Lokalt varierer tilgangen fra et fald på 13,7% i Ikast-Brande til en stigning på 4,7% i Syddjurs. Sygedagpengeforløb over 26 uger Sygedagpenge udgør den største fødekæde til permanent offentlig forsørgelse. I Midtjylland er der sygedagpengeforløb over 26 uger i september Det seneste år er de lange sygedagpengeforløb over 26 uger faldet 10,6% i Midtjylland, mens de øvrige regioner har haft et fald på 8,1%. Lokalt varierer udviklingen det seneste år fra et fald på 22,3% i Horsens til en stigning på 13,8% i Odder. FIGUR 2.2. UDVIKLINGEN I SYGEDAGPENGEFORLØB OVER 26 UGER I MIDTJYLLAND OG DE ØVRIGE REGI- ONER sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 Midtjylland Klynge : BR-regioner Kilde: De seneste tre måneder er sygedagpengeforløbene over 26 uger faldet med 3,5% i Midtjylland mod et fald på 4,5% i de øvrige regioner samlet set. I Midtjylland varierer de lokale resultater fra et fald på 9,3% i Norddjurs til en stigning på 5,3% i Favrskov. Midtjylland har en mere aktiv linje over for de sygemeldte, således er 9,5% af personer med et sygedagpengeforløb over 26 uger aktiveret mod 7,3% i de øvrige regioner. Der er 4,9% af de sygemeldte i virksomhedsrettede tilbud i Midtjylland, mens det er 3,3% i de øvrige regioner. Regionale initiativer For at understøtte jobcentrenes indsats ift. permanent offentligt forsørgede og på sygefraværsområdet har Beskæftigelsesregionen igangsat følgende initiativer: Regionen har iværksat en analyse af vejene til førtidspension. Formålet med analysen er, med udgangspunkt i den proces, der leder frem til førtidspension, at undersøge, hvorfor kommuner tilkender førtidspension i meget forskelligt omfang. På den baggrund udvikles praksisrelaterede redskaber til at styrke forløb, så førtidspension oftere undgås. Analysen gennemføres af AKF i samarbejde med jobcentrene i Herning, Holstebro, Silkeborg og Viborg. Regionen har gennem flere år drevet et netværk af sygedagpenge team- og afdelingsledere i kommunerne. Dette netværk havde oprindeligt sit udspring i det tidligere mi- BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 3. KVARTAL

11 nistermål om at nedbringe det langvarige sygefravær. Og det har været som en naturlig forlængelse af dette, at Regionen, i samarbejde med de involverede jobcentre, har besluttet fortsat at arrangere jævnlige netværksmøder mhp at sætte fortsat fokus på sygefraværet og dermed være med til at begrænse tilgangen til permanente offentlige ydelser. Regionen har iværksat et udviklingsprojekt vedr. anvendelse af psykiatrifaglig viden i beskæftigelsesindsatsen. Med henblik på i beskæftigelsesindsatsen at nyttiggøre den psykiatrifaglige viden, som findes i Region Midtjylland, arbejdes der på at iværksætte et tværfagligt samarbejde mellem 3 midtjyske jobcentre (Holstebro, Randers og Aarhus) og regionens psykiatrifaglige ekspertise. Målet er at nedbringe det lange sygefravær og dermed begrænse tilgangen til FØP. Regionen har igangsat en analyse omkring unge på varige ydelser. Analysen skal udpege faktorer, der gør, at nogle jobcentre har et forholdsvis begrænset antal tilkendelser af varige sociale ydelser til unge under 30 år. Og analysen skal komme med anbefalinger til, hvordan antallet kan begrænses. MINISTERENS MÅL 3 UNGE Status for det regionale mål for ungegruppen I september 2011 var der personer i ungegruppen i Midtjylland. Det regionale mål for ungegruppen er unge i december Ungegruppen består af flere forskellige ydelsesgrupper, hvoraf nogle har meget kort vej til job eller uddannelse, mens andre har en længere vej. Ungegruppen i Midtjylland er i hovedtræk sammensat af følgende grupper: 35% er jobklare dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere 30% er ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere i match 2 og 3 3% er på starthjælp eller introduktionsydelse 6% er revalidender 10% er på sygedagpenge 16% er på permanent offentlig forsørgelse FIGUR 3.1. UDVIKLINGEN I UNGEGRUPPEN I MIDTJYLLAND Antal sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 Unge i alt Ungemålet 10 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 3. kvartal 2011

12 Kilde: Status for udviklingen i ministerens mål 3 Det seneste år er ungegruppen steget 1,3% i Midtjylland, mens de øvrige regioner samlet set har haft en stigning på 0,4%. Den regionale udvikling varierer dog fra et fald på 0,1% i Hovedstaden-Sjælland til en stigning på 0,9% i Syddanmark. I Midtjylland varierer udviklingen lokalt fra et fald på 7,8% i Norddjurs til en stigning på 7,7% i Lemvig. Fordelt på ydelsesgrupper har der det seneste år været et fald i antallet af dagpenge- og jobklare kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og revalidender, mens gruppen af ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere og unge på permanent offentlig forsørgelse er steget. Denne tendens svarer til tendenserne i de øvrige regioner. Ungegruppen udgør 10,3% af befolkningen i alderen 16 til 29 år i Midtjylland. Ungegruppens andel svarer stort set til andelen i de øvrige regioner, hvor ungegruppen udgør 10,4% af befolkningen. Fordelt på alder udgør ungegruppen specielt en høj andel blandt de årige, hvor gruppen udgør 16,0% af befolkningen (25-29 årige). Blandt de årige udgør ungegruppen 10,9%, og endelig er andelen blandt de årige 3,4%. Sammenlignet med de øvrige regioner er der i Midtjylland en højere andel blandt de årige og en lavere andel i de øvrige aldersgrupper. TABEL 3.1. STATUS OG UDVIKLING I UNGEGRUPPEN I MIDTJYLLAND FORDELT PÅ JOBCENTRE SEPTEMBER 2011 Ungegruppen i alt Udvikling seneste år Udvikling seneste 3 mdr. Andel af unge i befolkningen Måltal Favrskov 551 1,7% -3,7% 9,4% 540 Hedensted 611-3,3% -9,1% 10,1% 600 Herning ,7% -8,7% 10,8% Holstebro 939 1,4% -11,9% 9,7% 950 Horsens ,3% -8,2% 11,8% Ikast-Brande 714 4,7% -4,2% 11,6% 668 Lemvig 253 7,7% -7,7% 8,3% 220 Norddjurs 648-7,8% -11,4% 11,6% 680 Odder 279-3,5% -10,3% 9,7% 280 Randers ,6% -7,4% 13,9% Ringkøbing-Skjern 819-3,5% -12,6% 9,3% 830 Silkeborg ,9% -5,0% 10,4% Skanderborg 641 2,6% -7,2% 9,3% 576 Skive 964-3,5% -9,3% 12,8% Struer 402 5,0% -10,1% 13,3% 370 Syddjurs 628-2,5% -7,1% 12,7% 587 Viborg ,2% -5,4% 12,3% Aarhus/Samsø ,5% -4,9% 8,7% Midtjylland ,3% -7,0% 10,3% Hovedstaden-Sjælland ,1% -8,3% 9,5% - Nordjylland ,8% -6,6% 11,6% - Syddanmark ,9% -5,7% 11,8% - Hele landet ,6% -7,2% 10,4% - Kilde: Note: Andel af unge i befolkningen er ungegruppens andel af alle unge i alderen 16 til 29 år, som bor i kommunen pr. 1. juli BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 3. KVARTAL

13 De seneste tre måneder er ungegruppen faldet 7,0% i Midtjylland. Det er et lidt mindre fald end i de øvrige regioner, hvor ungegruppen er faldet 7,2%. Lokalt varierer udviklingen fra et fald på 12,6% i Ringkøbing-Skjern til et fald på 3,7% i Favrskov. Det samlede fald i ungegruppen de seneste tre måneder dækker over fald i et flertal af ydelsesgrupperne, mens der har været stigninger i antallet af førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere i match 3, ledighedsydelsesmodtagere og introduktionsydelsesmodtagere. Regionale initiativer For at understøtte jobcentrenes indsats på ungeområdet har Beskæftigelsesregionen igangsat følgende initiativer: Særlig indsats til unge langtidsledige i Jobcenter Herning. Jobcentret opretter en særlig indsats for unge under 30 år, som er langtidsledige eller i risiko for langtidsledighed. En task force arbejder udelukkende med denne gruppe, og indsatsen består af et intensivt kontaktforløb i kombination med screening, vejledning, opkvalificering og jobrettede aktiviteter. Målrettet aktiv indsats over for unge ledige inden for bygge- og anlægsområdet. Beskæftigelsesregionen har planlagt en række initiativer inden for bygge- og anlægsområdet herunder aktiviteter i forhold til indsatsen for unge under 30 år i bygge- og anlægsområdet og det ufaglærte område, som er langtidsledige eller er i særlig risiko for langtidsledighed. Herunder blandt andet: o Indsats for flere lære- og praktikpladser i samarbejde med erhvervsskolerne, jobcentrene, Ungdommens Uddannelsesvejledning m.fl. o Målrettede uddannelsesaktiviteter. Jobcentrene kan søge om midler til projekter fra puljen til jobrettet opkvalificering. Projekterne skal have fokus på uddannelse af unge inden for bygge- og anlægsområdet. o Analyse af bygge- og anlægsområdet. Analysen vil give Regionen, jobcentrene og skolerne m.fl. bedre viden om risikoen for rekrutteringsproblemer inden for fagområderne i bygge- og anlægsområdet i de kommende år. Analyse af unge mellem 25 og 29 år i matchgruppe 1. Formålet med analysen er at komme med anbefalinger til, hvordan jobcentrene kan forbedre indsatsen og dermed mindske antallet af unge, som bliver langtidsledige. Metoden er kvalitativ og består af interview og fokusgrupper/workshops med ledige og ansatte i indsatsen, dvs. ansatte i jobcentre, hos den kommunale udfører og andre aktører, a-kasser og evt. fagforbund. Indsamling af eksisterende viden om ledige unge under 30 år. Rapporten samler og systematiserer kendt viden fra forskningsprojekter, undersøgelser, rapporter, publikationer mv. om gruppen af ledige under 30 år. Jobcentrene skal kunne anvende vidensindsamlingen til at iværksætte en effektiv ungeindsats. Indsamlingen gennemføres i samarbejde med de øvrige beskæftigelsesregioner og Den Nationale Ungeenhed. Tværregional undersøgelse og analyse af samarbejdet mellem jobcentre og UU-centre om ungeindsatsen. Fokus for analysen er at kortlægge, hvordan de enkelte elementer i samarbejdet foldes ud, at identificere, hvad der er med til at skabe og fremme et godt 12 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 3. kvartal 2011

14 samarbejde og derigennem skabe resultater i ungeindsatsen. Dvs. fokus på det, der fungerer, og som fremadrettet kan bruges til at understøtte og udvide samarbejdet mellem aktørerne. Analysen er gennemført af CABI i samarbejde med AMS, de øvrige beskæftigelsesregioner og Den Nationale Ungeenhed. Slutproduktet er en rapport og et tilhørende inspirationskatalog. MINISTERENS MÅL 4 IKKE-VESTLIGE BORGERE PÅ OFFENTLIG FOR- SØRGELSE Status for det regionale mål ikke-vestlige borgere på offentlig forsørgelse I september 2011 er der ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, som modtager offentlige ydelser i Midtjylland. Målet for december 2011 er ikke-vestlige borgere på offentlig forsørgelse. FIGUR 4.1. UDVIKLINGEN I MÅL 4 I MIDTJYLLAND sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 Antal sep-11 Ikke Vestlige i alt Mål 2011 Kilde: Jobindsats.dk I Midtjylland er andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, som modtager offentlig forsørgelse, på 36,5 % af befolkningen med ikke-vestlig baggrund, mod 30,0 % i de øvrige regioner. Andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, som modtager førtidspension, fleksjob eller ledighedsydelse udgør 46,9 % af alle, som modtager offentlig forsørgelse i Midtjylland, mod 32,9 % i de øvrige regioner. Den seneste udvikling i ministerens mål 4 Det seneste år er antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, som modtager offentlige ydelser, steget med 3,1 % i Midtjylland. De øvrige regioner har haft en mindre stigning på 1,8%. Lokalt varierer udviklingen fra et fald på 7,2% i Norddjurs til en stigning på 10,4% i Skanderborg. Udviklingen de seneste tre måneder viser, at der i Midtjylland har været et fald i antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, som modtager offentlige ydelser (-1,3 %). For de øvrige regioner gælder den samme tendens (-1,4%). BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 3. KVARTAL

15 TABEL 4.2 ANTAL IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE, SOM MODTOG OFFENTLIG FOR- SØRGELSE, OPDELT PÅ JOBCENTRE, REGIONER, UDVIKLING SENESTE ÅR OG 3 MÅNEDER, ANDEL AF BEFOLKNINGEN SAMT ANDEL AF BESTANDEN, SOM MODTAGER DAGPENGE OG PERMANENT OFFENTLIG FORSØRGELSE I SEPTEMBER SEPTEMBER 2011 Bestand IV Udvikling seneste år Udvikling seneste 3 mdr Andel befolkning And el dagpenge modtagere Andel POF Måltal Favrskov 196 7,7% 1,0% 27,3% 11,2% 36,2% 181 Hedensted 253 9,1% 4,1% 31,0% 17,8% 32,8% 200 Herning 978 1,5% -0,4% 32,5% 18,3% 44,3% 975 Holstebro 541 3,8% 1,5% 34,6% 13,7% 41,6% 510 Horsens ,0% -0,6% 34,0% 15,8% 45,3% Ikast-Brande 512 3,9% -1,2% 32,7% 19,9% 43,9% 490 Lemvig 78-2,5% -10,3% 24,1% 16,7% 38,5% 63 Norddjurs 258-7,2% -7,9% 30,6% 7,8% 46,1% 270 Odder 159 1,9% -3,0% 32,1% 15,7% 34,6% 150 Randers ,1% -0,4% 38,9% 14,5% 45,8% Ringkøbing-Skjern 406 0,2% 0,0% 31,9% 17,2% 45,1% 380 Silkeborg 797 4,6% -1,7% 34,5% 17,3% 33,1% 731 Skanderborg ,4% -1,0% 34,3% 13,3% 38,3% 346 Skive 361-0,8% -2,7% 34,9% 13,3% 46,5% 350 Struer 197 0,5% -2,5% 33,4% 15,7% 40,1% 175 Syddjurs 273 0,4% -3,5% 35,2% 10,6% 43,6% 280 Viborg 786 7,8% -1,0% 33,9% 16,4% 41,6% 703 Århus/Samsø ,2% -1,5% 39,5% 11,0% 51,4% Midtjylland ,1% -1,3% 36,5% 13,3% 46,9% Hovedstaden-Sjælland ,5% -1,5% 28,1% 20,4% 33,5% - Nordjylland ,0% -2,8% 30,2% 17,2% 34,6% - Syddanmark ,0% -1,0% 37,1% 14,7% 43,7% - Hele landet ,1% -1,4% 31,5% 17,5% 38,9% - Kilde: Jobindsats.dk Lokalt i Midtjylland er der en stor spredning mellem jobcentrene. I Aarhus/Samsø modtager 39,5 % af de ikke-vestlige indvandrere og efterkommere offentlig forsørgelse. I Lemvig modtager 24,1 % af målgruppen offentlig forsørgelse. Jobcentrene i Favrskov, Hedensted og Holstebro har haft en stigning i målgruppen de seneste tre måneder. De øvrige jobcentre har haft et fald i målgruppen. Norddjurs og Lemvig har haft de største fald i målgruppen. Regionale initiativer For at understøtte jobcentrenes indsats ift. permanent offentligt forsørgede og på sygefraværsområdet har Beskæftigelsesregionen igangsat følgende initiativer: SEBI og beskæftigelsesregionerne har igangsat et metodeafprøvningsprojekt for sygedagpengemodtagere med ikke-vestlig baggrund, hvor bl.a. Jobcenter Ikast-Brande deltager. Projektet har til formål at finde metoder til at nedbringe længden af sygefraværet, begrænse ikke-vestlige borgeres tilgang til førtidspension og nedbringe antallet af ikkevestlige borgere, der raskmeldes til ledighed. MINIMUMSKRAV I INDSATSEN Den seneste status for udviklingen i rettidigheden Jobcentrene i Midtjylland ligger i september 2011 samlet set godt på rettidigheden i forhold til de øvrige regioner. Der er dog fortsat behov for at følge udviklingen på området. 14 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 3. kvartal 2011

16 TABEL 5.1 ANDEL AF PERSONER MED MINIMUMSKRAV, DER I SEPTEMBER 2011 MANGLER OPFYLDELSE Dagpengemodtagere Jobklare Indsatsklare Midlertidigt passive jobsamtaler aktivering jobsamtaler aktivering jobsamtaler aktivering jobsamtaler Favrskov 14,1% 3,1% 1,2% 2,3% 2,6% 16,4% 3,8% Hedensted 5,0% 4,0% 22,7% 2,8% 6,4% 4,2% 24,1% Herning 4,0% 7,1% 16,5% 18,9% 2,7% 8,6% 5,6% Holstebro 2,4% 5,3% 10,0% 10,7% 3,7% 14,1% 9,4% Horsens 2,1% 1,6% 10,9% 11,6% 6,9% 12,5% 4,8% Ikast-Brande 14,0% 4,9% 5,7% 11,3% 7,1% 22,8% 4,0% Lemvig 11,1% 6,5% 0,0% 2,4% 3,5% 6,7% 0,0% Norddjurs 2,8% 4,9% 2,6% 6,3% 1,4% 7,2% 1,5% Odder 19,4% 6,1% 17,0% 8,5% 8,0% 9,2% 15,4% Randers 7,4% 9,3% 5,2% 4,1% 6,6% 23,3% 9,4% Ringkøbing-Skjern 6,6% 5,0% 2,5% 7,2% 1,7% 12,1% 0,0% Silkeborg 15,1% 6,7% 11,8% 8,1% 11,7% 16,9% 25,1% Skanderborg 3,4% 4,0% 0,0% 5,7% 3,7% 7,5% 7,8% Skive 2,9% 7,4% 2,4% 3,3% 5,4% 13,5% 13,3% Struer 2,9% 3,1% 2,1% 8,9% 1,5% 9,0% 4,5% Syddjurs 21,7% 11,2% 8,0% 7,6% 7,8% 17,7% 8,2% Viborg 10,4% 10,1% 6,1% 7,2% 6,8% 12,9% 11,3% Århus/Samsø 4,1% 6,3% 4,6% 11,6% 4,2% 15,9% 5,9% Midtjylland 6,9% 6,3% 7,2% 9,5% 5,4% 14,4% 7,9% Hovedstaden-Sjælland 7,9% 7,8% 7,2% 10,0% 8,5% 18,9% 12,4% Syddanmark 10,2% 5,6% 5,6% 8,7% 4,0% 20,8% 6,3% Nordjylland 7,8% 8,1% 5,3% 7,7% 5,1% 19,9% 5,9% Kilde: Udviklingen i opfyldelsen af minimumskravet til jobsamtaler viser, at der de sidste 3 måneder for alle fire målgrupper har været en positiv udvikling i antallet, der mangler en samtale. Det gælder også i forhold til samme måned sidste år. For dagpengemodtagere har der været en mindre stigning i andelen, der mangler en samtale fra 6,5 % i juni 2011 til 6,9 % i andelen, der mangler en samtale i september I september 2010 var det 8,9 % af dagpengemodtagerne, der manglede en samtale, og der har altså været et fald også i andelen på et års sigt. For kontant- og starthjælpsmodtagerne samlet er der også sket et fald i andelen, der mangler en samtale. Faldet har været fra 8,5 % i juni 2011 og 17,5 % i september 2010 til 6,8 % i september. Faldet siden juni 2011 er på 2,8 % -point for jobklare (match 1) og midlertidigt passive (match 3) og på 0,7 % -point for indsatsklare (match 2) kontant- og starthjælpsmodtagere, der mangler en samtale. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 3. KVARTAL

17 FIGUR 5.1 UDVIKLING I ANDEL, DER MANGLER EN RETMÆSSIG JOBSAMTALE FRA SEPTEMBER 2010 TIL SEPTEMBER % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% procentandel, der mangler sep- 10 okt-10 nov- 10 dec- 10 jan-11 feb- 11 mar- 11 apr- 11 maj- 11 jun-11 jul-11 aug- 11 sep- 11 0% A-dagpengemodtagere KTH-Match 3 KTH-Match 2 KTH-Match 1 Kilde: Udviklingen i opfyldelsen af minimumskravet til aktive tilbud viser, at der i forhold til juni 2011 har været et fald i antallet og andelen af dagpengemodtagere og jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere, der mangler et tilbud. For indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere har der i forhold til for 3 måneder og 12 måneder siden været en stigning i både antal og andel, der mangler et aktivt tilbud. For indsatsklare (match 2) har der været en stigning i andelen, der mangler et tilbud fra 11 % i juni 2011 og 13,1 % i september 2010 til 14,4 % i september For dagpengemodtagere har der været et fald i andelen, der mangler et tilbud fra 7 % i juni 2011 og 7,4 % i september 2010 til 6,3 % i september For jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere er andelen i løbet af de sidste 3 måneder faldet fra 10,3 % og i løbet af de sidste 12 måneder fra 11,9 % til 9,5 %. 16 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 3. kvartal 2011

18 FIGUR 5.2 UDVIKLING I ANDEL, DER MANGLER ET RETMÆSSIGT AKTIVT TILBUD FRA SEPTEMBER 2010 TIL SEPTEMBER % 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% procentandel, der mangler 2% sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 0% A-dagpengemodtagere KTH-Match 2 KTH-Match 1 Kilde: Regionale initiativer For at understøtte jobcentrenes indsats omkring opfyldelsen af minimumskravene i indsatsen har Beskæftigelsesregionen igangsat følgende initiativ: På dialogmøder drøftes rettidighed med de jobcentre, der på et eller flere områder synes at have problemer med at opfylde minimumskravene. Og Regionen tager yderligere kontakt til de jobcentre, hvor udviklingen har ændret sig væsentligt ift. seneste dialogmøde. Hovedparten af jobcentrene vægter den jævnlige kontakt med borgeren højt. Og for de jobcentre, der har lav rettidighed, er der igangsat initiativer for at opnå en positiv udvikling ift. jobsamtaler og aktiveringstilbud. ARBEJDSMARKEDET I MIDTJYLLAND Udviklingen i beskæftigelsen De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at der pr. 1. januar 2010 var beskæftigede personer i Midtjylland mod beskæftigede pr. 1. januar Beskæftigelsen i Midtjylland er derfor faldet med personer (4,6%) i det første år efter finanskrisen. De seneste års kraftige stigninger i beskæftigelsen er derfor blevet afløst af et markant fald. Udviklingen i beskæftigelsen siden 1997 viser dog, at beskæftigelsen i Midtjylland fortsat er på et relativt højt niveau. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 3. KVARTAL

19 FIGUR 6.1. UDVIKLINGEN I BESKÆFTIGELSEN I MIDTJYLLAND (RAS) NB databrud i 2009/ Antal personer Beskæftigede RAS-2010 Kilde: Danmarks Statistik, Det skal bemærkes, at opgørelsesmetoden for RAS-statistikken er ændret i 2010, så beskæftigelsestallene for 2009 og 2010 ikke umiddelbart er sammenlignelige med de foregående år. Den nye metode har medført, at beskæftigelsen i Midtjylland pr. 1. januar 2009 er nedjusteret med personer. Beskæftigelsen i 2010 skal derfor hæves med ca personer, hvis tallet skal sammenlignes med de tidligere år. Det betyder, at beskæftigelsen i Midtjylland pr. 1. januar 2010 er på niveau med beskæftigelsen i 2000 og 2001, og lidt lavere end niveauet i Geografiske forskelle Beskæftigelsen har udviklet sig forskelligt i de enkelte kommuner i Midtjylland og mellem regionerne. På regionalt niveau er beskæftigelsen faldet mest i Nordjylland og Syddanmark, mens udviklingen i Midtjylland er på niveau med udviklingen i Region Sjælland, og Region Hovedstaden har haft den mindste nedgang. I Midtjylland har dele af Østjylland særligt Aarhus Kommune og nabokommunerne oplevet mindre beskæftigelsesfald end de vestjyske kommuner og Hedensted, Horsens og Randers. Udviklingen i antallet af arbejdspladser følger stort set den samme tendens som udviklingen i beskæftigelsen. Dog har nogle kommuner haft et større fald i beskæftigelsen end i antallet af arbejdspladser, mens andre kommuner har oplevet et større fald i antallet af arbejdspladser end beskæftigelsesfaldet. 18 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 3. kvartal 2011

20 FIGUR 6.2. UDVIKLINGEN I BESKÆFTIGELSEN OG ANTAL ARBEJDSPLADSER FRA 2009 TIL 2010 (RAS) Udv % 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% Hele landet Hovedstade Sjælland Syddanmark Nordjylland Midtjylland Østjylland Vestjylland Samsø Aarhus Odder Skanderborg Favrskov Syddjurs Viborg Silkeborg Norddjurs Holstebro Lemvig Herning Horsens Randers Skive Ring.-Skjern Ikast-Brande Hedensted Struer Udv. beskæftigelse Kilde: Danmarks Statistik, Udv. arbejdspladser Forskelle mellem brancherne Fordelt på hovederhverv er antallet af arbejdspladser i Midtjylland faldet mest i Industrien med et fald på arbejdspladser fra 2009 til 2010 (-17,1%). Bygge- og anlægsbranchen har oplevet tilbagegang med et fald på arbejdspladser (-11,0%), mens handelsvirksomhederne har oplevet et fald på arbejdspladser (-6,6%). Den offentlige sektor er derimod den eneste sektor, der har oplevet fremgang med en vækst på arbejdspladser (3,3%). FIGUR 6.3. UDVIKLINGEN I ANTALLET AF ARBEJDSPLADSER FORDELT PÅ HOVEDERHVERV (RAS) Landbrug, fiskeri mv. Industri Forsyningsvirksomhed Bygge og anlæg Handel Transport Hoteller og restauranter Forlag, telekom., It- og informationstjenester Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udl. Rådgivning, forskning og udvikling Rejsebureauer, rengøring og anden Offentlig adm., undervisning, Kultur og fritid mv. Kilde: Danmarks Statistik, Udviklingen i ledigheden I september 2011 var der ledige i Midtjylland, svarende til 5,0% af arbejdsstyrken. Ledigheden er lidt lavere end på landsplan, hvor der i september 2011 var ledige, svarende til 5,6%. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 3. KVARTAL

21 Siden september 2010 er ledigheden faldet med fuldtidspersoner, svarende til et fald på 4,4%. På landsplan er ledigheden faldet 1,9% det seneste år. Korrigeret for sæsonudsving var der bruttoledige i Midtjylland i september Det svarer til en ledighed på 5,5%. De sæsonkorrigerede ledighedstal viser, at bruttoledigheden har vist en faldende tendens siden oktober 2010 dog med en lille stigning fra april til august Fra august til september er den sæsonkorrigerede ledighed næsten uændret i Midtjylland. FIGUR 6.4. UDVIKLINGEN I BRUTTOLEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND Seneste år M M M M M M M M M M M M M M12 Antal fuldtidspersoner 2011M M M09 Bruttoledighed Sæsonkorrigeret ledighed Kilde: Danmarks Statistik, De seneste års ledighedsudvikling har været meget forskellig for mænd og kvinder. Fra september 2010 til september 2011 er ledigheden faldet 15,7% for mænd, mens den er steget 9,3% for kvinder. Det betyder, at ledigheden i september er højere for kvinder med 5,4% end for mænd med 4,6%. Fordelt på alder er ledigheden højest for de årige med 8,2% og de årige med 5,6%, mens den er lavest for de 60-årige og derover med 2,6%. Det seneste år er ledigheden faldet for alle aldersgrupper, og faldet er størst for de årige med et fald på 7,7%. Geografiske forskelle I september 2011 havde Skanderborg den laveste ledighed i Midtjylland med en ledighed på 3,6%. Herefter følger Hedensted og Samsø med 3,7% og 3,8%. Modsat var ledigheden højest i Horsens og Ikast-Brande begge med en ledighed på 5,9%. Det seneste år er ledigheden faldet i 16 ud af 19 kommuner i Midtjylland. Ledigheden er faldet mest på Samsø med 26% og i Hedensted med 19%, mens kun Lemvig, Silkeborg og Aarhus har oplevet mindre stigninger i ledigheden. 20 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 3. kvartal 2011

22 FIGUR 6.5. LEDIGHEDEN I KOMMUNERNE I MIDTJYLLAND I SEPTEMBER 2010 OG SEPTEMBER ,0 7,0 September 2010 September 2011 Ledige i pct. af arb.styrken 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Kilde: Danmarks Statistik, Ikast-Brande Horsens Randers Struer Skive Aarhus Silkeborg Norddjurs Region Midtjylland Landsdel Østjylland Herning Landsdel Vestjylland Syddjurs Viborg Holstebro Lemvig Odder Ringkøbing-Skjern Favrskov Samsø Hedensted Skanderborg Forskelle mellem a-kasserne Fordelt på a-kasser var ledigheden i september 2011 lavest i Danske Sundhedsorganisationers a-kasse med 2,2%, Ledernes a-kasse med 2,8% og i El-faget med 3,0%. Modsat var ledigheden højest i 3F med 8,9%, Teknikernes a-kasse med 8,5% og i a-kassen for Journalistik, kommunikation og sprog med 8,1%. FIGUR 6.6. LEDIGHEDEN I A-KASSERNE I MIDTJYLLAND I SEPTEMBER 2010 OG SEPTEMBER 2011 Ledige i pct. af forsikrede 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 3F Teknikere Journ., komm. Sprog KRIFA Magistre HK Det faglige hus NNF CA I alt Byggefagene Kilde: Danmarks Statistik, September 2010 September 2011 FOA AAK Metal FFA SLA BUPL-A Business DLF-A Min a-kasse FTF-A Funkt.og Servicefag ASE DANA IAK El-faget Ledere DSA BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / 3. KVARTAL

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSKRAFTRESERVEN. Et månedligt overblik over status og udvikling

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSKRAFTRESERVEN. Et månedligt overblik over status og udvikling BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSKRAFTRESERVEN Et månedligt overblik over status og udvikling Udarbejdet i september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ARBEJDSKRAFTRESERVEN - REGIONALT 5 Regional udvikling

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Kvartalsrapport Midtjylland

Kvartalsrapport Midtjylland 2013 Oktober Kvartalsrapport Midtjylland Overblik over resultater af beskæftigelsesindsatsen INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 MINISTERENS MÅL 1 FLERE UNGE SKAL HAVE EN UDDANNELSE...3 STATUS FOR MÅL

Læs mere

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND Beskæftigelsesregion De nye ledighedstal for december 2010 Næsten uændret ledighed i december 2010 I steg ledigheden med 205 personer fra december 2009 til december 2010. Det er en stigning på kun 0,6%

Læs mere

Ledighedstal for Region Midtjylland i februar 2017

Ledighedstal for Region Midtjylland i februar 2017 Antal bruttoledige Ledighedstal for i februar 217 Bruttoledigheden fordelt på køn i 216M2 216M3 216M4 216M5 216M6 216M7 216M8 216M9 216M1 216M11 216M12 217M1 217M2 Mænd 12.52 11.449 1.547 9.689 9.2 9.12

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Ledighedstal for Region Midtjylland i februar 2018

Ledighedstal for Region Midtjylland i februar 2018 Antal bruttoledige Ledighedstal for i februar 218 Bruttoledigheden fordelt på køn i Mænd 13.124 12.435 11.377 1.964 1.85 11.413 11.339 1.567 1.72 1.788 11.174 11.937 12.183 Kvinder 12.775 12.175 11.193

Læs mere

Ledighedstal for Region Midtjylland i december 2017

Ledighedstal for Region Midtjylland i december 2017 Ledighedstal for i december 217 Bruttoledigheden fordelt på køn i Mænd 11.37 12.791 13.124 12.436 11.379 1.967 1.851 11.215 11.82 1.567 1.72 1.788 11.28 Kvinder 11.832 12.79 12.776 12.175 11.193 11.563

Læs mere

Ledighedstal for Region Midtjylland i oktober 2017

Ledighedstal for Region Midtjylland i oktober 2017 Antal bruttoledige Ledighedstal for i oktober 217 Bruttoledigheden fordelt på køn i 216M1 216M11 216M12 217M1 217M2 217M3 217M4 217M5 217M6 217M7 217M8 217M9 217M1 Mænd 9.621 1.261 11.288 12.759 13.93

Læs mere

Ledighedstal for Region Midtjylland i august 2017

Ledighedstal for Region Midtjylland i august 2017 Antal bruttoledige Ledighedstal for i august 217 Bruttoledigheden fordelt på køn i 216M8 216M9 216M1 216M11 216M12 217M1 217M2 217M3 217M4 217M5 217M6 217M7 217M8 Mænd 9.598 9.257 9.624 1.267 11.293 12.761

Læs mere

Ledighedstal for Region Midtjylland i marts 2017

Ledighedstal for Region Midtjylland i marts 2017 Antal bruttoledige Ledighedstal for i marts 217 Bruttoledigheden fordelt på køn i 216M3 216M4 216M5 216M6 216M7 216M8 216M9 216M1 216M11 216M12 217M1 217M2 217M3 Mænd 11.449 1.547 9.689 9.2 9.12 9.293

Læs mere

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Disposition 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Seniorer

Læs mere

2011 September. Ungegruppen i Midtjylland - Juli Notat udarbejdet til møde med Rådets baggrundsgruppe den 30. september 2011.

2011 September. Ungegruppen i Midtjylland - Juli Notat udarbejdet til møde med Rådets baggrundsgruppe den 30. september 2011. 2011 September Ungegruppen i Midtjylland - Juli 2011 Notat udarbejdet til møde med Rådets baggrundsgruppe den 30. september 2011. Udgivet: 27.09.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF UNGEGRUPPEN I MIDTJYLLAND

Læs mere

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Beskæftigelsesregion Midtjylland De nye ledighedstal for september Færre ledige i Midtjylland end for et år siden, men flere i aktivering OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Antal ledige faldt med 1749

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR udarbejdet i september 2010 SAMMENFATNING STATUS FOR SYGEFRAVÆR Juni 2010 1. Hvad er omfanget af det langvarige sygefravær i Midtjylland? Antallet

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND KVARTALSRAPPORT. Overblik over resultater og udfordringer på arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND KVARTALSRAPPORT. Overblik over resultater og udfordringer på arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND KVARTALSRAPPORT Overblik over resultater og udfordringer på arbejdsmarkedet i Midtjylland 2. kvartal 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGNING I ARBEJDSKRAFTRESERVEN 2 Den seneste

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND UNGELEDIGHEDEN I JULI Et månedlig overblik over status og udvikling for ungegruppen

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND UNGELEDIGHEDEN I JULI Et månedlig overblik over status og udvikling for ungegruppen BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND UNGELEDIGHEDEN I JULI 2010 Et månedlig overblik over status og udvikling for ungegruppen Udarbejdet i september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERORDNET OM UDVIKLINGEN I JOBCENTRENE

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Notat Sygedagpenge og jobafklaring Midtjylland

Notat Sygedagpenge og jobafklaring Midtjylland Notat Sygedagpenge og jobafklaring Midtjylland Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Juli 2018 Indledning Sygedagpengereformen trådte i kraft i sommeren 2014. Intentionerne med sygedagpengereformen er at sikre

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til Langtidsledigheden i Randers Antallet af arbejdsfordelinger i 2 Efterspørgselen på arbejdskraft (der er ikke nye

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland. august 0 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND HALVERET PÅ 2 ÅR Siden juni 0 er ledigheden i Midtjylland faldet fra 0. ledige til et rekordlavt ledighedsniveau på.08

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Østjylland

Pressemeddelelse fra RAR Østjylland Pressemeddelelse fra RAR Østjylland Ledigheden faldt med 1.382 fra april 2014 til april 2015. Det svarer til et fald på 7,4%. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Østjylland er steget med 2.754 fra februar

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

1 of 11. Kommunenotat. Syddjurs Kommune

1 of 11. Kommunenotat. Syddjurs Kommune 1 of 11 Kommunenotat Kommune 215 2 of 11 Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 29. september 2006 LEDIGHEDSFALD PÅ % I MIDTJYLLAND PÅ ET ÅR I den midtjyske beskæftigelsesregion fortsætter det rekordlave ledighedsniveau med kun 26.149

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND OPFYLDELSE AFMINIMUMSRETTIGHEDER. Status for 2.kvartal 2010 og juni/juli måned 2010

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND OPFYLDELSE AFMINIMUMSRETTIGHEDER. Status for 2.kvartal 2010 og juni/juli måned 2010 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND OPFYLDELSE AFMINIMUMSRETTIGHEDER Status for 2.kvartal 2010 og juni/juli måned 2010 Udarbejdet september 2010 STATUS FOR RETTIDIGHED INDHOLDSFORTEGNELSE STATUS FOR MIDTJYLLAND

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Ledelsesrapport. Jobcenter Struer

Ledelsesrapport. Jobcenter Struer Ledelsesrapport Jobcenter Struer Udvikling i ministermål Figur m.1: Udvikling i arbejdskraftreserven Figur m.3: Udvikling i ungeledighed Anm: Arbejdskraftreserven udgøres af ledige, der har modtaget offentlig

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 3 januar 2011

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 3 januar 2011 LEDIGHED OG INDSATS 211 NR. 3 januar 211 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til januar 211 Antallet af arbejdsfordelinger i 2 Efterspørgselen på arbejdskraft

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november Ledigheden. Side 1 af 14

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november Ledigheden. Side 1 af 14 ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november 2 1. Ledigheden Nettofuldtidsledige i faktiske tal. oktober 27 oktober 28 oktober 2 Ledige i alt Pct. Ledige i alt Pct. Dagpenge Kontanthjælp I alt

Læs mere

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014 Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i Konjunkturerne på arbejdsmarkedet -2016 Prognose for hele landet 3 gange om året udarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet en prognose for udviklingen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

Ledighedstal for juli 2012

Ledighedstal for juli 2012 Ledighedstal for juli 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Kommunenotat Rebild 2015

Kommunenotat Rebild 2015 Kommunenotat Rebild 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden steg.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere