Topdanmark A/S. CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017"

Transkript

1 Topdanmark A/S CVR-nr ÅRSRAPPORT 2013

2 TOPDANMARKS EQUITY STORY Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici ylav omkostningsprocent ybegrænset finansiel risiko yeffektiv kapitalstyring ybegrænset toplinjevækst yprofitabel vækst i nævnte rækkefølge yhøjt nettoresultat ystort aktietilbagekøbsprogram yingen beskyttelse mod en overtagelse i vedtægterne Læs mere om Topdanmarks equity story på Investor Aktieprofil Læs også om værdiskabelse i Topdanmark på Investor Værdiskabelse

3 TOPDANMARKS ÅRSRAPPORT marts 2014 Meddelelse nr. 03/2014 Hovedelementer i årsrapporten BResultat efter skat på mio. kr. mod mio. kr. i BResultatet ligger over de mio. kr., der var forudsat i delårsrapporten for kvartal BResultatet pr. aktie blev 12,5 kr. mod 14,2 kr. i BCombined ratio blev 91,5 mod 88,0 i BCombined ratio ekskl. afløb blev 95,0 mod 90,3 i BVejrligsrelaterede skader påvirkede combined ratio med 3,9 pct.point (2012: 0,5 pct.point) 331BPræmieindtægten steg med 1,5 % i skadeforsikring og med 14,8 % i livsforsikring 332BInvesteringsafkastet faldt fra mio. kr. til 866 mio. kr. 333BResultatet af livsforsikring steg fra 210 mio. kr. i 2012 til 442 mio. kr. i BDet realiserede tilbagekøb af Topdanmark-aktien blev mio. kr. svarende til en buy-back yield på 11,1 %. 4. kvartal BResultat efter skat blev 251 mio. kr. mod 453 mio. kr. i 4. kvartal BCombined ratio blev 100,4 mod 88,2 i 4. kvartal BDe to storme i 4. kvartal påvirkede combined ratio negativt med 14,6 pct.point 338BEkskl. afløbsresultat lå combined ratio på 104,9 mod 91,7 i 4. kvartal BPræmieindtægten steg med 2,4 % i skadeforsikring og med 30,9 % i livsforsikring 340BInvesteringsafkastet faldt fra 343 mio. kr. i 4. kvartal 2012 til 283 mio. kr. i 4. kvartal Modelmæssig resultatprognose for BDen forudsatte combined ratio for 2014 er uændret ekskl. afløbsresultat 342BPræmievæksten i skadeforsikring forudsættes uændret at ligge på 2-3 % 343BDen modelmæssige resultatprognose er på mio. kr. efter skat og ekskl. afløbsresultat, svarende til et resultat pr. aktie på 9,4 kr. Tilbagekøb af Topdanmark-aktier 344BTilbagekøbsprogrammet for 2014 ligger på 1,7 mia. kr., svarende til en udlodningsprocent på 10,2 %. Webcast 383BI en webcast præsenterer adm. direktør Christian Sagild finansielle highlights og kommenterer forventningerne til fremtiden. Telefonkonference 384BMed udgangspunkt i årsrapporten og webcast afholdes telefonkonference i dag kl. 15:30 (CET), hvor der er mulighed for at stille spørgsmål til adm. direktør Christian Sagild og koncerndirektør Lars Thykier. Telefonkonferencen foregår på engelsk. 385BDeltag i telefonkonferencen ved at ringe til: 386BUK dial-in-nummer: +44 (0) BUS dial-in-nummer: B10-15 minutter før konferencens start. Bed om at blive tilsluttet Topdanmarks telefonkonference og oplys reference eller lyt til direkte transmission af telefonkonferencen. 389BEventuelle henvendelser: 390BChristian Sagild, adm. direktør 391BDirekte telefon: BLars Thykier, koncerndirektør 393BDirekte telefon: BSteffen Heegaard, Kommunikations- og IR-direktør 395BDirekte telefon: , mobil: side 1 af 90

4 Indhold 14B1 15B3 16B4 Resultat 17B4 Resultat 18B5 19B9 20B11 21B13 22B13 23B13 Forventninger 24B15 25B16 26B20 27B22 28B22 29B23 30B23 31B24 32B25 33B25 34B25 35B27 36B27 37B27 38B28 39B29 40B33 41B34 42B35 43B36 44B37 45B38 46B39 47B40 48B70 49B79 50B79 51B80 52B81 53B82 Ledelsesberetning Hovedelementer i årsrapporten Hoved- og nøgletal i 2013 i 4. kvartal 2013 Skadeforsikring Livsforsikring Investeringsaktiviteter Moderselskabet m.v. Skat til 2014 Tilbagekøb af Topdanmark-aktier Risikostyring Solvens Kapitalmodel Kapitalstruktur og ejerforhold Bestyrelse og vedtægter Fratrædelsesgodtgørelser Aflønningsstruktur Corporate Governance CSR Investor Relations Aktiesplit Generalforsamling Finanskalender Offentliggjorte selskabsmeddelelser og handelsindberetninger Bestyrelse og direktion Femårsoversigt Koncernen Årsregnskab Koncernen Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Aktiver Passiver Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Anvendt regnskabspraksis Årsregnskab Moderselskabet Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Noter 54B87 Disclaimer 55B88 Ledelsespåtegning 57B89 58B90 56BRevisionserklæringer Intern revisions erklæringer Den uafhængige revisors erklæringer side 2 af 90

5 396B Hoved- og nøgletal 4. kvt. 4. kvt. Mio. kr Præmieindtægter: Skadeforsikring Livsforsikring Resultater: Skadeforsikring Livsforsikring Moderselskab m.v Resultat før skat Skat Resultat Afløbsresultat f.e.r Egenkapital moderselskabet primo Resultat Tilbagekøb af egne aktier Aktiebaseret aflønning Andre egenkapitalbevægelser Egenkapital moderselskabet ultimo Udskudt skat af sikkerhedsfonde Egenkapital koncernen ultimo Ansvarlig kapital, moderselskabet*) Aktiver i alt, moderselskabet Aktiver i alt, koncernen Hensættelser til forsikringsog investeringskontrakter: Skadeforsikring Livsforsikring Finansielle nøgletal (moderselskabet) Resultat efter skat i pct. af egenkapitalen 36,6 24,1 21,1 33,9 26,0 8,0 4,5 Resultat efter skat pr. aktie (kr.) 9,2 7,7 7,4 14,2 12,5 3,6 2,2 Resultat efter skat pr. aktie udvandet (kr.) 9,2 7,7 7,4 14,1 12,3 3,6 2,2 Indre værdi pr. aktie udvandet (kr.) 28,7 33,8 36,8 45,8 48,3 45,8 48,3 Tilbagekøb af egne aktier pr. aktie udvandet (kr.) 2,4 5,9 8,4 9,3 15,4 2,2 2,9 Børskurs ultimo 70,3 73,8 89,5 121,3 142,8 121,3 142,8 Gennemsnitligt antal aktier (1.000) Gennemsnitligt antal aktier udvandet (1.000) Antal aktier ultimo (1.000) Nøgletal skadeforsikring Bruttoerstatningsprocent 73,1 75,5 78,2 70,0 80,4 69,7 114,1 Nettogenforsikringsprocent 3,1 2,4-3,6 2,2-5,0 2,5-29,7 Skadeforløb 76,2 77,9 74,6 72,2 75,4 72,2 84,3 Bruttoomkostningsprocent 14,9 15,4 15,7 15,8 16,2 16,0 16,0 Combined ratio 91,1 93,3 90,3 88,0 91,5 88,2 100,4 Operating ratio 90,1 92,7 89,6 87,8 91,4 88,1 100,3 Combined ratio ekskl. afløb 93,6 95,7 92,0 90,3 95,0 91,7 104,9 *) Egen- og lånekapital Sammenligningstal for præmieindtægter livsforsikring og finansielle nøgletal er ændret jf. anvendt regnskabspraksis. side 3 af 90

6 400B 414B Resultat i BTopdanmarks resultat efter skat blev mio. kr. mod mio. kr. i Årsagen til resultattilbagegangen på 19,5 % var et større omfang af vejrligsrelaterede skader i 398B2013, og at investeringsafkastet var ekstraordinært højt i BResultat pr. aktie faldt med 12,0 % til 12,5 kr. Resultat og modelmæssig resultatprognose Prognose 2013 i delårsrapporten for kvartal 2013 Resultat 2012 Resultat 2013 Mio. kr. Skadeforsikring - Teknisk resultat Investeringsafkast efter overførsel til teknisk resultat m.m Resultat af skadeforsikring Livsforsikring Moderselskab m.v Resultat før skat Skat Årets resultat BResultatet før skat faldt med 460 mio. kr. til mio. kr. 402BDet forsikringstekniske resultat faldt med 303 mio. kr. navnlig på grund af to storme i 4. kvartal, som efter refusion fra genforsikringsselskaberne m.v. netto kostede 330 mio. kr. Omvendt blev det forsikringstekniske resultat positivt påvirket med 105 mio. kr. af større afløbsgevinster. 407BResultat i 4. kvartal BResultat efter skat for 4. kvartal blev 251 mio. kr. mod 453 mio. kr. i 4. kvartal BFør skat faldt resultatet med 275 mio. kr. til 318 mio. kr. 410BDet forsikringstekniske resultat faldt med 270 mio. kr. Tilbagegangen skyldes hovedsagelig de to storme. 403BInvesteringsafkastet efter overførsel til teknisk resultat faldt med 441 mio. kr. til 595 mio. kr. Som omtalt var investeringsafkastet ekstraordinært højt i Selvom investeringsafkastet for 2013 var lavere end i 2012, lå det over normalt niveau. 404BResultatet af livsforsikring steg med 232 mio. kr. til 442 mio. kr. Fremgangen skyldes især, at der i 2013 blev overført 171 mio. kr. fra skyggekontoen, hvorimod der i 2012 blev overført 117 mio. kr. til skyggekontoen, jf. afsnittet Livsforsikring. 405BResultatet i moderselskabet m.v. steg med 51 mio. kr. til 73 mio. kr. Fremgangen skyldes et højere performancetillæg i Topdanmark Kapitalforvaltning i 2013 samt en ejendomsnedskrivning på 25 mio. kr. i BResultatet på mio. kr. var bedre end forudsat i den seneste modelmæssige resultatprognose for 2013 i delårsrapporten for kvartal 2013, der lå på mio. kr. Forbedringen, der fremkom trods en yderligere storm efter prognosedatoen, skyldes et højere investeringsafkast end forudsat samt afløbsgevinster i 4. kvartal. 411BInvesteringsafkastet efter overførsel til teknisk resultat faldt med 97 mio. kr. til 169 mio. kr. 412BResultatet af livsforsikring steg med 56 mio. kr. til 102 mio. kr. Forbedringen skyldes især, at der i 4. kvartal 2013 blev overført 22 mio. kr. fra skyggekontoen, hvorimod der i 4. kvartal 2012 blev overført 28 mio. kr. til skyggekontoen. 413BResultatet i moderselskabet m.v. steg med 36 mio. kr. til 54 mio. kr. bl.a. som følge af det højere performancetillæg i Topdanmark Kapitalforvaltning. Udvikling i resultat 4. kvartal 4. kvartal Mio. kr Skadeforsikring - Teknisk resultat Investeringsafkast efter overførsel til teknisk resultat m.m Resultat af skadeforsikring Livsforsikring Moderselskab m.v Resultat før skat Skat Resultat side 4 af 90

7 415BSkadeforsikring Det danske skadeforsikringsmarked 416BDet danske marked for skadeforsikring har i 2013 været præget af: 417BLavere gennemsnitspræmie på bilforsikring 418BPræmievækst på omkring 1 % 419BStigende skadeforløb på indboforsikringer 420BTo storme i 4. kvartal 421BLavere renteniveau 422BCombined ratio steg fra 90 til omkring BAfløbsgevinster påvirkede combined ratio positivt med 3-4 pct.point. 424BDen automatiske prisindeksering på privat- og erhvervsmarkedet lå på 1,8 %, hvilket for markedet som helhed vurderes at have en samlet effekt på omkring 1,3 %. Priserne på industrimarkedet har også i 2013 været under pres bl.a. på grund af konkurrence fra udenlandske selskaber. 425BGennemsnitspræmien på bilforsikring faldt med omkring 3 % i Årsagen er, at nye biler er mindre og mere trafiksikre end ældre biler, og at den gennemsnitlige forsikringspræmie derfor er lavere for nye biler. Samtidig steg det samlede antal biler i Danmark med 2,0 % i BSamlet skønnes det, at væksten i bruttopræmieindtægten lå på omkring 1 %. 427BPå indbo er tendensen fra de senere år med faldende skadefrekvens, men stigende gennemsnitsskade, fortsat i Politiets mere borgernære indsats har medvirket til færre indbrud. Til gengæld er gennemsnitsskaden, hovedsagelig på huskunder, steget bl.a. på grund af mere struktureret indbrudsadfærd og en større andel af kostbare genstande som smykker, ure, sølvtøj, designermøbler og lignende. Samlet vurderes skadeforløbet at være steget på indboforsikringer. 428BDanmark blev ikke ramt af væsentlige skybrudsskader i løbet af sommeren, men til gengæld af to storme i 4. kvartal. De to storme skønnes at have medført bruttoudgifter på 4-5 mia. kr. Efter refusion fra genforsikringsselskaberne skønnes de to storme at have påvirket combined ratio negativt med ca. 3 pct.point. I forbindelse med stormen i december blev Danmark ramt af stormflod, d.v.s. oversvømmelse fra have, søer eller åer. Stormflodsskader dækkes ikke af forsikringen, men af den statslige stormflodsordning. Forsikringsselskaberne varetager skadebehandlingen af stormflodsskaderne på vegne af Stormrådet. Der synes at være positiv vilje til at udvide dækningsomfanget for denne ordning. 429BErstatningshensættelserne diskonteres til nutidsværdi, hvilket betyder, at et lavere renteniveau giver højere erstatningsudgifter. Renteniveauet lå lavere i 2013 end i Afhængig af porteføljesammensætning har det 430Bmedført en stigning i combined ratio på omkring 0,5 pct.point. 431BSamlet vurderes det, at combined ratio ekskl. afløbsresultat for hele det danske marked i 2013 er steget fra 90 til et niveau omkring 93. Der er dog betydelige forskelle mellem de enkelte selskabers combined ratio. 432BAfløbsresultatet skønnes at have påvirket combined ratio positivt med omkring 3-4 pct.point mod 4 pct.point i Afløbsgevinsterne i 2012 og 2013, der vurderes at ligge over det normale niveau, ligger typisk på arbejdsskade, ulykke og motoransvar. Også her er der betragtelige forskelle mellem selskaberne. Resultatet af skadeforsikring i Topdanmark Præmieindtægt 433BPræmieindtægten steg i 2013 med 1,5 % til mio. kr. Det var på linje med den forudsatte præmievækst på 1-2 %. Præmiefremgangen var fordelt med 2,4 % på privatsegmentet og 0,3 % på erhvervs- og industrisegmentet. 434BPræmieindtægten var positivt påvirket af den automatiske indeksering på 1,8 %, hvilket gav en effekt på omkring 1,3 % på den samlede præmieindtægt. 435BTopdanmark har i 2013 haft en stærk konkurrenceposition på privatmarkedet, landbrugsmarkedet og det nedre erhvervsmarked. Dette skyldes dels et øget markedspres gennem såvel egne salgskanaler som Danske Bank, dels at afgangen er reduceret. 436BLønsomheden ved forsikring af større industrivirksomheder lever ikke i alle tilfælde op til Topdanmarks afkastkrav. Dette medførte i 2013 afgang af nogle større ulønsomme kundeforhold, navnlig inden for arbejdsskadeforsikring. Skadeforløb 437BSkadeforløbet blev 75,4 mod 72,2 i Hovedårsagen til det forværrede skadeforløb var et øget omfang af vejrligsrelaterede skader. De vejrligsrelaterede skader steg fra 48 mio. kr. f.e.r. i 2012 til 350 mio. kr. f.e.r. i 2013, svarende til en forværring af skadeforløbet på 3,4 pct.point. De to storme i 4. kvartal 2013 medførte godt skader og bruttoerstatningsomkostninger på omkring 1 mia. kr. Efter refusion fra genforsikringsselskaberne, betaling af reinstatementpræmie og udgifter til skadebehandling m.v. blev nettoudgifterne til de to storme 330 mio. kr. Topdanmark forudsætter 170 mio. kr. f.e.r. i normalniveau for vejrligsrelaterede skader. Omfanget af vejrligsrelaterede skader lå 180 mio. kr. over dette normalniveau, svarende til 2,0 pct.point på skadeforløbet. side 5 af 90

8 441B 438BForløbet på brandforsikring var 57 mio. kr. dårligere end i 2012, hvilket forværrede skadeforløbet med 0,6 pct.point. I 1. halvår 2013 var det privatsegmentet, der var ramt af et større omfang af brandskader, mens det i 2. halvår primært var landbrugsområdet, der blev ramt. 439BRentekurven, der anvendes til diskontering af erstatningshensættelserne, lå lavere i 2013 end i Dette forværrede skadeforløbet med 0,5 pct.point. 440BAfløbsgevinster f.e.r. var 306 mio. kr. mod 201 mio. kr. i Det svarer til en forbedring af skadeforløbet på 1,1 pct.point. Der var primært afløbsgevinster på syge- og ulykkesforsikringer (139 mio. kr.), motoransvars-/-kaskoforsikringer (93 mio. kr.) samt arbejdsskadeforsikringer (63 mio. kr.). Omkostningsprocent 442BOmkostningsprocenten steg fra 15,8 til 16,2. Stigningen skyldes investering i øget salgskraft på privatmarkedet, landbrugsmarkedet og det nedre erhvervsmarked. Investeringen i salgskraft har medført et øget nysalg, hvilket igen har medført øget udbetaling af salgsprovisioner i forhold til BEksklusive afløbsgevinster blev combined ratio 95,0 mod 90,3 i BÅrets vejrligsrelaterede skader påvirkede skadeforløbet med 3,9 pct.point, hvilket var 2,0 pct.point over normalniveauet. Combined ratio 443BDe samlede udgifter til skader, genforsikring, salg og administration set i forhold til præmieindtægten (combined ratio) blev 91,5 mod 88,0 i side 6 af 90

9 446B 453B Hovedtal Skadeforsikring 4. kvartal 4. kvartal Mio. kr Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatninger Omkostninger Resultat af afgiven forretning Teknisk resultat Investeringsafkast efter overførsel til teknisk resultat Andre poster Resultat af skadeforsikring Afløbsresultat f.e.r Bruttoerstatningsprocent 69,7 114,1 70,0 80,4 Nettogenforsikringsprocent 2,5-29,7 2,2-5,0 Skadeforløb 72,2 84,3 72,2 75,4 Bruttoomkostningsprocent 16,0 16,0 15,8 16,2 Combined ratio 88,2 100,4 88,0 91,5 Operating ratio 88,1 100,3 87,8 91,4 Combined ratio ekskl. afløb 91,7 104,9 90,3 95,0 Udvikling i 4. kvartal 447BPræmieindtægten i 4. kvartal 2013 steg med 2,4 % til mio. kr. 448BSkadeforløbet steg fra 72,2 til 84,3. Udviklingen skyldes hovedsagelig to storme, som medførte, at omfanget af vejrligsrelaterede skader blev forværret med 326 mio. kr., svarende til en negativ påvirkning af skadeforløbet på 14,4 pct.point. Hertil kom et øget omfang af brandskader (0,6 pct.point). Omvendt var skadeforløbet positivt påvirket af større afløbsgevinster (1,0 pct.point) samt et forbedret forløb på følgende områder: Ulykkesforsikringer 449B(0,6 pct.point), SUL (0,5 pct.point) og bilforsikringer (0,4 pct.point). 450BOmkostningsprocenten lå uændret på 16,0. 451BSamlet blev combined ratio 100,4 i 4. kvartal 2013 mod 88,2 i 4. kvartal Ekskl. afløbsgevinster lå combined ratio på 104,9 i 4. kvartal 2013 mod 91,7 i 4. kvartal BKvartalets to storme påvirkede skadeforløbet med 14,6 pct.point, hvilket var 12,4 pct.point over det normalt forventede niveau. side 7 af 90

10 454B Segmentrapportering Privat 59BPrivat udbyder forsikringer til private husstande i Danmark. 60BPræmieindtægten steg med 2,4 % til mio. kr. Væksten stammer primært fra hus- og indboforsikringer. Præmieindtægten på bilforsikringer steg med 1,7 % trods et fald i gennemsnitspræmien på 2,2 %. I 4. kvartal 2013 steg præmieindtægten med 3,0 % i forhold til 4. kvartal BDet forsikringstekniske resultat steg med 33 mio. kr. til 547 mio. kr. 62BSkadeforløbet blev forbedret med 1,1 pct.point til 72,1. Forbedringen skyldes større afløbsgevinster svarende til 63Ben forbedring af skadeforløbet på 3,3 pct.point. Stormene i 4. kvartal betød en forværring af skadeforløbet på 2,0 pct.point. Forløbet på brandforsikring forværrede skadeforløbet med 0,5 pct.point. 64BOmkostningsprocenten steg fra 16,2 til 16,9 som følge af den øgede investering i distributionskraft og højere salgsprovisioner. 65BCombined ratio blev forbedret fra 89,4 i 2012 til 88,9 i Ekskl. afløbsgevinster steg combined ratio fra 90,1 til 92,9. Privat 4. kvartal 4. kvartal Mio. kr Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatninger Omkostninger Afgiven forretning Teknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Bruttoerstatningsprocent 70,9 87,5 72,7 74,5 Nettogenforsikringsprocent 3,3-14,4 0,5-2,5 Skadeforløb 74,2 73,1 73,2 72,1 Bruttoomkostningsprocent 16,6 16,7 16,2 16,9 Combined ratio 90,9 89,8 89,4 88,9 Operating ratio 90,8 89,7 89,2 88,8 Combined ratio ekskl. afløb 90,5 97,2 90,1 92,9 Erhverv og Industri 66BErhverv og Industri udbyder forsikringer til danskbaserede erhvervs-, landbrugs- og industrivirksomheder. 67BPræmieindtægten steg med 0,3 % til mio. kr. i Den lave vækst skyldes afgangen af en større arbejdsskadekunde og negative præmiereguleringer som følge af et godt skadeforløb i enkelte forløbsbestemte ordninger. I 4. kvartal steg præmieindtægten med 2,1 %. 70Bpåvirkede skadeforløbet negativt med 5,8 pct.point. Hertil kom faldende afløbsgevinster, svarende til en forværring af skadeforløbet på 1,4 pct.point. Endelig blev forløbet på brandforsikring forværret, svarende til 0,8 pct.point primært som konsekvens af et stort omfang af skader på landbrugsområdet i 2. halvår. 71BOmkostningsprocenten steg marginalt til 15,4. 68BDet forsikringstekniske resultat faldt med 335 mio. kr. til 217 mio. kr. 69BSkadeforløbet blev forværret med 8,2 pct.point til 79,4 hovedsagelig som følge af stormene i 4. kvartal, der 72BCombined ratio blev forværret fra 86,5 i 2012 til 94,8 i Ekskl. afløbsgevinster steg combined ratio fra 90,8 til 97,6. side 8 af 90

11 455B Erhverv og Industri 4. kvartal 4. kvartal Mio. kr Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatninger Omkostninger Afgiven forretning Teknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Bruttoerstatningsprocent 68,4 145,8 67,0 87,5 Nettogenforsikringsprocent 1,4-47,9 4,2-8,1 Skadeforløb 69,8 97,9 71,2 79,4 Bruttoomkostningsprocent 15,1 15,2 15,3 15,4 Combined ratio 85,0 113,1 86,5 94,8 Operating ratio 84,9 113,0 86,3 94,6 Combined ratio ekskl. afløb 93,1 114,0 90,8 97,6 Livsforsikring Det danske liv- og pensionsmarked 73BI 2013 har det danske liv- og pensionsmarked været karakteriseret ved: 74BFlytning fra gennemsnitsrente til markedsrente 75BNy lovgivning 76BSkattereformen BDer ses en øget tendens til, at nytegning sker i markedsrenteprodukter, og at kunderne flytter deres eksisterende pensionsopsparing fra gennemsnitsrente- til markedsrenteprodukter. Flere selskaber har i 2013 tilbudt kunderne en andel af deres ufordelte hensættelser, såfremt de vælger at flytte deres pensionsordning fra gennemsnitsrente til markedsrente. 78BDe mange nye lovregler i branchen har stillet store krav til proces- og systemudvikling og krævet en del ressourcer. Af ny lovgivning m.v. i branchen kan nævnes skattereform 2012, individuel solvens, ensartet kundebeskyttelse, renteaftale, tilpasning af åbenhed og gennemsigtighed samt omkostningshenstillingen. 79BSkattereformen, som blev vedtaget i 2012, har medført, at fradragsretten for indbetalinger på kapitalpension bortfaldt fra 1. januar I den forbindelse fik selskaberne mu- 80Blighed for at tilbyde et nyt produkt, aldersforsikring, hvor der ikke er fradrag for indbetalingerne, og hvor udbetalingen er skattefri. Endvidere blev det muligt at betale afgift af eksisterende kapitalpensioner i 2013 med en lavere afgiftssats, end hvis afgiftsberigtigelsen skulle ske ved forsikringens udløb (37,3 % mod 40,0 %). I foråret 2013 blev muligheden for at afregne reduceret afgift udvidet til også at gælde i Branchen har brugt tid på at etablere aldersforsikringen og på at rådgive kunderne omkring aldersforsikring og eventuel afgiftsberigtigelse. Resultat af livsforsikring i Topdanmark 81BResultatet af livsforsikring blev et overskud på 442 mio. kr. i 2013 mod et overskud på 210 mio. kr. for samme periode sidste år. Fremgangen skyldes hovedsagelig indtægtsførsel af 171 mio. kr. fra skyggekontoen, hvor der i 2012 blev overført 117 mio. kr. til skyggekontoen. 82BResultatet af livsforsikringsaktiviteter består af overskuddet fra livsforsikring tillagt investeringsafkastet i Liv Holding. Dette overskud er beregnet efter livsforsikringsselskabets overskudsprincip, jf. Investor Forretningsforhold Livsforsikring Topdanmarks overskudsprincip for livsforsikringsaktiviteterne. side 9 af 90

12 456B Resultat Livsforsikring 4. kvartal 4. kvartal Mio. kr Investeringsafkast Risikoforrentning Overført skyggekonto Andet Resultat af livsforsikring Maksimal skyggekonto ultimo Anslået værdi af skyggekonto ultimo Investeringsafkast i Topdanmark Liv Holding og resultat i Nykredit Livsforsikring er flyttet fra Andet til Investeringsafkast. Sammenligningstal er tilpasset. 457BDet resterende beløb på skyggekonto stammer fra omkostnings- og risikogrupperne. Heraf forventes 10 mio. kr. at blive indtægtsført på et senere tidspunkt, når der konstateres overskud i de relevante kontributionsgrupper. 458B Andet består primært af resultat af forsikringer uden for kontribution. Præmieudvikling 83Bruttopræmierne steg med 14,8 % fra mio.kr. i 2012 til mio.kr. i BDe løbende præmier faldt i 2013 med 1,0 % til mio.kr. Tilbagegangen i løbende præmier svarer til den forudsatte udvikling i delårsrapporten for kvartal BEngangsindskud udgjorde mio. kr. i 2013 mod 902 mio. kr. i 2012, svarende til en stigning på 52,6 %. Fremgangen skyldes overførsel af pensionsordninger som følge af Topdanmarks forbedrede konkurrenceevne. 86BAf de samlede præmieindtægter indgår præmieindtægter på markedsrenteprodukterne med mio. kr. i 2013 mod mio. kr. i 2012, svarende til en stigning på 59,7 %. Stigningen i præmieindtægterne på markedsrenteprodukterne kan primært henføres til engangsindskud, som steg fra 607 mio. kr. i 2012 til mio. kr. i BMarkedsrenterelaterede produkter udgjorde 70,1 % af nytegningen i 2013 mod 60,6 % i Fusion 88BMed henblik på at forenkle koncernstrukturen er livsforsikringsselskaberne Topdanmark Link Livsforsikring A/S, Topdanmark Livsforsikring II A/S, Topdanmark Livsforsikring III A/S, Topdanmark Livsforsikring V A/S og Topdanmark Livsforsikring A/S fusioneret med sidstnævnte som fortsættende selskab. Fusionen er gennemført med virkning fra 1. januar BDepotrente 90BDepotrenten før PAL har i hele 2013 udgjort 2,0 % i nytegningsrentegruppen, 1,8 % i rentegrupperne med lave garantier og 4,35 % i rentegrupperne med høje garantier. 91BI 2014 er depotrenterne differentieret yderligere mellem de enkelte rentegrupper. I nytegningsrentegruppen fastholdes depotrenten på 2,0 % før PAL, i rentegrupperne med lave garantier ydes depotrente på mellem 1,8 % og 2,0 % før PAL og i rentegrupperne med høje garantier ydes depotrente på op til 6 % før PAL. 92BDepotrenterne er som tidligere år fastsat med forbehold for ændringer, hvis udviklingen på de finansielle markeder afviger væsentligt fra det forventede. 459BUdvikling i 4. kvartal BResultat af livsforsikring er steget fra 46 mio. kr. i 4. kvartal 2012 til 102 mio. kr. i 4. kvartal Forbedringen skyldes hovedsagelig indtægtsførsel fra skyggekontoen. De samlede præmieindtægter steg i 4. kvartal med 30,9 % til 965 mio. kr. Fremgangen skyldes en stigning i engangspræmier på 119 % til 434 mio. kr. side 10 af 90

13 461B 95B Udvikling i bruttopræmier 4. kvartal 4. kvartal Mio. kr Individuelle ordninger Firmapensioner Gruppeliv Unit-link Løbende præmier Individuelle ordninger Firmapensioner Unit-link Engangspræmier Bruttopræmier Investeringsaktiviteter Topdanmark-koncernen ekskl. livsforsikring 93BResultatet af investeringsvirksomhed i Topdanmark-koncernen ekskl. livsforsikring udgjorde 866 mio. kr. i 2013 inkl. kursregulering af hensættelser og indtægter fra associerede virksomheder, men før overførsel til forsikringsteknisk resultat. I 2012 udgjorde det tilsvarende investeringsafkast mio. kr. 94BDet er Topdanmarks politik at acceptere et vist niveau af finansiel risiko, hvilket skal ses i sammenhæng med den stærke likviditetsposition og den stabile, høje indtjening fra forsikringsdriften. Topdanmark har bl.a. investeret i aktier, ejendomme og CDO's med henblik på at opnå en forbedring af det gennemsnitlige investeringsafkast. Afkastet af de væsentligste aktivkategorier i 4. kvartal og for hele 2013 fremgår af følgende tabel: Investeringsafkast Beholdning 31. dec mia. kr. Afkast Q Afkast Q Afkast 2012 Afkast 2013 mio. kr. % mio. kr. % mio. kr. % mio. kr. % Danske aktier 0,4 0, ,6 34 7, , ,2 Udenlandske aktier 0,7 0,8 28 3,3 53 6, , ,1 Stats- og realkreditobligationer 11,4 11, ,2 59 0, , ,6 Kreditobligationer 0,6 0,5 28 5,2 1 0, ,2 38 6,8 CDO's 0,8 0, ,8 53 6, , ,4 Ejendomme 1,4 1,4-7 -0,5 15 1,1 33 2,4 75 5,4 Aktiver vedr. SUL 2,1 2,0 56 2,8 29 1, ,1 98 4,8 Pengemarked m.m. 2,3 2, , ,5 7 0, ,1 Ansvarlig lånekapital -1,2-1, , , , ,3 Rentebærende gæld -0,4-0,7-2 -0,2 1 0,1-11,0-0,6-5 -0,8 18,2 17, , , , ,1 Kapitalforvaltning Investeringsafkast i alt Overført forrentning forsikringshensættelser: Diskontering Forsikringsteknisk rente Eksponering i udenlandske aktier og kreditobligationer er tilpasset ved hjælp af afledte finansielle instrumenter. Ved beregning af afkastprocenter sættes afkastet af finansielle instrumenter i forhold til størrelsen af eksponeringen i det underliggende aktiv. Kursregulering af erstatningshensættelser indgår under stats- og realkreditobligationer, hhv. aktiver vedr. SUL (syge- og ulykkesforsikring). 462BInvesteringsresultatet efter overførsel til forsikringsteknisk resultat udgjorde 684 mio. kr., hvilket er noget højere end det forventede afkast givet Topdanmarks aktuelle risikoprofil. Det højere afkast skal ses på baggrund af det meget positive investeringsår 2013, hvor aktier og kreditprodukter gav høje afkast. 379BAktieeksponeringen udgjorde 801 mio. kr. efter skat (1.068 mio. kr. før skat), når der ses bort fra associerede virksomheder, og når påvirkningen fra afledte finansielle instrumenter indregnes. 380BAktieporteføljerne er veldiversificerede og uden større enkeltpositioner. Porteføljerne er sammensat med udgangspunkt i OMXCCAP for danske aktier, som pr. side 11 af 90

14 101B 31. december 2013 udgjorde ca. 30 % af porteføljen, og i MSCI World i originalvaluta for udenlandske aktier. 381BKoncernen har ingen væsentlig koncentration af kreditrisici på investeringssiden, når der ses bort fra investeringerne i AAA-ratede danske realkreditobligationer, der anses for særligt sikre aktiver i henhold til lov om finansiel virksomhed. 382BDanske forsikringsselskaber og pensionskasser har siden 31. oktober 2008 opgjort værdien af hensættelserne ved brug af en diskonteringsrente, som findes ved sammenvejning af swaprenten og den optionsjusterede rente på danske realkreditobligationer. Gældende fra juni 2012 blev kurven tilpasset, idet der fra 20-års-punktet blev indarbejdet konvergens mod en fast forwardrente på 4,2 %. Værdien af de langhalede hensættelser er hermed mindre følsom over for ændringer i markedsrenten på lange fordringer. 96BStørstedelen af porteføljen består af realkreditobligationer af høj kvalitet, og der er således en vis kobling mellem investeringsafkast og diskonteringsrente. Kategorien Stats- og realkreditobligationer udgøres primært af danske realkreditobligationer og kursregulering af de forsikringsmæssige hensættelser. Herudover indgår statsobligationer fortrinsvis fra europæiske kernelande, covered bonds samt afledte finansielle renteinstrumenter. Covered bonds er realkreditobligationer, hvor lånets størrelse ikke kan overstige 70 % af værdien af pantet. Falder værdien af pantet så meget, at kravet ikke er opretholdt, stiller det udstedende institut yderligere sikkerhed. 97BKreditobligationer med en rating under BBB (130 mio. kr.) udgøres af high yield-obligationer, hvoraf en del er konvertible, og ansvarlig bankkapital udstedt af EU-banker. Kreditobligationer med en rating på BBB og A (338 mio. kr.) udgøres af almindelige og konvertible erhvervsobligationer, ansvarlig bankkapital udstedt af EUbanker samt policer på livrenter. 98BDe underliggende aktiver i CDO's består for størstedelens vedkommende af senior secured banklån, mens den resterende del især udgøres af CDO's med investment grade-investeringer som underliggende aktiv. 99BLøbetiden for investeringerne i CDO's afhænger af udviklingen i de underliggende aktivers betalinger, der igen er 100Bafhængige af udviklingen i den generelle økonomi, og det er derfor ikke muligt at angive en løbetidsfordeling for porteføljen. CDO s Koncern ekskl. livsforsikring Mio. kr. Q4 12 Q Afkast AAA og AA Lavere end AA Afkast i alt Renter Kursreguleringer Afkast i alt Bogført værdi 31. december AAA og AA Lavere end AA Bogført værdi i alt BEjendomsporteføljen består hovedsagelig af domicilejendomme (869 mio. kr.), lejeboliger (367 mio. kr.), udlejede kontorejendomme (68 mio. kr.) samt ejendomme udlejet til hoteldrift (96 mio. kr.). Bolig- og hotellejemålene kan opsiges med kort varsel. Genudlejning af boliglejemålene vurderes at være uproblematisk, mens konjunktursituationen og lokale forhold kan spille ind i forhold til en eventuel genudlejning af hotellerne. Kontorejendommene er udlejet på kontrakter, som er uopsigelige indtil Porteføljens samlede udlejningsprocent ligger på 99. Ejendommene værdiansættes efter Finanstilsynets regler, d.v.s. til markedsværdi under hensyntagen til huslejeniveau og løbetid på lejekontrakterne. 103BKategorien "Aktiver vedrørende SUL" omfatter de til sygeog ulykkeshensættelserne svarende investeringer i Topdanmark Livsforsikring. 104B"Pengemarked m.m." omfatter pengemarkedsindskud, koncernmellemregninger, resultatet af valutapositioner og andet afkast, der ikke indgår i de øvrige kategorier. 105B"Ansvarlig kapital" omfatter hybridkapital udstedt af moderselskabet og ansvarlige lån udstedt af Topdanmark Forsikring. 106B"Rentebærende gæld" omfatter gæld herudover. side 12 af 90

15 463B 474BAfløbsgevinster for 2014 ventes at ligge på et lavere niveau end i BDer ventes en stigende, men fortsat lav økonomisk vækst i Udtrykt ved BNP ventes væksten i Danmark at stige fra omkring 0,4 % til ca. 1,5 %. 476BPå privat- og erhvervsmarkedet ligger den automatiske indeksering, der skal tage højde for skadeinflation, typisk på 1,3 % (for arbejdsskadeforsikring dog 3,2 %). For markedet som helhed vurderes det at have en samlet effekt på omkring 0,9 %. 477BDer kan ventes selektive tiltag som vilkårsændringer og prisforhøjelser eksempelvis på områder med et dårligt skadeforløb som indboforsikringer samt fra selskaber med høje combined ratios. Moderselskabet m.v. 464BModerselskabet Topdanmark A/S udøver ikke selvstændig aktivitet. Til resultatet af moderselskab m.v. henregnes resultatet af datterselskaber uden for forsikring (primært Topdanmark Kapitalforvaltning) samt finansieringsomkostninger. 465BResultatet steg fra 22 mio. kr. i 2012 til 73 mio. kr. i Resultatfremgangen skyldes et bedre resultat i kapitalforvaltningsselskabet samt en ejendomsnedskrivning på 25 mio. kr. i Skat 466BSkatteudgiften udgjorde 407 mio. kr. af et resultat før skat på mio. kr., svarende til en effektiv skatteprocent på 21,7 (2012: 21,9). Afvigelsen fra den nominelle skattesats på 25 % skyldes i al væsentlighed, at Topdanmark har udnyttet et fremført ikke-aktiveret tab på aktier. Efter 4. kvartal 2013 udgjorde det fremførte ikke-aktiverede tab på aktier 131 mio. kr. Stort set al skat betales i Danmark, jf. Om Topdanmark CSR Resumé og data Samfundsregnskab. Forventninger til 2014 Forventet udvikling på det danske skadeforsikringsmarked 467BDet danske marked for skadeforsikring ventes i 2014 at blive præget af: 468BStigende, men fortsat lav økonomisk vækst 469BAutomatisk indeksering på 1,3 % 470BSelektive prisforhøjelser 471BFortsat faldende gennemsnitspræmie på bilforsikring 472BPræmievækst på 1-2 % 473BØgede udgifter til regres, genforsikring og lønsumsafgift påvirker combined ratio negativt med omkring 0,5 pct.point 478BDet ventes, at faldet i gennemsnitspræmien på bilforsikring vil fortsætte ind i Det skyldes, at skadefrekvensen fortsat ventes at falde bl.a. på grund af mere trafiksikre biler. 479BSamlet skønnes en vækst i bruttopræmieindtægterne på 1-2 %. 480BForsikring er et lavinteresseprodukt, og den lave omkostningsprocent (17-18 %) er en væsentlig indtrængningsbarriere for nystartede selskaber. 481BDe seks største skadeforsikringsselskaber, der repræsenterer en markedsandel på 71 %, er alle børsnoterede eller ejet af børsnoterede selskaber. Hertil kommer, at det lave renteniveau fortsat vil motivere selskaberne til at sikre lønsomhed i den primære drift. 482BEn række forhold vil påvirke combined ratio negativt. Ifølge finanslovsaftalen for 2014 forventes kommunerne at få en merindtægt på 100 mio. kr. som følge af en opstramning af regresprocedurerne over for forsikringsselskaberne på kontanthjælps- og dagpengeområdet. Videre ventes de to storme i 4. kvartal 2013 at føre til øgede genforsikringsomkostninger. Endelig stiger lønsumsafgiften fra 10,9 % til 11,4 %. Samlet ventes disse forhold at påvirke combined ratio negativt med omkring 0,5 pct.point. 483BSkadeforløbet i 2013 var præget af to storme i 4. kvartal. Såfremt omfanget af vejrligsrelaterede skader er på normalniveau i 2014, vil det forbedre skadeforløbet med omkring 2 pct.point sammenlignet med BAfløbsresultatet påvirkede combined ratio positivt med 3-4 pct.point i Det forventes, at afløbsgevinsterne vil være lavere i 2014 end i side 13 af 90

16 BForventet udvikling på det danske liv- og pensionsmarked 107BDet danske liv- og pensionsmarked ventes i 2014 at blive præget af: 108BFortsat intens konkurrence 109BØget behov for opsparing 110BFlytning fra gennemsnitsrente til markedsrente 111BLovgivning vedrørende ufordelte hensættelser ved flytning af pensionsordning. 112BTopdanmark forventer, at 2014 ligesom de foregående år vil blive præget af en intens konkurrence på liv- og pensionsmarkedet. Konkurrencen forventes at koncentrere sig om indtegningsbetingelser og produkternes dækningsomfang. 113BDe lave afkast på pensionsopsparinger medfører et øget behov for opsparing, fordi depoterne ikke vokser så hurtigt som tidligere. Derfor vil den stigende levealder og de lavere afkast betyde, at kunderne får et øget behov for opsparing. 114BDer ses en øget tendens til, at nytegning sker i markedsrenteprodukter, og at kunderne flytter deres pensionsopsparing fra gennemsnitsrenteprodukter til markedsrenteprodukter. 115BFlere selskaber tilbyder kunderne et tilskud eller en andel af de ufordelte hensættelser, såfremt de vælger at flytte deres pensionsordning fra gennemsnitsrentemiljø til markedsrentemiljø. I januar 2014 har Finanstilsynet udarbejdet lovforslag om omvalgsbonus, hvorefter selskaberne forpligtes til at sikre, at de kunder, der foretager omvalg på selskabets foranledning, får den økonomiske værdi af deres pensionsordning med sig. Topdanmarks modelmæssige resultatprognose for 2014 BTopdanmark har ikke tradition for at offentliggøre egentlige resultatforventninger. I stedet oplyses, på hvilket niveau, resultatet forventes at ligge, såfremt en række forudsætninger om afkast på de finansielle markeder opfyldes. Afkastet på de finansielle markeder ændrer sig på daglig basis, og Topdanmarks modelmæssige resultatprognose afviger derfor fra de faktiske forventninger allerede på det tidspunkt, hvor resultatprognosen offentliggøres. Topdanmark oplyser derfor supplerende, hvorledes afvigelser fra de forudsætninger, der er anvendt i den modelmæssige resultatprognose, vil påvirke resultatniveauet, jf. Risikoscenarier. 487BSom det fremgår, er den modelmæssige resultatprognose for investeringsafkastet ikke foretaget ud fra en konkret vurdering af det forventede investeringsafkast frem til årets udløb, men er alene baseret på en langsigtet standardforudsætning for afkast. Skadeforsikring 488BI delårsrapporten for kvartal 2013 blev det oplyst, at Topdanmark for 2014 forudsætter en præmievækst på 2-3 % og en combined ratio på BDette var baseret på følgende forudsætninger: 490BPræmiefremgangen på privatsegmentet ventes at ligge over den forudsatte samlede præmiefremgang for Topdanmark på 2-3 %. Tilsvarende ventes præmieudviklingen for erhvervs- og industrisegmentet at ligge under 2-3 % 491BEt normalår hvad angår vejrligsrelaterede skader med udgifter på 170 mio. kr. De vejrligsrelaterede skader forudsættes fordelt således på kvartaler: 492B1. kvartal: 50 mio. kr. 493B2. kvartal: 25 mio. kr. 494B3. kvartal: 45 mio. kr. 495B4. kvartal: 50 mio. kr. 496BEt renteniveau svarende til rentekurven 8. november BEn omkostningsprocent på omkring BSiden offentliggørelsen af delårsrapporten for kvartal 2013 har følgende forudsætninger ændret sig: 499BEn omkostningsprocent på under BRenteniveauet er faldet svarende til en marginalt højere combined ratio. 501BDer forudsættes fortsat en præmievækst på 2-3 % og en combined ratio før afløbsresultatet på BSamlet forudsættes et resultat af skadeforsikring på før skat. Livsforsikring 116BDet er forventningen, at efterspørgslen efter livsvarige pensionsopsparingsformer stiger i Det er tillige forventningen, at Topdanmarks samarbejdspartnere vil øge salget af livsvarige pensionsopsparinger. På denne baggrund forudsættes en fremgang på 0-5 % i løbende præmier i Det er på dette tidspunkt af året ikke meningsfuldt at forudsætte noget om niveauet for engangspræmier. 503BI den modelmæssige resultatprognose for 2014 forudsættes det, at investeringsresultatet er tilstrækkeligt til, at der kan indtægtsføres risikoforrentning på mio. kr. Samtidig forventes der underskud i enkelte af omkostnings- og risikogrupperne på omkring 30 mio. kr., som vil blive overført til skyggekonto. Skyggekontoen vil herefter med tillæg af rente udgøre mio. kr. ved udgangen af BFinanstilsynet har meddelt, at begrebet skyggekonto vil blive afviklet. Tidligere var det forventningen, at ændringen ville træde i kraft 1. januar Nu forventer Fi- side 14 af 90

17 512B nanstilsynet ikrafttræden 1. januar Det ligger ikke klart, hvordan skyggekontoen afvikles. En mulighed er, at den del af indeståendet, der med rimelighed kunne forventes indtægtsført efter de gældende regler, vil indgå som en primopostering på egenkapitalen i I et sådant scenario er det vurderingen, at Topdanmark vil kunne indtægtsføre omkring 10 mio. kr. fra skyggekontoen, hvorimod de resterende mio. kr. ikke forudsættes indtægtsført. 505BResultatet er meget følsomt over for udsving i især investeringsafkastet. Risikotillæg og skyggekonto opgøres først i forbindelse med årsrapporten for BSamlet forudsættes et resultat af livsforsikring på mio. kr. før skat. Moderselskabet 507BDet modelmæssige resultat for moderselskabet plus datterselskaber uden for forsikringskoncernen forudsættes at ligge på mio. kr. før skat. 508BSkat 509BMed en selskabsskatteprocent på 24,5 % ventes en skatteudgift på mio. kr. Koncernresultat i alt 510BSamlet forudsættes et modelmæssigt resultat for 2014 på mio. kr. Det svarer til et resultat pr. aktie på 9,4 kr. 511BDen modelmæssige resultatprognose er baseret på en forudsætning om et aktieafkast på 7,0 % p.a. og uændrede valutakurser i forhold til niveauet 21. februar Herudover forudsættes det, at afkastet af de rentebærende fordringer, der afdækker de diskonterede hensættelser, netop er tilstrækkeligt til at dække diskonteringen og kursregulering af hensættelserne, mens de resterende rentebærende fordringer forudsættes at give et afkast på 2,31 % (den risikofri rente med et tillæg på 2,0 pct.point). Resultatprognose 2014 Resultat Mio. kr Prognose februar 2014 Skadeforsikring - Teknisk resultat Investeringsafkast efter overførsel til teknisk resultat m.m Resultat af skadeforsikring Livsforsikring Moderselskab m.v Resultat før skat Skat Årets resultat Tilbagekøb af Topdanmark-aktier 513BI delårsrapporten for kvartal 2013 blev det oplyst, at tilbagekøbsprogrammet for 2013 blev øget med 50 mio. kr. til mio. kr. 514BDet realiserede tilbagekøb af Topdanmark-aktier for 2013 blev på mio. kr., svarende til en buy-back yield på 11,1 %. 515BEgenkapitalreduktionen på mio. kr. blev delvis modsvaret af en egenkapitalstyrkelse på 142 mio. kr. gennem udstedelse af aktieoptioner og udnyttelse af aktieoptioner. 516BI 2014 er det hensigten at tilbagekøbe Topdanmark-aktier for i alt mio. kr. inkl. tilbagekøb på 414 mio. kr., der er overført fra Tilbagekøbet på mio. kr. forudsætter et overskud på niveau med den modelmæssige resultatprognose på mio. kr. for BTilbagekøbsprogrammet for 2014 svarer til en buy-back yield på 10,2 % (beregnet ud fra kursen på Topdanmarkaktien den 21. februar 2014). 518BPå nuværende tidspunkt er der tilbagekøbt Topdanmarkaktier for 218 mio. kr. Der resterer således mio. kr. af tilbagekøbsprogrammet for Såfremt der tilbagekøbes for mindre end mio. kr. i 2014, vil det resterende beløb blive overført til tilbagekøbsprogrammet for BAntallet af Topdanmark-aktier udgjorde stk. pr. 21. februar Heraf udgjorde Topdanmarks beholdning af egne aktier stk. Såfremt der mod forventning ikke bliver tilbagekøbt yderligere Topdanmark-aktier inden generalforsamlingen 10. april 2014, vil antallet af stemmeberettigede aktier udgøre stk. side 15 af 90

18 524B 525B 520BTopdanmark indledte tilbagekøbsprogrammet i 1998 og har siden vedtaget at annullere egne aktier for 11,8 mia. kr. Det svarer til, at aktiekapitalen er nedskrevet med 69,7 %. Gennemsnitskursen for de aktier, der er nedskrevet, ligger på BDen gennemsnitlige buy-back yield har i årene ligget på 9,5 % om året. 522BTopdanmarks tilbagekøbsprogram håndteres af Topdanmark Kapitalforvaltning. Det er opfattelsen, at tilbagekøbsprogrammet kan gennemføres til lavere priser gennem Topdanmark Kapitalforvaltning, end via en safe harbour-løsning. 523BTopdanmark køber ikke egne aktier i perioder, hvor selskabet er insider, og i perioder på tre uger inden offentliggørelsen af et perioderegnskab. Endvidere tilbagekøber Topdanmark ikke egne aktier i en periode på fem bankdage efter hver kvartalsmeddelelse, hvor ledelsen kan realisere aktieoptioner. Af tabellen fremgår, hvornår Topdanmark kan tilbagekøbe egne aktier. Tilbagekøb af aktier er muligt 12. mar apr maj jul aug okt BMed henblik på at sikre en stram styring af den samlede risiko opgøres eksponeringerne så ofte som nødvendigt, hvilket alt efter eksponeringens natur kan være dagligt, månedligt, kvartalsvist eller i enkelte tilfælde årligt. 530Bestyrelsen fastsætter de overordnede risikopolitikker og -rammer. Den interne revision refererer til bestyrelsen og rapporterer om bl.a. overholdelse af disse risikopolitikker og -rammer. 531BTopdanmarks Risikostyringsfunktion identificerer, vurderer og kvantificerer risici. Risikostyringsfunktionen refererer til Risikokomiteen, der har ansvaret for risikopolitikker, risikorammer, solvensopgørelser, kapitalplaner, Topdanmarks egen risiko- og solvensvurdering (ORSA) og Topdanmarks partielle interne model for skadeforsikringsrisici. Risikokomiteen består af koncernens CFO, Topdanmark Livsforsikrings adm. direktør samt cheferne for de primære risikoområder: Kapitalforvaltning, Statistik, Genforsikring, Økonomi, Liv Aktuariat og Liv Økonomi. Risikokomiteen rapporterer og indstiller via direktionen til bestyrelsen. 532BRisikokomiteen har nedsat Modeludvalget, der har ansvaret for udvikling og drift af Topdanmarks interne model til beregning af resultatsandsynligheder og risici på skadeforsikringsporteføljen ud fra stokastisk simulering. Tilbagekøb af aktier er ikke muligt 11. feb mar apr maj jul aug okt nov BDen interne model er i 2013 tilpasset, så den opfylder kravene til anvendelse i solvensopgørelser efter de nye danske solvensregler i 2014 og de kommende EU Solvens II-regler. Modellen anvendes bl.a. til optimering af genforsikringsprogram, kapitalomkostninger, prognoseafstemning og opgørelse af kapitalbehov. Risikostyring 526BDet er Topdanmarks politik, at de risici, der følger af selskabets aktiviteter, skal afdækkes eller begrænses til et sådant niveau, at selskabet vil kunne opretholde en normal drift og gennemføre planlagte tiltag selv i tilfælde af en meget ugunstig udvikling i omverdenen. 527BSom en konsekvens af denne politik har selskabet over en årrække identificeret og reduceret eller elimineret risici, der potentielt kunne forårsage tab ud over, hvad Topdanmark anser for acceptabelt. Således er større strategiske aktieposter afviklet, katastrofedækningen i tilfælde af vejrrelaterede hændelser eller terror er øget betydeligt, og den finansielle risiko er nedbragt. 528BPå denne baggrund er det Topdanmarks opfattelse, at selskabets fremtidige årsresultater med meget stor sandsynlighed vil være positive selv i tilfælde af eksempelvis et nyt sammenbrud i de finansielle markeder, svarende til udviklingen i BRisikostyringsfunktionen har i 2013 gennemført en ORSA-proces med identifikation af risici rundt omkring i forretningen, kvantificering af disse risici samt samling af risiciene i Risikoregistret. Herudover er principperne for solvensopgørelse blevet gennemgået, og risikostyringsprocessen er blevet opdateret. Der er udarbejdet en ORSA-rapport, der sammen med risikoregister og risikostyringsproces er behandlet på et bestyrelsesseminar i efteråret BRisikostyringsfunktionen har forholdt sig til den nye bekendtgørelse om solvens for forsikringsselskaber, der fastlægger nye regler for solvensopgørelse, og har foranlediget, at proces for opgørelse af solvens er tilrettet, således at solvensopgørelsen ultimo 2013 følger opgørelsesprincipperne i den nye solvensbekendtgørelse. side 16 af 90

Topdanmark A/S. Årsrapport 2012. CVR-nr. 78040017

Topdanmark A/S. Årsrapport 2012. CVR-nr. 78040017 Topdanmark A/S Årsrapport 2012 CVR-nr. 78040017 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi }} Dansk aktør }} Stabile forsikringsrisici }} Lav omkostningsprocent

Læs mere

Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017

Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 ÅRSRAPPORT 2013 TOPDANMARKS EQUITY STORY Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici ylav omkostningsprocent

Læs mere

Topdanmarks delårsrapport for 1.-3. kvartal 2013 19. november 2013 Meddelelse nr. 15/2013

Topdanmarks delårsrapport for 1.-3. kvartal 2013 19. november 2013 Meddelelse nr. 15/2013 Topdanmarks delårsrapport for 1.-3. kvartal 2013 19. november 2013 Meddelelse nr. 15/2013 Hovedelementer 1.-3. kvartal 2013 Resultat efter skat på 1.217 mio. kr. mod 1.370 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2012

Læs mere

TOPDANMARK HALVÅRSRAPPORT FOR 2015

TOPDANMARK HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 TOPDANMARK HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 19. august 2015 Meddelelse nr. 13/2015 Hovedelementer 1. halvår 2015 Resultat efter skat på 647 mio. kr. mod 945 mio. kr. i 1. halvår 2014. Resultatet pr. aktie blev

Læs mere

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Årsrapport 2011 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici ylav omkostningsprocent

Læs mere

Hovedelementer. i 2. halvår 2012. Tilbagekøb af Topdanmark-aktier. 2. kvartal 2012. Modelmæssig resultatprognose for 2012. Eventuelle henvendelser:

Hovedelementer. i 2. halvår 2012. Tilbagekøb af Topdanmark-aktier. 2. kvartal 2012. Modelmæssig resultatprognose for 2012. Eventuelle henvendelser: Topdanmarks halvårsrapport for 2012 21. august 2012 Meddelelse nr. 09/2012 Hovedelementer 1. halvår 2012 Resultatet efter skat steg fra 726 mio. kr. til 846 mio. kr. Resultatet pr. aktie steg fra 52,0

Læs mere

Hovedelementer 1. kvartal 2012

Hovedelementer 1. kvartal 2012 Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2012 22. maj 2012 Meddelelse nr. 05/2012 Hovedelementer 1. kvartal 2012 Resultatet efter skat steg fra 425 mio. kr. til 561 mio. kr. Resultatet for 1. kvartal var

Læs mere

TOPDANMARK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 19. februar 2015 Meddelelse nr. 04/2015

TOPDANMARK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 19. februar 2015 Meddelelse nr. 04/2015 TOPDANMARK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 19. februar 2015 Meddelelse nr. 04/2015 Hovedelementer 2014 Resultat efter skat på 1.558 mio. kr. mod 1.468 mio. kr. i 2013 Resultatet ligger over resultatprognosen

Læs mere

Maj 2011. Topdanmarks Q1 2011 resultat

Maj 2011. Topdanmarks Q1 2011 resultat Maj 2011 Topdanmarks Q1 2011 resultat 1 Highlights Q1 2011 Resultatet steg fra 268 mio. kr. i Q1 2010 til 425 mio. kr. i Q1 2011 Resultatet er bedre end forudsat pga. et højere investeringsafkast end forventet

Læs mere

Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013

Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013 Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013 Hovedelementerne 1. halvår 2013 Resultat efter skat på 784 mio. kr. mod 846 mio. kr. i 1. halvår 2012 Resultatet pr. aktie var

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Hovedelementerne i årsrapporten 2012 Resultat efter skat på 1.823 mio. kr. mod 1.023 mio. kr. i 2011 en stigning på 78,2 % Resultatet er

Læs mere

TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR Q1-Q3 2015

TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR Q1-Q3 2015 TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR Q1-Q3 2015 16. november 2015 Meddelelse nr. 16/2015 Hovedelementer Q1-Q3 2015 Resultat efter skat på 854 mio. kr. mod 1.253 mio. kr. i Q1-Q3 2014. Resultat pr. aktie på 8,4

Læs mere

Topdanmark A/S. Årsrapport 2014. Cvr-nr. 78040017

Topdanmark A/S. Årsrapport 2014. Cvr-nr. 78040017 Topdanmark A/S Årsrapport 2014 Cvr-nr. 78040017 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi y Dansk aktør y Stabile forsikringsrisici y Lav omkostningsprocent

Læs mere

Topdanmarks halvårsrapport for 2010

Topdanmarks halvårsrapport for 2010 25. august 2010 Meddelelse nr. 10/2010 Hovedelementerne i halvårsrapporten 2. kvartal 2010 Resultat efter skat på 94 mio. kr. mod 555 mio. kr. i 2. kvartal 2009. Combined ratio blev forbedret fra 91,0

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

TOPDANMARKS Q1 2013 RESULTAT

TOPDANMARKS Q1 2013 RESULTAT TOPDANMARKS Q1 2013 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS Q1 2013 Q1 2013 resultat på 505 mio. kr. mod 561 mio. kr. i Q1 2012 Resultat pr. aktie faldt fra 4,3 kr. til 4,1 kr. CR blev forbedret fra 90,2 til 89,6 i Q1

Læs mere

Topdanmarks 2012 resultat

Topdanmarks 2012 resultat Topdanmarks 2012 resultat 1 Highlights 2012 Resultat efter skat steg med 78 % til 1.823 mio. kr. Resultatet pr. aktie steg 91 % til 142,1 kr. Det realiserede resultat på 1.823 mio. kr. var bedre end forudsat

Læs mere

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 1.416 mio. kr. i 2013 4 Skadeforsikring 7 Livsforsikring 8 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Hovedbegivenheder (1/2)

Hovedbegivenheder (1/2) Årsregnskab 1999 Hovedbegivenheder (1/2) På grund af orkanskader på 1.040 mio. kr. blev resultatet for 1999 et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for orkanskaderne ville resultatet i 1999 have været

Læs mere

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Årsrapport 2011 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici ylav omkostningsprocent

Læs mere

August 2011. Topdanmarks H1 2011 resultat

August 2011. Topdanmarks H1 2011 resultat August 2011 Topdanmarks H1 2011 resultat 1 Highlights H1 2011 Resultat efter skat på 726 mio. kr. (resultatet i H1 2010 var på 362 mio. kr.) CR på 89,8 (H1 2010: 95,3) Udvikling i præmieindtægten: Skadeforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

TOPDANMARK ÅRSRAPPORT FOR 2014 4. marts 2015 Meddelelse nr. 05/2015

TOPDANMARK ÅRSRAPPORT FOR 2014 4. marts 2015 Meddelelse nr. 05/2015 TOPDANMARK ÅRSRAPPORT FOR 2014 4. marts 2015 Meddelelse nr. 05/2015 Hovedelementer 2014 Resultat efter skat på 1.558 mio. kr. mod 1.468 mio. kr. i 2013 Resultatet ligger over resultatprognosen på 1.350-1.450

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Marts 2011. Topdanmarks 2010 resultat

Marts 2011. Topdanmarks 2010 resultat Marts 2011 Topdanmarks 2010 resultat 1 Highlights Q4 2010 Resultat efter skat på 488 mio. kr. (Q4 2009: 337 mio. kr.) CR på 89,2 (Q4 2009: 91,1) Eksklusive afløbsgevinster lå CR på 93,2 (Q4 2009: 94,3)

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Topdanmark. Juni 2002

Topdanmark. Juni 2002 Topdanmark Juni 2002 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

TOPDANMARKS H1 2014 RESULTAT

TOPDANMARKS H1 2014 RESULTAT TOPDANMARKS H1 2014 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS H1 2014 Resultat efter skat steg med 21 % til 945 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 32 % til 8,6 kr. CR: 85,9 (H1 2013: 88,2) CR ekskl. afløb 89,7 (H1 2013:

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Årsrapport. Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017

Årsrapport. Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017 Årsrapport Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 010 10Kort om Topdanmark y Landsdækkende dansk skade-, livs- og pensionsforsikringsvirksomhed. y Danmarks næststørste skadeforsikringsselskab. Omkring hver fjerde

Læs mere

Topdanmark. januar - september november 2001

Topdanmark. januar - september november 2001 Topdanmark januar - september 2001 29. november 2001 Financial highlights Overskud på 131 mio. kr. efter henlæggelse af 50 mio. kr. til udjævningshensættelser (Q1 - Q3 2000: 559 mio kr. efter forbrug af

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Dagsorden. Mål og værdier Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 DAF

Dagsorden. Mål og værdier Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 DAF Præsentation for DAF 2. december 2002 Dagsorden Mål og værdier Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 DAF 021202 2 Topdanmarks mål og strategi Hovedformål:

Læs mere

TOPDANMARKS EQUITY STORY

TOPDANMARKS EQUITY STORY TOPDANMARKS EQUITY STORY 1 1 AKTIEPROFIL Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR Q1-Q3 2016

TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR Q1-Q3 2016 TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR Q1-Q3 2016 15. november 2016 Meddelelse nr. 67/2016 Hovedelementer Q1-Q3 2016 Resultat efter skat: 1.127 mio. kr. mod 861 mio. kr. i Q1-Q3 2015 Resultat pr. aktie: 12,1 kr.

Læs mere

TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL maj 2015 Meddelelse nr. 10/2015

TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL maj 2015 Meddelelse nr. 10/2015 TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 20. maj 2015 Meddelelse nr. 10/2015 Hovedelementer 1. kvartal 2015 Resultatet efter skat blev 310 mio. kr. mod 418 mio. kr. i 1. kvartal 2014 Resultatet pr.

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

TOPDANMARKS 2013 RESULTAT

TOPDANMARKS 2013 RESULTAT TOPDANMARKS 2013 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS 2013 Resultat efter skat faldt med 19,5 % til 1.468 mio. kr. Resultat pr. aktie blev 12,5 kr. (2012: 14,2 kr.) CR: 91,5 (2012: 88,0) CR ekskl. afløbsgevinster:

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2008

Topdanmarks årsrapport 2008 11. marts 2009 Meddelelse nr. 02/2009 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt årsrapporten for 2008. Hovedelementerne er: Resultat efter skat for 2008 udgjorde -189 mio. kr. mod 1.271 mio. kr. i 2007.

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2008

Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2008 19. maj 2008 Meddelelse nr. 10/2008 Hovedelementerne i kvartalsrapporten er: Resultatet efter skat blev et underskud på 234 mio. kr. mod et overskud på 379 mio. kr. i 1. kvartal sidste år. I forhold til

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087 Topdanmark Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 19625087 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 7 Regnskab Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 8 Aktiver 9 Passiver 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

TOPDANMARK Q1 2015 RESULTAT

TOPDANMARK Q1 2015 RESULTAT TOPDANMARK Q1 2015 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS Q1 2015 Resultat på 310 mio. kr. mod 418 mio. kr. i Q1 2014 Resultat pr. aktie blev 3,0 kr. mod 3,8 kr. i Q1 2014 CR blev 90,7 mod 89,5 i Q1 2014 Underliggende

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008 Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Har fået tre spørgsmål Hvilken indvirkning har kreditkrisen og den høje volatilitet på aktiemarkedet

Læs mere

November Topdanmarks Q1-Q resultat

November Topdanmarks Q1-Q resultat November 2010 Topdanmarks Q1-Q3 2010 resultat 1 Highlights Q3 2010 Resultat efter skat på 318 mio. kr. (Q3 2009: 519 mio. kr.) CR på 93,7 (Q3 2009: 90,8) Vejrligsrelaterede skader lå 2 pp over normalt

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

TOPDANMARKS Q1-Q3 2013 RESULTAT

TOPDANMARKS Q1-Q3 2013 RESULTAT TOPDANMARKS Q1-Q3 2013 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS Q1-Q3 2013 Resultat efter skat faldt med 11,1 % til 1.217 mio. kr. Resultat pr. aktie blev 10,2 kr. (10,6 kr. i Q1-Q3 2012) CR: 88,5 (Q1-Q3 2012: 88,0) Præmievækst:

Læs mere

TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT

TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT HIGHLIGHTS H1 2015 Resultat efter skat: 647 mio. kr. (H1 2014: 945 mio. kr.) Resultat pr. aktie: 6,3 kr. (H1 2014: 8,6 kr.) CR: 85,7 (H1 2014: 85,9) CR ekskl. afløb: 89,6 (H1

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR Q1-Q3 2017

TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR Q1-Q3 2017 TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR Q1-Q3 2017 26. oktober 2017 Meddelelse nr. 28/2017 Hovedelementer Q1-Q3 2017 Resultat efter skat: 1.353 mio. kr. (Q1-Q3 2016: 1.114 mio. kr.) Resultat pr. aktie: 15,8 kr. (Q1-Q3

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2007

Topdanmarks årsrapport 2007 11. marts 2008 Meddelelse nr. 03/2008 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt årsrapporten for 2007. Hovedelementerne er: Resultatet efter skat for 2007 udgjorde 1.271 mio. kr. mod 1.692 mio. kr. i 2006.

Læs mere

TOPDANMARK 2014 RESULTAT

TOPDANMARK 2014 RESULTAT TOPDANMARK 2014 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS 2014 Resultat efter skat steg med 6,1 % til 1.558 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 15,2 % til 14,4 kr. CR: 86,0 (2013: 91,5) CR ekskl. afløb: 89,8 (2013: 95,0)

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 2003. Carnegie forsikringsseminar

Topdanmarks resultat Q1 2003. Carnegie forsikringsseminar Topdanmarks resultat Q1 2003 Carnegie forsikringsseminar 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent Carnegie

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

TOPDANMARK HALVÅRSRAPPORT FOR 2016

TOPDANMARK HALVÅRSRAPPORT FOR 2016 TOPDANMARK HALVÅRSRAPPORT FOR 2016 16. august 2016 Meddelelse nr. 44/2016 Hovedelementer 1. halvår 2016 Resultatet efter skat blev 594 mio. kr. mod 651 mio. kr. i H1 2015 Resultatet pr. aktie blev uændret

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Topdanmarks halvårsrapport for 2011

Topdanmarks halvårsrapport for 2011 23. august Meddelelse nr. 18/2011 Highlights 1. halvår 2011 Resultat efter skat: 726 mio. kr. (H1 2010: 362 mio. kr.) Resultat pr. aktie: 51,9 kr. (H1 2010: 23,3 kr.) Combined ratio: blev forbedret fra

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Topdanmark Forsikring årsrapport 2011. Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring årsrapport 2011. Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 955 mio. kr. i 2011 4 Skadeforsikring 9 Livsforsikring 11 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Topdanmarks resultat 1. halvår 2005

Topdanmarks resultat 1. halvår 2005 Topdanmarks resultat 1. halvår 2005 Hovedpunkter i 1. halvår 2005 1/2 2 Resultater: Uændret resultat på 436 mio. kr. efter skat, men efter nettoudgifter til vejrrelaterede skader på 178 mio. kr. Præmiefremgang

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2010. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2010. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2010 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen Fokus på 2010 og forventninger til 2011 4 Overskud på 1.130 mio. kr. i 2010 4 Skadeforsikring

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

Topdanmarks resultat 2007

Topdanmarks resultat 2007 Topdanmarks resultat 2007 Highlights 2007: Resultatet efter skat blev på 1.271 mio. kr. mod 1.692 mio. kr. i 2006 Resultatet var 71-171 mio. kr. bedre end forventet i den seneste prognose Egenkapitalforrentning

Læs mere

Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje

Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje Investeringsforhold Finansafkast, investeringsmæssige hovedtal og CDO-portefølje Regnskabsmæssigt investeringsafkast Mio. kr. 2014 H1 2014 H1 2015 Koncern ekskl. livsforsikring 688 520 179 Livsforsikring

Læs mere

Topdanmarks halvårsregnskabsmeddelelse 1999

Topdanmarks halvårsregnskabsmeddelelse 1999 Til Københavns Fondsbørs Halvårsregnskabsmeddelelse 1999 for Topdanmark Topdanmarks bestyrelse har d.d. tiltrådt det ureviderede halvårsregnskab for 1999. Hovedelementerne i halvårsmeddelelsen er: Topdanmark

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004 Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004 Hovedpunkter i Q1 - Q3 2004 2 Resultat på 553 mio. kr. efter skat og efter overførsel af 19 mio. kr. til udjævningshensættelser Q1 - Q3 2003: 742 mio. kr. efter skat og

Læs mere

TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL maj 2017 Meddelelse nr. 21/2017

TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL maj 2017 Meddelelse nr. 21/2017 TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 23. maj 2017 Meddelelse nr. 21/2017 Hovedelementer Q1 2017 Resultat efter skat: 415 mio. kr. (Q1 2016: 161 mio. kr.) Resultat pr. aktie: 4,8 kr. (Q1 2016: 1,7

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

TOPDANMARK Q1-Q RESULTAT

TOPDANMARK Q1-Q RESULTAT TOPDANMARK Q1-Q3 2014 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS Q1-Q3 2014 Resultat efter skat steg med 3,0 % til 1.253 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 12,7 % til 11,5 kr. CR: 86,7 (Q1-Q3 2013: 88,5) CR ekskl. afløb

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Totalindkomstopgørelse 6 Aktiver 7 Passiver 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

November Topdanmarks resultat for Q1-Q3 2012

November Topdanmarks resultat for Q1-Q3 2012 November 2012 Topdanmarks resultat for Q1-Q3 2012 1 Highlights Q1-Q3 2012 Resultat efter skat steg med 103,6 % til 1.370 mio. kr. CR på 88,0 (Q1-Q3 2011: 90,5) CR ekskl. afløbsgevinster på 89,9 (Q1-Q3

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

TOPDANMARK Q1-Q3 2015 RESULTAT

TOPDANMARK Q1-Q3 2015 RESULTAT TOPDANMARK Q1-Q3 2015 RESULTAT HIGHLIGHTS Q1-Q3 2015 Resultat efter skat: 854 mio. kr. (Q1-Q3 2014: 1.253 mio. kr.) Resultat pr. aktie: 8,4 kr. (Q1-Q3 2014: 11,5 kr.) CR: 85,9 (Q1-Q3 2014: 86,7) CR ekskl.

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere